WydawnictwoPLACETzapraszadolektury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WydawnictwoPLACETzapraszadolektury"

Transkrypt

1

2 WydawnictwoPLACETzapraszadolektury Ekonomia Marketing Reklama PublicRelation UniaEuropejska Zarządzaniezasobamiludzkimi Finanse Bankowość Języki

3 Tadeusz Wojciechowski Encyklopedyczne podstawy MARKETINGU

4 Projekt okładki Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo Placet 2009 Wydanie Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/ Warszawa tel.: (0-22) fax: (0-22) Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN Skł d i ł manie: PLACET Druk i oprawa: Ł

5 Spis treści Od autora BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku Definicje rynku Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy) Podmioty rynku Struktura podmiotowa rynku towarowego (zakres podmiotowy) Ile podmiotów działa na rynku środków produkcji? Warunki funkcjonowania rynku Segment rynku Segmentacja rynku kryteria segmentacji Równowaga rynkowa Gospodarka rynkowa Rynek dóbr konsumpcji i środków produkcji różnice i podobieństwa Rynek dostawcy i rynek nabywcy Nisza (luka) rynkowa B2B...31 BLOK TEMATYCZNY 2. Towar Definicje towaru Klasyfikacje towarów na rynku Towary konsumpcyjne Towary środki produkcji Towary pierwszej potrzeby Towary o zróżnicowanym przeznaczeniu Towary impulsowe Towary strategiczne...39 BLOK TEMATYCZNY 3. Popyt i podaż Popyt na towary Paradoks Veblena Prawo Engla Podaż towarów Popyt potencjalny i rzeczywisty (realny) Bariera popytu Hierarchia potrzeb Hierarchia potrzeb A. H. Maslowa Hierarchia potrzeb R. A. Webbera Fundusz swobodnej decyzji Popyt technicznie zdeterminowany na środki produkcji Reglamentacja towarów...49 BLOK TEMATYCZNY 4. Marketing Historia rozwoju marketingu Definicje marketingu Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa Otoczenie przedsiębiorstwa ogólna charakterystyka Bliskie otoczenie przedsiębiorstwa Dalekie otoczenie przedsiębiorstwa Marketing polityczny i społeczny Marketing wewnętrzny Marketing partnerski...62

6 6 Encyklopedyczne podstawy marketingu 4.7. Marketing bezpośredni Marketing środków produkcji Marketing-mix Marketing i logistyka związki i zależności Marketing oświecony Marketing organizacji non profit Etyka marketingu Innowacje w marketingu Marketing międzynarodowy Antymarketing Orientacja marketingowa Marketing interaktywny...75 BLOK TEMATYCZNY 5. Zakres, funkcje i cele marketingu w przedsiębiorstwie Standardowy zakres marketingu Organizacja dostaw dodatkowy obszar marketingu środków produkcji Funkcje marketingu...82 BLOK TEMATYCZNY 6. Konkurencja Konkurencja ogólna charakterystyka Rodzaje konkurencji Konkurencja cenowa Konkurencja jakościowa Analiza konkurencji Ochrona przed nieuczciwą konkurencją i ograniczaniem konkurencji...91 BLOK TEMATYCZNY 7. Produkt Charakterystyka i definicje produktu Jak powstaje produkt? Kiedy produkt staje się towarem? Cykl życia produktu na rynku Produkt gotowy a półfabrykat Pozycjonowanie produktów BLOK TEMATYCZNY 8. Cena Definicje ceny produktu (towaru) Tworzenie cen Specyfika ustalania cen na rynku środków produkcji Cena a wartość towaru Cena równowagi Cena zbytu (cena producenta) Cena hurtowa cena detaliczna Cena loco, cena franco Marże i prowizje Rabat Bonifikata Skaning Polityka cen Strategie cenowe Strategia zbierania śmietanki Elastyczność cenowa popytu BLOK TEMATYCZNY 9. Dystrybucja towarów Dystrybucja towarów definicje Podstawowe kanały dystrybucji Dystrybucja z udziałem pośredników Dealer Ograniczenia suwerenności wyboru sposobu dystrybucji...126

7 Spis treści Giełdy i aukcje Giełdy i aukcje ogólna charakterystyka Giełdy i aukcje rodzaje transakcji Giełdy i aukcje realia organizacyjne w Polsce Kooperacja przemysłowa specyficzna forma obrotu towarowego Franchising Leasing Przetarg Dystrybucja przez Internet Dystrybucja przez Internet źródła informacji Dystrybucja przez Internet wybór dostawcy Dystrybucja przez Internet zakup towaru Akwizytor (akwizycja) Substytucja towarów w procesie dystrybucji Substytut towarowy ogólna charakterystyka Substytucja techniczna Substytucja użytkowa Negocjacje Negocjacje w obrocie towarowym zdefiniowanie pojęcia Negocjacje sposób prowadzenia Monopol Przyczyny powstawania monopoli Oligopol Czy istnieją dobre monopole? Monopole ograniczenia powstawania i działalności Monopson BLOK TEMATYCZNY 10. Reklama podstawowa forma promocji Definicje reklamy Rodzaje (klasyfikacje) reklamy Etapy tworzenia reklamy Nośniki reklamy Adresaci reklamy Oddziaływanie reklamy na potencjalnego nabywcę Mailing Slogan reklamowy Spot reklamowy Reklama nieuczciwa DAGMAR metoda badań skuteczności reklamy ECR Efficient Consumer Response CRM Customer Relationship Management BLOK TEMATYCZNY 11. Inne formy promocji Sprzedaż osobista Targi i wystawy Katalogi i informatory Sponsoring Lobbing Lobbing a korupcja Marka Marka indywidualna i rodzinna Branding Logo znak firmowy znak towarowy Public relations Merchandising Opakowanie Rodzaje opakowań Klasyfikacja opakowań Opakowania jako nośniki reklamy...202

8 8 Encyklopedyczne podstawy marketingu Kod kreskowy QR Code BLOK TEMATYCZNY 12. Marketingowe badania rynku Badania marketingowe ogólna charakterystyka i niezbędny zakres Badania rynku Badania popytu Badania konkurencji Badania pozycji rynkowej Prognozowanie popytu Klasyfikacja nabywców według metody ABC Badania głębinowe Techniki projekcyjne Analiza portfelowa Analiza SWOT Macierz H. I. Ansoffa Analiza kluczowych czynników sukcesu Źródła informacji do badań marketingowych Metoda delficka i burza mózgów BLOK TEMATYCZNY 13. Marketing i logistyka związki i zależności Czym jest logistyka? Definicje logistyki Zakres logistyki Proste łańcuchy (przepływy) logistyczne Skomplikowane (łańcuchy) przepływy logistyczne Magazyny usługowe scentralizowane usługi logistyczne Przesłanki tworzenia modelu logistycznego Strategie logistyczne Przepływy informacji marketingowych i logistycznych w przedsiębiorstwie Marketing i logistyka sprzężenia zwrotne Czy istnieje marketing bez logistyki? Czy istnieje logistyka bez marketingu? Logistyka marketingowa BLOK TEMATYCZNY 14. Zarządzanie marketingowe i marketingowo-logistyczne Zarządzanie marketingowe definicja Zarządzanie marketingowo-logistyczne definicja Planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne Krótkookresowe planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne Strategiczne planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne Kolejność i zakres działań planistycznych w planowaniu strategicznym Opracowanie formalne strategicznego planu marketingowego Misja przedsiębiorstwa Zarządzanie marketingiem i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie System informacji marketingowej (SIM) BLOK TEMATYCZNY 15. Marketing zakupów Ogólna charakterystyka marketingu zakupów Definicje marketingu zakupów Zadania marketingu zakupów Marketing zakupów wpływ nabywcy na działania dostawcy Wybór źródła zakupu podstawowe kryteria Wybór źródła zakupu najprostsze metody Ograniczenia możliwości wyboru dostawcy środków produkcji Marketing zakupów rodzaje zakupów środków produkcji Zarządzanie marketingiem zakupów w przedsiębiorstwie Organizacja zakupów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Organizacja zakupów rozwiązania historyczne...275

9 Spis treści Organizacja zakupów rozwiązania w latach Organizacja zakupów inwestycyjnych MRP (Material requirements planning) BLOK TEMATYCZNY 16. Strategie marketingowe Charakterystyka i definicje strategii marketingowych Zakres merytoryczny strategii marketingowych Podstawy analityczne strategii marketingowych Podstawowe (normatywne) strategie marketingowe Cele i najczęściej spotykane nazwy strategii marketingowych BLOK TEMATYCZNY 17. Zachowania rynkowe i ochrona nabywcy Konsumpcja Zachowanie konsumenta Konsumeryzm Zachowanie nabywcy instytucjonalnego BLOK TEMATYCZNY 18. Znaczenie zapasów Czy zapasy są potrzebne? Lokalizacja zapasów w procesie produkcji i dystrybucji Klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwach Zależność poziomu zapasów od cykli i punktualności dostaw Dostawy dokładnie na czas (just in time) BLOK TEMATYCZNY 19. Marketing w nowych koncepcjach zarządzania Zarządzanie a marketing Reengineering czyli zarządzanie procesowe Zarządzanie wiedzą menedżerską Organizacje samouczące i samorekonstruujące TQM Total Quality Management Lean management Strategia inwestowania Strategia zachowania ciągłości operacji biznesowych Benchmarking CSR Corporate Social Responsibility Marketing a teoria chaosu BLOK TEMATYCZNY 20. Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie Kto odpowiada za prawidłowy marketing w przedsiębiorstwie? Umiejscowienie i organizacja komórek marketingu w przedsiębiorstwie Podstawowe zadania komórek marketingu w przedsiębiorstwie Menedżer marketingu (Marketing manager) Alfabetyczny spis tematów...330

10 WydawnictwoPLACETzapraszadolektury Ekonomia Marketing Reklama PublicRelation UniaEuropejska Zarządzaniezasobamiludzkimi Finanse Bankowość Języki

11 Od autora Podejmowanie wysiłku napisania książki akademickiej na temat podstaw marketingu wtedy, gdy na rynku księgarskim jest dostępnych ( r.) kilkadziesiąt tytułów poświęconych tej tematyce, wydaje się zadaniem syzyfowym. W licznych dyskusjach ze studentami zwłaszcza studiów niestacjonarnych odniosłem jednak wrażenie, że odczuwają oni brak pozycji, której nie muszą studiować od początku do końca, w której względnie szybko znaleźć mogą wyjaśnienie konkretnego tematu i informacje o źródłach umożliwiających ewentualne dalsze poszukiwania odpowiedzi na gnębiące ich pytanie. Pracujący już studenci studiów niestacjonarnych mają bowiem najczęściej własne obserwacje i doświadczenia, m.in. z dziedziny marketingu. Selektywnie poszukują więc wyjaśnień uzupełniających ich zasoby wiedzy, dotyczących tych zagadnień, pojęć czy instrumentów, które nie są im znane, lub co do których mają wątpliwości. Na polskim rynku księgarskim w latach 90. ubiegłego wieku było kilka pozycji odpowiadających takiemu zapotrzebowaniu, mających z reguły charakter encyklopedii, potwierdzany także ich tytułami 1. Mimo upływu czasu, powodującego częściową dezaktualizację tych pozycji, nie było moim zamiarem powtarzanie zastosowanej w nich formy prezentacji tematu. Intencją było natomiast opracowanie książki, w której: zastosowany jest podział problematyki marketingu na bloki tematyczne, najczęściej występujące w procesie dydaktycznym na studiach wyższych; w każdym bloku ujęte są zazębiające się tematy, łącznie pozwalające na opanowanie podstaw wiedzy z danego obszaru; każdy bardziej skomplikowany temat zawierać będzie nie tylko encyklopedyczny skrót jego treści, ale niekiedy także bardziej rozwinięte informacje i w miarę możliwości komentarze i wątpliwości autora oraz syntezę ew. kontrowersyjnych poglądów innych autorów; tym samym znacznie szerzej omówione są tematy, stanowiące z reguły zasadniczą kanwę wykładów z podstaw marketingu, a bardziej syntetycznie takie, które zawierają uzupełniające informacje; 1 Największą popularnością cieszyły się: Sztucki T., Encyklopedia marketingu, wydana w 1998 r. przez Agencję Wydawniczą PLACET oraz Leksykon marketingu autorstwa zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod redakcją naukową J. Altkorna i T. Kramera, wydany przez PWE w Warszawie, także w 1998 r.

12 12 Encyklopedyczne podstawy marketingu świadomie unika się trudnych, naukowych form narracji, starając się zachować niezbędny dystans zarówno do omawianych problemów, jak i poglądów klasyków, wykorzystując znowu w miarę możliwości poczucie humoru Czytelników. na końcu każdego bloku tematycznego wskazano pozycje literatury zawierające rozbudowane informacje dla tego bloku, dostępne na polskim rynku księgarskim; w tym są liczne odniesienia do literatury anglo- i niemieckojęzycznej, które bardziej wnikliwi studenci mogą znaleźć w bibliotekach. Na początku książki umieszczono spis treści według bloków tematycznych i merytorycznego układu tematów zgodny z najczęściej spotykanymi programami dydaktycznymi. Na końcu spis tematów w układzie alfabetycznym. Celowo używam określenia tematów, a nie haseł. Książka ta mimo pewnych podobieństw nie jest encyklopedią. Jest podręcznikiem, którego encyklopedyczna forma ma ułatwić użytkownikom nie tylko kompleksowe, ale także odcinkowe przyswajanie podstaw wiedzy marketingowej. Mam nadzieję, że te założenia w znacznym stopniu udało mi się zrealizować. Ocenią to Czytelnicy. Mam też nadzieję, że zechcą wybaczyć mi nieuchronne, przy takiej koncepcji książki, uproszczenia i powtórzenia tematyczne, występujące zarówno między niektórymi blokami tematycznymi, jak i wewnątrz tych bloków. Warszawa, grudzień 2008 r.

13 1 Rynek, Segmenty rynku 1.1. Definicje rynku Tradycyjnie pod pojęciem rynku rozumiano miejsce, gdzie spotykali się sprzedający i kupujący, celem wymiany posiadanych dóbr. Wymiana ta mogła odbywać się na zasadzie towar za towar, albo jak współcześnie na każdym lokalnym bazarze z pomocą jednego towaru uznawanego za miernik wartości (np. złota, srebra, skór). Dzisiaj jest to pieniądz, który z ekonomicznego punktu widzenia jest także towarem. Ale, np. w obozach jenieckich w czasie II Wojny Światowej miernikiem były najczęściej papierosy, w których wyceniano wartość innych towarów na wewnętrznym rynku (np. bochenek chleba = 10 papierosów). W miarę cywilizacyjnego rozwoju rozszerzało się także pojęcie rynku. Zamiast wyznaczonego czy przypadkowego miejsca (rynku, targu) zaczęto rozróżniać rynek lokalny, krajowy, europejski, światowy, a także dzielić na branże jakie obejmuje, np. rynek mieszkań, samochodów, określonych produktów spożywczych. Stopniowo też wszystkie definicje zmierzały do uznania, że rynek to zespół wszystkich kupujących i sprzedających, których decyzje nawzajem od siebie uzależnione kształtują podaż, popyt i określają poziom cen [6]. Decyzje te to transakcje kupna sprzedaży (w różnych formach prawnych), w wyniku których towar zmienia właściciela. Definicje rynku formułowane w podręcznikach są przekształcane i zawierają zróżnicowane akcenty, ale merytorycznie są zbliżone. Dla porów-

14 14 Encyklopedyczne podstawy marketingu nania przytoczmy jeszcze jedną: Rynek to zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu między kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług [1, s. 76] Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy) Na rysunku 1 zaprezentowano podział (segmentację) rynku na podstawowe grupy dóbr i usług występujące na dwóch zasadniczych makrosegmentach rynku czyli rynkach dóbr konsumpcji i dóbr produkcyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że podział ten nie jest w pełni precyzyjny. Mamy bowiem na rynku liczne towary, których przeznaczenie nie jest całkowicie technicznie zdeterminowane, tylko zależy od woli nabywcy. Nazywa się je często towarami o dualnym przeznaczeniu. Typowym przykładem jest samochód osobowy, który dla przeciętnego nabywcy jest dobrem konsumpcyjnym ułatwiającym, czy uprzyjemniającym, codzienne życie. Ale właściciel może w każdej chwili uznać, że zostaje taksówkarzem i zmienia przeznaczenie samochodu. Staje się on od tej chwili jego środkiem produkcji w tym przypadku podstawowym narzędziem pracy. Dualny charakter wielu towarów ujawnia się jednak najczęściej już z chwilą ich nabycia przez określone podmioty rynku. Mąka i cukier są dla przeciętnego konsumenta artykułami konsumpcyjnymi, ale piekarz kupuje je z założeniem, że są środkami produkcji, z których wytwarzać będzie chleb, bułki i ciasta. Zresztą cały przemysł spożywczy przetwarza podstawowe produkty rolnictwa w postaci naturalnej traktowane jako artykuły konsumpcyjne (zboża, jarzyny, owoce), także w artykuły konsumpcyjne o wyższym stopniu przetworzenia. Produkty rolnictwa są więc dla tego przemysłu środkami produkcji, z których wytwarza na przykład makarony, frytki, soki, napoje alkoholowe, gotowe zestawy obiadowe, itp. W ten sposób doszliśmy do pojęcia podmiotu rynku, które jest szerzej omówione w następnym (1.3) bloku tematycznym.

15 Rynek, segmenty rynku 15 Rysunek 1. Zakres przedmiotowy rynku towarowego Źródło: opracowanie własne

16 16 Encyklopedyczne podstawy marketingu 1.3. Podmioty rynku Podmiotem rynku jest każda osoba fizyczna lub prawna (przedsiębiorstwo, jednostka administracji, szpital, organizacja społeczna, jednostka wojska, policji, straży pożarnej), która chce i może uczestniczyć w procesach rynkowych, która zatem oferuje towar (reprezentuje podaż), lub chce go kupić (reprezentuje popyt). W różnych fazach i na różnych rynkach może zresztą występować w obu tych rolach. Każde przedsiębiorstwo wytwórcze kupuje środki produkcji i jednocześnie sprzedaje swoje produkty. Niemal każdy indywidualny konsument kupuje okresowo telewizor czy samochód, ale także okresowo próbuje sprzedać dotychczas używany Struktura podmiotowa rynku towarowego (zakres podmiotowy) Podmiotami rynku towarowego są przede wszystkim konsumenci indywidualni i zbiorowi kupujący dobra konsumpcyjne dla własnego użytku lub dla spożycia, ale także producenci tych dóbr i pośrednicy handlowi specjalizujący się w handlu nimi, lub traktujący je jako część swego asortymentu towarowego. W obrocie towarowym dobrami produkcyjnymi (środkami produkcji) uczestniczą ich producenci, pośrednicy handlowi oraz końcowi odbiorcy, którzy w większości są producentami dóbr materialnych (produkcyjnych i konsumpcyjnych) o wyższym stopniu przetworzenia, lub usług. Końcowymi nabywcami dóbr produkcyjnych są także wszelkie jednostki nieprodukcyjne, które działają w sferze administracji, obrony narodowej, ochrony bezpieczeństwa obywateli, ochrony zdrowia, kultury, sportu, oświaty, itd., i które pewne ilości dóbr produkcyjnych zwłaszcza szeroko rozumianych materiałów muszą kupować i zużywać w swej działalności (np. papier i materiały piśmienne, komputery i ich oprogramowanie, materiały elektrotechniczne, materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontów, paliwa stałe, gazowe i płynne, itp.).

17 Rynek, segmenty rynku 17 Rysunek 2. Podstawowe grupy podmiotów rynku towarowego Źródło: opracowanie własne Rysunek 2 ilustruje zakres podmiotowy rynku towarowego, ale z uwagi na konieczne w takiej prezentacji uproszczenia, wymaga kilku dodatkowych komentarzy. Konsumenci są końcową i liczbowo największą grupą podmiotów rynku. Można wyodrębniać różne grupy konsumentów (patrz hasło: segmentacja rynku). Na rysunku 2 zastosowano podział według grup wiekowych, gdyż struktura popytu na towary zmienia się znacznie wraz z wiekiem po-

18 18 Encyklopedyczne podstawy marketingu tencjalnych nabywców. Ale, zależnie od potrzeb, można uznać za bardziej wskazany, np. podział według płci, wykształcenia, zawodów a nawet wyznawanej religii (np. przy próbach analiz popytu na dewocjonalia albo uczestniczenia w wycieczkach zagranicznych o charakterze pielgrzymek). Grupa podmiotów instytucjonalnych wymaga liczniejszych komentarzy. Właściwie wszyscy producenci dostawcy dóbr do konsumpcji i dla produkcji, są jednocześnie ich odbiorcami. Nawet przedsiębiorstwo wydobywające surowce mineralne (węgiel, ropę naftową, rudy) musi kupować maszyny i urządzenia produkcyjne, narzędzia, odzież ochronną i roboczą, materiały pozwalające na utrzymanie ruchu. Każde przedsiębiorstwo przemysłu przetwórczego musi kupować znacznie więcej pozycji surowców i materiałów, z których wytwarza swój wyrób gotowy. Wyrób ten może być produktem ostatecznie ukształtowanym i sprzedawanym już tylko końcowym użytkownikom, ale może być też kolejnym materiałem (półfabrykatem), wprawdzie o wyższym stopniu przetworzenia, ale nadal przeznaczonym do produkcji bardziej skomplikowanych wyrobów u kolejnych odbiorców. Łańcuchy logistyczne na rynku dóbr produkcyjnych i w ich powiązaniu z rynkiem dóbr konsumpcji są niejednokrotnie bardzo długie, sięgające nawet dwudziestu ogniw. Ruda miedzi, zanim stanie się częścią samochodu osobowego czy ciężarowego w formie, np. kabla wysokiego napięcia, musi przejść przez czternaście faz produkcyjnych 2 i przybierać formy coraz wyżej przetworzonego towaru (rudy, miedzi we wlewkach, walcówki, drutu, linki, linki powlekanej, kabla, wiązki kablowej) aż do momentu, w którym zostanie kupiona przez fabrykę samochodów i nabywcę samochodu. Drugą grupę podmiotów instytucjonalnych, na którą warto zwrócić uwagę, występujących na rynku zarówno dóbr konsumpcyjnych jak i produkcyjnych ale już tylko jako nabywcy 3 są jednostki mundurowe wojsko, policja i wszelkie służby specjalne, straże miejskie, straż pożarna, poczta, służba celna i więziennictwo. Poza urządzeniami stanowiącymi dla tych służb podstawowe środki pracy (np. wozy bojowe z wyposażeniem dla 2 Według badań rynku dóbr produkcyjnych przeprowadzonych w ramach projektu badawczego KBN 1 HO1D 01115, których wyniki przedstawiono w książce: Wojciechowski T., Marketing dóbr produkcyjnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa Z wyjątkiem sprzedaży wycofanych z eksploatacji urządzeń lub nadwyżek (nadmiernych zapasów) materiałów lub artykułów spożywczych.

19 Rynek, segmenty rynku 19 straży pożarnych, uzbrojenie dla wojska, umundurowanie) i podstawowe materiały (środki gaśnicze, amunicja, materiały wybuchowe), kupują one wiele powszechnie używanych surowców i materiałów, potrzebnych dla celów pomocniczych i utrzymania sprawności jednostek. Są to więc, m.in. także materiały budowlane, elektrotechniczne, armatura i sanitaria, tkaniny. Ich udział w obrocie dobrami produkcyjnymi w Polsce w ostatnich latach wyraźnie wzrasta, m.in. w związku z modernizacją armii konieczną z racji jej włączenia do struktur NATO. Trzecią grupą podmiotów dokonujących zakupów na rynku głównie dóbr produkcyjnych są jednostki kultury i oświaty. Są to więc teatry, producenci filmów, kina, muzea, ośrodki kultury, szkoły wszystkich szczebli i rodzajów, instytuty i ośrodki badawcze oraz gospodarstwa pomocnicze organizacji społecznych i religijnych. Do tej grupy trzeba też zaliczyć kościoły wszystkich wyznań (m.in. budowa systemem gospodarczym, remonty, eksploatacja budynków). Zwłaszcza teatry i producenci filmów, w których narzędziami pracy są niejednokrotnie bardzo kosztowne dekoracje i stroje, wydają poważne kwoty na ich zakup lub materiały do ich produkcji we własnym zakresie, oraz utrzymują wysokie (relatywnie do przemysłu) zapasy tych dóbr. Umownie do tej grupy można też zaliczyć kluby sportowe, których majątek i wydatki nieustannie rosną, obejmując, m.in. także kosztowną budowę obiektów sportowych. Kolejną grupą podmiotów są jednostki służby zdrowia, a więc przede wszystkim szpitale, ośrodki zdrowia, pogotowia, przychodnie specjalistyczne oraz lekarze (a także weterynarze) i stomatolodzy prowadzący prywatną praktykę. Zakupują oni sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe, leki a także jak wszystkie wymienione dotychczas podmioty materiały związane z eksploatacją budynków, pomieszczeń i urządzeń. Udział tej grupy szacuję na 4% wartości obrotu, z minimalną tendencją wzrostu. Wreszcie relatywnie liczną grupą są jednostki rządowej i samorządowej administracji wszystkich szczebli od gminy i powiatu po kancelarie premiera i prezydenta. Grupa ta obejmuje także jednostki wspomagające i gospodarstwa pomocnicze, służby nadzoru lasów i ochrony przyrody, geodetów. Umownie zaliczam do niej także jednostki (przedsiębiorstwa) infrastruktury komunikacyjnej państwa (PKP, zarządy dróg, przedsiębiorstwa telekomunikacji, pocztę). Za jej część uznaję również sądy, kancelarie adwokackie i notarialne a także banki. Udział tej grupy szacuję na 4 5% choć, zapewne, może on okresowo wzrosnąć, w związku z przygotowaniami do mistrzostw EURO 2012.

20 20 Encyklopedyczne podstawy marketingu Ostatnią chociaż nie najmniej ważną grupą są przedsiębiorstwa handlowe prowadzące handel dobrami konsumpcyjnymi i produkcyjnymi. Kupują one środki produkcji poczynając od materiałów związanych z inwestycjami budowlanymi i remontami, przez szeroką gamę produktów służących technice magazynowania i sprzedaży aż do sieci komputerowych pozwalających na ewidencję i logistyczną kontrolę przepływu towarów. Koszty materiałowe utrzymania i funkcjonowania wielkich obiektów handlowych (supermarketów) są nieporównywalne do analogicznych kosztów w małych, kilkuosobowych sklepach i hurtowniach, do jakich byliśmy w Polsce przyzwyczajeni jeszcze w latach 80. Do tej grupy nabywców dóbr produkcyjnych trzeba też zaliczyć przedsiębiorstwa gastronomiczne, hotele, organizatorów turystyki oraz producentów innych rodzajów usług dla ludności, jak np.: pralnie, wypożyczalnie, taksówki, itp. Szacuję, że udział tej grupy w obrocie środkami produkcji w Polsce wynosi ok. 5% oczywiście nie licząc obrotu dokonywanego przez jednostki handlujące tymi środkami, dla których nie są one materiałami lub środkami trwałymi, tylko towarami. Pośrednictwo w handlu dobrami produkcyjnymi jest mniej rozbudowane niż handlu dobrami konsumpcji. Wynika to z innej struktury obrotu towarowego, w której przeważa obrót bezpośredni między podmiotami o charakterze produkcyjnym. Działające na tym rynku firmy handlowe dają się natomiast dość wyraźnie zakwalifikować do jednej z trzech wymienionych w rysunku 2 grup: pośredników dealerów, często organizujących formalnie transakcje, ale nieuczestniczących w fizycznym transferze dóbr, wyspecjalizowanych branżowo np. w handlu hutniczymi wyrobami walcowanymi, materiałami budowlanymi, drewnem; hurtowni, nierezygnujących także z transakcji półhurtowych i detalicznych oraz placówek handlu hurtowego i detalicznego o wielobranżowym profilu, którego część stanowią określone dobra produkcyjne. W tych ostatnich np. w wielu supermarketach widoczne jest także adresowe profilowanie asortymentu, obejmującego, m.in. artykuły o dualnym przeznaczeniu, a więc takie, które przez określonego nabywcę mogą być traktowane zarówno jako dobro konsumpcyjne jak i produkcyjne. Zwiększa to znacznie krąg potencjalnych nabywców. Specyficznym rodzajem pośredników są także giełdy towarowe, na których dokonuje się zróżnicowanych transakcji sprzedaży zakupu niektórych dóbr produkcyjnych, zwłaszcza surowców (patrz temat 9.6).

21 Rynek, segmenty rynku Ile podmiotów działa na rynku środków produkcji? Liczba podmiotów działających na tym rynku jako producenci sprzedawcy, kupcy i nabywcy jest zdecydowanie mniejsza niż na rynku dóbr konsumpcji, na którym praktycznie wszyscy obywatele poza małymi dziećmi są także uczestnikami procesów rynkowych. Według szacunków dokonanych na podstawie danych GUS łączna liczba podmiotów działających na rynku dóbr produkcyjnych nie przekracza (2008 r.) 3. milionów z których tylko ok. 400 tys. (przemysł i budownictwo) ma dla funkcjonowania tego rynku istotne znaczenie i notuje obroty o decydującej wartości. Łączna liczba podmiotów występujących na tym rynku jest więc (w przybliżeniu) dziesięciokrotnie mniejsza niż na rynku dóbr konsumpcji. Szacunki te oparte są na założeniu, że nawet małe gospodarstwa rolne, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, itp. są mikroprzedsiębiorstwami, w których zakup maszyny, nawozów, paliwa, komputera czy drukarki jest elementem kosztów wytworzenia produktu materialnego lub usługi i nie może (względnie nie powinien) być traktowany jako konsumpcja. W procesie obrotu towarowego rozróżnienie to ma nie tylko znaczenie teoretyczne, ale pociąga za sobą określone skutki porządkowo-formalne (np. konieczność wystawiania faktur) i podatkowe. Zarówno liczba podmiotów działających na tym rynku, jak i ich udział w obrocie zmienia się nieustannie, choć w długich okresach zachowywane są (w przybliżeniu) przedstawione proporcje. Zmiany te mają przede wszystkim związek z dzieleniem i łączeniem przedsiębiorstw, upadłościami i tworzeniem nowych jednostek, transformacją własnościową i branżową oraz ogólną restrukturyzacją gospodarki. Nie wykluczam, że postępujące na całym świecie procesy globalizacji polegające na koncentracji kapitału, jak i na tworzeniu coraz większych międzynarodowych przedsiębiorstw i holdingów, powodować będą ewidencyjne zmniejszanie liczby samodzielnych podmiotów działających na rynku dóbr produkcyjnych. O wyborze miejsca produkcji nie decydują już tak bardzo, jak do niedawna takie czynniki, jak możliwość zaopatrzenia w surowce czy dostęp do zasobów taniej

WydawnictwoPLACETzapraszadolektury

WydawnictwoPLACETzapraszadolektury WydawnictwoPLACETzapraszadolektury Ekonomia Marketing Reklama PublicRelation UniaEuropejska Zarządzaniezasobamiludzkimi Finanse Tadeusz Wojciechowski Encyklopedyczne podstawy MARKETINGU Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski

200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski 200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski prof. dr hab. Wiesław Kowalczewski: Zakres merytoryczny publikacji dotyczy aktualnych problemów związanych z marketingiem. Należy podkreślić

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZARZĄDZANIE PROCESAMI Tezy wykładów autorskich Opracował jako rękopis: Prof. zw. dr inż. Władysław Sabela Współpraca: Dr inż. Jacek Pieprzyca Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo