WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R."

Transkrypt

1 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R. Załącznik nr 8 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej GOSPODARKA Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Rezerw Materiałowych GOSPODARKA MORSKA WyŜsze szkoły morskie - działalność dydaktyczna WyŜsze szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów

2 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne WyŜsze szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna WyŜsze szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Internaty i bursy szkolne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich NAUKA Jednostki naukowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Centrum Nauki KOPERNIK OBRONA NARODOWA WyŜsze szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budŝetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" WyŜsze szkoły wojskowe Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea

3 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego SKARB PAŃSTWA Polska Agencja Prasowa SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury SZKOLNICTWO WYśSZE Szkoły wyŝsze - działalność dydaktyczna Szkoły wyŝsze - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Szkoły wyŝsze - zadania projakościowe Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Reprezentacja Doktorantów 6 240

4 39 TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Szkoły wyŝsze - działalność dydaktyczna TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna SPRAWY WEWNĘTRZNE Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Uczelnie słuŝb państwowych Uczelnie słuŝb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO ZDROWIE WyŜsze szkoły medyczne - działalność dydaktyczna WyŜsze szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Agencja Oceny Technologii Medycznych Główna Biblioteka Lekarska

5 67 POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność /02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne /04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne /06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne /08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne /10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne /12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne /14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne 2 510

6 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne /20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne /24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne /26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne /28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne /30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne /32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne OGÓŁEM

7 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK GOSPODARKA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki i stowarzyszenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki Agencja Rezerw Materiałowych Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

8 22 GOSPODARKA WODNA Państwowy Instytut Geologiczny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Instytucje kinematografii Fundacje, stowarzyszenia Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inne jednostki sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA Centralny Ośrodek Sportu Fundacje, stowarzyszenia Pozostałe jednostki, Instytut Sportu

9 28 NAUKA Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Jednostki naukowe Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju OBRONA NARODOWA Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Agencja Mienia Wojskowego Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, fundacje i Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wyższe szkoły wojskowe Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 700

10 32 ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytucje ubezpieczeniowe Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego ROZWÓJ WSI Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundacje i stowarzyszenia TRANSPORT PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A Polska Agencja Żeglugi Powietrznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A TURYSTYKA Stowarzyszenia

11 41 ŚRODOWISKO Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Fundacje i stowarzyszenia Babiogórski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Park Narodowy Bory Tucholskie Drawieński Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Park Narodowy Góry Stołowe Kampinoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Pieniński Park Narodowy Poleski Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty Wielkopolski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Woliński Park Narodowy

12 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE Agencja Mienia Wojskowego Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, stowarzyszenia i fundacje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Organizacje romskie Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

13 45 SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Podmioty prowadzące Regionalne Centra Informacji Europejskiej (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych) ZDROWIE Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna Szpitale ogólne Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Narodowy Fundusz Zdrowia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia

14 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych RYBOŁÓWSTWO Morski Instytut Rybacki w Gdyni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA RODZINA Fundacje, stowarzyszenia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki samorządu terytorialnego (powiat) POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN

15 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 6 12 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa /04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenia Kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa

16 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa /08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa

17 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki Stowarzyszenia Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa /12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa

18 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa /16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa

19 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Stowarzyszenia Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa /20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa

20 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje i stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa /24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa

21 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa /28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa

22 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa /32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego gminy powiaty samorząd województwa

23 Jednostki ubiegające się o dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) OGÓŁEM

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 42 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Załącznik nr 10 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca r. Województwa - BW Wydatki razem 321 342 619,45 5 489 251,75 1

Bardziej szczegółowo

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr... / 06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia... 2006 roku Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok 630 Turystyka 80 000-80 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na rok - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada r. Województwa - BW Wydatki razem 362 755 434,48 3 445 426,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na rok - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 382 791 825,33 34 308

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Departament Budżetu Państwa SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Warszawa, luty 2016 r. - 3 - Spis treści strona Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 18. 2011 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

Tabela Nr 18. 2011 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, Tabela Nr 18 WYKAZ CZĘŚCI BUDŻETOWYCH, PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ROZPATRYWANYCH I OPINIOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 marca r. Województwa - BW Wydatki razem 314 758 742,39 3 896 400,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Ochrona gruntów rolnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

Ochrona gruntów rolnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/486/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/532/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/532/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/32/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok 630 Turystyka 80 000-80 000 754 801 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 80 000-80 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 000-80 000

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW projekt 21-02-2006 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki Województwa Lubelskiego na rok - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 1 278 535 659,34 189 488 488,63 71 008 468,55

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 348 777 193,12 0,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wykonania dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia)

Zestawienie wykonania dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia) Zestawienie dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 683 411 32 530 335 93,79 01006 ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 250 000

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dotacje z budŝetu gminy i powiatu na 2006 rok

Dotacje z budŝetu gminy i powiatu na 2006 rok Dotacje z budŝetu gminy i powiatu na 2006 rok Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXI/1168 / 05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2005 roku 630 Turystyka 80 000-80 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Wydatki razem 1 237 508 992,07 Bieżące 606 823 338,24 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku wynosi łącznie 290.191.045 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany 1979_zał.2 str.1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 631 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. Druk nr 388 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku wynosi łącznie 295.347.012 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY OGÓŁEM Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/ 21 /06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego L.p. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz. 2162

Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz. 2162 Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz. 2162 USTAWA z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK DOCHODY PLANOWANE W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej 33,12% Inne środki zagraniczne 0,02%

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1117

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1117 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2/2 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP

2/2 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 167 614 30 000 1 050 128 464 8 100 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 137 614 1 050 128 464 8 100 75101 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 marca r.

z dnia 29 marca r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 23 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 29 marca 20017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kierowania w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w budŝetowej na 2011 r. ustawie III. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna

750 Administracja publiczna Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 050 Rybołówstwo i rybactwo 100 05011 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej)

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1a REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) w zł L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem Załącznik Nr 2 Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 600 010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-72-13 Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym ( w tys. zł) Lp. 1. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem 2013 r. wg znowelizowanej ustawy budżetowej 2014 r. wg ustawy budżetowej % 327

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Załącznik nr 1b REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Struktura w % 1

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo