Adfin Function wstęp Adfin Real Time Reuters 3000 Data Engine Adfin Bonds Adfin Common Aneks... 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adfin Function wstęp... 2. Adfin Real Time... 3. Reuters 3000 Data Engine... 5. Adfin Bonds... 7. Adfin Common... 17. Aneks... 20"

Transkrypt

1

2 Adfin Function wstęp... 2 Adfin Real Time... 3 RtChain i RtGet... 3 Reuters 3000 Data Engine... 5 DeUpdate... 5 Adfin Bonds... 7 BdSettle... 7 Accrued... 8 AdBondYield i AdBondPrice... 9 AdBondDeriv BdCalcCpn BdCashFlows CfYld CfDur CfVol Adfin Common DfFindDateD DfFindDateM DfListHolidays AdInterp Aneks

3 Adfin Function wstęp Materiał, który mają Państwo w swoich rękach przeznaczony jest do prowadzenia zaawansowanego szkolenia z Power Plusa Pro (PP Pro) dla rynku papierów dłużnych. Opracowanie zawiera opis poszczególnych funkcji z kategorii Adfin Bonds, pokazuje jak te funkcje wywołać, jakich argumentów wymagają i jakich rezultatów można od nich oczekiwać. W materiale skoncentrowaliśmy się na pewnym zestawie funkcji PP Pro, zakładając, że poznawszy zasady będą Państwo w stanie samodzielnie korzystać również z pozostałych, nie opisanych narzędzi. Na wstępie przypominamy jakie umiejętności obsługi Excela przydadzą nam się w trakcie korzystania z funkcji PP Pro, następnie podajemy opis i praktyczne zastosowanie funkcji z kategorii Adfin Real Time RtGet i RtChain, dzięki którym uzyskujemy w Excelu dane z serwisu w czasie rzeczywistym. W kolejnym kroku skupiamy się na jednej funkcji z kategorii Reuters 3000 Data Engine, która pozwala na wywoływanie danych fundamentalnych dla papierów dłużnych, takich jak data zapadalności, wysokość kuponu czy struktura danej obligacji. Następnie przechodzimy do samych funkcji kategorii Adfin Bonds. Ostatni rozdział skupia się na kilku funkcjach z kategorii Adfin Common, które służą do znajdowania konkretnych dat, listy świąt na wybranym rynku oraz interpolacji. Niniejsze szkolenie poprzedza szkolenie z gotowych modeli (Xtra Market Suite XMS) z kategorii Bonds, z których istotna część (poza modelami w aplikacji Kobra) została zbudowana przy wykorzystaniu omawianych tu funkcji. Pracując z Excelem będziemy często korzystali z: zamrażania komórek klawisz F4; wywoływania formuły klawisz F2; kopiowania funkcji do macierzy kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Enter; kopiowania i wklejania zawartości komórki - kombinacja klawiszy odpowiednio Ctrl+C i Ctrl+V. 2

4 Adfin Real Time RtChain i RtGet Przypomnijmy sobie teraz dwie podstawowe funkcje z kategorii Adfin Real Time: RtChain i RtGet. Bardzo użyteczną funkcją jest RtChain. Dzięki niej możemy uzyskać RICi dowolnego łańcucha lub mozaiki. Ćwiczenie 1 Celem ćwiczenia będzie uzyskanie łańcucha obligacji z rynku międzybankowego PLTSY=. Kolejne elementy wprowadzamy w komórki A1, A2, A3. Parametry funkcji: SourceAlias: InstrumentCode DestinationCell: IDN (Integrated Data Network) komórka A1 RIC łańcucha, bądź mozaiki: np. PLTSY= (łańcuch zawierający polskie obligacje z rynku międzybankowego) komórka A2 adres komórki, od której funkcja rozpocznie ściąganie danych - A7 Dodatkowym parametrem funkcji jest: RtMode: RET:A1000 LIVE:YES. Można także pozostawić puste miejsce, wtedy funkcja skorzysta z ustawień systemowych. W naszym przykładzie wykorzysujemy dwa argumenty z dostępnych, opisanych w opcji pomocy dla tej funkcji tj.: RET:Ai gdzie A oznacza kolumnę, a liczba i wskazuje liczbę wierszy. Jeśli wpiszemy A1000, tysiąc wierszy ulegnie wyczyszczeniu przy wymianie mozaiki lub łańcucha. Niezastosowanie tego argumentu przy wymianie łańcucha lub mozaiki na inną, o mniejszej liczbie instrumentów, spowoduje pozostawienie ostatnich instrumentów z wcześniej ściągniętego łańcucha/mozaiki). Drugi argument, tj.: LIVE:YES zapewnia ponowne zaciągnięcie składowych łańcucha, przy jakiejkolwiek zmianie jego składu. Dotyczy to przede wszystkim emisji nowych papierów dłużnych oraz zapadania istniejących. Parametry RET:A1000 LIVE:YES wpisujemy w komórce A3. Teraz zastosujemy drugą funkcję RtGet. Ćwiczenie 2 Tak ściągnięty łańcuch możemy wykorzystać do oglądania kwotowań w czasie rzeczywistym. W tym celu dobieramy pola dostępne dla instrumentów łańcucha. W naszym przypadku mogą to 3

5 być np.: DISPLAY_NAME, PRIM_ACT_1, SECOND_ACTIVY_1, gdzie PRIM_ACT_1 to cena BID, a SECOND_ACTIVY_1 to cena ASK. Nazwy pól (lub ich numery) wprowadzamy w poszczególnych kolumnach zaczynając od komórki B6. W celu otrzymania danych możemy skorzystać z funkcji RtGet z grupy Adfin Real Time. Stojąc w komórce B7 wybieramy funkcję RtGet i korzystamy z wpisanych już wcześniej argumentów. Adresy komórek z argumentami należy odpowiednio zamrozić klawiszem F4. SourceAlias IDN - zamrażamy kolumnę i wiersz - $A$1, InstrumentCode podajemy adres z pierwszym RICiem obligacji - $A7 zamrażamy kolumnę FieldName podajemy adres z nazwą pierwszego pola B$6 - zamrażamy wiersz. Jeśli prawidłowo zamroziliśmy adresy komórek możemy skopiować formułę do pozostałych pól i pozostałych instrumentów. W tym celu łapiemy za dolny róg komórki z formułą i przeciągamy (kopiujemy) ją na pozostałe pola. Innym sposobem jest wykorzystanie opcji Real-time Speed List. W tym celu stajemy na skrzyżowaniu kolumny zawierającej instrumenty z wierszem zawierającym pola komórka A6. Następnie z menu prawego klawisza myszy wybieramy Real-time Speed List. W ten sposób otrzymaliśmy RICi wszystkich obligacji aktualnie kwotowanych na polskim rynku międzybankowym wraz z ich nazwami i cenami. 4

6 Reuters 3000 Data Engine Funkcje z kategorii Reuters 3000 Data Engine służą do ściągania danych z bazy papierów dłużnych Reuters 3000 Fixed Income. Aby uzyskać jakiekolwiek szczegóły wyemitowanego papieru należy utworzyć kod tego instrumentu i dzięki niemu odwołać sie do wyżej wymienionej bazy danych. Kod ten to: RIC, identyfikator typu ISIN kod kombinacja tickera, kuponu, daty zapadalności i ID np. OS, TZ, DZ. POLAND 12% 12/12/02 OS. Lokalna nazwa instrumentu np: OS0202 DeUpdate W naszym arkuszu mamy już RICi obligacji, kwotowane na polskim rynku międzybankowym. Teraz dla każdej obligacji możemy uzyskać jej strukturę - bond structure. Jest to argument, który będzie nam potrzebny przy dalszych funkcjach z kategorii Adfin Bonds. Ćwiczenie 3 W komórce E6, wpisujemy nazwę pola z bazy papierów dłużnych: ADF_BONDSTRUCTURE. Następnie stajemy w komórce E4 i wywołujemy z grupy Reuters 3000 Data Engine funkcję DeUpdate. Parametry funkcji: CodeList: w naszym przypadku będą to poszczególne instrumenty z łańcucha obligacji PLTSY=, a więc możemy zaznaczyć zakres od A7 do końca łańcucha; FieldList: zaznaczamy komórkę E6; DestinationCell: zaznaczamy komórkę, od której chcemy zacząć ściąganie: E7 MacroName: nazwa makra do uruchomienia (w naszym przypadku pomijamy. Conditions: pola dodatkowe (w naszym przypadku pomijamy) DeMode: parametr dodatkowy definiujący bazę (SOURCE) oraz wymuszający odświeżanie danych (REFRESH): SOURCE:TREASURY REFRESH:YES. 5

7 Funkcja DeUpdate pozwoli nam, za pośrednictwem bazy Reuters 3000 Fixed Income, ściągnąć do Excela szczegóły papierów dłużnych. Na końcu materiału znajduje się Aneks z nazwami pól, które można wykorzystać w funkcji DeUpdate. Ćwiczenie 4 W naszym arkuszu uzyskamy za pomocą funkcji DeUpdate wartość kuponu - pole COUPON datę zapadalności - pole MATDATE, oraz konwencję kalkulacji: ADF_RATESTRUCTURE pole, które będzie nam potrzebne przy obliczaniu rentowności obligacji.. W kolejnych komórkach, w naszym przykładzie: F6, G6 i H6, wprowadzamy nazwy pól dla żądanych elementów. Następnie stojąc w komórce F4 wywołujemy z grupy Reuters 3000 DataEngine funkcję DeUpdate. Parametry funkcji: CodeList: RICi - instrumenty. Z łańcucha obligacji PLTSY= możemy zaznaczyć zakres od A7 do końca łańcucha; FieldList: nazwa pola lub pól które ma zwrócić funkcja, zaznaczamy F6:H6; DestinationCell: komórka, do której zaczynamy ściąganie: F7; MakroName: możemy pozostawić puste miejsce; CoditionalFields: możemy pozostawić puste miejsce; DeMode: parametr dodatkowy: SOURCE:TREASURY REFRESH:YES. Na końcu należy sformatować komórki z datą zapadalności, znajdujące się w kolumnie F. 6

8 Adfin Bonds Funkcje PP Pro z kategofii Adfin Bonds, podobnie jak Adfin Option, Adfin Swaps czy Adfin Forex & Money Markets są funkcjami kalkulującymi. BdSettle Funkcja ta wyznacza datę rozliczenia obligacji (settlement date). Wywołajmy funkcję BdSettle w komórce C1. Ćwiczenie 5 Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji wpisujemy np. w B1 funkcję Excela =TODAY(), która daje nam dzisiejszą datę; BondStructure argument określający strukturę obligacji, możemy skorzystać z wyniku funkcji DeUpdate. Uwaga: W BondStructure możemy użyć wielu różnych argumentów charakteryzujących daną obligację (patrz Help). Obowiązkowe są jednak dwa: CLDR - określający kalendarz, według którego liczone są daty (np. CLDR:POL_FI) oraz SETTLE - który pozwala zdefiniować konwencję wyznaczania daty rozliczenia (np. SETTLE:2WD). 7

9 Accrued Funkcja ta służy do wyliczania odsetek dla obligacji w oparciu o zdefiniowaną strukturę obligacji bond structure. Ćwiczenie 6 Celem ćwiczenia będzie wyliczenie odsetek na konkretny dzień dla obligacji z łańcucha PLTSY=. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach bedziemy bazować na ściągniętych już danych. Pierwszym krokiem będzie wprowadzenie daty kalkulacji - w naszym przykładzie komórka C1. W Ćwiczeniu 5 wyliczyliśmy datę rozliczenia i możemy z niej teraz skorzystać lub podać dowolną datę, do której chcemy naliczyć odsetki. Stojąc w komórce I7 wywołujemy funkcję Accrued z grupy Adfin Bonds. Elementami niezbędnymi do opisania funkcji są: CalcDate: data, do której naliczamy odsetki $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity: data zapadalności F7; Coupon: wartość kuponu G7; BondStructure: definicja struktury obligacji zgodna z regulacjami panującymi na danym rynku. Dokładny opis Bond Structure znajduje się w Help dla tej funkcji. Możemy zaznaczyć komórkę E7. Teraz wystarczy skopiować formułę do pozostałych komórek i mamy odsetki dla wszystkich obligacji o stałym kuponie. 8

10 AdBondYield i AdBondPrice Korzystając z funkcji AdBondYield wyliczmy rentowność na podstawie ceny, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Nadal korzystamy z danych uzyskanych w poprzednich ćwiczeniach dla polskich obligacji o stałym kuponie. Ćwiczenie 7 Stojąc w komórce J7, wywołajmy z kategorii Adfin Bonds funkcję AdBondYield. Niezbędne parametry: CalcDate podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Price cena możemy podać cenę BID, ASK, lub wyliczyć MID, np. C7. Cenę należy podać w ujęciu procentowym. Dlatego po adresie komórki z ceną dopiszmy % ; Maturity data zapadalności F7; Coupon kupon G7 również podajemy w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; Bond Structure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; AdMode możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help. Jeżeli zamroziliśmy adres daty kalkulacji, to możemy już skopiować funkcję dla pozostałych instrumentów. 9

11 Korzystając z funkcji AdBondPrice wyliczymy cenę na podstawie rentowności, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Możemy skorzystać z wyników funkcji AdBondYield, wówczas rezultatem kalkulacji będą takie same ceny jak te ściągnięte funkcją RtGet. Ćwiczenie 8 Stojąc w komórce K7, wywołajmy z kategorii Adfin Bonds funkcję AdBondPrice. Niezbędne parametry: CalcDate podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; RateArray rentowność J7. Jeżeli korzystamy z wyników funkcji AdBondYield, wówczas zastosowana rentowność, domyślnie podana jest w ujęciu procentowym. Dlatego nie dopisujemy znaku % ; Maturity data zapadalności F7; Coupon kupon G7 podajemy w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; Spread marża nałożona na rentowność, wyrażona w punktach bazowych; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; CalcStructure AdMode przyjęta konwencja liczenia ceny. Możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help; możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help. Jeżeli zamroziliśmy adres daty kalkulacji, to możemy już skopiować funkcję dla pozostałych instrumentów. 10

12 AdBondDeriv Funkcja ta kalkuluje dla wybranej obligacji osiem różnych parametrów na podstawie rentowności, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Kalkulowane są między innymi następujące szczegóły: Price cena; Volatility zmienność; PVBP wartość punktu bazowego (basis point value); Duration czas trwania; Convexity YTW/YTB date wypukłość; data do której wylicza rentowność dla obligacji z opcją wcześniejszego wykupu (yield to worst/yield to put date). Pozostałe parametry wymienione są w pomocy Help. Ćwiczenie 9 Stojąc w komórce L7, wywołajmy funkcję AdBondDeriv z kategorii AdfinBonds. Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; RateArray rentowność, wyliczona w ćwiczeniu 7 - J7; Maturity data zapadalności obligacji F7; Coupon kupon obligacji G7%; Spread marża w punktach bazowych; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; CalcStructure AdMode argument określający sposób kalkulacji możemy pozostawić puste; argument definiujący wynik działania funkcji; wpisujemy RET:3 funkcja zwróci wartość zmienności dla danej obligacji; Tę samą operację należy powtórzyc w kolejnych komórkach w siódmym wierszu, wpisując kolejno w argumencie AdMode następujące parametry: RET:4 (PVBP), RET:5 (Duration), 11

13 RET:7 (Convexity), i RET:8 (YTW/YTB date). Ostatnim krokiem jest skopiowanie formuł z komórek L7:P7 do kolejnych wierszy. Zamiast wpisywania funkcji oddzielnie dla każdego parametru, można również zdefiniować ją tylko raz, odpowiednio zamrażając komórki, a następnie skopiować. Przede wszystkim jednak, należy wpisać wartości argumentu AdMode w komórkach L4:P4. Potem wywołujemy funkcję i definiujemy wszystkie argumenty tak samo jak wcześniej pamiętając jednak o zamrożeniu komórek. W argumentach: RateArray, Maturity, Coupon, BondStructure i RateStructure zamrażamy kolumny, a w AdMode wiersz. Wynikiem naszych działań jest sześć opisanych wyżej wartości. 12

14 BdCalcCpn Funkcja ta podaje strukturę płatności kuponowych dla zdefiniowanej przez użytkownika obligacji o stałym oprocentowaniu. Część z tych informacji można także uzyskać korzystając z innych funkcji np.: Accrued, która została już omówiona. Wartości wyliczone przez BdCalcCpn to: data poprzedniego kuponu; data następnego kuponu; dzień ustalenia prawa do dywidendy (ex-dividend date); liczba dni, dla których narosły odsetki od wypłaty ostatniego kuponu (accrued days); wartość narosłych odsetek (accrued interest); wartość następnego kuponu (w procentach wartości nominalnej obligacji). Ćwiczenie 10 Wykorzystajmy funkcję BdCalcCoupon do wyliczenia liczby dni, za które należne są odsteki. Wywołajmy funkcję w komórce R7. Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity data zapadalności obligacji F7; Coupon wartość kuponu G7; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; BdMode argument definiujący wynik działania funkcji RET:4, czyli czwarty element wśród wartości zwracanych przez funkcję. Uwaga: Początkowym wynikiem funkcji jest data. Aby otrzymać wszystkie możliwe wartości (jest ich 6) wraz z nagłówkami należy w BdMode użyć argumentu RET:B6. Po uzyskaniu pierwszej wartości należy ją skopiować korzystając z klawisza F2 i Ctrl+Shift+Enter. 13

15 BdCashFlows Funkcja zwraca przyszłe wielkości przepływów finansowych - Cash flows na podstawie struktury obligacji. Ćwiczenie 11 Wygenerujmy cash flows dla wybranej obligacji z łancucha PLTSY= np. obligacja PL101259=, która zapada 24 maja 2009 roku. Wywołujemy z grupy AdfinBonds funkcję BdCashFlows. Argumentami opisującymi funkcję są: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity data zapadalności obligacji; Coupon wartość kuponu podana w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate; BdMode argument definiujący wynik działania funkcji. Możemy pozostawić puste pole, funkcja skorzysta z ustawień systemowych Wykorzystamy ściągnięte już wcześniej dane. Otrzymujemy tylko pierwszą z wartości - datę, aby uzyskać następne wartości należy uaktywnić funkcję klawiszem F2 i skopiować ją znaną już kombinacją klawiszy (Ctrl+Shift+Enter) do zaznaczonego obszaru obejmującego dwie kolumny i przybliżoną liczbę wierszy odpowiadającą liczbie płatności kuponów. 14

16 CfYld Funkcja wylicza rentowność - yield na podstawie ceny i wartości cash flows. Ćwiczenie 12 W poprzednim ćwiczeniu uzyskaliśmy daty i wartości przyszłych przepływów finansowych. Teraz na ich podstawie wyliczymy rentowność obligacji. Pierwszym krokiem będzie wyliczenie ceny gross, czyli dodanie do ceny wartosci odsetek. Następnie z grupy AdfinBonds wywołujemy funkcję CfYld. Argumentami funkcji są: CalcDate: data kalkulacji; GrossPrice: cena obligacji wyrażona procentowo (cena+odsetki); CfDates: daty cash flows; Cf: CalcMethod: wartości cash flows; konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawic puste miejsce. CfDur Funkcja służy do wyliczenia duration na podstawie rentowności i wartości cash flows. Ćwiczenie 13 Bazując na danych z poprzedniego ćwiczenia wyliczmy dla obligacji jej czas trwania - duration. Argumentami funkcji są CalcDate: data kalkulacji; Yield: rentowność obligacji wyrażona procentowo; CfDates: daty cash flows; Cf: wartości cash flows; CalcMethod: konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawić puste miejsce. 15

17 CfVol Funkcja kalkuluje zmienność - volatility na podstawie rentowności i wartości cash flows. Ćwiczenie 14 Wyliczmy zmienność dla obligacji na podstawie cash flows i uzyskanej w ćwiczeniu 12. rentowności. Argumentami funkcji są CalcDate: data kalkulacji; Yield: rentowność obligacji wyrażona procentowo; CfDates: daty cash flows; Cf: wartości cash flows; CalcMethod: konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawić puste miejsce. 16

18 Adfin Common DfFindDateD Bardzo prosta, ale pożyteczna funkcja, pozwalająca wyznaczyć konkretną datę w odniesieniu do innej, wprowadzonej przez użytkownika. Ćwiczenie maja 2005 roku mamy otrzymać środki, które chcemy zainwestować na najbliższym przetargu w bony skarbowe. Szukamy więc daty pierwszego przetargu po 12. maja wiedząc, że odbywają się one zawsze w poniedziałki. Argumenty funkcji: Number Day Direction RefDate reprezentuje liczbę dni lub dzień tygodnia opis poszukiwanego dnia (wpisujemy Day lub nazwę konkretnego dnia tygodnia : Mon, Tue, Wed ) słowo opisujące kierunek (Of, Before, After) data odniesienia Dla naszego przykładu zdefiniowaliśmy więc szukanie 1-go poniedziałku po 12. maja 2005 roku, który wypada 16. maja. DfFindDateM Funkcja bardzo podobna w działaniu do poprzedniej, pozwalająca znaleźć datę w odniesieniu do konkretnego miesiąca. Ćwiczenie 16 Szukamy daty wygaśnięcia kotraktu futures na WIG 20, która przypada zawsze na trzeci piątek ostatniego miesiąca trwania kontraktu. Argumenty funkcji: Number reprezentuje liczbę dni lub dzień tygodnia Day opis poszukiwanego dnia (wpisujemy Day lub nazwę konkretnego dnia tygodnia : Mon, Tue, Wed ) Direction słowo opisujące kierunek (Of, Before, After) RefMonth miesiąc odniesienia (Jan, Feb, Mar ) Year rok odniesienia 17

19 W naszym przykładzie szukaliśmy 3-go piątku w czerwcu 2005 roku. DfListHolidays Funkcja ta podaje wszystkie święta przypadające według wybranego kalendarza pomiędzy konkretnymi datami (istnieje możliwość znalezienia zarówno świąt przyszłych, jak i dat wcześniejszych). Argumenty funkcji: Calendars StartDate EndDate DfMode symbol kalendarza (-rzy) (patrz Settings/Style Management/Calendar Styles) data początkowa data końcowa argument definiujący dodatkowe ustawienia (patrz Help), pole korzysta z ustawień standardowych, więc może pozostać puste. Możemy jednak użyć argumentu RET:Bx (gdzie x oznacza liczbę obserwacji), aby uzyskać konkretną liczbę dat świąt wraz z ich opisem. RET:B spowoduje wyświetlenie dat i nazw wszystkich świąt z podanego okresu. Ćwiczenie 17 Sprawdźmy jakie święta przypadają na okres pomiędzy 15 października 2005 a 15 maja 2006 dla polskiego kalendarza: POL. 18

20 AdInterp Funkcja ta przeprowadza interpolację wyznaczając konkretny punkt na krzywej zdefiniowanej za pomocą szeregu wartości. Może także ekstrapolować wartości spoza podanego zakresu krzywej. Argumenty funkcji: X Xarray Yarray InterpMode szukany punkt na krzywej (data) ciąg argumentów (tzn. dat) na osi X ciąg wartości na osi Y argument definiujący m.in. metodę interpolacji. Standardowo dla InterpMode ustawiony jest argument IM:LIN zakładający interpolację liniową bez możliwości ekstrapolacji. Zostanie on użyty w przypadku nie wpisania niczego przez użytkownika. Poza tym możemy wybrać: IM:CUBD IM:CUBR IM:LIX IM:VOL interpolacja typu cubic spline dla czynników dyskontowych; interpolacja typu cubic spline dla stawek; interpolacja liniowa z możliwością ekstrapolacji; interpolacja dla krzywych zmienności (volatility curves). 19

21 Aneks Nazwa pola FID FIRSTCP FLOATRATE FORRAT FREQ FREQCO FRNCNF FRNCP FRNFORM FRNFREQ FRNFREQCO FUNGED HARMDATE HOLCONCO HOLCONV IDXBASE IDXCNF IDXCP IDXFORM IDXFREQ IDXFREQCO INDEXLINKED INDSECT INDSECTCO INTATMAT INTCURCO INTCURR ISSBUS ISSBUSCO ISSDOM ISSDOMCO ISSUEAMT ISSUER ITALIAN LASTCP MATDATE MATURED MCDATE MCRATE MFCP MINDEN MININC MODDUR MONTHS MTN MULTICOUPON MULTIFREQ NOCALCFLG Opis pola FID First Coupon Date FRN Flag Foreign Currency Ratings Frequency Frequency Code FRN Periodic Table Floating Rate Coupon History FRN Condition and Formula Table FRN Coupon Frequency FRN Coupon Code Funged Flag Harmonisation Date Holiday Convention Code Holiday Convention Base index for Index-Linked IDX Periodic Table Index-Linked History IDX Condition and Formula Table Index Coupon Frequency Index Coupon Frequency Code Index Linked Flag Industry Sector Industry Sector Code Interest at Maturity Flag Interest Currency Code Interest Currency Issuer Business Issuer Business Code Issuer Domicile Issuer Domicile Code Issue Amount Value Issuer Name Italian Bond Flag Last Full Coupon Date Maturity Date Matured Flag Next Multi-Coupon Date Next Multi-Coupon Rate Coupon Frequency Table Minimum Denomination Minimum Increment Modified Duration Months Medium-Term Note Multi-Coupon Flag Mult-Frequency Flag No Calculation Available Flag 20

22 NOTES NRTRICS ODDAMT ODDPMDT OFFERING ONTHERUN OPTID ORIAMT ORIDATE ORIPRICE ORISPREAD ORIUNDER ORIYIELD PARITYPARTPAID PERPETUAL PIK PP PPDATE PPPRICE PRICE PRICURCO PRICURR PRIQUOIN PRIQUOTE PROGRAM PROSFILE PRVPLCM PUT PY PYSRC PYSRCS RAT RATING RATSRC RATSRCS RED REDALLOC REDAMT REDCALL REDCDATE REDCNOT REDCTYP REDDATE REDOMDT REDOPT REDPDATE REDPNOT REDPRICE REDPTYP REDPUT REDRDATE Notes URL Non-Real-Time RICs Odd Lot Amount Odd Lot Payment Date Offering Facility for Issuance On the Run Flag Optional ID Original Issue Amount Original Issue Date Original Issue Price Original Issue Spread Lead Manager Original Issue Yield Partly Paid Flag Perpetual Flag Payment in Kind Flag Partial Payments Last Partial Payment Date Last Partial Payment Price Price Principal Currency Code Principal Currency Price Quote Indicator Price Quote Program Prospectus on File Private Placement Put Flag Price/Yield History Price Source Price Sources Current Rating Ratings Ratings Source Rating Sources Redemption Schedule SF Allocation Next SF Amount Next Call Price Next Call Date Minimum Call Notification Period Call Type Next Redemption Date Redenomination Date Next Opt+Reqd Amount Next Put Date Minimum Put Notification Period Next SF Price Put Type Next Put Price Refund Date 21

23 REDREF REDSTYP REDTYPE REDVAL REFUND REGBEAR RICS RICSNIDS ROUNDING SECTYPCO SECTYPE SETCONCO SETCONV SINKFUND SPECIALRED START STEP TICKER VALCONCO VALCONV VALDATE WARRANTS XDICONCO XDICONV YIELD YLDASSUM ADFIN_BONDSTRUCTURE ADFIN_CONFIDENCELEVEL ADFIN_COUPON ADFIN_ERROR ADFIN_INDEXNAME ADFIN_MARGIN ADFIN_MATDATE ADFIN_SETTLE ADFIN_STRUCTURE ADFIN_STRUCTUREINDICATOR LISTRIC_1 Refund Price Redemption Type Redemption Type Redemption Value Refund Flag Registered/Bearer Real-Time RICs RICs & IDs Available Flag Rounding Liquidation Status Code Liquidation Status Settlement Convention Code Settlement Convention Sinking Fund Flag Special Redemption Flag Start Date Multi-Coupon Schedule Ticker Value Date Convention Code Value Date Convention Valuation Date Warrants Ex-Dividend Convention Code Ex-Dividend Convention Native Yield Yield Assumptions Bond Structure Confidence Level Coupon Error Index Name Margin Maturity Date Settlement Rule Structure Structure Indicator Primary RIC 22