OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi"

Transkrypt

1 OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

2

3 - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych w profilu - wysuw prêtów: 25 mm - œruby mocuj¹ce widoczne - bez prêtów rygluj¹cych i nasadek gwintowanych Do klamki dÿwignowej obrotowej nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - nasadkê gwintowan¹ - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis szt. AL.-EV szt. obracana w lewo AL-c.br¹z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi szt. RAL 9016 nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis szt. AL.-EV szt. obracana w prawo AL-c.br¹z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi szt. RAL dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z - zamykana przy pomocy po³wk³adki cylindrycznej PZ o wymiarach 10/30 mm - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych w profilu - wysuw prêtów: 25 mm - œruby mocuj¹ce widoczne - bez wk³adki cylindrycznej, prêtów rygluj¹cych i nasadek gwintowanych Do klamki dÿwignowej obrotowej nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - nasadkê gwintowan¹ - pó³wk³adke cylindryczn¹ - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ obracana w lewo obracana w prawo Klamka dÿwigniowa obrotowa zamykana przy pomocy pó³wk³adki cylindrycznej PZ do ryglowania drzwi nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis szt. AL.-EV szt. obracana w lewo AL-c.br¹z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi szt. RAL 9016 nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis szt. AL.-EV szt. obracana w prawo AL-c.br¹z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi szt. RAL 9016 strona:

4 Nasadka gwintowana - nasadka gwintowana stosowana do klamek dÿwigniowych obrotowych - uniwersalny do klamek prawych i lewych - dla prêtów rygluj¹cych œrednicy 10 mm - gwint wewnêtrzny M10 - dla trzpieni od klamki na œrednice 10 mm para stal ocynkowana Nasadka gwintowana Prêt rygluj¹cy - prêt rygluj¹cy stosowany do klamek dÿwigniowych obrotowych - uniwersalny do klamek prawych i lewych - z obustronnym gwintem M10 - L = 2250 mm szt. stal ocynkowana Prêt rygluj¹cy strona:

5 - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych w profilu - wysuw prêtów: 25 mm - œruby mocuj¹ce niewidoczne - bez prêtów rygluj¹cych i nasadek gwintowanych Do klamki dÿwignowej obrotowej nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - nasadkê gwintowan¹ - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi obracana w lewo nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis szt. AL.-EV szt. obracana w lewo AL-c.br¹z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi szt. RAL 9016 nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis szt. AL.-EV szt. obracana w prawo AL-c.br¹z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi szt. RAL dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z - zamykana przy pomocy po³wk³adki cylindrycznej PZ o wymiarach 10/30 mm - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych w profilu - wysuw prêtów: 25 mm - œruby mocuj¹ce niewidoczne - bez wk³adki cylindrycznej, prêtów rygluj¹cych i nasadek gwintowanych Do klamki dÿwignowej obrotowej nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - nasadkê gwintowan¹ - pó³wk³adke cylindryczn¹ - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ Klamka dÿwigniowa obrotowa zamykana przy pomocy pó³wk³adki cylindrycznej PZ do ryglowania drzwi obracana w lewo nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis szt. AL.-EV1 Klamka dÿwigniowa obrotowa obracana w lewo szt. RAL 9016 do ryglowania drzwi nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis szt. AL.-EV1 Klamka dÿwigniowa obrotowa obracana w prawo szt. RAL 9016 do ryglowania drzwi strona:

6 Nasadka gwintowana - nasadka gwintowana stosowana do klamek dÿwigniowych obrotowych - uniwersalny do klamek prawych i lewych - dla prêtów rygluj¹cych œrednicy 10 mm - gwint wewnêtrzny M10 - dla trzpieni od klamki na œrednice 8 mm para stal ocynkowana Nasadka gwintowana Prêt rygluj¹cy - prêt rygluj¹cy stosowany do klamek dÿwigniowych obrotowych - uniwersalny do klamek prawych i lewych - z obustronnym gwintem M10 - L = 2250 mm szt. stal ocynkowana Prêt rygluj¹cy strona:

7 - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi nawierzchniowy - jednostronnego dzia³ania - skok rygla 22 mm - œrednica prêta rygluj¹cego 8 mm - monta nawierzchniowy Do rygla drzwiowego nale y domówiæ: - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L= 130 mm srebrny szt. L= 130 mm czarny Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 130 mm bia³y nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L= 200 mm srebrny szt. L= 200 mm czarny Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 200 mm bia³y nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L= 450 mm srebrny szt. L= 450 mm czarny Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 450 mm bia³y nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L= 650 mm srebrny szt. L= 650 mm czarny Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 650 mm bia³y strona: stan:

8

9 - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z - jednostronnego dzia³ania - skok rygla 22 mm - œrednica prêta rygluj¹cego 9 mm - monta nawierzchniowy - umo liwia szybki i prosty monta na powierzchniach p³askich - d³ugoœæ L = 220 mm Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi nawierzchniowy Do rygla drzwiowego nale y domówiæ: - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ L= szt. srebrny Rygiel do ryglowania drzwi - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi nawierzchniowy - jednostronnego dzia³ania - skok rygla 22 mm - œrednica prêta rygluj¹cego 9 mm - monta nawierzchniowy - umo liwia szybki i prosty monta na powierzchniach p³askich Do rygla drzwiowego nale y domówiæ: - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L = 205 mm czarny szt. L = 450 mm czarny Rygiel do ryglowania drzwi szt. L = 650 mm czarny strona:

10 Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi nawierzchniowy - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z - jednostronnego dzia³ania - skok rygla 24.5mm - œrednica prêta rygluj¹cego 9 mm - monta nawierzchniowy - umo liwia szybki i prosty monta na powierzchniach p³askich Do rygla drzwiowego nale y domówiæ: - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L= 220 mm srebrny szt. L= 220 mm br¹z Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 220 mm bia³y Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi nawierzchniowy - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z - jednostronnego dzia³ania - skok rygla 24.5 mm - œrednica prêta rygluj¹cego 9 mm - monta nawierzchniowy - umo liwia szybki i prosty monta na powierzchniach p³askich Do rygla drzwiowego nale y domówiæ: - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L= 220 mm srebrny szt. L= 220 mm br¹z Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 220 mm bia³y nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L= 450 mm srebrny szt. L= 450 mm br¹z Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 450 mm bia³y nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis szt. L= 675 mm srebrny szt. L= 675 mm br¹z Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 675 mm bia³y strona:

11 - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z Rygiel do ryglowania skrzydła biernego drzwi nawierzchniowy - jednostronnego działania - skok rygla 24.5 mm - średnica pręta ryglującego 9 mm - montaż nawierzchniowy - umożliwia szybki i prosty montaż na powierzchniach płaskich - długość L = 218 mm Do rygla drzwiowego należy domówić: - zaczep dolny lub tulejkę podłogową nr esco j.m. Długość Wykonanie Opis szt. L= 218 mm ocynkowany Rygiel do ryglowania drzwi szt. L= 218 mm czarny - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profili aluminiowych I stalowych - do drzwi wyposażonych w sztangi paniczne. Automatyczny rygiel skrzydła biernego wpuszczany Właściwości: - wykonany ze stali ocynkowanej - bolec wyposażony w sprężynę Drzwi muszą być wyposażone w regulator kolejności zamykania skrzydeł. Schemat montażu nr esco j.m. Wariant szt. Rygiel automatyczny górny lewy lub dolny prawy szt. Rygiel automatyczny górny prawy lub dolny lewy strona: stan:

12 Kantrygiel wpuszczany - rygiel stosowany do ryglowania skrzydła biernego, drzwi dwuskrzydłowych z - sterowany manualnie za pomocą ramienia przegubowego - jednostronnego działania - skok rygla 25 mm - średnica pręta ryglującego 12 mm nr esco j.m. Blacha czołowa szt. 22 mm Do rygla drzwiowego należy domówić: - tuleję prowadzącą zaczep dolny lub tulejkę podłogową Automatyczny kantrygiel wpuszczany z zapadką - rygiel stosowany do ryglowania skrzydła biernego, drzwi dwuskrzydłowych z - sterowany automatycznie za pomocą zapadki - jednostronnego działania - skok rygla 17 mm - średnica pręta ryglującego 12 mm nr esco j.m. Blacha czołowa szt. 22 mm Do rygla drzwiowego należy domówić: - tuleję prowadzącą zaczep dolny lub tulejkę podłogową strona: stan:

13 - do kantrygla sterowanego manualnie do kantrygla z zapadką Prowadnica do kantrygla wpuszczanego nr esco j.m szt. strona: stan:

14 Zaczep górny do rygli nawierzchniowych stosowany do ryglowania drzwi z - do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania - regulacja po³o enia na œrubach mocuj¹cych - materia³: ZnAl S nr esco j.m. S Opis szt. 8 mm Zaczep górny szt. 10 mm do rygli nawierzchniowych Zaczep górny do rygli nawierzchniowych stosowany do ryglowania drzwi z - do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania - materia³: ZnAl nr esco j.m. Opis szt. Zaczep górny do rygli nawierzchniowych strona:

15 - zaczep dolny stosowany do ryglowania drzwi z Zaczep dolny do rygli nawierzchniowych - do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania - materia³: stal nierdzewna nr esco j.m. Opis szt. Zaczep dolny do rygli nawierzchniowych - zaczep dolny stosowany do ryglowania drzwi z Zaczep dolny do rygli nawierzchniowych - do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania - materia³: stal nierdzewna nr esco j.m. Opis szt. Zaczep dolny do rygli nawierzchniowych - tulejka pod³ogowa stosowany do ryglowania drzwi z Tulejka pod³ogowa do rygli nawierzchniowych - do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania - materia³: stal nierdzewna nr esco j.m. Opis szt. Tulejka pod³ogowa do rygli nawierzchniowych strona:

16 Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi - wrêbowy - - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profili aluminiowych - jednostronnego dzia³ania - skok rygla 22 mm - œrednica prêta rygluj¹cego 8 mm - monta we wrêbie - umo liwia szybki i prosty monta na profilach drzwiowych - materia³: ZnAl - kolor: br¹z Do rygla drzwiowego nale y domówiæ: - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. Opis szt. Rygiel drzwiowy wrêbowy - d³ugi Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi - wrêbowy - - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profili aluminiowych - jednostronnego dzia³ania - skok rygla 22 mm - œrednica prêta rygluj¹cego 8 mm - monta we wrêbie - umo liwia szybki i prosty monta na profilach drzwiowych - materia³: ZnAl - kolor: br¹z Do rygla drzwiowego nale y domówiæ: - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. Opis szt. Rygiel drzwiowy wrêbowy - krótki strona:

17 - listwa stosowana do rygla drzwiowego wrêbowego Listwa do przed³u enia rygla wrêbowego - przed³u enie o 400 mm - monta we wrêbie - umo liwia szybki i prosty monta na profilach drzwiowych - materia³: poliamid - kolor: czarny UWAGA: Stosowaæ przed³u enie do rygla wrêbowego nr esco nr esco j.m. Opis szt. Przed³u enie do rygla stosowany do rygla drzwiowego wrêbowego Zaczep górny do rygla drzwiowego wrêbowego - regulacja -1/+1 mm - monta we wrêbie - umo liwia szybki i prosty monta na profilach drzwiowych - materia³: ZnAl - kolor: ciemna zieleñ anodowana nr esco j.m. Opis szt. Zaczep górny do rygla wrêbowego stosowany do rygla drzwiowego wrêbowego Zaczep dolny do rygla drzwiowego wrêbowego - regulacja -1/+1 mm - materia³: stal nierdzewna - kolor: ciemna zieleñ anodowana nr esco j.m. Opis szt. Zaczep dolny do rygla wrêbowego strona:

18 Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil - zamek stosowany do ryglowania drzwi z - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ - skok prêta rygluj¹cego 14 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu - materia³: stal ocynkowana Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - wk³adkê cylindryczn¹ PZ - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 24 mm 21 mm 18 mm Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil - zamek stosowany do ryglowania drzwi z - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ - regulowane po³o enia prêtów rygluj¹cych w poziomie od 11 do 36 mm - skok prêta rygluj¹cego 16 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M8 - monta niewidoczny w profilu Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - wk³adkê cylindryczn¹ PZ - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 22 mm 32,5 mm 30 mm Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil strona:

19 - zamek stosowany do ryglowania drzwi z Zamek profilowy wpuszczany z dodatkowym ryglowaniem w poziomie typ Baskwil - dwustronnego dzia³ania - dodatkowy rygiel w poziomie - obs³uga prêtów oraz rygla przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ - regulowane po³o enia prêtów rygluj¹cych w poziomie od 11 do 36 mm - skok prêta rygluj¹cego 16 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M8 - monta niewidoczny w profilu Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - wk³adkê cylindryczn¹ PZ - blacha zaczepowa do rygla poziomego - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 22 mm 23,5 mm 21 mm Rygiel do ryglowania drzwi wpuszczany - zamek stosowany do ryglowania drzwi z Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej - ryglowanie prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ - skok prêta rygluj¹cego 21 mm - na trzpieñ 8 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu - materia³: stal ocynkowana Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - wk³adkê cylindryczn¹ PZ - trzpieñ 8 mm - klamka drzwiowa bez mechanizmu powrotnego - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 24 mm 21 mm 18 mm Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil strona:

20 Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil do skrzyd³a czynnego - zamek stosowany do ryglowania drzwi z - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej - ryglowanie prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ - wysuwany rygiel przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ - rygiel wystaj¹cy 5 mm - skok prêta rygluj¹cego 21 mm - na trzpieñ 8 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - wk³adkê cylindryczn¹ PZ - trzpieñ 8 mm - klamka drzwiowa bez mechanizmu powrotnego - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 24 mm 21 mm 18 mm Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil do skrzyd³a biernego - zamek stosowany do ryglowania drzwi z - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej - skok prêta rygluj¹cego 21 mm - na trzpieñ 8 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - wk³adkê cylindryczn¹ PZ - trzpieñ 8 mm - klamka drzwiowa bez mechanizmu powrotnego - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 24 mm 21 mm 18 mm Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil strona:

21 - zamek stosowany do ryglowania drzwi z Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil - stosowany do w¹skich profili - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej - skok prêta rygluj¹cego 13 mm - na trzpieñ 7 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu - materia³: stal ocynkowana Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - klamka okienna z trzpieniem 7 mm - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. Opis szt. Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil - zamek stosowany do ryglowania drzwi z Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil - stosowany do w¹skich profili - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej - skok prêta rygluj¹cego 16 mm - na trzpieñ 7 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu - materia³: stal ocynkowana Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - klamka okienna z trzpieniem 7 mm - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ A D S nr esco j.m. S D A Opis szt. 24 mm 24 mm 21 mm Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil strona:

22 Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil - zamek stosowany do ryglowania drzwi z - stosowany do w¹skich profili - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej - skok prêta rygluj¹cego 13 mm - na trzpieñ 8 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu - materia³: stal ocynkowana A D S Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - klamka okienna z trzpieniem 8 mm - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 24 mm 23 mm 20 mm Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil - zamek stosowany do ryglowania drzwi z - stosowany do w¹skich profili - dwustronnego dzia³ania - obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej - dodatkowy rygiel rygluj¹cy w poziomie - skok prêta rygluj¹cego 13 mm - na trzpieñ 8 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu - materia³: stal ocynkowana A D Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - klamka okienna z trzpieniem 8 mm - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 24 mm 23 mm 20 mm Zamek profilowy wpuszczany typ Baskwil strona:

23 - zamek stosowany do ryglowania drzwi z Zamek profilowy wpuszczany do rolet typ Baskwil - dwustronnego dzia³ania - ryglowanie w poziomie - obs³uga prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ - skok prêta rygluj¹cego 13 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu - materia³: stal ocynkowana Do zamka nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - wk³adkê cylindryczn¹ PZ - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. Opis szt. Zamek profilowy wpuszczany do rolet typ Baskwil strona:

24 Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi wpuszczany - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z - jednostronnego dzia³ania - obs³uga rygla przy pomocy dÿwigni - skok prêta rygluj¹cego 17 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M8 - monta niewidoczny w profilu - wykonanie: kolor czarny Do rygla nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - nak³adkê rygla - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ para = 2 sztuki nr esco j.m. S D A Opis para 22 mm 19 mm 16 mm Rygiel do ryglowania drzwi wpuszczany Nak³adka do rygla - nak³adka stosowana do rygla jednostronnego dzia³ania - zakrywa œruby mocuj¹ce rygla UWAGA: Nale y pozostawiæ szczelinê 1 mm wzd³u rygla w celu monta u nak³adki szt. surowe szt. dowolny RAL Nak³adka do rygla strona: stan:

25 - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi wpuszczany - dwustronnego dzia³ania - obs³uga rygla przy pomocy dÿwigni - skok prêta rygluj¹cego 14 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu Do rygla nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 22 mm 20 mm 18 mm Rygiel do ryglowania drzwi wpuszczany - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi z regulacj¹ po³o enia prêta rygluj¹cego wpuszczany - dwustronnego dzia³ania - obs³uga rygla przy pomocy dÿwigni - regulacja prêta od 11 do 36 mm - skok prêta rygluj¹cego 18 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M8 - monta niewidoczny w profilu Do rygla nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ S nr esco j.m. S D Opis szt. 22 mm mm Rygiel do ryglowania drzwi wpuszczany strona:

26 Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi wpuszczany - rygiel stosowany do ryglowania drzwi z - dwustronnego dzia³ania - obs³uga rygla przy pomocy dÿwigni - skok prêta rygluj¹cego 20 mm - z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10 - monta niewidoczny w profilu Do rygla nale y domówiæ: - prêt rygluj¹cy - zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹ nr esco j.m. S D A Opis szt. 22 mm 30 mm 27 mm szt. 22 mm 34 mm 31 mm szt. 22 mm 40 mm 37 mm szt. 22 mm 54 mm 51 mm Rygiel do ryglowania drzwi wpuszczany strona:

27 stosowany do ryglowania drzwi z Zaczep górny do prêta rygluj¹cego - regulacja po³o enia na œrubach mocuj¹cych - materia³: ZnAl S nr esco j.m. S Opis szt. 8 mm Zaczep górny szt. 10 mm do prêta rygluj¹cego - p³ytka zaczepowa stosowana do ryglowania drzwi z P³ytka zaczepowa do prêtów rygluj¹cych - materia³: AL-EV1 nr esco j.m. S Opis szt. 7mm P³ytka zaczepowa do prêta rygluj¹cego - prowadnica prêta stosowana do ryglowania drzwi z Prowadnica prêta - dla prêtów rygluj¹cych œrednicy 10 mm - materia³: tworzywo sztuczne - kolor bia³y nr esco j.m. Opis szt. Prowadnica prêta strona:

28 Prêt rygluj¹cy - prêt rygluj¹cy stosowany do ryglowania drzwi z - z jednostronnym gwintem nr esco j.m. M S L Opis szt mm szt mm szt mm szt mm Prêt rygluj¹cy szt mm szt mm Prêt rygluj¹cy - prêt rygluj¹cy stosowany do ryglowania drzwi z - z obustronnym gwintem M10 - L = 2250 mm szt. stal ocynkowana Prêt rygluj¹cy strona:

29 - tulejka pod³ogowa stosowana do ryglowania drzwi z Tulejka pod³ogowa do prêta rygluj¹cego - z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami - przeznaczona do prêtów o œrednicy 8mm - materia³: mosi¹dz nr esco j.m. Opis szt. Tulejka pod³ogowa - tulejka pod³ogowa stosowana do ryglowania drzwi z Tulejka pod³ogowa do prêta rygluj¹cego - z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami - przeznaczona do prêtów o œrednicy 10 mm - materia³: mosi¹dz nr esco j.m. Opis szt. Tulejka pod³ogowa strona: stan:

30 Mulda zaczepowa pod³ogowa - mulda zaczepowa stosowana do ryglowania drzwi z - zag³êbienie sto kowe koryguje b³êdu monta u - przeznaczona do prêtów o œrednicy 8 i 10 mm - niewielkie niebezpieczeñstwo zanieczyszczenia - materia³: stal nierdzewna nr esco j.m. Opis szt. Mulda zaczepowa strona:

31 - stoper stosowany do ryglowania drzwi z Stoper drzwiowy - przykrecany - skok 30 mm - do ciê aru drzwi: 40 kg szt. srebrny Stoper drzwiowy szt. RAL stoper stosowany do ryglowania drzwi z Stoper drzwiowy - przykrecany - skok 30 mm - do ciê aru drzwi: 40 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Stoper drzwiowy szt. RAL stopka stosowana do stopera Stopka gumowa szt. szara Stopka gumowa strona:

32 Stoper drzwiowy - stoper stosowany do ryglowania drzwi z - przykrecany - skok 50 mm - do ciê aru drzwi: 40 kg Odpowiednie stopki gumowe nr esco szt. srebrny Stoper drzwiowy szt. stal nierdzewna Stoper drzwiowy - stoper stosowany do ryglowania drzwi z - przykrecany - skok 50 mm - do ciê aru drzwi: 40 kg Odpowiednie stopki gumowe nr esco Stoper drzwiowy szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Stoper drzwiowy szt. RAL stoper stosowany do ryglowania drzwi z - przykrecany - skok 50 mm - do ciê aru drzwi: 40 kg strona: Odpowiednie stopki gumowe nr esco szt. srebrny szt. c.br¹z szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Stoper drzwiowy szt. RAL szt. stal nierdzewna

33 - stoper stosowany do ryglowania drzwi z Stoper drzwiowy - przykrecany - do ciê aru drzwi: 80 kg skok a b c d e szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Stoper drzwiowy szt. RAL skok 60 mm szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z szt. RAL 9016 Stoper drzwiowy - skok 90 mm szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z szt. RAL 9016 Stoper drzwiowy - skok 120 mm strona:

34 Stoper drzwiowy z tulej¹ pod³ogow¹ - stoper stosowany do ryglowania drzwi z - przykrecany - do ciê aru drzwi: 150 kg - tuleja pod³ogowa: stal nierdzewna skok a b c d e szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Stoper drzwiowy szt. RAL skok 60 mm szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z szt. RAL 9016 Stoper drzwiowy - skok 90 mm szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z szt. RAL 9016 Stoper drzwiowy - skok 120 mm strona:

35 - blokada stosowana do drzwi szklanych Blokada do drzwi ca³oszklanych - z mocowaniem zaciskowym - obudowa aluminiowa z zapadk¹ z tworzywa - nie trzeba wykonywaæ frezowania w szkle - monta zaczepu do pod³ogi - do ciê aru drzwi: 50 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Blokada do drzwi szt. RAL blokada stosowana do drzwi szklanych Blokada do drzwi ca³oszklanych - z sprê ystym klinem blokuj¹cym z tworzywa - wyposa ony w odbój gumowy - nie trzeba wykonywaæ frezowania w szkle - monta wpuszczany do pod³ogi - do ciê aru drzwi: 80 kg - wykonanie: mosi¹dz niklowany na matowo nr esco j.m. Gruboœæ szk³a Opis szt mm szt mm Blokada do drzwi szt mm strona:

36 Blokada do drzwi z wy³¹czalnym uchwytem - blokada stosowany do ryglowania drzwi z - przykrecany - do ciê aru drzwi: 50 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Blokada do drzwi szt. RAL 9016 Blokada do drzwi z zaczepem - blokada stosowana do ryglowania drzwi z - z zapadk¹ z tworzywa stucznego - z ko³kiem rozporowym i z zaczepem chwytajacym - przykrecany - do ciê aru drzwi: 50 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Blokada do drzwi szt. RAL 9016 strona:

37 - blokada stosowana do ryglowania drzwi z Blokada do drzwi - przykrecany - z dÿwigni¹ zwalniaj¹c¹ oraz sprê ynuj¹cym gumowym odbojem - regulacja bezstopniowo rolka chwytaj¹ca w zakresie 12 stopni - do ciê aru drzwi: 100 kg szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Blokada do drzwi szt. RAL blokada stosowana do ryglowania drzwi z Blokada do drzwi - przykrêcany, p³ytka monta owa z kotw¹ - do ciê aru drzwi: 100 kg - wykonanie: stal ocynkowana chwytaka oraz kotwy monta owej szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Blokada do drzwi szt. RAL blokada stosowana do ryglowania drzwi z Blokada do drzwi - przykrêcany, p³ytka monta owa z kotw¹ - wyposa ony w odbój gumowy - do ciê aru drzwi: 100 kg - wykonanie: stal ocynkowana chwytaka oraz kotwy monta owej szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Blokada do drzwi szt. RAL 9016 strona:

38 Blokada do drzwi - blokada stosowana do ryglowania drzwi z - monta naœcienny - z wpinanym hakiem zaczepu oraz odbojem - do ciê aru drzwi: 50 kg szt. AL.-c.br¹z szt. RAL 9016 Blokada do drzwi Blokada do drzwi z mechanizmem zatrzaskowym - blokada stosowana do ryglowania drzwi z - z hakiem zaczepu oraz odbojem - przykrêcany - do ciê aru drzwi: 50 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Blokada do drzwi szt. RAL 9016 strona: stan:

39 - blokada stosowana do ryglowania drzwi z Blokada do drzwi magnetyczna - z magnesem - monta naœcienny - obudowa z neopranu - kolor czarny sia³a przywierania a b c d1 d2 100 N N , N nr esco j.m. Si³a przywierania Opis szt. 100 N szt. 200 N Blokada do drzwi szt. 400 N - blokada stosowana do ryglowania drzwi z Blokada do drzwi magnetyczna - z magnesem - monta pod³ogowy - obudowa z neopranu - kolor czarny sia³a przywierania a b c d1 d2 200 N , nr esco j.m. Si³a przywierania Opis szt. 200 N Blokada do drzwi strona: stan:

40 Blokada do drzwi zatrzaskowa - blokada stosowana do ryglowania drzwi z - monta naœcienny - z sprê yn¹ zatrzaskowa z rolkami z tworzywa sztucznego - do ciê aru drzwi: 25 kg szt. srebrna Blokada do drzwi Blokada do drzwi zatrzaskowa z ko³kiem rozporowym - blokada stosowana do ryglowania drzwi z - monta naœcienny - z sprê yn¹ zatrzaskowa z rolkami z tworzywa sztucznego - do ciê aru drzwi: 25 kg szt. srebrna Blokada do drzwi strona:

41 - blokada stosowana do ryglowania bram Blokada do bram - do wmurowania w posadzkê - do ciê aru drzwi: 100 kg - materia³: cynkowany ogniowo szt. cynkowany Blokada do bram - blokada stosowana do ryglowania bram Blokada do bram - do wmurowania w œcianê - do ciê aru drzwi: 100 kg - materia³: cynkowany ogniowo szt. cynkowany Blokada do bram strona:

42 Blokada do bram - blokada stosowana do ryglowania bram - do wmurowania w posadzkę - do ciężaru drzwi: 100 kg - materiał: cynkowany ogniowo szt. cynkowany Blokada do bram strona:

43 - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych Odbój do drzwi - mocowany do posadzki - wk³adka gumowa - kolor czarny - ko³ek rozporowy M8x50 mm - do ciê aru drzwi: 50 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z szt. stal nierdzewna Odbój do drzwi szt. RAL podk³adka stosowana do odboju Podk³adka do odboju drzwiowgo - mocowany do posadzki - z czopem ustalaj¹cym nr esco j.m. Wykonanie a Opis szt. AL.-EV1 5 mm szt. AL.-c.br¹z 5 mm szt. stal nierdzewna 5 mm szt. RAL mm szt. AL.-EV1 10 mm szt. AL.-c.br¹z 10 mm szt. stal nierdzewna 10 mm szt. RAL mm Podk³adka szt. AL.-EV1 15 mm szt. AL.-c.br¹z 15 mm szt. stal nierdzewna 15 mm szt. RAL mm strona:

44 Odbój do drzwi - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych - mocowany do posadzki - wk³adka gumowa - kolor czarny - ko³ek rozporowy M8x50 mm - do ciê aru drzwi: 30 kg nr esco j.m. Wykonanie a Opis szt. AL.-EV1 3 mm szt. AL.-c.br¹z 3 mm szt. RAL mm szt. AL.-EV1 10 mm szt. AL.-c.br¹z 10 mm szt. RAL mm szt. AL.-EV1 15 mm szt. AL.-c.br¹z 15 mm szt. RAL mm Odbój do drzwi szt. AL.-EV1 20 mm szt. AL.-c.br¹z 20 mm szt. RAL mm szt. AL.-EV1 27 mm szt. AL.-c.br¹z 27 mm szt. RAL mm Odbój do drzwi - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych - mocowany do œciany - wk³adka gumowa - kolor bia³y - do ciê aru drzwi: 25 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Odbój do drzwi szt. RAL 9016 strona:

45 - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych Odbój do drzwi - mocowany do œciany - wk³adka gumowa - kolor bia³y - do ciê aru drzwi: 25 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Odbój do drzwi szt. RAL odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych Odbój do drzwi - mocowany do œciany - z tulej¹ metalow¹ - wk³adka gumowa - kolor szary - do ciê aru drzwi: 25 kg szt. szary Odbój do drzwi - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych Odbój do drzwi - mocowany do posadzki - wk³adka gumowa - kolor szary - do ciê aru drzwi: 25 kg szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Odbój do drzwi szt. RAL 9016 strona:

46

47 - do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych, stalowych i PVC Odbój do drzwi model uniwersalny do drzwi lewych i prawych - mocowanie do posadzki - wk³adka gumowa - kolor czarny - œrednica 52 mm - do ciê aru drzwi: 80 kg nr esco j.m. H [mm] Wykonanie kpl. 42,5 jasny szary kpl. 42,5 ciemny szary - do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych, stalowych i PVC - uniwersalny do drzwi lewych i prawych - mocowanie do posadzki - wk³adka gumowa - kolor czarny - œrednica 52 mm - do ciê aru drzwi: 80 kg Opis Odbój do drzwi model 615 Odbój do drzwi model 625 nr esco j.m. H [mm] Wykonanie kpl. 22,5 jasny szary kpl. 22,5 ciemny szary kpl. 22,5 stal nierdzewna Opis Odbój do drzwi model strona: stan:

48 Odbój do drzwi - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych - mocowany do œciany - wk³adka gumowa - kolor czarny - do ciê aru drzwi: 40 kg nr esco j.m. Wykonanie a Opis szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z 80 mm szt. RAL szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z szt. RAL szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z szt. RAL mm Odbój do drzwi 120 mm Odbój do drzwi ze sprê ynuj¹cym buforem - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych - monta do œciany - posiada otwory gwintowane do przykrêcenia - wk³adka gumowa - kolor bia³y - do ciê aru drzwi: 200 kg szt. srebrny Odbój do drzwi strona:

49 - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych Odbój do drzwi - mocowany do pod³ogi - wk³adka gumowa - kolor czarny - do ciê aru drzwi: 100 kg szt. srebrny szt. AL.-EV szt. AL.-c.br¹z Odbój do drzwi szt. RAL podk³adka stosowana pod odbój drzwiowy Podk³adka pod odbój drzwiowy - mocowany do pod³ogi - kolor czarny szt. czarny Podk³adka - odbój stosowany do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych Odbój do drzwi - mocowany do posadzki - wk³adka gumowa - kolor czarny - do ciê aru drzwi: 80 kg szt. srebrny szt. AL.-EV1 Odbój do drzwi szt. efekt INOX strona:

50 Listwa uszczelniająca do drzwi Stadi L-30/20 WS - uszczelka stosowana do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych, stalowych i PCV - automatyczna listwa uszczelniająca zapewnia trwałą barierę dla hałasu (do 50 db), dymu, ognia oraz zapobiega utracie energii cieplnej - mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po zamknięciu drzwi max. o 16 mm - możliwość skrócenia jednostronnego o 150 mm - długość minimalna 260 mm (bez skracania) nr esco j.m. Długość (L) Opis szt. 750 mm szt. 900 mm szt mm szt mm szt mm W zestawie stosować akcesoria Listwa uszczelniająca L+R Listwa uszczelniająca do drzwi Stadi - uszczelka stosowana do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych, stalowych i PCV - automatyczna listwa uszczelniająca zapewnia trwałą barierę dla hałasu, dymu, ognia oraz zapobiega utracie energii cieplnej - mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po zamknięciu drzwi max. o 11 mm - możliwość skrócenia jednostronnego o 130 mm Akcesoria do listwy uszczelniającej Kompletacja: płytka montażowa płytka oporowa kątownik nr esco j.m. Długość (L) Opis szt. 585 mm szt. 710 mm szt. 835 mm szt. 960 mm szt mm szt mm szt mm szt mm szt mm do drzwi jednoskrzydłowych - Kątownik -2szt. - Płytka montażowa - 2 szt - Płytka oporowa - 2 szt do drzwi dwuskrzydłowych - Kątownik -4szt. - Płytka montażowa - 4 szt - Płytka oporowa - 2 szt Listwa uszczelniająca L+R - do mocowania listwy uszczelniającej - automatyczna listwa uszczelniająca zapewnia trwałą barierę dla hałasu, dymu, ognia oraz zapobiega utracie energii cieplnej - mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po zamknięciu drzwi max. o 11 mm - możliwość skrócenia jednostronnego o 130 mm szt. do drzwi 1 skrz. Akcesoria szt. do drzwi 2 skrz. strona: stan:

51 - uszczelka stosowana do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych i PCV Listwa uszczelniaj¹ca do drzwi A automatyczna listwa uszczelniaj¹ca zapewnia trwa³¹ barierê dla ha³asu, dymu, ognia oraz zapobiega utracie energi cieplne - mechanizm uszczelki umo liwia opuszczenie listwy po zamkniêciu drzwi max. o 13 mm - mo liwoœæ skrócenia jednostronnego do 100 mm Przy d³ugoœci listwy 400 mm mo liwoœæ skrócenia jednostronnego o 50 mm. Max. dostêpna d³ugoœæ 1500 mm. nr esco j.m. D³ugoœæ Opis szt. 400 mm szt. 500 mm szt. 700 mm szt. 800 mm Listwa uszczelniaj¹ca A szt. 900 mm szt mm szt mm - uszczelka stosowana do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i stalowych i PCV Listwa uszczelniaj¹ca do drzwi A automatyczna listwa uszczelniaj¹ca zapewnia trwa³¹ barierê dla ha³asu, dymu, ognia oraz zapobiega utracie energi cieplne - mechanizm uszczelki umo liwia opuszczenie listwy po zamkniêciu drzwi max. o 13 mm - mo liwoœæ skrócenia jednostronnego do 100 mm Przy d³ugoœci listwy 400 mm mo liwoœæ skrócenia jednostronnego o 50 mm Max. dostêpna d³ugoœæ 1500 mm. nr esco j.m. D³ugoœæ Opis szt. 400 mm szt. 500 mm szt. 600 mm szt. 700 mm szt. 800 mm Listwa uszczelniaj¹ca A szt. 900 mm szt mm szt mm szt mm strona:

52 Uszczelnienie szczotkowe - uszczelnienie szczotkowe stosowane do du ych drzwi bram przemys³owych oraz gara owych - szczotka zamocowana w profilu aluminiowym - monta nawierzchniowy Uszczelnienie szczotkowe - uszczelnienie szczotkowe stosowane do du ych drzwi bram przemys³owych oraz gara owych - szczotka do zamocowana w profilu aluminiowym - d³ugoœæ: 2000 mm nr esco j.m. A Opis szt. 10 mm szt. 15 mm szt. 25 mm Uszczelnienie szczotkowe szt. 35 mm szt. 55 mm Profil monta owy do uszczelnienia szczotkowego - profil monta owy stosowany do zamocowania uszczelnienia szczotkowego na drzwiach - przykrecany nr esco j.m. D³ugoœæ Opis szt mm Profil monta owy strona:

53 - profil monta owy stosowany do zamocowania uszczelnienia szczotkowego na drzwiach Profil monta owy do uszczelnienia szczotkowego - przykrecany - zagiêty pod k¹tem 90 stopni szt. surowe Profil monta owy L = 2000 mm szt. AL.-EV1 Profil monta owy L = 3000 mm - profil monta owy stosowany do zamocowania uszczelnienia szczotkowego na drzwiach Profil monta owy do uszczelnienia szczotkowego - przykrecany - wspó³pracuje z maskownic¹ profila monta owego nr esco j.m. D³ugoœæ Opis szt mm Profil monta owy - maskownica stosowana do profila monta owego Maskownica profila monta owego - mocowany na profilu monta owym - d³ugoœæ: 2000 mm Istnieje dostêpnoœæ innych wykonañ kolorów szt. RAL 9005 Maskownica strona: stan:

54 Zaœlepka boczna do maskownicy profila - zaœlepka stosowana do maskownicy profila - monta nawierzchniowy - boczny - 2 sztuki w komplecie kpl. RAL 9005 Zaœlepka strona:

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMY YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI 01.01 TM75EI - Zawiasy ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne

OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne OK OWLANE OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne CIRCEO 0049 OKUCIE PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE EN 1125:1997/A:2001 Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych 22-476528 22-476536 22-476544 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Zamki profilowe

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Zamki profilowe OKUCI BUOWLNE OKUCI O RZWI Zamki profilowe ZMKI PROFILOWE zapadkowo-ryglowe ZMEK ZPKOWO-RYGLOWY z wysuwanym ryglem - na trzpień 8 mm - rygiel wysuwany, skok 15 mm - jednostopniowy wysuw rygla - zapadka

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych WIDOK OD WEWNĄTRZ " lewe " " prawe " Typy okien

Bardziej szczegółowo

USZCZELNIENIA PROGOWE 8

USZCZELNIENIA PROGOWE 8 USZCZELNIENIA PROGOWE 8 USZCZELNIENIA PROGOWE 8 1 SZCZOTKA PROFIX O DŁUGOŚCI 3000MM Profix to system liniowych szczotek z profilem mocującym. Szczotki wykonane są z samogasnącego włókna propylenu umieszczone

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Zawiasy

OKUCIA DO DRZWI Zawiasy Zawiasy OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Zawiasy Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych - uniwersalny

Bardziej szczegółowo

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto.

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto. RIBANTA 4, RIBANTA 150 OKUCIA SAVIO DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych e-mail: esco@esco.com.pl auto.12 RIBANTA 4, RIBANTA 150 Okucia obwiedniowe do okien aluminiowych Savio RIBANTA 4,

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze - zawias czopowy górny stosowany do drzwi wahad³owych z profili aluminiowych, stalowych i drewnianych Zawias czopowy górny DORMA - regulacja w poziomie +/-

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Przeciwpo arowych do systemu Ferro-Wic

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Przeciwpo arowych do systemu Ferro-Wic OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Przeciwpo arowych do systemu Ferro-Wic Zawias stalowy przykrêcany Multi 2D - do drzwi stalowych lewych i prawych, jedno i dwuskrzyd³owych, bezklasowych lub z odpornoœci¹

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Pochwyty Ga³ki

OKUCIA DO DRZWI Pochwyty Ga³ki OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Pochwyty Ga³ki Uchwyt wpuszczany - do drzwi przesuwnych - uchwyt prostokątny, wpuszczany - widoczne śruby montażowe 31-144932 szt. Al-EV1 31-333093 szt. RAL 9016 Uchwyt

Bardziej szczegółowo

OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ

OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ DUCOSUN F PLUS Opis Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych z ruchomymi lamelami o kszta³cie elipsy. Lamele mog¹ byæ sterowane automatycznie przy pomocy si³owników

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ AKCESORIA PPOŻ 11 AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ Pojedynczy zamek zasuwkowo-zapadkowy do drzwi profilowych ppoż., czoło ze stali nierdzewnej 24x3mm, stalowa ocynkowana obudowa.

Bardziej szczegółowo

Vegas Profil / Profil Dzień i Noc III

Vegas Profil / Profil Dzień i Noc III III ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU PROFIL Wariant wykonania rolety typu Profil VPL VPL-DN VPL-K VPL-DN-K Rodzaj pokrywy ALU ALU ALU ALU Użyty mechanizm Vegas MKV-N Vegas MKV-N Klaudia MKK-N1

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T Y D O P R O D U KC J I R O L E T

E L E M E N T Y D O P R O D U KC J I R O L E T ELEMENT Y DO PRODUKCJI ROLET Katalog Produktów 2 SPIS TREŒCI 1. Wieszaki.................................................................... 3 2. Stopery zewnêtrzne.....................................................

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20 SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Szafy Ramowe Stoj¹ce 19 BECATUS SRS... Szafy Serwerowe 19... Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ... Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe 19 BECATUS SWD... Szafy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 8. Redukcja Koła nawojowe Pierścień zwiększający

SPIS TREŚCI. 8. Redukcja Koła nawojowe Pierścień zwiększający 2 SPIS TREŚCI 1. Wieszaki.................................................................... 3 2. Stopery zewnętrzne..................................................... 4 3. Stopery wewnętrzne.................................................

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO SYSTEMÓW WRĘBOWYCH ALUPROF MB59S ALIPLAST PONZIO NT 60PT YAWAL PI50 SYSTEMY SYSTEMY WRĘBOWE

OKUCIA DO SYSTEMÓW WRĘBOWYCH ALUPROF MB59S ALIPLAST PONZIO NT 60PT YAWAL PI50 SYSTEMY SYSTEMY WRĘBOWE Okucia MB59S, Aliplast, Ponzio NT60PT, Yawal PI50 OKUCIA DO SYSTEMÓW WRĘBOWYCH SYSTEMY ALUPROF MB59S ALIPLAST PONZIO NT 60PT YAWAL PI50 auto.01 MB 59S - Zawiasy ZAWIAS DRZWIOWY WRĘBOWY MECHANICA - zawias

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA Obudowy przemysłowe CS Obudowy metalowe z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66. Wys. x szer. x gł. 1000x800x300 mm CS-108/300 111715 Wys. x szer. x gł. 300x300x200 mm CS-33/200 111649 Wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

òèï ÍÂÌ 100 25 cm 2 òèï ÍÂÌ 125 òèï ÍÂÌ 150 41 cm 2

òèï ÍÂÌ 100 25 cm 2 òèï ÍÂÌ 125 òèï ÍÂÌ 150 41 cm 2 typ NWM 100 110x105 òèï ÍÂÌ 100 21 cm 2 type NWM 100 110 105 100 590679700942 590679701941 590679702940 590679703949 typ NWM 125 òèï ÍÂÌ 125 type NWM 125 130x122 25 cm 2 130 122 100 5906797954005 5906797019544

Bardziej szczegółowo

elementy do zamknięć przeciwpanicznych

elementy do zamknięć przeciwpanicznych ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE KLAMKI drążkowe listwowe elementy do zamknięć przeciwpanicznych awaryjne płytkowe akcesoria UCHWYTY ZAWIASY WKŁADKI BĘBENKOWE ZAMKI 257 AKCESORIA ZAMYKACZE SYSTEMY ZAMKNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIA ANTYPANICZNE CISA 3

ZAMKNIĘCIA ANTYPANICZNE CISA 3 ZAMKNIĘCIA ANTYPANICZNE CISA 3 ZAMKNIĘCIA ANTYPANICZNE CISA 3 1 ZAMKNIĘCIE ANTYPANICZNE Z DRĄŻKIEM NACISKOWYM FAST PUSH - NAWIERZCHNIOWE Dźwignia wykonana ze stopu aluminium lakierowana proszkowo, chromowane

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem obudów i rozdzielnic. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç potrzeby

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES przedłużka do profilu 80/80 extension for profile 80/80 Waga: 0,372 kg Weight: 0,372 kg 02.101 przedłużka do profilu Ø 80 extension for profile Ø 80 Waga:

Bardziej szczegółowo

KLAMKI / UCHWYTY / ROZETY 1

KLAMKI / UCHWYTY / ROZETY 1 KLAMKI / UCHWYTY / ROZETY 1 4 1 KLAMKI / UCHWYTY / ROZETY KLAMKA DRZWIOWA HORUS Podwójna klamka drzwiowa wykonana z odlewu aluminiowego, lakierowana proszkowo. Wyposażona w sprężynę powrotną, standardowy

Bardziej szczegółowo

Cennik hurtowy paczka do 30 kg 12,20 zł netto paczka pobraniowa - 14,63 zł netto

Cennik hurtowy paczka do 30 kg 12,20 zł netto paczka pobraniowa - 14,63 zł netto FHU Stalex Grzegorz Krawiec 26-700 Zwoleń Mostki 107 NIP: 811-109-16-94 tel. 533 33 55 77 tel. 509 733 450 www.stalex-zwolen.pl Cennik hurtowy 2019 Fhu Stalex pokrywa koszt wysyłki od 600 zł netto wartości

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ: STAL POKRYCIE: CYNK GALWANICZNY LUB OGNIOWY

MATERIAŁ: STAL POKRYCIE: CYNK GALWANICZNY LUB OGNIOWY STOPIEŃ BURTOWY POKRYCIE: CYNK GALWANICZNY LUB OGNIOWY str. 2 ZAWIAS DRZWI TYLNYCH L-320 POKRYCIE: CYNK GALWANICZNY str. 3 MOCOWANIA PŁETW ZAWIASÓW MOCOWANIE PŁETWY ZAWIASU L-320 POKRYCIE: CYNK GALWANICZNY

Bardziej szczegółowo

Zamek wpuszczany do przeciwpożarowych drzwi metalowych 633N

Zamek wpuszczany do przeciwpożarowych drzwi metalowych 633N 633N Zamek wpuszczany do przeciwpożarowych drzwi metalowych przystosowany do użycia wkładki bębenkowej, 9mm orzech jednoczęściowy z funkcją Wechsel cofnięcie zapadki przy pomocy klucza,12mm wysuw zapadki,

Bardziej szczegółowo

Okucia do klap Häfele Free lap H 1,5 informacje

Okucia do klap Häfele Free lap H 1,5 informacje Häfele Free lap H 1,5 informacje Free lap H 1,5 okucie do szafki górnej do klap drewnianych, szklanych lub z ramk aluminiow Atrakcyjna ró norodno ć optyczna dost pne w jednolitej wersji z tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZ BRAMY EMYS OWE PRZEMYS OWE

BRAMY PRZ BRAMY EMYS OWE PRZEMYS OWE BRAMY PRZEMYS OWE I. ane zabudowy bram ISO 40 B H H1 X szerokoœæ œwiat³a otworu wysokoœæ œwiat³a otworu minimalne wolne nadpro e szerokoœæ wêgarków odleg³oœæ od krawêdzi nadpro a do do³u prowadnic poziomych

Bardziej szczegółowo

RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN RYGIEL DRZWIOWY TITAN Z PRZEDŁUŻONYM TRZPIENIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN RYGIEL DRZWIOWY TITAN Z PRZEDŁUŻONYM TRZPIENIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. RYGLE 7 RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN Rygiel drzwiowy o grubość 10 mm. Korpus z ocynkowanego znalu. Osłona z aluminium anodowana lub lakierowana proszkowo (możliwość skrócenia). Uchwyt z niklowanego

Bardziej szczegółowo

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH VITRIO MIC

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH VITRIO MIC ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH AUDIO MIC Czarny plastik 14.09.256 Szklane drzwi na zawiasach szczególnie w szafkach audio/video Nie wymaga wiercenia 1 podkładka 2 śruby otwiera lub zamyka zamek Zamek z plastiku

Bardziej szczegółowo

ZAMKI I PUSZKI DO BRAM, FURTEK

ZAMKI I PUSZKI DO BRAM, FURTEK ZMK PUSZK O RM, URTK 2 00 Zasuwnica TRLO UL / z zaczepem, ocynk żółty czoło mm ZP-S-001 1,5 7,5 1 8 0 98 0 Zamek wielopunktowy do drzwi wejściowych, dwuwkładkowy. Ryglowanie w punktach. Obrót górnej wkładki

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21 DETALICZNY CENNIK MOSKITIERY 2014 Rev. 3.72 2014-06-21 Moskitiery 1. Moskitiera ramkowa okienna Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Uchwyty mocuj¹ce moskitiery Cennik moskitier z siatk¹ z

Bardziej szczegółowo

ELEKTROZACZEPY 4 1 ELEKTROZACZEP SERII V ELEKTROZACZEP SERII 1400RF 12V RADIALNY. funkcja Indeks kat. Jm. Op. funkcja Indeks kat. Jm. Op.

ELEKTROZACZEPY 4 1 ELEKTROZACZEP SERII V ELEKTROZACZEP SERII 1400RF 12V RADIALNY. funkcja Indeks kat. Jm. Op. funkcja Indeks kat. Jm. Op. ELEKTROZACZEPY 4 ELEKTROZACZEPY 4 1 ELEKTROZACZEP SERII 1400 12V Regulacja języka w zakresie 3mm. Szerokość 16.5 mm, przeznaczony do stosowania w wąskich profilach. Rozstaw śrub montażowych 52mm. PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER KLAMKA OKIENNA NEFER Z KLUCZYKIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER KLAMKA OKIENNA NEFER Z KLUCZYKIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. OKUCIA OKIENNE 13 OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER Klamka z pojedynczym widelcem do mechanizmu GALIPLUS 2 oraz GALICUBE. Rozstaw śrub mocujących 84-92-98-104. Korpus i uchwyt wykonane z aluminium

Bardziej szczegółowo

ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek

ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek 1 TECHNOLOGIA RACK & PINION (przekładnia zębata) WSZYSCY CAM ACTION (krzywka) AA i DORMA ASYMMETRICAL R&P (asymetryczna przekładnia zębata) - GEZE

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria. Nasadki zewnętrzne na rury słupki

Katalog akcesoria. Nasadki zewnętrzne na rury słupki FHU Stalex Grzegorz Krawiec 26-700 Zwoleń Mostki 107 NIP: 811-109-16-94 tel. 533 33 55 77 tel. 509 733 450 www.stalex-zwolen.pl Katalog akcesoria Nasadki zewnętrzne na rury słupki RAL 6005 RAL 9005 Fi-38,4

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI FIRMY

OKUCIA DO DRZWI FIRMY OKUCIA DO DRZWI FIRMY KLAMKI, KLAMKO-UCHWYTY, SZYLDY FIRMY KOD RYSUNEK OPIS PRODUKTU SUROWE LAKIEROWANE CHROM MAT INOX IMITACJA STALI NIERDZEWNEJ KLAMKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD GAŁKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD

Bardziej szczegółowo

exclusive design Twój dom Twój styl DRZWI ZEWNÊTRZNE ZEMP.PL Twoje drzwi www.zemp.pl

exclusive design Twój dom Twój styl DRZWI ZEWNÊTRZNE ZEMP.PL Twoje drzwi www.zemp.pl Twój dom Twój styl Twoje drzwi exclusive design DRZWI ZEWNÊTRZNE ZEMP.PL Drzwi serii exclusivedesign plus Drzwi serii exclusivedesign prenium + led "EuroFutur Classic" nowy, wysoce sprawny system drzwi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Asortyment do drzwi PVC i aluminium

Asortyment do drzwi PVC i aluminium Asortyment do drzwi PVC i aluminium WYDANIE I / 2014 Zawsze do Pañstwa dyspozycji pakiet szerszych us³ug VBH. Wiêkszy wybór, wiêcej marek, wy sza jakoœæ. Po prostu wszystko, czego potrzebujesz do produkcji

Bardziej szczegółowo

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Spis treści Okucia do drzwi przesuwnych z dolnym mechanizmem jezdnym SlideLine 2-6 Okucia do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine 7-13 Okucia

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych

klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych Norma PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych Na przykładzie

Bardziej szczegółowo

IS FITTINGS. do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30

IS FITTINGS. do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30 IS FITTINGS do systemu: IS 50 COLD IS 50 COLD EI30 SPIS TREŚCI ZAMKI WPUSZCZANE... 3-4 BLACHY ZACZEPOWE... 5-6 ZAMKI PRZECIWPOŻAROWE... 7 BLACHY ZACZEPOWE DO ZAMKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH... 8 PRĘTY PRZECIWPOŻAROWE...

Bardziej szczegółowo

VALCOMP HERKULES 60, 120

VALCOMP HERKULES 60, 120 VALCOMP ERKULES 60, 120 WWW.VALCOMP.PL CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI PROWADNICA GRUBOŚĆ DRZWI 60 kg (zestaw S60) 120 kg (zestaw S120) ALUMINIOWA min. 16 mm (S60) min. 22 mm (S120) Uniwersalny system do przejściowych

Bardziej szczegółowo

Uszczelki opadające Uszczelki szczotkowe Zasuwy czołowe Maskownice podłogowe 512. Przytrzymywacze

Uszczelki opadające Uszczelki szczotkowe Zasuwy czołowe Maskownice podłogowe 512. Przytrzymywacze 9WYPOSAŻENIE DODATKOWE Zamykacze 489-497 Uszczelki opadające 498-501 Uszczelki szczotkowe 502-506 Zasuwy czołowe 507-511 Maskownice podłogowe 512 Przytrzymywacze 513-515 Odboje 516-517 Kratki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

VALCOMP. System do przesuwnych drzwi szklanych.

VALCOMP. System do przesuwnych drzwi szklanych. VALCOMP WWW.VALCOMP.PL ERKULES GLASS CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI PROWADNICA GRUBOŚĆ SZKŁA. 100 kg ALUMINIOWA 8-12 mm instrukcja montażu System do przesuwnych drzwi szklanych. u łatwy montaż bez konieczności

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. wersja 14.02

Cennik 2014. wersja 14.02 wersja 14.02 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe [skrzydło drzwi, jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy,

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI FIRMY

OKUCIA DO DRZWI FIRMY OKUCIA DO DRZWI FIRMY KLAMKI, KLAMKO-UCHWYTY, SZYLDY FIRMY KOD RYSUNEK OPIS PRODUKTU SUROWE LAKIEROWANE CHROM MAT INOX IMITACJA STALI NIERDZEWNEJ KLAMKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD GAŁKO- KLAMKA H1 DŁUGI SZYLD

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL INTEGRO ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. 3. Kolory podstawowe skrzynek i prowadnic: biały, brąz jasny, brąz

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

System rurkowy. katalog 2017 aktualizacja produktowa 02.01

System rurkowy. katalog 2017 aktualizacja produktowa 02.01 katalog 2017 aktualizacja produktowa 02.01 Niniejszy katalog prezentuje wszystkie elementy systemu rurkowego, ze szczególnym uwzględnieniem rurek, różnorodnych łączników, akcesoriów oraz asortymentu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka:

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka: SZAFA STOJ CA 600mm Zamek w drzwiach przednich Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej Profile monta owe z oznaczeniem co 1U Ogólna charakterystyka: otwarcia 180 lewostronne otwarcia 180 lewostronne

Bardziej szczegółowo

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium Winkhaus STV Ogólne informacje. - Nr druku: /00 z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium z () ryglami masywnymi normie DIN 8 lub EN 0 uruchamianie rygli masywnych następuje poprzez dwukrotny

Bardziej szczegółowo

Program zamków ze stali nierdzewnej

Program zamków ze stali nierdzewnej Program zamków ze stali nierdzewnej 1 2 8 3 4 5 Info 6 6 7 okna inspekcyjne 2 2 7 z wkładką Program 1022 8a-120 2 Zamknięcia z wkładką Program 1000 8a-220 do 8a-244, 8a-290 3 Zamknięcia bębenkowe Program

Bardziej szczegółowo

REKLAMOWE PROFILE ALUMINIOWE

REKLAMOWE PROFILE ALUMINIOWE REKLAMOWE PROFILE ALUMINIOWE PROFILE ALUMINIOWE KASETONOWE Szkic Max. grubość płyty (mm) Długość w m Ciężar kg/ Cena PLN/ Profil aluminiowy A3447 ( 10 ) 3,50 4 lub 6 0,63 10,20 Profil aluminiowy 99014

Bardziej szczegółowo

ZAMEK DO FURTEK, BRAM PRZEMYSŁOWYCH I BRAMEK OZDOBNYCH Stal nierdzewna, wzór chroniony patentem. LARQ30 U2 (lub H2) Do profilu ø 30-50 mm

ZAMEK DO FURTEK, BRAM PRZEMYSŁOWYCH I BRAMEK OZDOBNYCH Stal nierdzewna, wzór chroniony patentem. LARQ30 U2 (lub H2) Do profilu ø 30-50 mm P o l i s h F ZAMEK DO FURTEK, BRAM PRZEMYSŁOWYCH I BRAMEK OZDOBNYCH Stal nierdzewna, wzór chroniony patentem LAKQ U2 Sposób mocowania do profilu LAKQ H2 TYP LAKQ Mechanizm zamka, rygiel i mocowania wykonane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L Instrukcja montażu Uchwytu dachowego S dla kolektorów próżniowych CSV Instrukcja montażu uchwytu dachowego typ S dla kolektora próżniowego IMMEGAS CSV Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wykaz płyt do kości oraz śrub kaniulowanych. Stawka VAT % Lp Opis przedmiotu zamówienia Jedn. Ilość Cena netto jednostki.

Załącznik nr 3 Wykaz płyt do kości oraz śrub kaniulowanych. Stawka VAT % Lp Opis przedmiotu zamówienia Jedn. Ilość Cena netto jednostki. Załącznik nr 3 Wykaz płyt do kości oraz śrub kaniulowanych Lp Opis przedmiotu zamówienia Jedn. Ilość Cena netto jednostki Wartość Netto Stawka VAT % Kwota VAT Wartość brutto 2 3 4 5 6 7 8 9 PŁYTY 1 Płytki

Bardziej szczegółowo

Profil aluminiowy PK 0270 ( 6 ) 4,50 4 0,75 16,35

Profil aluminiowy PK 0270 ( 6 ) 4,50 4 0,75 16,35 reklamowe profile aluminiowe profile aluminiowe kasetonowe Szkic Max. grubość płyty (mm) Długość w m Ciężar kg/ Cena PLN/ Profil aluminiowy A3447 ( 10 ) 3,50 4 lub 6 0,63 10,20 Profil aluminiowy 99014

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Asortyment do drzwi drewnianych

Asortyment do drzwi drewnianych Asortyment do drzwi drewnianych WYDANIE I / 2013 Zawsze do Pañstwa dyspozycji pakiet szerszych us³ug VBH. Wiêkszy wybór, wiêcej marek, wiêksza jakoœæ. Po prostu wszystko, czego potrzebujesz do produkcji

Bardziej szczegółowo

Wykaz mebli. Blat biurka z płyty o gr. 25 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm..

Wykaz mebli. Blat biurka z płyty o gr. 25 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm.. Wykaz mebli Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6. wg następującego wykazu: 1. Zestaw biurek 2 zestawy, w skład jednego

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2015

Katalog produktów 2015 Katalog produktów 2015 Spis treści Uchwyty do listew przypodłogowych i paneli boazeryjnych C001 Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej... 3 C002 Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej... 4 C003 Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Apriporta elettrici Gâches électriques Elektrozaczepy Electric strikes Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Wzmocniony elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych. Zatwierdzony do

Bardziej szczegółowo

2

2 SPIS TREŚCI Samozamykacze: GEZE 2-3 Otwieracze naświetli: GEZE 4 Okucia antypaniczne: Fapim 5-9 Okucia antypaniczne: WILKA 10-16 Dźwignie paniczne, klamki, akcesoria 17 Okucia antypaniczne: SAVIO 18-22

Bardziej szczegółowo

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Dostawa mebli szkolnych L.p. Nawa towaru opis 1. Stolik szkolny 1- osobowy 2. Krzesła szkolne 3. 4. 5. 6. Biurko nauczycielskie z osłoną

Bardziej szczegółowo

5.1. G: waga klapy L. S: czynnik zabezpieczenia 1,1. amortyzatora. obrotu. amortyzatora gazowego minus 50 mm. G x L x S. gazowego.

5.1. G: waga klapy L. S: czynnik zabezpieczenia 1,1. amortyzatora. obrotu. amortyzatora gazowego minus 50 mm. G x L x S. gazowego. amortyzatora L 500 G: waga klapy L obrotu S: czynnik zabezpieczenia 1,1 amortyzatora gazowego minus 50 mm S G 90 o 90 o 90 o 90 o 90 o gazowego. G x L x S 2 0 0 25 x 20 x 2mm 1,28 15 x 15 x 2mm 0, 25 x

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Systemy rurkowe. katalog 2017 aktualizacja produktowa 09.08

Systemy rurkowe. katalog 2017 aktualizacja produktowa 09.08 Systemy rurkowe katalog 2017 aktualizacja produktowa 09.08 Niniejszy katalog prezentuje wszystkie elementy systemów rurkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rurek, różnorodnych łączników, akcesoriów oraz

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA 2150 KIESZONKA NA DOKUMENTACJĘ (A4) 2152 KIESZONKA NA DOKUMENTACJĘ (A5) 2220 OKIENKO INSPEKCYJNE OKRĄGŁE 2216 OKIENKA INSPEKCYJNE

AKCESORIA 2150 KIESZONKA NA DOKUMENTACJĘ (A4) 2152 KIESZONKA NA DOKUMENTACJĘ (A5) 2220 OKIENKO INSPEKCYJNE OKRĄGŁE 2216 OKIENKA INSPEKCYJNE AKCESORIA GRUPY NAZWA 2150 KIESZONKA NA DOKUMENTACJĘ (A4) 2152 KIESZONKA NA DOKUMENTACJĘ (A5) 2220 OKIENKO INSPEKCYJNE OKRĄGŁE 2216 OKIENKA INSPEKCYJNE 2215 OKIENKA INSPEKCYJNE 24XX 240X ŚRUBA OCZKOWA

Bardziej szczegółowo

OKUCIA. SERIA GP i GT

OKUCIA. SERIA GP i GT Okucia do bezpiecznego montażu i eksploatacji zabudów ze szkła hartowanego o grubości 10 i 12 mm INFORMACJE OGÓLNE Seria okuć GT i GP do montażu systemów ze szkła harowanego grubości 10 i 12 mm Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Steelcon. Strony 4-1 do Blokady, zaryglowania. Spó³ka z o.o.

Steelcon. Strony 4-1 do Blokady, zaryglowania. Spó³ka z o.o. Spó³ka z o.o. Strony 4-1 do 4-22 Blokady, zaryglowania Sposób na stary problem! w stanie zamkniêtym w stanie otwartym 4-1 1 3 5 6 7 2 460 8 9 10 11 4 12 13 Nr. artyku³u Nazwa artyku³u Pozycja Iloœæ[Sztuka]

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. producent drzwi stalowych

Cennik 2015. producent drzwi stalowych producent drzwi stalowych ważny od dnia 01.03.2015 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma on charakter jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ

ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ ZAWIASY DRZWIOWE 6 ZAWIASY DRZWIOWE 6 1 ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ Zawias drzwiowy do profili aluminiowych regulowany w trzech płaszczyznach na zamkniętych

Bardziej szczegółowo

122 strona strona. zawiasy wkręcane. stalowy, wkręcany. stalowy, przykręcano-wkręcany. stalowy, wkręcany. stalowy, przykręcano-wkręcany

122 strona strona. zawiasy wkręcane. stalowy, wkręcany. stalowy, przykręcano-wkręcany. stalowy, wkręcany. stalowy, przykręcano-wkręcany wkręcane wkręcane, nasadki wkręcane ZW-0261 Skrzydełko dolne 13,5 x 30 mm ZW-0201 Zawias 13 x mm lakier biały ZW-0272 Zawias wkręcany 3-częściowy mm ZW-0202 ZW-0203 Zawias 15 x 50 mm ocynk biały Zawias

Bardziej szczegółowo

ELEKTROZACZEPY DO STALI PRZECIWPOŻAROWE

ELEKTROZACZEPY DO STALI PRZECIWPOŻAROWE ZAMKI KLAMKI do DREWNA DO ALUMINIUM DO STALI BLACHY ZACZEPOWE ELEKTROZACZEPY DO STALI PRZECIWPOŻAROWE DO STALI ROZPOROWE ELEKTROMOTORYCZNE KŁÓDKI UCHWYTY ZAWIASY ZAMKI WKŁADKI BĘBENKOWE 137 AKCESORIA ZAMYKACZE

Bardziej szczegółowo

PASSION OKUCIA DO SZKŁA. linia wzornictwa

PASSION OKUCIA DO SZKŁA. linia wzornictwa OKUCIA DO SZKŁA linia wzornictwa PASSION 65 ZAWIASA SQUARE DO DRZWI SZKLANYCH GÓRNA I DOLNA Do drzwi szklanych wpuszczanych Montaż góra i dół Niewymagany otwór ale dopuszczalny z montażem przy użyciu śruby

Bardziej szczegółowo

Akcesoria + STABILO. Poręcz do drabin. Stopa odprowadzająca do stabilizatora. Stopa odprowadzająca (para) Stabilizator. STABILO Stopy do regulacji

Akcesoria + STABILO. Poręcz do drabin. Stopa odprowadzająca do stabilizatora. Stopa odprowadzająca (para) Stabilizator. STABILO Stopy do regulacji Akcesoria MONTO XL (para) + extra du e stopy dla wiêkszego bezpieczeñstwa + kolor: czarny + opakowanie zawiera po jednej sztuce lewej i prawej stopy MONTO + Poręcz do drabin + do samodzielnego monta u

Bardziej szczegółowo

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA VA Skrzydło VBM-8 lub VBM-10 okucia: Studio ARCOS Systemy LEON to autorskie rozwiązania techniczne i wieloletnie

Bardziej szczegółowo

ZAMKI DO ALUMINIUM. Zamki NOWOŚĆ. Zamek dodatkowy WILKA (038R) 30 mm, stal nierdzewna 24x181xU6. Zamek główny WILKA 1438, stal nierdzewna

ZAMKI DO ALUMINIUM. Zamki NOWOŚĆ. Zamek dodatkowy WILKA (038R) 30 mm, stal nierdzewna 24x181xU6. Zamek główny WILKA 1438, stal nierdzewna Zamki Symbol Strona ZP-WL-045 0 45 uniwersalny ZP-WL-04 5 uniwersalny 51 178 1 5 1 1x 2 7 181 1x Zamek główny WLK 148, stal nierdzewna również o masie powyżej 0 kg w obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo