SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR II DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR II DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH"

Transkrypt

1 Prjekt Bądźmy zdrwi wiemy, więc działamy SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR II DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Tytuł: Matematyka ma wielkie czy Wybrane elementy edukacji zbilanswanej diecie. Temat: Racjnalne dŝywianie w liczbach. 1. Cel gólny Wykrzystanie prstych działań matematycznych w edukacji zbilanswanej diecie. Cele szczegółwe - p zakńczeniu zajęć uczniwie pwinni: wyjaśnić pjęcia: racjnalneg dŝywiania, zbilanswanej diety, bjaśnić Nwą Piramidę Zdrwia, 1

2 wskazać własną nrmę zaptrzebwania na energię uwzględniając pdział na płeć i rdzaj aktywnści fizycznej, wyjaśnić definicję GDA (Wskazane Dzienne SpŜycie) i jeg rlę w przygtwywaniu psiłków, bliczyć GDA (wartść kalryczna) dla wybraneg prduktu spŝywczeg (prcji), uwzględniając własną nrmę zaptrzebwania na energię, wyjaśnić definicję BMI (Bdy Mass Index) i jeg znaczenie dla edukacji na temat zbilanswanej diety, bliczyć własny wskaźnik BMI. 2. Czas: 45 min (jednstka lekcyjna). 3. Uczestnicy : uczniwie szkół gimnazjalnych (klasa). 4. Materiały edukacyjne: materiały infrmacyjn edukacyjne dstępne w ramach Prjektu Bądźmy zdrwi wiemy, więc działamy : pradnik dla edukatrów, pradnik dla uczniów szkół gimnazjalnych, załączniki d scenariusza zajęć (załącznik 1; 2; 3; 4; 5; 6). Ddatkwe infrmacje mŝna znaleźć na strnach internetwych: 2

3 5. Śrdki dydaktyczne: kalkulatr, etykiety z ulubinych prduktów spŝywczych zawierające masę prduktu i jeg wartść kalryczną dla 100 g, klrwa kreda. 6. Opis przebiegu zajęć: ZADANIE 1 Nwa Piramida Zdrweg śywienia (wprwadzenie d tematu zajęć, pgadanka, praca z całą klasą) Nauczyciel przedstawia ucznim pjęcia: racjnalne dŝywianie, zbilanswana dieta. W trakcie dyskusji z uczniami bjaśnia graficzny wzór Nwej Piramidy Zdrwia, krótk mawiając pszczególne jej elementy. W celu przybliŝenia wizerunku Piramidy nauczyciel mŝe psłuŝyć się gólndstępnym schematem graficznym, bądź na tablicy ryswać w trakcie mawiania pszczególnych elementów - własny wzór Piramidy. Materiały edukacyjne i śrdki dydaktyczne: materiały infrmacyjn edukacyjne d Prjektu Bądźmy zdrwi wiemy, wiec działamy, załączniki d scenariusza zajęć: 1; 2, schemat graficzny Nwej Piramidy Zdrwia, klrwa kreda. Przewidywany czas na realizację zadania: k. 15 min. ZADANIE 2 Nrma zaptrzebwania na energię (praca indywidualna). Nauczyciel prezentuje ucznim nrmy zaptrzebwania na energię z pdziałem na płeć i rdzaj aktywnści fizycznej. KaŜdy z uczniów, w zaleŝnsci d płci i rdzaju aktywnści fizycznej wybiera wskaźnik nrmy dpwiedni dla siebie. 3

4 Materiały edukacyjne i śrdki dydaktyczne: materiały infrmacyjn edukacyjne d Prjektu Bądźmy zdrwi wiemy, wiec działamy, załącznik 3 d scenariusza zajęć. Przewidywany czas na realizację zadania: k. 5 min. ZADANIA 3 GDA (praca indywidualna) Nauczyciel wyjaśnia definicję GDA (Wskazane Dzienne SpŜycie) i jeg znaczenie w przygtwywaniu psiłków. Następnie dla przykładu blicza % wskazaneg dzienneg spŝycia dla prcji prduktu. Przykładwe zadanie na bliczanie % wskazaneg dzienneg spŝycia: prcja wynsi 150 g, a prdukt w 100 g ma 80 kcal w dniesieniu d zaptrzebwania na energię dla 14 letnieg chłpca duŝej aktywnści fizycznej. Rzwiązanie: prdukt 150 g zawiera 120 kcal; nrma zaptrzebwania na energię dla 14-letnieg chłpca duŝej aktywnści fizycznej wynsi 2800 kcal/dbę. GDA dla teg prduktu t: 120 kcal c stanwi 4% dzienneg spŝycia dla chłpca w wieku 14 lat duŝej aktywnści fizycznej. Następnie kaŝdy uczeń blicza % wskazaneg dzienneg spŝycia dla swjeg ulubineg prdukty spŝywczeg (napju, czeklady, jgurtu, itp.) uwzględniając swją nrmę zaptrzebwania na energię (w zaleŝnści d płci i rdzaju aktywnści fizycznej). 4

5 Materiały edukacyjne i śrdki dydaktyczne: materiały infrmacyjn edukacyjne d Prjektu Bądźmy zdrwi wiemy, wiec działamy, załączniki d scenariusza zajęć: 3; 4, kalkulatry, etykiety z ulubinych prduktów spŝywczych zawierające masę prduktu i jeg wartść kalryczną dla 100 g. Przewidywany czas na realizację zadania: k. 15 min. ZADANIE 4 Tabela spalania kalrii (praca indywidualna). P przeliczeniu w zadaniu 3, ile kcal zawiera prcja ulubineg prduktu uczniwie wybierają z tabeli spalania kalrii ulubiny rdzaj aktywnści fizycznej i sprawdzają ile czasu wlneg muszą pświęcić na spalenie swjeg przysmaku. Materiały edukacyjne i śrdki dydaktyczne: materiały infrmacyjn edukacyjne d Prjektu Bądźmy zdrwi wiemy, wiec działamy, załączniki d scenariusza zajęć: 3; 4; 6. Przewidywany czas na realizację zadania: k. 5 min. ZADANIE 5 Mje BMI (praca indywidualna). Nauczyciel przedstawia ucznim zasady bliczania Indeksu Masy Ciała (wg. wzru matematyczneg). Następnie kaŝdy z uczniów blicza własne BMI (wykrzystując d teg dane: wzrst w centymetrach i masę ciała w kilgramach). P trzymaniu wyniku interpretują swój wskaźnik BMI zgdnie z tabelą umieszczna w załączniku 5 d scenariusza. Nauczyciel jedncześnie wyjaśnia ucznim pzimy ceny stpnia nadwagi. 5

6 Materiały edukacyjne i śrdki dydaktyczne: materiały infrmacyjn edukacyjne d Prjektu Bądźmy zdrwi wiemy, wiec działamy, załączniki 5 d scenariusza zajęć, kalkulatry. Przewidywany czas na realizację zadania: k. 5 min. 7. Załączniki: ZAŁĄCZNIK 1 wyjaśnienie pjęć: RACJONALNA ODśYWIANIE t przemyślany, rzsądny spsób dŝywiania się party na wynikach naukwych, dających dbre efekty w rezultacie czeg uzyskuje się prawidłwy rzwój i zdrwie. Jest t Ŝywienie pzwalające na siągnięcie pełneg rzwju psychsmatyczneg raz utrzymanie rganizmu w zdrwiu i maksymalnej sprawnści d starści. Plega na regularnym dstarczaniu rganizmwi dpwiednich d wieku, płci, stanu fizjlgiczneg i aktywnści fizycznej ilści energii raz składników dŝywczych w pstaci prawidłw przygtwanych i zestawinych dań i psiłków. śywnść wykrzystana d ich przyrządzenia pwinna być bezpieczna dla zdrwia. Racjnalne (prawidłwe) Ŝywienie wymaga zbilanswania energii, tzn. utrzymania równwagi między ilścią energii dstarcznej z pkarmem a jej wydatkwaniem. ZBILANSOWANA DIETA (zbilanswane Ŝywienie) - Ŝywienie zbilanswane uwzględnia dpwiednie rzłŝenie psiłków w ciągu dnia i dbór prduktów przeznacznych d jednrazweg spŝycia w taki spsób, aby w całdziennej diecie prócz dpwiedniej ilści energii znalazły się wszystkie ptrzebne składniki dŝywcze (białka, tłuszcze, węglwdany, witaminy i sle mineralne). 6

7 ZAŁĄCZNIK 2 bjaśnienie Piramidy Zdrweg śywienia 7

8 Piramida Zdrweg śywienia (PZś) zstała pracwana w Stanach Zjedncznych przez Departament Rlnictwa raz Departament Zdrwia i Opieki Spłecznej i jest zestawieniem zaleceń Ŝywieniwych. Nie istnieje prdukt spŝywczy, który zawierałby wszystkie niezbędne składniki dŝywcze w dpwiednich, ptrzebnych dla rganizmu ilściach. Tylk wykrzystanie wielu róŝnych prduktów pzwala na zbilanswanie diety. Zasada Piramidy Zdrweg śywienia jest prsta wszystkie śrdki spŝywcze pdzielne są na grupy. W cdziennej diecie pwinny znaleźć się prdukty z kaŝdej grupy. U pdstawy PZś znajduje się aktywnść fizyczna. Następne elementy Piramidy twrzą prdukty Ŝywnściwe. Największą grupę stanwią te, które pwinny być spŝywane najczęściej i w największej ilści. Im bliŝej wierzchłka, tym mniej prduktów z danej grupy naleŝy spŝywać, kaŝda z nich wnsi wyjątkwy wkład w cdzienną dietę. Zbilanswana, róŝnrdna dieta daje zdrwie, energię i dbre sampczucie. Zapewniając dziecku kmpletny zestaw ptrzebnych składników z kaŝdej grupy Ŝywieniwej mŝemy mieć pewnść, Ŝe będzie się prawidłw rzwijać i rsnąć. Bardz waŝnym aspektem jest dpwiednie nawdnienie rganizmu. PRODUKTY ZBOśOWE - pwinny stanwić pdstawwe źródł energii i występwać w kaŝdym psiłku w ciągu dnia. Prdukty z tej grupy są bgatym źródłem węglwdanów złŝnych, białka rślinneg, witamin z grupy B: B1, B2, B6 i PP raz błnnika pkarmweg ułatwiająceg trawienie i regulująceg pracę jelit. Dstarczają równieŝ składników mineralnych, takich jak: Ŝelaz, miedź, magnez, cynk raz ptas i fsfr. Wartść Ŝywieniwa prduktów zbŝwych jest uzaleŝnina d stpnia przemiału ziarna, w trakcie któreg usuwane są zewnętrzne części bgate w składniki dŝywcze. Mniejszą zawartścią witamin i składników mineralnych charakteryzują się prdukty trzymane z wyŝszeg stpnia przemiału, wówczas mąka i pieczyw są bielsze, a kasza drbniejsza. Natmiast pieczyw razwe raz grube kasze dznaczają się wyŝszą zawartścią witamin i składników mineralnych raz błnnika pkarmweg. Prdukty zalecane d spŝycia: pieczyw - przede wszystkim grubziarniste, z pełneg ziarna, np. razwe, Ŝytnie, graham, pszenne, 8

9 płatki zbŝwe: wsiane, kukurydziane, Ŝytnie, pszenne, kasze: gryczana, kukurydziana, pęczak, jęczmienna, kuskus, makarn - wszystkie rdzaje z mąki pszennej (szczególnie durum), Ŝytniej, wsianej, ptrawy z mąki i zbóŝ (naleśniki, kluski). WARZYWA I OWOCE (5 x dziennie) - Zaleca się spŝywanie warzyw 3 5 razy dziennie, natmiast wców 2 4 razy (są bardziej kalryczne). C t jest prcja? Prcja - t średniej wielkści wc lub warzyw (jabłk, marchew) lub kilka mniejszych sztuk (truskawki, czereśnie, wingrna). T takŝe miseczka sałatki lub szklanka sku. Warzywa i wce pwinny znaleźć się w kaŝdym psiłku. Zarówn dziecim, jak i drsłym pleca się wszystkie warzywa i wce świeŝe, mrŝne, a takŝe w pstaci sków. Są bgatym źródłem witamin (zwłaszcza witaminy C raz beta-kartenu i innych kartenidów), sli mineralnych i błnnika. Witaminy i flawnidy (substancje własnściach przeciwutleniających) zawarte w warzywach i wcach mają działanie przeciwnwtwrwe i przeciwmiaŝdŝycwe. Ptas występujący w duŝych ilściach w warzywach bniŝa ciśnienie krwi. Większść warzyw i wców dznacza się wyską zawartścią wdy (80-90%), z czeg wynika ich niska wartść kalryczna. NaleŜy pamiętać, Ŝe wce t naturalne słdycze, i niektóre z nich zawierają duŝ cukru, który w nadmiernych ilściach mŝe być niekrzystny dla rganizmu. Warzywa naleŝy spŝywać na surw lub krótk gtwane na parze. Gtując w wdzie wypłukujemy z nich cenne składniki. Prdukty zalecane d spŝycia: świeŝe wce np.: jabłka, kiwi, gruszki, wce seznwe, jak truskawki, czereśnie, śliwki, maliny, wiśnie, przeczki, wce cytruswe, 100-prcentwe ski wcwe (bez ddatkwej zawartści cukru), wce suszne np.: rdzynki, figi, mrele, śliwki, banany, ananas, 9

10 wce mrŝne, jak: truskawki, śliwki, przeczki, wiśnie, warzywa surwe szczególnie w pstaci surówek i sków: marchew, seler, buraki, kalarepa, kapusty, sałata, pr naciwy, pmidry, górki zielne i kiszne, kapusta kiszna, dynia, kalafir, kiełki i in., warzywa mrŝne - mieszanki warzywne, grszek, kalafir i in.; gtuj na parze, pdawaj w pstaci jarzynki raz sałatek jarzynwych; ddawaj d zup i ssów. NABIAŁ - Cdziennie naleŝy spŝywać 3-4 prcje mleka i prduktów mlecznych. Są ne pdstawwym źródłem łatwprzyswajalneg wapnia, który jest niedzwnym budulcem kści i zębów. Mlek jest równieŝ źródłem wyskwartściweg białka i witamin (A, D, B2) raz innych składników mineralnych (magnez, ptas i cynk). NaleŜy graniczać spŝycie Ŝółtych serów ze względu na duŝą zawartść tłuszczu, który pdnsi chlesterl. Prdukty zalecane d spŝycia: mlek - pełne, z bniŝną ilścią tłuszczu, smakwe, jgurt, maślanka, kefir, sery białe - wszystkie rdzaje, Ŝółte i tpine, budynie i inne ptrawy z mleka, kktajle mleczne, masł. Szczyt piramidy t mięs (czerwne, drób, wędliny, ryby, jaja), rzechy, nasina strączkwe raz słdycze. 10

11 Mięs jest dbrym źródłem pełnwartściweg białka, a takŝe witamin z grupy B, szczególnie B1, B12, PP raz łatw przyswajalneg Ŝelaza. Czerwne gatunki mięsa: wieprzwina, włwina, baranina są bardz kalryczne, duŝ w nich kwasów tłuszczwych nasycnych i chlesterlu, a wszystk t sprzyja tyłści. Najlepsze jest mięs chude niskiej zawartści tłuszczu. NaleŜy preferwać dania duszne, gtwane nie smaŝne. Ryby raz jaja są dbrym źródłem pełnwartściweg białka. Tłuszcz ryb mrskich dstarcza kwasów mega - 3 pprawiają pracę mózgu, chrnią przed chrbami serca i układu krąŝenia, zapbiegają zakrzepm i zatrm, bniŝają pzim chlesterlu i regulują pzim trójglicerydów we krwi, są dbre dla czu i kści, hamują rzwój kmórek nwtwrwych. Jaja pdbnie jak mięs zawierają prawie wszystkie składniki dŝywcze ptrzebne rganizmwi. śółtk jaj zawiera duŝą ilść lecytyny, ptrzebnej d prdukcji chliny, która jest składnikiem błn kmórkwych i dgrywa waŝną rlę w układzie nerwwym (m.in. pprawia pamięć). Pnadt zawiera substancje birące udział w usuwaniu tłuszczu z wątrby. Orzechy laskwe, pistacjwe, włskie i w mniejszym stpniu arachidwe są źródłem niezbędnych nienasycnych kwasów tłuszczwych, białka, błnnika, ptasu, magnezu, wapnia, Ŝelaza, witaminy E i witamin z grupy B. Ze względu na kalrycznść nie naleŝy jednak zjadać więcej niŝ 8-10 sztuk dziennie. Rśliny strączkwe sja, sczewica, fasla, grch, bób, ciecierzyca są waŝnym źródłem białek i skrbi. Dstarczają dbrych tłuszczów i witaminy E, zawierają teŝ witaminy z grupy B, ptas, wapń, Ŝelaz raz błnnik. Orzechy i rśliny strączkwe pmagają bniŝyć pzim złeg chlesterlu, uczestniczą w regulwaniu pzimu cukru, ciśnienia, chrnią przed nwtwrami. Cukier i słdycze zawierają łatwprzyswajalne węglwdany (puste kalrie), które w rganizmie szybk są zamieniane na tkankę tłuszczwą. Szczególnie kalryczne są ldy i czeklada, które pza cukrem zawierają duŝ tłuszczu. NaleŜy unikać takŝe słdkich napjów gazwanych (typu cla, ranŝada), słdznych sków tzw. nektarów wcwych, a zastępwać je np. wdą mineralną, 100% skami lub 11

12 lekką herbatą bez cukru. Zamiast cukierków, ciastek, batników i innych słdyczy krzystniej jest zjeść słdki wc, który zaspki "smak na cś słdkieg", ale teŝ dstarczy witamin i sli mineralnych. Prdukty zalecane d spŝycia: wszystkie rdzaje włwiny, wieprzwiny i innych gatunków mięs (chude), drób, ryby, chude wędliny, warzywa strączkwe, jak: fasla biała, fasla czerwna, sczewica, grch łuskany, jaja, kaŝdy rdzaj rzechów czy ziaren, masł rzechwe i inne pasty z rzechów. Aktualnie prpaguje się tzw. Nwą Piramidę śywienia, w pdstawie której jest aktywnść fizyczna. KaŜde dzieck pwinn pświęcać k. 60 min. dziennie na zabawę lub aktywnść fizyczną (w pstaci ćwiczeń, spacerów, jazdy na rwerze itp.) umiarkwanej lub duŝej intensywnści. Alkhl wymieniny w nwej piramidzie Ŝywienia dtyczy sób drsłych, a witaminy i składniki mineralne w pstaci suplementów, dla dzieci i młdzieŝy mgą być pdawane w kresie zwiększneg wysiłku lub braku seznwych wców i warzyw. 12

13 ZAŁĄCZNIK 3 nrma zaptrzebwania na energię dla uczniów w wieku gimnazjalnym z pdziałem na płeć i rdzaj aktywnści fizycznej. Człwiek d Ŝycia ptrzebuje energii, która pchdzi ze spŝywanych psiłków zawierających dpwiednie ilści składników dŝywczych. Instytut śywnści i śywienia w Warszawie w 2008 rku wydał zaktualizwane nrmy Ŝywienia, które naleŝy rzumieć, jak ilść energii raz niezbędnych składników dŝywczych, wyraŝne w przeliczeniu na 1 sbę na jeden dzień. Ile wynsi nrma na energię? Aktualne nrmy na energię uwzględniają róŝny stpień aktywnści fizycznej. Zstały ustalne średni dla grupy, w przeliczeniu na 1sbę/dbę. Chłpiec gimnazjalista średni ptrzebuje: aktywnść fizyczna mała 2600 kcal/dbę aktywnść fizyczna umiarkwana 3000 kcal/dbę aktywnść fizyczna duŝa 3500 kcal/dbę Dziewczyna gimnazjalistka średni ptrzebuje: aktywnść fizyczna mała 2100 kcal/dbę aktywnść fizyczna umiarkwana 2450 kcal/dbę aktywnść fizyczna duŝa 2800 kcal/dbę 13

14 Energia gółem (kcal lub kj) = energia pchdząca z białka + energia pchdząca z tłuszczu + energia pchdząca z węglwdanów D przeliczenia ilści energii wyraŝnej w kalriach na dŝule i dwrtnie stsuje się następujące współczynniki (p zakrągleniu): 1 kcal = 4,18 kj 1 kj = 0,24 kcal ZAŁĄCZNIK 4 najwaŝniejsze infrmacje GDA (Wskazane Dzienne SpŜycie) GDA (Wskazane Dzienne SpŜycie) t dbrwlne, ddatkwe znaczenie graficznymi, które mŝe pjawić się na prduktach spŝywczych. 14

15 GDA infrmuje wartści energetycznej prduktu i zawartści składników dŝywczych, które dstarczane są przez prdukt w dniesieniu d całdbweg zaptrzebwania (www.gdainf.pl). W pdanym przykładzie prdukt dstarczy 140 kcal energii, c stanwi 7% Wskazaneg Dzienneg SpŜycia; pzstanie jeszcze 93% wlnej energii na inne prdukty ZAŁACZNIK 5 najwaŝniejsze infrmacje BMI (Indeksie Masy Ciała) Ilść tkanki tłuszczwej mŝna kreślić dzięki Indekswi Masy Ciała (BMI - Bdy Mass Index). KaŜdy w prsty i łatwy spsób mŝe sprawdzić czy jeg waga jest dpwiednia d wzrstu. Stwierdzn, na pdstawie wielu badań, Ŝe BMI umŝliwia cenę zagrŝenia chrbami wynikającymi z nadwagi i tyłści. 15

16 Interpretacja BMI dla dzieci w wieku 14 lat Ocena stpnia nadwagi Dziewczynki Chłpcy niedwaga BMI < 16,4 BMI < 16,5 waga prawidłwa 16,4 < BMI < 23 16,5 < BMI < 23,2 nadwaga 23 < BMI < 23,9 23 < BMI < 24,2 tyłść BMI >23,9 BMI >24,2 ZAŁĄCZNIK 6 - tabela spalania kalrii wg Instytutu śywnści i śywienia w Warszawie Ilść spalnych kalrii pdczas róŝnych czynnści mŝe się róŝnić, w zaleŝnści d metablizmu pszczególnych sób. 16

17 TABELA SPALANIA KALORII WG INSTYTUTU śywności I śywienia W WARSZAWIE RODZAJ RODZAJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Kcal/ 1 gdz Kcal/ 30 min Kcal/ 15 min AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Kcal/ 1 gdz Kcal/ 30 min Kcal/ 15 min Aerbik Praca ekspedientki Aerbik w wdzie Praca kamieniarska Badmintn Praca w gródku Bieg (km przez 3,40 min) Pranie ręczne Bieg (km przez 5 min) Praswanie Ćwiczenia na siłwni Prwadzenie samchdu Chdzenie p sklepie Rbienie na drutach 55 27,5 14 Czytanie 25 12,5 6 Rbienie zakupów Czytanie głśn Schdzenie ze schdów Glf Ścieranie kurzy Gtwanie ,5 26 Siatkówka

18 Gra na pianinie 15 min Siatkówka plaŝwa Gra w kręgle Skakanie na skakance Gra w piłkę nŝną Słanie łóŝka Yga Spacer szybkim tempie Intensywna gimnastyka Spacer w umiarkwanym tempie Jazda knna Sen Jazda na deskrlce ,5 93 Śpiew Jazda na nartach biegwych Sprzątanie łazienki Jazda na nartach wdnych ,5 110 Sprzątanie pkju Jazda na nartach zjazdwych ,5 128 Squash ,5 124 Jazda na rlkach Stanie na bacznść ,5 29 Jazda na rwerze (10 km/h) Stanie swbdne Jazda na rwerze (20 km/h) Szrwanie pdłóg Jgging Szybki marsz 6 km/h Kpanie, grabienie Szycie na maszynie ,

19 Kszykówka Szycie ręczne ,5 28 Lekka gimnastyka Taniec w dysktece Lekka praca biurwa Tenis Marszbieg Trzepanie dywanów Mycie kien Ubieranie się i rzbieranie ,5 Mycie pdłgi Układanie dkumentów Odkurzanie Wchdzenie p schdach Piłwanie drewna Wędkwanie Ping-png Wisłwanie Pływanie Zamiatanie pdłgi Zmywanie naczyń ,5 OPRACOWANIE SCENARIUSZA pracwnicy Wjewódzkiej Stacji Sanitarn Epidemilgicznej w Pznaniu 19

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA Na czym polega zdrowy styl życia? ZDROWY STYL ŻYCIA Prawidłowe odżywianie Aktywność

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Folder GENODIET informacje w polskiej wersji językowej

Folder GENODIET informacje w polskiej wersji językowej Strna 1 z 5 Flder GENODIET infrmacje w plskiej wersji językwej NUTRIGENETYKA Jedzenie, które spżywamy jest dla nas najlepszym lekarstwem, jakie istnieje. Odpwiedni dbrana dieta dstarcza nam substancji

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Pamiętaj o codziennym spożywaniu produktów zawartych w piramidzie! PRODUKTY ZBOŻOWE ( mąki, kasza, ryż, płatki, pieczywo i makarony) Sągłównym

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Piramida Żywienia Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Zasady zdrowego żywienia 1. Dbaj o różnorodnośd spożywanych produktów. 2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Zdrowe odżywianie polega na odpowiednim wyborze produktów i przygotowaniu posiłków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez

Bardziej szczegółowo

5t~rOPOllłłłfr ~)~ '_(_r~ \./ ... Nasz przedstawiciel handlowy zawsze chętnie służy pomocą. \.; /.;\- ~'~A ~_~j,\~ ~o. .z 4\ ( ) ~~, o o,. ).

5t~rOPOllłłłfr ~)~ '_(_r~ \./ ... Nasz przedstawiciel handlowy zawsze chętnie służy pomocą. \.; /.;\- ~'~A ~_~j,\~ ~o. .z 4\ ( ) ~~, o o,. ). ..!(ATALOG PRODU!(TÓW 1", Q " 5trOPOllłłłfr.: lfl""r",.,. )..z 4\ 'A _j,\, C "'I" ).. \.; (J \... Zadzwń lub wyślij e-mail!... Nasz przedstawiciel handlwy zawsze chętnie służy pmcą. \.; /.;\-,./ t:..;

Bardziej szczegółowo

Zbożowe śniadanie zimowe. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej

Zbożowe śniadanie zimowe. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Zbożowe śniadanie zimowe dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Asortyment produktów zbożowych Produkty zbożowe stanowią podstawę wyżywienia ludności na całym świecie, znajdują się

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Temat: Samodzielna ocena swojego żywienia i aktywności fizycznej. Cele: zapoznanie ucznia z praktycznymi aspektami układania prawidłowo zbilansowanej

Bardziej szczegółowo

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Wysiłek fizyczny codziennie ok. 30-60 minut Codzienna aktywność fizyczna wpływa na dobre samopoczucie i lepsze funkcjonowanie organizmu. Każdy wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum 8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum Temat: Wybory żywieniowe produkty zalecane i niezalecane w żywieniu. Cel: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zdobyte

Bardziej szczegółowo

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Normy wyżywienia Racje pokarmowe Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Normy wyżywienia (zalecane racje pokarmowe) (recommended pattern of food use) dzienne zestawy produktów

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum

Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum Autor: mgr Beata Draczko Temat lekcji: Wiem, co jem. Zasady racjonalnego odżywiania się człowieka. Cel ogólny: - zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy żywienia w sporcie. Aneta Sojak

Podstawy żywienia w sporcie. Aneta Sojak Podstawy żywienia w sporcie Aneta Sojak Właściwe żywienie i nawodnienie = Osiągnięcie sukcesu Energia do pracy mięśni Adaptacja do wysiłku Skuteczna regeneracja (zmniejszenie procesów katabolicznych) Zły

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach NORMY ŻYWIENIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W POLSCE OPRACOWANO W INSTYTUCIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA I ZATWIERDZONE ZOSTAŁY PRZEZ INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy To NASZ Zielony sklepik w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach! ZIELONKI = Zielony Sklepik = zdrowe i smaczne jedzenie Mamy coś do powiedzenia o piramidzie zdrowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące Warszawa: Dstawa artykułów spżywczych d stłówki przy Szkle Pdstawwej im. Giuseppe Garibaldieg przy ul. Fabrycznej 19 w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIA C A ZŁOWIEKA

ŻYWIENIA C A ZŁOWIEKA PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Dr Danuta Niedźwiecka-Kącik Standardy nauczania Żywnść w łańcuchu trficznym człwieka. Pdział prduktów żywnściwych. Zasady prawidłweg żywienia. Chrby związane z żywnścią, żywieniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Żywienie, szczególnie zbiorowe, nie powinno być realizowane w sposób doraźny. Jest to istotny problem

Bardziej szczegółowo

7 00 L - karnityna + chrom + aminokwasy rozgałęzione, 7 30 I ŚNIADANIE, (głównie węglowodany złożone + owoce + warzywa):*

7 00 L - karnityna + chrom + aminokwasy rozgałęzione, 7 30 I ŚNIADANIE, (głównie węglowodany złożone + owoce + warzywa):* Przykładowe jadłospisy na redukcję masy ciała 1. Przykładowy jadłospis na zrzucenie wagi (zalecenia ogólne, na podstawie wywiadu z zawodnikiem trójboju siłowego): CZĘŚĆ I 3 TYGODNIE: 7 00 L - karnityna

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Myślę co jem - profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci. Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak

Myślę co jem - profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci. Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak 1. Cel główny Uczeń ocenia swój sposób żywienia Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak 2. Cele szczegółowe Uczeń: ocenia wielkość porcji poszczególnych grup produktów spożywczych identyfikuje

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

Co jadłem/jadłam wczoraj?

Co jadłem/jadłam wczoraj? 1 Co jadłem/jadłam wczoraj? 2 Talerz zdrowia 2 Pieczywo i produkty zbożowe Podstawowe źródło węglowodanów złożonych w diecie i pokarm o stosunkowo dużej wartości odżywczej. Produkty zbożowe dostarczają

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

2. Scenariusz zajęć. Temat: Bomby witaminowe o warzywach i owocach

2. Scenariusz zajęć. Temat: Bomby witaminowe o warzywach i owocach 2. Scenariusz zajęć Temat: Bomby witaminowe o warzywach i owocach Cel: Zapoznanie uczniów z rolą składników pokarmowych w organizmie pochodzących z warzyw i owoców. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA. Opis. - praca z materiałami drukowanymi, - pogadanka, - dyskusja problemowa

PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA. Opis. - praca z materiałami drukowanymi, - pogadanka, - dyskusja problemowa PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA Uwaga: Dopuszcza się modyfikację kolejności zaplanowanych tematów. Kolejne zajęcia Temat główny - Liczba godzin Metody prowadzenia zajęć: Opis 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę!

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę! Prezentacja materiałów przygotowanych do realizacji V edycji programu edukacyjnego Trzymaj formę! KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ IV EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! ZAKOPANE, 6 8 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka JAK PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Zalecenia żywieniowe 6 + 1 U według S. Bergera Urozmaicenie

Bardziej szczegółowo

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch.

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Echo Dobrocina Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Kwiecień 2015 Ważne aspekty wychowania fizycznego Aby poznać pojęcie wychowania fizycznego należy najpierw zaznajomić się z definicją kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI

WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI Kiedy rośniesz i rozwijasz się, Twój organizm potrzebuje szczególnie duŝo róŝnych składników odŝywczych. Od tego co wybierasz do jedzenia zaleŝy, czy Twój organizm

Bardziej szczegółowo

Czym jest program Trzymaj

Czym jest program Trzymaj Trzymaj formę! Czym jest program Trzymaj formę"? "Trzymaj formę" " to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połą łączone z regularną

Bardziej szczegółowo

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Wjciech Knap Od: Zapisane przez prgram Windws Internet Explrer 8 Wysłan: 2 stycznia 2013 13:11 Załączniki: Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Adres strny internetwej, na której

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I Pzim pdstawwy. zna pdstawwe składniki kmórki rślinnej i zwierzęcej raz różnice pmiędzy nimi, ptrafi psłużyć się mikrskpem w dknywaniu bserwacji i wyknać schematyczny

Bardziej szczegółowo

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Marta Ktecka Klasa PdP gtuje Prgram nauczania Przyspsbienia d pracy zajęcia kuchenne w Szkle Przyspsabiającej d Pracy dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Żywienie i aktywność fizyczna mają wpływ na rozwój psychofizyczny

Bardziej szczegółowo

ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 11

ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 11 Strona 1 z 10 ZADANIE NR 1 Zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia 60% dziennej energii powinno pochodzić z węglowodanów. Ile gramów węglowodanów przyswajalnych powinna spożywać osoba, której dzienne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/ Ełk: Przetarg niegraniczny na dstawę artykułów spżywczych przeznacznych

Bardziej szczegółowo

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW CO POWINNY JEŚĆ DZIECI WITAMINY PRODUKTY ZBOŻOWE PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZETWORY MLECZNE ZASADY ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Autr: ElŜbieta MuŜ PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH CEL GŁÓWNY: [ NA PODSTAWIE KSIĄŻKI MARII KRϋGER PT. APOLEJKA I JEJ OSIOŁEK ] -zapznanie dzieci

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dstawa artykułów Ŝywnściwych d stłówki szklnej w Zesple Szkół Nr 3 w Lubinie. Numer głszenia w BZP UZP: 148884-2015; data zamieszczenia BZP UZP: 18.06.2015 Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE PIRAMIDY EGIPSKIE Piramidy to budowle, które przetrwały tysiące lat. Najbardziej trwała była ich podstawa, czyli część zbudowana na ziemi. PIRAMIDA ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Znakowanie opakowań cukru białego i cukrów surowych

Znakowanie opakowań cukru białego i cukrów surowych Znakwanie pakwań cukru białeg i cukrów surwych Łódź, 25-26 czerwca 2013 r. Marta Zawadka Związek Prducentów Cukru w Plsce Rzprządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania knsumentm infrmacji żywnści ważne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 88708-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013

Numer ogłoszenia: 88708-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 Usługi cateringwe - na ptrzeby realizacji knferencji w siedzibie Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Małplskieg przy ul. Racławickiej 56 w Krakwie w dniu 26 marca 2013 r Rdzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia.

Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Łukasz Sujecki IIIA Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Piramida zdrowego Odżywiania Pyyyszne mięsko

Bardziej szczegółowo

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą 1 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Kalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Materiały praswe Luty 2015 2 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ CO 5 CO 10 OSOBY. BLISKO 382 MILIONÓW POLSCE, 3 MILIONY W 5 592 MILIONÓW.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!!

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!! Zdrowy tryb życia Co robić żeby zdrowo żyć? Co otrzymujemy dzięki zdrowemu stylowi życia? Jak wygląda plan zdrowego żywienia? Chcesz być szczupła? Zdrowe odżywianie Węglowodany Warzywa i owoce Produkty

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów. 2007 r.

RACJONALNE ŻYWIENIE. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów. 2007 r. RACJONALNE ŻYWIENIE Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów 2007 r. RACJONALNE ŻYWIENIE Polega na systematycznym dostarczaniu do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk?

Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk? Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk? Podczas intensywnego treningu organizm produkuje energię znacznie szybciej, niż wówczas, gdy aktywność jest mała. W trakcie ćwiczeń serce bije częściej,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsstaralubianka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsstaralubianka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsstaralubianka.pl Stara Łubianka: Przedmitem zamówienia jest sukcesywna dstawa artykułów żywnściwych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia.

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego i dobrego zdrowia. Prawidłowe żywienie należy do najważniejszych czynników środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo

Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia. Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia. Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska 20% 29% optymalne prawidłowe 21% 30% wysokie prawidłowe nadciśnienie Kategorie nadciśnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia

Zasady zdrowego żywienia Metadane scenariusza Zasady zdrowego żywienia 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - zna zasady prawidłowego żywienia, - zna piramidę zdrowego żywienia, - zna zapotrzebowanie energetyczne dla osób w danym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. mgr inż. Joanna Wierzbicka

Zasady racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. mgr inż. Joanna Wierzbicka Zasady racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mgr inż. Joanna Wierzbicka Najczęstsze wady w żywieniu dzieci i młodzieży Do osób najbardziej narażonych na skutki nieprawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Czy warto jeść kasze i płatki? dr inż. Dorota Czerwińska Katedra Żywienia Człowieka, SGGW 17.02.2016

Czy warto jeść kasze i płatki? dr inż. Dorota Czerwińska Katedra Żywienia Człowieka, SGGW 17.02.2016 Czy warto jeść kasze i płatki? dr inż. Dorota Czerwińska Katedra Żywienia Człowieka, SGGW 17.02.2016 Rola produktów zbożowych w żywieniu człowieka Produkty zbożowe, czyli mąki, pieczywo, kasze, ryż, makarony

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Recepta na zdrowie - dlaczego warto żyć aktywnie

Recepta na zdrowie - dlaczego warto żyć aktywnie Recepta na zdrowie - dlaczego warto żyć aktywnie Zdrowie to stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby i kalectwa. Na zdrowie mają wpływ: -styl życia

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Zasada trzecia. Zasada czwarta

Zasada trzecia. Zasada czwarta Zdrowe odżywianie jest podstawą zachowania zdrowego organizmu. Przestrzegając dziesięciu podstawowych zasad właściwego żywienia, wykorzystamy dostępne pożywienie w najbardziej efektywny dla naszego zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo