Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu: Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską WiRKIN Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Zintegrowany System Zarządzania Infrastruktura Dodatkowa Wymagania dotyczące technologii i architektury ZSZ Wybrane wymagania techniczne wobec systemu typu ERP Wybrane wymagania techniczne wobec systemu zarządzania zasobami ludzkimi HRM Obieg dokumentów Obieg dokumentów w obszarze kadry, płace, działalność socjalna oraz inne działalności Obszar Finansowo-księgowy Księga Główna Rozrachunki Obsługa płatności bankowych Obsługa kasy Obsługa banków Podatek VAT Sprawozdawczość wewnętrzna Sprawozdawczość zewnętrzna i urzędowa Ewidencja zakupu Ewidencja sprzedaży Ewidencja majątku trwałego Obszar Kadr i Płac Kadry Płace Działalność socjalna Strona 1 z 84

2 1.7.5 Ewidencja Delegacji Budżetowanie i analizy Gospodarka Magazynowa Rekomendacje przebiegu procesu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Metodyka wdrożenia Zespół projektowy Analiza wstępna Odbiór prac Wsparcie powdrożeniowe Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych objętych wdrożeniem Kolejność prac wdrożeniowych Tabelaryczny opis procesów biznesowych przykłady Szkolenia realizowane w ramach Umowy przez Wykonawcę Interfejsy z systemami zewnętrznymi Import danych z dotychczasowych systemów System Kadrowo Płacowy System Finansowo Księgowy System ewidencji majątku trwałego System obsługi magazynów Kalkulacja typu i ilości licencji Strona 2 z 84

3 1. Zintegrowany System Zarządzania Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, dostawa, wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM. Systemy te stanowią podstawowe elementy rozwiązania wraz z wszelkimi niezbędnymi do realizacji zamówienia elementami, w szczególności: licencje bezterminowe na oprogramowanie ZSZ licencje bezterminowe na oprogramowanie bazodanowe przygotowanie pracowników Zamawiającego do wykorzystywania systemu przygotowanie administratorów Zamawiającego do: I. zarządzania systemem II. zarządzania wykorzystywanymi przez system bazami danych III. tworzenia dodatkowych funkcjonalności w systemie ERP i HRM usługi wdrożeniowe dostawa Infrastruktury Dodatkowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie wdrożenia wykonał wszystkie prace niezbędne do uruchomienia w systemie ZSZ wszystkich funkcjonalności określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ Test funkcjonalności systemu jako obowiązkowe oraz wszystkie funkcjonalności opisane w niniejszym załączniku (chyba, że jawnie zostały oznaczone jako dodatkowe, a Wykonawca nie zobowiązał się ich dostarczyć), jak również inne niezbędne prace wynikające z przeprowadzonej przed wdrożeniem, analizy wstępnej i Harmonogramu Szczegółowego. Zakres zintegrowanego oprogramowania w ZSZ będzie obejmował następujące obszary: a) System ERP obejmuje moduły: finansowo-księgowe, budżetowania, kadrowo-płacowe, ewidencji zakupów i sprzedaży, majątku trwałego, gospodarki magazynowej b) System zarządzania zasobami ludzkimi HRM: Planowanie i rozliczanie czasu pracy; Obsługa wniosków urlopowych, dokumentów kadrowych, zaświadczeń; Sterowanie polityką szkoleniową, monitoring ważności uprawnień, badań, certyfikatów itp.; Udostępnianie, obsługa i rozliczanie powierzanego indywidualnie mienia, świadczeń pracowniczych, delegacji; Zastosowanie Intranetu jako kanału indywidualnej komunikacji pracowników z działem personalnym, portal pracowniczy; Współpracę z systemem Rejestracji Czasu Pracy - oprogramowanie stanowiące interfejs wymiany danych pomiędzy rejestratorem danych RCP i systemem ERP Zamawiający dopuszcza inną organizację modułów (tzn. inne nazewnictwo lub np. zawarcie funkcjonalności dwóch lub więcej modułów w jednym lub odwrotnie - funkcjonalności jednego modułu rozłożone na kilka modułów) pod warunkiem spełnienia opisanych w niniejszym Załączniku wymagań dotyczących funkcjonalności oprogramowania. W przypadku innego podziału i nazewnictwa modułów należy w tabeli wymienić w każdej pozycji wszystkie moduły realizujące funkcjonalność równoważną funkcjonalności realizowanej przez moduł zdefiniowany przez Zamawiającego. Strona 3 z 84

4 Wszystkie moduły zamawianego oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania. Zamawiający nie posiada żadnego oprogramowania w tym systemowego i bazodanowego, które zostanie wykorzystane do realizacji niniejszego zamówienia z wyłączeniem systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego stacji roboczych. b. Wykonanie analizy mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu. c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy z podziałem na etapy, które będą stanowiły również etapy rozliczeń z Zamawiającym. d. Opracowanie, dostawę i instalację modułów systemu zgodnie z harmonogramem i wynikami analizy wstępnej. e. Zaimplementowanie w oferowanym systemie zestawień i wydruków wg wzorów przekazanych przez zamawiającego. f. Integrację systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcje nie zostaną zastąpione przez system w tym: USOS ( Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w zakresie rozliczeń ze studentami oraz synchronizacji danych pracowników i studentów, g. Migrację i konwersję danych z eksploatowanych aktualnie przez zamawiającego systemów informatycznych i programów komputerowych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Migracja będzie dotyczyć danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego systemu. Zakres migracji zostanie uzgodniony podczas analizy wstępnej. h. Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia systemu. i. Przygotowanie użytkowników i administratorów systemu do poprawnej i efektywnej pracy w nowym systemie, a administratorów dodatkowo do skutecznego zarządzania ZSZ. j. Udzielenie licencji na korzystanie z całego systemu (licencja bezterminowa), oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania ZSZ. k. Świadczenie usług asysty powdrożeniowej, usługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej na wdrożony ZSZ i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania systemu. Oferowany system informatyczny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podczas prezentacji, która odbędzie się w terminie i na zasadach opisanych w załączniku 2 niniejszej SIWZ. 1.1 Infrastruktura Dodatkowa Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego Infrastrukturę Dodatkową (serwery, dyski, system kopii zapasowych, drukarki etykiet, kolektory danych) niezbędne do funkcjonowania ZSZ, zainstaluje i uruchomi na Strona 4 z 84

5 serwerze (serwerach) Oprogramowanie Bazodanowe i Oprogramowanie Dodatkowe skonfigurowane na potrzeby ZSZ. Wymagania sprzętowe powinny być dostosowane do szacunkowej ilości przetwarzanych danych z uwzględnieniem 15-20% wzrostu wolumenu transakcji i użytkowników systemu w kolejnych latach użytkowania systemu. Zamawiający informuje, że w ciągu roku obrachunkowego realizuje około 10 mln operacji finansowo-księgowych. 1. Serwer dedykowany do pracy ZSZ - minimalne wymagania sprzętowe: Element konfiguracji Obudowa Procesor Liczba procesorów Pamięć operacyjna Dysk twardy Kontroler Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie) Rodzaj procesora oraz jego parametry mają odpowiadać wymaganiom ZSZ i leżą w gestii Dostawcy oprogramowania. Możliwość zainstalowania min 2 szt. procesorów Ilość i rodzaj pamięci zależna od Dostawcy oprogramowania. Minimum 12 slotów na pamięć. Ilość dysków oraz pojemność zależna od Dostawcy oprogramowania. Kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę min 8 fizycznych napędów dyskowych 6Gb/s SAS HOT PLUG oraz min. 2 logicznych wolumenów. Obsługujący RAID 0/1/1+0/ Możliwość rozbudowy kontrolera o funkcjonalność RAID 5 oraz 512 MB pamięci cache z podtrzymywaniem zawartości pamięci typu flash (FBWC) Karty sieciowe Karta graficzna Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 Zintegrowana karta graficzna Zasilacz Minimum 460W, zainstalowane 2 szt., typ Hot-plug, redundantne o sprawności min 92%. Zarządzanie i obsługa techniczna Gwarancja Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 3-letnia gwarancja producenta na wszystkie elementy serwera. Zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach 8:00 17:00. Czas reakcji to następny dzień roboczy. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu. Na potwierdzenie spełniania warunków gwarancyjnych wymagane oświadczenie producenta, iż serwer będzie objęty serwisem producenta zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wymagania dodatkowe Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, musi być nowe (wyprodukowane nie później niż w 2013r.) i nie było używane w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej, na co wymagane jest oświadczenie przedstawiciela producenta na rynek polski podpisane przez uprawnioną osobę do składania oświadczeń w imieniu firmy przedstawiciela producenta na rynek polski. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o Strona 5 z 84

6 weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu - w przypadku stwierdzenia niezgodności specyfikacji technicznej z SIWZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego drukarki etykiet i kolektory danych tak aby funkcjonowały co najmniej dwa stanowiska pracy, jedno do obsługi ewidencji majątku, drugie stanowisko do obsługi gospodarki magazynowej, wyposażone w elementy Infrastruktury Dodatkowej: 2. Drukarka kodów kreskowych spełniająca wymagania: - możliwość drukowania etykiet samoprzylepnych bezpośrednio z ZSZ (min. rozmiar 5 cm x 2,5 cm) z kodem kreskowym, numerem inwentarzowym i nazwą składnika majątku - wydruk wszystkich popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki - etykiety sztancowane, nacinane, materiał ciągły - sposób wydruku: termiczny, termotransferowy - interfejsy przyłączeniowe: USB, LAN - wbudowane polskie czcionki - obcinacz etykiet 3. Kolektor danych (terminal mobilny) spełniający wymagania i wyposażony w: o o o o o o o o o o wytrzymałą na wstrząsy i upadki obudowę (wodoodporność, pyłoodporność), pełna zgodność z normą IP54 wytrzymałą, ergonomiczną klawiaturę dotykowy wyświetlacz opcjonalny uchwyt pistoletowy system operacyjny w języku polskim skaner kodów kreskowych dok komunikacyjno-ładujący bezprzewodowa łączność Wi-Fi wydajne akumulatory dające możliwość pełno zmianowej pracy bezprzewodowej (8 godzin i więcej) oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie procesu inwentaryzacji i likwidacji majątku oraz procesów ewidencji materiałów i towarów magazynowych wraz z zapisem wyników bezpośrednio w ZSZ Politechnika Świętokrzyska nie posiada w szczególności (w celu wykorzystania przez ZSZ): - modułów serwerów; - dysków twardych, wolnych półek ani gniazd w macierzy dyskowej; - systemu kopii zapasowej (sprzętu ani oprogramowania); - serwera Windows SharePoint; - sprzętowej realizacji zdalnego dostępu do zasobów informatycznych przez VPN; - systemu archiwizacji taśmowej, - drukarek etykiet i kolektorów danych. Zaproponowaną Infrastrukturę Dodatkową Wykonawca jest zobowiązany opisać w Opisie zaoferowanego systemu załącznik nr 13 do SIWZ. Strona 6 z 84

7 1.1.1 Wymagania dotyczące technologii i architektury ZSZ Środowisko pracy Systemu: 1. System musi posiadać środowisko testowe - pozwalające na przeprowadzanie testów związanych z wprowadzaniem zmian i poprawek w środowisku produkcyjnym. Środowisko testowe z pełnym dostępem dla Zamawiającego. Zamawiający wymaga separacji danych produkcyjnych od danych przetwarzanych w środowisku testowym, dopuszczając jednocześnie niezależne bazy danych działające na wspólnym silniku bazodanowym lub instancje bazy danych lub niezależne systemy operacyjne oparte o wirtualizację. 2. System musi posiadać środowisko produkcyjne. Personalizacja: 1. System musi zapewnić mechanizmy personalizacji po stronie użytkowników poprzez rejestrację i uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem usług katalogowych. 2. System musi zapewnić mechanizmy dostępu, umożliwiające wybranym użytkownikom selektywny dostęp do informacji: autoryzacja i hierarchizacja praw dostępu do określonych funkcji, czynności, opcji, dokumentów i elementów dokumentu, z wykorzystaniem usług katalogowych. 3. System musi zapewnić Zamawiającemu możliwość samodzielnego dostosowania wyświetlanych elementów do indywidualnych (definiowanych) preferencji użytkowników (modyfikacja układu danych na ekranie, modyfikacja wyglądu ekranu). Wymagania funkcjonalne i techniczne: 1. System musi posiadać architekturę wielowarstwową oraz powinien umożliwiać integrację z zewnętrznymi aplikacjami przy wykorzystaniu np. usług sieciowych, np. USOS. 2. System musi pracować w interfejsie Windows. 3. System wspiera mechanizm jednokrotnego logowania użytkownika. 4. Model bezpieczeństwa Systemu musi umożliwiać konkretnemu użytkownikowi dostęp (lub jego brak) z określonym poziomem uprawnień do zdefiniowanych elementów (części) Systemu. System uprawnień powinien być hierarchiczny z możliwością tworzenia grup lub ról uprawnień. System powinien umożliwiać integrację z Systemami IdM (Identity Management). 5. System musi się charakteryzować otwartą architekturą, zapewniającą możliwość integracji z innymi bazami danych i aplikacjami Zamawiającego (minimum obsługa ODBC, WebServices, usług SOA lub równorzędnych). 6. System musi umożliwiać łatwy eksport (dostępny i zrozumiały dla zwykłego użytkownika aplikacji) dowolnego zakresu danych z baz(y) danych do pakietu biurowego MS Office posiadanego przez Zamawiającego (z menu aplikacji). 7. System musi posiadać możliwość rozbudowy interfejsu użytkownika poprzez udostępnienie API. 8. System musi posiadać konstrukcję modułową, z możliwością niezależnego, stopniowego uruchamiania różnych funkcjonalności. 9. System musi charakteryzować się elastycznymi mechanizmami konfiguracji zapewniającymi przystosowanie Systemu do zmian zachodzących w organizacji Zamawiającego. 10. Wymagana jest wysoka skalowalność wydajnościowa i funkcjonalna, otwartość na dalszą rozbudowę i prostota obsługi. 11. System musi być zintegrowany i umożliwiać jednoczesną pracę na danych dla wielu użytkowników. 12. Proponowany system musi umożliwiać budowę wielowymiarowej struktury kont w planie kont. Ujęcie syntetyczne i analityczne w księdze głównej. Mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczególne segmenty finansowe według zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziału. Brak ograniczeń w budowie konta w zakresie ilości Strona 7 z 84

8 analityki, tworzenia katalogów informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci, studenci, źródła finansowania). 13. System ma gwarantować uzyskanie przekrojów informacyjnych, danych finansowych w ujęciu zgodnym z rokiem kalendarzowym oraz zgodnym z danym rokiem akademickim w przekrojach funkcjonalności FK i szeroko rozbudowanej funkcjonalności rachunkowości zarządczej i zarządzania projektami. 14. Zaproponowane rozwiązanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem dostępności, niezawodności, skalowalności i elastyczności oraz posiadać własności poufności, integralności, rozliczalności zachodzących zdarzeń i niezaprzeczalności wykonanych działań użytkowników. 15. Rozwiązanie musi uwzględniać zmiany w zewnętrznym otoczeniu prawnym, w którym funkcjonuje Zamawiający oraz zapewniać możliwość wprowadzania modyfikacji, odzwierciedlających te zmiany. 16. System musi posiadać wbudowane mechanizmy pozwalające na uzyskanie informacji dla potrzeb rachunkowości zarządczej (zgodny z projektem) dostępne dla użytkownika (w ramach licencji ZSZ) zgodnie z jego uprawnieniami. 17. System musi w prosty i intuicyjny (dostępny i zrozumiały dla zwykłego użytkownika aplikacji) sposób umożliwiać wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie danych na formularzach wg dowolnych kryteriów z możliwością zapamiętywania tych kryteriów, w celu ponownego ich wykorzystania. 18. System musi umożliwiać podgląd, wydruk i zapis w wersji elektronicznej wszystkich raportów zdefiniowanych przez dostawcę oraz raportów definiowanych przez użytkownika przy założeniu, że każda informacja wprowadzona do systemu może być umieszczona na raporcie. 19. Każdy moduł Systemu musi umożliwiać użytkownikowi pracę w sposób niezależny od stanu pozostałych modułów Systemu nawet przy korzystaniu z tych samych danych źródłowych gromadzonych we wspólnych tabelach, co jednocześnie nie może wpływać negatywnie na ogólną funkcjonalność ZSZ. 20. W przypadku edycji dużej ilości danych o jednorodnej postaci (np. zmiana parametru konta itp.) musi istnieć możliwość szybkiego wprowadzania danych, a także możliwość grupowego wprowadzania danych. 21. System musi zapewniać jednolity interfejs użytkownika dla obszarów finanse-księgowość, majątek trwały, zarządzanie projektami, a funkcje powtarzające się w różnych modułach powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu i pod takim samym klawiszem skrótu, zapewniając w maksymalny sposób jednolitość obsługi. 22. System musi zapewnić dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym. System musi zapewnić mechanizmy alarmowania poszczególnych użytkowników systemu o zbliżającym się końcu ważności obowiązujących informacji lub zdarzeń. 23. System musi zapewnić mechanizmy alarmowania poszczególnych użytkowników systemu o zmianach wprowadzonych przez innych użytkowników na podstawie określonych wcześniej reguł. 24. System musi posiadać mechanizm kontroli przepływu procesów wewnątrz organizacji (workflow) z możliwością rozbudowy i dostosowania do potrzeb Zamawiającego. 25. Wymagana jest dokumentacja użytkownika do rozwiązania Systemu w języku polskim (help kontekstowy, materiały szkoleniowe, podręcznik administratora, przykładowe instrukcje stanowiskowe). 26. Instalacja Systemu musi obejmować środowisko rozwojowe, umożliwiające prowadzenie prac konfiguracyjnych i programistycznych, środowisko testowe umożliwiające prowadzenie testów oraz środowisko produkcyjne. Środowiska zainstalowane zostaną na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca powinien przedstawić ogólny opis i schemat architektury proponowanego rozwiązania. Opis ten wraz ze schematem architektury proponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w Opisie zaoferowanego systemu załącznik nr 13 do SIWZ. Strona 8 z 84

9 1.1.2 Wybrane wymagania techniczne wobec systemu typu ERP Na podstawie analizy stanu obecnego i potrzeb wskazano wymagania nowego systemu klasy ERP. Zostały one opisane w specyfikacji w niniejszym załączniku. Poniżej opisano bardziej szczegółowo kilka kluczowych wymagań: 1. Integracja planowany system musi zapewniać integrację danych polegającą w szczególności na: 1.1. Udostępnianiu tych samych słowników we wszystkich obszarach funkcjonalnych (modułach), w zakresie w jakim są tam potrzebne, bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych na różnych stanowiskach (np. kartoteka kontrahentów, pracowników, miejsc powstawania kosztów, jednostek organizacyjnych, rodzajów kosztów itd.) W każdym momencie, niezależnie od stanowiska, każdy z użytkowników musi widzieć ten sam stan danych (oczywiście z zachowaniem ograniczeń dostępu do danych, zależnym od zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji). Zmiana wprowadzona na jednym stanowisku musi być natychmiast widoczna w każdym miejscu systemu Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji np. w ramach dekretów księgowych i rozrachunków w zakresie: do dokumentu w Księdze Głównej, do rozrachunków z danym kontrahentem wynikających z tego dokumentu, do modułu, w którym ten dokument pierwotnie powstał w ramach posiadanych przez użytkownika uprawnień funkcjonalnych Użytkownik musi mieć zapewnioną możliwość quasi-równoległej pracy w kilku obszarach funkcjonalnych systemu, tj. w trakcie pracy, bez konieczności zamykania okna i utraty już wprowadzonych danych, uruchomienia niezależnie funkcjonalności z innego obszaru (np. w trakcie przeglądania pozycji na kontach księgowych w zadanym okresie, uruchomienie innego raportu lub sprawozdania, równoległe wykonywanie i przeglądanie wyników kilku różnych sprawozdań i zestawień) System musi umożliwiać podpięcie do systemu własnych aplikacji oraz przekazywanie parametrów z systemu do programu zewnętrznego. 2. Uprawnienia planowany system musi posiadać: 2.1. Elastyczny mechanizm nadawania uprawnień funkcjonalnych do poszczególnych obszarów systemu każdemu użytkownikowi z osobna, a także wyodrębnionym grupom użytkowników Możliwość częściowego lub całkowitego ograniczania dostępu do wybranych danych poszczególnym użytkownikom bądź grupom użytkowników (np. dane kadrowe Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, dane księgowe zgodnie z miejscem zatrudnienia itd.). 3. Import/eksport planowany system musi zapewniać: 3.1. Mechanizm łatwego eksportu danych zaewidencjonowanych w systemie do popularnych formatów (PDF, XML, CSV, arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel, dokument tekstowy zgodny z MS Word). Strona 9 z 84

10 3.2. Mechanizm łatwego budowania importów/eksportów danych z plików w formacie XML, TXT, arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel lub innych baz danych do systemu. 4. Raportowanie planowany system musi zapewniać: 4.1. Wbudowany generator raportów który w oparciu o dane z systemu umożliwia tworzenie wielowymiarowej struktury raportów Tworzenie i przechowywanie szablonów raportów do wielokrotnego wykorzystania System musi posiadać wbudowany mechanizm do tworzenia raportów oraz umożliwiać tworzenie raportów w innym programie raportującym (np. Crystal Reports). Mechanizm do tworzenia raportów/zestawień musi umożliwiać tworzenie własnych raportów/zestawień w formatach: arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel, dokument tekstowy zgodny z MS Word Eksportowanie raportów do popularnych formatów tekstowych (PDF, XML, CSV, arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel) Możliwość generowania raportów z elementami graficznymi (wykresy) Wybrane wymagania techniczne wobec systemu zarządzania zasobami ludzkimi HRM System musi oferować wsparcie w zakresie definiowania struktur danych i interfejsu użytkownika, jak i definiowanie kształtu uruchamianych procesów. Definicje te muszą wykonywać się za pomocą graficznych konfiguratorów, dostępnych dla użytkownika systemu w 2 wersjach : BPM (Business Process Modeler) przeznaczone wyłącznie do modyfikowania definicji systemowych BPD (Business Process Designer) narzędzia muszą pozwalać na definiowanie nowych modułów i obiektów w systemie Na podstawie wykonanej definicji obiektów i procesów, system musi generować stosowny kod, który następnie jest wykonywany przez systemowe silniki obiektów i procesów. Niestandardowe zadania, trudne do zaimplementowania za pomocą graficznych narzędzi systemu, realizowane są za pomocą skryptów użytkownika (skrypty serwerowe) jak skryptów w warstwie klienta. Powyższe cechy muszą pozwalać na tworzenie indywidualnych rozszerzeń do poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu, jak i tworzenia całkowicie nowych, indywidualnych modułów funkcjonalnych. W ramach systemu muszą funkcjonować dwa, zintegrowane ze sobą silniki: tzw. run-time obiektów definiowalnych, pozwalający na uruchamianie, prezentację i utrwalanie zmian wykonanych w poszczególnych obiektach biznesowych, wraz z obsługą historyzacji tzw. run-time procesów, pozwalający na uruchamianie i utrwalanie stanu przebiegu procesów, operujących na poszczególnych obiektach biznesowych System musi zapewniać narzędzia konfiguracyjne, wykorzystywane przez konsultantów wykonujących wdrożenia produktu jak i zaawansowanych użytkowników. Narzędzia te to odpowiednio : konfigurator obiektów konfigurator procesów Obiekty definiowalne Obiekty biznesowe uczestniczące w procesach wykazują dużą zmienność i często się zdarza, że użytkownik chce na użytek swojego procesu wprowadzić nowy typ obiektu lub zmodyfikować istniejący. Aby mu to umożliwić, obiekt musi być opisany za pomocą pewnego zestawu cech (atrybutów): Cechy te dzielą się na dwie kategorie: atrybuty samego obiektu (definiują jego zawartość informacyjną) Strona 10 z 84

11 atrybuty sposobu prezentacji Jeden obiekt może być prezentowany na wiele sposobów. Dane opisujące zawartość obiektu Cechy opisujące definicję obiektu w systemie HRM muszą być to : nazwa obiektu lista pól danych, a dla każdego pola: o nazwa pola o typ pola (tekstowe, numeryczne, data etc.) o długość pola (dla tekstów) o wymagalność o czy pole jest etykietą o czy pole jest polem wielokrotnym (listą wartości) o czy jest polem słownikowym (i referencja dołownika, jeśli tak) historyzowalność (czy przechowywana jest historia dokumentu) wariantowość (czy dopuszczalne jest tworzenie przyszłych wariantów dokumentu) mechanizm generowania etykiety (jeśli występuje) mechanizm generowania numeru kolejnego (jeśli występuje) relacje z innymi dokumentami, a dla każdej relacji: o nazwa relacji o typ relacji: 1:N, N:1,!:1 o poziom ścisłości (czy jeden obiekt jest posiadaczem drugiego) listę skryptów związanych z obiektem (podprogramów wykonywanych w odpowiedzi na zdarzenia generowane przez system lub funkcji uruchamianych na żądanie użytkownika), a dla każdego skryptu: o nazwa zdarzenia o kod skryptu Dane opisujące sposób prezentacji obiektu Muszą być zapewnione następujące sposoby prezentacji obiektów: formularze (służą do prezentacji pojedynczego obiektu i jego edycji) siatki (lista obiektów w postaci tabelarycznej) widoki (widok jest siatką połączoną z filtrem, czyli pewną selekcją obiektów pokazywanych) raporty Każdy obiekt może być prezentowany na wiele sposobów, nie ma ograniczeń na ilość sposobów prezentacji danego obiektu, ale zawsze istnieje domyślny formularz i domyślna siatka. Formularze Formularz musi być opisany przez następujące atrybuty: nazwa referencja do obiektu czy jest domyślnym formularzem układ formularza (tzw. layout kolumnowy, absolutny etc.) listę pól formularza, a dla każdego pola: o nazwa pola formularza o referencja do pola obiektu o informację po pozycjonowaniu (w zależności od układu numer wiersza i kolumny, absolutna pozycja itp.) o wymagalność (pola na formularzu) o modyfikowalność Strona 11 z 84

12 Siatki Siatka musi być opisana przez następujące atrybuty: nazwa referencja do obiektu czy jest domyślną siatką lista kolumn, a dla każdej kolumny: o referencja do pola obiektu o szerokość (w znakach) Lista pól do sortowania Widoki Widok musi być opisany przez: identyfikator siatki, na której się opiera identyfikator filtra, który będzie zastosowany o specyfikacja filtra jest specyfikacją warunków, które mają spełniać obiekty, aby były pokazane w widoku i zasadniczo ma takie możliwości, jak klauzula WHERE języka SQL Raporty Raport musi być opisany przez następujące atrybuty: nazwa raportu list referencji do obiektów, które są przedmiotem raportowania opcjonalna referencja do obiektu, który zawiera parametry czasu wykonania do raportu Procesy Proces biznesowy jest sekwencją czynności wykonywanych w określony, ustalony sposób, mających na celu uzyskanie pewnej wartości (korzyści biznesowej) przez jego inicjatora (klienta). Proces definiowany w systemie musi być opisany następującymi podstawowymi pojęciami: Zadanie Rodzaj Dokumentu Rola Przepływ (dokumentów pewnego rodzaju z zadania do zadania) Na poziomie instancji procesu pojęcia te mają swoje odpowiedniki, a mianowicie: Instancja zadania Dokument Uczestnik procesu Przepływ (konkretnych dokumentów) Definicje procesów Proces Sam proces musi być reprezentowany przez minimalną ilość atrybutów, w tym:: nazwę nazwę obszaru biznesowego (modułu), w którym występuje Proces musi zawierać jednak w sobie wszystkie elementy własne (zadania, role, rodzaje dokumentów, przepływy), czyli w sensie technicznym jest kolekcją tych elementów. Zadanie Zadanie jest podstawowym blokiem, z których budowane są procesy. W sensie przepływu informacji wykonanie zadania polega na przetworzeniu pewnych dokumentów wejściowych na dokumenty wyjściowe. Rodzaje dokumentów akceptowanych jako parametry wejściowe zadania oraz rodzaje dokumentów produkowanych w ramach zadania (będących parametrami wyjściowymi) są częścią jego (zadania) definicji. Dokumenty wejściowe i Strona 12 z 84

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo