System Zdalnego Monitorowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zdalnego Monitorowania"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View jest używany do zdalnego monitorowania obrazu wideo z głównego systemu, poprzez modem lub TCP/IP. Każdy Remote View jest ograniczony do tylko jednego loginu w czasie. Można otworzyć wiele Remote View na jednej maszynie i każdą zalogować do osobnego systemu. Ustawienie Remote View Oprogramowanie Remote View jest dołączone do systemowego CD-ROM Systemu GV. Aplikację instaluje się na PC wyposażonym w modem lub dostęp przez TCP/IP. Instalacja jest opisana w części 1.2 Instalacji Oprogramowania. Wymagania sprzętowe: System Operacyjny Windows 2000, XP, 2003 Server Procesor Pentium 500 (minimum) Pamięć 128MB RAM HDD 20GB (minimum) VGA NVIDIA GeForce II 32MB, rozdzielczość 800x600 (minimum) Sieć TCP/IP, Modem Dial-up Zestawianie połączenia Remote View można połączyć na dwa sposoby. Dla połączenia modemowego: 1. Upewnij się, że modemy PC i serwera są już zainstalowane. System współpracuje tylko z zewnętrznymi modemami. Strona 103

2 2. Kliknij przycisk Network (Sieć) na głównym ekranie i włącz Modem Server z menu. 3. Włącz Preferences (Właściwości) i wybierz Configure Modem (Konfiguracja Modemu). Wybierz sieć z menu rozwijanego. 4. Kliknij Connect (Połącz) a nastepnie wybierz Dial-Modem (Połączenie modemowe). Pojawi sie okienko dialogowe, jak poniżej: Rysunek 5-1: Zestawienie połączenia do Systemu GV za pomocą modemu. 5. W polu Phone Dial (Numer telefonu) należy wpisać numer telefonu. 6. Wpisz identyfikator (user ID) i hasło (password) a następnie Make Call (Zadzwoń). Aby zestawić połączenie za pośrednictwem TCP/IP: 1. Sprawdź, czy klient PC i Serwer posiadają dostęp do sieci TCP/IP. 2. Włącz Network (Sieć) na głównym ekranie a następnie TCP/IP Server z menu. 3. Kliknij Connect (Połącz) na karcie Remote View i wybierz Internet/Intranet_TCP/IP, pojawi się wówczas okno: Strona 104

3 4. W polu na adres IP (IP Address) podaj adres lub nazwę domeny systemu z którym chcesz się połączyć. W polu tym program zapamiętuje do 10 ostatnio podanych adresów. 5. W polu Port wpisz numer portu. Jeśli nie jesteś pewny co należy wpisać, zaleca się pozostawienie tego pola z ustawieniami domyślnymi. 6. Wpisz identyfikator użytkownika (user ID) oraz hasło (Password) a nastepnie przycisk Login. To powinno zakończyć procedurę logowania, na ekranie pojawi się okno, jak poniżej: Strona 105

4 Funkcje menu: Przycisk Opis Connect (Połącz) Kliknij, aby wybrać rodzaj połączenia (modem lub TCP/IP) My Favorite (Ulubione) Kliknij, aby dodać do Ulubionych. Stop Kliknij, aby zakończyć połączenie sieciowe. Zoom In Kliknij, aby powiększyć wideo Zoom Out Kliknij, aby pomniejszyć wideo Lock (Zablokuj) Kliknij, aby zablokować wybraną kamerę Preferences Kliknij, aby wywołać okno z ustawieniami właściwości (Właściwości) Praca z Ulubionymi Ulubione używane są do szybkiego dostępu do zdefiniowanych uprzednio ustawień do połączeń w systemie. Aby dodać połączenie do Ulubionych: 1. Wybierz, My Favorite (Ulubione) z menu. 2. Wybierz Add to My Favorite (Dodaj do Ulubionych) spowoduje to wywołanie okna dialogowego do ustawienia połączenia. 3. Podaj właściwe informacje i nazwij nowe połączenie. Po tym, kliknij OK. Aby edytować My Favorite (Ulubione): 1. Aby zmienić informacje w Ulubionych (My Favorite), kliknij przycisk My Favorite (Ulubione). 2. Wybierz Edit My Favorite (Edytuj Ulubione) z menu. 3. Wybierz połączenie, które chcesz edytować. Strona 106

5 Przejdź do Ulubionych: Jak tylko połączenie jest dodane, jest wylistowane w menu. Kliknij w połączenie z menu, aby zalogować się do Systemu. Funkcja Zoom Kamery Kliknij Zoom In i Zoom Out aby zwiększyć lub pomniejszyć obraz z kamery. Metoda postępowania jest następująca: 1. Kliknij na obraz z kamery, który chcesz zmienić. 2. Kliknij Lock (Zablokuj) aby zablokować widok z kamery. 3. Kliknij Zoom In lub Zoom Out a następnie kliknij na zablokowanej kamerze. Używanie Funkcji Ekranowych Wszystkie nagrania są wyświetlane na ekranie w oknach, tak jak pokazano na rysunku: Camera Description Rec Button Play/Save Camera Lock Strona 107

6 Ikony na ekranie oznaczają: Nazwa Znacznik czasu Opis Wskazuje bieżącą datę i czas. Kolor tekstu i tła można zmienić we Właściwościach (Preferences). Rec (Nagrywaj) Play/Save (Odtwórz/Zapisz) Camera Lock (Zablokuj) Kliknij, aby rozpocząć, zakończyć, zatrzymać i wznowić nagrywanie. Odtwarza I zachowuje pliki wideo. Zablokowywuje obraz aby zmienić zoom. Ważne: Przycisk Rec (Nagrywaj) zachowuje plik wideo tylko jako tymczasowy w buforze, więc w danym momencie jest tylko jeden plik wideo. Aby zachowywać pliki wideo trwale użyj Play/Save (Odtwórz/Zachowaj) - plik zostanie wówczas zapisany w formacie *.avi. Odtwarzanie plików wideo w Q-View (Szybkim Podglądzie) Kliknij Play/Save (Odtwórz/Zapisz) na ekranie kamery. Spowoduje to wywołanie okienka programu, Q-View, który jest używany do odtwarzania plików wideo znajdujących się w buforze, tworzonych, gdy naciśnięty jest przycisk Rec (Nagrywaj). Ustawienia preferencji (Preference Settings) Kliknij na Preferences (Właściwości) w menu, aby wywołać odpowiednie okno. Strona 108

7 Na zakładce Connection (Połączenie) dostępne są opcje: [Login Setup (Ustawienia Logowania)] Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla aplikacji Remote View. [Image Quality (Jakość Obrazu)] Określ współczynnik kompresji wideo. Niższa liczba oznacza większą kompresję, mniejszy rozmiar pliku, ale kosztem jakości obrazu. Na zakładce General (Ustawienia ogólne) dostępne są opcje: [Text Display (Wyświetlanie tekstu)] Ustawienia kolorów tekstu dla kamery oraz koloru tła. 3 opcje są dostępne dla ustawień: Transparent (Przeźroczyste) -sam tekst bez tła, Opaque (Normalne) -tekst i tło oraz Invisible (Niewidzialne) bez tekstu i bez tła [Tymczasowy Bufor Nagrywania] Określa folder tymczasowych plików wideo. Strona 109

8 Sterowanie PTZ i urządzeniami Wejścia / Wyjścia Jeśli są zainstalowane urządzenia PTZ lub We/Wy (I/O) w Systemie GV, istnieje możliwość kontrolowania tych urządzeń poprzez TCP/IP lub połączenie modemowe. Aby korzystać ze zdalnego sterowania PTZ: Wybierz Podgląd (View), urządzenie PTZ (PTZ Device) z menu kontrolnego. Za pomocą przycisków wybierz kamerę, którą chcesz sterować. Panel kontrolny może się różnić wyglądem od prezentowanego tutaj, zależnie od modelu. PTZ select button Direction control button Zoom Focus Auto Focus Auto Pan PTZ speed select ID address select Aby korzystać ze zdalnej kontroli modułu We/Wy (Remote I/O control): Zaznacz [Podgląd] [Moduł We/Wy] a pojawi się panel kontrolny modułu We/Wy. Aplikacja Zdalnego Podglądu (Remote View) umożliwia użytkownikowi kontrolowanie tylko urządzenia podłączone na wyjście modułu. Po przyciśnięciu ikony danego wyjścia, na wyjście modułu zostanie wysłany sygnał. W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 110

9 Podgląd Pełnoekranowy Przyciśnij przyciski [Połącz], po czym zaznacz opcję [Tryb Pełnego Ekranu]. Tryb Pełnego Ekranu umożliwia podgląd obrazu z kamer w większych polach. Dla trybu Pełnego Ekranu dostępne są cztery przyciski funkcyjne, umieszczone po prawej stronie ekranu, które umożliwiają dostęp do kilku podstawowych funkcji sytemu. Start Monitor Stop Monitor Preferences View Log Date Time HDD Space Strona 111

10 IP Multicast Dzięki zastosowaniu IP Multicast monitoruje się pracę kilku systemów GV w sieci LAN. IP Multicast pozwala na przyłączenie do 10 systemów GV. Po włączeniu Live X, IP Multicast automatycznie łączy się z głównym systemem w sieci LAN. Strona 112

11 Uruchomienie IP Multicast Program IP Multicast jest dołączony do płyty CD-ROM z systemem GV. Aby zainstalować aplikację, zobacz sekcję 1.2 Instalacji Oprogramowania. Program instaluje się na odrębnym komputerze, który jest podłączony do sieci. Wymagania sprzętowe są takie same jak dla Remote View. Start i Stop IP Multicast 1. Upewnij się, że zarówno PC jak i serwer są poprawnie zainstalowane w sieci lokalnej (LAN). 2. Kliknij na Network (Sieć) na głównym ekranie i wybierz Multicast Server, aby umożliwić połączenie od PC. Należy postępować podobnie dla każdego z systemów które mają mieć możliwość połączenia z IP Multicast. 3. Przejdź do Windows Start, Programy, a następnie wybierz i uruchom IP Multicast. Uruchom system na komputerze. 4. Kliknij Search (Szukaj), aby program znalazł wszystkie główne systemy dostępne w tej sieci LAN. Systemy podłączone do sieci są następnie wylistowane w dolnym lewym panelu wraz z ich Serwerem IP. 5. Kliknij Live bar (belkę Live), aby zobaczyć żądany system. Możesz zostać poproszony o podanie, Loginu ID i hasła. Upewnij się, że posiadasz uprawnienia do przeglądania. Wszystkie kamery przypisane do tego ID będą wówczas wyświetlone. 6. Aby zakończyć połączenie, kliknij przycisk Stop. Funkcje przycisków na belce narzędziowej: Przycisk Search (Szukaj) Opis Kliknij, aby przeszukać dostępne systemy dostępne do połączenia w sieci. Back (Powrót) Forward (Dalej) Go To (Idź do) Stop Powrót do poprzedniego ekranu (kanału) Przejście do następnego kanału Kliknij, aby przejść do wybranego kanału Kliknij, aby zakończyć połączenie Lock Camera (Wybierz kamerę) Kliknij, aby wybrać podgląd kamery - zatrzymanie Live Channel (Kanał na żywo) Kliknij, aby podglądnąć lub ukryć pole z aktywnymi kanałami Funkcje ikon na lewym panelu: Strona 113

12 Przycisk Live x Flaga Opis Kliknij, aby wybrać dostępne kamery w wybranym systemie Zielona flaga oznacza podłączony system, czerwona oznacza system rozłączony Pozostałe funkcje IP Multicast są podobne jak w Remote View. Szczegóły działania funkcji znajdują się w sekcji Odtwarzanie z Funkcjami Podglądu Ekranu, w Ustawienia Właściwości w sekcji opisującej okno dialogowe Właściwości (Preferences), w Podglądzie Pełnoekranowym dla funkcji dostępnych dla trybu pełnego ekranu. Pliki wideo są również odtwarzane w Q-View. Uwaga: System IP Multicast buforuje pliki w tymczasowym buforze nagrywania. Bufor ten może przetrzymywać w danej chwili tylko jeden plik. Jeżeli będziesz próbował nagrać drugi plik, pojawi się następujące okno dialogowe. Informuje ono, że pierwszy plik nie został jeszcze zapisany. Jeżeli przyciśniesz [Kontynuuj], plik pierwszy zostanie nadpisany przez plik drugi. Jeżeli chcesz zapisać plik pierwszy, przyciśnij [Odtwarzaj/Zapisz], dalej wybierz [Zapisz], aby zapisać dane zdarzenie jako plik AVI. Centrum Centrum można uważać za centralną jednostkę monitorującą dla Systemu GV. Dzięki temu możesz automatycznie otrzymywać obraz wideo lub klipy z wielu systemów GV lub z różnych miejsc kiedy tylko nastąpi naruszenie w chronionym przez System obszarze. Czas połączenia jest mniejszy niż 1 sekunda w przypadku Intranetu. Uruchomienie Centrum Oprogramowanie Centrum jest dostarczane na płycie CD-ROM z Systemem GV. Opis Setupa tej aplikacji znajduje się w sekcji 1.2 Instalacji Oprogramowania. Aplikację instaluje się na komputerze Strona 114

13 klienta, który jest podłączony do sieci LAN. Wymagania sprzętowe są takie same jak dla Remote View. Ustawienia systemu Center dotyczą zarówno systemu Center na zdalnym komputerze, jak i systemu GV. Systemy GV są traktowane jako użytkownicy korzystający z usług monitoringu Center. Oznacza to konieczność ustawienia konta użytkownika zanim Twój System GV zacznie wysyłać obrazy lub wideo do Center. Start i Zatrzymanie Centrum Uruchomienie programu Centrum można dokonać na dowolnym komputerze, gdzie został zainstalowany. Po włączeniu, pojawi się ekran jak na rysunku: W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 115

14 Funkcje przycisków na belce narzędziowej: Przycisk Opis View Window (Pokaż Wybierz pomiędzy [Single Location] (Pojedyncza lokalizacja) lub [Tile Okno) Horizontally] (Elementy horyzontalnie). Pojedyncza lokalizacja spowoduje wyświetlenie tylko jednej lokalizacji, podczas gdy Elementy horyzontalnie wyświetli wiele Systemów GV jednocześnie. Customer Pozwala na dodanie lub usunięcie konta użytkownika (Użytkownik) Browse Log (Przeglądaj Pozwala na przeglądanie zachowanych plików (nagranych zdarzeń) pliki) Location (Położenie) Kliknij, aby pokazać lub ukryć Listę Lokalizacji. Event List (Lista Kliknij, aby pokazać lub ukryć Listę zdarzeń zdarzeń) Next Center IP Wyświetla adresy IP innych lokalizacji (Następny IP dla Center) Lista lokalizacji (Localization) Znajduje się w lewej części ekranu Center. Na tej liście znajduje się kilka pasków wyboru, które pozwalają na podłączanie do różnych Systemów GV, a które są połączone z Center. Jeśli Center obsługuje 10 systemów GV, wszystkie one będą widoczne na pasku wyboru. Lista zdarzeń (Event List) Lista zdarzeń jest umiejscowiona poniżej okna podglądu z kamer. Na liście tej wyświetlana jest historia zaistniałych zdarzeń (połączeń do systemu Center) Znajduje się tam 6 pól, które oznaczają: Nr.: Ukazuje kolejność logowania systemów GV do aplikacji Center. Lokalizacja: Ukazuje nazwę zalogowanego systemu GV. Nazwa kamery: Ukazuje nazwę kamery. Data: Ukazuje datę zalogowania się przez system GV do Center. Czas zalogowania: Ukazuje czas zalogowania do aplikacji Center. Czas wylogowania: Ukazuje czas wylogowania z aplikacji Center. Tworzenie Konta Abonenta (Create Subscriber Account) Kliknij na przycisk Customer (Użytkownik) z menu i wywołaj okno dialogowe: Strona 116

15 Kliknij Add (Dodaj) aby stworzyć nowego Użytkownika, wypełnić należy pola w okienku z danymi tego użytkownika. Naciśnięcie OK. spowoduje dodanie do listy. Ustawienia Właściwości (Preference Setting) Naciśnij Preference (Właściwości) z Menu i wybierz Preference Setting (Ustawienia Właściwości). Strona 117

16 [Text Color (Wyświetlanie tekstu)] Ustaw kolor opisu i tła. Są dostępne trzy ustawienia dla tej pozycji: Transparent Przeźroczyste -tylko tekst, bez tła, Opaque (Normalne) -tekst wraz z tłem oraz Invisible (Niewidzialny) -bez tekstu i tła. [Tymczasowy Bufor Nagrywania] Określa folder tymczasowych nagrań wideo. [Opcja Alarmowa] Pozwala określić opcje alarmu, w którym zostaniesz poinformowany że przesłano obraz do Centrum. Rozwijana lista wyboru zawiera 6 typów alarmów. Możesz poprzez naciśnięcie klawisza Play (Odtwarzaj) odsłuchać poszczególne alarmy. [Opcja nagrywania] Jeśli to pole jest aktywne wówczas Centrum automatycznie dokona nagrania obrazu, lub wideo z Systemów GV. [ Informacje o haśle Użytkownika] Włączenie tej opcji powoduje że wszystkie informacje będą zabezpieczone hasłem. Opcje Automatycznego Przeładowania Kliknij Właściwości z menu i wybierz Auto Reboot, pojawi się wówczas okienko z ustawieniami. Strona 118

17 Ta funkcja automatycznie przeładuje Centrum w ustalonym czasie. Pozostałe funkcje Centrum są takie same jak te opisane dla Remote View. W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 119

18 Logowanie do Centrum Po stworzeniu konta Użytkownika w Centrum, może on logować się do programu i korzystać z oferowanych usług. Aby zestawić takie połączenie, należy wykonać podane instrukcje: Na komputerze Użytkownika (Subscriber PC) gdzie System GV jest zainstalowany: 1. Kliknij przycisk Network (Sieć) w głównym panelu. 2. Wybierz Connect (Połącz). Spowoduje to pojawienie się okna logowania, takiego jak na poniższym rysunku. Wpisz adres IP Centrum w polu Connect Center IP (IP Centrum), nazwę Użytkownika oraz hasło (Password), które zostało wcześniej wpisane w Centrum. 3. Określ środowisko sieciowe: Intranet lub Internet. 4. Naciśnij przycisk Logowania (Login). Centrum jest gotowe do otrzymywania obrazu wideo lub załączników jak tylko połączenie się rozpocznie. 5. Uaktywnij opcję Send to Center (Wyślij do Centrum) w Oknie konfiguracyjnym kamer Systemu GV. Zdecyduj, jak chcesz wysyłać obraz wideo do Centrum poprzez wybór motion detect (Detekcja ruchu) lub around the clock (Stale) w polu rozwijanym listy (Zobacz stronę 21-22) 6. Z głównego okna wyboru Systemu GV wybierz Start/Stop Monitoring i uaktywnij wszystkie dostępne funkcje. (Zobacz strona 41). Strona 120

19 Jeśli wybrałeś opcję [Around-the-Clock] (Stale) zobaczysz obraz wideo, który będzie na bieżąco przesyłany do Twojego Centrum. Przy wyborze opcji Motion Detect (Detekcja ruchu), wówczas Centrum będzie otrzymywać nagrania tylko wtedy, gdy nastąpi rejestracja ruchu dokonana przez kamerę. W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 121

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449

System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449 INSTRUKCJA OBSŁUGI System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449 Strona 1 z 64 4. Instalacja 4.1 Wymagania systemowe Aby zainstalować Voltsoft, komputer powinien posiadać: - procesor Pentium 233-megahertz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo