WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 ACTIVE X Reuters Menu... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 ACTIVE X... 10. Reuters Menu... 11"

Transkrypt

1 wprowadzenie

2 WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 STYLE MANAGEMENT SETTINGS...6 REAL-TIME DATA SETTINGS...8 SETTINGS...8 WATCH LIST...9 ACTIVE X ACTIVE X - CHART...10 DESIGN MODE...10 Reuters Menu REAL-TIME DATA...11 Real-Time Quotes...11 RtGet...16 RtUpdate...16 Real-Time Chain...17 Real-Time Series...19 RtSeries...20 RtHistory, RtHistoryInfo...21 SECURITY DATA...23 Reuters Data Encyclopaedia...23 Help - Reuters Data Encyclopaedia...24 Security Instruments...24 Security History...26 DeLookup...27 DeList...28 DeUpdate...28 DeHistory...29 TREASURY DATA...30 Treasury Instruments...31 Treasury History...32 Treasury RICs, IDs and Agencies oraz Treasury Schedules...34 DeUpdate...35 DeList...35 DeHistory...36 TIME SERIES DATA...37 DeHistory...39 NARZĘDZIA DO WYSZUKANIA INSTRUMENTÓW...40 FUNKCJE KALKULUJĄCE

3 Adfin Common...41 DfListHolidays...41 DflsWD...42 XMS MODEL BROWSER...43 Broken Dates Calculator...44 Deposit Analysis...45 TUTORIALS

4 WSTĘP PowerPlus Pro (PP Pro) jest złożoną aplikacją, dającą szerokie możliwości ściągania do Excela danych z serwisu Reutera i z innych podłączonych do naszej sieci serwisów informacyjnych. Funkcje PowerPlusa Pro pozwalają na przeprowadzanie wielu wyrafinowanych kalkulacji w oparciu o te dane. Podstawowymi elementami PowerPlus Pro są: Active X Chart Adfin Functions Data Engine Modele W niniejszym materiale postaramy się wyjaśnić podstawowe własności PP Pro. Active X umożliwia użytkownikowi stworzenie wykresu i jednoczesną pracę w Excelu, tzn. nie ma konieczności przechodzenia do Kobry w celu wywołania analizy technicznej w obiekcie graficznym. PowerPlus Pro jest też biblioteką funkcji typu Add-Ins- (dodatki), składającą się z 9 modułów: Adfin Bonds, Adfin TermStructure, Adfin Options, Adfin Common, Adfin Swaps, Adfin Forex & MM, Adfin Credit, Adfin Real Time oraz Reuters 3000 Data Engine. Ten ostatni moduł pozwala na ściąganie z baz danych detali dotyczących papierów dłużnych, akcji, indeksów i danych makroekonomicznych (dane z bazy 3000). Oprócz funkcji (Insert Function), z których użytkownik może budować własne modele analityczne, PP Pro dostarcza gotowe modele (Models), dzięki którym można dokonać analizy rynku, bez dodatkowej wiedzy o samej aplikacji PP Pro. Modele te nazywamy XMS czyli Xtra Markets Suite. 4

5 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU PowerPlus Pro, jako aplikacja bazująca na Excelu, wykorzystuje w wielu punktach funkcjonalność samego Excela. Bez względu na to z jakiej funkcji PowerPlusa Pro będziemy korzystać, czy będzie ona wymagała podania parametrów czy nazw instrumentów/pól, rekomendujemy posługiwanie się adresami komórek a nie bezpośrednio samymi argumentami wymaganymi przez daną funkcję. Dzięki takiej referencji, możemy wymieniać parametry, nazwy instrumentów czy pól, i funkcja zaktualizuje wynik bez konieczności ponownego jej wywoływania. Ze względu na powyższe uzasadnienie, przypominamy podstawowe działania na funkcjach Excela, z których będziemy często korzystali: zamrażanie komórek klawisz F4; wywołanie formuły - kombinacja klawiszy Shift-F3; aktywowanie formuły, w szczególnym przypadku w celu skopiowania funkcji do macierzy klawisz F2; kopiowanie funkcji do macierzy kombinacja klawiszy Ctrl-Shift-Enter; kopiowanie i wklejanie zawartości komórki - kombinacja klawiszy odpowiednio Ctrl-C i Ctrl-V. Dodatkową funkcją Excela, która będzie przydatna do szybkiej podmiany instrumentów w wielu funkcjach PowerPlusa Pro, jest funkcja List dostępna z menu Data -Validation. Pozwala ona na utworzenie w pojedynczej komórce listy z wybranych komórek, np.: zawierających RICi instrumentów. 5

6 SETTINGS - USTAWIENIA Prawidłową pracę PP Pro zapewniają ustawienia: Settings, uruchamiane z menu Reuters. Omówmy kilka podstawowych parametrów. STYLE MANAGEMENT SETTINGS Opcja ta służy do definiowania instrumentów i wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania PP Pro. Aplikacja podaje nam gotowe style, ale mamy możliwość ich modyfikowania, usuwania i tworzenia nowych. 6

7 CALENDAR STYLES Prezentuje w porządku alfabetycznym kalendarze dla wszystkich krajów. W CALENDAR STYLES określone są wszystkie dni wolne od pracy - Market Holidays ; CURRENCY STYLES Zawiera zasady dotyczące kwotowania walut, typu: konwencja liczenia dni, precyzja, wyznaczanie daty waluty SPOT itd.; CROSS CURRENCY STYLES Podaje systemowo utworzone konwencje liczenia kursów krzyżowych i punktów swapowych; IRS STYLES Pokazuje w jaki sposób zdefiniowane są obie nogi SWAPów na stopę procentową dla różnych stóp referencyjnych; BOND STYLES Zawiera definicje papierów dłużnych dostępnych na różnych rynkach; BOND FUTURES STYLES Definiuje kontrakty futures dla obligacji; STIR FUTURES STYLES Definiuje konwencje kalkulacji kontraktów terminowych na krótkoterminowe stopy procentowe (Short Term Interest Rates). INDEX HISTORY STYLES Pozwala na zdefiniowanie i modyfikowanie listy parametrów dotyczących indeksów historycznych. YIELD TO MATURITY STYLES Pozwala na zdefiniowanie i modyfikowanie szczegółów modeli służących do kalkulacji stawek Yield To Maturity 7

8 REAL-TIME DATA SETTINGS SETTINGS RtGet pozwala na zdefiniowanie częstotliwości uaktualniania danych w czasie rzeczywistym Update Mode. Użytkownik ma do wyboru 4 opcje: Always umożliwia uaktualnianie danych w czasie rzeczywistym, każda zmiana kwotowania zostaje uwzględniona przez system; Frequency opcja umożliwia zdefiniowanie czasu, co jaki ma następować aktualizacja danych w arkuszu np. co 10 sekund zostaje ściągnięte ostatnie kwotowanie z rynku; On Demand uaktualnienie danych odbywa się na żądanie użytkownika tzn. aktualizacja kwotowań z rynku pojawi się wówczas kiedy użytkownik naciśnie klawisz F9; w arkuszu pojawią się zaktualizowane kwotowania i pozostaną niezmienione aż do momentu ponownego uruchomienia klawisza F9; Stop Updates funkcja pozwalająca na zamrożenie instrumentów w PP Pro tzn. raz ściągnięte kwotowania nie będą uaktualniane. Uwaga: Pracując w Excelu często potrzebujemy zatrzymać kalkulacje czy aktualizację komórek, aby dokonać jakiś zmian np. w trakcie kopiowania formuły czy wartości. Wówczas należy zmienić ustawienia w REAL-TIME DATA SETTINGS lub w pasku narzędzi wybrać ikonę: Stop Real-time data updates czerwony symbol pauzy. Wznowienie automatycznej aktualizacji następuje po wybraniu ikony: Start Real-time data updates - jaskrawo-zielonej strzałki. W ustawieniach RtContribute definiujemy atrybuty funkcji, służącej do m.in. tworzenia własnych rekordów na serwerze DDS. Contribution Type SCOPE : - deklarujemy, czy kontrybucja odbywa się na poziomie naszego PC (Local) bądź zmiany będą widoczne dla wszystkich użytkowników sieci TRIARCHa (Server) 8

9 Local Contribution Lifetime LIFETIME : definiujemy czas, w trakcie którego wprowadzone przez użytkownika kwotowania będą widoczne w arkuszu excelowym: Always nielimitowany przedział czasowy, tzn. zawsze widoczne jest kwotowanie wprowadzone przez użytkownika; Hours podajemy liczbę godzin, w ciągu których kwotowanie użytkownika będzie widoczne w arkuszu, po upływie zdefiniowanej liczby godzin, w miejsce danych kontrybuowanych ściągane są dane z rynku; Minutes deklarujemy liczbę minut, w ciągu których widoczne jest kwotowanie wprowadzone przez użytkownika; Seconds liczba sekund, w ciągu których możemy oglądać dane kontrybuowane WATCH LIST Zakładka ta ma charakter informacyjny, gdzie użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakie instrumenty RICi (Reuters Instrument Code) są w danym momencie wykorzystywane przez funkcje PP Pro. Należy upewnić się czy jako Source Name wybrane jest: IDN_SELECTFEED. Klikając na poszczególne instrumenty widzimy dostępne pola: Field Name i ich wartości: Value. Uwaga: Skrót IDN oznacza źródło danych Reutera - Integrated Data Network. 9

10 ACTIVE X ACTIVE X - CHART Utworzymy w arkuszu kalkulacyjnym wykres dowolną analizę dostępną w RGO (Reuters Graphics Object) dla wybranego RICa. Ćwiczenie 1: Wpisz w komórkę arkusza RIC np.: EUR= i stań w dowolnej innej komórce. Wybierz z paska narzędzi ikonę: Otworzy się okno dialogowe wizard które w dwóch krokach pomoże Ci zbudować wykres: Active X Chart. w pierwszym kroku zaznacz obszar, w którym ma pojawić się okno wykresu, w drugim kliknij na komórkę, w którą wpisałeś (aś) RIC. Teraz w komórce z RICiem EUR= możesz zmieniać instrument a zmiana ta będzie modyfikować wykres. Uwaga: Pasek narzędzi rozszerzył się o ikony służące do modyfikacji obiektu graficznego. DESIGN MODE Do modyfikowania obiektu Active X: zmiany wielkości, usuwania obiektu; należy wykorzystać ikonę Design Mode 10

11 Aby dokonać zmian należy kliknąć na nią w pasku narzędzi a następnie uaktywnić dany obiekt Active X. Po dokonaniu zmian pamiętaj o zwolnieniu ikony Design Mode ponownie na nią klikając. Reuters Menu W tej części materiału dowiemy się jak korzystać z funkcji Adfin oraz menu, które bazuje na tych funkcjach. Omówione zostaną: funkcje rozpoczynające się od Real-Time - zastępujące Reuters Tools funkcje rozpoczynające się od Securities - zastępujące Reuters 3000 Equities funkcje rozpoczynające się od Treasury - zastępujące Reuters 3000 Fixed Income Time Series Data zastępujące narzędzia do ściągania danych historycznych z bazy TS1 oraz serwera graficznego DBU (Data Backup Unit) Wspomniane funkcje uruchamiamy z menu Reuters Assistants. REAL-TIME DATA Real-Time Quotes Funkcja Quotes pozwala na ściągnięcie do Excela listy instrumentów z odpowiednimi dla nich polami. Stworzymy listę linków formuł, pokazujących dane, które widzimy w czasie rzeczywistym w Kobrze. Ćwiczenie 2: Utworzymy linki ściągające do Excela kursy spotowe dla listy walut. Lista - RICi walut: PLN= CHF= GBP= JPY= EUR= 11

12 Po wprowadzeniu klawiszem Add, RICów w pole Selected Subjects możesz zapamiętać je w postaci listy klikając ikonę Add to favourities. Otworzy się okno dialogowe, w którym należy kliknąć przycisk New Group, wpisać nazwę grupy instrumentów, potwierdzić przyciskiem Create i następnie przy zaznaczonej opcji All in list, nacisnąć Add. Zapamiętanie listy instrumentów jako Favourites jest możliwe również poprzez ręczne wpisanie odpowiednich RICów w kolejnych komórkach Excela, zaznaczenie całego obszaru i uruchomienie opcji Insert Favourites Real-Time spod prawego klawisza myszy. Uwaga: Opcja Insert Favourites dostępna pod prawym klawiszem myszy jest właściwa w przypadku zapamiętywania listy instrumentów (RICów), natomiast nie należy jej wykorzystywać do zapamiętywania listy pól. 12

13 Kliknij Next i przejdź do następnego kroku, w którym wybierz z kategorii Available Fields zestaw odpowiednich pól. Jeśli zamierzamy wielokrotnie korzystać z tej samej listy pól, zapamiętujemy ją dodając do Favourites i przechodzimy do następnego kroku. 13

14 W polu Update Mode dokonujemy wyboru sposobu uaktualniania linków, tzn.: zaznaczamy jedną z trzech opcji: funkcję Streaming (RtGet), która utworzy linki aktualizujące się przy każdym pojawieniu się nowej wartości, Frequency (RtUpdate) dzięki której linki odświeżają się z ustaloną wcześniej częstotliwością, bądź Snap (RtUpdate), która jest szczególnym przypadkiem i rozwinięciem opcji Frequency. Zaznaczenie opcji Frequency (RtUpdate) pozwala na zdefiniowanie częstotliwości aktualizacji danych jako konkretnej liczby sekund, minut lub godzin. Opcja Snap (RtUpdate) umożliwia określenie konkretnej daty i godziny, kiedy nastąpi jednorazowe zaciągnięcie aktualnych danych do arkusza bądź, podobnie jak w przypadku opcji Frequency (RtUpdate), ustalenie częstotliwości odświeżania danych, przy założeniu, że najmniejszą jednostką czasu jest jedna minuta. Pierwsza sytuacja ma miejsce, jeżeli zaznaczymy opcję Schedule, wybierzemy On, a następnie określimy czas zaciągnięcia danych jako konkretną datę i godzinę. W drugim przypadku mamy do wyboru dwie możliwości: Update every:, gdzie definiujemy liczbę minut lub godzin jako częstotliwość odświeżania danych oraz ponownie opcję Schedule, gdzie ustalamy konkretną godzinę, o której codziennie będzie następować aktualizacja, poprzez wybór: Every day at. Dodatkowo opcja Snap (RtUpdate), w połączeniu z opcją Schedule lub Update every: pozwala na zdefiniowanie konkretnej daty/godziny lub konkretnej częstotliwości z jaką ma mieć miejsce zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika tj. uruchomienie 14

15 zapamiętanego makra, drukowanie zaznaczonego obszaru w arkuszu excelowym lub zapamiętanie tego arkusza. W ostatnim kroku funkcji Real-Time Quotes definiujemy ustawienie listy w przestrzeni (w pozycji Orientation) oraz decydujemy czy obok nazw pól mają się pojawiać ich opisy (opcja Show Field Description). Uwaga: Nazwy pól i nazwy instrumentów można zmieniać. Każda zmiana RICa lub nazwy pola w brzegowym wierszu/kolumnie zostanie zrozumiana przez funkcję RtGet lub RtUpdate, która zmodyfikuje odpowiednio linki. Jeśli chcemy listę rozszerzyć o kolejne instrumenty i/lub pola, należy je dopisać w brzegowej kolumnie/wierszu a następnie wybrać z menu prawego klawisza myszy opcję Real-time Speed List lub opcję Realtime Speed Snap. 15

16 RtGet Funkcje RtGet i RtUpdate są dostępne poprzez ikonę (Insert Function), w kategorii Adfin Real-time. Aby skorzystać z tego sposobu uruchomienia funkcji, należy wcześniej przygotować sobie arkusz i wprowadzić niezbędne argumenty: SourceAlias źródło np. IDN InstrumentCode nazwa instrumentu: np. PLN= FieldName pole: np. BID RtMode możemy pozostawić puste, funkcja korzysta z ustawień systemowych Wywołujemy funkcję RtGet, jako SourceAlias podajemy adres komórki, w której wpisaliśmy IDN (Integrated Data Network) a następnie klawiszem F4 zamrażamy adres tej komórki. W analogiczny sposób podajemy pozostałe parametry. Obok komórki z polem BID podajemy następne pola, które chcielibyśmy ściągnąć do Excela np: ASK, DISPLAY NAME, TIME OF UPDATE, OFFICIAL CODE. Jeśli prawidłowo zamroziliśmy adresy komórek w funkcji RtGet, możemy teraz bez problemu złapać za prawy dolny róg komórki z formułą (kursor zmienia się w cienki, czarny krzyżyk) i przeciągnąć skopiować ją na pozostałe pola. RtUpdate Analogicznie postępujemy z funkcją RtUpdate, W polu RtMode możemy podać jak często funkcja ma aktualizować link (argument: FRQ:). Systemowe ustawienia to 30 sekund (patrz Help). 16

17 Real-Time Chain Funkcja Chain pozwala na ściągnięcie do Excela wszystkich RICów wchodzących w skład dowolnego łańcucha/mozaiki z odpowiednimi dla nich polami. Ćwiczenie 3: Stworzymy linki ściągające do Excela aktualne ceny dla wszystkich spółek z Giełdy Warszawskiej (kod łańcucha: WSE.WA). Po wprowadzeniu klawiszem Add kodu łańcucha w obszar Selected Subjects możesz przejść do następnego kroku Next, w którym należy rozwinąć listę dostępnych opcji w kategorii Common Realtime Fields (kliknij na znak +), a następnie wybrać z nich zestaw odpowiednich pól. Jeśli zamierzamy wielokrotnie korzystać z listy pól, zapamiętujemy ją dodając do Favourites i przechodzimy do następnego kroku. 17

18 W polu Update every: definiujemy częstotliwość odświeżania danych dla wskazanych pól. Uwaga: Na tym etapie nie ma możliwości zdefiniowania uaktualniania danych funkcją RtGet. W przypadku łańcuchów/mozaiek, których zawartość ulega częstym zmianom np. łańcuch z kontraktami futures lub obligacjami, należy zwrócić uwagę na opcję Dynamic Chain:. Zdefiniowanie tego argumentu jako YES powoduje automatyczne odświeżanie zawartości łańcucha/mozaiki. Uwaga: Systemowo opcji Dynamic Chain: przypisano argument: NO. Podobnie jak w Real-Time Quotes nazwy pól i nazwy instrumentów można zmieniać. Mamy też możliwość zmiany niektórych argumentów wyświetlonych w kolorze pomarańczowym. Funkcja RtChain jest dostępna również poprzez ikonę (Insert Function), w kategorii Adfin Real-time. Pozwala ona na ściągnięcie do PP Pro jedynie RICów instrumentów wchodzących w skład łańcucha/mozaiki. Aby skorzystać z tego sposobu uruchomienia funkcji, należy wcześniej przygotować sobie arkusz i wprowadzić niezbędne argumenty. 18

19 Ćwiczenie 4: Ściągniemy do Excela zawartość mozaiki WIBOR=. Argumenty funkcji to: SourceAlias IDN; InstrumentCode nazwa instrumentu: np. WIBOR=; DestinationCell zaznaczamy jedną dowolną komórkę; MacroName podłączamy zarejestrowane wcześniej makro RtMode możemy pozostawić puste; w przypadku łańcucha w naszym ćwiczeniu podajemy dwa parametry: LIVE:YES, dzięki któremu każda zmiana składu łańcucha będzie powodowała automatyczne odświeżenie jego zawartości w Excelu oraz SKIP:1-3, aby uniknąć ściągnięcia do Excela wierszy, które nie zawierają instrumentów. Jeżeli dodatkowo chcemy swobodnie podmieniać kody łańcuchów/mozaiek i zamierzamy korzystać z łańcuchów o różnej liczbie instrumentów, celowe będzie uzupełnienie RtMode o jeszcze jeden parametr: RET:Ax (gdzie x to liczba wierszy, które mają być czyszczone przez funkcję przy każdym ponownym zaciągnięciu łańcucha/mozaiki). Real-Time Series Funkcja Series pozwala na zbieranie w Excelu własnej historii wybranego instrumentu, poprzez dopisywanie każdej kolejnej wartości dla wybranych pól z określoną częstotliwością aktualizacji. Ćwiczenie 5: Pierwsze dwa kroki funkcji wyglądają niemal identycznie jak w przypadku funkcji Real- Time Quotes. Jedyna różnica polega na tym, że funkcję Series tworzymy dla pojedynczego RICa. Po wpisaniu żądanego instrumentu, przechodzimy Next, do następnego kroku, gdzie z kategorii Available Fields wybieramy zestaw odpowiednich pól. W funkcji tej można skorzystać z zapamiętanych wcześniej pod Favourites nazw instrumentów i pól. 19

20 W ostatnim kroku określamy częstotliwość dopisywania kolejnych wierszy z danymi oraz mamy możliwość, podobnie jak przy opcjach Frequency (RtUpdate) i Snap (RtUpdate) w Real-Time Quotes, zdefiniowania zdarzenia, które ma następować przy każdej aktualizacji, tj.: uruchomienia makra, drukowania zaznaczonego obszaru w arkuszu lub zapamiętywania arkusza (patrz strona 14). RtSeries Podobnie jak w poprzednich funkcjach z grupy Real-Time Data, możemy uruchomić zbieranie danych w Excelu również przy pomocy funkcji dostępnej poprzez ikonę (Insert Function), w kategorii Adfin Real-time. Odpowiednikiem Real-Time Series jest funkcja RtSeries. Ćwiczenie 6: Zaczniemy zbierać w arkuszu Excela kwotowania BID i ASK dla EUR= z częstotliwością jednej minuty. Argumenty niezbędne do prawidłowego działania funkcji są następujące: SourceAlias InstrumentCode FieldNameArray DestinationCell RtMode IDN; komórka z RICiem instrumentu; komórki z nazwami pól; dowolna komórka, od której zaczną się zbierać dane; argument w którym definiujemy częstotliwość dopisywania kolejnych wierszy z danymi, tutaj: FRQ:1M (patrz Help dla tej funkcji), dodatkowo można określić gdzie będzie się pojawiać data i godzina każdej wartości: w lewej lub prawej kolumnie brzegowej zestawienia z danymi, np.: TSPOS:RIGHT. Na koniec należy jeszcze odpowiednio sformatować kolumnę z datami i godzinami. 20

21 RtHistory, RtHistoryInfo W menu REUTERS nie ma funkcji, która umożliwiałaby ściągnięcie danych historycznych z podstawowej bazy danych TS1 Time Series 1. Taka funkcja jest dostępna w kategorii Adfin Real-time i uruchamiana poprzez ikonę Insert Function. Jest to funkcja RtHistory, ale zanim do niej przejdziemy ściągnijmy do Excela łańcuch/mozaikę instrumentów, stwórzmy sobie listę RICów oraz funkcją RtHistoryInfo uzyskajmy zestaw pól dla których historia jest gromadzona w bazie danych TS1. Ćwiczenie 7: Wykorzystajmy w tym celu funkcję RtChain i mozaikę WIBOR= z poprzedniego ćwiczenia. Następnie, przy pomocy Data Validation stwórzmy listę RICów i wybierzmy jeden instrument z listy, np.: WIBOR overnight: WIPLNOND=. Teraz stajemy w innej komórce niż utworzona lista i wywołujemy funkcję RtHistoryInfo z grupy Adfin Real-time. Niezbędne argumenty: Source Name Instrument Code IDN; wskazujemy komórkę z instrumentem. 21

22 Mamy już pole z nazwą instrumentu, który wybieramy z utworzonej listy oraz komórkę z polami, dla których istnieją dane historyczne. Aby skorzystać z funkcji RtHistory potrzebujemy: SourceName IDN; InstrumentCode nazwę instrumentu wybieramy z utworzonej listy: np. WIPLNOND=, musi to być ta sama komórka, która została wskazana w funkcji RtHistoryInfo; Field Names zaznaczamy komórkę, w której funkcja RtHistoryInfo zwraca nazwy pól; History Structure aby wypełnić to pole należy odwołać się do Help a, przykładowo podajemy parametry FRQ:D uzyskamy obserwacje daily, czyli ceny zamknięcia dnia, i EVENTS:50 liczba obserwacji. History Mode (patrz: Help), HEADER:YES (lub sama litera H ) funkcja poda nam nagłówki-nazwy pól. Funkcja ściąga jedną wartość. Należy ją skopiować na macierz o rozmiarach: liczba kolumn równa liczbie pól, dla których istnieją dane historyczne; liczba wierszy równa wybranemu parametrowi EVENTS, w przykładzie 50. Podświetlamy macierz z formułą i naciskamy klawisz F2, a następnie kombinacją klawiszy: Ctrl-Shift-Enter kopiujemy formułę do wszystkich komórek macierzy. Ostatnim zabiegiem jest zmiana formatu kolumny z datami z numerycznego na dowolny format przedstawiający datę. Podświetlamy kolumnę, prawy klawisz myszy, wybieramy Format Cells: Number; Date i odpowiedni format. 22

23 Możemy teraz wymieniać instrumenty w komórce z listą Wiborów i do arkusza będzie ściągać się historia dla wybranego RICa. Uwaga: Przeczytaj uważnie Help dla argumentów History Structure i History Mode. Dzięki odpowiednio użytym parametrom można dostosować ściągane dane do naszych potrzeb. Np.: parametr FRQ decyduje czy uzyskamy dane historyczne dzienne, tygodniowe czy miesięczne, parametr START i END pozwoli na ściągnięcie danych z określonego przedziału czasowego. SECURITY DATA Tak jak wspomniano na początku rozdziału REUTERS MENU, funkcje rozpoczynające się od Security zastępują aplikację Reuters 3000 Equities. Menu Reuters/Assistants daje nam wybór dwóch funkcji: Security Instruments... oraz Security History... i aby swobodnie korzystać z danych typu akcje, indeksy, wskaźniki makroekonomiczne należy zapoznać się z zawartością bazy danych. Reuters Data Encyclopaedia Zacznijmy pracę od uruchomienia Reuters WEBowych stron Reuters Data Encyclopaedia. 23

24 Help - Reuters Data Encyclopaedia W przeglądarce należy w lewym górnym rogu przejść do Metadata i dalej surfować po wybranych linkach. Korzystając z Reuters Data Encyclopaedia wybieramy pola dla danych, które nas interesują np. Metadata, Equity Data, Equity Analytics znajdziemy kod PE wskaźnika PE -cena akcji do zysku na akcji, czy współczynnik BETA spółki. Wiedząc co można ściągnąć z bazy danych o indeksach, akcjach i wskaźnikach makroekonomicznych, możemy skorzystać z menu Reuters/Assistants Security Instruments lub funkcji Adfin z kategorii Reuters 3000 DataEngine. Security Instruments Ćwiczenie 8: Ściągniemy do Excela dane dla spółek z sektora bankowego. Wywołujemy z menu Reuters/Assistants opcję Security Instruments i w pierwszym kroku skorzystamy z Index Lookup i jako Index RIC wpisz np..wig (pamiętaj, że RICi indeksów zawsze zaczynają się od kropki ). W ten sposób uzyskamy RICi spółek wchodzących w skład WIGu. Znajdujemy spółki bankowe i poprzez dwukrotne kliknięcie na daną spółkę lub używając ikony strzałki znajdującej się poniżej okienka z listą przenosimy je do Selected 24

25 Subjects. Jest to jedna z metod wyszukiwania kodów do konkretnych spółek. Pozostają jeszcze dwie drogi: znając kody poszczególnych spółek możemy je wprowadzić w linię poleceń Code korzystamy z zakładki Search gdzie w polu Search Text: wystarczy wpisać słowo zawierające się w nazwie emitenta np. Agora. Przygotowana przez nas lista spółek może być dodana do Favourites, w ten sam sposób co funkcji Real-Time Quotes. Funkcja Security Instruments może również skorzystać z listy kodów spółek zaimportowanych do Favourites bezpośrednio z Excela poprzez opcję dostępną pod prawym klawiszem myszy Insert Favourites - Security. W następnym kroku wybieramy pola, które chcemy ściągnąć do Excela, korzystając z interesujących nas kategorii: 25

26 W ostatnim kroku należy zwrócić uwagę na opcję Enable Refresh. Jej zaznaczenie umożliwi automatyczne odświeżanie danych, w przeciwnym razie dane nie będą się aktualizować na bieżąco. Funkcja Security Instruments ściągnęła zawartość baz danych i w nagłówku pojawiły się te same kody pól, które mogliśmy znaleźć w Reuters Data Encyclopaedia. Możemy zamieniać RICi w kolumnie A, a będzie nam się ściągać zawartość bazy danych dla nowo-wprowadzanych RICów, dla pól w wierszu brzegowym. Listę możemy modyfikować analogicznie jak Real-time Quotes, poprzez menu prawego klawisza myszy i wybór opcji Security Speed List. Security History Kolejna funkcja dostępna w Reuters/Assistants to Security History pozwalająca nam na ściągnięcie danych historycznych dla wybranej akcji, indeksu czy wskaźnika makroekonomicznego. 26

27 DeLookup Ćwiczenie 9: Należy wybrać komórkę, w którą będziemy wpisywać nazwę emitenta i dla przykładu wpiszmy Elektrim. Wywołujemy funkcję z kategorii Reuters 3000 DataEngine DeLookup; zaznaczamy w polu Organisation Name adres komórki z podaną nazwą Elektrim Do Excela ściągną się pełne nazwy emitentów zawierające podane słowo. Teraz tworzymy listę wykorzystując do tego menu Excela Data Validation. Z utworzonej listy strzałką z prawej strony wybieramy jedną nazwę emitenta a następnie w kolejnej komórce ponownie wywołujemy funkcję DeLookup. Tym razem jako Organisation Name podajemy adres komórki, w której utworzona jest lista. Rezultat wykorzystania funkcji DeLookup to wszystkie dostępne w systemie RICi dla Elektrimu. 27

28 Analogicznie do funkcji Real-time, wizardy Security Instruments i History (opcje dostępne poprzez menu Reuters/Assistants) możemy zastąpić funkcjami z kategorii Reuters 3000 Data Engine. DeList Ćwiczenie 10: Ściągniemy do Excela składowe indeksu WIG20 RIC.WIG20, przy wykorzystaniu funkcji DeList dostępnej w Reuters 3000 DataEngine. Niezbędne elementy: Code RIC instrumentu.wig; Table Name INDEX_CONSTITUENTS; Destination Cell zaznaczamy jedną dowolną komórkę; DeMode SOURCE:EQUITY Uzyskamy wszystkie RICi wchodzące w skład indeksu wraz z pełną nazwą instrumentu. Teraz korzystając z menu Data Validation tworzymy listę RICów i wybieramy dowolny instrument z listy strzałką z prawej strony. DeUpdate Ćwiczenie 11: Security Instruments zastąpimy funkcją DeUpdate. Dzięki Reuters Data Encyklopaedia znajdziemy potrzebne pola np: ORG_FULL_NAME; ADDRESS_LINE1, ADDRESS_LINE2; PE; PE_HIGH_52W, BETA. Pola wprowadzamy do osobnych komórek, w wierszu powyżej instrumentu, wybranego z listy utworzonej w poprzednim ćwiczeniu wiersz 2. Pierwsze pole wpisujemy w kolumnie, która sąsiaduje z kolumną gdzie jest utworzona lista E2. Stajemy w komórce E3 i wywołujemy z kategorii Reuters 3000 DataEngine funkcję DeUpdate. 28

29 Podajemy niezbędne parametry: CodeList komórkę z RICiem, lub zaznaczamy zakres komórek z RICami; FieldList zaznaczamy komórkę/komórki z wcześniej wpisanymi nazwami pól; Destination Cell zaznaczamy jedną dowolną komórkę; Conditions ten parametr należy wypełnić, jeżeli ściągamy dane dla pól z kategorii EQUITY_PRICE_HISTORY, np.: CLOSE; należy tu wskazać dzień z którego mają pochodzić dane: TRADE_DATE:T-1D (w tym przypadku będzie to dzień poprzedni); zawsze wskazujemy datę historyczną; DeMode SOURCE:EQUITY REFRESH:YES, drugi parametr oznacza, że funkcja automatycznie odświeży dane, jeżeli ulegną one zmianie DeHistory Ćwiczenie 12: Zastąp funkcję Security History funkcją DeHistory. Aby wykonać to ćwiczenie przygotuj parametry funkcji: Code RTR.L; TableName DIVIDEND_HISTORY; FieldList DPS_EX_DATE, DPS_GROSS_UNADJ; DestinationCell zaznaczamy jedną dowolną komórkę; Conditions DPS_TYPE:Final Interim; DeMode SOURCE:EQUITY HEADER:YES. 29

30 Uwaga: Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych parametrów znajdziesz w Reuters Data Encyclopaedia. TREASURY DATA Tak jak wspomniano na początku rozdziału REUTERS MENU, funkcje rozpoczynające się od Treasury zastępują aplikację Reuters 3000 Fixed Income. Menu Reuters/Assistants daje nam wybór czterech funkcji: Treasury Instruments, Treasury History, RICs, IDs and Agencies oraz Treasury Schedules. Podobnie jak w przypadku instrumentów typu akcje, indeksy, wskaźniki makroekonomiczne tak i w przypadku papierów dłużnych należy zapoznać się z zawartością bazy danych czyli skorzystać z Reuters Data Encyclopaedia (patrz strona 24). 30

31 Treasury Instruments... Przy pomocy funkcji Treasury Instruments możemy uzyskać w Excelu wszystkie detale dla wyemitowanych papierów dłużnych. Ćwiczenie 13: Dla obligacji wyemitowanej przez rząd polski ściągniemy do Excela datę emisji, cenę i rentowność z aukcji, liczbę wyemitowanych papierów, aktualną liczbę papierów na rynku oraz kupon. Wywołujemy z menu Reuters/Assistants funkcję Treasury Instruments. W polu Code or Ticker-Coupon-Maturity wpisujemy POLAND czyli ticker dla polskich papierów rządowych, lub szukamy go wśród tickerów dostępnych pod przyciskiem Ticker. Jeśli chcemy zawęzić nasze poszukiwania możemy zaznaczyć opcję Advanced i określić kupon i/lub datę zapadalności. Klikamy przycisk Lookup. Uzyskamy całą listę papierów; wybrane przenosimy do pola Selected Subjects dwukrotnie klikając na wybrany papier lub naciskając na strzałkę pod listą - i przechodzimy do następnego kroku: Next. Wybieramy pola z Basic Terms and Conditions z kategorii Basic Bond: Original Issue Date, Original Issue Price, Original Issue Yield, Original Issue Amount, Amount Outstanding, Coupon. Tak jak w poprzednich funkcjach z menu Reuters/Assistants, wybrane instrumenty czy pola można zapamiętać jako Favourities. 31

32 W trzecim kroku decydujemy w jakim formacie dane ściągną się do Excela i zatwierdzamy klawiszem Finish. Podobnie jak w przypadku funkcji Security Instruments, należy zwrócić uwagę na opcję automatycznego odświeżania danych: Enable Refresh. Treasury History... Funkcja History pozwala na ściągnięcie dla papierów dłużnych danych historycznych zgromadzonych w bazie REUTERS 3000 FIXED INCOME. Ćwiczenie 14: Ściągniemy dane historyczne dla dowolnej polskiej obligacji np.: PS1004. Pierwszy krok nie różni się od funkcji Treasury Instruments wybieramy instrument. W drugim kroku decydujemy czego mają dotyczyć dane historyczne np. ceny i rentowności, ratingów czy zmiennych kuponów. Z pola Fields by Category wybieramy: Price/Yield History dwukrotnie klikając na kategorię lub naciskając strzałkę Add selection poniżej listy pól. 32

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Adfin Function wstęp... 2. Adfin Real Time... 3. Reuters 3000 Data Engine... 5. Adfin Bonds... 7. Adfin Common... 17. Aneks... 20

Adfin Function wstęp... 2. Adfin Real Time... 3. Reuters 3000 Data Engine... 5. Adfin Bonds... 7. Adfin Common... 17. Aneks... 20 Adfin Function wstęp... 2 Adfin Real Time... 3 RtChain i RtGet... 3 Reuters 3000 Data Engine... 5 DeUpdate... 5 Adfin Bonds... 7 BdSettle... 7 Accrued... 8 AdBondYield i AdBondPrice... 9 AdBondDeriv...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker.

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker. By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker. 1. Pobierz plik instalacyjny NOL3plugin.exe ze strony https://rbrokers.pl/amibroker-plugin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Rysunek 8. Rysunek 9.

Rysunek 8. Rysunek 9. Ad 2. Dodatek Excel Add-Ins for Operations Management/Industral Engineering został opracowany przez Paul A. Jensen na uniwersytecie w Teksasie. Dodatek można pobrać ze strony http://www.ormm.net. Po rozpakowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Po uruchomieniu dowolnej przeglądarki internetowej, naleŝy wpisać w jej pasek wyszukiwania (1) adres www.wup.lodz.pl a następnie nacisnąć

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne dla Zaawansowanych.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 1. Rozliczanie dożywania z art. 6a Po otrzymaniu ze szkoły listy dzieci korzystających z dożywania w ramach art. 6a, wybieramy z głównego okna Pomostu ikonkę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pawel@cibis.pl 23 lutego 2007 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa

Bardziej szczegółowo