Kalkulacje emisyjności dla biokomponentów, możliwości potencjalnego obniżenia ich wartości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kalkulacje emisyjności dla biokomponentów, możliwości potencjalnego obniżenia ich wartości"

Transkrypt

1 Kalkulacje emisyjności dla biokomponentów, możliwości potencjalnego obniżenia ich wartości Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland / Wrocław

2 Prawo podstawowym dokumentem regulującym zasady zastosowania emisji GHG jest art. 19 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [2009/28/WE]

3 Prawo obowiązujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych GHG dzięki wykorzystaniu biopaliw i biopłynów wynosi 35% przy czym od r. min. 50%,

4 Prawo W celu osiągnięcia wartości 35% redukcji emisji wartość emisji z całego łańcucha ZR emisja nie może być wyższa niż 54,5 gco2eq/mj W celu osiągnięcia wartości 50% redukcji emisji wartość emisji z całego łańcucha ZR emisja nie może być wyższa niż 41,9 gco2eq/mj

5 Emisje GHG biodiesel 2009/28/WE Paliwo kopalne 83,8 gco 2 /MJ Maksymalny Poziom 35% stanowi poziom 50% 54,5 stanowi gco 41,9 2 /MJ gco2/mj

6 Emisje GHG bioetanol 2009/28/WE Paliwo kopalne 83,8 gco 2 /MJ Maksymalny poziom 35% 50% stanowi 54,5 41,9 gco2/mj 2

7 Emisje GHG zmiany od 2016 Komisja Europejska wydała dokument (tzw. GHG Note ver. 1/2), który ma za zadanie usystematyzować kwestie emisji GHG. Najważniejsze informacje obejmują: wymagania w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu ZR przeliczanie wartości na suchą masę zastosowanie Feedstock Factor (FF) wytyczne w zakresie alokacji wytyczne związane z zastosowaniem wskaźników emisji i wartości opałowych

8 Emisje GHG zmiany od 2016 Zgodnie z GHG Note każda składowa wzoru z dyrektywy musi być raportowana i przekazywana w łańcuchu ZR:

9 Emisje GHG co używać? Całkowite wartości domyślne Cząstkowe wartości domyślne Wartości rzeczywiste Powiązanie wartości cząstkowych domyślnych z wartościami rzeczywistymi

10 Zastosowanie wartości domyślnych Wartości domyślne GHG (całkowite-tdv i cząstkowe domyślne-ddv) aby mogły być zastosowane muszą spełnić następujące kryteria: ścieżka technologiczna produkcji jest tożsama z charakterystyką łańcucha z dyrektywy 2009/28/WE (użyte paliwo, wychwytywanie metanu, itp.) spełniono wymagania w zakresie gruntów (brak zmian w użytkowaniu gruntów)

11 Zastosowanie wartości domyślnych Wartości domyślne GHG mogą być użyte dla surowców: uprawianych w krajach trzecich uprawianych na obszarach w EU W odniesieniu do upraw surowców dla biokomponentów nieuwzględnionych w dyrektywie wyżej stosuje się wartości rzeczywiste dla upraw.

12 Zastosowanie wartości domyślnych Wartości domyślne cząstkowe GHG dostępne są dla następujących procesów: uprawy surowców rolnych / pozyskania surowca (eec) procesów technologicznych (ep) transportu i dystrybucji (etd) Brak jednak jest tych wartości dla pozostałych składowych tj. zmiana użytkowania gruntów (el), polepszona gospodarka rolna (esca), wychwytywanie CO2 (eccs), wychwytywaniem i składowaniem CO2 (eccr) czy też zastosowaną kogeneracją (eee).

13 Zastosowanie wartości NUTS2 Wartości NUTS2 aby mogły być zastosowane muszą spełnić następujące kryteria: emisje dla surowców powinny być policzone na poziomie NUTS2 krajów członkowskich emisje powinny być niższe od wartości podanych w dyrektywie 2009/28/WE wartości muszą być wyrażone w jednostce kg CO2eq/ tonę (suchej masy)

14 Zastosowanie wartości rzeczywistych Wartości rzeczywiste GHG mogą być stosowane bez większych ograniczeń w całym łańcuchu ZR

15 Elementy łańcucha KZR Wiele powiązań Duże możliwości łączenia produktów Opacie wyłącznie na mass balance Farmy wyjście Rolnicy Produkcja roślin Handel Magazynowanie Produkcja Olejarnie Gorzelnie Przetwórca wejście Stacje paliw Zużycie Rafinerie, inne Podmioty realizujące NCW

16 Jak przekazywać emisje w łańcuchu? 1) Wartości całkowite domyślne Rolnik / dostawca rolny Punkt skupu Olejarnia Rafineria Zastosowano całkowite wartości domyślne Od r. wyłącznie następujące ścieżki z dyrektywy 2009/28/WE będą spełniały wymogi 50% redukcji emisji GHG (wybrane wartości): - etanol z buraka cukrowego - 52% - etanol z pszenicy (słoma jako paliwo) 69% - biodiesel ze słonecznika 51% - biodiesel z UCO i tłuszczów 83%

17 Jak przekazywać emisje w łańcuchu? 1) Wartości cząstkowe domyślne Rolnik / dostawca rolny Punkt skupu Olejarnia Rafineria Zastosowano cząstkowe wartości domyślne Zastosowano cząstkowe wartości domyślne Możliwe do zastosowania dla następujących etapów łańcucha ZR: - uprawa rolna (e ec) - proces produkcji (e p) - transport i dystrybucja (e td)

18 Jak przekazywać emisje w łańcuchu? 1) Wartości rzeczywiste Rolnik / dostawca rolny Punkt skupu Olejarnia Rafineria Każdy etap łańcucha ZR przekazuje informacje Eec emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców El emisja w ujęciu rocznym spowodowana zmianami ilości pierwiastka węgla przez zmianę użytkowania gruntów Ep emisja spowodowana procesami technologicznymi Etd emisja spowodowana transportem i dystrybucją Eu emisja spowodowana stosowanym paliwem Esca wartość ograniczenia spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla dzięki lepszej gospodarce rolnej Eccs ograniczenie spowodowane wychwytywaniem CO2 i jego składowaniem w strukturach geologicznych Eccr ograniczenie spowodowane wychwytywaniem CO2 i jego zastępowaniem, oraz Eee ograniczenie dzięki zwiększonej produkcji energii elektrycznej w wyniku kogeneracji

19 Dostępność wartości emisji GHG? Rzepak wartości domyślne Rolnik / dostawca rolny Punkt skupu Olejarnia Rafineria DDV e ec = 29 gco2eq/mj DDV e p = 22 gco2eq/mj DDV e td = 1 gco2eq/mj = 52 g CO2eq/MJ Redukcja = 37,9%

20 Wskaźniki używane w wyliczeniach GHG 1) Wskaźnik feedstock factor (FF) w odniesieniu do biomasy przetworzonej FF(i) rozumiany jako stosunek ilość suchej biomasy do ilości produktu pośredniego wyrażonego w suchej masie w odniesieniu do biokomponentów FF(b) rozumiany jako stosunek ilości MJ w suchym surowcu wymaganych do wytworzenia 1 MJ produktu 2) wskaźnik alokacji (Af) wartość specyficzna dla każdego etapu łańcucha alokacja możliwa na półprodukty / produkty uboczne

21 Przeliczenie surowca Punkt skupu Olejarnia Wartość emisji GHG w kg CO2eq/tona rzepaku (sucha masa) E ec * FF(i) * Af Wartość emisji GHG w kg CO2eq/tona oleju rzepakowego (sucha masa)

22 Przeliczenie surowca Punkt skupu Olejarnia Wartość emisji GHG w kg CO2eq/tona rzepaku (sucha masa) E ec * FF(i) * Af E ec = 547,43 kg CO2eq/tona rzepaku FF(b) = 1000 kg/ 380 kg = 2,631 Af = 0,548 Wartość emisji GHG w kg CO2eq/tona oleju rzepakowego (sucha masa) E ec = 828,21 kg CO2eq/tona oleju rzepakowego

23 Przeliczenie produkcji Olejarnia Rafineria Wartość emisji GHG w kg CO2eq/tona oleju rzepakowego (sucha masa) E ec * FF(b) * Af Wartość emisji GHG w g CO2eq/MJ biokomponentu (sucha masa)

24 Przeliczenie produkcji Olejarnia Rafineria Wartość emisji GHG w kg CO2eq/tona oleju rzepakowego (sucha masa) E ec * FF(b) * Af Wartość emisji GHG w g CO2eq/MJ biokomponentu (sucha masa) E ec = 828,21 kg CO2eq/tona oleju rzepakowego E p(o) = <200** kg CO2eq/tona oleju rzepakowego FF(b) = 37,2 MJ / 36 MJ = 0,967* Af = 0,95** E ec = 21,13 g CO2eq/MJ FAME E p(o) = 5,10 g CO2eq/MJ FAME * uproszczone dane ** dane literaturowe

25 Przeliczenie produkcji Rafineria E p(r)* = <14 g CO2eq/MJ FAME * dane literaturowe

26 Przeliczenie łańcucha GHG Rzepak wartości mieszane Rolnik / dostawca rolny Punkt skupu (s) Olejarnia (o) Rafineria (r) NUTS2* e ec(s) = 574,434 kgco2eq/tona = 21,13 gco2eq/mj e p(o) = 5,10 gco2eq/mj e p(r) = 14,00 gco2eq/mj DDV e td = 1 gco2eq/mj = 41,23 g CO2eq/MJ

27 Podsumowanie łańcucha ZR Rzepak Uprawa Olejarnia Rafineria FF n/d 2,631 0,967 Af n/d 0,548 0,950 E ec 574,43 kg CO2eq/tona (sucha) 828,21 kg CO2eq/tona (sucha) E p (o+r) 0 200,00 kg CO2eq/tona (sucha) 21,13 g CO2eq/MJ 19,10 g CO2eq/MJ E td DDV DDV DDV = 1 g CO2eq/MJ Suma 41,23 g CO2eq/MJ Redukcja emisji GHG 50,70%

28 Składowe emisji GHG w łańcuchu wejście nasiona paliwo nawozy ochrona roślin energia el. ciepło, para wodna energia el. chemia ciepło, para wodna energia el. ciepło, para wodna chemia Rolnik / dostawca rolny E td Punkt skupu (s) E td Olejarnia (o) E td Rafineria (r) słoma odpady odpady śruta kwasy tłuszczowe odpady gliceryna kwasy tłuszczowe wyjście Transport (dystans + masa)

29 Miejsca w łańcuchu ZR mające wpływ na emisję GHG Uprawa rolna (E ec) wykorzystanie wartości emisji NUTS2 zastosowanie wartości rzeczywistych dla upraw optymalizacja nawożenia i stosowania niskoemisyjnych nawozów oraz środków ochrony roślin wyliczenia rzeczywistych wartości N2O

30 Miejsca w łańcuchu ZR mające wpływ na emisję GHG Transport (E td) wykorzystanie wartości z dyrektywy 2009/28 tylko dla wybranych ścieżek produkcji zastosowanie wartości rzeczywistych transportu dla wszystkich innych surowców, które nie są zdefiniowane w dyrektywie 2009/28 prowadzone symulacje wyliczeń emisji GHG z transportu wskazują na wyższe wartości niż dyrektywa 2009/28 np. rzepak (poza ścieżką: soi) zbiór danych dotyczących odległości (km) i masy (tona)

31 Miejsca w łańcuchu ZR mające wpływ na emisję GHG Proces technologiczny (E p) Zastosowanie wartości rzeczywistych daje duże oszczędności względem ścieżek zdefiniowanych w dyrektywie 2009/28, a wpływ na emisję GHG posiadają następujące elementy: zdefiniowanie zakresu wyliczeń zastosowanie wskaźników emisji dla substancji chemicznych / energii, itp. wykorzystywanych w procesie produkcji zastosowanie właściwych wartości opałowych (LHV) zidentyfikowanie wszystkich produktów pobocznych uwzględnianych w alokacji pojawienie się zakładów stosujących kogenerację pojawienie się podmiotów które w procesie dokonują wychwytywania CO2 (np. gorzelnie)

32 Miejsca w łańcuchu ZR mające wpływ na emisję GHG Proces technologiczny (E p) Zastosowanie wskaźników emisji GHG dla procesów produkcji: Komisja Europejska dostarczyła zbiór wskaźników, które mogą być wykorzystywane przy wyliczeniach dla wszystkich przedsiębiorstw W stosunku do wskaźnika emisji dla metanolu, wspomniany GHG note określa aby wszystkie podmioty stosowały ten sam wskaźnik wynosi 99,57 gco2eq/mj Standard Calculation Values V.1.0. Jako przykład różnicy wskaźnik dla metanolu wskazany w innym źródle wynosi odpowiednio 37,42 gco2eq/mj Ecoinvent 2.2 dataset, Dobór wskaźników zależy od podmiotu i jest weryfikowany w trakcie audytu

33 Miejsca krytyczne w łańcuchu ZR Biomasa roślinna z krajów trzecich rzepak z Ukrainy / Rosji / Białorusi gdzie nie ma dostępnych wartości emisji z upraw, stosowana wartość 29 g CO2eq/MJ kukurydza spoza EU brak wartości emisji GHG Biomasa przetworzona z krajów trzecich olej rzepakowy z Ukrainy / Rosji / Białorusi 1207,52 kg CO2eq/ tona (wg Biograce 4d) etanol z Ukrainy / Rosji / Białorusi dla którego wskazywano wartości DDV

34 Podsumowanie Przy założeniu wartości emisji dla oleju rzepakowego (lub innego) 1000 kg CO2eq/ tona (jako sumy całego wcześniejszego łańcucha) można założyć że spełniony zostanie wymóg 50% redukcji emisji Przy zakupach kukurydzy z krajów spoza EU należy zweryfikować wartości rzeczywiste emisji GHG Brak dostępnych danych dla pszenżyta i żyta (przeliczenia NUTS2 na jednostkę kgco2eq/tona) eliminuje te surowce z produkcji etanolu Po stronie audytorów jest zweryfikowanie poprawności wyliczeń emisji GHG Dla wszystkich pozostałych surowców nie zdefiniowanych w dyrektywie 2009/28/WE należy wyliczyć emisję rzeczywistą z pozyskania/uprawy oraz następnych składowych tj. przetwórstwo, transport Można stosować DDV cząstkowe wartości domyślne wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w dyrektywie 2009/28/WE

35

36 Dziękuję Państwu za uwagę tel

Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa. Magdalena Borzęcka-Walker

Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa. Magdalena Borzęcka-Walker Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa Magdalena Borzęcka-Walker Polska, podobnie jak każdy inny kraj UE, zobowiązana jest do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Bardziej szczegółowo

Michał Cierpiałowski, Quality Assurance Poland

Michał Cierpiałowski, Quality Assurance Poland Kryteria zrównoważonego rozwoju a krajowa baza surowcowa Jak zrealizować rosnący Narodowy Cel Wskaźnikowy? Co z kolejnymi generacjami biopaliw? Nowa unijna dyrektywa limit 7 proc. dla biopaliw z upraw

Bardziej szczegółowo

2) uprawianej na obszarach Unii Europejskiej wymienionych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28b ust.

2) uprawianej na obszarach Unii Europejskiej wymienionych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28b ust. Załącznik do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. (poz. 457) Zasady obliczania ograniczenia emisji w cyklu życia biokomponentu I.1. Ograniczenie emisji w cyklu życia biokomponentu oblicza się: 1) poprzez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland / Wrocław www.certyfikacja-biopaliw.pl wymagania dyrektywy podstawowym dokumentem prawnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz. 1424 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w legislacji

Energetyka odnawialna w legislacji Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Energetyka odnawialna w legislacji Warszawa, 3 grudnia 2008 r. Dlaczego odnawialne źródła energii? Zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatu, Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Wpływ redukcji emisji CO 2 na sektor biopaliw transportowych

Wpływ redukcji emisji CO 2 na sektor biopaliw transportowych Wpływ redukcji emisji CO 2 na sektor biopaliw transportowych mgr. inż. Michał Sikora Wykonano w ramach grantu NCN pt. Wpływ redukcji emisji CO 2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw

Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw Zuzanna Jarosz Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich Kołobrzeg 08-10 września 2015 Zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.8.2010 KOM(2010) 427 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wykonalności sporządzenia wykazów obszarów w państwach trzecich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz. 1283 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązek szacowania emisji GHG w cyklu życia biopaliw Wyzwania i możliwe rozwiązania

Obowiązek szacowania emisji GHG w cyklu życia biopaliw Wyzwania i możliwe rozwiązania Obowiązek szacowania emisji GHG w cyklu życia biopaliw Wyzwania i możliwe rozwiązania prof. dr hab. inż. Antoni Faber Krajowa Izba Biopaliw Warszawa, 4 lipca 2013 prof. dr hab. inż. Antoni Faber Autor

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia

Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia System KZR INiG/8 Strona 2 z 51 jednostkowych wartości emisji GHG dla Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu Państwowym Instytucie Badawczym System KZR INiG/8 2 Strona 3 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych

Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych Nowe wyzwania związane ze zmianami w prawodawstwie UE Adam Stępień Aktualna sytuacja na rynku wytwórczym biokomponentów Sytuacja branży wytwórczej biokomponentów

Bardziej szczegółowo

Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów

Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów dr Zuzanna Jarosz Badania i innowacje w produkcji roślinnej Kraków 17-19 września

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów System KZR INiG /7 Strona 2 z 19 Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu Państwowym Instytucie Badawczym System KZR INiG /7 2 Strona 3 z 19 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Powołania normatywne... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw w świetle regulacji UE

Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw w świetle regulacji UE Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw w świetle regulacji UE Zuzanna Jarosz Warsztaty Ocena potencjału biomasy odpadowej i ubocznej oraz skutki środowiskowe produkcji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki Praktyczne implikacje zmian przepisów prawnych określających zasady wytwarzania biokomponentów w Polsce oraz zaliczania ich do Narodowego Celu Wskaźnikowego Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki 2

Bardziej szczegółowo

Analiza procesu transestryfikacji olejów pod kątem emisji gazów cieplarnianych dla różnych wariantów pozyskania energii dla instalacji

Analiza procesu transestryfikacji olejów pod kątem emisji gazów cieplarnianych dla różnych wariantów pozyskania energii dla instalacji NAFTA-GAZ luty 2013 ROK LXIX Kamil Berdechowski Instytut Nafty i Gazu, Kraków Analiza procesu transestryfikacji olejów pod kątem emisji gazów cieplarnianych dla różnych wariantów pozyskania energii dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów Strona 2 z 15 Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu- Państwowym Instytucie Badawczym System KZR INiG-PIB/7 2 Strona 3 z 15 Spis treści Spis treści... 3 1. Wprowadzenie... 4 2. Powołania normatywne:... 5

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju nowych technologii produkcji biopaliw. Perspektywa realizacji NCR na rok Jarosław Cendrowski Grupa LOTOS

Możliwości rozwoju nowych technologii produkcji biopaliw. Perspektywa realizacji NCR na rok Jarosław Cendrowski Grupa LOTOS Możliwości rozwoju nowych technologii produkcji biopaliw Perspektywa realizacji NCR na rok 2020 Jarosław Cendrowski Grupa LOTOS Energia w transporcie w Polsce 2016 Paliwa alternatywne: energia elektryczna,

Bardziej szczegółowo

REDcert Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych. Wersja 04. wersja do odczytu

REDcert Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych. Wersja 04. wersja do odczytu REDcert Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji Wersja 04 wersja do odczytu 1 Wymagania dotyczące potencjału redukcji... 3 2 Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji... 3 2.1 Metodologia obliczania

Bardziej szczegółowo

Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 5 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.05.08 Kamil Berdechowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji

Bardziej szczegółowo

RED II - nowe wyzwania dla certyfikacji KZR INiG

RED II - nowe wyzwania dla certyfikacji KZR INiG RED II - nowe wyzwania dla certyfikacji KZR INiG Wojciech Mazela Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy BIURO SYSTEMÓW CERTYFIKACJI BIOMASY ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków XII Spotkanie

Bardziej szczegółowo

BioMotion. Wprowadzenie do dyskusji

BioMotion. Wprowadzenie do dyskusji BioMotion IBMER- Warszawa Wprowadzenie do dyskusji Doc. dr hab. inż. Anna Grzybek Europa weszła w nową erę energetyczną Dostęp do energii ma kluczowe znaczenie dla codziennego życia każdego Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Biopaliwa w transporcie

Biopaliwa w transporcie Biopaliwa w transporcie 20.01.2009 Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Sytuacja na rynkach światowych Malejące zasoby surowców naturalnych i rosnące ceny!! wzrost cen ropy naftowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego dr Tadeusz Zakrzewski Prezes Krajowej Izby Biopaliw 12 marzec 2010 r Kielce. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy Konwersja biomasy do paliw płynnych Andrzej Myczko Instytut Technologiczno Przyrodniczy Biopaliwa W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest energia słoneczna. W wyniku jej: spalania, fermentacji

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA POLSKIEGO ROLNICTWA Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu czynników występujących na etapie uprawy na emisję GHG w cyklu życia bioetanolu

Ocena wpływu czynników występujących na etapie uprawy na emisję GHG w cyklu życia bioetanolu NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 2 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.02.07 Delfina Rogowska Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Ocena wpływu czynników występujących na etapie uprawy na emisję GHG w cyklu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna

Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna jakie konsekwencje dla rolnictwa? Opole 22. 10. 2009 Wanda Chmielewska - Gill Iwona Pomianek Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle.

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle. O Instytucie Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką badawczą pracującą na potrzeby przemysłu naftowego, gazowniczego, energetycznego oraz organów administracji państwowej. Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum paliwowoenergetyczno-chemicznego (CPECH) A.Vogt, S.Jabłoński, H.Kołodziej, J.Fałat, S.Strzelecki, M.Łukaszewicz

Projekt centrum paliwowoenergetyczno-chemicznego (CPECH) A.Vogt, S.Jabłoński, H.Kołodziej, J.Fałat, S.Strzelecki, M.Łukaszewicz Projekt centrum paliwowoenergetyczno-chemicznego (CPECH) A.Vogt, S.Jabłoński, H.Kołodziej, J.Fałat, S.Strzelecki, M.Łukaszewicz Koncepcja CPECH Kompletny zespół instalacji oraz urządzeń tworzących funkcjonalną

Bardziej szczegółowo

Możliwośćrealizacji zrównoważonego współspalania w ciepłownictwie Prezentuje: Łukasz Baran Debata 24 maj 2013 r. Plan prezentacji 1. Doświadczenie Ecoenergii przy współspalaniu biomasy 2. Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Michał Cierpiałowski Biopaliwa II generacji przed i po 2020 r.

Michał Cierpiałowski Biopaliwa II generacji przed i po 2020 r. Michał Cierpiałowski Biopaliwa II generacji przed i po 2020 r. 11.04.2019 r. Polityka energetyczna w UE Paliwa stosowane w transporcie muszą spełniać określone wymagania jakościowe w celu ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów. Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów. Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla KZR INiG System /8 Strona 2 z 47 Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG /8 2 Strona 3 z 47 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Powołania normatywne:... 5 3.Definicje... 6 4. Wytyczne określania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce

Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce V Spotkanie Interesariuszy Sieci Projektu BIOMASTER Kraków, 17 lipca 2013 Adam Stępień, Krajowa Izba Biopaliw Agenda: - Generalny kontekst

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako

Bardziej szczegółowo

Departament Energii Odnawialnej. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - stan obecny, proponowane zmiany

Departament Energii Odnawialnej. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - stan obecny, proponowane zmiany Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - stan obecny, proponowane zmiany Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BIOETANOLU Z BURAKÓW W CUKROWYCH EUROPEJSKA I POLSKA PERSPEKTYWA. Andrzej Zarzycki. Wiedemann Polska

PRODUKCJA BIOETANOLU Z BURAKÓW W CUKROWYCH EUROPEJSKA I POLSKA PERSPEKTYWA. Andrzej Zarzycki. Wiedemann Polska PRODUKCJA BIOETANOLU Z BURAKÓW W CUKROWYCH EUROPEJSKA I POLSKA PERSPEKTYWA Andrzej Zarzycki Wiedemann Polska Podstawowe powody stosowania biopaliw 1.Ochrona środowiska (Kyoto ) 2. Ochrona zdrowia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego Wydział Mechaniczno-Energetyczny Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia

Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia Strona 2 z 46 jednostkowych wartości emisji GHG dla Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu- Państwowym Instytucie Badawczym System KZR INiG-PIB/8 2 Strona 3 z 46 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Powołania

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych

Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych P r z e t w a r z a j ą c s u r o w c e n a t u r a l n e, n a p ę d z a m y p r z y s z ł o ś ć Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych Łukasz Surma Polski Rynek Biopaliw Krynica Zdrój 2016 ORLEN.

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności stosowania komponentów biopaliwowych pod kątem spełnienia wymagań ograniczania emisji GHG w roku 2020

Ocena efektywności stosowania komponentów biopaliwowych pod kątem spełnienia wymagań ograniczania emisji GHG w roku 2020 Delfina Rogowska 1, Aleksander Mazanek 3 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie Janusz Jakóbiec 2 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Ocena efektywności stosowania komponentów biopaliwowych

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ

STRONA 1. Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ Problem braku zrównoważonej produkcji jeszcze do niedawna był gorącym tematem

Bardziej szczegółowo

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na bioetanol

Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na bioetanol Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na bioetanol Zuzanna Jarosz Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych Kielce 26-27 marca 2015 Zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY PODSTAWA CERTYFIKACJI

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY PODSTAWA CERTYFIKACJI ZAPYTANIE OFERTOWE Zapyta ofertowe służy poznaniu działalności Państwa firmy. Informacje w nim zawarte wykorzystane zostaną przez Jednostkę Certyfikującą TUV NORD Polska do przygotowania oferty na przeprowadze

Bardziej szczegółowo

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Janusz Wojtczak Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Biogazownie w Niemczech Rok 1999 2001 2003 2006 2007 2008 Liczba 850 1.360 1.760 3.500 3.711 4.100 instalacji Moc (MW) 49 111 190 949 1.270

Bardziej szczegółowo

Biomasa uboczna z produkcji rolniczej

Biomasa uboczna z produkcji rolniczej Biomasa uboczna z produkcji rolniczej dr Zuzanna Jarosz Warsztaty Systemy informacji o wpływie zmian klimatu i zasobach biomasy Puławy, 01 grudnia 2015 r. Głównym postulatem Unii Europejskiej, a także

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA Podstawę formalną opracowania stanowi Umowa zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Emisja CO2 z upraw biopaliw

Emisja CO2 z upraw biopaliw Emisja CO2 z upraw biopaliw Autor: Włodzimierz Kotowski, Eduard Konopka ( Energia Gigawat nr 6-7/2013) Kraje Unii Europejskiej podjęły w 2009 roku zobowiązanie o zwiększeniu do 10% udziału biokomponentów

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRNIA. Wytwórnia Bioagra-Oil S.A. składa się z 2 sekcji: 1. Sekcja produkcji estrów metylowych o wydajności 200 000 ton / rok.

WYTWÓRNIA. Wytwórnia Bioagra-Oil S.A. składa się z 2 sekcji: 1. Sekcja produkcji estrów metylowych o wydajności 200 000 ton / rok. LOKALIZACJA Siedziba firmy i Zakład Produkcyjny Bioagra-Oil S.A. znajduje się w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tychach. ul. Przemysłowa 64 43-100 Tychy NIP 524-25-87-483 Siedziba zarządu

Bardziej szczegółowo

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Lech Ciurzyński Wiceprezes Zarządu DGA Energia Sp. z o.o. Kielce, 12 marca 2010 r. Program prezentacji I. Co to jest biogazownia?

Bardziej szczegółowo

I. Promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne

I. Promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne Informacja w sprawie promowania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego dla celów energetycznych oraz zmian powierzchni gruntów wykorzystywanych pod uprawy energetyczne Zgodnie z przyjętym przez UE

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia r. COM(2016) 767 final. ANNEXES 1 to 12 ZAŁĄCZNIKI

Bruksela, dnia r. COM(2016) 767 final. ANNEXES 1 to 12 ZAŁĄCZNIKI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.2.2017 r. COM(2016) 767 final ANNEXES 1 to 12 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze

Bardziej szczegółowo

Green University Project

Green University Project The green way to ensure energy self - sources of UWM Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno Informatycznej I nicjator: p ro f. d r h a b. R y s za r d G ó r e c k i R e k t o r U W M R e a l i z a

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA BIOPALIW W POLSCE NA TLE NORM EMISJI CO 2 * Agata Żak, Ewa Golisz, Karol Tucki, Piotr Borowski Szkoła

Bardziej szczegółowo

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle.

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle. O Instytucie Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką badawczą pracującą na potrzeby przemysłu naftowego, gazowniczego, energetycznego oraz organów administracji państwowej. Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy. w energetyce

Wykorzystanie biomasy. w energetyce Wykorzystanie biomasy w energetyce BIOMASA Ogół materii organicznej, którą można wykorzystać pod względem energetycznym. Produkty, które są podatne na rozkład biologiczny, ich odpady, frakcje, pozostałości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

O potrzebie standardu odnawialności, czyli. w sprawie OZE. Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Środowiska Arizona Chemical

O potrzebie standardu odnawialności, czyli. w sprawie OZE. Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Środowiska Arizona Chemical O potrzebie standardu odnawialności, czyli zrównoważona ona polityka w sprawie OZE. VII Międzynarodowa konferencja NEUF 2011 16 czerwca Warszawa Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Środowiska Arizona Chemical

Bardziej szczegółowo

przed dniem wejścia w Ŝycie za pełny okres roku 2014 r. przed dniem wejścia w Ŝycie przed dniem 9 maja 2014 r., za 2015 r.

przed dniem wejścia w Ŝycie za pełny okres roku 2014 r. przed dniem wejścia w Ŝycie przed dniem 9 maja 2014 r., za 2015 r. Niniejszy materiał prezentuje stanowisko Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki wobec najczęściej zadawanych pytań dotyczących ustaw: z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i

Bardziej szczegółowo

www.bioco.pl Eksperci rynku biopaliw w Polsce. Biofuels, Central and Eastern Europe Consulting, Brokerage & Services

www.bioco.pl Eksperci rynku biopaliw w Polsce. Biofuels, Central and Eastern Europe Consulting, Brokerage & Services Eksperci rynku biopaliw w Polsce. FIRMA Firma BIOCO powstała aby wspierać funkcjonowanie Polskiego rynku biopaliw i biokomponentów. Nasze doświadczenie sięga roku 2007. Świadczymy usługi dla szerokiej

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY PRODUKCJĘ BIOPALIW

ZIEMIA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY PRODUKCJĘ BIOPALIW Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/28 Anna Grzybek Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie ZIEMIA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY PRODUKCJĘ BIOPALIW Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu sposobu alokacji emisji w procesie produkcji biopaliwa na wartość emisji gazów cieplarnianych

Ocena wpływu sposobu alokacji emisji w procesie produkcji biopaliwa na wartość emisji gazów cieplarnianych NAFTA-GAZ marzec 2013 ROK LXIX Delfina Rogowska, Kamil Berdechowski Instytut Nafty i Gazu, Kraków Ocena wpływu sposobu w procesie produkcji biopaliwa na wartość gazów cieplarnianych Wstęp Polska, podobnie

Bardziej szczegółowo

za rok: PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY Sprawozdanie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie realizacji tego celu

za rok: PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY Sprawozdanie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie realizacji tego celu PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY DPE - 4.3 Sprawozdanie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie realizacji tego celu za rok: Sprawozdanie należy przekazać w terminie 9 dni

Bardziej szczegółowo

Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE

Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE - 27--25 1 Uwarunkowania Niniejsza prezentacja dotyczy wyłącznie prognoz dla biokomponentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli XIII 1. Wprowadzenie 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw 1 1.2. Definicja biomasy 3 1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa 3 1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji

Bardziej szczegółowo

The fresh taste of the land

The fresh taste of the land Najważniejsze dane dotyczące zrównoważonego rozwoju za rok 2017 The fresh taste of the land Bezpośrednio po zbiorze nasze ziemniaki są odpowiednio przechowywane i przetwarzane na pyszne frytki i inne wyroby

Bardziej szczegółowo

polityka w sprawie OZE energii. Energetyczny wymiar polskiej prezydencji w UE. Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Środowiska Arizona Chemical

polityka w sprawie OZE energii. Energetyczny wymiar polskiej prezydencji w UE. Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Środowiska Arizona Chemical Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównowa wnoważona ona polityka w sprawie OZE Debata: Rok energii. Energetyczny wymiar polskiej prezydencji w UE. Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Środowiska Arizona Chemical

Bardziej szczegółowo

Dobór jednorocznych roślin uprawianych dla produkcji energii odnawialnej.

Dobór jednorocznych roślin uprawianych dla produkcji energii odnawialnej. M o t t o: Jedyną pewną metodą istnienia porażek jest nie mieć żadnych nowych pomysłów A. Einstein Konferencja Naukowa IUNG-PIB Optymalne wykorzystanie ziemi do produkcji bioenergii bez narażania samowystarczalności

Bardziej szczegółowo

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE Konferencja NEUF 18 czerwca 2010 Warszawa Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Srodowiska Arizona Chemical Polityka dotycząca odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.2.2016 L 33/3 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/172 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w odniesieniu do określenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach 2006-2007 Liczba badanych gospodarstw Powierzchnia uprawy Plon Cena sprzedaży: produkt główny produkt uboczny Wartość produkcji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 21.5.2019 L 133/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

39(13) STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POCHODZENIA ROLNICZEGO I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO PUŁAWY 2014

39(13) STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POCHODZENIA ROLNICZEGO I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO PUŁAWY 2014 INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POCHODZENIA ROLNICZEGO I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 39(13) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa ocena cyklu życia procesu produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego na przykładzie wybranej biogazowni. Izabela Samson-Bręk

Środowiskowa ocena cyklu życia procesu produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego na przykładzie wybranej biogazowni. Izabela Samson-Bręk Środowiskowa ocena cyklu życia procesu produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego na przykładzie wybranej biogazowni Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii IV Bałtyckie Forum

Bardziej szczegółowo

Biogazownie na Dolnym Śląsku

Biogazownie na Dolnym Śląsku Biogazownie na Dolnym Śląsku Możliwości rozwoju 23 października 2007 I Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej Chrobak Piotr Dziwisz Jacek Sygit Maciej European Clustering and Cooperation Net Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE. Tytuł referatu Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce stan obecny

SEMINARIUM UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE. Tytuł referatu Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce stan obecny SEMINARIUM UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Tytuł referatu Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce stan obecny ITP. Oddz. Warszawa /POLBIOM Anna Grzybek 23.-24.04.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla producentów biokomponentów i biochemikaliów strategia ORLEN Południe S.A.

Wyzwania dla producentów biokomponentów i biochemikaliów strategia ORLEN Południe S.A. Wyzwania dla producentów biokomponentów i biochemikaliów strategia ORLEN Południe S.A. XII Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek Biopaliw Grzegorz Borówka ORLEN Południe S.A. Krynica Zdrój, 11.04.2019

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów. Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne.

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów. Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne. System KZR INiG/1 Strona 2 z 18 Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG /1 2 Strona 3 z 18 Spis treści Spis treści... 3 1. Wprowadzenie... 4 2. Powołania normatywne... 4 3. Definicje... 5

Bardziej szczegółowo

OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) JAKO NARZĘDZIE OKREŚLANIA WPŁYWU PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚRODOWISKO

OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) JAKO NARZĘDZIE OKREŚLANIA WPŁYWU PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚRODOWISKO OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) JAKO NARZĘDZIE OKREŚLANIA WPŁYWU PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚRODOWISKO Michał Krzyżaniak, Mariusz Jerzy Stolarski Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY MATERIAŁY SZKOLENIOWE Tytuł szkolenia Monitoring skuteczności funkcjonowania instalacji agroenergetycznych oraz efektywności energetycznego wykorzystania surowców w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚMY WSPARCIEM DLA UNIJNEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ? LEGISLACJA KRAJOWA

CZY JESTEŚMY WSPARCIEM DLA UNIJNEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ? LEGISLACJA KRAJOWA CZY JESTEŚMY WSPARCIEM DLA UNIJNEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ? LEGISLACJA KRAJOWA Małgorzata Mika-Bryska Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki 2 EUROPA 2020 (1) ŚREDNIOOKRESOWA

Bardziej szczegółowo