Tabela opłat i prowizji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji"

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata pobierana z góry* 0 zł Opłata pobierana jest na rachunkach, których saldo gotówki jest co najmniej równe kwocie opłaty. W przypadku niewystarczających środków na pobranie opłaty rachunek jest zamrażany, co powoduje brak możliwości składania zleceń. Rachunek jest odmrażany po wniesieniu środków w kwocie wystarczającej na pobranie opłaty. Opłata jest pobierana za okres, w którym rachunek jest aktywowany 1. Cykl naliczania opłat 2. Jeżeli wartość instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach osoby fizycznej nie przekracza ,00 zł II. Przechowywanie instrumentów finansowych Kwartał kalendarzowy 3. Jeżeli wartość instrumentów finansowych 0,01% wartości portfela akcji 0,003% wartości portfela innych niż akcje zapisanych na rachunkach osoby fizycznej instrumentów finansowych wg wyceny na koniec kwartału przekracza ,00 zł kalendarzowego *Promocja: prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego bezpłatne do końca 2013 roku. 0 zł

2 1.Prowizja od obrotu instrumentami finansowymi z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych i opcji III. Prowizje od wykonanych zleceń - rynek kasowy Obroty Klienta w zeszłym miesiącu Telefonicznie Internet lub średnia arytmetyczna (minimum 8,00 zł) (minimum 4,00 zł) z ostatnich 3 miesięcy (wyższa wartość) od 0,01 zł do ,00 zł 1,00% od ,01 zł do ,00 zł 0,85% od ,01 zł do ,00zł 0,65% od ,01 zł do ,00 zł 0,60% 0,38% od ,01 zł do ,00 zł 0,55% od ,01 zł do ,00 zł 0,50% od ,01 zł do ,00 zł 0,48% od ,01 zł do ,00 zł 0,46% od ,01 zł do ,00 zł 0,44% od ,01 zł do ,00 zł 0,42% od ,01 zł do ,00 zł 0,40% 0,36% od ,01 zł do ,00 zł 0,40% 0,33% od ,01 zł 0,40% 0,30% 2. Prowizja pobierana od transakcji sprzedaży w daytradingu instrumentów finansowych z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych i opcji 3. Prowizja od obrotu obligacjami nie dotyczy 0,19% 0,50% 0,19%

3 IV. Prowizje od wykonanych zleceń - rynek terminowy 1. Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi 2. Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi 3. Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi 4. Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi Obroty Klienta w zeszłym miesiącu lub średnia arytmetyczna z ostatnich 3 miesięcy (wyższa wartość) Telefonicznie Internet od 0 do 100 szt. 14,00 zł 9,00 zł od 101 szt. do 200 szt. 13,00 zł 8,50 zł od 201 szt. do 500 szt. 12,00 zł 8,00 zł od 501 szt. 11,50 zł 7,50 zł 5. Prowizja pobierana od transakcji zamykającej nie dotyczy 6,00 zł w daytradingu na kontraktach terminowych 6. Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na akcje 3,00 zł 7. Prowizja pobierana od transakcji zamykającej w daytradingu na kontraktach terminowych na akcje 2,00 zł 8. Prowizja pobierana od obrotu kontraktami terminowymi na kursy walut 3,00 zł 1,00 zł 9. Prowizja pobierana od transakcji zamykającej w daytradingu na kontraktach terminowych na kursy walut 10. Realizacja zlecenia na rynku opcji 2,5% (min 2,00 zł, max 1 od jednej opcji) 3,00 zł 0,50 zł Klient ma możliwość negocjacji prowizji na rynku kasowym i terminowym w zależności od generowanego obrotu. 1,8% (min 2,00 zł, max 9,00 zł od jednej opcji) V. Prowizje od wykonywanych zleceń za pośrednictwem Internetu dla Klientów będących studentem do 26 roku życia, członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych lub pracownikiem grupy Raiffeisen 1. Prowizja od obrotu instrumentami finansowymi z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych i opcji 0,25 % (min 4 zł) 2. Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi 7,00 zł

4 VI. Opłaty związane z rachunkiem inwestycyjnym 1. Wydruk zawiadomienia o zawartych transakcjach 30,00 zł do dwóch lat wstecz od daty bieżącej, 50,00 zł powyżej dwóch lat wstecz od daty bieżącej oraz 3,00 zł za stronę wydruku 2. Wydruk stanu rachunku/wyceny na dany dzień 30,00 zł do dwóch lat wstecz od daty bieżącej, 50,00 zł powyżej dwóch lat wstecz od daty bieżącej 3. Wydruk historii rachunku 30,00 zł do dwóch lat wstecz od daty bieżącej, 50,00 zł powyżej dwóch lat wstecz od daty bieżącej oraz 3,00 zł za stronę wydruku 4. Przeniesienie instrumentów finansowych wewnątrz DM 5. Przeniesienie instrumentów finansowych do innego DM Przeniesienie bez zmiany prawa własności bez opłat 0,50% wartości rynkowej instrumentów finansowych nie mniej niż 50,00 zł za każdy instrument finansowy wyliczana jako % wartości przenoszonych papierów po kursie zamknięcia z dnia poprzedzającego dzień złożenia dyspozycji. Powyżej 1 mln wartości aktywów opłata negocjowana 6. Przeniesienie własności instrumentów finansowych na podstawie umowy cywilnoprawnej 100,00 zł (od jednej umowy) 7. Konwersja papierów wartościowych 30,00 zł za każdy papier wartościowy zarejestrowany pod odrębnym kodem w KDPW 8. Blokada instrumentów finansowych pod depozyt derywatów 9. Blokada instrumentów finansowych np. zastaw lub inne zabezpieczenie na rzecz osób trzecich 10. Wystawienie instrukcji rozliczeniowej do KDPW dla transakcji poza rynkiem 11. Wydanie świadectwa depozytowego o blokadzie instrumentów Bez opłat 0,20% wartości blokowanych aktywów min. 200 zł od każdego instrumentu finansowego za wyjątkiem blokad zabezpieczających wierzytelności RBPL 50,00 zł od jednej instrukcji przekazanej do KDPW 50,00 zł od każdego świadectwa depozytowego za wyjątkiem świadectw potwierdzających blokady zabezpieczające wierzytelności RBPL 12. Wydanie świadectwa depozytowego w odpowiedzi na wezwanie Bez opłat 13. Wydanie informacji lub kopii dyspozycji złożonej przez Klienta dotyczącej rachunku 50,00 zł

5 14. Wydanie duplikatu informacji podatkowej 30,00 zł 15. Wydanie duplikatu dokumentu z archiwum 30,00 zł 16. Wykonanie jednostek indeksowych (opłata od jednej jednostki) 17. Wykonanie opcji w dniu wygaśnięcia jeżeli następuje świadczenie pieniężne (opłata od jednej opcji) 18. Rezygnacja z wykonania opcji lub jednostek indeksowych 19. Wykonanie warrantu jednego rodzaju w dniu wygaśnięcia w przypadku rozliczenia pieniężnego 20. Wykonanie warrantów jednego rodzaju w przypadku rozliczenia pieniężnego na podstawie dyspozycji Klienta 21. Rozliczenie kontraktu terminowego na indeks w dniu wygaśnięcia kontraktu (opłata od jednego kontraktu) 10,00 zł 8,00 zł 22. Rozliczenie kontraktu terminowego na akcje w dniu wygaśnięcia kontraktu (opłata od jednego kontraktu) 23. Rozliczenie kontraktu terminowego na waluty w dniu wygaśnięcia kontraktu (opłata od jednego kontraktu) 3,00 zł 2,00 zł 24. Wydanie innych dokumentów 50,00 zł 25. Wykonanie zgłoszenia na WZA - wysłanie informacji do KDPW 26.Dostarczenie dokumentu w formie materialnej na adres wskazany przez klienta 30,00 zł List priorytetowy, polecony 10,00 zł, list priorytetowy za potwierdzeniem odbioru - 20,00 zł, kurier krajowy na szczególną dyspozycję klienta - 50,00 zł, kurier zagraniczny na szczególną dyspozycję klienta - 100,00 zł, 27. Dostarczenie do innej firmy inwestycyjnej na terenie Warszawy dokumentów wymaganych w wezwaniu do sprzedaży akcji 100,00 zł

6 VII. Inne Stawka miesięczna 1. NOL 5 ofert dla Klienta posiadającego pakiet Broker 88,10 zł 2. Pełny arkusz NOL dla Klienta posiadającego pakiet Broker Plus 85,15 zł 3. Pełny arkusz NOL dla Klienta posiadającego pakiet Broker 173,25 zł 4. Dokupienie oprocentowania rachunku pieniężnego 10,00 zł VIII. Przelewy, wpłaty, wypłaty z rachunku inwestycyjnego Telefon, oddział, Internet Opłata jak dla Konta Osobistego posiadanego przez Klienta zgodnie z Tabelą Oprocentowania, Opłat, Prowizji i Limitów Transakcyjnych dla Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym. W przypadku Klientów, którzy podpisali Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, opłata zgodna z Tabelą opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz warunkami zawartymi w Umowie współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Dla Klientów nieposiadających Konta Osobistego w Banku - opłata jak dla Konta Osobistego Standard.

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty 360 360 360 Student Dobre Premium Obowiązuje od dnia 5.05.2014 strona 1 / 6 Internetowe Student Walutowe Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy w walucie obcej () Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Otwarcie, prowadzenie, uruchamianie usług:

Otwarcie, prowadzenie, uruchamianie usług: Tabela opłat i prowizji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Rozdział 1. Otwarcie, prowadzenie, uruchamianie usług: Lp. Tytuł opłaty/prowizji Wysokość opłaty/prowizji Biznes Standard Biznes

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl

Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl Warszawa, dnia 3 maja 2013 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 28 lipca 2013 r. zmianie ulega Umowa ramowa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo