Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą"

Transkrypt

1 1 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Kalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Materiały praswe Luty 2015

2 2 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ CO 5 CO 10 OSOBY. BLISKO 382 MILIONÓW POLSCE, 3 MILIONY W MILIONÓW.

3 3 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Cukrzyca t pierwsza niezakaźna chrba uznana przez WHO za epidemię XXI wieku. I trzeba tym rzmawiać. Diabetyków jest craz więcej, ale nie zawsze zdają sbie sprawę z pwagi sytuacji i nie ptrafią we właściwy spsób przygtwywać psiłki. Faktem jest, że cukrzyca w craz większym stpniu dtyka sób młdych. Stały wzrst zachrwalnści na cukrzycę ma związek m.in. ze współczesnym, niezdrwym trybem życia i jeg efektami w pstaci tyłści czy nadciśnienia. Wbrew biegwej pinii, cukrzyca t nie tylk właściwa kntrla pzimu cukru we krwi, lecz także kniecznść pdjęcia niezbędnych zmian w dtychczaswym stylu życia. T właśnie prawidłwa dieta, kntrla ciśnienia krwi czy dpwiednia aktywnść fizyczna stanwi klucz d skutecznej prfilaktyki cukrzycy, a w przypadku diabetyków, d efektywnej prewencji pwikłań chrby. Zachrwalnść na cukrzycę w Unii Eurpejskiej sukcesywnie wzrasta i staje się pważnym zagrżeniem dla zdrwia pacjentów, dlateg tak ważna jest prfilaktyka, a przypadku diabetyków - akcje na rzecz pprawy jakści życia chrych. W tym celu Kalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą rusza z akcją spłeczną Menu dla diabetyka.

4 4 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Odpwiedni skmpnwana dieta jest kluczwym elementem dbreg zarządzania taką chrbą jak cukrzyca. Jak się kazuje jest t jednak jeden z najtrudniejszych elementów zmiany stylu życia, z jakim muszą się zmierzyć diabetycy. Badania przeprwadzne przez Kalicję na rzecz Walki z Cukrzycą ptwierdzają, że dla sób z cukrzycą przestrzeganie diety jest znacznym prblemem. Diabetycy z niechęcią przyjmują kniecznść wprwadzenia graniczeń żywieniwych, a w knsekwencji niewiele wiedzą tym, jak pwinna wyglądać prawidłw dbrana dieta. Jeśli nawet mają taką wiedzę, t rzadk z niej krzystają i zdecydwanie bardzie wlą się trchę pruszać niż wprwadzać graniczenia w jedzeniu. Niestety graniczenia dietetyczne bwiązują sbę z cukrzyca przez całe życie, a złą dietą zawierającą duż węglwdanów prstych mżna zniszczyć każdą, nawet najbardziej wyrafinwaną terapię cukrzycy. Pstanwiliśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem i pmóc diabetykm dnaleźć się w świecie zdrweg jedzenia. Od lat w ramach Kalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą prwadzimy prjekty edukacyjne dtyczące cukrzycy skierwane d szerkiej pinii publicznej, nauczycieli, czy sób z cukrzycą. Tym razem wzięliśmy na warsztat temat żywienia i uruchmiliśmy nwą akcję spłeczną Menu dla diabetyka. W ramach prjektu chcemy edukwać sby z cukrzycą w kwestii jedzenia, inspirwać d sięgania p nwe ptrawy i prdukty, a także zmienić ich nawyki żywieniwe w spsób smaczny i przyjemny. Dlateg też d prjektu zapraszamy wszystkich tych, którzy dziś rządzą pdniebieniami Plaków - restauratrów, prducentów żywnści, kucharzy, blgerów kulinarnych, dziennikarzy. Chcemy wspólnie stwrzyć bazę pmysłów i inspiracji, które pmgą diabetykm w kmpnwaniu cdziennej diety. W tym celu d kńca rku pwstanie pierwszy prtal kulinarny pświęcny wyłącznie diecie cukrzycwej z gtwymi przepisami dla diabetyków. W ramach akcji planwane są cykliczne warsztaty z dietetykami i kucharzami, na których w praktyczny spsób będzie mżna nauczyć się przygtwywania dań uwzględniających wytyczne diety cukrzycwej. Zaplanwan także szklenia dla kucharzy i sób przygtwujących psiłki. Aby ułatwić wybór prduktu dpwiednieg dla diabetyka Kalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą zaprasza d współpracy kawiarnie i restauracje, pmagając im stwrzyć menu przyjazne diabetykm, które, w przumieniu z dietetykiem, będzie zawierał wszelkie infrmacje niezbędne dla sby z cukrzycą. Akcja Menu dla diabetyka ma pmagać sbm z cukrzycą dbierać prdukty i kmpnwać psiłki zgdnie z wytycznymi diety cukrzycwej, a także inspirwać restauratrów i prducentów żywnści d wprwadzania i znaczania prduktów dedykwanych sbm z cukrzycą. Na pczątek we współpracy z ekspertami pracwane zstały wytyczne dtyczące kmpnwania psiłków dla diabetyków, które będą upwszechniane wśród sób na c dzień zajmujących się przygtwywaniem psiłków w restauracjach. Symblicznym elementem akcji jest wprwadzenie znaczeń w menu w restauracjach raz na pakwaniach prduktów, które są rekmendwane w diecie cukrzycwej. Partnerami akcji Menu dla diabetyka są media KUKBUK, JEMRADIO, prtal cdgara.pl, mjacukrzyca.rg, medme.pl, blgi kulinarne Odczaruj Gary, Kuchnia Agaty, Kulinarne inspiracje, Blg Samar Khanafer Prywatnie rzeczach pięknych, centrum dietetyczne 4LINE, sklep i restauracja TOTOMATO, rganizacje diabetlgiczne SED Stwarzyszenie Edukacji Diabetlgicznej, Ogólnplska Federacja Organizacji Pmcy Dzieci i Młdzieży Chrym na Cukrzycę, a także firmy Nv Nrdisk raz SOKOŁÓW S.A

5 5 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Dieta W badaniu Spłeczny braz cukrzycy w Plsce *, które zstał przeprwadzne przez Kalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą we współpracy z TNS, zapytan sby z cukrzycą c jest dla nich najtrudniejsze w cdziennym życiu z chrbą. Zdecydwana większść przyznała, że dieta i graniczenia żywieniwe t najtrudniejsze wyzwanie. Badani w większści zgadzają się c d teg, że dieta ma kluczwe znaczenie w leczeniu cukrzycy, chciaż pjawiają się pjedyncze pinie, że pzim cukru regulują leki, a sama dieta jest nieskuteczna. Niektórzy twierdzą wręcz, że stsują zasadę zer graniczeń. Dminująca pinia trzech czwartych respndentów (76%) jest jednak taka, że dbór, ilść i częsttliwść jedzenia ma duże znaczenie w terapii cukrzycy. Źródła infrmacji diecie są różne zwykle są t gólne wskazania d lekarza. Badani rzadk pszukują infrmacji na własną rękę, a nieliczni mają książki z przepisami (czasami p rdzicach chrych na cukrzycę). Wydaje się, że większść kieruje się zdrwrzsądkwymi, gólnymi przeknaniami. Częst dstswują psiłek d pzimu cukru bądź dawki insuliny dpwiedni d planwaneg psiłku: jak ja mam dziś wyski pzim cukru, t muszę zjeść cś delikatniejszeg. Respndenci zdają sbie sprawę z teg, że na dpwiednią dietę składa się nie tylk jakść, lecz także regularnść psiłków: [przejście na] pięcikrtne psiłki z dwóch. I na tym pzimie zaczynają się prblemy wynikające z faktu, że wiele sób ma mgliste pjęcie tym, jak pwinna wyglądać dieta cukrzycwa. Mżna dnieść wrażenie, że psiadane przez respndentów infrmacje są bardz gólne, c nie pzwala na dpwiednie kmpnwanie psiłków. Odniesienia d wymienników węglwdanów były wielką rzadkścią. Pjawiają się także pinie, że chry na cukrzycę mże jeść wszystk, ale w granicznych ilściach. Widać był, że dla części uczestników badań fkuswych usłyszane d innych infrmacje były nwścią. Respndenci sami przyznali, że przestrzeganie diety (jakaklwiek by na była) jest dużym prblemem. Zwykle nie ma mwy drębnej kuchni dla chreg,dlateg badani jedzą t, c je się w dmu, jedynie w mniejszych ilściach i/lub z wyłączeniem pewnych ptraw. Wiele sób przyznaje, że zdarza im się sięgnąć p cś słdkieg zwłaszcza przy kazjach. Bardziej dświadczeni chrzy zwiększają w takich wypadkach dawki insuliny. Niektórzy nie mgą pgdzić się z tym, że inni piją piw, a my wdę mineralną. Mżna pdejrzewać, że również dbija się t na diecie badanych. Bywa, że t rdzina upmina chreg, który sięga p cś słdkieg. Niektórzy respndenci zwrócili uwagę na t, że redukcja masy ciała pmaga kntrlwać pzim cukru. Ogólnie rzecz ujmując, zalety diety zwykle nie były kwestinwane, ale już kniecznść zachwania samdyscypliny dietetycznej stanwi dla wielu pacjentów duży prblem. * Badania zstały przeprwadzne przez TNS OBOP we wrześniu 2010 rku techniką CAPI, w dwóch falach na reprezentatywnej grupie 2010 Plaków w wieku pwyżej 15 lat. Badanie realizwan w ramach dwóch klejnych fal, dla n = 1005 w pierwszej fali i dla n = 1005 w drugiej fali łącznie przeprwadzn 2010 wywiadów. Badania zstały przeprwadzne przez Kalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą techniką ankiety na lswej próbie 435 chrych na cukrzycę. Badania zstały przeprwadzne przez TNS OBOP w październiku 2010 rku techniką zgniskwanych wywiadów grupwych (FGI) wśród chrych na cukrzycę (pacjentów z cukrzycą typu 2, 6 grup: Warszawa, Łódź; łącznie 36 sób).

6 6 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Dieta cukrzycwa psiada główne zastswanie u sób chrych na cukrzycę, jednakże z pwdzeniem mgą również stswać ją sby zdrwe. Jak każda inna, pwinna pkrywać zaptrzebwanie na składniki dżywcze raz witaminy i składniki mineralne. Psiłki należy przyjmwać regularnie 4-5 razy dziennie (przy cukrzycy typu 1 aż 6-7 razy dziennie). Ten spsób żywienia stswać mże niemal każda sba z uwzględnieniem indywidualneg dzienneg zaptrzebwania na kalrie. Pza lekami i aktywnścią fizyczną, t właśnie dieta jest isttnym elementem prcesu leczenia cukrzycy. Warunkuje na utrzymanie właściweg pzimu glukzy i lipidów (tłuszczów) we krwi raz ptymalizuje wartści ciśnienia tętniczeg. Dbrze dbrana dieta zmniejsza także ryzyk wystąpienia grźnych pwikłań cukrzycy, redukuje też ryzyk chrób naczyniwych. Dieta cukrzycwa nie różni się szczególnie d zdrwej, prawidłw zbilanswanej diety zdrweg człwieka. Psiłki składają się z takich samych ptraw, w których wbrew pzrm jest także miejsce na deser. Największym wyzwaniem jest zachwanie dpwiednich prprcji, a na pczątku p prstu kniecznść przestawienia się ze złych nawyków żywieniwych. Na gół przy tej diecie zaleca się 3 główne psiłki, tj. śniadanie, biad, klacja raz 2 przekąski w trakcie dnia, tj. II śniadanie i pdwieczrek. Należy przede wszystkim graniczyć w diecie spżywania węglwdanów prstych, w tym cukrów (słdycze, ciastka, żywnść przetwrzna, prdukty zbżwe, słdkie napje). Osby stsujące dietę cukrzycwą pwinny pić duż wdy mineralnej, sku pmidrweg, kawy, herbaty czywiście bez cukru. Pwinn się wykluczyć picie napjów słdznych typu cla, pepsi, spżywanie alkhlu. Indeks glikemiczny jest pdstawwym wskaźnikiem diety cukrzycwej. Zależny d składu psiłków raz spsbu ich przygtwania. Im bardziej rzgtwany, rzdrbniny prdukt tym wyższy indeks glikemiczny np.: tręby ryżwe mają indeks IG-19, wafle ryżwe IG-82, a płatki ryżwe IG-89. Gtwanie, jak i inne typy pdgrzewania pwdują rzpad skrbi w pkarmie przez c indeks glikemiczny zwiększa się. Prcesy technlgiczne pwdują t, że skrbia jest bardziej pdatna na trawienie i wchłanianie, c pwduje wzrst indeksu glikemiczneg. Na indeks glikemiczny ma wpływ również becnść białek i tłuszczów, które pwdują zmniejszenie jeg wartści. Tłuszcz późnia próżnianie żłądka raz efektywnść wchłaniania i trawienia węglwdanów, c bniża indeks glikemiczny ptraw. Również djrzewanie i przechwywanie wców i warzyw wpływa na wartść indeksu. Indeks glikemiczny niedjrzałych wców jest zdecydwanie niższy niż wców djrzałych. Prdukty zalecane w diecie: Nabiały - kefir, chudy twaróg, jgurt naturalny Pieczyw - pełnziarniste, razwe Kasze grubziarniste, kasza jęczmienna, jaglana, gryczana Warzywa i kiełki -nasina rślin strączkwych, fasla, sczewica, górki, pmidry, kalafir, papryka, rzdkiewka, sałata zielna, szparagi, kapusta pekińska, seler, brukselka Warzywa strączkwe: sja, sczewica, grch, fasla szparagwa Owce niskim IG i IŁ (wce te spżywamy w ilściach g na dbę) Białka - mięs z kurczaka, włwina, chude gatunki mięsa (cielęcina, włwina, indyk), ryby mrskie Orzechy

7 7 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ 1. Regularne psiłki. Ważne jest przestrzeganie dzienneg harmngramu żywieniweg. Psiłki w diecie cukrzycwej należy jadać dść częst w mniejszych ilściach. Najlepiej, by dbywał się t w 3-4 gdzinnych dstępach czaswych. T przyczynia się d wyzbycia uczucia głdu. T z klei wiąże się ze zmniejszeniem stężenia cukru w naszym rganizmie. Pierwszy psiłek spżywamy najpóźniej d 2 gdzin p przebudzeniu, a statni d 2 gdzin przed snem. 2. Kalrie. Dieta musi być parta dzienny harmngram zaptrzebwania na kalrie: Zaptrzebwanie energetyczne kcal sby tyłe kcal chrzy z nadwagą - sby niepracujące lub lekk pracujące kcal chrzy z prawidłwą masą ciała - sby niezbyt ciężk pracujące kcal chrzy z niedwagą - sby ciężk pracujące 3. Niski pzim IG i ŁG. W diecie cukrzycwej szczególnie trzeba zwracać uwagę na niski pzim indeksu glikemiczneg i ładunku glikemiczneg w prduktach. Wart krzystać z tabel 4. Prprcje. Psiłki pwinny zawierać każdą grupę pkarmwą, czyli tłuszcze, węglwdany, białka itd. w dpwiednich prprcjach: Dzienny plan żywieniwy party dietę cukrzycwą pwinien składać się z węglwdanów (45-50%), tłuszczy (30-35%), a także białka (15-20%). 5. Białk. Zalecane są przede wszystkim prdukty zawierające białk t ryby i chude mięsa. Oczywiście również mżna zastswać rśliny strączkwe, a także chudy nabiał. 6. Tłuszcze. Źródłami tłuszczu w diecie pwinny być leje rślinne, rzechy; 7. Warzywa. Zalecane są niemal wszystkie warzywa z wyłączeniem ziemniaków, buraków, a także kukurydzy. Te należy spżywać jak najrzadziej, max. 2 razy w tygdniu; 8. Napje. Należy spżywać napje bez ddatku cukru, czywiście najlepsza jest zwykła, czysta, niegazwana wda, lub też kawa bez cukru. 9. Błnnik. Zaleca się spżywanie błnnika (25-40 g/d), który spwalnia prces trawienia węglwdanów, a także hamuje nagłe skki glukzy we krwi 10. Magnez. Zwiększa zdlnść tlerancji glukzy, dlateg zaleca się spżywanie prduktów bgatych w ten minerał m.in. rzechy, rśliny strączkwe.

8 8 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Cukrzyca Cukrzycą kreśla się różne chrby metabliczne niejednrdnej patgenezie charakteryzujące się przewlekłym pdwyższeniem pzimu glukzy we krwi (czyli hiperglikemią) spwdwanym zaburzeniem wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekle utrzymujące się zwiększne stężenie glukzy we krwi prwadzi d grźnych pwikłań dtyczących m.in. układu krążenia, układu nerwweg, czu, nerek itd. W dużej mierze mżna im jednak zapbiec lub późnić ich wystąpienie, jeśli chrba zstanie wcześnie rzpznana i będzie skutecznie leczna. Cukrzyca t przewlekła chrba, w której przebiegu stężenie glukzy we krwi jest zbyt duże. Stężenie glukzy we krwi jest bniżane przez działanie jedneg hrmnu insuliny. Jeżeli insulina nie jest prdukwana przez rganizm lub jest prdukwana w niewystarczających ilściach alb występuje prnść tkanek na działanie insuliny, wówczas stężenie glukzy we krwi wzrasta i rzwija się cukrzyca. Objawy cukrzycy t: zmęczenie, sennść, utrata masy ciała, wzmżne pragnienie, ddawanie dużych ilści mczu, zakażenia skóry, dróg mczwych i narządów płciwych, zaburzenia widzenia. Typy cukrzycy Cukrzyca typu 1 pjawia się najczęściej u dzieci, młdzieży i młdych, szczupłych sób drsłych. Mże się rzpcząć w każdym wieku, nawet p 80. rku życia. Bezpśrednią przyczyną chrby jest zniszczenie kmórek prdukujących insulinę w trzustce (tzw. kmórek beta) przez własny układ dprnściwy chreg, dlateg chrba ta należy d schrzeń autimmunlgicznych. Czynnik uruchamiający reakcję autimmunlgiczną prwadzącą d destrukcji kmórek prdukujących insulinę jest nadal nieznany mim bardz intensywnych badań w tym kierunku. Gdy zniszczeniu ulegnie 80-90% kmórek beta i pzim insuliny w rganizmie jest zbyt niski, stężenie glukzy we krwi gwałtwnie wzrasta, c prwadzi d wystąpienia bjawów klinicznych chrby (niekntrlwanej utraty masy ciała, wzmżneg pragnienia, słabienia, sennści) i ich szybkieg narastania w czasie kilku tygdni. Od chwili rzpznania chrby leczenie wymaga stałeg pdawania insuliny, najczęściej 4-5 razy dziennie. U sób drsłych temp rzwju chrby jest zwykle pwlniejsze, a bjawy mniej nasilne. Leczenie insuliną w cukrzycy typu 1 jest niezbędne d przeżycia chrych. W czasach przed dkryciem insuliny (prawie 90 lat temu) dzieck z nw rzpznaną cukrzycą typu 1 umierał zazwyczaj w pierwszym rku chrby. Cukrzyca typu 2 t najpwszechniejsza (85-90% chrych) pstać cukrzycy, występuje najczęściej u sób starszych, jest ściśle związana z nadwagą i tyłścią raz innymi zaburzeniami metablicznymi. Rzpznawana jest głównie u sób p 60. rku życia, ale craz częściej stwierdza się ją już u czterdziestlatków, zwłaszcza tyłych. U sób z nadwagą lub tyłścią działanie insuliny jedyneg hrmnu pwdująceg, że rganizm człwieka mże czerpać energię z glukzy i jedyneg, który pwduje bniżenie stężenia glukzy we krwi jest znacznie słabine. Zjawisk t jest kreślane mianem insulinprnści. W pczątkwym kresie chrby trzustka wytwarza zwiększną ilść insuliny, kmpensując w ten spsób insulinprnść. Jednak p pewnym czasie wydzielanie insuliny zmniejsza się być mże

9 9 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ z pwdu przeciążenia kmórek beta i wówczas stężenie glukzy we krwi stpniw wzrasta. Temp tych zmian u wielu chrych jest bardz pwlne i w związku z tym chrba przez długi czas pzstaje niewykryta (k. 40% przypadków cukrzycy typu 2 jest rzpznawane przy kazji badań kntrlnych). Z teg pwdu nawet u płwy sób z nw rzpznaną cukrzycą typu 2 stwierdza się już późne pwikłania chrby (zmiany w naczyniach dna ka, przebyty zawał serca, uszkdzenie nerek itd.). Leczenie cukrzycy typu 2 plega na dążeniu d redukcji masy ciała pprzez graniczenia dietetyczne i zwiększenie aktywnści fizycznej raz na pdawaniu dustnych leków przeciwcukrzycwych. P kilku latach u zdecydwanej większści chrych niezbędne jest stswanie insuliny. W pczątkwym kresie pdaje się ją 1-2 razy dziennie i jedncześnie kntynuuje stswanie niektórych leków dustnych. Jednakże, aby znacząc zmniejszyć ryzyk rzwju pwikłań cukrzycy c jest najisttniejszym celem leczenia tej chrby należy u każdeg pacjenta cenić także inne czynniki uszkadzające naczynia krwinśne. Oznacza t, że chrzy pwinni równie intensywnie jak stężenie glukzy we krwi kntrlwać ciśnienie tętnicze, stężenie chlesterlu i trójglicerydów we krwi raz zaprzestać palenia tytniu. Najnwsze badania naukwe ptwierdzają wyską skutecznść takieg wielkierunkweg pstępwania w zapbieganiu pwikłanim cukrzycy. Jak pwstaje cukrzyca? U zdrweg człwieka insulina wydzielana jest przez trzustkę: w niedużych ilściach przez całą dbę (wydzielanie pdstawwe) i przed każdym psiłkiem (wydzielanie psiłkwe). Jeżeli u danej sby trzustka nie mże wyprdukwać dpwiedni duż insuliny, by przełamać tzw. insulinprnść dchdzi wówczas d wzrstu stężenia cukru we krwi i rzwija się cukrzyca typu 2 (cukrzyca typu 1 pwstaje w wyniku zniszczenia przez rganizm chreg kmórek prdukujących insulinę). Skąd bierze się cukier we krwi? Z jedzenia. T dzięki insulinie mżemy wykrzystywać spżywane w psiłkach węglwdany (cukry), tłuszcze i białka. Między psiłkami dpwiedni pzim cukru we krwi jest utrzymywany dzięki pwstałemu wcześniej zapaswi glukzy w wątrbie. Cukry t węglwdany a więc nie tylk t, c słdkie. T również wszystkie prdukty zbżwe, np. pieczyw, kasze, ryż i inne. Z warzyw głównie ziemniaki, i czywiście wszystkie wce. Przy czym prdukty słdkie w smaku cukier, wce, ski szybk pdnszą pzim cukru we krwi, bwiem zawierają cukry prste. Natmiast prdukty zbżwe, np. ziemniaki, zawierają cukry złżne i pdnszą pzim cukru we krwi pwli. Najczęstsza pstać cukrzycy cukrzyca typu 2 jest ściśle związana z tyłścią. Kmórki przeładwane tłuszczem reagują zbyt słab na działanie insuliny jedyneg hrmnu bniżająceg stężenie cukru we krwi.

10 10 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Cukrzyca, najczęściej z pwdu nierzpznaneg wielletnieg przebiegu, mże prwadzić d pwstania przewlekłych pwikłań związanych z uszkdzeniem różnych tkanek i narządów, c skutkuje ich nieprawidłwym funkcjnwaniem. Osby, u których cukrzyca jest właściwie kntrlwana, mają dużą szansę na niedpuszczenie d przewlekłych pwikłań. Retinpatia cukrzycwa t uszkdzenie siatkówki ka. Najbardziej skrajną pstacią pwikłań cznych jest ślepta. Neurpatia cukrzycwa jest uszkdzeniem układu nerwweg. Jedną z najczęstszych jej pstaci jest tak zwana plineurpatia cukrzycwa z dść charakterystycznymi bjawami, np. drętwieniem, zaburzeniem czucia, uczuciem bólu lub parzenia stóp i rąk. Innym rdzajem neurpatii cukrzycwej jest neurpatia autnmiczneg układu nerwweg dpwiadająceg za pracę większści narządów i układów rganizmu człwieka. Objawy teg rdzaju neurpatii t: zaburzenia pracy serca, nieprawidłwści ciśnienia tętniczeg (brak bniżenia ciśnienia w ncy), zaburzenia pracy przewdu pkarmweg (zaparcia, biegunki, zgaga), zaburzenia erekcji. Nefrpatia cukrzycwa t uszkdzenie funkcji nerek prwadzące d ich niewydlnści i kniecznści leczenia dializami lub przeszczepem nerki. Zespół stpy cukrzycwej, czyli zaburzenie unerwienia i w mniejszym stpniu ukrwienia stóp mże dprwadzić d defrmacji, mikrurazów, trudn gjących się wrzdzeń i infekcji tkanek głębkich stpy, a w statecznści d martwicy. Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną nieurazwych amputacji stóp. Chrba wieńcwa serca i zawał serca t najczęstsze przyczyny zgnów chrych na cukrzycę. Wielu chrych z cukrzycą nie przeżywa pierwszeg zawału serca. Chrba niedkrwienna śrdkweg układu nerwweg jest jedną z przyczyn udarów mózgu.

11 11 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Kntakt dla mediów TEL: Aleksandra Stembnwska mail: tel: Patrycja R -Z mail: mbile

Folder GENODIET informacje w polskiej wersji językowej

Folder GENODIET informacje w polskiej wersji językowej Strna 1 z 5 Flder GENODIET infrmacje w plskiej wersji językwej NUTRIGENETYKA Jedzenie, które spżywamy jest dla nas najlepszym lekarstwem, jakie istnieje. Odpwiedni dbrana dieta dstarcza nam substancji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanwny Panie

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

NIŻ CAŁA POPULACJA USA. GDYBY POTRAKTOWAĆ CUKRZYCĘ JAK KRAJ, BYŁOBY TO TRZECIE CO DO LICZEBNOŚCI MIESZKAŃCÓW PAŃSTWO NA ŚWIECIE PO CHINACH I INDIACH

NIŻ CAŁA POPULACJA USA. GDYBY POTRAKTOWAĆ CUKRZYCĘ JAK KRAJ, BYŁOBY TO TRZECIE CO DO LICZEBNOŚCI MIESZKAŃCÓW PAŃSTWO NA ŚWIECIE PO CHINACH I INDIACH 1 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ MATERIAŁY PRASOWE NA CUKRZYCĘ CHORUJE BLISKO 387 MILIONÓW OSÓB NA ŚWIECIE, TO WIĘCEJ NIŻ CAŁA POPULACJA USA. GDYBY POTRAKTOWAĆ CUKRZYCĘ JAK KRAJ, BYŁOBY TO TRZECIE

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU

INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU Dlaczeg ptrzebni są nwi Dawcy Szpiku? Jedynie dla 25-30% chrych znajduje się dawcę rdzinneg. W pzstałych przypadkach pszukuje się dawcy niespkrewnineg. Niestety nie

Bardziej szczegółowo

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież.

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież. WPŁYW PORNOGRAFII NA PSYCHIKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Śrdki masweg przekazu mają grmny wpływ na życie człwieka. Nie tylk w szybkim tempie i stale rzpwszechniają infrmacje wydarzeniach na świecie, ale uczą,

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Wjciech Knap Od: Zapisane przez prgram Windws Internet Explrer 8 Wysłan: 2 stycznia 2013 13:11 Załączniki: Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Adres strny internetwej, na której

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Temat: Alkohol przyczyny, problem, skutki

Temat: Alkohol przyczyny, problem, skutki Scenariusz 11 Temat: Alkhl przyczyny, prblem, skutki Cele: Uczeń: wie, c t jest alkhl, alkhlizm, ptrafi zdefiniwać t pjęcie, rzwija umiejętnść grmadzenia infrmacji z tekstów źródłwych na temat alkhlu,

Bardziej szczegółowo

Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1

Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1 PRAKTYCZNE INSTRUKCJE ODNOŚNIE HIGIENY, KULTURY I ORGANIZACJI PRACY W KUCHNIACH HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z KULINARNYM PRZYGOTOWYWANIEM POTRAW Z MIĘSA ZWIERZĄT RZEŹNYCH Opracwał: Mirsław

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI

POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI Tel (773)-834-8482 Służymy Plsk-Amerykańskiej spłecznści w USA Plsk-Amerykańskie Centrum Transplantacji zstał załżne z myślą plsk-języcznych pacjentach z Chicag

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW NIEDOŻYWIENIE W SCHORZENIACH UKŁADU ODDECHOWEGO.

PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW NIEDOŻYWIENIE W SCHORZENIACH UKŁADU ODDECHOWEGO. PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW NIEDOŻYWIENIE W SCHORZENIACH UKŁADU ODDECHOWEGO. Prjekt Edukacji Pacjentów realizwany w ramach systemu jakści- Akredytacja i prjektu Szpitali Prmujących Zdrwie HPH Szpital

Bardziej szczegółowo

Niektóre zagadnienia zdroirotne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza

Niektóre zagadnienia zdroirotne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza TADEUSZ GARLEJ Niektóre zagadnienia zdrirtne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza Dan, dtyczące chrych, krzystających z prywatnej praktyki lekarskiej nie są nagół publikwane. Pmijam tu pamiętniki lekarzy,

Bardziej szczegółowo

! Czy leki cholinolityczne znajdują jeszcze zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu pozapiramidowego, a zwłaszcza drżenia?$

! Czy leki cholinolityczne znajdują jeszcze zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu pozapiramidowego, a zwłaszcza drżenia?$ Czy leki chlinlityczne znajdują jeszcze zastswanie w leczeniu dysfunkcji układu pzapiramidweg, a zwłaszcza drżenia?$ Dr n. med. Marek Karwacki Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Objawy pwstające wskutek

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy do cofnięcia / zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy do cofnięcia / zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks II Wniski naukwe i pdstawy d cfnięcia / zmiany warunków pzwleń na dpuszczenie d brtu 37 Wniski naukwe Ogólne pdsumwanie ceny naukwej dtyczącej prduktów leczniczych zawierających wyłącznie metklpramid

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne mgr Barbara Pęksa Medyczne Labratrium Diagnstyczne PRZYGOTOWANIE DO BADANIA CENTRUM ONKOLOGII Centrum ZIEMI LUBELSKIEJ Onklgii im. św. JANA z DUKLI Lublin, 2013 Ogólne zalecenia dtyczące przygtwania pacjenta

Bardziej szczegółowo

Jak budowad dobre relacje z osobami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rodzicami w podeszłym wieku

Jak budowad dobre relacje z osobami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rodzicami w podeszłym wieku Umiejętnść budwania dbrych relacji z innymi ludźmi zapewnia nam gdne życie bez nadużyć, zaniedbania i przemcy. Jak budwad dbre relacje z sbami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rdzicami

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I Pzim pdstawwy. zna pdstawwe składniki kmórki rślinnej i zwierzęcej raz różnice pmiędzy nimi, ptrafi psłużyć się mikrskpem w dknywaniu bserwacji i wyknać schematyczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU (SYLABUS) NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK: Zakład Stmatlgii Ogólnej NAZWA KIERUNKU: Lekarsk-Dentystyczny PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny SPECJALNOŚĆ: Kierunek lekarsk-dentystyczny-

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 88708-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013

Numer ogłoszenia: 88708-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 Usługi cateringwe - na ptrzeby realizacji knferencji w siedzibie Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Małplskieg przy ul. Racławickiej 56 w Krakwie w dniu 26 marca 2013 r Rdzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI www.legepharmaciae.rg.pl DEBATA EKSPERCKA JAK POPRAWID DOSTĘP PACJENTÓW DO LECZENIA I SYTUACJĘ SZPITALI W POLSCE? Warszawa, 6 maja 2010 r. STATUS QUO Świadczenia pkrywane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIA C A ZŁOWIEKA

ŻYWIENIA C A ZŁOWIEKA PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Dr Danuta Niedźwiecka-Kącik Standardy nauczania Żywnść w łańcuchu trficznym człwieka. Pdział prduktów żywnściwych. Zasady prawidłweg żywienia. Chrby związane z żywnścią, żywieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie opakowań cukru białego i cukrów surowych

Znakowanie opakowań cukru białego i cukrów surowych Znakwanie pakwań cukru białeg i cukrów surwych Łódź, 25-26 czerwca 2013 r. Marta Zawadka Związek Prducentów Cukru w Plsce Rzprządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania knsumentm infrmacji żywnści ważne

Bardziej szczegółowo

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta Scenariusz wywiadu pgłębineg (IDI) d badania sób zarządzających instytucjami tczenia biznesu Czas trwania jedneg IDI maksymalnie - minut Termin realizacji lipiec r. Dzień dbry, nazywam się i jestem ankieterem.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

E-PAPIEROS -,, CUD TECHNIKI???

E-PAPIEROS -,, CUD TECHNIKI??? E-PAPIEROS -,, CUD TECHNIKI??? Zapznanie z e papiersem (budwa ) A c kryje się w śrdku? NIKOTYNA GLICERYNA ( glicerl) AROMATY GLIKOL PROPYLENOWY Zapznanie z e-liquidem Jest t specjalny płyn, mający zastswanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Analityka ogólna, dwiczenia dla studentów III OAM 2010/2011 Wydział Farmaceutyczny UJCM, Zakład Diagnostyki Medycznej ENZYMY

Analityka ogólna, dwiczenia dla studentów III OAM 2010/2011 Wydział Farmaceutyczny UJCM, Zakład Diagnostyki Medycznej ENZYMY Analityka gólna, dwiczenia dla studentów III OAM 2010/2011 Wydział Farmaceutyczny UJCM, Zakład Diagnstyki Medycznej EZYMY Enzymy kmórkwe: Miejscem ich działania są kmórki, są związane z różnymi rganellami

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE 1. Wstęp: 1.1. Wyknawca udziela gwarancji jakści na wyknane przez siebie rbty budwlane w pstaci psadzki przemysłwej na warunkach kreślnych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Podział anestetyków. Anestetyki lokalne to substancje, których działanie znieczulające jest. ograniczone do obszaru ciała

Podział anestetyków. Anestetyki lokalne to substancje, których działanie znieczulające jest. ograniczone do obszaru ciała Pdział anestetyków Anestetyki lkalne t substancje, których działanie znieczulające jest graniczne d bszaru ciała taczająceg miejsce aplikacji. Zwykle nie pwdują zahamwania aktywnści śrdkweg układu nerwweg.

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE ROK SZKOLNY 2015/2016 WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU GIMNAZJUM

MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE ROK SZKOLNY 2015/2016 WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU GIMNAZJUM MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE GIMNAZJUM WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drdzy Nauczyciele, Oddajemy w Wasze ręce trzeci tematyczny infrmatr

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych Magdalena Władysiuk XXIII Frum Eknmiczne, Krynica-Zdrój 4 września 2014 kszty pśrednie w cenie technlgii medycznych METODYKA I REKOMENDACJE DLA POLSKI agenda wprwadzenie d prjektu metdyka ksztów pśrednich

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 1 S t r n a CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 2 S t r n a Słwem wstępu... 4 Czym jest Rzciąganie (Stretching)?... 5 Jakie zalety płyną z uprawiania Rzciągania/Stretchingu?... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole.

Bezpieczeństwo w szkole. Bezpieczeństw w szkle. Dyrektrzy przedszkli, szkół, placówek światwych wjewództwa świętkrzyskieg W związku ze zbliżającym się seznem wisennym Kuratrium Oświaty przypmina kniecznści przeglądu placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy:

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy: REGULAMIN CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH Cmentarze są świętymi miejscami spczynku sób zmarłych raz mdlitwy, dlateg Kściół tacza je szczególną trską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym raz dla prządku

Bardziej szczegółowo

Szkolne Schronisko Wędrownik

Szkolne Schronisko Wędrownik Szklne Schrnisk Wędrwnik Schrnisk mieści się w trzykndygnacyjnym budynku przy ul. Szymanwskieg w centrum miasta. Obk znajduje się Szkła Pdstawwa nr 28, duży gród i biska d kszykówki, piłki siatkwej i nżnej.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wstrząsu i płyny stosowane w leczeniu wstrząsu

Rodzaje wstrząsu i płyny stosowane w leczeniu wstrząsu Rdzaje wstrząsu i płyny stswane w leczeniu wstrząsu 30.01.2013 Liliana Czukwska-Milanva, Jarsław Gucwa, Tmasz Madej, Grzegrz Cebula, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Krzysztf Łabuz, Przemysław Guła Wstrząs Wstrząs

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Visiomed EasyScan FTX1

Visiomed EasyScan FTX1 1-sekundwy termmetr bezdtykwy d czła i ucha str. 1 Drgi kliencie, dziękujemy za zakup termmetru d mierzenia temperatury na skrni i w uchu EasyScan FTX1 firmy Visimed. Prszę z uwagą przeczytać instrukcje

Bardziej szczegółowo

Raport. Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy. Warszawa, 16 lipca 2012 roku

Raport. Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy. Warszawa, 16 lipca 2012 roku Raprt Badanie efektywnści prcesu usamdzielniania raz rekmendacja standardów usamdzielniania w mieszkaniach chrninych znajdujących się na terenie m. st. Warszawie przygtwany dla Biura Plityki Spłecznej

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor 10 grudnia 2014 r. Szanwni Klienci, PILNE: Kmunikat dtyczący bezpieczeństwa stswania System Alere INRati PT/INR Mnitr Niniejsze pism zawiera isttne infrmacje na temat systemu Alere INRati PT/INR Mnitr

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo