Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce. Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce. Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 2009"

Transkrypt

1 Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 29

2 Spis treści Informacje o badaniu... 3 Metodologia i próba... 5 Główne ustalenia badawcze.. 7 Wyniki badań Aneks Struktura własności...4 O ARC Rynek i Opinia

3 Informacje o badaniu 3

4 Informacje o badaniu Cele badania: Celem badania była analiza tendencji i sytuacji w branży elektrycznoinstalacyjnej Zakres badania: Badanie miało za zadanie dostarczenie informacji na temat następujących obszarów: Struktura, dynamika i potencjał rynku instalacji elektrycznych w Polsce Przewidywana sytuacja na rynku instalacji elektrycznych w latach 29/21 Struktura odbiorców firm z branży elektroinstalacyjnej Poziom i struktura zatrudnienia w branży elektroinstalacyjnej Struktura własności firm działających na rynku instalacji elektrycznych w Polsce Poziom i struktura eksportu polskich produktów elektroinstalacyjnych Główne rynki zbytu firm elektroinstalacyjnych 4

5 Metodologia i próba Metodologia i próba Badanie zrealizowano metodą ilościową przy wykorzystaniu techniki wywiadów kwestionariuszowych online Zrealizowano N=9 wywiadów z łącznej liczby 2 firm wytypowanych do badania. Badanie przeprowadzono na grupie największych i najbardziej liczących się firm w branży elektroinstalacyjnej wytypowanych przez Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne. Badanie przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 29. Narzędzie stanowił wystandaryzowany kwestionariusz wywiadu zaakceptowany przez PSE Uwaga: przedstawione w raporcie tendencje dotyczą tylko i wyłącznie firm objętych badaniem 5

6 Badane podmioty gospodarcze Nazwa firmy Przedsiębiorstwo "AGAT S.A., Koluszki ElektriMont Sp. z o. o., Kraków Struktura własności Spółka akcyjna. Główni udziałowcy: Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele: Wiesław i Maciej Skimina N =9 ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice Elektromont 1 Sp. z.o.o., Konin Elektromontaż Kraków S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. ELEKTROTIM S.A., Wrocław Spółka akcyjna.główni udziałowcy: ING Otwarty Fundusz Emerytalny, Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU, AIG Otwarty Fundusz Emerytalny, AXA OFE, Otwarty Fundusz Emerytalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele: Elżbieta Radziszewska-Kotlewska, Karolina Komorowska, Paweł Kotlewski Spółka akcyjna. Udziałowcy: PROCHEM S.A., Świadek, Południak, Pracownicy Spółka akcyjna. Udziałowcy: Skarb Państwa, Budimex, Citibank Handlowy Spółka akcyjna (od 29 roku Grupa Kapitałowa). Udziałowcy: Rozproszony akcjonariat pracowniczy Spółka akcyjna. Udziałowcy: Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski, ING TFI S.A., Aviva Investors Poland S.A., Millennium Dom Maklerski TP-elbud, Bierawa Właściciel: Tadeusz Pocałuń 6

7 Główne ustalenia badawcze 7

8 Główne ustalenia badawcze [1/3] Zgodnie z deklaracjami badanych firm przychody z projektowania, wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz produkcji elektroenergetycznych zwiększyły się w roku 28 w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie poziomu przychodów z prowadzonej działalności wpłynęło na wzrost zysku netto badanych podmiotów. Porównując wyniki z roku 28 do 27 obserwujemy trend wzrostowy. Badane firmy charakteryzuje zróżnicowanie ze względu na typ odbiorcy. Np.: firma ElektriMont Sp. z o. o. deklaruje, że jej odbiorcą w 1% jest generalny wykonawca, przeciwieństwem są wyniki uzyskane od spółki Elektromont 1, która wskazuje na klienta finalnego jako jedynego odbiorcę. (1% klient finalny vs. % generalny wykonawca). 8

9 Główne ustalenia badawcze [2/3] Największym odbiorcą (według segmentu rynku) jest budownictwo. W roku 28 budownictwo łącznie (budownictwo przemysłowe, biurowo-hotelowe oraz handlowomagazynowe) było odbiorcą 75,8% działalności analizowanych podmiotów. Porównując wyniki dla roku 28 i 27 zaobserwowano spadek udziałów branży budowlanej jako odbiorcy w porównaniu do innych segmentów rynku. Analizowane podmioty gospodarcze w 28 r. zatrudniały razem 3959 pracowników. Poziom zatrudnienia w 28 wzrósł o 6,1% (ogółem) w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej osób zatrudnia Elektrobudowa S.A. (1657 zatrudnionych w roku 28), najmniej Elektromont 1 Sp. z.o.o. (93 osoby-28 rok). Największą grupę osób zatrudnioną na umowę o pracę stanowili elektromonterzy na budowach (38,9% spośród wszystkich grup w 28 roku). Pięć spośród dziewięciu analizowanych firm zajmuje się eksportem. Największy procentowy udział eksportu w obrotach firmy ma ElektriMont Sp. z o. o. (48%), głównie eksportujący na rynki: niemiecki, francuski oraz holenderski. 9

10 Główne ustalenia badawcze [3/3] Ze względu na niejednorodność badanych podmiotów (różnice w wielkości firmy, strukturze i charakterystyce odbiorców) oraz czas realizacji badania (okres finansowej dekoniunktury) prognozy odnośnie sprzedaży/zysku netto należy traktować ze szczególną ostrożnością. Wyłączając obserwacje skrajne, badani podzielili się na dwie grupy pierwsza szacuje niewielki wzrost zysku netto za rok 29 (w stosunku do roku ubiegłego) od +1% do +5%, druga wskazuje na spadek zysku netto w przedziale od 7% aż do 5%. 1

11 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Wyniki 11

12 W tym miejscu znajduje się Przychody ze sprzedaży przykładowy tytuł Projektowanie instalacji elektrycznych Wykonawstwo instalacji elektrycznych Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Instalacje elektryczne słaboprądowe Instalacje elektryczne silnoprądowe Instalacje elektryczne słaboprądowe Urządzenia rozdzielcze SN Urządzenia rozdzielcze nn Stacje kontenerowe inne 12

13 Przychody ze sprzedaży ogółem [1/3] (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Pyt.1A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. 227 Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

14 Przychody ze sprzedaży ogółem [2/3] (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Pyt.1B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A ElektriMont Sp. z o. o. ELEKTROTIM S.A. Elektromontaż Kraków S.A. TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 14

15 Przychody ze sprzedaży ogółem [3/3] (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Pyt.1C Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 1 2 tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. 29 Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

16 Przychody (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Pyt.2A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. 227 Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A. 51 TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

17 Przychody (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne słaboprądowe Pyt.2B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A. 184 TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

18 Przychody (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Pyt.3A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Kraków S.A. TP-elbud ELEKTROTIM S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 18

19 Przychody (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne słaboprądowe Pyt.3B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A ELEKTROTIM S.A ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Kraków S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 19

20 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Urządzenia rozdzielcze SN Pyt.4A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ELEKTROTIM S.A. ElektriMont Sp. z o. o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. 2

21 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Urządzenia rozdzielcze nn Pyt.4B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 ELEKTROTIM S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! tys. PLN Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. 21

22 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Stacje kontenerowe Pyt.4C Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ELEKTROTIM S.A. ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! 22

23 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych inne Pyt.4D Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 Profil dodatkowej sprzedaży tys. PLN Elektromontaż Rzeszów S.A słupy i maszty oświetleniowe stalowe i aluminowe ELEKTROBUDOWA S.A mosty szynowe i pozostałe wyroby Elektromontaż Poznań S.A montaż i uruchomienie rozdzielnic; usługi gięcia i cięcia Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud ELEKTROTIM S.A. b.d. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. 23

24 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [1/3] Łączny zysk netto w badanych podmiotach gospodarczych ZSUMOWANY ZYSK NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Łączna suma dla 8 podmiotów wyniosłaby 786 tys. PLN w roku 27 i tys. PLN w roku

25 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [2/3] Średni zysk netto w badanych podmiotach gospodarczych ŚREDNI ZYSK NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Średnia liczona dla 8 podmiotów wyniosłaby 885,75tys. PLN w roku 27 i 1217,75 tys. PLN w roku

26 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [3/3] Mediana zysku netto w badanych podmiotach gospodarczych MEDIANA ZYSKU NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Mediana liczona dla 8 podmiotów wyniosłaby 6554 tys PLN w roku 27 i 7518tys. PLN w roku

27 Struktura odbiorców - wg typu odbiorcy [1/4] Ogółem Pyt.4E Struktura odbiorców (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% Średnia 54,3% 45,7% Rok 27 Mediana 56,% 44,% Średnia 52,9% 47,1% Rok 28 Mediana 51,% 49,% Generalny wykonawca Klient finalny 27

28 Struktura odbiorców wg typu odbiorcy [2/4] W podziale na poszczególne podmioty Pyt.4E Struktura odbiorców według typu odbiorcy (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% Ogółem średnia dla 28 52,9% 47,1% ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud 1,% 92,% 8,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Kraków S.A. ELEKTROTIM S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. 62,% 61,% 51,% 46,% 39,% 25,% 38,% 39,% 49,% 54,% 61,% 75,% 1,% Generalny wykonawca Klient finalny 28

29 Struktura odbiorców wg segmentu rynku [3/4] Ogółem Pyt.4F Struktura odbiorców według segmentu rynku (w%, średnia wartość dla roku 27 i 28) N=9 Użyteczność publiczna Infrastruktura komunikacyjna 5,% 9,% 4,2% 2,7% 7,8% 6,1% 6,9% 3,4% Energetyka zawodowa 18,1% 17,1% Ochrona środowiska 6,2% 8,7% Budownictwo handlowo magazynowe Budownictwo biurowo hotelowe 54,8% 5,% GŁÓWNY ODBIORCA: BUDOWNICTWO 75,8% W 28 ROKU I 79,1% W ROKU 27 Budownictwo przemysłowe

30 Struktura odbiorców wg segmentu rynku [4/4] W podziale na poszczególne podmioty Pyt.4F Struktura odbiorców według segmentu rynku (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% ŚREDNIA OGÓŁEM 28 5,% 8,7% 17,1% 3,4% 6,9% 6,1% 7,8% TP-elbud 89,% 2,% 9,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 68,% 1,% 22,% Elektromontaż Kraków S.A. 58,% 8,% 13,% 4,% 17,% Elektromontaż Poznań S.A. 51,% 4,% 13,% 1,% 16,% 1,% 14,% ElektriMont Sp. z o. o. 45,% 3,% 2,% 5,% Elektromontaż Rzeszów S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. 44,% 41,% 4,% 25,% 16,% 1,% 16,% 34,% 1,% 1,% 3,% 1,% 4,% ELEKTROTIM S.A. 34,% 16,% 14,% 17,% 19,% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 2,% 5,% 6,% 1,% 5,% Budownictwo przemysłowe Budownictwo biurowo hotelowe Budownictwo handlowo magazynowe Ochrona środowiska Energetyka zawodowa Infrastruktura komunikacyjna Użyteczność publiczna 3

31 Zatrudnienie [1/4] Liczba osób zatrudnionych w 28 roku Pyt.5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 28 (w %, podstawa procentowa suma wszystkich zatrudnionych w roku 28) N=9 TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. 3% 2% 5% ELEKTROTIM S.A. 6% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 7% ELEKTROBUDOWA S.A. 42% ElektriMont Sp. z o. o. 7% Elektromontaż Poznań S.A. 1% 18% Elektromontaż Rzeszów S.A. Analizowane podmioty gospodarcze w 28r zatrudniały razem 3959 pracowników Ogólny poziom zatrudnienia w 28 wzrósł o 6,1% w stosunku do roku poprzedniego 31

32 Zatrudnienie [2/4] Dynamika zmian zatrudnienia w badanych podmiotach 28 vs. 27 Pyt.5A+5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 27 i28 (liczba osób, różnica procentowa rok 27=1%)N=9 ELEKTROBUDOWA S.A liczba osób zatrudnionych ,3% wzrost/spadek w stosunku do roku 27 Elektromontaż Rzeszów S.A ,9% Elektromontaż Poznań S.A ,8% ElektriMont Sp. z o. o ,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ,1% ELEKTROTIM S.A ,5% Elektromontaż Kraków S.A ,% TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o ,3% + 27,4%

33 Zatrudnienie [3/4] Struktura zatrudnienia Pyt. 5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 28 ( w %, podstawa procentowa - suma osób zatrudnionych w danej firmie) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% ogółem 28 38,9% 24,1% 22,2% 1,4% 4,4% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 74,2% 16,1% 6,5% 3,2% ElektriMont Sp. z o. o. 72,2% 11,1% 16,7% Elektromontaż Kraków S.A. 6,5% 9,5% 1,5% 18,5% 1,% Elektromontaż Rzeszów S.A. 48,7% 18,3% 2,9% 8,7% 3,4% ELEKTROTIM S.A. 37,6% 25,6% 21,8% 9,8% 5,1% ELEKTROBUDOWA S.A. TP-elbud 31,6% 29,7% 26,5% 23,2% 28,4% 37,7% 8,3% 5,2% 5,8% 3,6% Elektromontaż Poznań S.A. 26,4% 42,5% 8,2% 16,1% 6,9% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 17,6% 25,3% 39,5% 11,5% 6,1% Elektromonterzy na budowach Kadra inżynieryjno - techniczna Pracownicy produkcyjni Administracja Sprzedaż i marketing 33

34 Zatrudnienie [4/4] Dynamika zmian w strukturze zatrudnienia w badanych podmiotach 28 vs. 27 Pyt.5A+5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 27 i28 (liczba osób, różnica procentowa rok 27=1%)N= liczba osób zatrudnionych wzrost/spadek w stosunku do roku 27 Elektromonterzy na budowach ,9% Kadra inżynieryjno - techniczna ,7% Pracownicy produkcyjni ,5% Administracja ,% Sprzedaż i marketing ,1%

35 Szacunkowy udział eksportu w obrotach firmy Pyt.7A Czy firma zajmuje się eksportem? (N=9) % 2% 4% 6% 8% 1% 55,6% 44,4% Tak Nie Pyt.7B Jaki jest szacunkowy udział(%) eksportu w obrotach? (N=5) Pyt.7C Na jakie rynki firma eksportuje (N=5) % 2% 4% ElektriMont Sp. z o. o. 48,% Niemcy, Holandia, Francja TP-elbud 34,% UE ELEKTROBUDOWA S.A. 9,% Rosja, Ukraina, Finlandia Elektromontaż Poznań S.A. 4,% Rosja, Białoruś, Rumunia Elektromontaż Rzeszów S.A. 2,% Francja, Słowacja, Niemcy, Holandia, USA, Ukraina, Estonia, Łotwa 35

36 Prognozowany wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży (w proc.) [1/4] Pyt.8A Przewidywany procentowy wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach. (N=9) 29 vs vs. 29 Elektromont 1 Sp. z.o.o. 4% 6% ElektriMont Sp. z o. o. 25% 2% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 2% 1% TP-elbud 12% 15% Elektromontaż Poznań S.A. 4% 7% Elektromontaż Rzeszów S.A. -3% -6% Elektromontaż Kraków S.A. -15% 1% ELEKTROBUDOWA S.A. b.d. b.d. ELEKTROTIM S.A. b.d. b.d. 36

37 Prognozowany wzrost/spadek przychodów zysku netto (w proc.) [2/4] Pyt.8B Przewidywany procentowy wzrost/spadek zysku netto w kolejnych latach. (N=9) 29 vs vs. 29 Elektromont 1 Sp. z.o.o. 4% 6% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 5% 3% TP-elbud 5% 5% ElektriMont Sp. z o. o. 1% % Elektromontaż Rzeszów S.A. -7% -2% Elektromontaż Poznań S.A. -29% 8% Elektromontaż Kraków S.A. -5% 3% ELEKTROBUDOWA S.A. b.d. b.d. ELEKTROTIM S.A. b.d. b.d. 37

38 Prognozowany wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży (w proc.) [3/4] POGNOZOWANY WZROST/SPADEK POZIOMU PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY N=7* 8% 6% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 6% ElektriMont Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Kraków S.A. 4% 4% 2% 25% 2% 2% 1% 12% 15% 4% 7% 1% % -3% -6% -2% -15% 29 vs vs. 29 * Analizę przeprowadzono na próbie 7 firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o przewidywany spadek/wzrost sprzedaży w latach 29,21 38

39 Prognozowany wzrost/spadek przychodów zysku netto (w proc.) [4/4] POGNOZOWANY WZROST/SPADEK ZYSKU NETTO N=7* 8% Elektromont 1 Sp. z.o.o. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. TP-elbud ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Kraków S.A. 6% 6% 4% 4% 3% 2% % 5% 3% 5% 5% 1% % 8% -2% -4% -7% -2% -29% -6% -5% 29 vs vs. 29 * Analizę przeprowadzono na próbie 7 firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o przewidywany spadek/wzrost sprzedaży w latach 29,21 39

40 Aneks Struktura własności 4

41 Struktura własności Elektrobudowa S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) ING Otwarty Fundusz Emerytalny 17% Pozostali 5% Commercial Union OFE BPH CU 11% AXA OFE 6% Otwarty Fundusz Emerytalny 8% AIG Otwarty Fundusz Emerytalny 8% 41

42 Struktura własności Elektromontaż Kraków S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Obcy 21% Pracownicy 9% Południak 3% PROCHEM S.A. 55% Świadek 12% 42

43 Struktura własności Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Pruska- Wysocka Bożenna 2% Winkiel Zbigniew 45% Supera Wojciech 35% 43

44 Struktura własności Elektromontaż Poznań S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Citibank Handlowy 2% Skarb Państwa 49% Budimex 31% 44

45 Struktura własności ElektriMont Sp. z o. o. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Maciej Skimina 5% Wiesław Skimina 95% 45

46 Struktura własności TP-elbud Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Tadeusz Pocałuń 1% 46

47 Struktura własności ELEKTROTIM S.A.* / Elektromont 1 Sp. z.o.o.* / Elektromontaż Rzeszów S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) N=3 ELEKTROTIM S.A. * Elektromont 1 Sp. z.o.o.* udziałowcy wielkość udziałów udziałowcy wielkość udziałów Krzysztof Wieczorkowski 18,65% Krzysztof Folta 15,51% Mirosław Nowakowski 6,26% Elżbieta Radziszewska-Kotlewska 65% Karolina Komorowska 15% Paweł Kotlewski 1% ING TFI S.A. 6,19% Aviva Investors Poland S.A. 6,17% Elektromontaż Rzeszów S.A. Millennium Dom Maklerski 5,22% udziałowcy Akcjonariat pracowniczyrozproszony wielkość udziałów b.d. *W tabelach przestawiono autentyczne wypowiedzi respondentów (pisownia niezmieniona). W przypadku firm ELEKTROTIM S.A. oraz Elektromont 1 Sp. z.o.o. podane przez ankietowanych wielkości udziałów nie sumują się do 1% 47

48 O ARC Rynek i Opinia 48

49 Kluczowe fakty ARC Rynek i Opinia jest niezależnym, polskim instytutem badawczym działającym od 1992 roku Członek międzynarodowej sieci niezależnych instytutów badawczych IRiS Członek Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) Certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów OFBOR za rok 28 (PKJPA) Zgodność procedur ze standardami ESOMAR 49

50 Kluczowe fakty 17 lat doświadczenia w badaniach rynku 4 pracowników 25 koordynatorów regionalnych 5 ankieterów we własnej sieci ankieterskiej 5 stanowisk we własnym studio CATI 23 zogniskowanych wywiadów grupowych rocznie 3. zarejestrowanych uczestników panelu internetowego PLN obrotów za rok 28 5

51 ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 12 - budynek KIRKOR Warszawa tel.: fax.: Badania inspirują 51

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. Warszawa, 29 marca 2012 r. marzec

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. Warszawa, 29 marca 2012 r. marzec ELEKTROBUDOWA SA Warszawa, 29 marca 2012 r. 1 15,2% AVIVA OFE 42,5% 9,9% ING OFE OFE PZU Złota Jesień Generali 9,8% AXA OFE Amplico OFE 5,7% 8,3% 8,6% Pozostali 2 350 300 250 200 150 100 50 0 marzec 12

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Warszawa, 13 grudnia 2010 r. grudzień 2010 1 1 Akcjonariat ELEKTROBUDOWY SA (wrzesień 2010 r.) POLSAT OFE 3,23% NORDEA OFE 2,98% Pozostali 30,84% AVIVA

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl ELEKTROBUDOWA SA Firma na rynku od 1953 roku. Notowana na warszawskiej GPW od 16 lat. Lider w produkcji i usługach branży elektroenergetycznej w Polsce. Świadczy kompleksowe usługi budowlanomontażowe realizując

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

24 stycznia 2008r. Zakup 100% udziałów ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. 8 października 2010r. Zakup 51,28% udziałów MAWILUX Sp. z o.o.

24 stycznia 2008r. Zakup 100% udziałów ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. 8 października 2010r. Zakup 51,28% udziałów MAWILUX Sp. z o.o. 13 listopada 1998r. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. 1 stycznia 1999r. Rozpoczęcie działalności ELEKTROTIM S.A. 11 kwietnia 2007r. Debiut ELEKTROTIM S.A. na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 O raporcie Raport Rynek drzwi w Polsce 2012-2015. Prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 jest rocznym opracowaniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za rok 2011

Prezentacja wyników za rok 2011 Prezentacja wyników za rok 2011 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 31.12.2011 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 169 661 tys. zł - wzrost o 4,53% r/r ZYSK NETTO: 11 678 tys. zł - wzrost o 6,32% r/r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 211 RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Light impressions. Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa

Light impressions. Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa 1 Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa ES-SYSTEM SYSTEM Raport roczny 2014 1. Otoczenie rynkowe 2. Wyniki finansowe 2 3. Najważniejsze wydarzenia 2014 roku 4. Perspektywy 2015 roku TAURON Arena Kraków

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY PREZENTACJA SPÓŁKI ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM SPÓŁKI ZALEŻNE UDZIAŁ EKSPORTU W SPRZEDAŻY 46% 24 KRAJÓW EKSPORTU 50 GRUPA KĘTY Od lat niekwestionowany lider na polskim rynku przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Na dzień Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Na dzień Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco: ANEKS NR 5 Katowice, 21 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Konsorcjum Stali S.A. (buy back) Dembowska Barbara Koclęga Janusz Dembowska Katarzyna Aviva OFE Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 7,47% 5,82% 6,16% 8,04% 8,59% Borysiewicz Krystyna

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Borysiewicz Krystyna 13,85% Aviva OFE Dembowska Katarzyna 8,04% 8,59% Koclęga Janusz Dembowska Barbara Altus TFI S.A. 5,05% 6,16% 5,82% Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa 27 marca 2014

Warszawa 27 marca 2014 Warszawa 27 marca 2014 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki 2013 Prognoza 2014 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły 291.871 tys. zł i wzrosły o

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK. 1. Otoczenie rynkowe. 2. Wyniki finansowe. 3. Perspektywy kolejnych kwartałów. 4. Wybrane realizacje.

Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK. 1. Otoczenie rynkowe. 2. Wyniki finansowe. 3. Perspektywy kolejnych kwartałów. 4. Wybrane realizacje. 1 ES-SYSTEM SYSTEM wyniki finansowe za II kwartał i Ipółrocze 2015 Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK 2 1. Otoczenie rynkowe 2. Wyniki finansowe 3. Perspektywy kolejnych kwartałów 4. Wybrane realizacje Branża

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza polskiego rynku okien w latach Prognoza na rok Maksymilian Miros

Analiza polskiego rynku okien w latach Prognoza na rok Maksymilian Miros Analiza polskiego rynku okien w latach 2006-2009 Prognoza na rok 2010 Maksymilian Miros Ogólna charakterystyka rynku okien Producenci okien w Polsce W Polsce działa ponad 2 tysiące producentów okien. Produkcją

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne styczeń 2009 r. styczeń 2009 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010

Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010 Lekkie bramy przeciwpożarowe DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010 Lekkie bramy przeciwpożarowe Profil Spółki Władze Spółki Działalność Wyniki i prognozy finansowe Emisja akcji Akcjonariat Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I.

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Prezentacja wyników za III kwartał 2013 Branża oświetleniowa na tle rynku budowlanego Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Chevron Corp. (CVX) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Chevron Corp. (CVX)- jest jedna z największych firm energetycznych na świecie. Główna siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami Warszawa, r. Spotkanie z analitykami Warszawa, 16.11.2015 r. Otoczenie produkcja budowlano - montażowa 2 Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Konsorcjum Stali S.A. (buy back) 7,47% Altus TFI S.A. Dembowska Barbara Koclęga Janusz 5,5% 5,82% 6,16% Dembowska Katarzyna Aviva OFE 8,4% 8,59%

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Rynek okien w Polsce 2015

Rynek okien w Polsce 2015 opis raportu Rynek okien w Polsce 2015 Prognoza 2016-2017 O raporcie Rynek okien w Polsce 2015. Prognoza 2016-2017 to najnowsza edycja rocznego raportu Centrum Analiz Branżowych na temat rynku okien w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy Grupa Orbis Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01%

Bardziej szczegółowo

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego spółki Libet S.A. zatwierdzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r. AKTUALIZACJA NR 1 STR. 73 PKT 9 PROSPEKTU Było: 9. PROGNOZY WYNIKÓW LUB DANE SZACUNKOWE Spółka nie opublikowała

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI RAPORTU

OPIS ZAWARTOŚCI RAPORTU OPIS ZAWARTOŚCI RAPORTU Rynek okien w Polsce 2012-2014. Prognoza 2015-2016 to kolejna edycja rocznego raportu CAB na temat rynku okien w Polsce. W opracowaniu omówiono wyniki działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie.

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka akcyjna z siedzibą w Dearborn, Michigan USA założona w Detroit w 1903 r. przez Henry'ego Forda. Obecnie jest to

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb

Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Kalendarium 13 listopada 1998r. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. 1 stycznia 1999r. Rozpoczęcie działalności ELEKTROTIM S.A. 11 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI KOMUNIKAT PRASOWY 17 listopada 2014 VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. Prezentacja dla inwestorów i analityków. Warszawa, 9 sierpnia 2006 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. Prezentacja dla inwestorów i analityków. Warszawa, 9 sierpnia 2006 r. Skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 9 sierpnia 2006 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. 3.

Bardziej szczegółowo

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu Stalprofil S.A. 7 listopad 2012 1 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty

Bardziej szczegółowo

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue)

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo