Adfin Function wstęp Adfin Real Time Reuters 3000 Data Engine Adfin Bonds Adfin Common Aneks... 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adfin Function wstęp... 2. Adfin Real Time... 3. Reuters 3000 Data Engine... 5. Adfin Bonds... 7. Adfin Common... 17. Aneks... 20"

Transkrypt

1

2 Adfin Function wstęp... 2 Adfin Real Time... 3 RtChain i RtGet... 3 Reuters 3000 Data Engine... 5 DeUpdate... 5 Adfin Bonds... 7 BdSettle... 7 Accrued... 8 AdBondYield i AdBondPrice... 9 AdBondDeriv BdCalcCpn BdCashFlows CfYld CfDur CfVol Adfin Common DfFindDateD DfFindDateM DfListHolidays AdInterp Aneks

3 Adfin Function wstęp Materiał, który mają Państwo w swoich rękach przeznaczony jest do prowadzenia zaawansowanego szkolenia z Power Plusa Pro (PP Pro) dla rynku papierów dłużnych. Opracowanie zawiera opis poszczególnych funkcji z kategorii Adfin Bonds, pokazuje jak te funkcje wywołać, jakich argumentów wymagają i jakich rezultatów można od nich oczekiwać. W materiale skoncentrowaliśmy się na pewnym zestawie funkcji PP Pro, zakładając, że poznawszy zasady będą Państwo w stanie samodzielnie korzystać również z pozostałych, nie opisanych narzędzi. Na wstępie przypominamy jakie umiejętności obsługi Excela przydadzą nam się w trakcie korzystania z funkcji PP Pro, następnie podajemy opis i praktyczne zastosowanie funkcji z kategorii Adfin Real Time RtGet i RtChain, dzięki którym uzyskujemy w Excelu dane z serwisu w czasie rzeczywistym. W kolejnym kroku skupiamy się na jednej funkcji z kategorii Reuters 3000 Data Engine, która pozwala na wywoływanie danych fundamentalnych dla papierów dłużnych, takich jak data zapadalności, wysokość kuponu czy struktura danej obligacji. Następnie przechodzimy do samych funkcji kategorii Adfin Bonds. Ostatni rozdział skupia się na kilku funkcjach z kategorii Adfin Common, które służą do znajdowania konkretnych dat, listy świąt na wybranym rynku oraz interpolacji. Niniejsze szkolenie poprzedza szkolenie z gotowych modeli (Xtra Market Suite XMS) z kategorii Bonds, z których istotna część (poza modelami w aplikacji Kobra) została zbudowana przy wykorzystaniu omawianych tu funkcji. Pracując z Excelem będziemy często korzystali z: zamrażania komórek klawisz F4; wywoływania formuły klawisz F2; kopiowania funkcji do macierzy kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Enter; kopiowania i wklejania zawartości komórki - kombinacja klawiszy odpowiednio Ctrl+C i Ctrl+V. 2

4 Adfin Real Time RtChain i RtGet Przypomnijmy sobie teraz dwie podstawowe funkcje z kategorii Adfin Real Time: RtChain i RtGet. Bardzo użyteczną funkcją jest RtChain. Dzięki niej możemy uzyskać RICi dowolnego łańcucha lub mozaiki. Ćwiczenie 1 Celem ćwiczenia będzie uzyskanie łańcucha obligacji z rynku międzybankowego PLTSY=. Kolejne elementy wprowadzamy w komórki A1, A2, A3. Parametry funkcji: SourceAlias: InstrumentCode DestinationCell: IDN (Integrated Data Network) komórka A1 RIC łańcucha, bądź mozaiki: np. PLTSY= (łańcuch zawierający polskie obligacje z rynku międzybankowego) komórka A2 adres komórki, od której funkcja rozpocznie ściąganie danych - A7 Dodatkowym parametrem funkcji jest: RtMode: RET:A1000 LIVE:YES. Można także pozostawić puste miejsce, wtedy funkcja skorzysta z ustawień systemowych. W naszym przykładzie wykorzysujemy dwa argumenty z dostępnych, opisanych w opcji pomocy dla tej funkcji tj.: RET:Ai gdzie A oznacza kolumnę, a liczba i wskazuje liczbę wierszy. Jeśli wpiszemy A1000, tysiąc wierszy ulegnie wyczyszczeniu przy wymianie mozaiki lub łańcucha. Niezastosowanie tego argumentu przy wymianie łańcucha lub mozaiki na inną, o mniejszej liczbie instrumentów, spowoduje pozostawienie ostatnich instrumentów z wcześniej ściągniętego łańcucha/mozaiki). Drugi argument, tj.: LIVE:YES zapewnia ponowne zaciągnięcie składowych łańcucha, przy jakiejkolwiek zmianie jego składu. Dotyczy to przede wszystkim emisji nowych papierów dłużnych oraz zapadania istniejących. Parametry RET:A1000 LIVE:YES wpisujemy w komórce A3. Teraz zastosujemy drugą funkcję RtGet. Ćwiczenie 2 Tak ściągnięty łańcuch możemy wykorzystać do oglądania kwotowań w czasie rzeczywistym. W tym celu dobieramy pola dostępne dla instrumentów łańcucha. W naszym przypadku mogą to 3

5 być np.: DISPLAY_NAME, PRIM_ACT_1, SECOND_ACTIVY_1, gdzie PRIM_ACT_1 to cena BID, a SECOND_ACTIVY_1 to cena ASK. Nazwy pól (lub ich numery) wprowadzamy w poszczególnych kolumnach zaczynając od komórki B6. W celu otrzymania danych możemy skorzystać z funkcji RtGet z grupy Adfin Real Time. Stojąc w komórce B7 wybieramy funkcję RtGet i korzystamy z wpisanych już wcześniej argumentów. Adresy komórek z argumentami należy odpowiednio zamrozić klawiszem F4. SourceAlias IDN - zamrażamy kolumnę i wiersz - $A$1, InstrumentCode podajemy adres z pierwszym RICiem obligacji - $A7 zamrażamy kolumnę FieldName podajemy adres z nazwą pierwszego pola B$6 - zamrażamy wiersz. Jeśli prawidłowo zamroziliśmy adresy komórek możemy skopiować formułę do pozostałych pól i pozostałych instrumentów. W tym celu łapiemy za dolny róg komórki z formułą i przeciągamy (kopiujemy) ją na pozostałe pola. Innym sposobem jest wykorzystanie opcji Real-time Speed List. W tym celu stajemy na skrzyżowaniu kolumny zawierającej instrumenty z wierszem zawierającym pola komórka A6. Następnie z menu prawego klawisza myszy wybieramy Real-time Speed List. W ten sposób otrzymaliśmy RICi wszystkich obligacji aktualnie kwotowanych na polskim rynku międzybankowym wraz z ich nazwami i cenami. 4

6 Reuters 3000 Data Engine Funkcje z kategorii Reuters 3000 Data Engine służą do ściągania danych z bazy papierów dłużnych Reuters 3000 Fixed Income. Aby uzyskać jakiekolwiek szczegóły wyemitowanego papieru należy utworzyć kod tego instrumentu i dzięki niemu odwołać sie do wyżej wymienionej bazy danych. Kod ten to: RIC, identyfikator typu ISIN kod kombinacja tickera, kuponu, daty zapadalności i ID np. OS, TZ, DZ. POLAND 12% 12/12/02 OS. Lokalna nazwa instrumentu np: OS0202 DeUpdate W naszym arkuszu mamy już RICi obligacji, kwotowane na polskim rynku międzybankowym. Teraz dla każdej obligacji możemy uzyskać jej strukturę - bond structure. Jest to argument, który będzie nam potrzebny przy dalszych funkcjach z kategorii Adfin Bonds. Ćwiczenie 3 W komórce E6, wpisujemy nazwę pola z bazy papierów dłużnych: ADF_BONDSTRUCTURE. Następnie stajemy w komórce E4 i wywołujemy z grupy Reuters 3000 Data Engine funkcję DeUpdate. Parametry funkcji: CodeList: w naszym przypadku będą to poszczególne instrumenty z łańcucha obligacji PLTSY=, a więc możemy zaznaczyć zakres od A7 do końca łańcucha; FieldList: zaznaczamy komórkę E6; DestinationCell: zaznaczamy komórkę, od której chcemy zacząć ściąganie: E7 MacroName: nazwa makra do uruchomienia (w naszym przypadku pomijamy. Conditions: pola dodatkowe (w naszym przypadku pomijamy) DeMode: parametr dodatkowy definiujący bazę (SOURCE) oraz wymuszający odświeżanie danych (REFRESH): SOURCE:TREASURY REFRESH:YES. 5

7 Funkcja DeUpdate pozwoli nam, za pośrednictwem bazy Reuters 3000 Fixed Income, ściągnąć do Excela szczegóły papierów dłużnych. Na końcu materiału znajduje się Aneks z nazwami pól, które można wykorzystać w funkcji DeUpdate. Ćwiczenie 4 W naszym arkuszu uzyskamy za pomocą funkcji DeUpdate wartość kuponu - pole COUPON datę zapadalności - pole MATDATE, oraz konwencję kalkulacji: ADF_RATESTRUCTURE pole, które będzie nam potrzebne przy obliczaniu rentowności obligacji.. W kolejnych komórkach, w naszym przykładzie: F6, G6 i H6, wprowadzamy nazwy pól dla żądanych elementów. Następnie stojąc w komórce F4 wywołujemy z grupy Reuters 3000 DataEngine funkcję DeUpdate. Parametry funkcji: CodeList: RICi - instrumenty. Z łańcucha obligacji PLTSY= możemy zaznaczyć zakres od A7 do końca łańcucha; FieldList: nazwa pola lub pól które ma zwrócić funkcja, zaznaczamy F6:H6; DestinationCell: komórka, do której zaczynamy ściąganie: F7; MakroName: możemy pozostawić puste miejsce; CoditionalFields: możemy pozostawić puste miejsce; DeMode: parametr dodatkowy: SOURCE:TREASURY REFRESH:YES. Na końcu należy sformatować komórki z datą zapadalności, znajdujące się w kolumnie F. 6

8 Adfin Bonds Funkcje PP Pro z kategofii Adfin Bonds, podobnie jak Adfin Option, Adfin Swaps czy Adfin Forex & Money Markets są funkcjami kalkulującymi. BdSettle Funkcja ta wyznacza datę rozliczenia obligacji (settlement date). Wywołajmy funkcję BdSettle w komórce C1. Ćwiczenie 5 Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji wpisujemy np. w B1 funkcję Excela =TODAY(), która daje nam dzisiejszą datę; BondStructure argument określający strukturę obligacji, możemy skorzystać z wyniku funkcji DeUpdate. Uwaga: W BondStructure możemy użyć wielu różnych argumentów charakteryzujących daną obligację (patrz Help). Obowiązkowe są jednak dwa: CLDR - określający kalendarz, według którego liczone są daty (np. CLDR:POL_FI) oraz SETTLE - który pozwala zdefiniować konwencję wyznaczania daty rozliczenia (np. SETTLE:2WD). 7

9 Accrued Funkcja ta służy do wyliczania odsetek dla obligacji w oparciu o zdefiniowaną strukturę obligacji bond structure. Ćwiczenie 6 Celem ćwiczenia będzie wyliczenie odsetek na konkretny dzień dla obligacji z łańcucha PLTSY=. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach bedziemy bazować na ściągniętych już danych. Pierwszym krokiem będzie wprowadzenie daty kalkulacji - w naszym przykładzie komórka C1. W Ćwiczeniu 5 wyliczyliśmy datę rozliczenia i możemy z niej teraz skorzystać lub podać dowolną datę, do której chcemy naliczyć odsetki. Stojąc w komórce I7 wywołujemy funkcję Accrued z grupy Adfin Bonds. Elementami niezbędnymi do opisania funkcji są: CalcDate: data, do której naliczamy odsetki $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity: data zapadalności F7; Coupon: wartość kuponu G7; BondStructure: definicja struktury obligacji zgodna z regulacjami panującymi na danym rynku. Dokładny opis Bond Structure znajduje się w Help dla tej funkcji. Możemy zaznaczyć komórkę E7. Teraz wystarczy skopiować formułę do pozostałych komórek i mamy odsetki dla wszystkich obligacji o stałym kuponie. 8

10 AdBondYield i AdBondPrice Korzystając z funkcji AdBondYield wyliczmy rentowność na podstawie ceny, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Nadal korzystamy z danych uzyskanych w poprzednich ćwiczeniach dla polskich obligacji o stałym kuponie. Ćwiczenie 7 Stojąc w komórce J7, wywołajmy z kategorii Adfin Bonds funkcję AdBondYield. Niezbędne parametry: CalcDate podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Price cena możemy podać cenę BID, ASK, lub wyliczyć MID, np. C7. Cenę należy podać w ujęciu procentowym. Dlatego po adresie komórki z ceną dopiszmy % ; Maturity data zapadalności F7; Coupon kupon G7 również podajemy w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; Bond Structure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; AdMode możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help. Jeżeli zamroziliśmy adres daty kalkulacji, to możemy już skopiować funkcję dla pozostałych instrumentów. 9

11 Korzystając z funkcji AdBondPrice wyliczymy cenę na podstawie rentowności, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Możemy skorzystać z wyników funkcji AdBondYield, wówczas rezultatem kalkulacji będą takie same ceny jak te ściągnięte funkcją RtGet. Ćwiczenie 8 Stojąc w komórce K7, wywołajmy z kategorii Adfin Bonds funkcję AdBondPrice. Niezbędne parametry: CalcDate podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; RateArray rentowność J7. Jeżeli korzystamy z wyników funkcji AdBondYield, wówczas zastosowana rentowność, domyślnie podana jest w ujęciu procentowym. Dlatego nie dopisujemy znaku % ; Maturity data zapadalności F7; Coupon kupon G7 podajemy w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; Spread marża nałożona na rentowność, wyrażona w punktach bazowych; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; CalcStructure AdMode przyjęta konwencja liczenia ceny. Możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help; możemy pozostawić puste pole, PP Pro przyjmie ustawienia systemowe, lub wpisać argumenty korzystając z pomocy Help. Jeżeli zamroziliśmy adres daty kalkulacji, to możemy już skopiować funkcję dla pozostałych instrumentów. 10

12 AdBondDeriv Funkcja ta kalkuluje dla wybranej obligacji osiem różnych parametrów na podstawie rentowności, struktury obligacji i według podanej metody kalkulacji. Kalkulowane są między innymi następujące szczegóły: Price cena; Volatility zmienność; PVBP wartość punktu bazowego (basis point value); Duration czas trwania; Convexity YTW/YTB date wypukłość; data do której wylicza rentowność dla obligacji z opcją wcześniejszego wykupu (yield to worst/yield to put date). Pozostałe parametry wymienione są w pomocy Help. Ćwiczenie 9 Stojąc w komórce L7, wywołajmy funkcję AdBondDeriv z kategorii AdfinBonds. Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; RateArray rentowność, wyliczona w ćwiczeniu 7 - J7; Maturity data zapadalności obligacji F7; Coupon kupon obligacji G7%; Spread marża w punktach bazowych; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; RateStructure definicja stuktury oprocentowania obligacji H7; CalcStructure AdMode argument określający sposób kalkulacji możemy pozostawić puste; argument definiujący wynik działania funkcji; wpisujemy RET:3 funkcja zwróci wartość zmienności dla danej obligacji; Tę samą operację należy powtórzyc w kolejnych komórkach w siódmym wierszu, wpisując kolejno w argumencie AdMode następujące parametry: RET:4 (PVBP), RET:5 (Duration), 11

13 RET:7 (Convexity), i RET:8 (YTW/YTB date). Ostatnim krokiem jest skopiowanie formuł z komórek L7:P7 do kolejnych wierszy. Zamiast wpisywania funkcji oddzielnie dla każdego parametru, można również zdefiniować ją tylko raz, odpowiednio zamrażając komórki, a następnie skopiować. Przede wszystkim jednak, należy wpisać wartości argumentu AdMode w komórkach L4:P4. Potem wywołujemy funkcję i definiujemy wszystkie argumenty tak samo jak wcześniej pamiętając jednak o zamrożeniu komórek. W argumentach: RateArray, Maturity, Coupon, BondStructure i RateStructure zamrażamy kolumny, a w AdMode wiersz. Wynikiem naszych działań jest sześć opisanych wyżej wartości. 12

14 BdCalcCpn Funkcja ta podaje strukturę płatności kuponowych dla zdefiniowanej przez użytkownika obligacji o stałym oprocentowaniu. Część z tych informacji można także uzyskać korzystając z innych funkcji np.: Accrued, która została już omówiona. Wartości wyliczone przez BdCalcCpn to: data poprzedniego kuponu; data następnego kuponu; dzień ustalenia prawa do dywidendy (ex-dividend date); liczba dni, dla których narosły odsetki od wypłaty ostatniego kuponu (accrued days); wartość narosłych odsetek (accrued interest); wartość następnego kuponu (w procentach wartości nominalnej obligacji). Ćwiczenie 10 Wykorzystajmy funkcję BdCalcCoupon do wyliczenia liczby dni, za które należne są odsteki. Wywołajmy funkcję w komórce R7. Argumenty potrzebne do prawidłowego działania funkcji to: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity data zapadalności obligacji F7; Coupon wartość kuponu G7; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate E7; BdMode argument definiujący wynik działania funkcji RET:4, czyli czwarty element wśród wartości zwracanych przez funkcję. Uwaga: Początkowym wynikiem funkcji jest data. Aby otrzymać wszystkie możliwe wartości (jest ich 6) wraz z nagłówkami należy w BdMode użyć argumentu RET:B6. Po uzyskaniu pierwszej wartości należy ją skopiować korzystając z klawisza F2 i Ctrl+Shift+Enter. 13

15 BdCashFlows Funkcja zwraca przyszłe wielkości przepływów finansowych - Cash flows na podstawie struktury obligacji. Ćwiczenie 11 Wygenerujmy cash flows dla wybranej obligacji z łancucha PLTSY= np. obligacja PL101259=, która zapada 24 maja 2009 roku. Wywołujemy z grupy AdfinBonds funkcję BdCashFlows. Argumentami opisującymi funkcję są: CalcDate data kalkulacji, podajemy adres komórki z datą, na którą chcemy przeprowadzić obliczenia lub wyliczoną datę rozliczenia w $C$1 zamrażamy kolumnę i wiersz; Maturity data zapadalności obligacji; Coupon wartość kuponu podana w ujęciu procentowym czyli dopisujemy % ; BondStructure definicja struktury obligacji wynik funkcji DeUpdate; BdMode argument definiujący wynik działania funkcji. Możemy pozostawić puste pole, funkcja skorzysta z ustawień systemowych Wykorzystamy ściągnięte już wcześniej dane. Otrzymujemy tylko pierwszą z wartości - datę, aby uzyskać następne wartości należy uaktywnić funkcję klawiszem F2 i skopiować ją znaną już kombinacją klawiszy (Ctrl+Shift+Enter) do zaznaczonego obszaru obejmującego dwie kolumny i przybliżoną liczbę wierszy odpowiadającą liczbie płatności kuponów. 14

16 CfYld Funkcja wylicza rentowność - yield na podstawie ceny i wartości cash flows. Ćwiczenie 12 W poprzednim ćwiczeniu uzyskaliśmy daty i wartości przyszłych przepływów finansowych. Teraz na ich podstawie wyliczymy rentowność obligacji. Pierwszym krokiem będzie wyliczenie ceny gross, czyli dodanie do ceny wartosci odsetek. Następnie z grupy AdfinBonds wywołujemy funkcję CfYld. Argumentami funkcji są: CalcDate: data kalkulacji; GrossPrice: cena obligacji wyrażona procentowo (cena+odsetki); CfDates: daty cash flows; Cf: CalcMethod: wartości cash flows; konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawic puste miejsce. CfDur Funkcja służy do wyliczenia duration na podstawie rentowności i wartości cash flows. Ćwiczenie 13 Bazując na danych z poprzedniego ćwiczenia wyliczmy dla obligacji jej czas trwania - duration. Argumentami funkcji są CalcDate: data kalkulacji; Yield: rentowność obligacji wyrażona procentowo; CfDates: daty cash flows; Cf: wartości cash flows; CalcMethod: konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawić puste miejsce. 15

17 CfVol Funkcja kalkuluje zmienność - volatility na podstawie rentowności i wartości cash flows. Ćwiczenie 14 Wyliczmy zmienność dla obligacji na podstawie cash flows i uzyskanej w ćwiczeniu 12. rentowności. Argumentami funkcji są CalcDate: data kalkulacji; Yield: rentowność obligacji wyrażona procentowo; CfDates: daty cash flows; Cf: wartości cash flows; CalcMethod: konwencja określajaca sposób wyliczenia rentowności. W naszym przykładzie możemy skorzystać z ustawień systemowych i pozostawić puste miejsce. 16

18 Adfin Common DfFindDateD Bardzo prosta, ale pożyteczna funkcja, pozwalająca wyznaczyć konkretną datę w odniesieniu do innej, wprowadzonej przez użytkownika. Ćwiczenie maja 2005 roku mamy otrzymać środki, które chcemy zainwestować na najbliższym przetargu w bony skarbowe. Szukamy więc daty pierwszego przetargu po 12. maja wiedząc, że odbywają się one zawsze w poniedziałki. Argumenty funkcji: Number Day Direction RefDate reprezentuje liczbę dni lub dzień tygodnia opis poszukiwanego dnia (wpisujemy Day lub nazwę konkretnego dnia tygodnia : Mon, Tue, Wed ) słowo opisujące kierunek (Of, Before, After) data odniesienia Dla naszego przykładu zdefiniowaliśmy więc szukanie 1-go poniedziałku po 12. maja 2005 roku, który wypada 16. maja. DfFindDateM Funkcja bardzo podobna w działaniu do poprzedniej, pozwalająca znaleźć datę w odniesieniu do konkretnego miesiąca. Ćwiczenie 16 Szukamy daty wygaśnięcia kotraktu futures na WIG 20, która przypada zawsze na trzeci piątek ostatniego miesiąca trwania kontraktu. Argumenty funkcji: Number reprezentuje liczbę dni lub dzień tygodnia Day opis poszukiwanego dnia (wpisujemy Day lub nazwę konkretnego dnia tygodnia : Mon, Tue, Wed ) Direction słowo opisujące kierunek (Of, Before, After) RefMonth miesiąc odniesienia (Jan, Feb, Mar ) Year rok odniesienia 17

19 W naszym przykładzie szukaliśmy 3-go piątku w czerwcu 2005 roku. DfListHolidays Funkcja ta podaje wszystkie święta przypadające według wybranego kalendarza pomiędzy konkretnymi datami (istnieje możliwość znalezienia zarówno świąt przyszłych, jak i dat wcześniejszych). Argumenty funkcji: Calendars StartDate EndDate DfMode symbol kalendarza (-rzy) (patrz Settings/Style Management/Calendar Styles) data początkowa data końcowa argument definiujący dodatkowe ustawienia (patrz Help), pole korzysta z ustawień standardowych, więc może pozostać puste. Możemy jednak użyć argumentu RET:Bx (gdzie x oznacza liczbę obserwacji), aby uzyskać konkretną liczbę dat świąt wraz z ich opisem. RET:B spowoduje wyświetlenie dat i nazw wszystkich świąt z podanego okresu. Ćwiczenie 17 Sprawdźmy jakie święta przypadają na okres pomiędzy 15 października 2005 a 15 maja 2006 dla polskiego kalendarza: POL. 18

20 AdInterp Funkcja ta przeprowadza interpolację wyznaczając konkretny punkt na krzywej zdefiniowanej za pomocą szeregu wartości. Może także ekstrapolować wartości spoza podanego zakresu krzywej. Argumenty funkcji: X Xarray Yarray InterpMode szukany punkt na krzywej (data) ciąg argumentów (tzn. dat) na osi X ciąg wartości na osi Y argument definiujący m.in. metodę interpolacji. Standardowo dla InterpMode ustawiony jest argument IM:LIN zakładający interpolację liniową bez możliwości ekstrapolacji. Zostanie on użyty w przypadku nie wpisania niczego przez użytkownika. Poza tym możemy wybrać: IM:CUBD IM:CUBR IM:LIX IM:VOL interpolacja typu cubic spline dla czynników dyskontowych; interpolacja typu cubic spline dla stawek; interpolacja liniowa z możliwością ekstrapolacji; interpolacja dla krzywych zmienności (volatility curves). 19

21 Aneks Nazwa pola FID FIRSTCP FLOATRATE FORRAT FREQ FREQCO FRNCNF FRNCP FRNFORM FRNFREQ FRNFREQCO FUNGED HARMDATE HOLCONCO HOLCONV IDXBASE IDXCNF IDXCP IDXFORM IDXFREQ IDXFREQCO INDEXLINKED INDSECT INDSECTCO INTATMAT INTCURCO INTCURR ISSBUS ISSBUSCO ISSDOM ISSDOMCO ISSUEAMT ISSUER ITALIAN LASTCP MATDATE MATURED MCDATE MCRATE MFCP MINDEN MININC MODDUR MONTHS MTN MULTICOUPON MULTIFREQ NOCALCFLG Opis pola FID First Coupon Date FRN Flag Foreign Currency Ratings Frequency Frequency Code FRN Periodic Table Floating Rate Coupon History FRN Condition and Formula Table FRN Coupon Frequency FRN Coupon Code Funged Flag Harmonisation Date Holiday Convention Code Holiday Convention Base index for Index-Linked IDX Periodic Table Index-Linked History IDX Condition and Formula Table Index Coupon Frequency Index Coupon Frequency Code Index Linked Flag Industry Sector Industry Sector Code Interest at Maturity Flag Interest Currency Code Interest Currency Issuer Business Issuer Business Code Issuer Domicile Issuer Domicile Code Issue Amount Value Issuer Name Italian Bond Flag Last Full Coupon Date Maturity Date Matured Flag Next Multi-Coupon Date Next Multi-Coupon Rate Coupon Frequency Table Minimum Denomination Minimum Increment Modified Duration Months Medium-Term Note Multi-Coupon Flag Mult-Frequency Flag No Calculation Available Flag 20

22 NOTES NRTRICS ODDAMT ODDPMDT OFFERING ONTHERUN OPTID ORIAMT ORIDATE ORIPRICE ORISPREAD ORIUNDER ORIYIELD PARITYPARTPAID PERPETUAL PIK PP PPDATE PPPRICE PRICE PRICURCO PRICURR PRIQUOIN PRIQUOTE PROGRAM PROSFILE PRVPLCM PUT PY PYSRC PYSRCS RAT RATING RATSRC RATSRCS RED REDALLOC REDAMT REDCALL REDCDATE REDCNOT REDCTYP REDDATE REDOMDT REDOPT REDPDATE REDPNOT REDPRICE REDPTYP REDPUT REDRDATE Notes URL Non-Real-Time RICs Odd Lot Amount Odd Lot Payment Date Offering Facility for Issuance On the Run Flag Optional ID Original Issue Amount Original Issue Date Original Issue Price Original Issue Spread Lead Manager Original Issue Yield Partly Paid Flag Perpetual Flag Payment in Kind Flag Partial Payments Last Partial Payment Date Last Partial Payment Price Price Principal Currency Code Principal Currency Price Quote Indicator Price Quote Program Prospectus on File Private Placement Put Flag Price/Yield History Price Source Price Sources Current Rating Ratings Ratings Source Rating Sources Redemption Schedule SF Allocation Next SF Amount Next Call Price Next Call Date Minimum Call Notification Period Call Type Next Redemption Date Redenomination Date Next Opt+Reqd Amount Next Put Date Minimum Put Notification Period Next SF Price Put Type Next Put Price Refund Date 21

23 REDREF REDSTYP REDTYPE REDVAL REFUND REGBEAR RICS RICSNIDS ROUNDING SECTYPCO SECTYPE SETCONCO SETCONV SINKFUND SPECIALRED START STEP TICKER VALCONCO VALCONV VALDATE WARRANTS XDICONCO XDICONV YIELD YLDASSUM ADFIN_BONDSTRUCTURE ADFIN_CONFIDENCELEVEL ADFIN_COUPON ADFIN_ERROR ADFIN_INDEXNAME ADFIN_MARGIN ADFIN_MATDATE ADFIN_SETTLE ADFIN_STRUCTURE ADFIN_STRUCTUREINDICATOR LISTRIC_1 Refund Price Redemption Type Redemption Type Redemption Value Refund Flag Registered/Bearer Real-Time RICs RICs & IDs Available Flag Rounding Liquidation Status Code Liquidation Status Settlement Convention Code Settlement Convention Sinking Fund Flag Special Redemption Flag Start Date Multi-Coupon Schedule Ticker Value Date Convention Code Value Date Convention Valuation Date Warrants Ex-Dividend Convention Code Ex-Dividend Convention Native Yield Yield Assumptions Bond Structure Confidence Level Coupon Error Index Name Margin Maturity Date Settlement Rule Structure Structure Indicator Primary RIC 22

WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 ACTIVE X... 10. Reuters Menu... 11

WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 ACTIVE X... 10. Reuters Menu... 11 wprowadzenie WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 STYLE MANAGEMENT SETTINGS...6 REAL-TIME DATA SETTINGS...8 SETTINGS...8 WATCH LIST...9 ACTIVE X... 10 ACTIVE X - CHART...10

Bardziej szczegółowo

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu .5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu 71.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu Aby wycenić kontrakt IRS musi bliżej przyjrzeć się obligacji o zmiennym oprocentowaniu (Floating Rate Note lub floater

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.)

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) 1. Słowniczek pojęć 1) SPW - skarbowe papiery wartościowe, określone w Regulaminie pełnienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...2. Od czego zacząć pracę z modelami fixed income...3. XMS Modele w aplikacji Kobra...8

WSTĘP...2. Od czego zacząć pracę z modelami fixed income...3. XMS Modele w aplikacji Kobra...8 WSTĘP...2 Od czego zacząć pracę z modelami fixed income....3 XMS User List... 3 User Preferences zakładka Fixed Income... 5 Arkusz Setup... 6 XMS Modele w aplikacji Kobra...8 Fixed Income Gateway (wersja

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Lekcja 28, 29 i 30 Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny Temat: Arkusz kalkulacyjny Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: arkusz kalkulacyjny,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Wycena papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu

Dokumentacja Wycena papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu Dokumentacja Wycena papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu Piotr Szawlis Wstęp Wycena papierów wartościowych ze wzorów analitycznych jest najprostszym możliwym zadaniem obliczeniowym. W poniższym

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo Sprawdź, jak możesz przewidzieć wartość sprzedaży w nadchodzących okresach Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/01 Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2. Modele FX&MM... 3

Wstęp... 2. Modele FX&MM... 3 Wstęp... 2 Modele FX&MM... 3 Money Sector (wersja 3.1.0.44)... 4 FXSpot (wersja 3.1.0.86)... 7 STIR (wersja 3.1.1.59)... 9 SWAPS (wersja 3.1.0.41)... 11 FX Volatility (wersja 2.1.0.52)... 12 Currency Options

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007 Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie Paweł Cibis pawel@cibis.pl 1 kwietnia 2007 1 Współczynnik zmienności Współczynnik zmienności wzory Współczynnik zmienności funkcje 2 Korelacja

Bardziej szczegółowo

Ryzyko stopy procentowej (opracował: Grzegorz Szafrański)

Ryzyko stopy procentowej (opracował: Grzegorz Szafrański) Ryzyko stopy procentowej (opracował: Grzegorz Szafrański) Przykłady i teoria na podstawie: Bank Management, 6th edition. Timothy W. Koch and S. Scott MacDonald Klasyfikacja 1. ryzyko podstawowe (struktury

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE

ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE KRZYSZTO JAJUGA STRATEGIE ZARZĄDZANIA PORTELEM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Proste strategie związane z koniecznością sfinansowania zobowiązań ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE - dopasowanie przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS Struktura kontraktu OIS Wycena kontraktu OIS 2 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki rozwiązania zadań#

Wskazówki rozwiązania zadań# Terminy i skróty pochodzące z języka angielskiego: P - price - cena Q - quantity - ilość S - sales - sprzedaż VC - variable cost - koszt zmienny FC - fixed cost - koszt stały EBIT - Earnings before Intrest

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania Zgłoszenie zaangażowania

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania Zgłoszenie zaangażowania Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania wersja 5.15.2.4 Autorzy: Jadwiga Kordek Wrocław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany przechowywany bez ograniczeń tylko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip :: Trik 1. Obsługa rejestrów za pomocą pól wyboru :: Trik 2. Rozbudowa obliczeń w tabeli przestawnej :: Trik 3. Lista dat późniejszych o określoną liczbę miesięcy :: Trik 4. Przypisywanie cen do towarów

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne dla Zaawansowanych.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 24.9.2015 L 248/45 ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/1599 z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2015/30)

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Funkcje finansowe Excel udostępnia cały szereg funkcji finansowych, które pozwalają na obliczanie min.

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Co nowego w Invest for Excel 3.5

Co nowego w Invest for Excel 3.5 Co nowego w Invest for Excel 3.5 Wstążka dodatków w Excelu 2007...2 Język rosyjski...3 Więcej wierszy w tabeli Kluczowe wskaźniki...3 Zmiana definicji Indeksu rentowności (PI)...3 Kalkulacja rentowności

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w obligacje? Ewa Dziwok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Matematyki Stosowanej

Jak inwestować w obligacje? Ewa Dziwok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Matematyki Stosowanej Jak inwestować w obligacje? Katedra Matematyki Stosowanej YTM a obligacja kuponowa i = IRR YTM IRR 0 1 2 3 4 P - cena gdzie : P - cena obligacji N - nominał i - wymagana stopa zwrotu n - czas do wykupu

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Metoda Monte Carlo, przykład symulacji statycznej (brak czynnika czasowego). Część I

Metoda Monte Carlo, przykład symulacji statycznej (brak czynnika czasowego). Część I Metoda Monte Carlo, przykład symulacji statycznej (brak czynnika czasowego). Część I Krok I. Zebranie danych wejściowych (liczba kompletów opon) Częstość (liczba dni) 0 10 1 20 2 40 3 60 4 40 5 30 Razem:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Własny warsztat pracy

Rozdział 9. Własny warsztat pracy Rozdział 9 Własny warsztat pracy Poważną niedogodnością Excela 2007 była niemożność przygotowania własnego paska narzędziowego, czyli według nowej wstążkowej nomenklatury własnego panelu Wstążki. Każdy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 Warianty W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się A co by

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0%

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 1 Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% %PKB 5,0% 0,0% Dane na koniec 2011 r. Źródło: ECB, Bank for International

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje i rodzaje analiz dostępne w pakiecie Statistica

Podstawowe operacje i rodzaje analiz dostępne w pakiecie Statistica Podstawowe operacje i rodzaje analiz dostępne w pakiecie Statistica 1. Zarządzanie danymi. Pierwszą czynnością w pracy z pakietem Statistica jest zazwyczaj wprowadzenie danych do arkusza. Oprócz możliwości

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Development Environment C/AL Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne:... 3 1.1 Zmienne... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Moduł Maszyny pozwala na obliczenie kosztów inwestycji oraz wykorzystania maszyn w gospodarstwie.

Moduł Maszyny pozwala na obliczenie kosztów inwestycji oraz wykorzystania maszyn w gospodarstwie. MASZYNY-INWESTYCJE Moduł Maszyny pozwala na obliczenie kosztów inwestycji oraz wykorzystania maszyn w gospodarstwie. Moduł ten znajduje się w zakładce Kartoteki: W zakładce Inwestycje w części Kalkulowane

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie premii dla przedstawicieli handlowych lub innych typów osób powiązanych z dokumentami.

Wyliczanie premii dla przedstawicieli handlowych lub innych typów osób powiązanych z dokumentami. KOLHurt analizy i raporty Wyliczanie premii dla przedstawicieli handlowych lub innych typów osób powiązanych z dokumentami. Generalnie rzecz ujmując KOLHurt pozwala dla danego przedstawiciela handlowego

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 1. Rozliczanie dożywania z art. 6a Po otrzymaniu ze szkoły listy dzieci korzystających z dożywania w ramach art. 6a, wybieramy z głównego okna Pomostu ikonkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 7.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 307/89 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 17.05.2003

Matematyka finansowa 17.05.2003 1. Na początku roku (w chwili t = 0 ) portfel pewnego funduszu inwestycyjnego składa się z 40% obligacji typu I oraz 60% obligacji typu II. O obligacjach typu I oraz typu II wiadomo, że: (i) obligacja

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

STOPA DYSKONTOWA 1+ =

STOPA DYSKONTOWA 1+ = Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA DYSKONTOWA (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer 10 z 2011 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Struktura terminowa stóp procentowych. Adam Ryterski

Dokumentacja. Struktura terminowa stóp procentowych. Adam Ryterski Dokumentacja Struktura terminowa stóp procentowych Adam Ryterski Spis treści 1 Wstęp 2 2 Opis danych rynkowych 2 2.1 Dane określające waluty i rynki.................... 2 2.2 Kwotowania i konwencje rynkowe

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 3. Podstawowe obliczenia finansowe w Matlabie. Obligacje Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych

Bardziej szczegółowo

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności wersja 2012-11-14 10:34 Spis treści 1 SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI... 3 1.1 ŁĄCZNA WARTOŚĆ PŁATNOŚCI.... 3 1.2 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI....

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym?

Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym? S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym? Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wprowadzaniem dat i czasu do arkusza

Bardziej szczegółowo

Funkcje Tablicowe podstawy

Funkcje Tablicowe podstawy Funkcje Tablicowe podstawy Funkcje Tablicowe są dość rzadko używane w biznesie, a pomocne przede wszystkim w przypadku zaawansowanych obliczeń matematycznych i statystycznych. Lekcja ta ograniczy się tylko

Bardziej szczegółowo