Adfin Function wstęp Adfin Real Time Reuters 3000 Data Engine Adfin Bonds Adfin Common Aneks... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adfin Function wstęp... 2. Adfin Real Time... 3. Reuters 3000 Data Engine... 5. Adfin Bonds... 7. Adfin Common... 17. Aneks... 20"

Transkrypt

1

2 Adfin Function wstęp... 2 Adfin Real Time... 3 RtChain i RtGet... 3 Reuters 3000 Data Engine... 5 DeUpdate... 5 Adfin Bonds... 7 BdSettle... 7 Accrued... 8 AdBondYield i AdBondPrice... 9 AdBondDeriv BdCalcCpn BdCashFlows CfYld CfDur CfVol Adfin Common DfFindDateD DfFindDateM DfListHolidays AdInterp Aneks

3 Adfin Function wstęp Materiał, który mają Państwo w swoich rękach przeznaczony jest do prowadzenia zaawansowanego szkolenia z Power Plusa Pro (PP Pro) dla rynku papierów dłużnych. Opracowanie zawiera opis poszczególnych funkcji z kategorii Adfin Bonds, pokazuje jak te funkcje wywołać, jakich argumentów wymagają i jakich rezultatów można od nich oczekiwać. W materiale skoncentrowaliśmy się na pewnym zestawie funkcji PP Pro, zakładając, że poznawszy zasady będą Państwo w stanie samodzielnie korzystać również z pozostałych, nie opisanych narzędzi. Na wstępie przypominamy jakie umiejętności obsługi Excela przydadzą nam się w trakcie korzystania z funkcji PP Pro, następnie podajemy opis i praktyczne zastosowanie funkcji z kategorii Adfin Real Time RtGet i RtChain, dzięki którym uzyskujemy w Excelu dane z serwisu w czasie rzeczywistym. W kolejnym kroku skupiamy się na jednej funkcji z kategorii Reuters 3000 Data Engine, która pozwala na wywoływanie danych fundamentalnych dla papierów dłużnych, takich jak data zapadalności, wysokość kuponu czy struktura danej obligacji. Następnie przechodzimy do samych funkcji kategorii Adfin Bonds. Ostatni rozdział skupia się na kilku funkcjach z kategorii Adfin Common, które służą do znajdowania konkretnych dat, listy świąt na wybranym rynku oraz interpolacji. Niniejsze szkolenie poprzedza szkolenie z gotowych modeli (Xtra Market Suite XMS) z kategorii Bonds, z których istotna część (poza modelami w aplikacji Kobra) została zbudowana przy wykorzystaniu omawianych tu funkcji. Pracując z Excelem będziemy często korzystali z: zamrażania komórek klawisz F4; wywoływania formuły klawisz F2; kopiowania funkcji do macierzy kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Enter; kopiowania i wklejania zawartości komórki - kombinacja klawiszy odpowiednio Ctrl+C i Ctrl+V. 2

4 Adfin Real Time RtChain i RtGet Przypomnijmy sobie teraz dwie podstawowe funkcje z kategorii Adfin Real Time: RtChain i RtGet. Bardzo użyteczną funkcją jest RtChain. Dzięki niej możemy uzyskać RICi dowolnego łańcucha lub mozaiki. Ćwiczenie 1 Celem ćwiczenia będzie uzyskanie łańcucha obligacji z rynku międzybankowego PLTSY=. Kolejne elementy wprowadzamy w komórki A1, A2, A3. Parametry funkcji: SourceAlias: InstrumentCode DestinationCell: IDN (Integrated Data Network) komórka A1 RIC łańcucha, bądź mozaiki: np. PLTSY= (łańcuch zawierający polskie obligacje z rynku międzybankowego) komórka A2 adres komórki, od której funkcja rozpocznie ściąganie danych - A7 Dodatkowym parametrem funkcji jest: RtMode: RET:A1000 LIVE:YES. Można także pozostawić puste miejsce, wtedy funkcja skorzysta z ustawień systemowych. W naszym przykładzie wykorzysujemy dwa argumenty z dostępnych, opisanych w opcji pomocy dla tej funkcji tj.: RET:Ai gdzie A oznacza kolumnę, a liczba i wskazuje liczbę wierszy. Jeśli wpiszemy A1000, tysiąc wierszy ulegnie wyczyszczeniu przy wymianie mozaiki lub łańcucha. Niezastosowanie tego argumentu przy wymianie łańcucha lub mozaiki na inną, o mniejszej liczbie instrumentów, spowoduje pozostawienie ostatnich instrumentów z wcześniej ściągniętego łańcucha/mozaiki). Drugi argument, tj.: LIVE:YES zapewnia ponowne zaciągnięcie składowych łańcucha, przy jakiejkolwiek zmianie jego składu. Dotyczy to przede wszystkim emisji nowych papierów dłużnych oraz zapadania istniejących. Parametry RET:A1000 LIVE:YES wpisujemy w komórce A3. Teraz zastosujemy drugą funkcję RtGet. Ćwiczenie 2 Tak ściągnięty łańcuch możemy wykorzystać do oglądania kwotowań w czasie rzeczywistym. W tym celu dobieramy pola dostępne dla instrumentów łańcucha. W naszym przypadku mogą to 3

5 być np.: DISPLAY_NAME, PRIM_ACT_1, SECOND_ACTIVY_1, gdzie PRIM_ACT_1 to cena BID, a SECOND_ACTIVY_1 to cena ASK. Nazwy pól (lub ich numery) wprowadzamy w poszczególnych kolumnach zaczynając od komórki B6. W celu otrzymania danych możemy skorzystać z funkcji RtGet z grupy Adfin Real Time. Stojąc w komórce B7 wybieramy funkcję RtGet i korzystamy z wpisanych już wcześniej argumentów. Adresy komórek z argumentami należy odpowiednio zamrozić klawiszem F4. SourceAlias IDN - zamrażamy kolumnę i wiersz - $A$1, InstrumentCode podajemy adres z pierwszym RICiem obligacji - $A7 zamrażamy kolumnę FieldName podajemy adres z nazwą pierwszego pola B$6 - zamrażamy wiersz. Jeśli prawidłowo zamroziliśmy adresy komórek możemy skopiować formułę do pozostałych pól i pozostałych instrumentów. W tym celu łapiemy za dolny róg komórki z formułą i przeciągamy (kopiujemy) ją na pozostałe pola. Innym sposobem jest wykorzystanie opcji Real-time Speed List. W tym celu stajemy na skrzyżowaniu kolumny zawierającej instrumenty z wierszem zawierającym pola komórka A6. Następnie z menu prawego klawisza myszy wybieramy Real-time Speed List. W ten sposób otrzymaliśmy RICi wszystkich obligacji aktualnie kwotowanych na polskim rynku międzybankowym wraz z ich nazwami i cenami. 4

6 Reuters 3000 Data Engine Funkcje z kategorii Reuters 3000 Data Engine służą do ściągania danych z bazy papierów dłużnych Reuters 3000 Fixed Income. Aby uzyskać jakiekolwiek szczegóły wyemitowanego papieru należy utworzyć kod tego instrumentu i dzięki niemu odwołać sie do wyżej wymienionej bazy danych. Kod ten to: RIC, identyfikator typu ISIN kod kombinacja tickera, kuponu, daty zapadalności i ID np. OS, TZ, DZ. POLAND 12% 12/12/02 OS. Lokalna nazwa instrumentu np: OS0202 DeUpdate W naszym arkuszu mamy już RICi obligacji, kwotowane na polskim rynku międzybankowym. Teraz dla każdej obligacji możemy uzyskać jej strukturę - bond structure. Jest to argument, który będzie nam potrzebny przy dalszych funkcjach z kategorii Adfin Bonds. Ćwiczenie 3 W komórce E6, wpisujemy nazwę pola z bazy papierów dłużnych: ADF_BONDSTRUCTURE. Następnie stajemy w komórce E4 i wywołujemy z grupy Reuters 3000 Data Engine funkcję DeUpdate. Parametry funkcji: CodeList: w naszym przypadku będą to poszczególne instrumenty z łańcucha obligacji PLTSY=, a więc możemy zaznaczyć zakres od A7 do końca łańcucha; FieldList: zaznaczamy komórkę E6; DestinationCell: zaznaczamy komórkę, od której chcemy zacząć ściąganie: E7 MacroName: nazwa makra do uruchomienia (w naszym przypadku pomijamy. Conditions: pola dodatkowe (w naszym przypadku pomijamy) DeMode: parametr dodatkowy definiujący bazę (SOURCE) oraz wymuszający odświeżanie danych (REFRESH): SOURCE:TREASURY REFRESH:YES. 5

7 Funkcja DeUpdate pozwoli nam, za pośrednictwem bazy Reuters 3000 Fixed Income, ściągnąć do Excela szczegóły papierów dłużnych. Na końcu materiału znajduje się Aneks z nazwami pól, które można wykorzystać w funkcji DeUpdate. Ćwiczenie 4 W naszym arkuszu uzyskamy za pomocą funkcji DeUpdate wartość kuponu - pole COUPON datę zapadalności - pole MATDATE, oraz konwencję kalkulacji: ADF_RATESTRUCTURE pole, które będzie nam potrzebne przy obliczaniu rentowności obligacji.. W kolejnych komórkach, w naszym przykładzie: F6, G6 i H6, wprowadzamy nazwy pól dla żądanych elementów. Następnie stojąc w komórce F4 wywołujemy z grupy Reuters 3000 DataEngine funkcję DeUpdate. Parametry funkcji: CodeList: RICi - instrumenty. Z łańcucha obligacji PLTSY= możemy zaznaczyć zakres od A7 do końca łańcucha; FieldList: nazwa pola lub pól które ma zwrócić funkcja, zaznaczamy F6:H6; DestinationCell: komórka, do której zaczynamy ściąganie: F7; MakroName: możemy pozostawić puste miejsce; CoditionalFields: możemy pozostawić puste miejsce; DeMode: parametr dodatkowy: SOURCE:TREASURY REFRESH:YES. Na końcu należy sformatować komórki z datą zapadalności, znajdujące się w kolumnie F. 6

8 Adfin Bonds Funkcje PP Pro z kategofii Adfin Bonds, podobnie jak Adfin Option, Adfin Swaps czy Adfin Forex & Money Markets są funkcjami kalkulującymi. BdSettle Funkcja ta wyznacza datę rozliczenia obligacji (settlement date). Wywołajmy funkcję BdSettle w komórce C1. Ćwiczenie 5 Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji wpisujemy np. w B1 funkcję Excela =TODAY(), która daje nam dzisiejszą datę; BondStructure argument określający strukturę obligacji, możemy skorzystać z wyniku funkcji DeUpdate. Uwaga: W BondStructure możemy użyć wielu różnych argumentów charakteryzujących daną obligację (patrz Help). Obowiązkowe są jednak dwa: CLDR - określający kalendarz, według którego liczone są daty (np. CLDR:POL_FI) oraz SETTLE - który pozwala zdefiniować konwencję wyznaczania daty rozliczenia (np. SETTLE:2WD). 7

9 Accrued Funkcja ta służy do wyliczania odsetek dla obligacji w oparciu o zdefiniowaną strukturę obligacji bond structure. Ćwiczenie 6 Celem ćwiczenia będzie wyliczenie odsetek na konkretny dzień dla obligacji z łańcucha PLTSY=. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach bedziemy bazować na ściągniętych już danych. Pierwszym krokiem będzie wprowadzenie daty kalkulacji - w naszym przykładzie komórka C1. W Ćwiczeniu 5 wyliczyliśmy datę rozliczenia i możemy z niej teraz skorzystać lub podać dowolną datę, do której chcemy naliczyć odsetki. Stojąc w komórce I7 wywołujemy funkcję Accrued z grupy Adfin Bonds. Elementami niezbędnymi do opisania funkcji są: CalcDate: data, do której naliczamy odsetki $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity: data zapadalności F7; Coupon: wartość kuponu G7; BondStructure: definicja struktury obligacji zgodna z regulacjami panującymi na danym rynku. Dokładny opis Bond Structure znajduje się w Help dla tej funkcji. Możemy zaznaczyć komórkę E7. Teraz wystarczy skopiować formułę do pozostałych komórek i mamy odsetki dla wszystkich obligacji o stałym kuponie. 8

10 AdBondYield i AdBondPrice Korzystając z funkcji AdBondYield wyliczmy rentowność na podstawie ceny, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Nadal korzystamy z danych uzyskanych w poprzednich ćwiczeniach dla polskich obligacji o stałym kuponie. Ćwiczenie 7 Stojąc w komórce J7, wywołajmy z kategorii Adfin Bonds funkcję AdBondYield. Niezbędne parametry: CalcDate podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Price cena możemy podać cenę BID, ASK, lub wyliczyć MID, np. C7. Cenę należy podać w ujęciu procentowym. Dlatego po adresie komórki z ceną dopiszmy % ; Maturity data zapadalności F7; Coupon kupon G7 również podajemy w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; Bond Structure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; AdMode możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help. Jeżeli zamroziliśmy adres daty kalkulacji, to możemy już skopiować funkcję dla pozostałych instrumentów. 9

11 Korzystając z funkcji AdBondPrice wyliczymy cenę na podstawie rentowności, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Możemy skorzystać z wyników funkcji AdBondYield, wówczas rezultatem kalkulacji będą takie same ceny jak te ściągnięte funkcją RtGet. Ćwiczenie 8 Stojąc w komórce K7, wywołajmy z kategorii Adfin Bonds funkcję AdBondPrice. Niezbędne parametry: CalcDate podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; RateArray rentowność J7. Jeżeli korzystamy z wyników funkcji AdBondYield, wówczas zastosowana rentowność, domyślnie podana jest w ujęciu procentowym. Dlatego nie dopisujemy znaku % ; Maturity data zapadalności F7; Coupon kupon G7 podajemy w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; Spread marża nałożona na rentowność, wyrażona w punktach bazowych; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; CalcStructure AdMode przyjęta konwencja liczenia ceny. Możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help; możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help. Jeżeli zamroziliśmy adres daty kalkulacji, to możemy już skopiować funkcję dla pozostałych instrumentów. 10

12 AdBondDeriv Funkcja ta kalkuluje dla wybranej obligacji osiem różnych parametrów na podstawie rentowności, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Kalkulowane są między innymi następujące szczegóły: Price cena; Volatility zmienność; PVBP wartość punktu bazowego (basis point value); Duration czas trwania; Convexity YTW/YTB date wypukłość; data do której wylicza rentowność dla obligacji z opcją wcześniejszego wykupu (yield to worst/yield to put date). Pozostałe parametry wymienione są w pomocy Help. Ćwiczenie 9 Stojąc w komórce L7, wywołajmy funkcję AdBondDeriv z kategorii AdfinBonds. Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; RateArray rentowność, wyliczona w ćwiczeniu 7 - J7; Maturity data zapadalności obligacji F7; Coupon kupon obligacji G7%; Spread marża w punktach bazowych; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; CalcStructure AdMode argument określający sposób kalkulacji możemy pozostawić puste; argument definiujący wynik działania funkcji; wpisujemy RET:3 funkcja zwróci wartość zmienności dla danej obligacji; Tę samą operację należy powtórzyc w kolejnych komórkach w siódmym wierszu, wpisując kolejno w argumencie AdMode następujące parametry: RET:4 (PVBP), RET:5 (Duration), 11

13 RET:7 (Convexity), i RET:8 (YTW/YTB date). Ostatnim krokiem jest skopiowanie formuł z komórek L7:P7 do kolejnych wierszy. Zamiast wpisywania funkcji oddzielnie dla każdego parametru, można również zdefiniować ją tylko raz, odpowiednio zamrażając komórki, a następnie skopiować. Przede wszystkim jednak, należy wpisać wartości argumentu AdMode w komórkach L4:P4. Potem wywołujemy funkcję i definiujemy wszystkie argumenty tak samo jak wcześniej pamiętając jednak o zamrożeniu komórek. W argumentach: RateArray, Maturity, Coupon, BondStructure i RateStructure zamrażamy kolumny, a w AdMode wiersz. Wynikiem naszych działań jest sześć opisanych wyżej wartości. 12

14 BdCalcCpn Funkcja ta podaje strukturę płatności kuponowych dla zdefiniowanej przez użytkownika obligacji o stałym oprocentowaniu. Część z tych informacji można także uzyskać korzystając z innych funkcji np.: Accrued, która została już omówiona. Wartości wyliczone przez BdCalcCpn to: data poprzedniego kuponu; data następnego kuponu; dzień ustalenia prawa do dywidendy (ex-dividend date); liczba dni, dla których narosły odsetki od wypłaty ostatniego kuponu (accrued days); wartość narosłych odsetek (accrued interest); wartość następnego kuponu (w procentach wartości nominalnej obligacji). Ćwiczenie 10 Wykorzystajmy funkcję BdCalcCoupon do wyliczenia liczby dni, za które należne są odsteki. Wywołajmy funkcję w komórce R7. Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity data zapadalności obligacji F7; Coupon wartość kuponu G7; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; BdMode argument definiujący wynik działania funkcji RET:4, czyli czwarty element wśród wartości zwracanych przez funkcję. Uwaga: Początkowym wynikiem funkcji jest data. Aby otrzymać wszystkie możliwe wartości (jest ich 6) wraz z nagłówkami należy w BdMode użyć argumentu RET:B6. Po uzyskaniu pierwszej wartości należy ją skopiować korzystając z klawisza F2 i Ctrl+Shift+Enter. 13

15 BdCashFlows Funkcja zwraca przyszłe wielkości przepływów finansowych - Cash flows na podstawie struktury obligacji. Ćwiczenie 11 Wygenerujmy cash flows dla wybranej obligacji z łancucha PLTSY= np. obligacja PL101259=, która zapada 24 maja 2009 roku. Wywołujemy z grupy AdfinBonds funkcję BdCashFlows. Argumentami opisującymi funkcję są: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity data zapadalności obligacji; Coupon wartość kuponu podana w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate; BdMode argument definiujący wynik działania funkcji. Możemy pozostawić puste pole, funkcja skorzysta z ustawień systemowych Wykorzystamy ściągnięte już wcześniej dane. Otrzymujemy tylko pierwszą z wartości - datę, aby uzyskać następne wartości należy uaktywnić funkcję klawiszem F2 i skopiować ją znaną już kombinacją klawiszy (Ctrl+Shift+Enter) do zaznaczonego obszaru obejmującego dwie kolumny i przybliżoną liczbę wierszy odpowiadającą liczbie płatności kuponów. 14

16 CfYld Funkcja wylicza rentowność - yield na podstawie ceny i wartości cash flows. Ćwiczenie 12 W poprzednim ćwiczeniu uzyskaliśmy daty i wartości przyszłych przepływów finansowych. Teraz na ich podstawie wyliczymy rentowność obligacji. Pierwszym krokiem będzie wyliczenie ceny gross, czyli dodanie do ceny wartosci odsetek. Następnie z grupy AdfinBonds wywołujemy funkcję CfYld. Argumentami funkcji są: CalcDate: data kalkulacji; GrossPrice: cena obligacji wyrażona procentowo (cena+odsetki); CfDates: daty cash flows; Cf: CalcMethod: wartości cash flows; konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawic puste miejsce. CfDur Funkcja służy do wyliczenia duration na podstawie rentowności i wartości cash flows. Ćwiczenie 13 Bazując na danych z poprzedniego ćwiczenia wyliczmy dla obligacji jej czas trwania - duration. Argumentami funkcji są CalcDate: data kalkulacji; Yield: rentowność obligacji wyrażona procentowo; CfDates: daty cash flows; Cf: wartości cash flows; CalcMethod: konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawić puste miejsce. 15

17 CfVol Funkcja kalkuluje zmienność - volatility na podstawie rentowności i wartości cash flows. Ćwiczenie 14 Wyliczmy zmienność dla obligacji na podstawie cash flows i uzyskanej w ćwiczeniu 12. rentowności. Argumentami funkcji są CalcDate: data kalkulacji; Yield: rentowność obligacji wyrażona procentowo; CfDates: daty cash flows; Cf: wartości cash flows; CalcMethod: konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawić puste miejsce. 16

18 Adfin Common DfFindDateD Bardzo prosta, ale pożyteczna funkcja, pozwalająca wyznaczyć konkretną datę w odniesieniu do innej, wprowadzonej przez użytkownika. Ćwiczenie maja 2005 roku mamy otrzymać środki, które chcemy zainwestować na najbliższym przetargu w bony skarbowe. Szukamy więc daty pierwszego przetargu po 12. maja wiedząc, że odbywają się one zawsze w poniedziałki. Argumenty funkcji: Number Day Direction RefDate reprezentuje liczbę dni lub dzień tygodnia opis poszukiwanego dnia (wpisujemy Day lub nazwę konkretnego dnia tygodnia : Mon, Tue, Wed ) słowo opisujące kierunek (Of, Before, After) data odniesienia Dla naszego przykładu zdefiniowaliśmy więc szukanie 1-go poniedziałku po 12. maja 2005 roku, który wypada 16. maja. DfFindDateM Funkcja bardzo podobna w działaniu do poprzedniej, pozwalająca znaleźć datę w odniesieniu do konkretnego miesiąca. Ćwiczenie 16 Szukamy daty wygaśnięcia kotraktu futures na WIG 20, która przypada zawsze na trzeci piątek ostatniego miesiąca trwania kontraktu. Argumenty funkcji: Number reprezentuje liczbę dni lub dzień tygodnia Day opis poszukiwanego dnia (wpisujemy Day lub nazwę konkretnego dnia tygodnia : Mon, Tue, Wed ) Direction słowo opisujące kierunek (Of, Before, After) RefMonth miesiąc odniesienia (Jan, Feb, Mar ) Year rok odniesienia 17

19 W naszym przykładzie szukaliśmy 3-go piątku w czerwcu 2005 roku. DfListHolidays Funkcja ta podaje wszystkie święta przypadające według wybranego kalendarza pomiędzy konkretnymi datami (istnieje możliwość znalezienia zarówno świąt przyszłych, jak i dat wcześniejszych). Argumenty funkcji: Calendars StartDate EndDate DfMode symbol kalendarza (-rzy) (patrz Settings/Style Management/Calendar Styles) data początkowa data końcowa argument definiujący dodatkowe ustawienia (patrz Help), pole korzysta z ustawień standardowych, więc może pozostać puste. Możemy jednak użyć argumentu RET:Bx (gdzie x oznacza liczbę obserwacji), aby uzyskać konkretną liczbę dat świąt wraz z ich opisem. RET:B spowoduje wyświetlenie dat i nazw wszystkich świąt z podanego okresu. Ćwiczenie 17 Sprawdźmy jakie święta przypadają na okres pomiędzy 15 października 2005 a 15 maja 2006 dla polskiego kalendarza: POL. 18

20 AdInterp Funkcja ta przeprowadza interpolację wyznaczając konkretny punkt na krzywej zdefiniowanej za pomocą szeregu wartości. Może także ekstrapolować wartości spoza podanego zakresu krzywej. Argumenty funkcji: X Xarray Yarray InterpMode szukany punkt na krzywej (data) ciąg argumentów (tzn. dat) na osi X ciąg wartości na osi Y argument definiujący m.in. metodę interpolacji. Standardowo dla InterpMode ustawiony jest argument IM:LIN zakładający interpolację liniową bez możliwości ekstrapolacji. Zostanie on użyty w przypadku nie wpisania niczego przez użytkownika. Poza tym możemy wybrać: IM:CUBD IM:CUBR IM:LIX IM:VOL interpolacja typu cubic spline dla czynników dyskontowych; interpolacja typu cubic spline dla stawek; interpolacja liniowa z możliwością ekstrapolacji; interpolacja dla krzywych zmienności (volatility curves). 19

21 Aneks Nazwa pola FID FIRSTCP FLOATRATE FORRAT FREQ FREQCO FRNCNF FRNCP FRNFORM FRNFREQ FRNFREQCO FUNGED HARMDATE HOLCONCO HOLCONV IDXBASE IDXCNF IDXCP IDXFORM IDXFREQ IDXFREQCO INDEXLINKED INDSECT INDSECTCO INTATMAT INTCURCO INTCURR ISSBUS ISSBUSCO ISSDOM ISSDOMCO ISSUEAMT ISSUER ITALIAN LASTCP MATDATE MATURED MCDATE MCRATE MFCP MINDEN MININC MODDUR MONTHS MTN MULTICOUPON MULTIFREQ NOCALCFLG Opis pola FID First Coupon Date FRN Flag Foreign Currency Ratings Frequency Frequency Code FRN Periodic Table Floating Rate Coupon History FRN Condition and Formula Table FRN Coupon Frequency FRN Coupon Code Funged Flag Harmonisation Date Holiday Convention Code Holiday Convention Base index for Index-Linked IDX Periodic Table Index-Linked History IDX Condition and Formula Table Index Coupon Frequency Index Coupon Frequency Code Index Linked Flag Industry Sector Industry Sector Code Interest at Maturity Flag Interest Currency Code Interest Currency Issuer Business Issuer Business Code Issuer Domicile Issuer Domicile Code Issue Amount Value Issuer Name Italian Bond Flag Last Full Coupon Date Maturity Date Matured Flag Next Multi-Coupon Date Next Multi-Coupon Rate Coupon Frequency Table Minimum Denomination Minimum Increment Modified Duration Months Medium-Term Note Multi-Coupon Flag Mult-Frequency Flag No Calculation Available Flag 20

22 NOTES NRTRICS ODDAMT ODDPMDT OFFERING ONTHERUN OPTID ORIAMT ORIDATE ORIPRICE ORISPREAD ORIUNDER ORIYIELD PARITYPARTPAID PERPETUAL PIK PP PPDATE PPPRICE PRICE PRICURCO PRICURR PRIQUOIN PRIQUOTE PROGRAM PROSFILE PRVPLCM PUT PY PYSRC PYSRCS RAT RATING RATSRC RATSRCS RED REDALLOC REDAMT REDCALL REDCDATE REDCNOT REDCTYP REDDATE REDOMDT REDOPT REDPDATE REDPNOT REDPRICE REDPTYP REDPUT REDRDATE Notes URL Non-Real-Time RICs Odd Lot Amount Odd Lot Payment Date Offering Facility for Issuance On the Run Flag Optional ID Original Issue Amount Original Issue Date Original Issue Price Original Issue Spread Lead Manager Original Issue Yield Partly Paid Flag Perpetual Flag Payment in Kind Flag Partial Payments Last Partial Payment Date Last Partial Payment Price Price Principal Currency Code Principal Currency Price Quote Indicator Price Quote Program Prospectus on File Private Placement Put Flag Price/Yield History Price Source Price Sources Current Rating Ratings Ratings Source Rating Sources Redemption Schedule SF Allocation Next SF Amount Next Call Price Next Call Date Minimum Call Notification Period Call Type Next Redemption Date Redenomination Date Next Opt+Reqd Amount Next Put Date Minimum Put Notification Period Next SF Price Put Type Next Put Price Refund Date 21

23 REDREF REDSTYP REDTYPE REDVAL REFUND REGBEAR RICS RICSNIDS ROUNDING SECTYPCO SECTYPE SETCONCO SETCONV SINKFUND SPECIALRED START STEP TICKER VALCONCO VALCONV VALDATE WARRANTS XDICONCO XDICONV YIELD YLDASSUM ADFIN_BONDSTRUCTURE ADFIN_CONFIDENCELEVEL ADFIN_COUPON ADFIN_ERROR ADFIN_INDEXNAME ADFIN_MARGIN ADFIN_MATDATE ADFIN_SETTLE ADFIN_STRUCTURE ADFIN_STRUCTUREINDICATOR LISTRIC_1 Refund Price Redemption Type Redemption Type Redemption Value Refund Flag Registered/Bearer Real-Time RICs RICs & IDs Available Flag Rounding Liquidation Status Code Liquidation Status Settlement Convention Code Settlement Convention Sinking Fund Flag Special Redemption Flag Start Date Multi-Coupon Schedule Ticker Value Date Convention Code Value Date Convention Valuation Date Warrants Ex-Dividend Convention Code Ex-Dividend Convention Native Yield Yield Assumptions Bond Structure Confidence Level Coupon Error Index Name Margin Maturity Date Settlement Rule Structure Structure Indicator Primary RIC 22

WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 ACTIVE X... 10. Reuters Menu... 11

WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 ACTIVE X... 10. Reuters Menu... 11 wprowadzenie WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 STYLE MANAGEMENT SETTINGS...6 REAL-TIME DATA SETTINGS...8 SETTINGS...8 WATCH LIST...9 ACTIVE X... 10 ACTIVE X - CHART...10

Bardziej szczegółowo

Bonds. General characteristics of bonds

Bonds. General characteristics of bonds Bonds General characteristics of bonds Bond quoted yield (wycena rentowności obligacji) wycena zysku z obligacji to miara procentowego zwrotu z obligacji (discount yield), który jest równy discount yield

Bardziej szczegółowo

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu .5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu 71.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu Aby wycenić kontrakt IRS musi bliżej przyjrzeć się obligacji o zmiennym oprocentowaniu (Floating Rate Note lub floater

Bardziej szczegółowo

identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji

identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji 1. Daily Variation: Current MTM Baseline MTM/Settled MTM Daily Variation/Settlement PAI/PAA Type bieżąca wycena transakcji wyrażona w walucie transakcji wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona

Bardziej szczegółowo

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan Przypomnienie informacji o rynku długu Rodzaje obligacji Ryzyko obligacji yield curve Duration

Bardziej szczegółowo

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

Papiery wartościowe o stałym dochodzie Papiery wartościowe o stałym dochodzie Inwestycje i teoria portfela Strona 1 z 42 1. Wartość pieniądza w czasie Złotówka dzisiaj (którą mamy w ręku) jest więcej warta niż (przyrzeczona) złotówka w przyszłości,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.)

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) 1. Słowniczek pojęć 1) SPW - skarbowe papiery wartościowe, określone w Regulaminie pełnienia

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pawel@cibis.pl 23 lutego 2007 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...2. Od czego zacząć pracę z modelami fixed income...3. XMS Modele w aplikacji Kobra...8

WSTĘP...2. Od czego zacząć pracę z modelami fixed income...3. XMS Modele w aplikacji Kobra...8 WSTĘP...2 Od czego zacząć pracę z modelami fixed income....3 XMS User List... 3 User Preferences zakładka Fixed Income... 5 Arkusz Setup... 6 XMS Modele w aplikacji Kobra...8 Fixed Income Gateway (wersja

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Analityczna wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową

Dokumentacja Analityczna wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową Dokumentacja Analityczna wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową Tomasz Romanowski Opis wycenianych instrumentów Caplet / Floorlet Jest to pojedyncza opcja kupna/sprzedaży stopy rynkowej L(T,

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Bond (obligacja) stanowi część rynków kapitałowych. Obligacja jest papierem wartościowym, będącym podobnie jak kredyt bankowy formą długu.

Bond (obligacja) stanowi część rynków kapitałowych. Obligacja jest papierem wartościowym, będącym podobnie jak kredyt bankowy formą długu. Co to jest BOND? Bond (obligacja) stanowi część rynków kapitałowych. Obligacja jest papierem wartościowym, będącym podobnie jak kredyt bankowy formą długu.w przeciwieństwie do kredytów bankowych obligacje

Bardziej szczegółowo

Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed- interest bonds) Najprostsze z nich to

Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed- interest bonds) Najprostsze z nich to Obligacje (bonds) Obligacja papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE RAPORTÓW POSTROZLICZENIOWYCH

DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE RAPORTÓW POSTROZLICZENIOWYCH LEGENDA: Pola bez koloru pola nie zmieniane w porównaniu do poprzedniej wersji Pola w kolorze szarym nowa lokalizacja pól w porównaniu do poprzedniej wersji DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Funkcje finansowe Excel udostępnia cały szereg funkcji finansowych, które pozwalają na obliczanie min.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1 1 Rodzaje i źródła ryzyka stopy procentowej: Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, np. 6M kredyt o stałym oprocentowaniu finansowany miesięcznymi lokatami o zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko podstawy

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Rysunek 8. Rysunek 9.

Rysunek 8. Rysunek 9. Ad 2. Dodatek Excel Add-Ins for Operations Management/Industral Engineering został opracowany przez Paul A. Jensen na uniwersytecie w Teksasie. Dodatek można pobrać ze strony http://www.ormm.net. Po rozpakowaniu

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Wycena papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu

Dokumentacja Wycena papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu Dokumentacja Wycena papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu Piotr Szawlis Wstęp Wycena papierów wartościowych ze wzorów analitycznych jest najprostszym możliwym zadaniem obliczeniowym. W poniższym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 Warianty W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej. Paweł Cibis

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej. Paweł Cibis Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pcibis@o2.pl 9 marca 2006 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa wzory

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się A co by

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu F O R M U L A R Z E I F O R M A N T Y M S E X C E L Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Co powinna zawierać obligacja?

Co powinna zawierać obligacja? OBLIGACJE Obligacja Jest papierem wartościowym typu wierzytelnościowego, czyli jedna strona, zwana emitentem, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony (zwanej obligatariuszem) i zobowiązuje się wobec

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy Piotr Bańbuła Katedra Rynków i Instytucji Finansowych, KES Październik 2014 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zakup syntetycznej obligacji +1 mln PLN: emisja obligacji/krótka

Bardziej szczegółowo

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV Efektywność Projektów Inwestycyjnych Jednym z najczęściej modelowanych zjawisk przy użyciu arkusza kalkulacyjnego jest opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego. Skuteczność arkusza kalkulacyjnego w omawianym

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU LOGGER PRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU LOGGER PRO CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI I FIZYKI 1 LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU LOGGER PRO 1. Wprowadzanie danych. 2. Dokonywanie obliczeń zestawionych w kolumnach. 3. Tworzenie wykresu. 4. Dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007 Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie Paweł Cibis pawel@cibis.pl 1 kwietnia 2007 1 Współczynnik zmienności Współczynnik zmienności wzory Współczynnik zmienności funkcje 2 Korelacja

Bardziej szczegółowo

24 cel bdb db dst dop

24 cel bdb db dst dop 24 cel 23-21 bdb 20-18 db 17-14 dst 13-11 dop Rozwiązanie LPG Zadanie to należy do typowych zadań symulacyjnych. Najtrudniejszą częścią takich zadań jest prawidłowe zasymulowanie powtarzających się zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA Formuły Dzięki formułom Excel jest potężnym narzędziem wykonującym na bieżąco skomplikowane obliczenia. Bez nich byłby jedynie martwą tabelą rozciągniętą na wiele kolumn i wierszy, taką pokratkowaną komputerową

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki rozwiązania zadań#

Wskazówki rozwiązania zadań# Terminy i skróty pochodzące z języka angielskiego: P - price - cena Q - quantity - ilość S - sales - sprzedaż VC - variable cost - koszt zmienny FC - fixed cost - koszt stały EBIT - Earnings before Intrest

Bardziej szczegółowo

Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo

Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo 1 Wprowadzenie Dokument przedstawia zaimplementowane w systemie KDPW_CCP formuły wyceny instrumentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych

Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo Tabela zmian Wersja dokumentu Wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. 50 praktycznych formuł na każdą okazję

Praktyczny Excel. 50 praktycznych formuł na każdą okazję Praktyczny Excel 50 praktycznych formuł na każdą okazję 3 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29, email:

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Ryzyko stopy procentowej (opracował: Grzegorz Szafrański)

Ryzyko stopy procentowej (opracował: Grzegorz Szafrański) Ryzyko stopy procentowej (opracował: Grzegorz Szafrański) Przykłady i teoria na podstawie: Bank Management, 6th edition. Timothy W. Koch and S. Scott MacDonald Klasyfikacja 1. ryzyko podstawowe (struktury

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo Sprawdź, jak możesz przewidzieć wartość sprzedaży w nadchodzących okresach Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/01 Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Bardziej szczegółowo

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 1. Rozliczanie dożywania z art. 6a Po otrzymaniu ze szkoły listy dzieci korzystających z dożywania w ramach art. 6a, wybieramy z głównego okna Pomostu ikonkę

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w Invest for Excel 3.5

Co nowego w Invest for Excel 3.5 Co nowego w Invest for Excel 3.5 Wstążka dodatków w Excelu 2007...2 Język rosyjski...3 Więcej wierszy w tabeli Kluczowe wskaźniki...3 Zmiana definicji Indeksu rentowności (PI)...3 Kalkulacja rentowności

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 )

Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 ) Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 ) W poniższej tabeli znajduje się 10 nazwisk pracowników pewnej firmy, ich miesięczna płaca oraz roczna premia jaką otrzymali. Osoby te chcielibyśmy posortować wg nazwisk

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2. Modele FX&MM... 3

Wstęp... 2. Modele FX&MM... 3 Wstęp... 2 Modele FX&MM... 3 Money Sector (wersja 3.1.0.44)... 4 FXSpot (wersja 3.1.0.86)... 7 STIR (wersja 3.1.1.59)... 9 SWAPS (wersja 3.1.0.41)... 11 FX Volatility (wersja 2.1.0.52)... 12 Currency Options

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Generator Analiz Menedżerskich dla biznesplanów

Instalacja programu Generator Analiz Menedżerskich dla biznesplanów Instalacja programu Generator Analiz Menedżerskich dla biznesplanów INNOWA Sp. z o.o. ul. STAROWIŚLNA 68/10 31-035 Kraków www.innowa.pl e-mail: generator@innowa.pl Strona 1 Program instaluje się samoczynnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania Zgłoszenie zaangażowania

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania Zgłoszenie zaangażowania Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania wersja 5.15.2.4 Autorzy: Jadwiga Kordek Wrocław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany przechowywany bez ograniczeń tylko

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE

ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE KRZYSZTO JAJUGA STRATEGIE ZARZĄDZANIA PORTELEM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Proste strategie związane z koniecznością sfinansowania zobowiązań ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE - dopasowanie przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Lekcja 28, 29 i 30 Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny Temat: Arkusz kalkulacyjny Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: arkusz kalkulacyjny,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo