LEKCJA MUZYKI Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie KLASA IV. Ocena dopuszczająca i dostateczna Uczeń potrafi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKCJA MUZYKI Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie KLASA IV. Ocena dopuszczająca i dostateczna Uczeń potrafi:"

Transkrypt

1 LEKCJA MUZYKI Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie KLASA IV Treści Forma AB i jej przykłady Gama C-dur, nazwy solmizacyjne dźwięków Nazwy literowe dźwięków chwyty h 1, a 1, g 1 na flecie podłużnym Emisja głosu i dykcja Piosenka Czternastego października Zagadnienia rytmiczne Realizacja rytmów z wykorzystaniem tataizacji i WYMAGANIA PODSTAWOWE Ocena dopuszczająca i dostateczna Uczeń potrafi: - zaśpiewać w grupie Śpiewankę o piosence, - wyjaśnić, co to są refren i zwrotka, - rozpoznać formę AB. - wykonać w grupie Śpiewankę do-re-mi-fankę, - zaśpiewać gamę C-dur za pomocą solmizacji, - wyjaśnić, do czego służy fonogestyka, - zaśpiewać piosenkę Jawor, - wytłumaczyć, co to są gama i solmizacja. - zaśpiewać w grupie Klawiszową piosenkę, - zagrać na dzwonkach gamę C-dur. - zagranie na flecie poznanych dźwięków: h 1, a 1, g 1. - zaśpiewać w grupie piosenkę Czternastego października, - wyjaśnić, co to są emisja głosu i dykcja, - wykonać ćwiczenia dykcji i emisji głosu, - zagrać na flecie poznane dźwięki: f 1, e 1, - wykonać utwór na flecie w grupie. - zaśpiewać w grupie piosenkę Poczuj rytm, - wyjaśnić znaczenie terminów: rytm, tataizacja, gestodźwięki, - rozpoznawać i nazywać określone wartości WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Ocena dobra i bardzo dobra Uczeń potrafi: - zaśpiewać solo Śpiewankę o piosence, - rozpoznać formę AB w słuchanych utworach, - przedstawić formę AB graficznie, w postaci układu ruchowego, itp. - wykonać solo Śpiewankę do-re-mi-fankę, - zaśpiewać gamę C-dur z zastosowaniem fonogestyki. - wykonać solo Klawiszową piosenkę, - zaśpiewać gamę C-dur za pomocą nazw literowych. - zaśpiewać solo piosenkę Czternastego października, - zastosować zasady prawidłowej emisji głosu podczas śpiewu, - zagrać solo utwór na flecie. - zaśpiewać solo piosenkę Poczuj rytm, - wykonać samodzielnie rapowaną część piosenki, - zrealizować poszczególne głosy zapisane w partyturze rytmicznej,

2 gestodźwięków rytmiczne nut i pauz. - wyjaśnić, na czym polega ostinato i zademonstrować ostinato rytmiczne. Metrum utworu muzycznego Znaki chromatyczne - zaśpiewać w grupie piosenkę Niezła sztuczka, - wyjaśnić znaczenie terminów: metrum, akcent, takt, - zagrać na flecie w grupie Chińską melodię, - wytłumaczyć, do czego służą znaki chromatyczne. - zaśpiewać solo piosenkę Niezła sztuczka, - rozpoznać metrum w słuchanych utworach, - zagrać na flecie solo Chińską melodię, - wyjaśnić znaczenie krzyżyka, bemola i kasownika w partyturze muzycznej. Polskie symbole narodowe Mazurek Dąbrowskiego Kropka przy nucie Muzyka wojskowa piosenki ułańskie - zaśpiewać z pamięci dwie pierwsze zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, - wytłumaczyć, co to jest hymn, - wyjaśnić znaczenie kropki przy nucie. - zaśpiewać w grupie piosenkę Przybyli ułani pod okienko, - wykonać w grupie akompaniament do piosenki, - zaśpiewać z pamięci cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, - zrealizować na różne sposoby rytm punktowany. - zaśpiewać solo piosenkę Przybyli ułani pod okienko, - wykonać wszystkie głosy zapisane w partyturze akompaniamentu do piosenki. Dynamika i jej podstawowe oznaczenia chwyty fis 1, gis 1, b 1 na flecie podłużnym Tradycje Świąt Bożego Narodzenia Kolęda Lulajże, Jezuniu - zaśpiewać w grupie piosenkę Zabawa z echem, - wyjaśnić, co to jest dynamika, - wymieniać podstawowe oznaczenia dynamiki i określać ich znaczenie, - zagrać na flecie poznane dźwięki: d 1, c 1. - wykonać utwór na flecie w grupie. zagranie na flecie poznanych dźwięków: fis 1, gis 1, b 1. - wykonać w grupie piosenkę Nie miały aniołki, - zaśpiewać i zagrać w grupie kolędę Lulajże, Jezuniu. - zaśpiewać solo piosenkę Zabawa z echem, - wymieniać poznane oznaczenia dynamiki i określać ich znaczenie, - rozpoznawać i określać dynamikę w słuchanych utworach, - zagrać solo utwór na flecie. - wykonać solo piosenkę Nie miały aniołki, - zaśpiewać i zagrać solo kolędę Lulajże, Jezuniu, - rozpoznać nawiązanie do kolędy Lulajże, Jezuniu w słuchanym utworze F. Chopina. Kolędy polskie śpiewanie i granie - zaśpiewać i zagrać w grupie wybrane kolędy, - wyjaśnić znaczenie terminu repetycja. - zaśpiewać i zagrać solo wybrane kolędy.

3 Znak repetycji Zimowe ilustracje dźwiękowe Barwa dźwięku Głosy wokalne Śpiewamy i gramy dla babci i dziadka Forma kanonu Chwyt fletowy c 2 Instrumenty perkusyjne podział i brzmienie Fryderyk Chopin życie i twórczość w latach dziecięcych Polska muzyka ludowa i jej dokumentowanie Narodowe tańce polskie: mazur, polonez Polska muzyka ludowa i jej wykonawcy Narodowe tańce polskie: krakowiak, oberek, kujawiak - zaśpiewać w grupie piosenkę Zima, - wymienić cztery podstawowe głosy wokalne oraz określić ich cechy, - wyjaśnić znaczenie terminu barwa dźwięku, - wykonać Taniec śnieżynek. - zaśpiewać w grupie Piosenkę dla babci oraz Piosenkę dla dziadka, - wykonać akompaniament do piosenki. - zaśpiewać unisono piosenkę Mały kanon w grupie, - zagrać na flecie melodię z dźwiękiem c 2, - wyjaśnić znaczenie terminów: muzyka wielogłosowa, kanon. - wymienić instrumenty perkusyjne z podziałem na poszczególne grupy, - wykonać utwór Etiudka rytmiczna. - zaśpiewać w grupie piosenkę Muzyczne echo Warszawy, - podać podstawowe fakty dotyczące dzieciństwa Chopina. - zaśpiewać piosenkę Uciekła mi przepióreczka, - wyjaśnić znaczenie terminów: folklor, etnograf, - wymienić charakterystyczne cechy mazura i poloneza. - zaśpiewać w grupie piosenki Krakowiaczek jeden oraz Czerwone jabłuszko, - wytłumaczyć, czym jest synkopa, a następnie ją wyklaskać, - wymienić nazwy polskich tańców narodowych, - zaśpiewać solo piosenkę Zima, - rozpoznawać rodzaj głosu wokalnego w słuchanych utworach wokalnych. - zaśpiewać solo Piosenkę dla babci lub Piosenkę dla dziadka. - zaśpiewać piosenkę Mały kanon w wielogłosie, - przedstawić formę kanonu graficznie oraz w postaci układu ruchowego. - rozpoznawać brzmienia wybranych instrumentów perkusyjnych, - opowiedzieć o historii i powstaniu instrumentów perkusyjnych w oparciu o wiadomości z podręcznika. - zaśpiewać solo piosenkę Muzyczne echo Warszawy, - opowiedzieć o dzieciństwie Chopina w oparciu o wiadomości zawarte w infografice Z pamiętnika pani Justyny. - wykonać zabawę ze śpiewem Uciekła mi przepióreczka, - wyklaskać charakterystyczne rytmy mazura i poloneza, - zatańczyć krok podstawowy poloneza. - zaśpiewać solo piosenki Krakowiaczek jeden oraz Czerwone jabłuszko, - wyklaskać rytmy krakowiaka i przygrywki oberkowej, -zatańczyć kroki podstawowe krakowiaka i kujawiaka, - wymienić instrumenty wchodzące w skład kapeli ludowej.

4 Tematyka wiosenna w muzyce Chwyty fletowe: d 2, e 2, f 2, g 2 Tradycje Świąt Wielkanocnych zwyczaje i obrzędy Muzyka i ekologia Piosenka Jesteśmy dziećmi Ziemi Akompaniament i jego rodzaje Piosenka Polska flaga Śpiewamy, tańczymy i gramy dla mamy Piosenki i zabawy dzieci z całego świata - podać charakterystyczne cechy krakowiaka, oberka i kujawiaka, - wyjaśnić, co to jest kapela. - zaśpiewać w grupie piosenkę Muzyczne powitanie wiosny, - zagrać na flecie poznane dźwięki: d 2, e 2, f 2, g 2, - zagrać utwór Ptasi koncert. - zaśpiewać w grupie Wielkanocną piosenkę, - wymienić nazwy wielkanocnych zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla regionu, który zamieszkuje. - zaśpiewać w grupie piosenkę Jesteśmy dziećmi Ziemi, - realizować proste rytmy z wykorzystaniem przygotowanych materiałów (surowców wtórnych), - określić nastrój słuchanej muzyki. - zaśpiewać w grupie piosenkę Polska flaga, - wyjaśnić znaczenie terminów: akompaniament, burdon, półplayback, - zagrać burdon na flecie. - zaśpiewać w grupie piosenkę Dla Ciebie, Mamo, - zagrać utwór na flecie w grupie, - wykonać improwizację ruchową do słuchanej muzyki. - zaśpiewać w grupie piosenkę Kolorowe dzieci, - realizować zabawy dziecięce, - wykonać unisono kanon afrykański, - zagrać Melodię japońską na flecie w grupie. - zaśpiewać solo piosenkę Muzyczne powitanie wiosny, - wykonać wiosenny taniec, - improwizować na flecie z wykorzystaniem poznanych chwytów. - zaśpiewać solo Wielkanocną piosenkę, - wypowiedzieć się na temat słuchanej muzyki wielkanocnej, - omówić zwyczaje i obrzędy wielkanocne znane w całym kraju. - zaśpiewać solo piosenkę Jesteśmy dziećmi Ziemi, - skonstruować instrumenty ekologiczne, a następnie zrealizować na nich proste schematy rytmiczne, - wykonać improwizację ruchową do słuchanego utworu. - zaśpiewać solo piosenkę Polska flaga, - wykonać akompaniament do piosenki. - zaśpiewać solo piosenkę Dla Ciebie, Mamo, - wykonać improwizację wokalną. - zaśpiewać solo piosenkę Kolorowe dzieci, - wykonać kanon afrykański w wielogłosie, - zagrać solo na flecie Melodię japońską.

5 Okresowa budowa utworu muzycznego zdania muzyczne Piosenka dla taty Z piosenką na wakacje muzykowanie na pożegnanie Szanty - zaśpiewać w grupie Piosenkę dla taty, - zagrać utwór na flecie w grupie, - zagrać na dzwonkach utwór Wlazł kotek na płotek, - wyjaśnić znaczenie terminów: poprzednik, następnik, zdanie muzyczne, okres muzyczny. - zaśpiewać w grupie piosenkę Morskie opowieści, - wykonać w grupie akompaniament rytmiczny do piosenki, - wykonać ilustrację ruchową do piosenki, - wyjaśnić znaczenie terminu szanta. - zaśpiewać solo Piosenkę dla taty, - zagrać solo utwór na flecie, - wskazać poprzednik i następnik w utworach opartych na budowie okresowej, - improwizować zakończenia poprzednika i następnika podczas wykonywania utworu muzycznego. - zaśpiewać solo piosenkę Morskie opowieści, - wykonać solo jedną partię akompaniamentu rytmicznego. Ocenie podlegają: 1) umiejętności w zakresie: śpiewania; grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce; Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie KLASA IV tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów; 2) wiedza o muzyce: zagadnienia teoretyczne znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce; wiadomości o kompozytorach;

6 znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry); opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej; 3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne: aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem; umiejętność pracy w grupie współpraca i wzajemna pomoc; prezentacja dokonań; kreatywność. Oceny cząstkowe z przedmiotu muzyka będą przyznawane za: 1. Śpiew solowy 2. Śpiew grupowy 3. Prace pisemne: kartkówki, zadania domowe, referaty, projekty itp. 4. Grę na instrumentach akompaniament perkusyjny 5. Grę na flecie przygotowanych utworów 6. Słuchanie i analizę utworów 7. Prowadzenie zeszytu, zadania domowe Prace pisemne ( kartkówki) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie jest obecny na lekcji, na której jest kartkówka, musi indywidualnie ją napisać w innym ustalonym terminie. 1 raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i 2 razy brak zadania. W każdym semestrze uczeń ma obowiązkowo zaliczyć na ocenę wskazane przez nauczyciela utwory do gry na flecie.

7 Minimum 1 raz w semestrze uczeń będzie prezentował na ocenę utwór grany na flecie po uprzednim opracowaniu i przećwiczeniu w klasie. Uczeń ma obowiązek noszenia podręcznika, zeszytu i fletu na każdą lekcję. Zeszyt będzie sprawdzany przynajmniej 1 raz w semestrze. Na bieżąco ocenie/kontroli będą podlegać prace domowe, zadania. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; Potrafi się tą wiedzą i umiejętnościami dzielić w szkole. na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty; potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, dzwonkach, keyboardzie; umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego; opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów; potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki; udziela się muzycznie na forum szkoły: śpiewa na akademiach szkolnych, gra na instrumencie itp. bierze udział w konkursach muzycznych o różnym zasięgu ( gminne, powiatowe, szkolne ) - minimum 3 w ciągu roku szkolnego;

8 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; korzysta z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany; potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie i dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania; odrabia prace domowe; udziela się muzycznie na forum szkoły: śpiewa, gra na instrumencie itp. lub bierze udział w konkursach jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym; na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; odrabia prace domowe; jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;

9 jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela; potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania; odrabia prace domowe; potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania; jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela; potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania; umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania; odrabia proste prace domowe; nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania muzyki. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie); nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela; nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym; ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;

10 jest pasywny na lekcjach, nie uważa; nie odrabia prac domowych; nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen. LEKCJA MUZYKI Wymagania programowe dla klasy V Treści Umiem już grać. Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach melodycznych. Poznanie rodziny fletów i dzwonków Formy ABA i ABA 1. Trzyczęściowe formy muzyczne ABA i ABA 1 Przedtakt i tajemnicze muzyczne znaki. Wymagania podstawowe Ocena dopuszczająca i dostateczna Uczeń: - gra gamę C-dur w górę i w dół - wykonuje w grupie utwory: Siedzi sobie zając pod miedzą, Oda do radości - wymienia nazwy odmian fletów - wykonuje Śpiewankę ABA - porusza się przy muzyce z rekwizytem - wyjaśnia, czym charakteryzują się formy ABA i ABA 1 - śpiewa w grupie piosenkę Na wędrówkę - gra utwór Na skróty Wymagania ponadpodstawowe Ocena dobra i bardzo dobra Uczeń: - gra solo utwory: Siedzi sobie zając pod miedzą, Oda do radości - rozpoznaje brzmienie odmian fletów w słuchanych przykładach - rozpoznaje w słuchanym utworze formy ABA i ABA 1 - wskazuje różnice między formami ABA i ABA 1 - przekształca strukturę ABA w ABA 1 - śpiewa solo piosenkę Na wędrówkę - wyjaśnia omówione oznaczenia stosowane w zapisie

11 Zastosowanie przedtaktu, repetycji, volty, da capo al fine i fermaty Dla nauczycieli. Pieśni okolicznościowe w układzie wielogłosowym Wolno, szybciej, coraz szybciej. Tempo w muzyce i jego rodzaje Muzyczny ping-pong artykulacja. Sposoby wydobywania dźwięku i ich oznaczenia muzyczne - wyjaśnia, co to jest przedtakt - wymienia nazwy omówionych oznaczeń stosowanych w zapisie nutowym - śpiewa w grupie piosenkę Nauczycielom - śpiewa w grupie kanon Wiwat szkoła i nauczyciele w układzie dwugłosowym - improwizuje prosty układ ruchowy do słuchanego utworu - podczas wykonywania utworu Sto lat realizuje w zespole jeden głos na instrumencie niemelodycznym - wykonuje Rapowankę z odpowiednimi zmianami tempa - wyjaśnia znaczenie terminu tempo - tłumaczy, do czego służy metronom - śpiewa w grupie piosenkę Raz staccato, raz legato co ty na to? - wyjaśnia znaczenie terminu artykulacja - śpiewa z odpowiednią artykulacją melodię Kukułeczka nutowym - wskazuje w zapisie nutowym poznane symbole muzyczne - śpiewa solo piosenkę Nauczycielom - wykonuje w grupie kanon Wiwat szkoła i nauczyciele w układzie trzy- i czterogłosowym - realizuje układ ruchowy według własnego pomysłu do słuchanej muzyki - podczas wykonywania utworu Sto lat realizuje samodzielnie jeden głos na instrumencie melodycznym - rozróżnia rodzaje tempa i jego zmiany - określa tempo słuchanych utworów - wyjaśnia znaczenie terminu agogika - śpiewa solo piosenkę Raz staccato, raz legato co ty na to? - rozpoznaje rodzaje artykulacji w słuchanych utworach - gra na flecie melodię Kukułeczka z odpowiednią artykulacją Na okrągło. Budowa ronda - śpiewa refren piosenki Na okrągło - wykonuje refren ronda tanecznego do piosenki - wyjaśnia znaczenie terminów: rondo, refren, kuplet - gra w grupie utwór Minirondo - śpiewa piosenkę Na okrągło - improwizuje ruch w kupletach ronda tanecznego do piosenki - rozpoznaje refren i kuplety w słuchanym utworze - przedstawia formę ronda środkami pozamuzycznymi - gra solo kuplety utworu Minirondo Dzisiaj wielka jest - śpiewa jedną z pieśni: Pierwszą Brygadę - śpiewa pieśni: Pierwsza Brygada, Piechota

12 rocznica Pieśni żołnierskie i legionowe Elementy muzyki. Podsumowanie wiadomości na temat rytmu, melodii, dynamiki, tempa, barwy, harmonii i formy muzycznej Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. Polskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Wykonywanie utworów bożonarodzeniowych Kolędować małemu kolędy i pastorałki. Wspólne kolędowanie W zimowym nastroju. Nastrój w muzyce lub Piechotę - wymienia tytuły pieśni legionowych - określa tematykę oraz charakter pieśni żołnierskich i legionowych - wykonuje na instrumentach perkusyjnych akompaniament do refrenu pieśni Piechota - śpiewa Piosenkę plemienia Tiki-Tonga - wyjaśnia znaczenie terminów: elementy muzyki, harmonia, forma muzyczna - wymienia siedem elementów muzyki: rytm, melodię, tempo, dynamikę, harmonię, barwę, formę - gra utwór Instrumentalne Tiki-Tonga na flecie lub dzwonkach - śpiewa w grupie piosenkę Święta, święta, święta - gra kolędę Przybieżeli do Betlejem - wymienia zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe kultywowane w jego rodzinie i w regionie - wyjaśnia znaczenie terminów: kolęda, pastorałka - śpiewa kolędę Bóg się rodzi - wyjaśnia znaczenie terminu jasełka - rozpoznaje słuchane kolędy - wymienia zwyczaje bożonarodzeniowe kultywowane w krajach sąsiadujących z Polską - śpiewa w grupie piosenkę Maluje zima - określa nastrój słuchanych utworów - maluje zimowy pejzaż do muzyki S. Moniuszki - układa akompaniament rytmiczny do refrenu pieśni Piechota - wymienia i omawia elementy muzyki - rozpoznaje elementy muzyki w słuchanych utworach - rozpoznaje i objaśnia oznaczenia w zapisie nutowym utworu Instrumentalne Tiki-Tonga - śpiewa solo piosenkę Święta, święta, święta - gra pastorałkę W dzień Bożego Narodzenia - wyjaśnia, czym się różni kolęda od pastorałki - wykonuje pastorałkę Oj, Maluśki (melodię oraz poszczególne głosy rytmiczne z partytury) - rozpoznaje rytmy polskich tańców narodowych w słuchanych kolędach - wyjaśnia znaczenie terminu triola - charakteryzuje zwyczaje bożonarodzeniowe kultywowane w krajach sąsiadujących z Polską - śpiewa solo piosenkę Maluje zima - realizuje zabawę Jaki to nastrój? - opowiada o swoich skojarzeniach powstałych pod

13 Młodość Fryderyka Chopina. Życie i twórczość Chopina do roku 1830 Na wielu strunach instrumenty strunowe. Podział instrumentów strunowych oraz muzyka kameralna Na ludowo u sąsiadów Słowacja, Czechy, Litwa, Ukraina. Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską Na ludowo u sąsiadów Rosja i Niemcy. Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską Muzyka średniowiecza i renesansu. Podstawowe wiadomości o muzyce średniowiecznej i renesansowej - śpiewa w grupie piosenkę Gdy Chopin grał - podaje podstawowe fakty dotyczące młodości Chopina - wyjaśnia znaczenie terminu mazurek - śpiewa w grupie piosenkę Dziękuję, panie Fortepianie - wymienia instrumenty strunowe z podziałem na poszczególne grupy - wyjaśnia znaczenie terminu muzyka kameralna - śpiewa piosenkę Tańcuj, tańcuj - tańczy polkę krokiem podstawowym - charakteryzuje muzykę ludową Słowacji, Czech, Litwy i Ukrainy - gra melodię Oszukałaś, okłamałaś - śpiewa pierwszy głos piosenki Żuraw - charakteryzuje muzykę ludową Rosji i Niemiec - śpiewa pierwszy głos psalmu Nieście chwałę, mocarze - wyjaśnia znaczenie terminu psalm - omawia muzykę średniowiecza i renesansu na podstawie ilustracji i osi czasu wpływem słuchanej muzyki - śpiewa solo piosenkę Gdy Chopin grał - opowiada o młodości Chopina na podstawie wiadomości zawartych w infografice Z albumu Pani Justyny: Fryderyk Chopin lata młodości i nauki - wyjaśnia, czym różni się mazurek od mazura - śpiewa solo piosenkę Dziękuję, panie Fortepianie - rozpoznaje brzmienia wybranych instrumentów strunowych - opowiada o historii powstania instrumentów strunowych na podstawie wiadomości z podręcznika - podaje przykłady zespołów kameralnych i ich nazwy (duo, trio, kwartet itd.) - wykonuje akompaniament do piosenki Tańcuj, tańcuj zgodnie z partyturą - rozpoznaje cechy ludowej muzyki czeskiej, litewskiej i ukraińskiej w słuchanych utworach - układa akompaniament perkusyjny do melodii Oszukałaś, okłamałaś - śpiewa w dwugłosie piosenkę Żuraw - gra melodię piosenki Żuraw - rozpoznaje cechy ludowej muzyki rosyjskiej i niemieckiej w słuchanych utworach - gra w dwugłosie psalm Nieście chwałę, mocarze - rozpoznaje cechy muzyki średniowiecznej i renesansowej w słuchanych utworach - omawia polską muzykę renesansową na podstawie infografiki i wyjaśnia znaczenie określenia złoty wiek muzyki polskiej - improwizuje ruch taneczny do utworu Szewczyk

14 Śpiewajmy razem zespoły wokalne. Wykonawcy muzyki wokalnej, zespoły kameralne, rodzaje chórów Pisanki i palmy. Tradycje oraz zwyczaje wielkopostne i wielkanocne Jan Sebastian Bach barokowy wirtuoz. Jan Sebastian Bach na tle muzyki okresu baroku Muzyka i przyroda. Muzyka ilustracyjna i muzyka programowa Na majówkę. Zabawy muzyczne z gestodźwiękami i instrumentami perkusyjnymi Stanisław Moniuszko i polska opera narodowa. - śpiewa w grupie partie chóralne piosenki Solo, w chórze czy w duecie? - wymienia wykonawców muzyki wokalnej - wyjaśnia znaczenie terminów: muzyka wokalna, solista, zespół wokalny, chór, a cappella - śpiewa w grupie piosenki Wieziemy tu kogucika, Gaiczek - wymienia polskie i europejskie zwyczaje wielkanocne - śpiewa w grupie piosenkę Wielki Jan Sebastian Bach - omawia życie i twórczość J.S. Bacha na podstawie wiadomości z podręcznika - wyjaśnia znaczenie terminów: polifonia, wirtuoz - omawia budowę klawesynu i organów na podstawie infografiki - śpiewa w grupie piosenkę Mokro - wyjaśnia znaczenie terminów: muzyka programowa, muzyka ilustracyjna - układa utwór perkusyjny ilustrujący odgłosy zwierząt ukazanych na rysunku - pracuje w grupie tworzącej opowiadanie do słuchanej muzyki - wykonuje w grupie fragment piosenki Na majówkę - realizuje rytmy tataizacją i gestodźwiękami - tańczy do melodii Majówkowa poleczka - omawia życie i twórczość S. Moniuszki na podstawie wiadomości z podręcznika - śpiewa partie solowe i duety z piosenki Solo, w chórze czy w duecie? - rozpoznaje rodzaje chórów w słuchanych utworach - śpiewa solo piosenki Wieziemy tu kogucika, Gaiczek - omawia zwyczaje wielkanocne na podstawie infografiki - gra melodię jednej z poznanych piosenek - śpiewa solo piosenkę Wielki Jan Sebastian Bach - omawia życie i twórczość J.S. Bacha na podstawie infografiki - porównuje budowę klawesynu i organów oraz zalicza te instrumenty do odpowiednich grup - śpiewa solo piosenkę Mokro - rozpoznaje cechy muzyki programowej i ilustracyjnej w słuchanych utworach - wymyśla opowieść stanowiącą program utworu muzycznego - układa i wykonuje muzykę do ilustracji - śpiewa solo piosenkę Na majówkę - wykonuje akompaniament do piosenki - gra Majówkową poleczkę - gra melodię pieśni Prząśniczka - opowiada o budowie i przygotowaniu spektaklu

15 Sylwetka Stanisława Moniuszki. Opera jako forma muzyczna O rodzinie w rytmie rock and rolla. Rock and roll. Tworzenie portretów dźwiękowych Przy ognisku, czyli o akompaniamencie. Funkcja i rodzaje akompaniamentu Muzyczny kwiz klasowa gra dydaktyczna sprawdzająca wiedzę muzyczną - wyjaśnia znaczenie terminów: opera, aria, libretto - omawia formę opery - śpiewa w grupie piosenkę Familijny rock and roll - charakteryzuje rock and rolla - wykonuje krok podstawowy rock and rolla - śpiewa piosenki Płonie ognisko w lesie i Stokrotka - wymienia tytuły popularnych piosenek ogniskowych - wyjaśnia znaczenie terminów: akompaniament, burdon - wymienia rodzaje akompaniamentu (burdon, akompaniament rytmiczny, akompaniament harmoniczny) - realizuje partyturę utworu Stokrotka - śpiewa w grupie piosenkę Na wakacje - bierze udział w klasowej grze dydaktycznej Muzyczny kwiz operowego na podstawie infografiki - wymienia nazwiska najwybitniejszych twórców operowych - śpiewa solo piosenkę Familijny rock and roll - tańczy rock and rolla do odtwarzanej muzyki - gra akompaniament do rock and rolla - śpiewa piosenkę Płonie ognisko w lesie w kanonie dwugłosowym - charakteryzuje omówione rodzaje akompaniamentu - śpiewa solo piosenkę Na wakacje Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie KLASA V Ocenie podlegają: 1) umiejętności w zakresie: śpiewania;

16 grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce; tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów; 2) wiedza o muzyce: zagadnienia teoretyczne znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce; wiadomości o kompozytorach; znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry); opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej; 3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne: aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem; umiejętność pracy w grupie współpraca i wzajemna pomoc; prezentacja dokonań; kreatywność. Oceny cząstkowe z przedmiotu muzyka będą przyznawane za: 8. Śpiew solowy 9. Śpiew grupowy 10. Prace pisemne: kartkówki, zadania domowe, referaty, projekty itp. 11. Grę na instrumentach akompaniament perkusyjny 12. Grę na flecie przygotowanych utworów

17 13. Słuchanie i analizę utworów 14. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń, zadania domowe Prace pisemne ( kartkówki) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie jest obecny na lekcji, na której jest kartkówka, musi indywidualnie ją napisać w innym ustalonym terminie. 1 raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i 2 razy brak zadania. W każdym semestrze uczeń ma obowiązkowo zaliczyć na ocenę wskazane przez nauczyciela utwory do gry na flecie. Minimum 2 razy w semestrze uczeń będzie prezentował na ocenę utwór grany na flecie po uprzednim opracowaniu i przećwiczeniu w klasie. Uczeń ma obowiązek noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń i fletu na każdą lekcję. Zeszyt będzie sprawdzany przynajmniej 1 raz w semestrze. Na bieżąco ocenie/kontroli będą podlegać prace domowe, zadania. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; Potrafi się tą wiedzą i umiejętnościami dzielić w szkole. na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty; potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, dzwonkach, keyboardzie; umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego; opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;

18 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki; udziela się muzycznie na forum szkoły: śpiewa na akademiach szkolnych, gra na instrumencie itp. bierze udział w konkursach muzycznych o różnym zasięgu ( gminne, powiatowe, szkolne ) - minimum 3 w ciągu roku szkolnego; Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; korzysta z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany; potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie i dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania; odrabia prace domowe; udziela się muzycznie na forum szkoły: śpiewa, gra na instrumencie itp. lub bierze udział w konkursach jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;

19 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; odrabia prace domowe; jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania; jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela; potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania; odrabia prace domowe; potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania; jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela; potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania; umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania; odrabia proste prace domowe; nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania muzyki. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

20 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie); nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela; nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym; ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki; jest pasywny na lekcjach, nie uważa; nie odrabia prac domowych; nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen. Ocenie podlegają: 1) umiejętności w zakresie: śpiewania; grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce; Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie z muzyki KLASA VI tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów; 2) wiedza o muzyce: zagadnienia teoretyczne znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce;

21 wiadomości o kompozytorach; znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry); opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej; 3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne: aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem; umiejętność pracy w grupie współpraca i wzajemna pomoc; prezentacja dokonań; kreatywność. Oceny cząstkowe z przedmiotu muzyka będą przyznawane za: 1. Śpiew solowy 2. Śpiew grupowy 3. Prace pisemne: kartkówki, zadania domowe, referaty, projekty itp. 4. Grę na instrumentach akompaniament perkusyjny 5. Grę na flecie przygotowanych utworów 6. Słuchanie i analizę utworów 7. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń, zadania domowe Prace pisemne ( kartkówki) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie jest obecny na lekcji, na której jest kartkówka, musi indywidualnie ją napisać w innym ustalonym terminie. 1 raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i 2 razy brak zadania.

22 W każdym semestrze uczeń ma obowiązkowo zaliczyć na ocenę wskazane przez nauczyciela utwory do gry na flecie. Minimum 2 razy w semestrze uczeń będzie prezentował na ocenę utwór grany na flecie po uprzednim opracowaniu i przećwiczeniu w klasie. Uczeń ma obowiązek noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń i fletu na każdą lekcję. Zeszyt będzie sprawdzany przynajmniej 1 raz w semestrze. Na bieżąco ocenie/kontroli będą podlegać prace domowe, zadania. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; Potrafi się tą wiedzą i umiejętnościami dzielić w szkole. na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty; potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, dzwonkach, keyboardzie; umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego; opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów; potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki; udziela się muzycznie na forum szkoły: śpiewa na akademiach szkolnych, gra na instrumencie itp. bierze udział w konkursach muzycznych o różnym zasięgu ( gminne, powiatowe, szkolne ) - minimum 3 w ciągu roku szkolnego;

23 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; korzysta z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany; potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie i dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania; odrabia prace domowe; udziela się muzycznie na forum szkoły: śpiewa, gra na instrumencie itp. lub bierze udział w konkursach jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym; na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; odrabia prace domowe; jest uważnym słuchaczem różnych rodzajów muzyki. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;

24 jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela; potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania; odrabia prace domowe; potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania; jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela; potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania; umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania; odrabia proste prace domowe; nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania muzyki. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie); nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela; nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym; ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki; jest pasywny na lekcjach, nie uważa;

25 nie odrabia prac domowych; nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen.

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 4. I półrocze

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 4. I półrocze Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 4 I półrocze Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania, ponadto potrafi:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne muzyki w klasie 5. I półrocze

Wymagania edukacyjne muzyki w klasie 5. I półrocze Wymagania edukacyjne muzyki w klasie 5 I półrocze Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: -opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania, potrafi:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLASY V TEMAT 1. Na dobry początek. Organizacja pracy na lekcjach muzyki w klasie piątej 2. Umiem już grać. Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach melodycznych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV OPRACOWAŁ: JAROSŁAW SZAJERSKI KLASA IV TEMAT 1.Zaczynamy muzyczne przygody. Organizacja pracy 2.Zabawy z piosenką. Forma AB i jej przykłady DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie z muzyki w klasie 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie z muzyki w klasie 4 Wymagania programowe na poszczególne stopnie z muzyki w klasie 4 Nauczyciel oceniając ucznia na lekcjach muzyki w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, stosunek do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLASY V A SZKOŁY PODSTAWOWEJ. I semestr 2017/2018. i w dół. do radości

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLASY V A SZKOŁY PODSTAWOWEJ. I semestr 2017/2018. i w dół. do radości WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLASY V A SZKOŁY PODSTAWOWEJ I semestr 2017/2018 Nr lekcji Temat 1 Na dobry początek. Organizacja pracy na lekcjach muzyki w klasie piątej 2 Umiem już grać. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki KLASA IV I PÓŁROCZE. Nr lekcji Temat Uczeń: Uczeń (dla uzdolnionych)

Wymagania edukacyjne z muzyki KLASA IV I PÓŁROCZE. Nr lekcji Temat Uczeń: Uczeń (dla uzdolnionych) Wymagania edukacyjne z muzyki KLASA IV I PÓŁROCZE Nr lekcji Temat Uczeń: Uczeń (dla uzdolnionych) 1. Zaczynamy muzyczne przygody. Organizacja pracy Na pierwszej lekcji uczniowie i nauczyciel poznają się

Bardziej szczegółowo

1. Podczas wystawiania oceny ze śpiewu będę brała pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.

1. Podczas wystawiania oceny ze śpiewu będę brała pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny. Wymagania edukacyjne z muzyki klasa IV Ocenie podlegać będą następujące elementy: - śpiew, gra na instrumentach (flażolet, dzwonki), wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, działania twórcze, znajomość

Bardziej szczegółowo

1. Podczas wystawiania oceny ze śpiewu będę brała pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.

1. Podczas wystawiania oceny ze śpiewu będę brała pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny. Wymagania edukacyjne z muzyki klasa V Ocenie podlegać będą następujące elementy: - śpiew, gra na instrumentach (flażolet, dzwonki), wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, działania twórcze, znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedmiot: Muzyka Klasa: 5 Rok szkolny: 2017/18 Nauczyciel: Marek Lebdowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu Temat Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1 Spis treści Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności... 3 Zasady realizacji zaległych sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI SP GOŚCICINO 2017/2018 Po ukończeniu klasy VI uczeń powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama,

Bardziej szczegółowo

LEKCJA MUZYKI Wymagania edukacyjne z muzyki KLASA CZWARTA

LEKCJA MUZYKI Wymagania edukacyjne z muzyki KLASA CZWARTA LEKCJA MUZYKI Wymagania edukacyjne z muzyki KLASA CZWARTA TEMAT Zaczynamy muzyczne przygody. Organizacja pracy Dźwięki gamy dobrze znamy. Gama C-dur, nazwy solmizacyjne dźwięków Dźwięki i gesty. Fonogestyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka kl. IV Lekcja muzyki wyd. Nowa Era wg nowej podstawy programowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka kl. IV Lekcja muzyki wyd. Nowa Era wg nowej podstawy programowej. Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka kl. IV Lekcja muzyki wyd. Nowa Era wg nowej podstawy programowej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe. prawidłowo

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MUZYKI KLASA CZWARTA. WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń:

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MUZYKI KLASA CZWARTA. WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: ROZKŁAD MATERIAŁU Z MUZYKI KLASA CZWARTA Nr lekcji TEMAT w ujęciu problemowym 1 Zaczynamy muzyczne przygody. Organizacja pracy. 2 Dźwięki gamy dobrze znamy. Gama C-dur, nazwy solmizacyjne dźwięków. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,

prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego, Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki klasa 4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego, prawidłowo

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania potrafi: 1) zna podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama, akord)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. ,,MUZYKA kl. IV, VI, VII

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. ,,MUZYKA kl. IV, VI, VII KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW,,MUZYKA kl. IV, VI, VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania: 1) Zna podstawowe pojęcia muzyczne

Bardziej szczegółowo

MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I)

MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I) MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I) Ocenie podlega: 1) umiejętność w zakresie: śpiewania; grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce; tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: Anna Florczak. Rok szkolny 2018/2019,2019/2020. Kędzierzyn-Koźle

Nauczyciel: Anna Florczak. Rok szkolny 2018/2019,2019/2020. Kędzierzyn-Koźle Kryteria oceniania z muzyki dla II etapu edukacyjnego dla klasy 4 szkoły podstawowej Dostosowane do potrzeb i możliwości oraz tempa pracy uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej nr12 im. kadeta Zygmunta

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną

Bardziej szczegółowo

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki Kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się poprzez: test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów po pierwszym etapie nauki oraz test na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedmiot: muzyka Klasa: 4 Rok szkolny: 2017/18 Nauczyciel: Marek Lebdowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu TEMAT Zaczynamy muzyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA V MAŁGORZATA WINKOWSKA. Lekcja muzyki - WYD.: NOWA ERA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA V MAŁGORZATA WINKOWSKA. Lekcja muzyki - WYD.: NOWA ERA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA V MAŁGORZATA WINKOWSKA Lekcja muzyki - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania. - śpiewa w grupie - wykonuje gamę C-dur za pomocą solmizacji, - wyjaśnia, co to są gama i solmizacja.

Wymagania. - śpiewa w grupie - wykonuje gamę C-dur za pomocą solmizacji, - wyjaśnia, co to są gama i solmizacja. Roczny plan pracy z muzyki do programu nauczania Lekcja muzyki klasa 4 Zaczynamy muzyczne przygody. Lekcja organizacyjna. Przedmiotowy system oceniania I.1.1, I.1.3, I.3.1, II.1.1 Lekcja, na której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania. śpiewa piosenkę Klucz wiolinowy, wyjaśnia oznaczenia stosowane w zapisie nutowym, wskazuje w zapisie nutowym poznane symbole muzyczne.

Wymagania. śpiewa piosenkę Klucz wiolinowy, wyjaśnia oznaczenia stosowane w zapisie nutowym, wskazuje w zapisie nutowym poznane symbole muzyczne. Roczny plan pracy z muzyki do programu nauczania Lekcja muzyki klasa 5 Zaczynamy muzyczne przygody. Lekcja organizacyjna. Przedmiotowy system oceniania I.1.6, Lekcja, na której uczniowie i nauczyciel poznają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki

Wymagania edukacyjne z muzyki Wymagania edukacyjne z muzyki 1.Ocenie na lekcjach muzyki podlegają; a) umiejętności w zakresie: ~ śpiew; ~ gra na instrumentach; ~ tworzenie muzyki; ~ ruch przy muzyce; ~ tworzenie wypowiedzi o muzyce,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII 1.WYMAGANIA EDUKACYJNE. Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z muzyki klasa 4 Ocena Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Wymagania edukacyjne Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. uczęszcza na zajęcia, sporadycznie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia, co to są gama i solmizacja. utwór Jesienne nutki z wykorzystanie m fonogestyki. - śpiewa solo. piosenkę Kot na klawiszach

- wyjaśnia, co to są gama i solmizacja. utwór Jesienne nutki z wykorzystanie m fonogestyki. - śpiewa solo. piosenkę Kot na klawiszach TEMAT w ujęciu problemowy m (do zapisania w dzienniku) 1.Zaczynam y muzyczne przygody. Organizacja pracy 2. Dźwięki gamy dobrze znamy. Gama C-dur, nazwy solmizacyjne 3. Dźwięki gamy dobrze znamy. Gama

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MUZYKI NA POSZCZEGÓLNĄ OCENĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4:

OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MUZYKI NA POSZCZEGÓLNĄ OCENĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4: OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MUZYKI NA POSZCZEGÓLNĄ OCENĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym

Bardziej szczegółowo

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach NR LEKCJI/ MIESIĄC TEMAT LEKCJI MATERIAŁ DO REALIZACJI WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI Kryteria oceniania Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach 1. Ocenie na lekcjach muzyki podlegają; a) umiejętności w zakresie: śpiew; gra na instrumentach;

Bardziej szczegółowo

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki OCENIANIE PRZEDMIOTOWE - MUZYKA 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce (zeszyt, podręcznik, instrument,

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nr lekcji/ miesiąc* Temat** Materiał do realizacji Wymagania podstawowe uczeń potrafi: Wymagania

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. Dział II - Rozwijanie wyobraźni i umiejętności muzycznych

MUZYKA. Dział II - Rozwijanie wyobraźni i umiejętności muzycznych MUZYKA Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów KLASA VI Obszary aktywności: Dział I - Ekspresja Muzyczna l. Śpiew jako źródło przeżycia estetycznego. 2. Gra na instrumentach jako sposób rozwijania aktywności

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VII Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach W nowej podstawie programowej na realizację treści nauczania dla przedmiotu muzyka na drugim

Bardziej szczegółowo

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach W nowej podstawie programowej na realizację treści nauczania dla przedmiotu muzyka na drugim

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V materiał nauczania i wymagania edukacyjne

MUZYKA - KLASA V materiał nauczania i wymagania edukacyjne MUZYKA - KLASA V materiał nauczania i wymagania edukacyjne Temat Materiał nauczania Odniesienia do nowej podstawy programowej piosenka z wędrownych szlaków 1.1, 1.2., dźwiękowa pocztówka z wakacji 2.2,

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV materiał nauczania i wymagania edukacyjne

MUZYKA - KLASA IV materiał nauczania i wymagania edukacyjne MUZYKA - KLASA IV materiał nauczania i wymagania edukacyjne Temat Treści nauczania Odniesienia do nowej podstawy programowej 1.1, Kartka z kalendarza : pierwszy dzień jesieni 2.2, 2.3, 2.5 muzyczny kontrakt

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z muzyki w szkole podstawowej dla kl. IV i VII SP Ocenie z muzyki powinny podlegać: 1) umiejętności w zakresie: śpiewania; grania

Kryteria oceniania z muzyki w szkole podstawowej dla kl. IV i VII SP Ocenie z muzyki powinny podlegać: 1) umiejętności w zakresie: śpiewania; grania Kryteria oceniania z muzyki w szkole podstawowej dla kl. IV i VII SP Ocenie z muzyki powinny podlegać: 1) umiejętności w zakresie: śpiewania; grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI Obowiązuje od 1.09.2014r. 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. Nauczyciel zapozna uczniów z PSO do 16 września.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAZ MUZYKI W KLASACH IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAZ MUZYKI W KLASACH IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAZ MUZYKI W KLASACH IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ Edukacja muzyczna w szkole podstawowej ma na celu umożliwienie uczniom zdobycia

Bardziej szczegółowo

Muzyka klasa 5 Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki:

Muzyka klasa 5 Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki: Muzyka klasa 5 Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki: Przy wystawianiu oceny z muzyki będzie brany pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ Edukacja muzyczna w szkole podstawowej ma na celu umożliwienie uczniom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia znaczenie terminu rytm rozpoznaje wartości rytmiczne nut i pauz śpiewa piosenkę w grupie

wyjaśnia znaczenie terminu rytm rozpoznaje wartości rytmiczne nut i pauz śpiewa piosenkę w grupie edukacyjne muzyka / kl. IV 1 / IX Co to jest muzyka? terminu muzyka przestrzega zasad ujętych w kontrakcie 2 / IX Zaczynamy od głosu różnicuje dźwięki wysokie i niskie wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń 1 :

Wymagania podstawowe Uczeń 1 : 1 / IX Gesty, które odczarowują muzykę 2 / IX Muzyczny warsztat rytm i metrum 3 / IX Dźwięki gamy w melodie zamieniamy 4 / IX Gramy na flecie dźwięki e 2, f 2 5 / X Gramy na flecie dźwięki g 2, a 2, fis

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy V edukacyjne z muzyki dla klasy V podstawowe stosuje gestodźwięki i rozumie ich znaczenie wykonuje rytmy za pomocą gestodźwięków wyjaśnia znaczenie kropki przy nucie wykonuje w grupie ćwiczenia rytmiczne

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Muzyka klasa 4 Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki:

Muzyka klasa 4 Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki: Muzyka klasa 4 Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki: Przy wystawianiu oceny z muzyki będzie brany pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VII

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VII Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO Przedmiot MUZYKA w klasach IV VII Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019

PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019 PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019 Wymagania programowe opracowano zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI

Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI I. Główne założenia PSO. II. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV -VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. H. Sienkiewicza w Promniku

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV -VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. H. Sienkiewicza w Promniku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV -VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Sienkiewicza w Promniku 1 Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV Monika Gromek, Grażyna Kilbach

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nr lekcji / miesiąc TEMAT w ujęciu problemowym (do zapisania w dzienniku) 1 / IX Zaczynamy muzyczne przygody organizacja pracy 2 / IX Dźwięki gamy dobrze znamy. Gama C-dur, nazwy solmizacyjne dźwięków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz: śpiewa piosenkę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV

Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV Muzyka wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z muzyki dla klasy V. Wymagania podstawowe Uczeń:

Rozkład materiału z muzyki dla klasy V. Wymagania podstawowe Uczeń: 1 1 Lekcja organizacyjna. Nauka piosenki przy akompaniamencie gitary. 2 Gesty, które odczarowują muzykę 3 Muzyczny warsztat rytm i metrum 4 Dźwięki gamy w melodie zamieniamy Rozkład materiału z muzyki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna oceniania z przedmiotu muzyka w klasie IV

Karta informacyjna oceniania z przedmiotu muzyka w klasie IV Karta informacyjna oceniania z przedmiotu muzyka w klasie IV Nauczyciel Beata Szewczyk -Śliwa 1.Na lekcje muzyki uczeń ma obowiązek przynosić podręcznik zeszyt instrumenty muzyczne ( flet prosty, dzwonki

Bardziej szczegółowo

potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie,

potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie, WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ MUZYKA V Ocenie bieżącej podlegają : 1 ) przygotowanie ucznia do zajęć, 2) uczestnictwo w zajęciach, 3) zaangażowanie ucznia w działania muzyczne, Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA IV Nr lekcji/ miesiąc* Temat** Materiał do realizacji Wymagania podstawowe uczeń potrafi: Wymagania ponadpodstawowe uczeń potrafi: Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej Temat lekcji Przypomnienie piosenki Zawsze razem. Elementy dzieła muzycznego i ich zmiany zabawy ruchowe. Gramy na Nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki klasa IV. rok szkolny 2018/2019 Program: Muzyka. Program nauczania muzyki w klasach IV-VII Teresa Wójcik, Śpiew

Wymagania edukacyjne z muzyki klasa IV. rok szkolny 2018/2019 Program: Muzyka. Program nauczania muzyki w klasach IV-VII Teresa Wójcik, Śpiew Wymagania edukacyjne z muzyki klasa IV rok szkolny 2018/2019 Program: Muzyka. Program nauczania muzyki w klasach IV-VII Teresa Wójcik, wydawnictwo: Mac Edukacja Nauczyciel: Joanna Wieczorek Śpiew Wymagania

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne

MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne Temat Materiał nauczania Odniesienia do nowej podstawy programowej LEKCJA 1 Ostatnie letnie wyprawy piosenka Cza-cza na koniec lata nauka kroków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl IV i VII w związku z realizacją programu nauczania ogólnego muzyki w kl IV VII szkoły podstawowej: Lekcja muzyki Moniki Gromek i Grażyny Kilbach, wyd. Nowa Era.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Szkole Podstawowej Nr 4 w klasach IV-VII. mgr Kamil Szczechla

ZASADY OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Szkole Podstawowej Nr 4 w klasach IV-VII. mgr Kamil Szczechla ZASADY OCENIANIA na lekcjach MUZYKI w Szkole Podstawowej Nr 4 w klasach IV-VII mgr Kamil Szczechla Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają główne ramy i wartości określone w Zasadach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Za nami wakacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: prawidłowo i samodzielnie śpiewa piosenkę z podręcznika oraz repertuaru dodatkowego, prawidłowo i samodzielnie gra

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III II ETAP EDUKACYJNY - MUZYKA KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ W UZDOLNIENIACH UCZNIÓW NA OCENĘ Z TEGO PRZEDMIOTU W ZNACZYM STOPNIU BĘDZIE WPŁYWAĆ: Aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA V. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA V. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach LEKCJA MUZYKI ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PLANEM WYNIKOWYM KLASA V Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach NR LEKCJI/ MIESIĄC TEMAT LEKCJI MATERIAŁ DO REALIZACJI WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń potrafi: WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH nauczyciel: Aneta Kiełpińska I. Specyfika oceniania przedmiotu muzyka. Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH nauczyciel: A. Kiełpińska I. Dokumenty określające PSO: Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo