O P I N I A IX KM 1848/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I N I A IX KM 1848/13"

Transkrypt

1 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się z działki ew. nr. 28/4 o pow. 0,2788 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz garażem. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/ /6. WSPÓŁWŁAŚCICIELE (zg. z Postanowieniem Sądu INs 1541/12/K z r.): Murdzek Dominik s. Jerzego w 3/32cz. Murdzek Kamil s. Jerzego w 3/32cz. Murdzek Łukasz s. Jerzego w 3/32cz. Murdzek Marcin s. Jerzego w 3/32cz. Murdzek Urszula c. Stanisława i Marianny w 5/8cz. AUTOR: Kraków, 16 grudnia 2014 r.

2 WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana ADRES Wola Zachariaszowska, gm. Zielonki OBRĘB Wola Zachariaszowska, nr RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/ /6 Murdzek Dominik s. Jerzego w 3/32cz. OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM Murdzek Kamil s. Jerzego w 3/32cz. PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO Murdzek Łukasz s. Jerzego w 3/32cz. NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z PS Murdzek Marcin s. Jerzego w 3/32cz. INS 1541/12/K Z R. Murdzek Urszula c. Stanisława i Marianny w 5/8cz. OBCIĄŻENIA Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (badanie KW z dnia r szczegółowy protokół załączono do opracowania.) DZIAŁ III 1. Wzmianka: DZ.KW./KR1P/77929/14/1 2. Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, przeciwko prawu własności Jerzego Murdzek s. Stanisława i Zofii. Na rzecz: Urszula Kazimiera Murdzek c. Stanisława i Kazimiery; Łukasz Murdzek s. Jerzego i Urszuli, Kamil Murdzek s. Jerzego i Urszuli, Dominik Murdzek s. Jerzego i Urszuli. 3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. KM IX KM 1848/13, udział nr 3. Na rzecz: Krakcem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. DZIAŁ IV 1. Wzmianka: DZ.KW./KR1P/77928/14/1 2. Hipoteka przymusowa ,21 zł, należność główna objęta nakazem zapłaty, odsetki ustawowe na dzień r. oraz koszty. Na rzecz: Krakcem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość objęta zakresem wyceny składa się z następujących składników: działka ew. nr 28/4 o pow. 0,2788ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i garażem, pozostałego zagospodarowanie terenu. UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: Działka ew. nr 28/4 posiada kształt zbliżony do prostokąta, o średnich wymiarach 205m x 14m. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa nieruchomość w części południowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i garażem, obiekty zostały szczegółowo opisane poniżej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony, na jej obszarze znajdują się utwardzone betonem szlaki komunikacyjne i kojec. Ponadto na terenie działki OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: Ilość kondygnacji mieszkalnych: 2 (parter i piętro) Pomieszczenia dodatkowe: strych i piwnice Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 156,54 m 2 (ustalono na podstawie pomiaru przeprowadzonego podczas oględzin) CHARAKTERYSTYKA: Budynek mieszkalny, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, w 1990 roku. Obiekt jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej. Budynek posiada rzut o kształcie prostokąta. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji. Budynek częściowo podpiwniczony z wykonaną elewacją. Budynek obejmuje kondygnację parteru i I piętra, nad którym znajduje się strych. Na parterze znajduje się: przedpokój, kuchnia, łazienka, WC i dwa pokoje. Na pierwszym piętrze wydzielono: przedpokój, cztery pokoje, łazienkę i WC. OPIS GARAŻU Obiekt o powierzchni 50,79m 2 w zabudowie wolnostojącej. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt na podstawie prostokąta przykryty dachem dwuspadowym o poszyciu z blachy. Budynek z częściowo wykonaną elewacją z dwiema bramami wjazdowymi. Wewnątrz znajduje się kanał serwisowy. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej wg stanu na dzień CEL WYCENY: oględzin dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Krowodrzy ,00 zł WARTOŚĆ RYNKOWA UDZIAŁU 3/32 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI Słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem NIERUCHOMOŚCI złotych DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN): 16 GRUDNIA 2014 R. DATA, na którą określono STAN nieruchomości : 20 LISTOPADA 2014 R. AUTOR DATA SPORZĄDZENIA OPINII 16 GRUDNIA 2014 R. Autor: Strona: 2/16

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY Przedmiotem opracowania jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Spacerowej w miejscowości Wola Zachariaszowska, gm. Zielonki składająca się z działki ewidencyjnej nr 28/4 o pow. 0,2788ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i garażem obj. KR1P/ /6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zakresem opracowania objęto określenie wartości rynkowej udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej szczegółowo opisanej powyżej. Oznaczenie nieruchomości Województwo Małopolskie Powiat Krakowski Jedn. ewidencyjna _2 Zielonki Obręb Nr 0017, Wola Zachariaszowska Nr działki 28/4 Powierzchnia 0,2788ha Księga wieczysta KR1P/ /6 Jerzy Murdzek s. Stanisława i Zofii, udział 13/32 części Właściciel Urszula Murdzek c. Stanisława i Kazimiery, udział 1/2 części Marcin Murdzek s. Jerzego i Urszuli, udział 3/32 części 1.2. CEL WYCENY Celem niniejszej opinii jest określenie wartości rynkowej udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki działki ew. nr 28/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i garażem, dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy wg stanu na dzień oględzin oraz poziomu cen na dzień wyceny PODSTAWY WYCENY PODSTAWY FORMALNE Podstawę formalną stanowi Postanowienie o sygn. akt IX KM 1848/13 wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszka Dumnickiego PODSTAWY MATERIALNO PRAWNE - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami/. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz tekst jednolity/. Autor: Strona: 3/16

4 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r w sprawie wyceny nieruchomości oraz sporządzania operatu szacunkowego (tekst ujednolicony na dzień 26 sierpnia 2011r.). - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe /Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późniejszymi zmianami/. - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /Dz. U. z 2000r, Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami/. - Ustawa o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883). - Ustawa z dnia r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. z 2001r, Nr 124, poz z późniejszymi zmianami/ ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH - Wizja lokalna na terenie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzona dnia 20 listopada 2014 r., - Badanie KW nr KR1P/ /6 przeprowadzone dnia 11 grudnia 2014 r., - Wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 28/4 położonej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki, wydany dnia 22 października 2014r. przez Starostwo Powiatowe w Krakowie WGKiK oraz kopia mapy ewidencyjnej, - Wyciąg z wykazu podmiotów dla dz. nr 181/5 położonej w Woli Zachariaszowskiej, obr. 17, z dnia r., - Wypis ze zbioru danych z EGiB dla działki nr 181/5 położonej w Woli Zachariaszowskiej, wydany dnia 15 grudnia 2014r., przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, - Protokół z oględzin przeprowadzonych w miejscu lokalizacji nieruchomości, - Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz niezabudowanych na podstawie dostępnych aktów notarialnych na terenie powiatu krakowskiego w okresie ostatnich dwóch lat, - Dokumentacja fotograficzna, - Własna baza danych oraz informacje uzyskane w czasopismach specjalistycznych i na stronach internetowych, - Analiza ofert biur pośrednictwa nieruchomości, informacji uzyskanych z biur notarialnych, banków, urzędów i deweloperów LITERATURA - Mieczysław Prystupa Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego omówienie standardu wraz z przykładami zadań. PFSRM Warszawa 2003r., - Elżbieta Mączyńska, Mieczysław Prystupa, Kazimierz Rygiel Ile jest warta nieruchomość. POLTEXT Warszawa 2004r. Autor: Strona: 4/16

5 1.6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Data sporządzenia wyceny: 16 grudnia 2014 r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 16 grudnia 2014 r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: 20 listopada 2014 r. Data dokonania oględzin nieruchomości: 20 listopada 2014 r. 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Stan prawny nieruchomości został ustalony na podstawie badania księgi wieczystej przeprowadzonego dnia 11 grudnia 2014r. KR1P/ /6 Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych TYP KSIĘGI: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA DZIAŁ I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Gmina: Zielonki Miejscowość: Wola Zachariaszowska Dz. nr 28/4, Obszar: 0,2788 ha DZIAŁ I SPIS PRAW Wolny od wpisów. DZIAŁ II WŁASNOŚĆ: *UWAGA Jerzy Murdzek s. Stanisława i Zofii, udział 13/32 części Urszula Murdzek c. Stanisława i Kazimiery, udział ½ części Marcin Murdzek s. Jerzego i Urszuli, udział 3/32 części DZIAŁ III CIĘŻARY I OGRANICZENIA 1. Wzmianka: DZ. KW. / KR1P / / 14 / 1 2. Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, przeciwko prawu własności Jerzego Murdzek s. Stanisława i Zofii. Na rzecz: Urszula Kazimiera Murdzek c. Stanisława i Kazimiery; Łukasz Murdzek s. Jerzego i Urszuli, Kamil Murdzek s. Jerzego i Urszuli, Dominik Murdzek s. Jerzego i Urszuli. 3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o 5ygn.. KM IX KM 1848/13, udział nr 3. Na rzecz: Krakcem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. DZIAŁ IV HIPOTEKI: 1. Wzmianka: DZ. KW. / KR1P / / 14 / 1 Autor: Strona: 5/16

6 2. Hipoteka przymusowa ,21 zł, należność główna objęta nakazem zapłaty, odsetki ustawowe na dzień r. oraz koszty. Na rzecz: Krakcem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. *UWAGA: Dział II księgi wieczystej nie zaktualizowany. Zgodnie z Postanowieniem Sądu sygn. INs 1541/12/K z dnia 24 sierpnia 2012., współwłaścicielami nieruchomości są: Murdzek Dominik s. Jerzego w 3/32cz. Murdzek Kamil s. Jerzego w 3/32cz. Murdzek Łukasz s. Jerzego w 3/32cz. Murdzek Marcin s. Jerzego w 3/32cz. Murdzek Urszula c. Stanisława i Marianny w 5/8cz. Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i prawnych STAN RZECZY Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 20 listopada 2014r. na przedmiotowej nieruchomości. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: Nieruchomość objęta zakresem wyceny składa się z następujących składników: działka ew. nr 28/4 o pow. 0,2788ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i garażem, pozostałego zagospodarowanie terenu. POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: ŹRÓDŁO: MAPA.SZUKACZ.PL Autor: Strona: 6/16

7 CHARAKTERYSTYKA GMINY: Gmina Zielonki leży w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego pomiędzy malowniczymi pagórkami a Krakowem, z którym sąsiaduje bezpośrednio od południa. Jest najbliżej położoną od centrum Krakowa gminą województwa małopolskiego zaledwie 6km w linii prostej. W skład gminy Zielonki wchodzi 19 sołectw: Batowice, Bibice, Bosutów Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Wola Zachariaszowska, Węgrzce, Zielonki i Osiedle Łokietka. Gmina Zielonki, posiada doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Atrakcyjne położenie i struktura gminy przyciąga coraz więcej nowych mieszkańców dlatego mówi się o gminie, że jest zieloną sypialnią wielkiego Krakowa. Jednym z głównych powodów tak wysokiej pozycji gminy Zielonki na rynku mieszkaniowym są inwestycje infrastrukturalne. Znaczna część tych środków wydawana jest na inwestycje z zakresu ochrony środowiska budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, rozbudowę sieci wodociągowych. Mają one szczególne znaczenie ze względu na położenie gminy na obszarach chronionych, w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, a także ze względu na szybki rozwój mieszkalnictwa i stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, duże znaczenie przykłada się tu do rozwoju infrastruktury społecznej. Na terenie gminy Zielonki silnie rozwinięty jest sektor prywatnej przedsiębiorczości, działa tu ponad 1200 podmiotów gospodarczych, głównie z sektora usług. Nadal spora część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa rozwija się tu głównie produkcja warzywniczo-sadownicza oraz roślin ozdobnych, prowadzona przez małe gospodarstwa rodzinne. Coraz częściej jednak głównym źródłem utrzymania mieszkańców staje się praca poza gospodarstwem rolnym. Lokalizacja miejscowości Wola Zachariaszowska na planie gminy Zielonki: Autor: Strona: 7/16

8 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość stanowiąca przedmiot opracowania położona jest w miejscowości Wola Zachariaszowska wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zielonki. W latach miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego. Wieś sąsiaduje z gminą Michałowice. We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego oraz gimnazjum, które tworzą Zespół Szkół w tejże miejscowości. Szczegółowo przedmiotowa nieruchomość położona jest w północno wschodniej części miejscowości po północnej stronie ulicy Spacerowej. Odległość od Zielonek miejscowości gminnej wynosi około 4 km (w linii prostej). Autor: Strona: 8/16

9 Poniżej przedmiotowa działka widok z lotu ptaka: OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: W otoczeniu działki nr 28/4: zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone oraz jezdnia ulicy Spacerowej. W miejscowości znajduje się między innymi: Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej, kościół oraz drobne punkty handlowousługowe zaspokajające podstawowe potrzeby gospodarstwa domowego. W sąsiedztwie nie znajdują się żadne obiekty mogące negatywnie wpływać na środowisko i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Otoczenie budynku korzystne. Wszelkie niezbędne obiekty użyteczności publicznej oraz punkty handlowe dostępne w centrum Zielonek. DOSTĘPNOŚĆ: Działka nr 28/4 południową granicą przylega do drogi ulicy Spacerowej (działka nr 181/5, której właścicielem jest Skarb Państwa, a władającym Gmina Zielonki - Drogi). Przez miejscowość kursuje dobrze zorganizowana sieć przewoźników prywatnych. Autor: Strona: 9/16

10 OZNACZENIE WG WYPISU Z REJESTRU GRUNTÓW : Jednostka ewidencyjna _2, Zielonki Obręb Nr 0017, Wola Zachariaszowska Nr jednostki rejestrowej G57 Nr działki 28/4 Powierzchnia działki [ha] 0,2788ha Użytek i klasa bonitacyjna RIIIa 0,1202ha; S-RIIIa 0,0809ha, B 0,0777ha Adres lub położenie Wola Zachariaszowska 72 KW KR1P/ /6 Współwłaściciele Murdzek Dominik (Jerzy, -), udział 3/32 części Murdzek Kamil (Jerzy, -), udział 3/32 części Murdzek Łuksz (Jerzy, -), udział 3/32 części Murdzek Marcin (Jerzy, -), udział 3/32 części Murdzek Urszula (Stanisław Marianna), udział 5/8 części STAN NA 22 PAŹDZIERNIKA 2014R. UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: Działka ew. nr 28/4 posiada kształt zbliżony do prostokąta, o średnich wymiarach 205m x 14m. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Autor nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek skażeń chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego, a ponadto nie występuje obowiązek rekultywacji Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ochrony środowiska. WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Przedmiotowa nieruchomość uzbrojona jest w sieć: energetyczną, wodną, gazową, kanalizacyjną własną szambo. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Autor: Strona: 10/16

11 obszarze gminy Zielonki nr 13 w granicach administracyjnych miejscowości Wola Zachariaszowska, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXI/99/05 z dnia 18 listopada 2005r. Działka nr 28/4 położona w Woli Zachariaszowskiej gm. Zielonki znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: RS tereny gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach, sadach z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej na działkach siedliskowych oraz MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Legenda: Źródło: STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa nieruchomość w części południowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i garażem, obiekty zostały szczegółowo opisane poniżej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony, na jej obszarze znajdują się utwardzone betonem szlaki komunikacyjne i kojec. Ponadto na terenie działki znajdują się drzewa i krzewy, pozostały obszar porośnięty trawą i samosiejkami. OPIS GARAŻU Autor: Strona: 11/16

12 Obiekt o powierzchni 50,79m 2 w zabudowie wolnostojącej. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt na podstawie prostokąta przykryty dachem dwuspadowym o poszyciu z blachy. Budynek z częściowo wykonaną elewacją z dwiema bramami wjazdowymi. Wewnątrz znajduje się kanał serwisowy. Opis budynku mieszkalnego jednorodzinnego PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: Ilość kondygnacji mieszkalnych: Pomieszczenia dodatkowe: Powierzchnia przyjęta do obliczeń: 2 (parter i piętro) strych i piwnice 156,54 m 2 (ustalono na podstawie pomiaru przeprowadzonego podczas oględzin) ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KONDYGNACJA Parter I piętro POMIESZCZENIE pokój przedpokój kuchnia łazienka pokój WC przedpokój pokój pokój pokój pokój łazienka WC klatka schodowa CHARAKTERYSTYKA: Budynek mieszkalny, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej (głównie z pustaka hasiowego) w 1990 roku. Obiekt jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej. Budynek zaprojektowany na rzucie prostokąta. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji. Budynek częściowo podpiwniczony z wykonaną elewacją. Autor: Strona: 12/16

13 Budynek obejmuje kondygnację parteru i I piętra, nad którym znajduje się strych. Na parterze znajduje się: przedpokój, kuchnia, łazienka, WC i dwa pokoje. Na pierwszym piętrze wydzielono: przedpokój, cztery pokoje, łazienkę i WC. Stolarka okienna zespolona PCV, centralne ogrzewanie obiektu z kotła węglowego zainstalowanego w piwnicy (kocioł wymaga wymiany). W salonie zainstalowano kominek (w dniu oględzin zepsuty). Obiekt przyłączony do sieci energetycznej poprzez sublicznik z przyłącza znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości. W przedmiotowym budynku znajduje się licznik gazowy instalacji zasilającej budynek sąsiedni. Piwnice o niepełnej wysokości pozostawione bez wykończenia (stan surowy), podobnie strych nieużytkowy. Na podłogach pomieszczeń parteru położono klepkę parkietową oraz terakotę. Ściany pomieszczeń malowane emulsyjnie. Pomieszczenia sanitarne wykończone w glazurze (stare wzornictwo). Na podłogach pomieszczeń I piętra panele podłogowe oraz wykładziny dywanowe. Ściany pomieszczeń malowane emulsyjnie. Pomieszczenia sanitarne wykończone w glazurze (stare wzornictwo). W łazienkach na kondygnacji parteru oraz I piętra widoczne zagrzybienie ścian i sufitów. Obiekt wykończony z materiałów podstawowej jakości. Wymaga nakładów remontowo-modernizacyjnych. Rozwiązania konstrukcyjne: RODZAJ CECHY OPIS Rodzaj budynku ze wzg. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie Na podst. Funkcję bliźniaczej użytkową Ściany kondygnacji Murowane z pustaka hasiowego i cegły nadziemnych Stropy Żelbetowe Dach O drewnianej konstrukcji Schody wewnętrzne Żelbetowe Posadzka W zależności od przeznaczenia pomieszczeń: płytki, panele, wykładziny dywanowe, klepka parkietowa. Strych i piwnice pozostawione bez wykończenia Tynki Tradycyjne Wykończenie ścian wewnętrznych Stolarka W zależności od przeznaczenia pomieszczeń: powłoki malarskie, płytki, tapety. W piwnicy i na strychu pozostawione bez wykończenia. Okienna zespolona PCV, drzwi wejściowe szklone nowego typu. Drzwi wewnętrzne standardowe nowego typu. Instalacje Wodna, gazowa, elektryczna (prąd sublicznik od sąsiadów), kanalizacyjna (szambo). W budynku znajduje się: piec węglowy (do wymiany) i kominek (zepsuty).w budynku jest również licznik gazu dla sąsiadów. Ilość kondygnacji 2 (parter i I piętro) Autor: Strona: 13/16

14 Podpiwniczenie Strych Częściowe Nieużytkowy SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA Budynek mieszkalny jednorodzinny przeznaczony na cele mieszkalne. Obiekt wykończony materiałami podstawowej jakości, zamieszkały. W łazienkach oraz w jednym z pokoi widoczne znaczne zagrzybienie. Budynek wymaga przeprowadzenia prac remontowych oraz odgrzybiania. ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: Nie przedłożono Decyzji pozwolenia na budowę ani przyjęcia obiektu do użytkowania. W wycenie założono pełną zgodność wzniesienia i użytkowania budynku z przepisami prawa budowlanego. STAN TECHNICZNY I STOPIEŃ ZUŻYCIA: o Zużycie funkcjonalne Obiekt pełni funkcję mieszkalną, typowa architektura. Zużycie pominięto. o Zużycie środowiskowe W otoczeniu obiektu nie nastąpiły żadne zmiany mogące obniżyć jego walory użytkowe, wartość tego zużycia przyjęto jako zerowe. o Zużycie techniczne W wyniku oględzin oceniono stan techniczny wszystkich elementów obiektu jako przeciętny (budynek wzniesiony w roku 1990 wymaga prac modernizacyjnych) wartość tego zużycia przyjęto na poziomie około 20-25%. Autor: Strona: 14/16

15 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Autor: Strona: 15/16

16 Autor: Strona: 16/16

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Nr Pytanie Źródło odpowiedzi 1 Ile wynosi koszt kapitału, jeżeli roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego w banku A wynosi 6%, a stopa podatku dochodowego 19%, inflacja 2,5%. Odsetki od kredytu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO BIURO EKSPERTYZ ENERGETYCZNYCH MARIAN JEZIORSKI 93 320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33 BEE PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO 2004-2020 r. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo