Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu"

Transkrypt

1 Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Dokumentacja kadrowa w 2019r. - najnowsze zmiany w przepisach 17 Styczeń Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: % VAT Program Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej obowiązującymi od stycznia 2019 roku z uwzględnieniem najnowszych projektów nowelizacji kodeksu pracy oraz nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej. Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany w przepisach. Do kogo adresujemy szkolenie? Szkolenie z zakresu prawidłowego prowadzenia akt osobowych (teczki pracownika) skierowane jest do pracowników wydziałów kadr i działów płac, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu także osoby zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy. Jakie korzyści czekają na Państwa po ukończeniu szkolenia? Na szkoleniu dotyczącym dokumentacji pracowniczej zostaną przedstawione szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych, a prowadzący zajęcia wyjaśni, jak prawidłowo dostosować dokumentację pracowniczą do nowych wymogów przepisów prawa pracy. Dzięki poznaniu nowych przepisów uczestnicy przygotują się do wdrożenia w życie nowych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mających obowiązywać od 2019 roku oraz będą mogli przystosować się do nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. 1. Najnowsze uregulowania prawne w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych obowiązujące w 2019 roku oraz prawa pracy 2. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników w 2019 roku - obowiązek założenia akt osobowych pracownika

2 - teczka akt osobowych pracownika - zasady zakładania i prowadzenia pracowniczej teczki osobowej ( A, B, C,D) - obowiązkowa dokumentacja w aktach osobowych pracownika - w kontekście RODO 3. Rodzaje umów o pracę w 2019 roku - umowy o pracę regulowane kodeksem pracy w umowy cywilnoprawne od roku - warsztaty z ich konstruowania (zlecenie, dzieło) - najczęściej popełniane błędy w umowach zawieranych z pracownikiem - analiza przypadków 4. Umowy na czas określony zgodne z najnowszymi uregulowaniami prawnymi - limity dopuszczalnego czasu zatrudnienia (33 m-ce lub 3 umowy) - umowy terminowe niepodlegające limitowaniu ze względu na ich liczbę, ani czas trwania - przykłady - formy uzasadniania okoliczności zawarcia umowy dłuższej, niż przewidywane limity w zatrudnieniu (umowy na zastępstwo, umowy o pracę dorywczą lub sezonową itp.) - ograniczenie rodzajów umów o pracę zgodnie z prawem - zmiany dotyczące umów na okres próbny - nowe uprawnienia pracodawcy w przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - zasady przekształcania umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony - sposoby praktyczne - równoległa umowa o pracę z własnym pracownikiem w świetle zasad dopuszczalności - umowa o praktyki absolwenckie i możliwość nieodpłatnego wykonywania pracy przez absolwenta - umowa o pracę a umowy cywilnoprawne w ocenie sądów pracy oraz PIP - która forma umowy jest korzystniejsza - analiza przypadku 5. Zatrudnianie pracownika w 2019 roku - sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika - ustalanie uprawnień urlopowych - zaświadczenia lekarskie medycyny pracy - szkolenia bhp - zatrudnianie cudzoziemców w 2019 r. 6. Badania profilaktyczne pracowników - zasady kierowania i honorowania orzeczeń lekarskich - zmiany 2019! - kryteria wyboru zakładu opieki zdrowotnej - ważność orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie skierowania od poprzedniego pracodawcy

3 - umowy cywilnoprawne a zasady kierowania na badania lekarskie - badania profilaktyczne pracowników wykorzystujących samochody w celach służbowych w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia - wzór skierowania na badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) 7. Dokumentacja pracownicza w okresie zatrudnienia w 2019 roku - uprawnienia urlopowe i zasady prowadzenia dokumentacji z tym związanej: karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalenty za urlop - prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz bieżąca kontrola ich aktualności - dokumentacja związana z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników 8. Rozwiązywanie stosunku pracy w 2019 roku - Ustawowe okresy wypowiedzenia dla umów o pracę regulowanych kodeksem pracy - Ustawowe okresy wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na czas określony - Zależności pomiędzy wypowiedzeniem umowy o pracę a okresem zatrudnienia w aspekcie uprawnień pracowniczych i obowiązków pracodawcy - Wypowiedzenie umowy na czas określony i umowy bezterminowej w aspekcie obowiązku pracodawcy o wskazanie przyczyny wypowiedzenia - Prawo pracownika do ochrony przed wypowiedzeniem - Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku długotrwałej choroby pracownika - Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności pracownika - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym - Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy oraz tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych - Skuteczne wręczenie wypowiedzenia, również w przypadku nieobecności pracownika 9. Świadectwa pracy po zmianach w 2019 roku - terminy i tryb sporządzania i wydawania świadectw pracy po nowemu - zasady sporządzania świadectwa pracy w 2019 roku - sprostowania w świadectwach pracy - praktyczne przykłady wystawiania świadectw pracy - zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy - zasady wydawania duplikatów i odpisów świadectwa pracy - uprawnienia dodatkowe wykorzystane przez pracownika, które należy wskazać w świadectwie pracy - urlop wypoczynkowy wskazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o pracę zawartej między stronami

4 10. Urlop wypoczynkowy w 2019 roku - zmiany!!! - nabywanie prawa i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego według najnowszej wykładni PIP w 2019 roku - nabywanie prawa i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym w 2019 roku - zasady wykorzystywania i udzielania urlopów zaległych w świetle najnowszego orzecznictwa SN - odwołanie pracownika z urlopu, przesunięcie terminu wykorzystania urlopu - zasady ustalania wymiaru urlopu oraz nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego (zaokrąglanie) - kryteria ustalania urlopu proporcjonalnego w 2019 roku - urlop na żądanie w świetle najnowszego orzecznictwa SN; możliwość odmowy udzielenia urlopu na żądanie - urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie (najnowsze orzecznictwo SN) - zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a urlop wypoczynkowy - zasady nabywania; oraz ustalania proporcji urlopu w przypadku pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - współczynnik urlopowy w 2019 roku 11. Uprawnienia rodzicielskie pracowników - wymiar urlopu rodzicielskiego - zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich - dopuszczalna ilość wniosków oraz terminy ich składania - dopuszczalność rezygnacji pracownika z prawa do urlopu rodzicielskiego - zasady dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi pomiędzy rodzicami - prawo do 2 dni zwolnienia z pracy z tytułu wychowywania dziecka ( lub wariant godzinowy) - uprawnienia ojca do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego - okoliczności i zasady przyznawania - ochrona stosunku pracy w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego - urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego 12. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w 2019 r. - ZMIANY!!! - obowiązki i sankcje dla pracodawcy za brak i niewłaściwe prowadzenie akt osobowych pracowników - obowiązki i sankcje dla pracownika kadr za brak i niewłaściwe prowadzenie akt osobowych pracowników 13. Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania w 2019 roku - konieczność zmian w regulaminach po zmianach przepisów 14. NOWOŚĆ - omówienie zmian planowanych od !!! min: - Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat - Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej - Przyjęcie jako preferowanej bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń dla pracowników

5 15. Indywidualne konsultacje z prelegentem Prowadzący Informacje organizacyjne Kalendarz zajęć: Informacje i zgłoszenia