Przykładowe pytania 1/11

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe pytania 1/11"

Transkrypt

1 Parametry sygnałów Przykładowe pytania /. Dla okresowego przebiegu sinusoidalnego sterowanego fazowo (jak na rys) o kącie przewodzenia θ wyprowadzić zależność wartości skutecznej od kąta przewodzenia θ. Wyznaczyć: wartość średnią, wartość skuteczną dla kąta przewodzenia θ = 90º i amplitudzie przebiegu sinusoidalnego równej. Amplituda Czas 2. Dla przebiegu PWM o amplitudach U i U 2 wyznaczyć zależność wartości średniej i skutecznej od współczynnika wypełnienia. 3. Opisać parametry określające dynamikę sygnału. 4. Znaleźć związek pomiędzy współczynnikiem zawartości harmonicznych (THD) i stosunkiem wartości skutecznej sygnału do wartości skutecznej harmonicznych (SDR). 5. Podać definicję wartości skutecznej. Wyprowadzić zależność opisującą związek pomiędzy wypełnieniem a wartością skuteczną sygnału prostokątnego o znanych wartościach amplitud. Wyznaczyć wartość skuteczną prądu o przebiegu prostokątnym okresowym o amplitudach 0 A i A oraz współczynniku wypełnienia 0,2. 6. Podać definicję wartości średniej. Wyznaczyć wartość średnią prądu o przebiegu prostokątnym okresowym o amplitudach 2 A i A oraz współczynniku wypełnienia Wyznaczyć: wartość średnią, skuteczną, moc i energię dyskretnego sygnału okresowego x= Wyznaczyć wartość skuteczną napięcia o przebiegu okresowym takim jak na rysunku o amplitudzie V m =A oraz czasach t m =0.4s i T=s (2) V Vm tm T 9. Podać definicję wartości średniej. Wyznaczyć wartość średnią prądu o przebiegu prostokątnym okresowym o amplitudach 2A i A oraz współczynniku wypełnienia Wyznaczyć wartość średnią napięcia o przebiegu okresowym takim jak na rysunku o amplitudach V m2 = 2A i V m =A oraz czasach t m =0.4s i T=s. (2) V t Vm Vm2 tm T t. Wyznaczyć wartość skuteczną przebiegu dla: V =2, V 2 =-2, t =, t 2 =3, t 3 =4, t 4 =5, t 5 =7, t 6 =8 (2) V V t t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t V 2

2 Przykładowe pytania 2/ 2. Wyznaczyć wartość skuteczną sygnału trójkątnego okresowego o amplitudzie V, takiego jak na rysunku (2) V V t 3. Dany jest jeden okres sygnału cyfrowego, wyznaczyć jego wartość: skuteczną, średnią, energię, moc Określić średnią moc i energię sygnału okresowego prostokątnego o amplitudzie 0 V i 5 V i współczynniku wypełnienia 70%. 5. Zdefiniuj sygnał analogowy oraz cyfrowy. 6. Wyznaczyć wartość napięcia równego 20dBV. 7. Wyznaczyć wartość mocy równej 50dBm. 8. Określić o ile wzrośnie stosunek napięć w mierze decybelowej jeśli napięcie wzrosło o 20 razy. 9. Wartość napięcia wynosi 50 V określić to napięcie w mirze dbv. 20. Wartość mocy wydzielonej w rezystorze 600 Ω wynosi 5W wyznaczyć wartość w mierze dbm. 2. O ile zmieni się napięcie jeśli jego wartość w mierze decybelowej wzrosła o 5dB. 22. Dane są następujące parametry sygnału cyfrowego: stosunek sygnału do szumu SNR=-45dB oraz współczynnik zawartości harmonicznych k h =0.05%, wyznaczyć SINAD. 23. Dany jest współczynnik zawartości harmonicznych k h =0. 5%, wyznaczyć jego wartość w decybelach. Liczby binarne. Przedstawić w kodzie dziesiętnym liczbę zapisaną w kodzie Q Przedstawić liczby; -, w 6 bitowym kodzie binarnym uzupełnionym do dwóch. 3. Zamienić liczbę heksadecymalną f04a5 na liczbę: binarną i dziesiętną. 4. Przedstawić liczby; -2, w kodzie binarnym i hexadecymalnym uzupełnionym do dwóch (liczba 6 bitowa). 5. Dodać dwie liczby binarne w kodzie U Przedstawić w kodzie dziesiętnym liczbę zapisaną w kodzie Q Przedstawić w kodzie dziesiętnym liczbę zapisaną w kodzie Q5 C7FE. 8. Przedstawić liczby; -9, - w kodzie binarnym i hexadecymalnym uzupełnionym do dwóch (liczba 6 bitowa). 9. Przedstawić w kodzie dziesiętnym liczbę zapisaną w kodzie Q A/C i C/A. Kwantyzacja sygnałów w czasie i amplitudzie, twierdzenie o próbkowaniu. 2. Opisać modulator delta sigma. 3. Zastosowanie techniki nadpróbkowania w przetwornikach A/D i D/A. 4. Przetworniki A/C i C/A z modulatorem delta-sigma. 5. Opisać metodę zmniejszenia szumów kwantowania przetworników A/C i C/A przez zastosowanie nadpróbkowania. 6. Opisać metody zmniejszania szumów kwantowania przetworników A/C i C/A przez zastosowanie: nadpróbkowania, układu kształtowania szumów, sygnału typu dither. 7. Model generatora szumów kwantowania. 8. Jaką rolę spełnia filtr dolnoprzepustowy na wejściu przetwornika A/C. 9. W jaki sposób można zmniejszyć wymagania odnośnie filtru filtr dolnoprzepustowy na wejściu przetwornika A/C. 0. Podstawowe źródła błędów przetworników A/C i C/A.. Układ próbkująco-pamiętający, podstawowe parametry. 2. Przetwornik A/C pracujący w oparciu o metodę czasową prostą 3. Przetwornik A/C pracujący w oparciu o metodę przetwarzania napięcia na częstotliwość. 4. Opisać przetwornik A/C z podwójnym całkowaniem. Dlaczego taki przetwornik może dobrze tłumić zakłócenia od sieci zasilającej? 5. Przetworniki A/C z działające według metody wagowej (kolejnych przybliżeń). 6. Narysować schemat blokowy przetwornika A/C równoległego (flash) 3 bitowego o zakresie przetwarzania 0... V 7. Narysować schemat blokowy przetwornika C/A równoległego 2 bitowego o zakresie przetwarzania V 8. Wyznaczyć przedział kwantowania i poziom szumów 8-bitowego przetwornika A/C o zakresie przetwarzania V. 9. Wyznaczyć przedział kwantowania i stosunek sygnału do szumów 4-bitowego przetwornika C/A o zakresie przetwarzania... V, jak się zmieni stosunek sygnału do szumu, gdy przetwornik będzie wykorzystywany w zakresie V.

3 Przykładowe pytania 3/ 20. Wyznaczyć maksymalną częstotliwość przetwarzania układu 2-bitowego przetwornika A/C z układem próbkująco-pamiętającym o czasie akwizycji t a = ms (przyjąć, że ). 2. Wyznaczyć maksymalną częstotliwość przetwarzania układu 6-bitowego przetwornika C/A z układem próbkująco-pamiętającym o czasie akwizycji t a =0. ms. 22. Wyznaczyć maksymalną częstotliwość przetwarzania układu 2-bitowego przetwornika A/C z układem próbkująco-pamiętającym o czasie akwizycji t a = ms. (2) 23. Wyznaczyć maksymalną częstotliwość przetwarzania układu 6-bitowego przetwornika C/A z układem próbkująco-pamiętającym o czasie akwizycji t a =0. ms. (2) 24. Dobrać szybkość próbkowania typ i ilość bitów przetwornika A/C do przetwarzania sygnału o paśmie (0 0)kHz i amplitudzie V V, aby uzyskać dokładność przetwarzania amplitudy 0.%, naszkicować schemat blokowy przetwornika. 25. Dobrać szybkość próbkowania typ i ilość bitów przetwornika A/C do przetwarzania sygnału o paśmie 0 0.Hz i amplitudzie 0 0V, aby uzyskać dokładność przetwarzania amplitudy 0.0%, naszkicować schemat blokowy przetwornika, określić stosunek sygnału do szumu. (3) 26. Dobrać szybkość próbkowania typ i ilość bitów przetwornika A/C do przetwarzania sygnału o paśmie 0 00MHz i amplitudzie V, aby uzyskać dokładność przetwarzania amplitudy 0.%, naszkicować schemat blokowy przetwornika. 27. Dobrać szybkość próbkowania typ i ilość bitów przetwornika A/C do przetwarzania sygnału o paśmie 0 MHz i amplitudzie 0 0V, aby uzyskać dokładność przetwarzania amplitudy 0.03%, naszkicować schemat blokowy przetwornika. 28. Wyznaczyć zależność określającą związek pomiędzy dokładnością przetwarzania a ilością bitów przetwornika A/D. 29. Wymienić typy przetworników A/D, które nie wymagają stosowania na wejściu układu próbkująco-pamiętającego 30. Wyznaczyć związek pomiędzy czasem narastania a częstotliwością graniczną dla filtru dolnoprzepustowego RC pierwszego rzędu. Widmo. Dane jest widmo sygnału uzyskane po przekształceniu 6 próbek (w dziedzinie czasu) sygnału za pomocą DFT. Wyznaczyć charakterystykę amplitudową widma sygnału, jeśli wiadomo, że Tp= s. Obliczyć: rozdzielczość częstotliwościową, wartość skuteczną sygnału, współczynnik zawartości harmonicznych, współczynnik zniekształceń nieliniowych, współczynnik niesinusoidalności. 6 8-j j j j8 2. Dane jest przeskalowane amplitudowo widmo sygnału. Wyznaczyć charakterystykę amplitudową widma sygnału, jeśli wiadomo, że T p = µs. Obliczyć: wartość średnią, rozdzielczość częstotliwościową, wartość skuteczną sygnału, współczynnik zawartości harmonicznych, współczynnik zniekształceń nieliniowych, współczynnik niesinusoidalności. Widmo zostało przeskalowane amplitudowo j j j j Dany jest sygnał cyfrowy x(n) i jego widmo X(m), szybkość próbkowania wynosi f s =800Hz. Wykonać: - wykres czasowy sygnału, - wykres charakterystyki amplitudowej widma sygnału, - korzystając z przebiegu czasowego sygnału obliczyć wartość średnią i skuteczną sygnału, - na podstawie widma sygnału wyznaczyć: wartość średnią, skuteczną, współczynnik zawartości harmonicznych, współczynnik zniekształceń nieliniowych, współczynnik niesinusoidalności, SINAD. sygnał: x=[0; 0; 0; 0; ; ; 0.707; ; 0; 0; 0; 0; -; ; ; ;] widmo: X=[0; j; 0; j; 0; j; 0; j; 0; j; 0; j; 0; j; 0; j;] 4. Narysuj widmo sygnału prostokątnego okresowego. 5. Narysuj widmo impulsu prostokątnego (nieokresowego). 6. Jaka jest maksymalna i minimalna częstotliwość analizy sygnału o szybkości próbkowania f s =0 khz i długości bloku próbek N=2000? 7. Jaka powinna być szybkość próbkowania i długość bloku sygnału aby móc przetwarzać sygnały sinusoidalne w zakresie od 0 Hz do 0 khz z rozdzielczością 0. Hz? 8. Dane jest widmo sygnału. Wyznaczyć charakterystykę amplitudową widma sygnału, jeśli wiadomo, że Tp= μs. Obliczyć: rozdzielczość częstotliwościową, wartość średnią sygnału, wartość skuteczną sygnału, współczynnik zawartości harmonicznych, współczynnik zniekształceń nieliniowych, współczynnik niesinusoidalności. Widmo jest przeskalowane amplitudowo j j j j j j 9. Wyznaczyć wartość skuteczną i średnią sygnału. Narysować widmo sygnału y() t = 2 +.3sin( 2π 50t) + 0.5sin( 2π50t) + 0.3sin( 2π 200t) sin( 2π 300t). 0. Dla danej szybkości próbkowania f s = 5 Hz i długości bloku N=024 należy wyznaczyć najbliższą częstotliwość koherentną f k do częstotliwości f = Hz.

4 Przykładowe pytania 4/. Dla danej szybkości próbkowania f s = 0 khz i długości bloku N=52 należy wyznaczyć najbliższą częstotliwość koherentną f k do częstotliwości f = 4 khz. 2. Wyznaczyć wartość skuteczną i średnią sygnału. Narysować widmo sygnału y() t = 2 +.3sin( 2π 50t) + 0.3sin( 2π50t) + 0.sin( 2π 200t) sin( 2π 250t) 3. Dane są następujące parametry sygnału cyfrowego: stosunek sygnału do szumu SNR=-45dB oraz współczynnik zawartości harmonicznych k h =0.05%, wyznaczyć SINAD. Układy wieloszybkościowe. Zmiana szybkości próbkowania sygnałów. 2. Interpolacja sygnału, podać przykład dla R=3. 3. Decymacja sygnału, podać przykład dla R=3. 4. Układy kształtowania szumów kwantowania. 5. Porównać interpolator jednostopniowy i kaskadowy. 6. Opisać zastosowanie filtrów FIR w interpolatorach sygnałów. 7. Naszkicować schemat blokowy interpolatora dla R=2 sygnału o paśmie (0 2) khz, przedstawić przebiegi czasowe i widmowe całego procesu, przyjąć wartość szybkości próbkowania sygnału f s =36 Hz. Na wykresach widma zastosować częstotliwości bezwzględne. 8. Naszkicować schemat blokowy kaskadowego interpolatora dla R=6 sygnału o paśmie (0 0) khz, przedstawić przebiegi czasowe i widmowe całego procesu, przyjąć wartość szybkości próbkowania sygnału f s =30 khz. 9. Naszkicować schemat blokowy decymatora dla R=2 sygnału o paśmie (0 ) Hz, przedstawić przebiegi czasowe i widmowe całego procesu, przyjąć wartość szybkości próbkowania sygnału f s =3 Hz. 0. Naszkicować schemat blokowy kaskadowego decymatora dla R=6 sygnału o paśmie (0 00) Hz, przedstawić przebiegi czasowe i widmowe całego procesu, przyjąć wartość szybkości próbkowania sygnału f s =400 Hz.. Naszkicować schemat blokowy decymatora dla R=3 sygnału o paśmie 0 50 Hz, przedstawić przebiegi czasowe i widmowe całego procesu, przyjąć wartość szybkości próbkowania sygnału f s =200 Hz. 2. Zasady doboru parametrów filtrów decymatora dla wersji jednostopniowej i kaskadowej. 3. Zasady doboru parametrów filtrów interpolatora dla wersji jednostopniowej i kaskadowej. 4. Naszkicować schemat blokowy interpolatora dla R=4 sygnału o paśmie 0 khz, przedstawić przebiegi czasowe i widmowe całego procesu, przyjąć wartość szybkości próbkowania sygnału f s =3 khz. 5. Wyznaczyć związek pomiędzy ω i z oraz pomiędzy 2ω i z. 6. Stosując przekształcenie biliniowe wyznaczyć wartość zmiennej z dla s=-. 7. Uzupełnić tabelkę Płaszczyzna z z z /M z M -z Płaszczyzna ω 7. Uzupełnić tabelkę Płaszczyzna z Płaszczyzna ω e j(ω+π) e jω e jω/2 e j2ω 8. Korzystając z przekształcenia biliniowego uzupełnić tabelkę, przyjąć T s = Płaszczyzna s Płaszczyzna z 9. Naszkicować schemat blokowy interpolatora dla R=5 sygnału o paśmie (0 0)Hz, przedstawić przebiegi czasowe i widmowe całego procesu. 20. Dla sygnału o mocy P i energii E, wyznaczyć energię i moc sygnału po procesie interpolacji o współczynniku R metodą dodawania zer. 2. Dany jest dyskretny sygnał sinusoidalny o częstotliwości f = 2 khz o częstotliwości próbkowania f = 0 khz. Sygnał poddano procesowi interpolacji metodą dodawania próbek o zerowej wartości. Pokazać widmo sygnału: przed interpolacją, po zagęszczeniu próbek i po filtracji dolnoprzepustowej. 22. Dany jest dyskretny sygnał sinusoidalny o częstotliwości f = khz o częstotliwości próbkowania f s = 20 khz. Sygnał poddano procesowi decymacji dla M=5. Pokazać widmo sygnału: przed decymacja, po filtracji dolnoprzepustowej i po decymacji. 23. Dany jest dyskretny sygnał sinusoidalny o częstotliwości f = 2 khz o częstotliwości próbkowania f s = 0 khz. Sygnał poddano procesowi interpolacji dla R=4 metodą dodawania próbek o zerowej wartości. Pokazać widmo sygnału: przed interpolacją, po zagęszczeniu próbek i po filtracji dolnoprzepustowej. 24. Filtry 25. Narysować schemat blokowy układu cyfrowego obliczającego średnią bieżącą dla 0 próbek. 26. Dane są dwa sygnały dyskretne h = [ ], wej = [ ], wyznaczyć ich splot. 27. Dany jest filtr medianowy o rozmiarze k=5, wyznaczyć odpowiedź filtru dla sygnału x=[ ]. 28. Dla danego obwodu RC, wyznaczyć czas od momentu podania skoku jednostkowego po upływie, którego napięcie na wyjściu osiągnie wejściowe z dokładnością % (przyjąć zerowe warunki początkowe).

5 Przykładowe pytania 5/ 29. Ile procent napięcia wejściowego będzie na wyjściu po podaniu skoku jednostkowego na układ RC (RL) po czasie t=τ. Dla zerowych warunków początkowych. 30. Uzasadnić -3dB. 3.. Wyznaczyć zera i bieguny układu ciągłego H () s = 2 2s + s 32. Przekształcenie biliniowe, przekształcenie z płszyczyzny s do z. 33. Metody transformacji układów ciągłych w dyskretne. 34. Filtry cyfrowe FIR. 35. Filtry cyfrowe IIR. 36. Filtry z przełączanymi kondensatorami. 37. Różnica pomiędzy filtrem analogowym a cyfrowym. 38. Narysuj schemat filtru górnoprzepustowego RC i wykreśl jego charakterystyki częstotliwościowe. 39. Narysuj schemat filtru dolnoprzepustowego RC i wykreśl jego charakterystyki częstotliwościowe. 40. Narysuj schemat filtru górnoprzepustowego RC i wykreśl jego odpowiedź na skok jednostkowy. 4. Narysuj schemat filtru dolnoprzepustowego RC i wykreśl jego odpowiedź na skok jednostkowy. 42. Określić pojęcie filtru. 43. Porównać filtry typu: Buterwortha, Bessela, Czebyszewa, Cauera. 44. Filtry pasywne RC i RLC. 45. Przedstawić charakterystyki częstotliwościowe filtrów: górnoprzepustowego i środkowoprzepustowego. 46. Przedstawić charakterystyki częstotliwościowe filtrów: dolnoprzepustowego i środkowozaporowego. 47. Połączenie kaskadowe filtrów. 48. Określ podstawowe parametry filtrów na przykładzie filtru dolnoprzepustowego, schemat tolerancji. 49. Porównać filtr cyfrowy i analogowy. 50. Określ pojęcie filtru. 5. Opisać metodę projektowania filtrów LC opartą na podstawie znormalizowanych prototypów (dla ω= R=). 52. Przedstawić charakterystyki częstotliwościowe filtrów: górnoprzepustowego i środkowoprzepustowego. () 53. Porównać filtry typu: Buterwortha, Bessela, Czebyszewa, Cauera. () 54. Dokonać konwersji analogowego filtru górnoprzepustowego RC pierwszego rzędu o stałej czasowej τ=ms dla szybkości próbkowania f p =0kHz, do wersji cyfrowej za pomocą przekształcenia biliniowego. Narysować schemat blokowy układu cyfrowego. (3) 55. Dokonać konwersji analogowego filtru górnoprzepustowego RL pierwszego rzędu o stałej czasowej τ=ms dla szybkości próbkowania f p =khz, do wersji cyfrowej za pomocą przekształcenia biliniowego. Narysować schemat blokowy układu cyfrowego. (3) 56. Dokonać konwersji analogowego filtru dolnoprzepustowego RL pierwszego rzędu o stałej czasowej τ=ms dla szybkości próbkowania f p =khz, do wersji cyfrowej za pomocą transformacji dopasowanej. Narysować schemat blokowy układu cyfrowego. (3) 57. Dokonać konwersji analogowego filtru dolnoprzepustowego RC pierwszego rzędu o stałej czasowej τ=s dla szybkości próbkowania f p =00Hz, do wersji cyfrowej za pomocą metody niezmienność odpowiedzi impulsowej. (3) 58. Dany jest filtr referencyjny filtr LC drugiego rzędu typu Butterwortha o wartości elementów: R =R 2 =Ω, C =.44, L =.44, zaprojektować na jego bazie filtr górnoprzepustowy dla f=khz. (3) 59. Dokonać konwersji danego analogowego filtru górnoprzepustowego LC dla szybkości próbkowania f p =0 khz, do wersji cyfrowej za pomocą przekształcenia biliniowego, określić błąd transformacji częstotliwości. (3) 60. Dany jest filtr referencyjny filtr LC drugiego rzędu typu Butterwortha o wartości elementów R =R 2 =Ω, C =.44, L =.44, zaprojektować na jego bazie filtr pasmowoprzepustowy dla f=(.5) khz. (3) 6. Dokonać konwersji danego analogowego filtru pasmowoprzepustowego LC dla szybkości próbkowania f p =0 khz, do wersji cyfrowej za pomocą przekształcenia biliniowego, określić błąd transformacji częstotliwości. (3) 62. Dany jest dolnoprzepustowy filtr LC o danych: f g, R, R 2, L, C, utworzyć na jego podstawie filtr górnoprzepustowy dla f g, R, R 2. Narysować schemat filtru. () R L AC C R Narysować schemat blokowy układu cyfrowego obliczającego średnią bieżącą dla 0 próbek. 64. Przedstawić schemat blokowy układu o transmitancji 3 + 4z + z H ( z) =, w dwóch wersjach. (2) z + 2z 65. Narysować schemat blokowy układu o transmitancji w dwóch wersjach (2) H z = z + 0.z + 0.2z + 0.z 0.2z + 0.3z ( ) 6

6 Przykładowe pytania 6/ 66. Wyznaczyć związek pomiędzy czasem narastania a częstotliwością graniczną dla filtru dolnoprzepustowego RC pierwszego rzędu. 67. Wyznaczyć związek pomiędzy czasem narastania a częstotliwością graniczną dla filtru dolnoprzepustowego RC pierwszego rzędu. (2) 68. Narysować schemat blokowy układu cyfrowego obliczającego średnią bieżącą dla 0 próbek. () 69. Dokonać konwersji analogowego filtru dolnoprzepustowego RL dla szybkości próbkowania f s =0kHz, do wersji cyfrowej za pomocą transformacji impulsowo-invariantnej, na filtr cyfrowy o częstotliwości pasma przepustowego f p =khz dla -3dB. (2) 70. Przedstawić schemat blokowy układu o transmitancji 3 + 4z + z H ( z) =. () 2z 7. Narysować odpowiedź na skok jednostkowy układu obliczającego średnią bieżącą z 5 próbek, przyjąć długość sygnału wejściowego równa jest 0 próbek. () 72. Zaprojektować filtr FIR za pomocą okna Hamminga o danych N=8, f s =, f p =0. i wykreślić jego odpowiedź na impuls jednostkowy. (2) 73. Dokonać konwersji analogowego filtru górnoprzepustowego RL pierwszego rzędu o stałej czasowej τ=5ms dla szybkości próbkowania f s =khz, do wersji cyfrowej za pomocą transformacji dopasowanej. Narysować schemat blokowy układu cyfrowego. (2) 74. Wyznaczyć odpowiedź na impuls jednostkowy filtru jak na rysunku dla b 0, b 2 =0.5 oraz a =0.5 dla pierwszych 7 próbek, wyznaczyć transmitancję układu, czy układ jest stabilny? 75. Dany jest referencyjny filtr dolnoprzepustowy (ω= i R=Ω) RLC typu Butterwortha o danych jak na rysunku utworzyć na jego podstawie filtr górnoprzepustowy dla f g =00Hz, R =50Ω, R 2 =50Ω. () 0 RB 20B L'B 30B 2H V_WEJ V C'B F C'2B F R2B 76. Wyznaczyć równanie różnicowe i transmitancję opisujące poniższy układ z -2 a 0 x z -2 a 2 x z -2 X(z) Y(z) 77. Wyznaczyć odpowiedź na impuls jednostkowy filtru jak na rysunku dla b 0, b =0.5 oraz a =0.5 dla pierwszych 7 próbek 78. Wyznaczyć położenie zer i biegunów dla układu o transmitancji 3 + 4z + z H ( z) = 2z 79. Wyznaczyć transmitancję układu

7 Przykładowe pytania 7/ 80. Wyznaczyć transmitancję układu 8. Opisać badanie charakterystyki częstotliwościowej układu za pomocą impulsu jednostkowego. 82. Opisać badanie charakterystyki częstotliwościowej układu za pomocą sygnału MLS. 83. Opisać badanie charakterystyki częstotliwościowej metodą z sygnałami sinusoidalnymi. 84. Wyznaczyć odpowiedź na impuls jednostkowy układu cyfrowego o transmitancji H ( z) =, czy układ jest z stabilny? 85. Przekształcić analogowy układ o transmitancji H () s = za pomocą przekształcenia biliniowego, f s =00 Hz. s 86. Przekształcić analogowy układ o transmitancji H () s = za pomocą przekształcenia biliniowego, f s = khz. 3s Narysować schemat blokowy układu cyfrowego. Wyznaczyć odpowiedź na impuls jednostkowy układu cyfrowego dla pierwszych 7 próbek. Czy układy analogowy i cyfrowy są stabilne? 87. Dany jest sygnał cyfrowy o złożony z dwóch składowych x(t)= 3sin(2π50nT)+ 0.5sin(2π200nT), określić sygnał jaki uzyska się po przejściu x(t) przez filtr dolnoprzepustowy o parametrach f p = 00 Hz, δ p =0 db, f s = 00 Hz, δ s =40 db. 88. Wyznaczyć dla filtru jak na rysunku: równanie różnicowe, transmitancję H(z), odpowiedź na impuls jednostkowy dla b=0.25 oraz a =0.25 dla pierwszych 7 próbek. Jaki jest rząd filtru? 86. Dany jest sygnał cyfrowy o złożony z trzech składowych x(t)= 5 sin(2π50nt)+.5 sin(2π250nt) sin(2π500nt), określić sygnał jaki uzyska się po przejściu x(nt) przez filtr środkowozaporowy o parametrach f p = 00 Hz, δ p =0 db, f s = 50 Hz, δ s =-40 db, f s2 = 300 Hz, f p2 = 450 Hz, δ p =0 db, szybkość próbkowania sygnału wynosi 600 Hz. Modulacje. Przedstawić wykres czasowy i widmo sygnału zmodulowanego amplitudowo. 2. Modulator delta-sigma. 3. Modulacja szerokości impulsu PWM. 4. Narysować przebieg widma sygnału zmodulowanego amplitudowo o parametrach: sygnał nośnej (sygnał modulowany) f c =00 khz A c =0 V, sygnał modulujący A m =2 V f m = khz. 5. Narysować schemat blokowy odbiornika superheterodynowego. Wyznaczyć częstotliwość heterodyny dla odbiornika FM o częstotliwości pośredniej 0.7MHz i dla sygnału wejściowego f=00 MHz. 6. Moce w modulacji AM. 7. Modulacja SSB. 8. Jakie typy modulacji są stosowane do przesyłania sygnału telewizyjnego (dźwięku i wizji) w Polsce? 9. Na czym polega odbiór sygnałów lustrzanych w odbiorniku superheterodynowym? 0. Opisać detektor AM.

8 Przykładowe pytania 8/. Porównać modulację AM i FM. 2. Porównać symetryczną i asymetryczną linię przesyłową. 3. Typy światłowodów. 4. Radiolinie? 5. Narysować schemat blokowy odbiornika superheterodynowego. Wyznaczyć częstotliwość heterodyny dla odbiornika AM o częstotliwości pośredniej 465kHz i dla sygnału wejściowego f=3 MHz. 6. Wyjaśnić, znaczenie terminów: modulacja amplitudy" i modulacja kąta". Jaka jest podstawowa różnica między tymi rodzajami modulacji? 7. Narysować przebieg AM o amplitudzie fali nośnej 4 V i głębokości modulacji 0, Sygnał AM ma głębokość modulacji 20%. Naszkicować przebieg modulowany, ilustrujący powstające zniekształcenia. Wyjaśnić co się stanie, gdy taki sygnał AM zostanie podany na wejście detektora diodowego. 6 π 9. Fala AM jest opisana wyrażeniem: g ( t) = 0( cos( 6280t) ) sin 6π0 t 6 Wyznaczyć: a) głębokość modulacji; b) częstotliwość modulującą; c) okres fali nośnej; d) szczytowe napięcie chwilowe; e) szerokość pasma sygnału zmodulowanego. 20. Obwiednia pełnej fali AM ma maksimum o wartości 4,5 V i minimum o wartości 2,3 V. Wyznaczyć głębokość modulacji Fala AM jest opisana wyrażeniem: g( t) = 24( 0.5cos( 340t) ) sin( 6π0 t) Sygnał ten zostaje podany na wzmacniacz o oporze wejściowym 600 Ω. Wyznaczyć traconą moc. 22. Całkowita moc nadawana sygnału AM wynosi 0 kw. Wyznaczyć moce wstęg bocznych i fali nośnej przy głębokości modulacji 25%. 23. Fala nośna o częstotliwości 6 MHz została zmodulowana w amplitudzie przez sygnał o paśmie od 300 do 3400 Hz. Naszkicować widmo tego sygnału zmodulowanego. 24. Wyjaśnić co się dzieje z mocą fali nośnej w odbiorniku przy demodulacji sygnału AM. 25. Porównać systemy AM, DSBSC, SSB i FM pod względem szerokości pasma i stosunku SINAD. 26. Narysować przebieg widma sygnału zmodulowanego amplitudowo o parametrach: sygnał nośnej (sygnał modulowany) f c =60 khz A c =3.0 V, sinusoidalny sygnał modulujący A m =0.3 V f m =3 khz. Wyznaczyć wartość współczynnika modulacji. Wyznaczyć moce poszczególnych składowych sygnału zmodulowanego i moc sygnału zmodulowanego dla R = Ω. Układy sterowania i pomiaru. Zaprojektować system cyfrowego pomiaru mocy z optyczną izolacją galwaniczną dla układu jednofazowego. Narysować schemat blokowy takiego systemu. 2. Zaprojektować system cyfrowego pomiaru napięć poszczególnych ogniw baterii kondensatorów złożonej z 24 ogniw połączonych szeregowego. Narysować schemat blokowy takiego systemu. 3. Wyznaczyć wartość prądu płynącego przez kondensator C CM o wartości pojemności 3 pf dla szybkości zmian napięcia wspólnego V CM równej 0000V/µs. 4. Omówić metody i układy pomiaru prądu z izolacją galwaniczną w układach energoelektronicznych. 5. Omówić metody i układy sterowania tranzystorami mocy w układach energoelektronicznych.

f = 2 śr MODULACJE

f = 2 śr MODULACJE 5. MODULACJE 5.1. Wstęp Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej. Przyczyny stosowania modulacji: 1. Umożliwienie wydajnego wypromieniowania

Bardziej szczegółowo

Imię.. Nazwisko Nr Indeksu...

Imię.. Nazwisko Nr Indeksu... (V) (V) (V) (V) Układy elektroniczne 2 Zestaw pytań przykładowych Łódź 213 1) Podaj różnicę pomiędzy szumem a zniekształceniem. 2) Podaj różnicę pomiędzy szumem a zakłóceniem. 3) Dlaczego sprawność wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa MODULACJA W16 SMK 2005-05-30 Jest operacja mnożenia. Jest procesem nakładania informacji w postaci sygnału informacyjnego m.(t) na inny przebieg o wyższej częstotliwości, nazywany falą nośną. Przyczyna

Bardziej szczegółowo

A-2. Filtry bierne. wersja

A-2. Filtry bierne. wersja wersja 04 2014 1. Zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zrozumienie propagacji sygnałów zmiennych w czasie przez układy filtracji oparte na elementach rezystancyjno-pojemnościowych. Wyznaczenie doświadczalne

Bardziej szczegółowo

b n y k n T s Filtr cyfrowy opisuje się również za pomocą splotu dyskretnego przedstawionego poniżej:

b n y k n T s Filtr cyfrowy opisuje się również za pomocą splotu dyskretnego przedstawionego poniżej: 1. FILTRY CYFROWE 1.1 DEFIICJA FILTRU W sytuacji, kiedy chcemy przekształcić dany sygnał, w inny sygnał niezawierający pewnych składowych np.: szumów mówi się wtedy o filtracji sygnału. Ogólnie Filtracją

Bardziej szczegółowo

Imię.. Nazwisko Nr Indeksu...

Imię.. Nazwisko Nr Indeksu... 1) Podaj różnicę pomiędzy szumem a zniekształceniem. 2) Podaj różnicę pomiędzy szumem a zakłóceniem. 3) Dlaczego sprawność wzmacniacza mocy jest istotna? 4) Podaj warunki jakie musi spełniać wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 2 Filtry analogowe układy całkujące i różniczkujące Wersja opracowania

Bardziej szczegółowo

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa.

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa. MODULACJE ANALOGOWE 1. Wstęp Do przesyłania sygnału drogą radiową stosuje się modulację. Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów

Przetwarzanie sygnałów Przetwarzanie sygnałów Ćwiczenie 5 Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI) Spis treści 1 Wprowadzenie 1 1.1 Filtry jednobiegunowe....................... 1 1.2 Filtry wąskopasmowe........................

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy . el ćwiczenia. Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy elem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości filtrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów filtru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST - ITwE Semestr zimowy Wykład nr 12 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

8. Realizacja projektowanie i pomiary filtrów IIR

8. Realizacja projektowanie i pomiary filtrów IIR 53 8. Realizacja projektowanie i pomiary filtrów IIR Cele ćwiczenia Realizacja na zestawie TMX320C5515 ezdsp prostych liniowych filtrów cyfrowych. Pomiary charakterystyk amplitudowych zrealizowanych filtrów

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych

Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych Ćwiczenie Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra dolnoprzepustowego (DP) rzędu i jego parametrami.. Analiza widma sygnału prostokątnego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ELEKTRONIKI TEMATY ZALICZENIOWE

PODSTAWY ELEKTRONIKI TEMATY ZALICZENIOWE PODSTAWY ELEKTRONIKI TEMATY ZALICZENIOWE 1. Wyznaczanie charakterystyk statycznych diody półprzewodnikowej a) Jakie napięcie pokaże woltomierz, jeśli wiadomo, że Uzas = 11V, R = 1,1kΩ a napięcie Zenera

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY 1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

5 Filtry drugiego rzędu

5 Filtry drugiego rzędu 5 Filtry drugiego rzędu Cel ćwiczenia 1. Zrozumienie zasady działania i charakterystyk filtrów. 2. Poznanie zalet filtrów aktywnych. 3. Zastosowanie filtrów drugiego rzędu z układem całkującym Podstawy

Bardziej szczegółowo

Transformata Laplace a to przekształcenie całkowe funkcji f(t) opisane następującym wzorem:

Transformata Laplace a to przekształcenie całkowe funkcji f(t) opisane następującym wzorem: PPS 2 kartkówka 1 RÓWNANIE RÓŻNICOWE Jest to dyskretny odpowiednik równania różniczkowego. Równania różnicowe to pewne związki rekurencyjne określające w sposób niebezpośredni wartość danego wyrazu ciągu.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Filtry. Przemysław Barański. 7 października 2012

Filtry. Przemysław Barański. 7 października 2012 Filtry Przemysław Barański 7 października 202 2 Laboratorium Elektronika - dr inż. Przemysław Barański Wymagania. Sprawozdanie powinno zawierać stronę tytułową: nazwa przedmiotu, data, imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE

PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE LABORATORIM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Nazwisko i imię Data wykonania. ćwiczenia. Prowadzący ćwiczenie Podpis Ocena sprawozdania

Bardziej szczegółowo

x(n) x(n-1) x(n-2) D x(n-n+1) h N-1

x(n) x(n-1) x(n-2) D x(n-n+1) h N-1 Laboratorium Układy dyskretne LTI projektowanie filtrów typu FIR Z1. apisać funkcję y = filtruj(x, h), która wyznacza sygnał y będący wynikiem filtracji sygnału x przez filtr FIR o odpowiedzi impulsowej

Bardziej szczegółowo

TERAZ O SYGNAŁACH. Przebieg i widmo Zniekształcenia sygnałów okresowych Miary sygnałów Zasady cyfryzacji sygnałów analogowych

TERAZ O SYGNAŁACH. Przebieg i widmo Zniekształcenia sygnałów okresowych Miary sygnałów Zasady cyfryzacji sygnałów analogowych TERAZ O SYGNAŁACH Przebieg i widmo Zniekształcenia sygnałów okresowych Miary sygnałów Zasady cyfryzacji sygnałów analogowych Sygnał sinusoidalny Sygnał sinusoidalny (także cosinusoidalny) należy do podstawowych

Bardziej szczegółowo

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa.

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa. EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2009/2010 Zadania dla grupy elektroniczno-telekomunikacyjnej na zawody I. stopnia 1 Na rysunku przedstawiony jest schemat

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu 1 ĆWICZENIE 7. CEL ĆWICZENIA. Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu Celem ćwiczenia jest poznanie własności dynamicznych przetworników pierwszego rzędu w dziedzinie czasu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości 06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające 1. Jakie są wymagania stawiane wzmacniaczom p.cz.? 2. Jaka jest szerokość pasma sygnału AM i FM? 3. Ile wynosi częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Demodulator FM. o~ ~ I I I I I~ V

Demodulator FM. o~ ~ I I I I I~ V Zadaniem demodulatora FM jest wytworzenie sygnału wyjściowego, który będzie proporcjonalny do chwilowej wartości częstotliwości sygnału zmodulowanego częstotliwościowo. Na rysunku 12.13b przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Projekt z Układów Elektronicznych 1

Projekt z Układów Elektronicznych 1 Projekt z Układów Elektronicznych 1 Lista zadań nr 4 (liniowe zastosowanie wzmacniaczy operacyjnych) Zadanie 1 W układzie wzmacniacza z rys.1a (wzmacniacz odwracający) zakładając idealne parametry WO a)

Bardziej szczegółowo

Przebieg sygnału w czasie Y(fL

Przebieg sygnału w czasie Y(fL 12.3. y y to układy elektroniczne, które przetwarzają energię źródła przebiegu stałego na energię przebiegu zmiennego wyjściowego (impulsowego lub okresowego). W zależności od kształtu wytwarzanego przebiegu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 11. Projektowanie sekcji bikwadratowej filtrów aktywnych

Ćwiczenie nr 11. Projektowanie sekcji bikwadratowej filtrów aktywnych Ćwiczenie nr 11 Projektowanie sekcji bikwadratowej filtrów aktywnych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi filtrami elektrycznymi o charakterystyce dolno-, środkowo- i górnoprzepustowej,

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW

SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW ZASADY ZALICZENIA I TEMATY PROJEKTÓW Rok akademicki 2015 / 2016 Spośród zaproponowanych poniżej tematów projektowych należy wybrać jeden i zrealizować go korzystając albo

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy: POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 2 Temat: Projektowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Podstawy modulacji częstotliwości Dioda pojemnościowa (waraktor)

14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Podstawy modulacji częstotliwości Dioda pojemnościowa (waraktor) 14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ Poznanie zasady działania i charakterystyk diody waraktorowej. Zrozumienie zasady działania oscylatora sterowanego napięciem. Poznanie budowy modulatora częstotliwości z oscylatorem

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

, , ,

, , , Filtry scalone czasu ciągłego laboratorium Organizacja laboratorium W czasie laboratorium należy wykonać 5 ćwiczeń symulacyjnych z użyciem symulatora PSPICE a wyniki symulacji należy przesłać prowadzącemu

Bardziej szczegółowo

Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe.

Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Komputerowe wspomaganie eksperymentu Zjawisko aliasingu.. Przecieki widma - okna czasowe. dr inż. Roland PAWLICZEK Zjawisko aliasingu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 4. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) 1. Filtracja cyfrowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory Układy elektroniczne II Modulatory i detektory Jerzy Witkowski Modulacja Przekształcenie sygnału informacyjnego do postaci dogodnej do transmisji w kanale telekomunikacyjnym Polega na zmianie, któregoś

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI)

Ćwiczenie 4. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 4. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) 1. Filtracja cyfrowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

CYFROWE PRZTWARZANIE SYGNAŁÓW (Zastosowanie transformacji Fouriera)

CYFROWE PRZTWARZANIE SYGNAŁÓW (Zastosowanie transformacji Fouriera) I. Wprowadzenie do ćwiczenia CYFROWE PRZTWARZANIE SYGNAŁÓW (Zastosowanie transformacji Fouriera) Ogólnie termin przetwarzanie sygnałów odnosi się do nauki analizowania zmiennych w czasie procesów fizycznych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Charakterystyki częstotliwościowe..........................

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 4 Temat: Modulacje analogowe

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone. Filtry aktywne w oparciu o wzmacniacze operacyjne

Liniowe układy scalone. Filtry aktywne w oparciu o wzmacniacze operacyjne Liniowe układy scalone Filtry aktywne w oparciu o wzmacniacze operacyjne Wiadomości ogólne (1) Zadanie filtrów aktywnych przepuszczanie sygnałów znajdujących się w pewnym zakresie częstotliwości pasmo

Bardziej szczegółowo

MODULACJE IMPULSOWE. TSIM W10: Modulacje impulsowe 1/22

MODULACJE IMPULSOWE. TSIM W10: Modulacje impulsowe 1/22 MODULACJE IMPULSOWE TSIM W10: Modulacje impulsowe 1/22 Fala nośna: Modulacja PAM Pulse Amplitude Modulation Sygnał PAM i jego widmo: y PAM (t) = n= x(nt s ) Y PAM (ω) = τ T s Sa(ωτ/2)e j(ωτ/2) ( ) t τ/2

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Jacek Rezmer -1-

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Jacek Rezmer -1- Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Jacek Rezmer -1- Filtry cyfrowe cz. Zastosowanie funkcji okien do projektowania filtrów SOI Nierównomierności charakterystyki amplitudowej filtru cyfrowego typu SOI można

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE LABORATORIUM SYGNAŁÓW, SYSTEMÓW I MODULACJI. Filtracja cyfrowa. v.1.0

STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE LABORATORIUM SYGNAŁÓW, SYSTEMÓW I MODULACJI. Filtracja cyfrowa. v.1.0 Politechnika Warszawska Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji SUDIA MAGISERSKIE DZIENNE LABORAORIUM SYGNAŁÓW, SYSEMÓW I MODULACJI Filtracja cyfrowa v.1. Opracowanie: dr inż. Wojciech Kazubski,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D Zadanie 7. Zaprojektować przekształtnik DC-DC obniżający napięcie tak, aby mógł on zasilić odbiornik o charakterze rezystancyjnym R =,5 i mocy P = 10 W. Napięcie zasilające = 10 V. Częstotliwość przełączania

Bardziej szczegółowo

XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Zestaw pytań finałowych numer : 1 1. Wzmacniacz prądu stałego: własności, podstawowe rozwiązania układowe 2. Cyfrowy układ sekwencyjny - schemat blokowy, sygnały wejściowe i wyjściowe, zasady syntezy 3.

Bardziej szczegółowo

Filtracja. Krzysztof Patan

Filtracja. Krzysztof Patan Filtracja Krzysztof Patan Wprowadzenie Działanie systemu polega na przetwarzaniu sygnału wejściowego x(t) na sygnał wyjściowy y(t) Równoważnie, system przetwarza widmo sygnału wejściowego X(jω) na widmo

Bardziej szczegółowo

2. Próbkowanie Sygnały okresowe (16). Trygonometryczny szereg Fouriera (17). Częstotliwość Nyquista (20).

2. Próbkowanie Sygnały okresowe (16). Trygonometryczny szereg Fouriera (17). Częstotliwość Nyquista (20). SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I SYGNAŁY CYFROWE 9 1. Pojęcia wstępne Wiadomości, informacje, dane, sygnały (9). Sygnał jako nośnik informacji (11). Sygnał jako funkcja (12). Sygnał analogowy (13). Sygnał cyfrowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część IV Czwórniki Linia długa Janusz Brzychczyk IF UJ Czwórniki Czwórnik (dwuwrotnik) posiada cztery zaciski elektryczne. Dwa z tych zacisków uważamy za wejście czwórnika, a pozostałe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne Laboratorium Podstaw Elektroniki Instytutu Fizyki PŁ 1 Ćwiczenie F3 Filtry aktywne Przed zapoznaniem się z instrukcją i przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia naleŝy opanować następujący materiał teoretyczny:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcje przetwornika C/A

Podstawowe funkcje przetwornika C/A ELEKTRONIKA CYFROWA PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE I ANALOGOWO-CYFROWE Literatura: 1. Rudy van de Plassche: Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKŁ 1997 2. Marian Łakomy, Jan Zabrodzki:

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacz operacyjny ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 3 Wzmacniacz operacyjny Grupa 6 Aleksandra Gierut CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniaczy operacyjnych do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:

Bardziej szczegółowo

WOLTOMIERZ CYFROWY. Metoda czasowa prosta. gdzie: stała całkowania integratora. stąd: Ponieważ z. int

WOLTOMIERZ CYFROWY. Metoda czasowa prosta. gdzie: stała całkowania integratora. stąd: Ponieważ z. int WOLOMIEZ CYFOWY Metoda czasowa prosta int o t gdzie: stała całkowania integratora o we stąd: o we Ponieważ z f z więc N w f z f z a stąd: N f o z we Wpływ zakłóceń na pracę woltomierza cyfrowego realizującego

Bardziej szczegółowo

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM)

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 1 BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2010 Cel ćwiczenia Pomiar

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC. I. Zamodelować jednofazowy szeregowy układ RLC (rys.1a)

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYGNAŁÓ W JEDNÓWYMIARÓWYCH

ANALIZA SYGNAŁÓ W JEDNÓWYMIARÓWYCH ANALIZA SYGNAŁÓ W JEDNÓWYMIARÓWYCH Generowanie podstawowych przebiegów okresowych sawtooth() przebieg trójkątny (wierzhołki +/-1, okres 2 ) square() przebieg kwadratowy (okres 2 ) gauspuls()przebieg sinusoidalny

Bardziej szczegółowo

Architektura przetworników A/C. Adam Drózd

Architektura przetworników A/C. Adam Drózd Architektura przetworników A/C Adam Drózd Rozdział 1 Architektura przetworników A/C Rozwój techniki cyfrowej spowodował opacownie wielu zasad działania i praktycznych rozwiązań przetworników analogowo

Bardziej szczegółowo

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) Jacek Grela, Radosław Strzałka 17 maja 9 1 Wstęp Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i definicje, których używaliśmy w obliczeniach: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wzmacniacz odwracający

Rys. 1. Wzmacniacz odwracający Ćwiczenie. 1. Zniekształcenia liniowe 1. W programie Altium Designer utwórz schemat z rys.1. Rys. 1. Wzmacniacz odwracający 2. Za pomocą symulacji wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów

Przetwarzanie sygnałów Przetwarzanie sygnałów Ćwiczenie 3 Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) Spis treści 1 Filtracja cyfrowa podstawowe wiadomości 1 1.1 Właściwości filtru w dziedzinie czasu............... 1 1.2

Bardziej szczegółowo

Podstawy Przetwarzania Sygnałów

Podstawy Przetwarzania Sygnałów Adam Szulc 188250 grupa: pon TN 17:05 Podstawy Przetwarzania Sygnałów Sprawozdanie 6: Filtracja sygnałów. Filtry FIT o skończonej odpowiedzi impulsowej. 1. Cel ćwiczenia. 1) Przeprowadzenie filtracji trzech

Bardziej szczegółowo

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów z układem A741. Analiza charakterystyk i podstawowych obwodów z układem LM555. Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Pomiar parametrów sygnałów sieci elektroenergetycznej dr inż.

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.12 Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni 1. Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Ćwiczenie to

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 7. Filtry

Ćwiczenie - 7. Filtry LABOATOIUM ELEKTONIKI Ćwiczenie - 7 Filtry Spis treści 1 el ćwiczenia 1 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Transmitancja filtru dolnoprzepustowego drugiego rzędu............. 2 2.2 Aktywny filtr dolnoprzepustowy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Elektroniczne przyrządy i techniki pomiarowe POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Grupa Nr

Bardziej szczegółowo

Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW

Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW SYMULACJA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU SPICE Opracował dr inż. Michał Szermer Łódź, dn. 03.01.2017 r. ~ 2 ~ Spis treści Spis treści 3

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

12.8. Zasada transmisji telewizyjnej

12.8. Zasada transmisji telewizyjnej 12.8. Zasada transmisji telewizyjnej Transmisja obrazu wraz z towarzyszącym mu dźwiękiem jest realizowana przez zespół urządzeń stanowiących tor nadawczy i odbiorczy, przedstawiony w sposób schematyczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28 Spis treści CZE ŚĆ ANALOGOWA 1. Wstęp do układów elektronicznych............................. 10 1.1. Filtr dolnoprzepustowy RC.............................. 13 1.2. Filtr górnoprzepustowy RC..............................

Bardziej szczegółowo

KWANTYZACJA. kwantyzacja

KWANTYZACJA. kwantyzacja KWATYZACJA Adam Głogowski kwantyzacja W tej części prezentacji zostanie omówiony problem kwantyzacji. Przedstawiony będzie takŝe przykład kwantowania sygnału, charakterystyka kwantyzera oraz podstawowe

Bardziej szczegółowo

4.2 Analiza fourierowska(f1)

4.2 Analiza fourierowska(f1) Analiza fourierowska(f1) 179 4. Analiza fourierowska(f1) Celem doświadczenia jest wyznaczenie współczynników szeregu Fouriera dla sygnałów okresowych. Zagadnienia do przygotowania: szereg Fouriera; sygnał

Bardziej szczegółowo

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) WSTĘP Układy z pętlą sprzężenia fazowego (ang. phase-locked loop, skrót PLL) tworzą dynamicznie rozwijającą się klasę układów, stosowanych głównie

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A Marcin Polkowski (251328) 15 marca 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Techniczny i matematyczny aspekt ćwiczenia 2 3 Pomiary - układ RC

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 4. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) 1. Filtracja cyfrowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kanał telekomunikacyjny

Kanał telekomunikacyjny TELEKOMUNIKACJA Dr inż. Małgorzata Langer Pokój 310 budynek B9 (Lodex) Malgorzata.langer@p.lodz.pl Informacje na stronie internetowej www.tele.p.lodz.pl Kanał telekomunikacyjny Kanał to szeregowe połączenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE FILTRÓW. Instytut Fizyki Akademia Pomorska w Słupsku

BADANIE FILTRÓW. Instytut Fizyki Akademia Pomorska w Słupsku BADANIE FILTRÓW Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami filtrów. Zagadnienia teoretyczne. Filtry częstotliwościowe Filtrem nazywamy układ o strukturze czwórnika, który przepuszcza

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się ze wzmacniaczem różnicowym, który

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Analiza częstotliwościowa

Temat ćwiczenia. Analiza częstotliwościowa POLIECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ RANSPORU emat ćwiczenia Analiza częstotliwościowa Analiza częstotliwościowa sygnałów. Wprowadzenie Analizę częstotliwościową stosuje się powszechnie w wielu dziedzinach techniki.

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM AKADEMIA MORSKA Katedra Telekomunikacji Morskiej ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH UKŁADÓW RLC. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne

Bardziej szczegółowo

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie.wzmacniacz operacyjny schemat. Charakterystyka wzmacniacza operacyjnego 3. Podstawowe właściwości wzmacniacza operacyjnego bardzo dużym wzmocnieniem napięciowym

Bardziej szczegółowo

10. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego

10. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego 102 10. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego Cele ćwiczenia Badanie właściwości pętli fazowej. Badanie układu Costasa do odtwarzania nośnej sygnału AM-SC. Badanie układu Costasa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie A2 : Filtry bierne

Ćwiczenie A2 : Filtry bierne Ćwiczenie A2 : Filtry bierne Jacek Grela, Radosław Strzałka 29 marca 29 1 Wstęp 1.1 Wzory Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i deinicje, których używaliśmy w obliczeniach: 1. Stała czasowa iltru RC

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM AKADEMIA MORSKA Katedra Telekomunikacji Morskiej ĆWICZENIE 7 BADANIE ODPOWIEDZI USTALONEJ NA OKRESOWY CIĄG IMPULSÓW 1. Cel ćwiczenia Obserwacja przebiegów wyjściowych

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo