System Zdalnego Monitorowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zdalnego Monitorowania"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View jest używany do zdalnego monitorowania obrazu wideo z głównego systemu, poprzez modem lub TCP/IP. Każdy Remote View jest ograniczony do tylko jednego loginu w czasie. Można otworzyć wiele Remote View na jednej maszynie i każdą zalogować do osobnego systemu. Ustawienie Remote View Oprogramowanie Remote View jest dołączone do systemowego CD-ROM Systemu GV. Aplikację instaluje się na PC wyposażonym w modem lub dostęp przez TCP/IP. Instalacja jest opisana w części 1.2 Instalacji Oprogramowania. Wymagania sprzętowe: System Operacyjny Windows 2000, XP, 2003 Server Procesor Pentium 500 (minimum) Pamięć 128MB RAM HDD 20GB (minimum) VGA NVIDIA GeForce II 32MB, rozdzielczość 800x600 (minimum) Sieć TCP/IP, Modem Dial-up Zestawianie połączenia Remote View można połączyć na dwa sposoby. Dla połączenia modemowego: 1. Upewnij się, że modemy PC i serwera są już zainstalowane. System współpracuje tylko z zewnętrznymi modemami. Strona 103

2 2. Kliknij przycisk Network (Sieć) na głównym ekranie i włącz Modem Server z menu. 3. Włącz Preferences (Właściwości) i wybierz Configure Modem (Konfiguracja Modemu). Wybierz sieć z menu rozwijanego. 4. Kliknij Connect (Połącz) a nastepnie wybierz Dial-Modem (Połączenie modemowe). Pojawi sie okienko dialogowe, jak poniżej: Rysunek 5-1: Zestawienie połączenia do Systemu GV za pomocą modemu. 5. W polu Phone Dial (Numer telefonu) należy wpisać numer telefonu. 6. Wpisz identyfikator (user ID) i hasło (password) a następnie Make Call (Zadzwoń). Aby zestawić połączenie za pośrednictwem TCP/IP: 1. Sprawdź, czy klient PC i Serwer posiadają dostęp do sieci TCP/IP. 2. Włącz Network (Sieć) na głównym ekranie a następnie TCP/IP Server z menu. 3. Kliknij Connect (Połącz) na karcie Remote View i wybierz Internet/Intranet_TCP/IP, pojawi się wówczas okno: Strona 104

3 4. W polu na adres IP (IP Address) podaj adres lub nazwę domeny systemu z którym chcesz się połączyć. W polu tym program zapamiętuje do 10 ostatnio podanych adresów. 5. W polu Port wpisz numer portu. Jeśli nie jesteś pewny co należy wpisać, zaleca się pozostawienie tego pola z ustawieniami domyślnymi. 6. Wpisz identyfikator użytkownika (user ID) oraz hasło (Password) a nastepnie przycisk Login. To powinno zakończyć procedurę logowania, na ekranie pojawi się okno, jak poniżej: Strona 105

4 Funkcje menu: Przycisk Opis Connect (Połącz) Kliknij, aby wybrać rodzaj połączenia (modem lub TCP/IP) My Favorite (Ulubione) Kliknij, aby dodać do Ulubionych. Stop Kliknij, aby zakończyć połączenie sieciowe. Zoom In Kliknij, aby powiększyć wideo Zoom Out Kliknij, aby pomniejszyć wideo Lock (Zablokuj) Kliknij, aby zablokować wybraną kamerę Preferences Kliknij, aby wywołać okno z ustawieniami właściwości (Właściwości) Praca z Ulubionymi Ulubione używane są do szybkiego dostępu do zdefiniowanych uprzednio ustawień do połączeń w systemie. Aby dodać połączenie do Ulubionych: 1. Wybierz, My Favorite (Ulubione) z menu. 2. Wybierz Add to My Favorite (Dodaj do Ulubionych) spowoduje to wywołanie okna dialogowego do ustawienia połączenia. 3. Podaj właściwe informacje i nazwij nowe połączenie. Po tym, kliknij OK. Aby edytować My Favorite (Ulubione): 1. Aby zmienić informacje w Ulubionych (My Favorite), kliknij przycisk My Favorite (Ulubione). 2. Wybierz Edit My Favorite (Edytuj Ulubione) z menu. 3. Wybierz połączenie, które chcesz edytować. Strona 106

5 Przejdź do Ulubionych: Jak tylko połączenie jest dodane, jest wylistowane w menu. Kliknij w połączenie z menu, aby zalogować się do Systemu. Funkcja Zoom Kamery Kliknij Zoom In i Zoom Out aby zwiększyć lub pomniejszyć obraz z kamery. Metoda postępowania jest następująca: 1. Kliknij na obraz z kamery, który chcesz zmienić. 2. Kliknij Lock (Zablokuj) aby zablokować widok z kamery. 3. Kliknij Zoom In lub Zoom Out a następnie kliknij na zablokowanej kamerze. Używanie Funkcji Ekranowych Wszystkie nagrania są wyświetlane na ekranie w oknach, tak jak pokazano na rysunku: Camera Description Rec Button Play/Save Camera Lock Strona 107

6 Ikony na ekranie oznaczają: Nazwa Znacznik czasu Opis Wskazuje bieżącą datę i czas. Kolor tekstu i tła można zmienić we Właściwościach (Preferences). Rec (Nagrywaj) Play/Save (Odtwórz/Zapisz) Camera Lock (Zablokuj) Kliknij, aby rozpocząć, zakończyć, zatrzymać i wznowić nagrywanie. Odtwarza I zachowuje pliki wideo. Zablokowywuje obraz aby zmienić zoom. Ważne: Przycisk Rec (Nagrywaj) zachowuje plik wideo tylko jako tymczasowy w buforze, więc w danym momencie jest tylko jeden plik wideo. Aby zachowywać pliki wideo trwale użyj Play/Save (Odtwórz/Zachowaj) - plik zostanie wówczas zapisany w formacie *.avi. Odtwarzanie plików wideo w Q-View (Szybkim Podglądzie) Kliknij Play/Save (Odtwórz/Zapisz) na ekranie kamery. Spowoduje to wywołanie okienka programu, Q-View, który jest używany do odtwarzania plików wideo znajdujących się w buforze, tworzonych, gdy naciśnięty jest przycisk Rec (Nagrywaj). Ustawienia preferencji (Preference Settings) Kliknij na Preferences (Właściwości) w menu, aby wywołać odpowiednie okno. Strona 108

7 Na zakładce Connection (Połączenie) dostępne są opcje: [Login Setup (Ustawienia Logowania)] Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla aplikacji Remote View. [Image Quality (Jakość Obrazu)] Określ współczynnik kompresji wideo. Niższa liczba oznacza większą kompresję, mniejszy rozmiar pliku, ale kosztem jakości obrazu. Na zakładce General (Ustawienia ogólne) dostępne są opcje: [Text Display (Wyświetlanie tekstu)] Ustawienia kolorów tekstu dla kamery oraz koloru tła. 3 opcje są dostępne dla ustawień: Transparent (Przeźroczyste) -sam tekst bez tła, Opaque (Normalne) -tekst i tło oraz Invisible (Niewidzialne) bez tekstu i bez tła [Tymczasowy Bufor Nagrywania] Określa folder tymczasowych plików wideo. Strona 109

8 Sterowanie PTZ i urządzeniami Wejścia / Wyjścia Jeśli są zainstalowane urządzenia PTZ lub We/Wy (I/O) w Systemie GV, istnieje możliwość kontrolowania tych urządzeń poprzez TCP/IP lub połączenie modemowe. Aby korzystać ze zdalnego sterowania PTZ: Wybierz Podgląd (View), urządzenie PTZ (PTZ Device) z menu kontrolnego. Za pomocą przycisków wybierz kamerę, którą chcesz sterować. Panel kontrolny może się różnić wyglądem od prezentowanego tutaj, zależnie od modelu. PTZ select button Direction control button Zoom Focus Auto Focus Auto Pan PTZ speed select ID address select Aby korzystać ze zdalnej kontroli modułu We/Wy (Remote I/O control): Zaznacz [Podgląd] [Moduł We/Wy] a pojawi się panel kontrolny modułu We/Wy. Aplikacja Zdalnego Podglądu (Remote View) umożliwia użytkownikowi kontrolowanie tylko urządzenia podłączone na wyjście modułu. Po przyciśnięciu ikony danego wyjścia, na wyjście modułu zostanie wysłany sygnał. W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 110

9 Podgląd Pełnoekranowy Przyciśnij przyciski [Połącz], po czym zaznacz opcję [Tryb Pełnego Ekranu]. Tryb Pełnego Ekranu umożliwia podgląd obrazu z kamer w większych polach. Dla trybu Pełnego Ekranu dostępne są cztery przyciski funkcyjne, umieszczone po prawej stronie ekranu, które umożliwiają dostęp do kilku podstawowych funkcji sytemu. Start Monitor Stop Monitor Preferences View Log Date Time HDD Space Strona 111

10 IP Multicast Dzięki zastosowaniu IP Multicast monitoruje się pracę kilku systemów GV w sieci LAN. IP Multicast pozwala na przyłączenie do 10 systemów GV. Po włączeniu Live X, IP Multicast automatycznie łączy się z głównym systemem w sieci LAN. Strona 112

11 Uruchomienie IP Multicast Program IP Multicast jest dołączony do płyty CD-ROM z systemem GV. Aby zainstalować aplikację, zobacz sekcję 1.2 Instalacji Oprogramowania. Program instaluje się na odrębnym komputerze, który jest podłączony do sieci. Wymagania sprzętowe są takie same jak dla Remote View. Start i Stop IP Multicast 1. Upewnij się, że zarówno PC jak i serwer są poprawnie zainstalowane w sieci lokalnej (LAN). 2. Kliknij na Network (Sieć) na głównym ekranie i wybierz Multicast Server, aby umożliwić połączenie od PC. Należy postępować podobnie dla każdego z systemów które mają mieć możliwość połączenia z IP Multicast. 3. Przejdź do Windows Start, Programy, a następnie wybierz i uruchom IP Multicast. Uruchom system na komputerze. 4. Kliknij Search (Szukaj), aby program znalazł wszystkie główne systemy dostępne w tej sieci LAN. Systemy podłączone do sieci są następnie wylistowane w dolnym lewym panelu wraz z ich Serwerem IP. 5. Kliknij Live bar (belkę Live), aby zobaczyć żądany system. Możesz zostać poproszony o podanie, Loginu ID i hasła. Upewnij się, że posiadasz uprawnienia do przeglądania. Wszystkie kamery przypisane do tego ID będą wówczas wyświetlone. 6. Aby zakończyć połączenie, kliknij przycisk Stop. Funkcje przycisków na belce narzędziowej: Przycisk Search (Szukaj) Opis Kliknij, aby przeszukać dostępne systemy dostępne do połączenia w sieci. Back (Powrót) Forward (Dalej) Go To (Idź do) Stop Powrót do poprzedniego ekranu (kanału) Przejście do następnego kanału Kliknij, aby przejść do wybranego kanału Kliknij, aby zakończyć połączenie Lock Camera (Wybierz kamerę) Kliknij, aby wybrać podgląd kamery - zatrzymanie Live Channel (Kanał na żywo) Kliknij, aby podglądnąć lub ukryć pole z aktywnymi kanałami Funkcje ikon na lewym panelu: Strona 113

12 Przycisk Live x Flaga Opis Kliknij, aby wybrać dostępne kamery w wybranym systemie Zielona flaga oznacza podłączony system, czerwona oznacza system rozłączony Pozostałe funkcje IP Multicast są podobne jak w Remote View. Szczegóły działania funkcji znajdują się w sekcji Odtwarzanie z Funkcjami Podglądu Ekranu, w Ustawienia Właściwości w sekcji opisującej okno dialogowe Właściwości (Preferences), w Podglądzie Pełnoekranowym dla funkcji dostępnych dla trybu pełnego ekranu. Pliki wideo są również odtwarzane w Q-View. Uwaga: System IP Multicast buforuje pliki w tymczasowym buforze nagrywania. Bufor ten może przetrzymywać w danej chwili tylko jeden plik. Jeżeli będziesz próbował nagrać drugi plik, pojawi się następujące okno dialogowe. Informuje ono, że pierwszy plik nie został jeszcze zapisany. Jeżeli przyciśniesz [Kontynuuj], plik pierwszy zostanie nadpisany przez plik drugi. Jeżeli chcesz zapisać plik pierwszy, przyciśnij [Odtwarzaj/Zapisz], dalej wybierz [Zapisz], aby zapisać dane zdarzenie jako plik AVI. Centrum Centrum można uważać za centralną jednostkę monitorującą dla Systemu GV. Dzięki temu możesz automatycznie otrzymywać obraz wideo lub klipy z wielu systemów GV lub z różnych miejsc kiedy tylko nastąpi naruszenie w chronionym przez System obszarze. Czas połączenia jest mniejszy niż 1 sekunda w przypadku Intranetu. Uruchomienie Centrum Oprogramowanie Centrum jest dostarczane na płycie CD-ROM z Systemem GV. Opis Setupa tej aplikacji znajduje się w sekcji 1.2 Instalacji Oprogramowania. Aplikację instaluje się na komputerze Strona 114

13 klienta, który jest podłączony do sieci LAN. Wymagania sprzętowe są takie same jak dla Remote View. Ustawienia systemu Center dotyczą zarówno systemu Center na zdalnym komputerze, jak i systemu GV. Systemy GV są traktowane jako użytkownicy korzystający z usług monitoringu Center. Oznacza to konieczność ustawienia konta użytkownika zanim Twój System GV zacznie wysyłać obrazy lub wideo do Center. Start i Zatrzymanie Centrum Uruchomienie programu Centrum można dokonać na dowolnym komputerze, gdzie został zainstalowany. Po włączeniu, pojawi się ekran jak na rysunku: W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 115

14 Funkcje przycisków na belce narzędziowej: Przycisk Opis View Window (Pokaż Wybierz pomiędzy [Single Location] (Pojedyncza lokalizacja) lub [Tile Okno) Horizontally] (Elementy horyzontalnie). Pojedyncza lokalizacja spowoduje wyświetlenie tylko jednej lokalizacji, podczas gdy Elementy horyzontalnie wyświetli wiele Systemów GV jednocześnie. Customer Pozwala na dodanie lub usunięcie konta użytkownika (Użytkownik) Browse Log (Przeglądaj Pozwala na przeglądanie zachowanych plików (nagranych zdarzeń) pliki) Location (Położenie) Kliknij, aby pokazać lub ukryć Listę Lokalizacji. Event List (Lista Kliknij, aby pokazać lub ukryć Listę zdarzeń zdarzeń) Next Center IP Wyświetla adresy IP innych lokalizacji (Następny IP dla Center) Lista lokalizacji (Localization) Znajduje się w lewej części ekranu Center. Na tej liście znajduje się kilka pasków wyboru, które pozwalają na podłączanie do różnych Systemów GV, a które są połączone z Center. Jeśli Center obsługuje 10 systemów GV, wszystkie one będą widoczne na pasku wyboru. Lista zdarzeń (Event List) Lista zdarzeń jest umiejscowiona poniżej okna podglądu z kamer. Na liście tej wyświetlana jest historia zaistniałych zdarzeń (połączeń do systemu Center) Znajduje się tam 6 pól, które oznaczają: Nr.: Ukazuje kolejność logowania systemów GV do aplikacji Center. Lokalizacja: Ukazuje nazwę zalogowanego systemu GV. Nazwa kamery: Ukazuje nazwę kamery. Data: Ukazuje datę zalogowania się przez system GV do Center. Czas zalogowania: Ukazuje czas zalogowania do aplikacji Center. Czas wylogowania: Ukazuje czas wylogowania z aplikacji Center. Tworzenie Konta Abonenta (Create Subscriber Account) Kliknij na przycisk Customer (Użytkownik) z menu i wywołaj okno dialogowe: Strona 116

15 Kliknij Add (Dodaj) aby stworzyć nowego Użytkownika, wypełnić należy pola w okienku z danymi tego użytkownika. Naciśnięcie OK. spowoduje dodanie do listy. Ustawienia Właściwości (Preference Setting) Naciśnij Preference (Właściwości) z Menu i wybierz Preference Setting (Ustawienia Właściwości). Strona 117

16 [Text Color (Wyświetlanie tekstu)] Ustaw kolor opisu i tła. Są dostępne trzy ustawienia dla tej pozycji: Transparent Przeźroczyste -tylko tekst, bez tła, Opaque (Normalne) -tekst wraz z tłem oraz Invisible (Niewidzialny) -bez tekstu i tła. [Tymczasowy Bufor Nagrywania] Określa folder tymczasowych nagrań wideo. [Opcja Alarmowa] Pozwala określić opcje alarmu, w którym zostaniesz poinformowany że przesłano obraz do Centrum. Rozwijana lista wyboru zawiera 6 typów alarmów. Możesz poprzez naciśnięcie klawisza Play (Odtwarzaj) odsłuchać poszczególne alarmy. [Opcja nagrywania] Jeśli to pole jest aktywne wówczas Centrum automatycznie dokona nagrania obrazu, lub wideo z Systemów GV. [ Informacje o haśle Użytkownika] Włączenie tej opcji powoduje że wszystkie informacje będą zabezpieczone hasłem. Opcje Automatycznego Przeładowania Kliknij Właściwości z menu i wybierz Auto Reboot, pojawi się wówczas okienko z ustawieniami. Strona 118

17 Ta funkcja automatycznie przeładuje Centrum w ustalonym czasie. Pozostałe funkcje Centrum są takie same jak te opisane dla Remote View. W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 119

18 Logowanie do Centrum Po stworzeniu konta Użytkownika w Centrum, może on logować się do programu i korzystać z oferowanych usług. Aby zestawić takie połączenie, należy wykonać podane instrukcje: Na komputerze Użytkownika (Subscriber PC) gdzie System GV jest zainstalowany: 1. Kliknij przycisk Network (Sieć) w głównym panelu. 2. Wybierz Connect (Połącz). Spowoduje to pojawienie się okna logowania, takiego jak na poniższym rysunku. Wpisz adres IP Centrum w polu Connect Center IP (IP Centrum), nazwę Użytkownika oraz hasło (Password), które zostało wcześniej wpisane w Centrum. 3. Określ środowisko sieciowe: Intranet lub Internet. 4. Naciśnij przycisk Logowania (Login). Centrum jest gotowe do otrzymywania obrazu wideo lub załączników jak tylko połączenie się rozpocznie. 5. Uaktywnij opcję Send to Center (Wyślij do Centrum) w Oknie konfiguracyjnym kamer Systemu GV. Zdecyduj, jak chcesz wysyłać obraz wideo do Centrum poprzez wybór motion detect (Detekcja ruchu) lub around the clock (Stale) w polu rozwijanym listy (Zobacz stronę 21-22) 6. Z głównego okna wyboru Systemu GV wybierz Start/Stop Monitoring i uaktywnij wszystkie dostępne funkcje. (Zobacz strona 41). Strona 120

19 Jeśli wybrałeś opcję [Around-the-Clock] (Stale) zobaczysz obraz wideo, który będzie na bieżąco przesyłany do Twojego Centrum. Przy wyborze opcji Motion Detect (Detekcja ruchu), wówczas Centrum będzie otrzymywać nagrania tylko wtedy, gdy nastąpi rejestracja ruchu dokonana przez kamerę. W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 121

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie za pomocą programu Center V2

Sterowanie za pomocą programu Center V2 ROZDZIAŁ 7 Sterowanie za pomocą programu Center V2 Wraz z Center V2 centralna stacja monitorująca (Central Monitoring Station) może być uaktywniona natychmiast, ponieważ program posiada możliwość łączenia

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Sprawdź zawartość pakietu Płyta CD z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RAS Mobile

instrukcja obsługi RAS Mobile instrukcja obsługi RAS Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione. Producent

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Quick Installation Guide ST7501. Video Management Software

Quick Installation Guide ST7501. Video Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska ST7501 Video Management Software Tabela zawartości Instalacja ST7501 102 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000 Digital Video Recorder Instrukcja obsługi EnTMS Aplikacja CMS do VODVR000 . Wymagania sprzętowe System Operacyjny OS : Windows 000 or XP lub lepszy Procesor CPU : Pentium.0MHz lub lepszy Pamięć RAM : 5MB

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA 1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA Instalacja oprogramowania do szkoleń przez Internet odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo