Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD)

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD)"

Transkrypt

1 Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) Aplikacja Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) jest przeznaczona do wspomagania zarządzania teczkami klientów, przechowywanymi w postaci elektronicznej i papierowej oraz obsługi dokumentów zgromadzonych w tych teczkach w ramach obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Stypendiów oraz Pomocy Społecznej (w tym Pomoc Społeczna, Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza, Zespół Interdyscyplinarny oraz Karta Polaka ). 27 kwietnia 2018r.

2 W niniejszym dokumencie zostały szczegółowo opisane procedury postępowania przy instalacji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD), która wspomaga zarządzanie teczkami klientów przechowywanymi w postaci elektronicznej i papierowej, w Jednostkach z obszaru Zabezpieczenia Społecznego oraz obsługę dokumentów zgromadzonych w tych teczkach. Aplikacja ta może współpracować z dowolną liczbą systemów dziedzinowych (systemów źródłowych), zasilających Cyfrowe Repozytorium Dokumentów dokumentami klientów. Aplikację CRD można zainstalować w środowisku Windows na serwerze z systemami dziedzinowym, jak i na komputerze bez systemów dziedzinowych. Plik instalacyjny CRD_1.1.0.exe należy skopiować na dysk komputera, na którym będzie prowadzona instalacja, następnie uruchomić go. Niniejsza instrukcja opisuje trzy rodzaje instalacji aplikacji: Instalację na serwerze; Instalację na stacji roboczej klienckiej; Instalację na stacji roboczej klienckiej, z możliwością obsługi skanowania dokumentów. Przed przystąpieniem do instalacji aplikacji CRD należy zapoznać się z opisem wymagań sprzętowo - systemowych. Szczegółowy opis wymagań, z podziałem na rodzaj instalacji znajduje się w osobnym dokumencie Wymagania sprzętowo - systemowe dla CRD. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji CRD należy: - wykonać czynności związane z pierwszym uruchomieniem aplikacji. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Pierwsze uruchomienie i logowanie do aplikacji, - wprowadzić klucz licencyjny. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Licencje, - skonfigurować ustawienia komunikacji systemu dziedzinowego z aplikacją CRD Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Konfiguracja połączenia systemów źródłowych z aplikacją CRD. Instalacja na serwerze Niezbędnym wymogiem do poprawnego działania aplikacji jest: możliwość nawiązania połączenia sieciowego z serwera systemów źródłowych poprzez port TCP domyślnie port o numerze 8380; zainstalowana Java JDK 8 update 65 lub wyższa; zainstalowane oprogramowanie bazodanowe Firebird (zalecana wersja). Po uruchomieniu pliku instalacyjnego otworzy się okno "Instalacja oprogramowania", w którym prezentowane są kolejne kroki, umożliwiające instalację aplikacji. Po przeczytaniu zawartych w oknie informacji wybieramy przycisk Dalej >. 2

3 Wybieramy rodzaj instalacji. Jeżeli wykonujemy instalację na serwerze, zaznaczamy ( ) opcję Serwer, a następnie wybieramy przycisk Dalej >. Wskazujemy lokalizację uprzednio zainstalowanego serwera bazy danych Firebird oraz JDK 8 update 65. Jako domyślna lokalizacja serwera bazy danych Firebird sugerowana jest: C:\ProgramFiles\Firebird\Firebird_2_5. Jako domyślna lokalizacja Javy sugerowana jest: C:\ProgramFiles\\Java\ jdk1.8.0_65. W przypadku, gdy podpowiedziana lokalizacja nie jest właściwa, to za pomocą przycisku Zmień należy wskazać poprawną. Wybieramy przycisk Dalej >. Wskazujemy lokalizację na dysku, na którym ma być zainstalowana aplikacja. Aplikacja zostanie zainstalowana na wskazanym dysku w katalogu: SYG_CyfroweRepozytoriumDokumentow W przypadku, gdy podpowiedziana lokalizacja nie jest właściwa, to za pomocą przycisku Zmień wskazujemy poprawne miejsce instalacji aplikacji. Wybieramy przycisk Dalej >. 3

4 Następnie wprowadzamy własne hasło użytkownika SYSDBA serwera bazy danych Firebird i wybieramy przycisk Dalej>. Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wprowadzenie hasła innego niż domyślnie podpowiadanego "masterkey". Wybieramy rodzaj instalacji serwera JBoss. Wybranie opcji Zainstaluj serwer JBoss jako usługę uruchamianą przy starcie systemu operacyjnego spowoduje, że na liście usług systemowych zostanie dodana usługa JBossCRD uruchamiana automatycznie wraz ze startem systemu operacyjnego (JBoss będzie pracował w tle bez widocznej konsoli). Wybranie opcji Zainstaluj serwer JBoss jako aplikację uruchamianą przy starcie systemu operacyjnego spowoduje, że serwer będzie uruchamiany po zalogowaniu się do systemu operacyjnego na podstawie skrótu umieszczonego w Autostarcie (w trakcie pracy będzie widoczna konsola JBossa). Wybieramy przycisk Dalej >. W oknie "Instalacja oprogramowania" wyświetli się informacja o parametrach wykonywanej instalacji. Po przeczytaniu zawartych w oknie informacji wybieramy przycisk Dalej >. 4

5 Rozpocznie się proces instalacji plików. Po zakończeniu instalacji plików, jeśli w trakcie konfiguracji nie pojawią się żadne błędy, otworzy się okno, informujące o pomyślnym zainstalowaniu aplikacji. Po wybraniu przycisku Zakończ nastąpi zakończenie instalacji aplikacji. Jeżeli w trakcie instalacji nie pojawiły się żadne problemy ani komunikaty o błędach, możemy uznać, że instalacja aplikacji zakończyła się powodzeniem. Po zakończeniu instalacji musimy zrestartować komputer. Po zainstalowaniu aplikacji CRD możemy przystąpić do pracy w aplikacji. Instalacja na stacji roboczej klienckiej Niezbędnym wymogiem do poprawnego działania aplikacji na stacji klienckiej jest: możliwość nawiązania połączenia sieciowego z serwera systemów źródłowych poprzez port TCP domyślnie port o numerze 8380; zainstalowana Java JRE 8 update 65 lub wyższa. Uwaga! W przypadku instalacji aplikacji na stacji roboczej do skanowania dokumentów niezbędna jest wcześniejsza instalacja Java JRE 8 update 65 lub wyższa, w wersji 32-bitowej. 5

6 Po uruchomieniu pliku instalacyjnego otworzy się okno "Instalacja oprogramowania", w którym prezentowane są kolejne kroki, umożliwiające instalację aplikacji. Po przeczytaniu zawartych w oknie informacji wybieramy przycisk Dalej >. Wybieramy rodzaj instalacji. Jeżeli wykonujemy instalację na klienckiej stacji roboczej, zaznaczamy ( ) opcję Stacja robocza (Klient). Jeżeli wykonujemy instalację na klienckiej stacji roboczej z obsługą skanowania, zaznaczamy ( ) opcję Stacja robocza (Klient z obsługą skanowania), a następnie wybieramy przycisk Dalej >. Wprowadzamy dane serwera aplikacji, a następnie wybieramy przycisk Dalej >. 6

7 W oknie "Instalacja oprogramowania" wyświetli się informacja o parametrach wykonywanej instalacji. Po przeczytaniu zawartych w oknie informacji wybieramy przycisk Dalej >. Rozpocznie się proces instalacji plików. Po zakończeniu instalacji plików, jeśli w trakcie konfiguracji nie pojawią się żadne błędy, otworzy się okno, informujące o pomyślnym zainstalowaniu aplikacji. Po wybraniu przycisku Zakończ nastąpi zakończenie instalacji aplikacji. 7

8 Jeżeli w trakcie instalacji nie pojawiły się żadne problemy ani komunikaty o błędach, możemy uznać, że instalacja aplikacji zakończyła się powodzeniem. Po zakończeniu instalacji musimy zrestartować komputer. Po zainstalowaniu aplikacji CRD możemy przystąpić do pracy w aplikacji. Pierwsze uruchomienie i logowanie do aplikacji Przed uruchomieniem aplikacji CRD należy uruchomić serwer aplikacji. W tym celu należy wybrać ikonę, znajdującą się na pulpicie. Po poprawnym uruchomieniu serwera należy uruchomić aplikację CRD, wybierając ikonę, znajdującą się na pulpicie. W przeglądarce zostanie otwarte okno umożliwiające uruchomienie aplikacji, poprzez wybranie pozycji Uruchomienie systemu Cyfrowego Repozytorium Dokumentów. Uwaga! Aplikację CRD można również uruchomić bez korzystania z przeglądarki internetowej, wybierając na pulpicie ikonę. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji otworzy się okno "Pierwsze uruchomienie aplikacji", w którym podajemy dane jednostki, która będzie pracować w aplikacji oraz dane użytkownika. 8

9 W oknie uzupełniamy pola: Nazwa - podajemy pełną nazwę jednostki pracującej w systemie; Jednostka - z listy wybieramy Kod Elementu Struktury Organizacyjnej (KESO) jednostki. Jeśli są dwie takie same miejscowości wybieramy jedną z nich i sprawdzamy czy typ obszaru jest zgodny z tym, w którym chcemy wykonać instalację. Z kodu lokalizacji możemy rozpoznać typ obszaru. Ostatnia cyfra przed literami SR oznacza typ obszaru: 1 - gmina miejska, 2 - gmina wiejska, 3 - gmina miejsko-wiejska. Kod lokalizacji - pole uzupełnia się automatycznie po podaniu jednostki, pole niedostępne; Typ obszaru - pole uzupełnia się automatycznie po podaniu jednostki, pole niedostępne; W dolnej części okna podajemy dane użytkownika: Identyfikator - w tym polu wpisujemy login, jakim osoba będzie posługiwała się przy logowaniu się do systemu, mogą to być np. inicjały użytkownika; Nazwisko - podajemy nazwisko użytkownika; Imię - podajemy imię użytkownika; Hasło - podajemy hasło, jakim użytkownik będzie się posługiwał przy kolejnym logowaniu się do systemu; Powtórz hasło - jeszcze raz wpisujemy hasło wpisane w polu powyżej; Po uzupełnieniu wszystkich pól opuszczamy okno, wybierając ikonę Akceptuj. Pojawi się okno "Logowanie". W oknie wprowadzamy dane administratora Identyfikator oraz Hasło, zadeklarowane podczas uzupełniania danych w oknie "Pierwsze uruchomienie aplikacji". Uwaga! Wpisując hasło musimy zwrócić uwagę na wielkość liter - w przypadku włączonego klawisza <Caps Lock> pojawi się odpowiednia informacja:. Po zalogowaniu się Użytkownik będzie miał dostępne wszystkie zakładki, przyciski i menu wynikające z uprawnień i ról Administratora. Użytkownik może przystąpić do konfiguracji ustawień aplikacji CRD oraz połączenia systemu dziedzinowego z CRD. WAŻNE! Aby uzyskać dostęp do konfiguracji komunikacji systemu Pomost Std z aplikacją CRD, należy zaktualizować system Pomost Std do wersji Każda Jednostka, która złoży zamówienie na licencję współpracy CRD z Pomost Std, zwrotnie otrzyma aktualizację aktywującą konfigurację połączenia CRD z Pomost Std. Aktualizacja ta będzie dostępna z okna automatycznych aktualizacji w systemie Pomost Std i będzie oznaczona jako DPP001. 9

10 Licencje Aby uzyskać dostęp do aplikacji CRD należy złożyć zamówienie na licencję, poprzez przesłanie do dostawcy oprogramowania formularza zamówienia licencji. Formularz zamówienia licencji jest dostępny do pobrania na stronie: Uwaga! Istnieje możliwość wykupienia klucza licencyjnego na rok: na komunikację tylko z jednym systemem dziedzinowym lub wszystkim obsługiwanymi systemami dziedzinowymi (Oprogramowanie do obsługi SR/FA/SW/DM/ST i/lub Pomost Std (PS, WR, PZ, ZI, KP)), na ograniczoną ilość przesłanych dokumentów, bez limitu na ilość przesłanych dokumentów. W tym przypadku należy skontaktować się z dostawcą pod adresem Dla jednostek, które złożyły zamówienie na licencję, generowany jest kod licencyjny, umożliwiający dostęp do aplikacji i zasilanie wybraną w formularzu zamówienia ilością dokumentów z systemu źródłowego. Dla jednostek obsługujących na jednej bazie wszystkie obsługiwane systemy dziedzinowe dedykowana jest licencja pakietowa komunikacji z Oprogramowaniem do obsługi SR/FA/SW/DM/ST i systemem Pomost Std. Kod licencyjny zostanie przesłany na podany przez jednostkę adres mailowy. Aby wprowadzić otrzymany kod licencyjny, w głównym oknie aplikacji CRD wybieramy link Kody Licencyjne. Otworzy się okno "Wprowadzanie kodu". W oknie w polu edycyjnym wprowadzamy otrzymany kod licencyjny i wybieramy przycisk Wprowadź nowy kod. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu licencyjnego, pojawi się okno Akceptacja warunków umowy. Po zapoznaniu się z Umową licencyjną, zaznaczamy w lewym dolnym rogu okna akceptuję warunki umowy. Okno opuszczamy za pomocą ikony Akceptuj. 10

11 Uwaga! W przypadku nie zaakceptowania warunków licencji i opuszczeniu okna za pomocą ikony Akceptuj, pojawi się komunikat: Należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Jeśli nie chcemy akceptować warunków licencji, należy opuścić okno Akceptacja warunków umowy poprzez ikonę Anuluj. Po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej, w oknie Wprowadzanie kodu pojawią się informacje o terminie obowiązywania wprowadzonego kodu licencyjnego oraz zakupionym limicie dokumentów. Okno "Wprowadzenie kodu licencyjnego opuszczamy, wybierając ikonę. W lewym dolnym rogu głównego okna aplikacji znajduje się sekcja Stan zasilenia, w której prezentowany jest licznik, zgodny z zamówionym w licencji limitem dokumentów: Licznik stanu zasilenia, w przypadku: braku ważnego kodu licencyjnego, wyświetlana jest wartość: Brak klucza licencyjnego ; zakupu licencji z limitem dokumentów, wyświetlana jest wartość zgodna z zamówionym w licencji limitem dokumentów. Jeżeli w trakcie obowiązywania licencji limit zostanie wyczerpany, to wówczas wyświetlana jest wartość 0. Wówczas zasilenie aplikacji CRD dokumentami z systemu źródłowego jest niemożliwe Jeżeli limit nie zostanie wykorzystany w trakcie obowiązywania licencji, to w przypadku zakupu kolejnej licencji niewykorzystany limit z poprzedniego okresu zostanie dodany do nowego limitu limity zostaną zsumowane; zakupu licencji bez limitu dokumentów (w trakcie obowiązywania licencji), wyświetlana jest wartość: Brak limitu. Stan zasilenia może zostać zwiększony tylko przez wprowadzenie nowego klucza licencyjnego. Licznik stanu zasilenia jest aktualizowany po odebraniu w CRD dokumentów przesłanych z systemu źródłowego. Powodem zmniejszania się stanu licznika jest: przesłanie z systemów źródłowych do CRD dokumentów: wniosków, wszczęć postępowań i odwołań (z datą złożenia od 2018 roku) oraz decyzji, upomnień, tytułów wykonawczych, korespondencji i wywiadów (z datą rejestracji od 2018 roku); usunięcie dokumentów z CRD (ręcznie w CRD lub automatycznie np. przez cofnięcie zatwierdzenia decyzji w systemie źródłowym) i ponownego przesłania dokumentu. Uwaga! Ponowne przesłanie dokumentu z systemu źródłowego do CRD (np. przez aktualizację dokumentu), nie powoduje zmniejszenia się stanu licznika. Konfiguracja połączenia systemów źródłowych z aplikacją CRD Aby skonfigurować połączenie wybranego systemu źródłowego z aplikacją CRD, w głównym oknie systemu źródłowego, na zakładce Administracja wybieramy menu Administracja>Usługi>Konfiguracja usług. Otworzy się okno "Konfiguracja usług". 11

12 W oknie, na zakładce Cyfrowe Repozytorium Dokumentów wprowadzamy Adres serwera, na którym została zainstalowana aplikacja CRD. Domyślnie system podpowiada w polu Port usługi numer: 8380, który jest portem, na którym pracuje aplikacja CRD i w związku z tym nie należy zmieniać podpowiedzianego numeru portu. Przed uzupełnieniem danych identyfikujących system źródłowy w CRD, za pomocą przycisku Konfiguracja komunikacji należy skonfigurować pozostałe dane dotyczące komunikacji systemu źródłowego z aplikacją CRD. Szczegółowy sposób konfiguracji połączenia tych danych został opisany w oddzielnej instrukcji Instrukcja obsługi aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD), w rozdziale Konfiguracja komunikacji systemów źródłowych z aplikacją CRD. Następnie można przystąpić do rejestracji systemu źródłowego w CRD. W tym celu w oknie Konfiguracja usług, na zakładce Cyfrowe Repozytorium Dokumentów należy w polu Identyfikator SD wprowadzić unikalny identyfikator systemu źródłowego - dowolną wartość z przedziału od 11 do 98. Następnie na podstawie identyfikatora SD należy wygenerować unikalny identyfikator UUID SD, wybierając przycisk Generuj UUID. Uwaga! Identyfikator SD i UUID SD są ze sobą powiązane i zależne, co oznacza, że dla jednego Identyfikatora SD możemy wygenerować jeden unikalny UUID. Na podstawie wartości uzupełnionych w polach Identyfikator SD i UUID SD, aplikacja CRD identyfikuje system źródłowy. Za pomocą przycisku Sprawdź połączenie mamy możliwość sprawdzenia poprawności konfiguracji połączenia z aplikacją CRD. Wynik sprawdzenia zostaje wyświetlony w polu Test usługi. W przypadku poprawnego połączenia z aplikacją w polu Test usługi zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia z zainstalowaną aplikacją. Uwaga! Jeżeli do CRD ma być podłączony więcej niż jeden system źródłowy, to Identyfikator SD trzeba ustalić z administratorem systemu. Wprowadzenie jednakowego Identyfikatora SD dla dwóch różnych systemów spowoduje, że CRD będzie odbierało komunikaty i zasilenia z systemu źródłowego, który skomunikował się (połączył) z CRD, jako pierwszy natomiast komunikaty pochodzące z systemu źródłowego, który połączył się z CRD, jako drugi będą odrzucane. Po prawidłowym skomunikowaniu obu aplikacji, przed przystąpieniem do zasilania aplikacji CRD danymi z systemu źródłowego, zaleca się przelogowanie Użytkownika. Szczegółowy opis obsługi aplikacji CRD oraz zasilania CRD danymi z systemów źródłowych znajduje się w dokumentacji użytkownika dla aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD). 12

Instrukcja instalacji usługi Sygnity Service

Instrukcja instalacji usługi Sygnity  Service Instrukcja instalacji usługi Sygnity EmailService Usługa Sygnity EmailService jest przeznaczona do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną do klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity Service

Instrukcja instalacji usługi Sygnity  Service Instrukcja instalacji usługi Sygnity EmailService Usługa Sygnity EmailService jest przeznaczona do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną do klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Współpraca Systemu POMOST Standard (Std) z aplikacją Centralne Repozytorium Dokumentów "Pomoc społeczna j est instytucj ą polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW)

Instalacja i konfiguracja Oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) Instalacja i konfiguracja Oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) Spis treści Instalacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW)... 2 Wymagania sprzętowe... 2 Instalacja w

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

DESlock+ szybki start

DESlock+ szybki start DESlock+ szybki start Wersja centralnie zarządzana Wersja bez centralnej administracji standalone WAŻNE! Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z centralnego zarządzania koniecznie zacznij od instalacji serwera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G-1.01-2-5.5

Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G-1.01-2-5.5 Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G-1.01-2-5.5 Spis treści: WSTĘP... 2 AKTUALIZACJA W ŚRODOWISKU WINDOWS... 3 PRZEBIEG AKTUALIZACJI WERSJI JEDNOSTANOWISKOWEJ... 3 PRZEBIEG AKTUALIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD)

Instrukcja obsługi aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) Instrukcja obsługi aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) Spis treści Wprowadzenie... 2 Konfiguracja komunikacji systemu źródłowego z aplikacją CRD... 3 Opis głównego okna aplikacji... 11 Sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI

PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI Spis treści Ważne informacje przed instalacją... 3 1. Instalacja oprogramowania... 4 2. Konfiguracja połączenia z serwerem SQL oraz z programem OPTIMA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.0 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM 1. Dodanie komunikatu informującego o nieaktualnej wersji JAVY JRE na stacji klienckiej, wyświetlanego w przypadku, gdy system

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Aby udostępnić opcję Fiery zainstalowaną na komputerze klienta, należy aktywować jej licencję. Opcja Fiery wymaga unikalnego kodu aktywacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std

Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std 14 lutego 2019r. Spis treści Konfiguracja komunikacji Systemu Dziedzinowego POMOST Std z Portalem Beneficjenta...

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.5 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM 1. Dostosowanie Oprogramowania do współpracy z aplikacją do obsługi teczek akt klientów Jednostek w ramach Obsługi Świadczeń Rodzinnych,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

oprogramowania F-Secure

oprogramowania F-Secure 1 Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure Wznowienie oprogramowania F-Secure zaczyna działać automatycznie. Firma F-Secure nie udostępnia paczki instalacyjnej EXE lub MSI do

Bardziej szczegółowo

INFO-R. Instalacja pakietu programów obsługujących platformę

INFO-R. Instalacja pakietu programów obsługujących platformę INFO-R Instalacja pakietu programów obsługujących platformę Emp@tia Instalacja pakietu programów obsługujących współpracę z platformą Emp@tia 1. Ze strony www.info-r.pl pobieramy pakiet programów obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja konsoli ShadowControl 1. Konsola ShadowControl może zostać zainstalowana na maszynie fizycznej lub wirtualnej. Oprogramowanie wymaga maszyny bez

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów

Opis zmian w wersji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów Opis zmian w wersji 1.2.0 aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów 1. Umożliwienie konfiguracji logowania domenowego do aplikacji, z wykorzystaniem Active Directory. Usługa Active Directory (AD) pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu Integra 7

Instrukcja aktualizacji programu Integra 7 Instrukcja aktualizacji programu Integra 7 Aktualizacje programu dostępne są na stronach internetowych Integra Software www.integra.com.pl w Strefie Integra Support dla Klientów posiadających aktywny Abonament

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK.

Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK. Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK. Na wstępie omówimy kwestie generowania JPK z programów Finka. W dalszej części

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS 3 Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Należy włożyć płytę DVD A1 ESI 2.0 do napędu w komputerze i uruchomić zaznaczoną stację

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN instalacja i zestawianie połączenia

Połączenie VPN instalacja i zestawianie połączenia Gdańsk, listopad 2006r. Połączenie VPN instalacja i zestawianie połączenia Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje krok po kroku przebieg instalacji oprogramowania niezbędnego do nawiązywania połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja VPN Check Point Mobile Apple macos Hight Sierra (v )

Instalacja VPN Check Point Mobile Apple macos Hight Sierra (v ) W celu zainstalowania klienta aplikacji VPN należy wejść na stronę internetową http://ci.ue.poznan.pl następnie wybrać kafelek Aplikacja VPN dostęp zdalny. W menu po prawej stronie artykułu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w systemie POMOST Std Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w systemie POMOST Std Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail... 3 Czynności administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania (firmware) serwera DIN2 systemu F&Home RADIO.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania (firmware) serwera DIN2 systemu F&Home RADIO. Instrukcja aktualizacji oprogramowania (firmware) serwera DIN2 systemu F&Home RADIO. UWAGA! Niniejsza instrukcja opisuje aktualizację oprogramowania serwera metodą podania firmware na pendrive umieszczonym

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Synergia ModAgent. Legnica, r.

Instalacja programu Synergia ModAgent. Legnica, r. Instalacja programu Synergia ModAgent Legnica, 26.06.2014r. Synergia ModAgent Plan prezentacji 1. Synergia ModAgent proces instalacji 2. Pierwsze uruchomienie programu rejestracja Synergii 3. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Control Expert 3.0

Instrukcja instalacji Control Expert 3.0 Instrukcja instalacji Control Expert 3.0 Program Control Expert 3.0 jest to program służący do zarządzania urządzeniami kontroli dostępu. Dedykowany jest dla kontrolerów GRx02 i GRx06 oraz rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2016 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo