Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce. Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce. Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 2009"

Transkrypt

1 Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 29

2 Spis treści Informacje o badaniu... 3 Metodologia i próba... 5 Główne ustalenia badawcze.. 7 Wyniki badań Aneks Struktura własności...4 O ARC Rynek i Opinia

3 Informacje o badaniu 3

4 Informacje o badaniu Cele badania: Celem badania była analiza tendencji i sytuacji w branży elektrycznoinstalacyjnej Zakres badania: Badanie miało za zadanie dostarczenie informacji na temat następujących obszarów: Struktura, dynamika i potencjał rynku instalacji elektrycznych w Polsce Przewidywana sytuacja na rynku instalacji elektrycznych w latach 29/21 Struktura odbiorców firm z branży elektroinstalacyjnej Poziom i struktura zatrudnienia w branży elektroinstalacyjnej Struktura własności firm działających na rynku instalacji elektrycznych w Polsce Poziom i struktura eksportu polskich produktów elektroinstalacyjnych Główne rynki zbytu firm elektroinstalacyjnych 4

5 Metodologia i próba Metodologia i próba Badanie zrealizowano metodą ilościową przy wykorzystaniu techniki wywiadów kwestionariuszowych online Zrealizowano N=9 wywiadów z łącznej liczby 2 firm wytypowanych do badania. Badanie przeprowadzono na grupie największych i najbardziej liczących się firm w branży elektroinstalacyjnej wytypowanych przez Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne. Badanie przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 29. Narzędzie stanowił wystandaryzowany kwestionariusz wywiadu zaakceptowany przez PSE Uwaga: przedstawione w raporcie tendencje dotyczą tylko i wyłącznie firm objętych badaniem 5

6 Badane podmioty gospodarcze Nazwa firmy Przedsiębiorstwo "AGAT S.A., Koluszki ElektriMont Sp. z o. o., Kraków Struktura własności Spółka akcyjna. Główni udziałowcy: Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele: Wiesław i Maciej Skimina N =9 ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice Elektromont 1 Sp. z.o.o., Konin Elektromontaż Kraków S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. ELEKTROTIM S.A., Wrocław Spółka akcyjna.główni udziałowcy: ING Otwarty Fundusz Emerytalny, Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU, AIG Otwarty Fundusz Emerytalny, AXA OFE, Otwarty Fundusz Emerytalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele: Elżbieta Radziszewska-Kotlewska, Karolina Komorowska, Paweł Kotlewski Spółka akcyjna. Udziałowcy: PROCHEM S.A., Świadek, Południak, Pracownicy Spółka akcyjna. Udziałowcy: Skarb Państwa, Budimex, Citibank Handlowy Spółka akcyjna (od 29 roku Grupa Kapitałowa). Udziałowcy: Rozproszony akcjonariat pracowniczy Spółka akcyjna. Udziałowcy: Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski, ING TFI S.A., Aviva Investors Poland S.A., Millennium Dom Maklerski TP-elbud, Bierawa Właściciel: Tadeusz Pocałuń 6

7 Główne ustalenia badawcze 7

8 Główne ustalenia badawcze [1/3] Zgodnie z deklaracjami badanych firm przychody z projektowania, wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz produkcji elektroenergetycznych zwiększyły się w roku 28 w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie poziomu przychodów z prowadzonej działalności wpłynęło na wzrost zysku netto badanych podmiotów. Porównując wyniki z roku 28 do 27 obserwujemy trend wzrostowy. Badane firmy charakteryzuje zróżnicowanie ze względu na typ odbiorcy. Np.: firma ElektriMont Sp. z o. o. deklaruje, że jej odbiorcą w 1% jest generalny wykonawca, przeciwieństwem są wyniki uzyskane od spółki Elektromont 1, która wskazuje na klienta finalnego jako jedynego odbiorcę. (1% klient finalny vs. % generalny wykonawca). 8

9 Główne ustalenia badawcze [2/3] Największym odbiorcą (według segmentu rynku) jest budownictwo. W roku 28 budownictwo łącznie (budownictwo przemysłowe, biurowo-hotelowe oraz handlowomagazynowe) było odbiorcą 75,8% działalności analizowanych podmiotów. Porównując wyniki dla roku 28 i 27 zaobserwowano spadek udziałów branży budowlanej jako odbiorcy w porównaniu do innych segmentów rynku. Analizowane podmioty gospodarcze w 28 r. zatrudniały razem 3959 pracowników. Poziom zatrudnienia w 28 wzrósł o 6,1% (ogółem) w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej osób zatrudnia Elektrobudowa S.A. (1657 zatrudnionych w roku 28), najmniej Elektromont 1 Sp. z.o.o. (93 osoby-28 rok). Największą grupę osób zatrudnioną na umowę o pracę stanowili elektromonterzy na budowach (38,9% spośród wszystkich grup w 28 roku). Pięć spośród dziewięciu analizowanych firm zajmuje się eksportem. Największy procentowy udział eksportu w obrotach firmy ma ElektriMont Sp. z o. o. (48%), głównie eksportujący na rynki: niemiecki, francuski oraz holenderski. 9

10 Główne ustalenia badawcze [3/3] Ze względu na niejednorodność badanych podmiotów (różnice w wielkości firmy, strukturze i charakterystyce odbiorców) oraz czas realizacji badania (okres finansowej dekoniunktury) prognozy odnośnie sprzedaży/zysku netto należy traktować ze szczególną ostrożnością. Wyłączając obserwacje skrajne, badani podzielili się na dwie grupy pierwsza szacuje niewielki wzrost zysku netto za rok 29 (w stosunku do roku ubiegłego) od +1% do +5%, druga wskazuje na spadek zysku netto w przedziale od 7% aż do 5%. 1

11 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Wyniki 11

12 W tym miejscu znajduje się Przychody ze sprzedaży przykładowy tytuł Projektowanie instalacji elektrycznych Wykonawstwo instalacji elektrycznych Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Instalacje elektryczne słaboprądowe Instalacje elektryczne silnoprądowe Instalacje elektryczne słaboprądowe Urządzenia rozdzielcze SN Urządzenia rozdzielcze nn Stacje kontenerowe inne 12

13 Przychody ze sprzedaży ogółem [1/3] (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Pyt.1A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. 227 Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

14 Przychody ze sprzedaży ogółem [2/3] (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Pyt.1B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A ElektriMont Sp. z o. o. ELEKTROTIM S.A. Elektromontaż Kraków S.A. TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 14

15 Przychody ze sprzedaży ogółem [3/3] (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Pyt.1C Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 1 2 tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. 29 Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

16 Przychody (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Pyt.2A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Rzeszów S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. 227 Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A. 51 TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

17 Przychody (w tys. PLN) Projektowanie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne słaboprądowe Pyt.2B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ELEKTROBUDOWA S.A ELEKTROTIM S.A Elektromontaż Kraków S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Poznań S.A. 184 TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera

18 Przychody (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne silnoprądowe Pyt.3A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Kraków S.A. TP-elbud ELEKTROTIM S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 18

19 Przychody (w tys. PLN) Wykonawstwo instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne słaboprądowe Pyt.3B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A Elektromontaż Poznań S.A ELEKTROTIM S.A ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Kraków S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. TP-elbud Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. Uwaga: Na wykresie celowo nie umieszczono skrajnych wyników dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. Deklarowane przychody wynosiły (w tys. złotych) w 27 i w roku 28 19

20 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Urządzenia rozdzielcze SN Pyt.4A Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ELEKTROTIM S.A. ElektriMont Sp. z o. o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. 2

21 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Urządzenia rozdzielcze nn Pyt.4B Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 ELEKTROTIM S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! tys. PLN Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. 21

22 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych Stacje kontenerowe Pyt.4C Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N= tys. PLN ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ELEKTROTIM S.A. ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud Uwaga: Elektromontaż Rzeszów S.A. podał łączną wartość sprzedaży dla urządzeń rozdzielczych SN, urządzeń rozdzielczych nn, oraz stacji kontenerowych. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera.! 22

23 Przychody (w tys. PLN) Produkcja urządzeń elektroenergetycznych inne Pyt.4D Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) N=9 Profil dodatkowej sprzedaży tys. PLN Elektromontaż Rzeszów S.A słupy i maszty oświetleniowe stalowe i aluminowe ELEKTROBUDOWA S.A mosty szynowe i pozostałe wyroby Elektromontaż Poznań S.A montaż i uruchomienie rozdzielnic; usługi gięcia i cięcia Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud ELEKTROTIM S.A. b.d. Jeżeli firma nie czerpie przychodów z określonego typu działalności respondent proszony był o wpisanie zera. 23

24 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [1/3] Łączny zysk netto w badanych podmiotach gospodarczych ZSUMOWANY ZYSK NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Łączna suma dla 8 podmiotów wyniosłaby 786 tys. PLN w roku 27 i tys. PLN w roku

25 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [2/3] Średni zysk netto w badanych podmiotach gospodarczych ŚREDNI ZYSK NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Średnia liczona dla 8 podmiotów wyniosłaby 885,75tys. PLN w roku 27 i 1217,75 tys. PLN w roku

26 Rozmiar i dynamika rynku elektroinstalacyjnego [3/3] Mediana zysku netto w badanych podmiotach gospodarczych MEDIANA ZYSKU NETTO (w tys. PLN) N= tys. PLN tys. PLN Uwaga: Gdyby wyłączyć z analizy skrajne wyniki podane przez Przedsiębiorstwo AGAT S.A. Mediana liczona dla 8 podmiotów wyniosłaby 6554 tys PLN w roku 27 i 7518tys. PLN w roku

27 Struktura odbiorców - wg typu odbiorcy [1/4] Ogółem Pyt.4E Struktura odbiorców (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% Średnia 54,3% 45,7% Rok 27 Mediana 56,% 44,% Średnia 52,9% 47,1% Rok 28 Mediana 51,% 49,% Generalny wykonawca Klient finalny 27

28 Struktura odbiorców wg typu odbiorcy [2/4] W podziale na poszczególne podmioty Pyt.4E Struktura odbiorców według typu odbiorcy (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% Ogółem średnia dla 28 52,9% 47,1% ElektriMont Sp. z o. o. TP-elbud 1,% 92,% 8,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Kraków S.A. ELEKTROTIM S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. Elektromont 1 Sp. z.o.o. 62,% 61,% 51,% 46,% 39,% 25,% 38,% 39,% 49,% 54,% 61,% 75,% 1,% Generalny wykonawca Klient finalny 28

29 Struktura odbiorców wg segmentu rynku [3/4] Ogółem Pyt.4F Struktura odbiorców według segmentu rynku (w%, średnia wartość dla roku 27 i 28) N=9 Użyteczność publiczna Infrastruktura komunikacyjna 5,% 9,% 4,2% 2,7% 7,8% 6,1% 6,9% 3,4% Energetyka zawodowa 18,1% 17,1% Ochrona środowiska 6,2% 8,7% Budownictwo handlowo magazynowe Budownictwo biurowo hotelowe 54,8% 5,% GŁÓWNY ODBIORCA: BUDOWNICTWO 75,8% W 28 ROKU I 79,1% W ROKU 27 Budownictwo przemysłowe

30 Struktura odbiorców wg segmentu rynku [4/4] W podziale na poszczególne podmioty Pyt.4F Struktura odbiorców według segmentu rynku (w%) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% ŚREDNIA OGÓŁEM 28 5,% 8,7% 17,1% 3,4% 6,9% 6,1% 7,8% TP-elbud 89,% 2,% 9,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 68,% 1,% 22,% Elektromontaż Kraków S.A. 58,% 8,% 13,% 4,% 17,% Elektromontaż Poznań S.A. 51,% 4,% 13,% 1,% 16,% 1,% 14,% ElektriMont Sp. z o. o. 45,% 3,% 2,% 5,% Elektromontaż Rzeszów S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. 44,% 41,% 4,% 25,% 16,% 1,% 16,% 34,% 1,% 1,% 3,% 1,% 4,% ELEKTROTIM S.A. 34,% 16,% 14,% 17,% 19,% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 2,% 5,% 6,% 1,% 5,% Budownictwo przemysłowe Budownictwo biurowo hotelowe Budownictwo handlowo magazynowe Ochrona środowiska Energetyka zawodowa Infrastruktura komunikacyjna Użyteczność publiczna 3

31 Zatrudnienie [1/4] Liczba osób zatrudnionych w 28 roku Pyt.5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 28 (w %, podstawa procentowa suma wszystkich zatrudnionych w roku 28) N=9 TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o. Elektromontaż Kraków S.A. 3% 2% 5% ELEKTROTIM S.A. 6% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 7% ELEKTROBUDOWA S.A. 42% ElektriMont Sp. z o. o. 7% Elektromontaż Poznań S.A. 1% 18% Elektromontaż Rzeszów S.A. Analizowane podmioty gospodarcze w 28r zatrudniały razem 3959 pracowników Ogólny poziom zatrudnienia w 28 wzrósł o 6,1% w stosunku do roku poprzedniego 31

32 Zatrudnienie [2/4] Dynamika zmian zatrudnienia w badanych podmiotach 28 vs. 27 Pyt.5A+5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 27 i28 (liczba osób, różnica procentowa rok 27=1%)N=9 ELEKTROBUDOWA S.A liczba osób zatrudnionych ,3% wzrost/spadek w stosunku do roku 27 Elektromontaż Rzeszów S.A ,9% Elektromontaż Poznań S.A ,8% ElektriMont Sp. z o. o ,% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A ,1% ELEKTROTIM S.A ,5% Elektromontaż Kraków S.A ,% TP-elbud Elektromont 1 Sp. z.o.o ,3% + 27,4%

33 Zatrudnienie [3/4] Struktura zatrudnienia Pyt. 5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 28 ( w %, podstawa procentowa - suma osób zatrudnionych w danej firmie) N=9 % 2% 4% 6% 8% 1% ogółem 28 38,9% 24,1% 22,2% 1,4% 4,4% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 74,2% 16,1% 6,5% 3,2% ElektriMont Sp. z o. o. 72,2% 11,1% 16,7% Elektromontaż Kraków S.A. 6,5% 9,5% 1,5% 18,5% 1,% Elektromontaż Rzeszów S.A. 48,7% 18,3% 2,9% 8,7% 3,4% ELEKTROTIM S.A. 37,6% 25,6% 21,8% 9,8% 5,1% ELEKTROBUDOWA S.A. TP-elbud 31,6% 29,7% 26,5% 23,2% 28,4% 37,7% 8,3% 5,2% 5,8% 3,6% Elektromontaż Poznań S.A. 26,4% 42,5% 8,2% 16,1% 6,9% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 17,6% 25,3% 39,5% 11,5% 6,1% Elektromonterzy na budowach Kadra inżynieryjno - techniczna Pracownicy produkcyjni Administracja Sprzedaż i marketing 33

34 Zatrudnienie [4/4] Dynamika zmian w strukturze zatrudnienia w badanych podmiotach 28 vs. 27 Pyt.5A+5B Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę w 27 i28 (liczba osób, różnica procentowa rok 27=1%)N= liczba osób zatrudnionych wzrost/spadek w stosunku do roku 27 Elektromonterzy na budowach ,9% Kadra inżynieryjno - techniczna ,7% Pracownicy produkcyjni ,5% Administracja ,% Sprzedaż i marketing ,1%

35 Szacunkowy udział eksportu w obrotach firmy Pyt.7A Czy firma zajmuje się eksportem? (N=9) % 2% 4% 6% 8% 1% 55,6% 44,4% Tak Nie Pyt.7B Jaki jest szacunkowy udział(%) eksportu w obrotach? (N=5) Pyt.7C Na jakie rynki firma eksportuje (N=5) % 2% 4% ElektriMont Sp. z o. o. 48,% Niemcy, Holandia, Francja TP-elbud 34,% UE ELEKTROBUDOWA S.A. 9,% Rosja, Ukraina, Finlandia Elektromontaż Poznań S.A. 4,% Rosja, Białoruś, Rumunia Elektromontaż Rzeszów S.A. 2,% Francja, Słowacja, Niemcy, Holandia, USA, Ukraina, Estonia, Łotwa 35

36 Prognozowany wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży (w proc.) [1/4] Pyt.8A Przewidywany procentowy wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach. (N=9) 29 vs vs. 29 Elektromont 1 Sp. z.o.o. 4% 6% ElektriMont Sp. z o. o. 25% 2% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 2% 1% TP-elbud 12% 15% Elektromontaż Poznań S.A. 4% 7% Elektromontaż Rzeszów S.A. -3% -6% Elektromontaż Kraków S.A. -15% 1% ELEKTROBUDOWA S.A. b.d. b.d. ELEKTROTIM S.A. b.d. b.d. 36

37 Prognozowany wzrost/spadek przychodów zysku netto (w proc.) [2/4] Pyt.8B Przewidywany procentowy wzrost/spadek zysku netto w kolejnych latach. (N=9) 29 vs vs. 29 Elektromont 1 Sp. z.o.o. 4% 6% Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. 5% 3% TP-elbud 5% 5% ElektriMont Sp. z o. o. 1% % Elektromontaż Rzeszów S.A. -7% -2% Elektromontaż Poznań S.A. -29% 8% Elektromontaż Kraków S.A. -5% 3% ELEKTROBUDOWA S.A. b.d. b.d. ELEKTROTIM S.A. b.d. b.d. 37

38 Prognozowany wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży (w proc.) [3/4] POGNOZOWANY WZROST/SPADEK POZIOMU PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY N=7* 8% 6% Elektromont 1 Sp. z.o.o. 6% ElektriMont Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. TP-elbud Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Kraków S.A. 4% 4% 2% 25% 2% 2% 1% 12% 15% 4% 7% 1% % -3% -6% -2% -15% 29 vs vs. 29 * Analizę przeprowadzono na próbie 7 firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o przewidywany spadek/wzrost sprzedaży w latach 29,21 38

39 Prognozowany wzrost/spadek przychodów zysku netto (w proc.) [4/4] POGNOZOWANY WZROST/SPADEK ZYSKU NETTO N=7* 8% Elektromont 1 Sp. z.o.o. Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. TP-elbud ElektriMont Sp. z o. o. Elektromontaż Rzeszów S.A. Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Kraków S.A. 6% 6% 4% 4% 3% 2% % 5% 3% 5% 5% 1% % 8% -2% -4% -7% -2% -29% -6% -5% 29 vs vs. 29 * Analizę przeprowadzono na próbie 7 firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o przewidywany spadek/wzrost sprzedaży w latach 29,21 39

40 Aneks Struktura własności 4

41 Struktura własności Elektrobudowa S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) ING Otwarty Fundusz Emerytalny 17% Pozostali 5% Commercial Union OFE BPH CU 11% AXA OFE 6% Otwarty Fundusz Emerytalny 8% AIG Otwarty Fundusz Emerytalny 8% 41

42 Struktura własności Elektromontaż Kraków S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Obcy 21% Pracownicy 9% Południak 3% PROCHEM S.A. 55% Świadek 12% 42

43 Struktura własności Przedsiębiorstwo "AGAT S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Pruska- Wysocka Bożenna 2% Winkiel Zbigniew 45% Supera Wojciech 35% 43

44 Struktura własności Elektromontaż Poznań S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Citibank Handlowy 2% Skarb Państwa 49% Budimex 31% 44

45 Struktura własności ElektriMont Sp. z o. o. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Maciej Skimina 5% Wiesław Skimina 95% 45

46 Struktura własności TP-elbud Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) Tadeusz Pocałuń 1% 46

47 Struktura własności ELEKTROTIM S.A.* / Elektromont 1 Sp. z.o.o.* / Elektromontaż Rzeszów S.A. Pyt.6 Struktura własności (udziałowcy i wielkość udziałów) N=3 ELEKTROTIM S.A. * Elektromont 1 Sp. z.o.o.* udziałowcy wielkość udziałów udziałowcy wielkość udziałów Krzysztof Wieczorkowski 18,65% Krzysztof Folta 15,51% Mirosław Nowakowski 6,26% Elżbieta Radziszewska-Kotlewska 65% Karolina Komorowska 15% Paweł Kotlewski 1% ING TFI S.A. 6,19% Aviva Investors Poland S.A. 6,17% Elektromontaż Rzeszów S.A. Millennium Dom Maklerski 5,22% udziałowcy Akcjonariat pracowniczyrozproszony wielkość udziałów b.d. *W tabelach przestawiono autentyczne wypowiedzi respondentów (pisownia niezmieniona). W przypadku firm ELEKTROTIM S.A. oraz Elektromont 1 Sp. z.o.o. podane przez ankietowanych wielkości udziałów nie sumują się do 1% 47

48 O ARC Rynek i Opinia 48

49 Kluczowe fakty ARC Rynek i Opinia jest niezależnym, polskim instytutem badawczym działającym od 1992 roku Członek międzynarodowej sieci niezależnych instytutów badawczych IRiS Członek Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) Certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów OFBOR za rok 28 (PKJPA) Zgodność procedur ze standardami ESOMAR 49

50 Kluczowe fakty 17 lat doświadczenia w badaniach rynku 4 pracowników 25 koordynatorów regionalnych 5 ankieterów we własnej sieci ankieterskiej 5 stanowisk we własnym studio CATI 23 zogniskowanych wywiadów grupowych rocznie 3. zarejestrowanych uczestników panelu internetowego PLN obrotów za rok 28 5

51 ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 12 - budynek KIRKOR Warszawa tel.: fax.: Badania inspirują 51

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. Warszawa, 29 marca 2012 r. marzec

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. Warszawa, 29 marca 2012 r. marzec ELEKTROBUDOWA SA Warszawa, 29 marca 2012 r. 1 15,2% AVIVA OFE 42,5% 9,9% ING OFE OFE PZU Złota Jesień Generali 9,8% AXA OFE Amplico OFE 5,7% 8,3% 8,6% Pozostali 2 350 300 250 200 150 100 50 0 marzec 12

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl ELEKTROBUDOWA SA Firma na rynku od 1953 roku. Notowana na warszawskiej GPW od 16 lat. Lider w produkcji i usługach branży elektroenergetycznej w Polsce. Świadczy kompleksowe usługi budowlanomontażowe realizując

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 O raporcie Raport Rynek drzwi w Polsce 2012-2015. Prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 jest rocznym opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Na dzień Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Na dzień Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco: ANEKS NR 5 Katowice, 21 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za rok 2011

Prezentacja wyników za rok 2011 Prezentacja wyników za rok 2011 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 31.12.2011 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 169 661 tys. zł - wzrost o 4,53% r/r ZYSK NETTO: 11 678 tys. zł - wzrost o 6,32% r/r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY PREZENTACJA SPÓŁKI ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM SPÓŁKI ZALEŻNE UDZIAŁ EKSPORTU W SPRZEDAŻY 46% 24 KRAJÓW EKSPORTU 50 GRUPA KĘTY Od lat niekwestionowany lider na polskim rynku przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Konsorcjum Stali S.A. (buy back) Dembowska Barbara Koclęga Janusz Dembowska Katarzyna Aviva OFE Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 7,47% 5,82% 6,16% 8,04% 8,59% Borysiewicz Krystyna

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Chevron Corp. (CVX) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Chevron Corp. (CVX)- jest jedna z największych firm energetycznych na świecie. Główna siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK. 1. Otoczenie rynkowe. 2. Wyniki finansowe. 3. Perspektywy kolejnych kwartałów. 4. Wybrane realizacje.

Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK. 1. Otoczenie rynkowe. 2. Wyniki finansowe. 3. Perspektywy kolejnych kwartałów. 4. Wybrane realizacje. 1 ES-SYSTEM SYSTEM wyniki finansowe za II kwartał i Ipółrocze 2015 Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK 2 1. Otoczenie rynkowe 2. Wyniki finansowe 3. Perspektywy kolejnych kwartałów 4. Wybrane realizacje Branża

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010

Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010 Lekkie bramy przeciwpożarowe DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010 Lekkie bramy przeciwpożarowe Profil Spółki Władze Spółki Działalność Wyniki i prognozy finansowe Emisja akcji Akcjonariat Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami Warszawa, r. Spotkanie z analitykami Warszawa, 16.11.2015 r. Otoczenie produkcja budowlano - montażowa 2 Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Czym zajmuje się firma? Vodafone (VOice - DAta - FONE) - to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Konsorcjum Stali S.A. (buy back) 7,47% Altus TFI S.A. Dembowska Barbara Koclęga Janusz 5,5% 5,82% 6,16% Dembowska Katarzyna Aviva OFE 8,4% 8,59%

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy Grupa Orbis Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01%

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb

Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Kalendarium 13 listopada 1998r. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. 1 stycznia 1999r. Rozpoczęcie działalności ELEKTROTIM S.A. 11 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie.

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka akcyjna z siedzibą w Dearborn, Michigan USA założona w Detroit w 1903 r. przez Henry'ego Forda. Obecnie jest to

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Oracle Corp. (ORCL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Oracle Corporation - amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania służącego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza polskiego rynku okien w latach Prognoza na rok Maksymilian Miros

Analiza polskiego rynku okien w latach Prognoza na rok Maksymilian Miros Analiza polskiego rynku okien w latach 2006-2009 Prognoza na rok 2010 Maksymilian Miros Ogólna charakterystyka rynku okien Producenci okien w Polsce W Polsce działa ponad 2 tysiące producentów okien. Produkcją

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. Prezentacja dla inwestorów i analityków. Warszawa, 9 sierpnia 2006 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. Prezentacja dla inwestorów i analityków. Warszawa, 9 sierpnia 2006 r. Skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 9 sierpnia 2006 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. 3.

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Prezentacja wyników za III kwartał 2013 Branża oświetleniowa na tle rynku budowlanego Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr Jolanta Brodowska-Szewczuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego spółki Libet S.A. zatwierdzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r. AKTUALIZACJA NR 1 STR. 73 PKT 9 PROSPEKTU Było: 9. PROGNOZY WYNIKÓW LUB DANE SZACUNKOWE Spółka nie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI KOMUNIKAT PRASOWY 17 listopada 2014 VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Czerwiec 2015

WIZERUNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Czerwiec 2015 WIZERUNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Czerwiec 2015 INFORMACJE O BADANIU 2 Informacje o badaniu Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Realizacja badania odbyła

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, CZERWIEC 2016 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Rynek okien w Polsce 2015

Rynek okien w Polsce 2015 opis raportu Rynek okien w Polsce 2015 Prognoza 2016-2017 O raporcie Rynek okien w Polsce 2015. Prognoza 2016-2017 to najnowsza edycja rocznego raportu Centrum Analiz Branżowych na temat rynku okien w

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. Firma Oponiarska Dębica S.A. Agenda Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Sytuacja na rynku Wyniki finansowe Inne wydarzenia w 1H 2015 r. Podsumowanie 2 Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Największy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo