IMPORT /EKSPORT DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMPORT /EKSPORT DANYCH"

Transkrypt

1 IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1

2 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu Opis funkcji importu i eksportu danych Funkcje importu danych Import przelewów krajowych Import przelewów zagranicznych Import odbiorców Funkcje eksportu danych Eksport listy odbiorców Eksport listy przelewów krajowych Eksport statusów przelewów krajowych Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych Eksport historii rachunku - lista transakcji Formaty danych i struktury plików Formaty danych Struktury plików Struktury plików importu przelewów krajowych Plik w formacie liniowym Plik w formacie Elixir Plik w formacie XML Struktura plików importu przelewów zagranicznych Plik w formacie liniowym Plik w formacie XML Struktury plików importu odbiorców Plik w formacie liniowym Plik w formacie XML Struktura plików eksportu listy przelewów krajowych Plik w formacie liniowym Plik w formacie XML Struktura pliku eksportu statusów przelewów krajowych Plik w formacie XML Struktura pliku eksportu potwierdzeń przelewów zagranicznych Plik w formacie XML Struktura plików eksportu odbiorców Plik w formacie XML Struktura plików eksportu listy transakcji Format TXT (TAB) Format CSV Format QIF Format XML Format PDF METRYKA DOKUMENTU:

3 1. Wstęp Dokument dotyczy funkcjonalności systemu BOŚBank24 Twoje e-konto w zakresie importu i eksportu danych. Opisuje dostępne opcje w systemie oraz sposób ich wykorzystania. Zawiera także opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików. 2. Struktura i organizacja dokumentu Dokumentacja zawiera w kolejnych punktach opis funkcji importu i eksportu danych, sposobu ich wykorzystywania oraz dostępne formaty i struktury plików. Dokument można czytać w naturalnej kolejności bądź sięgać do opisu odpowiedniej funkcji w zależności od potrzeb. 3. Opis funkcji importu i eksportu danych W systemie BOŚBank24 Twoje e-konto dostępne są następujące operacje dotyczące importu i eksportu danych: import przelewów zwykłych import przelewów ZUS, import przelewów podatku, import przelewów zagranicznych, import odbiorców, eksport potwierdzeń przelewów bieżących oraz odroczonych, eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych eksport listy odbiorców, eksport historii rachunku - listy transakcji, eksport wyciągów Funkcje importu danych Import przelewów krajowych Import przelewów krajowych w PLN (przelew zwykły, przelew podatku, przelew do ZUS) dostępny jest w opcji Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych. Przelewy w walucie obcej (AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK, USD) do banków krajowych możesz zaimportować z poziomu zakładki opcji 3

4 Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi. Istnieje możliwość zaimportowania przelewów z plików typu ELIXIR, XML lub pliku o strukturze liniowej. W celu zaimportowania przelewów zwykłych, podatku oraz ZUS należy wybrać opcję Import przelewów krajowych z menu bocznego aplikacji. W celu zaimportowania przelewów należy: wybrać rachunek z dostępnej listy, na który będą importowane przelewy, używając przycisku [przeglądaj] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu, wybrać typ importowanego pliku: Elixir, liniowy lub XML, uruchomić import przyciskiem [wczytaj] lub wycofać się z wczytywania wybranego pliku - przycisk [powróć]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 1/2) Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność. Po dokonaniu importu aplikacja prezentuje raport zawierający nazwę oraz numer rachunku, na który będą zaimportowane przelewy, nazwę zaimportowanego pliku, typ zaimportowanego pliku, ilości przelewów znalezionych w pliku, ilości poprawnych oraz niepoprawnych przelewów oraz prezentuje dane dotyczące ilości zaimportowanych przelewów zwykłych, podatku oraz do ZUS. W celu ostatecznego wczytania poprawnych przelewów należy wybrać przycisk [importuj poprawne]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 2/2) 4

5 W przypadku gdy dla importowanych przelewów występują błędy prezentowana jest dodatkowa sekcja z opisem błędu lub ostrzeżenia dla danego przelewu. Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 2/2) Informacja o błędnych przelewach Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 2/2) Informacja o przekroczeniu limitu darmowych przelewów dla rachunku 5

6 Zaimportowane przelewy dostępne są w opcji Koszyk - lista transakcji w Koszyku. Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 2/2) Potwierdzenie poprawności importu przelewów Import przelewów zagranicznych BOŚBank24 Twoje e-konto z poziomu zakładki Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych umożliwia importowanie z pliku przelewów do banku zagranicznego - w PLN lub walutach obcych tj. : AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK, USD lub do banku krajowego, ale tylko w walucie obcej. Istnieje możliwość zaimportowania przelewów z plików typu XML lub pliku o strukturze liniowej. W celu zaimportowania przelewów zagranicznych należy wybrać opcję Import przelewów zagranicznych z menu bocznego aplikacji: wybrać rachunek z dostępnej listy, na który będą importowane przelewy, używając przycisku [przeglądaj] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu, wybrać typ importowanego pliku: liniowy lub XML, uruchomić import przyciskiem [wczytaj] lub wycofać się z wczytywania wybranego pliku przycisk [powróć]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 1/2) Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność. Po dokonaniu importu aplikacja prezentuje raport zawierający nazwę oraz numer rachunku, 6

7 na który będą zaimportowane przelewy, nazwę zaimportowanego pliku, typ zaimportowanego pliku, ilości przelewów znalezionych w pliku, ilości poprawnych oraz niepoprawnych przelewów oraz prezentuje dane dotyczące ilości zaimportowanych przelewów zagranicznych. W celu ostatecznego wczytania poprawnych przelewów należy wybrać przycisk [importuj tylko poprawne]. Po zaimportowaniu przelewów prezentowany jest raport podsumowujący proces importu zawierający ilość oraz sumę kwot przelewów z podziałem na walutę. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 2/2) W przypadku gdy dla importowanych przelewów zagranicznych występują błędy prezentowana jest dodatkowa sekcja z numerem błędnego przelewu w pliku importu oraz opisem błędu. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 2/2) Informacja o błędnych przelewach zagranicznych 7

8 Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 2/2) Raport podsumowujący proces importu Zaimportowane przelewy zagraniczne dostępne są w zakładce Koszyk - lista transakcji w Koszyku jak również na liście przelewów zagranicznych w zakładce Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych ze statusem oczekujący w Koszyku. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 2/2) Potwierdzenie Import odbiorców Import odbiorców dostępny jest z poziomu zakładki Transakcje Odbiorcy Importuj odbiorców. W celu zaimportowania danych odbiorców należy wybrać opcję Importuj odbiorców z menu bocznego aplikacji, następnie używając przycisku [przeglądaj] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu odbiorców, wybrać typ importowanego pliku - XML, lub pliku o strukturze liniowej - następnie uruchomić import przyciskiem [dalej]. Opcja Transakcje Import odbiorców (krok 1/2) 8

9 Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku oraz jego poprawność. Opcja Transakcje Import odbiorców (krok 2/2) Dla powyższej formatki dostępne są następujące informacje: Liczba poprawnych odbiorców, Liczba błędnych odbiorców, Liczba zdublowanych odbiorców, Możliwość określenia, co należy zrobić ze zdublowanymi odbiorcami. Przed zapisaniem danych odbiorców użytkownik powinien określić metodę dopisania zdublowanych odbiorców. Dostępne są dwie metody: Nadpisz istniejących odbiorców, Dodaj jako nowych odbiorców. Na formatce potwierdzenia importu danych odbiorców dostępne są następujące przyciski: [powróć] powrót do pierwszego kroku związanego z importem odbiorców, [zapisz] zapisanie zaimportowanych danych odbiorców. W przypadku gdy plik do importu odbiorców zawiera błędy na formatce potwierdzenia importu prezentowane są informacje dotyczące błędnych danych dla danego odbiorcy. Opcja Transakcje Import odbiorców (krok 2/2) Informacja o błędnych danych dla importu odbiorcy 9

10 3.2. Funkcje eksportu danych Eksport listy odbiorców Eksport listy odbiorców dostępny jest w opcji Transakcje Odbiorcy lista odbiorców należy uruchomić przycisk [eksportuj listę do pliku]. Lista odbiorców eksportowana jest do plików typu XML. Po kliknięciu przycisku [eksportuj listę do pliku] system wyświetli komunikat: Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji. 10

11 Eksport listy przelewów krajowych Eksport listy przelewów krajowych bieżących oraz odroczonych dostępny jest w opcji Transakcje Przelewy - import/eksport Eksport statusów przelewów krajowych. Zgodnie z kryteriami wyszukiwania na liście Przelewy krajowe lista przelewów zostaną zaprezentowane przelewy do eksportu. Eksport przelewów zostanie wykonany po dokonaniu wyboru formatu eksportu przelewów krajowych (XML lub ELIXIR) i uruchomieniu przycisku [eksportuj przelewy krajowe]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Eksport statusów przelewów krajowych Przelewy krajowe- lista przelewów 11

12 Po wyborze formatu eksportu przelewów krajowych (XML lub ELIXIR) oraz kliknięciu przycisku [eksportuj przelewy krajowe] nastąpi pobranie danych z listą przelewów krajowych do pliku txt lub XML. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport przelewów krajowych w formacie ELIXIR. 12

13 Eksport statusów przelewów krajowych Eksport statusów przelewów krajowych bieżących oraz odroczonych dostępny jest w opcji Transakcje Przelewy - import/eksport Eksport statusów przelewów krajowych. Zgodnie z kryteriami wyszukiwania na liście Przelewy krajowe lista przelewów zostaną zaprezentowane przelewy do eksportu. Eksport przelewów w formacie XML zostanie wykonany po uruchomieniu przycisku [eksportuj statusy przelewów krajowych]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport statusów przelewów krajowych w formacie XML. 13

14 Po kliknięciu przycisku [eksportuj statusy przelewów krajowych] nastąpi pobranie danych z listą statusów przelewów krajowych znajdujących się w dowolnym statusie w formacie XML. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport statusów przelewów krajowych w formacie XML Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych dostępny jest w opcji Transakcje Przelewy - import/eksport Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych. Zgodnie z kryteriami wyszukiwania na liście Przelewy zagraniczne lista przelewów zostaną zaprezentowane przelewy do eksportu. Eksport przelewów w formacie XML zostanie wykonany po uruchomieniu przycisku [eksportuj]. 14

15 Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych w formacie XML. 15

16 Po kliknięciu przycisku [eksportuj] nastąpi pobranie danych z listą potwierdzeń przelewów zagranicznych znajdujących się w dowolnym statusie w formacie XML. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych w formacie XML Eksport historii rachunku - lista transakcji Eksport listy transakcji dla rachunku dostępny jest w opcji Rachunki Historia rachunku sekcja Historia rachunku lista transakcji- przycisk [eksportuj historię do pliku]. Istnieje możliwość zapisu listy transakcji do pliku w formacie TXT(TAB), QIF, CVS, XML oraz PDF. 16

17 Opcja Rachunki historia rachunku Historia rachunku - lista transakcji Wybór formatu eksportu oraz kliknięcie przycisku [eksportuj historię do pliku] powoduje wygenerowanie pliku z listą transakcji oraz wyświetlenie poniższego komunikatu. Opcja Rachunki historia rachunku Historia rachunku - lista transakcji - Eksport transakcji w formacie TXT(TAB). Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji. 17

18 4. Formaty danych i struktury plików 4.1. Formaty danych System BOŚBank24 Twoje e-konto pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu. Format importu przelewów zwykłych, ZUS oraz podatku: ELIXIR, Liniowy, XML. Format importu przelewów zagranicznych. Liniowy, XML. Format importu odbiorców: XML, Liniowy. Format eksportu listy przelewów krajowych: ELIXIR, XML. Format eksportu statusów przelewów krajowych: XML. Format eksportu potwierdzeń przelewów zagranicznych: XML. Format eksportu odbiorców: XML. Format eksportu historii rachunku - listy transakcji: TXT (TAB), CSV, QIF, XML, PDF. 18

19 Formaty plików XML, ELIXIR oraz liniowy mają stałą określoną strukturę. Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: &, <, >. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki: & - & < - < > - > 4.2. Struktury plików Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system BOŚBank24 Twoje e-konto wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład Struktury plików importu przelewów krajowych Plik w formacie liniowym W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem. Pola oddzielone są separatorem w postaci średnika (;). Polskie znaki są kodowane w ISO Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli: Typy danych stosowane przy opisie pól: N pole numeryczne D data w formacie DD.MM.RRRR, gdzie DD dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok (np ). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności. Zaimportowane przelewy prezentowane są w transakcjach do podpisu opcja Koszyk - lista transakcji w Koszyku oraz na liście przelewów bieżących - zakładka Transakcje Przelewy Przelewy - lista przelewów. W przypadku przelewów z datą przyszłą zaimportowane przelewy prezentowane będą w transakcjach do podpisu opcja Koszyk - lista transakcji w Koszyku oraz na liście przelewów odroczonych zakładka Transakcje Lista przelewów odroczonych. 19

20 C pole tekstowe. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii. * pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 Twoje e-konto 20

21 Przykładowe zawartości pliku importu przelewów w formacie liniowym; Przelew zwykły: ; ;33.34;;;; ;;Jan Kowalski ul. Koszarowa Toruń;;;Tresc 1 Tresc 2 Tresc 3 Tresc 4;;;;Referencje; ;;;; Przelew ZUS: ; ;18.18;;;; ;;JanKowalski ul.koszarowa Toruń;;;/NIP/ /TI/1dx /TWP/M/DKL/122009/NRD/40/DUT/;;;;ReferencjeZUS;N azwanad1;nazwanad2;nazwanad3;nazwanad4; Przelew podatku: ; ;12.35;;;; ;;Urzad Skarbowy;;;/TI/N /OKR/04R/SFP/CIT2;;;;Referencje US;NazwaNad1;NazwaNad2;NazwaNad3;NazwaNad4; 21

22 Plik w formacie Elixir Plik z przelewami do importu w formacie Elixir zapisany jest w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string. Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO Struktura rekordu: Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir. Typy danych stosowane przy opisie pól: N pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita D data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR rok, MM miesiąc, DD dzień (np ). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności. Zaimportowane przelewy prezentowane są w transakcjach do autoryzacji oraz na liście przelewów bieżących. C pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii. K pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy. Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr. Do BOŚBank24 Twoje e-konto wczytywane są pola o statusie M, pola o statusie O są pomijane. 22

23 23

24 Sposób wypełniania pola TRESC dla przelewu do podatku jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir. W polu należy wprowadzić jednym ciągiem: Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X) Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X) Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X) Sposób wypełniania pola TRESC dla przelewu do ZUS jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir. Pole podzielone jest na 4 linie (podpola). Każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem. linia1 NIP płatnika (10X) linia2 wpisywane bez spacji: typ identyfikatora uzupełniającego (1X), identyfikator uzupełniający płatnika (14X) linia3 wpisywane bez spacji: typ wpłaty(1x) deklaracja (RRRRMM, gdzie RRRR- rok, MM-miesiąc) nr deklaracji (2N) linia4 numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15X) Przykład rekordu z plikiem przelewu zwykłego w formacie Elixir:, ,210,,,""," ","","JanKowalski ul.testowa Warszawa",,,"Opłata1 Opłata2 Opłata3 Opłata4","","","","","" Przykład rekordu z plikiem przelewu podatku w formacie Elixir:, ,0114,,,""," ","","",,,"/TI/N /OKR/06R/SF P/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj ","","","","" Przykład rekordu z plikiem przelewu ZUS w formacie Elixir:, ,029,,,""," ","","",,,"/NIP/ /TI/1dx /TWP/M/DKL/121999/NRD/40/DUT/","","","","" 24

25 Plik w formacie XML Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold): Proponowany format XML dla przelewów krajowych zwykłych, US i ZUS: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <DATA> Data płatności. Pole opcjonalne. Jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data aktualna jako data płatności. Format daty DD.MM.RRRR </DATA> <RACHUNEK> NRB rachunku odbiorcy. Pole jest wymagane. numer rachunku odbiorcy przelewu zwykłego w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS w przypadku przelewu US numer rachunku US </RACHUNEK> <NAZWA1><NAZWA2><NAZWA3><NAZWA4> Nazwa odbiorcy w formie 4 pola po 35 znaków każde. Pole jest wymagane. Dla przelewów ZUS pole przy wczytywaniu jest ignorowane. </NAZWA1></NAZWA2></NAZWA3></NAZWA4> <KWOTA> Kwota przelewu podana w PLN. Pole wymagane. </KWOTA> <TRESC1><TRESC2><TRESC3><TRESC4> Tytuł płatności w formacie 4 pola po 35 znaków każde. Pole jest wymagane. dla zwykłego przelewu - treść przelewu dla przelewu do ZUS ( tekst pogrubiony jest stały): /NIP/numer nip/ti/typ identyfikatora numer identyfikatora/twp/typ wpłaty (dozwolone wartości S, M, U, T, D, E, A, B)/DKL/deklaracja w formacie MMRRRR/NRD/numer deklaracji/dut/numer decyzji/umowy/tyt. wyk. dla przelewu do US ( tekst pogrubiony jest stały ): /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/okr/okres w formacie RRTXXxx, gdzie 25

26 RR rok, T oznaczenie typu (R rok, P- półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D dekada, J-dzień), XXxx oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/sfp/symbol formularza/txt/ </TRESC1></TRESC2></TRESC3></TRESC4> <REFERENCJE> Referencja własna klienta. Pole opcjonalne. Przy czym wartość REFERENCJI będzie importowana i prezentowana w szczegółach przelewu. maksymalna długość pola wynosi 50 znaków. </REFERENCJE> <NAZWA_NAD1><NAZWA_NAD2><NAZWA_NAD3><NAZWA_NAD4> Nazwa płatnika dla przelewów US i ZUS (w formie 4 pola po 35 znaków). Pole opcjonalne. Jeśli nie wystąpi system przyjmie nazwę klienta jako domyślną wartość dla pola płatnika zobowiązania. Dla przelewów zwykłych pole jest ignorowane. </NAZWA_NAD1></NAZWA_NAD2></NAZWA_NAD3></NAZWA_NAD4> </PRZELEW> </PRZELEWY> Każde powtórzenie tagów <przelew>... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew. Zamiast tagu <NAZWA1> mogą występować tagi <NAZWA1>, <NAZWA2>, <NAZWA3>,<NAZWA4> o długości 35 znaków każdy. Zamiast tagu <TRESC1> mogą występować tagi <TRESC1>, <TRESC2>, <TRESC3>,<TRESC4> o długości 35 znaków każdy. Zamiast tagu <NAZWA_NAD1> mogą występować tagi <NAZWA_NAD1>, <NAZWA_NAD12>, <NAZWA_NAD13>, <NAZWA_NAD14> o długości 35 znaków każdy. Przykładowy plik importu w formacie XML zawierający przelew zwykły: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <DATA> </DATA> <KWOTA>100</KWOTA> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Anna Test</NAZWA1> <NAZWA2>ul. Testowa 1</NAZWA2> <NAZWA3>87-100</NAZWA3> 26

27 <NAZWA4>Toruńt</NAZWA4> <TRESC1>Opłata 1</TRESC1> <TRESC2>Opłata 2</TRESC2> <TRESC3>Opłata 3</TRESC3> <TRESC4>Opłata 4</TRESC4> <REFERENCJE>Referencje</REFERENCJE> <NAZWA_NAD1></NAZWA_NAD1> <NAZWA_NAD2></NAZWA_NAD2> <NAZWA_NAD3></NAZWA_NAD3> <NAZWA_NAD4></NAZWA_NAD4> </PRZELEW> </PRZELEWY> Przykładowy plik importu w formacie XML zawierający przelew ZUS: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <DATA> </DATA> <KWOTA>50,50</KWOTA> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Anna Test</NAZWA1> <NAZWA2>ul. Testowa 1</NAZWA2> <NAZWA3>87-100</NAZWA3> <NAZWA4>Toruń</NAZWA4> <TRESC1>/NIP/ /TI/1dx /TWP/M</TRESC1> <TRESC2>/DKL/122009/NRD/40/DUT/</TRESC2> <TRESC3></TRESC3> <TRESC4></TRESC4> <REFERENCJE>Referencje ZUS</REFERENCJE> <NAZWA_NAD1>Płatnik 1</NAZWA_NAD1> <NAZWA_NAD2>Płatnik 3</NAZWA_NAD2> <NAZWA_NAD3>Płatnik 3</NAZWA_NAD3> <NAZWA_NAD4>Płatnik 4</NAZWA_NAD4> </PRZELEW> </PRZELEWY> 27

28 Przykładowy plik importu w formacie XML zawierający przelew podatku: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <DATA> </DATA> <KWOTA>50,50</KWOTA> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Urzad Skarbowy</NAZWA1> <NAZWA2>ul.Podatkowa 1</NAZWA2> <NAZWA3>00-100</NAZWA3> <NAZWA4>Warszawa</NAZWA4> <TRESC1>/TI/N /OKR/09R/SFP/VAT-7/T</TRESC1> <TRESC2>XT/podatek za m-c maj 09</TRESC2> <TRESC3></TRESC3> <TRESC4></TRESC4> <REFERENCJE>Referencje US</REFERENCJE> <NAZWA_NAD1>Płatnik 1</NAZWA_NAD1> <NAZWA_NAD2>Płatnik 3</NAZWA_NAD2> <NAZWA_NAD3>Płatnik 3</NAZWA_NAD3> <NAZWA_NAD4>Płatnik 4</NAZWA_NAD4> </PRZELEW> </PRZELEWY> Struktura plików importu przelewów zagranicznych Plik w formacie liniowym W formacie liniowym dane przelewów zagranicznych importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym przelewie zagranicznym zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu zagranicznego. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini). Plik schema.ini w przypadku przelewów zagranicznych wczytywany jest w Banku w aplikacji BackOffice systemu BOŚBsnk24 Twoje e-konto. 28

29 Plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych. Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli: Typy danych stosowane przy opisie pól: N pole numeryczne C pole tekstowe Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku schema.ini definiującej plik z danymi przelewu zagranicznego. [przelew_zagr.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) Col1=KWOTA Char Col2=WALUTA Char Col3=RACHUNEK Char Col4=NAZWA1 Char Col5=NAZWA2 Char Col6=NAZWA3 Char Col7=NAZWA4 Char Col8=TRESC1 Char Col9=TRESC2 Char Col10=TRESC3 Char Col11=TRESC4 Char Col12=BANK_SWIFT Char Col13=KOSZTY_POKRYWA Char Col14=SYSTEM_ROZLICZEN Char 29

30 Przykładowa zawartość pliku z danymi przelewów zagranicznych w formacie liniowym: 200;PLN; ;nazwa1;nazwa2;nazwa3;nazwa4;tresc1;tresc2;tresc3;tresc4; BREXPLPW;SHA;SW;10,01;EUR; ;Zagraniczny1;;;;tytul1;;;;ABCADEFF;SHA;SE; Plik w formacie XML Dla pliku przelewów zagranicznych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold): <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <RACHUNEK> Numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN. Pole jest wymagane. </RACHUNEK> <NAZWA1><NAZWA2><NAZWA3><NAZWA4> 30

31 Nazwa odbiorcy w formie 4 pola po 35 znaków każde. Pole NAZWA 1 jest polem wymaganym. Pola NAZWA2, NAZWA3, NAZWA 4 to pola opcjonalne. </NAZWA1></NAZWA2></NAZWA3></NAZWA4> <KWOTA> Kwota przelewu. Pole wymagane. </KWOTA> <WALUTA> Waluta przelewu. Pole wymagane. </WALUTA> <TRESC1><TRESC2><TRESC3><TRESC4> Tytuł płatności w formacie 4 pola po 35 znaków każde. Pole TRESC1 jest polem wymaganym. Pola TRESC2, TRESC3, TRESC4 to pola opcjonalne. </TRESC1></TRESC2></TRESC3></TRESC4> <SYSTEM_ROZLICZEN> System rozliczeń przelewu zagranicznego. Pole opcjonalne. Dostępne wartości: SW (system rozliczeń Swift), SE (system rozliczeń - Sorbnet-Euro) oraz EE (system rozliczeń - EuroElixir). W przypadku gdy pole nie wystąpi lub nie zostanie zdefiniowana wartość w polu domyślnie przyjmowany jest system rozliczeń Swift. </SYSTEM_ROZLICZEN> <BANK_SWIFT> Kod SWIFT banku odbiorcy przelewu. Pole wymagane. Wartość w polu 8 lub 11 znaków. </BANK_SWIFT> <KOSZTY_POKRYWA> Oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu. Pole wymagane. OUR wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca, BEN wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent, SHA koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie beneficjenta pokrywa beneficjent, </KOSZTY_POKRYWA> </PRZELEW> </PRZELEWY> Każde powtórzenie tagów <przelew>... </przelew> oznacza dane nowego przelewu zagranicznego. 31

32 Plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych. Przykładowy plik.xml zawierający dane o przelewie zagranicznym: <PRZELEWY> <PRZELEW> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>nazwa1</NAZWA1> <NAZWA2>nazwa2</NAZWA2> <NAZWA3>nazwa3</NAZWA3> <NAZWA4>nazwa4</NAZWA4> <KWOTA>100</KWOTA> <WALUTA>EUR</WALUTA> <TRESC1>tresc1</TRESC1> <TRESC2>tresc2</TRESC2> <TRESC3>tresc3</TRESC3> <TRESC4>tresc4</TRESC4> <SYSTEM_ROZLICZEN>SE</SYSTEM_ROZLICZEN> <BANK_SWIFT>BREXPLPW</BANK_SWIFT> <KOSZTY_POKRYWA>SHA</KOSZTY_POKRYWA> </PRZELEW> <PRZELEW> <RACHUNEK>US </RACHUNEK> <NAZWA1>nazwa1</NAZWA1> <KWOTA>50,00</KWOTA> <WALUTA>PLN</WALUTA> <TRESC1>tresc1</TRESC1> <BANK_SWIFT>AACFFRCPAAF</BANK_SWIFT> <KOSZTY_POKRYWA>OUR</KOSZTY_POKRYWA> </PRZELEW> </PRZELEWY> 32

33 Struktury plików importu odbiorców Plik w formacie liniowym W formacie liniowym dane odbiorców importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej poniżej. Informacja o pojedynczym odbiorcy zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane odbiorcy. Pola występują w pliku w określonej kolejności oraz oddzielone są separatorem w postaci średnika (;). Dopuszczalny zestaw pól opisujących odbiorcę wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli: C pole tekstowe Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców w formacie liniowym: Jan; ;Jan Test Kwiatowa 16/1 Bydgoszcz ; Firma; ;Firma Testowa Test ul. Testowa 16/1 Warszawa ; Plik w formacie XML Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold): <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <ODBIORCY> <ODBIORCA> <NAZWA_ODB> Nazwa krótka odbiorcy </NAZWA_ODB> <RACHUNEK> 33

34 Numer rachunku odbiorcy </RACHUNEK> <NAZWA1><NAZWA2><NAZWA3><NAZWA4> Nazwa odbiorcy w formie 4 pola po 35 znaków każde. Pole NAZWA 1 jest polem wymaganym. Pola NAZWA2, NAZWA3, NAZWA 4 to pola opcjonalne. </NAZWA1></NAZWA2></NAZWA3></NAZWA4> <SWIFT> Kod SWIFT banku odbiorcy. Pole wymagane w przypadku odbiorcy zagranicznego. Wartość w polu 8 lub 11 znaków. </SWIFT> </ODBIORCA> </ODBIORCY> Każde powtórzenie tagów <ODBIORCA>... </ODBIORCA> oznacza dane nowego odbiorcy. Przykładowy plik.xml zawierający dane o odbiorcach: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <ODBIORCY> <ODBIORCA> <NAZWA_ODB>Jan Kowalski</NAZWA_ODB> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Jan Kowalski</NAZWA1> </ODBIORCA> <ODBIORCA> <NAZWA_ODB>Zagraniczny</NAZWA_ODB> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Zagraniczny1 Nazwa 1</NAZWA1> <NAZWA2>Zagraniczny Nazwa 2</NAZWA2> <NAZWA3>Zagraniczny Nazwa 3</NAZWA3> <NAZWA4>Zagraniczny Nazwa 4</NAZWA4> <SWIFT>AAALSARIJED</SWIFT> </ODBIORCA> </ODBIORCY> Uwaga! W przypadku importu danych kontrahentów zagranicznych plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych. 34

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Płatności

CitiDirect Online Banking Płatności CitiDirect Online Banking Płatności Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Bank państwowy założony w 1924 roku Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego www.bgk.com.pl Strona 1 z 36 Wersja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo