Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy:"

Transkrypt

1 Obliczenia hydrologiczne mostu stałego Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: A= 12,1 km2 Długość zlewni wraz z suchą doliną do działu wodnego wynosi 6,18 km2 średni spadek zlewni wynosi 1,52 % średni zaniwelowany spadek zwierciadła wody 0,004 [] Obliczono max przepływ dla obiektu mostowego trwałego o prawdopodobieństwie wystąpienia p= 0,3 % Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie pojawienia się p= 0,3% Q p = f F 1 ϕ H 1 A λ p δ J f współczynnik kształtu fali (0.45 na pojezierzach, 0.60 na pozost. obszarze kraju) f= 0,6 F 1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego, określany w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki ϕ r i czasu spływu po stokach t s ϕ współczynnik odpływu odczytywany z mapy lub określany na podstawie mapy gleb Polski H 1 maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawiania się 1%, odczytywany z mapy, [mm] A powierzchnia zlewni, [km 2 ] λ p kwantyl rozkładu zmiennej λ p dla zadanego prawdopodobieństwa p, δ J współczynnik redukcji jeziornej, odczytywany w zależności od wskaźnika jeziorności JEZ Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki ϕ r 1/3 Φ r = 1000 (L+l) / {m I rl A 1/4 ( ϕ H 1 ) 1/4 } L+l długość cieku wraz suchą doliną do działu wodnego, [km] m miara szorstkości koryta cieku, I rl uśredniony spadek cieku Czas spływu po stokach t s określany w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki stoków ϕs Hydromorfologiczna charakterystyka stoków ϕ r Φ s = (1000 l s ) 1/2 1/4 / {m s I s ( ϕ H 1 ) 1/2 } l s średnia długość stoków, [km] m s miara szorstkości stoków, I s średni spadek stoków, [m km1] lub [ ]

2 Dla zlewni większej niż 10km 2 czas spływu po stokach oblicza się w sposób uproszczony w zależności od usytuowania zlewni w jednym z pięciu makroregionów. Parametry fizycznogeograficzne w przekrojach obliczeniowych Parametr p L+l m Wg Wd A H 1 f ϕ λ p JEZ δ J Jednostka % km m m km2 mm Most stały 0,3 6, ,3 206,45 12, ,6 0,55 1, Obliczenie hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki Φ r 1/3 Φ r = 1000 (L+l) / {m I rl A 1/4 ( ϕ H 1 ) 1/4 } I rl = (Wg1Wd) / ( L+l ) uśredniony spadek cieku I rl = 0,6 Ir szacunkowa wartość uśrednionego spadku cieku I r = (WgWd) / ( L+l ) spadek cieku I r = I rl = Φ r = 14,5 8,69 69,0 Obliczenie hydromorfologicznej charakterystyki stoków Φ s Φ s = (1000 l s ) 1/2 1/4 / {m s I s ( ϕ H 1 ) 1/2 } l s = 1 / (1,8 ρ) średnia długość stoków ρ gęstość sieci rzecznej, [km 1 ] m s miara szorstkości stoków, ρ = Σ(L+l) / A Σ(L+l) suma długości wszystkich cieków wraz z ich suchymi dolinami Ι s = h Σ k / A h różnica wysokości dwóch sąsiednich warstwic [m] Σ k suma długości warstwic w zlewni [km] h = Σ k = I s = Σ (L+ l ) = ρ = m s = l s = Φ s = m km km km 1 10,00 10,18 8,41 6,48 0,54 0,20 1,04 12,75

3 Tablice 7 i 5 na podstawie opracowania B. Więzik "Obliczenie przepływów maksymalnych rocznych w zlewniach niekontrolowanych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Za pomocą formuły opadowej", Kraków 1993 Φ sg = 15,0 t sg = 287 Φ s = 12,75 t s = 214,3 Φ sd = 12,0 t sd = 190 Czas spływu po stokach t s określony w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki stoków Φ s t s = min Φ r = 214,3 69,0 Na podstawie Φ r i t s odczytujemy F 1

4 Φ rg = 70,0 F 1g = Φ r = 68,95 F 1 = Φ rd = 60,0 F 1d = F 1 = 0,0250 0,0252 0,0272 0,0252 Ostatecznie maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie pojawienia się p wynosi Q p = f F 1 ϕ H 1 A λ p δ J Most stały Q p% = m 3 /s p=0.3% 13,20 Obliczenia hydrauliczne mostu stałego W celu określenia zwierciadła wielkiej wody w przekroju analizowanego obiektu mostowego przeprowadzono obliczenia przepływu w przekrojach hydrometrycznych. PP 1: 175 m powyżej osi analizowanego mostu Poziom wysokiej wody założono na poziomie 208,39 m n.p.m. (przekrój niezabudowany), natomiast średni spadek z.w. przyjęto i = 0,004. Przepływ miarodajny Spadek I Rzedna zw.w. Głeb. wody miarodajnej Rzędne koryta Odległości h1 L zwierciadła L dna (Ozi) Pole (Fi) lewy Koryto m ,20 m3/s 0, ,39 m 1,30 m 208,59 208,09 207,09 207,09 208,09 208,59 6,0 1,0 3,0 2,0 3,0 0,0 6,0 7,0 10,0 12,0 15,0 0,00 0,30 1,30 1,30 0,30 6,00 1,00 3,00 2,00 3,00 15,00 m 6,01 1,41 3,00 2,24 3,01 15,67 m 0,90 0,80 3,90 1,60 0,45 7,65 m2 prawy n 0,035 0,030 0,035 F 0,90 6,30 0,45 7,65 Oz 6,01 6,65 3,01 Rh 0,15 0,95 0,15 v 0,51 2,03 0,51 1,76 Q 0,46 12,81 0,23 13,50 SUMA ilość odcinków koryta w poszcz. cz. koryta współczynniki szorstkości w poszczególnych częściach koryta pole przekroju obwód zwilżony promień hydrauliczny prędkość w poszcz. częściach koryta v=1/n*rh^(2/3)*i^(1/2) [m/s] (i Vśr. v=q/f) przepływ w poszczególnych częściach koryta Q 0,3% =[(QmQ)/Qm] 100 = jeżeli <5%. Poziom w.w. ustalono prawidłowo. 2% ok.

5 209,00 208,50 208,00 207,50 207,00 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Teren ZWW PP 2: 15 m powyżej osi analizowanego mostu (przekrój niezabudowany) Poziom w.w. 208,39 0,0046 * 160 = 207,65 Przepływ miarodajny Spadek I Rzedna zw.w. Głeb. wody miarodajnej Rzędne koryta Odległości h1 L zwierciadła L dna (Ozi) Pole (Fi) lewy 13,20 m3/s 0, ,65 m 1,15 m 207,65 207,36 206,50 206,50 207,59 207,65 2,88 2,44 3,00 3,36 0,62 0,0 2,88 5,32 8,32 11,68 12,30 0,00 0,29 1,15 1,15 0,06 2,88 2,44 3,00 3,36 0,62 12,30 m 2,90 2,59 3,00 3,53 0,62 12,64 m 0,42 1,76 3,45 2,03 0,02 7,68 m2 prawy Koryto SUMA m ilość odcinków koryta w poszcz. cz. koryta współczynniki szorstkości w poszczególnych n 0,035 0,030 0,035 częściach koryta F 0,42 7,24 0,02 7,68 pole przekroju Oz 2,90 9,12 0,62 obwód zwilżony Rh 0,14 0,79 0,03 promień hydrauliczny v 0,50 1,81 0,17 1,73 Q 0,21 13,09 0,00 13,30 prędkość w poszcz. częściach koryta v=1/n*rh^(2/3)*i^(1/2) [m/s] (i Vśr. v=q/f) przepływ w poszczególnych częściach koryta Q 0,3% =[(QmQ)/Qm] 100 = jeżeli <5%. Poziom w.w. ustalono prawidłowo. 1% ok. 208,00 207,50 207,00 206,50 206,00 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Teren ZWW Poziom w.w. został ustalony w sposób właściwy. Rzędna w.w. w osi mostu 207,65 0,0046 * 15 = 207,58

6 PP 3: 53 m poniżej osi analizowanego mostu (przekrój niezabudowany) Poziom w.w. 207,58 53 * 0,0029 = 207,43 Przepływ miarodajny Spadek I Rzedna zw.w. Głeb. wody miarodajnej Rzędne koryta Odległości h1 L zwierciadła L dna (Ozi) Pole (Fi) 13,20 m3/s 0, ,43 m 1,18 m 207,43 207,40 206,25 206,25 207,37 207,43 0,03 3,56 2,77 3,69 0,91 0,0 0,03 3,59 6,36 10,05 10,96 0,00 0,03 1,15 1,15 0,03 0,03 3,56 2,77 3,69 0,91 10,96 m 0,30 3,73 2,77 3,86 0,91 11,57 m 0,00 2,10 3,19 2,18 0,01 7,48 m2 lewy prawy Koryto m SUMA n 0,035 0,030 0,035 F 0,00 7,46 0,01 7,48 Oz 0,30 10,36 0,91 Rh 0,00 0,72 0,01 v 0,02 1,69 0,11 1,69 Q 0,00 12,64 0,00 12,65 ilość odcinków koryta w poszcz. cz. koryta współczynniki szorstkości w poszczególnych częściach koryta pole przekroju obwód zwilżony promień hydrauliczny prędkość w poszcz. częściach koryta v=1/n*rh^(2/3)*i^(1/2) [m/s] (i Vśr. v=q/f) przepływ w poszczególnych częściach koryta Q 0,3% =[(QmQ)/Qm] 100 = jeżeli <5%. Poziom w.w. ustalono prawidłowo. 4% ok. 207,50 207,00 206,50 206,00 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Teren ZWW Poziom w.w. został ustalony w sposób właściwy. Obliczenia światła mostu stałego Światło mostu wyznaczono dla mostu stałego o ustroju niosącym Lt = Najważniejsze parametry technicznoużytkowe obiektu to: rozpiętość teoretyczna mostu światło mostu wysokość konstrukcyjna ustroju niosącego rzędna zwierciadła wody wysokiej 207,58 rzędna projektowanego dna 206,43

7 Obliczenie szybkości przepływu pod mostem Powierzchnia przepływu w korycie projektowanym: F M = 6,76 m 2 Średnia prędkość przepływu: n = Q m / (µ F) Qm= 13,20 m3/s µ= 0,91 F= 6,76 m2 ν= 2,15 m/s Spiętrzenie przy nierozmytym dnie w przekroju mostowym Wysokość spiętrzenia wody: z = K ( α ν 2 2 ) / ( 2g ) + [ α 0 ( ν 0 ν 2 s ) / ( 2g) ] v średnia prędkość pod mostem w przekroju nierozmytym ograniczonym miarodajną rzędną zwierciadła wody, v o średnia prędkość w przekroju niezabudowanym równa Q m /F o, v s średnia prędkość powyżej mostu, po spiętrzeniu, równa Q m /(F o +B o z), a o, α współczynniki SaintVenanta odpowiednio w przekroju przed i pod mostem obliczone wg , K współczynnik strat obliczany wg Wartość z określa się metodą kolejnych przybliżeń, przyjmując w pierwszym przybliżeniu wartość w nawiasie równą zeru. Zakłada się umocnienie dna koryta cieku narzutem kamiennym: M = Q s /Q m gdzie: Q s przepływ w części koryta niezabudowanego odpowiadającej powierzchni przekroju mostowego brutto. Q m przepływ miarodajny. Poziom wysokiej wody w przekroju mostowym wynosi 207,94 m n.p.m natomiast obliczony spadek lokalny cieku i = 0,004. Wyników dla przekroju mostowego niezabudowanego zestawiono w formie tabelarycznej. Qm= 13,30 m3/s F B o U R h n ν Q [m 2 ] [m] m [m] [m/s] [m 3 /s] lewy 0,42 2,88 2,90 0,144 0,035 0,50 0,21 Koryto gł. 7,24 8,80 9,12 0,794 0,03 1,81 13,09 prawy 0,02 0,62 0,62 0,030 0,035 0,17 0,00 SUMA: 7,68 12,3 1, ,30 Q s = 12,22 m3/s F ν Q [m 2 ] [m/s] [m 3 /s] lewy 0 0,497 0 Koryto gł. 6,76 1,807 12,22 prawy 0 0,174 0 SUMA: 6,76 1, ,218 M = 0,919

8 K 0 wsp. podstawowy strat zależny od stopnia zwężenia cieku przez przyczółki i ich kształt. 0,160 K f poprawka uwzględniająca wpływ filarów 0,000 e = 1 ( Q p / Q l ) ponieważ Ql>Qp 0,925 DKe poprawka uwzględniająca wpływ niesymetryczności zwężenia cieku ϕ = 90 0,030 DKϕ poprawka uwzględniająca wpływ ukośnego usyt. mostu w stosunku do cieku. 0,000 Współczynnik SaintVenta w przekroju przed mostem: α o = 1,1 (v 2 og Q og + v 2 oz Q oz ) / v 2 o Q m Q og = 13,085 m3/s Q ozl = 0,208 m3/s Q ozp = 0,003 m3/s v og = 1,807 m/s v ozl = 0,497 m/s v ozp = 0,174 m/s v o = 1,732 m/s α o = 1,180 Współczynnik SaintVenta w przekroju pod mostem: α = 1 + M (α o 1 ) = 1,165 K = K 0 + K f + K e + K ϕ = K 0 0,160 K f 0,000 K e 0,030 K ϕ = 0,000 K = 0,190 ν = 2,145 m/s B 0 = 8,750 m Przy pierwszym przybliżeniu przy pominięciu różnic prędkości: ν s i ν o z = K ( α ν 2 2 ) / ( 2g ) + [ α 0 ( ν ν s ) / ( 2g) ] v = 2,145 m/s v o =Q m /F o1,732 m/s v s =Q m /(F o +B o z)= α = 1,165 α o = 1,180 K współczynnik strat obliczany wg ,81 m/s2 z = 0,052 m Spowoduje to wzrost powierzchni przed mostem do wartości: F s = 8,31 m2 ν s = Qm/F1,60 m/s Pełna wysokość spiętrzenia będzie równa: z = 0,08 m Poziom zwierciadła w.w. 207,58 m n.p.m. Poziom zwierciadła w.w.sp. 207,58 + 0,08 207,66 Minimalna rzędna spodu konstrukcji mostu 207,66 + Wysokość konstrukcyjna z nawierzchnią: 0,71 m spadek 0,11 m Razem 0,82 m 0,82 m Minimalna rzędna niwelety na moście 208,66 + 0,82 = 209,48 m n.p.m.

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki C01 Powierzchnia badanej zlewni A 1,18 km 2 Długość cieku głównego L 0,74 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,85 km Wzniesienie suchej doliny Wg 133,75 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH SH P BENIAMINN WIĘZIK Stowarzyszenie Hydrologów Polskich PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH Kraków 2013 Formuła racjonalna max = k

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2016. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA [na podstawie materiałów SHP dla zlewni

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego 1. Położenie analizowanej rzeki Analizowaną rzekę i miejscowość, w pobliżu której należy zlokalizować suchy zbiornik, należy odszukać

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej SH P Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Beniamin Więzik SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Warszawa 18 wrzesnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k

Bardziej szczegółowo

ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 1

ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 1 1. Wstęp... 2 2. Zakres opracowania...2 3. Lokalizacja...2 4. Wykaz wykorzystanych materiałów...3 5. Geologia...3 6. Obliczenia hydrologiczne... 4 6.1. Dane hydrologiczne ze "Studium ochrony przed powodzią..."...4

Bardziej szczegółowo

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1.

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k zależnego od typu

Bardziej szczegółowo

TOM I/4 OBLICZENIA HYDRAULICZNO- HYDROLOGICZNE

TOM I/4 OBLICZENIA HYDRAULICZNO- HYDROLOGICZNE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700 TEL. +48 661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl

Bardziej szczegółowo

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród.

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. Obliczenia światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. 1. Uwagi ogólne. 1.1. Przedmiot obliczeń. Przedmiotem obliczeń jest światło projektowanego

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH: EKOBOWIR NIP 679 000 49 97 Firma "E K O B O W I R" Sp. z o.o. 30-404 Kraków, ul. Cegielniana 18/42 tel./fax. 12 266 59 97, e-mail:ekobowir@interia.pl Egz. Nr 1 STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. Nr arch. 11/OWP. Autor opracowania: Wrocław wrzesień 2008r. Umowa nr: PZD/4,6/2008 z dnia

OPERAT WODNOPRAWNY. Nr arch. 11/OWP. Autor opracowania: Wrocław wrzesień 2008r. Umowa nr: PZD/4,6/2008 z dnia Nr arch. 11/OWP Temat: Budowa mostu na potoku Łękawka w Rychwałdzie na połączeniu dróg powiatowych nr 1412 S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała oraz drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica - Ślemień - Lachowice

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA

CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA REMONT USZKODZONEGO MOSTU GMINNEGO DO GALASA NA POTOKU KOSZARAWA W KM 24+630 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA, POWIAT śywiecki, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna Potoku Kościelna km 5+140 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Potok Kościelna km 5+140 (lewobrzeżny dopływ rz. Odry) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej sieci kanalizacyjnej 15.1.1. Obliczenie przepływów miarodajnych do wymiarowania kanałów Przepływ ścieków, miarodajny do wymiarowania poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, przyjęto równy obliczonemu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 10. Hydrogram miarodajnej fali wezbraniowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 7. Określić współrzędne hydrogramu fali

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców w Rycerce Dolnej w km 0+570. Zabezpieczenie brzegów potoku Czerna wraz z lokalnym przekorytowaniem

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Ośrodek Hydrologii Zespół Ekspertyz, Opinii i Udostępniania Danych 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 tel. 22 56-94-381 Opracowanie rzędnych

Bardziej szczegółowo

Hydrologia w operatach wodnoprawnych

Hydrologia w operatach wodnoprawnych Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Białej SH P Beniamin Więzik Hydrologia w operatach wodnoprawnych Warszawa, 21 września 2017 r. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład Modelowanie przepływu w ciekach Metoda Charnomsky ego H g v g g Z g h g S f h strat S o H d v d g l z d h d θ Równanie ruchu e i i i i i h g v H g v H + +

Bardziej szczegółowo

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych Przewody otwarte dzielimy na: Naturalne rzeki strumienie potoki Sztuczne kanały komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Z HYDROLOGII CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI RZEKI

PROJEKT Z HYDROLOGII CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI RZEKI PROJEKT Z HYDROLOGII CHRKTERYSTYK ZLEWNI RZEKI Wykonał: imię nazwisko, grupa Data I. Wyznaczenie granic dorzecza Na dowolnie wybranym fragmencie mapy topograficznej (w skali od 1:10 000 do 1: 50 000) wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej w m. Żabnica, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie w ramach usuwania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Inwestor: Urząd Miejski w Wadowicach Projektant drogi: PROULID s.c. Projektowanie Techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WOLA RADZISZOWSKA GMINA: SKAWINA POWIAT: KRAKOWSKI WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE NR DZIAŁEK: 2283, 1296, 2469, 2468

PROJEKT WYKONAWCZY WOLA RADZISZOWSKA GMINA: SKAWINA POWIAT: KRAKOWSKI WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE NR DZIAŁEK: 2283, 1296, 2469, 2468 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE UMOCNIENIE ODCINKA ROWU PRZYDROŻNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 1786K ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH : A. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1786K RELACJI WOLA RADZISZOWSKA

Bardziej szczegółowo

OPORY RUCHU w ruchu turbulentnym

OPORY RUCHU w ruchu turbulentnym Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Leszek Książ ążek OPORY RUCHU w ruchu turbulentnym Hydraulika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań...

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań... SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawy opracowania... 2 3. Zakres opracowania... 2 4. Opis projektowanych rozwiązań... 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny... Rys.

Bardziej szczegółowo

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego

Bardziej szczegółowo

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Inwestycja: Dokumentacja: PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY PRZEPUSTU W RAMACH PRZEBUDOWY PRZEPUSTU SKLEPIONEGO KAMIENNEGO POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 946 W KM +730 OD PUNKTU PW 6444004 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej Założenia wstępne przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT "Odbudowa opaski siatkowo-kamiennej chroniącej korpus drogi gminnej nr 642 017S Do Mostu w Rajczy Dolnej w km 0+055-0+150 w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań...

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań... SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawy opracowania... 2 3. Zakres opracowania... 2 4. Opis projektowanych rozwiązań... 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny... Rys.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 3 Charakterystyka morfologiczna koryt meandrujących Pod względem układu poziomego rzeki naturalne w większości posiadają koryta kręte. Jednakże stopień krętości

Bardziej szczegółowo

AutoCAD CIVIL 3D JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE W OBLICZENIACH HYDROLOGICZNYCH. AutoCAD CIVIL 3D AS AN AIDING TOOL IN HYDROLOGICAL CALCULATION

AutoCAD CIVIL 3D JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE W OBLICZENIACH HYDROLOGICZNYCH. AutoCAD CIVIL 3D AS AN AIDING TOOL IN HYDROLOGICAL CALCULATION MAREK BODZIONY, BEATA BAZIAK * AutoCAD CIVIL 3D JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE W OBLICZENIACH HYDROLOGICZNYCH AutoCAD CIVIL 3D AS AN AIDING TOOL IN HYDROLOGICAL CALCULATION Streszczenie Abstract Gwałtowne

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki Grzegorz Siwek Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki Produkt Obrony Cywilnej USA HEC = Hydrologic Engineering Center RAS = River Analysis

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Sekcja Renaturyzacji rzek i Dolin Rzecznych Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Autorzy: Dawid Borusiński,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności wodno-melioracyjnej i instalacyjno-inŝynieryjnej mgr inŝ. Wojciech Kaźmierowski ul. Wróblewskiego 19/10 Regon 890345014 58-105 ŚWIDNICA NIP 884-102-09-10

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF

WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF BERNADETTA BZYMEK, ELŻBIETA JAROSIŃSKA * WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF Streszczenie Abstract Tereny

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 2 WYKORZYSTANE METARIAŁY. 1.1 Podstawa prawna. 1.2 Cel i zakres pracy

1 WSTĘP 2 WYKORZYSTANE METARIAŁY. 1.1 Podstawa prawna. 1.2 Cel i zakres pracy Spis treści 1 WSTĘP... 2 1.1 Podstawa prawna... 2 1.2 Cel i zakres pracy... 2 2 WYKORZYSTANE METARIAŁY... 2 3 CHARAKTERYSTYKA CIEKU I ZLEWNI... 3 4 OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW... 4 4.1.1 Dane archiwalne dla

Bardziej szczegółowo

Transport i sedymentacja cząstek stałych

Transport i sedymentacja cząstek stałych Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Akademia Rolnicza w Krakowie WIŚiG Katedra Inżynierii Wodnej dr inż. Leszek Książek Transport i sedymentacja cząstek stałych wykład 1, wersja 4.4 USM Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów wodnych

Bilansowanie zasobów wodnych 1 Bilansowanie zasobów wodnych Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo (Dębski). 2. Przepływ średni roczny Q śr -jest to średnia

Bardziej szczegółowo

HYDROINśPROJEKT Nowoczesna InŜynieria Środowiska

HYDROINśPROJEKT Nowoczesna InŜynieria Środowiska HYDROINśPROJEKT Nowoczesna InŜynieria Środowiska mgr inŝ. drian zelka os. Księcia Władysława 0c/3 44-40 śory tel. 50936405, NIP 65-33-40-99 DOKUMENTCJ HYDROLOGICZNO-HYDRULICZN Inwestor: Zleceniodawca Miasto

Bardziej szczegółowo

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych.

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. Renaturyzacja rzek i ich dolin Wykład 1, 2 - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. - Wpływ antropopresji na cechy dolin rzecznych. - Określenie stanu ekologicznego rzek i stopnia

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I

J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I J. Szantyr Wykład nr 7 Przepływy w kanałach otwartych Przepływy w kanałach otwartych najczęściej wymuszane są działaniem siły grawitacji. Jako wstępny uproszczony przypadek przeanalizujemy spływ warstwy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Na analizowanym odcinku drogi przewidziane są dwa przejścia dla zwierząt małych. P-01 km ,50 drogi S17. km ,50 drogi S17

Odpowiedź: Na analizowanym odcinku drogi przewidziane są dwa przejścia dla zwierząt małych. P-01 km ,50 drogi S17. km ,50 drogi S17 W odpowiedzi na Państwa pismo znak: WI-II.7820.1.3.2015.MS1 z dnia 07.07.2015 przesyłające pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o dokonanie uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe

Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe właściwości procesów hydrologicznych w zlewni pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZEPŁYWÓW OBLICZENIOWYCH PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT

WYZNACZANIE PRZEPŁYWÓW OBLICZENIOWYCH PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN z. XX 2014 Sławomir BAJKOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska WYZNACZANIE PRZEPŁYWÓW OBLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS Zbigniew POPEK Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS Weryfikacja wybranych wzorów empirycznych do określania

Bardziej szczegółowo

zanych z urbanizacją dr inż. Tomasz Szymczak mgr inż. Katarzyna Krężałek

zanych z urbanizacją dr inż. Tomasz Szymczak mgr inż. Katarzyna Krężałek Wpływ wybranych aspektów w związanych zanych z urbanizacją obszarów w wiejskich na przebieg i skutki ekstremalnych zjawisk hydrorologicznych. dr inż. Tomasz Szymczak mgr inż. Katarzyna Krężałek Zakład

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania:

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania: Zakres opracowania: Program ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego (126/OKI/2009) Etap I Etap II Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych Przewody otwarte dzielimy na: Naturalne rzeki strumienie potoki Sztuczne kanały komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Urządzenia wodne Urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny rozgałęźnej sieci wodociągowej dla rejonu. Literatura 1. Mielcarzewicz E., Obliczanie systemów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ALBIS PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ I : DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ALBIS PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ I : DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALBIS PROJEKTY NADZORY REALIZACJE REGON 070078074 www.albis.beskidy.pl NIP 553-001-73-01 43-300 Bielsko - Biała ul. Batorego 13 tel/fax (033) 812 62 47 e-mail: albis @ cyberia.pl PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OPERATU WODNOPRAWNEGO

ZAKRES OPERATU WODNOPRAWNEGO ZAKRES OPERATU WODNOPRAWNEGO Zakres niniejszego operatu wodnoprawnego obejmuje: 1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.: - budowę przepustu o przekroju kołowym Ø 0.80 m pod projektowaną ścieżką rowerową w km

Bardziej szczegółowo

F p r o j e k t ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DW 977 W MIEJSCOWOŚCI ROPICA GÓRNA, ODC. 260, KM OPERAT WODNOPRAWNY

F p r o j e k t ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DW 977 W MIEJSCOWOŚCI ROPICA GÓRNA, ODC. 260, KM OPERAT WODNOPRAWNY EGZEMPLARZ NR 1 F p r o j e k t Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron 33-390 Łącko 870 OPERAT WODNOPRAWNY Nazwa obiektu : ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DW 977 W MIEJSCOWOŚCI ROPICA GÓRNA, ODC. 260, KM 5+238

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe dla projektowania warunków stabilności biologicznej w przepławkach

Schematy blokowe dla projektowania warunków stabilności biologicznej w przepławkach XXXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki Sandomierz 21-23 września 2011 Schematy blokowe dla projektowania warunków stabilności biologicznej w przepławkach Andrzej Strużyński, Jacek Florek Zespół badawczo-koncepcyjny:

Bardziej szczegółowo

1. Określenie hałasu wentylatora

1. Określenie hałasu wentylatora 1. Określenie hałasu wentylatora -na podstawie danych producenta -na podstawie literatury 2.Określenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniu PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed

Bardziej szczegółowo

Przepływ rzeczny jako miara odpływu ze zlewni

Przepływ rzeczny jako miara odpływu ze zlewni Przepływ rzeczny jako miara odpływu ze zlewni Metody bezpośrednie metoda wolumetryczna Metody bezpośrednie przelewy (przegrody) Metody bezpośrednie cd. Iniekcja ciągła znacznika Wprowadzanym do wód

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE Autor : Roman Branicki PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK W artykule niniejszym znajdą Państwo informacje o metodach obliczeń hydrologicznych,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski Spis treści Hydrologia Tom II - A. Byczkowski 4. Hydronomia - metody analizy 4.1. Bilans wodny 4.1.1. Zasoby wodne hydrosfery 4.1.2. Pojęcie bilansu wodnego 4.1.3. Bilans wodny Ziemi, Europy i Polski 4.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART

Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 17 www.waga-bart.waw.pl tel/fax 0 22 662 60 33 mail: wagabart@poczta.onet.pl NIP 522-005-00-95 PKO BP V O/W-wa 57 10201055

Bardziej szczegółowo

Obliczanie światła przepustów

Obliczanie światła przepustów Obliczanie światła przepustów BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Materiał dydaktyczny Dr inż. Dariusz Sobala Piśmiennictwo 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ nr 63 z dnia 30 maja 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. II

Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. II Światło mostu zostało zdefiniowane w art. 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, jako odległość między ścianami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna rowu K-7 km 0+523 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Rów K-7 km 0+523 (lewobrzeżny dopływ Potoku Kościelna km 4+225) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

" Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania

 Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania " Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania Prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itp.edu.pl Zawartosci rozdziałów opracowania

Bardziej szczegółowo

2. Podstawowe wiadomości z hydrologii

2. Podstawowe wiadomości z hydrologii 2. Podstawowe wiadomości z hydrologii W celu zrozumienia zależności hydrgeomorfologicznych potoku górskiego koniecznym jest poznanie podstawowych wiadomości z hydrologii. W rozdziale przedstawiono podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pomiary stanów wód w ciekach. Związki wodowskazów

Pomiary stanów wód w ciekach. Związki wodowskazów Pomiary stanów wód w ciekach. Związki wodowskazów Łaty wodowskazowe Sieć posterunków wodowskazowych IMGW w Polsce Limnigrafy Krzywa natęŝenia przepływu (krzywa przepływu, krzywa konsumpcyjna)

Bardziej szczegółowo