Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6"

Transkrypt

1 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6

2 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany zestaw metod i procedur o charakterze technicznym i organizatorskim, pozwalających zespołowi projektowemu realizować cykl życia systemu. Ogólnie metodyki można podzielić na strukturalne, obiektowe i społeczne.

3 Podejście obiektowe Podobnie jak w przypadku metodyk strukturalnych, pojawił się szereg propozycji związanych z modelowaniem obiektowym. Największe uznanie zdobyły podejścia OMT, OOAD i OOSE, włączające pewne elementy metodyki. Pierwsza próba unifikacji obiektowego procesu tworzenia systemu nosiła nazwę USDP (Unified Software Development Process). Autorami USDP sa l. Jacobson, G. Booch oraz J. Rumbaugh. Jest to metodyka rodzajowa (ang. generic), stwarzająca możliwość opracowywania różnych jej konfiguracji i implementacji.

4 Metodyka rodzajowa Główne cechy tego podejścia: ukierunkowanie na przypadki użycia; potraktowanie architektury systemu jako centralnego zagadnienia w procesie tworzenia oprogramowania; iteracyjno-przyrostowy charakter procesu tworzenia systemu.

5 USDP Założenia rodzajowej metodyki USDP (Unified Software Development Process), iteracyjno-przyrostowy cykl życia systemu, a także kategorie modelowania języka UML wykorzystywane są przez inne, aktualnie rozwijane metodyki obiektowe. Do najbardziej interesujących należą: XP (Extreme Programming); Agile; Scrum, DSDM (Dynamic Systems Development Method).

6 RUP (ang. Rational Unified Process) RUP to metodyka tworzenia systemów informatycznych oparta na paradygmacie obiektowości i języku UML, zaproponowana przez korporacje Rational Software. Kompletna metodyka RUP zawiera następujące elementy: przyrostowo-iteracyjny cykl życia systemu; pojęcia, metody i techniki z zakresu języka UML i inne, w tym heurystyczne; zintegrowany pakiet narzędzi CASE, wspomagający stosowanie elementów metodyki; role zdefiniowane w zespole projektowym i procedury zarzadzania projektem; kryteria oceny i monitorowania postępu prac; hipertekstowa bazę wiedzy; internetowy serwis wspomagający metodykę i jej użytkowników.

7 Metodyka RUP Metodyka RUP jest ukształtowana w sposób umożliwiający dopasowanie procesu tworzenia systemu do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia na podstawie pełnego spektrum swoich możliwości. W efekcie RUP jest elastyczny - znajduje zastosowanie zarówno przy mniejszych, jak i dużych projektach informatycznych.

8 Ewolucja metodyki RUP Najważniejsze obszary zmian w zakresie metodyki związane były z: rozwijaniem poszczególnych dyscyplin, w tym przepływów pracy oraz dotyczących ich dokumentów; wprowadzeniem modułów dodatkowych (ang. plug-ins) RUP oraz integracja i włączaniem nowych narzędzi CASE, wspomagających metodykę RUP; reorganizacja układu hipertekstowej bazy wiedzy; zdefiniowanymi w metodyce artefaktami - modelami i dokumentami.

9 Struktura RUP Przez kilka dekad dominującym wzorcem cyklu życia systemu był cykl liniowy, a później spiralny. Metodyka RUP opiera sie na zasadniczym novum: iteracyjno przyrostowym (ang. iterative-incremental) cyklu życia systemu. Ma on postać dwuwymiarowa. Linia pozioma reprezentuje czas (dynamiczny aspekt procesu TSI), uwzględniając: fazy; iteracje; punkty przeglądu. Z kolei linia pionowa odzwierciedla statyczny aspekt procesu TSI, tj. jego opis w kategoriach: dyscyplin; czynności; artefaktów; ról; przepływów pracy.

10 Struktura RUP

11 Role Rola oznacza obowiązki i kompetencje osoby lub zespołu zaangażowanego w proces tworzenia systemu informatycznego lub jego wycinka. W wyniku realizacji roli powstają oczekiwane artefakty. Spektrum ról, odpowiadających często współczesnym zawodom informatycznym, jest bardzo szerokie i wiąże sie z możliwościami zaawansowanych technologii informatycznych. Przykładami ról w metodyce RUP są: menadżer projektu, inżynier procesu, analityk procesów biznesowych, analityk systemowy, projektant testów, testujący, specjalista ds. narzędzi CASE. Przepływ pracy - stanowi sekwencje czynności, w wyniku której powstaje lub jest przetwarzany artefakt.

12 Artefakty i czynności Artefakt (ang. artifact) - dowolna grupa informacji lub fizyczny byt wykorzystywany (przetwarzany) przez czynności procesu. Przykłady: modele, plany, kod, programy wykonywalne, dokumenty, bazy danych,....). Podział pracy na czynności ułatwia monitorowanie, gdyż każda czynność jest odrębnym zadaniem, które może być zaplanowane i ocenione Artefakty są elementami tworzonymi, modyfikowanymi i wykorzystywanymi przez proces; pracownicy mogą otrzymywać określone artefakty na wejściu czynności oraz rezultatem wykonania czynności są również artefakty Zwykle artefakty mają określone w miarę szczegółowe zalecenia (ang. guidelines), dzięki czemu mogą być opisane w sposób wyczerpujący; ponadto mogą składać się z innych elementów (np. model projektowy zawierający klasy)

13 Dyscypliny Dyscyplina (ang. discipline), jest kolekcja powiązanych czynności, artefaktów, ról oraz przepływów pracy odpowiadających tematycznie głównym obszarom tworzenia systemów informatycznych. Dyscypliny podstawowe stanowią rdzeń procesu tworzenia systemu. Należą do nich: modelowanie biznesowe; specyfikacja wymagań; analiza i projektowanie; programowanie; testowanie; wdrożenie. Dyscypliny wspomagające realizują funkcje zarządcze i konfiguracyjne w procesie tworzenia systemu. Można do nich zaliczyć: zarzadzanie konfiguracjami i zmianami; zarzadzanie projektem; przygotowanie środowiska.

14 Układ dyscyplin cyklu życia RUP w iteracji

15 Podstawowy zakres merytoryczny dyscyplin w procesie RUP

16 Fazy Faza (ang. phase) w metodyce RUP jest okres miedzy kolejnymi punktami przeglądu cyklu iteracyjno-przyrostowego, w którym zrealizowano niezbędne czynności i opracowano adekwatne artefakty. Metodyka RUP wprowadza cztery fazy: rozpoczęcie (ang. inception); opracowanie (ang. elaboration); budowa (ang. construction); przekazanie (ang. transition).

17 Iteracje w fazach System informatyczny jest rozwijany w kolejnych iteracjach (ang. iterations), występujących w ramach każdej z wymienionych faz. Przejście pomiędzy iteracjami poprzedza przyrostowa integracja artefaktów otrzymanych we wszystkich dotychczasowych iteracjach. Iteracja w metodyce RUP to pojedynczy cykl w ramach fazy, polegający na realizacji czynności poszczególnych dyscyplin; jej efektem jest kolejny przyrost systemu. W wyniku oceny związanej z użytkowaniem systemu następuje jego modyfikacja. W ten sposób, po następujących po sobie cyklach użytkowania powstają kolejne generacje systemu. Przykładowe oznaczenie systemu w postaci 2.7 wskazuje siódmą wersję w ramach drugiej generacji systemu.

18 Iteracje w fazach W miarę realizacji kolejnych iteracji powstają kolekcje powiązanych ze sobą artefaktów stanowiących wersje projektu systemu. Początkowo są one ogólne, wzbogacane i udoskonalane w kolejnych iteracjach. Zastosowanie cyklu iteracyjno-przyrostowego znacząco zmniejsza ryzyku niepowodzenia projektu w porównaniu z cyklem liniowym. Wynika to z możliwości przeprowadzanie oceny kolejnych wersji systemu nie tylko pod kątem technicznym, lecz również pod kątem zgodności z wymaganiami użytkownika. Iteracyjne podejście umożliwia ponadto szybką reakcję na wprowadzenie nowych wymagań lub zmianę już istniejących. Liczba iteracji uzależniona jest od złożoności tworzonego systemu oraz czasochłonności poszczególnych faz.

19 Fazy w metodyce RUP i ich cele Rozpoczęcie (ang. inception) - wypracowanie ogólnej wizji przedsięwzięcia oraz osiągnięcie zrozumienia i akceptacji projektu ze strony wszystkich jego uczestników (poświęca się ok. 10% czasu). Opracowanie (ang. elaboration) - ustalenie architektury systemu, stworzenie planu projektu oraz wyeliminowanie elementów wysokiego ryzyka z projektu (poświęca się ok. 30% czasu). Budowa (ang. construction) - stworzenie systemu na podstawie przyjętej architektury (poświęca się ok. 50% czasu). Przekazanie (ang. transition) - dostarczenie gotowego systemu użytkownikom czy klientom (poświęca się ok. 10% czasu).

20 RUP

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Metodyka Rodan Nowe Technologie

Metodyka Rodan Nowe Technologie Metodyka Rodan Nowe Technologie Bartosz Nowicki Rodan Systems S.A. bart@rodan.pl Streszczenie Stwierdzenie, że podstawowy kapitał firmy tworzącej oprogramowanie stanowią ludzie jest prawdziwe w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Dylematy zarządzania projektem

Dylematy zarządzania projektem Polskie Towarzystwo Informatyczne Dylematy zarządzania projektem Redakcja naukowa: Marek Miłosz Janusz K. Grabara Dylematy zarządzania projektem informatycznym Dylematy zarządzania projektem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym

Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym Marian KOPCZEWSKI 1), Ewa CZAPIK-KOWALEWSKA, Joanna KRAWCZYK 2) 1) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2) Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Politechnika Koszalińska E-mail:marian.kopczewski@tu.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU Elżbieta MILEWSKA Streszczenie: Ugruntowanym narzędziami wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami są systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE METODYKI ZWINNE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 10 Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych cz.1 Dr inż. Mariusz Makuchowski Planowanie systemu informatycznego 2 Model procesu projektowania systemu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 2 Issue 1 (2011) 39-48 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl OD SPECYFIKACJI WYMAGAŃ DO GENEROWANIA KODU ŹRÓDŁOWEGO:

Bardziej szczegółowo

METODYKA. Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej. Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A.

METODYKA. Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej. Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. METODYKA Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0 Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy 1 METODYKA REALIZACJI WDROŻENIA Standardowa

Bardziej szczegółowo

IO - inżynieria oprogramowania. dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~zabinska/

IO - inżynieria oprogramowania. dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~zabinska/ IO - inżynieria oprogramowania dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~zabinska/ Modele cyklu życia Modele cyklu życia SI/wytwarzania sofw.: odwzorowują prowadzone działania

Bardziej szczegółowo

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Dilbert by Scott Adams Wykorzystane materiały: materiały szkoleniowe (nie istniejącego juŝ) Zespołu ds. Projektów IT Equilibrium http://xprince.net

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czy adaptacyjne zarządzanie procesami biznesowymi to metoda pozwalająca na zdobycie przewagi konkurencyjnej?

Czy adaptacyjne zarządzanie procesami biznesowymi to metoda pozwalająca na zdobycie przewagi konkurencyjnej? 2014, nr 5 (57) B. Gawin, B. Marcinkowski, Czy adaptacyjne zarządzanie procesami biznesowymi to metoda pozwalająca na zdobycie przewagi konkurencyjnej?, e-mentor 2014, nr 5 (57), s. 62 73, http://dx.doi.org/10.15219/em57.1144.

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Katalog Szkoleń 2006. Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii. Warszawa STATUS v.1.

Katalog Szkoleń 2006. Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii. Warszawa STATUS v.1. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii DATA 26.01.2006. SPORZĄDZIŁ: J.Roszkowski Warszawa STATUS v.1.0 BD Katalog Szkoleń 2006 Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1 Zwinne wytwarzanie oprogramowania Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1 Metody zwinne Wytwarzanie sterowane planem a wytwarzanie zwinne Extreme programming Zwinne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA W FIRMIE RADIX

PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA W FIRMIE RADIX POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII PRACA DYPLOMOWA magisterska PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA W FIRMIE RADIX autor: inż. Adam Czarnecki promotor: dr inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Jak? Za ile? Kiedy? (plany),

Jak? Za ile? Kiedy? (plany), Inżynieria oprogramowania Wykład 8: Wydział Informatyki PB Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Marek Krętowski pokój 206 e-mail: m.kretowski@pb.edu.pl http://aragorn.pb.bialystok.pl/~mkret Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Włodzimierz Dąbrowski 2, Andrzej Stasiak 1, Krzysztof Wnuk 3 1. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania

PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania Mirosław Potaczek Mirosław Rożek Narzędzia wspomagające modelowanie biznesowe Kraków 2006

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo