INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH"

Transkrypt

1 PPUH EGAZ ul. Barlickiegon RADOM tel. (48) , tel./fax (48) INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-110, KG-111, KG-12(*), KG-13(*), KG-14(*), KG-16(*), KG-18(*). Druga cyfra ilość palników * - odmiana układu palników.

2 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe serii KG-110, KG-111, KG-12(*), KG-13(*), KG-14(*), KG-16(*), KG-18(*) oraz kuchenki gazowe serii KG-720, 740, 760, 720 G wyposażone są w palniki o dużej mocy ze stabilizacją płomieni i spełniają wymagania wg PN-EN :1998 Charakterystyka palników Palnik TRIPLA CORONA: Rodzaj gazu Ciśnienie Moc cieplna Średnica dyszy nominalne [kpa] [kw] [mm] Gaz ziemny E(G20) 2,0 4,5 1,65 p Gaz płynny B/P(G30) 3,6 4,5 1,05 p Gaz ziemny Ls(GZ350) 1,3 4,5 2,20 n Gaz ziemny Lw(GZ410) 2,0 4,5 1,80 n Palnik ULTRA RAPID Rodzaj gazu Ciśnienie Moc cieplna Średnica dyszy nominalne [kpa] [kw] [mm] Gaz ziemny E(G20) 2,0 4,5 1,65 p Gaz płynny B/P(G30) 3,6 4,5 1,05 p Gaz ziemny Ls(GZ350) 1,3 4,5 2,20 n Gaz ziemny Lw(GZ410) 2,0 4,5 1,80 p p - płaska n - nawiercana

3 Charakterystyka kuchenek Kuchenka oznaczona symbolem KG Ø325 Zaczep rusztu Ø280 Żebro rusztu Część zagięta nogi - kuchenka posiada palnik ULTRA RAPID, - max moc cieplna kuchenki 4,5 kw, - sprawność cieplna palnika 61% - wymiary [mm]: wysokość 230, szerokość 325, głębokość ciężar 3 kg - kuchenka może być obciążona naczyniem o masie 50 kg. Uwaga! Zaczepy znajdujące się na spodniej części rusztu kuchenki KG-110 muszą znajdować się pod zagiętą częścią nogi, na której opiera się żebro rusztu. W innym położeniu ruszt jest niestabilny co grozi wywróceniem naczynia z gotującą się zawartością!

4 Kuchenka oznaczona symbolem KG kuchenka posiada palnik TRIPLA CORONA, - max moc cieplna kuchenki 4,5 kw, - sprawność cieplna palnika 60%, - wymiary [mm]: wysokość 380, szerokość 600, głębokość ciężar 17 kg, - kuchenka może być obciążona naczyniem o masie 100 kg.

5 Kuchenka oznaczona symbolem KG-12(*) kuchenka KG-120 posiada palniki: TRIPLA CORONA i PESCIERA, - kuchenka KG-121 posiada palniki: TRIPLA CORONA i ULTRA RAPID, - kuchenka KG-122 posiada palniki: TRIPLA CORONA i TRIPLA CORONA, - max moc cieplna kuchenek 9 kw, - sprawność cieplna palników TRIPLA CORONA, ULTRA RAPID (UR) 61%, - wymiary [mm]: wysokość 380, szerokość 900, głębokość ciężar 19,5 kg, - każdy palnik kuchenki może być obciążony naczyniem o masie 100 kg.

6 Kuchenka oznaczona symbolem KG-13(*) kuchenka KG-130 posiada palniki: TRIPLA CORONA, ULTA RAPID, PESCIERA, - kuchenka KG-131 posiada palniki: TRIPLA CORONA, PESCIERA, TRIPLA CORONA, - kuchenka KG-132 posiada palniki: TRIPLA CORONA, TRIPLA CORONA, TRIPLA CORONA, - max moc cieplna kuchenek 13,5 kw, - sprawność cieplna palników TRIPLA CORONA, ULTRA RAPID (UR) 61%, - wymiary [mm]: wysokość 380, szerokość 1200, głębokość ciężar 26,5 kg, - każdy palnik kuchenki może być obciążony naczyniem o masie 100 kg.

7 Kuchenka oznaczona symbolem KG-14(*) kuchenka w podstawowej wersji KG-140 posiada palniki: 4 x TRIPLA CORONA, - max moc cieplna kuchenek 18 kw, - sprawność cieplna palnika 61%, - wymiary [mm]: wysokość 850, szerokość 1900, głębokość ciężar 55 kg, - każdy palnik kuchenki może być obciążony naczyniem o masie 100 kg.

8 Kuchenka oznaczona symbolem KG-14(*) (kwadrat) kuchenka w podstawowej wersji KG-144 posiada palniki: 4 x TRIPLA CORONA, - max moc cieplna kuchenek 18 kw, - sprawność cieplna palnika 61%, - wymiary [mm]: wysokość 850, szerokość 900, głębokość ciężar 40 kg, - każdy palnik kuchenki może być obciążony naczyniem o masie 100 kg.

9 Kuchenka oznaczona symbolem KG-16(*) kuchenka w podstawowej wersji KG-161 posiada palniki: 6 x TRIPLA CORONA - max moc cieplna kuchenek 27 kw, - sprawność cieplna palników TRIPLA CORONA 61%, - PESCIERA palnik specjalnego przeznaczenia, - wymiary [mm]: wysokość 850, szerokość 1200, głębokość ciężar 70 kg, - każdy palnik kuchenki może być obciążony naczyniem o masie 100 kg.

10 Kuchenka oznaczona symbolem KG-18(*) kuchenka KG-180 posiada palniki: 8 x TRIPLA CORONA - max moc cieplna kuchenek 36 kw, - sprawność cieplna palnika 61%, - wymiary [mm]: wysokość 850, szerokość 1900, głębokość ciężar 75 kg, - każdy palnik kuchenki może być obciążony naczyniem o masie 100 kg.

11 Oznaczenie położeń kurka Ilość gazu dopływającego do palnika jest regulowana przez kurek gazowy. Kurek umożliwia uzyskanie na palniku płomienia w zakresie od pełnego (pełna moc) do płomienia minimalnego (ok. 1/4 mocy pełnej). Zmiana mocy palnika regulowana jest przez obrót pokrętła w lewo od położenia 0 do położenia pełna moc minimalnej. Dalszy obrót pokrętła sterującego powoduje zmniejszenie mocy palnika aż do mocy zamknięte pełna moc minimalna moc Kuchenki dostosowane są do spalania gazów ziemnych: grupy E; Ls; Lw (G20, GZ350, GZ410) oraz propano-butanu (G30). 2. Użytkowanie Przed użytkowaniem kuchni należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie górnych części palnika. Aluminiowy pierścień ogniowy powinien być nałożony na aluminiowy kołpak. Są one tak skonstruowane, że nie powinno być kłopotów z ich prawidłowym ułożeniem. Prawidłowo nałożony na kołpak pierścień ogniowy nie daje się obrócić wokół swojej osi. Na tak ułożone części aluminiowe palnika nakładamy emaliowane nakrywki. Po każdym czyszczeniu palnika należy skontrolować jego prawidłowe nałożenie. Nieprawidłowe ułożenie aluminiowych części palnika (pierścienia ogniowego i kołpaka) może spowodować ich zniszczenie podczas eksploatacji kuchenki. Zmiana rodzaju gazu zasilającego Czynności związane z przystosowaniem kuchenki do spalania określonego rodzaju gazu powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych i serwisu. Przystosowanie kuchenki do spalania gazu ziemnego lub propano-butanu polega na wymianie dyszy w palniku gazowym oraz regulacji przepływu zmniejszonego. Otwieranie dopływu gazu do palnika Wszystkie kuchenki posiadają zabezpieczenia przeciwwypływowe. W celu zapalenia palnika należy postępować następująco: Dla gazu propan-butan: 1. Otworzyć zawór na butli z propono-butanem wyposażonej w reduktor do gazu propanbutan. 2. Wcisnąć pokrętło sterujące. 3. Przekręcić wciśnięte pokrętło w położenie pełny przepływ (ruch przeciwny do ruchu

12 wskazówek zegara). 4. Zapalić gaz i przytrzymać wciśnięte pokrętło około 10 sek. (czas potrzebny do zadziałania zabezpieczenia). 5. Po zakończeniu pracy palnika zamknąć dopływ gazu przez odwrócenie pokrętła w położenie zamknięte (ruch zgodny z ruche m wskazówek zegara). UWAGA: Gdy korzystamy z propano-butanu, przed zakończeniem pracy kuchenki należy najpierw zamknąć zawór na butli a następnie zamknąć kurek palnika (kurki palników). Dla gazu ziemnego postępujemy zgodnie z punktami 2,3,4 i 5.) UWAGI DLA INSTALATORA: Pomieszczenia, w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych powinny spełniać warunki bezpieczeństwa budowlanego. Pomieszczenia te powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzaniem spalin do pomieszczenia należy umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do kanałów spalinowych, przy czym do urządzeń o mocy cieplnej większej niż 30 kw należy instalować czujniki wyłaczające urządzenie w przypadku zaniku ciągu kominowego. (Dz. Ustaw Nr 75 z dnia poz ust. 10). Kuchenkę należy ustawić w miejscu umożliwiającym łatwy do niej dostęp, w oddaleniu od przedmiotów palnych i ścian. Kuchenka może być przyłączania do butli z propano-butanem lub do instalacji gazowej tylko przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania usług instalatorskich. Adaptacje kuchenki na inny rodzaj gazu powinien wykonać autoryzowany instalator. Kuchenka na gaz płynny powinna być podłączona do przewodu giętkiego (przewód do gazu propan-butan posiadający znak bezpieczeństwa B ) za pośrednictwem rury stalowej bez szwu o długości co najmniej 50 cm. Przewód powinien być na obu końcach zabezpieczony przed zsunięciem opaskami zaciskowymi. Długość przewodu nie może być mniejsza niż 1,2 mb i nie może być większa niż 3,0 mb. Butla z propano-butanem (B/P) musi być wyposażona w reduktor ciśnienia gazu do 3,6 kpa. Kuchenka na gaz ziemny (E, Ls, Lw) powinna być przyłączona na sztywno do instalacji gazowej wewnątrz budynku. Należy użyć dwuzłączki i rury 1/2 bez szwu. Kuchenka ma końcówkę przyłączeniową z gwintem R 1/2. Kuchenka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 50 cm od naroża ścian, mebli i innych elementów palnych. Po przyłączeniu kuchenki należy dokonać regulacji przepływu minimalnego w kurku sterującym. W tym celu należy odpowiednio wkręcając lub wykręcając wkręt umieszczony obok trzpienia kurka ustawić przepływ gazu o takiej wielkości, aby płomień nie gasł przy zmianie położenia pokrętła z pełnego przepływu na minimalne. Kubatura pomieszczenia powinna spełniać zależność: moc kuchenki [W] : kubatura pomieszczenia [m 3 ] < 175W/m 3. Kuchenki dostosowane do gazu propan-butan nie mogą być instalowane poniżej poziomu powierzchni gruntu (np. piwnice) a także w pomieszczeniu nie może być więcej niż dwie 11 kg butle z propano-butanem w pomieszczeniu. Butle należy umieszczać w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece, itp.) z wyłączeniem zestawu z szafkami na butle. Butli nie umieszczać w sąsiedztwie innych urządzeń powodujących iskrzenie. Butle umieszcza w pozycji pionowej oraz zabezpieczać przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem. Temperatura pomieszczeń w których instaluje się butle nie może przekraczać 35 o C.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PPUH EGAZ. UL. BARLICKIEGO RADOM TEL TEL./FAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI PPUH EGAZ. UL. BARLICKIEGO RADOM TEL TEL./FAX PPUH EGAZ UL. BARLICKIEGO 8 26-600 RADOM TEL. 48 384 40 52 TEL./FAX 48 384 47 07 e-mail: egaz@egaz.com.pl www.egaz.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWO-ELEKTRYCZNYCH oraz KUCHNI ELEKTRYCZNYCH KGE-1,

Bardziej szczegółowo

PPUH EGAZ Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) , tel./fax (48) INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIKA GAZOWEGO typu PG-1

PPUH EGAZ Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) , tel./fax (48) INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIKA GAZOWEGO typu PG-1 PPUH EGAZ 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIKA GAZOWEGO typu PG-1 Szanowni Państwo! Staliście się Państwo użytkownikami nowego piekarnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM PPUH EGAZ UL. BARLICKIEGO 8 26-600 RADOM TEL. 48 384 40 52 TEL./FAX 48 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM TGP-420/PG-1; TGP-424/PG-1; TGP-425/PG-1; TGP-632/PG-1; TGP-637/PG-1;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM PPUH EGAZ UL. BARLICKIEGO 8 26 600 RADOM TEL. 48 3844052 TEL./FAX 48 3844707 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM TYP: TG 845 PKE-1; TG 840 PKE-1; TG 836 PKE-1;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM PPUH EGAZ UL. BARLICKIEGO 8 26 600 RADOM TEL. 48 3844052 TEL./FAX 48 3844707 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM TYP: TG 420 PKE-1; TG 424 PKE-1; TG 425 PKE-1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Typ: Taboret gazowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Typ: Taboret gazowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Typ: Taboret gazowy 1. Przeznaczenie taboretu...3 2. Opis urządzenia.3 3. Wskazówki bezpieczeństwa...3 4. Charakterystyka urządzenia...4 5. Obsługa...4 6. Instrukcja obsługi dla instalatora...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM PPUH EGAZ UL. BARLICKIEGO 8 26 600 RADOM TEL. 48 3844052 TEL./FAX 48 3844707 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM TYP: TG 420 PKE-1; TG 424 PKE-1 TG 425 PKE-1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH I TABORETÓW GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH I TABORETÓW GAZOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI GAZOWYCH I TABORETÓW GAZOWYCH TG-1(*)(**); TG-2(*)(**); TG-3(*)(**); KG-1(*)(**); KG-2(*)(**); KG-3(*)(**); KG-4(*)(**) KG-6(*)(**); KG-8(*)(**) Pierwsza cyfra wskazuje ilość

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. Cyfra wskazuje ilość palników, (*)- odmiana układu palników określająca moc cieplną. (**)-typ kuchni ze względu na gabaryt i wyposażenie. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka Warszawa tel.: fax:

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka Warszawa tel.: fax: tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. DANE TECHNICZNE. 3. INSTALACJA....... 4. ZASADY BHP... 5. OBSŁUGA URZĄDZENIA.... 6. PAKOWANIE,

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka Warszawa tel.: fax:

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka Warszawa tel.: fax: Cyfra wskazuje ilość palników, (*)- odmiana układu palników określająca moc cieplną. (**)-typ kuchni ze względu na gabaryt i wyposażenie. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul.staniewicka Warszawa tel.: fax:

STALGAST Radom sp. z o.o. ul.staniewicka Warszawa tel.: fax: STALGAST Radom sp. z o.o. ul.staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. DANE TECHNICZNE. 3. INSTALACJA.......

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. NIKE STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka Warszawa tel.: fax:

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka Warszawa tel.: fax: Cyfra wskazuje ilość palników, (*)- odmiana układu palników określająca moc cieplną. (**)-typ kuchni ze względu na gabaryt i wyposażenie. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Warszawa tel.: fax:

Warszawa tel.: fax: STALGAST Radom sp. z o.o. ul.staniewicka 5 03-310 03 310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. DANE TECHNICZNE. 3.

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas INFORMACJA TECHNICZNA ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas Art. FPG1 przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka stała Art. FPG1-R przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka ruchoma Art. FPG1-K przyłącza:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

Warszawa tel.: fax:

Warszawa tel.: fax: STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 03 310 Warszawa 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. DANE TECHNICZNE. 3. INSTALACJA....... 4. ZASADY BHP... 5. OBSŁUGA URZĄDZENIA.... 6. PAKOWANIE, ŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

Piec Gazowy Carvin

Piec Gazowy Carvin Kominki GODIN Polska ul. Wielicka 25 30-552 Kraków www.godin.com.pl biuro@godin.com.pl tel/ fax 012 261 17 10 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec Gazowy Carvin 366401 1 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA średnica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

TABORETY GAZOWE GSPE-600, GSPE-600 NG

TABORETY GAZOWE GSPE-600, GSPE-600 NG TABORETY GAZOWE GSPE-600, GSPE-600 NG GSPE-600H, GSPE-600H NG GSPE-1200, GSPE-1200 NG E Manual instructions Installation and Operation T Manuel talimatları Kurulum ve Çalıştırma E Manual de instrucciones

Bardziej szczegółowo

Kuchenka gazowa 3-palnikowa

Kuchenka gazowa 3-palnikowa Kuchenka gazowa 3-palnikowa Model ME-1518 Instrukcja oryginalna w języku polskim Gratulujemy zakupu produktu marki Metrox. Poniżej zostały przedstawione ważne informacje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

KUCHENKI GAZOWE WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ ORAZ W TURYSTYCE

KUCHENKI GAZOWE WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ ORAZ W TURYSTYCE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNYCH KUCHENEK GAZOWYCH 2-palnikowe: SMILE-KN-02/1K i SMILE-KN-02/1KB 3-palnikowe: SMILE-KN-03/1K i SMILE-KN-03/1KB KUCHENKI GAZOWE WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

Bardziej szczegółowo

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop EOLO B Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop Nagrzewnice gazowe Eolo B doskonale sprawdzają się włączone w system kanałów wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu kondensacji w modelach BC, urządzenie potrafi

Bardziej szczegółowo

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO TORUS EKOMAT - SR Kocioł, który oddajemy Państwu jest produktem najwyższej jakości. Kilka minut uważnej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczędzić czas

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI WAŻNE INFORMACJE, WSKAZÓWKI I ZALECENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI WAŻNE INFORMACJE, WSKAZÓWKI I ZALECENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szanowni użytkownicy, zakupili Państwo produkt z naszej nowej serii kuchni gazowych. Naszym życzeniem jest, by produkt nasz dobrze Państwu służył. Podczas jego użytkowania

Bardziej szczegółowo

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60 Solar control Kondensacyjny gazowo-słoneczny podgrzewacz wody, ze zintegrowanym solarnym wymiennikiem ciepła do pomieszczeń, sprawność 107%

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA GAZOWA 900.KG KG KG-6

KUCHNIA GAZOWA 900.KG KG KG-6 Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Sp. z o. o. ul.pocztowa 30 66-600 Krosno Odrzańskie tel. (0-68) 3835273 centrala fax (0-68) 3835461 tel. (0-68) 3835324 zbyt www.kromet.com.pl e-mail Zbyt@kromet.com.pl

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 4 252 Seria 02 Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 VCI31... Zawory obrotowe czterodrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN20 40 k vs 6,3 25

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

Paliwa spalane w kotłach Multiplex MCL: drewno, węgiel, brykiety. Po zamontowaniu palnika: gaz, olej, olej przepracowany

Paliwa spalane w kotłach Multiplex MCL: drewno, węgiel, brykiety. Po zamontowaniu palnika: gaz, olej, olej przepracowany TYP KOTŁA Multiplex MCL 20 MCL 28 MCL 35 MCL 42 MCL 50 MCL 60 Moc nominalna kw 23 32 41 49 58 69 długość 850 950 1050 1150 1250 1350 Wymiary kotła w mm szerokość 670 670 670 670 670 670 wysokość 1350 1350

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA GAZOWA 000.KG-2L 000.KG-4L 000.KG-6L

KUCHNIA GAZOWA 000.KG-2L 000.KG-4L 000.KG-6L Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Sp. z o. o. ul.pocztowa 30 66-600 Krosno Odrzańskie tel. (0-68) 3835273 centrala fax (0-68) 3835461 tel. (0-68) 3835324 zbyt www.kromet.com.pl e-mail Zbyt@kromet.com.pl

Bardziej szczegółowo

TABORET GAZOWY TG-1(*)(**), TG-2(*)(**), TG-3(*)(**): , , , , , , KUCHNIA GAZOWA WOLNOSTOJĄCA

TABORET GAZOWY TG-1(*)(**), TG-2(*)(**), TG-3(*)(**): , , , , , , KUCHNIA GAZOWA WOLNOSTOJĄCA TABORET GAZOWY TG-1(*)(**), TG-2(*)(**), TG-3(*)(**): 773001, 773003, 773011, 773013, 773045, 773046, 773051 KUCHNIA GAZOWA WOLNOSTOJĄCA KG-1(*)(**), KG-2(*)(**), KG-4(*)(**), KG-6(*)(**): LINIA 700: 979511,

Bardziej szczegółowo

Promiennik gazowy GAS-4500Wt INSTRUKCJA OBSŁUGI

Promiennik gazowy GAS-4500Wt INSTRUKCJA OBSŁUGI Promiennik gazowy GAS-4500Wt INSTRUKCJA OBSŁUGI 1/7 Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Urządzenie należy użytkować zgodnie z panującymi regulacjami i instrukcjami bezpieczeństwa. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

BIOPLEX HL (23-69 kw)

BIOPLEX HL (23-69 kw) BIOPLEX HL (23-69 kw) TYP KOTŁA Bioplex HL 20 HL 28 HL 36 HL 45 HL 53 HL 60 Moc nominalna kw 23 32 41 52 61 69 długość 900 950 1050 1150 1250 1350 szerokość 1500 1500 1500 1500 1500 1500 wysokość 1350

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi i instalacji gazowych, zbiornikowych podgrzewaczy wody Richmond 5/16/00

INSTRUKCJA obsługi i instalacji gazowych, zbiornikowych podgrzewaczy wody Richmond 5/16/00 INSTRUKCJA obsługi i instalacji gazowych, zbiornikowych podgrzewaczy wody Richmond 5/16/00 Model: RICHMOND BEZKOMINOWE Typ: PL13SUV, PL20SUV, PL30SUV, PL40SUV Dopuszczenie do obrotu w Polsce wydane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE CHARAKTERYSTYKA OGRZEWACZY KONWEKCYJNYCH: Automatyczny system zapalania. Naciśniecie przycisku włączającego w celu

Bardziej szczegółowo

z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL

z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL Wskazówki do odprowadzenie spalin z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL 6 720 612 261-00.1O ZBS 16/83S-2 MA.. ZBS 22/120S-2 MA.. ZBS 30/150S-2 MA.. ZBS 16/170S-2 solar MA.. 6 720 612

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALOWANIA I KONSERWACJI GAZOWE POJEMNOŚCIOWE WISZĄCE PODGRZEWACZE WODY GVS 50 GVS 80 GVS 100 GVS 120R

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALOWANIA I KONSERWACJI GAZOWE POJEMNOŚCIOWE WISZĄCE PODGRZEWACZE WODY GVS 50 GVS 80 GVS 100 GVS 120R INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALOWANIA I KONSERWACJI GAZOWE POJEMNOŚCIOWE WISZĄCE PODGRZEWACZE WODY GVS 50 GVS 80 GVS 100 GVS 120R Szanowny Kliencie Dziękujemy za wybranie gazowego wiszącego pojemnościowego podgrzewacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

Przewód spalinowy CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA Pl (02.04) OSW O

Przewód spalinowy CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA Pl (02.04) OSW O Przewód spalinowy 6 720 610 665-00.1O CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 Objaśnienie symboli 2 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko

Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko 29.11.2015 r. w Manufakturze w Łodzi w ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów pn. Zgaś Ryzyko przeprowadzona zostanie akcja edukacyjno-promocyjna

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOMAX 100 LW. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 100 LW

VIESMANN VITOMAX 100 LW. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 100 LW VIESMANN VITOMAX 100 LW Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniudo110 C Znamionowa moc cieplna od 2,3 do 6,0 MW Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie

Bardziej szczegółowo

JAWORSKA GRAZYNA USŁUGI PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa. Ul. F. Chopina 71 B, Krosno. Tel. kom

JAWORSKA GRAZYNA USŁUGI PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa. Ul. F. Chopina 71 B, Krosno. Tel. kom 1 JAWORSKA GRAZYNA USŁUGI PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa Ul. F. Chopina 71 B, 38-400 Krosno Tel. kom. 0-605057068 e-mail: jgtermo@op.pl NAZWA OBIEKTU-ZADANIE: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Twister. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190. Innovation has a name.

Twister. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190. Innovation has a name. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190 Kondensacyjny kocioł wodny do pomieszczeń, sprawność 106% Zbiornik ze stali nierdzewnej Brak anod, prosta obsługa Palnik Premix Low-NOx

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji BEMAR WODNY GAZOWY Modele: LINIA 900 LINIA 700

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji KUCHNIE GAZOWE LINIA 700 MODEL: G- przyłącze

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM KUCHNIA GAZOWA NASTAWNA

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM KUCHNIA GAZOWA NASTAWNA KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM KGPG-4(*)(**), KGPG-6(*)(**): 9710110, 9710130, 9710210, 9710230, 9710310, 9710330, 9711110, 9711130, 9711210, 9711230 KUCHNIA GAZOWA NASTAWNA KG-2(*)(**), KG-4(*)(**),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I SERWISU

INSTRUKCJA MONTAŻU I SERWISU PROMIENNIKI CERAMICZNE TYP FS Z ZAPŁONEM PÓŁAUTOMATYCZNYM I RĘCZNYM INSTRUKCJA MONTAŻU I SERWISU Nr instrukcji 05000242/5 OGRZEWANIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH PROMIENNIKI PÓŁAUTOMATYCZNE TYP FS 1. DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250 Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250 Spis treści: 1.Instrukcja montażu...3+5 2.Zalecane sposoby podłączenia kurtyny...6+7 3.Instalacja elektryczna...8 4.Naprawa, konserwacja

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

BFC Cyclone Emaliowany, kondensacyjny podgrzewacz gazowy

BFC Cyclone Emaliowany, kondensacyjny podgrzewacz gazowy Emaliowany, kondensacyjny podgrzewacz gazowy BFC - 8/0/0/0/80/100/10 Kondensacyjny podgrzewacz wody dla pomieszczeń, wysoka sprawność (109%) Elastyczne opcje w zakresie odprowadzania spalin (maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji. Instrukcja Obsługi

Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji. Instrukcja Obsługi Instrukcje montażowe i uwagi dotyczące konserwacji G34AX1-275670 G640AX1-240760 G760AX1-236639 Instrukcja Obsługi G34AX1-275670 G640AX1-240760 G760AX1-236639 COD. 04037PLGOREA - 17.09.09 OPIS PŁYT KUCHENNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros gazowy MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros gazowy MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros gazowy MODEL: 777373, 777374, 777375 v2.0-04.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Innovo Kondensacyjny, wysokoefektywny podgrzewacz wody

Innovo Kondensacyjny, wysokoefektywny podgrzewacz wody Kondensacyjny, wysokoefektywny podgrzewacz wody IR 12-160/20-160/12-200/20-200/24-245/32-245/ 24-285/32-285/32-380 Kondensacyjny, wysokoefektywny podgrzewacz wody dla pomieszczeń Palink z automatycznym

Bardziej szczegółowo

APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA

APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA Mszczonów, dnia 16.11.2010 r. SO 5327/14/10 APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA DO MIESZKAŃCÓW GMINY Szanowni Państwo! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera wiele osób,

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

ISU-267:2006 SPIS TREŚCI

ISU-267:2006 SPIS TREŚCI ISU267:2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1 1.1. WAŻNE WSKAZÓWKI 2 2. OPIS URZĄDZENIA 2 2.1. Cechy techniczne 2 2.2. Budowa i dane techniczne ogrzewacza 3 2.2.1. Główne zespoły (elementy) ogrzewacza 3 2.2.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

SGE Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody

SGE Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60 Solar control Kondensacyjny gazowo-słoneczny podgrzewacz wody, ze zintegrowanym solarnym wymiennikiem ciepła do pomieszczeń, sprawność 107%

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie gazem płynnym: gdzie umieścić kocioł?

Ogrzewanie gazem płynnym: gdzie umieścić kocioł? Ogrzewanie gazem płynnym: gdzie umieścić kocioł? Ogrzewanie gazem płynnym to alternatywa dla ogrzewania gazowego z sieci. Jeżeli nieruchomość nie ma dostępu do sieci, a budowa przyłącza jest nieekonomiczna,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne branżowe dla kotłowni

Wytyczne branżowe dla kotłowni Wytyczne branżowe dla kotłowni Kotłownie o mocy do 30 kw Lokalizacja Zgodnie z PN-B-02431-1 kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZB 3/5-16 A ZB 7/11-22 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A

ZB 3/5-16 A ZB 7/11-22 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A Przewód spalinowy ZB 3/5-16 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A 6 720 610 335 (02.05) OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ Kuchnie Gazowe spl - 33 G / spl - 66 g / SPL - 99 5G / SPL 99 G Data 12 / 2007 Spis treści Oświadczenie zgodności z normami 3 DANE techniczne

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

Przestawienie rodzaju gazu na LPG - Propan

Przestawienie rodzaju gazu na LPG - Propan Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Przestawienie rodzaju gazu na LPG - Propan kotła Vitodens 100-W, typ WB1B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYPOSAŻENIE: wanna (obudowa) lakierowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL,

DODATKOWE WYPOSAŻENIE: wanna (obudowa) lakierowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL, VKN5 wysokość 75mm WYPOSAŻENIE WYMIARY STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: wanna (obudowa) wykonana ze stali pokrytej ogniowo powłoką cynk-magnez, standardowo lakierowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, bardzo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Płyta grillowa MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Płyta grillowa MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Płyta grillowa MODEL: 777173, 777174 v2.0-04.14 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instrukcja dla instalatora

Instrukcja obsługi Instrukcja dla instalatora KUCHNIA GAZOWA NASTAWNA + PIEKARNIK ELEKTRYCZNY KG-4(*)(**), KG-6(*)(**) + piekarnik elektryczny: 9715110, 9715130, 9715210, 9715230, 9715310, 9715330, 9716110, 9716130, 9716210, 9716230, 9716310, 9716330,

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Plan instalacji. Pralnica PW 5105 EL AV/LP. pl - PL / 02

Plan instalacji. Pralnica PW 5105 EL AV/LP. pl - PL / 02 Plan instalacji Pralnica PW 5105 EL AV/LP pl - PL 07.15 09 235 410 / 02 09 235 410 / 02 2 Karta danych technicznych Pralka: Rodzaj grzania: PW 5105 AV/LP elektryczne (EL) Legenda: Skróty zakreślone

Bardziej szczegółowo

GAZOWY OPIEKACZ RUSZTO- WY (LAWA GRILL) 700.OGL-400, 700.OGL-800

GAZOWY OPIEKACZ RUSZTO- WY (LAWA GRILL) 700.OGL-400, 700.OGL-800 Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Sp. z o. o. ul.pocztowa 30 66-600 Krosno Odrzańskie tel. (0-68) 3835273 centrala fax (0-68) 3835461 tel. (0-68) 3835324 zbyt www.kromet.com.pl e-mail Zbyt@kromet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI GAZOWY WARNIK DO MAKARONU Mod: CPG9-05 CPG9-05-S CPG7-05 0 CPG9-05 G/W/D GV: zawór gazowy GA: zawór wodny PZ: zapalacz piezoelektryczny G; przyłącze gazu ¾ W;

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 131 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF41.. Korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Do montażu pomiędzy kołnierzami PN6, PN10, PN16 wg ISO 7005 Metaliczne szczelne zamknięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Kotły c.o na pellet drzewny HYDRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Kotły c.o na pellet drzewny HYDRO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Kotły c.o na pellet drzewny HYDRO www.cichewicz.pl Infolinia serwisowa: tel/fax 023 662 69 13 lub 601 845 339 serwis@cichewicz.pl Dział handlowy 605 580 131 2 WSTĘP Dziękujemy

Bardziej szczegółowo