Celem prezentowanego badania było określenie wskazań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem prezentowanego badania było określenie wskazań"

Transkrypt

1 Wstęp Rola bakterii komensalnych w ludzkim organizmie obejmuje tworzenie bariery zapobiegającej zakażeniom cewki moczowej, zewnętrznych narządów płciowych i pochwy, górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, przewodu słuchowego zewnętrznego i gałki ocznej. Mają wpływ na układ immunologiczny i ph środowiska, w którym występują, co jest również mechanizmem chroniącym przed patogenami [1]. Fizjologiczna mikroflora pochwy zawiera około 100 typów bakterii tlenowych i beztlenowych. W fizjologicznej mikroflorze pochwy dorosłych kobiet zachowana jest równowaga między bakteriami tlenowymi oraz beztlenowymi i dominują w niej pałeczki wytwarzające kwas mlekowy, przede wszystkim: Lactobacillus brevis, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus casei, Lactobacillus catenaforme, Lactobacillus debrueckii, Lactobacillus salivarius i Lactobacillus crispatus. Te bakterie wytwarzają nadtlenek wodoru i kwas mlekowy, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej mikroflory pochwy i ograniczają nadmierny wzrost innych bakterii. Adhezja pałeczek kwasu mlekowego do nabłonka układu moczowo- -płciowego blokuje również dostęp do niego bakterii chorobotwórczych [2]. Liczne miejscowe i ogólnoustrojowe czynniki mogą zaburzać prawidłową równowagę składu mikroflory pochwy (zwiększony wzrost jednego szczepu bakteryjnego lub kilku szczepów bakteryjnych). Taki stan nazywany jest dysbiozą. Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój dysbiozy w środowisku pochwy są: stosowanie antybiotyku, pogarszanie się z wiekiem funkcji układu immunologicznego, stosowanie leków immunosupresyjnych, choroby układowe powodujące upośledzenie funkcji układu immunologicznego, zmiany hormonalne w okresie menopauzy, zaburzenia miesiączkoprof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. Jerzy Chudek, prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta Wskazania do zastosowania preparatu provag w populacji polskich pacjentek zgłaszających się do poradni ginekologicznych Streszczenie Celem prezentowanego badania było określenie wskazań do zastosowania preparatu provag, czasu jego stosowania i ocena efektów terapeutycznych przez lekarzy ginekologów i pacjentki leczone w warunkach ambulatoryjnych w Polsce. Materiał i metody Badanie zostało przeprowadzone przez ginekologów z terenu całego kraju, w czasie dwóch kolejnych wizyt w poradniach ginekologicznych, z udziałem 3716 kobiet leczonych preparatem provag. Wyniki Głównym wskazaniem do zastosowania preparatu provag było przywrócenie prawidłowej mikroflory układu moczowo-płciowego (61,7%). Najczęściej preparat ten stosowano przez 20 dni (50,6%). W ocenie lekarzy w całej badanej grupie zastosowanie preparatu provag spowodowało normalizację mikroflory pochwy u 71,3%, obniżenie ph pochwy u 73,4% i poprawę nawilżenia u 75,3%. Częstość normalizacji mikroflory pochwy i poprawa nawilżenia były niezależne od podstawowej diagnozy. Obniżenie ph pochwy było istotnie częściej obserwowane w podgrupie ze zdiagnozowanym bakteryjnym niż z grzybiczym zapaleniem pochwy oraz zakażeniem układu moczowego. Pacjentki obserwowały zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych (82,6%), poprawę nawilżenia pochwy (57%), zmniejszenie zaparć (34%), poprawę pasażu jelitowego (25,2%). Zmniejszenie zaparć i poprawę pasażu jelitowego częściej zgłaszały kobiety ciężarne niż nieciężarne. Wnioski 1. Głównym wskazaniem do zastosowania preparatu provag było przywrócenie prawidłowej mikroflory układu moczowo- -płciowego. 2. Preparat provag najczęściej stosowano przez 20 dni. 3. Zarówno lekarze, jak i pacjentki dobrze ocenili efekty terapeutyczne stosowania preparatu provag, związane z normalizacją mikroflory, obniżeniem ph, brakiem stanów zapalnych i poprawą nawilżenia pochwy. 4. Preparat provag był skuteczny również u kobiet ciężarnych, u których obserwowano zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych, poprawę nawilżenia i czynności jelit. 6 Forum Położnictwa i Ginekologii

2 wania spowodowane chorobami endokrynologicznymi, stosowanie dopochwowych leków przeciwzapalnych i doustnej antykoncepcji, zabiegi chirurgiczne na narządzie rodnym, dieta wysokotłuszczowa zawierająca nadmierne ilości węglowodanów prostych, nieprawidłowe nawyki higieniczne, aktywność seksualna (szczególnie częste zmiany partnerów), ciąża i połóg, a także inne czynniki środowiskowe, takie jak częste podróże, korzystanie z basenu, życie w środowisku o niskim standardzie sanitarno-higienicznym [3, 4]. Szczepy Lactobacillus, zwłaszcza te wytwarzające nadtlenek wodoru, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej mikroflory pochwy. Zarówno dopochwowe, jak i doustne probiotyki ginekologiczne zawierające szczepy Lactobacillus są stosowane w leczeniu dysbiozy pochwy [4-7]. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z rekomendacjami ekspertów z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szczepy bakteryjne zawarte w probiotykach ginekologicznych muszą spełniać następujące kryteria: 1) pochodzić z nabłonka pochwy, 2) posiadać potwierdzoną przynależność gatunkową i określenie szczepu, 3) charakteryzować się silną adherencją do nabłonka pochwy, 4) wykazywać działanie antagonistyczne w stosunku do mikroorganizmów chorobotwórczych, poprzez wytwarzanie kwasu mlekowego i bakteriocyn oraz 5) posiadać odporność na antybiotyki swoiste dla gatunku [8, 9]. Dodatkowo, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), doustne probiotyki powinny kolonizować przewód pokarmowy i pochwę, wykazywać odporność na działanie soku żołądkowego i żółci oraz zawierać co najmniej dwa szczepy występujące w fizjologicznej mikroflorze pochwy populacji, w której probiotyk ma być stosowany [10]. Obserwowano, że stosowanie probiotyków zapobiega bezobjawowemu i objawowemu bakteryjnemu zapaleniu pochwy i wspomaga jego leczenie. Sugeruje się również, że doustne stosowanie szczepów Lactobacillus może zmniejszać ryzyko nawracających zakażeń grzybiczych pochwy i częstość występowania zakażeń dróg moczowych [12-22]. Mikroflora pochwy różni się między populacjami kobiet w różnych krajach. U Polek dominują bakterie z rodzaju Lactobacillus, takie jak: L. acidophilus (35%), L. gasseri, L. fermentum (30%), L. plantarum (30%), L. delbrueckii, L. rhamnosus (5%) i w niewielkich ilościach występuje także L. casei [23]. Zatem zgodnie z opinią PTG wybór probiotyku do stosowania w ginekologii i położnictwie powinien uwzględniać zawartość powyższych szczepów. Na rynku polskim dostępne są szczepy wyizolowane z pochw zdrowych Polek, które spełniają kryteria WHO i PTG: Lactobacillus gasseri 57C, Lactobacillus fermentum 57A, Lactobacillus plantarum 57B do stosowania doustnego (provag ), dopochwowego (invag ). Preparat provag jest probiotykiem doustnym zawierającym liofilizowane pałeczki kwasu mlekowego (50% Lactobacillus gasseri 57C, 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B) pochodzące od zdrowych kobiet z polskiej populacji. Bakterie po podaniu doustnym kolonizują nie tylko przewód pokarmowy (w tym odbyt), ale również pochwę [25]. Ta podwójna kolonizacja zapewnia długotrwały efekt i zapobiega kolonizacji krzyżowej (ang. cross-colonization), czyli migracji patogenów pomiędzy odbytem i pochwą (szczególnie uropatogennych szczepów E. coli i Candida spp.); a przez to przeciwdziała nawracającym zakażeniom pochwy, sromu, a także dróg moczowych wywoływanym przez uropatogenne szczepy Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Trichomonas vaginalis. W badaniach in vitro potwierdzono antagonizm szczepów Lactobacillus gasseri 57C, Lactobacillus fermentum 57A, Lactobacillus plantarum 57B do wymienionych patogenów, hamowanie adhezji patogenów do nabłonka pochwy oraz adherencję szczepów do nabłonka pochwy i układu pokarmowego. Ponadto obecność szczepów Lactobacillus w pochwie i odbycie obniża również częstość występowania bakteryjnego zapalenia pochwy. Zaletą provag, wynikającą z drogi doustnej podania tego probiotyku, jest komfort stosowania w trakcie menstruacji. Eksperci PTG rekomendują rozważenie zastosowania preparatu provag w takich sytuacjach, jak: antybiotykoterapia (i po antybiotykoterapii), leczenie wspomagające miejscowego zakażeń pochwy (i po zakończeniu tego leczenia), wtórne bakteryjne i grzybicze zakażenia układu moczowo-płciowego, nawracające bakteryjne i grzybicze zakażenia układu moczowo- -płciowego, po porodzie, w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym, przed operacjami na układzie moczowo- -płciowym i po nich, oraz u kobiet często korzystających z basenu, sauny lub jacuzzi, a także często podróżujących [10]. Wyniki otwartego, nierandomizowanego badania wykazały, że stosowanie preparatu provag przez 60 dni powodowało wzrost liczby szczepów Lactobacillus w odbycie i pochwie, obniżenie ph pochwy i korzystne zmiany wartości skali Nugenta. Preparat provag był dobrze tolerowany i akceptowany przez pacjentki, a zwiększona liczba Lactobacillus utrzymywała się pomimo miesiączki, zaś odbyt był rezerwuarem dla kolonizacji pochwy [24, 25]. Celem prezentowanego badania było określenie wskazań do zastosowania preparatu provag, czasu jego stosowania i ocena efektów terapeutycznych przez lekarzy ginekologów i pacjentki leczone w warunkach ambulatoryjnych w Polsce. Materiał i metody Polscy ginekolodzy włączyli do badania (od 2014 do 2015 r.) 3716 pacjentek leczonych ambulatoryjnie preparatem provag, w tym 1446 ciężarnych. Badanie zostało przeprowadzone w czasie dwóch rutynowych wizyt kontrolnych, Forum Położnictwa i Ginekologii 7

3 z uwzględnieniem danych z historii choroby z wizyty, na której zalecono stosowanie preparatu provag i wywiadu z pacjentką na następnej wizycie w czasie lub po zakończeniu leczenia. Ocena efektów leczenia była rutynowym elementem terapii prowadzonej przez ginekologów. Ankieta użyta w badaniu obejmowała dane demograficzne (wiek) i kliniczne [ciężarna/nieciężarna, diagnoza przed zastosowaniem preparatu provag (brak objawów zakażenia/ /bakteryjne zapalenie pochwy/grzybicze zapalenie pochwy/ /zakażenie układu moczowego), skłonność do nawracających zakażeń, wskazanie, z powodu którego zastosowano preparat provag (zapobieganie zakażeniom w czasie ciąży/zapobieganie nawracającym zakażeniom/stosowanie antybiotyków/ /przywrócenie prawidłowej mikroflory układu moczowo- -płciowego), czas stosowania preparatu provag, efekty leczenia preparatem provag w opinii lekarzy (brak objawów zakażenia układu moczowo-płciowego/przywrócenie prawidłowej mikroflory pochwy/obniżenie ph pochwy/poprawa nawilżenia), efekty leczenia preparatem provag w opinii pacjentek (zmniejszenie zaparć/poprawa pasażu jelit/poprawa nawilżenia/zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych)]. Analiza statystyczna Ankiety wypełnione przez lekarzy zostały wprowadzone do bazy danych. Analiza danych objęła ocenę wskazań do stosowania preparatu provag, czas stosowania leczenia i ocenę jego skuteczności przez lekarzy i pacjentki. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu STATISTICA 10,0 (Kraków, Polska). Dane jakościowe przedstawiono jako odsetki struktury, ilościowe jako średnie ± SD. Różnice między podgrupami analizowano z zastosowaniem testów χ 2 i χ 2 dla trendu. Za istotną statystycznie przyjęto wartość p < 0,05. Wyniki Charakterystykę badanej grupy przedstawiono w tabeli 1. Najczęstszym wskazaniem do zastosowania preparatu provag było przywrócenie prawidłowej mikroflory układu moczowo- -płciowego (61,7%), rzadziej zapobieganie nawracającym zakażeniom (44,4%) i stosowanie antybiotyków (38,6%), oraz zapobieganie zakażeniom w czasie ciąży (32,9%) tabela 2. U 50,6% badanych zalecano stosowanie preparatu provag przez 20 dni (tabela 2). W ocenie lekarzy stosowanie preparatu provag w całej grupie badanej spowodowało przywrócenie prawidłowej mikroflory pochwy u 71,3% pacjentek, obniżenie ph pochwy u 73,4%, a poprawę nawilżenia pochwy u 75,3% (tabela 2). Porównywalny wpływ stosowania preparatu provag na przywrócenie prawidłowej mikroflory pochwy i poprawę nawilżenia pochwy lekarze obserwowali w podgrupach z rozpoznaniami bakteryjnego zapalenia pochwy, grzybiczego zapalenia pochwy i zakażeniem układu moczowego (ryc. 1) podczas gdy obniżenie ph pochwy znacznie częściej obserwowali w podgrupie z rozpoznaniem bakteryjnego zapalenia pochwy niż w podgrupach z rozpoznaniem grzybiczego zapalenia pochwy i zakażenia układu moczowego (p < 0,05) ryc. 1. Częstość przywrócenia prawidłowej mikroflory pochwy i zmniejszenie częstości zakażeń układu moczowego obserwowana przez lekarzy była najniższa wśród pacjentek, u których preparat provag został zastosowany w celu zapobiegania zakażeniom w czasie ciąży (ryc. 2). Natomiast poprawa nawilżenia pochwy była podobna wśród pacjentek, u których wskazaniami do stosowania preparatu były zapobieganie nawracającym zakażeniom, stosowanie antybiotyków i przywrócenie prawidłowej mikroflory pochwy, a także zapobieganie zakażeniom w czasie ciąży (ryc. 2). Podczas stosowania preparatu provag stanu zapalnego pochwy i sromu nie stwierdzono u 65,6% pacjentek, w tym u 72,6% ciężarnych i 61,1% nieciężarnych (p < 0,001). Obniżenie ph stwierdzono z podobną częstością u ciężarnych (65,3%) i nieciężarnych (67,3%). Pacjentki najczęściej obserwowały zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych (82,6%), rzadziej poprawę nawilżenia pochwy (57%), zmniejszenie częstości zaparć (34%) czy poprawę pasażu jelitowego (25,2%) tabela 2. Zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych i poprawa nawilżenia pochwy były obserwowane z podobną częstością przez pacjentki z rozpoznaniem bakteryjnego zapalenia pochwy, grzybiczego zapalenia pochwy i zakażenia układu moczowego. Zmniejszenie częstości zaparć i poprawa pasażu jelitowego były natomiast najczęściej obserwowane przez pacjentki z rozpoznaniem zakażenia układu moczowego (ryc. 3). Poprawa pasażu jelitowego była najczęściej obserwowanym korzystnym działaniem wśród ciężarnych stosujących profilaktycznie preparat provag oraz wśród kobiet stosujących ten preparat w celu przywrócenia prawidłowej mikroflory. Natomiast zmniejszenie częstości zaparć było najczęściej obserwowanym działaniem przez kobiety leczone w celu zapobiegania nawracającym zakażeniom (ryc. 4). Kobiety ciężarne rzadziej niż nieciężarne obserwowały zmniejszenie dyskomfortu w miejscach intymnych (78,2% vs 85,5%), a częściej poprawę pasażu jelitowego (32,5% vs 20,4%) i zmniejszenie zaparć (45,6% vs 26,4%), przy podobnej poprawie nawilżenia pochwy ryc. 5. Dyskusja Głównym wskazaniem do zastosowania preparatu provag było przywrócenie prawidłowej mikroflory układu moczowo- -płciowego, podobniej jak we wcześniej przeprowadzonym otwartym, nierandomizowanym badaniu, które potwierdziło skuteczność stosowania preparatu provag w leczeniu dysbiozy [24, 25]. Należy jednak podkreślić, że wyniki prezentowanego badania nie pozwalają na szczegółową ocenę przyczyn dysbiozy. Stosunkowo częstym wskazaniem do zastosowania preparatu provag były również zapobieganie nawracającym 8 Forum Położnictwa i Ginekologii

4 zakażeniom, zwłaszcza w ciąży i odbudowa mikroflory po antybiotykoterapii lub w jej trakcie. Stosowanie provag przez ginekologów było zgodne z rekomendacjami ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego [10]. Warto podkreślić przydatność stosowania provag u kobiet ciężarnych, które stanowiły 40,0% badanej grupy. I chociaż ciąża zwiększa ryzyko występowania stanów zapalnych pochwy i sromu, podczas stosowania preparatu provag u 72,6% ciężarnych nie obserwowano stanów zapalnych, co można wiązać z obniżeniem ph (u 65,3% ciężarnych). Preparat provag najczęściej stosowano przez okres 20 dni, który jest najkrótszym zalecanym czasem leczenia. W opinii lekarzy leczenie spowodowało przywrócenie prawidłowej mikroflory pochwy u 71,3% pacjentek, obniżenie ph pochwy u 75,3%, a poprawę nawilżenia u 73,4%. Te efekty są zgodne z wynikami wcześniej opublikowanego badania, w którym oceniano 60-dniową kurację z zastosowaniem preparatu provag [24]. Ponadto lekarze obserwowali takie same efekty w normalizacji mikroflory pochwy i poprawie nawilżenia w podgrupach z rozpoznaniem bakteryjnego zapalenia pochwy, grzybiczego zapalenia pochwy i zakażenia układu moczowego. Te wyniki sugerują, że stosowanie preparatu provag jest skuteczne niezależnie od rozpoznania podstawowego i wskazania powodu, z którego został on zastosowany. Niezależnie od rozpoznania podstawowego pacjentki najczęściej zgłaszały zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych i poprawę nawilżenia pochwy. Zmniejszenie zaparć i poprawa pasażu jelit były natomiast częściej obserwowane przez pacjentki, u których preparat provag był stosowany profilaktycznie w czasie ciąży. Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej (N = 3716) Wiek [lata] 34,2 ± 12,4 W tym ciężarne [n/%] 1446/40,0 Rozpoznanie przed zastosowaniem preparatu provag [n/%]* y brak objawów zakażenia 762/20,5 y bakteryjne zapalenie pochwy 1305/35,1 y grzybicze zapalenie pochwy 1400/37,7 y zakażenie układu moczowego 1010/27,2 y inne 64/1,8 * u 749 pacjentek podano 2 lub 3 rozpoznania Tabela 2. Wskazania, czas i efekty terapeutyczne stosowania preparatu provag (N = 3716) Wskazania do zastosowania preparatu provag [n/%] y przywrócenie prawidłowej mikroflory układu moczowo-płciowego 2291/61,7 y zapobieganie nawracającym zakażeniom 1649/44,4 y stosowanie antybiotyku 1434/38,6 y zapobieganie zakażeniom w czasie ciąży 1224/32,9 y inne 28/0,8 Czas stosowania preparatu provag [n/%] y 20 dni 1880/50,6 y 30 dni 1082/29,2 y dłużej niż 30 dni 754/20,2 Efekty stosowania preparatu provag w opinii lekarzy [n/%] y przywrócenie prawidłowej mikroflory pochwy 2413/71,3* y obniżenie ph pochwy 2472/73,4* y poprawa nawilżenia 2642/75,3* Efekty stosowania preparatu provag w opinii pacjentek [n/%] y zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych 3070/82,6 y poprawa nawilżenia 2118/57,0 y zmniejszenie zaparć 1263/34,0 y poprawa pasażu jelitowego 936/25,2 y inne 4/0,1 *wśród tych, u których oceniono Forum Położnictwa i Ginekologii 9

5 69,5 Kobiety ciężarne nieznacznie rzadziej obserwowały zmniejszenie dyskomfortu w miejscach intymnych, natomiast częściej zmniejszenie zaparć i poprawę pasażu jelit. Głównymi ograniczeniami prezentowanego badania były krótki czas obserwacji i duża heterogenność badanej grupy. bakteryjne zapalenie pochwy grzybicze zapalenie pochwy Ryc. 1. Efekty stosowania preparatu provag w zależności od rozpoznania podstawowego w opinii lekarzy Wnioski 1. Głównym wskazaniem do zastosowania preparatu provag przez ginekologów było przywrócenie prawidłowej mikroflory układu moczowo-płciowego. 2. Preparat provag najczęściej stosowano przez 20 dni. 3. Zarówno lekarze, jak i pacjentki dobrze oceniali efekty terapeutyczne stosowania preparatu provag, związane z normalizacją mikroflory, obniżeniem ph, brakiem stanów zapalnych i poprawą nawilżenia pochwy. 4. Preparat provag był skuteczny również u kobiet ciężarnych, u których obserwowano zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych, zmniejszenie zaparć i poprawę pasażu jelitowego. Bibliografia dostępna w redakcji wydawnictwa. zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych poprawa nawilżenia zmniejszenie zaparć poprawa pasażu jelit bakteryjne zapalenie pochwy grzybicze zapalenie pochwy Ryc. 2. Efekty stosowania preparatu provag w zależności od wskazania do jego zastosowania w opinii lekarzy jelitowego pochwy zmniejszenie intymnych Ryc. 5. Efekty stosowania preparatu provag u kobiet ciężarnych i nieciężarnych w opinii pacjentek Ryc. 3. Efekty stosowania preparatu provag w zależności od rozpoznania podstawowego w opinii pacjentek prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedry Patofizjologii, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. Jerzy Chudek Zakład Patofizjologii, Katedry Patofizjologii, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu stosowanie antybiotyku Medycznego w Katowicach zmniejszenie dyskomfortu w okolicach intymnych Ryc. 4. Efekty stosowania preparatu provag w zależności od wskazania do jego zastosowania w opinii pacjentek Autor do korespondencji: prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18, Katowice, tel./fax magols@esculap.pl 10 Forum Położnictwa i Ginekologii

Bakterie komensalne bytujące na skórze i błonach

Bakterie komensalne bytujące na skórze i błonach prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta Ocena skuteczności i wskazań do stosowania produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię.

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO invag kapsułka dopochwowa, twarda. Bakterie kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO invag kapsułki dopochwowe, twarde. Bakterie kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE. Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy

SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE. Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy Praktycznie każda kobieta odczuwa czasami dolegliwości w obrębie intymnych części ciała. Wpływają one

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lactovaginal, kapsułki dopochwowe, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka zawiera: pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 około

Bardziej szczegółowo

Właściwości probiotyczne szczepów Lactobacillus fermentum 57A, Lactobacillus plantarum 57B i Lactobacillus gasseri 57C. doktorant Marzena Król

Właściwości probiotyczne szczepów Lactobacillus fermentum 57A, Lactobacillus plantarum 57B i Lactobacillus gasseri 57C. doktorant Marzena Król Właściwości probiotyczne szczepów Lactobacillus fermentum 57A, Lactobacillus plantarum 57B i Lactobacillus gasseri 57C doktorant Marzena Król Bakteryjne szczepy Lactobacillus fermentum 57A, Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy

Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy 9.5 Stopień czystości pochwy Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy Czynnik Liczba/Interpretacja/Uwagi Preparat barwiony metodą Grama Przypadek

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki invag Kapsułki dopochwowe, twarde Nie mniej niż 10 9 CFU* bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum

Bardziej szczegółowo

SANPROBI Super Formula

SANPROBI Super Formula SUPLEMENT DIETY SANPROBI Super Formula Unikalna formuła siedmiu żywych szczepów probiotycznych i dwóch prebiotyków Zdrowie i sylwetka a w super formie Zaburzenia metaboliczne stanowią istotny problem medyczny

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zakażeń grzybiczych pochwy

Profilaktyka zakażeń grzybiczych pochwy Profilaktyka zakażeń grzybiczych pochwy Prof. dr hab. med. Artur J. Jakimiuk Poradnik dla pacjentki W wydzielinie pochwy zdrowych kobiet w okresie reprodukcyjnym przeważają bakterie z rodzaju Lactobacillus,

Bardziej szczegółowo

Ocena zastosowania preparatu provag emulsja

Ocena zastosowania preparatu provag emulsja doc. Jacek Tulimowski Ocena zastosowania preparatu provag emulsja u pacjentek po laserowych zabiegach leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, rewitalizacji pochwy i kłykcin kończystych Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MACMIROR COMPLEX 500 (500 mg + 200 000 j.m.) globulki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 globulka dopochwowa zawiera

Bardziej szczegółowo

icberry Rewolucyjne podejście w profilaktyce zdrowia intymnego kobiety. www.vision.sklep.pl

icberry Rewolucyjne podejście w profilaktyce zdrowia intymnego kobiety. www.vision.sklep.pl icberry Rewolucyjne podejście w profilaktyce zdrowia intymnego kobiety. www.vision.sklep.pl Aktualność. Problematyka Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na zapalenie pęcherza moczowego cierpi

Bardziej szczegółowo

Ilościowa i jakościowa diagnostyka flory bakteryjnej pochwy. VagiStatus

Ilościowa i jakościowa diagnostyka flory bakteryjnej pochwy. VagiStatus Ilościowa i jakościowa diagnostyka flory bakteryjnej pochwy VagiStatus LACTOBACILLUS SPP. Fizjologiczna mikroflora pochwy odgrywa bardzo ważna rolę w zachowaniu zdrowia kobiety. Wszelkie zmiany mikroflory

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Informacja o Katedrze Rozwój j naukowy młodej kadry naukowców w w kontekście priorytetów badawczych: W 2009 roku 1 pracownik Katedry

Bardziej szczegółowo

INTESTA jedyny. oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej

INTESTA jedyny. oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej INTESTA jedyny oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej Dlaczego INTESTA? kwas masłowy jest podstawowym materiałem energetycznym dla nabłonka przewodu pokarmowego, zastosowanie,

Bardziej szczegółowo

Atrofia urogenitalna (UGA) w okresie okołomenopauzalnym

Atrofia urogenitalna (UGA) w okresie okołomenopauzalnym Atrofia urogenitalna (UGA) w okresie okołomenopauzalnym zasady postępowania Urogenital atrophy (UGA) in perimenopausal period the rules of treatment lek. med. Andrzej Miturski, lek. med. Michał Dziki,

Bardziej szczegółowo

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej nazwa producent szczepy bakterii ilość bakterii (mld) Dicoflor 30 Dicofarm GG 3 Enterol 250 Perffrarma Saccharomyces

Bardziej szczegółowo

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit W przypadku choroby nasze jelita mają niewiele możliwości zwrócenia na siebie naszej uwagi. Typowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku

UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022 Na

Bardziej szczegółowo

ICBerry (Vision) suplement diety

ICBerry (Vision) suplement diety Preparaty Dla kobiet VISION ziołowe ICBerry (Vision) suplement diety Hiper (Vision) suplement diety Junior Neo (Vision) suplement diety ICBerry (Vision) suplement diety Powiększ zdjęcie Cena za 184.00

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Kategoria, LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PROBIOTYKI N/A Probiotyki tzn. wszystkie Zawiera probiotyki. pozycje na liście Jest źródłem probiotyków. odnoszące się do funkcji Z probiotykiem /-kami. probiotycznych.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polyvaccinum mite, krople do nosa, zawiesina. Nieswoista szczepionka bakteryjna.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ml szczepionki zawiera inaktywowane

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII. Partner merytoryczny

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII. Partner merytoryczny ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII Probiotyki i prebiotyki dodatki do żywności i pasz mgr inż. Agnieszka Chlebicz dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska Mikroflora człowieka Mikroflora skóry Mikroflora

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL BUP 25/08

PL B1. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL BUP 25/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210465 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382579 (22) Data zgłoszenia: 04.06.2007 (51) Int.Cl. A61K 35/74 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt .pl Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt Autor: dr inż. Barbara Król Data: 2 stycznia 2016 W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie probiotykami i prebiotykami zarówno

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluomizin, 10 mg, tabletki dopochwowe Sformatowano: Lewy: 2,5 cm, Prawy: 2,5 cm, Górny: 2 cm, Dolny: 2 cm, Początek sekcji: ciągły, Szerokość:

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Arłukowicz Streszczenie rozprawy doktorskiej

Elżbieta Arłukowicz Streszczenie rozprawy doktorskiej Elżbieta Arłukowicz Streszczenie rozprawy doktorskiej Analiza zmienności ilościowej i jakościowej tlenowej flory bakteryjnej izolowanej z ran przewlekłych kończyn dolnych w trakcie leczenia tlenem hiperbarycznym

Bardziej szczegółowo

Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna

Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna Probiotyki prozdrowotne szczepy głównie bakterii kwasu mlekowego. Najwięcej szczepów probiotycznych pochodzi z następujących rodzajów i gatunków bakterii:

Bardziej szczegółowo

Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki

Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki Probiotyki z czym to się je? Jogurt probiotyczny kto z nas o nim nie słyszał? Stoi na półce w każdym hipermarkecie, znajdziemy go też w mniejszym sklepie spożywczym.

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY

PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY Bakterie beztlenowe Bakterie tlenowe Mykoplazmy urogenitalne Lactobacillus spp. Ziarenkowce G(+): Peptococcus spp. Ziarenkowce G(-): Veionella spp. Ziarenkowce Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez Informacja o aktualnych danych dotyczących oporności na antybiotyki na terenie Unii Europejskiej Październik 2013 Główne zagadnienia dotyczące oporności na antybiotyki przedstawione w prezentowanej broszurze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net

Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH A European Health Initiative EUROPEJSKIE CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wpływ liczby szczepów bakterii Lactobacillus na skuteczność probiotyku ginekologicznego

Wpływ liczby szczepów bakterii Lactobacillus na skuteczność probiotyku ginekologicznego Wpływ liczby szczepów bakterii Lactobacillus na skuteczność probiotyku ginekologicznego dr Katarzyna Pawłowska Pierwsze, pionierskie zastosowanie bakterii Lactobacillus w leczeniu waginozy bakteryjnej

Bardziej szczegółowo

Ze względu na brak potwierdzenia w badaniu przeprowadzonym wśród młodzieży (opisanym poniżej) wyniki zostały uznane za niedostatecznie przekonujące.

Ze względu na brak potwierdzenia w badaniu przeprowadzonym wśród młodzieży (opisanym poniżej) wyniki zostały uznane za niedostatecznie przekonujące. ZAŁĄCZNIK II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO WYDANIA POZYTYWNEJ OPINII ORAZ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ I ULOTKI DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr ) PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH) KIERUNEK POŁOŻNICTWO w semestrze zimowym od 010.2015r. 30.02016r.

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Podsumowanie danych z 2014 roku o oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net Listopad 2015 Poważne zagrożenie: oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Oporność

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka dopochwowa zawiera 10 mg dekwaliniowego chlorku (Dequalinii chloridum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka dopochwowa zawiera 10 mg dekwaliniowego chlorku (Dequalinii chloridum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluomizin, 10 mg, tabletki dopochwowe SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dopochwowa zawiera 10 mg dekwaliniowego chlorku (Dequalinii

Bardziej szczegółowo

Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!!

Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!! Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!! Cena: 21,65 PLN Opis słownikowy Dostępność Dostępny w aptece w 24h Opakowanie 20 kaps Postać Kapsułki Producent USP ZDROWIE Rodzaj rejestracji Suplement

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Intymność. pod specjalnym nadzorem. Ginekologiczna pianka oczyszczająca. (ph 4,5)

Intymność. pod specjalnym nadzorem. Ginekologiczna pianka oczyszczająca. (ph 4,5) Intymność pod specjalnym nadzorem Ginekologiczna pianka oczyszczająca (ph 4,5) Kiedy należy sięgnąć po piankę Ginexid? Zastosowanie W okresie ciąży i połogu Po operacjach i zabiegach ginekologicznych We

Bardziej szczegółowo

Leczenie zabiegowe wysiłkowego nietrzymania moczu. Warianty usługi: estetyka.luxmed.pl

Leczenie zabiegowe wysiłkowego nietrzymania moczu. Warianty usługi: estetyka.luxmed.pl Leczenie zabiegowe wysiłkowego nietrzymania moczu W zależności od stopnia zaawansowania wysiłkowego nietrzymania moczu, możliwe są do zastosowania zarówno procedury małoinwazyjne, jak i chirurgiczne. Te

Bardziej szczegółowo

Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego?

Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego? Postępy w pediatrii 2012 Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego? Krystyna Wąsowska-Królikowska Klinika Alergologii, Gastroenterologii

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu. Dr. Stefano Salvatore

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R.

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R. NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 15.12.2017R. LEK. MED. DOROTA KONASZCZUK LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP. Zakażenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 tel Recenzja

Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 tel Recenzja UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ZAKŁAD DERMATOLOGII I WENEROLOGII WNOZ 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 tel. 61 8691285 e-mail: ryszardzaba@gmail.coml Poznań, dnia 27.04.2019

Bardziej szczegółowo

Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki

Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki. Klasyfikacja Lactobacillus, rodzaj w obrębie rodziny Lactobacillaceae (pałeczka kwasu mlekowego). Gatunki najważniejsze: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

kwestionariusze badania ankietowego, karta badania, broszura informacyjna dla pacjentek,

kwestionariusze badania ankietowego, karta badania, broszura informacyjna dla pacjentek, Dr hab. o. med. Jerzy Krupiński, emeryt. profesor oadzw. ŚUM Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoocją ŚUM w Katowicach Kraków, 5 kwietnia 2018 Recenzja pracy doktorskiej lek. dent. Marty

Bardziej szczegółowo

Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit

Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit Hanna SZAJEWSKA Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie hania@ipgate.pl Kim jestem? Specjalista chorób dzieci Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TERAPEUTYCZNE WTÓRNYCH ZAKAŻEŃ KRWI POWODOWANE PRZEZ PAŁECZKI Enterobacterales W PRAKTYCE ODDZIAŁÓW ZABIEGOWYCH I ZACHOWAWCZYCH

PROBLEMY TERAPEUTYCZNE WTÓRNYCH ZAKAŻEŃ KRWI POWODOWANE PRZEZ PAŁECZKI Enterobacterales W PRAKTYCE ODDZIAŁÓW ZABIEGOWYCH I ZACHOWAWCZYCH PROBLEMY TERAPEUTYCZNE WTÓRNYCH ZAKAŻEŃ KRWI POWODOWANE PRZEZ PAŁECZKI Enterobacterales W PRAKTYCE ODDZIAŁÓW ZABIEGOWYCH I ZACHOWAWCZYCH DOROTA ROMANISZYN KATEDRA MIKROBIOLOGII UJCM KRAKÓW Zakażenie krwi

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zakażeń układu moczowego i immunoterapia. Paweł Miotła II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

Profilaktyka zakażeń układu moczowego i immunoterapia. Paweł Miotła II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie Profilaktyka zakażeń układu moczowego i immunoterapia Paweł Miotła II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie Zakażenia układu moczowego (ZUM) 10-20% zakażeń poza szpitalnych 40-50% zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum)

Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Kłykciny kończyste przyczyny, objawy i leczenie

Kłykciny kończyste przyczyny, objawy i leczenie Kłykciny kończyste przyczyny, objawy i leczenie Spis treści: 1. 2. 3. 4. Informacje ogólne Przyczyny Objawy Leczenie 1. Informacje ogólne co to są kłykciny kończyste? Kłykciny kończyste są to małe, cieliste

Bardziej szczegółowo

Wykłady ul. Medyków 14, sala CSK B. godz. 08.00-11.45 (5h) Lp. Data wykładu Temat wykładu

Wykłady ul. Medyków 14, sala CSK B. godz. 08.00-11.45 (5h) Lp. Data wykładu Temat wykładu Wykłady z przedmiotu Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii dla studentów I-go roku studiów II stopnia stacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach roku akad. 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( )

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( ) ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (2015-08-03) PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA ADRESACI - Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45,

Bardziej szczegółowo

Paski ph - do badania ph pochwy, ph szt MERCK

Paski ph - do badania ph pochwy, ph szt MERCK Dane aktualne na dzień: 29-04-2019 07:05 Link do produktu: https://medicline.pl/paski-ph-do-badania-ph-pochwy-ph-40-70-100-szt-merck-p-1915.html Paski ph - do badania ph pochwy, ph 4.0-7.0 100 szt MERCK

Bardziej szczegółowo

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki?

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki? .pl https://www..pl Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki? Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 17 grudnia 2015 Biegunki są jednymi z najczęstszych problemów występujących w odchowie prosiąt. W większości

Bardziej szczegółowo

Anna Kłak. Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę

Anna Kłak. Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę Anna Kłak Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Wstęp: Świadomość pacjentów

Bardziej szczegółowo

Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny.

Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny. Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny. Formaldehyd (formalina jest ok. 40% r-rem formaldehydu)

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2015-02-03 1 opracowała: Agnieszka Podlaszczak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o

Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o ph równym 2 i 4. PROBIOTYKI DEFINICJA Preparaty lub

Bardziej szczegółowo

Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego i sposób wytwarzania tej kompozycji

Kompozycja farmaceutyczna na bazie metylocelulozy i kwasu mlekowego i sposób wytwarzania tej kompozycji RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201868 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 361370 (22) Data zgłoszenia: 21.07.2003 (51) Int.Cl. A61K 31/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Tyreologia opis przypadku 15

Tyreologia opis przypadku 15 Kurs Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Tyreologia opis przypadku 15 partner kursu: (firma nie ma wpływu na zawartość merytoryczną) Opis przypadku 28-letnia kobieta zgłosił się do Poradni Endokrynologicznej.

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP Konferencja firm cateringowych - CATERING SZPITALNY

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Aneta Binkowska

Mgr inż. Aneta Binkowska Mgr inż. Aneta Binkowska Znaczenie wybranych wskaźników immunologicznych w ocenie ryzyka ciężkich powikłań septycznych u chorych po rozległych urazach. Streszczenie Wprowadzenie Według Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zakażenia pochwy Gdańsk 2013

Zakażenia pochwy Gdańsk 2013 Zakażenia pochwy Gdańsk 2013 Redaktor prowadzący: Olga Strzelec Redakcja: Izabela Siemaszko, Olga Strzelec Korekta: Teresa Moroz Projekt okładki: Andrzej Owsiany Skład: Iwona Łytkowska Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: Ginekologia i Położnictwo dla studentów III ROKU Kierunku: Fizjoterapia- studia I stopnia licencjackie semestry VI, rok akad. 2013-2014 l.p. SEMINARIA

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Sklep Utworzono : 10 lipiec 2016

Zdrowie Sklep Utworzono : 10 lipiec 2016 > Model : FL0064 Producent : CaliVita International Zdrowie w prezencie - dla całej rodziny! Potrzebujesz przyjaciela, który ochroni Cię przed intruzami? Wystarczy sięgnąć po przyjazne bakterie i utworzyć

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY

PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY Bakterie beztlenowe Bakterie tlenowe Mykoplazmy urogenitalne Lactobacillus spp. Ziarenkowce G(+): Peptococcus spp. Ziarenkowce G(-): Veionella spp. Ziarenkowce Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

FAX : (22) 488 37 70 PILNE

FAX : (22) 488 37 70 PILNE KARTA ZAPALENIA OTRZEWNEJ Nr Przypadku Baxter: Data raportu:... Data otrzymania informacji przez Baxter:... (wypełnia Baxter) (wypełnia Baxter) Proszę wypełnić poniższe pola i odesłać faxem do: Baxter

Bardziej szczegółowo

Źródłem mikroorganizmów probiotycznych jest. Strategie probiotyczne w ginekologii i położnictwie State of the Art 2015

Źródłem mikroorganizmów probiotycznych jest. Strategie probiotyczne w ginekologii i położnictwie State of the Art 2015 dr n. med. Ewa Woźniakowska, lek Karolina Piecak, prof. dr hab. n. med Tomasz Paszkowski Strategie probiotyczne w ginekologii i położnictwie State of the Art 2015 Probiotyki są preparatami zawierającymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Amotaks wet tabletki 40 mg dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: 40

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4,

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 219-6-25 21:11:11.742564, P-1-17-18 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Zakażenia szpitalne Kod P-1-5a,5 Status Do wyboru Wydział / Instytut

Bardziej szczegółowo

Parafina ciekła Avena, 1g/ 1g, płyn doustny i do użytku zewnętrznego

Parafina ciekła Avena, 1g/ 1g, płyn doustny i do użytku zewnętrznego C H A R A K T E R Y S T Y K A P R O D U K T U L E C Z N I C Z E G O 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Parafina ciekła Avena, 1g/ 1g, płyn doustny i do użytku zewnętrznego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1

Bardziej szczegółowo

Wirus HPV przyczyny, objawy i leczenie

Wirus HPV przyczyny, objawy i leczenie Wirus HPV przyczyny, objawy i leczenie Spis treści: 1. 2. 3. 4. 5. Informacje ogólne Przyczyny Objawy Leczenie Rodzaje HPV Informacje ogólne Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV Human Papilloma Virus) stanowi

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE. Raport końcowy

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE. Raport końcowy Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE Raport końcowy Cel badania Celem badania była weryfikacja zgodności sposobu przyjmowania tobramycyny wziewnej

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Probiotyk świadomy wybór w oparciu o najnowsze badania naukowe

Probiotyk świadomy wybór w oparciu o najnowsze badania naukowe Probiotyk świadomy wybór w oparciu o najnowsze badania naukowe dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Klasyfikacja probiotyków

Bardziej szczegółowo

BioMarine - czyli jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi?

BioMarine - czyli jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi? BioMarine - czyli jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi? Jak powstają infekcje? Większość infekcji rozwija się głównie z powodu osłabionych mechanizmów obronnych i

Bardziej szczegółowo

dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska lek. med. Julia Gawryjołek dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska trilacplus krople saszetki kapsułki od 1. miesiąca życia poradnik

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatniego posiewu z kanału szyjki macicy u rodzącej na przebieg porodu, połogu i stan noworodka

Wpływ dodatniego posiewu z kanału szyjki macicy u rodzącej na przebieg porodu, połogu i stan noworodka Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 1, zeszyt 2, 111-115, 2008 Wpływ dodatniego posiewu z kanału szyjki macicy u rodzącej na przebieg porodu, połogu i stan noworodka EWA ROMEJKO, KATARZYNA WIĘCH,

Bardziej szczegółowo

ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA

ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA Poprawki do CHPL oraz ulotki dla pacjenta są ważne od momentu zatwierdzenia Decyzji Komisji. Po zatwierdzeniu Decyzji Komisji,

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy do zmiany warunków dopuszczenia do obrotu

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy do zmiany warunków dopuszczenia do obrotu Aneks II Wnioski naukowe i podstawy do zmiany warunków dopuszczenia do obrotu 15 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej produktu leczniczego Zinacef i nazw produktów związanych (zob. aneks

Bardziej szczegółowo

Choroby związane z wygasaniem czynności jajników.

Choroby związane z wygasaniem czynności jajników. Choroby związane z wygasaniem czynności jajników. Sytuacja hormonalna przed i po menopauzie Względny hyperestrogenizm - zmiany przerostowe (polipy, mięśniaki, przerost śluzówki macicy, mastopatia) Hypoestrogenizm

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Macmiror Complex, (100 mg + 40 000 j.m.)/g, maść dopochwowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g maści dopochwowej zawiera 100 mg nifuratelu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEORETYCZNA. Pseudomonas sp. Rodzaj Pseudomonas obejmuje 200 gatunków najważniejszy Pseudomonas aerugonosa.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA. Pseudomonas sp. Rodzaj Pseudomonas obejmuje 200 gatunków najważniejszy Pseudomonas aerugonosa. Ćwiczenie 3 CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Pseudomonas sp. Rodzaj Pseudomonas obejmuje 200 gatunków najważniejszy Pseudomonas aerugonosa. Pseudomonas aeruginosa Epidemiologia - szeroko rozpowszechniony w przyrodzie

Bardziej szczegółowo

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną. W większości przypadków zakażenie zlokalizowane jest w płucach

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo