Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce. Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce. Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 2009"

Transkrypt

1 Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 29

2 Spis treści Informacje o badaniu... 3 Metodologia i próba... 5 Główne ustalenia badawcze.. 7 Wyniki badań Aneks Struktura własności...4 O ARC Rynek i Opinia

3 Informacje o badaniu 3

4 Informacje o badaniu Cele badania: Celem badania była analiza tendencji i sytuacji w branży elektrycznoinstalacyjnej Zakres badania: Badanie miało za zadanie dostarczenie informacji na temat następujących obszarów: Struktura, dynamika i potencjał rynku instalacji elektrycznych w Polsce Przewidywana sytuacja na rynku instalacji elektrycznych w latach 29/21 Struktura odbiorców firm z branży elektroinstalacyjnej Poziom i struktura zatrudnienia w branży elektroinstalacyjnej Struktura własności firm działających na rynku instalacji elektrycznych w Polsce Poziom i struktura eksportu polskich produktów elektroinstalacyjnych Główne rynki zbytu firm elektroinstalacyjnych 4

5 Metodologia i próba Metodologia i próba Badanie zrealizowano metodą ilościową przy wykorzystaniu techniki wywiadów kwestionariuszowych online Zrealizowano N=9 wywiadów z łącznej liczby 2 firm wytypowanych do badania. Badanie przeprowadzono na grupie największych i najbardziej liczących się firm w branży elektroinstalacyjnej wytypowanych przez Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne. Badanie przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 29. Narzędzie stanowił wystandaryzowany kwestionariusz wywiadu zaakceptowany przez PSE Uwaga: przedstawione w raporcie tendencje dotyczą tylko i wyłącznie firm objętych badaniem 5

6 Badane podmioty gospodarcze Nazwa firmy Przedsiębiorstwo "AGAT S.A., Koluszki ElektriMont Sp. z o. o., Kraków Struktura własności Spółka akcyjna. Główni udziałowcy: Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele: Wiesław i Maciej Skimina N =9 ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice Elektromont 1 Sp. z.o.o., Konin Elektromontaż Kraków S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. ELEKTROTIM S.A., Wrocław Spółka akcyjna.główni udziałowcy: ING Otwarty Fundusz Emerytalny, Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU, AIG Otwarty Fundusz Emerytalny, AXA OFE, Otwarty Fundusz Emerytalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele: Elżbieta Radziszewska-Kotlewska, Karolina Komorowska, Paweł Kotlewski Spółka akcyjna. Udziałowcy: PROCHEM S.A., Świadek, Południak, Pracownicy Spółka akcyjna. Udziałowcy: Skarb Państwa, Budimex, Citibank Handlowy Spółka akcyjna (od 29 roku Grupa Kapitałowa). Udziałowcy: Rozproszony akcjonariat pracowniczy Spółka akcyjna. Udziałowcy: Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski, ING TFI S.A., Aviva Investors Poland S.A., Millennium Dom Maklerski TP-elbud, Bierawa Właściciel: Tadeusz Pocałuń 6

7 Główne ustalenia badawcze 7

8 Główne ustalenia badawcze [1/3] Zgodnie z deklaracjami badanych firm przychody z projektowania, wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz produkcji elektroenergetycznych zwiększyły się w roku 28 w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie poziomu przychodów z prowadzonej działalności wpłynęło na wzrost zysku netto badanych podmiotów. Porównując wyniki z roku 28 do 27 obserwujemy trend wzrostowy. Badane firmy charakteryzuje zróżnicowanie ze względu na typ odbiorcy. Np.: firma ElektriMont Sp. z o. o. deklaruje, że jej odbiorcą w 1% jest generalny wykonawca, przeciwieństwem są wyniki uzyskane od spółki Elektromont 1, która wskazuje na klienta finalnego jako jedynego odbiorcę. (1% klient finalny vs. % generalny wykonawca). 8

9 Główne ustalenia badawcze [2/3] Największym odbiorcą (według segmentu rynku) jest budownictwo. W roku 28 budownictwo łącznie (budownictwo przemysłowe, biurowo-hotelowe oraz handlowomagazynowe) było odbiorcą 75,8% działalności analizowanych podmiotów. Porównując wyniki dla roku 28 i 27 zaobserwowano spadek udziałów branży budowlanej jako odbiorcy w porównaniu do innych segmentów rynku. Analizowane podmioty gospodarcze w 28 r. zatrudniały razem 3959 pracowników. Poziom zatrudnienia w 28 wzrósł o 6,1% (ogółem) w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej osób zatrudnia Elektrobudowa S.A. (1657 zatrudnionych w roku 28), najmniej Elektromont 1 Sp. z.o.o. (93 osoby-28 rok). Największą grupę osób zatrudnioną na umowę o pracę stanowili elektromonterzy na budowach (38,9% spośród wszystkich grup w 28 roku). Pięć spośród dziewięciu analizowanych firm zajmuje się eksportem. Największy procentowy udział eksportu w obrotach firmy ma ElektriMont Sp. z o. o. (48%), głównie eksportujący na rynki: niemiecki, francuski oraz holenderski. 9

10 Główne ustalenia badawcze [3/3] Ze względu na niejednorodność badanych podmiotów (różnice w wielkości firmy, strukturze i charakterystyce odbiorców) oraz czas realizacji badania (okres finansowej dekoniunktury) prognozy odnośnie sprzedaży/zysku netto należy traktować ze szczególną ostrożnością. Wyłączając obserwacje skrajne, badani podzielili się na dwie grupy pierwsza szacuje niewielki wzrost zysku netto za rok 29 (w stosunku do roku ubiegłego) od +1% do +5%, druga wskazuje na spadek zysku netto w przedziale od 7% aż do 5%. 1

11 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Wyniki 11

12 W tym miejscu znajduje się Przychody ze sprzedaży przykładowy tytuł Projektowanie instalacji elektrycznych Wykonawstwo instalacji elektrycznych Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Instalacje elektryczne słaboprądowe Instalacje elektryczne silnoprądowe Instalacje elektryczne słaboprądowe Urządzenia rozdzielcze SN Urządzenia rozdzielcze nn Stacje kontenerowe inne 12

13 Przychody ze sprzedaży ogółem [1/3] (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Pyt.1A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. 227 Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

14 Przychody ze sprzedaży ogółem [2/3] (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Pyt.1B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A ElektriMont Sp. z o. o. ELEKTROTIM S.A. Elektromontaż Kraków S.A. TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 14

15 Przychody ze sprzedaży ogółem [3/3] (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Pyt.1C Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 1 2 tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. 29 Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

16 Przychody (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Pyt.2A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. 227 Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A. 51 TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

17 Przychody (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne słaboprądowe Pyt.2B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A. 184 TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

18 Przychody (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Pyt.3A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Kraków S.A. TP-elbud ELEKTROTIM S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 18

19 Przychody (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne słaboprądowe Pyt.3B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A ELEKTROTIM S.A ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Kraków S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 19

20 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Urządzenia rozdzielcze SN Pyt.4A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ELEKTROTIM S.A. ElektriMont Sp. z o. o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. 2

21 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Urządzenia rozdzielcze nn Pyt.4B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 ELEKTROTIM S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! tys. PLN Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. 21

22 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Stacje kontenerowe Pyt.4C Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ELEKTROTIM S.A. ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! 22

23 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych inne Pyt.4D Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 Profil dodatkowej sprzedaży tys. PLN Elektromontaż Rzeszów S.A słupy i maszty oświetleniowe stalowe i aluminowe ELEKTROBUDOWA S.A mosty szynowe i pozostałe wyroby Elektromontaż Poznań S.A montaż i uruchomienie rozdzielnic; usługi gięcia i cięcia Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud ELEKTROTIM S.A. b.d. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. 23

24 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [1/3] Łączny zysk netto w badanych podmiotach gospodarczych ZSUMOWANY ZYSK NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Łączna suma dla 8 podmiotów wyniosłaby 786 tys. PLN w roku 27 i tys. PLN w roku

25 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [2/3] Średni zysk netto w badanych podmiotach gospodarczych ŚREDNI ZYSK NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Średnia liczona dla 8 podmiotów wyniosłaby 885,75tys. PLN w roku 27 i 1217,75 tys. PLN w roku

26 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [3/3] Mediana zysku netto w badanych podmiotach gospodarczych MEDIANA ZYSKU NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Mediana liczona dla 8 podmiotów wyniosłaby 6554 tys PLN w roku 27 i 7518tys. PLN w roku

27 Struktura odbiorców - wg typu odbiorcy [1/4] Ogółem Pyt.4E Struktura odbiorców (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% Średnia 54,3% 45,7% Rok 27 Mediana 56,% 44,% Średnia 52,9% 47,1% Rok 28 Mediana 51,% 49,% Generalny wykonawca Klient finalny 27

28 Struktura odbiorców wg typu odbiorcy [2/4] W podziale na poszczególne podmioty Pyt.4E Struktura odbiorców według typu odbiorcy (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% Ogółem średnia dla 28 52,9% 47,1% ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud 1,% 92,% 8,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Kraków S.A. ELEKTROTIM S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. 62,% 61,% 51,% 46,% 39,% 25,% 38,% 39,% 49,% 54,% 61,% 75,% 1,% Generalny wykonawca Klient finalny 28

29 Struktura odbiorców wg segmentu rynku [3/4] Ogółem Pyt.4F Struktura odbiorców według segmentu rynku (w%, średnia wartość dla roku 27 i 28) N=9 Użyteczność publiczna Infrastruktura komunikacyjna 5,% 9,% 4,2% 2,7% 7,8% 6,1% 6,9% 3,4% Energetyka zawodowa 18,1% 17,1% Ochrona środowiska 6,2% 8,7% Budownictwo handlowo magazynowe Budownictwo biurowo hotelowe 54,8% 5,% GŁÓWNY ODBIORCA: BUDOWNICTWO 75,8% W 28 ROKU I 79,1% W ROKU 27 Budownictwo przemysłowe

30 Struktura odbiorców wg segmentu rynku [4/4] W podziale na poszczególne podmioty Pyt.4F Struktura odbiorców według segmentu rynku (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% ŚREDNIA OGÓŁEM 28 5,% 8,7% 17,1% 3,4% 6,9% 6,1% 7,8% TP-elbud 89,% 2,% 9,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 68,% 1,% 22,% Elektromontaż Kraków S.A. 58,% 8,% 13,% 4,% 17,% Elektromontaż Poznań S.A. 51,% 4,% 13,% 1,% 16,% 1,% 14,% ElektriMont Sp. z o. o. 45,% 3,% 2,% 5,% Elektromontaż Rzeszów S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. 44,% 41,% 4,% 25,% 16,% 1,% 16,% 34,% 1,% 1,% 3,% 1,% 4,% ELEKTROTIM S.A. 34,% 16,% 14,% 17,% 19,% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 2,% 5,% 6,% 1,% 5,% Budownictwo przemysłowe Budownictwo biurowo hotelowe Budownictwo handlowo magazynowe Ochrona środowiska Energetyka zawodowa Infrastruktura komunikacyjna Użyteczność publiczna 3

31 Zatrudnienie [1/4] Liczba osób zatrudnionych w 28 roku Pyt.5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 28 (w %, podstawa procentowa suma wszystkich zatrudnionych w roku 28) N=9 TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. 3% 2% 5% ELEKTROTIM S.A. 6% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 7% ELEKTROBUDOWA S.A. 42% ElektriMont Sp. z o. o. 7% Elektromontaż Poznań S.A. 1% 18% Elektromontaż Rzeszów S.A. Analizowane podmioty gospodarcze w 28r zatrudniały razem 3959 pracowników Ogólny poziom zatrudnienia w 28 wzrósł o 6,1% w stosunku do roku poprzedniego 31

32 Zatrudnienie [2/4] Dynamika zmian zatrudnienia w badanych podmiotach 28 vs. 27 Pyt.5A+5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 27 i28 (liczba osób, różnica procentowa rok 27=1%)N=9 ELEKTROBUDOWA S.A liczba osób zatrudnionych ,3% wzrost/spadek w stosunku do roku 27 Elektromontaż Rzeszów S.A ,9% Elektromontaż Poznań S.A ,8% ElektriMont Sp. z o. o ,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ,1% ELEKTROTIM S.A ,5% Elektromontaż Kraków S.A ,% TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o ,3% + 27,4%

33 Zatrudnienie [3/4] Struktura zatrudnienia Pyt. 5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 28 ( w %, podstawa procentowa - suma osób zatrudnionych w danej firmie) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% ogółem 28 38,9% 24,1% 22,2% 1,4% 4,4% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 74,2% 16,1% 6,5% 3,2% ElektriMont Sp. z o. o. 72,2% 11,1% 16,7% Elektromontaż Kraków S.A. 6,5% 9,5% 1,5% 18,5% 1,% Elektromontaż Rzeszów S.A. 48,7% 18,3% 2,9% 8,7% 3,4% ELEKTROTIM S.A. 37,6% 25,6% 21,8% 9,8% 5,1% ELEKTROBUDOWA S.A. TP-elbud 31,6% 29,7% 26,5% 23,2% 28,4% 37,7% 8,3% 5,2% 5,8% 3,6% Elektromontaż Poznań S.A. 26,4% 42,5% 8,2% 16,1% 6,9% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 17,6% 25,3% 39,5% 11,5% 6,1% Elektromonterzy na budowach Kadra inżynieryjno - techniczna Pracownicy produkcyjni Administracja Sprzedaż i marketing 33

34 Zatrudnienie [4/4] Dynamika zmian w strukturze zatrudnienia w badanych podmiotach 28 vs. 27 Pyt.5A+5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 27 i28 (liczba osób, różnica procentowa rok 27=1%)N= liczba osób zatrudnionych wzrost/spadek w stosunku do roku 27 Elektromonterzy na budowach ,9% Kadra inżynieryjno - techniczna ,7% Pracownicy produkcyjni ,5% Administracja ,% Sprzedaż i marketing ,1%

35 Szacunkowy udział eksportu w obrotach firmy Pyt.7A Czy firma zajmuje się eksportem? (N=9) % 2% 4% 6% 8% 1% 55,6% 44,4% Tak Nie Pyt.7B Jaki jest szacunkowy udział(%) eksportu w obrotach? (N=5) Pyt.7C Na jakie rynki firma eksportuje (N=5) % 2% 4% ElektriMont Sp. z o. o. 48,% Niemcy, Holandia, Francja TP-elbud 34,% UE ELEKTROBUDOWA S.A. 9,% Rosja, Ukraina, Finlandia Elektromontaż Poznań S.A. 4,% Rosja, Białoruś, Rumunia Elektromontaż Rzeszów S.A. 2,% Francja, Słowacja, Niemcy, Holandia, USA, Ukraina, Estonia, Łotwa 35

36 Prognozowany wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży (w proc.) [1/4] Pyt.8A Przewidywany procentowy wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach. (N=9) 29 vs vs. 29 Elektromont 1 Sp. z.o.o. 4% 6% ElektriMont Sp. z o. o. 25% 2% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 2% 1% TP-elbud 12% 15% Elektromontaż Poznań S.A. 4% 7% Elektromontaż Rzeszów S.A. -3% -6% Elektromontaż Kraków S.A. -15% 1% ELEKTROBUDOWA S.A. b.d. b.d. ELEKTROTIM S.A. b.d. b.d. 36

37 Prognozowany wzrost/spadek przychodów zysku netto (w proc.) [2/4] Pyt.8B Przewidywany procentowy wzrost/spadek zysku netto w kolejnych latach. (N=9) 29 vs vs. 29 Elektromont 1 Sp. z.o.o. 4% 6% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 5% 3% TP-elbud 5% 5% ElektriMont Sp. z o. o. 1% % Elektromontaż Rzeszów S.A. -7% -2% Elektromontaż Poznań S.A. -29% 8% Elektromontaż Kraków S.A. -5% 3% ELEKTROBUDOWA S.A. b.d. b.d. ELEKTROTIM S.A. b.d. b.d. 37

38 Prognozowany wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży (w proc.) [3/4] POGNOZOWANY WZROST/SPADEK POZIOMU PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY N=7* 8% 6% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 6% ElektriMont Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Kraków S.A. 4% 4% 2% 25% 2% 2% 1% 12% 15% 4% 7% 1% % -3% -6% -2% -15% 29 vs vs. 29 * Analizę przeprowadzono na próbie 7 firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o przewidywany spadek/wzrost sprzedaży w latach 29,21 38

39 Prognozowany wzrost/spadek przychodów zysku netto (w proc.) [4/4] POGNOZOWANY WZROST/SPADEK ZYSKU NETTO N=7* 8% Elektromont 1 Sp. z.o.o. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. TP-elbud ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Kraków S.A. 6% 6% 4% 4% 3% 2% % 5% 3% 5% 5% 1% % 8% -2% -4% -7% -2% -29% -6% -5% 29 vs vs. 29 * Analizę przeprowadzono na próbie 7 firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o przewidywany spadek/wzrost sprzedaży w latach 29,21 39

40 Aneks Struktura własności 4

41 Struktura własności Elektrobudowa S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) ING Otwarty Fundusz Emerytalny 17% Pozostali 5% Commercial Union OFE BPH CU 11% AXA OFE 6% Otwarty Fundusz Emerytalny 8% AIG Otwarty Fundusz Emerytalny 8% 41

42 Struktura własności Elektromontaż Kraków S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Obcy 21% Pracownicy 9% Południak 3% PROCHEM S.A. 55% Świadek 12% 42

43 Struktura własności Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Pruska- Wysocka Bożenna 2% Winkiel Zbigniew 45% Supera Wojciech 35% 43

44 Struktura własności Elektromontaż Poznań S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Citibank Handlowy 2% Skarb Państwa 49% Budimex 31% 44

45 Struktura własności ElektriMont Sp. z o. o. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Maciej Skimina 5% Wiesław Skimina 95% 45

46 Struktura własności TP-elbud Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Tadeusz Pocałuń 1% 46

47 Struktura własności ELEKTROTIM S.A.* / Elektromont 1 Sp. z.o.o.* / Elektromontaż Rzeszów S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) N=3 ELEKTROTIM S.A. * Elektromont 1 Sp. z.o.o.* udziałowcy wielkość udziałów udziałowcy wielkość udziałów Krzysztof Wieczorkowski 18,65% Krzysztof Folta 15,51% Mirosław Nowakowski 6,26% Elżbieta Radziszewska-Kotlewska 65% Karolina Komorowska 15% Paweł Kotlewski 1% ING TFI S.A. 6,19% Aviva Investors Poland S.A. 6,17% Elektromontaż Rzeszów S.A. Millennium Dom Maklerski 5,22% udziałowcy Akcjonariat pracowniczyrozproszony wielkość udziałów b.d. *W tabelach przestawiono autentyczne wypowiedzi respondentów (pisownia niezmieniona). W przypadku firm ELEKTROTIM S.A. oraz Elektromont 1 Sp. z.o.o. podane przez ankietowanych wielkości udziałów nie sumują się do 1% 47

48 O ARC Rynek i Opinia 48

49 Kluczowe fakty ARC Rynek i Opinia jest niezależnym, polskim instytutem badawczym działającym od 1992 roku Członek międzynarodowej sieci niezależnych instytutów badawczych IRiS Członek Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) Certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów OFBOR za rok 28 (PKJPA) Zgodność procedur ze standardami ESOMAR 49

50 Kluczowe fakty 17 lat doświadczenia w badaniach rynku 4 pracowników 25 koordynatorów regionalnych 5 ankieterów we własnej sieci ankieterskiej 5 stanowisk we własnym studio CATI 23 zogniskowanych wywiadów grupowych rocznie 3. zarejestrowanych uczestników panelu internetowego PLN obrotów za rok 28 5

51 ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 12 - budynek KIRKOR Warszawa tel.: fax.: Badania inspirują 51

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA 2014 ROK WŁOSZCZOWA, 23 MARZEC 2015 R. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych:

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych: Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw Raport z badań ilościowych i jakościowych wśród mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego (I fala badania 03/04) Strona0 Strona RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Poznań Data publikacji 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej TORPOL... 6 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r. TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 206. Polskie przedsiębiorstwa budowlane w latach dziewięćdziesiątych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 206. Polskie przedsiębiorstwa budowlane w latach dziewięćdziesiątych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Polskie przedsiębiorstwa budowlane w latach dziewięćdziesiątych Kwiecień 2002 Eugeniusz Zawadzki Raport Raport opisuje

Bardziej szczegółowo

PTBRiO POLSKIE TOWARZYSTWO BADACZY RYNKU I OPINII. Katalog. 2004 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. IX Edycja ISSN 1644-0811

PTBRiO POLSKIE TOWARZYSTWO BADACZY RYNKU I OPINII. Katalog. 2004 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. IX Edycja ISSN 1644-0811 PTBRiO POLSKIE TOWARZYSTWO BADACZY RYNKU I OPINII Katalog 2004 PTBRiO Rynek badań IX Edycja Badacze Firmy badawcze ISSN 1644-0811 03 Wewnątrz 52 4P research mix 53 ABM Agencja Badań Marketingowych 54

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Spis treści I. Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Medicalgorithmics S.A. za I półrocze 2014 roku Warszawa, 1 września 2014 r. www.medicalgorithmics.pl Spis treści I. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22 Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Podstawowe dane o Spółce... 4 1.2. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo