ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1"

Transkrypt

1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) 11367/1/16 REV 1 OJ CRP2 27 COMIX 535 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: Data: 20 lipca 2016 r. Gdzina: Miejsce: psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Bruksela ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 1. Przyjęcie prządku brad Zatwierdzenie punktów I przedstawinych w załączniku II 14. Wnisek dtyczący rzprządzenia Parlamentu Eurpejskieg i Rady zmieniająceg rzprządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których bywatele muszą psiadać wizy pdczas przekraczania granic zewnętrznych, raz te, których bywatele są zwlnieni z teg wymgu (zmiana mechanizmu zawieszająceg) (pierwsze czytanie) = infrmacje prezydencji na temat wyniku rzmów trójstrnnych 11282/16 VISA 240 CODEC 1067 COMIX Przedstawienie prządku psiedzenia Rady (d Spraw Ogólnych), które dbędzie się w dniu 20 września 2016 r. 16. Działania w następstwie psiedzenia Rady (d Spraw Zagranicznych), które dbył się w dniu 18 lipca 2016 r. 17. Szczyt UE Chiny (Pekin, lipca 2016) = Infrmacje 11367/1/16 REV 1 l/mak 1

2 18. Szczyt ASEM (Ułan Batr, Mnglia, lipca 2016 r.) = Infrmacje 19. Prjekt budżetu Unii Eurpejskiej na rk budżetwy 2017 = Stanwisk Rady 11166/16 FIN 472 PE-L 46 + ADD 1 d ADD 6 Sprawy różne Przy kazji psiedzenia Creperu: KOMITET MIESZANY (GODZ ) Wnisek dtyczący rzprządzenia Parlamentu Eurpejskieg i Rady zmieniająceg rzprządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których bywatele muszą psiadać wizy pdczas przekraczania granic zewnętrznych, raz te, których bywatele są zwlnieni z teg wymgu (zmiana mechanizmu zawieszająceg) (pierwsze czytanie) = Infrmacje prezydencji na temat wyniku rzmów trójstrnnych 11282/16 VISA 240 CODEC 1067 COMIX /1/16 REV 1 l/mak 2

3 ZAŁĄCZNIK 20. COJUR-ICC Międzynardwy Trybunał Karny, pdbszar Grupy Rbczej ds. Międzynardweg Prawa Publiczneg = Nta werbalna w sprawie spsbów stswania Przumienia między UE a MTK w dniesieniu d ESDZ ( ) 11237/16 JUR 355 CORLX 301 CFSP/PESC 617 COJUR Prjekt rzprządzenia Parlamentu Eurpejskieg i Rady w sprawie eurpejskiej straży granicznej i przybrzeżnej raz uchylająceg rzprządzenie (WE) nr 2007/2004, rzprządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE (pierwsze czytanie) = Decyzja zastswaniu prcedury pisemnej (º) 11286/16 CODEC 1068 FRONT 296 COMIX Prjekt decyzji Rady w sprawie mianwania zastępcy człnka Kmitetu Reginów zaprpnwaneg przez Republikę Federalną Niemiec = Przyjęcie zgdnie z prcedurą milczącej zgdy (+) 11058/16 CDR /16 CDR 64 + COR 1 (de) 23. Prjekt decyzji Rady w sprawie mianwania trzech człnków i czterech zastępców człnków Kmitetu Reginów zaprpnwanych przez Irlandię = Przyjęcie zgdnie z prcedurą milczącej zgdy (+) 11130/16 CDR /16 CDR Prjekt decyzji Rady w sprawie mianwania człnka Kmitetu Reginów zaprpnwaneg przez Królestw Belgii = Przyjęcie zgdnie z prcedurą milczącej zgdy (+) 11185/16 CDR /16 CDR Prjekt decyzji Rady w sprawie mianwania dwóch człnków i jedneg zastępcy człnka Kmitetu Reginów zaprpnwanych przez Republikę Cypryjską = Przyjęcie zgdnie z prcedurą milczącej zgdy (+) 11233/16 CDR /16 CDR Prjekt decyzji Rady w sprawie mianwania dwóch zastępców człnka Kmitetu Reginów zaprpnwanych przez Republikę Włską = Przyjęcie zgdnie z prcedurą milczącej zgdy (+) 11256/16 CDR 77 + COR /16 CDR 76 I 11367/1/16 REV 1 l/mak 3

4 27.- Prjekt decyzji Rady w sprawie mianwania człnka Kmitetu Reginów zaprpnwaneg przez Królestw Niderlandów = Przyjęcie zgdnie z prcedurą milczącej zgdy (+) 11272/16 CDR /16 CDR Wnisek dtyczący rzprządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wyknywania rzeczeń w sprawach małżeńskich raz w sprawach dtyczących dpwiedzialnści rdzicielskiej i w sprawie uprwadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcna) = Knsultacja fakultatywna z Eurpejskim Kmitetem Eknmiczn-Spłecznym ( ) 11165/16 JUSTCIV Wnisek dtyczący dyrektywy Parlamentu Eurpejskieg i Rady w sprawie warunków wjazdu i pbytu bywateli państw trzecich w celu pdjęcia pracy w zawdzie wymagającym wyskich umiejętnści[pierwsze czytanie] = Knsultacja fakultatywna z Eurpejskim Kmitetem Eknmiczn-Spłecznym i Kmitetem Reginów ( ) 11222/16 MIGR 136 SOC 463 CODEC Prjekt decyzji Rady zmieniającej i przedłużającej decyzję Rady 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Eurpejskiej dtyczącej pmcy w zintegrwanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) = Przyjęcie 11100/16 CORLX 290 CSDP/PSDC 436 CFSP/PESC 597 COAFR 214 CSC 219 EUBAM LIBYA /16 CORLX 256 CSDP/PSDC 356 CFSP/PESC 501 COAFR 185 CSC 188 EUBAM LIBYA Prjekt decyzji wyknawczej Rady dtyczącej wyknania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie śrdków graniczających w związku z sytuacją w Libii raz Prjekt rzprządzenia wyknawczeg Rady dtycząceg wyknania art. 21 ust. 2 rzprządzenia (UE) nr 2016/44 w sprawie śrdków graniczających w związku z sytuacją w Libii = Przyjęcie 11353/16 CORLX 304 CFSP/PESC 632 RELEX 654 MAMA 156 COARM 129 CONUN 145 FIN /16 CORLX 294 CFSP/PESC 602 MAMA 151 COARM 121 CONUN 137 FIN /16 CORLX 296 CFSP/PESC 604 RELEX 625 MAMA 153 COARM 123 CONUN 139 FIN 471 Nwy punkt 32. Decyzja braku sprzeciwu wbec publikwania zalecenia ERRS/2016/ /16 EF 246 ECOFIN /1/16 REV 1 l/mak 4

5 Nwy punkt 33. Prjekty prtkłów pniższych psiedzeń Rady = Zatwierdzenie ( ) a) psiedzenie Rady Unii Eurpejskiej (ds. Wymiaru Sprawiedliwści i Spraw Wewnętrznych), które dbył się w Brukseli w dniu 20 maja 2016 r. 9275/16 PV CONS 25 JAI 466 COMIX COR 1 (fi) + ADD 1 b) psiedzenie Rady (d Spraw Zagranicznych), które dbył się w Brukseli w dniu 23 maja 2016 r. 9334/16 PV CONS 26 RELEX COR 1 c) psiedzenie Rady (d Spraw Ogólnych), które dbył się w Brukseli w dniu 24 maja 2016 r. 9393/16 PV CONS 27 d) Knferencja przedstawicieli rządów państw człnkwskich, która dbyła się w Brukseli w dniu 24 maja 2016 r. 9837/16 PV RGEM 2 e) psiedzenie Rady Unii Eurpejskiej (d Spraw Gspdarczych i Finanswych), które dbył się w Brukseli w dniu 25 maja 2016 r. 9518/16 PV CONS 28 ECOFIN COR 1 (de) + ADD 1 (+) Zgdnie z art. 12 ust. 2 regulaminu wewnętrzneg Rady. (º) Punkt, c d któreg Creper mże przyjąć decyzję prceduralną, zgdnie z art. 19 ust. 7 regulaminu wewnętrzneg Rady /1/16 REV 1 l/mak 5

12632/1/16 REV 1 1 PL

12632/1/16 REV 1 1 PL Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en) 12632/1/16 REV 1 OJ CRP2 31 COMIX 631 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 2599. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 28 września

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 14 luteg 2017 r. (OR. en) 6234/1/17 REV 1 OJ CRP2 6 COMIX 110 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: Data: 15 luteg 2017 r. Gdzina: 10.00 Miejsce: 2616. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 13 luteg 2017 r. (OR. en) 6234/17 OJ CRP2 6 COMIX 110 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: Data: 15 luteg 2017 r. Gdzina: 10.00 Miejsce: 2616. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II) 3. Posiedzenie Rady (do Spraw Zagranicznych) w dniu 28 maja 2018 r.: Przygotowanie

Punkty do dyskusji (II) 3. Posiedzenie Rady (do Spraw Zagranicznych) w dniu 28 maja 2018 r.: Przygotowanie Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 8636/1/18 REV 1 OJ CRP2 18 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 15 maja 2018 r. (9.30) 1. prządku

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Bruksela, 28 maja 2019 r. (OR. en) 9612/1/19 REV 1 OJ CRP2 20 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 29 maja 2019 r. (10.30) 1. prządku brad Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

5760/2/19 REV 2 1 GIP.1

5760/2/19 REV 2 1 GIP.1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 30 stycznia 2019 r. (OR. en) 5760/2/19 REV 2 OJ CRP2 4 COMIX 42 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 30 stycznia i 1

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 21 maja 2019 r. (OR. en) 9480/1/19 REV 1 OJ CRP2 19 COMIX 277 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI budynek Eurpa, Bruksela 22 maja 2019 r. (9.30) 1. prządku

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II) 3. Posiedzenie Rady (do Spraw Ogólnych) 18 lipca 2019: porządek obrad

Punkty do dyskusji (II) 3. Posiedzenie Rady (do Spraw Ogólnych) 18 lipca 2019: porządek obrad Bruksela, 3 lipca 2019 r. (OR. en) 10824/2/19 REV 2 OJ CRP2 25 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI budynek Eurpa, Bruksela 3 i 4 lipca 2019 r. (10.00, 9.00) ŚRODA, 3 LIPCA 2019 r. (gdz.

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD. 1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad i punktu Sprawy różne

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD. 1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad i punktu Sprawy różne Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 19 listpada 2014 r. (OR. en) 15624/1/14 REV 1 OJ/CRP2 40 COMIX 614 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 2519. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 20 listpada

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 23 maja 2017 r. (OR. en) 9568/1/17 REV 1 OJ CRP2 19 COMIX 376 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 2629. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 24 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Obrady ustawodawcze (Obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej)

Obrady ustawodawcze (Obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej) Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 11 października 2017 r. (OR. en) 12783/17 OJ CONS 50 JAI 866 COMIX 660 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 3564. psiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar Sprawiedliwści i Sprawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 20 grudnia 2017 r. (10.00)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 20 grudnia 2017 r. (10.00) Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 18 grudnia 2017 r. 15855/17 OJ CRP2 43 COMIX 854 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 20 grudnia 2017 r. (10.00) 1.

Bardziej szczegółowo

14278/1/17 REV 1 1 PL

14278/1/17 REV 1 1 PL Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 14 listpada 2017 r. 14278/1/17 REV 1 OJ CRP2 38 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 15 i 16 listpada 2017 r. (15.00,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 5 września 2016 r. (OR. en) 11903/16 OJ CRP2 28 COMIX 581 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: Data: 7 września 2016 r. Gdzina: 10.00 Miejsce: 2596. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I zamieszczonych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I zamieszczonych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2016 r. (OR. en) 12632/16 OJ CRP2 31 COMIX 631 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2599. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 28 września

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 10 maja 2017 r. (OR. en) 8886/1/17 REV 1 OJ CRP2 17 COMIX 322 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 2627. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 10 maja 2017

Bardziej szczegółowo

A. PONIEDZIAŁEK 27 MARCA 2017 r. (godz. 10:00)

A. PONIEDZIAŁEK 27 MARCA 2017 r. (godz. 10:00) Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 23 marca 2017 r. (OR. en) 7491/17 OJ CONS 16 JAI 267 COMIX 207 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 3528. psiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. Wymiaru Sprawiedliwści i Spraw

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 lipca 2017 r. (OR. en) 10911/1/17 REV 1 OJ CRP2 25 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2635. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 6 lipca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 września 2016 r. (OR. en) 12103/1/16 REV 1 OJ CRP2 29 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2597. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 14 września

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 26 luteg 2018 r. (OR. en) 6542/18 OJ CRP2 8 COMIX 84 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 28 luteg 2018 r. (9.00) 1.

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II) 2. Posiedzenie Rady (do Spraw Zagranicznych) (18 lutego 2019 r.): przygotowanie a) Sprawy bieżące

Punkty do dyskusji (II) 2. Posiedzenie Rady (do Spraw Zagranicznych) (18 lutego 2019 r.): przygotowanie a) Sprawy bieżące Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 12 luteg 2019 r. (OR. en) 6279/1/19 REV 1 OJ CRP2 6 COMIX 79 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 13 i 15 luteg 2019

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku.

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2625. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 26 kwietnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

6279/2/19 REV 2 1 GIP.1

6279/2/19 REV 2 1 GIP.1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 14 luteg 2019 r. (OR. en) 6279/2/19 REV 2 OJ CRP2 6 COMIX 79 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 13 i 15 luteg 2019

Bardziej szczegółowo

5324/17 aga/as 1 GIP 1B

5324/17 aga/as 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 2017 r. (OR. en) 5324/17 OJ CRP2 2 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 19 stycznia 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2612. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 2

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 2 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 14 czerwca 2017 r. (OR. en) 10178/2/17 REV 2 OJ CRP2 22 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 2632. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 i 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2016 r. (OR. en) 13600/16 OJ CRP2 34 COMIX 690 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2602. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 26 października

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 3 listpada 2016 r. (OR. en) 13895/1/16 REV 1 OJ CRP2 35 COMIX 718 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: Data: 4 listpada 2016 r. Gdzina: 10.00 Miejsce: 2603. psiedzenie KOMITETU

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 24 listpada 2015 r. (OR. fr) 14453/1/15 REV 1 OJ/CRP2 42 COMIX 617 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 2565. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 25 i

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 2

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 2 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 25 listpada 2015 r. (OR. fr) 14453/2/15 REV 2 OJ/CRP2 42 COMIX 617 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 2565. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 25 i

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 marca 2017 r. (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 15 marca 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2620. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

5974/1/17 REV 1 aga/mg 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 aga/mg 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lutego 2017 r. (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 9 lutego 2017 r. Godzina: 14.30 Miejsce: 2615. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 4 kwietnia 2016 r. (OR. en) 7504/16 OJ CRP2 12 COMIX 257 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: 2580. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 6 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 8 listopada 2017 r. (10.00)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 8 listopada 2017 r. (10.00) Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 7 listpada 2017 r. 13975/1/17 REV 1 OJ CRP2 37 COMIX 740 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 8 listpada 2017 r. (10.00)

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONA WERSJA nr 2 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

ZMIENIONA WERSJA nr 2 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 14 listpada 2012 r. (15.11) (OR. en) 16003/2/12 REV 2 OJ/CRP2 39 ZMIENIONA WERSJA nr 2 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Psiedzenie: 2429. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 9 października 2012 r. 14672/1/12 REV 1 OJ/CRP2 34 COMIX 555 ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Psiedzenie: 2424. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku II

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku II Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 września 2016 r. (OR. en) 12320/16 OJ CRP2 30 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2598. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 21 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

14963/3/17 REV 3 1 PL

14963/3/17 REV 3 1 PL Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 1 grudnia 2017 r. 14963/3/17 REV 3 OJ CRP2 40 COMIX 796 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 29 listpada i 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) 7787/1/16 REV 1 OJ CRP2 13 COMIX 273 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2581. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 13

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) 6827/17 OJ CRP2 8 COMIX 160 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 2 marca 2017 r. Godzina: 14.30 Miejsce: 2618. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 listopada 2016 r. (OR. en) 14431/16 OJ CRP2 37 COMIX 750 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2605. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 17 listopada

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Na: 3135. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar Sprawiedliwości i

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 września 2017 r. (OR. en) 12298/17 OJ CRP2 31 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2641. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 20 września 2017 r.

Bardziej szczegółowo

15396/2/17 REV 2 1 PL

15396/2/17 REV 2 1 PL Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 6 grudnia 2017 r. 15396/2/17 REV 2 OJ CRP2 41 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 6 grudnia 2017 r. (9.00) 1. prządku

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK, 23 LISTOPADA 2015 R. (GODZ )

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK, 23 LISTOPADA 2015 R. (GODZ ) Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 19 listpada 2015 r. (OR. fr) 14009/15 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: OJ CONS 65 EDUC 295 JEUN 106 CULT 80 AUDIO 30 SPORT 60 3428. psiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7480/17 OJ CRP2 11 COMIX 205 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2621. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 22 marca 2017

Bardziej szczegółowo

9727/17 aga/mg 1 GIP 1B

9727/17 aga/mg 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 maja 2017 r. (OR. en) 9727/17 OJ CRP2 20 COMIX 394 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2630. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 31 maja i 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 maja 2017 r. (OR. en) 8886/17 OJ CRP2 17 COMIX 322 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 10 maja 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2627. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 maja 2015 r. (OR. en) 8753/15 OJ/CRP2 18 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2541. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 13 maja 2015 r. Godzina:

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK 18 MAJA 2015 r. (godz )

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK 18 MAJA 2015 r. (godz ) Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 8605/15 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: OJ CONS 25 EDUC 120 JEUN 39 CULT 28 AUDIO 12 SPORT 16 3388. psiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Edukacja,

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II) i) Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia. Rozporządzenie zmieniające wspólne działanie 98/700/WSiSW o systemie FADO

Punkty do dyskusji (II) i) Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia. Rozporządzenie zmieniające wspólne działanie 98/700/WSiSW o systemie FADO Bruksela, 4 marca 2019 r. (OR. en) 7065/19 OJ CRP2 9 COMIX 138 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 6 marca 2019 r. (10.00) 1. porządku obrad Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. fr) 12702/1/15 REV 1 OJ/CRP2 35 COMIX 466 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2558. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data:

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 października 2016 r. (OR. en) 13895/16 OJ CRP2 35 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 4 listopada 2016 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2603. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZMIENIONA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WERSJA ZMIENIONA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 listpada 2011 r. (29.11) (OR. fr) 17713/1/11 REV 1 OJ/CRP2 41 COMIX 779 WERSJA ZMIENIONA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Psiedzenie: 2387. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2624. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 czerwca 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 czerwca 2017 r. (OR. en) 10459/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 38 RELEX 553 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3551. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (Sprawy Zagraniczne),

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10178/17 OJ CRP2 22 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2632. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 i 15 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I zawartych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I zawartych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 listopada 2016 r. (OR. en) 14923/16 OJ CRP1 39 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2607. posiedzenie Komitetu Stałych Przedstawicieli (część I) Data: 30 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Bruksela, 4 lutego 2019 r. (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 6 lutego 2019 r. (9.00) 1. porządku obrad punktów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (Część 2)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (Część 2) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2005 r. 14428/05 OJ/CRP2 41 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2119. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (Część 2) Data: Bruksela, środa, 23 (godz.

Bardziej szczegółowo

14174/1/18 REV 1 mkk/ap/gt 1 GIP.1

14174/1/18 REV 1 mkk/ap/gt 1 GIP.1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 12 listpada 2018 r. (OR. en) 14174/1/18 REV 1 OJ CRP2 39 COMIX 622 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 14 listpada

Bardziej szczegółowo

10238/1/16 REV 1 1 PL

10238/1/16 REV 1 1 PL Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 czerwca 2016 r. (OR. en) 10238/1/16 REV 1 OJ CRP2 22 COMIX 451 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2590. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 15

Bardziej szczegółowo

6372/19 1 ECOMP. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 26 lutego 2019 r. (OR. en) 6372/19 PV CONS 5 ECOFIN 161

6372/19 1 ECOMP. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 26 lutego 2019 r. (OR. en) 6372/19 PV CONS 5 ECOFIN 161 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 lutego 2019 r. (OR. en) 6372/19 PV CONS 5 ECOFIN 161 PROJEKT PROTOKOŁU RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Sprawy gospodarcze i finansowe) 12 lutego 2019 r. 6372/19 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 maja 2016 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 maja 2016 r. (OR. en) 8221/16 PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: LIMITE PUBLIC PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. WYMIARU

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 listopada 2015 r. (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2564. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 19 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2017 r. (OR. en) 9931/17 OJ CRP2 21 COMIX 412 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2631. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 6 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 grudnia 2016 r. (OR. en) 15236/1/16 REV 1 OJ CRP2 40 COMIX 806 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 7 grudnia 2016 r. Godzina: 9.00 Miejsce: 2608. posiedzenie KOMITETU

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2015 r. (OR. fr) 14792/1/15 REV 1 OJ/CRP2 43 COMIX 642 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2566. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 kwietnia 2017 r. (OR. en) 7687/17 ADD 1 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. Wymiaru Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II) b) Osiemnastomiesięczny program Rady (1 stycznia 2019 r. 30 czerwca 2020 r.) Zatwierdzenie

Punkty do dyskusji (II) b) Osiemnastomiesięczny program Rady (1 stycznia 2019 r. 30 czerwca 2020 r.) Zatwierdzenie Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 7 grudnia 2018 r. (OR. en) 15129/3/18 REV 3 OJ CRP2 42 COMIX 682 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Eurpa, Bruksela 5 i 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2017 r. (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2644. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 11 października 2017

Bardziej szczegółowo

15652/1/18 REV 1 1 GIP.1

15652/1/18 REV 1 1 GIP.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 grudnia 2018 r. (OR. en) 15652/1/18 REV 1 OJ CRP2 43 COMIX 722 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

9081/17 ADD 1 hod/mik/mk 1 GIP 1B

9081/17 ADD 1 hod/mik/mk 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) 9081/17 ADD 1 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 21 AGRI 262 PECHE 197 3533. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (Rolnictwo i Rybołówstwo), które

Bardziej szczegółowo

Działania o charakterze nieustawodawczym

Działania o charakterze nieustawodawczym Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9530/17 PTS A 42 WYKAZ PUNKTÓW A Dotyczy: 3544. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. Konkurencyjności (Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Badań

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 15 listopada 2011 r. (15.11) (OR. fr) 16872/11 OJ/CRP2 39 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2385. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 października 2016 r. (OR. en) 13120/16 OJ CRP2 33 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2601. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 października

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 września 2010 r. (28.09) (OR. fr) 14130/10 OJ/CRP2 33 COMIX 612 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2334. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2016 r. (OR. en) 12828/16 OJ CRP2 32 COMIX 641 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2600. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 5 października

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2016 r. (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2599. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 28 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 lutego 2017 r. (OR. en) 6694/17 OJ CRP1 8 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 1 marca 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2618. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

2. Działania w następstwie Rady Europejskiej (23 24 października 2014 r.)

2. Działania w następstwie Rady Europejskiej (23 24 października 2014 r.) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 października 2014 r. (OR. en) 14734/14 OJ/CRP2 37 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2516. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 28 i 30 października

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 lipca 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 lipca 2017 r. (OR. en) 11341/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 RELEX 663 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3557. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Ogólnych),

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2016 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2016 r. (OR. en) 14422/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 RELEX 948 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3498. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Zagranicznych),

Bardziej szczegółowo

Obrady ustawodawcze (Obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej)

Obrady ustawodawcze (Obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 grudnia 2016 r. (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 3508. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD WTOREK, 9 CZERWCA 2015 R. (godz ) :

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD WTOREK, 9 CZERWCA 2015 R. (godz ) : Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 czerwca 2015 r. (OR. en) 9698/1/15 REV 1 OJ CRP2 22 COMIX 267 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2545. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 9 i

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 lipca 2017 r. (OR. en) 11168/17 OJ CRP2 26 COMIX 518 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2636. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

konkluzje 16811/09 JAI 888 SIS-TECH 122 SIRIS 171 COMIX 901

konkluzje 16811/09 JAI 888 SIS-TECH 122 SIRIS 171 COMIX 901 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 listopada 2009 r. (27.11) (OR. en) 16575/09 OJ/CONS 65 JAI 871 COMIX 885 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2979. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. Wymiaru Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 stycznia 2017 r. (OR. en) 5737/17 OJ CRP1 4 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2614. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 1 lutego 2017 r. Godzina:

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 września 2017 r. (OR. en) 12494/17 OJ CRP1 32 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2642. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 27 września 2017 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2017 r. (OR. en) 10204/17 OJ CRP1 22 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2632. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 14 czerwca 2017 r. Godzina:

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 listopada 2014 r. (OR. en) 15044/1/14 REV 1 OJ/CRP2 38 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2517. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 5 i 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 21 listopada 2018 r. (10.00) Punkty do dyskusji (II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 21 listopada 2018 r. (10.00) Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 listopada 2018 r. (OR. en) 14397/18 OJ CRP2 40 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 21 listopada 2018 r. (10.00)

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad I

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad I Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 grudnia 2015 r. (OR. fr) 15085/15 OJ/CRP2 44 COMIX 670 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2567. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 9 i 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

8124/2/19 REV 2 1 GIP.1

8124/2/19 REV 2 1 GIP.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 kwietnia 2019 r. (OR. en) 8124/2/19 REV 2 OJ CRP2 13 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 i 5 kwietnia 2019 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 września 2015 r. (OR. fr)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 września 2015 r. (OR. fr) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 września 2015 r. (OR. fr) 12424/15 OJ/CRP2 34 COMIX 442 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2557. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 30 września

Bardziej szczegółowo

ŚRODA 28 CZERWCA 2017 r. (godz )

ŚRODA 28 CZERWCA 2017 r. (godz ) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 czerwca 2017 r. (OR. en) 10661/17 OJ CRP1 24 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2634. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 28 i 30 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 listopada 2015 r. (OR. fr) 13832/15 OJ/CRP2 40 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2563. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 11 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 listopada 2012 r. (13.11) (OR. en) 16003/12 OJ/CRP2 39 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2429. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

13013/17 mo/kkm 1 DPG

13013/17 mo/kkm 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2017 r. (OR. en) 13013/17 OJ CRP2 34 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2644. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 11 października

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 kwietnia 2019 r. (10.00) Punkty do dyskusji (II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 kwietnia 2019 r. (10.00) Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 kwietnia 2019 r. (OR. en) 8124/19 OJ CRP2 13 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 kwietnia 2019 r. (10.00) 1.

Bardziej szczegółowo