System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW)."

Transkrypt

1 System cyfrowego monitoringu wizyjnego Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW). 1. Założenia ogólne 1) Każdy dostarczony komplet (rejestrator, kamery) musi co najmniej spełniać następujące wymagania: a) być zgodny z normą PN - EN w zakresie wstrząsów, zakłóceń radioelektrycznych. b) posiadać znamionowe napięcie zasilania 24V. c) posiadać zakres napięcia zasilania - 16,8 33,6V. d) Zamawiający dopuszcza zasilanie kamer 12V/24V lub ze switcha. e) być przystosowany do eksploatowania w temperaturze otoczenia o zakresie od 25 ⁰C do + 50 ⁰C; f) posiadać system podtrzymujący zasilanie po zaniku napięcia przez czas konieczny do bezpiecznego zamknięcia systemu (np. poprzez programowany wyłącznik czasowy, zasilany z układu akumulatorowego autobusu); g) posiadać możliwość ochrony zgromadzonych danych poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych typów pamięci do ich przechowywania, co gwarantuje zachowanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach środowiskowych; h) posiadać poszczególne elementy zamontowane w sposób i w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym po podpisaniu umowy i dokonaniu wizji lokalnej taboru. i) system monitoringu musi posiadać możliwość sterowania funkcjami elementów systemu za pomocą interfejsu zewnętrznego oraz udostępniać dane niezbędne do poprawnej diagnozy i zdalnej obsługi systemu. j) Zamawiający wymaga, aby połączenia pomiędzy elementami wyposażenia elektronicznego były wykonane z użyciem przewodów i łączy komunikacyjnych właściwych dla środowiska pracy, jakim jest autobus komunikacji miejskiej. Złącza i wtyczki muszą być zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem w czasie eksploatacji. k) drzwi dostępowe do dysków rejestratora muszą być zamykane przez zamek i klucz dostarczony przez Wykonawcę l) Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego wsparcia technicznego dla systemu oraz jego aktualizacji w okresie nie krótszym niż 48 miesięcy od podpisania umowy (firmware urządzeń, oprogramowanie klienckie itp.); m) Wykonawca musi zobowiązać się do wsparcia technicznego dla systemu w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie monitoringu przestrzeni publicznej, w przypadku zaistnienia w przyszłości tego typu wymagań. Prace te będą dodatkowo płatne. n) Cały system musi zostać zainstalowany po stronie Zamawiającego. Nie dopuszczamy przesyłania danych poprzez jakiekolwiek serwery zewnętrzne. W razie potrzeby instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów (serwery, systemy operacyjne itp.) całość oprogramowania dostarcza Wykonawca; o) Oprogramowanie umożliwiające podgląd, obsługę i serwisowanie urządzeń w pojeździe - zakres funkcjonalności: archiwizacja materiału z systemu rejestracji obrazu, przeglądanie plików z logami zdarzeń systemowych, p) Programowanie dostarczanych systemów musi być zintegrowane z oprogramowaniem już wykorzystywanym przez Zamawiającego do obsługi systemów pokładowych, nadzoru ruchu, informacji pasażerskiej. 2. Zarządzane systemy 1) Każdy komplet winien zawierać rejestrator odpowiedzialny za rejestrację dźwięku, obrazu i za komunikację z istniejącym komputerem pokładowym pojazdu, z którego ma pobrać: a) informację o pracy pojazdu tj. min. następujących parametrach: prędkości i położeniu (pozycja GPS), nazwie bieżącego przystanku, numerze służbowym kierowcy, użyciu przycisku alarmowego kierowcy (innych uzgodnionych sygnałów z Zamawiającym); 1

2 b) sterowanie przekazem danych on-line i off-line do systemów centralnych poprzez istniejące łącza komunikacyjne WiFi i GPRS/UMTS; c) obsługa istniejącego przycisku bezpieczeństwa uruchomienie systemów uzgodnionych z Zamawiającym; po użyciu przycisku muszą być uruchamiane minimum następujące systemy obraz (sygnał on-line video z rejestratora) z wizualizacją w aplikacji istniejącego u Zamawiającego systemu nadzoru ruchu; d) obsługa interfejsu prowadzącego (monitor kolorowy ekran LCD min. 8 ). 2) Zgromadzone w rejestratorze dane są chronione poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych typów pamięci do ich przechowywania, co gwarantuje zachowanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, również w przypadku kolizji lub wypadku (zderzenia); 3) Możliwość transmisji danych min.: Wi-Fi i GSM/GPRS rejestrator musi umożliwiać przesył danych za pośrednictwem istniejących w pojazdach modemów komunikacyjnych 4) Czas zegara rejestratora powinien być synchronizowany automatycznie poprzez istniejący komputer pokładowy min. 1 raz dziennie automatycznie z czasem transmitowanym przez serwer Zamawiającego. Czas w rejestratorze nie może ulegać odchyłkom większym niż w zakresie: -15 sekund +15 sekund od czasu wzorcowego na 24 godziny bez dodatkowych sygnałów synchronizujących z zewnątrz. Zamawiający dopuszcza synchronizację czasu z satelitami GPS. 5) Wykonawca dostarczy oprogramowanie (wraz z licencją) umożliwiające: a)raportowanie w czasie rzeczywistym o poprawności zapisu monitoringu (czy wszystkie kamery odkładają pliki na dysk); w przypadku nieprawidłowości powiadomienie - informacja na panel autokomputera prowadzącego oraz do Systemu w Nadzoru Ruchu (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy); b) dostęp do zapisu video na serwerze dostępny będzie z dowolnego komputera po zalogowaniu się uprawnionych osób w wewnętrznej sieci komputerowej 6) Wszelkie urządzenia oprócz panelu sterującego/autokomputer muszą być umieszczone w zamykanej na klucz obudowie zabezpieczającej przed ingerencją osób trzecich wymagane zastosowanie zamka na klucz patentowy: a) moduł komunikacyjny umożliwiający współpracę autokomputera i rejestratora z modemem: - UMTS, w zakresie cyfrowej obsługi transmisji danych między pojazdem, a centrum nadzoru ruchu, w systemach nadzoru i sterowania komunikacją zbiorową i systemach pasażerskiej informacji przystankowej w czasie rzeczywistym, w tym z systemem nadzoru ruchu Zamawiającego; - Wi-Fi zgodny z IEEE b/g/n w paśmie 2,4GHz, w zakresie zabezpieczenia zgrywania materiału wideo oraz wgrywania rozkładu jazdy i zgrywania raportów. 3. Karty SIM dostarczy i koszty łączności pokrywa Zamawiający. IV. Elementy systemu monitoringu: 1. Moduł oprogramowania, zarządzający kamerami oraz monitorem służącym do wizualizacji obrazu z kamer dla kierowcy, przy czym układ powinien obsługiwać do 10 kamer oraz rejestrować obraz, fonię, a także dodatkowe dane z komputera pokładowego (minimum: prędkość i położenie, pozycja GPS, nazwa przystanku, nr służbowy kierowcy, przycisk alarmowy kierowcy, kierunek jazdy, nazwa przystanku, godzina, data). Odczyt zarejestrowanego materiału musi następować bez konieczności stosowania specjalistycznych stacji roboczych, a czas przechowywania zarejestrowanych danych nie może być krótszy niż 30 dni; 2

3 2. moduł oprogramowania, realizujących rejestrację obrazu, z zastrzeżeniem, iż rejestracja ta musi odbywać się jednocześnie na 2 nośnikach pamięci - dyskach HDD [lub SSD] (zapewniając minimalny wymagany czas rejestracji i jakość rejestrowanego obrazu), przy czym wymagany jest zapis na dyskach bez buforowania w celu zapewnienia ciągłości zapisu w przypadku kolizji lub wypadku; 4. Monitor LCD kierowcy - 1 szt. na 1 komplet 1) Umiejscowienie - w kabinie kierowcy Funkcjonalność: obsługa rejestratora wideo i kamer Monitor powinien również przekazywać informacje o statusie pracy elementów zestawu monitoringu w formie komunikatu tekstowego w języku polskim lub piktogramu w czasie bieżącym oraz możliwość wyświetlania zarejestrowanego 3) Parametry techniczne: a) przekątna ekranu minimum 8, b) panel dotykowy; c) Interfejs komunikacyjny (USB, VGA lub LAN) zapewniający prawidłowe działanie podczas eksploatacji ; 4) Monitor musi posiadać parametry umożliwiające prawidłowe jego użytkowanie w pełnym słońcu. 5) System musi posiadać funkcję załączania pełnoekranowego podglądu z kamery po wskazaniu przez kierującego kamery, na ekranie podglądu. 6) Informacje zarówno o poprawnej pracy systemu, jak i niewłaściwym jego funkcjonowaniu, awarii dysku rejestratora (w szczególności brak zapisu sygnału z kamery/kamer, brak zapisu materiału powyżej 1min.), braku sygnału z kamery lub jej zasłonięcie muszą być sygnalizowane poprzez sygnał akustyczny przez okres (3-5 sekund), a następnie poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu tekstowego na ekranie monitora podczas jazdy. Jednocześnie Zamawiający musi posiadać możliwość wyboru, które informacje mają pojawiać się na ekranie monitora oraz które sygnały dźwiękowe mają być słyszalne podczas jazdy i z jakim natężeniem. Oprogramowanie musi posiadać opcję wyłączenia sygnału akustycznego w przypadku notorycznie powtarzającej się usterki (zabezpieczenie przed uciążliwym piszczeniem podczas jazdy); 7) Szata graficzna menu ekranu monitora (w tym prezentowane informacje i ich rozkład) zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy; 5. System rejestracji obrazu - wymagania minimalne 1) Zamawiający wymaga instalacji minimum 7 kamer IP: a) kamera toru jazdy - 1 sztuka w kabinie kierowcy), kamera wewnętrzna monitorująca przestrzeń przed pojazdem o parametrach: 1. kolorowa typu dzień/noc 2. rozdzielczość min x 1080, 3. czułość min. 0,2 lux przy F=2.0, 4. stopień ochrony min. IP 64, 5. temperatura pracy -25 ⁰ C +50 ⁰ C, 6. kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰; b) min. po 4 kamery do wewnątrz, do obserwacji stref wszystkich drzwi oraz kamerę stanowiska kierowcy (1 sztuka na 1 komplet), przy czym kamera stanowiska kierowcy musi być zsynchronizowane z mikrofonem umieszczonym w kabinie kierowcy (dopuszcza się kamerę stanowiska kierowcy zintegrowaną z mikrofonem), kamera cyfrowa wewnętrzna monitorująca wnętrze pojazdu oraz kamera stanowiska kierowcy, o parametrach: 3

4 1. kolorowa typu dzień/noc 2. rozdzielczość min x 1080, 3. czułość min. 0,2 lux przy F=2.0, 4. stopień ochrony min. IP 64 obudowa wandaloodporna, 5. temperatura pracy -25⁰C +50 ⁰C, 6. kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰; c) kamera zewnętrzna lub wewnętrzna tylna 1. szt. monitorująca przestrzeń za pojazdem 1. kolorowa typu dzień/noc 2. rozdzielczość min x czułość min. 0,2 lux przy F=2.0, 4. stopień ochrony min. IP 67 obudowa wandaloodporna, 5. temperatura pracy ⁰C; 6. kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰; d) kamera zewnętrzna 1 szt. umieszczona na prawym boku pojazdu tuż za ramieniem prawego lusterka zewnętrznego monitorująca obszar wyjścia/wejścia z/do pojazdu odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne w kolorystyce miejsca montażu 1. kolorowa typu dzień/noc 2. rozdzielczość min x czułość min. 0,2 lux przy F=2.0, 4. stopień ochrony min. IP 67 obudowa wandaloodporna, 5. temperatura pracy ⁰C; 6. kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰; Dla wszystkich kamer wymagane jest złącze interfejsu LAN zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem. 2) Rozmieszczenie kamer zamontowanych wewnątrz pojazdu ma zapewnić monitorowanie całego obszaru przestrzeni pasażerskiej, stanowiska kierowcy oraz toru jazdy. Rozdzielczość rejestrowanego obrazu nie mniejsza niż 1600x900px, umożliwiająca odczytanie nr rejestracyjnego auta na zewnątrz autobusu z odległości minimum 10 m identyfikację osób w całej przestrzeni pasażerskiej. Miejsce montażu kamer oraz ich ustawienie, musi zostać uzgodnione z Zamawiającym. 3) W skład systemu rejestracji obrazu wchodzą również: a) mikrofon kierunkowy (1 sztuka na 1 komplet) - mikrofon do nagrywania prowadzonych rozmów kierowcy z pasażerem (nie dotyczy, jeśli będzie zastosowana kamera zintegrowana z mikrofonem), 4) Wymagania szczegółowe dotyczące rejestratora wchodzącego w skład systemu: a) rejestrator musi posiadać co najmniej następujące interfejsy: 1. USB - gniazdo umieszczone na zewnątrz konsoli (w górnej części szafy za stanowiskiem kierowcy lub innym uzgodnionym z Zamawiającym), 2. LAN (RJ 45) - gniazdo umieszczone na zewnątrz konsoli (w górnej części szafy za stanowiskiem kierowcy lub innym uzgodnionym z Zamawiającym); b) rejestrator musi posiadać możliwość skopiowania danych poprzez połączenie z serwerem za pomocą istniejącej w zajezdni Zamawiającego sieci Wi-Fi oraz połączenia przewodem LAN lub ze złączem USB. 4

5 c) zapisywanie obrazu do pamięci z wybranymi szczegółami (numer kamery, numer linii, nr brygady, nr pojazdu, nazwa przystanku, godzina, data, prędkość pojazdu - godzina, czas i prędkość aktualizowane co 2 sekundy,(realizację wymagań opisać w załączniku 2c) d)zamawiający wymaga naniesienia na rejestrowany obraz informacji o punktualności aktualnie realizowanego kursu. Informacja musi zawierać dane o bieżącym przyspieszeniu lub opóźnieniu wyrażone w minutach i dotyczyć punktualności na każdym kolejnym przystanku. Wymóg zamawiającego wynika z konieczności posiadania informacji o punktualności w celu rozstrzygania reklamacji podróżnych,(realizację wymagań opisać w załączniku 2c) e) rejestrator, wraz z ewentualnymi dodatkowymi urządzeniami, musi być umieszczony w zamykanej na klucz obudowie zabezpieczającej przed ingerencją osób trzecich wymagane zastosowanie zamka na klucz; na zewnątrz wyprowadzone są interfejsy USB oraz LAN (RJ45); UWAGA: dysk możliwy do wymiany tylko przez uprawniony personel (model klucza zindywidualizowany jeden do wszystkich rejestratorów, inny niż standardowo używany w kieszeniach dysku komputerów). f) zapis video musi następować zgodnie z zasadą zapętlania tzn. dane obrazu są zapisywane kolejno na twardym dysku, a po jego zapełnieniu najstarsze dane będą nadpisywane nowymi obrazami - zapętlanie ma się odbywać z wykorzystaniem całego obszaru dysku i w okresie nie krótszym niż 30 dni, przy średnio dobowym czasie pracy pojazdu około 16 godzin, przy założeniu jakości rejestrowanego obrazu wynoszącej nie mniej niż 1600x900px dla każdej z kamer i ilości rejestrowanych ramek minimum 10 kl./s dla każdej z kamer. W przypadku podziału materiału na mniejsze fragmenty wymaga się podziału na logiczne fragmenty o stałej długości materiału (np. 10 min) przy czym w przypadku rozpoczęcia nagrywania w dowolnej chwili, zakończenie sekwencji powinno nastąpić w przewidzianym momencie (np ; itd.); g) każdy obraz musi być rejestrowany wraz z datą, godziną, numerem kamery, numerem linii z kierunkiem jazdy, numerem brygady, prędkością i numerem pojazdu, nazwą przystanku, aby umożliwiać właściwe uporządkowanie danych podczas ich analizy. Wybór rejestracji poszczególnych opcji musi podlegać konfiguracji przez użytkownika, informacje powinny być wtopione w obraz. Implementacja wtapiania metadanych powinna występować już na etapie rejestracji obrazu (na dysku rejestratora powinien leżeć obraz z już nierozerwalnie wtopionymi danymi). Wybór dowolnego zestawu parametrów jakie mają być rejestrowane - powinien być konfigurowalny na poziomie rejestratora, przed zapisem obrazu z danymi na dysk rejestratora; h) system musi zapisywać obraz z zastosowaniem kompresji H.264 lub równoważnej, przez minimum 30 dni, przy szybkości minimum 10 obrazów na sekundę (z możliwością zmiany przez Zamawiającego) - na 1 kamerę, a układ czasowy zasilający system musi zapewnić jego prawidłowe działanie w pojeździe podczas postoju, przez okres co najmniej 15 minut od wyłączenia stacyjki autobusu, Wyłączenie stacyjki nie może powodować wyłączenia rejestracji obrazu, dopuszcza się wyłączenie monitora. i) zarejestrowane obrazy muszą być chronione przed możliwością ingerencji (zgrania, usunięcia, zamazania) nieupoważnionych osób, możliwość przydzielania uprawnień w zależności od przypisanej roli w systemie; zgranie materiału z rejestratora ma być możliwe przez osoby posiadające odpowiednie uprawnieniu (uprawnienie wyższe niż kierowcy/prowadzącego celem zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wyciekiem materiałów). j) rejestrator musi posiadać opcję zgrania materiału po podłączeniu pendrive (interfejs USB), umożliwiającą w prosty sposób żądanego zakresu (parametry do ustawienia za pośrednictwem panelu aplikacji do obsługi rejestratora). k) proces zgrywania materiałów na pendrive (USB) musi być sygnalizowany na panelu (np. pasek postępu), niezależnie od nośnika na który dane są zgrywane; l) czas w rejestratorze powinien być synchronizowany z czasem autokomputera min. 1 raz dziennie - przy każdym uruchomieniu rejestratora; ł) oprogramowanie rejestratora musi umożliwiać po uwierzytelnieniu, pobranie wskazanego materiału z monitoringu w formacie.avi na pendrive (USB); m) pobranie materiału na miejscu zdarzenia np. wypadku i odtworzenie zapisu na komputerze przenośnym dostarczonym wraz z systemem z licencjonowanym oprogramowaniem do zgrywania i przeglądania materiału. 5

6 5) System musi posiadać dedykowane oprogramowanie (wraz z licencją) do odczytu plików z obrazem, umożliwiające: a) eksport wyszczególnionego (wytypowanego) materiału do pliku w celu umożliwienia przeglądania zarejestrowanego materiału na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows; b) wyszukiwanie w zapisanym materiale wszystkich obrazów przyporządkowanych danej lokalizacji (np. materiał z całego dysku nagrany tylko z obszaru danego przystanku) - dopuszcza się stosowanie dodatkowych metadanych. c) Odtwarzanie i przeszukiwanie zarejestrowanego materiału: 1. odtwarzanie pojedynczego obrazu lub kilku obrazów symultanicznie, 2. przewijanie do przodu i do tyłu (również po klatce), 3. przyspieszone przewijanie, 4. zatrzymanie obrazu, 5. powiększenie fragmentu obrazu (zoom), 6. przeszukiwanie według kryteriów: numer linii, numer pojazdu, nazwa przystanku, numer kamery, godzina, data, 7. możliwość przesunięcia obrazu w przód / tył o programowalną wartość czasu (wartość możliwa do definiowania przed krokiem przesunięcia lub w ustawieniach programu), a) licencja musi umożliwić przekazywanie odtwarzacza razem z nagranym materiałem, b) zapis wybranego fragmentu materiału lub pojedynczej klatki wraz ze wszystkimi informacjami, c) podgląd na żywo z kamer pojazdów znajdujących się w zasięgu macierzystej sieci Wi-Fi (diagnostyka sprawności kamer oraz poprawności ich ustawienia). 6) Oprogramowanie służące zgraniu materiału w szczególności musi: a) posiadać przejrzyste menu programowania żądań materiału wideo (zarówno na laptopie jak i serwerze centralnym/zajezdniowym). b) posiadać historię zaprogramowanych zdarzeń (dotyczy serwera centralnego/zajezdniowego), c) posiadać przejrzyste menu zaplanowane pobieranie, informujące na bieżąco o aktualnie przeprowadzanych operacjach, dotyczy to między innymi takich funkcjonalności jak: pasek postępu, status pobierania, lista zadań, szybkość transferu danych, rozmieszczenie informacji w oknie oraz ich zakres muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym (zarówno laptop jak i serwer centralny/zajezdniowy), d) posiadać możliwość skopiowania danych poprzez istniejące połączenie Wi-Fi e) posiadać możliwość zgrania materiału oprogramowaniem za pośrednictwem bezpośredniego połączenia do kablowej sieci lokalnej pojazdu (LAN), f) domyślnie zapisywać pliki w podkatalogach z nr bocznym pojazdu w nazwie oraz datą, g) domyślnie nadawać nazwy zgrywanym plikom w schemacie: nr boczny, nr/nazwa kamery, data w formacie rrrr.mm.dd, godzina rozpoczęcia zapisu bez sekund, (np. 1885_2_ _15:26 ), h) wznawiać ściąganie materiału, które zostało przerwane. Wznawianie od momentu przerwania, a nie ponownie od początku pliku/ów (np. z powodu zakłócenia sieci Wi-Fi), i) oprogramowanie musi informować o aktualnie przeprowadzanych operacjach (pasek status, pasek postępu, lista zadań), j) umożliwiać modyfikację oprogramowania w trakcie wdrożenia dostosowująca je do potrzeb Zamawiającego. 7) Zamawiający wymaga przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym z pojazdu do istniejącego oprogramowania mapowego w Centrali Nadzoru Ruchu: a) w przypadku aktywacji alarmu przez prowadzącego pojazd lub na żądanie dyspozytora w dziale nadzoru ruchu, system musi posiadać możliwość przesyłania danych po sieci GSM (obrazu ze wszystkich kamer jak również wyboru tylko z jednej) w czasie rzeczywistym do Centrali nadzoru ruchu w budynku przy ul. Lwowska 199A 6

7 b) w przypadku aktywacji alarmu przez prowadzącego pojazd i obraz musi zostać zlokalizowany na mapie zgodnie z rzeczywistą pozycją GPS. Z tego poziomu system musi posiadać możliwość bezpośredniego przejścia do podglądu z kamer pojazdu z aplikacji CNR Zamawiającego (bez konieczności przechodzenia przez inne poziomy menu aplikacji. Wykonawca uzgodni z dostawcą aplikacji zakres i sposób integracji. c) należy przewidzieć możliwość automatycznego przerwania transmisji danych po czasie w przedziale od 10 sekund do 1 godziny (domyślnie 4 min); d) dane muszą być przesyłane poprzez transmisję bezprzewodową GSM (w standardach: HSDPA, 3G, EDGE, GPRS); e) w systemie musi istnieć możliwość podglądu wybranego pojazdu z komputera stacjonarnego w Centrali nadzoru ruchu z istniejącej i funkcjonującej aplikacji CNR. Wykonawca uzgodni z dostawcą aplikacji zakres i sposób integracji. f) wybór pojazdu lub kamery w dziale nadzoru ruchu musi przebiegać poprzez menu programu; g) ewentualne meldunki o niewłaściwym funkcjonowaniu systemu monitoringu, muszą być sygnalizowane w czasie rzeczywistym w sekcji nadzoru ruchu, a po zjechaniu z trasy pojazdu do zajezdni muszą zostać przesłane w formie raportu np. poprzez Wi Fi; h) proces zgrywanie lub podglądu materiału na żywo nie może zaburzać prawidłowego działania pozostałych systemów, w szczególności raportowania pozycji GPS itp.; i) pobierania danych z rejestratora pojazdów poprzez transmisję bezprzewodową GSM (w standardach: HSDPA, 3G, EDGE, GPRS) zarówno danych historycznych jak i transmisji on-line; możliwość przeglądania historycznych nagrań zarejestrowanych na dysku w pojeździe, ściąganie wybranego fragmentu nagrań bezpośrednio do Centrali nadzoru ruchu. j) Możliwość wyszukiwania materiałów w pojeździe; modyfikacja oprogramowania w trakcie wdrożenia dostosowująca je do potrzeb Zamawiającego. k) Do zapewnienie łączności pojazdy/serwer Wykonawca wykorzysta i zsynchronizuje istniejące punkty dostępowe Wi-Fi na terenie Zamawiającego na potrzeby pełnej łączności pojazdów z serwem w zakresie przesyłu zapisu video bez naruszenia pozostałej i istniejącej funkcjonalności punktów dostępowych WiFi. 10. Deklarowane parametry oferowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest na etapie złożenia oferty do wypełnienia załączników: Załącznik 2a Załącznik 2b Załącznik 2c Załącznik 2d 7

8 Załącznik nr 2a do SIWZ Kamera wewnętrzna systemu monitoringu: Nazwa parametru Parametr wymagany przez Zamawiającego Parametr oferowany przez Wykonawcę* Typ/Nazwa urządzenia Producent urządzenia Typ kodeka H.264 lub równoważny Znamionowe napięcia zasilanie: 12/V24 V lub zasilanie z rejestratora (switcha PoE) Temperatura pracy (otoczenia): Minimum od - 25 o C do 50 o C Rejestracja obrazu Kolorowa typu dzień/noc Rozdzielczość min x 1080 (przy min 15 fps dla H.264) Czułość, min. 0,2 lux przy F=2.0 Stopień ochrony min. IP 64 Mikrofon rejestracji rozmów Zewnętrzny lub wbudowany Kąt widzenia obiektywu min. 80 ⁰ kamery w poziomie Złącze interfejsu LAN Podać typ zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem Zgodność z normą PN - EN w zakresie wstrząsów, zakłóceń radioelektrycznych *Wypełnia wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej specyfikacji parametrów oferowanego rozwiązania.... podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 8

9 Załącznik nr 2b do SIWZ Kamera zewnętrzna systemu monitoringu: Nazwa parametru Parametr wymagany przez Zamawiającego Parametr oferowany przez Wykonawcę* Typ/Nazwa urządzenia Producent urządzenia Typ kodeka H.264 lub równoważny Znamionowe napięcia zasilanie: 12V/24 V lub zasilanie z rejestratora (switcha PoE) Temperatura pracy (otoczenia): Minimum od - 25 o C do 50 o C Rejestracja obrazu Kolorowa typu dzień/noc Rozdzielczość min x 1080(przy min 15 fps dla H.264) Czułość, min. 0,2 lux przy F=2.0 Stopień ochrony min. IP 67 Kąt widzenia obiektywu min. 80 ⁰ kamery w poziomie Złącze interfejsu LAN Podać typ zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem Zgodność z normą PN - EN w zakresie wstrząsów, zakłóceń radioelektrycznych *Wypełnia wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej specyfikacji parametrów oferowanego rozwiązania.... podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 9

10 Załącznik nr 2c do SIWZ Rejestrator systemu monitoringu: Nazwa parametru Parametr wymagany przez Zamawiającego Parametr oferowany przez Wykonawcę* Typ/Nazwa urządzenia Producent urządzenia Znamionowe napięcia zasilanie: 24 V Zakres napięcia zasilanie: 16,8 33,6V Temperatura pracy (otoczenia): Minimum od - 25 o C do 50 o C System podtrzymujący Tak (opisać realizację) zasilanie po zaniku napięcia Typ i wielkość pamięci do ich przechowywania i ochrony zgromadzonych danych Opisać wielkość i typ pamięci przeznaczonej na system operacyjny i aplikację Typ i wielkość zasobów dyskowych do przechowywania i ochrony danych monitoringu Rejestracja musi odbywać się jednocześnie na 2 nośnikach pamięci - dyskach HDD lub SSD przy czym wymagany jest zapis na dyskach bez buforowania w celu zapewnienia ciągłości zapisu w przypadku kolizji lub wypadku Typ złącza i wtyków interfejsu LAN do kamer Dostęp do dysków rejestratora zamykany na zamek (plus klucz) Rejestrator musi umożliwiać przesył danych za pośrednictwem modemów Wi- Fi i GSM/GPRS Wsparcie technicznego dla systemu oraz jego aktualizacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy od podpisania umowy (firmware urządzeń, oprogramowanie klienckie) Nakładka na obrazie z informacją o prędkości i położeniu (pozycja GPS), nazwie przystanku, numerze służbowym kierowcy, użyciu przycisku alarmowego kierowcy, nazwie kierunku jazdy, nazwie przystanku, Opisać wielkość i typ nośników HDD lub SSD przeznaczonych na zapis Muszą być zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem w czasie eksploatacji 10

11 godzinie, dacie, pochodząca z istniejącego komputera pokładowego Czas przechowywania zarejestrowanych danych nie może być krótszy niż 30 dni, przy średnio dobowym czasie pracy pojazdu około 16 godzin, przy założeniu jakości rejestrowanego obrazu wynoszącej nie mniej niż 1600x900px dla każdej z kamer i ilości rejestrowanych ramek minimum 10 kl./s Powinien obsługiwać do 10 kamer oraz rejestrować obraz, fonię, Interfejsy komunikacyjne wyprowadzone na zewnątrz System operacyjny z licencją Aplikacja kliencka Zgodność z normą PN - EN w zakresie wstrząsów, zakłóceń radioelektrycznych Naniesienie danych identyfikacyjnych nr kierowcy, nr kamery pojazdu itp. Naniesienie danych o punktualności realizowanego kursu minimum interfejsy USB oraz LAN (RJ45 lub M12);. nazwę i producenta.. nazwę i producenta *Wypełnia wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej specyfikacji parametrów oferowanego rozwiązania.... podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 11

12 Załącznik nr 2d do SIWZ Monitor LCD systemu monitoringu: Nazwa parametru Parametr wymagany przez Zamawiającego Parametr oferowany przez Wykonawcę* Typ/Nazwa urządzenia Producent urządzenia Znamionowe napięcia zasilanie: 12V/24 V lub zasilanie z rejestratora (switcha PoE) Temperatura pracy (otoczenia): Minimum od - 25 o C do 50 o C Ekran obsługi Wymagany dotykowy Przekątna ekranu minimum 8" Interfejs komunikacyjny USB, VGA lub LAN Luminancja ekranu, wartość umożliwiająca prawidłowe użytkowanie w pełnym słońcu. *Wypełnia wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej specyfikacji parametrów oferowanego rozwiązania.... podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 12

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego. 1.1. Stacjonarny Automat Biletowy musi

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ

Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ Opracowanie przedstawia koncepcję specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą warunków technicznych sprzętu i oprogramowania dostarczanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo