OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne"

Transkrypt

1 OK OWLANE OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne

2

3 CIRCEO 0049 OKUCIE PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE EN 1125:1997/A:2001

4 Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych Konfiguracja okuæ do drzwi dwuskrzyd³owych Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych CIRCEO nr esco

5 - okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jednoskrzyd³owych Okucie przeciwpaniczne do monta u nawierzchniowego CIRCEO - 1-punktowe ryglowanie w poziomie - uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych - do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm - monta na skrzydle czynnym - szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm - kolor czarny - dr¹ ek poprzeczny kolor zielony Spe³nia normê EN 1125:1997/A:2001 Uwaga: Okucie to w kombinacji z okuciem pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe nr esco j.m. Opis szt. Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe "CIRCEO" z 1-punktowym ryglowaniem Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde". strona: stan:

6 Okucie przeciwpaniczne do monta u nawierzchniowego CIRCEO - okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych - 2-punktowe ryglowanie w pionie - uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych - do wysokoœæ drzwi 2400 mm - do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm - monta na skrzydle czynnym lub biernym - szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm - kolor czarny - dr¹ ek poprzeczny kolor zielony Spe³nia normê EN 1125:1997/A:2001 Uwaga: Okucie to w kombinacji z okuciem , pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe nr esco j.m. Opis szt. Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe "CIRCEO" z 2-punktowym ryglowaniem Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde". strona: stan:

7 - okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jednoskrzyd³owych Okucie przeciwpaniczne do monta u nawierzchniowego CIRCEO - 3-punktowe ryglowanie w pionie i w poziomie - uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych - do wysokoœæ drzwi 2400 mm - do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm - monta na skrzydle czynnym - szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm - kolor czarny - dr¹ ek poprzeczny kolor zielony Spe³nia normê EN 1125:1997/A:2001 Uwaga: Okucie to w kombinacji z okuciem pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe nr esco j.m. Opis szt. Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe "CIRCEO" z 3-punktowym ryglowaniem Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde". strona: stan:

8 Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych CIRCEO - klamka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego na skrzyd³o czynne - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - wyposa ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ - szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm - stosowana do drzwi o gruboœci mm - kolor czarny Max 60 nr esco j.m. Opis szt. Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych "CIRCEO" Elektrozaczep nawierzchniowy do okuæ przeciwpanicznych CIRCEO - elektrozaczep nawierzchniowy do okucia przeciwpanicznego dla skrzyd³a czynnego - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - napiêcie robocze 12 V DC - pr¹d roboczy 0.15 A - szerokoœæ do zabudowy na profilu 36 mm - kolor czarny nr esco j.m. Opis szt. Elektrozaczep nawierzchniowy do okuæprzeciwpanicznych "CIRCEO" strona: stan:

9 - do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych Dodatkowy rygiel do okuæ przeciwpanicznych CIRCEO - stosowany przy ryglowaniu pionowym przy wysokich drzwiach - do wysokoœci skrzyd³a max mm - monta na skrzydle czynnym - kolor czarny nr esco j.m. Opis szt. Dodatkowy rygiel do okuæ przeciwpanicznych "CIRCEO" - dodatkowy uchwyt stosowany do dÿwigni poziomej przy szerokoœci drzwi od 1241 do 1560 mm Dodatkowy uchwyt dÿwigni poziomej do okuæ przeciwpanicznych CIRCEO - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - monta dla drzwi p³aszczowych lub aluminiowych wyposa onych w poprzeczkê - szerokoœæ zabudowy 37 mm - kolor czarny nr esco j.m. Opis szt. Dodatkowy uchwyt dÿwigni poziomej "CIRCEO" 99.5 strona: stan:

10 Dodatkowa dÿwignia pozioma do okuæ przeciwpanicznych CIRCEO - do okuæ przeciwpanicznych stosowanych na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych - do szerokoœci skrzyd³a od 1241 do 1540 mm - monta na skrzydle czynnym i biernym - kolor zielony nr esco j.m. Opis szt. Dodatkowa dÿwignia do okuæ przeciwpanicznych "CIRCEO" Prêt pionowy do okuæ przeciwpanicznych CIRCEO - do okuæ przeciwpanicznych stosowanych na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych - do szerokoœci wysokoœci od 2401 do 3100 mm - monta na skrzydle czynnym i biernym - kolor czarny nr esco j.m. Opis szt. Dodatkowy prêt pionowy do okuæ przeciwpanicznych "CIRCEO" nr esco j.m. Opis szt. Dodatkowy wspornik prêta pionowego do okuæ przeciwpanicznych "CIRCEO" strona: stan:

11 BERNINI OKUCIE PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE 0049 EN 1125:1997/A:2001

12 Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych ( specyfikacja okuæ w wykonaniu: czarny/zielony) Konfiguracja okuæ do drzwi dwuskrzyd³owych ( specyfikacja okuæ w wykonaniu: czarny/zielony) Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych BERNINI nr esco Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych BERNINI nr esco

13 - okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jednoskrzydłowych BERNINI - 1-punktowe ryglowanie w poziomie, - uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych - do szerokości skrzydła 1240 mm - montaż na skrzydle czynnym - szerokość do zabudowy na profilu 38 mm Spełnia normę EN nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrny / srebrny szt. srebrny / zielony szt. biały / zielony szt. czarny / zielony szt. srebrny / inox Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe "BERNINI" z 1-punktowym ryglowaniem Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde". strona: stan:

14 - do szeroko Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde"

15 - okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi BERNINI - 3-punktowe ryglowanie w pionie i w poziomie drzwi 2450 mm - monta na skrzydle czynnym do zabudowy na profilu 38 mm EN Uwaga: Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem pozwala oku nr esco j.m. Wykonanie Opis 22- szt. srebrny / srebrny 22- szt. srebrny / zielony 22- szt. biały / zielony 22- szt. 22- szt. 3-punktowym ryglowaniem Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde". strona: stan:

16 strona: stan:

17 Uwaga: Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde"

18 - do sz Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde". 2 5

19 Uwaga: Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde"

20 Okucie na drzwi ewakucayjne do monta u nawierzchniowego BERNINI - okucie stosowane na drogi ewakuacyjne - do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych - 1-punktowe ryglowanie w poziomie - uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych - do wysokoœæ drzwi 2450 mm - do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm - monta na skrzydle czynnym - szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm Spe³nia normê EN 179:2008 Uwaga: Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe nr esco j.m. Wykonanie szt. szary strona: stan:

21 - okucie stosowane na drogi ewakuacyjne - do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych - 2-punktowe ryglowanie w pionie - uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych - do wysokoœæ drzwi 2450 mm - do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm - monta na skrzydle czynnym - szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm Spe³nia normê EN 179:2009 Okucie na drzwi ewakucayjne do monta u nawierzchniowego BERNINI Uwaga: Okucie to w kombinacji z 1- i 3-punktowym ryglowaniem pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe Do prawid³owego dzia³ania okucia konieczne domówienie prêtów oraz rygli góra dó³. nr esco j.m. Wykonanie szt. szary strona: stan:

22 Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych BERNINI - ga³ka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego na skrzyd³o czynne - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - wyposa ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ - otwarcie przy pomocy klucza - szerokoœæ do zabudowy na profilu 43 mm - stosowana do drzwi o gruboœci mm 48 Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych BERNINI - klamka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego na skrzyd³o czynne - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - wyposa ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ - szerokoœæ do zabudowy na profilu 43 mm - stosowana do drzwi o gruboœci mm Ø Ø M5 nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrna szt. bia³a Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych "BERNINI" szt. czarna 135 M5 nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrna szt. bia³a Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych "BERNINI" szt. czarna strona: stan:

23 - do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi Dodatkowy rygiel do oku przeciwpanicznych BERNINI - stosowany przy ryglowaniu pionowym - monta na skrzydle czynnym Elektrozaczep nawierzchniowy do oku przeciwpanicznych BERNINI 5 A 36 mm nr esco j.m. Wykonanie Opis 22- szt. srebrny 22- szt. biały Rygiel dodatkowy do oku "BERNINI" 22- szt. czarny 9 10 nr esco j.m. Wykonanie Napięcie robocze Opis 22- szt. srebrny 6-12 V DC 22- szt. biały 22- szt. czarny 22- szt. szary 6-12 V DC 6-12 V DC 24 V DC oku strona: stan:

24 Dźwignia pozioma do okuć przeciwpanicznych BERNINI - do okuć przeciwpanicznych stosowanych na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych - do szerokości skrzydła max mm - montaż na skrzydle czynnym i biernym nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrny szt. zielona Dźwignia pozioma do okuć przeciwpanicznych "BERNINI" szt. inox Pręt pionowy do okuć przeciwpanicznych BERNINI - do okuć przeciwpanicznych stosowanych na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych - do szerokości wysokości max mm - montaż na skrzydle czynnym i biernym nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrny szt. biały Pręt pionowy do okuć przeciwpanicznych "BERNINI" szt. czarny strona: stan:

25 - do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych - stosowane do profili z PVC - montaż na skrzydle biernym lub na ramie - zestaw oprócz zaczepu zawiera dodatkowo dwie podkładki o grubości 1,5mm Zaczepy do profili z PVC współpracujące z okuciami przeciwpanicznym BERNINI nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. czarny Zaczep dp profili z PVC do okuć przeciwpanicznych "BERNINI" szt. czarny - do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych - montaż na skrzydle biernym lub na ramie Zaczep wysoki do zestawu przeciwpożarowego BERNINI 11 19, nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrny Zaczep do okuć przeciwpanicznych przeciwpożarowych "BERNINI" 29,5 - stoper stosowany do blokowania dźwigni w pozycji otwartej Stoper dźwigni poziomej do okuć przeciwpanicznych BERNINI - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - niewidoczny montaż w korpusie nr esco j.m. Opis szt. Stoper dźwigni poziomej do okuć przeciwpanicznych "BERNINI" strona: stan:

26 Microswitch BERNINI, CELLINI - do montażu w mechaniźmie sztangi antypanicznej - maksymalne obciążenie styków 6A - maksymalne napięcie 250V - do sygnalizacji stanu położenia dźwigni antypanicznej nr esco j.m. Opis szt. Microswitch Podkładka dystansowa BERNINI, CELLINI - współpracuje z zaczepem okucia przeciwpanicznego BERNINI nr esco j.m. Opis szt. Podkładka strona: stan:

27 CELLINI OKUCIE PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE 0049 EN 1125:1997/A:2001

28 Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych ( specyfikacja okuæ w wykonaniu: czarny/zielony) Konfiguracja okuæ do drzwi dwuskrzyd³owych ( specyfikacja okuæ w wykonaniu: czarny/zielony) Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych CELLINI nr esco Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych CELLINI nr esco

29 - okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi CELLINI - 1-punktowe ryglowanie w poziomie - monta na skrzydle czynnym do zabudowy na profilu 38 mm Spełnia normę EN 1125 nr esco j.m. Wykonanie Opis 69 szt. srebrny / zielony szt. srebrny / srebrny 69 szt. biały / zielony 69 szt. czarny / zielony szt. czarny / czerwony szt. srebrny / inox z 1-punktowym ryglowaniem Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde"

30 Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde"

31 - okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jednoskrzydłowych CELLINI - 3-punktowe ryglowanie w pionie i w poziomie - uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych - do wysokośći drzwi 2450 mm - do szerokości skrzydła 1240 mm - montaż na skrzydle czynnym - szerokość do zabudowy na profilu 38 mm Spełnia normę EN 1125 Uwaga: Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrny / zielony szt. biały / zielony szt. czarny / zielony szt. czarny / czerwony Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe "CELLINI" z 3-punktowym ryglowaniem szt. srebrny / inox Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego otwarcia skrzyde". strona: stan:

32 Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych CELLINI - ga³ka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego na skrzyd³o czynne - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - wyposa ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ - otwarcie przy pomocy klucza - szerokoœæ do zabudowy na profilu 43 mm - stosowana do drzwi o gruboœci mm O M5 nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrna szt. bia³a Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych "CELLINI" szt. czarna Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych CELLINI - klamka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego na skrzyd³o czynne - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - wyposa ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ - szerokoœæ do zabudowy na profilu 43 mm - stosowana do drzwi o gruboœci mm O M5 nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrna szt. bia³a Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych "CELLINI" szt. czarna strona: stan:

33 - klamka zewnętrzna do okucia przeciwpanicznego na skrzydło czynne BERNINI / CELLINI - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - wyposażona w wkładkę cylindryczną PZ - szerokość do zabudowy na profilu 43 mm - stosowana do drzwi o grubości mm nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrna szt. biała Klamka zewnętrzna do okuc przeciwpanicznych "BERNINI" / "CELLINI" szt. czarna - do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych CELLINI - stosowany przy ryglowaniu pionowym przy wysokich drzwiach - do wysokości skrzydła max mm - montaż na skrzydle czynnym nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrny szt. biały Rygiel dodatkowy do okuć przeciwpanicznych "CELLINI" szt. czarny strona: stan:

34 DŸwignia pozioma do okuæ przeciwpanicznych CELLINI - do okuæ przeciwpanicznych stosowanych na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych - do szerokoœci skrzyd³a max mm - monta na skrzydle czynnym i biernym nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. zielona szt. czerwona DŸwignia pozioma do okuæ przeciwpanicznych "CELLINI" szt. inox Prêt pionowy do okuæ przeciwpanicznych CELLINI - do okuæ przeciwpanicznych stosowanych na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych - do wysokoœci max mm - monta na skrzydle czynnym i biernym nr esco j.m. Wykonanie Opis szt. srebrny szt. bia³y Prêt pionowy do okuæ przeciwpanicznych "CELLINI" szt. czarny strona: stan:

35 - do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych Zaczepy do profili z PVC wspó³pracuj¹ce z okuciami przeciwpanicznym CELLINI - stosowane do profili z PVC - monta na skrzydle biernym lub na ramie nr esco j.m. Wykonanie Opis Zaczep dp profili z PVC do szt. czarny poziomy okuæ przeciwpanicznych "CELLINI" - elektrozaczep nawierzchniowy do okucia przeciwpanicznego dla skrzyd³a czynnego Elektrozaczep nawierzchniowy do okuæ przeciwpanicznych CELLINI - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - napiêcie robocze 6-12 V - pr¹d roboczy 0.15 A - szerokoœæ do zabudowy na profilu 36 mm strona: stan:

36 Stoper dźwigni poziomej do okuć przeciwpanicznych CELLINI - stoper stosowany do blokowania dźwigni w pozycji otwartej - uniwersalny do drzwi prawych i lewych - niewidoczny montaż w korpusie nr esco j.m. Opis szt. Stoper dźwigni poziomej do okuć przeciwpanicznych "CELLINI" Microswitch BERNINI, CELLINI - do montażu w mechaniźmie sztangi antypanicznej - maksymalne obciążenie styków 6A - maksymalne napięcie 250V - do sygnalizacji stanu położenia dźwigni antypanicznej nr esco j.m. Opis szt. Microswitch strona: stan:

37 OKUCIE PRZECIWPANICZNE WPUSZCZANE

38 e y e w PN-EN 1125 PN-EN 179 e e prawe PN-EN 1125:2009 W a y a PN-EN 1125 : 2009 e e awaryjne lewe PN-EN 179:2009 a awaryjne d e lub W a y a PN-EN 179 : 2009 e a e - a e lub awaryjne y drzw d y e sekunda d u a a j / lub y j bez a a lub PN-EN 1125 / PN-EN drzw na - e e by - na e a z PN-EN 1125 ; PN-EN 179 np e e lub e a drzw - e y e e na drzw u y PN-EN 1125 / PN-EN 179 z e

39 Drzwi paniczne - w rozumieniu norm PN-EN w rozumieniu norm PN-EN

40 Opisy funkcji zamków stosowanych w systemach zamknięć drzwi ewakuacyjnych Funkcja zamka "E" orzech zamka jednoczęściowy funkcja Wechsel Ustawienie podstawowe: Klucz y do oporu w kierunku otwarcia i Funkcja zamka "B" orzech zamka podzielony brak funkcji Wechsel Ustawienie podstawowe: Klucz y do oporu w kierunku otwarcia i Funkcja zamka "D" orzech zamka podzielony brak funkcji Wechsel Ustawienie podstawowe: Klucz y do oporu w kierunku otwarcia i strona zewnętrzna e na zewn. strona wewnętrzna e na zewn. strona zewnętrzna strona wewnętrzna e na zewn. strona zewnętrzna strona wewnętrzna lub lub lub brak a do wewn. Funkcja Wechsel e zapadki przy pomocy z do a o w a i trzyma tak przy otwieraniu drzwi. e do wewn. e Z ustawienia o klucz o jeden w kierunku a i ponownie w kierunku otwierania o t i e do wewn. e Z ustawienia o klucz o jeden w kierunku a i ponownie w kierunku otwierania o t i e do wewn. e na zewn. lub e na zewn. lub Klucz y dalej w kierunku a az. Po awaryjnym uruchomieniu od e automatycznie e e na zewn. o wewn. Klucz y dalej w kierunku a a do. Po awaryjnym uruchomieniu od powstaje automatycznie e a do wewn. Klucz y dalej w kierunku a a do. Po awaryjnym uruchomieniu od powstaje automatycznie lub e na zewn. e na zewn. lub lub brak a do wewn. a do wewn. e Drzwi otwierane na ( c po stronie zawias, mamy zawiasy po stronie lewej ) Drzwi otwierane na ( c po stronie zawias, mamy zawiasy po stronie prawej )

41 Zamki do drzwi ewakuacyjnych - zamki stosowane na drogi ewakuacyjne do drzwi wg normy PN-EN 1125 oraz PN-EN 179, - zamki do drzwi ewakuacyjnych bez blachy zaczepowej i - wysuw rygla 15mm, 4667 ( E ) 4668 ( E ) 4677 ( B ) 4678 ( B ) 4657 ( D ) 4658 ( D ) Funkcja zamka "E" Nr esco Typ drzwi Kierunek drzwi Dorn L+P 3x24x245mm 35 Funkcja zamka "B" Nr esco Typ drzwi Kierunek drzwi Dorn 22- L 22- P 22- L 3x24x245mm P Funkcja zamka "D" Nr esco Typ drzwi Kierunek drzwi Dorn 22- L 22- P 22- L 3x24x245mm P strona: stan:

42 Zestawy: blacha zaczepowa + podkładki - do zamków jednopunktowych, - blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej, P641 ProFix System i seria profili Zestaw blacha zaczepowa Zestaw blacha do elektrozaczepu Aluprof - Aluprof MB Yawal- - - Yawal- - - Yawal- - - strona: stan:

43 * TM62 -TM strona: stan:

44 r - s o.. Kolor Opis SR 390 r i y t do drzwi w drzwi: si o, o - y do drzwi - - y r d - do drzwi, i z PVC r o. w Opis szt. l y w R r i z y SR390 strona: stan:

45 o.m. W o a Op o.m. W o a Op o.m. W o a Op strona: stan:

46 Zamki paniczne wg PN-EN179/1125 Zamki paniczne wg PN-EN179/1125 strona: stan:

47 Blacha zaczepowa do zameczka górnego wg PN-EN 179/1125 Typ 4685 Typ 9645 Blachy zaczepowe wg PN-EN 179/1125 Typ P641 Blacha pod elektrozaczep ProFix strona: stan:

48 strona: stan:

49 lewych i prawych 3 Kompletacja mm 30 mm 30 mm 30 UWAGA! lewych i prawych : 3 Kompletacja mm mm mm UWAGA!. 00 stan:

50 lewych i prawych Kompletacja mm mm UWAGA! Kompletacja mm 30 mm 30 mm mm. 00 stan: UWAGA!

51 - do PN-EN 179/1125, klamka na rozetce owalnej - do drzwi lewych i prawych - z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w zakresie 0-90, - z niewidocznym mocowaniem na skrzydle czynnym Klamka do drzwi ewakuacyjnych awaryjnych i Kompletacja UWAGA: nr-esco j.m. Wykonanie szt. 22- szt. Opis Klamka do drzwi ewakuacyjnych Klamka do drzwi ewakuacyjnych awaryjnych - do Kompletacja normy PN-EN 179, klamka na rozetce owalnej - do drzwi lewych i prawych - z niewidocznym mocowaniem UWAGA: i nr-esco j.m. Wykonanie Opis 22- szt. Klamka do drzwi ewakuacyjnych strona: stan:

52 W G [ ] - s t - s t sta a - s t sta O s R t a R t a R t strona: stan:

53 strona: stan:

54 Y TS MB-60, MB-70, TM-62, TM-74, TM-75EI MB-78EI, MB-86, MB-60, MB-70, MB-78EI, MB-86, TM-62, TM-74, TM-75EI 36. strona: stan:

55 poziomej L - dla X1= od 30 do 50 mm L= 75 mm [mm] Trzpie 9 mm - l MB-60, MB-70, TM-62, TM-74, MB-86, MB-78EI, 37. strona: stan:

56

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMY YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI 01.01 TM75EI - Zawiasy ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Zamki profilowe

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Zamki profilowe OKUCI BUOWLNE OKUCI O RZWI Zamki profilowe ZMKI PROFILOWE zapadkowo-ryglowe ZMEK ZPKOWO-RYGLOWY z wysuwanym ryglem - na trzpień 8 mm - rygiel wysuwany, skok 15 mm - jednostopniowy wysuw rygla - zapadka

Bardziej szczegółowo

OK UCIA BUD OWLANE. OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne

OK UCIA BUD OWLANE. OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne OK UCIA BUD OWLANE OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne CIRCEO 0049 OKUCIE PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE EN 1125:1997/A:2001 Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych 22-476528 22-476536 22-476544 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIA ANTYPANICZNE CISA 3

ZAMKNIĘCIA ANTYPANICZNE CISA 3 ZAMKNIĘCIA ANTYPANICZNE CISA 3 ZAMKNIĘCIA ANTYPANICZNE CISA 3 1 ZAMKNIĘCIE ANTYPANICZNE Z DRĄŻKIEM NACISKOWYM FAST PUSH - NAWIERZCHNIOWE Dźwignia wykonana ze stopu aluminium lakierowana proszkowo, chromowane

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

elementy do zamknięć przeciwpanicznych

elementy do zamknięć przeciwpanicznych ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE KLAMKI drążkowe listwowe elementy do zamknięć przeciwpanicznych awaryjne płytkowe akcesoria UCHWYTY ZAWIASY WKŁADKI BĘBENKOWE ZAMKI 257 AKCESORIA ZAMYKACZE SYSTEMY ZAMKNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI. Elektrozaczepy i akcesoria

OKUCIA DO DRZWI. Elektrozaczepy i akcesoria O K U C I A B U DO W L A N E OKUCIA DO DRZWI Elektrozaczepy i akcesoria Elektrozaczepy i Akcesoria elektrozaczepy uniwersalne Elektrozaczep uniwersalny z zapadką promieniową - grubość 16,5mm - możliwość

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych

klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych Norma PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych Na przykładzie

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO SYSTEMÓW WRĘBOWYCH ALUPROF MB59S ALIPLAST PONZIO NT 60PT YAWAL PI50 SYSTEMY SYSTEMY WRĘBOWE

OKUCIA DO SYSTEMÓW WRĘBOWYCH ALUPROF MB59S ALIPLAST PONZIO NT 60PT YAWAL PI50 SYSTEMY SYSTEMY WRĘBOWE Okucia MB59S, Aliplast, Ponzio NT60PT, Yawal PI50 OKUCIA DO SYSTEMÓW WRĘBOWYCH SYSTEMY ALUPROF MB59S ALIPLAST PONZIO NT 60PT YAWAL PI50 auto.01 MB 59S - Zawiasy ZAWIAS DRZWIOWY WRĘBOWY MECHANICA - zawias

Bardziej szczegółowo

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto.

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto. RIBANTA 4, RIBANTA 150 OKUCIA SAVIO DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych e-mail: esco@esco.com.pl auto.12 RIBANTA 4, RIBANTA 150 Okucia obwiedniowe do okien aluminiowych Savio RIBANTA 4,

Bardziej szczegółowo

2

2 SPIS TREŚCI Samozamykacze: GEZE 2-3 Otwieracze naświetli: GEZE 4 Okucia antypaniczne: Fapim 5-9 Okucia antypaniczne: WILKA 10-16 Dźwignie paniczne, klamki, akcesoria 17 Okucia antypaniczne: SAVIO 18-22

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ AKCESORIA PPOŻ 11 AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ Pojedynczy zamek zasuwkowo-zapadkowy do drzwi profilowych ppoż., czoło ze stali nierdzewnej 24x3mm, stalowa ocynkowana obudowa.

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Przeciwpo arowych do systemu Ferro-Wic

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Przeciwpo arowych do systemu Ferro-Wic OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Przeciwpo arowych do systemu Ferro-Wic Zawias stalowy przykrêcany Multi 2D - do drzwi stalowych lewych i prawych, jedno i dwuskrzyd³owych, bezklasowych lub z odpornoœci¹

Bardziej szczegółowo

RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN RYGIEL DRZWIOWY TITAN Z PRZEDŁUŻONYM TRZPIENIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN RYGIEL DRZWIOWY TITAN Z PRZEDŁUŻONYM TRZPIENIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. RYGLE 7 RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN Rygiel drzwiowy o grubość 10 mm. Korpus z ocynkowanego znalu. Osłona z aluminium anodowana lub lakierowana proszkowo (możliwość skrócenia). Uchwyt z niklowanego

Bardziej szczegółowo

PHA 2000 PHB 3000 EXIT PAD

PHA 2000 PHB 3000 EXIT PAD PHA 2000 PHB 00 EXIT PA źwignie przeciwpaniczne Linia Contur esign MOUŁOWY SYSTEM OPRZYRZĄOWANIA PANICZNEGO ORMA CONTUR ESIGN Nie zakłada się posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy dotyczącej otwierania

Bardziej szczegółowo

Serrures de sécurité. Sicherheitsschlösser. Okucia wzmocnione. Security locks. Cerraduras de seguridad KANTRYGLE AUTOMATYCZNE

Serrures de sécurité. Sicherheitsschlösser. Okucia wzmocnione. Security locks. Cerraduras de seguridad KANTRYGLE AUTOMATYCZNE Serrures de sécurité Sicherheitsschlösser Okucia wzmocnione Security locks Cerraduras de seguridad KANTRYGLE AUTOMATYCZNE INFORMACJE OGÓLNE Kantrygle automatyczne marki eff eff Opis produktu: Marka eff

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych WIDOK OD WEWNĄTRZ " lewe " " prawe " Typy okien

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

Zamknięcia przeciwpaniczne nawierzchniowe Zamknięcia awaryjne nawierzchniowe Akcesoria do zamknięć nawierzchniowych

Zamknięcia przeciwpaniczne nawierzchniowe Zamknięcia awaryjne nawierzchniowe Akcesoria do zamknięć nawierzchniowych 2ZAMKNIĘCIA EWAKUACYJNE Zamknięcia przeciwpaniczne nawierzchniowe 89-102 Zamknięcia awaryjne nawierzchniowe 103-106 Akcesoria do zamknięć nawierzchniowych 107-117 Zamknięcia przeciwpaniczne wpuszczane

Bardziej szczegółowo

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium Winkhaus STV Ogólne informacje. - Nr druku: /00 z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium z () ryglami masywnymi normie DIN 8 lub EN 0 uruchamianie rygli masywnych następuje poprzez dwukrotny

Bardziej szczegółowo

KLAMKI, GAŁKI SZYLDY, ROZETKI RYGLE, ZACZEPY ELEMENTY UZUPEŁNIAJACE

KLAMKI, GAŁKI SZYLDY, ROZETKI RYGLE, ZACZEPY ELEMENTY UZUPEŁNIAJACE KLAMKI, GAŁKI SZYLDY, ROZETKI RYGLE, ZACZEPY ELEMENTY UZUPEŁNIAJACE SPIS TREŚCI KLAMKI I GAŁKI Zestawienie gałek i klamek 3 Szyld H1 4 Szyld H2 6 Szyld H3 8 Szyld krótki 9 Zestawy mocujące klamek i gałek

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Zawiasy

OKUCIA DO DRZWI Zawiasy Zawiasy OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Zawiasy Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych - uniwersalny

Bardziej szczegółowo

WILKA - okucia antypaniczne wpuszczane B1 Zestaw B1-D Nr ID

WILKA - okucia antypaniczne wpuszczane B1 Zestaw B1-D Nr ID WILKA - okucia antypaniczne wpuszczane B1 Zestaw B1-D 4657 Zamek Antypaniczny. Orzech dzielony, do drzwi jednoskrzydło owych, na wkładkę, odciąg zapadki, Stal Nierdzewna/FUNKCJA D/ P24x3x245 146,54 EUR

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

ECO SCHULTE zamki antypaniczne

ECO SCHULTE zamki antypaniczne ECO SCHULTE zamki antypaniczne Zdjęcie GBS 70PZW 92/35/9 24x270 NIRO bez blachy zaczepowej GBS70 GBS 70, Zamek drzwiowy, do drzwi profilowych przeciwpożarowych, EN 12209, PZ - rozstaw 92 mm, dornmass 35

Bardziej szczegółowo

ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ

ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ ZAWIASY DRZWIOWE 6 ZAWIASY DRZWIOWE 6 1 ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ Zawias drzwiowy do profili aluminiowych regulowany w trzech płaszczyznach na zamkniętych

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze - zawias czopowy górny stosowany do drzwi wahad³owych z profili aluminiowych, stalowych i drewnianych Zawias czopowy górny DORMA - regulacja w poziomie +/-

Bardziej szczegółowo

ELEKTROZACZEPY DO STALI PRZECIWPOŻAROWE

ELEKTROZACZEPY DO STALI PRZECIWPOŻAROWE ZAMKI KLAMKI do DREWNA DO ALUMINIUM DO STALI BLACHY ZACZEPOWE ELEKTROZACZEPY DO STALI PRZECIWPOŻAROWE DO STALI ROZPOROWE ELEKTROMOTORYCZNE KŁÓDKI UCHWYTY ZAWIASY ZAMKI WKŁADKI BĘBENKOWE 137 AKCESORIA ZAMYKACZE

Bardziej szczegółowo

KLAMKI, GAŁKI, SZYLDY, SZYLDZIKI RYGLE I ZACZEPY ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

KLAMKI, GAŁKI, SZYLDY, SZYLDZIKI RYGLE I ZACZEPY ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE KLAMKI, GAŁKI, SZYLDY, SZYLDZIKI RYGLE I ZACZEPY ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI KLAMKI I GAŁKI Zestawienie klamek 3 Zestawienie gałek 4 Szyld H1 5 Szyld H2 7 Szyld H3 9 Szyld krótki 10 Zestawy mocujące

Bardziej szczegółowo

ELEKTROZACZEPY 4 1 ELEKTROZACZEP SERII V ELEKTROZACZEP SERII 1400RF 12V RADIALNY. funkcja Indeks kat. Jm. Op. funkcja Indeks kat. Jm. Op.

ELEKTROZACZEPY 4 1 ELEKTROZACZEP SERII V ELEKTROZACZEP SERII 1400RF 12V RADIALNY. funkcja Indeks kat. Jm. Op. funkcja Indeks kat. Jm. Op. ELEKTROZACZEPY 4 ELEKTROZACZEPY 4 1 ELEKTROZACZEP SERII 1400 12V Regulacja języka w zakresie 3mm. Szerokość 16.5 mm, przeznaczony do stosowania w wąskich profilach. Rozstaw śrub montażowych 52mm. PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

HAUTAU HS-300. Schematy możliwych układów skrzydeł. okucia podnoszono-przesuwne. Schemat C. Schemat F G-2. Schemat G. Schemat H

HAUTAU HS-300. Schematy możliwych układów skrzydeł. okucia podnoszono-przesuwne. Schemat C. Schemat F G-2. Schemat G. Schemat H okucia podnoszono-przesuwne Schematy możliwych układów skrzydeł Schemat A Schemat D Schemat C Schemat F Schemat G G-2 Schemat H 53.05.01 ALIPLAST - ULTRAGLIDE OKUCIE PODNOSZONO-PRZESUWNE HS300 - do wysokości

Bardziej szczegółowo

8SYSTEMY DO SZKŁA. Systemy przesuwne 447-457. Zamki i zawiasy 458-476. Uchwyty 477-480. Uszczelki opadające 481. Elektrozaczepy 482

8SYSTEMY DO SZKŁA. Systemy przesuwne 447-457. Zamki i zawiasy 458-476. Uchwyty 477-480. Uszczelki opadające 481. Elektrozaczepy 482 8 DO SZKŁA Systemy przesuwne 447-457 Zamki i zawiasy 458-476 Uchwyty 477-480 Uszczelki opadające 481 Elektrozaczepy 482 Zamknięcia przeciwpaniczne 483-485 DO SZKŁA PRZESUWNE USZCZELKI OPADAJĄCE Exterus

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. wersja 14.02

Cennik 2014. wersja 14.02 wersja 14.02 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe [skrzydło drzwi, jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy,

Bardziej szczegółowo

esco Polska Witamy w esco Polska Centrala firmy ESCO Ditzingen Siedziba firmy ESCO Polska

esco Polska Witamy w esco Polska Centrala firmy ESCO Ditzingen Siedziba firmy ESCO Polska esco Polska Witamy w esco Polska Centrala firmy ESCO Ditzingen Siedziba firmy ESCO Polska esco Polska prezentacja oferty Technika okuć do drzwi i okien Automatyka okienna i drzwiowa System profili stalowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIA EWAKUACYJNE NAWIERZCHNIOWE zgodne z PN-EN 179

ZAMKNIĘCIA EWAKUACYJNE NAWIERZCHNIOWE zgodne z PN-EN 179 11,5 ZMKNIĘI EWKUYJNE NWIERZHNIOWE zgodne z PN-EN 179 44 52,5 1x15 92 180 0 W przypadku zamknięć ewakuacyjnych nawierzchniowych ewakuacja następuje za pomocą płytki naciskowej (tzw. pushpad). Zamek 92

Bardziej szczegółowo

ZAMKI I PUSZKI DO BRAM, FURTEK

ZAMKI I PUSZKI DO BRAM, FURTEK ZMK PUSZK O RM, URTK 2 00 Zasuwnica TRLO UL / z zaczepem, ocynk żółty czoło mm ZP-S-001 1,5 7,5 1 8 0 98 0 Zamek wielopunktowy do drzwi wejściowych, dwuwkładkowy. Ryglowanie w punktach. Obrót górnej wkładki

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIA EWAKUACYJNE NAWIERZCHNIOWE zgodne z PN-EN 179

ZAMKNIĘCIA EWAKUACYJNE NAWIERZCHNIOWE zgodne z PN-EN 179 11,5 44 52,5 1x15 10 0 Zamki ZMKNIĘI WKUYJN NWIRZHNIOW zgodne z PN-N 179 W przypadku zamknięć ewakuacyjnych nawierzchniowych ewakuacja następuje za pomocą płytki naciskowej (tzw. pushpad). G 2,5 16 Zamek

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE

SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE KONTROLA DOSTĘPU SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE www.satie.pl SAMOZAMYKACZE TS 4000 V (Patent) GEZE Nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy z ramieniem KOLORYSTYKA Srebrny I Ciemny brąz I Biały RAL 9016 I Kolor stali

Bardziej szczegółowo

ZAMKI / ZACZEPY 2 1 ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY MULTIBLINDO KLASA C ROZSTAW 92MM ANTYROZWIERCENIOWA BLACHA OSŁONOWA ZAMKA MULTIBLINDO

ZAMKI / ZACZEPY 2 1 ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY MULTIBLINDO KLASA C ROZSTAW 92MM ANTYROZWIERCENIOWA BLACHA OSŁONOWA ZAMKA MULTIBLINDO ZAMKI / ZACZEPY 2 ZAMKI / ZACZEPY 2 1 ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY MULTIBLINDO KLASA C ROZSTAW 92MM Zamek podklamkowy o rozstawie 92mm z opatentowanym system zamykania. Zamknięta obudowa wykonana ze stali uniemożliwia

Bardziej szczegółowo

DO DRZWI PRZESUWNYCH DO DRZWI ŁAMANYCH DO DRZWI SZKLANYCH

DO DRZWI PRZESUWNYCH DO DRZWI ŁAMANYCH DO DRZWI SZKLANYCH SYSTEMY KLAMKI DO DRZWI PRZESUWNYCH DO DRZWI ŁAMANYCH DO DRZWI SZKLANYCH UCHWYTY ZAWIASY WKŁADKI BĘBENKOWE ZAMKI AKCESORIA ZAMYKACZE SYSTEMY ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE KATALOG 0 EKSPOZYTORY klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. producent drzwi stalowych

Cennik 2015. producent drzwi stalowych producent drzwi stalowych ważny od dnia 01.03.2015 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma on charakter jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

ZAMKI DO ALUMINIUM. Zamki NOWOŚĆ. Zamek dodatkowy WILKA (038R) 30 mm, stal nierdzewna 24x181xU6. Zamek główny WILKA 1438, stal nierdzewna

ZAMKI DO ALUMINIUM. Zamki NOWOŚĆ. Zamek dodatkowy WILKA (038R) 30 mm, stal nierdzewna 24x181xU6. Zamek główny WILKA 1438, stal nierdzewna Zamki Symbol Strona ZP-WL-045 0 45 uniwersalny ZP-WL-04 5 uniwersalny 51 178 1 5 1 1x 2 7 181 1x Zamek główny WLK 148, stal nierdzewna również o masie powyżej 0 kg w obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROZACZEP RE-97V-ZP zamek elektromagnetyczny do drzwi otwieranych na zewnątrz

ELEKTROZACZEP RE-97V-ZP zamek elektromagnetyczny do drzwi otwieranych na zewnątrz ELEKTROZACZEPY - ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE www.elektrozaczepy.lap.pl 1 ELEKTROZACZEP RE-97V-ZP zamek elektromagnetyczny do drzwi otwieranych na zewnątrz Elektrozaczep RE-97V-ZP z przyciskiem oraz wkładkami

Bardziej szczegółowo

ELEKTROZACZEPY WWW.ALUMASTER.PL

ELEKTROZACZEPY WWW.ALUMASTER.PL WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS Seria 800 Uniwersalne (lewy i prawy) elektrozaczepy na prąd zmienny i stały (AC/DC), bez regulacji języka. SERIA 800 NC 812-12AC/DC 822-12AC/DC 834-12AC/DC

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RYGLI ELEKTROMAGNETYCZNYCH firmy BERA (Czech Republic)

CHARAKTERYSTYKA RYGLI ELEKTROMAGNETYCZNYCH firmy BERA (Czech Republic) CHARAKTERYSTYKA RYGLI ELEKTROMAGNETYCZNYCH firmy BERA (Czech Republic) I. Podstawowe informacje o elektromagnetycznych ryglach BeFo PROFI: 1. Zapadka rygla wytrzymuje nacisk siły o wartości 1500 N bez

Bardziej szczegółowo

Elektrorygle. page no Dec-11

Elektrorygle. page no Dec-11 Elektrorygle page no. 1 Elektrorygle Model 1841 / 3841 model 1841/3841 Rygiel standardowy model 1841/ Rygiel rewersyjny model 3841 Montaż pionowy lub poziomy Wysuw rygla 13 mm Styki monitoringu (RR) -

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty produktowej

Prezentacja oferty produktowej Prezentacja oferty produktowej 1 Samozamykacze ASSA ABLOY asortyment produktów Samozamykacze DC200 wielkość EN1-4 DC300 wielkość EN3-6 DC340 wielkość EN1-4 (szyna), EN 2-6 (z ramieniem) DC347 wielkość

Bardziej szczegółowo

OKUCIA OKIENNE FIRMY

OKUCIA OKIENNE FIRMY OKUCIA OKIENNE FIRMY ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT 150 DO OKIEN I NAŚWIETLI FIRMY OPIS: 1 DŹWIGNIA KOMPLETNA 2 NAROŻNIK 3 NOŻYCE 4 WSPORNIK NOŻYC 5 MASKOWNICA 6 OSŁONKA NAROŻNIKA 7 PRĘT Ø8 8 KOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Obowiązuje od 01.03.2017 Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi techniczne typu DT50... 4 2. Drzwi techniczne typu DT60... 5 3. Drzwi

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO y typowe Drzwi jednoskrzydłowe nieocieplane - wykonanie typowe Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017. Wyposażenie: dwa zawiasy w tym

Bardziej szczegółowo

ZAMKI LISTWOWE. Zamki. Zamek listwowy KFV jednowkładkowy

ZAMKI LISTWOWE. Zamki. Zamek listwowy KFV jednowkładkowy ZMKI LISTWOW Zamki 0 93 7 93 I 0 560 570 210 13 2170 KV jednowkładkowy do drzwi o masie do 100 kg. odatkowym elementem ryglującym są stalowe bolce. Trwałość zamka: 100.000 cykli. Zabezpieczenie: klasa

Bardziej szczegółowo

SAMOZAMYKACZE 10 1 SIŁOWNIK DC 200 SIŁOWNIK DC 300. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

SAMOZAMYKACZE 10 1 SIŁOWNIK DC 200 SIŁOWNIK DC 300. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. SAMOZAMYKACZE 10 SAMOZAMYKACZE 10 1 SIŁOWNIK DC 200 Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem standardowym (dostępnym jako oddzielny artykuł), płynnie regulowana siła w zakresie EN 2-4, do drzwi o szerokości

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH

CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH Aktualizacja cennika 12.04.2017 CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W

Bardziej szczegółowo

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 855 M

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 855 M ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 8 M Niklowany 14.01.-1 Mosiądzowany 14.01.4-0 Czarny anodowany 14.01.46-0 Niklowany x 3mm 14.01.4-0 Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne Zamek z wypukłym zaczepem

Bardziej szczegółowo

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ.

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ. Apriporta elettrici Gâches électriques Elektrozaczepy Electric strikes Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ. TYP 143 Nowa seria elektrozaczepów do drzwi ppoż typ 134 typ 143M wersja z silnikiem

Bardziej szczegółowo

OKUCIA. SERIA GP i GT

OKUCIA. SERIA GP i GT Okucia do bezpiecznego montażu i eksploatacji zabudów ze szkła hartowanego o grubości 10 i 12 mm INFORMACJE OGÓLNE Seria okuć GT i GP do montażu systemów ze szkła harowanego grubości 10 i 12 mm Maksymalna

Bardziej szczegółowo

IS FITTINGS. do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30

IS FITTINGS. do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30 do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30 SPIS TREŚCI 1. ZAMKI WPUSZCZANE... 3 4 2. BLACHY ZACZEPOWE... 5 6 3. ZAMKI PRZECIWPOŻAROWE... 7 8 4. BLACHY ZACZEPOWE DO ZAMKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH... 9 5. PRĘTY PRZECIWPOŻAROWE...

Bardziej szczegółowo

Zasuwy. Zasuwy. zamki. wkładki. kłódki. klamki. zawiasy. samozamykacze. zasuwy. okucia do szkła. okucia okienne i dzwiowe.

Zasuwy. Zasuwy. zamki. wkładki. kłódki. klamki. zawiasy. samozamykacze. zasuwy. okucia do szkła. okucia okienne i dzwiowe. zamki Zasuwy wkładki Zasuwy kłódki klamki zawiasy samozamykacze zasuwy okucia do szkła okucia okienne i dzwiowe balustrady systemy przesuwne galanteria metaloplastyka czołowe wpuszczane...284 do aluminium

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE BAMY GAAŻOWE OZWIENE Informacje ogólne Bramy garażowe rozwierne jedno i dwuskrzydłowe przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica i skrzydło wykonane są

Bardziej szczegółowo

Samozamykacze GEZE LEGENDA DO TABELI. Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem z blokadą - TAK. Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia

Samozamykacze GEZE LEGENDA DO TABELI. Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem z blokadą - TAK. Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia Firma GEZE GmbH to niemiecki producent okuć, który działa na rynku europejskim już od 1863r. W Polsce w 1997r powstała spółka-córka GEZE Polska Sp. z o.o. Obecnie jest liderem na polskim rynku automatyki

Bardziej szczegółowo

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 855 M

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 855 M ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 8 M Niklowany 4.0.40- Mosiądzowany 4.0.4-0 Czarny anodowany 4.0.46-0 Niklowany x 3mm 4.0.47-0 Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne Zamek z wypukłym zaczepem

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Obowiązuje od 01.03.2017 Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi techniczne typu DT50... 4 2. Drzwi przeciwpożarowe (normatywne)...

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwa firmy Hörmann

Przedstawicielstwa firmy Hörmann Drzwi obiektowe ze stali Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, drzwi dźwiękoszczelne, drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, drzwi wielofunkcyjne Cennik części zamiennych Ważny od 15.05.2017 r. Przedstawicielstwa

Bardziej szczegółowo

Uszczelki opadające Uszczelki szczotkowe Zasuwy czołowe Maskownice podłogowe 512. Przytrzymywacze

Uszczelki opadające Uszczelki szczotkowe Zasuwy czołowe Maskownice podłogowe 512. Przytrzymywacze 9WYPOSAŻENIE DODATKOWE Zamykacze 489-497 Uszczelki opadające 498-501 Uszczelki szczotkowe 502-506 Zasuwy czołowe 507-511 Maskownice podłogowe 512 Przytrzymywacze 513-515 Odboje 516-517 Kratki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ABLOY EL420, EL422, EL520, EL522. Instrukcja Obsługi i Montażu

ABLOY EL420, EL422, EL520, EL522. Instrukcja Obsługi i Montażu Zamki elektromotoryczne ABLOY EL420, EL422, EL520, EL522 Instrukcja Obsługi i Montażu Strona1 Strona2 Parametry Techniczne Napięcie zasilania : 12-24V DC (±15%) Pobór prądu : Styki przekaźników : Zakres

Bardziej szczegółowo

SERIA OKUĆ DO DRZWI PRZESUWNYCH G-TECH

SERIA OKUĆ DO DRZWI PRZESUWNYCH G-TECH Okucia do szkła hartowanego o grubości 10 i 12 mm. Rodzaj otworów montażowych F proste, C z fazą. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Specjalny design do łatwej instalacji i regulacji. GSD-423

Bardziej szczegółowo

GEZE TS 1500 Górny samozamykacz drzwiowy z ramieniem

GEZE TS 1500 Górny samozamykacz drzwiowy z ramieniem GEZE TS 1500 Górny samozamykacz drzwiowy z ramieniem Do drzwi rozwiernych, prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 1100 mm Małe wymiary 180x50 mm Regulowana siła zamykania przez proste odwrócenie wspornika:

Bardziej szczegółowo

Zamek wpuszczany do przeciwpożarowych drzwi metalowych 633N

Zamek wpuszczany do przeciwpożarowych drzwi metalowych 633N 633N Zamek wpuszczany do przeciwpożarowych drzwi metalowych przystosowany do użycia wkładki bębenkowej, 9mm orzech jednoczęściowy z funkcją Wechsel cofnięcie zapadki przy pomocy klucza,12mm wysuw zapadki,

Bardziej szczegółowo

zamki Zamek rolkowo-zasuwkowy KC

zamki Zamek rolkowo-zasuwkowy KC zamki Zamek rolkowo-zasuwkowy KC 6,5,5 7 Ø, 0, 9 76 0,5 5 56 Zamek wpuszczany KRO Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych Rolkowo-zasuwkowy lacha czołowa INOX C 6x Dornmass: (patrz tabela) Zasuwka

Bardziej szczegółowo

jakość, styl i bezpieczeństwo Cennik produktów

jakość, styl i bezpieczeństwo Cennik produktów jakość, styl i Cennik bezpieczeństwo produktów GKstolarka Śląskie Centrum Stolarki Antywłamaniowej i Przeciwpożarowej Wieloletnie doświadczenie Doskonała jakość GKstolarka - Śląskie Centrum Stolarki Antywłamaniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe)

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi stalowe DRZWI (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi występują tylko w wersji Komplet drzwi Normal obejmuje w standardzie: Ościeżnica Ościeżnica 9 lub 11 laminowana 3 bolce antywyważeniowe Skrzydło

Bardziej szczegółowo

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL7024

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL7024 STR. DRZWI D OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, DUŻA, MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL724 DRZWI - WYPOSAŻYĆ W 2 ZAWIASY (WYPOSAŻ. STANDARDOWYM) W KOLORZE SREBRNYM + OSŁONY

Bardziej szczegółowo

IS FITTINGS. do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30

IS FITTINGS. do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30 IS FITTINGS do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30 SPIS TREŚCI ZAMKI WPUSZCZANE... 3-4 BLACHY ZACZEPOWE... 5-6 ZAMKI PRZECIWPOŻAROWE... 7 BLACHY ZACZEPOWE DO ZAMKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH... 8 PRĘTY PRZECIWPOŻAROWE...

Bardziej szczegółowo

OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER KLAMKA OKIENNA NEFER Z KLUCZYKIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER KLAMKA OKIENNA NEFER Z KLUCZYKIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. OKUCIA OKIENNE 13 OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER Klamka z pojedynczym widelcem do mechanizmu GALIPLUS 2 oraz GALICUBE. Rozstaw śrub mocujących 84-92-98-104. Korpus i uchwyt wykonane z aluminium

Bardziej szczegółowo

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel:

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel: ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość Fax: 0-84 638 97 92 tel: 0-84 638 97 85-86 www.futryna.com.pl e-mail: sekretariat@futryna.com.pl CENNIK DRZWI SIERPIEŃ '2013 STALOWE SKRZYDŁA DRZWIOWE WEJSCIOWE 40mm, SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PASSION OKUCIA DO SZKŁA. linia wzornictwa

PASSION OKUCIA DO SZKŁA. linia wzornictwa OKUCIA DO SZKŁA linia wzornictwa PASSION 65 ZAWIASA SQUARE DO DRZWI SZKLANYCH GÓRNA I DOLNA Do drzwi szklanych wpuszczanych Montaż góra i dół Niewymagany otwór ale dopuszczalny z montażem przy użyciu śruby

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe 24V - KM 20 SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KM20 do okien: - uchylnych, wychylnych - opuszczano-wychylnych - obrotowych przeznaczonych do wentylacji Własności:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Obowiązuje od dnia ceny PLN.

NOWOŚCI Obowiązuje od dnia ceny PLN. NOWOŚCI 2019 Obowiązuje od dnia 06.03.2019 ceny PLN www.pol-skone.eu bez ESTATO od 959/1179,57 cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%) NOWY KOLOR SZYBY 60-100 120-180 II klasa Drzwi zbudowane z ramiaka

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI FIRMY

OKUCIA DO DRZWI FIRMY OKUCIA DO DRZWI FIRMY SUROWE LAKIEROWANE CHROM MAT INO IMITACJA STALI NIERDZEWNEJ KLAMKI, KLAMKO-UCHWYTY, SZYLDY FIRMY KOD RYSUNEK OPIS PRODUKTU KLAMKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD GAŁKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD

Bardziej szczegółowo

ELEKTROZACZEPY MINI AKCESORIA ELEKTROZACZEPY

ELEKTROZACZEPY MINI AKCESORIA ELEKTROZACZEPY AKCESORIA ELEKTROZACZEPY ELEKTROZACZEPY MINI Najmniejsze wymiary na rynku Niski pobór prądu Symetryczne LED Natychmiastowe otwarcie pod naciskiem 80DaN Możliwa praca w pionie i w poziomie Łatwa wymiana

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI FIRMY

OKUCIA DO DRZWI FIRMY OKUCIA DO DRZWI FIRMY KLAMKI, KLAMKO-UCHWYTY, SZYLDY FIRMY KOD RYSUNEK OPIS PRODUKTU SUROWE LAKIEROWANE CHROM MAT INOX IMITACJA STALI NIERDZEWNEJ KLAMKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD GAŁKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD

Bardziej szczegółowo

CENNIK 10/2012 DRZWI MAGAZYNOWE

CENNIK 10/2012 DRZWI MAGAZYNOWE Otwiera przestrze. Chroni ycie. CENNIK 10/2012 DRZWI MAGAZYNOWE ALTADOOR Sp. J. ul. Lubelska 6 10-404 Olsztyn Polska Tel.: +48 89 533 21 83 Fax.: +48 89 534 22 76 domoferm@altadoor.pl www.altadoor.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SAMOZAMYKACZY ASSA ABLOY TYP RAMIENIOWE SZYNOWE MODEL DC 120 DC 140 DC200 DC300 DC347 DC135 DC340 DC500 DC700 DC840 DC860

ZESTAWIENIE SAMOZAMYKACZY ASSA ABLOY TYP RAMIENIOWE SZYNOWE MODEL DC 120 DC 140 DC200 DC300 DC347 DC135 DC340 DC500 DC700 DC840 DC860 ZESTAWIENIE SAMOZAMYKACZY ASSA ABLOY TYP RAMIENIOWE SZYNOWE MODEL DC 120 DC 140 DC200 DC300 DC347 DC135 DC340 DC500 DC700 DC840 DC860 Technologia Siła zamykania wg EN 2/3/4 2/3/4/5 2-4 3-6 (z szyną 3)

Bardziej szczegółowo

SAVIO Ribanta - okucia obwiedniowe

SAVIO Ribanta - okucia obwiedniowe SAVIO Ribanta - okucia obwiedniowe Zdjęcie Produkt Kolor Cena Rabat 3200.20L Zestaw R/U RIBANTA 5, ryglowanie pionowe Lewy, szerokość okna do 1400 mm 8,40 EUR 3200.20R Zestaw R/U RIBANTA 5, ryglowanie

Bardziej szczegółowo

PURE. Asortyment klamek

PURE. Asortyment klamek PURE Pure Do drzwi drewnianych Do drzwi profilowych DORMA Pure. Zestawy klamek do standardowych zastosowań w drzwiach drewnianych i profilowych Pure 8100 Pure 3020 Pure 8100 Pure 3548 V Pure 8100 V Pure

Bardziej szczegółowo

OTWIERACZE NAŚWIETLI 14

OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 1 ELEKTRYCZNY OTWIERACZ ECCHAIN 230V / 24V Uniwersalny i ekonomiczny napęd łańcuchowy stosowany w systemach przewietrzania. Do codziennej wentylacji, napięcie

Bardziej szczegółowo

DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE

DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE edycja 1 / 2015 Dlaczego warto wybrać drzwi panelowe PLASTBUD?... 3 Zestawienie paneli... 4 Drzwi panelowe z wypełnieniem Aluprof MB-86... 6 Typy drzwi panelowych... 7 Drzwi wejściowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 01/2014 (do DoP EN 1H 00)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 01/2014 (do DoP EN 1H 00) KARTA KATALOGOWA ENSAMBLADA DRZWI WIELOFUNKCYJNE 1 ORAZ 2 SKRZYDŁOWE Informacje Techniczne Skrzydło drzwi ENSAMBLADA wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Blacha łączona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE...2

INFORMACJE OGÓLNE...2 ZMKI I ZCZEPY INFORMCJE OGÓLNE INFORMCJE OGÓLNE... ZMKI ZMEK ZPDKOWO-ZSUWKOWY KC...5 ZMEK ZPDKOWO-ZSUWKOWY KP...6 ZMEK ZPDKOWO-ZSUWKOWY KP PVC... ZMEK ZPDKOWO-ZSUWKOWY KP PVC Z...8 ZMEK ZPDKOWO-ZSUWKOWY

Bardziej szczegółowo

Elektrozaczepy effeff

Elektrozaczepy effeff Elektrozaczepy effeff Elektrozaczepy serii 118 Niewielkie z wielkimi możliwościami ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 118 utalentowane rozwiązanie z effeff a Mały do wszechstronnych

Bardziej szczegółowo

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota drzwi na pilota

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota  drzwi na pilota magic door drzwi na pilota KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota ważny od 01/06/2015 2 799,- * z przeszkleniem, lustro lub szyba piaskowana DRZWI NA PILOTA 2 55 MD wzór 01 72 MD wzór 01 55 MD wzór 02 72

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI FIRMY

OKUCIA DO DRZWI FIRMY OKUCIA DO DRZWI FIRMY KLAMKI, KLAMKO-UCHWYTY, SZYLDY FIRMY KOD RYSUNEK OPIS PRODUKTU SUROWE LAKIEROWANE CHROM MAT INOX IMITACJA STALI NIERDZEWNEJ KLAMKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD GAŁKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne systemy zabezpieczeń

Mechaniczne systemy zabezpieczeń Mechaniczne systemy zabezpieczeń technika drzwiowa Wkładki bębenkowe System AZ, VS, VS6, ZRV, RPE 02 Winkhaus Przegląd wkładek Mechaniczne systemy zabezpieczeń Wkładki pojedyncze/wkładki w systemie klucza

Bardziej szczegółowo

DRZWI OBROTOWE F. Forclean - Drzwi i ościeżnice

DRZWI OBROTOWE F. Forclean - Drzwi i ościeżnice Metalowe drzwi obrotowe są wspólnie z ościeżnicami jednym z podstawowych elementów do budowania czystych pomieszczeń i miejsc pracy o maksymalnym bezpieczeństwie, sterylności, higienie, łatwych w utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMKI MAGNETYCZNE. ZAMKI I UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH.

ZAMKI MAGNETYCZNE. ZAMKI I UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH. ZAMKI MAGNETYCZNE. ZAMKI I UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH. www.hafele.pl Spis treści: 1. Zamki magnetyczne do drzwi wewnętrznych 1.1. B-ONE 3 1.2. B-TWO 4 1.3. B-FOUR 6 1.4. B-FIVE 7 1.5. B-SLIM 8 1.6. B-NO

Bardziej szczegółowo

IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE 120 odporność ogniowa EI 2

IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE 120 odporność ogniowa EI 2 IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 55 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE

Bardziej szczegółowo