Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych. Prezentacja. Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych. Prezentacja. Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz"

Transkrypt

1 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych Prezentacja Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz

2

3 Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych Prezentacja

4 Projekt graficzny Magda Beneda Wydawca Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Redaktor prowadzący Paweł Tyszer Przygotowanie do druku Dariusz Żurek Książka ta jest dziełem twórców i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w Internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej cześć, rób to jedynie na użytek osobisty. Copyright Centrum Edukacji PIBR, Polska Izba Biegłych Rewidentów Warszawa 2019 ISBN Wydanie I Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II Warszawa tel fax

5 Agenda 1. Wstęp 2. Badanie sprawozdania finansowego zagadnienia powiązane z Ksh Akceptacja i kontynuacja Wybór biegłego rewidenta i umowa o badanie Planowanie i przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego Zrozumienie jednostki i jej otoczenia Rodzaje spółek prawa handlowego; ich powstawanie i funkcjonowanie Zmiany w kapitale podstawowym spółek kapitałowych: podwyższanie i obniżanie Zasady podziału zysku w spółkach kapitałowych Szczególne zagadnienia wymagające uwagi biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego 2 Agenda 3. Inne usługi Usługi atestacyjne określone przepisami Ksh zastrzeżone dla biegłych rewidentów Podstawa prawna Charakterystyka usługi Regulacje dotyczące wykonania usługi Sprawozdawczość biegłego rewidenta z wykonania usługi Usługi określone przepisami Ksh wykonywane przez biegłego Podstawa prawna Charakterystyka usługi Regulacje dotyczące wykonania usługi Sprawozdawczość biegłego rewidenta z wykonania usługi 3

6 Agenda 1. Wstęp 2. Badanie sprawozdania finansowego zagadnienia powiązane z Ksh Akceptacja i kontynuacja Wybór biegłego rewidenta i umowa o badanie Planowanie i przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego Zrozumienie jednostki i jej otoczenia Rodzaje spółek prawa handlowego; ich powstawanie i funkcjonowanie Zmiany w kapitale podstawowym spółek kapitałowych: podwyższanie i obniżanie Zasady podziału zysku w spółkach kapitałowych Szczególne zagadnienia wymagające uwagi biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego 4 Przepisy prawa i regulacje Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz ze zm.) [Ksh] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 ze zm.) [Uor] Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz ze zm.) [Uobr] Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i załączniki do nich dostępne na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 5

7 Agenda 1. Wstęp 2. Badanie sprawozdania finansowego zagadnienia powiązane z Ksh Akceptacja i kontynuacja Wybór biegłego rewidenta i umowa o badanie Planowanie i przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego Zrozumienie jednostki i jej otoczenia Rodzaje spółek prawa handlowego; ich powstawanie i funkcjonowanie Zmiany w kapitale podstawowym spółek kapitałowych: podwyższanie i obniżanie Zasady podziału zysku w spółkach kapitałowych Szczególne zagadnienia wymagające uwagi biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego 6 Akceptacja i kontynuacja Upewnienie się o istnieniu okoliczności umożliwiających podjęcie się realizacji usługi atestacyjnej Wiarygodne dowody badania dotyczące spółek prawa handlowego - Centralna Informacja KRS Udokumentowanie wykonania pracy w tym zakresie Załącznik nr 1 do Skryptu 7

8 Akceptacja i kontynuacja Wybór firmy audytorskiej Definicja organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe wg Uor Umowa o badanie sprawozdania finansowego Definicja kierownika jednostki wg Uor Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego przyczyny Obowiązki informacyjne związane z rozwiązaniem umowy o badanie sprawozdania finansowego Warunki akceptacji zlecenia usługi atestacyjnej 8 Agenda 1. Wstęp 2. Badanie sprawozdania finansowego zagadnienia powiązane z Ksh Akceptacja i kontynuacja Wybór biegłego rewidenta i umowa o badanie Planowanie i przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego Zrozumienie jednostki i jej otoczenia Rodzaje spółek prawa handlowego; ich powstawanie i funkcjonowanie Zmiany w kapitale podstawowym spółek kapitałowych: podwyższanie i obniżanie Zasady podziału zysku w spółkach kapitałowych Szczególne zagadnienia wymagające uwagi biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego 9

9 Planowanie i przeprowadzanie badania Komponenty zrozumienia jednostki i jej otoczenia Cel badania sprawozdania finansowego Istota badania opartego na ryzyku ukierunkowanie badania na obszary znaczącego ryzyka Składniki kapitałów własnych Aktywa netto kowenanty, KPI Zmiany w składzie organów, ich ważność w świetle Ksh Ważność zawartych transakcji (reprezentacja), podpisów na sprawozdaniu finansowym Inne Planowanie i przeprowadzanie badania Dwie kategorie przepisów prawa i regulacji Przepisy prawa i regulacje w badaniu sprawozdania finansowego Wpływ przepisów prawa i regulacji na sprawozdanie finansowe Wpływ naruszenia przepisów prawa i regulacji na sprawozdanie finansowe i działalność jednostki Krajowy Standard Badania 250 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 250 (zmienionego) Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego [KSB 250(Z)] 11

10 Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego spółek prawa handlowego Spółki osobowe Spółki kapitałowe 12 Rodzaje spółek prawa handlowego wg Ksh Spółki prawa handlowego Spółki kapitałowe Spółki osobowe Spółka akcyjna Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowoakcyjna 13

11 Spółki osobowe rodzaje Spółki osobowe (art Ksh) Spółka jawna (art Ksh) Spółka partnerska (art Ksh) Spółka komandytowa (art Ksh) Spółka komandytowoakcyjna (art Ksh) 14 Powstanie spółek osobowych Sposoby powstania Forma umowy spółki Spółka jawna Wpis do rejestru Inne wymagane Spółka partnerska Spółka komandytowa czynności Spółka komandytowoakcyjna 15

12 Inne zagadnienia dotyczące spółek osobowych Sposoby podejmowania uchwał Spółka jawna Reprezentacja definicja Prowadzenie spraw definicja Spółka partnerska Spółka komandytowa Osoby uprawnione do reprezentacji Spółka komandytowoakcyjna Wkład i majątek 16 Zadania Zadanie 1 Reprezentacja w spółce partnerskiej 17

13 Odpowiedzialność za zobowiązania spółki spółki osobowe Spółka jawna Odpowiedzialność solidarna każdy wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami (art Ksh). Odpowiedzialność subsydiarna wierzyciel najpierw musi skierować roszczenie wobec majątku spółki, a dopiero jeżeli z tego majątku się nie zaspokoi, może żądać zaspokojenia od każdego ze wspólników (art. 31 Ksh). Spółka partnerska Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w związku z wykonywanym zawodem zasada, że partner ponosi odpowiedzialność tylko za własne działanie lub zaniechanie, lub osób, które mu podlegają (art Ksh). Za pozostałe zobowiązania odpowiedzialność jak wspólnik spółki jawnej (art. 89 Ksh). Umowa spółki może przewidywać, że partner lub partnerzy ponoszą odpowiedzialność jak wspólnicy spółki jawnej (art Ksh). 18 Odpowiedzialność za zobowiązania spółki spółki osobowe Spółka komandytowa Za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli: komplementariusz odpowiada bez ograniczeń (art. 102 Ksh). Natomiast komandytariusz odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej (art. 111 Ksh). Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (art. 112 Ksh). Spółka komandytowo-akcyjna Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki (art. 135 Ksh). Komplementariusz odpowiada subsydiarnie całym swoim majątkiem (art. 125 Ksh). 19

14 Spółki kapitałowe rodzaje Spółki kapitałowe (art Ksh) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art Ksh) Spółka akcyjna (art Ksh) 20 Organy spółek kapitałowych, ich kompetencje i zakres działania Spółka z o.o. zarząd zgromadzenie wspólników rada nadzorcza Spółka akcyjna zarząd walne zgromadzenie rada nadzorcza komisja rewizyjna 21

15 Inne zagadnienia dotyczące spółek kapitałowych Podejmowanie uchwał Spółka z o.o. Spółka akcyjna Reprezentacja Spółka z o.o. Spółka akcyjna 22 Zadania Zadanie 2 Reprezentacja w spółce z o.o. 23

16 Powstanie spółki kapitałowej. Zmiany umowy spółki Umowa Wkłady Organy Rejestr Spółka z o.o. Statut Wkłady Organy Rejestr Spółka akcyjna 24 Zadania Zadanie 3 Powołanie spółki z o.o. 25

17 Zadania Zadanie 4 Wniesienie aportu w postaci nieruchomości w spółce z o.o. 26 Zmiany kapitału zakładowego spółka z o.o. sposoby podwyższania kapitału w sp. z o.o. zwiększenie wartości istniejących udziałów utworzenie nowych udziałów 27

18 Zmiany kapitału zakładowego spółka z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zmiany umowy spółki (art Ksh) objęcie udziałów w podwyższonym kapitale w formie aktu notarialnego (art Ksh), dla nowych wspólników dodatkowo oświadczenie o przystąpieniu do spółki (art. 259 Ksh) szczególny tryb podwyższenia ze środków własnych spółki (art. 260 Ksh) 28 Zmiany kapitału zakładowego spółka z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki (art w zw. z 3 Ksh) zapis umowy określa datę, do której podwyższenie może nastąpić bez zmiany umowy spółki oraz kwotę takiego podwyższenia (art Ksh) uczestniczą tylko dotychczasowi wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów (art w zw. z art Ksh) oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale w zwykłej formie pisemnej (art Ksh) 29

19 Zadania Zadanie 5 i 6 Podwyższenie kapitału zakładowego w sp. z o.o. 30 Zmiany kapitału zakładowego spółka z o.o. Obniżenie kapitału zakładowego zwykłe obniżenie kapitału zakładowego zmiana umowy spółki art Ksh wezwanie wierzycieli do wniesienia sprzeciwu obniżenie w związku z automatycznym umorzeniem udziałów wspólnika, jeżeli nie następuje z czystego zysku (art Ksh) uchwała zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego (art Ksh) obniżenie z jednoczesnym podwyższeniem kapitału do pierwotnej wysokości art Ksh wskazuje, że nie stosuje się wezwania wierzycieli do wniesienia sprzeciwu, jeżeli wspólnikom nie zwraca się wpłat dokonanych na kapitał zakładowy 31

20 Zadania Zadanie 7 Znacząca strata w spółce z o.o., a obowiązki zarządu 32 Zmiany kapitału zakładowego spółka akcyjna emisja nowych akcji emisja nowych akcji o wyższym nominale połączona z podwyższeniem wartości do tego poziomu akcji dotychczasowych podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji 33

21 Zadania Zadanie 8 Wkłady na poczet objęcia akcji 34 Tryby podwyższania kapitału spółka akcyjna Zwykłe podwyższenie art. 431 Ksh Podwyższenie ze środków własnych spółki art. 442 Ksh Podwyższenie w granicach kapitału docelowego art. 444 Ksh Podwyższenie warunkowe art. 448 Ksh Charakterystyka poszczególnych trybów podwyższania kapitału 35

22 Zadania Zadanie 9 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych w spółce akcyjnej 36 Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Następuje zawsze przez zmianę statutu (art Ksh) zmniejszenie wartości akcji, podział spółki przez wydzielenie, umorzenie części akcji, połączenie akcji. Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy o obniżeniu kapitału zakładowego Uchwała o obniżeniu powinna określać (art Ksh): cel i sposób obniżenia, kwotę o jaką obniża się kapitał. Uchwała zarządu zaprotokołowana przez notariusza Wymagane jest ogłoszenie obniżenia w MSiG z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania w terminie 3 miesięcy swych wierzytelności (art. 456 Ksh) W przypadku, gdy spółka nie sprzedała akcji własnych (art Ksh) Przy umorzeniu automatycznym (art Ksh) 37

23 Zasady podziału zysku w spółkach prawa handlowego Spółka z o.o. Zasady ogólne Zaliczka Prawa wspólników Ograniczenia kwoty do podziału Dywidenda Dzień dywidendy Spółka akcyjna Zasady ogólne Zaliczka Prawa akcjonariuszy Ograniczenia kwoty do podziału Dywidenda Dzień dywidendy 38 Zadania Zadanie 10 Kapitał docelowy spółki akcyjnej 39

24 Szczególne zdarzenia wymagające uwagi biegłego rewidenta Umorzenie udziałów i akcji Przekształcenia spółek Istotna zmiana przedmiotu działalności w spółce akcyjnej Dopłaty Squeeze out i sell out 40 Rodzaje i istota umorzenia udziałów i akcji Umorzenie dobrowolne Umorzenie przymusowe Umorzenie automatyczne 41

25 Dopłaty do kapitału Dopłaty w spółce z o.o. definicja istota Dopłaty w spółce akcyjnej istota przeznaczenie przeznaczenie zasady wnoszenia 42 Zadania Zadanie 11 Dopłaty w spółce z o.o. Unieważnienie uchwał 43

26 Istotna zmiana przedmiotu działalności w spółce akcyjnej Akcjonariusze ich prawa i obowiązki Zmiana przedmiotu działalności bez wykupu akcji warunki 44 Squeeze out i sell out Okoliczności Zasady Istota 45

27 Przekształcenia spółek Spółka jawna Spółka komandytowoakcyjna Spółka partnerska Inna spółka handlowa (Spółka przekształcona) Spółka z o.o. Spółka komandytowa Spółka akcyjna 46 Przekształcenia spółek art Spółka cywilna Spółka handlowa, inna niż spółka jawna Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą* (Przedsiębiorca przekształcany) art Jednoosobowa spółka kapitałowa (Spółka przekształcona) * w rozumieniu art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 47

28 Przekształcenia spółek Elementy planu przekształcenia: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, sporządzonym dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Załączniki: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. 48 Podział spółek zasady Spółki kapitałowe (podział na 2 lub więcej) Spółki osobowe Spółka akcyjna, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości Spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku Spółka w upadłości 49

29 Podział spółek metody PRZEZ PRZEJĘCIE (art pkt 1 Ksh) Przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej. Metody podziału PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWYCH SPÓŁEK (art pkt 2 Ksh) Zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek. PRZEJĘCIE I ZAWIĄZANIE NOWYCH SPÓŁEK (art pkt 3 Ksh) Przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki. WYDZIELENIE (art pkt 4 Ksh) Przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej). 50 Plan podziału zawartość Planu podziału zawiera co najmniej: typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale, stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat, zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych, dzień, od którego udziały lub akcje wymienione w pkt 3 uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych, prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej, szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane, dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym, podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału. 51

30 Plan podziału załączniki projekt uchwały o podziale projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny 52 Łączenie się spółek Spółka(i) kapitałowa(e) Spółka(i) osobowa(e) lub kapitałowa(e) Spółka kapitałowa Spółka(i) osobowa(e) Spółka(i) osobowa(e) Spółka kapitałowa Spółki przejmujące/przejmowane Spółka nowo zawiązana 53

31 Tryby łączenia się spółek Metody łączenia spółek PRZEZ PRZEJĘCIE INKORPORACJA (art pkt 1 Ksh) Ta metoda łączenia się spółek polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI FUZJA (art pkt 2 Ksh) Łączenie się spółek w tym trybie odbywa się przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki. 54 Szczególne przypadki łączenia się spółek Spółką przejmującą albo Spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna Jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowoakcyjna 55

32 Zadania Zadanie 12 Protokoły/ uchwały właściciela/ organu nadzorującego/ kierownika jednostki oszacowanie ryzyka w badaniu Zadanie 13 Procedury badania kapitałów własnych 56 Agenda 3. Inne usługi Usługi atestacyjne określone przepisami Ksh zastrzeżone dla biegłych rewidentów Podstawa prawna Charakterystyka usługi Regulacje dotyczące wykonania usługi Sprawozdawczość biegłego rewidenta z wykonania usługi Usługi określone przepisami Ksh wykonywane przez biegłego Podstawa prawna Charakterystyka usługi Regulacje dotyczące wykonania usługi Sprawozdawczość biegłego rewidenta z wykonania usługi 57

33 Kategorie usług atestacyjnych wg KSUA 3000 (Z) Usługi atestacyjne zaświadczające bezpośrednie W usłudze zaświadczającej strona inna niż biegły rewident dokonuje pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów. Wniosek biegłego rewidenta odnosi się do tego, czy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest wolna od istotnych zniekształceń. W usłudze bezpośredniej, biegły rewident dokonuje pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów. Wniosek biegłego rewidenta odnosi się do przedstawionego w raporcie wyniku pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów i jest formułowany względem kryteriów. 58 Kategorie usług atestacyjnych wg KSUA 3000 (Z) Usługi atestacyjne dające racjonalną pewność dające ograniczoną pewność biegły rewident obniża ryzyko zlecenia do akceptowalnie niskiego poziomu wniosek wyrażany przez biegłego rewidenta ma formę twierdzącą biegły rewident obniża ryzyko zlecenia do poziomu, który jest akceptowalny w okolicznościach danego zlecenia; wyrażenie wniosku w formie, która stwierdza czy na podstawie przeprowadzonych procedur i uzyskanych dowodów, cokolwiek zwróciło uwagę biegłego rewidenta, co pozwalałoby mu sądzić, że informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia jest istotnie zniekształcona; wyższe ryzyko zlecenia niż przy usłudze dającej racjonalna pewność 59

34 Definicja Definicja czynności rewizji finansowej usługi atestacyjne obejmujące badania, a także przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta 60 Zadania Zadanie 14 Definicja usługi atestacyjnej Zadanie 15 Usługa zaświadczająca i bezpośrednia różnice definicyjne 61

35 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej. Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza, od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej. Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego. Badanie wybranych elementów sprawozdania finansowego spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki. Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Ustalenie ceny rynkowej (godziwej ceny odkupu) akcji podlegających przymusowemu odkupowi. Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w związku z przekształceniem w inną spółkę prawa handlowego. Badanie wyceny aktywów i pasywów spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, w związku z przekształceniem takiej spółki w inną spółkę prawa handlowego. 62 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Podstawa prawna Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakres usługi Dokument finalny 63

36 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Podstawa prawna Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej Zakres usługi Dokument finalny 64 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza, od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 65

37 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 66 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Badanie wybranych elementów sprawozdania finansowego spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 67

38 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 68 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Ustalenie ceny rynkowej (lub godziwej ceny odkupu) akcji podlegających przymusowemu odkupieniu Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 69

39 Usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w związku z przekształceniem w inną spółkę prawa handlowego Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 70 Zadania Zadanie 16 Usługi zaświadczające i bezpośrednie określone w Ksh 71

40 Zadania Zadanie 17 Treść i zawartość opinii z badania planu połączenia 72 Agenda 3. Inne usługi Usługi atestacyjne określone przepisami Ksh zastrzeżone dla biegłych rewidentów Podstawa prawna Charakterystyka usługi Regulacje dotyczące wykonania usługi Sprawozdawczość biegłego rewidenta z wykonania usługi Usługi określone przepisami Ksh wykonywane przez biegłego Podstawa prawna Charakterystyka usługi Regulacje dotyczące wykonania usługi Sprawozdawczość biegłego rewidenta z wykonania usługi 73

41 Usługi wykonywane przez biegłego Opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wycena akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki. Wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych. Badanie planu połączenia spółek kapitałowych. Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmująca albo spółką nowo zawiązana jest spółka akcyjna, lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna. Badanie planu podziału spółki kapitałowej. 74 Usługi wykonywane przez biegłego Podstawa prawna Opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakres usługi Dokument finalny 75

42 Usługi wykonywane przez biegłego Wycena akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 76 Usługi wykonywane przez biegłego Wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 77

43 Usługi wykonywane przez biegłego Podstawa prawna Badanie planu połączenia spółek kapitałowych Zakres usługi Dokument finalny 78 Zadania Zadanie 18 Treść i zawartość opinii z badania planu przekształcenia 79

44 Usługi wykonywane przez biegłego Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmująca albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna, lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna Podstawa prawna Zakres usługi Dokument finalny 80 Usługi wykonywane przez biegłego Podstawa prawna Badanie planu podziału spółki kapitałowej Zakres usługi Dokument finalny 81

45 Zadania Zadanie 19 Wycena akcji art. 418 Ksh 82 Zadania Zadanie 20 Przekształcenie w trybie uproszczonym 83

46

47

48 ISBN Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II Warszawa tel fax Wszelkie prawa zastrzeżone CE PIBR / PIBR ce.pibr.org.pl

Restrukturyzacja podmiotowa

Restrukturyzacja podmiotowa Restrukturyzacja podmiotowa. Restrukturyzacja podmiotowa Rodzaje restrukturyzacji Łączenie Podział Przekształcenie krajowe transgraniczne Łączenie się spółek Uczestnicy procesu łączenia z wyłączeniem a)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r.

Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. KSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. KSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. Zamów książkę w księgarni internetowej 7. WYDANIE WARSZAWA 2018 Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu r. pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu r. pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu 27.03.2019 r. pomiędzy: 1. VRG S.A., z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ulicy Pilotów 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i BELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 MARZEC 2017 PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. z dnia 30 kwietnia 2018 r.

PLAN POŁĄCZENIA. z dnia 30 kwietnia 2018 r. PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 kwietnia 2018 r. Spółek WIKANA PROJECT Sp. z o.o. z/s w Lublinie ( Spółka Przejmująca ), z WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka komandytowa z/s

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. Dino Polska S.A. oraz Pol-Food Polska Sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. Dino Polska S.A. oraz Pol-Food Polska Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Dino Polska S.A. oraz PolFood Polska Sp. z o.o. WPROWADZENIE Zarządy łączących się spółek: Dino Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Krotoszynie, ul. Ostrowska 122, 63700

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy: spółką pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2018ŕ2019 KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski Zamów książkę w księgarni internetowej 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd NETSPRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o

Zgodnie z art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd NETSPRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o Zgodnie z art. 500 2 1 w zw. z art. 516 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd NETSPRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o następującej treści: I. WPROWADZENIE Niniejszy plan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH)

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu 30 lipca 2019 r. pomiędzy: 1. AVISTA INVEST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]. Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy. Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy. Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a Safe Computing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Big Vent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA , posiadająca kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych. Spółki oznacza spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną

PLAN POŁĄCZENIA , posiadająca kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych. Spółki oznacza spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony w dniu 30 września 2019 r., na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, pomiędzy następującymi spółkami uczestniczącymi

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia Agencja K2 Sp. z o.o. i K2.Pl Sp. z o.o.

Plan Połączenia Agencja K2 Sp. z o.o. i K2.Pl Sp. z o.o. Plan Połączenia Agencja K2 Sp. z o.o. i K2.Pl Sp. z o.o. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU W połączeniu uczestniczą: 1. Agencja K2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

PROCESY TRANSFORMACYJE W SPÓŁKACH

PROCESY TRANSFORMACYJE W SPÓŁKACH PROCESY TRANSFORMACYJE W SPÓŁKACH mgr Paweł Daszczuk Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.pl PROCESY TRANSFORMACYJNE W SPÓŁKACH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK (jako spółka przejmująca) oraz (jako spółka przejmowana) 1 I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Plan Połączenia (dalej: Plan Połączenia ) sporządzony został w dniu 31 lipca 2019 roku na

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA 27 LIPCA 2016 R. MEDIONA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA 27 LIPCA 2016 R. MEDIONA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA 27 LIPCA 2016 R. MEDIONA SP. Z O.O. oraz MAGELLAN S.A. 0107262-0000003 WR:5173202.1 1 SPIS TREŚCI Paragraf Strona 1. Definicje w Planie Połączenia... 3 2. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. a) Spartan Development Spółka Akcyjna 1 udział o łącznej wartości 1.000,00 złotych,

PLAN PODZIAŁU. a) Spartan Development Spółka Akcyjna 1 udział o łącznej wartości 1.000,00 złotych, PLAN PODZIAŁU Sporządzony w dniu 21 grudnia 2012 roku przez Zarząd Spartan Development Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Dworze przy ulicy Szkolnej 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy SFD SPÓŁKA AKCYJNA. oraz BLACK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy SFD SPÓŁKA AKCYJNA. oraz BLACK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy SFD SPÓŁKA AKCYJNA oraz BLACK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BERSERK LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i BALANCED NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. 1 Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA UZGODNIONY 8 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 stycznia 2017r Niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony na piśmie w związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd GRUPA NETSPRINT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Zgodnie z art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd GRUPA NETSPRINT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgodnie z art. 500 2 1 w zw. z art. 516 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd GRUPA NETSPRINT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych U S T A W A z dnia 15 września 2000 r. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej. z dnia roku,

Projekt Uchwały nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej. z dnia roku, Załącznik nr 1) Projekt Uchwały nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia roku, w przedmiocie połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH skorygowany dnia 2 marca 2017 roku (tekst jednolity) Gdańsk, dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2017r. 1 Plan Połączenia spółek PROJPRZEM

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARMNET Telekomunikacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Warszawska Łomianki

PLAN PODZIAŁU. ARMNET Telekomunikacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Warszawska Łomianki PLAN PODZIAŁU ARMNET Telekomunikacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Warszawska 185 05-092 Łomianki poprzez przeniesienie części majątku na Spółkę Nowo Zawiązaną Łomianki, dnia 31.08.2018 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r.

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r. PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r. spółek kapitałowych Macrologic S.A. w Warszawie (Spółka Przejmująca) i Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana). Plan połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie ( Plan Połączenia

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. Skawina, dnia 11 lipca 2014 r. PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. 1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek Połączenie będzie polegało na przejęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są: PLAN POŁĄCZENIA spółek MYGYM S.A. z siedzibą w Kutnie oraz Zodiak Gym sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz Fitness Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie. w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie. w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU POMIĘDZY: FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ FAMUR BRAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH FAMUR BRAND Sp. z o.o. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA MM Cars sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz MM Cars Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r.

PLAN POŁĄCZENIA MM Cars sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz MM Cars Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r. PLAN POŁĄCZENIA MM Cars sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz MM Cars Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r. Działając w celu połączenia spółki pod firmą: MM Cars spółka z

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek Łomianki, dnia 30 października 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek 1. MDG Invest - Łąkowa sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

APANET SPÓŁKA AKCYJNA

APANET SPÓŁKA AKCYJNA Accord ab Biegli Rewidenci Sp. z o.o. siedziba i adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 tel. 71 349 09 60, fax. 71 349 09 67 e-mail: biuro@accord.wroc.pl www.accord.wroc.pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 344016 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 19-20 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz Groclin Service Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim Niniejszy Plan Połączenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FINPLAST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ENIRON SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Finplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej FINPLAST

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 524. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo