Co to jest wersologia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest wersologia?"

Transkrypt

1 Wersologia

2 Co to jest wersologia? WERSOLOGIA to budowa wiersza; ogół zasad i właściwości systemowych i strukturalnych kształtujących mowę wierszowaną i odróżniających ją od prozy.

3 Co to jest wiersz? WIERSZ to mowa w szczególny sposób zorganizowana, przeciwstawna prozie. Fundamentem organizacji wierszowej są: a) powtarzalność wierszowanych jednostek, których budowę i współzależności ustalają reguły systemów wersyfikacyjnych. Powtarzalność ta jest źródłem rytmu wierszowego i tylko w wierszu wolnym może zatracić swój rytmiczny charakter. b) napięcie między intonacją zdaniową a intonacją wierszową. c) w systemach numerycznych napięcie między złożonym wzorcem rytmicznym a jego urzeczywistnieniem w przebiegu określonego tekstu wierszowego.

4 Rodzaje wierszy: 1. sylabotoniczny 2. zdaniowy 3. toniczny 4. sylabiczny 5. stroficzny 6. stychiczny 7. nieregularny 8. biały

5 Wiersz sylabotoniczny podlega zasadom regularnego systemu wersyfikacyjnego zwanego sylabotonizmem jego budowa oparta jest na zgodności liczby sylab i regularnym rozkładzie akcentów w obrębie wersów posiada stałą liczbę sylab w wersie i stały rozkład sylab akcentowanych i nieakcentowanych wprowadza do poezji polskiej zasady miarowego wiersza antycznego; podstawową miarą wiersza jest stopa, tj. określona liczba sylab z jednym stałym akcentem (trochej, jamb, daktyl, amfibrach, anapest, peon III) granice stóp mogą pokrywać się z granicami wyrazów (diereza) bądź mogą wypadać wewnątrz wyrazów (cezura) może też wystąpić zjawisko kataleksy lub hiperkataleksy, tj. skrócenia lub wydłużenia w ostatniej stopie wersu sylaby nieakcentowanej ukształtował się w polskiej poezji w epoce romantyzmu

6 Wiersz zdaniowy najstarszy polski typ wiersza występujący w poezji średniowiecznej XV i początku XVI wieku inaczej nazywany wierszem składniowo-intonacyjnym oparty był na zasadzie przebiegu wersu i zdania poszczególny wers stanowił jedno zdanie lub wyraźnie określony, jednorodny człon zdania, przy czym koniec zdania był zawsze końcem wersu nie występowały w nim przerzutnie posiadał nierówne wymiary wersów, różne ilości sylab w wersie (asylabizm), ale niekiedy wyrównywano długości wersów, ponieważ wiersz ten związany był z muzyką (głównie pieśni kościelne) rym średniowieczny zależny był od zdaniowej budowy wiersza (najczęściej więc występowały rymy parzyste, gramatyczne) do wiersza zdaniowego nawiązywano w poezji młodopolskiej, czasami pojawia się w twórczości współczesnych poetów (J. Czechowicz, W. Szymborska)

7 Wiersz toniczny spełnia zasady budowy wiersza charakterystyczne dla systemu wersyfikacyjnego zwanego tonizmem posiada jednakową liczbę akcentów głównych, stałą ilość zestrojów akcentowych w wersie zestrój akcentowy to zespół sylab stanowiących znaczeniową całość, zgrupowanych wokół jednego akcentu (akcent nie musi być stały, może padać na różne sylaby) ilość sylab występująca w poszczególnych wersach jest różna pojawił się już w niektórych dramatach J. Słowackiego prawdziwie rozwinął się w Księdze ubogich J. Kasprowicza był wykorzystywany w twórczości wielu poetów w XX wieku

8 Wiersz sylabiczny jest pierwszym uporządkowanym, unormowanym i regularnym systemem wersyfikacyjnym w poezji polskiej posiada jednakową ilość sylab (zgłosek) w każdym wersie po tej samej liczbie sylab w wersach dłuższych niż 8 zgłoskowe pojawia się średniówka, czyli pauza, stały międzywyrazowy przedział wewnątrz wersu charakteryzuje go również stały akcent w zakończeniu wersu i najczęściej stały przed średniówką (akcent paroksytoniczny) w związku z tym najczęściej spotykamy w tego typu utworach rymy żeńskie wprowadzono również przerzutnię początki wiersza sylabicznego sięgają epoki renesansu i twórczości J. Kochanowskiego

9 Wiersz stroficzny wiersz zbudowany z wersów powiązanych w strofy Wiersz stychiczny wiersz zbudowany z ciągu wersów nie grupujących się w wierszowe jednostki wyższego rzędu

10 Wiersz nieregularny częściowe odstąpienie od pewnych reguł z zachowaniem pozostałych to podstawowa cecha wiersza nieregularnego wiersz nieregularny sylabiczny tylko pewna część wersów ma taką samą długość; zwykle przeplatają się ze sobą wersy o różnej ilości sylab średniówka znajduje się w stałym miejscu układ rymów jest dość regularny, urozmaicony rozwinął się w XVIII+wiecznych bajkach, spotykamy go również w dramacie romantycznym wiersz nieregularny sylabotoniczny w wersie może występować ten sam rodzaj stóp, ale ich ilość w poszczególnych wersach jest różna pojawił się w poezji okresu romantyzmu wiersz nieregularny toniczny jest zbliżony do wiersza wolengo ilość zestrojów akcentowych w wersach może być różna upowszechnił się w poezji na przełomie XIX i XX wieku

11 Wiersz biały wiersz bezrymowy, stanowiący w obrębie danego systemu wersyfikacyjnego opozycję wobec znacznie bardziej rozpowszechnionego w polskiej poezji wiersza rymowanego po raz pierwszy pojawił się w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego jako aluzja do pozbawionego rymu wiersza antycznego wierszem białym pisane są m. in. Satyry Opalińskiego, niektóre dramaty J. Słowackiego i C. Norwida

Maria Kaczmarek Wersyfikacja Jana Kochanowskiego w liczbach

Maria Kaczmarek Wersyfikacja Jana Kochanowskiego w liczbach Maria Kaczmarek Wersyfikacja Jana Kochanowskiego w liczbach Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 72/3, 253-259 1981 ZAGADNIENIA JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rytm w literaturze. Oto przykład (z Pana Tadeusza ; znak // oznacza średniówkę):

Rytm w literaturze. Oto przykład (z Pana Tadeusza ; znak // oznacza średniówkę): Rytm w literaturze W literaturze polskiej i w potocznym doświadczeniu czytelniczym, już od dzieciństwa wiersze charakteryzuje: podział na wersy i zwrotki rymy R Y T M (czyli regularne następstwo sylab

Bardziej szczegółowo

Lucylla Pszczołowska Rym a konstanta akcentowa w wierszu polskim

Lucylla Pszczołowska Rym a konstanta akcentowa w wierszu polskim Lucylla Pszczołowska Rym a konstanta akcentowa w wierszu polskim Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 60/2, 121-131 1969 ZAGADNIENIA JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

TEORIA WIERSZA WOLNEGO. Dorota Urbańska. Wiesz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Wprowadzenie

TEORIA WIERSZA WOLNEGO. Dorota Urbańska. Wiesz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Wprowadzenie Wev~J~,:\Jo.c~~ fv\s\cc,\.l 1\ L~\\", 2.0 '4 Wiersz wolny TEORIA WIERSZA WOLNEGO Dorota Urbańska Wiesz wolny. Próba charakterystyki systemowej Wprowadzenie W poezji polskiej XX wieku dominuje wiersz wolny.

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIOWIECZE Średniowiecze elementy decydujące o spójności epoki Poezja średniowiecza Przykładowe utwory... 25

ŚREDNIOWIECZE Średniowiecze elementy decydujące o spójności epoki Poezja średniowiecza Przykładowe utwory... 25 Spis treści WSTĘP TEORETYCZNOLITERACKI... 7 Liryka... 9 Geneza liryki... 10 Cechy utworów lirycznych... 10 Odmiany liryki (według różnych kryteriów)... 10 Podstawowe gatunki liryczne... 12 Podstawowe środki

Bardziej szczegółowo

Wersologia. Poetyka. Wersologia. dr Krzysztof Gajewski

Wersologia. Poetyka. Wersologia. dr Krzysztof Gajewski Podręczniki do nauki o wierszu Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski Maria Dłuska, Próba teorii wiersza polskiego Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński,

Bardziej szczegółowo

AKCENT - w językoznawstwie wyróżnienie jednej z sylab w wyrazie lub jednego z wyrazów w zdaniu przez mocniejsze, dłuższe lub

AKCENT - w językoznawstwie wyróżnienie jednej z sylab w wyrazie lub jednego z wyrazów w zdaniu przez mocniejsze, dłuższe lub Akcent w języku polskim AKCENT - w językoznawstwie wyróżnienie jednej z sylab w wyrazie lub jednego z wyrazów w zdaniu przez mocniejsze, dłuższe lub śpiewne wymówienie; znak graficzny służący wyróżnieniu

Bardziej szczegółowo

Stanisław Furmanik O sylabotonizmie. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 47/2,

Stanisław Furmanik O sylabotonizmie. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 47/2, Stanisław Furmanik O sylabotonizmie Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 47/2, 448-460 1956 STANISŁAW FURM ANIK O SYLABOTONIZM IE Na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

J LIU I SZ S S Ł S OW

J LIU I SZ S S Ł S OW JULIUSZ SŁOWACKI propozycje rozwiązań metodycznych do wybranych utworów Rok 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia roku

Bardziej szczegółowo

TYP WERSYFIKACYJNO-KOMPOZYCYJNY WOLNY

TYP WERSYFIKACYJNO-KOMPOZYCYJNY WOLNY Anna Marzec Uniwersytet Warszawski TYP WERSYFIKACYJNO-KOMPOZYCYJNY WOLNY W POEMACIE ŚMIERĆ ANDERSENA Że niedostępne wiersze przy księżycu wysmażał co godzina, wśród muz natychmiast zrobił krzyk się i wiodły

Bardziej szczegółowo

romantyzm na maturze - najważniejsze cechy literatury romantycznej na przykladzie wiersza C. K. Norwida pt. Klaskaniem mając

romantyzm na maturze - najważniejsze cechy literatury romantycznej na przykladzie wiersza C. K. Norwida pt. Klaskaniem mając Romantyzm na maturze romantyzm na maturze - najważniejsze cechy literatury romantycznej na przykladzie wiersza C. K. Norwida pt. Klaskaniem mając obrzękłe prawice; w jaki sposób pisać wypracowanie typu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj

Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj szczającychcych na zajęcia realizowane w projekcie To Lubię...... w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój j Zasobów w Ludzkich 2004-2006 2006

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

"Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn

Bogurodzica jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn "Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn Bogurodzica - nie znamy dokładnej daty jej powstania; najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII; z powstaniem Bogurodzicy

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

Trening przed klasówką. Liceum/technikum. Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości

Trening przed klasówką. Liceum/technikum. Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości Trening przed klasówką Liceum/technikum Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości Katedra Notre Dame znajduje się w Paryżu. Jej budowa trwała od 1163 roku do połowy XIV wieku. Jest to przykład

Bardziej szczegółowo

Tonizm. Tonizm. Teresa Dobrzyńska, Zdzisława Kopczyńska. Podstawa metru tonicznego

Tonizm. Tonizm. Teresa Dobrzyńska, Zdzisława Kopczyńska. Podstawa metru tonicznego Tonizm Teresa Dobrzyńska, Zdzisława Kopczyńska Tonizm Podstawa metru tonicznego Wiersz toniczny jest w przeważającej liczbie realizacji wierszem izo- -' metrycznym opartym na rachunku akcentów. Jego zasada

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II Temat 1: O poznawaniu. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej Mała dziewczynka ściąga obrus. I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można przyznać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

Anna Ignaczewska. Analiza i interpretacja wiersza Jana Huszczy Wspomnienie o dziadku ze zbioru Pory czasu człowieczego

Anna Ignaczewska. Analiza i interpretacja wiersza Jana Huszczy Wspomnienie o dziadku ze zbioru Pory czasu człowieczego Anna Ignaczewska Analiza i interpretacja wiersza Jana Huszczy Wspomnienie o dziadku ze zbioru Pory czasu człowieczego Wspomnienie o dziadku Sad jakby zniknął, ciemne głuchły bory. Leżał przy oknie ni zdrowy,

Bardziej szczegółowo

Pieśni Mieczysława Karłowicza do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera w świetle poglądów XIX-wiecznych teoretyków muzyki na muzyczność języka polskiego

Pieśni Mieczysława Karłowicza do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera w świetle poglądów XIX-wiecznych teoretyków muzyki na muzyczność języka polskiego FOLIA LITTERARIA POLONICA 1 (15) 2012 11 Joanna Dzidowska Pieśni Mieczysława Karłowicza do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera w świetle poglądów XIX-wiecznych teoretyków muzyki na muzyczność języka polskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

Proces zbierania informacji przebiegał dwuetapowo:

Proces zbierania informacji przebiegał dwuetapowo: 1 Opis bazy 1.1 Tematyka bazy Klasyfikator utworów literackich jest to baza dotycząca klasyfikacji poszczególnych utworów literackich. Ma ona za zadanie wskazać właściwy gatunek literacki wybranego utworu

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6

Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6 Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6 TREŚCI NAUCZANIA Czytanie i słuchanie OCENA DOPUSZCZAJĄCA -uważnie czyta

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Teresa Dobrzyńska Wiersz a recytacja. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 73/3/4,

Teresa Dobrzyńska Wiersz a recytacja. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 73/3/4, Teresa Dobrzyńska Wiersz a recytacja Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 73/3/4, 261-284 1982 ZAGADNIENIA JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO P a m ię tn ik L

Bardziej szczegółowo

Lucylla Pszczołowska, Josef Hrabák, А. М. Кондратов Trzy popularne książki o wierszu

Lucylla Pszczołowska, Josef Hrabák, А. М. Кондратов Trzy popularne książki o wierszu Lucylla Pszczołowska, Josef Hrabák, А. М. Кондратов Trzy popularne książki o wierszu Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 57/1, 327-337 1966 R ECENZJE

Bardziej szczegółowo

Zdzisława Kopczyńska O wersyfikacji "Walca" Czesława Miłosza

Zdzisława Kopczyńska O wersyfikacji Walca Czesława Miłosza Zdzisława Kopczyńska O wersyfikacji "Walca" Czesława Miłosza Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 72/4, 177-190 1981 ZAGADNIENIA JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny Z głową na karabinie

Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny Z głową na karabinie 16 18: bdb 13 15: db 9 12 : dst 6 8: dop... Imię i nazwisko, semestr 1. Uzupełnij tabelkę EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny

Bardziej szczegółowo

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór)

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór) Zestawienie lektur poziom podstawowy opracowanie: Izabela Haremza Małą czcionką wprowadziłam własne uwagi! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol Dział U źródeł Konflikt i porozumienie NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol - wskazujesz cechy gatunkowe: tren, mit, epos, hymn, tragedia,

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI Semestr I Ocena dopuszczająca - Uczestniczy w zespołowych działaniach muzycznych na lekcji, - wykazuje zainteresowanie treściami muzycznymi zawartymi w podręczniku,

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ LUCYLLA PSZCZOŁOWSKA WIERSZ POLSKI. Rada Wydawnicza. Zarys historyczny

MONOGRAFIE NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ LUCYLLA PSZCZOŁOWSKA WIERSZ POLSKI. Rada Wydawnicza. Zarys historyczny FUNDACn MONOGRAFIE NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ LUCYLLA PSZCZOŁOWSKA Henryk Samsonowicz, Rada Wydawnicza Janusz Sławiński, Lech Szczucki WIERSZ POLSKI Zarys historyczny WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

POETYKA. Program ćwiczeń z poetyki dla I i II roku

POETYKA. Program ćwiczeń z poetyki dla I i II roku POETYKA Program ćwiczeń z poetyki dla I i II roku Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako szczegółowa teoria dzieła literackiego, obejmują dwuletnie (4 semestry) studium wiedzy o podstawowych składnikach

Bardziej szczegółowo

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Zawodniak "Wiersz wolny : próba charakterystyki systemowej", Dorota Urbańska, Warszawa 1995 : [recenzja]

Mariusz Zawodniak Wiersz wolny : próba charakterystyki systemowej, Dorota Urbańska, Warszawa 1995 : [recenzja] Mariusz Zawodniak "Wiersz wolny : próba charakterystyki systemowej", Dorota Urbańska, Warszawa 1995 : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 14.11.2016 1. Test konkursowy zawiera 27 zadań. Są to zadania zamknięte i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej 1. Konkurs ma na celu: oddanie hołdu patronce Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie Wandzie Łyczkowskiej, rozwijanie zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Andrzej Morsztyn. Wybór wierszy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Andrzej Morsztyn. Wybór wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Andrzej Morsztyn Wybór wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Jerzy Woronczak W sprawie polskiego sylabotonizmu

Jerzy Woronczak W sprawie polskiego sylabotonizmu Jerzy Woronczak W sprawie polskiego sylabotonizmu Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 46/3, 159-170 1955 D Y S К U S J E JERZY WORONCZAK W SPRAW

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA MARZEC 2012

XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA MARZEC 2012 XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA MARZEC 2012 Kryteria oceny zadań ustnych WYPOWIEDŹ USTNA (MAKSYMALNIE 30 PUNKTÓW) Część pierwsza : wypowiedź ustna w języku polskim (20 ) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Podkasany rym. 80 zima Precz mi z Febem! Febus żak, Precz z harmonią, czczy to dym! Wiwat modnych wieszczów smak, Wiwat podkasany rym!

Podkasany rym. 80 zima Precz mi z Febem! Febus żak, Precz z harmonią, czczy to dym! Wiwat modnych wieszczów smak, Wiwat podkasany rym! 80 zima 2017 Podkasany rym Precz mi z Febem! Febus żak, Precz z harmonią, czczy to dym! Wiwat modnych wieszczów smak, Wiwat podkasany rym! Tak pisał Stanisław Okraszewski, poeta późnego oświecenia, ośmieszając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 5 Rytm muzyczny. Metrum. Tempo. Artykulacja. Dynamika. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 5 Rytm muzyczny. Metrum. Tempo. Artykulacja. Dynamika. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 5 Rytm muzyczny. Metrum. Tempo. Artykulacja. Dynamika. dr inż. Przemysław Plaskota Rytm muzyczny Rytm jest nieodzownym składnikiem melodii Rytm może istnieć samoistnie jest pierwotny

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ŚCISŁYCH METOD ANALIZY WIERSZA

W SPRAWIE ŚCISŁYCH METOD ANALIZY WIERSZA W SPRAWIE ŚCISŁYCH METOD ANALIZY WIERSZA 1. STANOWISKO METODOLOGICZNE Wiedza o wierszu w XX wieku bardzo silnie wiąże się z lingwistyką i idzie drogami jej metodologicznego rozwoju: w pracach M. Grammonta,

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. W cieniu poety. Kogo i jak uwiecznili w swoich dziełach twórcy? Omów zagadnienie, analizując celowo dobrany materiał literacki.

LITERATURA. 2. W cieniu poety. Kogo i jak uwiecznili w swoich dziełach twórcy? Omów zagadnienie, analizując celowo dobrany materiał literacki. Lista zagadnień maturalnych rok 2012 LITERATURA 1.Przyroda w literaturze antycznej, średniowiecznej i renesansowej. Analizując wybrane utwory porównaj, jak twórcy tych epok wykorzystywali ten motyw? 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia u zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 LITERATURA 1. Obserwacja świata i samego siebie jako temat poetyckiej refleksji. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory i zastosowane w nich

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat oceniania Arkusz II, temat 1.

Model odpowiedzi i schemat oceniania Arkusz II, temat 1. Model odpowiedzi i schemat oceniania Arkusz II, temat 1. Temat 1. Stwórca i jego dzieło. Analizując Hymn Jana Kochanowskiego i fragment hymnu Święty Boże Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawienia

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze.

LITERATURA. 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze. LITERATURA 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze. 2. Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza. Rozwiń temat na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski:

Wymagania edukacyjne język polski: Wymagania edukacyjne język polski: Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności, umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swą wiedzę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

POETYKA. Program ćwiczeń z poetyki dla I i II roku

POETYKA. Program ćwiczeń z poetyki dla I i II roku POETYKA Program ćwiczeń z poetyki dla I i II roku Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako szczegółowa teoria dzieła literackiego, obejmują dwuletnie (4 semestry) studium wiedzy o podstawowych składnikach

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Literatura: 1. Literacki wizerunek dziecka. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane utwory. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego Temat: Jan z Czarnolasu jako ojciec pogrążony w żałobie poznajemy Tren V. Powiązanie z wcześniejszą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA 4 PANI PATRYCJA KOWALEWSKA. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA 4 PANI PATRYCJA KOWALEWSKA. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA 4 PANI PATRYCJA KOWALEWSKA Wymagania edukacyjne Treści nauczania Kształcenie literackie i kulturowe: nastrój utworu budowa utworu poetyckiego: wers i strofa literackie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania z Języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie

Wewnątrzszkolny system oceniania z Języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie Wewnątrzszkolny system oceniania z Języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie I Kryteria oceniania prac pisemnych. 1.Rodzaje prac pisemnych. A-wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2013r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2013r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2013r. I Literatura 1. Arkadia i Eden jako krainy mlekiem i miodem płynące.

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU - JĘZYK POLSKI kl. IV KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

NACOBEZU - JĘZYK POLSKI kl. IV KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE NACOBEZU - JĘZYK POLSKI kl. IV KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 1. Wyjaśniam, czym jest epitet. 2. Rozpoznaję epitety w wierszu. 3. Ilustruję fragmenty wiersza. 4. Dopisuję epitety do wskazanych rzeczowników.

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO GRAMATYKA I SŁOWNICTWO dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy potrafi budować złożone zdania,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ MATURY. -maj 2012-

JĘZYK POLSKI ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ MATURY. -maj 2012- JĘZYK POLSKI ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ MATURY -maj 2012- Literatura 1. Miasto przeklęte na kartach literatury. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów. 2. Miasto jako przestrzeń życia.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

Lucylla Pszczołowska Wiersz przekładu a wiersz literatury narodowej : na materiale tłumaczeń z poezji rosyjskiej

Lucylla Pszczołowska Wiersz przekładu a wiersz literatury narodowej : na materiale tłumaczeń z poezji rosyjskiej Lucylla Pszczołowska Wiersz przekładu a wiersz literatury narodowej : na materiale tłumaczeń z poezji rosyjskiej Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015. Tematy opracowane przez szkolny zespół polonistów: LITERATURA

ROK SZKOLNY 2014/2015. Tematy opracowane przez szkolny zespół polonistów: LITERATURA LISTA TEMATÓW Z JEZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/2015 Tematy opracowane przez szkolny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo

Liryczne wtajemniczenie, czyli czytać wiersze, mówić o wierszach

Liryczne wtajemniczenie, czyli czytać wiersze, mówić o wierszach Liryczne wtajemniczenie, czyli czytać wiersze, mówić o wierszach Teksty literackie Twórczość literacką dzieli się głównie na trzy rodzaje literackie: lirykę, epikę, dramat. O zakwalifikowaniu danego utworu

Bardziej szczegółowo

psalm to gatunek liryczny, którego geneza sięga czasów starożytnych - czasów biblijnych; w Biblii, w Księdze Psalmów - znajduje

psalm to gatunek liryczny, którego geneza sięga czasów starożytnych - czasów biblijnych; w Biblii, w Księdze Psalmów - znajduje "Psałterz Dawidów" Jana Kochanowskiego psalm to gatunek liryczny, którego geneza sięga czasów starożytnych - czasów biblijnych; w Biblii, w Księdze Psalmów - znajduje się najbogatszy zbiór psalmów, który

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Władza zaszczyt czy obowiązek? Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów 2. Matki, żony, femme

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku J. Hiszpański KL. 1-3

Kryteria oceniania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku J. Hiszpański KL. 1-3 I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku J. Hiszpański KL. 1-3 wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Język polski Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Język polski Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2013 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas IV Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas IV Program nauczania Podręcznik autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA ANALIZA WIERSZA: PUNKT WYJŚCIA 1

AUTOMATYCZNA ANALIZA WIERSZA: PUNKT WYJŚCIA 1 CZESKI RYM SYLABOTONICZNY I JEGO OPIS: ASPEKT FONETYCZNY 273 Petr Plecháč, Robert Ibrahim Akademia Nauk Republiki Czeskiej Instytut Literatury Czeskiej AUTOMATYCZNA ANALIZA WIERSZA: PUNKT WYJŚCIA 1 Celem

Bardziej szczegółowo

Teatr szkolny. Część druga. Akcent, intonacja, intencja

Teatr szkolny. Część druga. Akcent, intonacja, intencja Teatr szkolny Część druga Akcent, intonacja, intencja Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek Teatr szkolny Część druga Akcent, intonacja, intencja Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech Głuch Redakcja Małgorzata

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 I. LITERATURA 1. Wizerunki szlachty w literaturze polskiej XVIII i XIX wieku. Omów problem, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo