OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 Definicje: System EOD system elektronicznego obiegu dokumentów lub elektronicznej rejestracji obiegu dokumentów stosowany w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (oprogramowanie LOGITO firmy IDEO Sp. z o.o.). EZD Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U Nr 14 poz. 67). Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Pakiet 1: Szkolenie pn.: Elektroniczny obieg dokumentów Pakiet 2: Szkolenie pn.: Tworzenie formularzy aktywnych i szablonów pism na Platformie e-puap A. Informacje szczegółowe I. Pakiet 1:Szkolenie pn. Elektroniczny obieg dokumentów szkolenie dla osób pracujących w systemie EOD 1) Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób. 2) Zamawiający przewiduje utworzenie maksymalnie 4 grup liczących od 5 do 7 osób. 3) Szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć dla jednej grupy, przy czym jedna godzina zajęć = 45 minut. 4) Maksymalna przewidywana liczba godzin szkolenia przy założeniu, że utworzone zostaną 4 grupy wynosi 128. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby uczestników i liczby tworzonych grup w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, a termin realizacji umowy upływa z dniem realizacji umowy dla ostatniej utworzonej grupy. 5) Zajęcia na komputerach w formie warsztatów. 6) Wykonawca winien zapewnić odpowiedni sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem identycznym z Systemem EOD używanym w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu - dla każdego uczestnika szkolenia w ilościach gwarantujących prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zapewniony przez Wykonawcę. 7) Termin realizacji: od r. do r. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie uczestników szkolenia lub Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, w wyniku których niemożliwe będzie przeprowadzenie szkoleń w terminie do dnia r. W takim przypadku maksymalny termin realizacji zamówienia upłynie r. 9) Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) Zarządzanie dokumentacją Wykład dotyczący obowiązujących przepisów regulujących: zarządzanie dokumentacją elektroniczną i nieelektroniczną zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, zasady wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy Systemem EOD a platformą epuap, przedkładanie i doręczanie dokumentów elektronicznych,

2 b) Warsztaty praktyczne na stanowiskach komputerowych z elektronicznego zarządzania dokumentacją w Systemie EOD pracującym w trybie EZD polegające na symulacji rzeczywistej pracy w trybie EZD obejmujące minimum: Przyjęcie przykładowej przesyłki: w postaci elektronicznej poprzez ESP e-puap wraz z elektronicznym załącznikiem, w postaci elektronicznej nośnik CD, w postaci papierowej jej przetworzenie na postać cyfrową zgodnie z wymogami prawa, Wszczęcie sprawy, Rejestrację przyjętych przesyłek, znakowanie, weryfikowanie podpisu, profilu danych identyfikacyjnych, składowanie przesyłki, Dekretacje przesyłek, przypisanie do teczki rzeczowej, Praca nad sprawą wraz z monitorowaniem metryki sprawy, Praca nad sprawą wraz z przykładami publikacji statusu sprawy na BIP, Odpowiedź w sprawie: w postaci elektronicznej poprzez ESP e-puap, w postaci elektronicznej , w postaci papierowej, Weryfikację Urzędowego Potwierdzenie Dostarczenia w zależności od rodzaju odpowiedzi, Zakończenie sprawy, c) Ponadto w ramach warsztatów praktycznych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń o tematyce: rejestracja wpływów z ujęciem różnic pomiędzy dokumentem tradycyjnym i elektronicznym, składy: chronologiczny i informatycznych nośników danych, rozdzielanie przesyłek z ujęciem dekretacji elektronicznej oraz zastępczej, rejestry w Systemie EOD pracującym w trybie EZD obowiązkowe i dodatkowe pisma wychodzące w formie papierowej i elektronicznej w tym: akceptacja pośrednia i ostateczna dokumentów tradycyjnych i elektronicznych, warunki wysyłki dokumentu elektronicznego z ujęciem form wyrażenia zgody przez interesanta na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej, przedkładanie i doręczanie dokumentów elektronicznych z ujęciem fikcji doręczeń, archiwizacja dokumentacji wytworzonej w trybie tradycyjnym oraz EZD w Systemie EOD pracującym w trybie EZD 10) Wykonawca winien zapewnić odpowiednią liczbę osób realizujących zamówienie gwarantującą prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia przedmiotowego szkolenia, w szczególności spełniającą łącznie następujące wymagania: a) w zakresie wykształcenia: ukończone studia wyższe, b) w zakresie doświadczenia: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie z wdrażania przeprowadzenia wykładów oraz zajęć praktycznych (warsztatowych) z Systemu EOD pracującego w trybie EZD. Zamawiający wymaga niezmienności trenerów w całym okresie realizacji usługi. Trener może zostać zmieniony na inną osobę przez Wykonawcę jedynie na wniosek Zamawiającego lub w sytuacjach wyjątkowych (udokumentowana długotrwała choroba, itp.), za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zastępujący trener spełniać będzie wymogi odpowiednio

3 określone powyżej. Harmonogram zapotrzebowania trenerów stanowi Załącznik nr 13 do projektu umowy. 11) Wykonawca opracuje i przeprowadzi na początku zajęć, dla każdej grupy, imienne testy na wejście pozwalające określić poziom wiedzy każdego uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi na zakończenie zajęć, dla każdej grupy, imienne testy badające poziom wiedzy każdego uczestnika szkolenia w odniesieniu do poziomu wiedzy, jaki został określony po przeprowadzeniu testów na wejście. Wykonawca przygotuje dla każdej przeszkolonej grupy raport podsumowujący wyniki testów zrealizowanych wśród uczestników szkolenia na wejście i wyjście. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów imiennych testów wiedzy na wejście i wyjście przeprowadzonych wśród wszystkich uczestników szkolenia oraz raportu dla każdej z przeszkolonych grup. 12) Zamawiający informuje, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, dla którego mają być przeprowadzone szkolenia w ramach niniejszego pakietu, użytkowane jest oprogramowanie LOGITO produkcji firmy IDEO Sp. z o.o. 13) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził zajęcia zgodnie ze sporządzonym przez Zamawiającego harmonogramem zajęć szkoleniowych, który stanowi Załącznik nr 7 do projektu umowy. 14) Miejsce przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca: sale szkoleniowe, catering podczas szkoleń, rzutnik, ekran, sprzęt nagłośnieniowy oraz łącze internetowe /stałe, wi-fi/ z dostępem dla każdego uczestnika szkolenia i trenera. Szkolenie musi być przeprowadzone na terenie miasta Nowego Sącza. 15) Wynajem sal szkoleniowych: a) Łączna ilość dni wynajmu sal szkoleniowych: 16 dni (16 sal), b) Wymagana lokalizacja: na terenie miasta Nowego Sącza, c) Budynek w dobrym stanie technicznym, d) Sale szkoleniowe i sprzęt multimedialny: każda sala dla minimum 7 słuchaczy (min. 2m 2 na 1 osobę, dostęp do światła dziennego) której wyposażenie zapewnia możliwość prowadzenia notatek, wyposażona w stoliki i krzesła z oparciem (krzesła z dostawką pełniącą funkcję stolika nie spełniają wymagań Zamawiającego), wyposażona w sprzęt multimedialny (w szczególności: rzutnik komputerowy, ekran, sprzęt nagłośnieniowy) oraz łącze internetowe /stałe, wi-fi/ z dostępem dla każdego uczestnika szkolenia i trenera. e) Wykonawca zabezpiecza obsługę techniczną sal i sprzętu, f) Godziny wynajęcia sal: od poniedziałku do piątku w godz , g) Sale powinny spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są konferencje/seminaria/szkolenia, h) Wykonawca, w ramach opłat za wynajem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku, i) Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia, j) Bezpłatny dostęp do sanitariatów i szatni. k) Wykonawca obowiązany będzie do oznaczania sali informacjami promocyjnymi dotyczącymi projektu (informacja o realizowanym szkoleniu, plakat przekazany przez Zamawiającego, inne informacje) w widocznym miejscu. 16) Zapewnienie cateringu (serwisu kawowego) na następujących zasadach: a) Łączna liczba przerw kawowych, podczas których Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia cateringu: 32, b) przerwy kawowe zapewnione w tym samym budynku, w którym odbywa się szkolenie, c) na każdą grupę przypadają dwie przerwy kawowe w danym dniu szkolenia, d) przerwy kawowe są serwowane podczas jednego szkolenia w jednakowej cenie, e) pierwsza przerwa kawowa planowana ok godz. 9.30, druga przerwa kawowa planowana ok godz , napoje zapewnione od godz na cały dzień szkolenia,

4 Pierwsza przerwa kawowa: - kanapki (3 szt. na osobę), w tym: kanapeczki z pastą jajeczną/pastą rybną/twarożek na mini kajzerce (połówki), kanapeczki mieszane na ciemnym pieczywie (trójkąty): sałata, pomidor, ogórek, szynka, ser żółty -napoje (dostępne przez cały dzień szkolenia): Kawa/cukier/śmietanka, przy czym kawa podawana w termosach bankietowych nielimitowana Herbata (czarna)/cukier/cytryna, przy czym herbata podawana w termosach bankietowych nielimitowana Woda mineralna: gazowana i niegazowana łącznie min. 0,33l na osobę Druga przerwa kawowa: - napoje (dostępne przez cały dzień szkolenia): Kawa/cukier/śmietanka, przy czym kawa podawana w termosach bankietowych nielimitowana Herbata (czarna)/cukier/ cytryna, przy czym herbata podawana w termosach bankietowych nielimitowana Woda mineralna: gazowana i niegazowana łącznie min. 0,33l na osobę - Ciasta: ciastka nadziewane /2 szt. na osobę/ ciastka kruche /2 szt. na osobę/ f) serwis: serwetki, zastawa do podawania kawy i herbaty, talerzyki 17) Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz usługi cateringowe zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych, który stanowi Załącznik nr 7 do projektu umowy. II. Pakiet 2: Szkolenie pn. Tworzenie formularzy aktywnych i szablonów pism na Platformie e-puap 1) Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 65 osób. 2) Zamawiający przewiduje utworzenie maksymalnie 13 grup liczących od 5 do 7 osób. 3) Szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć dla jednej grupy, przy czym jedna godzina zajęć = 45 minut. 4) Maksymalna przewidywana liczba godzin szkolenia przy założeniu, że utworzone zostanie 13 grup wynosi 416. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby uczestników i liczby tworzonych grup w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, a termin realizacji umowy upływa z dniem realizacji umowy dla ostatniej utworzonej grupy. 5) Zajęcia na komputerach w formie warsztatów. 6) Wykonawca winien zapewnić sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla każdego uczestnika szkolenia w ilościach gwarantujących prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zapewniony przez Wykonawcę. 7) Termin realizacji: od r. do r. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie uczestników szkolenia lub Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, w wyniku których niemożliwe będzie przeprowadzenie szkoleń w terminie do dnia r. W takim przypadku maksymalny termin realizacji zamówienia upłynie r. 9) Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) Część teoretyczna: Koncepcja dokumentu elektronicznego, Formularz w edytorze a poza środowiskiem e-puap,

5 Środowisko Budowy Aplikacji i składy, Jak tworzyć formularz omówienie zasad i kontrolek edytora formularzy, Budowa własnego/przykładowego formularza w edytorze, Jak stworzyć schemat, stylu, wyróżnik za pomocą edytora formularzy, Wzór lokalne a wzory z Centralnego Repozytorium Dokumentów - jak wykorzystać je w formularzu, Akcje formularzy, trigery, Jak stworzyć akcję typu Odpowiedz i podpiąć transformatę, Jak stworzyć akcję typu Opłać, Import wcześniej przygotowanego formularza, Instalacja aplikacji, Import aplikacji oraz omówienie jej struktury (formularz, schemat, styl, wyróżnik) - baza testowa i produkcyjna omówienie różnic, b) Ćwiczenia: Środowisko budowy aplikacji ćwiczenia z budowy e-usług, Tworzenie formularzy aktywnych za pomocą aplikacji Adobe, 10) Wykonawca winien zapewnić odpowiednią liczbę osób realizujących zamówienie gwarantującą prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum dwoma osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia przedmiotowego szkolenia, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania: a) w zakresie wykształcenia: ukończone studia wyższe, b) w zakresie doświadczenia: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w przeprowadzeniu min. 5 szkoleń minimum 8-godzinnych z zakresu: e-usług, e-puap, EZD lub Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Zamawiający wymaga niezmienności trenerów w całym okresie realizacji usługi. Trener może zostać zmieniony na inną osobę przez Wykonawcę jedynie na wniosek Zamawiającego lub w sytuacjach wyjątkowych (udokumentowana długotrwała choroba, itp.), za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zastępujący trener spełniać będzie wymogi odpowiednio określone powyżej. Harmonogram zapotrzebowania trenerów stanowi Załącznik nr 13 do projektu umowy. 11) Wykonawca opracuje i przeprowadzi na początku zajęć, dla każdej grupy, imienne testy na wejście pozwalające określić poziom wiedzy każdego uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi na zakończenie zajęć, dla każdej grupy, imienne testy badające poziom wiedzy każdego uczestnika szkolenia w odniesieniu do poziomu wiedzy, jaki został określony po przeprowadzeniu testów na wejście. Wykonawca przygotuje dla każdej przeszkolonej grupy raport podsumowujący wyniki testów zrealizowanych wśród uczestników szkolenia na wejście i wyjście. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów imiennych testów wiedzy na wejście i wyjście przeprowadzonych wśród wszystkich uczestników szkolenia oraz raportu dla każdej z przeszkolonych grup. 12) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził zajęcia zgodnie ze sporządzonym przez Zamawiającego harmonogramem zajęć szkoleniowych, który stanowi Załącznik nr 7 do projektu umowy. 13) Miejsce przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca: sale szkoleniowe, catering podczas szkoleń, rzutnik, ekran, sprzęt nagłośnieniowy oraz łącze internetowe /stałe, wi-fi/ z dostępem dla każdego uczestnika szkolenia i trenera. Szkolenie musi być przeprowadzone na terenie miasta Nowego Sącza. 14) Wynajem sal szkoleniowych: a) Łączna ilość dni wynajmu sal szkoleniowych: 36 dni (52 sale), b) Wymagana lokalizacja: na terenie miasta Nowego Sącza, c) Budynek w dobrym stanie technicznym,

6 d) Sale szkoleniowe i sprzęt multimedialny: każda sala dla minimum 7 słuchaczy (min. 2m 2 na 1 osobę, dostęp do światła dziennego) której wyposażenie zapewnia możliwość prowadzenia notatek, wyposażona w stoliki i krzesła z oparciem (krzesła z dostawką pełniącą funkcję stolika nie spełniają wymagań Zamawiającego), wyposażona w sprzęt multimedialny (w szczególności: rzutnik komputerowy, ekran, sprzęt nagłośnieniowy) oraz łącze internetowe /stałe, wi-fi/ z dostępem dla każdego uczestnika szkolenia i trenera. e) Wykonawca zabezpiecza obsługę techniczną sal i sprzętu, f) Godziny wynajęcia sal: od poniedziałku do piątku w godz , g) Sale powinny spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są konferencje/seminaria/szkolenia, h) Wykonawca, w ramach opłat za wynajem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku, i) Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia, j) Bezpłatny dostęp do sanitariatów i szatni. k) Wykonawca obowiązany będzie do oznaczania sali informacjami promocyjnymi dotyczącymi projektu (informacja o realizowanym szkoleniu, plakat przekazany przez Zamawiającego, inne informacje) w widocznym miejscu. 15) Zapewnienie cateringu (serwisu kawowego) na następujących zasadach: a) Łączna liczba przerw kawowych, podczas których Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia cateringu: 104, b) przerwy kawowe zapewnione w tym samym budynku, w którym odbywa się szkolenie, c) na każdą grupę przypadają dwie przerwy kawowe w danym dniu szkolenia, d) przerwy kawowe są serwowane podczas jednego szkolenia w jednakowej cenie, e) pierwsza przerwa kawowa planowana ok godz. 9.30, druga przerwa kawowa planowana ok godz , napoje zapewnione od godz na cały dzień szkolenia, Pierwsza przerwa kawowa: - kanapki (3 szt. na osobę), w tym: kanapeczki z pastą jajeczną/pastą rybną/twarożek na mini kajzerce (połówki), kanapeczki mieszane na ciemnym pieczywie (trójkąty): sałata, pomidor, ogórek, szynka, ser żółty -napoje (dostępne przez cały dzień szkolenia): Kawa/cukier/śmietanka, przy czym kawa podawana w termosach bankietowych nielimitowana Herbata (czarna)/cukier/cytryna, przy czym herbata podawana w termosach bankietowych nielimitowana Woda mineralna: gazowana i niegazowana łącznie min. 0,33l na osobę Druga przerwa kawowa: - napoje (dostępne przez cały dzień szkolenia): Kawa/cukier/śmietanka, przy czym kawa podawana w termosach bankietowych nielimitowana Herbata (czarna)/cukier/ cytryna, przy czym herbata podawana w termosach bankietowych nielimitowana Woda mineralna: gazowana i niegazowana łącznie min. 0,33l na osobę - Ciasta: ciastka nadziewane /2 szt. na osobę/ ciastka kruche /2 szt. na osobę/ f) serwis: serwetki, zastawa do podawania kawy i herbaty, talerzyki 16) Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz usługi cateringowe zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych, który stanowi Załącznik nr 7 do projektu umowy.

7 B. WYMAGANIA OGÓLNE do szkoleń wskazanych w pkt A: 1. Wykonawca opracuje Program szkolenia. Dokument powinien zawierać: - nazwę i zakres szkolenia, - cel szkolenia (przewidywane efekty), - miejsce realizacji zajęć, - plan nauczania, określający zakres tematyczny zajęć oraz czas trwania poszczególnych bloków tematycznych. Wzór Programu szkolenia stanowi Załącznik nr 3 do projektu umowy. 2. Dokument Program szkolenia, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. 3. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe (skrypty, prezentacje multimedialne, itp.) i przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe, o których mowa w pkt 3 - po 1 egzemplarzu dla każdego uczestnika szkolenia oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pozostałą dokumentację z przebiegu szkolenia. 5. Wszystkie dokumenty i materiały opracowane przez Wykonawcę (Program szkolenia, materiały szkoleniowe) winny zostać przekazane w formie papierowej i w formie elektronicznej na płycie CD oraz oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także opatrzone informacją Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził zajęcia zgodnie ze sporządzonym przez Zamawiającego harmonogramem zajęć szkoleniowych, który stanowi Załącznik nr 7 do projektu umowy. 7. Wszelkie zmiany harmonogramu zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy w formie pisemnej na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem realizacji zajęć. 8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zależnych od uczestników szkolenia), Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu, w którym miały odbyć się zajęcia. Wykonawca zobowiązany jest, w najkrótszym możliwym terminie, przedstawić do akceptacji Zamawiającego pisemną propozycję zmian w harmonogramie szkolenia uwzględniając zajęcia, które się nie odbyły. 9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę grup, wykorzystane sale szkoleniowe i zapewniony catering. 10. Wykonawca musi dysponować liczbą trenerów wystarczającą dla należytego wykonania przedmiotu. Harmonogram zapotrzebowania trenerów stanowi Załącznik nr 13 do projektu umowy. 11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolonym uczestnikom certyfikat o ukończeniu szkolenia, oznaczony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , tj. winna być na nim umieszczona informacja o współfinansowaniu wraz z symbolami PO KL i EFS, zawierający następujące informacje: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika, nazwę instytucji szkoleniowej, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wystawienia certyfikatu, tematy i wymiar godzin edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia.

8 Certyfikaty powinny zostać wykonane na kartonie ozdobnym używanym do dyplomów, zaproszeń, certyfikatów. Format A4, 240g/m2, kolor: biały, gładki. Wzór certyfikatu Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 12. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia oceny merytorycznej przebiegu szkolenia, na podstawie ankiet monitorujących i przekazania ich oryginałów Zamawiającemu. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 4 do projektu umowy. 13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, w skład której wchodzą co najmniej: a) szczegółowy program nauczania, b) imienna lista obecności wzór listy obecności wraz z wymaganymi logotypami PO KL i EFS oraz informacją, że Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi Załącznik nr 5 do projektu umowy. c) dziennik zajęć edukacyjnych - wzór dziennika wraz z wymaganymi logotypami PO KL i EFS oraz informacją, że Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi Załącznik nr 6 do projektu umowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się udzielać z własnej inicjatywy i/lub na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. frekwencji na zajęciach, przypadkach powtarzających się nieobecności). 15. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu szkolenia, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru certyfikatów oryginał, e) kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem, f) ankiety monitorujące oryginały, g) dokumentacja fotograficzna - min. 2 zdjęcia ze szkolenia dla jednej grupy w wersji elektronicznej- na płycie CD/DVD, h) testy wiedzy na wejście i wyjście oryginały, i) raporty dla każdej przeszkolonej grupy, podsumowujące wyniki testów zrealizowanych wśród uczestników szkolenia na wejście i wyjście oryginały. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 16. Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do specyfikacji. 17. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, harmonogramem i programem szkolenia. 18. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji szkoleń, w tym dokumentów finansowych, do r. w sposób zapewniający ich dostępność i poufność. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w poszczególnych dniach. W takiej sytuacji zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o odwołaniu nie później niż na 3 dni przed odwoływanym terminem. Strony mogą uzgodnić inny, zamienny termin szkolenia. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia (w tym odszkodowawcze) z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę pomiędzy maksymalnym zakresem zamówienia a wartością usług faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę. 21. Zamawiający dostarczy uczestnikom materiały dydaktyczne: teczkę, notes, długopis, pendrive.

9 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez członków zespołu projektowego e- Powiat Nowosądecki prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. 23. Zamawiający informuje, iż każda z osób realizujących przedmiotowe zamówienie musi spełniać następujące warunki: a) obciążenie wynikające z wykonywania zadań w projekcie lub projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych danej osobie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozdział 4 Podrozdział 5, pkt 7), b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 240 godzin miesięcznie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozdział 4 Podrozdział 5, pkt 7), c) realizacja umowy/umów nie wiąże się z podwójnym finansowaniem w rozumieniu Rozdziału 3, Podrozdziału 1, sekcji 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, d) w czasie wykonywania umowy/umów osoba nie pozostaje w sytuacji konfliktu interesów, o którym mowa jest w Rozdziale 4, Podrozdziale 5, punkcie 6) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 24. Przez zapewnienie cateringu (serwisu kawowego) Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczania i podawania posiłków z wykorzystaniem przez Wykonawcę własnych urządzeń, sprzętu, naczyń, produktów w czasie organizowanych szkoleń. 25. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty. Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych surowców, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożycia, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. 26. Produkty gotowe (np. woda mineralna, soki) winny być produktami wysokiej jakości dostarczanymi w oryginalnych opakowaniach. 27. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 594/. 28. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

PCFE Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PCFE Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.60.2014 Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6

PCFE Załącznik nr 6 PCFE.272.53.2013 Załącznik nr 6 Przeprowadzenie kursów z zakresu rolnictwa dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Kościuszki 3, Nowy Sącz, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Kościuszki 3, Nowy Sącz, woj. małopolskie, 1 z 6 2014-01-27 17:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.7.2014 Świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE / Projekt

UMOWA PCFE / Projekt PCFE.272.5.2012 załącznik nr 5 do specyfikacji UMOWA PCFE.273.5.2012 / Projekt Zawarta w dniu 2012 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.3 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kelner barman, w

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/106/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PCFE.042.20.19.25.2014 Nowy Sącz, 11.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 2. Rodzaj zamówienia: wynajęcie sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.64.2014 Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.12 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu masażu tensegracyjnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: projekt UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, NIP:7343411812, REGON:121001291, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.12 (zmieniony) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. ul. Tadeusza Kościuszki Nowy Sącz

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. ul. Tadeusza Kościuszki Nowy Sącz PCFE.042.16..2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/67/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla grupy do 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych

Opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla grupy do 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych Przedmiot: opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy Województwo: wielkopolskie Adres: 63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.59.2012 Przygotowanie, organizacja

Bardziej szczegółowo

PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 22.05.2015

Bardziej szczegółowo

Gmina Łazy Łazy Ul. Traugutta Łazy

Gmina Łazy Łazy Ul. Traugutta Łazy Gmina Łazy Łazy 26.03.2014 Ul. Traugutta 15 42-450 Łazy Tel 032/6729422 Fax032/6729448 ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Część I Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1

Część I Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia Część I Język angielski

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2014 Zapytanie ofertowe Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36 na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: nr WND-POKL.06.01.01-04-006/14 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy przygotowania i przeprowadzenia szkolenia: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini w ramach projektu systemowego Zielone

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji szkoleń jest Plan Szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3 Przeprowadzenie kursu baristy

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3 Przeprowadzenie kursu baristy Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3 Przeprowadzenie kursu baristy Załącznik nr 6c 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursu baristy wraz z egzaminem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych

Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych Załącznik nr 6a 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Główny kod

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23 grudnia 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w biznes! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.4 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kucharz małej gastronomii,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Zapytanie ofertowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Łódź, dn. 31 marca 2011 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe (złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli z metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych, w tym nauczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Znak sprawy:1/flop/z/ano Lublin, dn. 16.01.2013 r. Zapytanie ofertowe z dniem 16.01.2013 r. zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie Kursu kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Siedlce, dnia r. OA/ 0821/4/2/46/11

Siedlce, dnia r. OA/ 0821/4/2/46/11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32 tel./fax 25 63 257 04 OA/ 0821/4/2/46/11 Siedlce, dnia 10.10.2011r. OGŁOSZENIE o rozpoczęciu postępowania, prowadzącego do udzielenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. PCFE.272.53.2014 Załącznik nr 6 do specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja Szansa A. OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Oznaczenie sprawy GS.PW.4011-1-2/10 Załącznik Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Bezpieczna rodzina" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt Bezpieczna rodzina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Ręczno, dnia 17-04-2012 r. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza się nabór na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia Część II zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. D, Prawo jazdy kat. C+E, Szkolenia

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów

Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZS.201.16.2018 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1. Usługa szkoleniowa 1 - Kurs: Automatyka budynkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? 1 z 6 2012-12-03 17:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.65.2012 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi. Kujawskiej

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi. Kujawskiej Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi I. Zamawiający: Kujawskiej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dla Ziemi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Oznaczenie sprawy : XXX Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: Szkolenia informatyczne w ramach projektu "Rozwój e-usług w Mieście i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW Załącznik nr 6.13 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu Metody regeneracji włosów, w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Łódź, dnia 27 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.27.2014 Usługi polegające

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr

UMOWA SZKOLENIOWA Nr Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia UMOWA SZKOLENIOWA Nr zawarta w dniu r. pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Osoba do kontaktu: Agnieszka Romowicz, tel ;

Osoba do kontaktu: Agnieszka Romowicz, tel ; Zapytanie ofertowe z dnia 23 stycznia 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Rozwój kompetencji pracowników OPTIDATA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

CZ-A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

CZ-A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZ-A.271.99.291.2017 Organizacja kursów obsługi dla 65 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie zakwalifikowanych do udziału w projekcie Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 2/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 28.03.2014 Zapytanie ofertowe nr 2/

Bardziej szczegółowo