Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku Jan Rey SAP Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku Jan Rey SAP Polska"

Transkrypt

1 Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku Jan Rey Polska

2 Proces boloński Cykl akademicki w systemie Uczelnia to więcej niż studia Uniwersytet w Bazylei

3 Proces boloński po co nam to? Integracja europejskiego rynku pracy wymaga: porównywalnych dyplomów i ocen wprowadzenia dwustopniowego, jednolitego i porównywalnego systemu kształcenia akademickiego PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 3

4 Proces boloński skutki dla szkoły wyższej Unia Europejska dąży do wytworzenia tolerancji oraz powszechnej zdolności do podejmowania pracy w środowiskach o odmiennym języku i kulturze: zalecenie spędzenia po roku studiów za granicą w trakcie studiów licencjackich w czasie studiów magisterskich w krajach o odmiennych językach wymaga się stworzenia korzystnych warunków, wzmagających mobilność studentów PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 4

5 Proces boloński Cykl akademicki w systemie Uczelnia to więcej niż studia Uniwersytet w Bazylei

6 Campus Management Studiami Zajęcia dodatkowe Przyjęcie studenta Rekrutacja Administracja Studiami Podania Raporty Studenckie konto Dane Studenta Historia studiów Struktura Akademicka Regulaminy i Zasady Absolwenci Nauczanie i studiowanie Ukończenie Studiów Suplement Stopnie Naukowe Wybór Specjalizacji Zapisy na Zajęcia Kalendarz Akademicki Zasoby Planowanie wydarzeń Wydarzenia Dyplomy Zmiany Programu Egzaminy i Oceny Ponowna rejestracja Postępy w Nauce Campus Management jest najlepszą inwestycją dla studentów i nauczycieli akademickich PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 6

7 Przyjęcia i zapisy na kierunki Aplikacje, przyjęcia i zapisy na kierunki Wnioski o przyjęcie na studia, przydział akademików i przyznanie stypendiów poprzez Internet Zasady przyjmowania magistrantów i doktorantów Podania o przyznanie miejsc w domach akademickich i stypendiów Rejestracja na kierunki studiów Z obsługą podprocesów: Czesne, granty, stypendia Przydział miejsc w domach akademickich Karty ID dla studentów PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 7

8 Dydaktyka w Campus Management Planowanie roku akademickiego Harmonogramy studiowania na poszczególnych kierunkach i wydziałach Planowanie i harmonogramy wydarzeń Planowanie zasobów do wydarzeń Rezerwacje i zapisy Monitorowanie obecności Dostawa materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 8

9 Egzaminy Weryfikacja wstępnych wymagań Zapisy na zaliczenia i egzaminy planowane i nieplanowane Egzaminy końcowe Oceny Promowanie Przyznawanie stopni naukowych i nagród Rejestracja absolwentów i organizacji studenckich PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 9

10 Samoobsługa w System samoobsługi studenckiej o dużej funkcjonalności Kioski internetowe Nauka na odległość Tworzenie i dystrybucja elektronicznych dokumentów dydaktycznych PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 10

11 Campus Management - główne powiązania Administracja Nauczanie & Badania Studiowanie Przyjęcie Zapisy Klasyfikacja Zasady akademickie Postępy w nauce Kwalifikacja Stopnie naukowe PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 11

12 Scenariusz : rygor studiowania Budowa programu studiów Wprowadzanie przedmiotów Edycja przedmiotów Edycja zajęć przedmiotów Edycja poprzedników przedmiotów Wprowadzanie kierunków Edycja kierunków Wprowadzanie specjalności Edycja specjalności Edycja rygorów dla kierunków i specjalności PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 12

13 Przykładowe scenariusze akademickie Realizacja programu przez studentów Zapisy studenta na przedmioty Zapisy studenta na przedmioty wg planu Rozliczanie studiów Rozliczenie semestru Edycja ocen studenta Rozliczanie godzin dydaktycznych Wybór przedmiotów Tworzenie rozliczenia zbiorczego Zatwierdzanie lub cofnięcie zatwierdzenia na poziomie zakładu Analiza informacji o zatwierdzonych godzinach PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 13

14 UE: student wędruje wraz z punktacją Drugi rok studiów Rekrutacja (licencjackich) Absolwenci w Barcelonie Ukończenie Przyjęcie Studenckie konto Studiów Czwarty studenta (pierwszy magisterski) w Uppsali Zajęcia dodatkowe Wybór Specjalizacji Zapisy na Zajęcia Administracja Studiami Raporty Kalendarz Akademicki Dane Studenta Punktacja ECTS: Struktura Podania Akademicka Europejski system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych, Historia studiów Zasoby Planowanie wydarzeń Regulaminy i Zasady Wydarzenia Nauczanie i studiowanie Dyplomy Zmiany Programu Stopnie Naukowe Egzaminy i Oceny Ponowna rejestracja Postępy w Nauce PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 14

15 UE: dyplom wraz z suplementem Zajęcia dodatkowe Przyjęcie studenta Rekrutacja Administracja Studiami Podania Raporty Studenckie konto Dane Studenta Historia studiów Struktura Akademicka Regulaminy i Zasady Absolwenci Nauczanie i studiowanie Ukończenie Studiów Suplement Stopnie Naukowe Wybór Specjalizacji Kalendarz Akademicki Zasoby Wydarzenia Postępy Edycja lub weryfikacja Egzaminy Ponowna Suplementu przez i Oceny rejestracja w Nauce Dyplomy Zmiany Programu Zapisy na Planowanie Edycja ZajęciaSuplementu przez wydarzeń pracownika Uczelni studenta PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 15

16 Proces boloński Cykl akademicki w systemie Uczelnia to więcej niż studia Uniwersytet w Bazylei

17 dla Uczelni XXI wieku my Human Resources Kadrami. Rozwój Kadr. Płace Rekrutacja my Public Sector Funduszami. Rozliczanie Umów. Grantami. Informacją. my CRM Marketing & Sprzedaż Call Center Aplikacje WWW Campus Management Studiami PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 17 my Enterprise Portal Portal Uczelniany Portal Studencki Portal Pracowniczy my Szkolnictwo Wyższe i Badania my Business Intelligence Raportowanie Organizacją my Financials Finansami. Kontroling Płatności Budżetowanie Basis Strukturą. ALE Obieg zadań Archiwizacja Learning Solution Kształcenie Ustawiczne Nauczanie Zdalne Treścią my SRM e-zaopatrzenie

18 organizacją relacjami z klientami Nauczanie i studiowanie badaniami i grantami Usługi akademickie i studenckie rekordami kadrami Materiały i usługi Wspomaganie działalności gospodarczej Szkoły Wyższe z perspektywy Wspomaganie decyzji i gromadzenie danych w hurtowni Analiza i badanie rynku Projektowanie programu nauczania Marketing produktu/ marki PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 18 Opracowanie budżetu Planowanie zdarzeń, klas i egzaminów Planowanie, składanie wniosku i wstępne przyznanie Doradztwo akademickie i Biuro karier Akta/sprawa i definicja Workflow organizacją i stanowiskami zaopatrzeniem programem marketingowym badaniami Pomoc finansowa środkami pieniężnymi i Treasury Wykonanie Workflow Nabór pracowników Administracja kadrami Gospodarka zapasami Realizacja budżetu Admnistracja studentów Rachunkowość Rachunkowość finansowa wewnętrzna sprzedażą kontami studentów Rachunkowość finansowa programu sponsorowanego Dział obsługi klienta Zakwaterowanie Usługi dot. sal i wyposażenia Monitorowanie Workflow czasem pracy i urlopami urzadzeniami nieruchomościami Rozwój i szkolenie kadr Usługi dotyczące absolwentów Nauczanie i egzaminowanie Spłata sponsorowanych programów Usługi medialne Podpis elektroniczny Administracja wynagrodzeniami i świadczeniami Usługi do refakturowania Nieruchomości przychodami Rozwój instytucjonalny Studia Raportowanie dla sponsora i zakończenie Usługi miasteczka akademickiego Odtwarzanie informacji Rozliczanie listy płac Sprzedaż towarów i usług podróżami słuzbowymi

19 Klienci for Higher Education & Research United States & Canada University of Mississippi MIT University of Nebraska Central Michigan Univ. Baylor College of Medicine Duke University University of Toronto LACCD Latin America UNISUL Estácio de Sá Universidade Castelo Branco Centro Educacional Alves Faria CONALEP Universidad de Montevideo Universidad San Martin de Porres PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską ESAN Uczelnią XXI wieku 19 UK and Europe University of Amsterdam University of Zurich Technical Uni. Munich Univ. Complutense de Madrid University of Lausanne Fachhochschulen (DA) University of Fribourg University of Liège University of Newcastle University of Warwick University of Leeds Leicester University Katholic Univ. Leuven University of Basle British Council ERP+Campus Management Tylko my ERP bez CM Asia Pacific NUS (Singapore) NTU (Singapore) SMU (Singapore) ASTAR (Singapore) The Chinese University (HK) Seoul National University Chulalonkorn University (Thailand) Shanghai Jiao Tong University Monash University (Australia) La Trobe University (Australia) RMIT (Australia) Yonsei University (Korea) Africa University of Cape Town

20 Proces boloński Cykl akademicki w systemie Uczelnia to więcej niż studia Uniwersytet w Bazylei

21 Potrzeby Uniwersytetu w Bazylei a system Efektywność produktu danymi studentów Wnioski w Internecie Zautomatyzowane przyjęcia Wpis na listę studentów Ponowna rejestracja Zmiana adresu Zmiana wydziału Urlopy Skreślenie z listy studentów Narzędzia Wykorzystanie workflow Zastosowanie reguł Wykorzystanie zapytań Wymiana danych (Standardowe interfejsy) Pobieranie czesnego Automatyczne wysyłanie informacji i pokwitowań Integracja CM z FI Aktualny status przyjęcia płatności Raporty Właściwe dla kraju; Sprawozdawczość w Szwajcarii Indywidualne statystyki Automatyzacja korespondencji Korzyści Procesy gospodarcze Główne cele Uniwersytetu w Bazylei Procesy obsługi Automatyczne przetwarzanie Zintegrowane procesy gospodarcze Przetwarzanie bieżące Szybka obsługa Aktualne dane Skuteczna komunikacja Rozwiązanie PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 21

22 Przegląd klientów używających Campus Mgmnt Cykl obsługi studentów New Castle College w Tel Aviv Uniwersytet w Montevideo Uniwersytet Techniczny w Petronas Uniwersytet Missisipi Katolicki Uniwersytet w Leuven Uniwersytet w Bazylei Nabór i przyjęcia na studia Akta studentów Obsługa studentów Finanse studentów Struktura uczelni i harmonogram zajęć Pomoc finansowa Po starcie produktywnym całego rozwiązania CM PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 22 Częściowo po starcie produktywnym Planowane

23 W XXI wieku e-uczelnia to Jan Rey Business Solution Architect IBS Public Services T F Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 (Taurus Xp.) Warszawa

24 Copyright 2005 AG. Wszelkie prawa zastrzeżone Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek celu bez uzyskania zgody od AG. Informacje zawarte w opracowaniu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. Niektóre programy sprzedawane przez firmę AG i jej dystrybutorów zawierają moduły innych dostawców oprogramowania. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint i SQL Server są znakami zastrzeżonymi przez Microsoft Corporation. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 i OS/400 są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez IBM Corporation. ORACLE jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez ORACLE Corporation. INFORMIX -OnLine for i Informix Dynamic ServerTM są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez Informix Software Incorporated. UNIX, X/Open, OSF/1 i Motif są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez Open Group. Citrix, logo Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, MultiWin i inne wspomniane nazwy produktów firmy Citrix są znakami handlowymi Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Sun Microsystems, Inc., wykorzystywanym w ramach licencji dla technologii zaprojektowanych i wdrożonych przez Netscape., Logo, R/2, RIVA, R/3, ArchiveLink, Business Workflow, WebFlow, EarlyWatch, BAPI, PHIRE, Management Cockpit, logo my.com i my.com com są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy AG w Niemczech i w innych krajach na świecie. Wszystkie pozostałe wymienione produkty są znakami handlowymi odpowiednich firm. PL 2005 Jan Rey, Proces boloński i zarządzanie Europejską Uczelnią XXI wieku 24

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Marek Ossowski * Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Wstęp W czasach industrialnych, kiedy tworzono systemy działania oparte na rozwiązaniach zrozumiałych dla wszystkich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej... 113 mgr Małgorzata Kuta-Pałach Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski Ocena stron internetowych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo