PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu"

Transkrypt

1 PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o Zielona Góra ul. Wazów 6a tel wersja

2 2 Spis treści 1. Wstęp Instalacja bazy danych MySQL Instalacja sterowników ODBC Instalacja programu PCPR Konfiguracja po instalacji Utworzenie bazy danych dla programu PCPR Nadanie uprawnień do bazy danych Konfiguracja sterowników ODBC Aktualizacja programu PCPR Aktualizacja programu PCPR w wersji 2.0 i nowszych Aktualizacja programu PCPR w wersji starszej niż Konfiguracja po aktualizacji Informacje dodatkowe... 42

3 3 1. Wstęp Program PCPR wykorzystuje bazę danych MySQL, z którą komunikuje się za pomocą sterowników ODBC. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji, aktualizacji i konfiguracji wszystkich wymienionych programów. Program PCPR może działać w konfiguracji jedno- i wielostanowiskowej, zarówno na komputerach 32- jak i 64-bitowych (w dowolnej ich konfiguracji w sieci). Wszystkie komputery mogą korzystać ze wspólnej bazy zainstalowanej na komputerze zwanym dalej serwerem. Wszystkie wymagane pliki instalacyjne dostępne są na stronie. Minimalne wymagania techniczne Procesor: 1GHz Pamięć RAM: 512MB Wolna przestrzeń dyskowa: 200MB Rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli System operacyjny: Microsoft Windows XP (SP3), Vista, 7 (32/64-bit) Rodzaje instalacji Poniżej przedstawione są możliwe rodzaje instalacji programu PCPR: Instalacja jednostanowiskowa baza danych i program PCPR zainstalowane są na tym samym stanowisku: Instalacja jednostanowiskowa baza danych i program PCPR zainstalowane są na oddzielnych stanowiskach komunikujących się za pomocą sieci:

4 4 Instalacja wielostanowiskowa program PCPR zainstalowany jest na kilku stanowiskach, w tym również na serwerze; komputery komunikują się za pomocą sieci: Instalacja wielostanowiskowa program PCPR zainstalowany jest na kilku stanowiskach, z pominięciem serwera; komputery komunikują się za pomocą sieci:

5 5 2. Instalacja bazy danych MySQL Bazę danych MySQL można zainstalować na dowolnym komputerze, z którym stanowiska z zainstalowanym programem PCPR mają połączenie za pomocą sieci lokalnej. Podłączenie serwera do sieci nie jest wymagane w przypadku instalacji jednostanowiskowej, gdzie baza danych i program PCPR instalowane są na tym samym stanowisku. Możliwe rodzaje instalacji zostały opisane w punkcie 1. Wymagana wersja bazy danych MySQL: 5.1. Uwaga! Program PCPR nie działa prawidłowo z bazami w wersjach 5.0 i 5.5. Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić jeden z programów instalacyjnych: mysql win32.msi dla systemów 32-bitowych mysql winx64.msi dla systemów 64-bitowych Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie 8. Dalej należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetli się ekran powitalny. Klikamy [Next].

6 6 2. Akceptujemy warunki licencji wybieramy opcję I accept the terms in the license agreement. Klikamy [Next]. 3. Wybieramy rodzaj instalacji Typical. Klikamy [Next]. Wybranie opcji Custom pozwoli m.in. na wybranie katalogu instalacji. Zalecane jest zainstalowanie bazy danych w domyślnej lokalizacji.

7 7 4. Rozpoczynamy proces instalacji. Klikamy [Install]. 5. Pomijamy informacje reklamowe, które zostaną wyświetlone na dwóch kolejnych ekranach. Klikamy kolejno [Next].

8 8 6. Sprawdzamy, czy opcja Configure the MySQL Server now jest zaznaczona (jeśli nie, to zaznaczamy ją). Klikamy [Finish]. Otworzy się konfigurator MySQL. (Jeśli konfigurator nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić program MySQLInstanceConfig.exe znajdujący się domyślnie w katalogu: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\. 7. Wyświetli się ekran powitalny konfiguratora MySQL. Klikamy [Next].

9 9 8. Wybieramy opcję Detailed Configuration. Klikamy [Next]. 9. Kolejne 5 ekranów zostawiamy bez zmian. Klikamy kolejno [Next].

10 Wybieramy opcję Manual Selected Default Character Set / Collation i z listy Character Set wybieramy pozycję utf8. Klikamy [Next]. 11. Sprawdzamy, czy opcja Launch the MySQL Server automatically jest zaznaczona (jeśli nie, to zaznaczamy ją). Klikamy [Next].

11 Jeśli chcemy zabezpieczyć dostęp do bazy hasłem, zostawiamy opcję Modify Security Settings zaznaczoną i w pola New root password i Confirm wpisujemy dwukrotnie hasło. Jeśli pole Current root password jest dostępne, należy wpisać w nim aktualne hasło do bazy MySQL. Sytuacja taka może wystąpić, jeśli konfigurator wykryje konfigurację bazy danych instalowanej wcześniej na danym komputerze. Hasło do bazy danych MySQL należy zapamiętać i szczególnie chronić, gdyż tylko ono daje możliwość zmiany konfiguracji bazy danych oraz prawidłowej konfiguracji programu PCPR. Jeśli nie chcemy wprowadzać hasła do bazy, należy wyłączyć opcję Modify Security Settings. Klikamy [Next].

12 Rozpoczynamy proces konfiguracji. Klikamy [Execute]. 14. Kończymy konfigurację. Klikamy [Finish].

13 13 3. Instalacja sterowników ODBC Sterowniki ODBC należy zainstalować na serwerze z bazą MySQL oraz na wszystkich komputerach, na których używany będzie program PCPR. Wymagana wersja sterowników ODBC: lub nowsza. Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić jeden z programów instalacyjnych: mysql-connector-odbc win32.msi dla systemów 32-bitowych mysql-connector-odbc winx64.msi dla systemów 64-bitowych Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie 8. Dalej należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetli się ekran powitalny. Klikamy [Next].

14 14 2. Wybieramy rodzaj instalacji Typical. Klikamy [Next]. 3. Rozpoczynamy proces instalacji. Klikamy [Install].

15 15 4. Kończymy instalację. Klikamy [Finish].

16 16 4. Instalacja programu PCPR Jeśli na stanowisku zainstalowana jest starsza wersja programu PCPR należy ją odinstalować (dokładny opis aktualizacji programu PCPR zamieszczony jest w punkcie 6). Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić jeden z programów instalacyjnych: setup_pcpr_2.x.x.exe dla systemów Windows XP, Vista, 7 setup_pcpr_2.x.x_ws.exe dla systemów Windows Server Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie 8. Dalej należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetli się ekran powitalny. Klikamy [Dalej].

17 17 2. Wybieramy opcję Zapoznałem się i chcę kontynuować instalację. Klikamy [Dalej]. 3. Wybieramy odpowiednią opcję, w zależności od tego, czy program ma być dostępny tylko dla aktualnego użytkownika, czy dla wszystkich użytkowników komputera. Klikamy [Dalej].

18 18 4. Wybieramy rodzaj instalacji Niestandardowa. Klikamy [Dalej]. 5. Wybieramy odpowiednie składniki programu. Dostępne składniki: Pliki programu PCPR (wymagane) Utwórz połączenie ODBC w DSN użytkownika (*opcja) Utwórz połączenie ODBC w DSN systemowym (*opcja)

19 19 *Ważne Należy wybrać tylko jedną z opcji: połączenie w DSN użytkownika, jeśli program ma działać tylko na koncie aktualnie zalogowanego użytkownika (zalecane dla zwykłych sieci), albo połączenie w DSN systemowym, jeśli program ma działać na wszystkich kontach użytkowników (zalecane dla sieci opartych na domenach). Pominięcie obydwu opcji uniemożliwi pracę z programem (wymagana będzie ręczna konfiguracja sterowników ODBC). Aby włączyć lub wyłączyć instalację składnika należy kliknąć na ikonce znajdującej się przy nim. Wyświetli się następujące menu: Z menu wybieramy opcję pierwszą jeśli składnik ma zostać zainstalowany lub ostatnią jeśli składnika nie chcemy instalować. Na przykład prawidłowo wybrane składniki (z połączeniem ODBC w DSN użytkownika) pokazane są na rysunku: Klikamy [Dalej].

20 20 6. Rozpoczynamy proces instalacji. Klikamy [Instaluj]. Jeśli podczas instalacji wystąpią błędy, należy zapoznać się z informacjami poniżej. Błąd pliku dhtmled.ocx Jeśli podczas instalacji otrzymamy poniższy komunikat, klikamy [OK] i kontynuujemy instalację. Błąd występuje na niektórych wersjach systemu Windows i w większości przypadków nie ma wpływu na działanie programu PCPR. Błąd dotyczy dostępnego w programie Edytora dokumentów. W przypadku wystąpienia problemów z jego uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w katalogu dhtmled_ocx w głównym katalogu instalacji programu PCPR.

21 21 Błąd sterowników ODBC Jeśli otrzymamy poniższy komunikat, może to oznaczać, że nieprawidłowo zainstalowane zostały sterowniki ODBC (lub zainstalowana została inna wersja sterowników, niż jest wymagana przez program). W takim przypadku należy: przerwać instalację programu PCPR (przycisk [Przerwij]) ponownie zainstalować zalecane sterowniki ODBC (pomocne może okazać się ponowne uruchomienie systemu Windows po instalacji sterowników) od nowa przeprowadzić proces instalacji programu PCPR 7. Kończymy instalację. Klikamy [Zakończ].

22 22 5. Konfiguracja po instalacji Konfigurację należy rozpocząć od komputera z zainstalowaną bazą MySQL, a następnie przejść do konfiguracji pozostałych komputerów. UWAGA! Od wersji do programu dołączony jest specjalny program Konfigurator programu PCPR. Program ten ułatwia konfigurację połączenia programu PCPR z bazą danych MySQL. Zamiast instrukcji zawartych w tym punkcie (5), można przeprowadzić konfigurację za pomocą Konfiguratora i instrukcji PCPR Konfigurator programu. Konfigurator oraz instrukcja dostępne są na stronie. W przypadku problemów z konfiguracją, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie Utworzenie bazy danych dla programu PCPR Na komputerze z zainstalowaną bazą danych MySQL należy utworzyć bazę dla programu PCPR. Czynność ta sprowadza się do utworzenia pustego katalogu o nazwie pcpr w katalogu przechowywania danych przez bazę danych MySQL. 1. Przechodzimy do katalogu przechowywania danych (katalog może być ukryty). Domyślnie jest to katalog: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\mysql\mysql Server 5.1\data\ dla systemów 32-bitowych lub C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.1\data\ dla systemów 64-bitowych Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie Tworzymy w nim nowy katalog pcpr Nadanie uprawnień do bazy danych Uprawnienia do bazy należy nadać na komputerze z zainstalowaną bazą danych MySQL, jeśli program PCPR ma działać na więcej niż jednym stanowisku lub jeśli program PCPR i baza danych MySQL zostały zainstalowane na oddzielnych stanowiskach. W przypadku gdy program PCPR ma działać na jednym stanowisku i również na tym samym stanowisku zainstalowana została baza danych MySQL, nadawanie uprawnień nie jest konieczne i można pominąć ten punkt. Aby nadać uprawnienia, należy postępować według instrukcji poniżej.

23 23 1. Przechodzimy kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/źródła danych ODBC. Wyświetli się okno Administrator źródeł danych ODBC. 2. Wybieramy zakładkę DSN użytkownika lub Systemowe DSN (w zależności od wybranych wcześniej składników instalacji programu PCPR). 3. Odszukujemy na liście Źródła danych pozycję o nazwie siec, wybieramy ją i klikamy [Konfiguruj]. Uwaga! Jeśli na liście nie ma pozycji o nazwie siec należy ją utworzyć wg opisu w punkcie 4. W przeciwnym wypadku należy pominąć punkt 4 i przejść od razu do punktu W oknie Administrator źródeł danych ODBC (pokazanym w punkcie 3) klikamy [Dodaj]. Wyświetli się okno Tworzenie nowego źródła danych. Z listy wybieramy pozycję MySQL ODBC 5.1 Driver i klikamy [Zakończ].

24 24 5. Wyświetli się okno MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration. Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Jeśli podczas instalacji bazy danych MySQL podano hasło dostępu do bazy, należy je wprowadzić w polu Password. Aby sprawdzić, czy połączenie z bazą działa, klikamy [Test]. Jeśli połączenie działa, otrzymamy komunikat jak na rysunku: Należy wówczas kliknąć [OK] i zapisać zmiany ponownie klikając [OK] (jeśli połączenia o nazwie siec nie było wcześniej na liście teraz powinno zostać do niej dodane). Jeśli otrzymamy komunikat o błędzie (przykład poniżej), należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8.

25 25 6. Jeśli mamy prawidłowo skonfigurowane połączenie ODBC o nazwie siec, możemy nadać uprawnienia do bazy. Służy do tego program Uprawnienia sieciowe (plik uprawnienia.exe). Uruchamiamy program i klikamy [Nadaj uprawnienia sieciowe]. Jeśli uprawnienia zostaną prawidłowo nadane otrzymamy komunikat: W przypadku błędu należy sprawdzić konfigurację połączenia ODBC o nazwie siec Konfiguracja sterowników ODBC Konfigurację sterowników ODBC należy przeprowadzić na wszystkich stanowiskach z zainstalowanym programem PCPR. Należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Przechodzimy kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/źródła danych ODBC. Wyświetli się okno Administrator źródeł danych ODBC. 2. Wybieramy zakładkę DSN użytkownika lub Systemowe DSN (w zależności od wybranych wcześniej składników instalacji programu PCPR).

26 26 3. Odszukujemy na liście Źródła danych pozycję o nazwie pcpr, wybieramy ją i klikamy [Konfiguruj]. 4. Wyświetli się okno MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration. Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Wyjątkiem są pola TCP/IP Server i Password. W polu TCP/IP Server wpisujemy nazwę komputera z zainstalowaną bazą danych MySQL. Opis jak sprawdzić nazwę komputera zamieszczony jest w punkcie 8. W polu Password wprowadzamy hasło dostępu do bazy danych MySQL (podane podczas instalacji bazy). Jeśli nie podawaliśmy hasła zostawiamy to pole puste.

27 27 Następnie klikamy [Details]. Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. Na liście Character Set wybieramy pozycję latin1. Aby sprawdzić, czy połączenie z bazą działa, klikamy [Test]. Jeśli połączenie działa, otrzymamy komunikat jak na rysunku: Należy wówczas kliknąć [OK] i zapisać zmiany ponownie klikając [OK]. Jeśli otrzymamy komunikat o błędzie (przykład poniżej), należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8.

28 28 6. Aktualizacja programu PCPR 6.1. Aktualizacja programu PCPR w wersji 2.0 i nowszych Uwaga! Proces aktualizacji opisany w tym punkcie dotyczy tylko aktualizacji programu PCPR w wersjach 2.0 i nowszych. Opis jak zaktualizować program z wersji starszej niż 2.0 do wersji 2.0 (i nowszych) zamieszczony jest w punkcie 6.2 (od wersji 2.0 program PCPR używa nowszej wersji bazy danych MySQL oraz sterowników ODBC). Usunięcie starej wersji programu PCPR Uwaga! Nie należy usuwać bazy danych MySQL, ani sterowników ODBC. Aby odinstalować program PCPR przechodzimy kolejno: w systemie Windows XP: Start/Panel sterowania/dodaj lub usuń programy w systemach Windows Vista/7: Start/Panel sterowania/programy i funkcje Na liście odnajdujemy program PCPR, w zależności od systemu Windows klikamy [Usuń] lub [Odinstaluj] i potwierdzamy usunięcie. Okno Dodawanie lub usuwanie programów w systemie Windows XP

29 29 Okno Programy i funkcje w systemie Windows 7 Instalacja nowej wersji programu PCPR Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić jeden z programów instalacyjnych: setup_pcpr_2.x.x.exe dla systemów Windows XP, Vista, 7 setup_pcpr_2.x.x_ws.exe dla systemów Windows Server Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie 8. Dalej należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetli się ekran powitalny. Klikamy [Dalej].

30 30 2. Wybieramy opcję Zapoznałem się i chcę kontynuować instalację. Klikamy [Dalej]. 3. Wybieramy odpowiednią opcję, w zależności od tego, czy program ma być dostępny tylko dla aktualnego użytkownika, czy dla wszystkich użytkowników komputera. Klikamy [Dalej].

31 31 4. Wybieramy rodzaj instalacji Niestandardowa. Klikamy [Dalej]. 5. Wybieramy odpowiednie składniki programu. Dostępne składniki: Pliki programu PCPR (wymagane) Utwórz połączenie ODBC w DSN użytkownika (*opcja) Utwórz połączenie ODBC w DSN systemowym (*opcja)

32 32 *Ważne Należy wybrać tylko jedną z opcji: połączenie w DSN użytkownika, jeśli program ma działać tylko na koncie aktualnie zalogowanego użytkownika (zalecane dla zwykłych sieci), albo połączenie w DSN systemowym, jeśli program ma działać na wszystkich kontach użytkowników (zalecane dla sieci opartych na domenach). Pominięcie obydwu opcji uniemożliwi pracę z programem (wymagana będzie ręczna konfiguracja sterowników ODBC). Aby włączyć lub wyłączyć instalację składnika należy kliknąć na ikonce znajdującej się przy nim. Wyświetli się następujące menu: Z menu wybieramy opcję pierwszą jeśli składnik ma zostać zainstalowany lub ostatnią jeśli składnika nie chcemy instalować. Na przykład prawidłowo wybrane składniki (z połączeniem ODBC w DSN użytkownika) pokazane są na rysunku: Klikamy [Dalej].

33 33 6. Rozpoczynamy proces instalacji. Klikamy [Instaluj]. Jeśli podczas instalacji wystąpią błędy, należy zapoznać się z informacjami poniżej. Błąd pliku dhtmled.ocx Jeśli podczas instalacji otrzymamy poniższy komunikat, klikamy [OK] i kontynuujemy instalację. Błąd występuje na niektórych wersjach systemu Windows i w większości przypadków nie ma wpływu na działanie programu PCPR. Błąd dotyczy dostępnego w programie Edytora dokumentów. W przypadku wystąpienia problemów z jego uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w katalogu dhtmled_ocx w głównym katalogu instalacji programu PCPR.

34 34 Błąd sterowników ODBC Jeśli otrzymamy poniższy komunikat, może to oznaczać, że nieprawidłowo zainstalowane zostały sterowniki ODBC (lub zainstalowana została inna wersja sterowników, niż jest wymagana przez program). W takim przypadku należy: przerwać instalację programu PCPR (przycisk [Przerwij]) ponownie zainstalować zalecane sterowniki ODBC (pomocne może okazać się ponowne uruchomienie systemu Windows po instalacji sterowników) od nowa przeprowadzić proces instalacji programu PCPR 7. Kończymy instalację. Klikamy [Zakończ].

35 Aktualizacja programu PCPR w wersji starszej niż 2.0 Od wersji 2.0 program PCPR używa nowej wersji bazy danych MySQL oraz sterowników ODBC. Dlatego podczas aktualizacji programu PCPR z wersji starszej niż 2.0 do wersji 2.0 lub nowszej, należy również zaktualizować bazę danych MySQL i sterowniki ODBC. Proces aktualizacji programu PCPR w wersji 2.0 i nowszych został opisany w punkcie 6.1. Utworzenie kopii zapasowej bazy danych Na początku aktualizacji za pomocą programu PCPR należy utworzyć kopię zapasową bazy danych. W tym celu w programie PCPR wybieramy w menu Ustawienia / Kopia zapasowa / Utwórz kopię zapasową danych (jeśli wcześniej nie został ustawiony katalog dla kopii zapasowych, to należy go wybrać w menu Ustaw katalog dla kopii zapasowych). Ważne! Prawidłowe utworzenie kopii zapasowej danych jest wymagane, aby dalej kontynuować aktualizację. Brak prawidłowej kopii uniemożliwi odtworzenie danych na nowej wersji bazy danych MySQL. Dla pewności należy sprawdzić, czy plik kopii o nazwie podanej w komunikacie po zakończeniu tworzenia kopii rzeczywiście istnieje na dysku komputera.

36 36 Usunięcie starej wersji Programu PCPR, bazy danych MySQL i sterowników ODBC Ważne! Programy można usunąć tylko jeśli prawidłowo utworzono kopię danych. Kolejno należy odinstalować program PCPR, bazę danych MySQL i sterowniki ODBC. Aby uruchomić moduł usuwania programów przechodzimy kolejno: w systemie Windows XP: Start/Panel sterowania/dodaj lub usuń programy w systemach Windows Vista/7: Start/Panel sterowania/programy i funkcje Na liście odnajdujemy kolejno: program PCPR (na liście: PCPR X.X.X) bazę danych MySQL (na liście: MySQL Server 5.0) sterowniki ODBC (na liście: MySQL Connector/ODBC 3.51) i w zależności od systemu Windows klikamy [Usuń] lub [Odinstaluj] i potwierdzamy usunięcie. Okno Dodawanie lub usuwanie programów w systemie Windows XP

37 37 Okno Programy i funkcje w systemie Windows 7 Instalacja nowych wersji programu PCPR, bazy danych MySQL i sterowników ODBC Instalację należy przeprowadzić według opisu zamieszczonego w punktach 2-4. Następnie, według opisu z punktu 5, należy skonfigurować program, tak aby działał z nową (pustą) bazą. Kolejnym krokiem jest wczytanie danych z kopii zapasowej (opis poniżej).

38 38 Przywrócenie danych z kopii zapasowej Po prawidłowej instalacji i konfiguracji programu PCPR, bazy danych MySQL i sterowników ODBC, należy przywrócić dane z wcześniej utworzonej kopii danych. Do tego celu służy program Menadżer kopii (plik: pcpr_menadzer_kopii.exe), dostępny domyślnie w katalogu C:\Program Files\Tylda\PCPR\ w systemach 32-bitowych C:\Program Files (x86)\tylda\pcpr\ w systemach 64-bitowych Po uruchomieniu programu wyświetli się okno: Klikamy przycisk [Zmień katalog] i wybieramy katalog z zapisaną kopią zapasową danych. Następnie na liście wybieramy właściwą kopię i klikamy [Odtwórz dane z kopii]. Rozpocznie się proces wczytywania danych z kopii do bazy danych MySQL. Dane zostaną wczytane prawidłowo, jeśli nie otrzymamy żadnego błędu. W przypadku pojawienia się błędów należy jeszcze raz sprawdzić konfigurację programu i ponownie wczytać dane z kopii. Program Menadżer kopii nie działa z kopiami w formacie ZIP na systemach 64-bitowych (obsługiwane są tylko kopie w formacie QLZ, wprowadzone od wersji 2.0). Jeśli jest taka możliwość, to należy wczytać dane z kopi w systemie 32-bitowym. Kopię danych można również przekonwertować z formatu ZIP na QLZ. W systemie 32- bitowym należy uruchomić Menadżera kopii, wybrać z listy kopię ZIP i kliknąć [Konwertuj kopie ZIP na QLZ]. Następnie utworzoną kopię QLZ można przenieść na system 64-bitowy i za pomocą Menadżera kopii przywrócić z niej dane.

39 39 7. Konfiguracja po aktualizacji UWAGA! Od wersji do programu dołączony jest specjalny program Konfigurator programu PCPR. Program ten ułatwia konfigurację połączenia programu PCPR z bazą danych MySQL. Zamiast instrukcji zawartych w tym punkcie (7), można przeprowadzić konfigurację za pomocą Konfiguratora i instrukcji PCPR Konfigurator programu. Konfigurator oraz instrukcja dostępne są na stronie. Po aktualizacji programu PCPR, należy przeprowadzić konfigurację sterowników ODBC. Należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Przechodzimy kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/źródła danych ODBC. Wyświetli się okno Administrator źródeł danych ODBC. 2. Wybieramy zakładkę DSN użytkownika lub Systemowe DSN (w zależności od wybranych wcześniej składników instalacji programu PCPR). 3. Odszukujemy na liście Źródła danych pozycję o nazwie pcpr, wybieramy ją i klikamy [Konfiguruj]. 4. Wyświetli się okno MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration. Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Wyjątkiem są pola TCP/IP Server i Password. W polu TCP/IP Server wpisujemy nazwę komputera z zainstalowaną bazą danych MySQL. Opis jak sprawdzić nazwę komputera zamieszczony jest w punkcie 8. W polu Password wprowadzamy hasło dostępu do bazy danych MySQL (podane podczas instalacji bazy). Jeśli nie podawaliśmy hasła zostawiamy to pole puste.

40 40 Następnie klikamy [Details]. Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. Na liście Character Set wybieramy pozycję latin1. Aby sprawdzić, czy połączenie z bazą działa, klikamy [Test]. Jeśli połączenie działa, otrzymamy komunikat jak na rysunku: Należy wówczas kliknąć [OK] i zapisać zmiany ponownie klikając [OK].

41 41 Jeśli otrzymamy komunikat o błędzie (przykład poniżej), należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8.

42 42 8. Informacje dodatkowe Jak sprawdzić wersję systemu Windows Aby sprawdzić wersję systemu Windows należy na pulpicie (lub w menu START) kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybrać Właściwości. Okno Właściwości systemu w systemie Windows XP Okno System w systemie Windows 7

43 43 Jak sprawdzić, czy baza danych MySQL jest uruchomiona? Aby sprawdzić stan bazy danych MySQL, należy przejść kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/usługi i na liście odszukać pozycję o nazwie MySQL. W kolumnie Stan powinna znajdować się informacja Uruchomiono, natomiast w kolumnie Typ uruchomienia: Automatyczny. Jeśli jest inaczej należy skonfigurować uruchamianie bazy danych. Klikamy prawym klawiszem na pozycji MySQL i wybieramy Właściwości. W polu Typ uruchomienia wybieramy Automatyczny. Jeśli Stan usługi jest inny niż Uruchomiono klikamy [Uruchom]. Zapisujemy zmiany klikając [OK]. Jak sprawdzić, czy istnieje baza danych pcpr? Należy przejść do katalogu: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\mysql\mysql Server 5.1\data\ dla systemów 32-bitowych lub C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.1\data\ dla systemów 64-bitowych W katalogu tym powinien znajdować się katalog pcpr. Jeśli go nie ma, to należy go utworzyć.

44 44 Jak sprawdzić nazwę komputera Aby sprawdzić nazwę komputera, należy na pulpicie (lub w menu START) kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybrać Właściwości. Okno Właściwości systemu w systemie Windows XP (nazwa komputera: marzena) Okno System w systemie Windows 7 (nazwa komputera: pcpr) Jak sprawdzić, czy istnieje połączenie między komputerami? Aby korzystać z programu PCPR na wielu komputerach, musi istnieć połączenie między komputeremserwerem, a pozostałymi komputerami. Do sprawdzenia stanu połączenia służy polecenie ping uruchamiane z wiersza poleceń. Aby uruchomić wiersz poleceń należy: w systemie Windows XP wybrać kolejno: Start/Uruchom, w polu Otwórz wpisać cmd i kliknąć [OK].

45 45 w systemach Windows Vista/7 wybrać Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisać cmd i wcisnąć Enter. Wyświetli się okno wiersza poleceń, w którym należy wpisać polecenie: ping nazwa_komputera_serwera (zastępując nazwa_komputera_serwera rzeczywistą nazwą lub adresem IP serwera). Powinniśmy otrzymać wynik podobny do przedstawionego na rysunku (4 pakiety odebrane). W przeciwnym wypadku może istnieć brak fizycznego połączenia komputerów lub połączenie może być blokowane przez system lub inne oprogramowanie (antywirus/firewall). Sukces testu poleceniem ping nie gwarantuje działania programu PCPR (może przyspieszyć wykrycie problemów z połączeniem). Połączenie programu PCPR z bazą danych może być blokowane przez system lub inne oprogramowanie.

46 46 Blokowanie połączenia przez firewall lub Zaporę systemu Windows Połączenie między komputerami może być blokowane przez różne oprogramowanie zainstalowane na komputerach. Jeśli na komputerach zainstalowano oprogramowanie typu firewall lub antywirus, należy je tak skonfigurować, aby umożliwić działanie programu PCPR. Dodatkowo połączenie blokowane może być przez Zaporę systemu Windows. Aby odblokować połączenie z serwerem MySQL należy: w Zaporze systemu Windows dodać wyjątek dla portu 3306 (jest to domyślny port dla serwera MySQL, ale może być też inny, jeśli zmieniono konfigurację sterowników ODBC), lub wyłączyć Zaporę, jeśli używany jest inny program typu Firewall. Konfiguracja ODBC Program PCPR do działania wymaga prawidłowo skonfigurowanych połączeń w ODBC. Aby uruchomić konfigurację ODBC przechodzimy kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/źródła danych ODBC. Wyświetli się okno Administrator źródeł danych ODBC. Program PCPR używa dwóch połączeń: pcpr i siec. Połączenie pcpr należy skonfigurować na każdym stanowisku z zainstalowanym programem PCPR. Natomiast połączenie siec (służące tylko do nadania uprawnień do bazy danych MySQL) należy skonfigurować tylko na komputerze z zainstalowaną bazą danych MySQL (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy program PCPR używany jest tylko na jednym stanowisku i na tym samym stanowisku zainstalowana jest baza danych MySQL wówczas połączenia siec nie trzeba w ogóle konfigurować).

47 47 Połączenia w ODBC tworzone są podczas instalacji programu PCPR, dlatego jeśli na serwerze zainstalowana jest sama baza danych MySQL bez programu PCPR, połączeń tych nie będzie. Wówczas należy ręcznie utworzyć połączenie siec (połączenie pcpr w tym przypadku nie jest wymagane). Aby skonfigurować istniejące połączenie, zaznaczamy je i klikamy [Konfiguruj]. Natomiast aby dodać nowe połączenie klikamy [Dodaj]. Wyświetli się okno Tworzenie nowego źródła danych. Z listy wybieramy pozycję MySQL ODBC 5.1 Driver i klikamy [Zakończ]. W obydwu przypadkach otworzy się okno MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration. Połączenie siec (konfigurowane tylko na serwerze) Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Jeśli podczas instalacji bazy danych MySQL podano hasło dostępu do bazy, należy je wprowadzić w polu Password.

48 48 Połączenie pcpr Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Wyjątkiem są pola TCP/IP Server i Password. W polu TCP/IP Server wpisujemy nazwę komputera z zainstalowaną bazą danych MySQL. W polu Password wprowadzamy hasło dostępu do bazy danych MySQL (podane podczas instalacji bazy). Jeśli nie podawaliśmy hasła zostawiamy to pole puste. Dodatkowo należy kliknąć [Details] i na liście Character Set wybrać pozycję latin1. Testowanie połączenia Każdą zmianę konfiguracji połączenia ODBC należy przetestować. Aby sprawdzić, czy połączenie z bazą działa, klikamy [Test]. Jeśli połączenie działa, otrzymamy komunikat jak na rysunku: Należy wówczas kliknąć [OK] i zapisać zmiany ponownie klikając [OK].

49 49 Jeśli otrzymamy komunikat o błędzie (przykład poniżej), należy dokładnie sprawdzić konfigurację ODBC i MySQL. Jeśli połączenie nie działa, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone informacje. Nawet jedna niepotrzebna spacja w którymkolwiek z pól, może powodować błąd. W polu TCP/IP Server zalecane jest wprowadzanie nazwy serwera (zamiast adresu IP).

50

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Spis treści Wstęp... 1 1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych... 2 2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wskazanej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Strona 2 Spis treści Spis treści... 2 Przygotowanie do instalacji... 3 Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Uzyskanie klucza sprzętowego (dongle)... 3 Aktualizacja z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo