NFOSiGW. Sprawozdanie. z I Ogólnopolskiego Sympozjum Parków Narodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFOSiGW. Sprawozdanie. z I Ogólnopolskiego Sympozjum Parków Narodowych"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Sympozjum Parków Narodowych Tytuł sympozjum: Edukacja w parkach narodowych dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji Termin: września 2009 Miejsce: Międzyzdroje - Biała Góra Organizatorzy: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Woliński Park Narodowy. W sympozjum uczestniczyło 80 osób, reprezentujących wszystkie polskie parki narodowe. Ponadto, w sympozjum wzięli udział zaproszeni goście z Ministerstwa Środowiska,, Zarządu Okręgowego Ligii Ochrony Przyrody w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przedstawiciele ostatnich

2 dwóch instytucji wygłosili referaty wprowadzające w zagadnienia edukacji przyrodniczej. W pierwszym dniu sympozjum odbyły się trzy sesje referatowe i sesja terenowa. Po rozpoczęciu sympozjum przez Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego Ireneusza Lewickiego i Wiceprezesa Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska Andrzeja Weigle rozpoczęto pierwszą sesję referatową, której przewodniczył Andrzej Weigle. W trakcie sesji wygłoszono 6 referatów, w tym dwa wprowadzające w tematykę. 1. Aktywizujące metody i formy edukacji ekologicznej - Z. Nowak, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2. Edukacja ekologiczna jako narzędzie wdrażania w Polsce systemu europejskiej Sieci NATURA Prezentacja Kampanii informacyjno-promocyjnej,,z NATURĄ ZA PAN BRAT - S. Kiszkurno, Zarząd Okręgu w Szczecinie Ligi Ochrony Przyrody 3. Ekoedukacja w Wolińskim Parku Narodowym - K. Grzegorczyk, Woliński Park Narodowy 4. Strategia edukacji przyrodniczej w Słowińskim Parku Narodowym - E. Pietkun, Słowiński Park Narodowy

3 5. Wybrane przykłady edukacji o ochronie przyrody w Drawieńskim Parku Narodowym - P. Bilski, J. Sanocka, E. Wnuk-Głowdel, Drawieński Park Narodowy 6. Muzeum Wigier - nowe techniki w muzealnictwie - M. Ambrosiewicz, Wigierski Park Narodowy. Po krótkiej przerwie, w południe rozpoczęła się druga sesja referatowa, podczas której wygłoszono 7 referatów. Sesji tej przewodniczył Maciej Ambrosiewicz. 1. Programy Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - L. Skrętkowski, Karkonoski Park Narodowy 2. Park Narodowy Gór Stołowych - działalność edukacyjna - Z. Gołąb, Park Narodowy Gór Stołowych 3. Program edukacji środowiskowej w Pienińskim Parku Narodowym - T. Ciesielka, Pieniński Park Narodowy 4. Działalność edukacyjna w Gorczańskim Parku Narodowym - teraźniejszość i przyszłość - A. Kurzeja, Gorczański Park Narodowy 5. Bieszczadzki Park Narodowy jako żywe muzea natury - edukacja w oparciu o ścieżki dydaktyczne - B. Ćwikowska, Bieszczadzki Park Narodowy 6. Edukacja bez granic - T. Pasierbek, K. Fujak, T. Urbaniec, M. Maziel, Babiogórski Park Narodowy 7. Mobilny GIS w parkach narodowych - W. Strzelecki, A. Krzyworzeka, INS Sp. z o.o.

4

5 Równolegle odbyło się spotkanie koordynatorów projektu wyznaczonych przez parki narodowe z Grupą Zarządzającą Projektem. Podczas tego spotkania szczegółowo omówione zostały zasady współpracy w ramach realizacji projektu, wyjaśniono sporne kwestie nakreślono najbliższe działania. Po obiedzie już wszyscy uczestnicy sympozjum razem wzięli udział w sesji terenowej, podczas której odwiedzili punkt widokowy, z którego rozciąga się widok na rozlewiska Delty Świny, wzgórze Zielonka, Jezioro Turkusowe i punkt widokowy na klifie. Po zakończeniu sesji terenowej i krótkiej przerwie przeprowadzona została trzecia sesja referatowa, podczas której wygłoszono 5 referatów. Sesji przewodniczyła Katarzyna Łukowska.

6 1. Edukacja w Wielkopolskim Parku Narodowym - M. Bręczewska, K. Bielecka, B. Lis, Wielkopolski Park Narodowy 2. Edukacja w Park Narodowy Ujście Warty - doświadczenie i zmiany - D. Wypychowska, A. Mielczarek, Park Narodowy Ujście Warty 3. Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym - A. Myka-Raduj, Poleski Park Narodowy 4. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym - M. Bielonko, Narwiański Park Narodowy 5. Rola edukacji w działaniach Biebrzańskiego Parku Narodowego - K. Nowicka, Biebrzański Park Narodowy.

7 Ostatnim punktem programu pierwszego dnia sympozjum była kolacja w Wiatraku, podczas której odbył się pokaz przeźroczy pana Lech Karaudy, dotyczący awifauny.

8 Drugi dzień sympozjum składał się tylko z sesji terenowej. Uczestnicy sympozjum odwiedzili Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, w którym zapoznali się z ciekawym programem edukacyjnym i poznali interesujące metody nauczania. Następnie odwiedzili wystawy interaktywnych doświadczeń EUREKA w Szczecinie, podczas których mogli bezpośrednio uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach obrazujących zjawiska występujące w naszym środowisku. Ostatnim elementem sesji terenowej były warsztaty archeologii eksperymentalnej. Odbyły się one w Wolinie, na terenie skansenu Centrum Słowian i Wikingów. Uczestnicy sympozjum zapoznali się z zabudową wczesnośredniowiecznego Wolina mogli podziwiać pokazy dawnych rzemiosł, biorąc w nich bezpośredni udział. Warsztaty były okazją do nauczenia się wielu ciekawych i często już zapomnianych umiejętności, jak wyrabiania filcu czy glinianych naczyń.

9

10

11 Ostatni dzień sympozjum składał się z jednej sesji referatowej, której przewodniczył Jacek Misiak. Podczas sesji wygłoszono 8 referatów. 1. Dokąd zmierza edukacja w Parku Narodowym Bory Tucholskie - B. Grabowska, Park Narodowy Bory Tucholskie 2. Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym (edukacja w ODM Granica) - M. Wawryszuk, B. Bąk, Kampinoski Park Narodowym 3. Działania edukacyjne w Białowieskim Parku Narodowy - J. Bober, H. Schmidt, M. Świć, Białowieski Park Narodowy 4. Działalność edukacyjna w OPN (prezentacja multimedialna) - A. Subel, Ojcowski Park Narodowy

12 5. Edukacja w Świętokrzyskim Parku Narodowym - A. Czeplina-Miernik, Świętokrzyski Park Narodowy lat działalności Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego - P. Marczakowski, Roztoczański Park Narodowy 7. Edukacja w Magurskim Parku Narodowym - K. Gładysz, Magurski Park Narodowy 8. Edukacja ekologiczna w TPN - P. Szczepanek, B. Chlipała, W. Starzewski, Tatrzański Park Narodowy. Po krótkiej przerwie odbyła się dyskusja ogólna, która stanowiła zakończenie sympozjum. Dyskusja ukierunkowana była nie tylko na treści poszczególnych referatów, ale również dotyczyła całego zakresu realizowanego projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji systemu szkoleń zawodowych w parkach

13 narodowych. Uczestnicy dyskusji jednomyślnie stwierdzili, że wiele problemów przedstawionych podczas sympozjum musi być szczegółowo przedyskutowanych podczas warsztatów i szkoleń, które są elementem projektu. Przedstawione w referatach informacje o działaniach edukacyjnych w poszczególnych parkach narodowych uświadomiły wszystkim uczestnikom sympozjum, że parki narodowe stanowią potężną siłę mogącą w znaczący sposób kształtować postawę społeczeństwa wobec przyrody i jej ochrony. Wszystkie parki mają podobny zakres swojej działalności edukacyjnej, ale bardzo często jest ona realizowana w różny sposób. Wymiana doświadczeń, najlepszych pomysłów i współpraca między parkami jest zadaniem, które musi być podjęte jak najszybciej i w jak największym wymiarze. Wszystkie punkty programu sympozjum zostały zrealizowane. Materiały prezentowane podczas poszczególnych sesji będą w najbliższym czasie opracowane i zamieszczone w Internecie.

