MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55"

Transkrypt

1 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

2 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Specyfikacja techniczna Wymiary Instalacja Odpływ skroplin Połączenie rurociągów z czynnikiem chłodniczym Działanie sterownika jednostki Schemat elektryczny Serwis i konserwacja Opis techniczny... Lista części : (Kontakt z York) Wyłączenie z ruchu, demontaż i usuwanie Strona 1 Środki bezpieczeństwa Instalacja i konserwacja niniejszego systemu klimatyzacyjnego musi być wykonywana przez wyszkolony i wykwalifikowany personel. W celu utrzymania jednostki w dobrym stanie roboczym muszą być regularnie wykonywane takie czynności konserwacyjne jak czyszczenie wymienników ciepła i filtrów powietrza. UWAGA Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy jednostce należy się upewnić, czy zasilanie zostało odłączone. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Całość okablowania i połączenia elektryczne muszą być zgodne z miejscowymi przepisami. Kabel zasilający nie może być lżejszy niż kabel w powłoce z polichloroprenu (245 IEC 57 lub H05RN-F). Urządzenie odłączające musi posiadać szczelinę styku wynoszącą co najmniej 3 mm. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Sprawdź, czy napięcie elektryczne zgadza się z tablicą znamionową. Używaj odpowiedniego zabezpieczenia linii. Jednostka musi być uziemiona. 2 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna 2.1 Jednostka wewnętrzna Każda jednostka jest dostarczana z następującymi elementami: - jednostka wewnętrzna gotowa do podłączenia do agregatu skraplającego - zestaw montażowy - bezprzewodowy zdalny sterownik z bateriami - instrukcja obsługi - instrukcja techniczna 2.2 Jednostka zewnętrzna Jednostki dostarczane są wraz z czynnikiem chłodniczym R407c wystarczającym dla 5 m rurociągu.

3 3 Specyfikacja techniczna Jedn. MCC-MCH Modele wewn Jedn. MOC-MOH zewn Zasilanie V/f/Hz /1/50 lub /3/50 f Pobór mocy kw Prąd nominalny A Prąd rozruchowy A Bezpieczniki A Przepływ powietrza wewnątrz (maks.) m 3 /h 1,270 1,550 2,455 Głośność (2.5 m) Wewnętrzna dba 43/47/48 46/51/52 47/51/52 Zewnęttrzna dba Zasilanie V/f/Hz /1/60 lub /3/60 f Pobór mocy kw Prąd nominalny A Prąd rozruchowy A Bezpieczniki A Przepływ powietrza wewnątrz (maks.) m 3 /h 1,270 1,550 2,455 Głośność (2.5m) Wewnętrzna dba 43/47/48 46/51/52 47/51/52 Zewnętrzna dba Sterowanie Przewodowy lub bezprzewodowy pilot z wyświetlaczem LCD Element dławiący Przepustnica Sprężarka Typ Tłokowa Czynnik chłodniczy R407c Wsad czynnika chłodniczego (MOC/MOH) g 2,600 3,000 3,800 Typ połączenia Kielich + nakrętka Rurociągi Ssanie 5/8 ¾ ¾ Średnica Ciecz 3/8 3/8 3/8 H(mm) 658/ /1, /1,142 Wymiary i ciężary wewn./zewn. W(mm) 1,548/850 1,548/ /1060 D(mm) 205/ / /345 kg 46.5/ /86 62/109 4 Wymiary Wymiary jednostki podane zostały z tablicy Specyfikacji Technicznej powyżej.

4 Instalacja jednostki obejmuje: - montaż jednostki - podłączenia rurociągu czynnika chłodniczego - podłączenia instalacji odpływu skroplin - podłączenie instalacji elektrycznej 5.1 Odległości montażowe Minimalne odległości wokół jednostki są konieczne dla zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza i łatwego dostępu dla obsługi. 5 Instalacja Odległości wymagane przy montażu jednostek wewnętrznych Odległości wymagane przy montażu jednostek zewnętrznych Instalacja jednostki zewnętrznej MOC-MOH Jednostka A 400 B 200 C 100 D 300 E 800

5 Instalacja jednostki wewnętrznej Jednostka może być instalowana pionowo na poziomie podłogi, poziomo pod sufitem lub pionowo na ścianie. Zdemontuj boczne ściany oraz kratki wlotowe powietrza jak na rysunku. Przymocuj uchwyty montażowe na ścianie lub suficie. W przypadku jednostek podstropowych należy zamontować je blisko ściany aby ułatwić wprowadzenie rurociągów. Wykorzystaj przetłoczenia w obudowach agregatu przy prowadzeniu rurociągów. Zawieś jednostkę wewnętrzną na uchwytach montażowych. Sprawdź czy jest tak umiejscowiona żeby króćce odpływu skroplin działały prawidłowo A B C D E F

6 6 Odpływ skroplin posiadać syfon (wygięcie U). Podłącz plastikowy przewód do kondensatu o zewnętrznej średnicy 16mm Weryfikacja odpływu skroplin: Napełnij woda tackę odprowadzającą i obserwuj odpływ. Rura odprowadzająca skropliny jest elastyczna i może zostać poprowadzona stosowanie do różnych rozmieszczeń rurociągu. Linia drenażowa musi 7 Połączenie rurociągów z czynnikiem chłodniczym Prefabrykowane rurociągi do czynnika chłodniczego dostarczane są jako akcesoria. Jeżeli nie są one stosowane, to zastosowane rurociągi oraz materiały izolacyjne musza być odpowiednie dla tego typu instalacji. Króćce jednostki zewnętrznej i wewnętrznej są zamontowane na adaptorach, które pozwalają na ich dowolne ukształtowanie. Do podłączenia rurociągów z króćcami należy korzystać z przeznaczonych do tego otworów w panelu urządzenia. Nie wyginaj adaptorów do ostrych kątów. Wstępnie napełniona jednostka zewnętrzna nie wymaga dopełnienia, jeżeli długość rurociągów wynosi 5 m lub mniej. Jednak rurociągi łączące i jednostka wewnętrzna muszą być opróżnione przed wpuszczeniem do nich czynnika chłodniczego z jednostki zewnętrznej. 1. Usuń zaślepkę z zaworu serwisowego. 2. Podłącz rurę do pompy próżniowej i odpompuj do 5 Pa. 3. Kiedy odsysanie zostanie zakończone odczekaj 15 minut w celu sprawdzenia ewentualnych nieszczelności obwodu. Otwórz zawory serwisowe w jednostce zewnętrznej. Jeżeli długość rurociągu przekracza 5 metrów, dodaj 10 g czynnika chłodniczego R407c na każdy dodatkowy metr. Tabela 2 Maksymalne długości rur D(m) L(m) H(m)

7 9 Działanie sterownika jednostki PRACA AWARYJNA Agregaty są wyposażone w tryb pracy awaryjnej. Przełącznik znajduje się na tablicy odbiornika podczerwonego, gdzie umieszczone są lampki diod świecących, lub w wypadku agregatów mocowanych na ścianie, można się do niego dostać po zdjęciu przedniej kraty. Przełącznik ten jest używany do ręcznej obsługi po rozładowaniu baterii zdalnego kierowania lub w wypadku wystąpienia problemów. Pierwsze naciśnięcie przełącznika powoduje jego włączenie, następne naciśnięcie powoduje wyłączenie (funkcja przełączająca). W pracy w trybie awaryjnym nie może być używany pilot i dioda zasilania będzie błyskać, podczas gdy inne diody będą wskazywać pracę Kodów Diagnostycznych. W Pracy Awaryjnej w trybie chłodzenia temperatura będzie ustawiona na 24 stopni C a wentylator na Auto. W trybie ogrzewania agregat będzie się przełączał na tryb auto przy nastawie temperatury 24 stopni C a wentylator będzie pracował w trybie Auto. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTOWANIA Po zawieszeniu z jakiegokolwiek powodu zasilania elektrycznego w czasie pracy, gdy zasilania zostanie przywrócone w normalnych warunkach, praca jednostki zostanie wznowiona automatycznie zgodnie z wszystkimi parametrami ustawionymi przed przerwą w zasilaniu. ZAPOBIEGANIE OBLODZENIU I PRZEGRZANIU Ta właściwość jest używana w celu zapobiegania zamarzaniu skraplacza w czasie chłodzenia lub wysuszania oraz również w celu zapobiegania przegrzaniu w czasie ogrzewania. W czasie wykonywania odladzania i zapobieganiu przegrzaniu, kompresor zatrzymuje pracę a wentylator będzie kontynuował pracę dopóki temperatura nie osiągnie z góry ustalonej wartości. Wówczas agregat wznowi normalną pracę. FUNKCJA MONITOROWANIA NISKIEGO NAPIĘCIA Ta właściwość jest używana do ochrony przeciwko uszkodzeniu urządzenia z powodu wahań napięcia. Jeżeli napięcie jest niższe od dolnego limitu przez okres około 10 sekund lub dłużej, praca sprężarki zostaje ustawiona na tymczasowe zatrzymanie. Normalna praca zostanie wznowiona gdy napięcie wróci powyżej ustalonego limitu na okres nie krótszy niż 10 sekund. Po przerwie sprężarka wznawia pracę jeżeli napięcie powróciło do normalnego zakresu i minęły 3 minuty od pozycji sprężarki OFF do pozycji sprężarki ON. PRACA SYSTEMU Istnieje pięć różnych trybów pracy: Agregaty tylko chłodzące i z pompą grzewczą Tryb chłodzenia Tryb suchy Tryb wentylatora (tylko agregaty chłodzące) Agregaty tylko z pompą grzewczą - Tryb automatyczny - Tryb ogrzewania Praca systemu może być wybrana przez naciśnięcie klawisza SYSTEM dopóki nie pojawi się odpowiedni symbol trybu na wyświetlaczu. W trybie automatycznym agregat pracuje automatycznie przełączając się na tryb Chłodzenia i ogrzewania bazując na zmianie temperatury pokojowej i na nastawie temperatury. USTAWIANIE TEMPERATURY POKOJU Naciśnij przycisk TEMP w górę lub w dół aby zmienić ustawienie na pożądaną temperaturę pokoju. Zakres temperatur jest pomiędzy 16 i 32 stopni C. Eksploatacja agregatu w temperaturach poniżej 18 stopni C może spowodować zamarzanie wymiennika. SZYBKOŚĆ WENTYLATORA I USTAWIENIE POZYCJI ŻALUZJI dostępna jest szybkość Niska-Średnia-Wysoka. Naciśnij przycisk FAN dla uzyskania pożądanego przepływu powietrza. Symbol FAN pokazuje wybraną szybkość wentylatora. Automatyczna praca wentylatora jest dostępna tylko w trybie Chłodzenia i Ogrzewania. Gdy używany jest tryb osuszania szybkość wentylatora jest ustawiana automatycznie. Przycisk Sweep jest używany do sterowania ruchem żaluzji powietrza. Przez naciśnięcie przycisku żaluzje mogą zostać ustawione albo w stałej pozycji lub przez powtórne naciśnięcie przejdzie do ruchu ciągłego rozdzielając powietrze po całym pokoju.

8 Dostępne tylko dla urządzeń z omiataniem powietrzem. OPIEKA NAD FILTREM I ALARM FILTRA Dla utrzymania klimatyzatora w doskonałym stanie należy regularnie czyścić filtry, np. co miesiąc lub częściej, w zależności od warunków. Aby to zrobić: - Zdejmij filtry z agregatu - Umyj filtry w wodzie z mydłem (nie używaj detergentów) - Osusz filtry i włóż je z powrotem do klimatyzatora. Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj wilgotnej szmatki. Sterowanie wyposażone jest w alarm filtra. Bazuje on na godzinach eksploatacji i alarmowanie następuje przez błyskanie lampek (patrz Tabela diagnostyczna poniżej) przypominając o konieczności wymiany filtrów. W celu zresetowania alarmu naciśnij przycisk Filtr na pilocie. Jeżeli nie zresetujesz alarmu ręcznie alarm zostanie zresetowany automatycznie po 6 godzinach. FUNKCJE ZEGARA I STOPERA Aby ustawić zegar naciśnij przycisk Clock na przynajmniej 5 sekund, dopóki nie zacznie błyskać symbol zegara. Następnie użyj przycisków stopera do nastawienia zegara. Na końcu naciśnij ponownie przycisk Clock aby wprowadzić nastawiony czas. Sterowanie jest wyposażone w stoper, który może ustawiać czasy włączenia i wyłączenia agregatu. Ustawieniami operacyjnymi wprowadzonymi na sterowaniu będą te ustawienia, którymi sterowanie się posługiwało przy włączeniu. aby skorzystać z funkcji stopera postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Start 1. Włącz agregat 2. Naciśnij przycisk start 3. Wyreguluj wyświetlenie zegara na pożądany czas startu 4. Wciśnij Enter Na wyświetlaczu zostanie pokazany symbol START, wskazując, że zaprogramowany został czas startu. STOP 1. Przy włączonym agregacie. 2. Naciśnij przycisk Stop 3. Nastaw wyświetlacz zegara na pożądany czas stopu. 4. Naciśnij Enter. Na wyświetlaczu pokazany zostanie symbol STOP wskazując, że zaprogramowany został czas STOPU. Lampki będą wskazywały, że ustawiony został stoper. Po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia przez stoper ustawiony czas pozostanie w programie, jednakże przycisk startu lub stopu musi zostać wciśnięty ponownie aby zresetować funkcję stopera. Aby skasować ustawienie Start lub Stop naciśnij przycisk Cancel. Aby sprawdzić czas, który został wprowadzony dla włączenia lub wyłączenia agregatu naciśnij odpowiedni przycisk start-stop i wyświetlony zostanie czas. Naciśnij przycisk ponownie aby wrócić do wyświetlania godziny. FUNKCJA SLEEP TIMER Tryb Sleep, który może zostać użyty w trybach chłodzenia i Ogrzewania jest programem sterowania, który jest przeznaczony do zapewnienia komfortowych warunków środowiska w godzinach spania. Na początku trybu sleep agregat będzie pracował ciągle w trybie chłodzenia lub ogrzewania dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura nastawy. Potem będzie pracował w tym trybie jeszcze przez godzinę. Potem nastawa zostanie automatycznie podniesiona o 1 stopień C co godzinę (chłodzenie) lub obniżana co godzinę o 1 stopień C (ogrzewanie) dopóki nie osiągnięty zostanie czas wyłączenia. Tryb Sleep jest ustawiany przez naciśnięcie przycisku Sleep, który ustawi czas w przedziałach 30- minutowych, zaczynając od czasu pokazanego na zegarze gdy przycisk Sleep został wciśnięty po raz pierwszy. W trybie Sleep agregat będzie postępował zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w czasie gdy tryb Sleep został włączony. Tryb Sleep można następnie skasować przez naciśnięcie w dowolnym czasie przycisku Cancel. FUNKCJA INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ Sterowanie jest wyposażone w system informacji diagnostycznej agregatu, jak również informacje o problemach eksploatacyjnych. Jeżeli twój pilot nie pracuje prawidłowo najpierw sprawdź polaryzację baterii i ich naładowanie. upewnij się również, czy pilot jest skierowany dokładnie na klimatyzator i czy odległość miedzy nimi nie jest większa od 10 metrów oraz, czy między pilotem a klimatyzatorem nie ma przeszkód. Informacja diagnostyczna jest podawana poprzez różne wzory błyskania 3 lampek wskaźnikowych urządzenia. Poniższa tablica pokazuje wzory świecenia dla różnych warunków trybów eksploatacyjnych, awaryjnych i zabezpieczeń.

9 Właściwość ta ma na celu dostarczenie informacji zarówno klientowi, jak i serwisowi. Status Zasil. Stoper Ekspl. Tryb OFF (z zasil. on) O O O Normalny ON (temp. odpowiednia) X O O Normalny Czekanie na zwłokę X F-1 O Normalny Start sprężarki X O X Normalny Tryb Sleep X X X/O Normalny Ustawiony start stopera X F-2 X/O Normalny Ustawiony stop stopera X F-3 X/O Normalny Niskie HP temp < 18 0 C X O F-1 Ochrona Temp.wym. > 40 0 C(chłodz.) X O F-2 Ochrona Przegrzanie>62 0 (ogrzewanie) X F-1 F-1 Ochrona Anty zamarzanie X F-2 F-2 Ochrona Niskie Napięcie F-2 O O Ochrona Awaria czujnika F-1 O F-1 Reset wezwij serwis Awaria chłodzenia F-2 O F-2 Reset wezwij serwis awaria ogrzewania F-3 O F-3 Reset wezwij serwis Operacyjny Praca awaryjna F-3 Uwaga 1 Uwaga 1 Test eksploatacyjny F-1 F-1 F-1 Operacyjny Filtr F-3 F-3 F-3 X = ON O = OFF F-1=ON : 0,5sek, OFF : 0,5 sek. F-2=ON : 1,5sek, OFF = 0,5sek. F-3+ON : 0,5sek, OFF = 1,5sek. Uwagi: 1. W trybie awaryjnym lampka Zasilania będzie błyskała a inne lampki będą pokazywały pracę jak powyżej 2. Lampki będą błyskały w czasie wyłączenia urządzenia z powodu Niskiego Napięcia. jeżeli napięcie przejdzie przez granicę resetowania i agregat czeka w okresie zwłoki, lampki wrócą do normalnej pracy Lampki będą pokazywały kod diagnostyczny nawet gdy urządzenie jest wyłączone 10 Schemat elektryczny Tabela 3 Przekroje kabli Wielkość jednostki Zasilanie mm 2 5x2.5 5x4 Połączenie chłodzenie mm 2 3x2,5 jednostek wew/zew grzanie mm 2 4x2,5 Bezpiecznik A Dla uzyskania szczegółów na temat okablowania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej patrz diagram zamieszczony wewnątrz jednostek. Uruchom urządzenie i sprawdź jego działanie zarówno w trybie grzewczym jak i chłodniczym.

10 11 Obsługa i konserwacja Jednostki są tak skonstruowane, aby działać przez długi okres czasu przy minimalnej konserwacji. Jednakże następujące czynności konserwacyjne należy regularnie wykonywać. KOMPONENT DZIAŁANIA KONSERWACYJNE ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ Filtr powietrza 1. Oczyścić odkurzaczem lub delikatnie wytrzepać, a następnie umyć w ciepłej wodzie (40 0 C) z delikatnym środkiem czyszczącym. 2. Opłukać i wysuszyć przed ponownym zamontowaniem w jednostce. 3. Nigdy nie używać benzyny, alkoholu lub jakichkolwiek innych produktów chemicznych. Obudowa 1. Zetrzeć kurz z przedniej płyty miękką ścierką lub wilgotną ścierką namoczoną w mydlinach. 2. Nigdy nie używać benzyny, alkoholu lub jakichkolwiek innych produktów chemicznych Taca skroplin i odprowadzające rurociągi 1. Wyczyścić i sprawdzić czy nie są zapchane Wężownice 1. Sprawdzić ich stan i zetrzeć kurz spomiędzy wewnętrzne/zewnętrzne wężownic Sprężarka 1. Nie wymaga konserwacji Wydajność jednostki Całkowita wydajność chłodnicza może być ustalana przez użycie współczynników korygujących C1, C2 i C3. Dana wydajność chłodnicza = Wydajność chłodnicza przy parametrach standardowych x C1 x C2 x C3. 12 Opis techniczny Raz w miesiącu lub częściej w zależności od konieczności Raz w miesiącu lub częściej w zależności od konieczności Każdego sezonu przed uruchomieniem Każdego sezonu przed uruchomieniem C1 = współczynnik korygujący wydajność w zależności od temperatury C2 = współczynnik korygujący wydajność ze względu na długość rurociągów C3 = współczynnik korygujący wydajność ze względu na prędkość obrotową wentylatora Współczynnik korygujący wydajność w zależności od temperatury R.C. = parametry standardowe: Wewnętrzne 27 0 C DB/19,5 0 C WB Zewnętrzne 35 0 C DB/24 0 C WB Współczynnik korygujący wydajność w zależności od długości rurociągu (C2) Jednostka wewnętrzna Długość rurociągu (m) 5 10 Współczynnik korygujący C Współczynnik korygujący wydajność w zależności od prędkości obrotowej wentylatora wewnętrznego (C3) Jednostka wewnętrzna Prędkość obrorowa wentylatora Wysoka Średnia Niska Współczynnik korygujący C Graniczny zakres temperatur pracy Maksymalny Minimalny Tryb chłodzenia C C (-5 z elementem do pracy przy niskich temperaturach) Tryb grzania C (tryb pompy ciepła) -8 0 C

11 DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZGODNIE Z DEFINICJĄ PODANĄ W DYREKTYWIE MASZYNOWEJ 89/392 EEC ANEKS II A MY: YORK Industrial (Thailand) Co., Ltd 104 Moo 2, Teparak Rd, Tambon Bangsaothong King-Ampher Bangsaothong. Samutprakarn 10540, Tajlandia OŚWIADCZAMY NA NASZĄ WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE MASZYNA OZNACZENIE: Jednostka zewnętrzna: MOC 07 do 55 i MOH 07 do 55 Jednostki wewnętrzne: MCC 07 do 35, MCH 07 do 35 MSC 35 do 55, MSH 35 do 55 MKC 12 do 55, MKH 12 do 55 MAC 18 do 55, MAH 18 do 55 JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI: DYREKTYWY MASYZNOWEJ CEE 89/392, ZE ZMIANAMI W DYREKTYWACH CEE 91/368, 93/44, 93/68 (EEC 91/368, 93/44 I 93/68) DYREKTYWĄ NISKIEGO NAPIĘCIA CEE 73/23 (EEC 73/23) DYREKTYWĄ ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ CEE 89/336 (EEC 89/336) Cesrtyfikat TCF typu EC nr 277 ZGODNA Z NASTĘPUJĄCYMI STANDARDAMI ZHARMONIZOWANYMI; EN 292/1, EN 292/2, EN 292/2A1, EN , EN , EN NAZWISKO IMIĘ STANOWISKO : KACHIT : SRIMUNCHU : KIEROWNIK TECHNICZNY PODPIS 11

12 WYŁĄCZANIE Z RUCHU, DEMONTAŻ I USUWANIE Niniejszy produkt zawiera czynnik chłodniczy pod ciśnieniem, części obrotowe oraz połączenia elektryczne, które mogą być niebezpieczne i mogą spowodować obrażenia ciała! Wszystkie prace muszą być wykonywane tylko przez upoważnione osoby używające odpowiedniej odzieży ochronnej i zachowujące wszelkie śroski ostrożności. 1. Odłącz wszelkie źródła zasilania elektrycznego urządzenia włącznie z wszelkimi instalacjami sterowania. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki instalacji elektrycznej i gazowej są w pozycji wyłączonej. Kable zasilające i instalacja gazowa mogą wówczas zostać odłączone i usunięte. Przy powtórnym łączeniu należy korzystać z instrukcji montażu. 2. Usuń czynnik chłodniczy z każdego obiegu jednostki do odpowiedniego kontenera używając przy tym urządzenia do odzysku czynnika. Czynnik chłodniczy R407c może zostać ponownie użyty jeżeli się nadaje lub zwrócony producentowi do utylizacji. W żadnym wypadku czynnik chłodniczy nie powinien zostać wyrzucony do atmosfery. Tam gdzie jest to wskazane spuść olej chłodniczy z każdego obiegu do odpowiedniego kontenera i poddaj procesowi utylizacji zgodnie z miejscowym prawem i przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów olejowych. 3. Urządzenia zblokowane mogą być usunięte w całości po demontażu jak wyżej. Jakiekolwiek śruby mocujące powinny zostać usunięte a następnie urządzenie uniesione przy użyciu urządzeń o stosownej nośności. Należy sprawdzić w instrukcji instalacji jednostki ciężar jednostki i prawidłowe metody podnoszenia. Należy uważać, aby wszelkie plamy oleju czynnika chłodniczego zostały wytarte i usunięte tak, jak określono powyżej. 4. Po demontażu urządzenia jego części mogą zostać poddane procesowi utylizacji zgodnie z miejscowym prawem i przepisami. 12

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C Klimatyzator przenośny 1. DANE TECHNICZNE MODEL AMC 09Aa Moc Chłodzenia 2,5kW Napięcie zasilania 230V Częstotliwość 50Hz Maksymalny pobór prądu 4,6 A Maksymalny pobór mocy 1100

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 1. Bezpieczeństwo. - należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użyciem sterownika - należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ MODEL: SAHARA 120

OSUSZACZ MODEL: SAHARA 120 OSUSZACZ MODEL: SAHARA 120 INSTRUKCJA OBSŁUGI SZANIEC S.C. ul. Racławicka 2 66-400 Gorzów Wielkopolski Tel. (95) 722-10-20 Dziękujemy za wybór osuszacza Szaniec - SAHARA 120. Przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Widok pilota zdalnego sterowania Opis funkcji Pilot zdalnego sterowania posiada wyświetlacz LCD z dwudziestoma wskaźnikami. Po włączeniu pilota pierwszy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

SCHŁADZACZ POWIETRZA R-875

SCHŁADZACZ POWIETRZA R-875 Instrukcja obsługi SCHŁADZACZ POWIETRZA R-875 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Schermat instalacji elektrycznej urządzenia 18

Schermat instalacji elektrycznej urządzenia 18 Spis Treści Obudowa i zasada działania Uruchamianie Właściwości Specyfikacja Zasada działania Schemat Osuszacza Proces uruchamiania Panel sterujący Odpływ wody 2 3 4 5 6 7 9 Konserwacja Czyszczenie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Gwarancja użytkownika/ kierowcy Opis funkcji mikroprocesora 1) Wykres graficzny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

SCHŁADZACZ POWIETRZA R-877

SCHŁADZACZ POWIETRZA R-877 Instrukcja obsługi SCHŁADZACZ POWIETRZA R-877 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

BUDOWA URZĄDZENIA. Uchwyt transportowy Górna pokrywa. Nóżki Koła transportowe

BUDOWA URZĄDZENIA. Uchwyt transportowy Górna pokrywa. Nóżki Koła transportowe BUDOWA URZĄDZENIA Uchwyt transportowy Górna pokrywa Boczna strona urządzenia Wlot powietrza Panel sterowania Boczna strona urządzenia Wylot powietrza Uchwyty boczne Przód urządzenia Włącznik wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

R-870. Instrukcja obsługi SCHŁADZACZ POWIETRZA 3 w 1. Schładzacz powietrza 3 w 1 R-870

R-870. Instrukcja obsługi SCHŁADZACZ POWIETRZA 3 w 1. Schładzacz powietrza 3 w 1 R-870 Instrukcja obsługi SCHŁADZACZ POWIETRZA 3 w 1 R-870 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po funkcjach GOLD wersja E/F SMART Link DX

Przewodnik po funkcjach GOLD wersja E/F SMART Link DX Przewodnik po funkcjach GOLD wersja E/F DX 1. Wstęp Funkcja DX została przewidziana do sterowania temperaturą powietrza nawiewanego w centrali GOLD z wymiennikiem obrotowym (GOLD RX). W tym celu można

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02 INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02 Z NAMI OSZCZĘDZASZ 50% KOSZTÓW OGRZEWANIA! 2 3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA I INSTALACJI URZĄDZENIA 1. Otwórz opakowanie i wyciągnij panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250 Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250 Spis treści: 1.Instrukcja montażu...3+5 2.Zalecane sposoby podłączenia kurtyny...6+7 3.Instalacja elektryczna...8 4.Naprawa, konserwacja

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS! Radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Eolis RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe. Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe. Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami. Proszę

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

TC-1269AC STARSLIM W/5.30A natężenia w trakcie ogrzewania* Ilość nawiewanego

TC-1269AC STARSLIM W/5.30A natężenia w trakcie ogrzewania* Ilość nawiewanego DANE TECHNICZNE Model TC-1269AC STARSLIM35 TC-1269AHC STARSLIM35H Zasilanie 220-240V~, 50Hz 220-240V~, 50Hz Wydajność chłodzenia 11500BTU/3.4KW 11500BTU/3.4KW Wydajność grzania - 10250BTU/3.0KW Pobór mocy

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 5 85 687 5 5 5 około 59 69 Kierunek przepływu powietrza 9 75 5 5 8 Strona obsługowa 5 9 9 9 59 Uchwyty transportowe Wypływ kondensatu, średnica wewnętrzna Ø mm Zasilanie ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY 2 w 1 R-101

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY 2 w 1 R-101 Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY 2 w 1 R-101 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 OBSZAR WIDOKU POCZĄTKOWEGO 1.2 WYMIARY PANELU 1.3 DEFINICJA PRZYCISKÓW 1.4 NORMALNA PRACA Przytrzymaj włącz/wyłącz aby uruchomić wyświetlacz. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Thermozone AC 210C03/AD210C05.

Thermozone AC 210C03/AD210C05. 1020 mm B Max 500-900mm 88 108 22 5 min 6 0 mm 225 o 4 Zabezpie czeni e termiczne 12 2 35 0 Otwieranie pł yty Otwieraniee pł yty A C 30 370 Szpilki i śruby M8 (nie są dostarczane w raz z urzą dze niem

Bardziej szczegółowo

CEILING-FLOOR TYPE MODEL BTU/h

CEILING-FLOOR TYPE MODEL BTU/h Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo