KRYTERIA OCEN. W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCEN. W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII

2 1. OCENIANIE UCZNIÓW NA KATECHEZIE Oceniane będą: wiadomości; gorliwość w zdobywaniu wiedzy; aktywne uczestnictwo w katechezie; prowadzenie zeszytu; odrabianie pracy domowej; udział w Olimpiadach i konkursach religijnych sumienna przynależność do organizacji religijnych Nie będą zaś oceniane praktyki religijne (udział w nabożeństwach, pierwsze piątki miesiąca, itp.), ale będą one brane pod uwagę tzn. osoby, które będą się w tym pozytywnie wyróżniały zostaną nagrodzone oceną. 2. SYTUACJA OCENIANIA Ocenianie będzie się odbywać na podstawie zewnętrznej obserwacji odpowiedzi ustnej (w czasie kontroli indywidualnej i grupowej) oraz prac pisemnych: ucznia, sprawdziany pisemne godzinne przeprowadzone będą po głównych blokach tematycznych (zapowiadane tydzień wcześniej z podaniem zakresu materiału, mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową ), kartkówki 5-, 10-, 15- minutowe dotyczą treści z trzech ostatnich lekcji i mogą być nie zapowiadane, uczeń może otrzymać pisemne prace kontrolne do domu, ale jest zobowiązany do ich zwrotu na następną lekcję, prace pisemne domowe są sprawdzane, ale nie muszą być oceniane.

3 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE KLASY I GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH NUMER PROGRAMU: AZ 3 01/1 JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDE O BOGU I CZŁOWIEKU ROK SZKOLNY 2011/2012

4 3. KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS I Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności, jakie powinien uczeń zdobyć na powyższym etapie nauki religii. Celujący: Uczeń; 1. Pod względem zachowania nie budzi zastrzeżeń. 2. Posiadał wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy (szczególnie ze znajomości Pisma Św.) 3. Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formacje religijną (m. in. poprzez czytanie literatury religijnej, życie Słowem Bożym, udział w różnych nabożeństwach, życie sakramentalne itp.) 4. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, praktycznych, potrafi je zastosować we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. 5. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. 6. Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy św., w przygotowaniu nabożeństw. 7. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii. 8. Czynnie, sumiennie i aktywnie pracuje w Organizacjach Religijnych. 9. Angażuje sie w Olimpiady i konkursy religijne. 10. Wykazuje własną, twórczą inicjatywę w prowadzeniu zeszytu. Bardzo dobry: Uczeń: 1. Jest zdyscyplinowany. 2. Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość. 3. Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu. 4. Chętnie,regularnie i czynnie bierze udział w katechezie. 5. Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach. 6. Przejawia postawę apostolską. 7. Posiada staranny i uzupełniony zeszyt.

5 Uczeń: Dobry: 1. Dobrze opanował wiadomości i umiejętności. 2. Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go, oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego 3. Potrafi samodzielnie odpowiadać na wszystkie pytania związane z tematem katechezy. 4. Przejawia aktywność w katechezie i jest do niej przygotowany. Poprawnie zachowuje się na zajęciach. 5. Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 6. Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych. Uczeń: Dostateczny: 1. Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym. 2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie programu przewidzianego programem, umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce. 3. Wykonuje zadania,potrafi odtworzyć wniosek z lekcji. 4. Prowadzi zeszyt z notatkami i pracami domowymi. 5. Wykazuje przeciętne zainteresowanie przedmiotem. 6. Biernie uczestniczy w katechezie i w życiu parafialnym. Dopuszczający: Uczeń: 1. Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary. 2. Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, ale zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. 3. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety. 4. Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt. 5. Niechętnie bierze udział w katechezie, ale stara się słuchać.

6 Uczeń: Niedostateczna: 1. Nie wykazuje woli współpracy z katechetą 2. Nie zna podstawowych modlitw i prawd wiary, podstawowych wiadomości z zakresu materiał przewidzianego w danej klasie. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Rzadko uczestniczy w katechezie, często przeszkadza. 5. Nie uczestniczy w życiu Kościoła.

7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE KLASY II GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH NUMER PROGRAMU: AZ 3 01/1 JEZUS CHRYSTUS ZBAWIA ROK SZKOLNY 2011/2012

8 3. KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS II Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności, jakie powinien uczeń zdobyć na powyższym etapie nauki religii. Celujący: Uczeń; 1. Pod względem zachowania nie budzi zastrzeżeń. 2. Posiadał wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy (rozumie i potrafi wyjaśnić głębszy sens Sakramentów Swietych). 3. Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formacje religijną (m. in. poprzez czytanie literatury religijnej, życie Słowem Bożym, udział w różnych nabożeństwach, życie sakramentalne itp.) 4. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, praktycznych, potrafi je zastosować we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. 5. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. 6. Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy św., w przygotowaniu nabożeństw. 7. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii. 8. Czynnie, sumiennie i aktywnie pracuje w Organizacjach Religijnych. 9. Angażuje sie w Olimpiady i konkursy religijne. 10. Wykazuje własną, twórczą inicjatywę w prowadzeniu zeszytu. Bardzo dobry: Uczeń: 1. Jest zdyscyplinowany. 2. Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość. 3. Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu. 4. Chętnie,regularnie i czynnie bierze udział w katechezie. 5. Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach. 6. Przejawia postawę apostolską. 7. Posiada staranny i uzupełniony zeszyt.

9 Uczeń: Dobry: 1. Dobrze opanował wiadomości i umiejętności. 2. Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go, oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego 3. Potrafi samodzielnie odpowiadać na wszystkie pytania związane z tematem katechezy. 4. Przejawia aktywność w katechezie i jest do niej przygotowany. Poprawnie zachowuje się na zajęciach. 5. Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 6. Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych. Uczeń: Dostateczny: 1. Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym. 2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie programu przewidzianego programem, umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce. 3. Wykonuje zadania,potrafi odtworzyć wniosek z lekcji. 4. Prowadzi zeszyt z notatkami i pracami domowymi. 5. Wykazuje przeciętne zainteresowanie przedmiotem. 6. Biernie uczestniczy w katechezie i w życiu parafialnym. Dopuszczający: Uczeń: 1. Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary. 2. Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, ale zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. 3. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety. 4. Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt. 5. Niechętnie bierze udział w katechezie, ale stara się słuchać.

10 Uczeń: Niedostateczna: 1. Nie wykazuje woli współpracy z katechetą 2. Nie zna podstawowych modlitw i prawd wiary, podstawowych wiadomości z zakresu materiał przewidzianego w danej klasie. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Rzadko uczestniczy w katechezie, często przeszkadza. 5. Nie uczestniczy w życiu Kościoła.

11 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH NUMER PROGRAMU: AZ 3 01/1 CHRYSTUS MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO UCZY I POSYŁA ROK SZKOLNY 2011/2012

12 3. KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS III Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności, jakie powinien uczeń zdobyć na powyższym etapie nauki religii. Celujący: Uczeń; 1. Pod względem zachowania nie budzi zastrzeżeń. 2. Posiadał wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy (wykazuje się postawą dojrzałego chrześcijanina, który jest świadomy mocy Sakramentu Bierzmowania, do którego się przygotowuje). 3. Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formacje religijną (m. in. poprzez czytanie literatury religijnej, życie Słowem Bożym, udział w różnych nabożeństwach, życie sakramentalne itp.) 4. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, praktycznych, potrafi je zastosować we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. 5. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. 6. Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy św., w przygotowaniu nabożeństw. 7. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii. 8. Czynnie, sumiennie i aktywnie pracuje w Organizacjach Religijnych. 9. Angażuje sie w Olimpiady i konkursy religijne. 10. Wykazuje własną, twórczą inicjatywę w prowadzeniu zeszytu. Bardzo dobry: Uczeń: 1. Jest zdyscyplinowany. 2. Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość. 3. Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu. 4. Chętnie,regularnie i czynnie bierze udział w katechezie. 5. Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach. 6. Przejawia postawę apostolską. 7. Posiada staranny i uzupełniony zeszyt.

13 Uczeń: Dobry: 1. Dobrze opanował wiadomości i umiejętności. 2. Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go, oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego 3. Potrafi samodzielnie odpowiadać na wszystkie pytania związane z tematem katechezy. 4. Przejawia aktywność w katechezie i jest do niej przygotowany. Poprawnie zachowuje się na zajęciach. 5. Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 6. Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych. Uczeń: Dostateczny: 1. Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym. 2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie programu przewidzianego programem, umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce. 3. Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji. 4. Prowadzi zeszyt z notatkami i pracami domowymi. 5. Wykazuje przeciętne zainteresowanie przedmiotem. 6. Biernie uczestniczy w katechezie i w życiu parafialnym. Dopuszczający: Uczeń: 1. Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary. 2. Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, ale zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. 3. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety. 4. Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt. 5. Niechętnie bierze udział w katechezie, ale stara się słuchać.

14 Uczeń: Niedostateczna: 1. Nie wykazuje woli współpracy z katechetą 2. Nie zna podstawowych modlitw i prawd wiary, podstawowych wiadomości z zakresu materiał przewidzianego w danej klasie. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Rzadko uczestniczy w katechezie, często przeszkadza. 5. Nie uczestniczy w życiu Kościoła.

15 Sanok, r. Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu religia w Gimnazjum nr.1 w Sanoku Sporządzony w oparciu o: Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29. poz. 323); Statut Gimnazjum nr.1 w Sanoku; Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum nr. 1 w Sanoku; Plan wychowawczy w Gimnazjum nr. 1 w Sanoku; Instrukcja z dn r. wydana przez MEN dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły; Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz.155, zm. Dz. U. z 1993 r. Nr 83, poz. 39); Zarządzenie MEN z dn r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych; Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 413); Rozporządzenie MEN z dn r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobie organizowania nauki w szkołach publicznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 753); List Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn r. DKW /2000/GP, zamieszczony w tych Komunikatach; Katechizacja nie może być tylko sprowadzona do nauczania, lecz trzeba ją widzieć jako jedno z głównych ogniw wychowania. Dlatego przy ocenianiu, obok wiadomości ucznia należy uwzględnić również oczekiwane postawy i sprawności moralne. Wyjątkowy charakter katechezy domaga się pewnych odmiennych, w porównaniu z przedmiotami szkolnymi, sposobów działania i oceniania.

16 W katechezie szczególną uwagę kładzie się na: Pomoc uczniowi w zdobywaniu wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania; Ustalenie kategorii celów i odpowiadających im poziomów wymagań; Wspieranie ucznia przez rozpoznawanie odpowiedniego poziomu wymagań; Wskazanie możliwości opanowania kolejnego, wyższego poziomu. Uwagi dotyczące ocen w katechezie: 1. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej, powinna być wspierająca dla ucznia. 2. Nauczyciel wobec ucznia jest obowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen. 3. Wystawianie ocen z odpowiedzi ustnej oraz odczytywanie ocen z prac pisemnych nie może być komentowane przez nauczyciela na forum klasy w sposób drażliwy dla ucznia. 4. Jedyną podstawą do wystawiania oceny śródrocznej i końcowej są kontrole uczniów prowadzone systematycznie i rozłożone równomiernie na cały okres nauki. Oceny klasyfikacyjne na koniec semestru i roku ustalono w stopniach według skali: a) stopień celujący 6 b) stopień bardzo dobry 5 c) stopień dobry 4 d) stopień dostateczny 3 e) stopień dopuszczający 2 f) stopień niedostateczny 1 Według przeważającej opinii katechetów, z nauczania religii nie należy stawiać jedynki, jako oceny kończącej rok szkolny. Ocena końcowa uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi okres.

17 Sytuacja oceniania: 1. Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, maja one być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis informujący do dziennika) i podaniem zakresu materiału. W ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian. 2. Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie muszą znać jego punktację lub procentowe kryteria: 0 30% ocena ndst % ocena dop 51 70% ocena dst 71 90% ocena db powyżej 90% ocena bdb 3. Nauczyciel ocenia sprawdzian najdalej do 2 tygodni. 4. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 1 tygodnia w toku zajęć szkolnych w formie ustalonej przez nauczyciela. 5. Poprawiona ocena niedostateczna nie może być skreślona, przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawioną za ostateczną. 6. Uczeń, który otrzymał ocenę pozytywną nie może starać się o wyższy stopień z danego materiału. Zwalnia to ucznia tylko w wyjątkowych sytuacjach np. choroba. 7. Dopuszczalny jest krótki sprawdzian pisemny z bieżącego materiału (2 3 lekcje), sprawdzian taki nie musi być zapowiadany. 8. Najważniejsze oceny to noty z prac pisemnych sprawdzianów nauczycielskich oraz odpowiedzi ustnych, zdobywane w czasie kontroli indywidualnej i grupowej. 9. Na początku lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić brak zeszytu lub zadania 2x w semestrze bez ujemnych konsekwencji. 10. Każda zadana praca powinna być przez nauczyciela sprawdzona, choć nie musi być oceniona. 11. Oceny za zeszyt i inne formy aktywności ucznia są ocenami wspomagającymi. 12. Uczeń i Rodzic (opiekun prawny) może otrzymać pisemne prace kontrolne do wglądu w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.

18 Kryteria oceniania: W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Celujący: 1. Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy, wykazuje także szczególne zaangażowanie podczas większości zajęć. 2. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach katechetycznych. 3. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. 4. Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (służba ołtarza, oaza, DSM, KSM, RAM, Młodzieżowa Grupa Wolontariatu itp.). 5. Wyróżnia się wzorową postawą wobec innych. Bardzo dobry: 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy. 2. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 3. Chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie. 4. Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje, itp.). 5. Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 6. Przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę. Dobry: 1. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej. 2. Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 3. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (patrz bdb pkt. 6). 4. Uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć. 5. Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany. 6. Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

19 Dostateczny: 1. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy. 2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki. 3. Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 4. Nieregularnie uczęszcza na katechezę. 5. Wykonywanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. byle jakie prowadzenie zeszytu. 6. Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa. Dopuszczający: 1. Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. 2. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety. 3. Niechętnie bierze udział w katechezie. 4. Często opuszcza katechezę. 5. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Niedostateczny: 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 2. Odmawia wszelkiej współpracy. 3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. Zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie

Bardziej szczegółowo

LXII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Warszawie

LXII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Warszawie LXII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Warszawie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NR: AZ- 4-01/10 Zgodne z dokumentem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I, II ETAP EDUKACYJNY (KLASY I III, IV- VI SP) Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy 1 I. Kontrakt 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia występuje w całym procesie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI Program nauczania: W rodzinie dzieci Bożych AZ 1-02 /9; klasy I - III W przyjaźni z Bogiem AZ 2-03 /6; klasy IV-

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA

III Liceum Ogólnokształcące PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA 2 I. Zasady ogólne 1. Przedmiot oceny: wiedza umiejętności praca ucznia aktywność na lekcji i poza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH I. Podstawa prawna: - Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii. w klasach IV VI

Przedmiotowy system oceniania z religii. w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI Uwagi Ogólne 1. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzania wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw moralnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI religii

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI religii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI religii Przyjęte zostały następujące cele oceniania: 1. diagnoza /ustalenie potrzeb ucznia, określenie stron mocnych i słabych/ 2. sprawdzenie poziomu osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 we Wrocławiu Katecheza dąży do nawrócenia i prowadzi do Eucharystii, (z liturgii wypływa i do liturgii prowadzi). Na katechezie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII MAJ 2011 Na lekcji religii, podobnie jak na innych przedmiotach uczniowie podlegają ocenie, jednak ocena ta nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale elementy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III MGR AGNIESZKA BAUMANN-BOROWICZ Ocenie nie podlegają praktyki religijne obecność na Mszy św., na nabożeństwach, odmawianie pacierza rannego lub

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Modrzu. Klasy I-III

Szkoła Podstawowa w Modrzu. Klasy I-III Szkoła Podstawowa w Modrzu Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania z religii Prowadzący: mgr Agnieszka Baumann-Borowicz Klasy I-III Ocenie nie podlegają praktyki religijne obecność na Mszy św., na nabożeństwach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII kl. I - III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII kl. I - III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII kl. I - III Uczeń musi mieć na lekcji: - zeszyt przedmiotowy - podręcznik - ćwiczenia ( karty pracy) Uczeń może zdobyć oceny za: - ustną odpowiedź - modlitwę ( wcześniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (klasy IV i VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (klasy IV i VI) Barbara Włodarczyk Rok szkolny 2009/2010 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (klasy IV i VI) I. Uwagi ogólne: co ma oceniać katecheta? Można zacząć od stwierdzeń negatywnych. Na stopień szkolny z katechezy

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa w Myśliwcu dla klas I-VIII

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa w Myśliwcu dla klas I-VIII Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa w Myśliwcu dla klas I-VIII Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy; - Wskazania zawarte w Dyrektorium

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ARKI BOŻKA W GLIWICACH ROK SZKOLNY 2018/19

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ARKI BOŻKA W GLIWICACH ROK SZKOLNY 2018/19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ARKI BOŻKA W GLIWICACH ROK SZKOLNY 2018/19 Formy i kryteria oceniania zajęć edukacyjnych z przedmiotu: R E L I G I A w klasach I VIII: 1. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z KATECHEZY

KRYTERIA OCEN Z KATECHEZY Mądry wychowawca szuka nie tego, czego dziecku jeszcze brakuje, lecz cieszy się z tego, co już ono osiągnęło H. Pestatozzi KRYTERIA OCEN Z KATECHEZY Kryteria ocen zostały opracowane przez zespół katechetyczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH I. Podstawa prawna: - Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RELIGIA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

RELIGIA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: RELIGIA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLAS I III ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLAS I III ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLAS I III ROK SZKOLNY 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZEDMIOTOWY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

SYSTEM PRZEDMIOTOWY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ SYSTEM PRZEDMIOTOWY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy systemu oceniania z religii opracowano na podstawie: 1. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W WOLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 I. ZASADY OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III A. Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym znajomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ BEATA HANYSZ Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wilkowie Osiedlu Wilków Osiedle 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z religii

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z religii

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z religii SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z religii 1 Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp. I rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ. rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ. rok szkolny 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ rok szkolny 2017/2018 Nauczyciele uczący: Ks. Krzysztof Adamski S. Gabriela Oleszko Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I VIII Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU Program nauczania: Jesteśmy dziećmi Bożymi AZ 1-01/1; klasy I - III Poznaję Boga

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi

Przedmiotowy system oceniania z religii w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi Przedmiotowy system oceniania z religii w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy system oceniania z religii obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy system oceniania z religii obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KL. IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 W POZNANIU ROK 2019/2020

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KL. IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 W POZNANIU ROK 2019/2020 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KL. IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 W POZNANIU ROK 2019/2020 I. Informacje dla ucznia II. Obszary oceniania. III. Formy aktywności. IV. Ogólne kryteria ocen.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Przedmiotowy system oceniania został opracowany według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KL. IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KL. IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KL. IV-VIII Spis treści: I. Informacje dla ucznia II. Obszary oceniania. III. Formy aktywności. IV. Ogólne kryteria ocen. Kryteria oceniania testów i sprawdzianów.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ- SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08 zscmolas@zscmolas.pl PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ PSO jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie 1. Wstęp Zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie. 2. Słowniczek pojęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. II. Cele nauczenia w ramach przedmiotu - religia. III. Zasady oceniania. IV. Obszary aktywności. V. Kryteria ocen. VI.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE Kryteria oceniania z religii zgodne z dokumentacją szkolną oraz z Zasadami oceniania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasy I - III

Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium Katechetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTóW POLSKICH W GRYFINIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTóW POLSKICH W GRYFINIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTóW POLSKICH W GRYFINIE Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania został opracowany według Podstawy programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I ROK SZKOLNY 2015/16 OCENA CELUJĄCA Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymsko-katolickiej w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymsko-katolickiej w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z religii rzymsko-katolickiej w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Kryteria oceniania z religii zgodne z zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności

Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w klasach I-III Prowadzący: mgr Agnieszka Baumann-Borowicz WSTĘP 0d września 2019 r. wprowadzona zostaje ocena ważona z religii!

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu religia

Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu religia Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu religia ( zgodny z podstawą programową) Sporządzony w oparciu o: Rozporządzenie MEN z dn. 21.03.2001 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RZESZOWIE ks. Tomasz Nowak

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RZESZOWIE ks. Tomasz Nowak PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RZESZOWIE ks. Tomasz Nowak Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1. Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I-III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1. Przedmiotowe zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM Ocenianie przedmiotowe z religii stanowi uszczegółowienie przepisów oceniania, które są zawarte w statucie Gimnazjum w Pszowie. Elementy wchodzące w zakres

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA. (Zgodny z programem nr AZ-1-01/10, AZ-2-01/10, AZ-3-01/10)

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA. (Zgodny z programem nr AZ-1-01/10, AZ-2-01/10, AZ-3-01/10) PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA (Zgodny z programem nr AZ-1-01/10, AZ-2-01/10, AZ-3-01/10) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA W NOWEM Nowe, 2017/2018 2 Przedmiot oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII ZSP w Strzałkowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII ZSP w Strzałkowie I. Zasady oceniania: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII ZSP w Strzałkowie 1.Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z obowiązującym w placówce Szkolnym Systemem Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum nr 1 w Braniewie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum nr 1 w Braniewie Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum nr 1 w Braniewie 1 Informacje ogólne: Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły Nauczanie religii w Gimnazjum nr 1 odbywa się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania lekcji religii w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu

Zasady oceniania lekcji religii w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Zasady oceniania lekcji religii w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Lekcja religii odbywa się dwa razy w tygodniu. Ocenianiu podlegają uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach z tego przedmiotu. Ocena ma

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE Kryteria oceniania z religii zgodne z dokumentacją szkolną oraz z Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI Formy oceniania Sposób oceniania (punktowa skala stopni, procentowa, stosowanie + i - Prace pisemne: - kartkówki, - sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii

Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z religii uwzględnia zapisy prawa oświatowego oraz rozporządzenie Episkopatu Polski oraz Zasady Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ Kryteria oceniania z religii zgodne z dokumentacją szkolną oraz z Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach ósmych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach ósmych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach ósmych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli I. Podstawa prawna: Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU RELIGIA KLASA IV -VI

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU RELIGIA KLASA IV -VI WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU RELIGIA KLASA IV -VI Opracowały: Małgorzata Jasińska-Siwak Marzena Kalinowska Danuta Tokar 1 ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BYDGOSZCZY Ocena z religii ma swój odrębny cel, podporządkowany celowi katechezy. Jest nim przybliżenie do Chrystusa! Katecheta nieustannie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 1. Obiektywność zastosowanie jednolitych norm i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach 1-6 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy.

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach 1-6 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy. Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach 1-6 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy. Uwagi dotyczące kryteriów oceniania z religii. Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z RELIGII W GIMNAZJUM im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ - uczeń

Bardziej szczegółowo

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I Rok szkolny 2012/20123 PODSTAWA PRAWNA. 1. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z 1997 roku. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie. w Szkole Podstawowej w Chorzewie. w klasach IV-VI. religia

Przedmiotowe Ocenianie. w Szkole Podstawowej w Chorzewie. w klasach IV-VI. religia Przedmiotowe Ocenianie w Szkole Podstawowej w Chorzewie w klasach IV-VI religia 1. Główne założenia PO. 2. Obszary aktywności podlegające ocenie. 3. Sposoby sprawdzania widomości i umiejętności uczniów.

Bardziej szczegółowo

5) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

5) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki System oceniania z matematyki został opracowany na podstawie: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w Paprotni

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w Paprotni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w Paprotni RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA II ETAP EDUKACYJNY (KLASY IV VI) (Zgodny z programem nr AZ-2-01/1) Kontrakt: 2 1. Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w szkole dotyczy tylko uczniów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania - religia. Kl. 7

Przedmiotowe Zasady Oceniania - religia. Kl. 7 Przedmiotowe Zasady Oceniania - religia Kl. 7 I. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z religii: 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA

PRZEDMIOTOWY OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA PRZEDMIOTOWY OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I Kontrakt 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia występuje w całym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z Religii. Społeczna Szkoła Podstawowa. W Kwidzynie. Religia Rzymskokatolicka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z Religii. Społeczna Szkoła Podstawowa. W Kwidzynie. Religia Rzymskokatolicka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z Religii Społeczna Szkoła Podstawowa W Kwidzynie Religia Rzymskokatolicka Zgodny z programem nauczania klasy I-III (Program AZ-1-01/10) Zgodny z programem nauczania klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA III SOBIESKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA III SOBIESKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA III SOBIESKIEGO I. Zasady oceniania z religii: 1. Obiektywność jednolite normy i kryteria oceniania wszystkich uczniów. 2. Jawność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym w Pyrzycach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym w Pyrzycach Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym w Pyrzycach Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z religii zostały opracowane na podstawie: Statutu Szkoły Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Zespół Szkół zawodowych i Ogólnokształcących im. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ZSZiO w Węgierskiej Górce PRZEDMIOT:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Religia. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu

Przedmiotowy System Oceniania. Religia. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Przedmiotowy System Oceniania Religia Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu PSO jest spójny z Wewnętrznym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM W MYŚLIWCU Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM W MYŚLIWCU Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM W MYŚLIWCU Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wskazania zawarte w Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII III ETAP EDUKACYJNY (kl. I III) GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII III ETAP EDUKACYJNY (kl. I III) GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII III ETAP EDUKACYJNY (kl. I III) GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKOWIE Opracowali: ks. Mariusz Czerwiński Daniel Lonty 1 Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: Ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ZASADY OCENIANIA Z RELIGII OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 1. Obiektywność zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 2. Jawność podawanie na bieżąco

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA RELIGIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWINIU SZKOŁA PODSTAWOWA ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA RELIGIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWINIU SZKOŁA PODSTAWOWA ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA RELIGIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWINIU SZKOŁA PODSTAWOWA ZASADY OGÓLNE 1. Obowiązkiem ucznia na przedmiocie RELIGIA jest: a) uczestnictwo w zajęciach przedmiotowych, b) systematyczne

Bardziej szczegółowo

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 1. Wymagania ponadprogramowe (wykraczające) Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń: Spełnia

Bardziej szczegółowo