Edukacja przyrodnicza "Polskie parki narodowe"

Edukacja przyrodnicza Polskie parki narodowe Edukacja przyrodnicza "Polskie parki narodowe" nr zasobu tytuł opis Q/3/PRZ/2/001-002 Dzikie zwierzęta - 1 Q/3/PRZ/2/003-004 Dzikie zwierzęta - 2 Q/3/PRZ/2/005-006 Dzikie zwierzęta - 3 Q/3/PRZ/2/007-008

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 18. 2011 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

Tabela Nr 18. 2011 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, Tabela Nr 18 WYKAZ CZĘŚCI BUDŻETOWYCH, PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ROZPATRYWANYCH I OPINIOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Formy nauczania lekcja zajęcia edukacyjne (zmiana roli nauczyciela z osoby przekazującej wiedzę w osobę wspomagającą uczenie się uczniów).

Formy nauczania lekcja zajęcia edukacyjne (zmiana roli nauczyciela z osoby przekazującej wiedzę w osobę wspomagającą uczenie się uczniów). 1 Hanna Będkowska Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie bedkowska.lzd@interia.pl Temat lekcji Poznaj polskie parki narodowe (etap edukacyjny: gimnazjum) Cele: Cele kształcenia Wiadomości. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Łysogóry dla natury. Świętokrzyski. wszystkie

Łysogóry dla natury. Świętokrzyski. wszystkie Świętokrzyski Park Narodowy Łysogóry dla natury ul. Suchedniowska 4 [ 26 010 Bodzentyn tel. 41311 5106 fax. 41 311 5106 I swietokrzyskipnorgpl e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl REGON: 260571899 NIP:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych VGIS do monitorowania ruchu na terenach leśnych

Wykorzystanie danych VGIS do monitorowania ruchu na terenach leśnych Wykorzystanie danych VGIS do monitorowania ruchu na terenach leśnych Mariusz Ciesielski Zakład Geomatyki Instytut Badawczy Leśnictwa Zimowa Szkoła Leśna Zastosowanie Geoinformatyki w Leśnictwie, 12-14

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 marca r.

z dnia 29 marca r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 23 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 29 marca 20017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kierowania w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WSPÓLNEJ PLATFORMY WYMIANY INFORMACJI ORAZ SYSTEMU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W PARKACH NARODOWYCH

BUDOWA WSPÓLNEJ PLATFORMY WYMIANY INFORMACJI ORAZ SYSTEMU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W PARKACH NARODOWYCH NFOSiGW Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PARKAMI NARODOWYMI W POLSCE STAN OBECNY I KIERUNKI POŻĄDANYCH ZMIAN

ZARZĄDZANIE PARKAMI NARODOWYMI W POLSCE STAN OBECNY I KIERUNKI POŻĄDANYCH ZMIAN ZARZĄDZANIE PARKAMI NARODOWYMI W POLSCE STAN OBECNY I KIERUNKI POŻĄDANYCH ZMIAN Dr inż. Andrzej Raj Sucha Beskidzka, 26 27.02.2019 r. Polskie Parki Narodowe 1. Parki górskie (Karkonoski PN, PN Gór Stołowych,

Bardziej szczegółowo

Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V Maria Markowska maria_markowska@wp.pl nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Lututowie SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V Temat: Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Cele

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Śladami Łosia. Który z Parków ma najmniejszy areał? a) Babiogórski b) Karkonoski c) Ojcowski d) Wielkopolski

Śladami Łosia. Który z Parków ma najmniejszy areał? a) Babiogórski b) Karkonoski c) Ojcowski d) Wielkopolski Śladami Łosia Parki narodowe w Polsce Nazwa Parku Narodowego Rok utworzenia Areał w ha Babiogórski 1954 3.392 Białowieski (1932)1947 10.502 Biebrzański 1993 59.223 Bieszczadzki 1973 29.202 Bory Tucholskie

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:20:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:20:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2017 godz. 16:20:11 Numer KRS: 0000103761 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lasy w planowaniu ochrony form ochrony przyrody. Warsztaty Udział społeczny w zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Izabelin lutego 2015

Lasy w planowaniu ochrony form ochrony przyrody. Warsztaty Udział społeczny w zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Izabelin lutego 2015 Lasy w planowaniu ochrony form ochrony przyrody Warsztaty Udział społeczny w zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Izabelin 20-21 lutego 2015 Park narodowy Plan ochrony (20 lat) Zadania ochronne (1-5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1117

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1117 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska przyrodniczego Polski

Ochrona środowiska przyrodniczego Polski Ochrona środowiska przyrodniczego Polski Formy ochrony środowiska w Polsce Parki narodowe obszary chronione o powierzchni większej niż 1000 ha wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 6 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu kierowania w Ministerstwie Środowiska oraz w jednostkach

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R. Załącznik nr 8 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe Część Dział Rozdział Nazwa

Bardziej szczegółowo

Józef Partyka. Formy edukacji przyrodniczej w parkach narodowych

Józef Partyka. Formy edukacji przyrodniczej w parkach narodowych Józef Partyka Formy edukacji przyrodniczej w parkach narodowych Nauczanie o środowisku przyrodniczym odbywa się głównie w szkołach, które mogą być wspierane przez różne instytucje i organizacje społeczne

Bardziej szczegółowo

PARKI NARODOWE W POLSCE

PARKI NARODOWE W POLSCE PARKI NARODOWE W POLSCE Czym jest park Narodowy? - to wydzielony teren, o powierzchni powyżej 1000 ha, który ze względu na walory przyrodnicze podlega szczególnej ochronie prawnej. W jego obrębie zakazana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu lata 60. początki: - 1962 Kanada Canada Land Inventory (Roger

Bardziej szczegółowo

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zebrał i opracował: arch. Mirosław Konwerski 1/7 Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zostały opracowane w celu możliwości poznania tych zagadnień przez społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Termin posiedzenia Grupy Roboczej ds. oceny projektów Projekty podstawowe. Poziom dofinansowania (EFRR) % Przewidywana kwota dofinansowania (EFRR)

Termin posiedzenia Grupy Roboczej ds. oceny projektów Projekty podstawowe. Poziom dofinansowania (EFRR) % Przewidywana kwota dofinansowania (EFRR) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie Konkurs nr 1/2010 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Bardziej szczegółowo

Platforma wymiany informacji oraz szkoleń zawodowych w parkach narodowych

Platforma wymiany informacji oraz szkoleń zawodowych w parkach narodowych Platforma wymiany informacji oraz szkoleń zawodowych w parkach narodowych Krótki opis projektu pt. "Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych" Beneficjentem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Metodyka. Ecological education in the Polish national parks data from 2010

Wstęp. Metodyka. Ecological education in the Polish national parks data from 2010 346 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 2012 (20), ROCZNIKI str. 346 357 BIESZCZADZKIE 2012 (20) Beata Szary Received: 15.02.2012 Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego Reviewed: 4.07 2012 38

Bardziej szczegółowo

Co to jest park narodowy?

Co to jest park narodowy? Szymon Hunek Co to jest park narodowy? Jest to duży obszar (w Polsce od 500 ha) o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, historyczno-kulturowych i innych, podlegający ochronie przyrody. POŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny według kryteriów selekcji przedsięwzięć, które wpłynęły w ramach II Konkursu na realizację zadań dotyczących II tematyki konkursowej pn."utrzymanie bogactwa różnorodności

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ TURYSTYKI W PARKACH NARODOWYCH W LATACH

ROZWÓJ TURYSTYKI W PARKACH NARODOWYCH W LATACH ŻANETA WĄSIK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROZWÓJ TURYSTYKI W PARKACH NARODOWYCH W LATACH 2006 2015 DEVELOPEMENT OF TOURISM IN NATIONAL PARKS IN THE YEARS 2006 2015 Wstęp Ostatnie pół

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW MODYFIKOWANYCH (9-15.03.2012) 1 010 a p 2004300325 151 a Babia Góra z Polska 2 010 a p 2004300348 151 a Poleski Park Narodowy 3 010 a p 2004300481

Bardziej szczegółowo

PARKI NARODOWE W POLSCE Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009 r.

PARKI NARODOWE W POLSCE Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009 r. PARKI NARODOWE W POLSCE Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009 r. Departament Ochrony Przyrody Warszawa 2010 r. 1 Część I Działalność parków narodowych I. Wstęp Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający

Bardziej szczegółowo

Anna Nitkiewicz-Jankowska Park narodowy a rozwój turystyki w regionie. Ekonomiczne Problemy Usług nr 52,

Anna Nitkiewicz-Jankowska Park narodowy a rozwój turystyki w regionie. Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Anna Nitkiewicz-Jankowska Park narodowy a rozwój turystyki w regionie Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, 351-361 2010 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 590 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 52

Bardziej szczegółowo

Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt

Bardziej szczegółowo

Ecological education and opening of national parks to public 6th seminar for national park education officers. Wstęp

Ecological education and opening of national parks to public 6th seminar for national park education officers. Wstęp ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 16 (2008), str. 409 420 Beata Szary Received: 3.06.2008 Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego Reviewed: 10.07.2008 38 700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 7 be.szary@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza ul. Śródmieście 31 tel./fax. 0876432402 16-300 Augustów

Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza ul. Śródmieście 31 tel./fax. 0876432402 16-300 Augustów Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza ul. Śródmieście 31 tel./fax. 0876432402 16-300 Augustów SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PROJEKTU EKOLOGICZNEGO PARKI NARODOWE-PERŁY

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2018 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu lata 60. początki: - 1962 Kanada Canada Land Inventory (Roger Tomlinson) rozpoczyna prace nad Canada Geographic

Bardziej szczegółowo

POBRZEŻA. Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie. Pobrzeże Koszalińskie

POBRZEŻA. Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie. Pobrzeże Koszalińskie POBRZEŻA Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Wiślanymi Pobrzeża Polski Elementem charakterystycznym jest

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 1. 1.Jakie substancje zanieczyszczają środowisko? Wpisz w odpowiednie miejsca po 3 przykłady: a)powietrza-. b)wody- c)gleby-..

Karta pracy nr 1. 1.Jakie substancje zanieczyszczają środowisko? Wpisz w odpowiednie miejsca po 3 przykłady: a)powietrza-. b)wody- c)gleby-.. Karta pracy nr 1 1.Jakie substancje zanieczyszczają środowisko? Wpisz w odpowiednie miejsca po 3 przykłady: a)powietrza-... b)wody- c)gleby-.... 2.Z podanych szeregów liter wykreśl nazwy substancji chemicznych,

Bardziej szczegółowo

wiedzieć?, zwraca dziś uwagę na najważniejsze sprawy, o których powinniśmy pamiętać podczas

wiedzieć?, zwraca dziś uwagę na najważniejsze sprawy, o których powinniśmy pamiętać podczas Warszawa, 10 czerwca 2011 r. Informacja prasowa Przed wakacjami co warto wiedzieć? Parki Narodowe - chrońmy różnorodność biologiczną, walczmy ze śmieciami! Czy można palić ogniska w Parku Narodowym, zrywać

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

PROGRAMY EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PROGRAMY EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PROGRAM EDUKACYJNY 4 x PARK Program jest przewidziany dla szkół lub organizacji pozarządowych II Spotkanie I Spotkanie III Spotkanie IV Spotkanie

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH UCZESTNIKÓW PANELI EKSPERTÓW w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym

LISTA STAŁYCH UCZESTNIKÓW PANELI EKSPERTÓW w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym LISTA STAŁYCH UCZESTNIKÓW PANELI EKSPERTÓW w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody Janusz ZALESKI Departamentu Leśnictwa i

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania parkami narodowymi

Wybrane problemy zarządzania parkami narodowymi Wybrane problemy zarządzania parkami narodowymi W chwili obecnej parki narodowe w Polsce borykają się z licznymi problemami. Kwestiami nie cierpiącymi zwłoki są przede wszystkim: uregulowanie statusu prawnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrody Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880) tj. z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1220) tj. z dnia 14 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627) tj. z dnia 21

Bardziej szczegółowo

PARKI NARODOWE w POLSCE Maria Młynarczyk

PARKI NARODOWE w POLSCE Maria Młynarczyk PARKI NARODOWE w POLSCE Maria Młynarczyk Pracuję w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie i od wielu lat prowadzę kartoteki biblioteczne zbierając opisy z czasopism, które są prenumerowane. Nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 224 13215 Poz. 1337 1337 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (0,5 pkt) Bryza w Polsce występuje w najcieplejszej porze roku.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadania udostępniania dla potrzeb turystyki w polskich parkach narodowych w latach

Realizacja zadania udostępniania dla potrzeb turystyki w polskich parkach narodowych w latach REVIEW OF CURRENT MANAGEMENT PROBLEMS 2017 Beata Pater 1 Realizacja zadania udostępniania dla potrzeb turystyki w polskich parkach narodowych w latach 2012-2015 Streszczenie Artykuł prezentuje realizację

Bardziej szczegółowo

Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego

Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego Paweł Marczakowski Międzyzdroje 24-27.09.2009r. 15 lat działalności Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego Od początku swego istnienia Park podejmował wiele działań związanych

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce

Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce Stanisław Liszewski Uniwersytet Łódzki Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce Wstęp W drodze od badań empirycznych rejestrujących fakty i wydarzenia oraz prostych analiz opisowych, statystycznych

Bardziej szczegółowo

alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com

alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com Działalno alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com Ojcowski Park Narodowy Utworzony w 1956 roku. Jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PARKI NARODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

POLSKIE PARKI NARODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI OPRAC. ANETA GNYP 92 poz. POLSKIE PARKI NARODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2009 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania parków narodowych w Polsce na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania parków narodowych w Polsce na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego 46 Konrad Czarnecki Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 4 Konrad Czarnecki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY NA RATUNEK ZIEMI KONKURS OBJĘTY

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY EDUKACJA W ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY EDUKACJA W ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY EDUKACJA W ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM Edukacja ekologiczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym prowadzona jest przede wszystkim przez pracowników Działu Udostępniania Parku

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE TURYSTYCZNE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE A KRAJOBRAZ

UDOSTĘPNIANIE TURYSTYCZNE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE A KRAJOBRAZ Józef PARTYKA Ojcowski Park Narodowy Ojców, Polska e-mail: jozef_partyka@poczta.onet.pl KRAJOBRAZ A TURYSTYKA Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2010

Bardziej szczegółowo

mgr Joanna Michalak Kierownik projektu

mgr Joanna Michalak Kierownik projektu mgr Joanna Michalak Kierownik projektu WŁOCŁAWSKIE C E N T R U M EKOLOGICZNEJ Projekt szkoleniowy przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 01 października

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji przyrody. Etap edukacyjny nauczania: II Oddział: V. 1. Temat lekcji Poznajemy parki narodowe Polski

Scenariusz lekcji przyrody. Etap edukacyjny nauczania: II Oddział: V. 1. Temat lekcji Poznajemy parki narodowe Polski Scenariusz lekcji przyrody Etap edukacyjny nauczania: II Oddział: V 1. Temat lekcji Poznajemy parki narodowe Polski 2. Opis ogólnego celu edukacyjnego opis celów kształcenia i wychowania (co jest zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Parki narodowe w Polsce

Parki narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce Prezentację wykonała Katarzyna Flaga Materiały przeznaczone dla uczniów gimnazjum. Czym jest park Narodowy??? - to wydzielony teren, który ze względu na walory przyrodnicze podlega

Bardziej szczegółowo

ETAP GMINNY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XVI EDYCJA 2016/2017 WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:...

ETAP GMINNY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XVI EDYCJA 2016/2017 WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:... ETAP GMINNY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XVI EDYCJA 2016/2017 WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:..... INSTRUKCJA Witamy Ciebie na Ogólnopolskim Konkursie Poznajemy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K U S T AWA B U D Ż E T O WA Projekt N A R O K 2 0 1 8 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 355 703 005

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 sierpnia 2019 r. z dnia

Projekt z dnia 26 sierpnia 2019 r. z dnia Projekt z dnia 26 sierpnia 2019 r. U S T AWA B U D Ż E T O WA N A R O K 2 0 2 0 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PARKI NARODOWE

POLSKIE PARKI NARODOWE POLSKIE PARKI NARODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Książki 1. Człowiek przyroda cywilizacja

Bardziej szczegółowo

Inspiracja

Inspiracja Inspiracja Inspiracja Inspiracja Inspiracja Inspiracja Przy jaciel parku narodowego Zespół projektowy Tomasz Pasierbek Ewa Strauchmann, Anna Kurzeja Magdalena Kuś Alicja Subel, Janusz Glanowski Marcin

Bardziej szczegółowo

Szkolenia warsztatowe ABC Rolnictwa - zajęcia dla dzieci z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony przyrody

Szkolenia warsztatowe ABC Rolnictwa - zajęcia dla dzieci z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony przyrody Szkolenia warsztatowe ABC Rolnictwa - zajęcia dla dzieci z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony przyrody Wiosna to czas kiedy Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający przy Zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów PZO dot. sposobów gospodarowania

Zadanie 3. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów PZO dot. sposobów gospodarowania Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej i

Bardziej szczegółowo

Ecological education in Polish national parks data from 2008 and 2009

Ecological education in Polish national parks data from 2008 and 2009 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 274 285 Grażyna Holly, Beata Szary Received: 15.06.2010 Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego Reviewed: 3.08.2010 38 700 Ustrzyki Dolne, ul.

Bardziej szczegółowo

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108) Art. 1 [Łączna kwota wydatków państwa] 1. Ustala się, zgodnie z

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108) Art. 1 [Łączna kwota wydatków państwa] 1. Ustala się, zgodnie z Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108) Art. 1 [Łączna kwota wydatków państwa] 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 627 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 627 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 maja 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.06.03 10:43:42 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 627 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K U S T AWA B U D Ż E T O WA Projekt N A R O K 2 0 1 7 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 325 426 102

Bardziej szczegółowo

Literą A oznaczony jest park krajobrazowy: a) Jeleniowski b) Suchedniowsko-Oblęgorski c) Sieradowicki

Literą A oznaczony jest park krajobrazowy: a) Jeleniowski b) Suchedniowsko-Oblęgorski c) Sieradowicki Na prośbę nauczycieli zamieszczamy przykładowe pytania z ubiegłych lat. Jednocześnie informujemy, że w b.r. test sprawdzający zostanie przeprowadzony w nowej formule. Składać się będzie z 25 pytań: 15

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K U S T AWA B U D Ż E T O WA Projekt N A R O K 2 0 1 6 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 296 879 236

Bardziej szczegółowo

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2015

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Ustawa budżetowa na rok 2015. Dz.U.2015.153 z dnia 2015.01.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 stycznia 2015 r. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie Wód a Ochrona Przyrody

Utrzymanie Wód a Ochrona Przyrody Konferencja Naukowo-Techniczna Utrzymanie Wód a Ochrona Przyrody Szczecin, 31 marca 2017 Organizatorzy Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 627 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dz.U. 2013 poz. 627 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/84 Dz.U. 2013 poz. 627 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STORCZYKOWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STORCZYKOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STORCZYKOWA OSOWIEC-TWIERDZA 21-23 CZERWIEC, 2007 KOMUNIKAT 1 Rok 2007 został ogłoszony przez Biebrzański Park Narodowy Rokiem Storczyków. Jest to doskonała okazja, aby poświęcić

Bardziej szczegółowo

KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI

KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI POBRZEŻA Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Wiślanymi Pobrzeża Polski Elementem

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA

EDUKACJA EKOLOGICZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA PROGRAM ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ TYTUŁ ŚCIEŻKI: Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT CEL OGÓLNY: KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ UWRAŻLIWIENIE NA PRZEJAWY DEGRADACJI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

N A R O K 2 0 1 5. z dnia

N A R O K 2 0 1 5. z dnia Projekt z dnia 3 września 2014 r. U S T AWA B U DŻET O WA N A R O K 2 0 1 5 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Nowe dane o mączlikach (Hemiptera: Aleyrodidae) polskich parków narodowych *

Nowe dane o mączlikach (Hemiptera: Aleyrodidae) polskich parków narodowych * Wiad. entomol. 27 (1): 23-32 Poznań 2008 Nowe dane o mączlikach (Hemiptera: Aleyrodidae) polskich parków narodowych * New data on whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Poland s national parks Anna KLASA

Bardziej szczegółowo

Standard Wymiany Danych o Lasach (SWDL) Wersja 1.4

Standard Wymiany Danych o Lasach (SWDL) Wersja 1.4 Standard Wymiany Danych o Lasach (SWDL) Wersja 1.4 STANDARD WYMIANY DANYCH O LASACH (SWDL) Dokumentacja Standardu Wymiany Danych o Lasach Wersja 1.4 Sękocin Stary 2016 SPIS TREŚCI 1 Definicja SWDL...7

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2017 roku uczniowie klas I- III, biorący udział w zajęciach przyrodniczych organizowanych w ramach projektu Rozwój kompetencji

18 listopada 2017 roku uczniowie klas I- III, biorący udział w zajęciach przyrodniczych organizowanych w ramach projektu Rozwój kompetencji 18 listopada 2017 roku uczniowie klas I- III, biorący udział w zajęciach przyrodniczych organizowanych w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu Październik 2013 Zespół Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu 1 W NUMERZE: - CIEKAWE STRONKI W INTERNECIE...2 - FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE...3 - NIE ZASMIECAJ ŚRODOWISKA SEGREGUJ.. 4 - CIEKAWOSTKI

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r.

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. Oferta edukacyjna w Tucholskim Parku Krajobrazowym Dorota Borzyszkowska Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. 36. 983 ha 11.323 ha 25.660 ha 2 PWR fot. Marcin Karasiński PWR fot. Marcin Karasiński PWR

Bardziej szczegółowo

Ekoedukacja w Wolińskim Parku Narodowym

Ekoedukacja w Wolińskim Parku Narodowym Ekoedukacja w Wolińskim Parku Narodowym I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych,,,Edukacja w parkach narodowych dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji. Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

GIS w edukacji. dr hab. Iwona Jażdżewska prof. UŁ. podsumowanie konferencji

GIS w edukacji. dr hab. Iwona Jażdżewska prof. UŁ. podsumowanie konferencji GIS w edukacji podsumowanie konferencji dr hab. Iwona Jażdżewska prof. UŁ Zakład Geoinformacji IGMiT Wydział Nauk Geograficznych UŁ email: iwona.jazdzewska@gmail.com Zakład Geoinformacji IGMiT Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Informatyk urzędu pracy 2.0, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zasoby wodne parków narodowych w Polsce wielkość, struktura i zagrożenia

Zasoby wodne parków narodowych w Polsce wielkość, struktura i zagrożenia Wody na obszarach chronionych, J. Partyka, J. Pociask-Karteczka (red.), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków, 2008, s. 15 29. Zasoby

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2013 ROKU UKŁAD REGIONALNY

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2013 ROKU UKŁAD REGIONALNY NSTYTUT TURYSTYK SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYK i REKREACJ TURYSTYKA POLSKA W ROKU UKŁAD REGONALNY Warszawa, kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Bożena Radkowska nstytut Turystyki Szkoła

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Spotkań z Nauką. w Wolinie i Międzyzdrojach. sesja popularno-naukowa na temat: Ochrona przyrody w województwie zachodniopomorskim

P R O G R A M. Spotkań z Nauką. w Wolinie i Międzyzdrojach. sesja popularno-naukowa na temat: Ochrona przyrody w województwie zachodniopomorskim o P R O G R A M Spotkań z Nauką w Wolinie i Międzyzdrojach CZWARTEK 15 maja 2014 r. sesja popularno-naukowa na temat: Ochrona przyrody w województwie zachodniopomorskim stan aktualny i perspektywy pod

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty finansowania edukacji leśnej

Możliwości i efekty finansowania edukacji leśnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Możliwości i efekty finansowania edukacji leśnej Roman Wójcik, Katarzyna Zaczek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gis w Edukacji. II Ogólnopolska Konferencja czerwca 2018 r. Łódź Pod honorowym patronatem prof. Jerzego Gaździckiego.

Gis w Edukacji. II Ogólnopolska Konferencja czerwca 2018 r. Łódź Pod honorowym patronatem prof. Jerzego Gaździckiego. II Ogólnopolska Konferencja Gis w Edukacji 14-15 czerwca 2018 r. Łódź Pod honorowym patronatem prof. Jerzego Gaździckiego Komunikat I Szanowni Państwo, Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia "Nowoczesne technologie w edukacji" za rok szkolny 2014/2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowoczesne technologie w edukacji za rok szkolny 2014/2015 SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia "Nowoczesne technologie w edukacji" za rok szkolny 2014/2015 W ramach pracy sieci nauczycieli szkół powiatu lipnowskiego Nowoczesne Technologie

Bardziej szczegółowo