Funkcjonowanie Profilu Zaufanego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie Profilu Zaufanego"

Transkrypt

1 Materiały szkoleniowe Funkcjonowanie Profilu Zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Instrukcja osoby potwierdzającej profil zaufany

2 2

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU SŁOWNIK POJĘĆ SPIS RYSUNKÓW MINIMALNE WYMAGANIA PROGRAMOWE OPIS APLIKACJI DOSTĘP DO POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH LOGOWANIE DO EPUAP PRZEJŚCIE DO POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU W IMIENIU UŻYTKOWNIKA ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZP UŻYTKOWNIKA ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZP PODMIOTU ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO UŻYTKOWNIKA ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO PODMIOTU ZARZĄDZANIE PROFILEM ZAUFANYM WYSZUKIWANIE PROFILU ZAUFANEGO Wyszukiwanie profilu zaufanego użytkownika Wyszukiwanie profilu zaufanego podmiotu WERYFIKACJA PROFILU ZAUFANEGO PRZEDŁUŻANIE PROFILU ZAUFANEGO UNIEWAŻNIENIE PROFILU ZAUFANEGO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MSWIA DOTYCZĄCE PROFILU ZAUFANEGO

4

5 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu Niniejszy dokument przeznaczony jest dla osób potwierdzających profile zaufane epuap użytkownikom i podmiotom w ramach podmiotów potwierdzających. Dokument zawiera instrukcję korzystania z podsystemu Profil Zaufany platformy epuap w zakresie obsługi elektronicznych wniosków o założenie profilu zaufanego (składanie wniosków w imieniu użytkownika, wyszukiwanie wniosków, potwierdzanie, odrzucanie), nadawania profili zaufanych użytkownikom oraz w zakresie zarządzania profilami zaufanymi (weryfikowania, przedłużania i unieważniania) Słownik pojęć Nazwa Profil zaufany (lub zaufany profil, w skrócie PZ ) Podmiot potwierdzający Osoba potwierdzająca (w skrócie OP ) Podsystem Profil Zaufany epuap Użytkownik Objaśnienie Zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, będącą dysponentem konta na epuap, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego Instytucja publiczna uprawniona przez MSWiA do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Osoba uprawniona z ramienia podmiotu potwierdzającego do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Aplikacja epuap, umożliwiająca przeprowadzenie operacji nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników Osoba lub podmiot,dysponujący kontem na platformie epuap 5

6 Podmiot Podmiot gospodarczy, z jakim powiązana jest osoba zarejestrowana w systemie epuap, definiujący jej formę organizacyjna w kontekście uczestnictwa w procesach gospodarczych. Podmiotem może być osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej Spis rysunków RYSUNEK 1 STRONA GŁÓWNA PUAP...12 RYSUNEK 2 STRONA LOGOWANIA LOGIN I HASŁO...13 RYSUNEK 3 STRONA LOGOWANIA LOGIN I CERTYFIKAT...13 RYSUNEK 4 POTWIERDZENIE LOGOWANIA PRZEZ CERTYFIKAT...15 RYSUNEK 5 WYBÓR CERTYFIKATU...15 RYSUNEK 6 STRONA GŁÓWNA EPUAP UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY...16 RYSUNEK 8 MOJE KONTO...17 RYSUNEK 9 FUNKCJONALNOŚCI...17 RYSUNEK 10 POTWIERDZANIE PROFILI ZAUFANYCH...18 RYSUNEK 11 POTWIERDZANIE PROFILI ZAUFANYCH...21 RYSUNEK 12 LISTA WNIOSKÓW UŻYTKOWNIKÓW...21 RYSUNEK 13 ZAŁÓŻ NOWE KONTO UŻYTKOWNIKA...22 RYSUNEK 14 TWORZENIE NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA...23 RYSUNEK 15 TWORZENIE NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA...24 RYSUNEK 16 DODAJ NOWY WNIOSEK...25 RYSUNEK 17 ZŁÓŻ WNIOSEK O ZP...25 RYSUNEK 18 WNIOSEK O ZP UŻYTKOWNIKA...26 RYSUNEK 19 WNIOSEK O ZP UŻYTKOWNIKA...27 RYSUNEK 20 WYPEŁNIANIE WNIOSKU O ZP UŻYTKOWNIKA...28 RYSUNEK 21 SZCZEGÓŁY WNIOSKU O ZP UŻYTKOWNIKA...29 RYSUNEK 22 WYDRUK WNIOSKU O ZP UŻYTKOWNIKA...29 RYSUNEK 23 POTWIERDZANIE PROFILI ZAUFANYCH...31 RYSUNEK 24 LISTA WNIOSKÓW PODMIOTÓW...32 RYSUNEK 25 DODAJ NOWY WNIOSEK...32 RYSUNEK 26 ZŁÓŻ WNIOSEK O ZP PODMIOTU...33 RYSUNEK 27 WNIOSEK O ZP PODMIOTU...34 RYSUNEK 28 WNIOSEK O ZP PODMIOTU

7 RYSUNEK 29 WYPEŁNIANIE WNIOSKU O ZP PODMIOTU...36 RYSUNEK 30 SZCZEGÓŁY WNIOSKU O ZP PODMIOTU...36 RYSUNEK 31 WYDRUK WNIOSKU O ZP PODMIOTU...37 RYSUNEK 32 POTWIERDZANIE PROFILI ZAUFANYCH...39 RYSUNEK 33 LISTA WNIOSKÓW UŻYTKOWNIKÓW...40 RYSUNEK 34 WYSZUKIWANIE PO IDENTYFIKATORZE UŻYTKOWNIKA...41 RYSUNEK 35 WYSZUKIWANIE PO DANYCH UŻYTKOWNIKA...42 RYSUNEK 36 LISTA WNIOSKÓW UŻYTKOWNIKA...43 RYSUNEK 37 SZCZEGÓŁY WNIOSKU...43 RYSUNEK 38 WYNIK WERYFIKACJI WNIOSKU...44 RYSUNEK 39 PODPISYWANIE WNIOSKU...45 RYSUNEK 40 WYBÓR PODPISU...46 RYSUNEK 41 WYBÓR ZP DO PODPISU...46 RYSUNEK 42 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI...47 RYSUNEK 43 WPROWADZANIE KODU WERYFIKUJĄCEGO PODPIS...47 RYSUNEK 44 WYBÓR PODPISU...48 RYSUNEK 45 WYBÓR CERTYFIKATU...48 RYSUNEK 46 KLUCZ PRYWATNY...49 RYSUNEK 47 WNIOSEK PODPISANY...49 RYSUNEK 48 POTWIERDZENIE UTWORZENIA ZP...49 RYSUNEK 49 WNIOSEK ZAAKCEPTOWANY...50 RYSUNEK 50 POWÓD ODRZUCENIA WNIOSKU...51 RYSUNEK 51 POTWIERDZENIE ODRZUCENIA WNIOSKU...51 RYSUNEK 52 ZARZĄDZANIE ZP...53 RYSUNEK 53 LISTA WNIOSKÓW PODMIOTÓW...53 RYSUNEK 54 WYSZUKIWANIE PO IDENTYFIKATORZE PODMIOTU...54 RYSUNEK 55 WYSZUKIWANIE PO DANYCH PODMIOTU...56 RYSUNEK 56 LISTA WNIOSKÓW PODMIOTU...57 RYSUNEK 57 SZCZEGÓŁY WNIOSKU...57 RYSUNEK 58 WYNIK WERYFIKACJI WNIOSKU...58 RYSUNEK 59 PODPISYWANIE WNIOSKU...59 RYSUNEK 60 WYBÓR PODPISU...60 RYSUNEK 61 WYBÓR ZP DO PODPISU...60 RYSUNEK 62 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

8 RYSUNEK 63 WPROWADZANIE KODU WERYFIKUJĄCEGO PODPIS...61 RYSUNEK 64 WYBÓR PODPISU...62 RYSUNEK 65 WYBÓR CERTYFIKATU...62 RYSUNEK 66 KLUCZ PRYWATNY...62 RYSUNEK 67 WNIOSEK PODPISANY...63 RYSUNEK 68 POTWIERDZENIE UTWORZENIA ZP...63 RYSUNEK 69 WNIOSEK ZAAKCEPTOWANY...63 RYSUNEK 70 POWÓD ODRZUCENIA WNIOSKU...64 RYSUNEK 71 POTWIERDZENIE ODRZUCENIA WNIOSKU...64 RYSUNEK 72 POTWIERDZANIE PROFILI ZAUFANYCH...68 RYSUNEK 73 PROFILE ZAUFANE UŻYTKOWNIKÓW...68 RYSUNEK 74 WYSZUKIWANIE PO IDENTYFIKATORZE UŻYTKOWNIKA...69 RYSUNEK 75 WYSZUKIWANIE PO DANYCH UŻYTKOWNIKA...71 RYSUNEK 76 LISTA ZP UŻYTKOWNIKA...71 RYSUNEK 77 POTWIERDZANIE PROFILI ZAUFANYCH...73 RYSUNEK 78 PROFILE ZAUFANE PODMIOTÓW...74 RYSUNEK 79 WYSZUKIWANIE PO IDENTYFIKATORZE PODMIOTU...75 RYSUNEK 80 WYSZUKIWANIE PO DANYCH PODMIOTU...76 RYSUNEK 81 LISTA ZP PODMIOTU...77 RYSUNEK 82 SZCZEGÓŁY ZP UŻYTKOWNIKA...80 RYSUNEK 83 SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI ZP...80 RYSUNEK 84 SZCZEGÓŁY ZP UŻYTKOWNIKA...83 RYSUNEK 84 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI ZP UŻYTKOWNIKA...84 RYSUNEK 85 SZCZEGÓŁY ZP UŻYTKOWNIKA...85 RYSUNEK 86 POTWIERDZENIE UNIEWAŻNIENIA PROFILU ZAUFANEGO...86 RYSUNEK 86 ZP UŻYTKOWNIKA UNIEWAŻNIONY Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: o Linux, 8

9 o Windows, w wersjach umożliwiających uruchomienie przeglądarek podanych poniżej; Przeglądarki internetowe: o o Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP) Mozilla Firefox 2.0(opcja wykonywania JavaScript musi być włączona) 9

10 2. Opis aplikacji Podsystem Profil Zaufany to aplikacja udostępniona przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (epuap), która umożliwia osobom potwierdzającym: Przyjmować, weryfikować, zatwierdzać bądź odrzucać wnioski użytkowników (osób fizycznych/podmiotów) o założenie profilu zaufanego Zakładać profile zaufane użytkownikom (osobom fizycznym i podmiotom/organizacjom) Zarządzać profilem zaufanym użytkowników (osób fizycznych i podmiotów/organizacji), w szczególności: wyszukiwać ZP, weryfikować ZP przedłużać ZP, unieważniać ZP. Aby zatwierdzać i zarządzać profilami zaufanymi użytkowników i podmiotów, pracownik instytucji publicznej, która otrzymała od MSWiA rolę Podmiotu Potwierdzającego, musi dysponować rolą globalną Osoby Potwierdzającej, którą nadaje mu Administrator właściwej dla pracownika organizacji. 10

11 3. Dostęp do Potwierdzania profili zaufanych Opis: Użytkownik epuap, będący pracownikiem instytucji o uprawnieniach podmiotu potwierdzającego, posiadający przyznaną rolę Osoby Potwierdzającej, posiada dostęp do strony Potwierdzanie profili zaufanych epuap, gdzie znajdują się odnośniki do list wniosków o nadanie profili zaufanych oraz listy profili zaufanych. Dostęp do formatki możliwy jest po zalogowaniu do epuap Logowanie do epuap Krok 1. Aby zalogować się do epuap, na stronie głównej portalu należy zaznaczyć link Zaloguj się (Rysunek 1). System automatycznie przekieruje użytkownika do strony logowania. 11

12 Rysunek 1 Strona główna PUAP Krok 2. W zależności od wybranej przez użytkownika podczas tworzenia konta epuap metody uwierzytelniania, podczas logowania do portalu epuap należy uzupełniać dane w jednej z sekcji: Portal epuap logowanie przy użyciu hasła lub Portal epuap logowanie przy użyciu certyfikatu. 12

13 Logowanie przy użyciu hasła Należy uzupełnić pola Login ( Rysunek 2) i Hasło a następnie nacisnąć przycisk Zaloguj się. Rysunek 2 Strona logowania login i hasło Logowanie przy użyciu certyfikatu Należy uzupełnić pole Login (Rysunek 3) a następnie nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 3 Strona logowania login i certyfikat 13

14 Po wprowadzeniu loginu wyświetli się strona potwierdzająca chęć zalogowania za pomocą certyfikatu. Należy nacisnąć przycisk Potwierdź ( Rysunek 4) i wybrać certyfikat z kolejnego okna (Rysunek 5). Następnie nacisnąć przycisk OK. 14

15 Rysunek 4 Potwierdzenie logowania przez certyfikat Rysunek 5 Wybór certyfikatu 15

16 16

17 3.2. Przejście do Potwierdzania profili zaufanych Krok 1. Po zalogowaniu do systemu epuap, na stronie głównej portalu w prawym górnym rogu wyświetli się link Moje konto ( Rysunek 6), którego zaznaczenie przekieruje użytkownika do formatki Moje konto. Rysunek 6 Strona główna epuap użytkownik zalogowany 17

18 Krok 2. Następnie należy wybrać odnośnik Funkcjonalności ( Rysunek 7) i Potwierdzanie profili zaufanych (Rysunek 8). Rysunek 7 Moje Konto Rysunek 8 Funkcjonalności 18

19 Użytkownik zostanie przekierowany do strony Potwierdzanie profili zaufanych (Rysunek 9), umożliwiającej dostęp do wniosków o profil zaufany oraz do profili zaufanych. Rysunek 9 Potwierdzanie profili zaufanych 19

20 20

21 4. Złożenie wniosku w imieniu użytkownika 4.1. Złożenie wniosku o ZP użytkownika Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca Opis: Osoba potwierdzająca jest uprawniona do składania elektronicznych wniosków o założenie profilu zaufanego w imieniu użytkownika, będącego osobą fizyczną, który stawi się w tym celu w instytucji i złoży pisemny wniosek o założenie profilu zaufanego. Przed przystąpieniem do generacji wniosku, osoba potwierdzająca musi zweryfikować autentyczność dokumentu tożsamości użytkownika, uwierzytelnić użytkownika na podstawie zdjęcia w dokumencie tożsamości oraz stwierdzić zgodność danych na wniosku z przedłożonym dokumentem tożsamości. Złożenie wniosku możliwe jest z poziomu formatki Potwierdzanie profili zaufanych. Krok 1. Na stronie Potwierdzanie profili zaufanych z dostępnego menu należy 21

22 wybrać odnośnik Lista wniosków użytkowników (Rysunek 10). System wyświetli stronę z możliwością wyszukiwania lub dodawania wniosków. Rysunek 10 Potwierdzanie profili zaufanych Krok 2. Aby dodać nowy wniosek w imieniu użytkownika, należy nacisnąć odnośnik Dodaj nowy wniosek (Rysunek 11). Rysunek 11 Lista wniosków użytkowników 22

23 Jeżeli użytkownik posiada konto epuap, przejdź do kroku 6 by dodać wniosek o nadanie profilu zaufanego. Jeśli nie posiada konta epuap, przejdź do kroku 3 by je założyć. Krok 3. Należy wybrać przycisk (Rysunek 12). Załóż nowe konto użytkownika Rysunek 12 Załóż nowe konto użytkownika Krok 4. 23

24 W otwartym formularzu tworzenia nowego konta użytkownika, należy wpisać dane użytkownika: (pola oznaczone * są polami obowiązkowymi) Dane podstawowe: Identyfikator/login użytkownika w pole Identyfikator konta epuap (Rysunek 13) Imię użytkownika w polu Imię Drugie imię użytkownika w polu Drugie imię, Nazwisko użytkownika w polu Nazwisko, Adres użytkownika w polu Adres , Dane dodatkowe: Adres użytkownika w polu Adres , Nr PESEL użytkownika w polu PESEL. Rysunek 13 Tworzenie nowego konta użytkownika 24

25 Krok 5. Następnie należy wybrać przycisk Utwórz konto (Rysunek 14). Na adres użytkownika zostanie przesłana wiadomość informująca o utworzeniu konta epuap oraz zawierająca wygenerowane hasło użytkownika, potrzebne do logowania i korzystania z epuap. Rysunek 14 Tworzenie nowego konta użytkownika Po utworzeniu konta system wyświetli formularz wniosku o nadanie profilu zaufanego użytkownika. Formularz zostanie wypełniony automatycznie danymi użytkownika, pobranymi z utworzonego konta. Aby kontynuować, przejdź do kroku 9. Krok 6. Należy zaznaczyć przycisk Szukaj konta (Rysunek 15), a 25

26 następnie w polu Identyfikator użytkownika lub podmiotu należy wpisać identyfikator użytkownika wnioskującego o założenie profilu zaufanego. Następnie należy kliknąć przycisk Szukaj. Jeśli wpisany identyfikator jest poprawny, system wyświetli dane użytkownika. Rysunek 15 Dodaj nowy wniosek Krok 7. Aby przejść do wypełniania wniosku w imieniu użytkownika, należy kliknąć przycisk Złóż wniosek o zaufany profil ( Rysunek 16). Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. W przypadku wpisania nieprawidłowego lub nieistniejącego identyfikatora, przejście do następnego kroku nie będzie możliwe. Rysunek 16 Złóż wniosek o ZP 26

27 Krok 8. Na wyświetlonym formularzu należy zweryfikować, czy automatycznie uzupełnione pole Identyfikator konta użytkownika zawiera poprawny identyfikator wnioskującego użytkownika, a następnie należy wypełnić pola formularza zgodnie z danymi z dokumentów, przedłożonych przez osobę wnioskującą. Należy wprowadzić: Imię użytkownika w polu Imię (Rysunek 17), Nazwisko użytkownika w polu Nazwisko, Nr PESEL użytkownika w polu PESEL, adres użytkownika w polu . Rysunek 17 Wniosek o ZP użytkownika 27

28 Krok 9. Następnie należy wybrać z dostępnej listy rodzaj metody autoryzacji (Rysunek 18) oraz wprowadzić identyfikator (numer) kanału przekazania parametru autoryzacji, np. w przypadku wyboru autoryzacji przez , należy wprowadzić adres użytkownika, na jaki będą wysyłane kody autoryzacyjne profil użytkownika. Rysunek 18 Wniosek o ZP użytkownika 28

29 Krok 10. Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy wysłać elektroniczny wniosek, klikając przycisk Wyślij wniosek (Rysunek 19). Po pomyślnym wysłaniu wniosku system wyświetli stronę, zawierającą szczegóły wniosku o profil zaufany. Na adres użytkownika zostanie wysłane automatyczne powiadomienie o przyjęciu wniosku. Rysunek 19 Wypełnianie wniosku o ZP użytkownika 29

30 Krok 11. Pomyślnie wygenerowany wniosek należy wydrukować i przekazać użytkownikowi do podpisu. W tym celu należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek ( Rysunek 20). Zostanie otworzone okno drukowania. Po ustawieniu parametrów wydruku i zatwierdzeniu przyciskiem OK 21), wniosek zostanie wydrukowany. (Rysunek Rysunek 20 Szczegóły wniosku o ZP użytkownika 30

31 Rysunek 21 Wydruk wniosku o ZP użytkownika 4.2. Złożenie wniosku o ZP podmiotu Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca Opis: Osoba potwierdzająca jest uprawniona do składania elektronicznych wniosków o założenie profilu zaufanego podmiotu, w imieniu użytkownika, reprezentującego podmiot, który stawi się w tym celu w organie podmiotu potwierdzającego i złoży pisemny wniosek o założenie profilu zaufanego podmiotu. Przed przystąpieniem do 31

32 generacji elektronicznego wniosku, osoba potwierdzająca musi zweryfikować autentyczność dokumentów, uwierzytelnić użytkownika na podstawie zdjęcia w dokumencie tożsamości oraz dokumentów uprawniających do reprezentacji podmiotu oraz stwierdzić zgodność danych na wniosku z przedłożonymi dokumentami. Złożenie wniosku możliwe jest z poziomu formatki Potwierdzanie profili zaufanych. Krok 1. Na stronie Potwierdzanie profili zaufanych z dostępnego menu należy wybrać odnośnik Lista wniosków organizacji (Rysunek 22). System wyświetli stronę z możliwością wyszukiwania lub dodawania wniosków. Rysunek 22 Potwierdzanie profili zaufanych 32

33 Krok 2. Aby dodać nowy wniosek w imieniu podmiotu, należy nacisnąć odnośnik Dodaj nowy wniosek (Rysunek 23). Rysunek 23 Lista wniosków podmiotów Krok 3. Należy zaznaczyć przycisk Szukaj podmiotu (Rysunek 24), w polu Identyfikator użytkownika lub podmiotu należy wpisać identyfikator podmiotu wnioskującego o założenie profilu zaufanego, a następnie należy kliknąć przycisk Szukaj. Jeśli wpisany identyfikator jest poprawny, system wyświetli dane użytkownika. Rysunek 24 Dodaj nowy wniosek 33

34 Krok 4. Aby przejść do wypełniania wniosku w imieniu użytkownika, należy kliknąć przycisk Złóż wniosek o zaufany profil (Rysunek 25). Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. W przypadku wpisania nieprawidłowego lub nieistniejącego identyfikatora, przejście do następnego kroku nie będzie możliwe. Rysunek 25 Złóż wniosek o ZP podmiotu Krok 5. Na wyświetlonym formularzu należy zweryfikować, czy automatycznie uzupełnione pole Identyfikator podmiotu ( 34

35 Rysunek 26) zawiera poprawny identyfikator wnioskującego podmiotu, a następnie wypełnić pola zgodnie z danymi z dokumentów, przedłożonych przez osobę wnioskującą. Należy wprowadzić: Nazwę podmiotu w polu Nazwa, Nr REGON podmiotu w polu REGON, Nr NIP podmiotu w polu NIP, Nr KRS podmiotu w polu KRS, Siedzibę podmiotu w polu Siedziba, Adres podmiotu w polu . Rysunek 26 Wniosek o ZP podmiotu 35

36 Krok 6. Po wypełnieniu danych podmiotu, należy wybrać z dostępnej listy rodzaj metody autoryzacji ( Rysunek 27), a następnie wprowadź identyfikator (numer) kanału przekazania parametru autoryzacji, np. w przypadku wyboru autoryzacji przez , należy wprowadzić adres podmiotu, na jaki będą wysyłane kody autoryzacyjne profil podmiotu. Rysunek 27 Wniosek o ZP podmiotu Krok 7. Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy wysłać 36

37 elektroniczny wniosek, klikając przycisk Wyślij wniosek (Rysunek 28). Po pomyślnym wysłaniu wniosku system wyświetli stronę, zawierającą szczegóły wniosku o profil zaufany. Na adres podmiotu zostanie wysłane automatyczne powiadomienie o przyjęciu wniosku. Rysunek 28 Wypełnianie wniosku o ZP podmiotu Krok 8. Pomyślnie wygenerowany wniosek należy wydrukować i przekazać wnioskującemu do podpisu. W tym celu należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek (Rysunek 29). Zostanie otworzone okno drukowania. Po ustawieniu parametrów wydruku i zatwierdzeniu przyciskiem OK (Rysunek 30), wniosek zostanie wydrukowany. 37

38 Rysunek 29 Szczegóły wniosku o ZP podmiotu Rysunek 30 Wydruk wniosku o ZP podmiotu 38

39 5. Założenie profilu zaufanego 5.1. Założenie profilu zaufanego użytkownika Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca Opis: Osoba Potwierdzająca posiada uprawnienia do zakładania profilu zaufanego użytkownikowi. Zakładanie profilu zaufanego odbywa się podczas osobistej wizyty użytkownika (z dokumentem tożsamości) w instytucji uprawnionej do potwierdzania profilu zaufanego. Osoba potwierdzająca weryfikuje autentyczność dokumentu tożsamości, uwierzytelnia zgłaszającego się użytkownika na podstawie zdjęcia w dokumencie tożsamości, wyszukuje w systemie jego wniosek elektroniczny, weryfikuje dane a następnie zatwierdza (bądź odrzuca) wniosek o założenie profilu zaufanego. Założenie profilu zaufanego użytkownika możliwe jest z poziomu formatki Potwierdzanie profili zaufanych. Krok 1. Na stronie Potwierdzanie profili zaufanych z dostępnego menu należy wybrać odnośnik Lista wniosków użytkowników (Rysunek 31). 39

40 w celu wyszukania wniosku użytkownika. System wyświetli stronę z możliwością wyszukiwania lub dodawania wniosków. Rysunek 31 Potwierdzanie profili zaufanych Krok 2. Za pomocą przycisku Wyszukiwanie do ekranu wyszukiwania wniosku. (Rysunek 32) należy przejść Jeśli użytkownik nie złożył wcześniej elektronicznego wniosku o nadanie profilu zaufanego, możesz zrobić to teraz w jego imieniu, klikając Dodaj nowy wniosek (patrz: 4.1. Złożenie wniosku o ZP użytkownika, str. 20). 40

41 Rysunek 32 Lista wniosków użytkowników Krok 3. Możliwe jest wyszukiwanie wniosków użytkowników na 2 sposoby: po identyfikatorze użytkownika lub po zestawie danych: imię, nazwisko i nr PESEL. Jeśli chcesz wyszukać wniosek użytkownika po jego identyfikatorze, w polu Szukaj po ( Rysunek 33) wybierz sposób Identyfikatorze użytkownika, w polu Identyfikator użytkownika wprowadź identyfikator wnioskującego użytkownika, upewnij się, że w polu Stan wniosku 41

42 ustawiona jest wartość Oczekujący, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Rysunek 33 Wyszukiwanie po identyfikatorze użytkownika Jeśli chcesz wyszukać wniosek użytkownika po jego danych identyfikacyjnych, w polu Szukaj po ( 42

43 Rysunek 34) polach: wybierz sposób Imieniu, Nazwisku i PESEL-u, w Imię wpisz imię użytkownika, Nazwisko wpisz nazwisko użytkownika, PESEL wpisz nr PESEL użytkownika, upewnij się, że w polu Stan wniosku ustawiona jest wartość Oczekujący, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. W przypadku wyszukiwania po Imieniu, Nazwisku i PESEL-u, należy wpisać wszystkie wymagane dane. Tylko komplet danych imię+nazwisko+pesel umożliwi wyszukanie właściwego wniosku. Pamiętaj, że system przeszukuje wnioski według danych w dokładnie takiej postaci, jak je wpisałeś. Jeśli dane zostały wprowadzone prawidłowo, system wyświetli listę wniosków użytkownika z możliwością wyboru do przejrzenia tylko jednego z nich. Rysunek 34 Wyszukiwanie po danych użytkownika 43

44 Krok 4. W celu wyświetlenia szczegółów wniosku użytkownika, należy kliknąć przycisk Szczegóły wniosku (Rysunek 35). System wyświetli stronę zawierającą dane użytkownika oraz dane wniosku o założenie profilu zaufanego. Rysunek 35 Lista wniosków użytkownika 44

45 Krok 5. Aby przystąpić do weryfikacji wniosku, należy kliknąć przycisk Weryfikuj ( Rysunek 36). Rysunek 36 Szczegóły wniosku System wyświetli wyniki weryfikacji w postaci zestawienia danych: Nazwa pola Dane z wniosku Dane obecne w koncie epuap Wynik weryfikacji Jeśli dane z wniosku i dane z konta epuap oraz z rejestrów referencyjnych są tożsame, w kolumnie Wynik weryfikacji (Rysunek 37) system wyświetli status Pozytywny. W przeciwnym wypadku, powiadomi o niezgodności danych, wyświetlając w kolumnie Wynik weryfikacji informację Negatywny. Jeśli wynik weryfikacji wszystkich pól jest pozytywny, można kontynuować zakładanie profilu zaufanego i przejść do kolejnego kroku. Jeśli natomiast wynik weryfikacji jest negatywny, należy przejść do Kroku 10 Odrzucenie wniosku. Rysunek 37 Wynik weryfikacji wniosku 45

46 Krok 6. Pozytywny wynik weryfikacji pozwala zatwierdzić wniosek użytkownika o profil zaufany. W tym celu należy kliknąć przycisk Podpisz profil zaufany (Rysunek 38). Rysunek 38 Podpisywanie wniosku 46

47 System wyświetli dwie opcje: Podpisz profilem zaufanym Podpisz certyfikatem W celu kontynuowania i podpisywania wniosku przy pomocy profilu zaufanego podmiotu potwierdzającego, należy przejść do Kroku 7. Natomiast w przypadku podpisywania wniosku przy pomocy certyfikatu, należy przejść do Kroku 8. Krok 7. W celu podpisania wniosku przy użyciu zaufanego profilu, należy kliknąć przycisk Podpisz profilem zaufanym ( 47

48 Rysunek 39). System wyświetli profile zaufane, którymi może posługiwać się osoba potwierdzająca. Należy wybrać profil zaufany podmiotu i kliknąć przycisk Użyj tego profilu do podpisu ( Rysunek 40). Rysunek 39 Wybór podpisu Rysunek 40 Wybór ZP do podpisu Następnie należy potwierdzić swoją tożsamość, wybierając w tym celu własny certyfikat lub osobisty profil zaufany. Jeśli wybierzesz Potwierdzenie tożsamości certyfikatem dalsze postępowanie przebiegnie wg kroku 11. Jeśli natomiast wybierzesz Potwierdź tożsamość osobistym ZP (Rysunek 41), należy w polu Kod 48

49 weryfikacyjny (Rysunek 42) wprowadzić kod autoryzacyjny (pochodzący z wiadomości , sms, tokena itp. - w zależności od sposobu autoryzacji profilu zaufanego osoby potwierdzającej) i zatwierdzić operację przyciskiem Zatwierdź. System wyświetli komunikat o pomyślnym podpisaniu wniosku. W celu kontynuowania zakładania profilu zaufanego należy przejść do Kroku 9. Rysunek 41 Potwierdzenie tożsamości Rysunek 42 Wprowadzanie kodu weryfikującego podpis Krok 8. W celu podpisania wniosku przy użyciu własnego certyfikatu, należy kliknąć przycisk Podpisz certyfikatem (Rysunek 43) System wyświetli okno Wybór certyfikatu. Należy wybrać właściwy certyfikat (Rysunek 44) i przycisnąć OK.. Następnie należy potwierdzić wybór klucza prywatnego, klikając OK (Rysunek 45). System 49

50 wyświetli komunikat Dokument został podpisany!, informujący o pomyślnym zakończeniu operacji podpisywania wniosku o ZP. W celu kontynuowania zakładania profilu zaufanego należy przejść do Kroku 12. Rysunek 43 Wybór podpisu Rysunek 44 Wybór certyfikatu Rysunek 45 Klucz prywatny 50

51 Krok 9. Aby utworzyć profil zaufany, należy kliknąć przycisk Utwórz profil zaufany (Rysunek 46). System wyświetli okno potwierdzenia, z pytaniem: Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz stworzyć zaufany profil?. Należy kliknąć przycisk Akceptuj (Rysunek 47). Profil zaufany został utworzony. Powiadomienie o utworzeniu profilu zaufanego użytkownik otrzyma na adres . Na stronie szczegółów wniosku pojawi się również komunikat Wniosek zaakceptowany (Rysunek 48). Rysunek 46 Wniosek podpisany Rysunek 47 Potwierdzenie utworzenia ZP 51

52 Rysunek 48 Wniosek zaakceptowany Krok 10. W celu odrzucenia wniosku, należy w pole tekstowe wpisać przyczynę odrzucenia wniosku (Rysunek 49), a następnie kliknąć przycisk Odrzuć wniosek. System wyświetli okno z pytaniem: Czy jesteś pewien/pewna że chcesz odrzucić niniejszy wniosek?. Należy kliknąć przycisk Odrzuć (nieodwracalnie) (Rysunek 50). System wyświetli komunikat Wniosek odrzucony o czym użytkownik zostanie również powiadomiony przez automatycznie wysyłaną wiadomość e- mail. 52

53 Rysunek 49 Powód odrzucenia wniosku Rysunek 50 Potwierdzenie odrzucenia wniosku 53

54 5.2. Założenie profilu zaufanego podmiotu Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca Opis: Osoba Potwierdzająca posiada uprawnienia do nadawania profilu zaufanego podmiotowi. Zakładanie profilu zaufanego podmiotu odbywa się podczas osobistej wizyty użytkownika, będącego reprezentantem podmiotu (z dokumentem tożsamości, dokumentami podmiotu oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do reprezentacji podmiotu) w instytucji uprawnionej do potwierdzania profilu zaufanego. Osoba potwierdzająca weryfikuje autentyczność dokumentów, uwierzytelnia zgłaszającą się osobę na podstawie zdjęcia w dokumencie tożsamości, wyszukuje w systemie wniosek elektroniczny o nadanie profilu zaufanego podmiotu, weryfikuje dane a następnie zatwierdza (bądź odrzuca) wniosek o założenie profilu zaufanego. Założenie profilu zaufanego podmiotu możliwe jest z poziomu formatki Potwierdzanie profili zaufanych. 54 Krok 1. Na stronie Potwierdzanie profili zaufanych z dostępnego menu należy wybrać odnośnik Lista wniosków organizacji (Rysunek 51) w celu wyszukania wniosku podmiotu. System wyświetli stronę z możliwością wyszukiwania lub dodawania wniosków.

55 Rysunek 51 Zarządzanie ZP Krok 2. Za pomocą przycisku Wyszukiwanie do ekranu wyszukiwania wniosku. (Rysunek 52) należy przejść Jeśli podmiot nie złożył wcześniej elektronicznego wniosku o założenie Zaufanego Profilu, możesz zrobić to teraz w jego imieniu, klikając Dodaj nowy wniosek (patrz: 4.2. Złożenie wniosku o ZP podmiotu, str.30). Rysunek 52 Lista wniosków podmiotów 55

56 Krok 3. Możliwe jest wyszukiwanie wniosków podmiotów na 2 sposoby: po identyfikatorze podmiotu lub po zestawie danych: Nazwa instytucji, nr REGON i ewentualnie nr NIP. Jeśli chcesz wyszukać wniosek podmiotu po jego identyfikatorze, w polu Szukaj po (Rysunek 53) wybierz sposób Identyfikatorze podmiotu, w polu Identyfikator podmiotu wprowadź identyfikator wnioskującego podmiotu, upewnij się, że w polu Stan wniosku ustawiona jest wartość Oczekujący, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Rysunek 53 Wyszukiwanie po identyfikatorze podmiotu 56

57 Jeśli chcesz wyszukać wniosek podmiotu po jego danych identyfikacyjnych, w polu Szukaj po (Rysunek 54) REGON-ie, nazwie i ew. NIP-ie, w polach: wybierz sposób Nazwa instytucji wpisz nazwę wnioskującego podmiotu, NIP wpisz nr NIP wnioskującego podmiotu (pole opcjonalne), REGON wpisz nr REGON wnioskującego podmiotu, upewnij się, że w polu Stan wniosku ustawiona jest wartość Oczekujący, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. 57

58 W przypadku wyszukiwania po danych identyfikacyjnych podmiotu, należy wpisać wszystkie wymagane dane. Tylko komplet danych nazwa+regon umożliwi wyszukanie właściwego wniosku. Jeśli nie znasz pełnej nazwy instytucji, możesz użyć znaku % w celu zastąpienia dowolnej ilości znaków lub _ w celu zastąpienia pojedynczego znaku. Jeśli dane zostały wprowadzone prawidłowo, system wyświetli listę wniosków podmiotu z możliwością wyboru do przejrzenia tylko jednego z nich. Rysunek 54 Wyszukiwanie po danych podmiotu Krok 4. W celu wyświetlenia szczegółów wniosku podmiotu, należy kliknąć przycisk Szczegóły wniosku (Rysunek 55). System wyświetli stronę zawierającą dane podmiotu oraz dane wniosku o założenie profilu zaufanego. 58

59 Rysunek 55 Lista wniosków podmiotu Krok 5. Aby przystąpić do weryfikacji wniosku, należy kliknąć przycisk Weryfikuj (Rysunek 56). Rysunek 56 Szczegóły wniosku System wyświetli wyniki weryfikacji w postaci zestawienia danych: Nazwa pola Dane z wniosku Dane obecne w koncie epuap Wynik weryfikacji Jeśli dane z wniosku i dane z konta epuap oraz z rejestrów referencyjnych są tożsame, w kolumnie Wynik weryfikacji 59

60 (Rysunek 57) system wyświetli status Pozytywny. W przeciwnym wypadku, powiadomi o niezgodności danych, wyświetlając w kolumnie Wynik weryfikacji informację Negatywny. Jeśli wynik weryfikacji wszystkich pól jest pozytywny, można kontynuować zakładanie profilu zaufanego i przejść do kolejnego kroku. Jeśli natomiast wynik weryfikacji jest negatywny, należy przejść do Kroku 10 Odrzucenie wniosku. Rysunek 57 Wynik weryfikacji wniosku Krok 6. Pozytywny wynik weryfikacji pozwala zatwierdzić wniosek użytkownika o profil zaufany. W tym celu należy kliknąć przycisk Podpisz profil zaufany (Rysunek 58). 60

61 Rysunek 58 Podpisywanie wniosku System wyświetli dwie opcje: Podpisz profilem zaufanym Podpisz certyfikatem W celu kontynuowania i podpisania przy użyciu profilu zaufanego podmiotu potwierdzającego należy przejść do Kroku 7. Natomiast w przypadku podpisywania wniosku przy pomocy certyfikatu, należy przejść do Kroku 8. Krok 7. W celu podpisania wniosku przy użyciu zaufanego profilu, należy kliknąć przycisk Podpisz profilem zaufanym ( Rysunek 59). System wyświetli zaufane profile, którymi może posługiwać się osoba potwierdzająca. Należy wybrać profil zaufany 61

62 instytucji i kliknąć przycisk Użyj tego profilu do podpisu ( Rysunek 60). Rysunek 59 Wybór podpisu Rysunek 60 Wybór ZP do podpisu Następnie należy potwierdzić swoją tożsamość, wybierając w tym celu własny certyfikat lub osobisty profil zaufany. Jeśli wybierzesz Potwierdzenie tożsamości certyfikatem dalsze postępowanie przebiegnie wg kroku 8. Jeśli natomiast wybierzesz Potwierdź tożsamość osobistym ZP (Rysunek 61), należy w polu Kod weryfikacyjny (Rysunek 62) wprowadzić kod autoryzacyjny (pochodzący z wiadomości , sms, tokena itp. - w zależności od 62

63 sposobu autoryzacji profilu zaufanego osoby potwierdzającej) i zatwierdzić operację przyciskiem Zatwierdź. System wyświetli komunikat o pomyślnym podpisaniu wniosku. W celu kontynuowania zakładania profilu zaufanego należy przejść do Kroku 12. Rysunek 61 Potwierdzenie tożsamości Rysunek 62 Wprowadzanie kodu weryfikującego podpis Krok 8. W celu podpisania wniosku przy użyciu własnego certyfikatu, należy kliknąć przycisk Podpisz certyfikatem (Rysunek 63) System wyświetli okno Wybór certyfikatu. Należy wybrać właściwy certyfikat (Rysunek 64) i przycisnąć OK.. Następnie należy potwierdzić wybór klucza prywatnego, klikając OK (Rysunek 65). System wyświetli komunikat Dokument został podpisany!, informujący o pomyślnym zakończeniu operacji podpisywania wniosku o ZP. W celu 63

64 kontynuowania zakładania profilu zaufanego należy przejść do Kroku 9. Rysunek 63 Wybór podpisu Rysunek 64 Wybór certyfikatu Rysunek 65 Klucz prywatny 64

65 Krok 9. Aby utworzyć profil zaufany, należy kliknąć przycisk Utwórz profil zaufany (Rysunek 66). System wyświetli okno potwierdzenia, z pytaniem: Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz stworzyć profil zaufany?. Należy kliknąć przycisk Akceptuj (Rysunek 67). Profil zaufany został utworzony. Powiadomienie o utworzeniu profilu zaufanego podmiot otrzyma na adres . Na stronie szczegółów wniosku pojawi się również komunikat Wniosek zaakceptowany (Rysunek 68). Rysunek 66 Wniosek podpisany Rysunek 67 Potwierdzenie utworzenia ZP Rysunek 68 Wniosek zaakceptowany 65

66 Krok 10. W celu odrzucenia wniosku, należy w pole tekstowe wpisać przyczynę odrzucenia wniosku (Rysunek 69), a następnie kliknąć przycisk Odrzuć wniosek. System wyświetli okno z pytaniem: Czy jesteś pewien/pewna że chcesz odrzucić niniejszy wniosek?. Należy kliknąć przycisk Odrzuć (nieodwracalnie) (Rysunek 70). System wyświetli komunikat Wniosek odrzucony o czym użytkownik zostanie również powiadomiony przez automatycznie wysyłaną wiadomość e- mail. Rysunek 69 Powód odrzucenia wniosku 66 Rysunek 70 Potwierdzenie odrzucenia wniosku

67 67

68 6. Zarządzanie profilem zaufanym Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca Opis: Osoba Potwierdzająca posiada uprawnienia do zarządzania profilem zaufanym użytkownika (osoby fizycznej lub podmiotu)w zakresie: Weryfikacji ZP, Przedłużania ZP Unieważniania ZP. Operacje te dokonywane są tylko na żądanie i wniosek zgłaszającego się w tym celu właściciela profilu zaufanego. 68

69 6.1. Wyszukiwanie profilu zaufanego Wyszukiwanie profilu zaufanego użytkownika Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca W celu dokonywania jakichkolwiek operacji na profilu zaufanym użytkownika, Osoba Potwierdzająca musi wyszukać ZP użytkownika w systemie. Wyszukiwanie profil zaufanych dokonywane jest tylko na żądanie właściciela ZP. Wyszukiwanie profili zaufanych możliwe jest z poziomu strony Potwierdzanie profili zaufanych Krok 1. Na stronie Potwierdzanie profili zaufanych z dostępnego menu należy wybrać odnośnik Lista profili zaufanych użytkowników (Rysunek 71). System wyświetli stronę z możliwością wyszukiwania ZP.

70 Rysunek 71 Potwierdzanie profili zaufanych Krok 2. Aby wyszukać wybrany profil zaufany, należy nacisnąć przycisk Wyszukiwanie (Rysunek 72). Użytkownik zostanie przekierowany do formularza wyszukiwania ZP. Rysunek 72 Profile Zaufane użytkowników 70

71 Krok 3. Możliwe jest wyszukiwanie profili zaufanych użytkowników na 2 sposoby: a) po identyfikatorze użytkownika, b) po zestawie danych: imię, nazwisko i PESEL. Ad. A) Jeśli chcesz wyszukać profil zaufany użytkownika po jego identyfikatorze, w polu Szukaj po (Rysunek 73) wybierz sposób Identyfikatorze użytkownika, w polu Identyfikator użytkownika wprowadź identyfikator użytkownika, wybierz stan profilu w polu Stan profilu a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Rysunek 73 Wyszukiwanie po identyfikatorze użytkownika 71

72 Ad. b) Jeśli chcesz wyszukać profil zaufany użytkownika po jego danych identyfikacyjnych, w polu Szukaj po (Rysunek 74) sposób Imieniu, Nazwisku i PESEL-u, w polach: wybierz Imię wpisz imię użytkownika, Nazwisko wpisz nazwisko użytkownika, PESEL wpisz nr PESEL użytkownika, wybierz stan profilu w polu Stan profilu a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. 72

73 W przypadku wyszukiwania po Imieniu, Nazwisku i PESEL-u, należy wpisać wszystkie wymagane dane. Tylko komplet danych imię+nazwisko+pesel umożliwi wyszukanie właściwego profilu użytkownika. Pamiętaj, że system przeszukuje profile według danych w dokładnie takiej postaci, w jakiej je wpisałeś. Jeśli dane zostały wprowadzone prawidłowo, system wyświetli listę ZP użytkownika. Rysunek 74 Wyszukiwanie po danych użytkownika Krok 4. W celu wyświetlenia szczegółów ZP użytkownika, należy kliknąć przycisk Szczegóły profilu (Rysunek 75). System wyświetli stronę zawierającą dane profilu z możliwością przeprowadzenia operacji unieważnienia lub weryfikacji profilu. Rysunek 75 Lista ZP użytkownika 73

74 74

75 Wyszukiwanie profilu zaufanego podmiotu Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca W celu dokonywania jakichkolwiek operacji na profilu zaufanym podmiotu, osoba potwierdzająca musi wyszukać ZP podmiotu w systemie. Wyszukiwanie profili zaufanych dokonywane jest tylko na żądanie właściciela ZP. Wyszukiwanie profili zaufanych możliwe jest z poziomu strony Potwierdzanie profili zaufanych Krok 1. Na stronie Potwierdzanie profili zaufanych z dostępnego menu należy wybrać odnośnik Lista profili zaufanych organizacji (Rysunek 76). System wyświetli stronę z możliwością wyszukiwania ZP. Rysunek 76 Potwierdzanie profili zaufanych 75

76 Krok 2. Aby wyszukać wybrany profil zaufany, należy nacisnąć przycisk Wyszukiwanie (Rysunek 77). Użytkownik zostanie przekierowany do formularza wyszukiwania ZP. Rysunek 77 Profile Zaufane podmiotów 76

77 Krok 3. Możliwe jest wyszukiwanie profili zaufanych podmiotów na 2 sposoby: a) po identyfikatorze podmiotu, b) po zestawie danych: nazwa podmiotu i nr REGON. Ad. A) Jeśli chcesz wyszukać profil zaufany podmiotu po jego identyfikatorze, w polu Szukaj po (Rysunek 78) wybierz sposób Identyfikatorze podmiotu, w polu Identyfikator podmiotu wprowadź identyfikator podmiotu, wybierz stan profilu w polu Stan profilu a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Rysunek 78 Wyszukiwanie po identyfikatorze podmiotu 77

78 Ad. b) Jeśli chcesz wyszukać profil zaufany podmiotu po jego danych, w polu Szukaj po (Rysunek 79) nazwie instytucji i ew. NIP-ie, w polach: wybierz sposób REGON-ie, Nazwa instytucji wpisz nazwę instytucji, Nr REGON wpisz nr REGON instytucji, Nr NIP wpisz nr NIP instytucji (pole opcjonalne), wybierz stan profilu w polu Stan profilu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. W przypadku wyszukiwania po danych identyfikacyjnych podmiotu, należy wpisać wszystkie wymagane dane. Tylko komplet danych nazwa+regon umożliwi wyszukanie właściwego ZP szukanego podmiotu. Jeśli nie znasz pełnej nazwy instytucji, możesz użyć znaku % w celu zastąpienia dowolnej ilości znaków lub _ w celu zastąpienia pojedynczego znaku. Jeśli dane zostały wprowadzone prawidłowo, system wyświetli listę ZP podmiotu. Rysunek 79 Wyszukiwanie po danych podmiotu 78

79 Krok 4. W celu wyświetlenia szczegółów ZP podmiotu, należy kliknąć przycisk Szczegóły profilu (Rysunek 80). System wyświetli stronę zawierającą dane profilu z możliwością przeprowadzenia operacji unieważnienia ważnego profilu lub weryfikacji profilu. Rysunek 80 Lista ZP podmiotu 79

80 80

81 6.2. Weryfikacja profilu zaufanego Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca Opis: Weryfikacja profilu zaufanego użytkownika polega na możliwości sprawdzenia i weryfikacji informacji przechowywanych w profilu zaufanym. Osoba Potwierdzająca może weryfikować profil zaufany użytkownika tylko na jego żądanie. Krok 1. Na podstawie danych przekazanych przez wnioskującego użytkownika należy wyszukać jego profil zaufany użytkownika lub podmiotu. (Patrz: Wyszukiwanie profilu zaufanego użytkownika, str. 67 lub

82 Wyszukiwanie profilu zaufanego podmiotu, str. 73) Krok 2. W celu przeprowadzenia weryfikacji profilu zaufanego należy kliknąć przycisk Zweryfikuj profil zaufany (Rysunek 81) Rysunek 81 Szczegóły ZP użytkownika System wyświetli okno zawierające wyniki weryfikacji, to jest: Status (Rysunek 82) - status zaufanego profilu (Ważny/Unieważniony/Wygasły), Osoba potwierdzająca informację o osobie nadającej status ZP, Poprawność podpisu poprawność podpisu osoby potwierdzającej (true prawdziwy/false - fałszywy). Aby zamknąć okno Szczegóły weryfikacji profilu należy nacisnąć przycisk OK.. Wynik weryfikacji profilu zaufanego należy przekazać 82

83 użytkownikowi. Rysunek 82 Szczegóły weryfikacji ZP 83

84 6.3. Przedłużanie profilu zaufanego Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca Opis: Okres ważności profilu zaufanego użytkownika/podmiotu jest ograniczony i wynosi 3 lata. Osoba potwierdzająca posiada uprawnienia do przedłużania ważności profilu zaufanego w imieniu jego właściciela, jeżeli stawi się on w punkcie potwierdzającym i złoży stosowny wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego. Każdy użytkownik może przedłużyć swój ważny profil zaufany samodzielnie z z poziomu Moje zaufane profile konta epuap o kolejny okres. W wyniku operacji poprzedni profil zaufany traci ważność, a tworzony jest nowy profil zaufany. Podczas operacji można zmienić metodę autoryzacji nowego profilu zaufanego. Krok 1. Na podstawie danych we wniosku o przedłużenie, przedłożonym przez użytkownika, należy wyszukać jego profil zaufany użytkownika lub podmiotu i wyświetlić jego szczegóły. (Patrz: Wyszukiwanie profilu zaufanego użytkownika, str. 67 lub

85 Wyszukiwanie profilu zaufanego podmiotu, str. 73) Krok 2. Należy wybrać przycisk Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji (Rysunek 85). Zostanie wyświetlone okno Przedłużanie ważności profilu zaufanego. Rysunek 83 Szczegóły ZP użytkownika Krok 3. W przypadku chęci zmiany metody autoryzacji profilu zaufanego użytkownika, w oknie Przedłużanie ważności profilu zaufanego (Rysunek 85) należy wybrać nową metodę autoryzacji 1, a następnie wprowadzić parametr autoryzacji. Jeśli metoda autoryzacji ma pozostać taka sama jak w dotychczasowym profilu zaufanym, należy pozostawić metodę i parametr bez zmian. 1 Patrz: Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Autoryzacja podpisu elektronicznego potwierdzonego ZP, Metoda autoryzacji profilu zaufanego 85

86 Rysunek 84 Przedłużanie ważności ZP użytkownika Następnie należy podpisać nowy profil zaufany, klikając Podpisz nowy profil zaufany i kontynuując podpisywanie postępując analogicznie do podpisywania elektronicznego wniosku o nadanie profilu zaufanego, który został opisany w Rozdziale 5. Założenie profilu zaufanego Krok 7 (strona 40.) niniejszej instrukcji Unieważnienie profilu zaufanego Dostępna dla ról: Osoba Potwierdzająca Opis: Unieważnienie profilu zaufanego polega na zmianie jego statusu z Ważny na Unieważniony co spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł więcej przeprowadzić żadnych operacji przy użyciu swojego profilu zaufanego użytkownika lub podmiotu. Osoba Potwierdzająca może unieważnić profil zaufany użytkownika tylko w obecności właściciela ZP i na jego pisemny wniosek. 86

87 Krok 1. Na podstawie danych we wniosku o unieważnienie, przedłożonym przez użytkownika, należy wyszukać jego profil zaufany użytkownika lub podmiotu i wyświetlić jego szczegóły. (Patrz: Wyszukiwanie profilu zaufanego użytkownika, str. 67 lub

88 Wyszukiwanie profilu zaufanego podmiotu, str. 73) Krok 2. Należy zweryfikować zgodność danych profilu zaufanego z danymi zawartymi we wniosku o unieważnienie ZP oraz z dokumentem tożsamości wnioskującego użytkownika. Jeśli dane są tożsame, można przejść do unieważnienia profilu, klikając przycisk Unieważnij (Rysunek 85). Rysunek 85 Szczegóły ZP użytkownika Krok 3. System wyświetli okno potwierdzenia unieważnienia ZP. Należy wpisać powód unieważnienia ZP (Rysunek 86) i kliknąć przycisk Unieważnij. Status profilu zostanie zmieniony na Unieważniony ( Rysunek 87). Użytkownik zostanie również powiadomiony o unieważnieniu jego ZP przez automatycznie wysyłaną wiadomość e- mail. 88

89 Rysunek 86 Potwierdzenie unieważnienia profilu zaufanego Rysunek 87 ZP użytkownika unieważniony 89

90 7. Projekty rozporządzeń MSWiA dotyczące profilu zaufanego Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: 1) podmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego epuap, 2) zasady udzielania zgody na potwierdzenie profilu zaufanego epuap, 3) sposób złożenia wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego epuap, 4) zasady potwierdzania profilu zaufanego epuap, 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 90 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz oraz z 2010 Nr 40, poz. 230.

91 5) okres ważności profilu zaufanego epuap, 6) zawartość profilu zaufanego epuap, 7) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego epuap, 8) zasady oraz przypadki, w których profil zaufany epuap traci ważność, 9) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym epuap, 10) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego epuap, 11) wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego epuap. 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) ustawa - ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 2) kwalifikowany certyfikat kwalifikowany certyfikat w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn.zm. 3) ); 3) bezpieczny podpis elektroniczny bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym; 4) potwierdzenie profilu zaufanego epuap proces weryfikacji zgodności danych zawartych w profilu epuap ze stanem faktycznym, połączony z nadaniem uprawnień wynikających z posiadania profilu zaufanego epuap; 5) profil epuap - zestaw danych identyfikujących osobę fizyczną korzystającą z zasobów epuap; 6) osoba wnioskująca osoba fizyczna, będąca użytkownikiem konta na epuap, występująca z wnioskiem o potwierdzenie profilu zaufanego epuap w swoim imieniu lub posiadająca ważny profil zaufany epuap; 7) Minister ministra właściwego do spraw informatyzacji. 3. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz

92 1. Profil zaufany epuap potwierdza punkt potwierdzający, którym jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsul, wojewoda, naczelnik urzędu skarbowego albo za zgodą ministra inny podmiot, określony w art. 2 ustawy. 2. Minister udziela zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu po spełnieniu warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy. 3. Punkt potwierdzający może w formie pisemnej upoważniać pracowników urzędu obsługującego ten punkt do załatwiania spraw w zakresie profilu zaufanego epuap w jego imieniu Potwierdzenia profilu zaufanego epuap dokonuje się wyłącznie na epuap. 2. Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego epuap składa się osobiście do punktu potwierdzającego lub w postaci elektronicznej na epuap. 3. Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego epuap, wniosek ten uważa się za wycofany. 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia W celu potwierdzenia profilu zaufanego epuap osoba wnioskująca zgłasza się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego. 2. Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu, a następnie weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu epuap w zakresie obejmującym: 1) imię lub imiona; 2) nazwisko; 3) numer PESEL; 4) identyfikator użytkownika epuap; a w odniesieniu do pkt 1-3, także z danymi ze zbioru PESEL. 3. Po potwierdzeniu profilu zaufanego epuap punkt potwierdzający odnotowuje ten fakt na pisemnym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia. 92

93 4. Punkt potwierdzający podpisuje profil zaufany epuap osoby wnioskującej: 1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, albo 2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. 5. Profil zaufany epuap zawiera: 1) imię lub imiona; 2) nazwisko; 3) numer PESEL; 4) czas jego potwierdzenia; 5) datę ważności; 6) identyfikator użytkownika epuap; 7) adres poczty elektronicznej. 6. Wzór elektroniczny profilu zaufanego epuap oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym epuap jest publikowany w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Osoba wnioskująca, która posiada ważny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu może indywidualnie dokonać potwierdzenia swojego profilu zaufanego epuap w przypadku, gdy certyfikat kwalifikowany zawiera dane obejmujące co najmniej: 1) imię; 2) nazwisko; 3) numer PESEL. 2. Po uzupełnieniu wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego epuap na epuap osoba wnioskująca podpisuje wniosek, a następnie profil zaufany epuap swoim bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 1. Profil zaufany epuap potwierdza się na okres trzech lat i może być przedłużany przed upływem okresu ważności

94 2. Do przedłużenia profilu zaufanego epuap stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące potwierdzenia profilu zaufanego epuap. 3. Wzór wniosku o przedłużenie ważności profilu zaufanego epuap określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 8. Nie nadaje się profilu zaufanego epuap w przypadku: 1) przedłożenia nieważnego dokumentu, o którym mowa w 5 ust. 2, lub braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tego dokumentu, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm. 4) ); 2) niezgodności danych określonych w 5 ust. 2 albo w 6 ust.1 z danymi z profilu epuap lub danymi ze zbioru PESEL; 3) przedłożenia niekompletnego wniosku Profil zaufany epuap traci ważność w przypadku: 1) potwierdzenia profilu zaufanego epuap na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych; 2) usunięcia profilu na epuap; 3) zmiany danych zawartych w profilu zaufanym epuap, określonych w 5 ust. 2 albo 6 ust. 1; 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz i Nr 220, poz oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 69, poz. 595, Nr 39, poz. 306 i Nr 223, poz

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5554 Poz. 547 547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Nowy Targ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Profil zaufany e-puap

Profil zaufany e-puap Profil zaufany e-puap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2.205 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 205 r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie Spis treści: Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Płocka

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Płocka Bezpieczeństwo informacji w Strona Spis treści: Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa prawna... 4 Informacje charakteryzujące działanie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Płocka...

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr do Zarządzenia nr 59/4 Starosty Kłodzkiego z dnia 0 września 204 Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Krakowa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...4..

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Spis treści. Użyte pojęcia i skróty... 3 2. Podstawa prawna... 4 3. Informacje charakteryzujące działanie Punktu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa prawna... 4 1. Potwierdzanie Profilu Zaufanego epuap... 8 1.1. Schemat

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 /WFE/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 4 /WFE/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2018 roku Zarządzenie nr 4 /WFE/208 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 208 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku Załącznik nr do Zarządzenia nr 29/205 Starosty Lęborskiego z dnia 23..205 r Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.109.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 26 listopada 2014r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka epuap Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

1. UŻYTE POJĘCIA I SKRÓTY...3 2. PODSTAWA PRAWNA...4 3. WPROWADZENIE...4

1. UŻYTE POJĘCIA I SKRÓTY...3 2. PODSTAWA PRAWNA...4 3. WPROWADZENIE...4 załącznik nr do Zarządzenia nr 0050.Z.08.204 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia września 204r. Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi w Urzędzie Miasta Nowy Targ Spis treści. UŻYTE POJĘCIA I SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego Portal e-urząd. Kielce r.

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego Portal e-urząd. Kielce r. Świętokrzyskiego Portal e-urząd Kielce r. Profil Zaufania -Rozporządzenie MSWiA z dn. 27.04.2011 w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/14 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 września 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego.

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Zakładanie konta użytkownika w epuap Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z systemu epuap powinien w pierwszej kolejności zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27.04.2015r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap w Urzędzie Gminy Secemin

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU DOSTAWCA TOŻSAMOŚCI V.02.02 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 1.2. Usługi Systemu Dostawca Tożsamości... 3 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Redzie

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Redzie Ą ľ ľ ľ ą ľ ľ ľ ľ ĺ ń ľ ł żĺ ż ś ż ĺ ľ ę ľ ą őź ą ď ź ą ĺ ż ół ó ĺ ó ł ć ł żą ý żý ő ą ę ę ę ą ęď ę ą ľ ĺ ę ą ą łą ľ ľ í ń ľ ĺ Ł ż ĺ Ż ś Ż ę í ą ą łą ľ ą ĺ ą ż ą ą ą ą ż ł ś ę ę ą ĺ ľ ń ą Ĺł ł ł Ż Załącznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania profili zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania profili zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania profili zaufanych epuap Spis treści Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 08/5 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 8 września 205 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO POTWIERDZANIA, PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI I UNIEWAŻNIANIA PROFILI ZAUFANYCH EPUAP W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 Starosty Lęborskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu:

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: S24 (składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania Orzeskiego Centrum Aktywności Cyfrowej punkt potwierdzania profilu zaufanego epuap.

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Spis treści Użyte

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 1 1 Wstęp... 3 2 Wnioskowanie o certyfikaty... 3 2.1 Wnioskowanie o certyfikat przez partnera...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego epuap w Urzędzie Miasta Tychy

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego epuap w Urzędzie Miasta Tychy Załącznik do Zarządzenia Nr 120/39/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2016 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120/25/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2011 r. Procedura nadawania

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Tychy

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Tychy Załącznik do Zarządzenia Nr 20/39/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 206 roku Załącznik nr do Zarządzenia Nr 20/25/ Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 20 r. Procedura zarządzania profilami

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO PROFIL ZAUFANY Jeżeli posiadacie Państwo konto internetowe- w jednym z poniższych banków wówczas Profil zaufany można utworzyć za jego pośrednictwem. Profil

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL)

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Instrukcja Użytkownika Publicznego Wydanie 1 zmiana 0 NIP: 5252259585 REGON: 015336777 KRS: 0000155328 DUNS: 367459273 WYKAZ WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać rozszerzone uprawnienia PUESC

Jak uzyskać rozszerzone uprawnienia PUESC Jak uzyskać rozszerzone uprawnienia PUESC Podstawowe informacje Zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów każdy przewóz towarów podlegających zgłoszeniu musi być

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS

JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS www.zus.pl KROK PO KROKU JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS dla płatnika składek CZYM JEST POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS... 3 KIEDY MOŻESZ TWORZYĆ POTWIERDZENIA DANYCH...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/208 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 23 maja 208 r. Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją związaną z potwierdzaniem, przedłużaniem i unieważnianiem

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Samorząd Pielęgniarek i Położnych

Podręcznik użytkownika Samorząd Pielęgniarek i Położnych Podręcznik użytkownika Samorząd Pielęgniarek i Położnych Spis treści 1.1. Jak uzyskać dostęp do aplikacji SMK?... 3 1.2. Co będzie potrzebne?... 3 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z APLIKACJĄ... 4 2.1. Logowanie do

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Założenie profilu na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA 1. REJESTRACJA URZĄDZENIA AUTORYZUJĄCEGO W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ]. Strona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wykonawcy

Podręcznik Wykonawcy Podręcznik Wykonawcy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków Tel./fax 12 412-99-77 www.propublico.pl propublico@propublico.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Wymagania techniczne korzystania

Bardziej szczegółowo