Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U nr 178 poz. 1380)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)"

Transkrypt

1 Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Podstawa opracowania projektu Charakterystyka obiektu Zarządzenia i przepisy Zakres opracowania Analiza zagrożeń Projektowane instalacje System SSWiN Zastosowane urządzenia System CCTV Zastosowane urządzenia Okablowanie systemu Instalacja oddymiania grawitacyjnego Zastosowane urządzenia Powierzchnie oddymiania Zasilanie centrali oddymiania Wymagania w zakresie montażu, rozruchu, odbioru i eksploatacji Uwagi dla użytkownika systemów Wytyczne konserwacji Zestawienie podstawowych urządzeń... 19

2 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: - TT1 - Plan instalacji SWiN rzut piwnicy - TT2 - Plan instalacji SWiN rzut parteru - TT3 - Plan instalacji SWiN rzut piętra - TT4 - Plan instalacji CCTV rzut parteru - TT5 - Plan instalacji CCTV rzut parteru - TT6 - Plan instalacji ODDYMIANIA rzut parteru - TT7 - Plan instalacji ODDYMIANIA rzut piętra - TT8 - Schemat ideowy 1.2. Podstawa opracowania projektu Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji teletechnicznych zabezpieczeń basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie Charakterystyka obiektu. Projektowany budynek basenu wraz z zapleczem zlokalizowany jest w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie. Projekt wykonany został na podstawie programu funkcjonalno użytkowego ustalonego z Inwestorem. Bryła projektowanej inwestycji jest prosta, nowoczesna w formie, rozbudowana o wysunięty w kierunku południowym zespół wejściowy, zaakcentowany na osi wschód-zachód zieloną ścianą oraz wysuniętą kierunku północnym klatkę schodową, również zaakcentowaną poprzez zieloną ścianę. Dominującą formę założenia projektowego stanowi hala basenowa o wysokości około 10m. Przekryta jest dachem płaskim, przechodzącym płynnie poprzez zaokrąglony narożnik w fasadę szklaną (na elewacji zachodniej). Projektowany basen wraz z zapleczem to obiekt dwu kondygnacyjny, posiadający jedną kondygnację nadziemną i jedną podziemną niepełne podpiwniczenie parteru. Przewiduje się wykorzystanie takich materiałów jak dźwigary z drewna klejonego, szara trapezowa blacha dachowa, tynki cementowo wapienne w kolorze złamanej bieli oraz ciemnej szarości Zarządzenia i przepisy PKN-CEN/TS 54-14:2006- Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U nr 178 poz. 1380) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. u. nr 143, poz ze zmianą Dz.U nr 85 poz. 553) Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej", wydane przez CNBOP, autor opracowania: mgr inż. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych - Tom V Instalacje elektryczne, wyd. C.O.B.R.I. i U.E. Elektromontaż Warszawa. PN-93E-08390/14 Systemy alarmowe" Wymagania ogólne Zasady stosowania. Rozporządzenie MSWiA z dn w sprawie Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów PN IEC Instalacje bezpieczeństwa PN-EN :2002/A2:2007 Systemy alarmowe Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-EN :2009 (PN-EN :2009/A1:2010, PN-EN :2009/IS2:2011) Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 1: Wymagania systemowe PN-EN :2009 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania Pasywne czujki podczerwieni PN-EN :2009 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych PN-EN :2009 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 6: Zasilanie PKN-CLC/TS :2011 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 7: Wytyczne stosowania PN-EN :2002/A2:2007 Systemy alarmowe Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych PN-EN :2010 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych PN-EN :2010 Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 1: Wymagania systemowe

4 PN-E :1993 Systemy alarmowe Włamaniowe systemy alarmowe Ogólne wymagania i badania czujek Projekt architektoniczny budynku. Dokumentacja Techniczno Ruchowa Urządzeń Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje: Projekt wykonawczy sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SWiN); Projekt wykonawczy telewizji przemysłowej (CCTV); Projekt wykonawczy instalacji oddymiania; 1.6. Analiza zagrożeń W budynku wystąpić mogą następujące zagrożenia: wtargniecie intruza do pomieszczeń technicznych w celu zniszczenia lub uszkodzenia czy kradzieży urządzeń mechanicznych, sterujących klimatyzacją, wentylacją, bezpieczeństwem w budynku i co bezpośrednio może wpłynąć na zagrożenie zdrowia i życia ludzi w budynku poprzez ingerowanie w pracę tych urządzeń, pozostanie intruza lub pracownika w nadzorowanych pomieszczeniach budynku w czasie niedozwolonym określonym przepisami lub BHP, kradzież sprzętu, zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń, które pracują w systemie ciągłym /tablice rozdzielcze, serwerownia/. Czynniki sprzyjające wystąpieniu zagrożeń: swoboda poruszania się osób obcych klientów itp. (rozpoznanie systemów zabezpieczeń), możliwość podjęcia sprawnej ucieczki z miejsca zdarzenia 2. Projektowane instalacje System SSWiN Budynek w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, włamaniem i napadem będzie wyposażony w instalację sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SWiN). Centralka będzie zamontowana w pomieszczeniu recepcji razem z klawiaturą sterującą i sygnalizatorem akustycznym. Elementy dozorowe w postaci czujek PIR+MW oraz kontaktronów magnetycznych będą połączone liniami dozorowymi z centralą alarmową poprzez ekspandery wejść/wyjść. Do centrali alarmowej będą też przyłączone klawiatury sterujące pozwalające na

5 uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego z wybranych miejsc budynku w całości lub w części (zależnie od oprogramowania prawa dostępu użytkowników do ustalenia z Inwestorem/Użytkownikiem na etapie wykonawstwa). Dzięki zastosowaniu klawiatur z wbudowanym czytnikiem kart możliwy będzie prosty dostęp autoryzowanych użytkowników poprzez pastylki lub karty zbliżeniowe. Dodatkowym elementem systemu będzie przycisk napadowy, którego użycie wzbudzi natychmiastowy alarm oraz sygnalizację alarmową cichą lub głośną (zależnie od zaprogramowania centrali). Centralę należy połączyć z punktem dozoru w Agencji ochrony nocnej, która będzie nadzorować stan obiektu po zakończeniu pracy dziennej. Do agencji będą wysyłane sygnały włamania, jak również napadu. Rozmieszczenie urządzeń oraz trasy kablowe przedstawiono na rysunkach Zastosowane urządzenia Centrala SWiN Zaawansowana centrala alarmowa oferująca oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń, ich możliwości mogą być dostosowane do bieżących potrzeb od niewielkich systemów, po rozległe instalacje. Należy zastosować centralę alarmową serii Integra dirmy Satel lub równoważną. Dużym atutem central serii Integra są ich możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami GSM oraz TCP/IP. Cechy charakterystyczne urządzenia: możliwość podziału systemu na strefy i partycje. magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń. obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych. funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej. wbudowany zasilacz impulsowy Czujka ruchu PIR + MW Wykorzystuje łączoną technologię detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej. Uruchomienie przekaźnika sygnału alarmowego następuje dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki zostaną naruszone w tym samym czasie. Należy zastosować czujkę serii Silver firmy Satel lub równoważną, kompatybilną z zastosowaną centralą alarmową. Cechy charakterystyczne: zgodność z EN50131 Grade 2 tor PIR i mikrofalowy cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji precyzyjna soczewka Fresnela funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy wykrywanie zamaskowanego intruza

6 zdalnie uruchamiany tryb testowy pamięć alarmu Podcentrala (ekspander wejść/wyjść) Należy zastosować moduł kompatybilny z centralą alarmową. Zaprojektowany moduł CA-64 PP przeznaczony jest do central serii Integra i pozwala na rozbudowę centrali o dodatkowe 8 wejść z obsługą konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL oraz 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych i OC. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł. Moduł wyposażony jest w zasilacz buforowy o wydajności 2,2 A, zapewniający dodatkową energię do zasilania elementów systemu alarmowego. Cechy charakterystyczne: rozbudowa systemu o 8 wejść rozbudowa systemu o 8 wyjść 4 wyjścia typu OC i 4 wyjścia przekaźnikowe zasilacz impulsowy Manipulator kodowy Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemu włamaniowego. Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne. Dodatkowo, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła. Należy zastosować klawiaturę INT-KLCDR-GR lub równoważną, kompatybilną z zaprojektowaną centralą alarmową. Cechy charakterystyczne: podświetlenie klawiatury i wyświetlacza diody LED informujące o stanie systemu alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 2 wejścia sygnalizacja utraty łączności z centralą łącze RS-232 do współpracy z programem serwisowym czytnik kart zbliżeniowych Czujka magnetyczna Należy zastosować czujkę magnetyczną S-4 lub równoważną. Projektowana czujka składa się z dwóch elementów: czujnika magnetycznego (kontaktronu) i magnesu. Kontaktron umieszczony w pobliżu magnesu zamyka obwód elektryczny. Czujka może być stosowana wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych, np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów,

7 pomieszczeń, urządzeń; w systemach automatyki itd. Z uwagi na wysoki stopień ochrony przeciwsabotażowej może być stosowana w miejscach wymagających szczególnego nadzoru. Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej. Funkcję sygnalizacji realizuje w dwojaki sposób: optycznie (miganiem lampy koloru czerwonego) i akustycznie (modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności). Źródło światła stanowi palnik ksenonowy (flesz), natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Należy zastosować sygnalizator serii SP-4002 lub równoważny. Konstrukcja obudowy sygnalizatora oraz wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewniają wysoki stopień zabezpieczenia przeciwsabotażowego (m.in. przed otwarciem, przed oderwaniem od podłoża). Układ elektroniki sygnalizatora jest wykonany techniką SMD i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, co zapewnia wysoką niezawodność urządzenia. Obudowa zewnętrzna wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny Wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony jest do systemów sygnalizacji włamania i napadu. Źródło światła stanowią dwa zespoły diod LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Należy zastosować sygnalizator serii SP-220R lub równoważny. Obudowa wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża) System CCTV System telewizji przemysłowej zaprojektowano tak, aby wspomagał pracę służb dozoru oraz systemu SWiN. System telewizji przemysłowej będzie zainstalowany w pomieszczeniu trenera. System monitorował będzie strefy wejść do kompleksu basenowego, ciągi komunikacyjne oraz nieckę basenu. W skład systemu wchodzą: podsystem obserwacji wizyjnej tj. kamery, obiektywy, obudowy ochronne, uchwyty itp.; podsystem odbioru wizji tj. monitory; podsystem archiwizacji tj. rejestratory obrazu; System kamer będzie monitorował: najbliższe otoczenie budynku,

8 wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne w obiekcie Na zewnątrz budynku przewidziano zainstalowanie kamer przystosowanych do pracy w ciężkich warunkach atmosferycznych. Obudowy będą wyposażone w odpowiednie uchwyty mocujące do konstrukcji budynku. Zastosowano system kamer w technologii IP, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie doskonałej jakości obraz przy użyciu jednego typu okablowania do sygnału wizji i zasilania. Wszystkie kamery zewnętrzne należy zamontować na wysokości co najmniej 4m. Na zewnątrz instalację należy wykonać zapewniając szczelność instalacji. Wewnątrz budynku przewidziano zainstalowanie kamer na wysokości co najmniej 2,5m. Wszystkie kamery podłączone są do rejestratorów cyfrowych, z których obraz przekazywany jest na monitor. Na jednym monitorze obserwować będzie można obraz z wybranej jednej kamery lub kilku kamer jednocześnie. Lokalizacja kamer wewnętrznych wskazana jest na rzutach. Obraz obserwowany na monitorze będzie nagrywany na dyskach twardych. Dla 14 dniowego cyklu zapisu, przy założeniu prędkości nagrania do 12 klatek/s przy rozdzielczości 1920x1080 w najwyższej jakości należy zastosować dyski twarde o łącznej pojemności 10TB. Przewidziano rejestrator z możliwością podłączenia wymaganych 5 dysków twardych o pojemności 2TB każdy. Rejestrator będzie również pełnił rolę zasilacza do zastosowanych kamer. Monitor i rejestrator umieszczony zostanie w pomieszczeniu recepcji. Rozmieszczenie elementów oraz trasy kablowe wskazano na rzutach. Dla dłuższej i niezawodnej pracy rejestratora proponuje się użycie zasilacza UPS(600VA) celem zapewnienia zasilania gwarantowanego na czas 15 min dla systemu CCTV w czasie zaniku prądu Zastosowane urządzenia Kamera zewnętrzna Należy zastosować kamery o symbolu ZN-B2MTP lub równoważne. Kamery te są idealnym narzędziem do optymalnego nadzoru niezależnie od warunków pogodowych i oświetleniowych. Kamera tej serii posiada klasę szczelności IP66 oraz promiennik podczerwieni umożliwiający doświetlenie terenu z maksymalnym dystansem do 30. Wbudowany obiektyw typu motor-zoom 3-9mm pozwala na precyzyjne i wysokiej jakości ustawienie obrazu. Charakterystyka przykładowej kamery Model ZN-B2MTP Przetwornik: 1/2.8 Sony IMX036 CMOS / 2096x1561

9 Rozdzielczość: Dzień/noc: 1080p Filtr IR-Cut Parametry video: Rozdzielczości: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (720p), 640 x 480 (VGA), Dual Stream (H.264, MJPEG) 320 x 240 (QVGA), 704 x 480 (4CIF), 352 x 240 (CIF) Kompresja: Kompresja: H.264 Profil Główny/Base/High V.2 Czułość: Ilość klatek: Obiektyw: Wyjście video: Migawka elektroniczna: Sieć: Wej./Wyj. alarmowe Gniazdo pamięci SD ATW: AGC/BLC: 2D/3DNR: Protokoły: Kompatybilne przeglądarki: Zasilanie: MJPEG 75 poziomów jakości 0.16 lux (F1.2, 50 IRE), 0 lux tryb B/W IR LED ON 1 25kl./sek. 3 9mm Motor-Zoom + AutoFocus + P-Iris BNC (serwisowe), 75 Ohm 1Vp-p 1/4 1/2000sek. Interfejs 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) 2 wejścia / 2 wyjścia Tak, microsd Auto / Ręcznie Tak / Tak Pobór mocy: Max 9.6W Temp. pracy: Wymiary: Obudowa: Waga: 1.9g Kamera wewnętrzna Tryb dynamicznej redukcji szumów zależny od kodeka H.264/MJPEG IPv4/6, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP IE 7.0+, Firefox, Chrome, Smart phone 24VAC, PoE (802.3af) -10 C +50 C 113mm x 124.7mm Aluminium Do zastosowania na hali pływalni należy zastosowac kamery IP ZN-M2AF w obudowie szczelnej lub równoważne. Kamera ta, mimo swoich niewielkich rozmiarów charakteryzuje się ostrym i wyrazistym obrazem pozbawionym degradacji pikseli. Wbudowany obiektyw typu motor-zoom 5-25mm z funkcją autofokus jest dodatkowym atutem kamery.

10 Cechy przykładowej kamery Model ZN-M2AF Przetwornik: 1/2.8 Sony IMX036 CMOS / 2096x1561 Rozdzielczość: Full HD 1920x1080 Dzień/noc: Elektroniczna funkcja dualna Parametry video: Rozdzielczości: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 1280x720, 640x480, 320x240, 704x576, 352x288 Dual Stream (H.264, MJPEG) Kompresja: Kompresja: H.264 Profil Główny/Base/High V.2 MJPEG 75 poziomów jakości Czułość: 0.63lux (F3.5 / 50IRE / kolor) Ilość klatek: 1 25kl./sek. Obiektyw: 5 25mm Motor-Zoom + AutoFocus Wyjście video: BNC (serwisowe), 75 Ohm 1Vp-p Migawka elektroniczna: 1/4 1/2000sek. Sieć: Interfejs 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) S/N: >50dB ATW: Auto / Ręcznie AGC/BLC: Tak / Tak 2D/3DNR: Tryb dynamicznej redukcji szumów zależny od kodeka H.264/MJPEG Protokoły: IPv4/6, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP Kompatybilne przeglądarki: IE 7.0+, Firefox, Chrome, Smart phone Zasilanie: PoE (802.3af) Pobór mocy: 110mA / 48VDC, maks. 3W Temp. pracy: -10 C +50 C Wymiary: 50.5mm x 47.4mm x 62.8mm Obudowa: Aluminium Waga: 160g Kamera wewnętrzna kopułowa Do ciągów komunikacyjnych przewidziano kamerę kopułową ZN-MD221M lub równoważną. Kamera posiada wbudowany obiektyw 2.1mm. Dzięki jej budowie jest możliwy montaż zarówno na ścianie, jak i na stropie. Kamera posiada klasę szczelności IP66.

11 Parametry przytoczonej kamery Model Przetwornik: Rozdzielczość: Zoom: Dzień/Noc: ZN-MD221M 1/2.8 Sony IMX036 CMOS / 2096x1561 Full HD 1920x1080 Cyfrowy Zoom: 2 10x Elektroniczna funkcja dualna Parametry Video: Rozdzielczości: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 1280x720, 640x480, 320x240, 704x576, 352x288 Dual Stream (H.264, MJPEG) Kompresja: Kompresja: H.264 Profil Główny/Base/High V.2 Czułość: Ilość klatek: MJPEG 75 poziomów jakości 0.63lux (F3.5 / 50IRE / kolor) 1-25kl./sek. Obiektyw: 2.1mm (kąt poziomy ) Elektroniczna migawka: Sieć: S/N: ATW: AGC/BLC: 2D/3DNR: Protokoły: Kompatybilne przeglądarki: Wyjście video: Zasilanie: Pobór mocy: 1/4 1/2000sek. Interfejs 10/100 Base-T (RJ-45) >50dB Auto / Ręcznie Tak / Tak Tryb dynamicznej redukcji szumów zależny od kodeka H.264/MJPEG IPv4/6, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP IE 7.0+, Firefox, Chrome, SmartPhone BNC (serwisowe), 75 Ohm 1Vp-p PoE (802.3af) 110mA / 48VDC, maks. 3W Temp. pracy: -10 C C / wilgotność maks. 90% Wymiary: Obudowa: Waga: 110mm x 67.5mm Odlew aluminium 360g Rejestrator wideo Seria rejestratorów PixelMaster, to nowoczesna odsłona sieciowych rejestratorów marki GANZ. Urządzenia te charakteryzują się wysoką wydajnością oraz niezawodnością. Przeznaczone są do współpracy z kamerami IP z serii PixelPro. Posiadają wbudowany zasilacz PoE co znacząco upraszcza

12 schemat wykonywanej instalacji oraz pozwala na zmniejszenie kosztów i zaoszczędzenie czasu. Rejestratory te współpracują z kamerami na zasadzie Plug & Play. Cechy produktu: Nagrywanie 25kl./sek. FULL-HD dla każdej kamery Wbudowany switch z zasilaczem PoE Kompresja H.264 Wyjście HDMI 1080p Obsługa do 5wbudowanych dysków SATA Automatyczne wykrywanie kamer Plug & Play Port RS485 do sterowania za pomocą konsoli ZCA-SC201 Zasilanie 230VAC. 16-kanałowy rejestrator cyfrowy Kompresja H.264, DVD-RW, rejestracja: do 400kl./sek.(CIF), możliwość instalacji 4 wew. dysków SATA (obsługa mirroringu RAID-1), 7 wyjść monitorowych: 1XHDMI, 1XBNC, 1XVGA, 4XSPOT BNC,

13 Okablowanie systemu Okablowanie systemu CCTV wykonać przewodem typu skrętka, doprowadzając przewód S/FTP 4x2x0,5 kat. minimum 6 do każdej kamery. Prowadzenie przewodów w rurkach instalacyjnych lub korytach instalacyjnych PCV. Na końcach linii należy zostawić zapas przewodów Instalacja oddymiania grawitacyjnego Każda z klatek będzie wyposażona w okno oddymiające z dobranymi przez producenta siłownikami. Dobór okien oddymiających oraz otworów napowietrzających o właściwych parametrach w opracowaniu branży architektonicznej. Zadaniem projektowanego systemu będzie przeprowadzenie działań mających na celu utrzymanie bezpiecznej drogi ewakuacyjnej przez klatki schodowe w przypadku pojawieniu się dymu. Projektowany system w przypadku wykrycia dymu na klatce schodowej zainicjuje samoczynne otwarcie okien oddymiających na ostatniej kondygnacji. Uruchomienie oddymiania będzie następować w przypadku: wykrycia dymu przez autonomiczną czujkę dymu na klatce schodowej, wciśnięcia przycisku oddymiania. Dodatkowo należy umieścić czytelną informację w pobliżu drzwi: W RAZIE URUCHIOMIENIA ODDYMIANIA NALEŻY OTWORZYĆ I ZABLOKOWAC W POZYCJI OTWARTEJ DRZWI WEJŚCIOWE Zastosowane urządzenia. Centrala oddymiania ACTULUX SYM 24V 5A Centrale SVM Mini skonstruowane zostały w celu zapewnienia komfortu kontroli funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej. Sterowanie 24V DC. Centrala wyposażona jest w przekaźnik bezpotencjałowy dla urządzeń zewnętrznych (alarm, uszkodzenie, itp). Istnieje możliwość połączenia urządzeń w sieć. Specyfikacja Centrala Oddymiania 24V Typ SVM 24V-5A / SVM 24V-8A Zasilanie: 230V AC - max. 1.5A Sterowanie: 24V DC Wyjście napędów : 1 szt (linie detekcji: 1-4 linie) Max. Obciążnie: 5A / 8A Temperatura pracy: -15 C C Stopień ochrony: IP 54 (IP 50 przy zastosowaniu przycisku na przednim panelu) Zasilanie awaryjne (72h): TAK Wymiary WxDxH / Ciężar akumulatorwów: 238 x 113 x 286 mm / 7,5 kg

14 Kolor: Biały front - czarne tło pod diody sygnalizacyjne Typ i ilość akumulatorów: 2 szt 12V/7.2AH Strefy oddymiania: 1 szt linia przycisków. Max.obciążenie przyciskami oddymiania (LED/buzzer)=6.6mA ok 10/4 Wentylacja 1 szt - przyciski wentylacji bez limitu Czujki (smoke/heat) impuls 1 szt linia detektorów. Max.obciążenie czujkami dymu =2.2mA około 22 czujki Czujka pogodowa: TAK Alarm wyjście: TAK - przekaźnik bezpotecjałowy max. 48V / 0.5A Uszkodznie wyjście TAK - przekaźnik bezpotecjałowy max. 48V / 0.5A 24V DC do urządzeń zewnętrznych 24V DC / max. 0.5A Bus komunikacja: TAK - podłącznie 2-20 szt central - linia pod detekcją Wizualizacja diodami (LED) na przednim panelu: OK / AC uszkodzenie / Niski poziom naładowania baterii / Uszkodzenie linii / Alarm / Wentylacja DIP: switch (standard) Time Serwis (błyska swieci dioda LED / Uskodzenie (alarm przy uszkodzeniu linii) / Tryskacze(zaykanie w czasie alarmu) / Ustawienie portu Bus (reakcja na sygnał z portu Bus.) / Bespotencjałowy przekaźnik do wentylacji Certyfikaty CNBOP, EN :2005, EN Centralę montować możliwie blisko stropu. Zasilić napięciem 230VAC z najbliższej tablicy rozdzielczej przewodem YDYżo 3x2,5. Przycisk oddymiania WSK - B Przyciski oddymiania są przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania budynków. Służą do ręcznego wyzwolenia procesu oddymiania, kasowania alarmu oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiania. Należy zastosować przycisk WSK B dedykowany do centrali oddymiania ACTULUX. Użyty przycisk posiada optyczną sygnalizację sprawności systemu, dostęp do przycisku wyzwalającego jest chroniony szybką. Cechy charakterystyczne: Obudowa aluminiowa Kompatybilny z centralą oddymiania

15 Przyciski oddymiania należy montować na kondygnacjach 0 oraz 1. Wysokość montażu określono na 1,5m nad podłożem. Okablowanie do przycisków przewodem YnTKSY 3x2x0.8. Zależnie od zastosowanego typu przycisku typ przewodu może ulec zmianie. Przycisk przewietrzania PW Przyciski przewietrzania służą do ręcznego otwierania i zamykania grupy przewietrzania w owiązaniu z centralami oddymiania lub przewietrzania ACTULUX. Należy zastosować przycisk PW dedykowany do centrali ACTULUX : przycisk przewietrzania, w wykonaniu podtynkowym funkcje: OTWIERANIE - ZATRZYMYWANIE - ZAMYKANIE przy pomocy podwójnego przycisku z nieryglowanymi zestykami zwiernymi Czujka dymu MPD 821 z gniazdem Do zabezpieczenia klatki autonomiczną czują na linii dozorowej centrali oddymiania należy użyć konwencjonalnej czujki optycznej typu MPD 821 z gniazdem kompatybilnej z projektowaną centralą oddymiania. Zaprojektowana czujka jest elementem przeznaczonym do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Czujkę należy montować na piętrze na stropie, z zachowaniem obowiązujących wytycznych montażu punktowych czujek dymu. Okablowanie czujki przewodem YnTKSY 1x2x Powierzchnie oddymiania Zgodnie z wytycznymi i normami, biorąc pod uwagę warunki techniczne i architektoniczne do oddymiania należy wykorzystać otwory oddymiające na ostatniej kondygnacji. Obliczenia wymaganych powierzchni oddymiania i napowietrzania zawarto w opracowaniu architektonicznym Zasilanie centrali oddymiania Podstawowe (tzw. główne źródło zasilania) napięcie zasilania 230 V AC z istniejących przyłączy, odpowiednio opisanych, na tablicy rozdzielczej piętrowej. Rezerwowe z akumulatorów dedykowanych do projektowanej centralki oddymiania. Należy zastosować akumulatory zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową centrali. 3. Wymagania w zakresie montażu, rozruchu, odbioru i eksploatacji. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z normą PN E Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji zastąpioną przez Specyfikację Techniczną, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V - Instalacje elektryczne, wyd. C.O.B.R.I. i U.E. Elektromontaż Warszawa, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami BHP oraz Polskimi Normami.

16 Przewody linii dozorowych, linii wykonawczych i sygnalizatorów ostrzegawczych oraz zasilające centralę powinny przechodzić (w miarę możliwości) przez ściany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami PVC lub gipsem). Przejścia przez ściany i stropy muszą zostać uszczelnione masą ognioodporną. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, przewód instalacji ppoż. powinien iść jak najniżej (najbliżej ściany). Przewody muszą być odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spełniać wymagania stawiane przez samo pomieszczenie. Przewody muszą być układane na stałe, przy pomocy odpowiedniego osprzętu instalacyjnego tak, aby możliwość ich uszkodzenia była znikoma. Nie wolno mocować przewodów do linek nośnych opraw oświetleniowych. Instalację należy wykonać za pomocą wyszczególnionych przewodów Nie zaleca się równoległego łączenia żył w celu zwiększenia ich przekroju. Należy dążyć do tego, aby ilość połączeń była jak najmniejsza. Zabronione jest skręcanie żył w celu ich połączenia. Połączenia powinny być lutowane lub wykonane niezawodną, mechaniczną metodą (np. przy zastosowaniu połączeń śrubowych lub zacisków). Dopuszczalne zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami (określonymi w w/w przepisach) można zmniejszyć o 50% w przypadku stosowania przewodów ekranowanych z żyłami skręcanymi. Wnętrzową instalację przewodową należy ułożyć wykorzystując następujące materiały: przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm2 (zasilanie 230 V AC centrali oddymiania), przewód HDGS 3x1,5 (do okien oddymiejących) telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0.8 mm (linie dozorowe), telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw 3x2x0.8 mm (linie przycisków oddymiających). Przewód S/FTP kat 6 4x2x0,5 (połączenia sieciowe kamer) linie do klawiatur prowadzić przewodem magistralowym YTDY 6x0.5 linie dozorowe z czujkami elektronicznymi i czujkami magnetycznymi prowadzić przewodem YTDY 6x0.5, Całe oprzyrządowanie musi zostać odpowiednio rozprowadzone i zamocowane, albo zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzenia.

17 Przewody ułożyć wspólnie w korytkach PCV oraz metalowych lub rurkach PVC instalacji w pozostałych przypadkach w bruzdach w rurkach PCV, czujniki mocować zgodnie z załączonymi rysunkami. Montaż instalacji wykonać zgodnie z dokumentacją, oraz obowiązującymi normami. Przestrzegać instrukcji producenta odnośnie instalowania urządzeń. Prace montażowe należy wykonywać przy zachowaniu przepisów BHP. Rozmieszczenie elementów instalacji i trasy linii dozorowych pokazano na rysunkach dołączonych do projektu. 4. Uwagi dla użytkownika systemów Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić w/w, stałą konserwację zapewniającą prawidłowość funkcjonowania systemu. Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika operacyjnego), w którym należy zamieszczać wszystkie uwagi dotyczące pracy systemu: regularne kontrole instalacji i urządzeń, dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia w instalacji, wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fałszywe oraz uszkodzenia. Osoby, którym powierzy się stałą obsługę centrali oddymiania powinny zostać przeszkolone w zakresie niezbędnych czynności, które należy wykonać w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno montażowych) instalacji oddymiania należy zapewnić: nadzór autorski, nadzór inwestorski Odbiór instalacji powinien odbyć się po wykonaniu całego systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dokumentacji powykonawczej Po odbiorze instalacji należy przekazać nadzór konserwatorowi, który sprawował będzie nadzór nad instalacją. W trakcie odbioru należy dokonać sprawdzenia skuteczności działania systemu sygnalizacji. Niezwłocznie po uruchomieniu i sprawdzeniu działania instalacji należy dokonać szkolenia wyznaczonego personelu z obsługi systemu. 5. Wytyczne konserwacji. Po przekazaniu systemu oddymiania do eksploatacji należy przeprowadzać konserwacje urządzeń i instalacji w następujących odstępach czasu: sprawdzenie działania systemu - co 3 miesiące,

18 usuwanie zanieczyszczeń usuwanie ewentualnych awarii - według potrzeb, - na bieżąco. Wszystkie sprawdzenia i naprawy należy odnotowywać w książce zdarzeń, podając datę, godzinę, rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonującej wpisu. Opracował: Kacper Konarzewski

19 6. Zestawienie podstawowych urządzeń Lp. Nazwa urządzenia Ilość szt. SWiN 1 Centrala SWiN w obudowie z zasilaczem i akumulatorem 1 2 Ekspander 8 wejść z zasilaczem w obudowie 2 3 Expander wejść/wyjść z zasilaczem w obudowie 1 4 Czujka ruchu PIR+MW 17 5 Magnetyczna czujka otwarcia - kontaktron 6 6 Przycisk napadowy 1 7 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny 2 8 Manipulator kodowy 2 CCTV 9 Rejestrator CCTV IP, 16kanałów, PoE, H.264, Full-HD, 30kl./s 1 10 Kamera zewnętrzna z promiennikiem IR, 1080p, obiektyw 3-9mm, motor-zoom, zasil.poe 6 11 Kamera IP, 1080p, obiektyw 5-25mm, motor-zoom, zasil.poe w obudowie 5 12 Kamera IP kopułowa, 1080p, obiektyw 2.1mm, zasil. PoE 5 13 Monitor CCTV 23", rozdzielczość 1920x1080, wejścia HDMI, DVI, VGA, PC 1 ODDYMIANIE 14 Centrala oddymiania 16A, 1 linia, 2 grupy z baterią akumulatorów 1 15 Centrala oddymiania 8A, 1 linia, 1 grupa, z baterią akumulatorów 1 16 Przycisk oddymiania z sygnalizacją optyczno-akystyczną, natynkowy, pomarańczowy 4 17 Punktowa czujka dymu systemu oddymiania z gniazdem 2 18 Klapa oddymiająca - zgodnie z opracowaniem architektonicznym 3

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH 1 Wstęp Celem niniejszego projektu jest wybudowanie systemu monitoringu opartego na kamerach IP dla SP w Grębocicach. Efektem końcowym

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV Załącznik nr 2 do znak rozpoznania cenowego: OPPUiPR.817.6.37.2013 PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV Nazwa obiektu: Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT EGZ. NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: TEMAT: INWESTOR: ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY TEREN ZAKŁADU DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. SOBIEJUCHY 88-400 ŻNIN SYSTEM MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 45312100-8 CPV 45312200-9 CPV 45314320-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 45312100-8 CPV 45312200-9 CPV 45314320-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 453200-8 CPV 4532200-9 CPV 4534320-0 INWESTYCJA : BUDYNEK GŁÓWNY A ADMINISTRACYJNY BUDYNEK B GARAŻOWO-GOSPODARCZY Komenda Miejska

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo