Zadanie egzaminacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie egzaminacyjne"

Transkrypt

1 Zadanie egzaminacyjne Dział sprzedaży części zamiennych firmy zajmującej się sprzedażą samochodów posiada na wyposażeniu komputer, który jest używany do prac biurowych przez sprzedawcę oraz przez kierownika działu. Stwierdzono usterkę systemu komputerowego, w związku z czym wezwano serwis komputerowy w celu jej usunięcia. Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterki systemu komputerowego obejmujący: diagnozę wstępną i ustalenie przyczyn usterki, usunięcie usterki oraz sprawdzenie poprawności działania systemu po usunięciu usterki. W projekcie uwzględnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje przekazane pracownikowi serwisu przez kierownika działu (Załącznik 1). Wykonaj czynności związane z opracowanym projektem i sporządź dokumentację z ich realizacji. Wyniki diagnozy końcowej systemu komputerowego udokumentuj wykonaniem zrzutów z ekranu ilustrujących usunięcie poszczególnych przyczyn usterki systemu. Zrzuty z ekranu wydrukuj, a wydruk podpisz swoim numerem PESEL. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia - dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. 3. Listę prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego. 4. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterki i konfiguracji systemu komputerowego wynikających z treści zadania i załącznika. Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać: 1. Wykaz kolejno wykonanych czynności naprawczych i konfiguracyjnych systemu komputerowego. 2. Wskazania dla sprzedawcy, dotyczące prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji komputera w dziale sprzedaży. 3. Zestaw zrzutów ekranowych potwierdzających wykonanie naprawy i konfiguracji komputera. Do wykonania zadania wykorzystaj: Informacje przekazane przez kierownika działu pracownikowi serwisu komputerowego Załącznik 1. Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano biurko do pisania, a do lokalizacji i usunięcia usterki systemu komputerowego przygotowano stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym i standardowymi narzędziami. Komputer nie jest podłączony do Internetu i sieci lokalnej. Dodatkowo przygotowano dokumentację płyty głównej (format PDF) oraz program Adobe Reader na nośniku. W systemie komputerowym, który nie jest podłączony do Internetu i sieci lokalnej, sprawdź rodzaj zainstalowanego systemu operacyjnego. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

2 Informacje przekazane przez kierownika działu pracownikowi serwisu komputerowego 1. Komputer jest użytkowany w firmie w dziale sprzedaży części zamiennych do prac z zakresu techniki biurowej, z dostępem do sieci lokalnej i Internetu. Na każdej stacji roboczej w firmie, adres internetowy IP jest uzyskiwany automatycznie. W chwili obecnej w firmie trwa remont, połączony z modernizacją sieci. W związku z tym, fizyczne połączenie komputera z siecią lokalną i Internetem za pomocą kabla Ethernet LAN nie jest możliwe. 2. W dziale sprzedaży komputer użytkuje sprzedawca oraz kierownik działu. Każdy z użytkowników komputera ma swój własny folder roboczy zapisany w katalogu Kontrahenci, o nazwach: Sprzedawca i Kierownik. Zawartość foldera Kontrahenci jest bardzo ważna dla efektywnej pracy firmy, w związku, z czym, folder ten nie może zostać utracony w wyniku czynności serwisowych. 3. Wszyscy użytkownicy komputera używają konta systemowego Administrator z hasłem dostępu qwerty. Kierownik działu oczekuje, że dla każdego użytkownika komputera zostanie utworzone osobne konto systemowe odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone. 4. Sprzedawca nie powinien mieć dostępu do danych (plików) kierownika działu - nie powinien mieć uprawnień do przeglądania, modyfikacji i usuwania tych plików. Ponadto, możliwość modyfikacji, zapisu i usuwania danych (plików) przez sprzedawcę, bezpośrednio w folderze Kontrahenci jest szkodliwa i powoduje częste problemy organizacyjne w firmie. 5. Żaden z użytkowników komputera nie może odczytać pliku o nazwie telefony.pdf, zapisanego w folderze Kontrahenci, a korzystanie z informacji zawartych w tym pliku jest ważne dla efektywnej pracy działu. Ponadto, żaden z użytkowników komputera nie może, z nieznanej przyczyny uruchomić edytora tekstów Microsoft Word z poziomu menu START ze względu na brak opcji uruchomieniowej programu MS Word w menu. Nie jest również możliwe uruchomienie tego edytora z pulpitu systemowego, pomimo, że na pulpicie znajduje się skrót do programu MS Word. 6. Sprzedawca uważa, że system komputerowy działa o wiele mniej wydajnie (wolniej) od czasu ostatniej konserwacji, wykonanej przez serwis komputerowy. Ponadto, narzeka na niską jakość wyświetlania obrazu na ekranie monitora LCD. 7. Komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej.

3 1. TYTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ: Karta pracy 2. ZAŁOŻENIA DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ZADANIA I ZAŁĄCZNIKA: 3. LISTA PRAWDOPODOBNYCH PRZYCZYN USTERKI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO: 4. WYKAZ CZYNNOŚCI PROWADZĄCYCH DO USUNIĘCIA USTERKI I KONFIGURACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO WYNIKAJĄCYCH Z TREŚCI ZADANIA I ZAŁĄCZNIKA: Dokumentacja wykonanych prac 5. REJESTR KOLEJNO WYKONANYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ZDIAGNOZOWANIEM I USUNIĘCIEM USTERKI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO: 5. WSKAZANIA DLA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ I BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOMPUTERA: 7. REJESTR KOLEJNO WYKONANYCH CZYNNOŚCI POTWIERDZONY WYDRUKOWANIEM ZRZUTÓW EKRANU KONFIGUROWANEGO KOMPUTERA:

4 ! Wybierz i przyporządkuj zdanie do odpowiedniego rozdziału projektu [224] Za dużo programów w autostarcie powodujących długie uruchamianie komputera. Skopiowanie i zabezpieczanie katalogu Kontrahenci (przynajmniej w dwóch kopiach). Włączenie automatycznych aktualizacji w programie typu anty-spyware. Przestrzegać zasad BHP podczas obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń komputerowych. Złe odnośniki do programu MS Word. Zaktualizowano bazy sygnatur spyware programu anty-spyware.

5 Zainstalowanie programu antywirusowego (AVG Free Edition ).

6 Za mały przydział pamięci dyskowej dla pliku wymiany.

7 Skonfigurowano program anty-spyware (m.in. automatyczne aktualizacje, tryb monitora, uruchamianie przy starcie systemu). Uruchomiono system operacyjny i zalogowano się na konto administratora, sprawdzono wpisy w menedżerze urządzeń. Przekopiowanie skrótu do programu MS Word do Menu Start. Skonfigurowano program antywirusowy (włączono automatyczne aktualizacje programu i

8 baz wirusów, ustawiono opcję uruchamiania przy starcie systemu operacyjnego, włączono tryb Auto-Protect). Z komputera korzystają dwie osoby. Brak możliwości odczytu pliku o nazwie telefony.pdf zapisanego w folderze Kontrahenci,

9 który jest ważny dla efektywnej pracy działu w firmie. Utworzono dodatkowe konto administratora do celów serwisowych. Przeskanowanie systemu programem antywirusowym w celu wyszukania ewentualnych wirusów i ich usunięcia. Sprawdzenie wersji systemu operacyjnego. Regularnie aktualizować sterowniki podzespołów komputera, które należy pobierać bezpośrednio ze stron internetowych producenta. Przeinstalowanie oprogramowania (sterowników) monitora LCD i karty graficznej w systemie komputerowym.

10 Komputer użytkuje sprzedawca oraz kierownik działu. Brak zainstalowanych hotfixów i Service Packów.

11

12 Każdy komputer w firmie ma konfigurowane właściwości TCP/IP przez usługę DHCP. Zainstalować i regularnie używać programu czyszczącego rejestr systemowy np. RegCleaner, Free Registry Cleaner, jv16 PowerTools itp. Brak zainstalowanych najnowszych sterowników lub ich nieprawidłowa konfiguracja.

13 Należy skonfigurować system operacyjny tak, aby zawsze pokazywał rozszerzenia nazw plików. To utrudnia zamaskowanie się niebezpiecznych plików (typu EXE) poprzez dodatkowe rozszerzenie. Komputer nie jest połączony z siecią lokalną oraz Internetem. Ustawienie automatycznej, codziennej aktualizacji systemu operacyjnego. Przeprowadzenie defragmentacji dysku twardego. Skorygowanie ścieżki dostępu (elementu docelowego) w skrócie programu Microsoft Word (znajdującego się na pulpicie) z nieprawidłowego na prawidłowy. Brak zainstalowanej przeglądarki plików w formacie PDF. Zaktualizowanie bazy spyware programu typu anty-spyware.

14 Przełączenie programu antywirusowego w tryb monitora. Edytor tekstu MS Word nie uruchamia się, pomimo, że na pulpicie znajduje się skrót do programu. Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji oraz usunięcia usterki systemu komputerowego opartego na systemie Windows XP, a także stworzenia zaleceń dla użytkowników. Zaktualizowanie bazy wirusów programu antywirusowego.

15

16 Sprzedawca nie powinien mieć uprawnień do przeglądania, modyfikacji oraz usuwania plików kierownika. Należy używać bezpiecznej przeglądarki internetowej (np. Opera, Firefox, Chrome itp.) oraz nie otwierać stron internetowych umieszczonych na nieznanych serwerach mogących zawierać oprogramowanie niewiadomego pochodzenia, wirusy i inne niebezpieczne skrypty. Ustawienie dla konta Sprzedawca prawa tylko do odczytu do folderu Kontrahenci.

17 Włączono automatyczną aktualizację systemu operacyjnego (Windows Update). Zaktualizowano bazę wirusów programu antywirusowego. Nigdy nie otwierać załączników do poczty elektronicznej z plikami o rozszerzeniach typu: *.EXE, *.VBS, *.SHS, *.PIF, Nazwa.BMP.EXE lub Nazwa.TXT.VBS. Takie rozszerzenia praktycznie nigdy nie są używane w normalnej korespondencji, natomiast bardzo często są wykorzystywane przez wirusy i robaki internetowe. Każdy użytkownik komputera loguje się na konto administrator z hasłem dostępu qwerty. Nie należy instalować nielegalnych programów i tzw. cracków - łamiących ograniczenia licencyjne. Szczególnie tzw. cracki są często dodatkowo zarażone lub posiadają dziury pozwalające na nieautoryzowane przejęcie kontroli nad komputerem. Zainstalowanie programu antywirusowego Symantec Antywirus. Sprzęt komputerowy jest używany w firmie do prac biurowych. Sprawdzono spójność danych na dysku twardym komputera za pomocą programu ScanDisk.

18 Przeprowadzono defragmentację dysku twardego komputera. Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterki systemu komputerowego obejmujący: diagnozę wstępną i ustalenie przyczyn usterki, usunięcie usterki oraz sprawdzenie poprawności działania systemu po usunięciu usterki. Zawartość folderu Kontrahenci nie może zostać utracona. Sprawdzono listę programów uruchamianych przy starcie systemu Windows. Zbędne wpisy usunięto z rejestru Windows. Źle skonfigurowane prawa dostępu do katalogów i plików.

19 Przeprowadzenie wstępnej diagnozy sprzętu komputerowego u klienta w firmie. Brak indywidualnych kont dla użytkowników komputera. Objawy wadliwej pracy systemu komputerowego na podstawie danych przekazanych przez

20 użytkownika. W menu START nie ma odnośnika do programu MS Word. Zainstalowano wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego Windows. Wyłączone automatyczne aktualizacje sytemu Windows. Projekt czynności serwisowych w zakresie diagnostyki, naprawy, konfiguracji i zaleceń ekploatacyjnych systemu komputerowego. Kierownik oczekuje iż dla każdego użytkownika komputera zostanie utworzone osobne konto w systemie, właściwie skonfigurowane oraz zabezpieczone. Komputer działa wolniej od czasu ostatniej konserwacji. Instrukcja serwisowa naprawy komputera u klienta bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej.

21 Przełączenie programu antyspyware w tryb monitora i pozostawienie go w trybie ochrony. Przeskanowano system komputerowy pod kątem obecności oprogramowania szpiegującego typu spyware oraz typu rootkit. Utworzono i zabezpieczono hasłem konto z ograniczeniami dla sprzedawcy oraz konto administratora dla kierownika. Zainstalowanie programu Adobe Reader w celu możliwości otworzenia pliku telefony.pdf. Sprawdzenie dysku w poszukiwaniu błędów (program ScanDisk). Ustawienie automatycznej, codziennej aktualizacji programu antywirusowego. Pofragmentowany dysk twardy. Ustawienie w programie antywirusowym funkcji uruchamiania programu przy starcie systemu operacyjnego. Włączono automatyczne aktualizacje oraz tryb monitora w programie Windows Defender). Zaktualizowanie programu Windows Defender.

22 Sprawdzać czy jest włączona zapora systemu Windows lub inny program typu firewall np. Tiny Firewall, ZoneAlarm itp.

23 Hasło do konta użytkownika nie należy nikomu udostępniać. Hasło powinno być skomplikowane (wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne). Włączenie komputera oraz sprawdzenie metodą obserwacji usterek i nieprawidłowości w działaniu.

24 Niska jakość wyświetlanego obrazu na ekranie monitora LCD.

25 Przeskanowano system komputerowy programem Windows Defender. Nie wykryto niechcianego ani szkodliwego oprogramowania. Należy wykonywać regularnie skanowanie systemu komputerowego programem antywirusowym np.nod32, Avira AntiVir Personal, Norton AntiVirus itp. oraz aktualizować bazę wirusów. Nieznana wersja systemu operacyjnego.

26 Błędne wpisy w rejestrze systemowym. Należy systematycznie wykonywać aktualizację systemu operacyjnego (Windows update). Obaj użytkownicy należą do grupy administratorzy (hasło: qwerty). Skorygowanie ustawień konfiguracyjnych monitora (za pomocą opisanych przycisków znajdujących się na monitorze) tj. np.:rozjaśnienie obrazu ekranu, ustawienie kontrastu itp. oraz sprawdzenie ustawionej rozdzielczości ekranu. Przeskanowanie systemu komputerowego programem typu anty-spyware w celu wyszukania złośliwego oprogramowania (spyware, rootkit itp.) i ich usunięcie. Należy wyłączać komputer korzystając z Zamknij system w menu Start. Nie wyłączać komputera wyłącznikiem na listwie zasilającej lub poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego, ponieważ może to spowodować utratę danych lub awarię systemu operacyjnego.

27 Zainstalowano program anty-spyware. Za mało pamięci operacyjnej.

28 Przeinstalowano sterowniki monitora i karty graficznej oraz ustawiono natywną rozdzielczość ekranu dla monitora LCD. Ustawienie odpowiedniego rozmiaru pliku wymiany pamięci wirtualnej. Wpisanie programu antywirusowego do spisu programów uruchamianych przy starcie systemu. Brak zainstalowanych aktualizacji. Poprawienie nieprawidłowego odwołania w skrócie do programu Microsoft Word. Utworzenie kont użytkowników dla sprzedawcy oraz kierownika i nadanie im odpowiednich uprawnień (sprzedawca - konto z ograniczeniami zabezpieczone hasłem, kierownik - konto z uprawnieniami administratora zabezpieczone hasłem). Zainstalowanie wszystkich aktualizacji systemu operacyjnego (Windows Update). Co jakiś czas należy wykonywać kopie zapasową ważnych danych użytkownika na płytę CD/DVD, pendrive lub inny nośnik danych oraz utworzyć punkt przywracania systemu (Start-Wszystkie programy-akcesoria-narzędzia systemowe-przywracanie systemu). Naprawa i konfiguracja systemu operacyjnego i oprogramowania, poprzez efektywne usuwanie usterek i konfigurację. Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika informatyka. Zaktualizowano definicje spyware programu Windows Defender. Włączono zaporę systemową.

29

30 Jeżeli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od sieci zasilającej i komputerowej. Użytkownik w codziennej pracy powinien korzystać z kont z ograniczonymi uprawnieniami, a z konta administratora korzystać tylko podczas instalacji/deinstalacji oprogramowania oraz prac związanych z konserwacją systemu operacyjnego. Każdy z użytkowników ma własny folder roboczy w katalogu Kontrahenci o nazwach: Sprzedawca i Kierownik. Dla serwisu komputerowego przygotowana jest dokumentacja płyty głównej wraz ze sterownikami oraz płyta CD z programami: Adobe Reader, Power DVD, AntiVir. Ustawiono prawo tylko do odczytu w dostępie do katalogu Kontrahenci dla konta sprzedawca. Usunięto pliki tymczasowe za pomocą menadżera oczyszczania dysku dla systemu Windows. Włączenie automatycznej aktualizacji programu antywirusowego. Zainstalowano program antywirusowy. Złe ustawienia parametrów w BIOS. Ustawiono rozmiar pliku wymiany pamięci wirtualnej dla dysku C: na [Rozmiar kontrolowany przez system]. Brak zainstalowanego oprogramowania antywirusowego i typu anty-spyware. Komputer działa mało wydajnie (wolno). Ustawiono odpowiedni poziom jasności i kontrastu w monitorze komputerowym. Nie instalować oprogramowania nieznanego pochodzenia, które może zawierać wirusy, spyware, backdoor itp. szkodliwe oprogramowanie destabilizujące prace komputera.

31 Uruchomienie menadżera oczyszczania dysku dla systemu Windows (w celu oczyszczenia dysku, ze starych niepotrzebnych plików, usunięcia tymczasowych plików internetowych, itp.). Należy utworzyć nowe osobne konta systemowe (odpowiednio skonfigurowane i

32 zabezpieczone) dla każdego użytkownika. Włączenie funkcji Auto-Protect programu antywirusowego, która pomaga chronić nasz komputer. Możliwość modyfikacji, zapisu i usuwania danych przez sprzedawcę w folderze Kontrahenci powoduje problemy organizacyjne w firmie. Sprawdzenie poprawności wpisów dotyczących uruchamianych programów podczas ładowania systemu operacyjnego w rejestrze (klucz Run) za pomocą programu regedit.

33 Utworzenie dwóch nowych kont użytkowników, nadanie im odpowiednich uprawnień oraz zabezpieczenie hasłem zgodnie z wymaganiami klienta. Konflikty sprzętowe lub programowe urządzeń (menedżer urządzeń). Ustawienie we właściwościach programu antyspyware, aby uruchomiał się przy starcie systemu operacyjnego. Zainstalowano program Windows Defender. Wstawiono odnośnik do programu MS Word do menu Start. Odinstalowany pakiet biurowy MS Office.

34 Regularnie sprawdzać system operacyjny pod kątem zainstalowanych programów typu spyware, rootkit za pomocą oprogramowania typu antyspyware np: Spybot - Search and Destroy itp. Zarchiwizowanie na nośniku np. CD-ROM lub pendrive najważniejszych danych. Włączenie zapory systemowej (firewall). Zainstalowanie programu Adobe Reader (tylko dla użytkownika, który powinien mieć możliwość przeglądania pliku telefony.pdf).

35 Komputer jest czasowo odłączony od sieci lokalnej oraz sieci Internet. Przeskanowano system komputerowy programem antywirusowym. Znalezione wirusy usunięto. Sprzęt komputerowy powinien zostać naprawiony oraz skonfigurowany w siedzibie firmy bez otwierania obudowy jednostki centralnej. Utworzenie i zabezpieczenie hasłem dodatkowego konta z uprawnieniami administratora do celów serwisowych (naprawczych).

36 Przeprowadzenie skanowania systemu komputerowego programem Windows Defender. Dane z katalogu Kontrahenci nie mogą być utracone w wyniku czynności serwisowych. Regularnie usuwać zbędne pliki i programy tak, aby zawsze było 3-5 GB wolnego miejsca na dysku systemowym dla pliku wymiany pagefile.sys (pamięć wirtualna). Wykonanie defragmentacji dysku twardego w celu uporządkowania danych i ułatwienie dostępu do nich a tym samym zwiększenia wydajności. Włączenie automatycznych aktualizacji w programie Windows Defender. Zainstalowanie dodatku Service Pack 3 oraz dostępnych aktualizacji tzw. Hot-Fix.

37 Dodanie odnośnika programu Microsoft Word do Menu Start. Na każdej stacji roboczej w firmie interfejs sieciowy komputera konfigurowany jest automatycznie. Odczytano wersję systemu operacyjnego - Microsoft Windows XP Professional Wersja 2002 Dodatek Service Pack 2. Skontrolowanie i ewentualne ustawienie domyślnych parametrów BIOS Setup. Sprawdzono i ustawiono domyślne parametry BIOS Setup. Odebranie Sprzedawcy uprawnień do modyfikacji, zapisu i usuwania danych w folderze Kontrahenci.

38 Nie należy udostępniać do odczytu i zapisu dysków swojego komputera PC dla innych komputerów, chyba że jest to rzeczywiście niezbędne. Wyregulowanie parametrów monitora komputerowego: jasności oraz kontrastu oraz ustawienie właściwej rozdzielczości ekranu w systemie komputerowym. Brak sterowników do monitora LCD. Zainstalowano program do odczytu dokumentów w formacie PDF - AdobeReader. Zainstalowanie aktualnej bazy wirusów. Obecność wirusów w systemie komputerowym. Skopiowano i zabezpieczno katalog Kontrahenci na zewnętrzny nośnik danych. Zainstalowanie programu typu anty-spyware.

39 Sprzedawca nie powinien mieć dostępu do danych kierownika działu.

40 Obecność programów typu spyware. Zainstalowanie programu Windows Defender. Wpisano poprawną ścieżkę w skrócie znajdującym się na pulpicie do program MS Word. Problem z odczytaniem zawartości pliku o nazwie telefony.pdf, zapisanego w folderze Kontrahenci. Brak zainstalowanego programu do odczytu plików w formacie PDF np. AdobeReader.

41 Złe ustawienia parametrów monitora LCD. 1. TYTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ: Karta pracy 2. ZAŁOŻENIA DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ZADANIA I ZAŁĄCZNIKA: 3. LISTA PRAWDOPODOBNYCH PRZYCZYN USTERKI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO:

42 4. WYKAZ CZYNNOŚCI PROWADZĄCYCH DO USUNIĘCIA USTERKI I KONFIGURACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO WYNIKAJĄCYCH Z TREŚCI ZADANIA I ZAŁĄCZNIKA: Dokumentacja wykonanych prac 5. REJESTR KOLEJNO WYKONANYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ZDIAGNOZOWANIEM I USUNIĘCIEM USTERKI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO: 6. WSKAZANIA DLA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ I BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOMPUTERA: 7. REJESTR KOLEJNO WYKONANYCH CZYNNOŚCI POTWIERDZONY WYDRUKOWANIEM ZRZUTÓW EKRANU KONFIGUROWANEGO KOMPUTERA:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-01-082 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo