FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 6 listopada 2018 roku na szkolenie na temat: Cele i korzyści ze szkolenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 6 listopada 2018 roku na szkolenie na temat: Cele i korzyści ze szkolenia:"

Transkrypt

1 FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 6 listopada 2018 roku na szkolenie na temat: Koniec kadencji rad gmin i powiatów. Sesja inauguracyjna i rozpoczęcie nowej kadencji RODO w pracach rady gminy (powiatu) Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady. Cele i korzyści ze szkolenia: Na szkoleniu omówione zostaną przepisy dotyczące zakończenia obecnej kadencji i początkiem nowej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków przewodniczącego rady, radnych oraz biur rady. W szczególności omówione zostaną zmiany w organizacji rady w związku z nową ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Adresaci szkolenia: Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą. Prowadzący szkolenie: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki. Program szkolenia: I. Termin zakończenia bieżącej kadencji rady. II. Zakończenie kadencji a praca rady: 1. Proces uchwałodawczy a koniec kadencji, 2. Skargi i wnioski a koniec kadencji, 3. Podsumowanie pracy rady.

2 III. Obowiązki przewodniczącego rady w związku z zakończeniem kadencji: 1. Obieg dokumentów, 2. Analiza oświadczeń majątkowych i ich przekazanie, 3. Ostatnia sesja (protokoły i uchwały), 4. Informacje o analizie oświadczeń majątkowych. IV. Obowiązki przewodniczących komisji w związku z zakończeniem kadencji: 1. Zakończenie i podsumowanie prac komisji (sprawozdanie), 2. Sprawozdania komisji z pracy w ostatnim roku/kadencji. 3. Czy rada zatwierdza sprawozdania komisji? V. Działalność komisji rewizyjnej a koniec kadencji: 1. Prowadzone postępowania kontrolne a koniec kadencji, 2. Podsumowanie efektów pracy komisji rewizyjnej w okresie kadencji. VI. Zakończenie kadencji a wygaśnięcie mandatu radnych. VII. Prawa i obowiązki radnego związane z końcem kadencji rady: 1. Obowiązek złożenia ostatnich oświadczeń majątkowych, 2. Obowiązek rozliczenia się z powierzonych dokumentów, urządzeń i sprzętu elektronicznego, pobranych zaliczek, 3. Prawo uzyskania wszystkich świadczeń związanych z pełnieniem mandatu dieta proporcjonalna czy cała? 4. Prawa radnego w związku z pracą zawodową. VIII. Rozliczenie dokumentów, pieczątek i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego. IX. Ochrona radnego po zakończeniu kadencji. X. Podsumowanie pracy radnych. XI. Koniec kadencji rady a zakończenie działalności organu wykonawczego: 1. Koniec kadencji a działalność organu wykonawczego, 2. Zasada ciągłości działania organu wykonawczego, 3. Upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji. XII. Koniec kadencji a dalsze wykonywanie obowiązków zastępców wójta (członków zarządu), sekretarzy i skarbników. XIII. Przyjęcie nowych regulacji statutowych prawo czy obowiązek? XIV. Wybory 2018r. XV. Obowiązki biura rady w związku z końcem kadencji i początkiem nowej. 1. Procedura zwołania pierwszej sesji nowej rady. 2. RODO w pracach rady i komisji. 3. Nowe zasady obrad i głosowań w kadencji Przewodniczący senior. 5. Obligatoryjne elementy pierwszej sesji (scenariusz posiedzenia). 6. Ślubowanie radnych i wójta. 7. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. 8. Wybór przewodniczących komisji.

3 9. Wybór członków komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz innych komisji. XVI. Umowy na powierzenie sprzętu, protokoły zdawczo-odbiorcze. XVII. Orzecznictwo. XVIII. Pytania i odpowiedzi.

4 Szkolenie odbędzie się w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9 w dniu 6 listopada 2018 r. w godzinach \ Cena szkolenia wynosi 379 zł netto przy zgłoszeniu do 24 października Cena po 24 października 2018 wynosi 419 zł netto. RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji. Zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w dniu szkolenia. W cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 30 października 2018 r. na adres mailowy wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, faksem na numer wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia 42 / , lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy Zgłoszenie na szkolenie nt. Koniec kadencji rad gmin i powiatów. Sesja inauguracyjna i rozpoczęcie nowej kadencji RODO w pracach rady gminy (powiatu) Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady. w dniu 6 listopada 2018 r. Instytucja (dane do faktury) Nabywca FV.. NIP:... Adres:... Odbiorca FV Adres:... Tel: Osoby delegowane do udziału w szkoleniu (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska uczestnika szkolenia): Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE..... podpis UWAGA! O udziale w szkoleniu decyduje przesłanie do Centrum karty zgłoszenia co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie i akceptacją zapisów znajdujących się w dostępnym na stronie regulaminem udziału w szkoleniach otwartych.

5

1. Informacja nt. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

1. Informacja nt. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 1. Informacja nt. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) została współzałożona w 1989 r. przez autora I reformy samorządowej prof. Jerzego Regulskiego w celu wspierania

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 grudnia 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 grudnia 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 grudnia 2018 roku na szkolenie na temat: Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

Bardziej szczegółowo

Żłobki oraz inne formy opieki na dziećmi do lat 3, zasady nadzoru oraz kontroli, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku

Żłobki oraz inne formy opieki na dziećmi do lat 3, zasady nadzoru oraz kontroli, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 27 czerwca 2018 roku na szkolenie na temat: Cele szkolenia: Żłobki oraz inne formy opieki na dziećmi do lat 3, zasady nadzoru oraz kontroli, zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Ochrona informacji niejawnych.

Ochrona informacji niejawnych. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 29 września 2017 roku na szkolenie na temat: Ochrona informacji niejawnych. Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie jest spełnieniem obowiązku wynikającego

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 7 maja 2019 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 7 maja 2019 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 7 maja 2019 roku na szkolenie na temat: Rachunkowość, plany finansowe, klasyfikacja budżetowa zakres podziałek, szczegółowość, praktyczne znaczenie, zasady

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 kwietnia 2019 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 kwietnia 2019 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 kwietnia 2019 roku na szkolenie na temat: Jak zgodnie z prawem wykonywać ustawowe obowiązki komisji rozwiązywania problemów alkoholowych związane z opiniowaniem

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 marca 2019 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 marca 2019 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 marca 2019 roku na szkolenie na temat: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 25 września 2019 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 25 września 2019 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 25 września 2019 roku na szkolenie na temat: Uchwały podatkowe na 2020 r. Wzory ogólnopolskich deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości. Zwrot

Bardziej szczegółowo

Ochrona informacji niejawnych.

Ochrona informacji niejawnych. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 22 marca 2018 roku na szkolenie na temat: Ochrona informacji niejawnych. Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie obejmuje pełen zakres wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 5 lutego 2019 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 5 lutego 2019 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 5 lutego 2019 roku na szkolenie na temat: Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 2 lutego 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 2 lutego 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 2 lutego 2018 roku na szkolenie na temat: Rachunkowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stan prawny od 1.01.18 r wpływ uchwały Naczelnego Sądu

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 15 grudnia 2017 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Sekretarzy serdecznie zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu nt. Nowe

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 3 kwietnia 2019 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 3 kwietnia 2019 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 3 kwietnia 2019 roku na szkolenie na temat: Windykacja należności cywilnoprawnych gmin i jej jednostek organizacyjnych po nowelizacji kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 lipca 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 lipca 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 lipca 2018 roku na szkolenie na temat: Centra Usług Wspólnych nowe obowiązki sprawozdawcze, wycena aktywów i pasywów, przychody i koszty w obszarze wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo stan prawny od 2019 r.

Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo stan prawny od 2019 r. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 12 lutego 2019 roku na szkolenie na temat: Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo stan prawny

Bardziej szczegółowo

Dotacje oświatowe 2019

Dotacje oświatowe 2019 FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 stycznia 2019 roku na szkolenie na temat: Dotacje oświatowe 2019 praktyczne aspekty udzielania, rozliczania, kontroli oraz kwestia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Prawo w praktyce :

CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem obecnej

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 2 października 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 2 października 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 2 października 2018 roku na szkolenie na temat: Uchwały podatkowe na 2019 r. (zasady przygotowywania projektów uchwał podatkowych na 2019 r.; RODO a podatki

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 kwietnia 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 kwietnia 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 kwietnia 2018 roku na szkolenie na temat: Przygotowanie jednostki niepublicznej do prawidłowego rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 17 i 18 lipca 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 17 i 18 lipca 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 17 i 18 lipca 2018 roku na szkolenie na temat: Zamówienia publiczne w 2018 r. w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany.

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 maja 2017 roku na szkolenie na temat: Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany. Cele i korzyści ze szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 18 października 2016 roku na szkolenie na temat: ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z 9 LISTOPADA 2015 R. I PRZEPISY USTAW.

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych nowości 2017 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych nowości 2017 r. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 16 października 2017 roku na szkolenie na temat: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020 nowości 2017 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 12 marca 2019 roku na szkolenie na temat: Likwidacja zaległości w opłatach Cele i korzyści ze szkolenia: W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 23 marca 2016 roku na szkolenie na temat: Centralizacja rozliczeń VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w świetle orzecznictwa i zmian w przepisach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 października 2019 roku na szkolenie na temat: Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 28 sierpnia 2018 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce

Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 16 maja 2019 roku na szkolenie na temat: Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce Cele i korzyści ze szkolenia: Wiodącym celem zajęć jest

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 lipca 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 lipca 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 lipca 2018 roku na szkolenie na temat: Najnowsze zmiany przepisów kodeksu cywilnego i ich wpływ na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 listopada 2016 roku na szkolenie na temat: Cele i adresaci szkolenia: Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 9 lipca 2018 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia

Harmonogram szkolenia Harmonogram szkolenia Funkcjonowanie rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dla RADNYCH

Szkolenie dedykowane dla RADNYCH Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szkolenie dedykowane dla RADNYCH ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA: Z zakresu : PRZEPISÓW SAMORZĄDOWYCH ZADAŃ I FUNKCJI RADY PRAW I OBOWIAZKÓW RADNYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 20 grudnia 2018 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych.

Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 19 lutego 2019 roku na szkolenie na temat: Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych. O szkoleniu, cele szkolenia: Tematyka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć podatek VAT kurs dla początkujących

Zrozumieć podatek VAT kurs dla początkujących FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 1 i 2 marca 2018 roku na szkolenie na temat: Zrozumieć podatek VAT kurs dla początkujących Zapraszamy Państwa na dwudniowy kurs związany z zasadami funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 22 lutego 2017 roku na szkolenie na temat: Zmiana od 1 marca 2017 roku szczególnych zasad rachunkowości budżetowej związanych z księgowaniem podatku VAT

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 i 12 marca 2019 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 i 12 marca 2019 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 i 12 marca 2019 roku na szkolenie na temat: Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku w kontekście RODO

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku w kontekście RODO FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 3 kwietnia 2019 roku na szkolenie na temat: Zmiany w prawie pracy w 2019 roku w kontekście RODO Cele szkolenia: Wiodącym celem zajęć jest szczegółowe omówienie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji -

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji - FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 sierpnia 2016 roku na szkolenie na temat: Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji - postępowanie egzekucyjne po zmianach wprowadzonych ustawą

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 7 i 8 lutego 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 7 i 8 lutego 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 7 i 8 lutego 2018 roku na szkolenie na temat: Kurs: Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dla Radnych i Biur Rady

Szkolenie dedykowane dla Radnych i Biur Rady Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szkolenie dedykowane dla Radnych i Biur Rady ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA: Z zakresu : PRZEPISÓW SAMORZĄDOWYCH ZADAŃ I FUNKCJI RADY PRAW I OBOWIAZKÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 11 sierpnia 2018 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Skarbników Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 4 maja 2017 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Kadrowego nt. Przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE SZKOLENIA: FRDL Ośrodek Regionalny w Poznaniu, ul. Rolna 19/3, Poznań

MIEJSCE SZKOLENIA: FRDL Ośrodek Regionalny w Poznaniu, ul. Rolna 19/3, Poznań Dofinansowanie pracodawców z tytułu wykształcenia młodocianych pracowników przyznawane przez gminy, w aktualnym stanie prawnym, z uwzględnieniem regulacji jako pomocy de minimis TERMIN SZKOLENIA: 10.12.2013

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 10 stycznia 2017 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Kadrowego nt. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu. Łódź, 19 kwietnia 2019 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 12 września 2018 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 12 września 2018 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 12 września 2018 roku na szkolenie na temat: Split payment / podzielona płatność, zakres dysponowania środkami jednostki, należyta staranność, kasy fiskalne,

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 28 sierpnia 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Kadrowego nt. Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy

Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam na spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy, które odbędzie się: 19 lutego 2019 r., w Toruniu w godzinach 9.30-14.30, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie:

Zapraszamy na szkolenie: Zapraszamy na szkolenie: Nowelizacja ustawy VAT od 1 lipca 2019 r., w tym Centralny Rejestr Faktur, obowiązkowa podzielona płatność, Biała Lista Podatników, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dotacji VAT, split payment, kwalifikowalność VAT w projektach, odwrotne obciążenie, kasy fiskalne i inne nowości w VAT 2018.

Opodatkowanie dotacji VAT, split payment, kwalifikowalność VAT w projektach, odwrotne obciążenie, kasy fiskalne i inne nowości w VAT 2018. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 24 maja 2018 roku na szkolenie na temat: Opodatkowanie dotacji VAT, split payment, kwalifikowalność VAT w projektach, odwrotne obciążenie, kasy fiskalne

Bardziej szczegółowo

Zasady działania i organizacja pracy rady w 2018 roku w kontekście najnowszych zmian w prawie i praktyki funkcjonowania.

Zasady działania i organizacja pracy rady w 2018 roku w kontekście najnowszych zmian w prawie i praktyki funkcjonowania. CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : Zasady działania i organizacja pracy rady w 2018 roku w kontekście najnowszych zmian w prawie i praktyki funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych.

Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 24 maja 2018 roku na szkolenie na temat: Cele szkolenia: Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych. Nabycie wiedzy teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Odliczanie i naliczanie VAT w scentralizowanym samorządzie praktyka ostatnich miesięcy i nowe orzecznictwo

Odliczanie i naliczanie VAT w scentralizowanym samorządzie praktyka ostatnich miesięcy i nowe orzecznictwo FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 26 lipca 2018 roku na szkolenie na temat: Odliczanie i naliczanie VAT w scentralizowanym samorządzie praktyka ostatnich miesięcy i nowe orzecznictwo Cele

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dla Radnych i Biur Rady

Szkolenie dedykowane dla Radnych i Biur Rady Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szkolenie dedykowane dla Radnych i Biur Rady ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA: Z zakresu : PRZEPISÓW SAMORZĄDOWYCH ZADAŃ I FUNKCJI RADY PRAW I OBOWIAZKÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT istotne dla jsfp.

Zmiany w VAT istotne dla jsfp. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 5 grudnia 2017 roku na szkolenie na temat: Zmiany w VAT 2017-2018 istotne dla jsfp. Cele szkolenia: Rok 2017 i 2018 przynoszą bardzo wiele zmian w regulacjach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dla RADNYCH

Szkolenie dedykowane dla RADNYCH Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szkolenie dedykowane dla RADNYCH ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA: Z zakresu : PRZEPISÓW SAMORZĄDOWYCH ZADAŃ I FUNKCJI RADY PRAW I OBOWIAZKÓW RADNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie Zapraszamy na szkolenie Zamówienia publiczne na początku roku 2019. Obowiązki zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, zasady efektywnego planowania zamówień, przegląd zmian Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia

Harmonogram szkolenia Harmonogram szkolenia Uprawnienia kontrolne rady. Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji przez radę i komisję skarg, wniosków i petycji. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA.

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA. 1. Ogólne zasady gospodarowania środkami publicznymi. 2. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. 3. Uchwała budżetowa

Bardziej szczegółowo

Uchwały podatkowe na 2020 r.

Uchwały podatkowe na 2020 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Uchwały podatkowe na 2020 r. Wzory ogólnopolskich deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości. Zwrot podatku akcyzowego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych

Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 1 czerwca 2017 roku na szkolenie na temat: Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych Cele i korzyści ze szkolenia: Przekazanie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 1933/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.07.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie projektu zmiany Statutu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dla Radnych oraz Biur Rady

Szkolenie dedykowane dla Radnych oraz Biur Rady Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szkolenie dedykowane dla Radnych oraz Biur Rady ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA: Z ZAKRESU: OBOWIĄZKU SKŁADANIA WYMAGANYCH PRAWEM OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów KPA

Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów KPA Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów KPA Data: 7 października 2019, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 10 maja 2017 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Skarbników nt. Najczęstsze problemy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/10/2003 Rady Gminy Wicko z dnia 11 lutego 2003 r. STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne 1. 1. Statut stanowi o ustroju Gminy Wicko. 2. Ilekroć w Statucie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Ostrorogu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Ostrorogu Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Ostrorogu Ostroróg, 12 września 2011 I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY. PODSTAWOWEJ Nr2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY. PODSTAWOWEJ Nr2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ Załącznik do Uchwały nr 3/2016/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

(Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

(Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku rada rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. M. Konopnickiej 2 66-530 DREZDENKI (Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku Załącznik do Statutu ZSP Nr...rf. Zmieniony dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Spis treści. O Autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... O Autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV XIX Rozdział I. Uzyskanie mandatu radnego (Paweł Sadowski)... 1 1. Potwierdzenie uzyskania mandatu radnego... 1 2. Zwołanie sesji inauguracyjnej...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia

Harmonogram szkolenia Harmonogram szkolenia Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski, fundusz sołecki instrumenty partycypacyjne w samorządzie terytorialnym. Organizacja pracy rady. Przebieg sesji rady i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy Regulamin Rady Rodziców. I. Postanowienia ogólne

1. Wzorcowy Regulamin Rady Rodziców. I. Postanowienia ogólne 1. Wzorcowy Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ-ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM Laureat Nagrody Premiera Pro Publico Bono 2000 Laureat Nagrody Honorowe Skrzydła 2003

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ-ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM Laureat Nagrody Premiera Pro Publico Bono 2000 Laureat Nagrody Honorowe Skrzydła 2003 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ-ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM Laureat Nagrody Premiera Pro Publico Bono 2000 Laureat Nagrody Honorowe Skrzydła 2003 Serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie na temat: Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 r. Praktyczne problemy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie Zapraszamy na szkolenie Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz I ratę opłaty do 31 stycznia 2019 roku. Wydawanie, zmiany, wygaszanie i cofanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. I. Postanowienia ogólne. 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów.

Regulamin Rady Rodziców. I. Postanowienia ogólne. 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/284/18 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/284/18 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 18 października 2018 r. UCHWAŁA NR LX/284/18 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/46/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów

Bardziej szczegółowo

VAT na 2019 r. - zmiany i nowości w sektorze publicznym.

VAT na 2019 r. - zmiany i nowości w sektorze publicznym. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 19 marca 2019 roku na szkolenie na temat: VAT na 2019 r. - zmiany i nowości w sektorze publicznym. Opis i cele szkolenia: Szanowni Państwo, rok 2018 przyniósł

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zamknięte. Oferta szkoleń zamkniętych dla radnych (nowa kadencja )

Szkolenia zamknięte. Oferta szkoleń zamkniętych dla radnych (nowa kadencja ) Szkolenia zamknięte Oferta szkoleń zamkniętych dla radnych 2019 (nowa kadencja 2018-2022) SUPREMA LEX CENTRUM SZKOLENIA KADR I SAMORZĄDÓW Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków tel. centrala: tel.: 12 431

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25 w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25 w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25 w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, zwana dalej Radą, reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli. Problemy i wyzwania w 2019 roku. Wykorzystanie i rozliczanie dotacji w pytaniach i odpowiedziach

Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli. Problemy i wyzwania w 2019 roku. Wykorzystanie i rozliczanie dotacji w pytaniach i odpowiedziach Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli. Problemy i wyzwania w 2019 roku. Wykorzystanie i rozliczanie dotacji w pytaniach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dla RADNYCH, BIUR RADY

Szkolenie dedykowane dla RADNYCH, BIUR RADY Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Szkolenie dedykowane dla RADNYCH, BIUR RADY ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA: Z ZAKRESU: ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI O NAS, FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Rodziców, zwana dalej radą reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/165/12 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/165/12 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/165/12 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r.

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Zarządu Powiatu Malborskiego Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Termin: 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) w Krakowie

Termin: 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) w Krakowie Harmonogram szkolenia Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami jst i skarbu państwa omówienie wybranych aspektów w kontekście kontroli zarządczej i najnowszych zmian przepisów

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego Uchwała nr 201/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 pkt 1 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI RADY GMINY BRAŃSZCZYK. z dnia 28 września 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK

UCHWAŁA NR LVI RADY GMINY BRAŃSZCZYK. z dnia 28 września 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK UCHWAŁA NR LVI.302.2018 RADY GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 28 września 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo stan prawny od 2019 r.

Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo stan prawny od 2019 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo stan prawny od 2019 r.

Bardziej szczegółowo

349 zł przy zgłoszeniu do 4 maja. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele szkolenia: Szkolenie adresowane jest do: Prowadzący:

349 zł przy zgłoszeniu do 4 maja. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele szkolenia: Szkolenie adresowane jest do: Prowadzący: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ OPŁAT ŚMIECIOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2016 R. WPŁYW ZMIAN ORDYNACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Regulamin działalności Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Załącznik do Uchwały nr VIII / 2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 grudnia 2013 r. Regulamin działalności Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1. 1. Łódzka Rada Działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY KRAKOWA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY KRAKOWA STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY KRAKOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Statut Młodzieżowej Rady Krakowa, zwany dalej Statutem, określa zasady działania i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Krakowa.

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2003 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i organizowanie narad, spotkań - kreowanie wizerunku osobistego.

Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i organizowanie narad, spotkań - kreowanie wizerunku osobistego. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 13 kwietnia 2018 roku na szkolenie na temat: Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i organizowanie narad, spotkań - kreowanie wizerunku osobistego. Czy

Bardziej szczegółowo