SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1

2 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykoanie systemu monitoringu w wagonie/pociągu oraz dostarczenie oprogramowania do monitorowania. 2. Wymagania ogólne 1. System monitoringu ma na celu obserwację całej przestrzeni pasażerskiej jak również przedsionków wejściowych i korytarzy. W przypadku wagonów z wydzielonymi przedziałami pasażerskimi monitoringiem objęte są tylko korytarze i przedsionki wejściowe. Kamery powinny być tak rozmieszczone aby nie było tzw. martwych stref. 2. Obraz ze wszystkich kamer powinien bć rejestrowany w sposób ciągły na dysku lub dyskach w rejestratorze w postaci cyfrowej przez okres min. 30 dni. Do odtwarzania obrazu zarejestrowanego w pojeździe wykorzystywane będzie oprogramowanie, które dostarczy wykonaca Zamawiającemu z licencją na bezterminowe wykorzystywanie. 3. System musi umożliwiać podłączenie do rejestratorów urządzeń przenośnych (np. laptop, klawiatura, mysz, monitor itp.) pozwalających w autoryzowany sposób na odtworzenie i przekopiowanie zapisanego obrazu. W tym celu wskazane jest zamontowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niezbędnych gniazd służących do podłączenia w/w urządzeń. 4. System powinien również umożliwiać podgląd i zgranie danych z rejestratora za pomocą łączności Wi-Fi a także za pomocą łącza GSM w zależności od przepustowości transmisji w danej lokalizacji. 5. Rejestrator powinien umożliwiać podłączenie modułu GPS celem zapisu na obrazie położenia wagonu, prędkości oraz czasu a także wysyłać do centralnego systemu zarządzania CMS poprzez łącze GSM aktualnej pozycji pojazdu celem wyświetlania go na mapie u dyspozytora. 6. Uruchamianie systemu jak również jego wyłączanie musi odbywać się automatycznie bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony obsługi pociągu. Zarówno włączenie jak i wyłączenie musi być zsynchronizowane z zasilaniem wagonu i nie może powodować utraty nagrań. Czas wyłączenia się rejestratora od chwili wyłączenia zasilania w wagonie powinien być regulowany w zakresie od 1min - 2

3 15min aby zapewnić bezpieczne zamknięcie systemu i wyeliminować wpływ wahań napięcia w sieci zasilającej lub jego zaniki. 7. Rejestrator musi być umieszczony w zamkniętym schowku a jego mocowanie powinno gwarantować bezawaryjną i stabilną pracę przy uwzględnieniu warunków występujących w pojeździe tzn. wibracje, zróżnicowane temperatury, wilgotność itp. 8. Sposób montażu kamer musi zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez zastosowanie np. nietypowych mocowań. Próby zasłonięcia kamery powinny być sygnalizowane poprzez komunikat zasłonięcie kamery wyświetlany na nagranym obrazie, wpis w dzienniku zdarzeń rejestratora oraz wysłanie informacji do centralnego systemu zarządzania w celu podjęcia działania przez dyspozytora. Zerwanie połączenia kamery z rejestratorem (np. przez próbę kradzieży kamery) powinno powodować wyświetlenie na obrazie komunikatu utrata kamery, wpis w dzienniku zdarzeń rejestratora oraz wysłanie informacji do centralnego systemu zarządzania w celu podjęcia działania przez dyspozytora. 9. Oprogramowanie CMS powinno posiadać możliwość zarządzania rejestratorem, podglądu, nagrywania, wyświetlania pozycji pojazdów na mapie, przeglądania bazy danych, tworzenia użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami, odtwarzania nagrań oraz odbierania sygnałów z poszczególnych pojazdów o usterkach systemu takich jak: zasłonięcie kamery, utrata sygnału z kamery, brak zapisu nagrań na dyskach itp. Ponadto CMS musi umożliwiać obustronną łączność pomiędzy wagonem a dyspozytorem poprzez interkom umieszczony w wagonie wyposażony w mikrofon, głośnik oraz przycisk wywołania dyspozytora. Po użyciu przycisku w interkomie (w pociągu zespolonym) na ekranie dyspozytora pojawia się komunikat o próbie nawiązania połączenia. Dyspozytor decyduje o odebraniu połączenia. Ma to na celu wyeliminowanie kilku połączeń jednocześnie lub zerwanie nawiązanego już połączenia. 10. Ze względu na bezobsługowość systemu zainstalowanego w wagonie należy przewidzieć sygnalizację w postaci diod LED informującą o tym, że system jest włączony oraz że nagrywa. Miejsce umieszczenia tych wskaźników ustalone zostanie z Zamawiającym. 3

4 11. Urządzenia będące częścią systemu muszą spełniać normę PN-EN 50155: Wymagania techniczne 1. Rejestrator : Rejestrator umożliwia podgląd i rejestrację obrazu ze wszystkich kamer a także zapewnia łączność poprzez modem GSM z centralnym systemem zarządzania. Parametry: 1. Obsługa minimum 12 kamer w pociągu zespolonym lub 6 kamer w wagonie o rozdzielczości nagrywania min 3Mpx na każdą kamerę przy 15kl/s dla bitrate u min. 4Mb/s. 2. Pojemność dysków pozwalająca zarejestrować obraz ze wszystkich kamer przez min. 30 dni dla parametrów jw. Dyski umieszczone w wyjmowanych kieszeniach zamykanych na klucz wyposażonych w absorbery drgań. 3. Wielopoziomowy system dostępu użytkowników za pomocą haseł pozwalający na pełną obsługę dla administratora oraz ograniczony dostęp dla pozostałych osób. Na przykład wybrany użytkownik może tylko przeglądać nagrania bez możliwości ich zgrywania bądź usuwania. 4. Podgląd obrazu w różnych podziałach: 1/2/4/8/9/12 kamer. 5. Wyszukiwanie nagrań po dacie, numerze kamery, zdarzeniach takich jak utrata sygnału lub zasłonięcie kamery. 6. Rejestracja w dzienniku zdarzeń takich parametrów jak: zasłonięcie kamery, utrata obrazu, awaria nagrywania, logowanie użytkownika, wyjęcie dysku, kasowanie nagrań itp. 7. Użycie przycisku do nawiązania łączności alarmowej (w pociągach zespolonych) powinno rozpocząć nagrywanie na wydzielonej części dysku która nie będzie mogła zostać nadpisana bez zezwolenia użytkownika dysponującego odpowiednimi uprawnieniami. 8. Interfejsy: Ethernet, USB, RS-232, RS-485, VGA, DVI, min. 2 wejścia cyfrowe, wejście mikrofonowe, wyjście na głośniki 9. Sygnalizacja: sygnalizacja załączenia systemu oraz nagrywania w postaci układu z diodami możliwa do podłączenia do rejestratora i wyniesiona na odległość min. 50m 4

5 10. Temperatura pracy : -25 C do +60 C 11. Zasilanie 24VDC ±10% 12. Norma: PN-EN 50155:2007, PN-EN 61373: Kamera 1. Typ obudowy kopułkowa, wandaloodporna min. IK Rozdzielczość min 3Mpx dla 15kl/s, bitrate min 4Mb/s 3. Czułość: min 0.1 lx dla koloru i 0 lx przy włączonym IR 4. Dualna (typu dzień/noc) z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni 5. Filtr podczerwieni mechaniczny 6. temperatura pracy -25 C do +60 C 7. Norma PN-EN 50155: Oprogramowanie CMS - Centralny System Zarządzania Wymagania: 1. Oprogramowanie powinno być w języku polskim i zapewniać ciągły podgląd statusu wszystkich pojazdów w postaci ikon wyświetlanych na monitorze, tzn. czy jest widoczny w zasięgu sieci GSM lub Wi-Fi czy nie. Stan poszczególnych pojazdów powinien być jednoznacznie określony kolorem (np. zielony aktywny, szary nieaktywny). 2. Wyświetlanie na żądanie podglądu z max. 16 kamer z wybranych pojazdów na żywo. 3. Odtwarzanie zarejestrowanych nagrań lokalnie z dysku serwera lub dysku dostarczonego z pojazdu. 4. Zdalne logowanie do poszczególnych pojazdów zapewniające dostęp do nagrań na rejestratorze, podgląd na żywo z wybranych kamer, zapisywanie nagrań na serwerze, konfigurowanie parametrów rejestratora i kamer, aktualizację oprogramowania rejestratora, przeglądanie dziennika zdarzeń i pobieranie plików. 5. Monitorowanie na bieżąco zdarzeń dotyczących systemu monitoringu: brak nagrywania, utrata sygnału, zasłonięcie kamery, wyjęcie dysku 6. Alarm z przycisku umożliwiający łączność dwukierunkową audio (w pociągach zespolonych) 5

6 7. Tworzenie kont dla użytkowników z ustaleniem uprawnień 8. Wyświetlanie na oddzielnym monitorze lokalizacji pojazdów będących w zasięgu sieci GSM 9. Praca w trybie wielomonitorowym min. 2 monitory. Jeden do obsługi bieżącej systemu tzn. podgląd, zdarzenia alarmowe, drugi do wyświetlania mapy z naniesionymi pojazdami. 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int. 02.07.2013 1 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego. 1.1. Stacjonarny Automat Biletowy musi

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0716vh

Rejestrator i7-h0716vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0716vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo