IMPORT /EKSPORT DANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMPORT /EKSPORT DANYCH"

Transkrypt

1 IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1

2 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu Opis funkcji importu i eksportu danych Funkcje importu danych Import przelewów krajowych Import przelewów zagranicznych Import odbiorców Funkcje eksportu danych Eksport listy odbiorców Eksport listy przelewów krajowych Eksport statusów przelewów krajowych Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych Eksport historii rachunku - lista transakcji Formaty danych i struktury plików Formaty danych Struktury plików Struktury plików importu przelewów krajowych Plik w formacie liniowym Plik w formacie Elixir Plik w formacie XML Struktura plików importu przelewów zagranicznych Plik w formacie liniowym Plik w formacie XML Struktury plików importu odbiorców Plik w formacie liniowym Plik w formacie XML Struktura plików eksportu listy przelewów krajowych Plik w formacie liniowym Plik w formacie XML Struktura pliku eksportu statusów przelewów krajowych Plik w formacie XML Struktura pliku eksportu potwierdzeń przelewów zagranicznych Plik w formacie XML Struktura plików eksportu odbiorców Plik w formacie XML Struktura plików eksportu listy transakcji Format TXT (TAB) Format CSV Format QIF Format XML Format PDF METRYKA DOKUMENTU:

3 1. Wstęp Dokument dotyczy funkcjonalności systemu BOŚBank24 Twoje e-konto w zakresie importu i eksportu danych. Opisuje dostępne opcje w systemie oraz sposób ich wykorzystania. Zawiera także opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików. 2. Struktura i organizacja dokumentu Dokumentacja zawiera w kolejnych punktach opis funkcji importu i eksportu danych, sposobu ich wykorzystywania oraz dostępne formaty i struktury plików. Dokument można czytać w naturalnej kolejności bądź sięgać do opisu odpowiedniej funkcji w zależności od potrzeb. 3. Opis funkcji importu i eksportu danych W systemie BOŚBank24 Twoje e-konto dostępne są następujące operacje dotyczące importu i eksportu danych: import przelewów zwykłych import przelewów ZUS, import przelewów podatku, import przelewów zagranicznych, import odbiorców, eksport potwierdzeń przelewów bieżących oraz odroczonych, eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych eksport listy odbiorców, eksport historii rachunku - listy transakcji, eksport wyciągów Funkcje importu danych Import przelewów krajowych Import przelewów krajowych w PLN (przelew zwykły, przelew podatku, przelew do ZUS) dostępny jest w opcji Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych. Przelewy w walucie obcej (AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK, USD) do banków krajowych możesz zaimportować z poziomu zakładki opcji 3

4 Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi. Istnieje możliwość zaimportowania przelewów z plików typu ELIXIR, XML lub pliku o strukturze liniowej. W celu zaimportowania przelewów zwykłych, podatku oraz ZUS należy wybrać opcję Import przelewów krajowych z menu bocznego aplikacji. W celu zaimportowania przelewów należy: wybrać rachunek z dostępnej listy, na który będą importowane przelewy, używając przycisku [przeglądaj] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu, wybrać typ importowanego pliku: Elixir, liniowy lub XML, uruchomić import przyciskiem [wczytaj] lub wycofać się z wczytywania wybranego pliku - przycisk [powróć]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 1/2) Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność. Po dokonaniu importu aplikacja prezentuje raport zawierający nazwę oraz numer rachunku, na który będą zaimportowane przelewy, nazwę zaimportowanego pliku, typ zaimportowanego pliku, ilości przelewów znalezionych w pliku, ilości poprawnych oraz niepoprawnych przelewów oraz prezentuje dane dotyczące ilości zaimportowanych przelewów zwykłych, podatku oraz do ZUS. W celu ostatecznego wczytania poprawnych przelewów należy wybrać przycisk [importuj poprawne]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 2/2) 4

5 W przypadku gdy dla importowanych przelewów występują błędy prezentowana jest dodatkowa sekcja z opisem błędu lub ostrzeżenia dla danego przelewu. Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 2/2) Informacja o błędnych przelewach Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 2/2) Informacja o przekroczeniu limitu darmowych przelewów dla rachunku 5

6 Zaimportowane przelewy dostępne są w opcji Koszyk - lista transakcji w Koszyku. Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów krajowych (krok 2/2) Potwierdzenie poprawności importu przelewów Import przelewów zagranicznych BOŚBank24 Twoje e-konto z poziomu zakładki Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych umożliwia importowanie z pliku przelewów do banku zagranicznego - w PLN lub walutach obcych tj. : AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK, USD lub do banku krajowego, ale tylko w walucie obcej. Istnieje możliwość zaimportowania przelewów z plików typu XML lub pliku o strukturze liniowej. W celu zaimportowania przelewów zagranicznych należy wybrać opcję Import przelewów zagranicznych z menu bocznego aplikacji: wybrać rachunek z dostępnej listy, na który będą importowane przelewy, używając przycisku [przeglądaj] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu, wybrać typ importowanego pliku: liniowy lub XML, uruchomić import przyciskiem [wczytaj] lub wycofać się z wczytywania wybranego pliku przycisk [powróć]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 1/2) Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność. Po dokonaniu importu aplikacja prezentuje raport zawierający nazwę oraz numer rachunku, 6

7 na który będą zaimportowane przelewy, nazwę zaimportowanego pliku, typ zaimportowanego pliku, ilości przelewów znalezionych w pliku, ilości poprawnych oraz niepoprawnych przelewów oraz prezentuje dane dotyczące ilości zaimportowanych przelewów zagranicznych. W celu ostatecznego wczytania poprawnych przelewów należy wybrać przycisk [importuj tylko poprawne]. Po zaimportowaniu przelewów prezentowany jest raport podsumowujący proces importu zawierający ilość oraz sumę kwot przelewów z podziałem na walutę. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 2/2) W przypadku gdy dla importowanych przelewów zagranicznych występują błędy prezentowana jest dodatkowa sekcja z numerem błędnego przelewu w pliku importu oraz opisem błędu. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 2/2) Informacja o błędnych przelewach zagranicznych 7

8 Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 2/2) Raport podsumowujący proces importu Zaimportowane przelewy zagraniczne dostępne są w zakładce Koszyk - lista transakcji w Koszyku jak również na liście przelewów zagranicznych w zakładce Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych ze statusem oczekujący w Koszyku. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Import przelewów zagranicznych (krok 2/2) Potwierdzenie Import odbiorców Import odbiorców dostępny jest z poziomu zakładki Transakcje Odbiorcy Importuj odbiorców. W celu zaimportowania danych odbiorców należy wybrać opcję Importuj odbiorców z menu bocznego aplikacji, następnie używając przycisku [przeglądaj] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu odbiorców, wybrać typ importowanego pliku - XML, lub pliku o strukturze liniowej - następnie uruchomić import przyciskiem [dalej]. Opcja Transakcje Import odbiorców (krok 1/2) 8

9 Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku oraz jego poprawność. Opcja Transakcje Import odbiorców (krok 2/2) Dla powyższej formatki dostępne są następujące informacje: Liczba poprawnych odbiorców, Liczba błędnych odbiorców, Liczba zdublowanych odbiorców, Możliwość określenia, co należy zrobić ze zdublowanymi odbiorcami. Przed zapisaniem danych odbiorców użytkownik powinien określić metodę dopisania zdublowanych odbiorców. Dostępne są dwie metody: Nadpisz istniejących odbiorców, Dodaj jako nowych odbiorców. Na formatce potwierdzenia importu danych odbiorców dostępne są następujące przyciski: [powróć] powrót do pierwszego kroku związanego z importem odbiorców, [zapisz] zapisanie zaimportowanych danych odbiorców. W przypadku gdy plik do importu odbiorców zawiera błędy na formatce potwierdzenia importu prezentowane są informacje dotyczące błędnych danych dla danego odbiorcy. Opcja Transakcje Import odbiorców (krok 2/2) Informacja o błędnych danych dla importu odbiorcy 9

10 3.2. Funkcje eksportu danych Eksport listy odbiorców Eksport listy odbiorców dostępny jest w opcji Transakcje Odbiorcy lista odbiorców należy uruchomić przycisk [eksportuj listę do pliku]. Lista odbiorców eksportowana jest do plików typu XML. Po kliknięciu przycisku [eksportuj listę do pliku] system wyświetli komunikat: Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji. 10

11 Eksport listy przelewów krajowych Eksport listy przelewów krajowych bieżących oraz odroczonych dostępny jest w opcji Transakcje Przelewy - import/eksport Eksport statusów przelewów krajowych. Zgodnie z kryteriami wyszukiwania na liście Przelewy krajowe lista przelewów zostaną zaprezentowane przelewy do eksportu. Eksport przelewów zostanie wykonany po dokonaniu wyboru formatu eksportu przelewów krajowych (XML lub ELIXIR) i uruchomieniu przycisku [eksportuj przelewy krajowe]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport Eksport statusów przelewów krajowych Przelewy krajowe- lista przelewów 11

12 Po wyborze formatu eksportu przelewów krajowych (XML lub ELIXIR) oraz kliknięciu przycisku [eksportuj przelewy krajowe] nastąpi pobranie danych z listą przelewów krajowych do pliku txt lub XML. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport przelewów krajowych w formacie ELIXIR. 12

13 Eksport statusów przelewów krajowych Eksport statusów przelewów krajowych bieżących oraz odroczonych dostępny jest w opcji Transakcje Przelewy - import/eksport Eksport statusów przelewów krajowych. Zgodnie z kryteriami wyszukiwania na liście Przelewy krajowe lista przelewów zostaną zaprezentowane przelewy do eksportu. Eksport przelewów w formacie XML zostanie wykonany po uruchomieniu przycisku [eksportuj statusy przelewów krajowych]. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport statusów przelewów krajowych w formacie XML. 13

14 Po kliknięciu przycisku [eksportuj statusy przelewów krajowych] nastąpi pobranie danych z listą statusów przelewów krajowych znajdujących się w dowolnym statusie w formacie XML. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport statusów przelewów krajowych w formacie XML Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych dostępny jest w opcji Transakcje Przelewy - import/eksport Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych. Zgodnie z kryteriami wyszukiwania na liście Przelewy zagraniczne lista przelewów zostaną zaprezentowane przelewy do eksportu. Eksport przelewów w formacie XML zostanie wykonany po uruchomieniu przycisku [eksportuj]. 14

15 Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych w formacie XML. 15

16 Po kliknięciu przycisku [eksportuj] nastąpi pobranie danych z listą potwierdzeń przelewów zagranicznych znajdujących się w dowolnym statusie w formacie XML. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Opcja Transakcje Przelewy - import/eksport - Eksport potwierdzeń przelewów zagranicznych w formacie XML Eksport historii rachunku - lista transakcji Eksport listy transakcji dla rachunku dostępny jest w opcji Rachunki Historia rachunku sekcja Historia rachunku lista transakcji- przycisk [eksportuj historię do pliku]. Istnieje możliwość zapisu listy transakcji do pliku w formacie TXT(TAB), QIF, CVS, XML oraz PDF. 16

17 Opcja Rachunki historia rachunku Historia rachunku - lista transakcji Wybór formatu eksportu oraz kliknięcie przycisku [eksportuj historię do pliku] powoduje wygenerowanie pliku z listą transakcji oraz wyświetlenie poniższego komunikatu. Opcja Rachunki historia rachunku Historia rachunku - lista transakcji - Eksport transakcji w formacie TXT(TAB). Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji. 17

18 4. Formaty danych i struktury plików 4.1. Formaty danych System BOŚBank24 Twoje e-konto pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu. Format importu przelewów zwykłych, ZUS oraz podatku: ELIXIR, Liniowy, XML. Format importu przelewów zagranicznych. Liniowy, XML. Format importu odbiorców: XML, Liniowy. Format eksportu listy przelewów krajowych: ELIXIR, XML. Format eksportu statusów przelewów krajowych: XML. Format eksportu potwierdzeń przelewów zagranicznych: XML. Format eksportu odbiorców: XML. Format eksportu historii rachunku - listy transakcji: TXT (TAB), CSV, QIF, XML, PDF. 18

19 Formaty plików XML, ELIXIR oraz liniowy mają stałą określoną strukturę. Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: &, <, >. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki: & - & < - < > - > 4.2. Struktury plików Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system BOŚBank24 Twoje e-konto wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład Struktury plików importu przelewów krajowych Plik w formacie liniowym W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem. Pola oddzielone są separatorem w postaci średnika (;). Polskie znaki są kodowane w ISO Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli: Typy danych stosowane przy opisie pól: N pole numeryczne D data w formacie DD.MM.RRRR, gdzie DD dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok (np ). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności. Zaimportowane przelewy prezentowane są w transakcjach do podpisu opcja Koszyk - lista transakcji w Koszyku oraz na liście przelewów bieżących - zakładka Transakcje Przelewy Przelewy - lista przelewów. W przypadku przelewów z datą przyszłą zaimportowane przelewy prezentowane będą w transakcjach do podpisu opcja Koszyk - lista transakcji w Koszyku oraz na liście przelewów odroczonych zakładka Transakcje Lista przelewów odroczonych. 19

20 C pole tekstowe. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii. * pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 Twoje e-konto 20

21 Przykładowe zawartości pliku importu przelewów w formacie liniowym; Przelew zwykły: ; ;33.34;;;; ;;Jan Kowalski ul. Koszarowa Toruń;;;Tresc 1 Tresc 2 Tresc 3 Tresc 4;;;;Referencje; ;;;; Przelew ZUS: ; ;18.18;;;; ;;JanKowalski ul.koszarowa Toruń;;;/NIP/ /TI/1dx /TWP/M/DKL/122009/NRD/40/DUT/;;;;ReferencjeZUS;N azwanad1;nazwanad2;nazwanad3;nazwanad4; Przelew podatku: ; ;12.35;;;; ;;Urzad Skarbowy;;;/TI/N /OKR/04R/SFP/CIT2;;;;Referencje US;NazwaNad1;NazwaNad2;NazwaNad3;NazwaNad4; 21

22 Plik w formacie Elixir Plik z przelewami do importu w formacie Elixir zapisany jest w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string. Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO Struktura rekordu: Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir. Typy danych stosowane przy opisie pól: N pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita D data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR rok, MM miesiąc, DD dzień (np ). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności. Zaimportowane przelewy prezentowane są w transakcjach do autoryzacji oraz na liście przelewów bieżących. C pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii. K pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy. Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr. Do BOŚBank24 Twoje e-konto wczytywane są pola o statusie M, pola o statusie O są pomijane. 22

23 23

24 Sposób wypełniania pola TRESC dla przelewu do podatku jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir. W polu należy wprowadzić jednym ciągiem: Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X) Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X) Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X) Sposób wypełniania pola TRESC dla przelewu do ZUS jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir. Pole podzielone jest na 4 linie (podpola). Każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem. linia1 NIP płatnika (10X) linia2 wpisywane bez spacji: typ identyfikatora uzupełniającego (1X), identyfikator uzupełniający płatnika (14X) linia3 wpisywane bez spacji: typ wpłaty(1x) deklaracja (RRRRMM, gdzie RRRR- rok, MM-miesiąc) nr deklaracji (2N) linia4 numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15X) Przykład rekordu z plikiem przelewu zwykłego w formacie Elixir:, ,210,,,""," ","","JanKowalski ul.testowa Warszawa",,,"Opłata1 Opłata2 Opłata3 Opłata4","","","","","" Przykład rekordu z plikiem przelewu podatku w formacie Elixir:, ,0114,,,""," ","","",,,"/TI/N /OKR/06R/SF P/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj ","","","","" Przykład rekordu z plikiem przelewu ZUS w formacie Elixir:, ,029,,,""," ","","",,,"/NIP/ /TI/1dx /TWP/M/DKL/121999/NRD/40/DUT/","","","","" 24

25 Plik w formacie XML Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold): Proponowany format XML dla przelewów krajowych zwykłych, US i ZUS: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <DATA> Data płatności. Pole opcjonalne. Jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data aktualna jako data płatności. Format daty DD.MM.RRRR </DATA> <RACHUNEK> NRB rachunku odbiorcy. Pole jest wymagane. numer rachunku odbiorcy przelewu zwykłego w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS w przypadku przelewu US numer rachunku US </RACHUNEK> <NAZWA1><NAZWA2><NAZWA3><NAZWA4> Nazwa odbiorcy w formie 4 pola po 35 znaków każde. Pole jest wymagane. Dla przelewów ZUS pole przy wczytywaniu jest ignorowane. </NAZWA1></NAZWA2></NAZWA3></NAZWA4> <KWOTA> Kwota przelewu podana w PLN. Pole wymagane. </KWOTA> <TRESC1><TRESC2><TRESC3><TRESC4> Tytuł płatności w formacie 4 pola po 35 znaków każde. Pole jest wymagane. dla zwykłego przelewu - treść przelewu dla przelewu do ZUS ( tekst pogrubiony jest stały): /NIP/numer nip/ti/typ identyfikatora numer identyfikatora/twp/typ wpłaty (dozwolone wartości S, M, U, T, D, E, A, B)/DKL/deklaracja w formacie MMRRRR/NRD/numer deklaracji/dut/numer decyzji/umowy/tyt. wyk. dla przelewu do US ( tekst pogrubiony jest stały ): /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/okr/okres w formacie RRTXXxx, gdzie 25

26 RR rok, T oznaczenie typu (R rok, P- półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D dekada, J-dzień), XXxx oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/sfp/symbol formularza/txt/ </TRESC1></TRESC2></TRESC3></TRESC4> <REFERENCJE> Referencja własna klienta. Pole opcjonalne. Przy czym wartość REFERENCJI będzie importowana i prezentowana w szczegółach przelewu. maksymalna długość pola wynosi 50 znaków. </REFERENCJE> <NAZWA_NAD1><NAZWA_NAD2><NAZWA_NAD3><NAZWA_NAD4> Nazwa płatnika dla przelewów US i ZUS (w formie 4 pola po 35 znaków). Pole opcjonalne. Jeśli nie wystąpi system przyjmie nazwę klienta jako domyślną wartość dla pola płatnika zobowiązania. Dla przelewów zwykłych pole jest ignorowane. </NAZWA_NAD1></NAZWA_NAD2></NAZWA_NAD3></NAZWA_NAD4> </PRZELEW> </PRZELEWY> Każde powtórzenie tagów <przelew>... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew. Zamiast tagu <NAZWA1> mogą występować tagi <NAZWA1>, <NAZWA2>, <NAZWA3>,<NAZWA4> o długości 35 znaków każdy. Zamiast tagu <TRESC1> mogą występować tagi <TRESC1>, <TRESC2>, <TRESC3>,<TRESC4> o długości 35 znaków każdy. Zamiast tagu <NAZWA_NAD1> mogą występować tagi <NAZWA_NAD1>, <NAZWA_NAD12>, <NAZWA_NAD13>, <NAZWA_NAD14> o długości 35 znaków każdy. Przykładowy plik importu w formacie XML zawierający przelew zwykły: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <DATA> </DATA> <KWOTA>100</KWOTA> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Anna Test</NAZWA1> <NAZWA2>ul. Testowa 1</NAZWA2> <NAZWA3>87-100</NAZWA3> 26

27 <NAZWA4>Toruńt</NAZWA4> <TRESC1>Opłata 1</TRESC1> <TRESC2>Opłata 2</TRESC2> <TRESC3>Opłata 3</TRESC3> <TRESC4>Opłata 4</TRESC4> <REFERENCJE>Referencje</REFERENCJE> <NAZWA_NAD1></NAZWA_NAD1> <NAZWA_NAD2></NAZWA_NAD2> <NAZWA_NAD3></NAZWA_NAD3> <NAZWA_NAD4></NAZWA_NAD4> </PRZELEW> </PRZELEWY> Przykładowy plik importu w formacie XML zawierający przelew ZUS: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <DATA> </DATA> <KWOTA>50,50</KWOTA> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Anna Test</NAZWA1> <NAZWA2>ul. Testowa 1</NAZWA2> <NAZWA3>87-100</NAZWA3> <NAZWA4>Toruń</NAZWA4> <TRESC1>/NIP/ /TI/1dx /TWP/M</TRESC1> <TRESC2>/DKL/122009/NRD/40/DUT/</TRESC2> <TRESC3></TRESC3> <TRESC4></TRESC4> <REFERENCJE>Referencje ZUS</REFERENCJE> <NAZWA_NAD1>Płatnik 1</NAZWA_NAD1> <NAZWA_NAD2>Płatnik 3</NAZWA_NAD2> <NAZWA_NAD3>Płatnik 3</NAZWA_NAD3> <NAZWA_NAD4>Płatnik 4</NAZWA_NAD4> </PRZELEW> </PRZELEWY> 27

28 Przykładowy plik importu w formacie XML zawierający przelew podatku: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <DATA> </DATA> <KWOTA>50,50</KWOTA> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Urzad Skarbowy</NAZWA1> <NAZWA2>ul.Podatkowa 1</NAZWA2> <NAZWA3>00-100</NAZWA3> <NAZWA4>Warszawa</NAZWA4> <TRESC1>/TI/N /OKR/09R/SFP/VAT-7/T</TRESC1> <TRESC2>XT/podatek za m-c maj 09</TRESC2> <TRESC3></TRESC3> <TRESC4></TRESC4> <REFERENCJE>Referencje US</REFERENCJE> <NAZWA_NAD1>Płatnik 1</NAZWA_NAD1> <NAZWA_NAD2>Płatnik 3</NAZWA_NAD2> <NAZWA_NAD3>Płatnik 3</NAZWA_NAD3> <NAZWA_NAD4>Płatnik 4</NAZWA_NAD4> </PRZELEW> </PRZELEWY> Struktura plików importu przelewów zagranicznych Plik w formacie liniowym W formacie liniowym dane przelewów zagranicznych importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym przelewie zagranicznym zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu zagranicznego. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini). Plik schema.ini w przypadku przelewów zagranicznych wczytywany jest w Banku w aplikacji BackOffice systemu BOŚBsnk24 Twoje e-konto. 28

29 Plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych. Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli: Typy danych stosowane przy opisie pól: N pole numeryczne C pole tekstowe Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku schema.ini definiującej plik z danymi przelewu zagranicznego. [przelew_zagr.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) Col1=KWOTA Char Col2=WALUTA Char Col3=RACHUNEK Char Col4=NAZWA1 Char Col5=NAZWA2 Char Col6=NAZWA3 Char Col7=NAZWA4 Char Col8=TRESC1 Char Col9=TRESC2 Char Col10=TRESC3 Char Col11=TRESC4 Char Col12=BANK_SWIFT Char Col13=KOSZTY_POKRYWA Char Col14=SYSTEM_ROZLICZEN Char 29

30 Przykładowa zawartość pliku z danymi przelewów zagranicznych w formacie liniowym: 200;PLN; ;nazwa1;nazwa2;nazwa3;nazwa4;tresc1;tresc2;tresc3;tresc4; BREXPLPW;SHA;SW;10,01;EUR; ;Zagraniczny1;;;;tytul1;;;;ABCADEFF;SHA;SE; Plik w formacie XML Dla pliku przelewów zagranicznych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold): <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <PRZELEWY> <PRZELEW> <RACHUNEK> Numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN. Pole jest wymagane. </RACHUNEK> <NAZWA1><NAZWA2><NAZWA3><NAZWA4> 30

31 Nazwa odbiorcy w formie 4 pola po 35 znaków każde. Pole NAZWA 1 jest polem wymaganym. Pola NAZWA2, NAZWA3, NAZWA 4 to pola opcjonalne. </NAZWA1></NAZWA2></NAZWA3></NAZWA4> <KWOTA> Kwota przelewu. Pole wymagane. </KWOTA> <WALUTA> Waluta przelewu. Pole wymagane. </WALUTA> <TRESC1><TRESC2><TRESC3><TRESC4> Tytuł płatności w formacie 4 pola po 35 znaków każde. Pole TRESC1 jest polem wymaganym. Pola TRESC2, TRESC3, TRESC4 to pola opcjonalne. </TRESC1></TRESC2></TRESC3></TRESC4> <SYSTEM_ROZLICZEN> System rozliczeń przelewu zagranicznego. Pole opcjonalne. Dostępne wartości: SW (system rozliczeń Swift), SE (system rozliczeń - Sorbnet-Euro) oraz EE (system rozliczeń - EuroElixir). W przypadku gdy pole nie wystąpi lub nie zostanie zdefiniowana wartość w polu domyślnie przyjmowany jest system rozliczeń Swift. </SYSTEM_ROZLICZEN> <BANK_SWIFT> Kod SWIFT banku odbiorcy przelewu. Pole wymagane. Wartość w polu 8 lub 11 znaków. </BANK_SWIFT> <KOSZTY_POKRYWA> Oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu. Pole wymagane. OUR wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca, BEN wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent, SHA koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie beneficjenta pokrywa beneficjent, </KOSZTY_POKRYWA> </PRZELEW> </PRZELEWY> Każde powtórzenie tagów <przelew>... </przelew> oznacza dane nowego przelewu zagranicznego. 31

32 Plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych. Przykładowy plik.xml zawierający dane o przelewie zagranicznym: <PRZELEWY> <PRZELEW> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>nazwa1</NAZWA1> <NAZWA2>nazwa2</NAZWA2> <NAZWA3>nazwa3</NAZWA3> <NAZWA4>nazwa4</NAZWA4> <KWOTA>100</KWOTA> <WALUTA>EUR</WALUTA> <TRESC1>tresc1</TRESC1> <TRESC2>tresc2</TRESC2> <TRESC3>tresc3</TRESC3> <TRESC4>tresc4</TRESC4> <SYSTEM_ROZLICZEN>SE</SYSTEM_ROZLICZEN> <BANK_SWIFT>BREXPLPW</BANK_SWIFT> <KOSZTY_POKRYWA>SHA</KOSZTY_POKRYWA> </PRZELEW> <PRZELEW> <RACHUNEK>US </RACHUNEK> <NAZWA1>nazwa1</NAZWA1> <KWOTA>50,00</KWOTA> <WALUTA>PLN</WALUTA> <TRESC1>tresc1</TRESC1> <BANK_SWIFT>AACFFRCPAAF</BANK_SWIFT> <KOSZTY_POKRYWA>OUR</KOSZTY_POKRYWA> </PRZELEW> </PRZELEWY> 32

33 Struktury plików importu odbiorców Plik w formacie liniowym W formacie liniowym dane odbiorców importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej poniżej. Informacja o pojedynczym odbiorcy zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane odbiorcy. Pola występują w pliku w określonej kolejności oraz oddzielone są separatorem w postaci średnika (;). Dopuszczalny zestaw pól opisujących odbiorcę wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli: C pole tekstowe Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców w formacie liniowym: Jan; ;Jan Test Kwiatowa 16/1 Bydgoszcz ; Firma; ;Firma Testowa Test ul. Testowa 16/1 Warszawa ; Plik w formacie XML Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold): <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <ODBIORCY> <ODBIORCA> <NAZWA_ODB> Nazwa krótka odbiorcy </NAZWA_ODB> <RACHUNEK> 33

34 Numer rachunku odbiorcy </RACHUNEK> <NAZWA1><NAZWA2><NAZWA3><NAZWA4> Nazwa odbiorcy w formie 4 pola po 35 znaków każde. Pole NAZWA 1 jest polem wymaganym. Pola NAZWA2, NAZWA3, NAZWA 4 to pola opcjonalne. </NAZWA1></NAZWA2></NAZWA3></NAZWA4> <SWIFT> Kod SWIFT banku odbiorcy. Pole wymagane w przypadku odbiorcy zagranicznego. Wartość w polu 8 lub 11 znaków. </SWIFT> </ODBIORCA> </ODBIORCY> Każde powtórzenie tagów <ODBIORCA>... </ODBIORCA> oznacza dane nowego odbiorcy. Przykładowy plik.xml zawierający dane o odbiorcach: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <ODBIORCY> <ODBIORCA> <NAZWA_ODB>Jan Kowalski</NAZWA_ODB> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Jan Kowalski</NAZWA1> </ODBIORCA> <ODBIORCA> <NAZWA_ODB>Zagraniczny</NAZWA_ODB> <RACHUNEK> </RACHUNEK> <NAZWA1>Zagraniczny1 Nazwa 1</NAZWA1> <NAZWA2>Zagraniczny Nazwa 2</NAZWA2> <NAZWA3>Zagraniczny Nazwa 3</NAZWA3> <NAZWA4>Zagraniczny Nazwa 4</NAZWA4> <SWIFT>AAALSARIJED</SWIFT> </ODBIORCA> </ODBIORCY> Uwaga! W przypadku importu danych kontrahentów zagranicznych plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych. 34

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1.

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. OPIS FUNKCJI IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 2 2.1.2. IMPORT PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH 4 2.2. FUNKCJE EKSPORTU DANYCH

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową Spis treści: Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową 1. Wstęp...3 2. Struktura i organizacja dokumentu...3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych...3 3.1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Spis treści Spis treści Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES 2012-11-22

Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES 2012-11-22 Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES 2012-11-22 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. FORMATY... 4 3. STRUKTURY PLIKÓW... 5 3.1. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU PRZELEWÓW... 5 3.1.1. Plik w formacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Przewodnika dla Klienta. Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB

Załącznik do Przewodnika dla Klienta. Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB Załącznik do Przewodnika dla Klienta Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 5 3.1. Funkcje importu danych...

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w systemie CIB

Import i eksport danych w systemie CIB - Import i eksport danych w systemie wrzesień 2008 SPIS TREŚCI 1 FORMATY DANYCH... 3 2 STRUKTURY PLIKÓW... 4 2.1 Struktury plików importu przelewów... 4 2.1.1 Plik w formacie liniowym... 4 2.1.2 Plik w

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych

Import i eksport danych - Import i eksport danych SPIS TREŚCI 1 FORMATY DANYCH... 3 2 STRUKTURY PLIKÓW... 4 2.1 Struktury plików importu przelewów... 4 2.1.1 Plik w formacie liniowym... 4 2.1.2 Plik w formacie XML... 7 2.1.3

Bardziej szczegółowo

Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES

Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES 2015-07-24 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Instrukcja użytkowa systemu BGK@24 Biznes 1. WSTĘP... 4 2. FORMATY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 2 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Aktualizacja: lipiec 2015 Instrukcja eksportu i importu danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB. Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB

Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB. Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 3. Opis funkcji importu i

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu Dokumentacja użytkownika systemu Logotyp systemu Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta Kanał Internet Załącznik 1 Szablony importu przelewów do plusbank24 Spis treści Plik w formacie VideoTel...4 Import przelewów

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-06-15 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Import wzorców

Podręcznik Użytkownika Import wzorców 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w systemie biznes.toyotabank.pl

Import i eksport danych w systemie biznes.toyotabank.pl Import i eksport danych w systemie biznes.toyotabank.pl wersja dokumentu 1.0 wersja aplikacji 2.18.005 liczba stron 28 data aktualizacji 29 stycznia 2008 SPIS TREŚCI 1 FORMATY DANYCH...3 2 STRUKTURY PLIKÓW...3

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Eksport

CitiDirect Online Banking Eksport CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-środowisku

Przewodnik po e-środowisku Przewodnik po e-środowisku SPIS TREŚCI I ROZDZIAŁ BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 1. NAWIGACJA EKRAN GŁÓWNY 2. TRANSAKCJE 2.1 Przelewy 2.2 Zlecenia stałe 2.3 Szablony 2.4 Doładowania telefonów 3. RACHUNKI 3.1 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Maj 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika entrum Usług Internetowych Instrukcja Aplikacji Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 5 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 6 2.1 Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLI ver. 5p4.110210.1 Opis struktury pliku ulticash PLI 1.

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU PLA / T103... 3 Opis formatu pliku... 3 Struktura pliku PLA / T103... 4 Przykłady

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB

Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB 1 Spis treści: 1. Opis rozwiązania...3 1.1 Przeglądanie listy transakcji na rachunkach wirtualnych....3 1.1.1 Wyszukiwanie operacji...3 1.1.2 Wyświetlenie listy

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru   (pusty) - (w DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp): 72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku eksportu T-940 ver. 5p1.100225.1 Opis formatu pliku ulticash PRO STA (T940) w systemie PekaoBIZNES 24 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Bank Spółdzielczy w Strykowie. Instrukcja użytkownika Klienci Korporacyjni

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Bank Spółdzielczy w Strykowie. Instrukcja użytkownika Klienci Korporacyjni Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. Nr 4/4/2009 Bank Spółdzielczy w Strykowie CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Instrukcja użytkownika Klienci

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) 1 1. Opis formatu pliku płatności

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 24 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Deutsche Bank Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Dostęp do rachunku Cztery drogi dostępu Deutsche Bank Polska S.A. oferuje cztery w pełni bezpieczne drogi dostępu do Twojego konta. dostęp

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Import wyciągów bankowych nowe możliwości

Import wyciągów bankowych nowe możliwości Import wyciągów bankowych nowe możliwości Soneta Banki, Wirtualne rachunki bankowe Strona 1 z 29 Spis treści Spis treści...2 1. Import wyciągów bankowych Soneta banki...3 1.2 Instalacja dodatku...3 1.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl 81811111 Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl wersja dokumentu 1.2 wersja aplikacji 2.18.01 liczba stron 81 data aktualizacji 2 marca 2010 Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po usłudze

PRZEWODNIK po usłudze PRZEWODNIK po usłudze OFERTA DLA BIZNESU Formaty Plików Obowiązuje od dnia: 2014-07-10 Spis treści: 1. Wstęp... 4 2. Struktura plików operacje... 5 2.1 UNL i DBF struktura plików dla operacji krajowych,

Bardziej szczegółowo