WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH PO POSADZENIU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH PO POSADZENIU."

Transkrypt

1 Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) IRENEUSZ OCHMIAN, JÓZEF GRAJKOWSKI WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH PO POSADZENIU Z Katedry Sadownictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie ABSTRACT. There were compared three cultivars of Blue Honeysuckle: Wojtek, Zielona and Czarna in the Western Pomerania conditions. There were observed essential differences in yielding, growing of bushes, quality and composition of fruits. Key words: Blue Honeysuckle, yield, vitamin C, nitrate, firmness Wstęp Suchodrzew jadalny (Lonicera caerulea), zwany jagodą kamczacką, obejmuje około 200 gatunków. Pierwsza wzmianka o uprawie tego gatunku pochodzi z 1894 roku (Plekhanova 2000). Występuje w różnych strefach półkuli północnej, głównie umiarkowanej. Krzewy z rodzaju Lonicera z powodzeniem można uprawiać na terenie całej Polski. Są bardzo wytrzymałe na mróz, nie uszkadzają ich nawet spadki temperatury poniżej 40 C, a otwarte kwiaty nie przemarzają przy temperaturze spadającej do 8 C. Najlepszy wzrost i owocowanie uzyskuje się na stanowisku słonecznym, gdzie owoce dojrzewają kilkanaście dni przed głównymi zbiorami truskawek oraz malin (Pierzga 2001). Krzewy i owoce są bardzo rzadko porażane przez choroby i szkodniki, dlatego ich ochrona jest sprowadzona do minimum (Pierzga 2004). Owoce mają czerwonofioletowy, soczysty, kwaśnosłodkawy, aromatyczny miąższ, w smaku przypominający czarną leśną jagodę (Kawecki 1996), często z charakterystyczną goryczką (Pliszka 2002). Charakteryzują się działaniem ogólnie wzmacniającym, przeciwzapalnym i bakteriostatycznym, posiadają właściwość usuwania z organizmu metali ciężkich i skutków zatrucia lekami (Wiszniewska 1994). Są bogate w antocyjany i polifenole oraz mają dużą pojemność przeciwutleniającą (Thompson i Chaovanalikit 2003). Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007 PL ISSN

2 352 I. Ochmian, J. Grajkowski Celem przeprowadzonego doświadczenia było określenie wzrostu, plonowania oraz jakości owoców trzech nowych odmian jagody kamczackiej w warunkach Pomorza Zachodniego. Materiał i metody Doświadczenie przeprowadzono w latach w Katedrze Sadownictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. Materiałem doświadczalnym były trzy nowe odmiany jagody kamczackiej: Zielona, Czarna i Wojtek. Doniczkowane 2-letnie sadzonki krzewów otrzymano ze Szkółki Borówki Wysokiej i Jagody Kamczackiej JAGÓDKA z Lęborka, w której wyhodowano odmianę Zielona i Czarna. Rośliny posadzono w 2005 roku w rozstawie 3 1 m w glebie brunatnej właściwej, zasobnej w składniki pokarmowe, należącej do III klasy bonitacyjnej. Doświadczenie założono metodą podbloków w trzech powtórzeniach, po cztery krzewy na poletku. W trakcie trwania doświadczenia wykonano następujące pomiary: określono plon oraz stopień osypywania się owoców, masę 100 owoców, jędrność 25 losowo pobranych owoców z każdego powtórzenia za pomocą urządzenia FirmTech 2 połączonego z komputerem. Ustalono zawartość ekstraktu i witaminy C metodą refraktometryczną, azotanów metodą potencjometryczną oraz kwasowość ogólną metodą miareczkową w przeliczeniu na kwas cytrynowy. Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji przeprowadzaną osobno dla każdego roku, a następnie wykonano syntezę z lat. Średnie weryfikowano testem Duncana, wyliczając NIR dla α = 0,05. Wyniki Pierwsze owoce jagody kamczackiej zebrano już w pierwszym roku po posadzeniu (2005); plon wyniósł od 12 do 48 g z krzewu (tab. 1). W drugim roku badań najlepiej plonowała odmiana Wojtek (1069 g z krzewu), plon był ponad 2-krotnie większy niż z krzewów odmiany Czarna. Z trzyletniego krzewu można uzyskać do 500 g owoców (Gąstoł i in. 2004), a plonowanie na poziomie 1000 g uzyskuje się w piątym roku (Kawecki 1996). Odmiana Atut w 5 roku prowadzenia plantacji wydaje nawet do 4 kg owoców (Gąstoł i in. 2004). Problemem w uprawie jagody kamczackiej jest osypywanie się dojrzewających owoców (Pliszka 2002). Spośród trzech przebadanych odmian najmniej podatne na samoczynne opadanie były owoce odmiany Czarna. Spady nie wliczane do plonu stanowiły ponad 7,5% owoców, natomiast u odmian Wojtek i Zielona stanowiły one około 20% plonu handlowego. Owoce odmiany Czarna charakteryzowały się również największą masą jednego owocu (1,03 g) oraz największą jędrnością (201 G mm -1 ). Owoce zbierane z krzewów odmian rosyjskich uprawianych w Oregonie (USA) ważyły od 1 do 2 g (Hummer 2006).

3 Wzrost i plonowanie trzech odmian jagody Tabela 1 Plonowanie i cechy jakościowe owoców trzech odmian jagody kamczackiej Yielding and quality features of Blue Honeysuckle three cultivars Odmiana Cultivar Plon z krzewu Yield in bush (g) rok year Spady Dropfruits (%) Masa 1 owocu Mean weight of 1 fruit (g) Jędrność Firmess (G mm -1 ) Wojtek 48 a c 17,9 b 0,88 a 176 ab Zielona 30 a 790 b 20,1 b 0,94 a 156 a Czarna 12 a 450 a 7,65 a 1,03 b 201 b Owoce przebadanych odmian jagody kamczackiej wykazały się odmiennym składem chemicznym (tab. 2). Spośród trzech badanych odmian jagody kamczackiej największą zawartość ekstraktu (13,0%) oraz witaminy C (106 mg) stwierdzono u odmiany Zielona, przy najniższej kwasowości wynoszącej 2,61%. Niższy stan kwasowości przy podwyższonym ekstrakcie stwarza nieco mniejsze odczucie kwaśności przy spożyciu tej odmiany. Dla porównania, u jabłek odmiany Koksa Pomarańczowa w fazie dojrzałości konsumpcyjnej dającej odczucie komfortu smakowego, na około 14% ekstraktu przypada około 0,5% kwasów (Grajkowski 1995). U późno dojrzewającej odmiany Czarna stwierdzono najniższe zawartości ekstraktu (10,6%). Jednak Gąstoł i in. (2004) podają, że zawartość ekstraktu w owocach wynosi od 5 do 10%, a kwasów, głównie cytrynowego, od 2 do 3%. Skład chemiczny owoców trzech odmian jagody kamczackiej Composition of Blue Honeysuckle three cultivars Tabela 2 Odmiana Cultivar Ekstrakt Extract (%) Kwasowość (g 100 g soku) Acidity (g 100 g of juice) Witamina C Vitamin C (mg%) Azotany Nitrate (mg 100 g -1 ) Wojtek 11,1 a 3,25 b 79 b 37,0 a Zielona 13,0 b 2,61 a 106 c 48,5 ab Czarna 10,6 a 2,86 a 55 a 66,0 b Jagoda kamczacka jest jednym z bogatszych w witaminę C gatunków sadowniczych. W przeprowadzonych badaniach owoce odmiany Czarna charakteryzowały się zawartością 55,0 natomiast Zielona aż 106 mg witaminy C. Według Pierzgi (2001) odmiany selekcji Czelabińskiej zawierały zaledwie 25 mg witaminy C. Owoce wszystkich odmian charakteryzowały się niską zawartością szkodliwych azotanów, a zdecydowanie najmniej stwierdzono ich w owocach odmiany Wojtek (37 mg).

4 354 I. Ochmian, J. Grajkowski Rycina 1 ilustruje dekadowy średni przyrost pędów jednorocznych trzech odmian jagody kamczackiej. Wzrost pędów rozpoczynał się na początku kwietnia i trwał do końca maja. Spośród trzech odmian najdłuższymi przyrostami jednorocznymi charakteryzowały się krzewy odmiany Wojtek. Pędy jednoroczne odmiany Czarna były niemal 2-krotnie krótsze. (cm) IV V VI XI Wojtek Zielona Czarna Ryc. 1. Dekadowa dynamika przyrostów pędów jednorocznych trzech odmian jagody kamczackiej Fig. 1. Blue Honeysuckle three cultivars dynamics of one-year shoot increase in ten-day period Wnioski 1. W warunkach Pomorza Zachodniego odmiany Wojtek, Czarna i Zielona rozpoczęły dojrzewanie owoców w pierwszej dekadzie czerwca. 2. Jagoda kamczacka plonowała już w pierwszym roku po posadzeniu krzewów. Najwyższe plony uzyskano z krzewów odmiany Wojtek, z których w drugim roku uprawy zbierano ponad 1 kg owoców. 3. Krzewy odmiany Czarna charakteryzowały się najmniejsza ilością spadów, a uzyskane owoce były największe oraz najbardziej jędrne. 4. Owoce przebadanych odmian jagody kamczackiej charakteryzowały się małą zawartością szkodliwych azotanów oraz wysoką zawartością witaminy C. Spośród badanych odmian owoce odmiany Zielona zawierały najwięcej ekstraktu oraz witaminy C. 5. U wszystkich badanych odmian wzrost wydłużeniowy pędów rozpoczynał się na początku kwietnia i ustawał niemal całkowicie po 9 tygodniach.

5 Wzrost i plonowanie trzech odmian jagody Literatura Gąstoł M., Król K., Zawieracz W. (2004): Rozmnażanie odmian jadalnych suchodrzewu. Szkółkarstwo 2: Grajkowski J. (1995): Einfluss verschiedener CA/ULO-Lagerungsvarianten auf Cox Orange, Rote Boskoop und Elstar in Abhängigkeit von Erntetermin und Behangstärke. Diss. HU, Berlin. Hummer K.E. (2006): Blue honeysuckle: a new berry crop for North America. J. Am. Pomol. Soc. 60, 1: 3-8. Kawecki Z. (1996): Nowe rośliny w uprawie sadowniczej. W: 2 Og. Symp. Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie. Poznań, września 2: Pierzga K. (2001): Suchodrzew jadalny. Szkółkarstwo 05. Pierzga K. (2004): Suchodrzew jadalny czyli jagoda kamczacka. Sad Nowocz. 7: Plekhanova M.N. (2000): Blue Honeysuckle (Lonicera caerulea L.) a new commercial berry crop for temperate climate: genetic resources and breeding. Acta Hort. 538: Pliszka K. (2002): Jagoda kamczacka czyli suchodrzew. Działkowiec 11: 31. Thompson M.M., Chaovanalikit A. (2003): Preliminary observations on adaptation and nutraceutical values of Blue Honeysuckle (Lonicera Caerulea) in Oregon, USA. Acta Hort. 626: Wiszniewska E. (1994): Suchodrzew i wiciokrzew w ziołolecznictwie. Wiad. Zielar. 4: 14. GROWTH AND YIELDING OF BLUE HONEYSUCKLE (LONICERA CAERULEA) THREE CULTIVARS IN WESTERN POMERANIA IN FIRST YEARS AFTER PLANTING Summary The experiment was carried out at the Pomology Department of the Szczecin University of Agriculture. There were compared three cultivars of Blue Honeysuckle: Wojtek, Zielona and Czarna. Wojtek cultivar was characterized by the longest increase of one-year shoot. Blue Honeysuckle began yielding in the first year after planting. The greatest crops were received from bushes of Wojtek cultivar, however the yield of Czarna cultivar was twice as small as Wojtek s. The bushes of Czarna were characterized by the lowest amount of windfalls, fruits were the biggest and firmer. The tested fruits of Blue Honeysuckle were marked by a low content of harmful nitrates and high content of vitamin C.

SKŁAD POLIFENOLOWY OWOCÓW JEŻYNY RUBUS FRUTICOSUS

SKŁAD POLIFENOLOWY OWOCÓW JEŻYNY RUBUS FRUTICOSUS ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 5 (96), 183 194 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/96/183-194 JAKUB MACIERZYŃSKI, MARIA BUCZEK, WOJCIECH ZAWERACZ, BOGUSŁAW KRÓL SKŁAD POLIFENOLOWY OWOCÓW JEŻYNY RUBUS FRUTICOSUS

Bardziej szczegółowo

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH. A d a m M a r o s z

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH. A d a m M a r o s z ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA im. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 20 2012 OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH Efficiency of several mulches

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.)

EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) BARTOSZ MARKIEWICZ 1, ANNA GOLCZ 1, BARBARA POLITYCKA 2 EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) From 1

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE KAWONA ODMIANY BINGO NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ ZALE NIE OD FERTYGACJI AZOTEM SYSTEMEM NAWODNIE KROPLOWYCH I SPOSOBU PRODUKCJI ROZSADY

PLONOWANIE KAWONA ODMIANY BINGO NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ ZALE NIE OD FERTYGACJI AZOTEM SYSTEMEM NAWODNIE KROPLOWYCH I SPOSOBU PRODUKCJI ROZSADY INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 6/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 147 154 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Plonowanie kawona...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Wojciech Bosak Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Część pierwsza: Poprawa jakości win białych Polski Instytut Winorośli i Wina Kraków 2008 Opracowanie tekstu, tabel i ilustracji: Wojciech Bosak

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 79 92 MAŁGORZATA WRONIAK WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO S t r e s z c z e n i e Celem pracy była ocena jakości oraz wartości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie

Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie 75 Polish Journal of Agronomy 2013, 15, 75 82 Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie Anna Gałązka Zakład Mikrobiologii Rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ OKRESU BEZPRZYMROZKOWEGO W POLSCE W LATACH 1951 2006. Variability of frost-free season in Poland in the period 1951 2006

WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ OKRESU BEZPRZYMROZKOWEGO W POLSCE W LATACH 1951 2006. Variability of frost-free season in Poland in the period 1951 2006 Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 77 86 Zuzanna Bielec-Bąkowska*, Katarzyna Piotrowicz** WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ OKRESU BEZPRZYMROZKOWEGO W POLSCE W LATACH 1951 2006 Variability of frost-free

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KIEŁKÓW KONICZYNY CZERWONEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.)

WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KIEŁKÓW KONICZYNY CZERWONEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.) ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6 (97), 67 80 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/97/067-080 EWELINA BRZOZOWSKA, ILONA GAŁĄZKA-CZARNECKA, LUCJAN KRALA WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia

Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia Przyszłość w produkcji owoców porzeczki czarnej na świecie, szanse i zagrożenia prof. dr hab. Eberhard Makosz IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa Białowieża, 2 6 czerwca 2014 r. Światowa produkcja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH DODATKÓW DO PODŁO A NA JAKO OWOCNIKÓW Lentinula edodes (Berg.) Sing.

WPŁYW WYBRANYCH DODATKÓW DO PODŁO A NA JAKO OWOCNIKÓW Lentinula edodes (Berg.) Sing. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 3(2) 2004, 189-196 WPŁYW WYBRANYCH DODATKÓW DO PODŁO A NA JAKO OWOCNIKÓW Lentinula edodes (Berg.) Sing. Janusz Kalbarczyk Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie. Rosn

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA INSTYTUT OGRODNICTWA METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA (Materiały dla producentów) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany

Bardziej szczegółowo

SELECTED PROBLEMS OF AUTHENTICATION AND TRACEABILITY OF ORGANIC FOOD

SELECTED PROBLEMS OF AUTHENTICATION AND TRACEABILITY OF ORGANIC FOOD Maria ŚMIECHOWSKA Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa e-mail: smiemari@am.gdynia.pl SELECTED PROBLEMS OF AUTHENTICATION AND TRACEABILITY OF ORGANIC FOOD Summary The paper describes

Bardziej szczegółowo

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa*

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa* Rocz. Nauk. Zoot., T. 41, z. 1 (2014) 9 19 Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa* * Edward Dymnicki 1, Ewa Sosin-Bzducha 2, Zygmunt Reklewski

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PLONU JAKO ELEMENT WERYFIKACJI ZASTOSOWANEGO

OCENA JAKOŚCI PLONU JAKO ELEMENT WERYFIKACJI ZASTOSOWANEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Michał Banach* Katedra Maszynoznawstwa Akademia Rolnicza w Lublinie *Henkel Polska Sp. z o. o. OCENA JAKOŚCI PLONU JAKO ELEMENT WERYFIKACJI ZASTOSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba Barzdajn W. & Kuczkowski K. 2010: Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Opera Corcontica 47/2010

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców w Polsce

Rynek owoców w Polsce 2014 Rynek owoców w Polsce Polska znaczącym producentem owoców na świecie i w UE Polska jest ważnym w skali globalnej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona zbóż

Profesjonalna ochrona zbóż Profesjonalna ochrona zbóż 150 lat Edycja 2015 SPIS TREŚCI FUNGICYDY 04 Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach w 2014 roku. Zalecenia na 2015 rok 04 1. Wstęp 04 2. Gdzie tkwi tajemnica

Bardziej szczegółowo

Jo Robinson DZIKA STRONA JEDZENIA

Jo Robinson DZIKA STRONA JEDZENIA Jo Robinson DZIKA STRONA JEDZENIA Utracone ogniwa zdrowego odżywiania Tytuł oryginału: Eating on the Wild Side. The Missing Link to Optimum Health Przekład: Zuzanna Kaszkur Redakcja: Dariusz Łukaszewicz

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOSTATYSTYCZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKO-TYNIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

BADANIA GEOSTATYSTYCZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKO-TYNIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 245 256 ISB 9788361576228 BADAIA GEOSTATYSTYCZE SKAŻEIA ŚRODOWISKA LEŚEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKOTYIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Bardziej szczegółowo

Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień wrzesień

Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień wrzesień PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY,,, s. 90 Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecieńwrzesień Variability in the numbers of cold, cool, warm, hot, and very hot

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (2) SECTIO E 2013 Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pl. Łódzki 1, 10-957 Olsztyn e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD WYBRANYMI MASZYNAMI DO ZBIORU ZIELONEK NA SIANO I KISZONKI

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD WYBRANYMI MASZYNAMI DO ZBIORU ZIELONEK NA SIANO I KISZONKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2004: t. 4 z. 1 (10) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 293 309 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2004 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD WYBRANYMI

Bardziej szczegółowo

332 Janusz Majewski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

332 Janusz Majewski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 332 Janusz Majewski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Janusz Majewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WARTOŚĆ ZAPYLANIA WYBRANYCH ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

Regulacja wzrostu roślin cytrusowych

Regulacja wzrostu roślin cytrusowych Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin European and Mediterranean Plant Protection Organization Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes PP 1/184(2) Ocena

Bardziej szczegółowo

2011 Tom 5 Zeszyt 2 PRZYDATNOŚĆ. stanowią 4% względem. mleka kro- przez Unię

2011 Tom 5 Zeszyt 2 PRZYDATNOŚĆ. stanowią 4% względem. mleka kro- przez Unię T Nauka Prz zyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 2 ROMUALDA DANKÓW,

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF THE PLANTING DATE ON MICRONUTRI- TIONAL STATUS OF POT CHRYSANTHEMUMS FROM THE TIME GROUP IN ALL-YEAR-ROUND CULTURE

EFFECT OF THE PLANTING DATE ON MICRONUTRI- TIONAL STATUS OF POT CHRYSANTHEMUMS FROM THE TIME GROUP IN ALL-YEAR-ROUND CULTURE Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(1) 2005, 39-46 EFFECT OF THE PLANTING DATE ON MICRONUTRI- TIONAL STATUS OF POT CHRYSANTHEMUMS FROM THE TIME GROUP IN ALL-YEAR-ROUND CULTURE Włodzimierz Bre, Marek Jerzy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof BARTOSZEK, Alicja WĘGRZYN, Edyta SIENKIEWICZ

Krzysztof BARTOSZEK, Alicja WĘGRZYN, Edyta SIENKIEWICZ Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 66, 2014: 410 420 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 66, 2014) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 66, 2014: 410 420 (Sci. Rev.

Bardziej szczegółowo