Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI I AKTUALIZACJI programu Kancelaris PLUS 4.20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI I AKTUALIZACJI programu Kancelaris PLUS 4.20"

Transkrypt

1 Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI I AKTUALIZACJI programu Kancelaris PLUS 4.20

2 Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście umieszczonym z lewej strony okna znajduje się opis danego zagadnienia, - z prawej strony zostały zapisane zieloną kursywą polecenia, które należy wykonać, - na rysunkach czerwonymi ramkami zaznaczone są elementy, o których mowa w poleceniach, a żółte strzałki wskazują w jakiej kolejności należy je wypełniać lub naciskać, - w prawym dolnym rogu znajdują się przyciski do poruszania się po prezentacji.

3 Wstęp - Opis zawartości płyty instalacyjnej Płyta instalacyjna, którą Państwo otrzymali umożliwia: instalację systemu Kancelaris PLUS w wersji 4.20 aktualizację systemu Kancelaris PLUS z wersji 3.00/3.40 do wersji 4.20.

4 Wstęp - Etapy procesu instalacji (1) Uwaga!! Instalacja systemu Kancelaris wymaga uprawnień Administratora systemu Windows!

5 Wstęp - Etapy procesu instalacji (1) 1. Część I przebiegająca na serwerze dotyczy: a. Serwera baz danych MySQL i składają się na nią a. Instalacja serwera MySQL b. Uruchomienie serwera MySQL i założenie domyślnego użytkownika c. Wgranie poprawki polskiego sortowania znaków i restart serwera d. Nadanie użytkownikowi z pkt b. uprawnień administratora, aby mógł zakładać nowe bazy danych i kolejnych użytkowników systemu Kancelaris b. Folderu plików współdzielonych i składa się na nią: a. Założenie folderu współdzielonego, w którym umieszczane będą pliki zawierające: archiwa, aktualizacje, dokumenty, raporty, wzory dokumentów korespondencji itp.. b. Udostępnienie tego folderu dla wszystkich komputerów w sieci lokalnej Serwerem nazywamy wybrany w Kancelarii komputer, który będzie musiał działać zawsze, aby inni użytkownicy mogli korzystać z programu. Serwer może, ale nie musi być jednocześnie stanowiskiem z zainstalowanym programem. Wydawnictwo C.H. Beck dostarcza na płycie Kancelaris Plus Serwer MySQL działający pod kontrolą systemu Windows. Instalację w systemie Linux użytkownik dokonuje we własnym zakresie.

6 Wstęp - Etapy procesu instalacji (2) 2. Część II przebiega na stanowiskach i składają się na nią: a. Instalacja sterownika ODBC do MySQL w wersji b. Instalacja programu Kancelaris Plus w wersji 3.00 (W czasie pierwszej instalacji na stanowisku na serwerze MySQL zostanie założona baza danych, a do folderu plików współdzielonych zostaną wgrane wymagane pliki, a dane pierwszego logowania do serwera zostaną zapisane do pliku mysql.ini) c. Nadanie uprawnień do folderu programu innym użytkownikom danego komputera (szczegółowy opis intencji tej operacji i problemów jakie może stworzyć jej pominięcie można znaleźć na stronach w dziale FAQ Administratorów w temacie dotyczącym Virtual Store) d. Aktualizacji programu do wersji 3.40 z płyty CD e. Uruchomieniu programu i ewentualnej aktualizacji internetowej do najnowszej wersji programu np Stanowiskiem jest dowolny komputer w Kancelarii wyposażony w system Windows, na którym mają pracować użytkownicy.

7 Uruchomienie instalacji Po włożeniu płyty instalacyjnej do czytnika CD powinno się pojawić okno programu instalacyjnego, w którym wybieramy rodzaj wykonywanej czynności. W systemach Vista/W7 może być wcześniej potrzebne potwierdzenie podniesienia uprawnień do poziomu administracyjnego. zamknij wszystkie uruchomione programy, włóż dysk CD do czytnika, naciśnij przycisk [Instalacja wersji 4.20] Jeśli okno się nie pojawi, to uruchamiamy na płycie program KancPlusInstalacja.exe

8 1. Instalacja serwera MySQL Aby przejść bezpośrednio do części przebiegającej na poszczególnych stanowiskach przejdź dalej: INSTALACJA STANOWISKA (strona 27)

9 Gdzie instalować serwer Serwerem nazywamy wybrany w Kancelarii komputer, który będzie musiał działać zawsze, aby inni użytkownicy mogli korzystać z programu. Serwer może być jednocześnie stanowiskiem z zainstalowanym programem, ale. nie zalecamy instalowania serwera na najbardziej obciążonym pracą użytkownika stanowisku np. w sekretariacie, ponieważ najbardziej obciążony pracą komputer może powodować najwięcej problemów, a w przypadku jakichkolwiek problemów i konieczności restartu komputera inni użytkownicy nie będą mogli korzystać z programu. Najlepiej jeśli serwerem będzie włączony zawsze, ale nie obciążony inną pracą komputer.

10 Uruchomienie instalacji/aktualizacji Po uruchomieniu instalatora na ekranie widoczna jest lista czynności, które należy wykonać naciskając po kolei odpowiadające im przyciski. W pierwszym kroku instalujemy serwer MySQL. naciśnij przycisk [Instalacja MySQL]

11 Instalacja serwera MySQL (1) Pojawi się okno programu instalacyjnego bazy danych, a w nim informacje o programie i ostrzeżenie, że jest on chroniony prawem autorskim. naciśnij przycisk [Next]

12 Instalacja serwera MySQL (2) W drugim oknie znajdują się informacje o wersji bazy danych. naciśnij przycisk [Next]

13 Instalacja serwera MySQL (3) W kolejnym kroku wybieramy miejsce instalacji serwera MySQL. Domyślną ścieżką jest C:\mysql - pozostawiamy ją bez zmian. naciśnij przycisk [Next]

14 Instalacja serwera MySQL (4) W kolejnym oknie program da nam do wyboru 3 możliwości instalacyjne: Typical - program zainstaluje się z najczęściej używany opcjami, Compact - program zainstaluje minimalną ilość pakietów, Custom - mamy możliwość wyboru pakietów do zainstalowania. wybierz opcję Typical, naciśnij przycisk [Next]

15 Instalacja serwera MySQL (5) Po przekopiowaniu wszystkich plików do nowo utworzonego folderu mysql, instalator kończy działanie. naciśnij przycisk [Finish]

16 Instalacja serwera MySQL (6) W kolejnym kroku uruchomimy serwer, co powinno dodatkowo spowodować dodanie do systemu usługi mysql. Wyjaśnienie: uruchomiony zostaje program z C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe naciśnij przycisk [Uruchomienie MySQL] podaj nazwę folderu, w którym zainstalowałeś MySQL i naciśnij [OK]

17 Instalacja serwera MySQL (7) Przy pierwszym uruchomieniu program założy odpowiednią usługę i stworzy dodatkowego użytkownika serwera pytając nas o jego nazwę i hasło.!! Zapamiętaj dane tego użytkownika!! w polu User name wpisz nazwę administratora np.: kancelaria, w polu Password wpisz i zapamiętaj hasło administratora. naciśnij przycisk [OK].

18 Instalacja serwera MySQL (8) Po podaniu nazwy użytkownika i hasła w pasku zadań powinna się pokazać ikona semafora drogowego z zielonym światłem, co oznacza, że serwer działa. Klikając na niej prawym klawiszem myszy i wybierając opcję "Show me, możemy otworzyć okno główne administracji serwerem i uzyskać dostęp do jego zaawansowanych ustawień. prawym klawiszem myszy kliknij w ikonę semafora, wybierz opcję Show me, ukryj okno naciskając przycisk [Hide me].

19 Instalacja serwera MySQL (9) Następnie ustawiamy na serwerze polskie kodowanie znaków oraz wgrywamy poprawkę odpowiadającą za poprawne sortowanie polskich znaków. naciśnij przycisk [Polskie kodowanie] sprawdź poprawność ścieżki do pliku my.ini i naciśnij [OK] sprawdź poprawność ścieżki do serwera i naciśnij [OK].

20 Instalacja serwera MySQL (10) Aby na serwerze poprawka była wprowadzona konieczny jest jego restart. Po restarcie sprawdzamy, czy serwer się uruchomił - ikona semafora pali się na zielono. naciśnij przycisk [Restart MySQL], potwierdź [OK] komunikat o zatrzymaniu, potwierdź [OK] komunikat o uruchomieniu serwera.

21 Instalacja serwera MySQL (11) W kolejnym kroku należy nadać użytkownikowi założonemu przy pierwszym uruchomieniu nadać uprawnienia administratora, aby w czasie instalacji systemu mógł on założyć bazę Kancelaris i kolejnych użytkowników systemu kliknij polecenie [Nadaj uprawnienia] potwierdź [OK] informację o poprawnym założeniu administratora. W przypadku komunikatu o błędzie skontaktuj się z pomocą techniczną C.H.Beck.

22 Instalacja serwera MySQL hasło roota (11a) W trakcie instalacji serwera MySQL tworzony jest standardowy użytkownik z uprawnieniami administratora który dostępny jest jedynie z komputera serwera, ale nie ma ustawionego hasła. Aby dane były w pełni zabezpieczone, administrator systemu powinien nadać to hasło. Do tego celu można wykorzystać np. narzędzie MySQL Control Center dostępne na Uwaga! Hasło użytkownika musi być zapisane na kartce i umieszczone w bezpiecznym miejscu.

23 Instalacja serwera hasło użytkownika kancelaria (11b) Do instalacji systemu Kancelaris na stanowiskach wykorzystywany będzie użytkownik podany w trakcie instalowania serwera MySQL. Serwer MySQL w wersji 4.0 przechowuje dane tego użytkownika w sposób niezaszyfrowany w pliku my.ini umieszczonym w folderze systemowym systemu Windows. Program winmysqladmin.exe zapisuje tam informacje domyślnego użytkownika. W celu lepszego zabezpieczenia dostępu do danych można wyedytować tekstowo plik my.ini i usunąć zbędne dane.

24 Folder plików współdzielonych Na koniec tworzymy folder na pliki współdzielone, udostępniamy go w sieci i nadajemy uprawnienia do niego wszystkim użytkownikom. kliknij polecenie [Utwórz i udostępnij folder] podaj ścieżkę do folderu współdzielonego i potwierdź [OK]. Może to być np. folder C:\Kancelaris lub C:\KancelarisDane Uwaga!! Folder ten wskazujemy w 5. kroku instalacji pierwszego stanowiska programu Kancelaris.

25 Folder plików współdzielonych (2) Uwaga!! Aby uniknąć problemów związanych z uprawnieniami, w różnych konfiguracjach sieci lokalnej w czasie instalacji instalator Kancelarisa ustawia folderowi współdzielonemu uprawnienia Wszyscy Pełna kontrola. Administrator Kancelarii w zależności od konfiguracji sieci lokalnej może i powinien zmienić te ustawienia tak, żeby zapewnić wszystkim użytkownikom Kancelarisa pełny dostęp do folderu i podfolderów Kancelarisa, a jednocześnie chronić zasoby Kancelarii przed użytkownikami z zewnątrz.

26 Instalacja serwera - Zakończenie Po zakończeniu instalacji serwera MySQL i założeniu folderu na pliki współdzielone należy przejść na stanowisko, aby uruchomić instalację bazy danych i plików programu Kancelaris Plus. Oczywiście stanowiskiem może być ten sam komputer, jeżeli jest wyposażony w system Windows.

27 2. Instalacja systemu Kancelaris Plus na stanowiskach

28 Uruchomienie instalacji Po wykonaniu operacji na serwerze przejdź kolejno do stanowisk, aby zainstalować klienta. Stanowiskiem jest dowolny komputer wyposażony w system Windows, na którym mają pracować użytkownicy. Serwer może być jednocześnie stanowiskiem z zainstalowanym programem. zamknij wszystkie uruchomione programy, włóż dysk CD do czytnika, naciśnij przycisk [Instalacja wersji 4.20]

29 Uruchomienie instalacji Na każdym stanowisku sieciowym trzeba zainstalować sterownik ODBC do MySQL. naciśnij przycisk [Instalacja MyODBC]

30 Instalacja sterownika ODBC do MySQL (1) Uruchamia się instalator sterownika ODBC do MySQL w wersji Aby przejść do instalacji, wybieramy klawisz [Next]. naciśnij [Next].

31 Instalacja sterownika ODBC do MySQL (2) Następnie pojawia się informacja o trybie instalacji zostawiamy domyślną, typową. naciśnij [Next].

32 Instalacja sterownika ODBC do MySQL (3) W kolejnym kroku rozpoczyna się instalacja. naciśnij [Install].

33 Instalacja sterownika ODBC do MySQL (4) Jeśli instalacja sterownika ODBC powiodła się, wyświetli się okno pokazane na rysunku, które zamykamy klawiszem [Finish]. naciśnij [Finish].

34 Instalacja na stanowiskach - Rozpoczęcie instalacji W następnym kroku instalujemy program. naciśnij przycisk [Instalacja 3.00] potwierdź kontynuację instalacji przyciskiem [Tak].

35 Instalacja na stanowiskach - Pierwszy krok kreatora Po ukończeniu instalacji sterownika ODBC uruchamiamy instalatora programu Kancelaris Plus. Pojawi się ekran powitalny. Naciśnij [Dalej>].

36 Instalacja na stanowiskach - Umowa licencyjna Warunkiem koniecznym instalacji jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej, dlatego przed rozpoczęciem instalacji należy się z nią zapoznać! wybierz opcję Akceptuję, naciśnij [Dalej>].

37 Instalacja na stanowiskach Rejestracja Kolejnym krokiem jest podanie dowolnej nazwy użytkownika (organizacji) oraz klucza produktu, który jest umieszczony na płycie CD. Jeżeli nie posiadasz klucza na płycie CD wpisz: wpisz nazwę użytkownika, wpisz klucz produktu, naciśnij [Dalej>].

38 Instalacja na stanowiskach Wybór folderu programu W oknie tym wskazujemy folder programu - lokalny folder, w którym znajdą się pliki z programem (.exe,.mdb). Domyślną lokalizacją jest C:\Program Files\Kancelaris jednak dla systemów Vista i Windows7 możemy ją zmienić np. na C:\KancelarisProgram naciśnij [Dalej >].

39 Instalacja na 1-szym stanowisku Wskazanie folderu danych programu Jeżeli instalujesz kolejne (inne niż pierwsze) stanowisko przejdź do następnej strony. Instalując Kancelarisa po raz pierwszy zaznaczamy opcję Chcę zainstalować bazę danych.... Instalator wymaga podania, gdzie mają być zapisywane dokumenty tworzone w programie. wybierz opcję Chcę zainstalować bazę danych jest to pierwsza instalacja w sieci ; naciśnij [Dalej >]. Należy wskazać folder założony w czasie operacji na serwerze np. \\serwer\kancelaris\ lub C:\Kancelaris.

40 Instalacja na 2-gim i kolejnych stanowiskach Wskazanie pliku kancelaris.dat Jeżeli instalujesz pierwsze stanowisko przejdź do następnej strony. Jeśli instalujemy system na kolejnych stanowiskach sieciowych baza danych już istnieje, więc zaznaczamy drugą opcję Nie chcę instalować bazy danych.... Następnie należy wskazać, gdzie znajduje się stworzony wcześniej folder danych programu. W celu odszukania na serwerze pliku kancelaris.dat używamy przycisku [Przeglądaj...]. wybierz opcję Nie chcę instalować bazy danych baza jest już zainstalowana ; naciśnij [Przeglądaj...] i znajdź plik kancelaris.dat ; naciśnij [Dalej >].

41 Instalacja na stanowisku Konfiguracja połączenia z bazą danych W kolejnym kroku instalacji przechodzimy do ustawień połączenia z serwerem MySQL. System zapamiętuje te ustawienia dla kolejnych stanowisk sieciowych w pliku mysql.ini umieszczonym w folderze plików współdzielonych. W związku z tym na kolejnych stanowiskach ten etap konfiguracji może się nie pojawić. Konfigurując połączenie z serwerem należy podać: nazwę serwera nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym zainstalowana jest baza danych MySQL; nazwę administratora nazwa użytkownika serwera bazy danych, który posiada prawa tworzenia i administrowania bazą danych z dowolnej domeny oraz nadawania praw innym użytkownikom założyłeś go w czasie pierwszego uruchomienia serwera. wpisz nazwę serwera lub IP adres; wpisz nazwę administratora bazy danych podaną w trakcie instalacji serwera MySql (np. kancelaria ) i hasło; naciśnij [Test połączenia]; naciśnij [Dalej >]. Po wprowadzeniu informacji należy użyć przycisku Test połączenia, aby sprawdzić czy użytkownik wprowadzony jako administrator ma dostęp do serwera. W przypadku nieudanego testu należy sprawdzić wprowadzone dane.

42 Instalacja na stanowisku Tworzenie bazy danych i pliku połączenia Rozpocznie się automatyczna instalacja systemu Kancelaris, w czasie której: utworzona zostanie baza danych Kancelaris na serwerze MySQL; utworzony zostanie plik połączenia z bazą danych

43 Instalacja na 2-gim i kolejnych stanowiskach Konfiguracja połączenia z bazą danych System rozpoznaje ustawienia połączenia dla kolejnych stanowisk sieciowych na podstawie pliku mysql.ini umieszczonego w folderze plików współdzielonych. W związku z tym, etap konfiguracji może się nie pojawić. Jeśli jednak poprzednie ustawienia przestały być aktualne,należy skonfigurować połączenie z serwerem podając: nazwę serwera nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym zainstalowana jest baza danych MySQL; nazwę administratora nazwa użytkownika serwera bazy danych, który posiada prawa tworzenia i administrowania bazą danych z dowolnej domeny oraz nadawania praw innym użytkownikom. wpisz nazwę serwera lub IP adres; wpisz nazwę administratora bazy danych podaną w trakcie instalacji serwera MySql (np. kancelaria ) i hasło; naciśnij [Test połączenia]; naciśnij [Dalej >]. Po wprowadzeniu informacji należy użyć przycisku Test połączenia, aby sprawdzić czy użytkownik wprowadzony jako administrator ma dostęp do serwera. W przypadku nieudanego testu należy sprawdzić wprowadzone dane.

44 Instalacja na stanowiskach Kopiowanie plików programu W kolejnym kroku instalacji na komputer skopiowane zostaną pliki systemu Kancelaris. Może się zdarzyć, że kopiowany plik jest starszy niż ten na komputerze, wówczas zalecane jest zachowanie istniejącego pliku.; jeśli pojawi się okno informujące o konflikcie wersji plików, wybierz [Tak].

45 Instalacja na stanowiskach Przyciski w programie MS Word utworzone zostaną przyciski Kancelaris w programie MS Word: - uruchom program Kancelaris; - umieść w Bazie wiedzy systemu Kancelaris; - umieść w aktach spraw systemu Kancelaris.

46 Instalacja na stanowiskach Zakończenie Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, pojawi się okno informujące o jej zakończeniu. naciśnij [Zakończ].

47 Udostępnienie folderu instalacyjnego nie-administratorom. W związku z zablokowaniem nie-administratorom dostępu do folderu Program Files i dodatkowo wprowadzeniem w systemach Vista i Windows 7/8 mechanizmu kontroli konta użytkownika (UAC) wraz z mechanizmem automatycznej kopii danych w Virtual Store, dla uniknięcia problemów tym spowodowanych niezbędne jest nadanie do folderu instalacyjnego Kancelarisa pełnych uprawnień dla wszystkich użytkowników nie-administratorów tego komputera. Szczegółowy opis intencji tej operacji i problemów jakie może stworzyć jej pominięcie można znaleźć na stronach w dziale FAQ Administratorów w temacie dotyczącym Virtual Store naciśnij [Nadaj uprawnieni] przycisk

48 Folder plików współdzielonych Uwaga!! Aby uniknąć problemów związanych z kontrolą konta użytkownika instalator Kancelarisa ustawia lokalnemu folderowi instalacyjnemu uprawnienia Wszyscy Pełna kontrola. Administrator Kancelarii w zależności od konfiguracji użytkowników na lokalnym komputerze (dedykowany dla 1 osoby, wielu użytkowników) i sposobu korzystania z komputera (stacjonarny, mobilny), może i powinien zmienić te ustawienia tak, żeby zapewnić wszystkim użytkownikom Kancelarisa na tym komputerze pełny dostęp do folderu instalacyjnego, a jednocześnie chronić zasoby Kancelarii przed użytkownikami z zewnątrz.

49 Aktualizacja Ważne uwagi dla aktualizujących! W przypadku pierwszej instalacji aktualizowana będzie baza danych i pliki w folderze współdzielonym co zostanie potwierdzone dodatkowymi komunikatami. Aktualizacja nie może zostać cofnięta, a w przypadku problemów z aktualizacją bazy danych podstawową metodą odzyskania danych jest odtworzenie bazy z kopii, którą powinieneś posiadać. Zaktualizowanie bazy do wyższej wersji spowoduje, że nie będzie można pracować w systemie bez wykonania tej samej aktualizacji na innych stanowiskach, do której wykonania potrzebne będzie znajomość hasła konta administratora każdego z systemów Windows. W czasie instalacji aktualizacji system może poprosić o dodatkowe potwierdzenie kilku operacji np. dodania łączy do plików o wybranych rozszerzeniach itp., a także wyświetlić dodatkowe informacje np. o zmianach w wydrukach raportów. Czytaj uważnie komunikaty na ekranie i właściwie wybieraj odpowiedzi

50 Aktualizacja do wersji 3.40 Jeżeli aktualizujesz kolejne (inne niż pierwsze) stanowisko przejdź do strony 57. W przypadku, gdy instalujesz pierwsze stanowisko należy uruchomić dwie aktualizacje. Najpierw uruchamiamy aktualizację naciśnij [Aktualizacja 3.40] przycisk

51 Aktualizacja do wersji 4.20 W przypadku, gdy aktualizacji programu tylko o jedną wersję (z wersji 3.40), to na pierwszym stanowisku wybieramy aktualizację naciśnij przycisk [Aktualizacja 4.20]

52 Aktualizacja Kancelaris 3.40 Program aktualizacyjny zostanie uruchomiony w kontekście administratora może to chwilę potrwać. W tym czasie potwierdź komunikat. Potwierdz [OK] Po uruchomieniu aktualizacji Naciśnij [Dalej>]

53 Aktualizacja lokalizacja folderów programu W oknie tym aktualizator wskaże lokalizację wykrytych folderów: programu i danych. Pozostawiamy domyślną lokalizację C:\Program Files\Kancelaris. naciśnij [Dalej >].

54 Aktualizacja konfiguracja połączenia z bazą danych System rozpoznaje ustawienia połączenia dla kolejnych stanowisk sieciowych na podstawie pliku mysql.ini umieszczonego w folderze plików współdzielonych. W związku z tym, etap konfiguracji może się nie pojawić. Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane należy podać: nazwę serwera nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym zainstalowana jest baza danych MySQL; nazwę administratora nazwa użytkownika serwera bazy danych, który posiada prawa tworzenia i administrowania bazą danych z dowolnej domeny oraz nadawania praw innym użytkownikom. wpisz nazwę serwera lub IP adres; wpisz nazwę administratora bazy danych podaną w trakcie instalacji serwera MySql (np. kancelaria ) i hasło; naciśnij [Test połączenia]; naciśnij [Dalej >]. Po wprowadzeniu informacji należy użyć przycisku Test połączenia, aby sprawdzić czy użytkownik wprowadzony jako administrator ma dostęp do serwera. W przypadku nieudanego testu należy sprawdzić wprowadzone dane.

55 Aktualizacja systemu Kancelaris 3.40 kopiowanie plików programu na komputer skopiowane zostaną pliki systemowe (może się zdarzyć, że kopiowany plik jest starszy niż ten na komputerze, wówczas zalecane jest zachowanie istniejącego pliku); Jeśli pojawi się okno informujące o konflikcie wersji plików, wybierz [Tak].

56 Aktualizacja systemu Kancelaris 3.40 zakończenie Jeśli instalacja aktualizacji przebiegła pomyślnie, pojawi się okno informujące o jej zakończeniu. Naciśnij [Zakończ].

57 Aktualizacja do wersji 4.20 Jeżeli aktualizujesz kolejne (inne niż pierwsze) stanowisko przejdź do strony 57. Po zainstalowaniu aktualizacji 3.40 uruchamiamy aktualizację Postępujemy analogicznie jak w przypadku aktualizacji naciśnij [Aktualizacja 4.20]

58 Aktualizacja stanowiska do wersji 4.20 Jeżeli instalujesz pierwsze stanowisko przejdź do strony 50 Jeżeli system na pierwszym stanowisku został już zaktualizowany z wersji 3.00 do 4.20, to uruchamiamy aktualizację stanowiska bezpośrednio z 3.00 do Jeśli aktualizujemy system z 3.40, to powinna zadziałać automatyczna aktualizacja w sieci lokalnej. Po uruchomieniu programu system rozpozna, że jest potrzebna instalacja nowej wersji, odnajdzie właściwy plik w folderze plików udostępnionych i uruchomi go. naciśnij przycisk [Kancelaris], aby uruchomić program i skorzystać z automatycznej instalacji w sieci lokalnej.

59 Proces instalacji/aktualizacji został zakończony. Zobacz jak wygląd struktura danych Zakończenie

60 Zakończenie Kancelaris w sieci lokalnej Stanowisko 1 (klient) program Folder KANCELARIS Serwer Dane Stanowisko 2 (klient) program

61 Zakończenie Dane kancelarisa na serwerze System Kancelaris przechowuje dane w dwóch miejscach: Udostępniony folder Kancelaris Dokumenty spraw Raporty Wspólne zestawienia Załączniki Baza danych na serwerze MySQL Klienci, sprawy, zlecenia i pozostałe dane Najczęściej w folderze C:\mysql\data Serwe r

62 Zakończenie Po zainstalowaniu systemu proponujemy zapoznanie się z dokumentacją merytoryczną i techniczną programu.

63 Dziękujemy Zakończenie

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

I. WERSJA KANCELARIS PLUS

I. WERSJA KANCELARIS PLUS Data modyfikacji: 2014-04-25 Co zawiera ten dokument: W tym dokumencie opisana jest procedura przeniesienia serwera systemu Kancelaris PLUS lub głównego stanowiska Kancelaris Standard na inny (fizycznie)

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o sposobie organizacji danych w systemie Kancelaris.

Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o sposobie organizacji danych w systemie Kancelaris. Data modyfikacji: 2008-05-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o sposobie organizacji danych w systemie Kancelaris. Organizacja Przechowywania Danych w systemie Kancelaris 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP

Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP 5.0 5.2.2.5 Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz instalować system operacyjny Windows XP przy użyciu pliku odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Instalacja programu

Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Instalacja programu Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Biatel BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 2

Biatel BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 2 Biatel BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 2 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 5 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Po pobraniu plików instalacyjnych w pierwszej kolejności dokonujemy instalacji serwera ESET Remote Administrator Server

Po pobraniu plików instalacyjnych w pierwszej kolejności dokonujemy instalacji serwera ESET Remote Administrator Server UWAGA!! Przed przystąpieniem do poniższej procedury zalecamy utworzenie backupu bazy danych z której korzysta ERA oraz konfiguracji serwera ERA - backup bazy można wykonać za pomocą narzędzia Maintenance

Bardziej szczegółowo

1 Przygotuj pracownię komputerową.

1 Przygotuj pracownię komputerową. MTS. Instalacja systemu w sieci lokalnej. Wybierz DALEJ. by MTS. Autor: Robert Dubas. 2011. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i wybierz DALEJ. Aby zainstalować system MTS do uczenia się programowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji:

Data modyfikacji: Data modyfikacji: 2013-06-20 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o tym, jak udostępniać i nadawać uprawnienia do folderów z danymi współdzielonymi zawierającymi archiwa, aktualizacje,

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte

Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte Proces migracji można podzielić na kilka etapów: Konwersja bazy firmy do właściwej wersji programu Aktualną bazę firmy w formacie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo