Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu: Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską WiRKIN Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Zintegrowany System Zarządzania Infrastruktura Dodatkowa Wymagania dotyczące technologii i architektury ZSZ Wybrane wymagania techniczne wobec systemu typu ERP Wybrane wymagania techniczne wobec systemu zarządzania zasobami ludzkimi HRM Obieg dokumentów Obieg dokumentów w obszarze kadry, płace, działalność socjalna oraz inne działalności Obszar Finansowo-księgowy Księga Główna Rozrachunki Obsługa płatności bankowych Obsługa kasy Obsługa banków Podatek VAT Sprawozdawczość wewnętrzna Sprawozdawczość zewnętrzna i urzędowa Ewidencja zakupu Ewidencja sprzedaży Ewidencja majątku trwałego Obszar Kadr i Płac Kadry Płace Działalność socjalna Strona 1 z 84

2 1.7.5 Ewidencja Delegacji Budżetowanie i analizy Gospodarka Magazynowa Rekomendacje przebiegu procesu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Metodyka wdrożenia Zespół projektowy Analiza wstępna Odbiór prac Wsparcie powdrożeniowe Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych objętych wdrożeniem Kolejność prac wdrożeniowych Tabelaryczny opis procesów biznesowych przykłady Szkolenia realizowane w ramach Umowy przez Wykonawcę Interfejsy z systemami zewnętrznymi Import danych z dotychczasowych systemów System Kadrowo Płacowy System Finansowo Księgowy System ewidencji majątku trwałego System obsługi magazynów Kalkulacja typu i ilości licencji Strona 2 z 84

3 1. Zintegrowany System Zarządzania Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, dostawa, wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM. Systemy te stanowią podstawowe elementy rozwiązania wraz z wszelkimi niezbędnymi do realizacji zamówienia elementami, w szczególności: licencje bezterminowe na oprogramowanie ZSZ licencje bezterminowe na oprogramowanie bazodanowe przygotowanie pracowników Zamawiającego do wykorzystywania systemu przygotowanie administratorów Zamawiającego do: I. zarządzania systemem II. zarządzania wykorzystywanymi przez system bazami danych III. tworzenia dodatkowych funkcjonalności w systemie ERP i HRM usługi wdrożeniowe dostawa Infrastruktury Dodatkowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie wdrożenia wykonał wszystkie prace niezbędne do uruchomienia w systemie ZSZ wszystkich funkcjonalności określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ Test funkcjonalności systemu jako obowiązkowe oraz wszystkie funkcjonalności opisane w niniejszym załączniku (chyba, że jawnie zostały oznaczone jako dodatkowe, a Wykonawca nie zobowiązał się ich dostarczyć), jak również inne niezbędne prace wynikające z przeprowadzonej przed wdrożeniem, analizy wstępnej i Harmonogramu Szczegółowego. Zakres zintegrowanego oprogramowania w ZSZ będzie obejmował następujące obszary: a) System ERP obejmuje moduły: finansowo-księgowe, budżetowania, kadrowo-płacowe, ewidencji zakupów i sprzedaży, majątku trwałego, gospodarki magazynowej b) System zarządzania zasobami ludzkimi HRM: Planowanie i rozliczanie czasu pracy; Obsługa wniosków urlopowych, dokumentów kadrowych, zaświadczeń; Sterowanie polityką szkoleniową, monitoring ważności uprawnień, badań, certyfikatów itp.; Udostępnianie, obsługa i rozliczanie powierzanego indywidualnie mienia, świadczeń pracowniczych, delegacji; Zastosowanie Intranetu jako kanału indywidualnej komunikacji pracowników z działem personalnym, portal pracowniczy; Współpracę z systemem Rejestracji Czasu Pracy - oprogramowanie stanowiące interfejs wymiany danych pomiędzy rejestratorem danych RCP i systemem ERP Zamawiający dopuszcza inną organizację modułów (tzn. inne nazewnictwo lub np. zawarcie funkcjonalności dwóch lub więcej modułów w jednym lub odwrotnie - funkcjonalności jednego modułu rozłożone na kilka modułów) pod warunkiem spełnienia opisanych w niniejszym Załączniku wymagań dotyczących funkcjonalności oprogramowania. W przypadku innego podziału i nazewnictwa modułów należy w tabeli wymienić w każdej pozycji wszystkie moduły realizujące funkcjonalność równoważną funkcjonalności realizowanej przez moduł zdefiniowany przez Zamawiającego. Strona 3 z 84

4 Wszystkie moduły zamawianego oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania. Zamawiający nie posiada żadnego oprogramowania w tym systemowego i bazodanowego, które zostanie wykorzystane do realizacji niniejszego zamówienia z wyłączeniem systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego stacji roboczych. b. Wykonanie analizy mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu. c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy z podziałem na etapy, które będą stanowiły również etapy rozliczeń z Zamawiającym. d. Opracowanie, dostawę i instalację modułów systemu zgodnie z harmonogramem i wynikami analizy wstępnej. e. Zaimplementowanie w oferowanym systemie zestawień i wydruków wg wzorów przekazanych przez zamawiającego. f. Integrację systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcje nie zostaną zastąpione przez system w tym: USOS ( Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w zakresie rozliczeń ze studentami oraz synchronizacji danych pracowników i studentów, g. Migrację i konwersję danych z eksploatowanych aktualnie przez zamawiającego systemów informatycznych i programów komputerowych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Migracja będzie dotyczyć danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego systemu. Zakres migracji zostanie uzgodniony podczas analizy wstępnej. h. Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia systemu. i. Przygotowanie użytkowników i administratorów systemu do poprawnej i efektywnej pracy w nowym systemie, a administratorów dodatkowo do skutecznego zarządzania ZSZ. j. Udzielenie licencji na korzystanie z całego systemu (licencja bezterminowa), oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania ZSZ. k. Świadczenie usług asysty powdrożeniowej, usługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej na wdrożony ZSZ i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania systemu. Oferowany system informatyczny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podczas prezentacji, która odbędzie się w terminie i na zasadach opisanych w załączniku 2 niniejszej SIWZ. 1.1 Infrastruktura Dodatkowa Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego Infrastrukturę Dodatkową (serwery, dyski, system kopii zapasowych, drukarki etykiet, kolektory danych) niezbędne do funkcjonowania ZSZ, zainstaluje i uruchomi na Strona 4 z 84

5 serwerze (serwerach) Oprogramowanie Bazodanowe i Oprogramowanie Dodatkowe skonfigurowane na potrzeby ZSZ. Wymagania sprzętowe powinny być dostosowane do szacunkowej ilości przetwarzanych danych z uwzględnieniem 15-20% wzrostu wolumenu transakcji i użytkowników systemu w kolejnych latach użytkowania systemu. Zamawiający informuje, że w ciągu roku obrachunkowego realizuje około 10 mln operacji finansowo-księgowych. 1. Serwer dedykowany do pracy ZSZ - minimalne wymagania sprzętowe: Element konfiguracji Obudowa Procesor Liczba procesorów Pamięć operacyjna Dysk twardy Kontroler Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie) Rodzaj procesora oraz jego parametry mają odpowiadać wymaganiom ZSZ i leżą w gestii Dostawcy oprogramowania. Możliwość zainstalowania min 2 szt. procesorów Ilość i rodzaj pamięci zależna od Dostawcy oprogramowania. Minimum 12 slotów na pamięć. Ilość dysków oraz pojemność zależna od Dostawcy oprogramowania. Kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę min 8 fizycznych napędów dyskowych 6Gb/s SAS HOT PLUG oraz min. 2 logicznych wolumenów. Obsługujący RAID 0/1/1+0/ Możliwość rozbudowy kontrolera o funkcjonalność RAID 5 oraz 512 MB pamięci cache z podtrzymywaniem zawartości pamięci typu flash (FBWC) Karty sieciowe Karta graficzna Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 Zintegrowana karta graficzna Zasilacz Minimum 460W, zainstalowane 2 szt., typ Hot-plug, redundantne o sprawności min 92%. Zarządzanie i obsługa techniczna Gwarancja Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 3-letnia gwarancja producenta na wszystkie elementy serwera. Zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach 8:00 17:00. Czas reakcji to następny dzień roboczy. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu. Na potwierdzenie spełniania warunków gwarancyjnych wymagane oświadczenie producenta, iż serwer będzie objęty serwisem producenta zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wymagania dodatkowe Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, musi być nowe (wyprodukowane nie później niż w 2013r.) i nie było używane w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej, na co wymagane jest oświadczenie przedstawiciela producenta na rynek polski podpisane przez uprawnioną osobę do składania oświadczeń w imieniu firmy przedstawiciela producenta na rynek polski. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o Strona 5 z 84

6 weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu - w przypadku stwierdzenia niezgodności specyfikacji technicznej z SIWZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego drukarki etykiet i kolektory danych tak aby funkcjonowały co najmniej dwa stanowiska pracy, jedno do obsługi ewidencji majątku, drugie stanowisko do obsługi gospodarki magazynowej, wyposażone w elementy Infrastruktury Dodatkowej: 2. Drukarka kodów kreskowych spełniająca wymagania: - możliwość drukowania etykiet samoprzylepnych bezpośrednio z ZSZ (min. rozmiar 5 cm x 2,5 cm) z kodem kreskowym, numerem inwentarzowym i nazwą składnika majątku - wydruk wszystkich popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki - etykiety sztancowane, nacinane, materiał ciągły - sposób wydruku: termiczny, termotransferowy - interfejsy przyłączeniowe: USB, LAN - wbudowane polskie czcionki - obcinacz etykiet 3. Kolektor danych (terminal mobilny) spełniający wymagania i wyposażony w: o o o o o o o o o o wytrzymałą na wstrząsy i upadki obudowę (wodoodporność, pyłoodporność), pełna zgodność z normą IP54 wytrzymałą, ergonomiczną klawiaturę dotykowy wyświetlacz opcjonalny uchwyt pistoletowy system operacyjny w języku polskim skaner kodów kreskowych dok komunikacyjno-ładujący bezprzewodowa łączność Wi-Fi wydajne akumulatory dające możliwość pełno zmianowej pracy bezprzewodowej (8 godzin i więcej) oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie procesu inwentaryzacji i likwidacji majątku oraz procesów ewidencji materiałów i towarów magazynowych wraz z zapisem wyników bezpośrednio w ZSZ Politechnika Świętokrzyska nie posiada w szczególności (w celu wykorzystania przez ZSZ): - modułów serwerów; - dysków twardych, wolnych półek ani gniazd w macierzy dyskowej; - systemu kopii zapasowej (sprzętu ani oprogramowania); - serwera Windows SharePoint; - sprzętowej realizacji zdalnego dostępu do zasobów informatycznych przez VPN; - systemu archiwizacji taśmowej, - drukarek etykiet i kolektorów danych. Zaproponowaną Infrastrukturę Dodatkową Wykonawca jest zobowiązany opisać w Opisie zaoferowanego systemu załącznik nr 13 do SIWZ. Strona 6 z 84

7 1.1.1 Wymagania dotyczące technologii i architektury ZSZ Środowisko pracy Systemu: 1. System musi posiadać środowisko testowe - pozwalające na przeprowadzanie testów związanych z wprowadzaniem zmian i poprawek w środowisku produkcyjnym. Środowisko testowe z pełnym dostępem dla Zamawiającego. Zamawiający wymaga separacji danych produkcyjnych od danych przetwarzanych w środowisku testowym, dopuszczając jednocześnie niezależne bazy danych działające na wspólnym silniku bazodanowym lub instancje bazy danych lub niezależne systemy operacyjne oparte o wirtualizację. 2. System musi posiadać środowisko produkcyjne. Personalizacja: 1. System musi zapewnić mechanizmy personalizacji po stronie użytkowników poprzez rejestrację i uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem usług katalogowych. 2. System musi zapewnić mechanizmy dostępu, umożliwiające wybranym użytkownikom selektywny dostęp do informacji: autoryzacja i hierarchizacja praw dostępu do określonych funkcji, czynności, opcji, dokumentów i elementów dokumentu, z wykorzystaniem usług katalogowych. 3. System musi zapewnić Zamawiającemu możliwość samodzielnego dostosowania wyświetlanych elementów do indywidualnych (definiowanych) preferencji użytkowników (modyfikacja układu danych na ekranie, modyfikacja wyglądu ekranu). Wymagania funkcjonalne i techniczne: 1. System musi posiadać architekturę wielowarstwową oraz powinien umożliwiać integrację z zewnętrznymi aplikacjami przy wykorzystaniu np. usług sieciowych, np. USOS. 2. System musi pracować w interfejsie Windows. 3. System wspiera mechanizm jednokrotnego logowania użytkownika. 4. Model bezpieczeństwa Systemu musi umożliwiać konkretnemu użytkownikowi dostęp (lub jego brak) z określonym poziomem uprawnień do zdefiniowanych elementów (części) Systemu. System uprawnień powinien być hierarchiczny z możliwością tworzenia grup lub ról uprawnień. System powinien umożliwiać integrację z Systemami IdM (Identity Management). 5. System musi się charakteryzować otwartą architekturą, zapewniającą możliwość integracji z innymi bazami danych i aplikacjami Zamawiającego (minimum obsługa ODBC, WebServices, usług SOA lub równorzędnych). 6. System musi umożliwiać łatwy eksport (dostępny i zrozumiały dla zwykłego użytkownika aplikacji) dowolnego zakresu danych z baz(y) danych do pakietu biurowego MS Office posiadanego przez Zamawiającego (z menu aplikacji). 7. System musi posiadać możliwość rozbudowy interfejsu użytkownika poprzez udostępnienie API. 8. System musi posiadać konstrukcję modułową, z możliwością niezależnego, stopniowego uruchamiania różnych funkcjonalności. 9. System musi charakteryzować się elastycznymi mechanizmami konfiguracji zapewniającymi przystosowanie Systemu do zmian zachodzących w organizacji Zamawiającego. 10. Wymagana jest wysoka skalowalność wydajnościowa i funkcjonalna, otwartość na dalszą rozbudowę i prostota obsługi. 11. System musi być zintegrowany i umożliwiać jednoczesną pracę na danych dla wielu użytkowników. 12. Proponowany system musi umożliwiać budowę wielowymiarowej struktury kont w planie kont. Ujęcie syntetyczne i analityczne w księdze głównej. Mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczególne segmenty finansowe według zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziału. Brak ograniczeń w budowie konta w zakresie ilości Strona 7 z 84

8 analityki, tworzenia katalogów informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci, studenci, źródła finansowania). 13. System ma gwarantować uzyskanie przekrojów informacyjnych, danych finansowych w ujęciu zgodnym z rokiem kalendarzowym oraz zgodnym z danym rokiem akademickim w przekrojach funkcjonalności FK i szeroko rozbudowanej funkcjonalności rachunkowości zarządczej i zarządzania projektami. 14. Zaproponowane rozwiązanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem dostępności, niezawodności, skalowalności i elastyczności oraz posiadać własności poufności, integralności, rozliczalności zachodzących zdarzeń i niezaprzeczalności wykonanych działań użytkowników. 15. Rozwiązanie musi uwzględniać zmiany w zewnętrznym otoczeniu prawnym, w którym funkcjonuje Zamawiający oraz zapewniać możliwość wprowadzania modyfikacji, odzwierciedlających te zmiany. 16. System musi posiadać wbudowane mechanizmy pozwalające na uzyskanie informacji dla potrzeb rachunkowości zarządczej (zgodny z projektem) dostępne dla użytkownika (w ramach licencji ZSZ) zgodnie z jego uprawnieniami. 17. System musi w prosty i intuicyjny (dostępny i zrozumiały dla zwykłego użytkownika aplikacji) sposób umożliwiać wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie danych na formularzach wg dowolnych kryteriów z możliwością zapamiętywania tych kryteriów, w celu ponownego ich wykorzystania. 18. System musi umożliwiać podgląd, wydruk i zapis w wersji elektronicznej wszystkich raportów zdefiniowanych przez dostawcę oraz raportów definiowanych przez użytkownika przy założeniu, że każda informacja wprowadzona do systemu może być umieszczona na raporcie. 19. Każdy moduł Systemu musi umożliwiać użytkownikowi pracę w sposób niezależny od stanu pozostałych modułów Systemu nawet przy korzystaniu z tych samych danych źródłowych gromadzonych we wspólnych tabelach, co jednocześnie nie może wpływać negatywnie na ogólną funkcjonalność ZSZ. 20. W przypadku edycji dużej ilości danych o jednorodnej postaci (np. zmiana parametru konta itp.) musi istnieć możliwość szybkiego wprowadzania danych, a także możliwość grupowego wprowadzania danych. 21. System musi zapewniać jednolity interfejs użytkownika dla obszarów finanse-księgowość, majątek trwały, zarządzanie projektami, a funkcje powtarzające się w różnych modułach powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu i pod takim samym klawiszem skrótu, zapewniając w maksymalny sposób jednolitość obsługi. 22. System musi zapewnić dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym. System musi zapewnić mechanizmy alarmowania poszczególnych użytkowników systemu o zbliżającym się końcu ważności obowiązujących informacji lub zdarzeń. 23. System musi zapewnić mechanizmy alarmowania poszczególnych użytkowników systemu o zmianach wprowadzonych przez innych użytkowników na podstawie określonych wcześniej reguł. 24. System musi posiadać mechanizm kontroli przepływu procesów wewnątrz organizacji (workflow) z możliwością rozbudowy i dostosowania do potrzeb Zamawiającego. 25. Wymagana jest dokumentacja użytkownika do rozwiązania Systemu w języku polskim (help kontekstowy, materiały szkoleniowe, podręcznik administratora, przykładowe instrukcje stanowiskowe). 26. Instalacja Systemu musi obejmować środowisko rozwojowe, umożliwiające prowadzenie prac konfiguracyjnych i programistycznych, środowisko testowe umożliwiające prowadzenie testów oraz środowisko produkcyjne. Środowiska zainstalowane zostaną na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca powinien przedstawić ogólny opis i schemat architektury proponowanego rozwiązania. Opis ten wraz ze schematem architektury proponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w Opisie zaoferowanego systemu załącznik nr 13 do SIWZ. Strona 8 z 84

9 1.1.2 Wybrane wymagania techniczne wobec systemu typu ERP Na podstawie analizy stanu obecnego i potrzeb wskazano wymagania nowego systemu klasy ERP. Zostały one opisane w specyfikacji w niniejszym załączniku. Poniżej opisano bardziej szczegółowo kilka kluczowych wymagań: 1. Integracja planowany system musi zapewniać integrację danych polegającą w szczególności na: 1.1. Udostępnianiu tych samych słowników we wszystkich obszarach funkcjonalnych (modułach), w zakresie w jakim są tam potrzebne, bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych na różnych stanowiskach (np. kartoteka kontrahentów, pracowników, miejsc powstawania kosztów, jednostek organizacyjnych, rodzajów kosztów itd.) W każdym momencie, niezależnie od stanowiska, każdy z użytkowników musi widzieć ten sam stan danych (oczywiście z zachowaniem ograniczeń dostępu do danych, zależnym od zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji). Zmiana wprowadzona na jednym stanowisku musi być natychmiast widoczna w każdym miejscu systemu Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji np. w ramach dekretów księgowych i rozrachunków w zakresie: do dokumentu w Księdze Głównej, do rozrachunków z danym kontrahentem wynikających z tego dokumentu, do modułu, w którym ten dokument pierwotnie powstał w ramach posiadanych przez użytkownika uprawnień funkcjonalnych Użytkownik musi mieć zapewnioną możliwość quasi-równoległej pracy w kilku obszarach funkcjonalnych systemu, tj. w trakcie pracy, bez konieczności zamykania okna i utraty już wprowadzonych danych, uruchomienia niezależnie funkcjonalności z innego obszaru (np. w trakcie przeglądania pozycji na kontach księgowych w zadanym okresie, uruchomienie innego raportu lub sprawozdania, równoległe wykonywanie i przeglądanie wyników kilku różnych sprawozdań i zestawień) System musi umożliwiać podpięcie do systemu własnych aplikacji oraz przekazywanie parametrów z systemu do programu zewnętrznego. 2. Uprawnienia planowany system musi posiadać: 2.1. Elastyczny mechanizm nadawania uprawnień funkcjonalnych do poszczególnych obszarów systemu każdemu użytkownikowi z osobna, a także wyodrębnionym grupom użytkowników Możliwość częściowego lub całkowitego ograniczania dostępu do wybranych danych poszczególnym użytkownikom bądź grupom użytkowników (np. dane kadrowe Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, dane księgowe zgodnie z miejscem zatrudnienia itd.). 3. Import/eksport planowany system musi zapewniać: 3.1. Mechanizm łatwego eksportu danych zaewidencjonowanych w systemie do popularnych formatów (PDF, XML, CSV, arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel, dokument tekstowy zgodny z MS Word). Strona 9 z 84

10 3.2. Mechanizm łatwego budowania importów/eksportów danych z plików w formacie XML, TXT, arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel lub innych baz danych do systemu. 4. Raportowanie planowany system musi zapewniać: 4.1. Wbudowany generator raportów który w oparciu o dane z systemu umożliwia tworzenie wielowymiarowej struktury raportów Tworzenie i przechowywanie szablonów raportów do wielokrotnego wykorzystania System musi posiadać wbudowany mechanizm do tworzenia raportów oraz umożliwiać tworzenie raportów w innym programie raportującym (np. Crystal Reports). Mechanizm do tworzenia raportów/zestawień musi umożliwiać tworzenie własnych raportów/zestawień w formatach: arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel, dokument tekstowy zgodny z MS Word Eksportowanie raportów do popularnych formatów tekstowych (PDF, XML, CSV, arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel) Możliwość generowania raportów z elementami graficznymi (wykresy) Wybrane wymagania techniczne wobec systemu zarządzania zasobami ludzkimi HRM System musi oferować wsparcie w zakresie definiowania struktur danych i interfejsu użytkownika, jak i definiowanie kształtu uruchamianych procesów. Definicje te muszą wykonywać się za pomocą graficznych konfiguratorów, dostępnych dla użytkownika systemu w 2 wersjach : BPM (Business Process Modeler) przeznaczone wyłącznie do modyfikowania definicji systemowych BPD (Business Process Designer) narzędzia muszą pozwalać na definiowanie nowych modułów i obiektów w systemie Na podstawie wykonanej definicji obiektów i procesów, system musi generować stosowny kod, który następnie jest wykonywany przez systemowe silniki obiektów i procesów. Niestandardowe zadania, trudne do zaimplementowania za pomocą graficznych narzędzi systemu, realizowane są za pomocą skryptów użytkownika (skrypty serwerowe) jak skryptów w warstwie klienta. Powyższe cechy muszą pozwalać na tworzenie indywidualnych rozszerzeń do poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu, jak i tworzenia całkowicie nowych, indywidualnych modułów funkcjonalnych. W ramach systemu muszą funkcjonować dwa, zintegrowane ze sobą silniki: tzw. run-time obiektów definiowalnych, pozwalający na uruchamianie, prezentację i utrwalanie zmian wykonanych w poszczególnych obiektach biznesowych, wraz z obsługą historyzacji tzw. run-time procesów, pozwalający na uruchamianie i utrwalanie stanu przebiegu procesów, operujących na poszczególnych obiektach biznesowych System musi zapewniać narzędzia konfiguracyjne, wykorzystywane przez konsultantów wykonujących wdrożenia produktu jak i zaawansowanych użytkowników. Narzędzia te to odpowiednio : konfigurator obiektów konfigurator procesów Obiekty definiowalne Obiekty biznesowe uczestniczące w procesach wykazują dużą zmienność i często się zdarza, że użytkownik chce na użytek swojego procesu wprowadzić nowy typ obiektu lub zmodyfikować istniejący. Aby mu to umożliwić, obiekt musi być opisany za pomocą pewnego zestawu cech (atrybutów): Cechy te dzielą się na dwie kategorie: atrybuty samego obiektu (definiują jego zawartość informacyjną) Strona 10 z 84

11 atrybuty sposobu prezentacji Jeden obiekt może być prezentowany na wiele sposobów. Dane opisujące zawartość obiektu Cechy opisujące definicję obiektu w systemie HRM muszą być to : nazwa obiektu lista pól danych, a dla każdego pola: o nazwa pola o typ pola (tekstowe, numeryczne, data etc.) o długość pola (dla tekstów) o wymagalność o czy pole jest etykietą o czy pole jest polem wielokrotnym (listą wartości) o czy jest polem słownikowym (i referencja dołownika, jeśli tak) historyzowalność (czy przechowywana jest historia dokumentu) wariantowość (czy dopuszczalne jest tworzenie przyszłych wariantów dokumentu) mechanizm generowania etykiety (jeśli występuje) mechanizm generowania numeru kolejnego (jeśli występuje) relacje z innymi dokumentami, a dla każdej relacji: o nazwa relacji o typ relacji: 1:N, N:1,!:1 o poziom ścisłości (czy jeden obiekt jest posiadaczem drugiego) listę skryptów związanych z obiektem (podprogramów wykonywanych w odpowiedzi na zdarzenia generowane przez system lub funkcji uruchamianych na żądanie użytkownika), a dla każdego skryptu: o nazwa zdarzenia o kod skryptu Dane opisujące sposób prezentacji obiektu Muszą być zapewnione następujące sposoby prezentacji obiektów: formularze (służą do prezentacji pojedynczego obiektu i jego edycji) siatki (lista obiektów w postaci tabelarycznej) widoki (widok jest siatką połączoną z filtrem, czyli pewną selekcją obiektów pokazywanych) raporty Każdy obiekt może być prezentowany na wiele sposobów, nie ma ograniczeń na ilość sposobów prezentacji danego obiektu, ale zawsze istnieje domyślny formularz i domyślna siatka. Formularze Formularz musi być opisany przez następujące atrybuty: nazwa referencja do obiektu czy jest domyślnym formularzem układ formularza (tzw. layout kolumnowy, absolutny etc.) listę pól formularza, a dla każdego pola: o nazwa pola formularza o referencja do pola obiektu o informację po pozycjonowaniu (w zależności od układu numer wiersza i kolumny, absolutna pozycja itp.) o wymagalność (pola na formularzu) o modyfikowalność Strona 11 z 84

12 Siatki Siatka musi być opisana przez następujące atrybuty: nazwa referencja do obiektu czy jest domyślną siatką lista kolumn, a dla każdej kolumny: o referencja do pola obiektu o szerokość (w znakach) Lista pól do sortowania Widoki Widok musi być opisany przez: identyfikator siatki, na której się opiera identyfikator filtra, który będzie zastosowany o specyfikacja filtra jest specyfikacją warunków, które mają spełniać obiekty, aby były pokazane w widoku i zasadniczo ma takie możliwości, jak klauzula WHERE języka SQL Raporty Raport musi być opisany przez następujące atrybuty: nazwa raportu list referencji do obiektów, które są przedmiotem raportowania opcjonalna referencja do obiektu, który zawiera parametry czasu wykonania do raportu Procesy Proces biznesowy jest sekwencją czynności wykonywanych w określony, ustalony sposób, mających na celu uzyskanie pewnej wartości (korzyści biznesowej) przez jego inicjatora (klienta). Proces definiowany w systemie musi być opisany następującymi podstawowymi pojęciami: Zadanie Rodzaj Dokumentu Rola Przepływ (dokumentów pewnego rodzaju z zadania do zadania) Na poziomie instancji procesu pojęcia te mają swoje odpowiedniki, a mianowicie: Instancja zadania Dokument Uczestnik procesu Przepływ (konkretnych dokumentów) Definicje procesów Proces Sam proces musi być reprezentowany przez minimalną ilość atrybutów, w tym:: nazwę nazwę obszaru biznesowego (modułu), w którym występuje Proces musi zawierać jednak w sobie wszystkie elementy własne (zadania, role, rodzaje dokumentów, przepływy), czyli w sensie technicznym jest kolekcją tych elementów. Zadanie Zadanie jest podstawowym blokiem, z których budowane są procesy. W sensie przepływu informacji wykonanie zadania polega na przetworzeniu pewnych dokumentów wejściowych na dokumenty wyjściowe. Rodzaje dokumentów akceptowanych jako parametry wejściowe zadania oraz rodzaje dokumentów produkowanych w ramach zadania (będących parametrami wyjściowymi) są częścią jego (zadania) definicji. Dokumenty wejściowe i Strona 12 z 84

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Strona 1 Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. Jest to trzeci z serii PLUSÓW - pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo