System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW)."

Transkrypt

1 System cyfrowego monitoringu wizyjnego Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW). 1. Założenia ogólne 1) Każdy dostarczony komplet (rejestrator, kamery) musi co najmniej spełniać następujące wymagania: a) być zgodny z normą PN - EN w zakresie wstrząsów, zakłóceń radioelektrycznych. b) posiadać znamionowe napięcie zasilania 24V. c) posiadać zakres napięcia zasilania - 16,8 33,6V. d) Zamawiający dopuszcza zasilanie kamer 12V/24V lub ze switcha. e) być przystosowany do eksploatowania w temperaturze otoczenia o zakresie od 25 ⁰C do + 50 ⁰C; f) posiadać system podtrzymujący zasilanie po zaniku napięcia przez czas konieczny do bezpiecznego zamknięcia systemu (np. poprzez programowany wyłącznik czasowy, zasilany z układu akumulatorowego autobusu); g) posiadać możliwość ochrony zgromadzonych danych poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych typów pamięci do ich przechowywania, co gwarantuje zachowanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach środowiskowych; h) posiadać poszczególne elementy zamontowane w sposób i w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym po podpisaniu umowy i dokonaniu wizji lokalnej taboru. i) system monitoringu musi posiadać możliwość sterowania funkcjami elementów systemu za pomocą interfejsu zewnętrznego oraz udostępniać dane niezbędne do poprawnej diagnozy i zdalnej obsługi systemu. j) Zamawiający wymaga, aby połączenia pomiędzy elementami wyposażenia elektronicznego były wykonane z użyciem przewodów i łączy komunikacyjnych właściwych dla środowiska pracy, jakim jest autobus komunikacji miejskiej. Złącza i wtyczki muszą być zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem w czasie eksploatacji. k) drzwi dostępowe do dysków rejestratora muszą być zamykane przez zamek i klucz dostarczony przez Wykonawcę l) Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego wsparcia technicznego dla systemu oraz jego aktualizacji w okresie nie krótszym niż 48 miesięcy od podpisania umowy (firmware urządzeń, oprogramowanie klienckie itp.); m) Wykonawca musi zobowiązać się do wsparcia technicznego dla systemu w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie monitoringu przestrzeni publicznej, w przypadku zaistnienia w przyszłości tego typu wymagań. Prace te będą dodatkowo płatne. n) Cały system musi zostać zainstalowany po stronie Zamawiającego. Nie dopuszczamy przesyłania danych poprzez jakiekolwiek serwery zewnętrzne. W razie potrzeby instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów (serwery, systemy operacyjne itp.) całość oprogramowania dostarcza Wykonawca; o) Oprogramowanie umożliwiające podgląd, obsługę i serwisowanie urządzeń w pojeździe - zakres funkcjonalności: archiwizacja materiału z systemu rejestracji obrazu, przeglądanie plików z logami zdarzeń systemowych, p) Programowanie dostarczanych systemów musi być zintegrowane z oprogramowaniem już wykorzystywanym przez Zamawiającego do obsługi systemów pokładowych, nadzoru ruchu, informacji pasażerskiej. 2. Zarządzane systemy 1) Każdy komplet winien zawierać rejestrator odpowiedzialny za rejestrację dźwięku, obrazu i za komunikację z istniejącym komputerem pokładowym pojazdu, z którego ma pobrać: a) informację o pracy pojazdu tj. min. następujących parametrach: prędkości i położeniu (pozycja GPS), nazwie bieżącego przystanku, numerze służbowym kierowcy, użyciu przycisku alarmowego kierowcy (innych uzgodnionych sygnałów z Zamawiającym); 1

2 b) sterowanie przekazem danych on-line i off-line do systemów centralnych poprzez istniejące łącza komunikacyjne WiFi i GPRS/UMTS; c) obsługa istniejącego przycisku bezpieczeństwa uruchomienie systemów uzgodnionych z Zamawiającym; po użyciu przycisku muszą być uruchamiane minimum następujące systemy obraz (sygnał on-line video z rejestratora) z wizualizacją w aplikacji istniejącego u Zamawiającego systemu nadzoru ruchu; d) obsługa interfejsu prowadzącego (monitor kolorowy ekran LCD min. 8 ). 2) Zgromadzone w rejestratorze dane są chronione poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych typów pamięci do ich przechowywania, co gwarantuje zachowanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, również w przypadku kolizji lub wypadku (zderzenia); 3) Możliwość transmisji danych min.: Wi-Fi i GSM/GPRS rejestrator musi umożliwiać przesył danych za pośrednictwem istniejących w pojazdach modemów komunikacyjnych 4) Czas zegara rejestratora powinien być synchronizowany automatycznie poprzez istniejący komputer pokładowy min. 1 raz dziennie automatycznie z czasem transmitowanym przez serwer Zamawiającego. Czas w rejestratorze nie może ulegać odchyłkom większym niż w zakresie: -15 sekund +15 sekund od czasu wzorcowego na 24 godziny bez dodatkowych sygnałów synchronizujących z zewnątrz. Zamawiający dopuszcza synchronizację czasu z satelitami GPS. 5) Wykonawca dostarczy oprogramowanie (wraz z licencją) umożliwiające: a)raportowanie w czasie rzeczywistym o poprawności zapisu monitoringu (czy wszystkie kamery odkładają pliki na dysk); w przypadku nieprawidłowości powiadomienie - informacja na panel autokomputera prowadzącego oraz do Systemu w Nadzoru Ruchu (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy); b) dostęp do zapisu video na serwerze dostępny będzie z dowolnego komputera po zalogowaniu się uprawnionych osób w wewnętrznej sieci komputerowej 6) Wszelkie urządzenia oprócz panelu sterującego/autokomputer muszą być umieszczone w zamykanej na klucz obudowie zabezpieczającej przed ingerencją osób trzecich wymagane zastosowanie zamka na klucz patentowy: a) moduł komunikacyjny umożliwiający współpracę autokomputera i rejestratora z modemem: - UMTS, w zakresie cyfrowej obsługi transmisji danych między pojazdem, a centrum nadzoru ruchu, w systemach nadzoru i sterowania komunikacją zbiorową i systemach pasażerskiej informacji przystankowej w czasie rzeczywistym, w tym z systemem nadzoru ruchu Zamawiającego; - Wi-Fi zgodny z IEEE b/g/n w paśmie 2,4GHz, w zakresie zabezpieczenia zgrywania materiału wideo oraz wgrywania rozkładu jazdy i zgrywania raportów. 3. Karty SIM dostarczy i koszty łączności pokrywa Zamawiający. IV. Elementy systemu monitoringu: 1. Moduł oprogramowania, zarządzający kamerami oraz monitorem służącym do wizualizacji obrazu z kamer dla kierowcy, przy czym układ powinien obsługiwać do 10 kamer oraz rejestrować obraz, fonię, a także dodatkowe dane z komputera pokładowego (minimum: prędkość i położenie, pozycja GPS, nazwa przystanku, nr służbowy kierowcy, przycisk alarmowy kierowcy, kierunek jazdy, nazwa przystanku, godzina, data). Odczyt zarejestrowanego materiału musi następować bez konieczności stosowania specjalistycznych stacji roboczych, a czas przechowywania zarejestrowanych danych nie może być krótszy niż 30 dni; 2

3 2. moduł oprogramowania, realizujących rejestrację obrazu, z zastrzeżeniem, iż rejestracja ta musi odbywać się jednocześnie na 2 nośnikach pamięci - dyskach HDD [lub SSD] (zapewniając minimalny wymagany czas rejestracji i jakość rejestrowanego obrazu), przy czym wymagany jest zapis na dyskach bez buforowania w celu zapewnienia ciągłości zapisu w przypadku kolizji lub wypadku; 4. Monitor LCD kierowcy - 1 szt. na 1 komplet 1) Umiejscowienie - w kabinie kierowcy Funkcjonalność: obsługa rejestratora wideo i kamer Monitor powinien również przekazywać informacje o statusie pracy elementów zestawu monitoringu w formie komunikatu tekstowego w języku polskim lub piktogramu w czasie bieżącym oraz możliwość wyświetlania zarejestrowanego 3) Parametry techniczne: a) przekątna ekranu minimum 8, b) panel dotykowy; c) Interfejs komunikacyjny (USB, VGA lub LAN) zapewniający prawidłowe działanie podczas eksploatacji ; 4) Monitor musi posiadać parametry umożliwiające prawidłowe jego użytkowanie w pełnym słońcu. 5) System musi posiadać funkcję załączania pełnoekranowego podglądu z kamery po wskazaniu przez kierującego kamery, na ekranie podglądu. 6) Informacje zarówno o poprawnej pracy systemu, jak i niewłaściwym jego funkcjonowaniu, awarii dysku rejestratora (w szczególności brak zapisu sygnału z kamery/kamer, brak zapisu materiału powyżej 1min.), braku sygnału z kamery lub jej zasłonięcie muszą być sygnalizowane poprzez sygnał akustyczny przez okres (3-5 sekund), a następnie poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu tekstowego na ekranie monitora podczas jazdy. Jednocześnie Zamawiający musi posiadać możliwość wyboru, które informacje mają pojawiać się na ekranie monitora oraz które sygnały dźwiękowe mają być słyszalne podczas jazdy i z jakim natężeniem. Oprogramowanie musi posiadać opcję wyłączenia sygnału akustycznego w przypadku notorycznie powtarzającej się usterki (zabezpieczenie przed uciążliwym piszczeniem podczas jazdy); 7) Szata graficzna menu ekranu monitora (w tym prezentowane informacje i ich rozkład) zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy; 5. System rejestracji obrazu - wymagania minimalne 1) Zamawiający wymaga instalacji minimum 7 kamer IP: a) kamera toru jazdy - 1 sztuka w kabinie kierowcy), kamera wewnętrzna monitorująca przestrzeń przed pojazdem o parametrach: 1. kolorowa typu dzień/noc 2. rozdzielczość min x 1080, 3. czułość min. 0,2 lux przy F=2.0, 4. stopień ochrony min. IP 64, 5. temperatura pracy -25 ⁰ C +50 ⁰ C, 6. kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰; b) min. po 4 kamery do wewnątrz, do obserwacji stref wszystkich drzwi oraz kamerę stanowiska kierowcy (1 sztuka na 1 komplet), przy czym kamera stanowiska kierowcy musi być zsynchronizowane z mikrofonem umieszczonym w kabinie kierowcy (dopuszcza się kamerę stanowiska kierowcy zintegrowaną z mikrofonem), kamera cyfrowa wewnętrzna monitorująca wnętrze pojazdu oraz kamera stanowiska kierowcy, o parametrach: 3

4 1. kolorowa typu dzień/noc 2. rozdzielczość min x 1080, 3. czułość min. 0,2 lux przy F=2.0, 4. stopień ochrony min. IP 64 obudowa wandaloodporna, 5. temperatura pracy -25⁰C +50 ⁰C, 6. kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰; c) kamera zewnętrzna lub wewnętrzna tylna 1. szt. monitorująca przestrzeń za pojazdem 1. kolorowa typu dzień/noc 2. rozdzielczość min x czułość min. 0,2 lux przy F=2.0, 4. stopień ochrony min. IP 67 obudowa wandaloodporna, 5. temperatura pracy ⁰C; 6. kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰; d) kamera zewnętrzna 1 szt. umieszczona na prawym boku pojazdu tuż za ramieniem prawego lusterka zewnętrznego monitorująca obszar wyjścia/wejścia z/do pojazdu odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne w kolorystyce miejsca montażu 1. kolorowa typu dzień/noc 2. rozdzielczość min x czułość min. 0,2 lux przy F=2.0, 4. stopień ochrony min. IP 67 obudowa wandaloodporna, 5. temperatura pracy ⁰C; 6. kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰; Dla wszystkich kamer wymagane jest złącze interfejsu LAN zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem. 2) Rozmieszczenie kamer zamontowanych wewnątrz pojazdu ma zapewnić monitorowanie całego obszaru przestrzeni pasażerskiej, stanowiska kierowcy oraz toru jazdy. Rozdzielczość rejestrowanego obrazu nie mniejsza niż 1600x900px, umożliwiająca odczytanie nr rejestracyjnego auta na zewnątrz autobusu z odległości minimum 10 m identyfikację osób w całej przestrzeni pasażerskiej. Miejsce montażu kamer oraz ich ustawienie, musi zostać uzgodnione z Zamawiającym. 3) W skład systemu rejestracji obrazu wchodzą również: a) mikrofon kierunkowy (1 sztuka na 1 komplet) - mikrofon do nagrywania prowadzonych rozmów kierowcy z pasażerem (nie dotyczy, jeśli będzie zastosowana kamera zintegrowana z mikrofonem), 4) Wymagania szczegółowe dotyczące rejestratora wchodzącego w skład systemu: a) rejestrator musi posiadać co najmniej następujące interfejsy: 1. USB - gniazdo umieszczone na zewnątrz konsoli (w górnej części szafy za stanowiskiem kierowcy lub innym uzgodnionym z Zamawiającym), 2. LAN (RJ 45) - gniazdo umieszczone na zewnątrz konsoli (w górnej części szafy za stanowiskiem kierowcy lub innym uzgodnionym z Zamawiającym); b) rejestrator musi posiadać możliwość skopiowania danych poprzez połączenie z serwerem za pomocą istniejącej w zajezdni Zamawiającego sieci Wi-Fi oraz połączenia przewodem LAN lub ze złączem USB. 4

5 c) zapisywanie obrazu do pamięci z wybranymi szczegółami (numer kamery, numer linii, nr brygady, nr pojazdu, nazwa przystanku, godzina, data, prędkość pojazdu - godzina, czas i prędkość aktualizowane co 2 sekundy,(realizację wymagań opisać w załączniku 2c) d)zamawiający wymaga naniesienia na rejestrowany obraz informacji o punktualności aktualnie realizowanego kursu. Informacja musi zawierać dane o bieżącym przyspieszeniu lub opóźnieniu wyrażone w minutach i dotyczyć punktualności na każdym kolejnym przystanku. Wymóg zamawiającego wynika z konieczności posiadania informacji o punktualności w celu rozstrzygania reklamacji podróżnych,(realizację wymagań opisać w załączniku 2c) e) rejestrator, wraz z ewentualnymi dodatkowymi urządzeniami, musi być umieszczony w zamykanej na klucz obudowie zabezpieczającej przed ingerencją osób trzecich wymagane zastosowanie zamka na klucz; na zewnątrz wyprowadzone są interfejsy USB oraz LAN (RJ45); UWAGA: dysk możliwy do wymiany tylko przez uprawniony personel (model klucza zindywidualizowany jeden do wszystkich rejestratorów, inny niż standardowo używany w kieszeniach dysku komputerów). f) zapis video musi następować zgodnie z zasadą zapętlania tzn. dane obrazu są zapisywane kolejno na twardym dysku, a po jego zapełnieniu najstarsze dane będą nadpisywane nowymi obrazami - zapętlanie ma się odbywać z wykorzystaniem całego obszaru dysku i w okresie nie krótszym niż 30 dni, przy średnio dobowym czasie pracy pojazdu około 16 godzin, przy założeniu jakości rejestrowanego obrazu wynoszącej nie mniej niż 1600x900px dla każdej z kamer i ilości rejestrowanych ramek minimum 10 kl./s dla każdej z kamer. W przypadku podziału materiału na mniejsze fragmenty wymaga się podziału na logiczne fragmenty o stałej długości materiału (np. 10 min) przy czym w przypadku rozpoczęcia nagrywania w dowolnej chwili, zakończenie sekwencji powinno nastąpić w przewidzianym momencie (np ; itd.); g) każdy obraz musi być rejestrowany wraz z datą, godziną, numerem kamery, numerem linii z kierunkiem jazdy, numerem brygady, prędkością i numerem pojazdu, nazwą przystanku, aby umożliwiać właściwe uporządkowanie danych podczas ich analizy. Wybór rejestracji poszczególnych opcji musi podlegać konfiguracji przez użytkownika, informacje powinny być wtopione w obraz. Implementacja wtapiania metadanych powinna występować już na etapie rejestracji obrazu (na dysku rejestratora powinien leżeć obraz z już nierozerwalnie wtopionymi danymi). Wybór dowolnego zestawu parametrów jakie mają być rejestrowane - powinien być konfigurowalny na poziomie rejestratora, przed zapisem obrazu z danymi na dysk rejestratora; h) system musi zapisywać obraz z zastosowaniem kompresji H.264 lub równoważnej, przez minimum 30 dni, przy szybkości minimum 10 obrazów na sekundę (z możliwością zmiany przez Zamawiającego) - na 1 kamerę, a układ czasowy zasilający system musi zapewnić jego prawidłowe działanie w pojeździe podczas postoju, przez okres co najmniej 15 minut od wyłączenia stacyjki autobusu, Wyłączenie stacyjki nie może powodować wyłączenia rejestracji obrazu, dopuszcza się wyłączenie monitora. i) zarejestrowane obrazy muszą być chronione przed możliwością ingerencji (zgrania, usunięcia, zamazania) nieupoważnionych osób, możliwość przydzielania uprawnień w zależności od przypisanej roli w systemie; zgranie materiału z rejestratora ma być możliwe przez osoby posiadające odpowiednie uprawnieniu (uprawnienie wyższe niż kierowcy/prowadzącego celem zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wyciekiem materiałów). j) rejestrator musi posiadać opcję zgrania materiału po podłączeniu pendrive (interfejs USB), umożliwiającą w prosty sposób żądanego zakresu (parametry do ustawienia za pośrednictwem panelu aplikacji do obsługi rejestratora). k) proces zgrywania materiałów na pendrive (USB) musi być sygnalizowany na panelu (np. pasek postępu), niezależnie od nośnika na który dane są zgrywane; l) czas w rejestratorze powinien być synchronizowany z czasem autokomputera min. 1 raz dziennie - przy każdym uruchomieniu rejestratora; ł) oprogramowanie rejestratora musi umożliwiać po uwierzytelnieniu, pobranie wskazanego materiału z monitoringu w formacie.avi na pendrive (USB); m) pobranie materiału na miejscu zdarzenia np. wypadku i odtworzenie zapisu na komputerze przenośnym dostarczonym wraz z systemem z licencjonowanym oprogramowaniem do zgrywania i przeglądania materiału. 5

6 5) System musi posiadać dedykowane oprogramowanie (wraz z licencją) do odczytu plików z obrazem, umożliwiające: a) eksport wyszczególnionego (wytypowanego) materiału do pliku w celu umożliwienia przeglądania zarejestrowanego materiału na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows; b) wyszukiwanie w zapisanym materiale wszystkich obrazów przyporządkowanych danej lokalizacji (np. materiał z całego dysku nagrany tylko z obszaru danego przystanku) - dopuszcza się stosowanie dodatkowych metadanych. c) Odtwarzanie i przeszukiwanie zarejestrowanego materiału: 1. odtwarzanie pojedynczego obrazu lub kilku obrazów symultanicznie, 2. przewijanie do przodu i do tyłu (również po klatce), 3. przyspieszone przewijanie, 4. zatrzymanie obrazu, 5. powiększenie fragmentu obrazu (zoom), 6. przeszukiwanie według kryteriów: numer linii, numer pojazdu, nazwa przystanku, numer kamery, godzina, data, 7. możliwość przesunięcia obrazu w przód / tył o programowalną wartość czasu (wartość możliwa do definiowania przed krokiem przesunięcia lub w ustawieniach programu), a) licencja musi umożliwić przekazywanie odtwarzacza razem z nagranym materiałem, b) zapis wybranego fragmentu materiału lub pojedynczej klatki wraz ze wszystkimi informacjami, c) podgląd na żywo z kamer pojazdów znajdujących się w zasięgu macierzystej sieci Wi-Fi (diagnostyka sprawności kamer oraz poprawności ich ustawienia). 6) Oprogramowanie służące zgraniu materiału w szczególności musi: a) posiadać przejrzyste menu programowania żądań materiału wideo (zarówno na laptopie jak i serwerze centralnym/zajezdniowym). b) posiadać historię zaprogramowanych zdarzeń (dotyczy serwera centralnego/zajezdniowego), c) posiadać przejrzyste menu zaplanowane pobieranie, informujące na bieżąco o aktualnie przeprowadzanych operacjach, dotyczy to między innymi takich funkcjonalności jak: pasek postępu, status pobierania, lista zadań, szybkość transferu danych, rozmieszczenie informacji w oknie oraz ich zakres muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym (zarówno laptop jak i serwer centralny/zajezdniowy), d) posiadać możliwość skopiowania danych poprzez istniejące połączenie Wi-Fi e) posiadać możliwość zgrania materiału oprogramowaniem za pośrednictwem bezpośredniego połączenia do kablowej sieci lokalnej pojazdu (LAN), f) domyślnie zapisywać pliki w podkatalogach z nr bocznym pojazdu w nazwie oraz datą, g) domyślnie nadawać nazwy zgrywanym plikom w schemacie: nr boczny, nr/nazwa kamery, data w formacie rrrr.mm.dd, godzina rozpoczęcia zapisu bez sekund, (np. 1885_2_ _15:26 ), h) wznawiać ściąganie materiału, które zostało przerwane. Wznawianie od momentu przerwania, a nie ponownie od początku pliku/ów (np. z powodu zakłócenia sieci Wi-Fi), i) oprogramowanie musi informować o aktualnie przeprowadzanych operacjach (pasek status, pasek postępu, lista zadań), j) umożliwiać modyfikację oprogramowania w trakcie wdrożenia dostosowująca je do potrzeb Zamawiającego. 7) Zamawiający wymaga przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym z pojazdu do istniejącego oprogramowania mapowego w Centrali Nadzoru Ruchu: a) w przypadku aktywacji alarmu przez prowadzącego pojazd lub na żądanie dyspozytora w dziale nadzoru ruchu, system musi posiadać możliwość przesyłania danych po sieci GSM (obrazu ze wszystkich kamer jak również wyboru tylko z jednej) w czasie rzeczywistym do Centrali nadzoru ruchu w budynku przy ul. Lwowska 199A 6

7 b) w przypadku aktywacji alarmu przez prowadzącego pojazd i obraz musi zostać zlokalizowany na mapie zgodnie z rzeczywistą pozycją GPS. Z tego poziomu system musi posiadać możliwość bezpośredniego przejścia do podglądu z kamer pojazdu z aplikacji CNR Zamawiającego (bez konieczności przechodzenia przez inne poziomy menu aplikacji. Wykonawca uzgodni z dostawcą aplikacji zakres i sposób integracji. c) należy przewidzieć możliwość automatycznego przerwania transmisji danych po czasie w przedziale od 10 sekund do 1 godziny (domyślnie 4 min); d) dane muszą być przesyłane poprzez transmisję bezprzewodową GSM (w standardach: HSDPA, 3G, EDGE, GPRS); e) w systemie musi istnieć możliwość podglądu wybranego pojazdu z komputera stacjonarnego w Centrali nadzoru ruchu z istniejącej i funkcjonującej aplikacji CNR. Wykonawca uzgodni z dostawcą aplikacji zakres i sposób integracji. f) wybór pojazdu lub kamery w dziale nadzoru ruchu musi przebiegać poprzez menu programu; g) ewentualne meldunki o niewłaściwym funkcjonowaniu systemu monitoringu, muszą być sygnalizowane w czasie rzeczywistym w sekcji nadzoru ruchu, a po zjechaniu z trasy pojazdu do zajezdni muszą zostać przesłane w formie raportu np. poprzez Wi Fi; h) proces zgrywanie lub podglądu materiału na żywo nie może zaburzać prawidłowego działania pozostałych systemów, w szczególności raportowania pozycji GPS itp.; i) pobierania danych z rejestratora pojazdów poprzez transmisję bezprzewodową GSM (w standardach: HSDPA, 3G, EDGE, GPRS) zarówno danych historycznych jak i transmisji on-line; możliwość przeglądania historycznych nagrań zarejestrowanych na dysku w pojeździe, ściąganie wybranego fragmentu nagrań bezpośrednio do Centrali nadzoru ruchu. j) Możliwość wyszukiwania materiałów w pojeździe; modyfikacja oprogramowania w trakcie wdrożenia dostosowująca je do potrzeb Zamawiającego. k) Do zapewnienie łączności pojazdy/serwer Wykonawca wykorzysta i zsynchronizuje istniejące punkty dostępowe Wi-Fi na terenie Zamawiającego na potrzeby pełnej łączności pojazdów z serwem w zakresie przesyłu zapisu video bez naruszenia pozostałej i istniejącej funkcjonalności punktów dostępowych WiFi. 10. Deklarowane parametry oferowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest na etapie złożenia oferty do wypełnienia załączników: Załącznik 2a Załącznik 2b Załącznik 2c Załącznik 2d 7

8 Załącznik nr 2a do SIWZ Kamera wewnętrzna systemu monitoringu: Nazwa parametru Parametr wymagany przez Zamawiającego Parametr oferowany przez Wykonawcę* Typ/Nazwa urządzenia Producent urządzenia Typ kodeka H.264 lub równoważny Znamionowe napięcia zasilanie: 12/V24 V lub zasilanie z rejestratora (switcha PoE) Temperatura pracy (otoczenia): Minimum od - 25 o C do 50 o C Rejestracja obrazu Kolorowa typu dzień/noc Rozdzielczość min x 1080 (przy min 15 fps dla H.264) Czułość, min. 0,2 lux przy F=2.0 Stopień ochrony min. IP 64 Mikrofon rejestracji rozmów Zewnętrzny lub wbudowany Kąt widzenia obiektywu min. 80 ⁰ kamery w poziomie Złącze interfejsu LAN Podać typ zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem Zgodność z normą PN - EN w zakresie wstrząsów, zakłóceń radioelektrycznych *Wypełnia wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej specyfikacji parametrów oferowanego rozwiązania.... podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 8

9 Załącznik nr 2b do SIWZ Kamera zewnętrzna systemu monitoringu: Nazwa parametru Parametr wymagany przez Zamawiającego Parametr oferowany przez Wykonawcę* Typ/Nazwa urządzenia Producent urządzenia Typ kodeka H.264 lub równoważny Znamionowe napięcia zasilanie: 12V/24 V lub zasilanie z rejestratora (switcha PoE) Temperatura pracy (otoczenia): Minimum od - 25 o C do 50 o C Rejestracja obrazu Kolorowa typu dzień/noc Rozdzielczość min x 1080(przy min 15 fps dla H.264) Czułość, min. 0,2 lux przy F=2.0 Stopień ochrony min. IP 67 Kąt widzenia obiektywu min. 80 ⁰ kamery w poziomie Złącze interfejsu LAN Podać typ zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem Zgodność z normą PN - EN w zakresie wstrząsów, zakłóceń radioelektrycznych *Wypełnia wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej specyfikacji parametrów oferowanego rozwiązania.... podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 9

10 Załącznik nr 2c do SIWZ Rejestrator systemu monitoringu: Nazwa parametru Parametr wymagany przez Zamawiającego Parametr oferowany przez Wykonawcę* Typ/Nazwa urządzenia Producent urządzenia Znamionowe napięcia zasilanie: 24 V Zakres napięcia zasilanie: 16,8 33,6V Temperatura pracy (otoczenia): Minimum od - 25 o C do 50 o C System podtrzymujący Tak (opisać realizację) zasilanie po zaniku napięcia Typ i wielkość pamięci do ich przechowywania i ochrony zgromadzonych danych Opisać wielkość i typ pamięci przeznaczonej na system operacyjny i aplikację Typ i wielkość zasobów dyskowych do przechowywania i ochrony danych monitoringu Rejestracja musi odbywać się jednocześnie na 2 nośnikach pamięci - dyskach HDD lub SSD przy czym wymagany jest zapis na dyskach bez buforowania w celu zapewnienia ciągłości zapisu w przypadku kolizji lub wypadku Typ złącza i wtyków interfejsu LAN do kamer Dostęp do dysków rejestratora zamykany na zamek (plus klucz) Rejestrator musi umożliwiać przesył danych za pośrednictwem modemów Wi- Fi i GSM/GPRS Wsparcie technicznego dla systemu oraz jego aktualizacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy od podpisania umowy (firmware urządzeń, oprogramowanie klienckie) Nakładka na obrazie z informacją o prędkości i położeniu (pozycja GPS), nazwie przystanku, numerze służbowym kierowcy, użyciu przycisku alarmowego kierowcy, nazwie kierunku jazdy, nazwie przystanku, Opisać wielkość i typ nośników HDD lub SSD przeznaczonych na zapis Muszą być zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem w czasie eksploatacji 10

11 godzinie, dacie, pochodząca z istniejącego komputera pokładowego Czas przechowywania zarejestrowanych danych nie może być krótszy niż 30 dni, przy średnio dobowym czasie pracy pojazdu około 16 godzin, przy założeniu jakości rejestrowanego obrazu wynoszącej nie mniej niż 1600x900px dla każdej z kamer i ilości rejestrowanych ramek minimum 10 kl./s Powinien obsługiwać do 10 kamer oraz rejestrować obraz, fonię, Interfejsy komunikacyjne wyprowadzone na zewnątrz System operacyjny z licencją Aplikacja kliencka Zgodność z normą PN - EN w zakresie wstrząsów, zakłóceń radioelektrycznych Naniesienie danych identyfikacyjnych nr kierowcy, nr kamery pojazdu itp. Naniesienie danych o punktualności realizowanego kursu minimum interfejsy USB oraz LAN (RJ45 lub M12);. nazwę i producenta.. nazwę i producenta *Wypełnia wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej specyfikacji parametrów oferowanego rozwiązania.... podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 11

12 Załącznik nr 2d do SIWZ Monitor LCD systemu monitoringu: Nazwa parametru Parametr wymagany przez Zamawiającego Parametr oferowany przez Wykonawcę* Typ/Nazwa urządzenia Producent urządzenia Znamionowe napięcia zasilanie: 12V/24 V lub zasilanie z rejestratora (switcha PoE) Temperatura pracy (otoczenia): Minimum od - 25 o C do 50 o C Ekran obsługi Wymagany dotykowy Przekątna ekranu minimum 8" Interfejs komunikacyjny USB, VGA lub LAN Luminancja ekranu, wartość umożliwiająca prawidłowe użytkowanie w pełnym słońcu. *Wypełnia wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej specyfikacji parametrów oferowanego rozwiązania.... podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 12

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ System monitoringu wizyjnego (SMW)

Załącznik nr 2 do OPZ System monitoringu wizyjnego (SMW) SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (SMW) Załącznik nr 2 do OPZ System monitoringu wizyjnego (SMW) 1. Wymagania ogólne. 1.1. System monitoringu wizyjnego ma być zamontowany i uruchomiony we wszystkich dostarczanych

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

w celu rejestracji przebiegu egzaminów praktycznych w zakresie kategorii B prawa jazdy dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie

w celu rejestracji przebiegu egzaminów praktycznych w zakresie kategorii B prawa jazdy dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie Dostawa i montaż instalacji oraz urządzeń monitoringu wizyjnofonicznego w celu rejestracji przebiegu egzaminów praktycznych w zakresie kategorii B prawa jazdy dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Divar XF wersja 2.0 Co nowego?!

Divar XF wersja 2.0 Co nowego?! Divar XF wersja 2.0 Co nowego?! Licencjonowane rozszerzenia funkcjonalności Obsługa do 8 kamer IP H.264 Niezawodność pracy: RAID-4 Opcjonalna nagrywarka DVD Połączenie kaskadowe i obsługa Video Managera

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID INSTRUKCJAOBSŁUGI Strona 1 1.Opis techniczny urządzenia 1.1 Mikrofon 2.1 Przycisk wyciszenia dźwięku 3.1 Przycisk GPS 4.1 Przycisk zasilania 5.1 Przycisk kamery

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Limited firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4", HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa, QUER KOM0825

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4, HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa, QUER KOM0825 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4", HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), Załącznik Nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, zainstalowanie, uruchomienie nowego cyfrowego rejestratora rozmów w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8, rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa,

Bardziej szczegółowo

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy DUAL www.kgktrade.pl

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy DUAL www.kgktrade.pl Rejestrator jazdy, kamera samochodowa DUAL firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych

Bardziej szczegółowo

Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów

Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów Załącznik Nr 1 do Wymagań technicznych Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów instalowany w pojeździe musi posiadać:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KAMERY BEZPRZEWODOWE

KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERA E-905IR Z ODBIORNIKIEM Kamera bezprzewodowa przeznaczona do pracy wewnątrz lub na zewnątrz, wyposażona w diody podczerwieni załączane automatycznie w ciemności. Zasięg do 100

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual v5.6g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1. Dodano nową funkcję: tryb parkingowy. Uwaga specjalna Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH TELEFONIA KOMÓRKOWA 1) Usługi telefonii komórkowej dla 40 numerów telefonicznych. 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon.

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. 1. Wstęp W celu umożliwienia współpracy DS511/DS512 z aplikacją na smartfon, niezbędna jest zmiana

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo