TOM I/4 OBLICZENIA HYDRAULICZNO- HYDROLOGICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM I/4 OBLICZENIA HYDRAULICZNO- HYDROLOGICZNE"

Transkrypt

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA TEL NAZWA INWESTYCJI RODZAJ OPRACOWANIA BRANŻA/ STUDIUM WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO DLA PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE TOM I PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY TOM I/4 OBLICZENIA HYDRAULICZNO- HYDROLOGICZNE DROGOWA/ KONCEPCJA ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PIECZĄTKA I PODPIS PROJEKTOWAŁ: cz. drogowa mgr inż. Anna Tybura Świadectwo 06/ TERMIN EGZEMPLARZ NR

2 SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I- DANE OGÓLNE Przedmiot Inwestycji Podstawa prawna opracowania Materiały wyjściowe do opracowania ROZDZIAŁ II- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Lokalizacja przedmiotowej inwestycji Opis stanu istniejącego ROZDZIAŁ III- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Przyjęte parametry techniczne drogi Przyjęte parametry techniczne obiektów inżynierskich Przepust P1 na rowie w km 1+400, lewostronnym dopływie rz. Bierawki, pod ul. Knurowską w Kuźni Nieborowskiej 8 2. Przepust P2 na rowie w km 0+425, lewostronnym dopływie Most M1 na rz. Bierawce w km ciągu ul. Knurowskiej w Kuźni Nieborowskiej Przepust P3 na Cieku z Krywałdu w km 0+125, lewostronnym dopływie pot. Knurówka pod ul. Rybnicką w Krywałdzie Przepust P4 na rowie w km 0+080, lewostronnym dopływie do rowu opaskowego pot. Knurówka pod ul. Niepodległości w Knurowie Przepust P5 na cieku Czarnawka (lewostronny dopływ potoku Knurówka Przepust P6 na Rowie Bojkowskim w km 1+960, lewostronnym dopływie pot. Ornontowickiego pod ul. Księdza Roboty w Gierałtowicach Przepust P7 na rowie w km 1+780, lewostronnym dopływie pot. Ornontowickiego, pod ul. Gierałtowicką w Przyszowicach Przepust P8 na rowie w km 1+400, lewostronnym dopływie II rzędu potoku Jasienica w Przyszowicach (poprzez inny rów, z którym łączy się tuż przed wylotem do pot. Jasienica), pod ulicą Gierałtowicką w Przyszowicach Przepust P9 na rowie w km 0+960, lewostronnym dopływie pot. Jasienica, pod ulicą Gierałtowicką w Przyszowicach Przepust P10 pomiędzy rowami drogowymi, pod ulicą Makoszowską w Przyszowicach Most M2 na starym korycie ujściowego odcinka pot. Cienka w ciągu ul. Makoszowskiej w Przyszowicach 63 2

3 1. Rozdział I- Dane ogólne 1.1. Przedmiot Inwestycji. Przedmiotem opracowania jest Projekt Wstępny dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy z miastem Zabrze Podstawa prawna opracowania. Umowa zawarta w dniu r nr WI-K/P/140806/1/1 pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a P.U.H DROG-MEN, ul. Szyb Walenty 32, Ruda Śląska Materiały wyjściowe do opracowania. - pełnomocnictwo z ZDW w Katowicach, - zasadnicza pozyskania z PODGiK 1:500; - opis przedmiotu zamówienia; - inwentaryzacja stanu istniejącego; - Dziennik Ustaw nr 43, poz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, - Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych Cz. I i Cz. II - dokumentacja zdjęciowa, - normy i normatywy. 2. Rozdział II- Opis stanu istniejącego Lokalizacja przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 zlokalizowany jest na terenie gmin Pilchowice, Knurów, Gierałtowice w powiecie gliwickim. Początek zakresu opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Kuźnia Nieborowska, a koniec w miejscowości Przyszowice. Na rysunku nr 1 przedstawiono lokalizację odcinka Opis stanu istniejącego. 3

4 Ogólny opis zagospodarowania terenu Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 przebiega przez następujące miejscowość: - Kuźnia Nieborowska, - Krywałd, - Knurów, - Gierałtowice, - Przyszowice. Droga wojewódzka w większości przebiega przez teren zabudowany, gdzie główna zabudowa stanowi domu jednorodzinne, oraz w mniejszej ilości zabudowa wielorodzinna. Ukształtowanie istniejącego terenu można zaliczyć do płaskiego z niewielkimi wzniesieniami. Początek odcinka drogi położony jest na terenie Parku Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych, do skrzyżowania z DW 924. Na przedmiotowym odcinku wzdłuż jezdni występuje luźna zabudowa jednorodzinna. Jezdnia posiada przekrój drogowy wraz z poboczami gruntowymi oraz rowami przydrożnymi. Od skrzyżowania z DW 924 w kierunku miejscowości Knurów wzdłuż drogi zostały zabudowane ciągi piesze. Szerokość ciągów pieszych jest zmienna od 1,50 do 2,00 m. Nawierzchnię ciągów pieszych można zaliczyć, jako przeciętną. Na wjeździe do miejscowości Knurów zostało zabudowane ronda na skrzyżowaniu ulic Rybnicka, Feliksa Michalskiego, Wilsona, Niepodległości. Na rondzie został wykonany dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo. Średnica zewnętrzna istniejącego ronda wynosi 40,00 m. a szerokość pasa ruchu wynosi 6.50 m. Na dalszym odcinku drogi zostały zabudowane chodniki po obu stronach jezdni. Kolejne skrzyżowanie typu rondo zostało wykonane na przecięciu ulic Niepodległości, Kopalniana, Dworcowa i 1-go Maja. Średnica ronda wynosi 35,00 m oraz szerokość jezdni wynosi 5,00 m. Ostatnie skrzyżowanie typu rondo na przedmiotowym odcinku zostało zlokalizowanej na połączeniu z łącznicą autostrady A-1. Średnica ronda wynosi 40,00 m. Na przedmiotowym odcinku występują liczna skrzyżowania z drogami (ulicami), które nie posiadają wymaganych parametrów technicznych. W tym przypadku, szczególną uwagę należy poświęcić na interpretowania skrzyżowania w celu przypisania ich do dróg publicznych lub do dróg wewnętrznych zgodnie z ustawą o 4

5 Drogach Publicznych. Taką analizę przeprowadzono na podstawie otrzymanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w celu potwierdzenia przyjętych rozwiązań wystąpiono do zarządców dróg o potwierdzenie dróg publicznych i wewnętrznych. Na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej zaobserwowano problemy w poruszania się pojazdów na trzej skrzyżowaniach: - skrzyżowanie z ul. Zwycięstwa (DW 924) w miejscowości Kuźni Nieborowskiej, - skrzyżowanie z ul. Stachury, Ks. Roboty w m. Gierałtowice, - skrzyżowanie z ul. Gierałtowicką, Korfantego w m. Gierałtowice. Ciąg drogi Dw 921 przecina się z istniejącą DK nr 44 w miejscowości Przyszowice, z tym przypadku skrzyżowanie z DK 44 zostało wyłączone z zakresu opracowania. Dodatkowo w trzech miejscach następuję przecięcie istniejącej jezdni z liniami kolejowymi. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że tylko jedno przecięcie zaliczana jest do terenów PKP, a pozostałe linie należą do Zakładów Górniczych. Wzdłuż całego odcinka występują istniejące obiekty inżynierskie w postaci przepustów pod drogą oraz obiektów mostowych. Istniejące przepusty zostały umieszone na istniejących ciekach w celu umożliwienia przeprowadzenia wód pod korpusem drogowym. Stan techniczny obiektów jest zmiennych od złych do dobrych. Obiekty te są zlokalizowane w ciągu drogi: km 0+280,45 [P1] przepust na rowie, lewostronnym dopływie rz. Bierawki km ,77 [M1] most na rz. Bierawce km 1+148,73 [P2] przepust na rowie, lewostronnym dopływie rz. Bierawki km 2+189,58 [P3] przepust na Cieku z Krywałdu km 3+813,18 [P4] przepust na rowie, lewostronnym dopływie pot. Knurówka km 3+989,06 [P5] przepust na cieku Czarnawka km 9+703,29 [P6] przepust na Rowie Bojkowskim km ,96 [P7] przepust na rowie, lewostr. dopływie pot. Oenontowickiego km ,12 [P8] przepust na rowie, lewostronnym dopływie pot.jasienica km12+988,35 [P9] przepust na rowie, lewostronnym dopływie pot.jasienica km ,37 [P10] przepust pomiędzy rowami drogowymi km ,30 [M2] most na starym korycie pot. Cienka. 5

6 3. Rozdział III- Rozwiązania projektowe Przyjęte parametry techniczne drogi. Podstawowymi założeniami do opracowania projektu było przyjęcie następujących parametrów technicznych dla drogi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 43 /1999 r. Poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: klasa drogi przy - G kategoria ruchu - KR5 (jezdnia) szerokość pasa ruchu - 3,50 m szerokość chodnika - 2,00m przekrój poprzeczny -1/2 nawierzchnia jezdni - podatna prędkość projektowa - V p= km/h prędkość miarodajna - V m= km/h szerokość pobocza - 1,25 m. szerokość zatoki autobusowej - 3,00 m, skos zjazdowy 1:8, wjazdowy 1:4 szerokość zjazdu indywidualnego - 4,00 6,00m szerokość zjazdu publicznego - 5,00-7,00 m. 6

7 3.2. Przyjęte parametry techniczne obiektów inżynierskich. Zestawienie obiektów inżynierskich na drodze DW 921 (założenia do przebudowy) L.p Km drogi / miejscowość 0+280,45 Kuźnia Nieborowska 1+714, ,36 Kuźnia Nieborowska 1+148,73 Kuźnia Nieborowska 2+189,58 Krywałd 3+813,18 Knurów 3+989,06 Knurów 9+703,29 Gierałtowice ,96 Przyszowice ,12 Przyszowice ,35 Przyszowice ,37 Przyszowice ,3 Przyszowice Ciek km obiekt długość rów km 1+400, lewostronny dopływ rz. Bierawki rz. Bierawki km most M1 37,17 m Rów km 0+425, lewostronny dopływ rz. Bierawki Ciek z Krywałdu km 0+125, lewostronny dopływ pot. Knurówka rów km 0+080, lewostronny dopływ pot. Knurówka Ciek Czarnawka km 0+080, lewostronny dopływ pot. Knurówka Rów Bojkowski km 1+960, lewostronny dopływ pot. Ornontowickiego rów km 1+780, lewostronny dopływ pot. Ornontowickiego, rów km 1+400, lewostronny dopływ II rzędu pot. Jasienica Wymagane światło min spadek dna przepust P1 15,81 m Dmin = 1200 mm i p min = 0,5% Lmin = 12,5 m Hmin = 4,11 m przepust P2 16,60 m Dmin = 1000 mm i = 2% przepust P3 30,44 m Dmin = 1200 mm i p min = 0,5% przepust P4 15,30 m Dmin = 800 mm i p min = 0,5% przepust P5 21,60 m Dmin = 1400 mm i p min = 2% przepust P6 15,17 m Dmin = 1400 mm i = 1% przepust P7 14,00 m Dmin = 1000 mm i p min = 0,5% przepust P8 (wybór wariantu z uwagi na warunki terenowe) 15,70 m Dmin = 1200 mm ramiak Bmin1,5xHmin1,0m Okular 2 x Dmin = 1000 mm - i p min = 0,5% rów km 0+960, lewostronny dopływ pot. Jasienica przepust P9 29,30 m Dmin = 1400 mm i p min = 0,5% pomiędzy rowami drogowymi stare koryto ujściowego odcinka pot. Cienka (aktualnie nieczynne) przepust P10 13,90 m Dmin = 800 mm i p min = 0,5% most M2 (przebudowa na przepust) 13,61 m Ramiak Bmin1,5 xhmin1,5m Bmin2,0 xhmin1,5m i p min = 0,3% 7

8 OKREŚLENIE PARAMETRÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH MOSTÓW I PRZEPUSTÓW 1. Przepust P1 na rowie w km 1+400, lewostronnym dopływie rz. Bierawki, pod ul. Knurowską w Kuźni Nieborowskiej (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km 0+280,45) W tym rejonie droga przebiega przez tereny niezabudowane, leśne. Cała zlewnia rowu obejmuje również tereny niezabudowane, częściowo leśne, a częściowo rolnicze (pola uprawne i łąki). Rów zarówno po stronie wlotu jak i wylotu z przepustu ma bardzo zarośnięte skarpy wysokimi trawami i krzewami. 1.1.Obliczenie przepływu miarodajnego w rowie w przekroju wlotu do przepustu pod drogą Do przekroju obliczeniowego rów obejmuje obszar o powierzchni F 2 = 2,5 km 2. Jest to teren o charakterze rolniczym. W skład tej powierzchni głównie wchodzą: użytki zielone, pola uprawne i nieużytki F r = 2,0 km 2. las - F L = 0,50 km 2. - zbiornik wodny na terenie lasu F j = 0,02 km 2. Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewni rowu do przekroju obliczeniowego 8

9 Parametr fizyczno-geograficzny wartość Powierzchnia zlewni F 1 2,5 km 2 Długość cieku 3,30 km Długość dopływów 2,50 km Rzędna najwyższego wniesienia w zlewni W g 255,00 m npm Rzędna w przekroju obliczeniowym W d 227,00 m npm Obliczenie przepływu formułą opadową Maksymalny przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się określony jest wzorem Q p = f F 1 φ H 1 A λ p δ j f = 0,6 bezwymiarowy współczynnik kształtu fali na obszarze całego kraju za wyjątkiem pojezierzy φ = 0,50 współczynnik odpływu zależny od rodzaju gleby (dla glin piaszczystych), H 1 = 80 mm maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% λ 1% = 1 kwantyl rozkładu tej zmiennej dla prawdopodobieństwa 1% dla makroregionu wyżyny Wyżyna Śląska 3c, δ j współczynnik redukcji jeziornej F1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny jest od hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku Φ r i czasu spływu po stokach t. Hydromorfologiczna charakterystyka koryta określona jest wzorem Φ r = (1000 L) : [ m I 1/3 rl A ¼ (φ H 1 ) ¼ ] δ j = 1 dla wskaźnika jeziorności JEZ = A j : A = 0,02 : 2,5 = 0,008 m = 9 miara szorstkości koryta (dla stałych i okresowych cieków wyżynnych meandrujących o częściowo nierównym dnie) Średni spadek zlewni do przekroju obliczeniowego I rl = (W g W d ) : L I rl = 0,6(255,00 227,00) : 3,30 = 5 Φ r = (1000 3,30) : [9 5 1/3 2,5 ¼ (0,50 80) 1/4 ] Φ r = 3300 : (9 1,71 1,26 2,51) = 3300 : 49 = 67,3 Φ r = 70 Hydromorfologiczna charakterystyka stoków określona jest wzorem Φ s = (1000 l s) 1/2 : [ m s i 1/4 s (φ H 1 ) 1/2 ] l s = 1 : 1,8 ρ ρ = (L + l) : A L = 3,3 km długość cieku wraz z suchą doliną L dop = 2,5 km A = 2,5 km 2 powierzchnia zlewni ρ = 5,8 : 2,5 = 2,32 l s = 1 : 1,8 2,32 = 0,24 m s = 0,10 miara szorstkości stoków porośniętych lasem m s = 0,15 miara szorstkości dla łąk i nieużytków m s śr = (0,15 2,0 + 0,1 0,5) : 2,5 = 0,14 Średni spadek stoków i s = (W g W d ) : A 1/2 = (255,00 227,00) : 2,50 =11,2 Φ s = (1000 0,24) 1/2 : [ 0,14 11,2 1/4 (0,50 80 ) 1/2 ] Φ s = 240 1/2 : [ 0,14 1,82 6,32 ] = 15,5 : 1,6 = 9,7 Φ s = 07 to t s = 130 min Wartość maksymalnego modułu odpływu jednostkowego F 1 dla 9

10 Φ r = 70 i t s = 130 min F 1 = 0,0282 Q 1% = 0,6 0,0282 0, ,5 1 1 = 1,70 m 3 /s Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p: Q p% = Q 1% λ p% Przepływ Q n% λ p% Q n [m 3 /s] Q 1% 1 1,70 Q 2% 0,894 1,52 Q 3% 0,826 1,40 Q 10% 0,631 1,07 Q 20% 0,515 0, Określenie parametrów przepustu P1 na rowie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Zakładamy przepust rurowy betonowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, Przepływ miarodajny Q m = Q 1% = 1,70 m 3 /s I. Sprawdzenie parametrów przepustu o średnicy D = 1000 mm: - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 - długość przepustu około 15,81 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych wygładzonych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu. Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 Vp[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,80 0,12 0,93 0,13 0,25 1,06 0, ,40 0,98 0,30 1,37 0,22 0,36 1,42 0, ,50 1,00 0,39 1,57 0,25 0,39 1,65 0, ,75 0,87 0,64 2,09 0,31 0,46 1,95 1, ,90 0,60 0,75 2,50 0,30 0,45 1,90 1,43 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. 10

11 Przy średnicy 1,0 przy założeniu minimalnego spadku i min. = 0,5% nie mieści się przepływ miarodajny Q max = 1,70 m 3 /s Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 1,70: [1,0 2 (9,81 1,0) ½ ] = 1,70 : (1,0 3,13) = 1,7 : 3,13 = 0,54 h kr / D = 0,75 to h kr = 0,75 m F kr / D 2 = 0,6319 to F kr = 0,63 m 2 h kr = 0,75 m = h dop = 0,75 hp = 0,75 m Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,75 m F kr = 0,63 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 2,09 m obwód zwilżony przepustu R = 0,30 promień hydrauliczny B = 0,87 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,09) : (1,1 0,87 0,30 1/3 ) = (9,81 0, ,09) : (1,1 0,87 0,67 ) i kr = 0,0059 : 0,64 = 0,009 = 9 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 5 < i kr = 9 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [1,7 : (0,33 0,87 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (1,7 :1,27) 2/3 = 1,17 m H o = 1,17 m > h p = 1,0 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest większa od założonej średnicy, więc należy przyjąć, że założona średnica D = 1,0 m nie spełnia warunków. II. Sprawdzenie parametrów przepustu o średnicy D = 1200 mm: - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 - długość przepustu około 15,81 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,89 0,12 1,01 0,12 0,24 1,00 0, ,40 1,13 0,33 1,48 0,22 0,36 1,53 0, ,60 1,29 0,57 1,88 0,30 0,45 1,90 1, ,80 1,13 0,80 2,29 0,35 0,49 2,08 1, ,90 1,04 0,91 2,51 0,36 0,50 2,12 1,93 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. 11

12 Przy średnicy 1,2 napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 0,90 m, przy założonym spadku minimalnym dna i min. = 0,5% przepływ miarodajny Q 1% = 1,7 m 3 /s pomieści się przy głębokości 0,8 m. v p = 2,08 m/s < v p max = 3,5 m/s Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 1,7 : [1,2 2 (9,81 1,2) ½ ] = 1,7 : (1,44 3,43) = 1,7 : 4,94 = 0,344 h kr / D = 0,600 to h kr = 0,72 m F kr / D 2 = 0,4920 to F kr = 0,71 m 2 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s F kr = 0,71 m 2 pole przekroju strumienia w przepuście prowadzącym wodę niepełnym przekrojem przy głębokości krytycznej v p kr = 1,7 : 0,71 = 2,4 m/s v p kr = 2,4 m/s < v p max = 3,5 m/s Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,72 m F kr = 0,71 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 2,13 m obwód zwilżony przepustu R = 0,33 promień hydrauliczny B = 1,18 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,13) : (1,1 1,18 0,33 1/3 ) = (9,81 0, ,13) : (1,1 1,18 0,69 ) i kr = 0,006 : 0,89 = 0,0067 = 7 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 5 < i kr = 7 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [1,7 : (0,33 1,18 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (1,7 :1,72) 2/3 = 0,99 m H o = 0,99 m < h p = 1,20 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest mniejsza od założonej średnicy, więc należy przyjąć, że założona średnica D = 1,20 m spełnia warunki. Obliczenie stanowiska dolnego Przy przepływie niepełnym przekrojem, dla przepustów o nie zatopionym wlocie i wylocie głębokość w przekroju wylotowym wynosi : i p = 5 < i kr = 7 to h wyl = (0,7 0,8) h kr h wyl = 0,75 h kr = 0,75 0,72 = 0,54 m F wyl = 0,50 m 2 v wyl = Q m : F wyl = 1,7 : 0,50 = 3,4 m/s Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na długości L w min = 3 D = 3 1,2 m = 3,60 m 12

13 Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi lub narzutem kamiennym zalanym betonem, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą Podsumowanie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Obliczony przepływ miarodajny ze zlewni naturalnej w rowu przy ujściu do przekroju przepustu w km wynosi Q m = Q 1% = 1,70 m 3 /s Sprawdzono parametry hydrauliczne przepustu rurowego betonowego o średnicy D = 1,2 m Z wyliczeń wynika, że dla założonego przepływu Q m = 1,7 m 3 /s przepust rurowy o średnicy D= 1,2 m jest wystarczający. - przepust betonowy rurowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, - średnica D = 1200 mm - długość części przelotowej około L p = 15,81 m - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,80 m < h dop = 0,75h p = 0,90 m - głębokość krytyczna h kr = 0,72 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - minimalny spadek podłużny dna przepustu i p min = 0,5% - spadek krytyczny i kr = 0,7 % > i p min = 0,5 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście będzie panował ruch spokojny) - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 0,99 m < h p = 1,20 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 3,4 m/s - niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 1,2 m = 3,6 m. Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi lub narzutem kamiennym zalanym betonem, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. 13

14 2. Przepust P2 na rowie w km 0+425, lewostronnym dopływie rz. Bierawki pod ul. Rybnicką w Kuźni Nieborowskiej. (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km 1+148,73) Rów przebiega przez teren leśny od stawów w lesie do rz. Bierawki. Długość odcinka od stawu do rzeki wynosi 530 m. Jest to odprowadzalnik nadmiaru wód, z przesiąków lub zrzutu wód ze stawów. W tym przypadku nie zachodzi potrzeba obliczeń przepływów, można by zasięgnąć informacji o gospodarce wodnej stawów zatwierdzonej w pozwoleniu wodnoprawnym. W tym przypadku należałoby dobrać średnicę przepustu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z 43 ust. 1 pkt 2 przewody przepustów o przekrojach prostokątnych, owalnych i kołowych powinny mieć szerokość w świetle dla dróg klasy GP, G i Z nie mniejsza niż 0,8 m. Jednak z uwagi na obecne parametry przepustu i nieznajomość zasad gospodarki wodnej na stawach wskazane jest założenie przepustu kołowego o średnicy D = 1000 mm. Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu o średnicy D = 1000 mm dla przepływu w ruchu jednostajnym. Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, 14

15 v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu. - przy minimalnym spadku dna i p = 0,5% = 0,005 Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,80 0,12 0,93 0,13 0,25 1,05 0, ,40 0,98 0,30 1,37 0,22 0,36 1,53 0, ,50 1,00 0,39 1,57 0,25 0,39 1,65 0, ,75 0,87 0,64 2,09 0,31 0,46 1,95 1,25 - przy założonym spadku dna i p = 2% = 0,02 - długość przepustu 16,6 m Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,80 0,12 0,93 0,13 0,25 2,12 0, ,40 0,98 0,30 1,37 0,22 0,36 3,05 0, ,50 1,00 0,39 1,57 0,25 0,39 3,30 1, ,75 0,87 0,64 2,09 0,31 0,46 3,90 2,50 Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na minimum na długości L w min = 3 D = 3 1,0 m = 3,0 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą Podsumowanie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Przedmiotowy rów przebiega przez teren leśny od stawów w lesie do rz. Bierawki. Jest to odprowadzalnik nadmiaru wód, z przesiąków lub zrzutu wód ze stawów. Szczegółowe informacje o przepływach, tj. o gospodarowaniu wodą w stawach zawarte są w pozwoleniu wodnoprawnym dla tych stawów. W tym przypadku należałoby dobrać średnicę przepustu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z 43 ust. 1 pkt 2 przewody przepustów o przekrojach prostokątnych, owalnych i kołowych powinny mieć szerokość w świetle dla dróg klasy GP, G i Z nie mniejsza niż 0,8 m. 15

16 Jednak z uwagi na obecne parametry przepustu i nieznajomość na danym etapie zasad gospodarki wodnej na stawach wskazane jest założenie przepustu kołowego o średnicy D =1000 mm. Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu o średnicy D = 1000 mm wykazało, że przy założonym spadku dna i p = 2% i dopuszczalnym napełnieniu 0,75h p = 0,75 m przepływ maksymalny wyniesie Q max = 2,50 m 3 /s Założona długość przepustu L p = 16,6 m Wskazane jest umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 1,0 m = 3, m tj. skarp i dna rowu płytami ażurowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. 16

17 3. Most M1 na rz. Bierawce w km ciągu ul. Knurowskiej w Kuźni Nieborowskiej (na odcinku projekt. przebudowy drogi DW 921 od km 1+714,19 do 1+751,36) Most na rzece Bierawce zlokalizowany jest na terenach leśnych. Koryto rzeki w obrębie mostu jest uregulowane. Istniejący obiekt mostowy jest jednoprzęsłowy. Rzeka przepływa w wąskim jarze szerokości górą około 25 m i głębokości około 4,5 m licząc od dna rzeki Określenie przepływu miarodajnego w przekroju projektowanego mostu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. z późn. zmianami (dz. U. Nr 63 z r. i Dz. U.z r. poz. 608) Dział II rozdział 2 pkt 1 18 ust. 3 mosty w ciągu dróg głównych i zbiorczych powinny być zaprojektowane na przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie p = 0,5 % Obliczenie przepływu miarodajnego. Do obliczeń zastosowano metodę obszarowych równań regresji dla zlewni większych niż 50 km 2 w południowej części kraju. Zlewnia wyznaczona została na podstawie mapy hydrograficznej w skali 1: Powierzchnia zlewni A = 110,0 km 2 Długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego L = 24,8 km 17

18 Maksymalny przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się określony jest wzorem: Q p = β 1 A 0,92 H 1 1,11 φ 1,07 I r 0,1 ψ 0,35 (1+ JEZ) 2,1 (1+B) -0,47 λ p A = 110,0 km 2 powierzchnia zlewni cieku β 1 = 0, wartość parametru odczytana z tablic dla określonego regionu kraju φ = 0,50 współczynnik odpływu zależny od rodzaju gleby (gliny piaszczyste), I r spadek cieku ψ średnie nachylenie zlewni H 1 = 80 mm maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% odczytany z atlasu hydrologicznego B = 0 wskaźnik zabagnienia (nie występują w znaczącej wielkości) λ p = 1 kwantyl rozkładu tej zmiennej dla prawdopodobieństwa 1% odczytany z tablicy 2.5 Wytycznych... JEZ = 0 współczynnik redukcji jeziornej, w przypadku braku jezior w zlewni, których powierzchnia jest równa lub większa niż 1% powierzchni zlewni Spadek cieku I r= (W max W min) : L = (310,00m npm 221,00 m npm ) : 24,8 = 3,6 Średnie nachylenie zlewni Ψ = (W max W min) : A ½ = (310,00m npm 221,00 m npm) : 110,0 1/2 = 89 : 10,48 = 8,5 Q 1% = 0, ,0 0, ,11 0,5 1, 07 3,6 0,1 8,5 0,35 1 2,1 1-0,47 1 Q 1% = 0, ,52 129,55 0,48 1,14 2, = 33,8 m 3 /s Q 1% = 33,8 m 3 /s Korzystając z kwantyli rozkładu zmiennej λ p w 12 regionach Polski obliczymy przepływy o prawdopodobieństwie p = 0,5% Dla p = 0,5 % λ p = 1,1 dla makroregionu Wyżyna Śląska Q p = λ p Q 1% Q 0,5% = 33,8 1,1 = 37,2 m 3 /s Q 0,5% = 37,2 m 3 /s 3.3. Określenie poziomu przepływu Q 0,5% w przekroju niezabudowanym. Rzeka przepływa w wąskim jarze szerokości górą około 25 m i głębokości około 4,5 m licząc od dna rzeki. Prędkość wody dopływającej do przekroju obliczeniowego 2/3 ½ v o = 1/n R o u o 1/n - współczynników szorstkości wynosi: 1/n = 30 dla rzek w średnich warunkach przepływu, koryto czyste, skarpy porosłe trawą 1/n = 25 dla powierzchni z obfitym zielskiem i pojedynczymi krzakami 1/n = 15 dla powierzchni j.w. dodatkowo drzewa u o = 0,001 spadek podłużny zwierciadła wody R o = F/P promień hydrauliczny Powierzchnia przepływu F i obwód zwilżony P określone w oparciu o przekrój koryta rozrysowany w skali 1:100 na podstawie aktualnych pomiarów geodezyjnych. Szerokość dna b = 5,70 m Przepływ dla danego napełnienia t śr koryta rzeki Q = v o F Zestawienie parametrów hydraulicznych rz. Bierawki w nie zabudowanym przekroju mostu 18

19 L.p. Rz.[mnpm] t śr [m ] B [m ] F [m 2 R o [m 2/3 v ] P [m ] R ] o 1/n [m/s] Q[m 3 /s] Koryto główne [ og ] ,12 1,20 8,60 8,58 9,50 0,90 0, ,88 7, ,11 2,20 12,40 19,08 14,00 1,36 1, ,13 21, ,61 2,70 15,40 26,03 17,00 1,53 1,33 27,5 1,16 30, ,81 2,90 16,30 29,20 18,50 1,58 1, ,16 33, ,91 3,00 16,70 30,85 19,00 1,62 1, ,18 36, ,01 3,10 17,50 32,58 19,50 1,67 1,41 26,5 1,18 38, ,10 3,20 17,90 34,25 20,00 1,71 1,43 26,5 1,20 41,10 Przy głębokości w korycie głównym 3,10 m : Q o = 38,40 m 3 /s Q 0,5% = 37,20 m 3 /s Na podstawie przeprowadzonych obliczeń ustalono: Q m= Q 0,5% = 37,20 m 3 /s Q og = 37,20 m 3 /s v og = 1,18 m/s h og śr = 3,10 m B og = 17,50 m 3.3. Obliczenie światła mostu Określenie minimalnego światła mostu Z uwagi na fakt, że rozmyciu może ulec wyłącznie dno rzeki pod mostem do obliczenia minimalnego światła mostu zastosowano wzór: L min = Q oz : ( μ h v) h = h og śr = 3,10 m średnia głębokość w korycie głównym rzeki μ = 0,83 współczynnik zwężenia dla mostów (ze skrzydłami prostopadłymi do osi drogi) (zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra T.i G.M. z r., ) v prędkość wody pod mostem, założono prędkość nierozmywającą dna Dla glin średniozwięzłych v nr = 0,8 m/s h 1/5 = 0,8 3,10 1/5 = 1,0 m/s Ponieważ prędkość przepływu w korycie niezabudowanym v og = 1,18 m/s > v nr = 1,0 m/s założono do obliczeń v og. Koryto rzeki na tym odcinku jest uregulowane, posiada umocnioną stopę skarpy płotkiem wiklinowym, dla takiego umocnienia prędkość dopuszczalna wynosi v dop = 1,2 m/s. L min = 37,20 : ( 0,83 3,10 1,18) = 12,23 12,5 m Obliczenie spiętrzenia przed mostem Spiętrzenie przy nierozmytym przekroju mostowym. z = K αv 2 / 2g + α o (v o 2 v s 2 ) / 2g v o = 1,18 m/s średnia prędkość w przekroju niezabudowanym przy przepływie Q m v s - średnia prędkość powyżej mostu po spiętrzeniu α - współczynnik Saint Venanta K - współczynnik strat α i K - zgodnie z zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra T. i G.M. z r. α = 1 + M (α o 1) M = Q s / Q m 19

20 Q s przepływ w części koryta niezabudowanego odpowiadającej powierzchni przekroju mostowego brutto F m br F ogm = 32,58 m 2 F s = 30,33 m 2 Q s = F s v = 30,33 1,18 = 35,8 m 3 /s M = 35,8 / 37,2 = 0,96 K = 0,08 α = 1 + 0,96 (1,2 1) = 1,18 W pierwszym przybliżeniu zakładamy v o = v s z = K αv 2 / 2g = 0,08 1,18 1,18 2 / 2 9,81= 0,007 m 0,01 m Spiętrzenie przed mostem z = 0,01 m Powierzchnia przekroju koryta głównego rzeki przed mostem z uwzględnieniem piętrzenia wynosi 32, ,5 0,01 = 32,75 m 2, co stanowi 100,5 % powierzchni pierwotnej (różnica powierzchni mniejsza niż 5%), więc obliczona wartość spiętrzenia nie wymaga korekty Określenie rzędnej spodu konstrukcji mostu. Przyczółki mostu będą usytuowane na skarpach koryta głównego - przy rzędnej wody Q 0,5% - 204,00 m npm - B = 17,50 m - minimalny rozstaw przyczółków mostu L = 12,5 m - spiętrzenie wody przed mostem z r = 0,01 m Minimalne wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji projektowanego mostu nie powinno być mniejsze niż zalecane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (art.58) zgodnie z zaleceniem administratora rzeki powinno wynosić 1,0 m nad poziom zwierciadła wielkiej wody miarodajnej: 204,00 m npm + 0,01 m + 1,0 m = 205,01 m npm Rzędna spodu konstrukcji mostu nie powinna być niższa od rzędnej 205,00 m npm 3.4. Podsumowanie Z obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych oraz założeń projektowych wynika: - wielka woda miarodajna Q 0,5% = 37,20 m 3 /s - napełnienie koryta w przekroju niezabudowanym h o = 3,10 m - rzędna napełnienia w korycie głównym niezabudowanym przy przepływie Q 0,5% wynosi 204,01 m npm - szerokość lustra wody przy przepływie Q 0,5% wynosi B og = 17,5 m - prędkość przepływu w korycie niezabudowanym v o = 1,18 m/s - obliczone minimalne światło poziome mostu przy zachowaniu przepływu dopuszczalnego L min = 12,50 m - spiętrzenie wody przed mostem z = 0,01 m - obliczone minimalne światło pionowe mostu H min = 4,11 m - min. rzędna spodu konstrukcji mostu 205,02 m npm 20

21 4. Przepust P3 na Cieku z Krywałdu w km 0+125, lewostronnym dopływie pot. Knurówka pod ul. Rybnicką w Krywałdzie. (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km 2+189,58) W tym rejonie droga przebiega przez tereny o mało intensywnej zabudowie. Po stronie południowej drogi znajduje się zabudowa luźna, a po stronie północnej są tereny rolne. Przed wlotem do przepustu koryto cieku jest głębokie, naturalne, przy górze skarp rosną drzewa. Na lewym brzegu cieku wzdłuż drogi wpada krótki odcinek rowu wyłożonego płytami chodnikowymi od przepustu ramowego. Poniżej wylotu z przepustu koryto, znajdujące się w dolince, jest całkowicie zarośnięte chaszczami, krzewami i drzewami Obliczenie przepływu miarodajnego w Cieku z Krywałdu w km 0+125, w przekroju wlotu do przepustu pod drogą Do ujścia do cieku Knurówka zlewnia cieku obejmuje obszar o powierzchni F 2 = 1,65 km 2. W skład tej powierzchni aktualnie wchodzą: - użytki zielone i nieużytki F r = 0,50 km 2. - tereny leśne - F L = 0,625 km 2. - zbiorniki wodne F os = 0,025 km 2. - zabudowa luźna F z = 0,50 km 2. Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewni cieku z Krywałdu Parametr fizyczno-geograficzny 21 wartość Powierzchnia zlewni F 1 1,65 km 2 Długość cieku 2,00 km Długość dopływów 3,7 km

22 Rzędna najwyższego wniesienia w zlewni W g Rzędna w przekroju obliczeniowym W d 240,00 m npm 223,50 m npm Obliczenie przepływu formułą opadową Maksymalny przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się określony jest wzorem Q p = f F 1 φ H 1 A λ p δ j f = 0,6 bezwymiarowy współczynnik kształtu fali na obszarze całego kraju za wyjątkiem pojezierzy φ = 0,50 współczynnik odpływu zależny od rodzaju gleby (dla glin piaszczystych), H 1 = 80 mm maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% λ 1% = 1 kwantyl rozkładu tej zmiennej dla prawdopodobieństwa 1% dla makroregionu wyżyny Wyżyna Śląska 3c, δ j współczynnik redukcji jeziornej F1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny jest od hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku Φ r i czasu spływu po stokach t. Hydromorfologiczna charakterystyka koryta określona jest wzorem Φ r = (1000 L) : [ m I 1/3 rl A ¼ (φ H 1 ) ¼ ] Jako jezioro uwzględniono osadniki δ j = 0,97 dla wskaźnika jeziorności JEZ = A j : A = 0,025 : 1,65 = 0,015 m = 9 miara szorstkości koryta (dla stałych i okresowych cieków wyżynnych meandrujących o częściowo nierównym dnie) Średni spadek zlewni do przekroju obliczeniowego I rl = (W g W d ) : L I rl = (240,00 223,5) : 2,0 = 8,2 Φ r = (1000 2,0) : [9 8,2 1/3 1,65 ¼ (0,50 80) 1/4 ] Φ r = 2000 : (9 2 1,13 2,51) = 2000 : 51,1 = 39,1 40 Φ r = 40 Hydromorfologiczna charakterystyka stoków określona jest wzorem Φ s = (1000 l s) 1/2 : [ m s i 1/4 s (φ H 1 ) 1/2 ] l s = 1 : 1,8 ρ ρ = (L + l) : A L = 2,0 km długość cieku wraz z suchą doliną L dop = 3,7 km A = 1,65 km 2 powierzchnia zlewni ρ = 5,7 : 1,65 = 3,45 l s = 1 : 1,8 3,45 = 0,16 m s = 0,25 miara szorstkości stoków wybrukowanych i osiedlach o zabudowie 20% m s = 0,10 miara szorstkości stoków porośniętych lasem m s = 0,15 miara szorstkości dla łąk i nieużytków m s śr = (0,25 0,50 +0,15 0,50 + 0,1 0,62) : 1,625 = 0,16 Średni spadek stoków i s = (W g W d ) : A 1/2 = (240,00 223,50 ) : /2 = 16,5 : 1,28 = 12,9 Φ s = (1000 0,16) 1/2 : [ 0,16 12,9 1/4 (0,50 80 ) 1/2 ] Φ s = 160 1/2 : [ 0,16 1,89 6,32 ] = 12,6 : 1,91 = 6,6 Φ s = 6,6 to t s = 68 min Wartość maksymalnego modułu odpływu jednostkowego F 1 dla 22

23 Φ r = 40 i t s = 68 min F 1 = 0,0519 Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p = 1% Q 1% = 0,6 0,0519 1, ,50 0,97 1 = 2,00 m 3 /s Przepływ ze zlewni naturalnej w cieku z Krywałdu przy ujściu do cieku Knurówka: Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p: Q p% = Q 1% λ p% Przepływ Q n% λ p% Q n [m 3 /s] Q 1% 1 2,0 Q 2% 0,894 1,79 Q 3% 0,826 1,65 Q 10% 0,631 1,26 Q 20% 0,515 1, Określenie parametrów przepustu P3 na cieku z Krywałdu Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Zakładamy przepust rurowy betonowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, Przepływ miarodajny Q m = Q 1% = 2,0 m 3 /s Przyjęte parametry przepustu: - przepust rurowy betonowy o średnicy D = 1200 mm - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 - długość przepustu około 30,44 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,89 0,12 1,01 0,12 0,24 1,00 0, ,40 1,13 0,33 1,48 0,22 0,36 1,53 0,50 23

24 3. 0,60 1,29 0,57 1,88 0,30 0,45 1,90 1, ,80 1,13 0,80 2,29 0,35 0,49 2,08 1, ,90 1,04 0,91 2,51 0,36 0,50 2,12 1, ,95 0,97 0,96 2,63 0,36 0,50 2,12 2,04 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 1,2 napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 0,90 m, co odpowiada w przybliżeniu maksymalnemu przepływowi Q max = 2,0 m 3 /s Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 2,0 : [1,2 2 (9,81 1,2) ½ ] = 2,0 : (1,44 3,43) = 2,0 : 4,94 = 0,405 h kr / D = 0,650 to h kr = 0,78 m F kr / D 2 = 0,5404 to F kr = 0,78 m 2 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s F kr = 0,78 m 2 pole przekroju strumienia w przepuście prowadzącym wodę niepełnym przekrojem przy głębokości krytycznej v p kr = 2 : 0,78 = 2,56 m/s v p = 2,45 m/s < v p max = 3,5 m/s Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,78 m F kr = 0,78 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 2,29 m obwód zwilżony przepustu R = 0,34 promień hydrauliczny B = 0,97 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,29) : (1,1 0,97 0,34 1/3 ) = (9,81 0, ,29) : (1,1 0,97 0,7 ) i kr = 0,0065 : 0,747 = 0,0087 = 9 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 5 < i kr = 9 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [2,0 : (0,33 1,20 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (2,0 :1,75) 2/3 = 1,09 m H o = 1,09 m < h p = 1,20 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest mniejsza od założonej średnicy, więc należy przyjąć, że założona średnica D = 1,20 m spełnia warunki. Obliczenie stanowiska dolnego Przy przepływie niepełnym przekrojem, dla przepustów o nie zatopionym wlocie i wylocie głębokość w przekroju wylotowym wynosi : i p = 5 < i kr = 9 to h wyl = (0,7 0,8) h kr h wyl = 0,75 h kr = 0,75 0,78 = 0,59 m F wyl = 0,57 m 2 v wyl = Q m : F wyl = 2,0 : 0,57 = 3,50 m/s 24

25 Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na długości L w min = 3 D = 3 1,2 m = 3,60 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi lub narzutem kamiennym zalanym betonem, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą Podsumowanie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Obliczony przepływ miarodajny ze zlewni naturalnej w cieku z Krywałdu przy ujściu do cieku Knurówka wynosi Q m = Q 1% = 2,0 m 3 /s Sprawdzono parametry hydrauliczne przepustu rurowego betonowego o średnicy D = 1,2 m Z wyliczeń wynika, że dla założonego przepływu Q m = 2,0 m 3 /s przepust rurowy o średnicy D= 1,2 m jest wystarczający. - przepust betonowy rurowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, - średnica D = 1200 mm - długość części przelotowej około L p = 30,44 m - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,93 m h dop = 0,75h p = 0,90 m - głębokość krytyczna h kr = 0,78 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - minimalny spadek podłużny dna przepustu i p min = 0,5% - spadek krytyczny i kr = 0,9 % > i p min = 0,5 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście będzie panował ruch spokojny) - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 1,09 m < h p = 1,20 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 3,5 m/s - niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 1,2 m = 3,6 m. Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi lub narzutem kamiennym zalanym betonem, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. 25

26 5. Przepust P4 na rowie w km 0+080, lewostronnym dopływie do rowu opaskowego pot. Knurówka pod ul. Niepodległości w Knurowie. (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km 3+813,18) Przepust zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym. Po południowej stronie drogi jest las, a rów przebiegający przez las przed wlotem do przepustu jest wąski, zrośnięty krzewami i drzewami. Natomiast poniżej wylotu z przepustu po stronie północnej drogi koryto rowu jest głębokie około 3,0 m, regularne, dobrze utrzymane, na odcinku około 6 m umocnione płytami ażurowymi, dalej wykoszone skarpy. Tuż poniżej drogi na lewym brzegu rowu jest wylot Obliczenie przepływu miarodajnego w rowie w km 0+080, do ujścia do rzeki Knurówki Do ujścia do cieku Knurówka zlewnia cieku obejmuje obszar o powierzchni F 2 = 0,42 km 2. W skład tej powierzchni aktualnie wchodzą: - tereny leśne - F L = 0,42 km 2. - zbiorniki wodne F os = 0,05 km 2. Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewni cieku z Krywałdu Parametr fizyczno-geograficzny wartość Powierzchnia zlewni F 1 0,42 km 2 Długość cieku 1,30 km Długość dopływów 0,26 km 26

27 Rzędna najwyższego wniesienia w zlewni W g Rzędna w przekroju obliczeniowym W d 240,00 m npm 226,0 m npm Obliczenie przepływu formułą opadową Maksymalny przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się określony jest wzorem Q p = f F 1 φ H 1 A λ p δ j f = 0,6 bezwymiarowy współczynnik kształtu fali na obszarze całego kraju za wyjątkiem pojezierzy φ = 0,50 współczynnik odpływu zależny od rodzaju gleby (dla glin piaszczystych), H 1 = 80 mm maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% λ 1% = 1 kwantyl rozkładu tej zmiennej dla prawdopodobieństwa 1% dla makroregionu wyżyny Wyżyna Śląska 3c, δ j współczynnik redukcji jeziornej F1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny jest od hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku Φ r i czasu spływu po stokach t. Hydromorfologiczna charakterystyka koryta określona jest wzorem Φ r = (1000 L) : [ m I 1/3 rl A ¼ (φ H 1 ) ¼ ] δ j = 0,82 dla wskaźnika jeziorności JEZ = A j : A = 0,05 : 0,45 = 0,11 m = 9 miara szorstkości koryta (dla stałych i okresowych cieków wyżynnych meandrujących o częściowo nierównym dnie) Średni spadek zlewni do przekroju obliczeniowego I rl = (W g W d ) : L I rl = (240,00 226,0) : 1,3 = 11 Φ r = (1000 1,30) : [9 11 1/3 0,45 ¼ (0,50 80) 1/4 ] Φ r = 1300 : (9 2,22 0,82 2,51) = 1300 : 41,1 = 31,6 30 Φ r = 30 Hydromorfologiczna charakterystyka stoków określona jest wzorem Φ s = (1000 l s) 1/2 : [ m s i 1/4 s (φ H 1 ) 1/2 ] l s = 1 : 1,8 ρ ρ = (L + l) : A L = 1,3 km długość cieku wraz z suchą doliną L dop = 0,26 km A = 0,45 km 2 powierzchnia zlewni ρ = 1,56 : 0,45 = 3,47 l s = 1 : 1,8 3,47 = 0,16 m s = 0,10 miara szorstkości stoków porośniętych lasem Średni spadek stoków i s = (W g W d ) : A 1/2 = (240,00 226,00 ) : 0,45 1/2 = 14 : 0,67 = 21 Φ s = (1000 0,16) 1/2 : [ 0,1 21 1/4 (0,50 80 ) 1/2 ] Φ s = 160 1/2 : [ 0,1 2,14 6,32 ] = 12,6 : 1,35 = 9,3 Φ s = 9,3 to t s = 120 min Wartość maksymalnego modułu odpływu jednostkowego F 1 dla Φ r = 30 i t s = 120 min F 1 = 0,0595 Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p = 1% 27

28 Q 1% = 0,6 0,0595 0, ,50 0,82 1 = 0,53 m 3 /s Przepływ ze zlewni naturalnej w rowie przy ujściu do cieku Knurówka: Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p: Q p% = Q 1% λ p% Przepływ Q n% λ p% Q n [m 3 /s] Q 1% 1 0,53 Q 2% 0,894 0,47 Q 3% 0,826 0,44 Q 10% 0,631 0,33 Q 20% 0,515 0, Określenie parametrów przepustu P4 na rowie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Przepływ miarodajny Q m = Q 1% = 0,53 m 3 /s Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 43 ust. 1 pkt 2 przewody przepustów o przekrojach prostokątnych, owalnych i kołowych powinny mieć szerokość w świetle dla dróg klasy GP, G i Z nie mniejsza niż 0,8 m. Sprawdzenie warunków hydraulicznych przepustu rurowego o średnicy D = 800 mm Przyjęte parametry przepustu: - przepust o nie zatopionym wlocie i wylocie - przepust betonowy o średnicy D = 900 mm - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 - długość przepustu około 15,30 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu 28

29 Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,69 0,10 0,83 0,12 0,24 1,00 0, ,40 0,80 0,25 1,26 0,20 0,34 1,44 0, ,60 0,69 0,40 1,67 0,24 0,38 1,60 0, ,80-0,50 2,51 0,20 0,34 1,44 0,72 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 0,8 napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 0,60 m, co odpowiada w przybliżeniu maksymalnemu przepływowi Q max = 0,53 m 3 /s Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 0,53 : [0,8 2 (9,81 0,8) ½ ] = 0,53 : (0,64 2,80) = 0,53 : 1,79 = 0,296 h kr / D = 0,550 to h kr = 0,44 m F kr / D 2 = 0,4426 to F kr = 0,28 m 2 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s F kr = 0,28 m 2 pole przekroju strumienia w przepuście prowadzącym wodę niepełnym przekrojem przy głębokości krytycznej v p kr = 0,53 : 0,28 = 1,90 m/s v p = 1,90 m/s < v p max = 3,5 m/s Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,44 m F kr = 0,28 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 1,35 m obwód zwilżony przepustu R = 0,21 promień hydrauliczny B = 0,79 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,35) : (1,1 0,79 0,21 1/3 ) = (9,81 0, ,35) : (1,1 0,79 0,59 ) i kr = 0,0038 : 0,513 = 0,0074 = 7,5 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 5 < i kr = 7,5 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [0,53 : (0,33 0,79 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (0,53 :1,15) 2/3 = 0,59 m H o = 0,59 m < h p = 0,8 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest mniejsza od założonej średnicy, więc należy przyjąć, że założona średnica D = 0,8 m spełnia warunki. 29

30 Obliczenie stanowiska dolnego Przy przepływie niepełnym przekrojem, dla przepustów o nie zatopionym wlocie i wylocie głębokość w przekroju wylotowym wynosi : i p = 5 < i kr = 7,5 to h wyl = (0,7 0,8) h kr h wyl = 0,75 h kr = 0,75 0,44 = 0,30 m F wyl = 0,27 m 2 v wyl = Q m : F wyl = 0,53 : 0,27 = 1,96 m/s Wypad z wylotu przepustu powinien pozostać umocniony. Istniejące umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi Podsumowanie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Obliczony przepływ miarodajny ze zlewni naturalnej rowu przy ujściu do cieku Knurówka wynosi Q m = Q 1% = 0,53 m 3 /s Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 43 ust. 1 pkt 2 przewody przepustów o przekrojach prostokątnych, owalnych i kołowych powinny mieć szerokość w świetle dla dróg klasy GP, G i Z nie mniejsza niż 0,8 m. Sprawdzono parametry hydrauliczne przepustu rurowego betonowego o średnicy D = 0,8 m Z wyliczeń wynika, że dla założonego przepływu Q m = 0,53 m 3 /s przepust rurowy o średnicy D= 0,8 m jest wystarczający. - przepust betonowy rurowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, - średnica D = 800 mm - długość części przelotowej około L p = 15,30 m - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,60 m h dop = 0,75h p = 0,60 m - głębokość krytyczna h kr = 0,44 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - minimalny spadek podłużny dna przepustu i p min = 0,5% - spadek krytyczny i kr = 0,7,7 % > i p min = 0,5 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście będzie panował ruch spokojny) - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 0,59 m < h p = 0,80 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 1,96 m/s - niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 0,8 m = 2,40 m. Wypad z wylotu przepustu powinien pozostać umocniony. Istniejące umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi. 30

31 6. Przepust P5 na cieku Czarnawka (lewostronny dopływ potoku Knurówka w km 2+200) w km pod ul. Niepodległości w m. Knurów. (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km 3+989,06) Przepust zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym. Ciek Czarnawka w obrębie przepustu posiada czyste dno, ale skarpy zarośnięte wysoką trawą. Koryto przed wlotem do przepustu jest węższe. Poniżej przepustu koryto cieku przekracza rura niższa niż pionowe światło przepustu Obliczenie przepływu miarodajnego w cieku Czarnawka, do ujścia do rzeki Knurówki Do ujścia do Knurówki zlewnia Czarnawki obejmuje obszar o powierzchni F 2 = 3,25 km 2. W skład tej powierzchni aktualnie wchodzą: - Użytki zielone i nieużytki F r = 1,13 km 2. - las - F L = 0,80 km 2. - osadniki F os = 0,22 km 2. - zabudowa luźna F z = 0,30 km 2. - tereny przemysłowe F zp= 0,80 km 2. Ciek Czarnawka wypływy z rejonu Kopalni Knurów i prowadzi wody zrzucane przez tę kopalnie. Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewni cieku Czarnawka Parametr fizyczno-geograficzny wartość Powierzchnia zlewni F 1 3,25 km 2 31

32 Długość cieku Długość doliny odwadnianej przez ciek Długość dopływów Rzędna najwyższego wniesienia w zlewni W g Rzędna w przekroju obliczeniowym W d 1,10 km 2,00 km 2,00 km 245,00 m npm 229,00 m npm Obliczenie przepływu formułą opadową Maksymalny przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się określony jest wzorem Q p = f F 1 φ H 1 A λ p δ j f = 0,6 bezwymiarowy współczynnik kształtu fali na obszarze całego kraju za wyjątkiem pojezierzy φ = 0,50 współczynnik odpływu zależny od rodzaju gleby (dla glin piaszczystych), H 1 = 80 mm maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% λ 1% = 1 kwantyl rozkładu tej zmiennej dla prawdopodobieństwa 1% dla makroregionu wyżyny Wyżyna Śląska 3c, δ j współczynnik redukcji jeziornej F1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny jest od hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku Φ r i czasu spływu po stokach t. Hydromorfologiczna charakterystyka koryta określona jest wzorem Φ r = (1000 L) : [ m I 1/3 rl A ¼ (φ H 1 ) ¼ ] Jako jezioro uwzględniono osadniki δ j = 0,868 dla wskaźnika jeziorności JEZ = A j : A = 0,22 : 3,25 = 0,07 m = 9 miara szorstkości koryta (dla stałych i okresowych cieków wyżynnych meandrujących o częściowo nierównym dnie) Średni spadek zlewni do przekroju obliczeniowego I rl = (W g W d ) : L I rl = (245,00 229,00) : 3,10 = 5,2 Φ r = (1000 3,10) : [9 5,2 1/3 3,25 ¼ (0,50 80) 1/4 ] Φ r = 3100 : (9 1,72 1,34 2,51) = 3100 : 52,1 = 59,5 Φ r = 60 Hydromorfologiczna charakterystyka stoków określona jest wzorem Φ s = (1000 l s) 1/2 : [ m s i 1/4 s (φ H 1 ) 1/2 ] l s = 1 : 1,8 ρ ρ = (L + l) : A L = 3,1 km długość cieku wraz z suchą doliną L dop = 2,0 km A = 3,25 km 2 powierzchnia zlewni ρ = 5,1 : 3,25 = 1,57 l s = 1 : 1,8 1,57 = 0,35 m s = 0,25 miara szorstkości stoków wybrukowanych i osiedlach o zabudowie 20% m s = 0,10 miara szorstkości stoków porośniętych lasem m s = 0,15 miara szorstkości dla łąk i nieużytków m s = 0,30 miara szorstkości dla powierzchni gruntowej splantowanej, ubitej m s śr = (0,25 0,30 +0,15 1,13 + 0,1 0,8 + 0,30 0,8) : 3,03 = 0,186 32

33 Średni spadek stoków i s = (W g W d ) : A 1/2 = 16 : 1,8 = 8,9 9 Φ s = (1000 0,35) 1/2 : [ 0, /4 (0,50 80 ) 1/2 ] Φ s = 350 1/2 : [ 0,186 1,73 6,32 ] = 18,7 : 2,0 = 9,3 Φ s = 8,9 to t s = 120 min Wartość maksymalnego modułu odpływu jednostkowego F 1 dla Φ r = 60 i t s = 120 min F 1 = 0,0322 Q 1% = 0,6 0,0322 0, ,25 1 0,868 = 2,18 m 3 /s Przepływ ze zlewni naturalnej w Czarnawce przy ujściu do cieku Knurówka. Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p: Q p% = Q 1% λ p% Z uwagi na dodatkowe odprowadzenie ścieków przemysłowych zaleca się zwiększyć przepływ o 20%: tj. Q ściek = 0,2 2,18 = 0,44 [m 3 /s] Przepływ ze zlewni naturalnej w cieku Czarnawka przy ujściu do cieku Knurówka, przy uwzględnieniu odprowadzanych ścieków: Q c = Q n + Q ściek Przepływ Q n% λ p% Q n [m 3 /s] Q c [m 3 /s] Q 1% 1 2,18 2,62 Q 2% 0,894 1,95 2,40 Q 3% 0,826 1,80 2,25 Q 10% 0,631 1,37 1,80 Q 20% 0,515 1,12 1, Określenie parametrów przepustu P5 na cieku Czarnawka Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Zakładamy przepust rurowy betonowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, Przepływ miarodajny Q m = Q 1% + Q ściek = 2,65 m 3 /s Sprawdzenie parametrów przepustu o średnicy D = 1400 mm: - założony spadek dna i = 2,0 % = 0,2 - długość przepustu około 21,60 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych wygładzonych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, 33

34 v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu. Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 Vp[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,98 0,14 1,09 0,13 0,25 2,12 0, ,50 1,34 0,49 1,80 0,27 0,41 3,48 1, ,60 1,39 0,63 2,00 0,31 0,46 3,90 2, ,65 1,40 0,70 2,10 0,33 0,48 4,10 2, ,80 1,39 0,91 2,40 0,38 0,51 4,32 3, ,90 1,34 1,05 2,61 0,40 0,54 4,58 4, ,00 1,26 1,18 2,82 0,42 0,56 4,75 5,60 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 1,4 napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 1,05 m, przy założonym spadku dna i = 2% przepływ miarodajny Q 1% = 2,65 m 3 /s pomieści się przy głębokości około ho = 0,62 m. v p = 3,9 m/s > v p max = 3,5 m/s co nie jest zalecane Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 2,65 : [1,4 2 (9,81 1,4) ½ ] = 2,65 : (1,96 3,70) = 2,65 : 7,26 = 0,365 h kr / D = 0,612 to h kr = 0,86 m F kr / D 2 = 0,5042 to F kr = 0,98 m 2 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s F kr = 0,98 m 2 pole przekroju strumienia w przepuście prowadzącym wodę niepełnym przekrojem przy głębokości krytycznej v p kr = 2,65 : 0,98 = 2,65 m/s v p kr = 2,65 m/s < v p max = 3,5 m/s Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,86 m F kr = 0,98 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 2,50 m obwód zwilżony przepustu R = 0,39 promień hydrauliczny B = 1,37 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,50) : (1,1 1,37 0,39 1/3 ) = (9,81 0, ,50) : (1,1 1,37 0,73 ) i kr = 0,0071 : 1,1 = 0,0065 = 6,5 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 20 > i kr = 6,5 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 34

35 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [2,65 : (0,33 1,37 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (2,65 :2,0) 2/3 = 1,21 m H o = 1,21 m < h p = 1,40 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest mniejsza od założonej średnicy, więc należy przyjąć, że założona średnica D = 1,40 m spełnia warunki. Obliczenie stanowiska dolnego Przy przepływie niepełnym przekrojem, dla przepustów o nie zatopionym wlocie i wylocie głębokość w przekroju wylotowym wynosi : i p = 20 > i kr = 6,5 to h wyl = (0,7 1,0) h o h wyl = 0,85 h o = 0,85 0,62 = 0,53 m F wyl = 0,53 m 2 v wyl = Q m : F wyl = 2,65 : 0,53 = 5 m/s Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na długości L w min = 3 D = 3 1,4 m = 4,2 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu narzutem kamiennym zalanym betonem, z uformowaniem szykan do wytrącenia prędkości przed wlotem do naturalnego koryta cieku Podsumowanie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Przepływ ze zlewni naturalnej w cieku Czarnawka przy ujściu do cieku Knurówka, przy uwzględnieniu odprowadzanych ścieków: Q m = Q 1% = 2,65 m 3 /s Sprawdzono parametry hydrauliczne przepustu rurowego betonowego o średnicy D = 1,4 m Z wyliczeń wynika, że dla założonego przepływu Q m = 2,65 m 3 /s przepust rurowy o średnicy D= 1,4 m jest wystarczający. - przepust betonowy rurowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, - średnica D = 1400 mm - długość części przelotowej około L p = 21,60 m - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,62 m < h dop = 0,75h p = 1,05 m - głębokość krytyczna h kr = 0,86 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - założony spadek podłużny dna przepustu i p = 2% - spadek krytyczny i kr = 0,65 % < i p = 2 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście panuje ruch spokojny) - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 1,21 m < h p = 1,40 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 5,0 m/s - niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3B = 3 1,4 m = 4,2 m. Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna 35

36 rowu narzutem kamiennym zalanym betonem, z uformowaniem szykan do wytrącenia prędkości przed wlotem do naturalnego koryta cieku. 7. Przepust P6 na Rowie Bojkowskim w km 1+960, lewostronnym dopływie pot. Ornontowickiego pod ul. Księdza Roboty w Gierałtowicach (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km 9+703,29) Przepust zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. Po stronie północnej drogi, przed wlotem do przepustu koryto jest uregulowane, umocnione płytami betonowymi. Na obydwu brzegach cieku znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej. Po stronie południowej drogi, na brzegu prawym również znajduje się wylot, a zaraz za nim odcinek Rowu Bojkowskiego jest przykryty. Obecny przepust jest okularowy Obliczenie przepływu miarodajnego w Rowie Bojkowskim w km 1+960, w przekroju przepustu Do ujścia do przekroju obliczeniowego zlewnia cieku obejmuje obszar o powierzchni F 2 = 2,70 km 2. W skład tej powierzchni aktualnie wchodzą: - użytki zielone i rolne F r = 2,10 km 2. - zbiorniki wodne F os = 0,03 km 2. - tereny zabudowane F z = 0,6 km 2. Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewni Kanału Gierałtowickiego Parametr fizyczno-geograficzny 36 wartość Powierzchnia zlewni F 1 2,70 km 2 Długość cieku 3,00 km

37 Rzędna najwyższego wniesienia w zlewni W g Rzędna w przekroju obliczeniowym W d 265,00 m npm 239,00 m npm Obliczenie przepływu formułą opadową Maksymalny przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się określony jest wzorem Q p = f F 1 φ H 1 A λ p δ j f = 0,6 bezwymiarowy współczynnik kształtu fali na obszarze całego kraju za wyjątkiem pojezierzy φ = 0,50 współczynnik odpływu zależny od rodzaju gleby (dla glin piaszczystych), H 1 = 80 mm maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% λ 1% = 1 kwantyl rozkładu tej zmiennej dla prawdopodobieństwa 1% dla makroregionu wyżyny Wyżyna Śląska 3c, δ j współczynnik redukcji jeziornej F1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny jest od hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku Φ r i czasu spływu po stokach t. Hydromorfologiczna charakterystyka koryta określona jest wzorem Φ r = (1000 L) : [ m I rl 1/3 A ¼ (φ H 1 ) ¼ ] δ j = 1,0 dla wskaźnika jeziorności JEZ = A j : A = 0,03 : 2,70 = 0,01 m = 9 miara szorstkości koryta (dla stałych i okresowych cieków wyżynnych meandrujących o częściowo nierównym dnie) Średni spadek zlewni do przekroju obliczeniowego I rl = (W g W d ) : L I rl = (265,00 239,0) : 3,0 = 8,7 Φ r = (1000 3,0) : [9 8,7 1/3 2,70 ¼ (0,50 80) 1/4 ] Φ r = 3000 : (9 2,06 1,28 2,51) = 3000 : 59,6 = 50,3 50 Φ r = 50 Hydromorfologiczna charakterystyka stoków określona jest wzorem Φ s = (1000 l s) 1/2 : [ m s i s 1/4 (φ H 1 ) 1/2 ] l s = 1 : 1,8 ρ ρ = (L + L d) : A L = 3,0 km długość cieku wraz z suchą doliną L d = 1,0 km długość dopływów wraz z suchą doliną A = 2,7 km 2 powierzchnia zlewni ρ = 4,0 : 2,70 = 1,48 l s = 1 : 1,8 1,48 = 0,37 m s = 0,15 miara szorstkości stoków w osiedlach o luźnej zabudowie ponad 20% m s = 0,15 miara szorstkości dla łąk i użytków rolnych Średni spadek stoków i s = (W g W d ) : A 1/2 = (265,00 239,00 ) : 2,70 1/2 = 26 : 1,64 = 15,8 Φ s = (1000 0,37) 1/2 : [ 0,15 15,8 1/4 (0,50 80 ) 1/2 ] Φ s = 370 1/2 : [ 0,15 2,0 6,32 ] = 19,2 : 1,9 = 10 Φ s = 10 to t s = 140 min 37

38 Wartość maksymalnego modułu odpływu jednostkowego F 1 dla Φ r = 50 i t s = 140 min F 1 = 0,0346 Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p = 1% Q 1% = 0,6 0,0346 0,5 80 2,7 1 = 2,25 m 3 /s Przepływ ze zlewni naturalnej w Rowie Bojkowskim w przekroju obliczeniowym: Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p: Q p% = Q 1% λ p% Przepływ Q n% λ p% Q n [m 3 /s] Q 1% 1 2,25 Q 2% 0,894 2,00 Q 3% 0,826 1,86 Q 10% 0,631 1,42 Q 20% 0,515 1,16 Biorąc pod uwagę, ze przed samym przepustem, na obydwu brzegach znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej wskazane jest zwiekszyć obliczony przepływ miarodajny o 10%. Q m = 1,1 Q 1% = 2,5 m 3 /s 7.2. Określenie parametrów przepustu P6 na w Rowie Bojkowskim Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Zakładamy przepust rurowy betonowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, Przepływ miarodajny Q m = Q 1% = 2,5 m 3 /s Sprawdzenie warunków hydraulicznych w przepuście kołowym I. Przyjęte parametry przepustu: - przepust rurowy betonowy o średnicy D = 1200 mm - założony spadek dna i = 1% = 0,01 - długość przepustu około 15,17 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, v p - średnia prędkość przepływu, 38

39 B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,89 0,12 1,01 0,12 0,24 1,44 0, ,40 1,13 0,33 1,48 0,22 0,36 2,16 0, ,60 1,29 0,57 1,88 0,30 0,45 2,7 1, ,80 1,13 0,80 2,29 0,35 0,49 2,94 2, ,85 1,08 0,85 2,40 0,35 0,49 2,94 2, ,90 1,04 0,91 2,51 0,36 0,50 3,00 2,73 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 1,2 napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 0,90 m. Przepływ miarodajny Q m = 2,5 m 3 /s przy założonym spadku i p = 1% pomieści się przy głębokości h o = 0,85 m. Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 2,5 : [1,2 2 (9,81 1,2) ½ ] = 2,5 : (1,44 3,43) = 2,5 : 4,94 = 0,506 h kr / D = 0,725 to h kr = 0,87 m F kr / D 2 = 0,6099 to F kr = 0,88 m 2 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s F kr = 0,88 m 2 pole przekroju strumienia w przepuście prowadzącym wodę niepełnym przekrojem przy głębokości krytycznej v p kr = 2,5 : 0,88 = 2,85 m/s v p = 2,85 m/s < v p max = 3,5 m/s Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,87 m F kr = 0,88 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 2,45 m obwód zwilżony przepustu R = 0,36 promień hydrauliczny B = 1,06 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,45) : (1,1 1,04 0,36 1/3 ) = (9,81 0, ,45) : (1,1 1,04 0,71 ) i kr = 0,007 : 0,81 = 0,0086 = 8,6 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 10 > i kr = 8,6 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 39

40 H o = [2,5 : (0,33 1,04 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (2,5 :1,52) 2/3 = 1,39 m H o = 1,39 m > h p = 1,20 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest większa od założonej średnicy, więc nalezy przyjąć, że założona średnica D = 1,20 m nie spełnia warunków. II. Przyjęte parametry przepustu: - przepust rurowy betonowy o średnicy D = 1400 mm - założony spadek dna i = 1% = 0,01 - długość przepustu około 15,17 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,98 0,14 1,09 0,13 0,25 1,50 0, ,50 1,34 0,49 1,80 0,27 0,41 2,46 1, ,70 1,40 0,77 2,20 0,35 0,49 2,94 2, ,75 1,39 0,84 2,30 0,36 0,50 3,00 2, ,80 1,39 0,91 2,40 0,38 0,51 3,06 2, ,00 1,26 1,18 2,82 0,42 0,56 3,36 3,96 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 1,4 napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 1,05 m. Przepływ miarodajny Q m = 2,5 m 3 /s przy założonym spadku i p = 1% pomieści się przy głębokości h o = 0,75 m. Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 2,5 : [1,4 2 (9,81 1,4) ½ ] = 2,5 : (1,96 3,70) = 2,5 : 7,26 = 0,344 h kr / D = 0,600 to h kr = 0,84 m F kr / D 2 = 0,4920 to F kr = 0,96 m 2 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s F kr = 0,96 m 2 pole przekroju strumienia w przepuście prowadzącym wodę niepełnym przekrojem przy głębokości krytycznej v p kr = 2,5 : 0,96 = 2,6 m/s 40

41 v p = 2,6 m/s < v p max = 3,5 m/s Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,84 m F kr = 0,96 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 2,5 m obwód zwilżony przepustu R = 0,38 promień hydrauliczny B = 1,06 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,5) : (1,1 1,37 0,38 1/3 ) = (9,81 0, ,5) : (1,1 1,37 0,72 ) i kr = 0,0071 : 1,08 = 0,0066 = 6,6 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 10 > i kr = 6,6 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [2,5 : (0,33 1,37 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (2,5 :2,0) 2/3 = 1,16 m H o = 1,16 m < h p = 1,40 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest mniejsza od założonej średnicy, więc można przyjąć, że założona średnica D = 1,40 m spełnia warunki. Obliczenie stanowiska dolnego Przy przepływie niepełnym przekrojem, dla przepustów o nie zatopionym wlocie i wylocie głębokość w przekroju wylotowym wynosi : i p = 10 > i kr = 6,6 to h wyl = (0,7 1,0) h o h wyl = 0,85 h o = 0,85 0,75 = 0,64 m F wyl = 0,7 m 2 v wyl = Q m : F wyl = 2,5 : 0,7 = 3,55 m/s Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na długości L w min = 3 D = 3 1,4 m = 4,20 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą Podsumowanie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Obliczony przepływ miarodajny ze zlewni w Rowie Bojkowskim w przekroju obliczeniowym wynosi Q m = Q 1% = 2,5 m 3 /s Sprawdzono parametry hydrauliczne przepustu rurowego betonowego o średnicy D = 1,4 m Z wyliczeń wynika, że dla założonego przepływu Q m = 2,5 m 3 /s przepust rurowy o średnicy D= 1,4 m jest wystarczający. 41

42 - przepust betonowy rurowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, - średnica D = 1400 mm - długość części przelotowej około L p = 15,17 m - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,75 m < h dop = 0,75h p = 1,0 m - głębokość krytyczna h kr = 0,84 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - założony spadek podłużny dna przepustu i p = 1,0% - spadek krytyczny i kr = 0,66 % < i p = 1,0 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście będzie panował ruch spokojny) - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 1,16 m < h p = 1,40 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 3,55 m/s - niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 1,4 m = 4,2 m. Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. 42

43 8. Przepust P7 na rowie w km 1+780, lewostronnym dopływie pot. Ornontowickiego, pod ul. Gierałtowicką w Przyszowicach. (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km ,96) Przepust znajduje się na terenie zabudowy luźnej. Rów ten zbiera wody z rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Południowej i częściowo z ulicy Gierałtowickiej. W tym przypadku należałoby dobrać średnicę przepustu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z 43 ust. 1 pkt 2 przewody przepustów o przekrojach prostokątnych, owalnych i kołowych powinny mieć szerokość w świetle dla dróg klasy GP, G i Z nie mniejsza niż 0,8 m. Z uwagi na sąsiedztwo dróg publicznych dla większego bezpieczeństwa wskazane jest przyjęcie przepustu większego o średnicy D = 1,0 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu o średnicy D = 1000 mm dla przepływu w ruchu jednostajnym. Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna 43

44 t śr napełnienie Q natężenie przepływu. - przy minimalnym spadku dna i p = 0,5% = 0,005 Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,80 0,12 0,93 0,13 0,25 1,05 0, ,40 0,98 0,30 1,37 0,22 0,36 1,53 0, ,50 1,00 0,39 1,57 0,25 0,39 1,65 0, ,75 0,87 0,64 2,09 0,31 0,46 1,95 1,25 Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na minimum na długości L w min = 3 D = 3 1,0 m = 3,0 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą Podsumowanie Przedmiotowy rów zbiera wody z rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Południowej i częściowo z ulicy Gierałtowickiej. W tym przypadku należałoby dobrać średnicę przepustu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z 43 ust. 1 pkt 2 przewody przepustów o przekrojach prostokątnych, owalnych i kołowych powinny mieć szerokość w świetle dla dróg klasy GP, G i Z nie mniejsza niż 0,8 m. Z uwagi na sąsiedztwo dróg publicznych dla większego bezpieczeństwa wskazane jest przyjęcie przepustu większego o średnicy D = 1,0 m Długość przepustu L p = 14,0 m. Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu o średnicy D = 1000 mm wykazało, że przy założonym minimalnym spadku dna i p = 0,5 % i dopuszczalnym napełnieniu 0,75h p = 0,75 m przepływ maksymalny wyniesie Q max = 1,25 m 3 /s Wskazane jest umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 1,0 m = 3, m tj. skarp i dna rowu płytami ażurowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. 44

45 9. Przepust P8 na rowie w km 1+400, lewostronnym dopływie II rzędu potoku Jasienica w Przyszowicach (poprzez inny rów, z którym łączy się tuż przed wylotem do pot. Jasienica), pod ulicą Gierałtowicką w Przyszowicach (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km ,12) Rów przepływa w tym rejonie przez tereny zabudowy luźnej. Przepust na rowie wykonano jako okularowy. Po stronie zachodniej drogi, przed wlotem do przepustu, rów przepływa przez pola, jego koryto jest zarośnięte, zaniedbane. Poniżej wylotu z przepustu rów również jest zaniedbany, po stronie prawego brzegu znajdują się zabudowania. Wzdłuż drogi po obu stronach przebiegają dobrze utrzymane rowy drogowe z ujściem do przedmiotowego rowu Obliczenie przepływu miarodajnego w rowie w km 1+400, w przekroju przepustu Do ujścia do przekroju obliczeniowego zlewnia cieku obejmuje obszar o powierzchni F 2 = 1,10 km 2. W skład tej powierzchni wchodzą użytki rolne i zielone. Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewni rowu Parametr fizyczno-geograficzny wartość Powierzchnia zlewni F 1 1,10 km 2 Długość cieku 1,10 km Rzędna najwyższego wniesienia w zlewni W g 240,00 m npm Rzędna w przekroju obliczeniowym W d 228,50 m npm 45

46 Obliczenie przepływu formułą opadową Maksymalny przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się określony jest wzorem Q p = f F 1 φ H 1 A λ p δ j f = 0,6 bezwymiarowy współczynnik kształtu fali na obszarze całego kraju za wyjątkiem pojezierzy φ = 0,50 współczynnik odpływu zależny od rodzaju gleby (dla glin piaszczystych), H 1 = 80 mm maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% λ 1% = 1 kwantyl rozkładu tej zmiennej dla prawdopodobieństwa 1% dla makroregionu wyżyny Wyżyna Śląska 3c, δ j = 1,0 współczynnik redukcji jeziornej przy braku jezior F1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny jest od hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku Φ r i czasu spływu po stokach t. Hydromorfologiczna charakterystyka koryta określona jest wzorem Φ r = (1000 L) : [ m I rl 1/3 A ¼ (φ H 1 ) ¼ ] m = 9 miara szorstkości koryta (dla stałych i okresowych cieków wyżynnych meandrujących o częściowo nierównym dnie) Średni spadek zlewni do przekroju obliczeniowego I rl = (W g W d ) : L I rl = (240,00 228,5) : 1,1 = 11,5 Φ r = (1000 1,1) : [9 11,5 1/3 1,10 ¼ (0,50 80) 1/4 ] Φ r = 1100 : (9 2,26 1,02 2,51) = 1100 : 52 = 21 Φ r = 21 Hydromorfologiczna charakterystyka stoków określona jest wzorem Φ s = (1000 l s) 1/2 : [ m s i s 1/4 (φ H 1 ) 1/2 ] l s = 1 : 1,8 ρ ρ = (L + l) : A L = 1,1 km długość cieku wraz z suchą doliną A = 1,1 km 2 powierzchnia zlewni ρ = 1,1 : 1,1 = 1 l s = 1 : 1,8 1= 0,55 m s = 0,15 miara szorstkości dla łąk i użytków rolnych Średni spadek stoków i s = (W g W d ) : A 1/2 = (240,00 228,50 ) : 1,1 1/2 = 11,5 : 1,05 = 10,9 = 11 Φ s = ( ) 1/2 : [ 0, /4 (0,50 80 ) 1/2 ] Φ s = 550 1/2 : [ 0,15 1,82 6,32 ] = 23,4 : 1,73 = 13,5 Φ s = 13,5 to t s = 200 min Wartość maksymalnego modułu odpływu jednostkowego F 1 dla Φ r = 21 i t s = 200 min F 1 = 0,0433 Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p = 1% Q 1% = 0,6 0,0433 0,5 80 1,1 1 = 1,14 m 3 /s 46

47 Przepływ ze zlewni naturalnej w rowie w przekroju obliczeniowym: Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p to Q p% = Q 1% λ p% Przepływ Q n% λ p% Q n [m 3 /s] Q 1% 1 1,14 Q 2% 0,894 1,02 Q 3% 0,826 0,94 Q 10% 0,631 0,72 Q 20% 0,515 0, Określenie parametrów przepustu P8 na rowie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Zakładamy przepust rurowy betonowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, Przepływ miarodajny Q m = Q 1% = 1,14 m 3 /s Zakładając, że do przedmiotowego rowu są wprowadzone rowy drogowe odwadniające nawierzchnie drogi wskazane byłoby powiększenie przepływu miarodajnego 0 30%. Q m = 1,3 Q 1% = 1,50 m 3 /s Sprawdzenie parametrów przepustu o średnicy D = 1200 mm: - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 - długość przepustu około 15,70 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,89 0,12 1,01 0,12 0,24 1,00 0, ,40 1,13 0,33 1,48 0,22 0,36 1,53 0, ,60 1,29 0,57 1,88 0,30 0,45 1,90 1,08 0,75 1,16 0,74 2,19 0,34 0,48 2,04 1, ,80 1,13 0,80 2,29 0,35 0,49 2,08 1, ,90 1,04 0,91 2,51 0,36 0,50 2,12 1,93 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 1,2 napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 0,90 m, przy założonym spadku minimalnym dna i min. = 0,5% przepływ miarodajny Q m = 1,5 m 3 /s pomieści się przy głębokości 0,75 m.v p = 2,04 m/s < v p max = 3,5 m/s Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 1,5 : [1,2 2 (9,81 1,2) ½ ] = 1,5 : (1,44 3,43) = 1,5 : 4,94 = 0,304 h kr / D = 0,562 to h kr = 0,67 m 47

48 F kr / D 2 = 0,455 to F kr = 0,65 m 2 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s F kr = 0,65 m 2 pole przekroju strumienia w przepuście prowadzącym wodę niepełnym przekrojem przy głębokości krytycznej v p kr = 1,5 : 0,65 = 2,3 m/s v p kr = 2,3 m/s < v p max = 3,5 m/s Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,67 m F kr = 0,65 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 2,08 m obwód zwilżony przepustu R = 0,33 promień hydrauliczny B = 1,17 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,08) : (1,1 1,17 0,31 1/3 ) = (9,81 0, ,08) : (1,1 1,17 0,68 ) i kr = 0,0059 : 0,87 = 0,0068 = 7 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 5 < i kr = 7 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [1,5 : (0,33 1,17 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (1,5 :1,71) 2/3 = 0,92 m H o = 0,92 m < h p = 1,20 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest mniejsza od założonej średnicy, więc należy przyjąć, że założona średnica D = 1,20 m spełnia warunki. Obliczenie stanowiska dolnego Przy przepływie niepełnym przekrojem, dla przepustów o nie zatopionym wlocie i wylocie głębokość w przekroju wylotowym wynosi : i p = 5 < i kr = 7 to h wyl = (0,7 0,8) h kr h wyl = 0,75 h kr = 0,75 0,67 = 0,50 m F wyl = 0,45 m 2 v wyl = Q m : F wyl = 1,5 : 0,45 = 3,3 m/s Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na długości L w min = 3 D = 3 1,2 m = 3,60 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi,a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą W przypadku, gdyby warunki terenowe uniemożliwiły zabudowę przepust o wysokości 1,20 m, sprawdzone zostaną 2 warianty: A - przepust ramowy o wymiarach 1,0 x 1,0m i 1,5 x 1,0 m B - przepust okularowy 2 x D = 0,8 m i 2 x D = 1,0 m 48

49 A Przepust ramowy typowy o nie zatopionym wlocie i wylocie: A.1. Założone wymiary wewnętrzne : 1,0 x 1,0 m - światło poziome B = 1,0 m - spadek podłużny dna przepustu i p min = 5 Lp. H [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 v o [m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 1,0 0,20 1,40 0,14 0,27 1,14 0, ,50 1,0 0,50 2,0 0,25 0,39 1,65 0, ,75 1,0 0,75 2,50 0,30 0,45 1,91 1, ,80 1,0 0,80 2,60 0,31 0,46 1,95 1, ,00 1,0 1,00 4,0 0,25 0,39 1,65 1,65 Głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,8 m > 0,75h p = 0,75 m Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy założonym świetle przepustu prostokątnego H o = [Q m : (μ L (2g) ½ ] 2/3 (v s 2 : 2g) Wg tablicy 3.1 ( załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej) dla przepustów prostokątnych ze skrzydłami ukośnymi m = 0,36. Wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = [1,50 : (0,36 1,0 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (1,5 : 1,6) 2/3 = 0,96 m H o = 0,96 m h p = 1,0 m Przepust o wymiarach 1,0 x 1,0m nie spełnia warunków hydraulicznych A.2. Przepust ramowy o wymiarach 1,5 x 1,0 m Przyjęte parametry przepustu: - przepust betonowy ramowy typowy o wymiarach wewnętrznych: 1,5 x 1,0 m o nie zatopionym wlocie i wylocie, - światło poziome B = 1,5 m - długość części przelotowej około L p = 15,70 m - spadek podłużny dna przepustu i p min = 5 Ustalenie parametrów ruchu krytycznego B kr = B = 1,5 m h kr = [ (α Q 2 ) : (g B 2 )] 1/3 α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta g = 9,81 m/s przyspieszenie ziemskie h kr = [ (1,1 1,5 2 ) : (9,81 1,5 2 )] 1/3 = (2,48 : 22,07) 1/3 = 0,48 m h kr = 0,48 m F kr = B kr h kr F kr = 1,5 0,48 = 0,72 m 2 Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) P = 2,50 m obwód zwilżony przepustu n = 0,017 współczynnik szorstkości dla betonu nie gładzonego α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta R = F/P = 0,72 : 2,5 =0,29 promień hydrauliczny B = 1,5 m szerokość zwierciadła wody w przepuście 49

50 i kr = ( 9,81 0, ,5) : ( 1,1 1,5 0,29 1/3 ) = (9,81 0, ,5) : (1,1 1,5 0,66) i kr = 0,0071 : 1,09 = 0,0065 i kr = 0,0065 = 6,5 Założony spadek podłużny dna przepustu i p min = 5,0 i kr = 6,5 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr v p = 1,50 : 0,72= 2,1 m/s W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s v p = 2,1 m/s < v dop = 3,5 m/s Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy założonym świetle przepustu prostokątnego H o = [Q m : (μ L (2g) ½ ] 2/3 (v s 2 : 2g) Wg tablicy 3.1 ( załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej) dla przepustów prostokątnych ze skrzydłami ukośnymi m = 0,36. Wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = [1,50 : (0,36 1,50 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (1,5 : 2,40) 2/3 = 0,73 m H o = 0,73 m < h p = 1,50 m Przepływ w przepuście w ruchu jednostajnym Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ Przepust ramowy 1,5 m x 1,0 m 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla betonu nie wygładzonego i p min = 5 Lp. H [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 v o [m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 1,5 0,30 1,90 0,16 0,29 1,23 0, ,50 1,5 0,75 2,50 0,30 0,45 1,90 1,42 0,55 1,5 0,82 2,60 0,31 0,46 1,95 1,60 0,60 1,5 0,90 2,70 0,33 0,47 2,00 1, ,70 1,5 1,05 2,90 0,36 0,50 2,12 2, ,00 1,5 1,50 5,00 0,30 0,45 1,90 2,85 Głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,55 m 0,75h p = 0,75 m Obliczenie stanowiska dolnego Głębokość w przekroju wylotowym przepustu h wyl wyznaczamy wg tablicy 3.4. załącznika do rozporządzenia. Dla przepływu niepełnym przekrojem przy nie zatopionym wylocie i spadkiem dna przepustu mniejszym od spadku krytycznego głębokość na wylocie: w przypadku i p < i kr to h wyl = (0,7 0,8) h kr Przyjęto h wyl = 0,8h kr = 0,8 0,48 = 0,38 m Głębokość wody na wylocie : h wyl = 0,38 m Prędkość przepływu na wylocie: 50

51 v wyl = Q m / F wyl F wyl = 0,38 1,5 = 0,57 m 2 v wyl = 1,50 : 0,57 = 2,65 m/s v wyl = 2,65 m/s W obrębie dolnego stanowiska, wypad z wylotu przepustu musi być wzmocniony na długości L w min = 3 B = 3 1,5 m = 4,5 m. Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu brukiem na zaprawie betonowej, zakończonym palisadą. B - przepust okularowy 2 x D Przepływ miarodajny dla 1 przewodu Qm = ½ Q1% = 0,75 m 3 /s B.1. przepust okularowy 2 x D = 0,8 m Sprawdzenie przepustu o średnicy D = 800 mm: - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 - długość przepustu około 15,70 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,69 0,10 0,83 0,12 0,24 1,0 0, ,40 0,80 0,25 1,26 0,20 0,34 1,44 0, ,60 0,69 0,40 1,67 0,24 0,38 1,60 0, ,80-0,50 2,51 0,20 0,34 1,44 0,72 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 0,8 m napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 0,6 m, przy założonym spadku minimalnym dna i min. = 0,5% przepływ miarodajny Q m = 0,75 m 3 /s może się pomieścić przy całkowitym napełnienie przewodu przepustu, więc nie spełnia warunków hydraulicznych. B.1. przepust okularowy 2 x D = 1,0 m Sprawdzenie przepustu o średnicy D = 1000 mm: - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 - długość przepustu około 15,70 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,80 0,12 0,93 0,13 0,25 1,06 0, ,40 0,98 0,30 1,37 0,22 0,36 1,42 0,43 51

52 3. 0,50 1,00 0,39 1,57 0,25 0,39 1,65 0, ,55 0,99 0,45 1,67 0,27 0,41 1,74 0, ,60 0,98 0,50 1,77 0,28 0,43 1,82 0, ,90 0,60 0,75 2,50 0,30 0,45 1,90 1,43 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 1,0 przy założeniu minimalnego spadku i min. = 0,5% przepływ miarodajny Q m=0,75 m 3 /s mieści się przy napełnieniu przewodu h o = 0,55 m. Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 0,75 : [1,0 2 (9,81 1,0) ½ ] = 0,75 : (1,0 3,13) = 0,75 : 3,13 = 0,24 h kr / D = 0,5 to h kr = 0,5 m F kr / D 2 = 0,3927 to F kr = 0,39 m 2 h kr = 0,5 m < h dop = 0,75 hp = 0,75 m Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,5 m F kr = 0,39 m 2 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 1,57 m obwód zwilżony przepustu R = 0,25 promień hydrauliczny B = 1,0 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,57) : (1,1 1,0 0,25 1/3 ) = (9,81 0, ,57) : (1,1 1,0 0,63 ) i kr = 0,0045 : 0,69 = 0,0065 = 6,5 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 5 < i kr = 6,5 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [0,75 : (0,33 1,0 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (0,75 :1,46) 2/3 = 0,64 m H o = 0,64 m > h p = 1,0 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest mniejsza od założonej średnicy, więc należy przyjąć, że założona średnica D = 1,0 m spełnia warunki. Obliczenie stanowiska dolnego Przy przepływie niepełnym przekrojem, dla przepustów o nie zatopionym wlocie i wylocie głębokość w przekroju wylotowym wynosi : i p = 5 < i kr = 6,5 to h wyl = (0,7 0,8) h kr h wyl = 0,75 h kr = 0,75 0,50 = 0,38 m F wyl = 0,28 m 2 v wyl = Q m : F wyl = 0,75 : 0,28 = 2,70 m/s Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na długości L w min = 3 x D = 3 1,0 m = 3,0 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi ażurowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. 52

53 9.3. Podsumowanie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Obliczony przepływ miarodajny ze zlewni naturalnej w rowu przy ujściu do przekroju przepustu w km wynosi Q m = Q 1% = 1,14 m 3 /s Zakładając, że do przedmiotowego rowu są wprowadzone rowy drogowe odwadniające nawierzchnie drogi wskazane byłoby powiększenie przepływu miarodajnego o 30%. Q m = 1,3 Q 1% = 1,50 m 3 /s Sprawdzono parametry hydrauliczne przepustu rurowego betonowego o średnicy D = 1,2 m Z wyliczeń wynika, że dla założonego przepływu Q m = 1,5 m 3 /s przepust rurowy o średnicy D= 1,2 m jest wystarczający. - przepust betonowy rurowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, - średnica D = 1200 mm - długość części przelotowej około L p = 20,00 m - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,75 m < h dop = 0,75h p = 0,90 m - głębokość krytyczna h kr = 0,67 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - minimalny spadek podłużny dna przepustu i p min = 0,5% - spadek krytyczny i kr = 0,7 % > i p min = 0,5 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście będzie panował ruch spokojny) - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 0,92 m < h p = 1,20 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 3,3 m/s - niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 1,2 m = 3,6 m. Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na długości L w min = 3 D = 3 1,2 m = 3,60 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. W przypadku, gdyby warunki terenowe uniemożliwiły zabudowę przepust o wysokości 1,20 m, sprawdzono 2 warianty: A - przepust ramowy o wymiarach 1,5 x 1,0 m o nie zatopionym wlocie i wylocie (przepust 1,0 x 1,0 m nie spełnił warunków hydraulicznych) : - światło poziome B = 1,5 m - światło pionowe B = 1,0 m - długość części przelotowej około L p = 20,00 m - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,55 m < h dop = 0,75h p = 0,75 m - głębokość krytyczna h kr = 0,5 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - minimalny spadek podłużny dna przepustu i p min = 0,5% - spadek krytyczny i kr = 7 > i p min = 5 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście będzie panował ruch spokojny) 53

54 - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 0,64 m < h p = 1,0 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 2,65 m/s - niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 1,5 m = 4,5 m. Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. B - przepust okularowy 2 x D = 1,0 m (przewód o średnicy 0,8 m nie spełnił warunków hydraulicznych) - przepust betonowy rurowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, - średnica jednego przewodu D = 1000 mm - długość części przelotowej około L p = 20,00 m - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,55 m < h dop = 0,75h p = 0,75 m - głębokość krytyczna h kr = 0,50 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - minimalny spadek podłużny dna przepustu i p min = 0,5% - spadek krytyczny i kr = 0,65 % > i p min = 0,5 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście będzie panował ruch spokojny) - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 0,64 m < h p = 1,0 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 2,7 m/s - niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3 B = 3 1,0 m = 3,0 m. Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi ażurowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. 54

55 10. Przepust P9 na rowie w km 0+960, lewostronnym dopływie pot. Jasienica, pod ulicą Gierałtowicką w Przyszowicach (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km ,35) Przepust zlokalizowany jest w terenie zabudowy luźnej. Aktualnie składa się z dwóch niezależnych przepustów: starego kołowego i nowego ramowego. Rów przed wlotem do przepustów, pomiędzy przepustem pod wjazdem na posesję a przepustami pod drogą DW921 jest drożny. Poniżej drogi DW921 rów jest głęboki, ale zarośnięty wysoką trawa Obliczenie przepływu miarodajnego w rowie w km 0+960, w przekroju przepustu Do ujścia do przekroju obliczeniowego zlewnia cieku obejmuje obszar o powierzchni F 2 = 2,20 km 2. W skład tej powierzchni wchodzą : - użytki rolne i zielone 1,80 km 2 - tereny zabudowy luźnej 0,40 km 2 Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewni rowu Parametr fizyczno-geograficzny wartość Powierzchnia zlewni F 1 2,20 km 2 Długość cieku 2,90 km Długość dopływów 2,10 km Rzędna najwyższego wniesienia w zlewni W g 250,00 m npm Rzędna w przekroju obliczeniowym W d 217,50 m npm 55

56 Obliczenie przepływu formułą opadową Maksymalny przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się określony jest wzorem Q p = f F 1 φ H 1 A λ p δ j f = 0,6 bezwymiarowy współczynnik kształtu fali na obszarze całego kraju za wyjątkiem pojezierzy φ = 0,50 współczynnik odpływu zależny od rodzaju gleby (dla glin piaszczystych), H 1 = 80 mm maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% λ 1% = 1 kwantyl rozkładu tej zmiennej dla prawdopodobieństwa 1% dla makroregionu wyżyny Wyżyna Śląska 3c, δ j = 1,0 współczynnik redukcji jeziornej przy braku jezior F1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny jest od hydromorfologicznej charakterystyki koryta cieku Φ r i czasu spływu po stokach t. Hydromorfologiczna charakterystyka koryta określona jest wzorem Φ r = (1000 L) : [ m I 1/3 rl A ¼ (φ H 1 ) ¼ ] m = 9 miara szorstkości koryta (dla stałych i okresowych cieków wyżynnych meandrujących o częściowo nierównym dnie) Średni spadek zlewni do przekroju obliczeniowego I rl = (W g W d ) : L I rl = (250, ,5) : 2,90 = 11,2 Φ r = (1000 2,9) : [9 11,2 1/3 2,20 ¼ (0,50 80) 1/4 ] Φ r = 2900 : (9 2,24 1,22 2,51) = 2900 : 61,7 = 47 Φ r = 47 Hydromorfologiczna charakterystyka stoków określona jest wzorem Φ s = (1000 l s) 1/2 : [ m s i 1/4 s (φ H 1 ) 1/2 ] l s = 1 : 1,8 ρ ρ = (L + l) : A L = 2,9 km długość cieku wraz z suchą doliną l d = 2,1 km długość cieku wraz z suchą doliną A = 2,2 km 2 powierzchnia zlewni ρ = 5 : 2,2 = 2,27 l s = 1 : 1,8 2,27 = 0,24 m s = 0,15 miara szorstkości dla łąk i użytków rolnych oraz powierzchni w osiedlach Średni spadek stoków i s = (W g W d ) : A 1/2 = (250,00 217,50 ) : 2,20 1/2 = 32,5 : 1,48 = 22 Φ s = (1000 0,24) 1/2 : [ 0, /4 (0,50 80 ) 1/2 ] Φ s = 240 1/2 : [ 0,15 2,16 6,32 ] = 15,5 : 2,05 = 7,5 Φ s = 7,5 to t s = 85 min Wartość maksymalnego modułu odpływu jednostkowego F 1 dla Φ r = 47 i t s = 85 min F 1 = 0,0432 Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p = 1% Q 1% = 0,6 0,0432 0,5 80 2,2 1 = 2,28 m 3 /s 56

57 Przepływ ze zlewni naturalnej w rowie w przekroju obliczeniowym: Maksymalny przepływ o prawdopodobieństwie p: Q p% = Q 1% λ p% Przepływ Q n% λ p% Q n [m 3 /s] Q 1% 1 2,28 Q 2% 0,894 2,04 Q 3% 0,826 1,88 Q 10% 0,631 1,44 Q 20% 0,515 1, Określenie parametrów przepustu P9 na rowie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Zakładamy przepust rurowy betonowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, Przepływ miarodajny Q m = Q 1% = 2,30 m 3 /s Sprawdzenie parametrów przepustu o średnicy D = 1200 mm: - spadek dna i min. = 0,5% = 0,005 Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,89 0,12 1,01 0,12 0,24 1,00 0, ,40 1,13 0,33 1,48 0,22 0,36 1,53 0, ,60 1,29 0,57 1,88 0,30 0,45 1,90 1, ,80 1,13 0,80 2,29 0,35 0,49 2,08 1, ,90 1,04 0,91 2,51 0,36 0,50 2,12 1, ,10 0,66 1,08 3,07 0,35 0,49 2,08 2, ,20-1,13 3,76 0,30 0,45 1,90 2,15 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 1,20 m napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 0,9 m, przy założonym spadku minimalnym dna i min. = 0,5% przepływ miarodajny Q m = 2,30 m 3 /s nie może się pomieścić nawet przy całkowitym napełnienie przewodu przepustu, więc nie spełnia warunków hydraulicznych. Sprawdzenie parametrów przepustu o średnicy D = 1400 mm: 57

58 - założony spadek dna i = 0,5 % = 0,05 - długość przepustu około 29,30 m Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu (dla przepływu w ruchu jednostajnym) Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych wygładzonych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu. Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,98 0,14 1,09 0,13 0,25 1,06 0, ,50 1,34 0,49 1,80 0,27 0,41 1,74 0, ,60 1,39 0,63 2,00 0,31 0,46 1,95 1, ,80 1,39 0,91 2,40 0,38 0,51 2,16 1, ,90 1,34 1,05 2,61 0,40 0,54 2,30 2, ,00 1,26 1,18 2,82 0,42 0,56 2,37 2,80 Przyjmując zalecenia w/w Rozporządzenia, w przewodzie pracującym niepełnym przekrojem głębokość wody nie powinna być większa niż 75% jego wysokości lub średnicy. Przy średnicy 1,4 napełnienie maksymalne nie powinno przekroczyć 1,05 m, przy założonym spadku dna i = 0,5 przepływ miarodajny Q 1% = 2,30 m 3 /s pomieści się przy głębokości około ho = 0,0,90 m. v p = 2,30 m/s < v p max = 3,5 m/s Parametry ruchu krytycznego Q : [D 2 (g D) ½ ] = 2,30 : [1,4 2 (9,81 1,4) ½ ] = 2,30 : (1,96 3,70) = 2,30 : 7,26 = 0,32 h kr / D = 0,575 to h kr = 0,80 m F kr / D 2 = 0,4674 to F kr = 0,91 m 2 Prędkość przepływu w przewodzie przepustu w warunkach ruchu krytycznego v p = Q m / F kr W przepustach o wysokości do 1,5 m v p 3,5 m/s F kr = 0,91 m 2 pole przekroju strumienia w przepuście prowadzącym wodę niepełnym przekrojem przy głębokości krytycznej v p kr = 2,3 : 0,91 = 2,5 m/s v p kr = 2,5 m/s < v p max = 3,5 m/s Obliczenie spadku krytycznego i kr = (g n 2 P): (α B R 1/3 ) h kr = 0,8 m F kr = 0,91 m 2 58

59 n = 0,017 współczynnik szorstkości dla powierzchni betonowych α = 1,1 współczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta P = 2,40 m obwód zwilżony przepustu R = 0,38 promień hydrauliczny B = 1,39 m szerokość zwierciadła wody w przepuście i kr = (9,81 0, ,40) : (1,1 1,39 0,38 1/3 ) = (9,81 0, ,40) : (1,1 1,39 0,72 ) i kr = 0,0068 : 1,1 = 0,0062 = 6,0 Założony spadek podłużny dna przepustu i p = 5 < i kr = 6 Zależność przepływu w przepuście od wysokości strumienia spiętrzonego przed przepustem przy zachowaniu warunków ruchu krytycznego H o = [Q m : (m b kr (2g) ½ ] 2/3 Wg tabeli 3.1 zał. nr 1 do Rozporządzenia dla przepustów kołowych o nie zatopionym wlocie i wylocie, dla wlotu ze skrzydłami ukośnymi, współczynnik m t = 0,33 H o = [2,30 : (0,33 1,39 19,62 ½ ) ] 2/3 H o = (2,30 :1,85) 2/3 = 1,16 m H o = 1,16 m < h p = 1,40 m Obliczona wysokość strumienia spiętrzonego jest mniejsza od założonej średnicy, więc należy przyjąć, że założona średnica D = 1,40 m spełnia warunki. Obliczenie stanowiska dolnego Przy przepływie niepełnym przekrojem, dla przepustów o nie zatopionym wlocie i wylocie głębokość w przekroju wylotowym wynosi : i p = 5 < i kr = 6 to h wyl = (0,7 0,8) h kr h wyl = 0,75 h kr = 0,75 0,80 = 0,60 m F wyl = 0,63 m 2 v wyl = Q m : F wyl = 2,3 : 0,63 = 3,60 m/s Wypad z wylotu przepustu powinien być umocniony na długości L w min = 3 D = 3 1,4 m = 4,2 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą Podsumowanie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny, na jaki powinno się zaprojektować światło przepustu pod drogą klasy G, powinien odpowiadać prawdopodobieństwu p = 1%. Przepływ ze zlewni naturalnej w rowie w km Q m = Q 1% = 2,30 m 3 /s Sprawdzono parametry hydrauliczne przepustu rurowego betonowego o średnicy D = 1,4 m (przewód o średnicy 1,2 m nie spełnił warunków hydraulicznych) Z wyliczeń wynika, że dla założonego przepływu Q m = 2,30 m 3 /s przepust rurowy o średnicy D= 1,4 m jest wystarczający. - przepust betonowy rurowy o nie zatopionym wlocie i wylocie, - średnica D = 1400 mm - długość części przelotowej około L p = 29,30 m 59

60 - głębokość normalna przy przepływie miarodajnym wyniesie h 0 = 0,90 m < h dop = 0,75h p = 1,05 m - głębokość krytyczna h kr = 0,8 m (powyżej której w przepuście będzie panował ruch spokojny) - założony spadek podłużny dna przepustu i p = 0,5% - spadek krytyczny i kr = 0,6 % > i p = 5 (przy spadku mniejszym od krytycznego w przepuście panuje ruch spokojny) - wysokość energii spiętrzonego strumienia przed przepustem H o = 1,16 m < h p = 1,40 m - prędkość przepływu na wylocie v wyl = 3,60 m/s Niezbędne umocnienie wypadu z wylotu przepustu w obrębie dolnego stanowiska, na długości L w min = 3B = 3 1,4 m = 4,2 m. Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowu prefabrykatami betonowymi, a na końcu umocniony odcinek zakończyć palisadą. 60

61 11. Przepust P10 pomiędzy rowami drogowymi, pod ulicą Makoszowską w Przyszowicach. (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km ,96) Przepust znajduje się na terenie zabudowy luźnej. Przechodzi pomiędzy rowami drogowymi. W tym przypadku należałoby dobrać średnicę przepustu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z 43 ust. 1 pkt 2 przewody przepustów o przekrojach prostokątnych, owalnych i kołowych powinny mieć szerokość w świetle dla dróg klasy GP, G i Z nie mniejsza niż 0,8 m. Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu o średnicy D = 800 mm dla przepływu w ruchu jednostajnym. Q m = F v p v p = 1/n R 2/3 i ½ 1/n = 60 współczynnik szorstkości dla przewodów betonowych F p - pole powierzchni przekroju przepływu, v p - średnia prędkość przepływu, B szerokość zwierciadła wody, P obwód zwilżony, R = F p : P promień hydrauliczny, i spadek podłużny dna t śr napełnienie Q natężenie przepływu. Minimalny spadek dna i p = 0,5% = 0,005 Długość przepustu około 14 m 61

62 Lp. t śr [ m ] B [ m ] F [ m 2 ] P [ m ] R [ m ] R 2/3 V p[m/s ] Q [m 3 /s] 1. 0,20 0,69 0,10 0,83 0,12 0,24 1,0 0, ,40 0,80 0,25 1,26 0,20 0,34 1,44 0, ,60 0,69 0,40 1,67 0,24 0,38 1,60 0, ,80-0,50 2,51 0,20 0,34 1,44 0,72 Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowów drogowych w obrębie wlotu i wylotu z przepustu płytami ażurowymi Podsumowanie Przedmiotowy rów łączy rowy drogowe przebiegające po obu stronach drogi. W tym przypadku należałoby dobrać średnicę przepustu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z 43 ust. 1 pkt 2 przewody przepustów o przekrojach prostokątnych, owalnych i kołowych powinny mieć szerokość w świetle dla dróg klasy GP, G i Z nie mniejsza niż 0,8 m. Sprawdzenie parametrów hydraulicznych przepustu o średnicy D = 800 mm wykazało, że przy założonym minimalnym spadku dna i p = 0,5 % i dopuszczalnym napełnieniu 0,75h p = 0,60 m przepływ maksymalny wyniesie Q max = 0,64 m 3 /s. Długość przepustu L p = 13,90 m Wskazane wykonanie umocnienia skarp i dna rowów drogowych w obrębie wlotu i wylotu z przepustu płytami ażurowymi. 62

63 12. Most M2 na starym korycie ujściowego odcinka pot. Cienka w ciągu ul. Makoszowskiej w Przyszowicach (na odcinku projektowanej przebudowy drogi DW 921 w km ,3) Most zlokalizowany jest na starym korycie ujściowego odcinka pot. Cienka, mogącego pełnić obecnie funkcję kanał ulgi. Potok Cienka jest jednym z mniejszych dopływów rz. Kłodnicy. Przepływa przez tereny objęte szkodami górniczymi. Był uregulowany na całej długości z obwałowaniem na obszarze depresyjnym. Po wybudowaniu zbiornika wody przemysłowej Sośnica przełożono dolny odcinek koryta potoku w celu przechwycenia przepływów maksymalnych, natomiast wody normalne miały być nadal odprowadzane do rz. Kłodnicy. Jak można wnioskować w obecnej sytuacji cały przepływ cieku idzie do zbiornika, a ewentualny nadmiar mógłby być kierowany do rz. Kłodnicy Aktualnie po wschodniej stronie ulicy Makoszowskiej (na wylocie spod mostu) koryto cieku jest zarośnięte chaszczami, przy skarpach rosną drzewa. 63

64 Po stronie zachodniej ulicy (powyżej mostu) na odcinku około 50 m, wzdłuż ogrodzenia posesji (obecnie płot betonowy) praktycznie nie ma koryta cieku, lecz tylko niewielkie zagłębienie terenu, dopiero wyżej widoczny jest rów. Obecny most wybudowany był jeszcze na czynnym korycie cieku. Aktualnie światło mostu jest nieczynne, zasypane ziemią. Z tego stanu wynika, że most aktualnie nie spełnia żadnej funkcji i przebudowa go w podobnej formie nie ma uzasadnienia. Dla zachowania funkcji starego koryta jako kanału ulgi wskazane jest jednak wykonanie przepustu pod drogą nr

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród.

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. Obliczenia światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. 1. Uwagi ogólne. 1.1. Przedmiot obliczeń. Przedmiotem obliczeń jest światło projektowanego

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700 TEL. +48 661 054 923

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2016. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA [na podstawie materiałów SHP dla zlewni

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

Obliczanie światła przepustów

Obliczanie światła przepustów Obliczanie światła przepustów BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Materiał dydaktyczny Dr inż. Dariusz Sobala Piśmiennictwo 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ nr 63 z dnia 30 maja 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH SH P BENIAMINN WIĘZIK Stowarzyszenie Hydrologów Polskich PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH Kraków 2013 Formuła racjonalna max = k

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej SH P Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Beniamin Więzik SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Warszawa 18 wrzesnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3 5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Karta uzgodnień... str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA (BRANŻA DROGOWA)... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 4 5. STAN PROJEKTOWANY... 5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA...

Bardziej szczegółowo

TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA

TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 4-69 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-7 TEL. +48 661 54 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Zarząd Drogi 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu 3. PROJEKTOWANA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska- Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50 INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb wsi Giełczyn : - działki istniejącego pasa drogowego: 410, 414, 385, 368, 357, 349,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA 14 05-500 PIASECZNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN NAZWA I ADRES WYKONAWCY UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" PROJEKT KONCEPCYJNY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKT KONCEPCYJNY Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Materiały wyjściowe...

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców w Rycerce Dolnej w km 0+570. Zabezpieczenie brzegów potoku Czerna wraz z lokalnym przekorytowaniem

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... - 3-2. INWESTOR... - 3-3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... - 3-4. STAN ISTNIEJĄCY... - 4-5. STAN PROJEKTOWANY... - 4-5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE... - 4-5.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

OŚR Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych

OŚR Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych OŚR.6341.66.2015 Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TOM IV

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TOM IV JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 527 NA ODCINKU RYCHLIKI JELONKI od km do km Projekt organizacji ruchu na czas robót drogowych

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 527 NA ODCINKU RYCHLIKI JELONKI od km do km Projekt organizacji ruchu na czas robót drogowych Projekt nr DW527/03/13 ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 527 Projekt organizacji ruchu na czas robót drogowych odcinek robót: droga wojewódzka nr 527 na odcinku Rychliki-Jelonki Sporządził: mgr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm.

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm. PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, m. Masanów, gmina Sieroszewice,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Z1 Opis w języku nietechnicznym Z2 Wypis z rejestru gruntów Z3 Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Z1 Opis w języku nietechnicznym Z2 Wypis z rejestru gruntów Z3 Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI CZĘŚC OPISOWA 1. Informacje ogólne o Zakładzie ubiegającym się o wydanie pozwolenia. 2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód. 3. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT: DOPIEWO PROJEKT ul. LEŚNEJ i DWORCOWEJ DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU INWESTOR: GMINA DOPIEWO ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo BRANŻA: Drogowa WYKONAWCA: BARTOSZ BRZOZOWSKI ul. Kolejowa 13 62-050 Mosina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L EGZ. NR 1. Góra Puławska, ul. Dębowa 13 24-100 Puławy tel./fax. 81/ 880 59 19 kom. 601 071 160 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 RYS D-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 RYS D-2 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SKALA 1: 500/50 RYS D-3.1-3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE SKALA

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 OPERAT WODNOPRAWNY Inwestor: Temat: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Tarnów, lipiec 2007r

Tarnów, lipiec 2007r REMONT ROWU Od Nowego Cmentarza w km 0+000 0+820,6 Stadium: Projekt wykonawczy Inwestycja: Remont rowu Od Nowego Cmentarza na odcinku km 0+000 0+820,6 w Tarnowie. Adres inwestycji: Rów Od Nowego Cmentarza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : Działki Nr : obręb wsi Milewo : - działki istniejącego pasa drogowego: 474, 228,

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Temat projektu: Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101533D.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1964b na odcinku Janczewo Bronowo Bożejewo (km rob. 0+015 0+820,32). odcinek długości 805,32 m PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb Bożejewo Stare: działki istniejącego

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu konserwacji zbiornika retencyjnego w miejscowości Dopiewiec gmina Dopiewo. Spis treści. 1 Dane ogólne...

Opis techniczny do projektu konserwacji zbiornika retencyjnego w miejscowości Dopiewiec gmina Dopiewo. Spis treści. 1 Dane ogólne... Spis treści 1 Dane ogólne... 2 1.1 Podstawa opracowania... 2 1.2 Cel i zakres opracowania... 2 1.3 Wykorzystane materiały... 2 1.4 Uzgodnienia... 3 2 Stan istniejący... 4 3 Rozwiązanie techniczne... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2649W Turka do dr. nr 50,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA 14 05-500 PIASECZNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN NAZWA I ADRES WYKONAWCY UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1854B Kubra Stara Kubra Nowa OD KM 0+000 DO KM 1+262,65 ODC. DŁ. 1262,75 MB DZIAŁKI: Nr: 59, 100, 101, 47, 20/1, 19/1, 4, 94 INWESTOR;

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności wodno-melioracyjnej i instalacyjno-inŝynieryjnej mgr inŝ. Wojciech Kaźmierowski ul. Wróblewskiego 19/10 Regon 890345014 58-105 ŚWIDNICA NIP 884-102-09-10

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów Spółka z o.o Olsztyn ul.polna 1b/10 tel./fax (0-89)

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów Spółka z o.o Olsztyn ul.polna 1b/10 tel./fax (0-89) DROMOS Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1b/10 tel./fax (0-89) 534-94-20 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Projekt odcinka drogi kl. techn. Z, V p =40/h strona 1 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa)

Bardziej szczegółowo

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U P R O J E K T S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1626 W SKURÓW-WILCZOGÓRA NAZWY I KODY WG CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Gmina Gnojno Gnojno Gnojno 145. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gnojno.

Gmina Gnojno Gnojno Gnojno 145. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gnojno. Egz. 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Gnojno 28-114 Gnojno Gnojno 145 tel.: +48 41 353 20 38 fax: +48 41 353 20 38 e-mail: ug_gnojno@go2.pl http:/www.gnojno.gminy.com.pl Załącznik do zgłoszenia Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Inwestor: Gmina Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: Batowice/Dziekanowice Powiat: krakowski Województwo: małopolskie Nazwa opracowania/nazwa

Bardziej szczegółowo

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00 ARCHIKOM 39-200 Dębica, ul. Parkowa1 adres e-mail : archikom@vp.pl tel./ fax. (0-14) 692 68 56 BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500,00 1+040,00

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087)

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Letniej ( droga gminna nr 141505N) w Olecku na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej nr 102843 ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów KODY CPV wspólny język

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu zagospodarowania terenu

OPIS. do projektu zagospodarowania terenu OPIS do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1938B w powiecie zambrowskim, woj. podlaskie. Zakresem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU FAZA: TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KAJKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. Opis techniczny 1. Podstawy opracowania 1.1. Podstawy formalne 1.2. Podstawy techniczne 2. Przedmiot inwestycji 3. Istniejące zagospodarowanie terenu 4. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki C01 Powierzchnia badanej zlewni A 1,18 km 2 Długość cieku głównego L 0,74 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,85 km Wzniesienie suchej doliny Wg 133,75 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt stałej organizacji ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt stałej organizacji ruchu PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej 1012D wraz budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Maniów Projekt stałej organizacji ruchu Rodzaj Opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi klasy

Projekt przebudowy drogi klasy POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Temat projektu Projekt przebudowy drogi klasy Stadium: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego Opracował: Jan

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa PPHU AdEko s.c. 30-612 Kraków ul. Witosa 35/4 tel/fax 0-12-659-90-75 Dokumentacja projektowa konserwacji rowu melioracyjnego na długości ~110 m od wylotu z przepustu pod drogą powiatową 2045K przy ul.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej w m. Żabnica, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie w ramach usuwania

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 e-mail: koziolek@epoczta.pl Inwestycja: Remont drogi gminnej nr G000002 Wieprz Kościół Górki- Twierdza od km 0+006.5 do km 2+234 Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych droga powiatowa Nr 1729B. 3. Tabela powierzchni zdjęcia humusu droga powiatowa Nr 1729B. 4. Tabela powierzchni plantowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul.mostowa 11A, Gdańsk STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. Gdańsk r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul.mostowa 11A, Gdańsk STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. Gdańsk r. AS-PROJEKT Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Spis treści 7. UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJACH RUCHU... 7

Spis treści 7. UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJACH RUCHU... 7 Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 3. CHARAKTERYSTYKA DROGI POWIATOWEJ... 4 4. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 5. WYMOGI DLA OZNAKOWANIA... 5 6. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo