Sprawy, które można załatwić przez epuap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawy, które można załatwić przez epuap"

Transkrypt

1 Sprawy, które można załatwić przez epuap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/33] epuap Platforma epuap udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowe usługi w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników epuap znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin. Wniosek o odpis aktu urodzenia Aby można było załatwiać różne sprawy w takich urzędach jak urzędy miast czy gmin, Urzędy Skarbowe, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych musimy posiadać złożony i potwierdzony wniosek o Profil Zaufany. W naszym materiale zakładamy, że taki Profil Zaufany już posiadamy. Logujemy się zatem na stronie Rysunek 1. Logowanie się do systemu Na stronie sprawdzimy jakie sprawy można załatwić poprzez platformę epuap. Rysunek 3. Strona główna Pod zakładką Katalog spraw sprawdzimy jakie sprawy możemy załatwić przez Internet w urzędach.

3 [2/33] epuap Rysunek 3. Katalog spraw Po kliknięciu odpowiedniej kategorii spraw przechodzimy do okna w którym wyświetli nam się lista najczęściej załatwianych spraw, które możemy załatwić w urzędach oraz ich liczba. W naszym przykładzie będziemy wnioskować o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, który będzie potrzebny do zawarcia związku małżeńskiego. Klikamy zatem kategorię Sprawy obywatelskie. Rysunek 4. Lista spraw z kategorii Sprawy obywatelskie Na powyższym rysunku widzimy listę najczęściej załatwianych spraw oraz ich ilość (149). Po kliknięciu odnośnika Akty stanu cywilnego wyświetla się lista spraw dotyczących tego obszaru.

4 [3/33] epuap Rysunek 4. Lista spraw z obszaru Akty stanu cywilnego W tym obszarze znajdują się trzy sprawy, które możemy załatwić przez Internet w Urzędzie Stanu Cywilnego. Klikamy Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. W kolejnym oknie klikamy przycisk Załatw sprawę. Rysunek 5. Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Rysunek 6. Pierwszy krok wypełniania formularza wniosku

5 [4/33] epuap W pierwszym kroku wypełniania formularza wniosku należy z listy wszystkich urzędów wybrać właściwy. U nas: Urząd Miasta Olsztyna. Klikamy przycisk Zaadresuj i zaznaczamy opcję Osoba fizyczna. Rysunek 7. Wypełnianie formularza wniosku o odpis aktu urodzenia Przewijamy ekran w dół i wypełniamy kolejne pola dialogu taj jak na poniższym rysunku. Rysunek 8. Kolejny krok wypełniania formularza wniosku Nie wypełniamy pól w obszarze Dane pełnomocnika.

6 [5/33] epuap Rysunek 9. Kolejna strona formularza wniosku Przewijamy ekran i przechodzimy do kolejnych pól, które należy wypełnić. Rysunek 10. Kolejny krok wypełnienia formularza wniosku W ostatnim kroku wypełniania formularza zaznaczamy odpowiednie opcje: ilość odpisów, dowód wniesienia odpowiedniej opłaty skarbowej.

7 [6/33] epuap Rysunek 11. Ostatni krok wypełniania formularza wniosku Po kliknięciu przycisku Dalej przejdziemy do podglądu wniosku. Jego ostatnia strona wygląda tak jak poniżej. Rysunek 12. Podgląd wypełnionego formularza wniosku Na tym etapie możemy podpisać dokument Profilem Zaufanym. W tym celu klikamy w przycisk Podpisz. Rysunek 13. Podpisanie wniosku

8 Wybieramy Podpisz Profilem Zaufanym [7/33] epuap Rysunek 14. Informacja o Profilu Zaufanym W kolejnym oknie mamy informacje o Profilu Zaufanym oraz podgląd wniosku. Aby podpisać wniosek klikamy przycisk Podpisz profilem zaufanym. Rysunek 15. Autoryzacja podpisania dokumentu profilem zaufanym System z niewiadomego nam powodu jeszcze raz spyta, czy chcemy podpisać. Musimy kliknąć Autoryzuj i podpisz dokument. Rysunek 16. Autoryzacja wniosku z użyciem Profilu zaufanego

9 [8/33] epuap Zostaniemy poproszeni o kod jednorazowy. Jeśli korzystamy z uwierzytelniania przez bank to będziemy przeniesieni na stronę banku by się zalogować (i następnie będziemy musieli podać kod autoryzacyjny). Rysunek 17. Autoryzacja wniosku Profilem Zaufanym Kiedy podamy kod, zostaniemy przeniesieni z powrotem na stronę epuap z podglądem formularza. Na tej stronie powinniśmy zobaczyć informację o prawidłowym podpisaniu dokumentu. Rysunek 18. Informacja o prawidłowym podpisie Profilem Zaufanym Teraz pozostaje jedynie kliknąć przycisk Wyślij. Wniosek o wydanie dowodu osobistego Inną sprawą, którą można załatwić przez platformę epuap jest wniosek o wydanie dowodu osobistego. Ta sprawa znajduje się również w kategorii Sprawy obywatelskie. Po zalogowaniu się na platformę, w kategorii Sprawy obywatelskie klikamy wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego. Powody otrzymania nowego dowodu osobistego mogą być różne, np. zaginięcie, zniszczenie czy też upływ terminu ważności. Przy wypełnianiu formularza wniosku trzeba mieć przygotowane zdjęcie w wersji elektronicznej. Zdjęcie to powinno mieć wymiary 492 x 610 pikseli, które musimy dołączyć do wniosku.

10 [9/33] epuap Rysunek 19. Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego Podobnie jak poprzednio w nowym oknie klikamy przycisk Załatw sprawę. Rysunek 20. Wniosek o wydanie dowodu osobistego Przewijając ekran wypełniamy kolejne pola dialogowe. Rysunek 21. Kolejny krok formularza wniosku

11 [10/33] epuap Rysunek 22. Kolejny krok formularza wniosku Rysunek 23. Ostatni krok wypełnienia formularza wniosku Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Zapisz. Przechodzimy do okna podglądu dokumentu. Rysunek 24. Podgląd dokumentu

12 Tu sprawdzamy poprawność danych i klikamy przycisk Dalej. [11/33] epuap W kolejnym oknie widzimy gotowy, wypełniony danymi dokument. Klikamy przycisk Podpisz. Rysunek 25. Podpisanie dokumentu Profilem Zaufanym W kolejnym oknie klikamy przycisk Podpisz Profilem Zaufanym Rysunek 26. Podpisanie wniosku Profilem Zaufanym W kolejnym oknie klikamy przycisk Autoryzuj i podpisz dokument. Podobnie jak poprzednio dokument autoryzujemy przez bank po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Rysunek 27. Autoryzacja dokumentu

13 [12/33] epuap Rysunek 28. Wysyłanie wniosku o wydanie dowodu osobistego Biuro podawcze przez epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest usługą, która pozwala obywatelowi na elektroniczne przesłanie pisma do urzędu, a urzędowi pozwala na gromadzenie pism. Przygotujemy pismo do US z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Uruchamiamy zatem stronę Logujemy się na nasze konto, klikając przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu. Po zalogowaniu się do systemu w polu Szukaj wpisujemy Urząd Skarbowy w Olsztynie. Rysunek 29. Wybór podmiotu do którego składamy pismo W obszarze Profil urzędu pojawia się właściwy. Przewijamy ekran w dół i klikamy okienko Inne sprawy urzędowe.

14 [13/33] epuap Rysunek 30. Korespondencja z urzędem Na rysunku widać, że liczba takich spraw, które możemy załatwić w urzędzie jest sześć. Klikamy Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W kolejnym oknie wybieramy polecenie Załatw sprawę. Rysunek 31. Korespondencja z urzędem Przechodzimy do formularza. I tu czeka nas przykra niespodzianka Mogło nam się wydawać, że dokument był zaadresowany do właściwego Urzędu Skarbowego. Przecież weszliśmy na jego skrzynkę. Później widzieliśmy nazwę urzędu w epuap. Niestety to tak nie działa (bo polska e-administracja bywa podstępna). Trzeba mimo wszystko "ręcznie" zaadresować dokument, co możemy zrobić w sekcji formularza "Ustaw/zmień adresata".

15 [14/33] epuap Rysunek 32. Adresowanie pisma Po wpisanie kilku słów nazwy urzędu zostaje wyświetlona lista wszystkich, które odpowiadają wpisanej frazie. Wybieramy właściwy, czyli Urząd Skarbowy w Olsztynie. Rysunek 33. Wypełnianie formularza wniosku Zaznaczamy opcje Chcę poprawić dane ręcznie oraz Osoba fizyczna. Wypełniamy odpowiednie pola i przewijamy ekran w dół. Przechodzimy do treści podania. W polu Rodzaj pisma z listy wybieramy podanie. W polu Tytuł pisma wpisujemy Prośba. Poniżej wpisujemy treść naszego podania.

16 [15/33] epuap Rysunek 34. Treść wniosku Wciskamy przycisk Dalej. Rysunek 35. Treść podania Klikamy przycisk Podpisz Rysunek 36. Kolejny krok wypełniania formularza

17 [16/33] epuap W kolejnym oknie klikamy przycisk Podpisz. Przechodzimy do kolejnego okna i tu wybieramy polecenie Podpisz Profilem Zaufanym. Dokument został wysłany do właściwego urzędu. Rysunek 36. Podpisanie pisma Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS Tym razem zalogujemy się do biura podawczego platformy Usług Elektronicznych ZUS. Poprosimy o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Podanie podpiszemy Profilem Zaufanym. Uruchamiamy portal Strona główna tej platformy ma wygląd taki jak poniżej. Rysunek 37. Strona główna Najlepiej zalogować się przez Profil Zaufany (zakładamy, że taki Profil Zaufany już posiadamy). Po zalogowaniu się znajdziemy się w tak zwanym profilu Ogólny. Jest to profil dostępny dla każdego użytkownika, niezależnie jaką pełni rolę. W zależności czy jesteśmy przedsiębiorcą, pracownikiem czy świadczeniobiorcą wybieramy na górze dedykowaną dla nas zakładkę. W przypadku zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek klikamy Płatnik z menu po lewej stronie klikamy Usługi Katalog usług elektronicznych.

18 [17/33] epuap Rysunek 38. Pue ZUS W kolejnym oknie wybieramy przycisk Pokaż. Rysunek 39. Katalog usług elektronicznych Teraz możemy wybrać dowolna usługę, udostępnioną przez ZUS, która znajduje się na liście. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek znajdziemy na dole listy lub wpisując niezaleganie w polu dialogowym i wciskając przycisk Filtruj. Rysunek 40. Katalog usług elektronicznych

19 [18/33] epuap Gdy pojawi się żądana usługa wybieramy polecenie Przejdź do usługi, znajdujące się na dole ekranu. Rysunek 41. Wybór usługi Pojawia się komunikat mówiący o poziomie bezpieczeństwa i przekierowaniu do usługi biznesowej. Wybieramy OK, aby kontynuować. Pojawił się wniosek w wersji elektronicznej. rysunek 42. Przekierowanie do usługi biznesowej Rysunek 43. Pierwsza strona formularza Większość pól jak widać jest już wypełniona automatycznie przez system. Nam pozostają do wypełnienie jedynie pola na niebieskim tle.

20 [19/33] epuap Na stronie pierwszej wpisujemy w jakim celu jest nam potrzebne zaświadczenie, tak jak na rysunku poniżej. Rysunek 44. Pierwsza strona formularza Klikamy strona: 2 na górze ekranu. Na tej stronie należy wpisać jaka ilość egzemplarzy jest nam potrzebna oraz miejscowość. Rysunek 45. Druga strona dokumentu Gdy wypełnimy wszystkie pola na niebieskim tle wybieramy polecenie Sprawdź Rysunek 46. Weryfikacja dokumentu

21 Po poprawnej weryfikacji dokumentu wciskamy Zamknij. W kolejnym oknie klikamy przycisk Zapisz, [20/33] epuap a następnie Zamknij. Rysunek 47. Informacja o zapisaniu wniosku Rysunek 48. Zamknięcie dokumentu Klikamy polecenie Tak. Przygotowany do wysłania wniosek znajduje się w zakładce Dokumenty robocze. Rysunek 49. Dokumenty robocze Teraz taki dokument możemy wysłać do ZUS. Klikamy zatem przycisk Wyślij znajdujący się na dole ekranu.

22 [21/33] epuap Rysunek 50. Sposób odbioru wiadomości zwrotnej W naszej przeglądarce otworzy się okno do podpisania dokumentu Profilem zaufanym. Rysunek 51. Podpisanie dokumentu Wybieramy polecenie Podpis epuap. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni. Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub nie większego niż zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Pod uwagę brane będą dochody uzyskiwane w kraju i za granicą z różnych tytułów: pracy na etacie,

23 [22/33] epuap umów cywilno - prawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, świadczeń rodzinnych, a także dochody z gospodarstw rolnych. Wnioski można składać w urzędach gmin, miast (gminny ośrodek pomocy społecznej), ale również drogą elektroniczną na platformie epuap. W naszym przykładzie wypełnimy wniosek na pierwsze dziecko. Zakładamy, że spełniamy wszelkie kryteria. Jak wypełnić wniosek na platformie epuap. Uruchamiamy platformę Logujemy się do systemu poprzez Profil Zaufany. Po zalogowaniu klikamy przycisk Katalog spraw. Rysunek 52. Strona główna epuap.gov.pl Przewijamy ekran w dół, klikamy w okienku 500+, a następnie Wniosek Rodzina Rysunek 53. Okno 500+ Klikamy Wniosek Rodzina Zostajemy przeniesieni do góry ekranu i tu klikamy przycisk Załatw sprawę. Rysunek 54. Kolejny etap przygotowania wniosku

24 [23/33] epuap Rysunek 55. Pierwszy krok wniosku rodzina 500+ Wypełniamy odpowiednie pola tak jak na rysunku powyżej. W polu Ustaw/zmień adresata wpisujemy nazwę miejscowości i na liście dostępnych ośrodków pomocy społecznej klikamy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie. Przewijamy ekran w dół i wypełniamy różowe pola. Rysunek 56. Kolejny krok wypełniania formularza wniosku rodzina 500+ W kolejnym oknie wypełniamy odpowiednie pola, pamiętając o zaznaczeniu pierwszej z opcji na którą wskazuje strzałka.

25 [24/33] epuap Rysunek 57. Kolejny krok wypełniania wniosku rodzina 500+ Przechodzimy do kolejnego okna i w obszarze B wszystkie pola zostawiamy puste, ponieważ dotyczy to drugiego i kolejnego dziecka. Rysunek 58. Część formularza dotycząca kolejnych dzieci W kolejnym oknie wypełniamy pola w taki sposób, że nad tabelą jako pierwsze wpisujemy dane wnioskodawcy i klikamy Dodaj. Przykład poniżej.

26 [25/33] epuap Rysunek 58. Kolejny krok wypełniania formularza wniosku Dane, które wpisaliśmy zostały przeniesione do tabeli. Rysunek 59. Kolejny krok wypełniania formularza wniosku Podobnie wprowadzamy dane pozostałych osób wchodzących w skład rodziny. Po każdym wprowadzeniu danych dotyczących jednej osoby klikamy Dalej. Nasza tabela wówczas wygląda tak: Rysunek 60. Tabela wypełniona danymi członków rodziny W kolejnym oknie zaznaczamy opcje tak jak na rysunku poniżej.

27 [26/33] epuap Rysunek 61. Kolejny krok wypełnienia formularza wniosku Po przewinięciu ekranu w dół zaznaczamy odpowiednie opcje. Rysunek 62. Kolejny krok wypełniania formularza wniosku Rysunek 63. Kolejny krok wypełniania formularza wniosku

28 [27/33] epuap Po kolejnym przewinięciu ekranu w dół. W tym bloku wypełniamy oświadczenie o dochodach. Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągnął poniższy dochód (inny niż podlegający opodatkowaniu PIT (np. otrzymuje alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, diety, zaliczki alimentacyjne, świadczenie rodzicielskie): Rysunek 64. Załącznik nr 2 formularza wniosku Po wypełnieniu pól powyższego załącznika zaznaczam opcję potwierdzającą zapoznanie się z pouczeniem. Rysunek 65. Kolejny krok wypełniania formularza wniosku Po wypełnieniu potrzebnych pól tak jak w naszym przykładzie w prawym dolnym rogu ekranu klikamy przycisk Dalej; Rysunek 66. Ostatni krok formularza wniosku

29 [28/33] epuap W nowym oknie widzimy gotowy, wypełniony już formularz wniosku. Jego część poniżej. Rysunek 67. Wypełniony formularz wniosku Po przewinięciu ekranu w górę widzimy przycisk Podpisz Rysunek 68. Podpisanie dokumentu Pojawia się komunikat Podpisywanie dokumentu. Wybieramy Podpisz Profilem Zaufanym. Rysunek 69. Podpisanie dokumentu Po podpisaniu dokumentu Profilem Zaufanym wysyłamy go pod wpisany adres.

30 [29/33] epuap Sprawdzenie punktów karnych kierowców za mandaty przez epuap Jeżeli jesteśmy kierowcą pojazdu i chcemy sprawdzić ile posiadamy punktów karnych za wystawione mandaty, możemy zapytać w najbliższym komisariacie policji. Możemy to również uczynić przez Internet na portalu W tym przypadku musimy mieć wcześniej założony Profil Zaufany. Bez założenia tego Profilu Zaufanego sprawdzenie punktów karnych nie jest możliwe. Uruchamiamy zatem serwis Strona główna tego portalu ma wygląd. Rysunek 70. Strona główna serwisu W nowym oknie klikamy przycisk Przez Internet. Rysunek 71. Sprawdzenie punktów karnych przez Internet W kolejnym oknie klikamy przycisk Sprawdź swoje punkty karne. Zakładamy, że posiadamy już własny Profil Zaufany.

31 [30/33] epuap Rysunek 72. Sprawdzenie punktów karnych przez Internet Teraz musimy zalogować się do systemu Profil Zaufany. Klikamy więc Zaloguj się. Rysunek 73. Logowanie się do systemu Profil Zaufany Ponieważ będziemy logować się poprzez bankowość elektroniczną banku PKO BP Bank Polski (w tym banku posiadamy rachunek), zatem w nowym oknie wybieramy pierwszą ikonę PKO Bank Polski.

32 [31/33] epuap Rysunek 74. Logowanie się do systemu poprzez bankowość elektroniczną W oknie logowania w polu dialogowym wpisujemy numer klienta i klikamy przycisk Dalej. Rysunek. Logowanie się do systemu W polu Hasło wprowadzamy właściwe i klikamy Zaloguj. Rysunek 75. Logowanie si do systemu

33 [32/33] epuap Poniżej otrzymujemy informacje o profilu zaufanym i tu klikamy przycisk Podpisz profilem zaufanym. Rysunek 76. Podpisanie dokumentu profilem zaufanym Przechodzimy do kolejnego okna, w którym wybieramy polecenie Autoryzuj i podpisz dokument. Rysunek 77. Autoryzacja i podpisanie dokumentu Rysunek 78. Liczba punktów karnych z tytułu wykroczeń drogowych

Profil zaufany e-puap

Profil zaufany e-puap Profil zaufany e-puap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez internet (ZUS OL-2)

Wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez internet (ZUS OL-2) Wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez internet (ZUS OL-2) Zaświadczenia lekarskie dają pracownikom czas na odpoczynek i dojście do zdrowia, ale nie zawsze ten czas

Bardziej szczegółowo

Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet

Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet Jeśli jesteś pracodawcą i zatrudniasz kilka osób to prędzej czy później zetkniesz się z drukiem ZUS Z-3. Jest to zaświadczenie służące

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Składanie przez internet oświadczenia do celów świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS Np-7)

Składanie przez internet oświadczenia do celów świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS Np-7) Składanie przez internet oświadczenia do celów świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS Np-7) Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które są niezdolne do pracy po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku ZUS Z-15 przez PUE ZUS - krok po kroku

Składanie wniosku ZUS Z-15 przez PUE ZUS - krok po kroku Składanie do ZUS druku ZUS Z-15 przez internet Jeśli zachoruje nasze dziecko lub inny członek rodziny, mamy prawo do zwolnienia i zasiłku opiekuńczego. Wniosek do uzyskania tego zasiłku składamy na formularzu

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie z Profilem Zaufanym o odpis aktu małżeństwa, urodzenia i zgonu. Składanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego - krok po kroku

Wnioskowanie z Profilem Zaufanym o odpis aktu małżeństwa, urodzenia i zgonu. Składanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego - krok po kroku Wnioskowanie z Profilem Zaufanym o odpis aktu małżeństwa, urodzenia i zgonu Załatwienie kluczowych spraw rodzinnych najczęściej wymaga posiadania odpisu aktu stanu cywilnego. Kiedyś uzyskanie tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić wniosek o meldunek przez Internet usługa e-meldunek

Jak wypełnić wniosek o meldunek przez Internet usługa e-meldunek Jak wypełnić wniosek o meldunek przez Internet usługa e-meldunek Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA

Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA Instrukcja opisuje sposób podpisania wniosku dla użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO PROFIL ZAUFANY Jeżeli posiadacie Państwo konto internetowe- w jednym z poniższych banków wówczas Profil zaufany można utworzyć za jego pośrednictwem. Profil

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i chcesz, aby Twoja składka emerytalna w wysokości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk Zarejestruj się. Krok 2: Instrukcja obsługi Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej proces rejestracji konta oraz złożenia wniosku przez wnioskodawcę 1. Rejestracja konta Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet. Warto wiedzieć, że także inne usługi urzędów pracy są dostępne drogą

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE.

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE. PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW 1 2 Zaloguj się do swojego

Bardziej szczegółowo

Serwis enależności SPIS TREŚCI:

Serwis enależności SPIS TREŚCI: Serwis enależności SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1 Charakterystyka systemu 1.2 Założenie Profilu Zaufanego 2. Praca z serwisem enależności 2.1 Rejestracja i pierwsze logowanie 2.2 Korzystanie z serwisu 2.3 Zakończenie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Aby skorzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku o nowy dokument należy posiadać Profil Zaufany 1 ( jeżeli już jesteś

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego.

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Zakładanie konta użytkownika w epuap Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z systemu epuap powinien w pierwszej kolejności zarejestrować

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny. Jak go złożyć przez internet?

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny. Jak go złożyć przez internet? Wniosek o Kartę Dużej Rodziny. Jak go złożyć przez internet? Jeśli masz trójkę lub więcej dzieci, to możesz mieć Kartę Dużej Rodziny, która daje dostęp do zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin. Te

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Aby skorzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku o nowy dokument należy posiadać Profil Zaufany 1 ( jeżeli już jesteś

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze w serwisie eurobank online?

Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze w serwisie eurobank online? Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze w serwisie eurobank online? Wniosek w serwisie eurobank online mogą złożyć tylko Ci Klienci, których tożsamość podczas podpisywania umowy z eurobankiem była

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Składnie wniosku przez portal Emp@tia

Składnie wniosku przez portal Emp@tia Składnie wniosku przez portal Emp@tia Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) Wypełnienie wniosku i przesłanie go do jednostki na przykładzie wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Indywidualna interpretacja podatkowa - jak przez internet złożyć wniosek o jej wydanie? Składanie wniosku o interpretację indywidualną - krok po kroku

Indywidualna interpretacja podatkowa - jak przez internet złożyć wniosek o jej wydanie? Składanie wniosku o interpretację indywidualną - krok po kroku Indywidualna interpretacja podatkowa - jak przez internet złożyć wniosek o jej wydanie? W razie wątpliwości związanych z prawem podatkowym dobrze jest zadać sobie trud uzyskania interpretacji indywidualnej.

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 4 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów Czerwiec 2015 1 1. Rejestracja w module ewnioski Przechodzimy na stronę:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Czerwiec 2019 1 Spis treści 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Urząd Miejski w Brodnicy wychodząc naprzeciw Społeczeństwu Informacyjnemu udostępnia usługę składania dokumentów drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek na szkolenie w SMK

Jak złożyć wniosek na szkolenie w SMK Jak złożyć wniosek na szkolenie w SMK Po założeniu konta w systemie SMK oraz wypełnieniu wniosku o modyfikację uprawnień, który został zaakceptowany przez administratora OIPiP, ukaże się nam po ponownym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów (15)838-14-52 lwoloszyn85@gmail.com Luty 2014 1 1. Rejestracja na portalu

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest potrzebne w wielu sytuacjach, np. może go zażądać nowy pracodawca. Taki dokument można otrzymać elektronicznie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka epuap Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku

Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PORTALU

PRZEWODNIK PO PORTALU GMINNY SYSTEM KOMUNIKACJI ONLINE PRZEWODNIK PO PORTALU Gmina Płużnica Projekt Internetowy urząd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z Profilem Zaufanym

Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z Profilem Zaufanym Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z Profilem Zaufanym Zgubienie prawa jazdy lub zmiana danych może nas zmusić do wyrobienia wtórnika tego dokumentu. Możemy sobie oszczędzić bieganiny, jeśli wniosek

Bardziej szczegółowo

4. PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA

4. PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA 4. PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA Wstęp, to uniwersalna aplikacja umożliwiająca diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia. Wyłonione kompetencje społeczne istotne z punktu widzenia pracodawców oraz potrzeb

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS SPIS TREŚCI WSTĘP 2 1. JEŻELI NIE POSIADASZ PROFILU W PUE 3 2. JEŻELI POSIADASZ JUŻ PROFIL W PUE 13 3. BRAK MOŻLIWOŚCI ZALOGOWANIA/UTWORZENIA PROFILU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra I. Korzystanie z IBUKa Aby móc w pełni korzystać z IBUKa, należy używać następujących przeglądarek internetowych:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia Wersja 1.0 Metryka Organizacja Sputnik Software Sp. z o.o. Nazwa dokumentu Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek na szkolenie w SMK

Jak złożyć wniosek na szkolenie w SMK Jak złożyć wniosek na szkolenie w SMK Po założeniu konta w systemie SMK oraz wypełnieniu wniosku o modyfikację uprawnień, który został zaakceptowany przez administratora OIPiP, ukaże się nam po ponownym

Bardziej szczegółowo

JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap

JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap Uwaga: Jeżeli Użytkownik chce podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego epuap, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego online!

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego online! Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego online! Dodano: 2016.06.13 Przez cały czerwiec można składać projekty w tegorocznej edycji Budżetu obywatelskiego. Sposoby są dwa. - Można to zrobić tradycyjnie,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy 1. Ekran powitalny z logowaniem Okno główne z ekranem logowania oraz menu główne. Menu aplikacji z odnośnikami do instrukcji wypełniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PODSTAWOWE INFORMACJE Opolski Związek Piłki Nożnej przygotowując wszelkie procedury produkcji Licencji Zawodnika, opracował program

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku

Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat z ZUS dla lekarza

Certyfikat z ZUS dla lekarza Certyfikat z ZUS dla lekarza nowa metoda podpisywania e ZLA i innych dokumentów Przekonaj się, że warto Departament Obsługi Klientów 2 Certyfikat z ZUS dla lekarza Lekarz, który ma profil na PUE ZUS raz

Bardziej szczegółowo