ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ"

Transkrypt

1 Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w imieniu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu Ja i moja przyszłość, w następujących blokach tematycznych z uwzględnieniem specyfiki realizowanego projektu: I. TEMATY SZKOLEŃ KURS KOMPUTEROWY 70 godzin szkoleniowych a) Pakiet MS Office: - Microsoft Word omówienie możliwości i budowy programu tworzenie dokumentów ustawienia strony formatowanie tekstu tworzenie i formatowanie tabel osadzanie obiektów w dokumencie opcje wydruku dokumentu ćwiczenia praktyczne - Microsoft Excel omówienie możliwości i budowy arkusza kalkulacyjnego wpisywanie i edycja danych konstruowanie i edycja formuł obliczeniowych odszukiwanie i poprawianie błędów w obliczeniach formatowanie zawartości komórek graficzna prezentacja wyników wydruki ćwiczenia praktyczne - Microsoft Power Point opis programu i pasków narzędzi projektowanie i tworzenie prezentacji tworzenie pokazu slajdu dokonywanie zmian w pokazie ćwiczenia praktyczne

2 b) Internet pojęcia ogólne zasady korzystania z Internetu (oprogramowanie) wyszukiwanie informacji w sieci poczta elektroniczna komunikacja przesyłanie plików (prawa autorskie, regulacje prawne) multimedia sposoby ochrony danych osobowych i danych firmach (hasła, konta użytko wników, logowanie) zagrożenia w sieci c) program magazynowo handlowy z aplikacją do inwentaryzacji materiałów zasady działania komputerowych systemów sprzedaży omówienie programów handlowo - magazynowych wprowadzenie danych do programu (kartoteki towarów, kontrahentów, dokumenty) wystawianie dokumentów wprowadzanie zmian w dokumentach (korekty) inwentaryzacja tworzenie raportów i analiz ochrona i przenoszenie danych zajęcia praktyczne Na zakończenie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego. II. FORMA SZKOLENIA zajęcia teoretyczne prowadzone w formie wykładów. zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych. III. WIELKOŚĆ I ILOŚĆ GRUP SZKOLENIOWYCH, MIEJSCE REALIZACJI a) szkolenia będą się odbywały we Włodawie b) Łączna liczba osób biorących udział w szkoleniach 15 osób. IV. ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIOWYCH Szkolenie będzie się składało z 70 godzin szkoleniowych dla każdego Beneficjenta zgodnie z tematyką. Przeszkolonych zostanie 15 osób.

3 V. TERMIN REALIZACJI Ramowe terminy realizacji szkoleń: od kwietnia do czerwca i od września do listopada 2010 roku. Szkolenia będą się odbywały zgodnie z preferencjami uczestników, w tym w soboty. Szczegółowy harmonogram poszczególnych szkoleń (dzień, miesiąc, rok) zostanie dołączony do umowy z Oferentem. VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW a) wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętej niniejszym zapytaniem ofertowym, b) wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń o wyżej wymienionej tematyce, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania ww. czynności, c) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie ww. czynności, d) wykonawca zapewni w cenie szkolenia: - niezbędne materiały szkoleniowe, - pomoc w uzupełnieniu dokumentów i dopełnieniu formalności związanych z egzaminem, - wydanie świadectwa ukończenia kursu, - sale szkoleniowe wraz z niezbędnym wyposażeniem terenie Włodawy, - catering w czasie szkoleń w formie dania obiadowego, kawy, herbaty dla każdego uczestnika szkolenia, e) wykonawca będzie prowadził dokumentację przebiegu szkolenia m. in. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. VII. WYMAGANIA CO DO PRZYGOTOWANIA OFERTY a) Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczęcią firmową i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. b) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. c) Oferta powinna zawierać załącznik oświadczenie o ilości zrealizowanych godzin szkoleniowych w zakresie szkolenia zbliżonego tematyką do przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać co najmniej: - datę sporządzenia - nazwę oferenta - adresata oferty - termin ważności oferty (nie mniej niż miesiąc) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - wykaz wykonywanych usług o charakterze lub złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia,

4 - dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagana wiedzę i doświadczenie w realizacji kursów - cenę brutto za kurs VIII. KRYTERIA WYBORU Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która otrzyma największą ilość punktów przypisanych według następujących kryterium: - Cena przedmiotu zamówienia 80 punktów Oferta względem ceny będzie badana względem poniższego wzoru: uzyskane punkty badanej oferty = x Doświadczenie ilość godzin szkoleniowych w ciągu ostatniego roku 20 punktów Oferta względem doświadczenia będzie badana względem poniższego wzoru: uzyskane punkty badanej oferty = x 100 IX. DODATKOWE INFORMACJE, WYMAGANIA a) Oferty pisemne należy składać do dnia 26 kwietnia 2010 roku: osobiście, kurierem, pocztą (decyduje data doręczenia do Zamawiającego) b) Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty, których celem będzie doprecyzowanie jej szczegółów. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony odrębnym pismem, c) Zajęcia muszą prowadzić osoby, z doświadczeniem jako trener lub wykładowca lub pracownik firmy realizującej szkolenia. Ostateczna lista wykładowców wraz z ich doświadczeniem zawodowym zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy na wykonanie usługi. d) Program realizowany na szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Renata Nieradka Tel. (81) , Tel/fax (81)

5 Oferty proszę złożyć osobiście lub przesłać na adres do korespondencji: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich Ul. I Armii Wojska Polskiego 5/ Lublin Z dopiskiem: Oferta cenowa Ja i moja przyszłość

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. ... pieczęć zamawiającego Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartośd kwoty 14 000 euro netto i przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo