SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 1. Nowoczesne systemy ERP w zarządzaniu produkcją węgla i stali

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 1. Nowoczesne systemy ERP w zarządzaniu produkcją węgla i stali"

Transkrypt

1 SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 1 Nowoczesne systemy ERP w zarządzaniu produkcją węgla i stali

2 Nowoczesne systemy ERP w zarządzaniu produkcją węgla i stali Konferencja Nowego Przemysłu Górnictwo/Hutnictwo Katowice, 27 września 2004

3 Plan wystąpienia Informatyka dla węgla i stali informatyczne wyzwania współczesnego biznesu najlepsze praktyki zarządzania wspomagane informacją nowoczesny system ERP Rola SAP w kształtowaniu rozwiązań dla węgla i stali dedykowane rozwiązania branżowe obszar zastosowań i współpracy Polska, świat, projekty wdrożeniowe i klienci referencyjni Podsumowanie SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 3

4 Informatyka dla węgla i stali Informatyczne wyzwania współczesnego przemysłu wydobywczego Dostępność kompletnej i aktualnej informacji dla potrzeb podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania; Skuteczna realizacja strategii przedsiębiorstw poprzez procesy biznesowe; Szerokie wykorzystanie możliwości Internetu dla rozwoju biznesu w tym: efektywne wspomaganie zakupów sprzętu, materiałów i usług, rozwój nowych rynków zbytu (nowe metody sprzedaży, nowi klienci), podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej (e-learning). SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 4

5 Informatyka dla węgla i stali Informatyczne wyzwania współczesnego sektora branży metalowej Kompletna i aktualna informacja o produkcie, procesie wytwarzania i parametrach jakościowych w całym łańcuchu dostaw Pełna identyfikacja jednostki wyrobu od planowania do śledzenia jej parametrów jakościowych Zarządzanie łańcuchem dostaw Zdolność do obsługi zarówno produkcji rodukcji standaryzowanej jak i izowanej anowania ach ograniczenia przestrzeni magazynowej zynowej planowanych SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 5

6 Informatyka dla węgla i stali Przykłady najlepszych praktyk wspomaganych informacją -przemysł wydobywczy Zamykanie okresu produkcji górniczej Zamykanie okresu - produkty sprzężone Harmonogramowanie produkcji górniczej 2 Planowanie zdolności produkcyjnych Obsługa sprzedaży koncentratu Produkcja koncentratu 9 Mieszanie produktu Mieszanie urobku Kalkulacja kosztów produktu Bieżąca obsługa prac górniczych Obsługa transportu międzyzakładowego Wspomaganie kopalni SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 6 Wspomaganie łańcucha dostaw metali kolorowych

7 Informatyka dla węgla i stali Przykłady najlepszych praktyk wspomaganych informacją branża metalowa Obsługa pobrań i dostaw - zorientowana na przetwarzanie partii 6 produktu 1 Obsługa kontaktów z klientem 2 Rejestracja zamówienia zorientowana na cechy produktu, planowanie transportu Kompletne zarządzanie transportem Globalna kontrola dostępności produkcji według specyfikacji, przyporządkowanie produktu do planów produkcyjnych Pełne potwierdzenie zamówienia z datą i trasą dostawy SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 7

8 Mamy branżowe KPI (mierniki wydajności) KPI zorientowane na: Jednostkowe koszty operacyjne, znalezienie właściwej kontroli kosztów i mechanizmów raportowania Wydajność produkcji: wykorzystanie zdolności produkcyjnych Poziomy zapasów: magazyny własne w przekroju ich rodzajów i przeznaczenia Kontrola wydatków kapitałowych, optymalizacja zwrotu ze środków trwałych, Zarządzanie wypadkami, opisy zdarzeń, straty środków własnych i zdolności produkcyjnych, skutki wypadków na środowisko naturalne Zarządzanie kapitałem ludzkim (HR): liczba zatrudnionych pracownicy na umowy o pracę i zatrudnieni na umowy zlecenia, zmiany w czasie, status badań zdrowia i ważności odbytych szkoleń, Prognozy sprzedaży z uwzględnieniem kontraktów długoterminowych i spotowych. Symulacje zachowań rynku branża metali kolorowych i szlachetnych Przepływy logistyczne i stan zapasów Zarządzanie skarbcem Informacje operacyjne zdarzenia gospodarcze i trendy Aktualne koszty operacyjne rozłożone w czasie Przeglądy techniczne połączone z przestojami, projekty odtworzeniowe Awarie i przerwy w pracy Wydajność produkcji Wypadki, trendy ilości zranień Trendy jakości produktów Rzeczywiste wykonanie planu w porównaniu do planu, odchylenia SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 8

9 Wyzwania stojące przed branżą wydobywczą Zwiększenie wartości biznesowej Workflow Zarządzanie jakością Ochrona środowiska i przepisy BHP Zarządzanie wiedzą Strategiczne zarządzanie organizacją E-biznes Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem Finanse i Controlling Zarządzanie kadrami Uporządkowanie podstaw prowadzenia biznesu Gospodarka materiałowa Gospodarka remontowa Zarządzanie inwestycjami Zarządzanie logistyką Harmonogramowanie wydobycia Planowanie wydobycia Projektowanie wydobycia Ustalanie rezerw Modelowanie geologiczne Specjalistyczne systemy dla przemysłu wydobywczego Zintegrowane systemy biznesowe Systemy sterowania produkcją Systemy sterujące produkcją Historyczna baza danych SCADA PLC/DCS Automatyka SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 9

10 Rola SAP w kształtowaniu rozwiązań 5 Najlepsze praktyki biznesowe Kompletne rozwiązanie branżowe Mapa branżowych procesów zarządzania Informatyczna platforma technologiczna SCM ERP Internet CRM BI SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 10

11 Rola SAP w kształtowaniu rozwiązań Kompletne rozwiązanie branżowe dla przemysłu wydobywczego i metalowego SAP Mill SAP Mining SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 11

12 Procesy zarządzania dla przemysłu metalowego wspomagane informatycznie mapa rozwiązań SAP mysap Business Suite Zarządzanie Organizacją Zarządzanie Strategiczne Analityka Biznesowa Business Intelligence i Wspomaganie Decyzji Księgowość Analityka Kadrowa i Zarządzanie Relacjami Pracowniczymi Sprzedaż i Marketing Marketing Sprzedaż Usługi Analiza Zarządzanie Rozwojem Produktu i Procesem Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo Gospodarka Remontowa Zarządzanie Jakością Rozwój Produktu Zarządzanie Danymi i zmianami Zarządzanie Danymi Podstawowymi Zarządzanie Danymi Produktu Zarządzanie Danymi Klienta Zarzadzanie Zmianami w Danych i Dokumentach Sprzedaż Planowanie Popytu Uzgadnianie Zleceń Sprzedaży Potwierdzenia realizacji zleceń sprzedaży Zarządzanie Cyklem Sprzedaży Gospodarka Materiałowa i Zarządzanie Zasobami Zarządzanie Procesem Technologicznym Planowanie Zaopatrzenia Planowanie i Harmonogramowanie Zakupy Surowca Transport Surowca Zarządzanie Zapasami Kontrola Jakości Wykonanie Produkcji Sterowanie Procesem Produkcja zewnętrzna Kontrola Jakości Dystrybucja Planowanie Logistyki Wysyłka Transport Zarządzanie miejscami odkładczymi Zarządzanie Magazynem Wspomaganie Biznesu Wspomaganie Rozwoju Kadr Zakupy Finansowy Łańcuch Dostaw Zarządzanie Środkami Trwałymi Zarządzanie Globalnymi Procesami Handlowymi SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 12

13 Procesy zarządzania dla przemysłu hutniczego wspomagane informatycznie mapa rozwiązań SAP Zarządzanie Organizacją Zarządzanie Strategiczne Analityka Biznesowa Business Intelligence i Wspomaganie Decyzji Księgowość Analityka Kadrowa i Zarządzanie Relacjami Pracowniczymi Sprzedaż i Marketing Marketing Sprzedaż Usługi Analiza Zarządzanie Rozwojem Produktu i Procesem Zarządzanie Danymi i zmianami Ochrona Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo Środowiska i Bezpieczeństwo Zarządzanie Danymi Podstawowymi Gospodarka Remontowa Zarządzanie Jakością Rozwój Produktu Zarządzanie emisjami Zarządzanie Danymi Produktu Zarządzanie Danymi Klienta Zarzadzanie Zmianami w Danych i Dokumentach Sprzedaż Planowanie Popytu Uzgadnianie Zleceń Sprzedaży Potwierdzenia realizacji zleceń sprzedaży Zarządzanie Cyklem Sprzedaży Gospodarka Materiałowa i Zarządzanie Zasobami Zarządzanie Procesem Technologicznym Planowanie Zaopatrzenia Planowanie i Harmonogramowanie Zakupy Surowca Transport Surowca Zarządzanie Zapasami Kontrola Jakości Wykonanie Produkcji Sterowanie Procesem Produkcja zewnętrzna Kontrola Jakości Dystrybucja Planowanie Logistyki Wysyłka Transport Zarządzanie miejscami odkładczymi Zarządzanie Magazynem Wspomaganie Biznesu Wspomaganie Rozwoju Kadr Zakupy Finansowy Łańcuch Dostaw Zarządzanie Środkami Trwałymi Zarządzanie Globalnymi Procesami Handlowymi SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 13

14 Zarządzanie emisjami Śledzenie i raportowanie emisji Prognozowanie emisji (analiza istotnych wskaźników) Wspomaganie decyzji inwestycyjnych Zarządzanie emisjami na poziomie operacyjnym (zadania korygujące) SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 14

15 Zarządzanie transportem kolejowym Obsługa dostaw w łańcuchu logistycznym Harmonogramowanie i zarządzanie załadunkiem towaru Planowanie i harmonogramowanie ruchu pojazdów Monitorowanie ruchu pojazdów Planowanie i zarządzanie remontami taboru Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością transportu Analiza rentowności tras SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 15

16 Rola SAP w kształtowaniu rozwiązań SCM ERP CRM BI Integracja Nowe aplikacje (programy komputerowe) wykorzystujące dostępne dane i procesy istniejących systemów zintegrowanych Zarządzanie emisjami Platforma Integracji SAP NetWeaver SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 16 Internet Możliwość integracji z dotychczas eksploatowanymi systemami informatycznymi

17 Rola SAP w kształtowaniu rozwiązań Obszary korzyści ze stosowania rozwiązań SAP w przemyśle wydobywczym Całkowita obsługa łańcucha dostaw od wydobycia do sprzedaży Zwiększenie wiedzy i świadomości ponoszonych kosztów możliwość ich optymalizacji Potencjał do poprawy rentowności i zwiększenia produktywności Stabilna podstawa informacyjna dla podejmowania decyzji Możliwość zwiększania kwalifikacji kadry kierowniczej i załogi przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do wiedzy (e-learning) SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 17

18 Przetwarzanie zadań remontowych Przebieg realizacji zlecenia SCADA PM MM PS CO Plan remontów Tworzenie ręczne Zgłoszenia - awarii - konieczności wykonania prac ZLECENIE Planowanie Harmonogramowanie REALIZACJA (potwierdzenia) ZAKOŃCZENIE (raport techn.) Co, kiedy, gdzie, inform. techniczne uszkodzenia kto, kiedy, jak długo, jakie czynności, dekretacja, zasoby pobranie materiałów, środków pomocn. realizacja usług podwykonawców, wykonanie prac własnych uszkodzenia przyczyny obiekty zadania Historia Analizy czas SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 18

19 Narzędzia do zautomatyzowanych szkoleń -SAP Tutor SAP Tutor umożliwia łatwe prowadzenie szkoleń Zalety Standardowe narzędzie Łatwe w użyciu, edytowaniu i wprowadzaniu zmian Tryb demonstracyjny Możliwość eksportu/ importu do XML i Microsoft Word Możliwość wydruku dla instrukcji krok po kroku Możliwość zmian tekstów SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 19

20 Rola SAP w kształtowaniu rozwiązań Obszary korzyści ze stosowania rozwiązań SAP w przemyśle metalowym Dostawy do klientów na czas, zgodnie z zamówieniem i według specyfikacji Całkowita kontrola zapasów i możliwość ich wydatnej redukcji Łatwe zarządzanie jednostkami produktu według ich cech i właściwości racjonalne użycie odpadów, planowanie produkcji według wymiarów Śledzenie i certyfikowanie jakości produkcji we wszystkich fazach wytwarzania Optymalizacja wykorzystania zasobów i wsadu produkcyjnego Polepszenie zdolności do reakcji na zdarzenia nieplanowane Racjonalizacja używania narzędzi SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 20

21 Kokpit zarządzania szybki dostęp do informacji Nawigacja Dostęp do dokumentów Dostęp poprzez pokój Kokpit Zarządzania SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 21 Dostęp poprzez Portal korporacyjny Patrz np. pse-operator. operator.plpl

22 Największe firmy branży wydobywczej (wg kapitalizacji rynkowej) 35 Newmont Alcan CVRD AngloGold WMC Impala Inco Pechiney Phelps Dodge Placer Dome Noranda Xstrata Freeport Falconbridge Lonmin Anglo Rio Tinto Alcoa BHPB Teck Cominco Także: Niemcy: Deutsche Steinkohle AG Czechy: Mostecka Uhelna Spolecnost Severoceske Doly Kapitalizacja rynkowa. na 22/08/02 (mld USD) 0 Firmy posiadające systemy SAP SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 22

23 Rozwój rozwiązań dla wydobycia Dział Rozwoju Produktów dla Branży Wydobywczej - działający na szczeblu centrali SAP w Niemczech współpracujący blisko z przedstawicielstwami regionalnymi IACM Rada Doradcza dla Branży Wydobywczej skupiająca przedstawicieli liderów branży wydobywczej oraz przedstawicieli Działu Rozwoju Produktu SAP. Podstawowym celem Rady jest współpraca w zakresie rozwoju rozwiązania mysap Business Suite dla branży wydobywczej. SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 23

24 Rola SAP w kształtowaniu rozwiązań Niektórzy nasi klienci SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 24

25 HYLSA - mysap SCM Osiągnięte rezultaty: Zwiększona dokładność prognoz - od 40% do 80% PRZYKŁAD Poprawiona jakość i kompletność dostaw z 70% do 90% Zmniejszone zapasy o 16% Skrócone cykle planowania z trzech dni do dwóch godzin SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 25

26 NIBCO INC. - mysap SCM PRZYKŁAD Osiągnięte rezultaty: Zwiększona jakość dostaw z 60% do 99% Zmniejszona ilość niezrealizowanych zamówień z 11% do 2% Przyspieszenie obrotu zapasami o 17% Skrócenie cyklu od zamówienia do dostawy dla wybranych klientów - o 83% SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 26

27 Misja firmy Spełniać wymagania procesów integracji w biznesie tak, aby pomagać naszym klientom w osiągnięciu zwrotu z inwestycji oraz wspierać wzrost, innowacyjność i wartość firm SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 27

28 SAP dzisiaj - podsumowanie Przychody SAP AG w 2003 r.: 7 mld EUR instalacji Ponad firm wykorzystujących rozwiązania SAP 27 rozwiązań branżowych pracowników (marzec 2004) 12 milionów użytkowników w przeszło 120 krajach współpracuje z nami, by zintegrować swoje procesy biznesowe zwiększyć swoją konkurencyjność uzyskać lepszy zwrot z inwestycji przy obniżeniu całkowitych kosztów eksploatacji Wyjątkowa społeczność partnerska Ponad partnerów Przeszło certyfikatów dla partnerów SAP SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 28

29 Sukcesy SAP w firm i instytucji w Polsce korzysta z rozwiązań SAP 141 nowych kontraktów podpisanych przez SAP Polska w 2003 roku, w tym: 75 umów mysap Business Suite (20 nowych klientów, m.in.: Grupa Lotos, ENEA, PWPW, Szczecińska Energetyka Cieplna, Energetyka Dwory, Polfa Grodzisk, Bank Zachodni WBK, Bank BPH-PBK, JW. Construction); 66 nowych klientów SAP Business One. Wzmocnienie pozycji SAP Polska w sektorach przemysłowym i energetycznym, pozyskanie nowych klientów w sektorach bankowym (BZ WBK) i publicznym (PWPW). Rozwój oferty SAP dla rynku SMB: Nowi klienci i blisko 20 Partnerów SAP Business One Rozwiązania SAP dla średnich firm mysap All-in-One, oferowane przez partnerów Ponad połowa przychodów SAP jest generowana we współpracy z partnerami SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 29

30 Udziały w rynku raport IDC EAS 2003 (maj 2004) Inni 36,0% SAP 28,5% BPSC 3,6% QAD 5,0% IFS 8,8% Oracle 18,1% SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 30

31 Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem internetowym: - język angielski - język polski Maciej Chachulski - Dyrektor Sektora Przemysłowego Marcin Przygodzki - Account Manager (górnictwo) Marek Głazowski - Dariusz Samól - Account Manager (hutnictwo, przemysł metalowy) Architekt Rozwiązań Biznesowych SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 31

32 Dziękuję za uwagę Maciej Chachulski Dyrektor Sektora Przemysłowego SAP Polska Sp. z o.o.

33 Copyright 2004 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek celu bez uzyskania zgody od SAP AG. Informacje zawarte w opracowaniu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. Niektóre programy sprzedawane przez firmę SAP AG i jej dystrybutorów zawierają moduły innych dostawców oprogramowania. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint isql Server są znakami zastrzeżonymi przez Microsoft Corporation. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 i OS/400 są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez IBM Corporation. ORACLE jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez ORACLE Corporation. INFORMIX -OnLine for SAP i Informix Dynamic ServerTM są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez Informix Software Incorporated. UNIX, X/Open, OSF/1 imotif są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez Open Group. Citrix, logo Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, MultiWin i inne wspomniane nazwy produktów firmy Citrix są znakami handlowymi Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Sun Microsystems, Inc., wykorzystywanym w ramach licencji dla technologii zaprojektowanych i wdrożonych przez Netscape. SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, logo mysap.com i mysap.com com są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy SAP AG w Niemczech i w innych krajach na świecie. Wszystkie pozostałe wymienione produkty są znakami handlowymi odpowiednich firm. SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 33

Zintegrowane zarządzanie budżetem. Jacek Gruszczyński Architekt Rozwiązań SAP Polska

Zintegrowane zarządzanie budżetem. Jacek Gruszczyński Architekt Rozwiązań SAP Polska Zintegrowane zarządzanie budżetem Jacek Gruszczyński Architekt Rozwiązań SAP Polska Cykl zarządzania budżetem Monitorowanie wykonania Tworzenie Realizacja Cykl zarządzania budżetem Monitorowanie wykonania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Energetyka Gaz

Konferencja Energetyka Gaz Oferta SAP dla sektora gazowniczego i energetycznego Konferencja Energetyka Gaz Prywatyzacja, konsolidacja, restrukturyzacja Warszawa, 25 listopada 2002 Program prezentacji Wyzwania Jak przetrwać i odnieść

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku Jan Rey SAP Polska

Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku Jan Rey SAP Polska Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku Jan Rey Polska Proces boloński Cykl akademicki w systemie Uczelnia to więcej niż studia Uniwersytet w Bazylei Proces boloński po co nam to? Integracja

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl Produkty i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych IT Katalog 2011/2012 Budowlana Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Maszynowa Metalowa Odzieżowa Papiernicza Samochodowa Spożywcza

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Linux. MacOS. Windows. Unix

Linux. MacOS. Windows. Unix do polskich realiów Oprogramowanie na zamówienie AION jest firmą doradczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości usług z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz inżynierii oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo