Architektura informacyjna zorientowana biznesowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura informacyjna zorientowana biznesowo"

Transkrypt

1 Dokument techniczny Architektura informacyjna zorientowana biznesowo Rozwiązania na teraz i platforma na przyszłość

2 WSTĘP Stworzenie trwałego środowiska informatycznego pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami, zwłaszcza jeśli chodzi o sprostanie potrzebom przedsiębiorstwa związanym z informacją. Często pojawiają się narzekania na potrzebę lepszego dopasowania środowiska IT i jego zdolności do reagowania na sytuację biznesową. Aby rozwiązać ten problem, próbowano między innymi metodologii i procesów takich jak narzędzia typu CASE, język UML, metodologia JAD, a także rozwiązań o podłożu technologicznym, takich jak planowanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP), architektura zorientowana na usługi (SOA) i zarządzanie danymi podstawowymi (MDM). Na przekór jednak tym rozwiązaniom metodologicznym i technologicznym główne problemy wciąż pozostają nierozwiązane. Architektura przedsiębiorstwa (AP) stanowi model i platformę mające sprostać niektórym z tych wyzwań, jednakże metodologia AP nadal pozostaje zależna od technologii. Istnieje jednak pewien aspekt AP mogący zapełnić wyrwę między informatyką a biznesem i zapewnić zorientowaną biznesowo, trwałą architekturę: to architektura informacji. Architektura informacji (AI) udostępnia całościowe spojrzenie na aktualne środowisko biznesu i pomaga rozwiązywać doraźne wyzwania biznesowe, zapewniając jednocześnie platformę rozwoju nowych zorientowanych biznesowo rozwiązań. Architektura biznesowa pomaga zminimalizować ryzyko i umożliwia obszerny zakres planowania dla każdego projektu informatycznego. Architektura informacji uwzględnia różne konteksty wykorzystania informacji, takich jak rodzaje działalności, obszary funkcjonalne finanse, sprzedaż i marketing i informację biznesową, stanowiąc nie tylko model danych, lecz również metadane wymagane do wsparcia wszystkich systemów operacyjnych i usług wewnętrznych, takich jak magazyn danych. Architektura informacji uwzględnia dane i ich zastosowanie, aby móc przekształcić je w użyteczną informację, i zapewnia, że otrzymane rozwiązanie zintegrowane jest elastyczne, rozszerzalne i zdolne reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe. Architektura informacji służy do oceniania solidności projektów informatycznych i weryfikowania kompletności planów w celu zapewnienia, że spełniają one zarówno bieżące potrzeby, jak i przyszłe oczekiwania. Architektura informacji jest również używana do testowania scenariuszy procesów biznesowych i ustalania, czy spełniają one szersze potrzeby firmy, takie jak analiza i raportowanie. W niniejszej publikacji oceniamy propozycję wartości polegającej na zainicjowaniu programu architektury informacji i podajemy czytelnikowi wskazówki, w jaki sposób rozpocząć rozwijanie AI zorientowanej biznesowo. Rozwijanie architektury informacji wymaga taktyki, narzędzi i technik do gromadzenia wiedzy i dzielenia się nią. Nieodłączną ich częścią jest nawiązanie dialogu między działami biznesowymi i informatycznymi w sposób mniej techniczny, wyrównujący szanse przy myśleniu o sposobach mapowania wyzwań biznesowych na potrzeby związane ze współdzieleniem i wykorzystaniem informacji. Częścią architektury informacji mogą stać się narzędzia i techniki architektury, które pełnią kluczową rolę jako repozytorium wiedzy. KORZYŚCI Z INFORMACJI UKIERUNKOWANEJ BIZNESOWO Architektura biznesowa zapewnia szereg wytycznych, które w zamierzeniu mają prowadzić do nawiązania dialogu między partnerami biznesowymi a fachowcami od spraw informatycznych. AI ułatwia rozpoznawanie i konkretyzowanie potrzeb i oczekiwań biznesowych. Rolę katalizatora dialogu pełnią dyskusje dotyczące wymogów informacyjnych przy wsparciu procesów i działań biznesowych oraz interakcje informatyczno-biznesowe związane z głównymi podmiotami informacji (klient, zlecenie, produkt lub faktura), a także współdzielenie i wykorzystywanie informacji między różnymi obszarami funkcjonalnymi. Procesy, które zapewnia AI, umożliwiają spojrzenie na informację w sposób systemowy oraz obejmują narzędzia, notacje i modele angażujące firmę i dział informatyczny w upraszczanie korzystania ze złożonej sieci danych. 2

3 AI zapewnia platformę, w ramach której firma i jej dział informatyczny mogą badać zasadność różnych rozwiązań i wypracować rozwiązanie proste i przejrzyste, tworząc w ramach procesu AI potrzeby biznesowe, opisy danych, modele i mapy procesów, a tym samym okazje do: Zapewnienia dalszego zbliżania AI do potrzeb biznesowych Udostępnienia rozwiązań zorientowanych biznesowo Poprawienia jakości i użyteczności informacji Powyższe stanowi z kolei wsparcie rozwiązań technologicznych w następujących kwestiach: Zapewnienie prostoty w projektowaniu aplikacji Zmniejszenie powielonej funkcjonalności Wspieranie architektur zorientowanych na usługi Identyfikowanie rozwiązań umożliwiających szybki zysk Zapewnienie trwałości systemowej Z technologicznego punktu widzenia architektura informatyczna pomaga identyfikować możliwości zredukowania duplikacji danych i rozbieżności w informacjach. Zidentyfikowanie pożądanej spójności danych pomoże ocenić trwałość różnych rozwiązań, takich jak ERP, SOA, MDM, zarządzanie wiedzą, magazyny danych i informacja biznesowa, oraz sposób ich użycia do realizacji potrzeb biznesowych. ARCHITEKTURA INFORMACJI: PODSTAWY Aczkolwiek niektóre aspekty informacji biznesowej mogą zostać uchwycone za pomocą procesów cyklu życia systemu informatycznego (SDLC), techniki te nie oddają w zasadny sposób, a tym bardziej nie podtrzymują złożonych relacji istniejących między procesami biznesowymi a licznymi obiektami informacyjnymi. Tu właśnie wkracza architektura informacji, zapewniająca taktykę, modele i metodologię projektowania zasobów informacyjnych i zarządzania nimi tak, aby były bezpośrednio powiązane z czynnikami biznesowymi i odpowiednio zaspokajały potrzeby biznesowe. Architektura informacji obejmuje następujące podstawowe obszary koncentracji: Model biznesowy, składający się z różnych widoków organizacji, interesariuszy, ich problemów i motywacji, a także opisu wykonywanych procesów i funkcji biznesowych. Model informacji, składający się z obiektów ( podmiotów ) informacji, metadanych opisujących te obiekty, danych taksonomicznych do klasyfikacji obiektów i danych ontologicznych do wiązania obiektów relacjami. Metodologia pozyskiwania, analizowania i gromadzenia cech charakterystycznych obiektów biznesowych i informacyjnych; oraz Narzędzia, takie jak repozytorium, w którym gromadzone są wszystkie artefakty i wiedza stworzone w trakcie procesu, w tym opis obiektów biznesowych, dane obiektów, metadane, dane taksonomiczne i ontologiczne. Preferowane są narzędzia, które ponadto wspierają architekturę przedsiębiorstwa, ułatwiając zespolenie architektur biznesowej, informacyjnej, aplikacyjnej i technologicznej w całościową architekturę przedsiębiorstwa. Architektura informacji udostępnia platformę mapowania potrzeb i oczekiwań biznesowych, wymagań procesów i leżących u ich podstaw informacji w taki sposób, aby pomóc dopasować silosy biznesowe i warstwy organizacyjne w przedsiębiorstwie. Koncepcje informacji modelowane w sposób niezależny od rodzaju działalności, aplikacji, procesu biznesowego, stanowiska lub działu zapewniają elastyczność w łączeniu danych organizacyjnych, metadanych, wykorzystania obiektów i rodowodów. Modelowanie tych obiektów informacji w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie w różnych biznesowych domenach funkcjonalnych pozwala na projektowanie i rozwijanie interoperacyjnych aplikacji sterowanych danymi, bezproblemowo współpracujących z bazowymi modelami informacji. 3

4 ROZPOCZĘCIE PROGRAMU ARCHITEKTURY INFORMACJI Oprócz kryteriów wymaganych dla powodzenia każdego projektu, to jest sponsoringu przez kierownictwo, finansowania i zasobów, kluczem do udanego programu AI jest kompleksowe zrozumienie i zidentyfikowanie czynników biznesowych, co sugeruje zastosowanie podejścia etapowego, zilustrowanego na rys. 1. Zdefiniować potrzeby i oczekiwania Ustalić zakres Dopasować Ocenić stan aktualny Zdefiniować stan przyszły Rys. 1. Proces architektury informacji Każdy etap rozszerza stan wiedzy i pomaga wypracować firmową architekturę informacji. Główne ustalenia inicjatywy architektury informacji obejmują następujące etapy: Zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań: W pierwszym kroku następuje zidentyfikowanie bieżących wyzwań i zebranie przyszłych potrzeb związanych z korzystaniem z informacji i jej współdzieleniem, które nieodzownie wiążą się z zebranymi w całej organizacji perspektywami i poglądami na przydatność informacji ze strony osób, silosów, działów i stanowisk. Każdy zestaw poglądów jest ważny i zapewnia kluczowy wgląd w sposób działania firmy, zwłaszcza jeśli chodzi o odzwierciedlanie indywidualnych motywacji i obaw. Na szczęście metodologie powiązane z architekturą przedsiębiorstwa, na przykład model motywacji biznesowej (BMM) organizacji OMG, mogą pomóc w uchwyceniu wymagań wysokiego poziomu związanych z tymi motywacjami i obawami. W procesie wywiadów i dialogu z personelem firmy kluczowe czynniki biznesowe używane są do zdefiniowania kryteriów sukcesu i zapewnienia głównych celów inicjatywy architektury informacji. Ustalenie zakresu: Architektura informacji jest inicjatywą ogólnofirmową, dlatego też musi obejmować wszystkie działy i stanowiska w organizacji, a także partnerów zewnętrznych, takich jak dostawcy i klienci. Za wchodzące w skład tego zakresu muszą również zostać uznane informacje uzyskane od podmiotów zewnętrznych i im przekazywane. W tym kroku możliwe jest zbadanie wykorzystania informacji i jej współdzielenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji w celu ustalenia zakresu architektury informacji. Dopasowanie. Architektura informacji rozpoczyna się od zbadania innych trwających lub planowanych inicjatyw organizacji. Czy AI jest składnikiem programu architektury przedsiębiorstwa? Czy w przedsiębiorstwie stosuje się inne programy ogólnofirmowe, takie jak Six Sigma czy Balanced Scorecard? W inicjatywie AI trzeba wziąć pod uwagę dopasowanie do tych inicjatyw i ich wsparcie. Ocena aktualnego stanu: Udokumentowanie stanu inwentarza posiadanych zasobów informacyjnych jest procesem iteracyjnym, rozpoczynającym się od zgromadzenia podstawowych obiektów danych, takich jak klient czy produkt. W rozwijaniu początkowego modelu biznesowego pomóc może udokumentowanie kluczowych meta danych, takich jak dane referencyjne i charakterystyki podmiotów. Aczkolwiek model taki może nie być kompleksowy i wszechogarniający, wystarczająco nadaje się, aby zapewnić informacje zwrotne i pełnić rolę katalizatora dialogu między firmą a działem informatycznym. Na podstawie powyższych dyskusji można ustalić, czego brakuje w modelu i przyznać priorytet dodatkowym zadaniom gromadzenia informacji o stanie bieżącym. Należy pamiętać, że gromadzenie tych informacji może być procesem trudnym i czasochłonnym. Na proces ten mogą mieć wpływ liczne rozbieżności w danych, a także występująca w rzeczywistości zmienność biznesowa, tak więc plany w tej fazie muszą być realistyczne, tak aby zapewnić zasoby niezbędne do wspierania odpowiednich działań i ciągłość zadań. Model biznesowy używany jest do przygotowania wstępnego koncepcyjnego modelu danych przedsiębiorstwa. 4

5 Zdefiniowanie stanu przyszłego: Zobrazowanie przyszłego stanu informacji daje możliwość zidentyfikowania nowych związanych z nią potrzeb. Posiadając specyfikacje potrzeb i oczekiwań oraz ocenę stanu aktualnego, można zidentyfikować luki w istniejącej architekturze danych. Aby skonstruować plan przyszłego stanu architektury informacji, należy zbadać takie względy jak wolumen, głębokość, ponadczasowość i korzystanie z zewnętrznych źródeł danych. Jeśli mają być wzięte pod uwagę rozwiązania takie jak ERP, informacja biznesowa i magazyny danych, należy uchwycić również ich przyszły stan potrzeb informacyjnych. Następnie można opracować końcowy koncepcyjny model danych przedsiębiorstwa. ZASADY PROJEKTOWE Poniższe nieskomplikowane zasady projektowania informacji służą projektantowi jako wskazówki pomagające stosować dobre techniki zarządzania informacjami i ich nadzorowania w kontekście środowiska biznesowego. Zasada projektowa 1: Rozpocząć od architektury informacji Gdy architektura informacji została już wdrożona, staje się punktem wyjścia do modelowania, projektowania i rozwijania danych w celu wspierania potrzeb procesów biznesowych. Każda możliwość stworzenia lub zmodyfikowania modelu danych, czy to sterowana definicją nowych potrzeb informacji, czy wynikająca ze zmieniającego się zapotrzebowania na informację posiadaną, musi wykorzystywać architekturę informacji jako punkt wyjścia. Wszystkie nowe modele lub zmiany modeli istniejących muszą z kolei być spójne z definicjami istniejących obiektów informacyjnych. Zasada projektowa 2: Modelowanie w przedsiębiorstwie Projektowanie i rozwój mają na celu szerokie wdrożenie o zasięgu ogólnofirmowym i perspektywie globalnej. Modele muszą pasować do kontekstu organizacji, a nie ograniczać się do jednego stanowiska lub silosu biznesowego. Zasada projektowa 3: Sterowanie przez biznes Architekturą informacji sterują czynniki wpływające na wartość biznesową. Kontekstem dla definicji obiektów informacyjnych są motywacje, potrzeby i obawy biznesowe. Zasada projektowa 4: Wspólna informacja Modele informacji projektowane będą tak, aby wspierać maksymalną możliwość ponownego użycia i holistyczne scenariusze korzystania, odzwierciedlając przy tym zbiorczy widok wspólnych koncepcji, podmiotów, atrybutów i relacji. Zasada projektowa 5: Jakość Zapewnienie jakości informacji stanie się elementem wbudowanym w architekturę. Jakość danych mierzona będzie zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. Zasada projektowa 6: Standardy Nazwy danych, ich struktury, rozmiary i domeny wartości, do których się one odwołują, będą zgodne z ustalonym zbiorem standardów zarządzanym w centralnym repozytorium referencyjnym, dostępnym dla wszystkich głównych interesariuszy. Zasada projektowa 7: Dopasować wymagania informacyjne do modelu danych Wszystkie wymagania informacyjne będą bezpośrednio mapowane na składniki poszczególnych modeli od modeli wysokiego poziomu i biznesowych do koncepcyjnych, logicznych i fizycznych. Definicje związane z podmiotami i elementami danych będą spójne z logicznego i schematycznego punktu widzenia i oparte w najszerszym możliwym zakresie na pozycjach zdefiniowanych w istniejącej architekturze informacji. 5

6 Zasada projektowa 8: Nadzór nad informacją Do nadzoru zgodności z architekturą informacji użyte zostaną zasady rządzące definiowaniem i wykorzystywaniem obiektów informacji. Stosowane będą procesy wdrażające te zasady, tak aby monitorować i raportować niezgodności lub odejście od oczekiwań. Zasada projektowa 9: Prywatność i bezpieczeństwo danych Architektura informacji obejmować będzie w każdym punkcie, w którym dochodzi do współdzielenia lub wymiany danych, zasady i wytyczne służące do ochrony danych osobowych lub danych mogących posłużyć do zidentyfikowania konkretnej osoby. Zasada projektowa 10: Dopasowanie do architektury przedsiębiorstwa Architektura informacji zostanie dopasowana do procesów poziomych i funkcji pionowych opisanych i zarządzanych w programie architektury przedsiębiorstwa. Architektura informacji wykorzystywać będzie metody używane przez twórców architektury przedsiębiorstwa oraz narzędzia i technologie uzupełniające. MODEL INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wyjście ze środowiska silosowego i próba zwiększenia reagowalności na żądania biznesowe przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów to inicjatywa trudna, wymagająca oparcia się o zjawisko, które można określić mianem architektury konsensusu w zarządzaniu informacją. Architektura konsensusu obejmuje różne punkty widzenia występujące w organizacji. Nie jest ona zoptymalizowanym rozwiązaniem technologicznym, lecz rozwiązaniem optymalnym, zorientowanym biznesowo. Jeśli przy opracowywaniu architektury konsensusu zastosuje się zasady projektowe, wynikiem będzie architektura informacji i platforma zarządzania informacją stanowiąca centralny element całościowego środowiska biznesowego. Projektowanie produktu architektury i platformy usług wymaga koncepcyjnego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wspieranego przez koncepcyjny model danych. Ów model danych może posłużyć do ustalenia wspólnych procesów, danych i usług biznesowych we wszystkich liniach produktów i usług, działach i stanowiskach. Architektura informacji staje się z kolei fundamentem aplikacji, systemów i baz danych, a także usług wspierających działania biznesowe zorganizowane wokół koncepcyjnego modelu danych. Obejmuje ona główne usługi biznesowe, takie jak sprzedaż i obsługa klienta, a także usługi infrastrukturalne, takie jak HR, finanse i informacja biznesowa. Architekturę tę można badać pod kątem spełniania rozmaitych potrzeb wszystkich części składowych firmy, mapując ją zwrotnie na model biznesowy. Oto najważniejszy efekt pracy, który można uzyskać, rozważając rozwiązanie zintegrowane. WZGLĘDY PRZEMAWIAJĄCE ZA TRWAŁĄ ARCHITEKTURĄ INFORMACJI Jeśli korzyści z architektury informacji obejmują konceptualizację, zaprojektowanie i wdrożenie modeli informacji i danych wspierających potrzeby biznesowe w całym przedsiębiorstwie, wówczas głównym wyzwaniem staje się zapewnienie, że wszyscy analitycy, projektanci i wdrażający korzystają z AI w sposób najbardziej efektywny, podtrzymując otwartą komunikację między działami biznesowymi i informatycznymi. A ponieważ architektura informacji umożliwia korzystanie z modeli i artefaktów w sposób ciągły w celu ułatwienia dialogu między powyższymi działami i zapewnienia stałej wartości, trzeba ją utrzymywać i rozwijać. Architektura informacji to o wiele więcej niż ćwiczenie intelektualne lub projekt ograniczony ścisłymi ramami czasowymi. To program i filozofia, a w celu zapewnienia ciągłej wartości jego jądro musi zostać należycie osadzone w innych zadaniach i procesach organizacyjnych, takich jak etapy rozwoju systemu informatycznego i zarządzanie procesem biznesowym. 6

7 Architektura informacji może pomóc organizacjom dokonywać natychmiastowych ulepszeń z jednoczesnym rozwijaniem platformy na przyszłość. Aby rozpocząć działania związane z architekturą informacji, można wykonać następujące kroki: 1. Zbadać różne metodologie AI i wybrać najbardziej odpowiednią dla danej organizacji. 2. Zaangażować działy biznesowe i informatyczne w bycie współwłaścicielami AI. 3. Rozważyć oferowane przez dostawców na rynku sposoby tworzenia elastycznych narzędzi i procesów do gromadzenia całości wiedzy i artefaktów związanych z informacją w organizacji. 4. Zidentyfikować szanse na szybki zysk z użyciem wiedzy zdobytej w procesie AI. 5. Rozwinąć przyszłe środowisko AI. 6. Ustanowić trwały program AI poprzez szkolenia i ulepszanie procesów. 7. Dopasować architekturę informacji do inicjatywy architektury przedsiębiorstwa. O AUTORZE Richard Ordowich jest konsultantem biznesowym i informatycznym z ponad 30-letnim doświadczeniem w informatyce, dotyczącym m.in. projektowania i produkcji sprzętu, pisania oprogramowania, testowania i zapewniania jakości, metodologii programowania oraz zmian organizacyjno-biurowych. Posiada bogate doświadczenie w branży, wyniesione ze współpracy z między innymi organami rządowymi, dostawcami usług finansowych, ubezpieczeń, mediów i informacji, zajmował również stanowiska szczebla globalnego związane z zarządzaniem produktami, sprzedażą i marketingiem. Przez 8 ostatnich lat koncentrował się na jakości danych, zarządzaniu danymi, standardach danych, zarządzaniu hurtowniami danych oraz danymi referencyjnymi. O SPÓŁCE KNOWLEDGE INTEGRITY Spółka Knowledge Integrity, Inc. ( od 1999 r. rozwija metodologie techniczne i metodologie zarządzania pomagające budować w organizacjach programy jakości danych, zarządzania danymi referencyjnymi, standardów danych i nadzoru nad danymi, aby umożliwić analizę, ocenę i polepszenie jakości danych dla celów systemów transakcyjnych, informacji biznesowej, operacyjnych i raportowych. Knowledge Integrity świadczyła usługi wielu organizacjom różnego rodzaju, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, z wielu różnych branż, w tym finansów, bankowości, ubezpieczeń, służby zdrowia, przemysłu, farmaceutyki i administracji rządowej. O SYBASE POWERDESIGNER PowerDesigner ustanawia międzydyscyplinarne definicje biznesowe i techniczne dające pojedynczą wersję dokładnych, kluczowych zasobów informacji. Zdolność do ogarnięcia wszystkich składników architektury informacji pozwala Sybase PowerDesigner uzasadnić twierdzenie o byciu pierwszym światowym narzędziem architektury informacji. Integracja metadanych biznesowych i informatycznych, którą zarządza PowerDesigner, upraszcza działania organizacji związane z nadzorem danych, informacjami biznesowymi, integracją i konsolidacją. 7

8 Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A SYBASE 8 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Ul. Wołoska 5 budynek Taurus Warszawa Copyright 2011 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieujawnione prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właściwych właścicieli. 11/11 LO3345

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA ) IBM Global Business Services, zdefiniował zestaw usług konsultingowych oraz narzędzi pomagających organizacjom

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS Helena Zbijewska 1 2 Wprowadzenie XXI wiek to okres w którym organizacje społeczne stanęły w obliczu nowych problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Dorota Kazanecka Pieńkosz dyrektor pionu Business Intelligence Grupa Antares Plan Potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

Architektura Korporacyjna w administracji publicznej

Architektura Korporacyjna w administracji publicznej Architektura Korporacyjna w administracji publicznej Na przykładzie opracowania architektury korporacyjnej w ZUS KPMG w Polsce Maj 2014 kpmg.pl Jaki problem adresuje Architektura Korporacyjna? Złożoność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentacja europejskich doświadczeń Grupy Miebach Logistik Sukcesywne wdrażanie kompleksowych rozwiązań Pod pojęciem zintegrowanego projektowania kryją

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Zawartość prezentacji Misja Doświadczenie Konsultanci Technologie Podejście do Klienta Proces realizacji projektów Badania dojrzałości projektowej Projekty

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU GRZEGORZ RDUCH Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami 1. Rekomendacje odnośnie warstwy biznesowej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Sybase Professional Services

Sybase Professional Services Sybase Professional Services Zarządzanie Portfelem Aplikacji Marek Ryński Sybase Polska Dyrektor Zarządzający, DRB Legionowo, 09.2008 W gąszczu IT czyli za co ja mam płacić? (problem) Złożoność technologii

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wesprzeć. wspierających zarządzanie.

Szanowni Państwo, wesprzeć. wspierających zarządzanie. EFEKTYWNOŚĆ RELACJI Szanowni Państwo, Przypuszczam, że nie jeden pomysł na usprawnienie lub rozwój działalności Waszej firmy napotkał na ograniczenia posiadanych rozwiązań informatycznych. Jeśli widzicie

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian?

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian? ISO 9001 Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością Jak podchodzić do zmian? Tło historyczne i przegląd aktualizacji wprowadzonych do ISO 9001:2015 Międzynarodowy Standard ISO 9001 podlega przeglądowi w regularnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo