Sterowanie za pomocą programu Center V2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie za pomocą programu Center V2"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 7 Sterowanie za pomocą programu Center V2 Wraz z Center V2 centralna stacja monitorująca (Central Monitoring Station) może być uaktywniona natychmiast, ponieważ program posiada możliwość łączenia wielu systemów GV w jedno zintegrowane środowisko, pozwalające operatorowi na sterowanie tymi systemami z jednego miejsca. Podstawową funkcją Center V2 jest oglądanie na żywo wideo i odbieranie sygnałów o alarmach. To pomaga w zdalnym sterowaniu i podejmowaniu decyzji na podstawie charakteru alarmu. Aby korzystać z możliwości Center V2 należy do Systemu GV przypisać odpowiedni identyfikator. Instalacja Center V2 Aplikacja Center V2 powinna być zainstalowana na komputerze PC z dostępem do TCP/IP. Należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe: System Operacyjny Windows 2000, Windows XP, Server 2003 Procesor Pentium 4, 1.5G (minimum) Pamięć 256 MB RAM Dysk Twardy 60 GB (minimum) VGA NVIDIA GeForce II 32MB, rozdzielczość 1024 x 768 Sieć TCP/IP Oprogramowanie Center V2 jest dołączone do Systemu GV. Włóż płytę CD do CMS (Centralnej Stacji Monitorującej) i uruchom Setup. Wybierz > Center i naciśnij Next (Dalej). Wybierz Center V2 i naciśnij Next (Dalej). Strona 128

2 Wykonaj podane na ekranie instrukcje, aż do skończenia instalacji Uruchamianie Center V2 Po zainstalowaniu, wybierz program w Menu Start. Po włączeniu, ukaże się okno takie jak przedstawiono poniżej Strona 129

3 Uwaga: Żadne obrazy nie będą pokazane, dopóki nie dodasz przynajmniej jednego Użytkownika do Center V2, z loginem dla tej usługi. Opis funkcji na belce menu poleceń: Przycisk Nazwa Opis 1 Monitoring Window Wyświetla na żywo obraz wideo (Okno Monitorujące) 2 Status Panel (Panel Statusu) 3 Przewijanie Użytkowników Panel Statusu pokazuje datę, czas, pozostające miejsce na HDD i całkowitą liczbę kanałów on-line oraz dostępne kanały. Przewiń, aby zobaczyć więcej połączeń (jeśli jest więcej niż 14 podłączonych Systemów). 4 Status Użytkownika Wyświetla identyfikator Użytkownika i jego status. Niebieska ikona: Oznacza, że Użytkownik jest aktywny Czerwona ikona: Oznacza, że użytkownik jest rozłączony Ikona Alarmu: Oznacza, że nastąpił ruch na komputerze Użytkownika, bądź We/Wy zostało przełączone. 5 Dziennik zdarzeń Daje możliwość przeglądania zdarzeń. 6 Informacja o Hoście Wyświetla status połączenia Użytkownika 7 Konto Dodawanie i modyfikacja konta Użytkownika 8 Ustawienia Określenie pracy Center V2 preferencji 9 Wyjście Wyjście z programu. 10 Odśwież Odśwież status połączeń. 11 Następna strona Następna strona widoków z kamer. 12 Poprzednia strona Poprzednia strona z widokami z kamer. 13 Podział ekranu Wraz z listą zdarzeń na głównym ekranie, wybierz podział ekranu na 15 lub 24 części. Wybierz podział między 25 a 45 częściami kiedy lista zdarzeń jest zamknięta i wyświetlana w osobnym oknie. 14 Flaga Oznaczenie ważnych zdarzeń. 15 Klip Wskazuje, że plik zawiera załącznik. Dwukrotne klikniecie powoduje otwarcie pliku wideo. 16 Identyfikator Wyświetla identyfikator Użytkownika Użytkownika 17 Typ zdarzenia Wyświetla typ zdarzenia, który zawiera: Alarm, Załącznik, Połączenie, Login/Logout, Ruch, System I Przełącznik. 18 Informacje o zdarzeniu Wyświetla powiązane ze zdarzeniami informacje: Alarm: Disk full : Ostrzeżenie, że skończyło się miejsce na dysku Restart failed Nieudana próba ponownego startu Strona 130

4 19 Message Time (Czas nadejścia wiadomości) 20 Event Start Time (Czas rozpoczęcia wiadomości) Multicam closed : System GV Użytkownika został wyłączony. Attachment (Załącznik): Record file of Camera XX : Otrzymanie pliku wideo od Użytkownika Connection (Połączenie): Camera XX video lost Utrata sygnału wideo Module XX I/O lost Utrata modułu We/Wy Network abnormal Sieć nie działa poprawnie. Błąd sieci. Fail to login to dispatch server Nieudane logowanie do Serwera Dispatch. Dispatch server is shutdown Dispatch serwer jest zamknięty Login/logout: Login : Użytkownik zalogwany do Center Logout : Użytkownik wylogowuje się z Center. Motion (Detekcja Ruchu): Camera XX detected motion Kamera XX wykryła ruch System: Start (end) service Rozpoczęcie (Zakończenie) działania usługi IP change Zmiana identyfikatora Record failed Błąd nagrywania Trigger: (Przełącznik) Module XX XXX triggered Właczenie modułu Określa kiedy zdarzenie zostało dostarczone (zarejestrowane) przez Centrer V2 Określa kiedy rozpoczęło się zdarzenie. Konfiguracja konta Użytkownika w Center V2 Zanim zaczniesz korzystać z Center V2 musisz dodać przynajmniej jednego użytkownika. Aby stworzyć nowe konto, kliknij przycisk Account (Konto). Spowoduje to wywołanie Informacji o Kliencie (Subscriber Information), tak jak przedstawiono poniżej: Rysunek 7-1. Informacje o Użytkowniku Przyciski na belce poleceń, od lewej do prawej to: Dodaj Nowego Klienta, Zobacz/Edytuj Informacje o Kliencie, Skasuj, Znajdź, Ustawienia Klienta, Status urządzeń We/Wy, Strona 131

5 Ustawienia Kamery/Dźwięku. Przyciski są włączone tylko jeśli przynajmniej jeden Użytkownik jest zarejestrowany w Center V2. Edycja: Kliknij, aby edytować dane Użytkownika i zapisać konto. Skasuj: Kliknij i wybierz Użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Skasuj, aby usunąć konto Znajdź: Naciśnij przycisk, aby szukać konto W następnej części skoncentrujemy się na tym jak dodać nowe konto klienta, jak ustawić Setup Użytkownika, Status We/Wy, i jak działają przyciski kontrolne Kamera/Dźwięk Dodawanie konta Użytkownika Wersja free dołączana do Systemu GV pozwala na zarejestrowanie maksymalnie 5 użytkowników. Aby dodać konto, należy: 1. Kliknij przycisk Konta. Pojawi się Informacja o Użytkowniku, pokazana na rysunku Kliknij Dodaj Użytkownika, aby wywołać Książkę Adresową Użytkownika zobacz Rysunek 7-2: Rysunek 7-2. Książka Adresowa Abonentów 3. Przydziel użytkownikowi numer identyfikacyjny ID i hasło (password) te pola są wymagane do logowania do Center V2. Strona 132

6 4. Wypełnij pozostałe informacje o użytkowniku (opcjonalnie). Po zakończeniu naciśnij klawisz Save (Zachowaj). 5. Pojawi się kolejne okienko, pokazane poniżej: Rysunek 7-3. Ustawienia Użytkownika do konfiguracji wideo i formatów alertów (ostrzeżeń) 6. Możesz kliknąć OK, żeby zaakceptować proponowane w tym momencie ustawienia domyślne, Można do nich powrócić później klikając na przycisk Ustawienia Użytkownika. [Opcje monitorowania] Rozdzielczość: Wybierz rozmiar wideo otrzymywanego od użytkownika w rozmiarach 320x240, 640x240, lub 640x480. Trzeba zaznaczyć, że obraz o rozmiarze 640x480, można otrzymywać pod warunkiem, że System GV użytkownika jest skonfigurowany do nadawania w tym rozmiarze. Automatyczne Nagrywanie Wideo: Center V2 automatycznie nagrywa zdarzenia oparte na Trybie Nagrywania opis poniżej. [Tryb nagrywania] Na żywo: Przekaz na żywo do Center V2. Upewnij się, że posiadasz wystarczającą przepustowość połączenia. Kliknij Ustawienia zaraz obok Na żywo a wywoła to okienko dialogowe Ustawienia Nagrywania. Wybierz czas z listy rozwijanej, określa on maksymalny czas klipu wideo do przesłania do Center V2. Im więcej wybranych minut, co zwiększa się rozmiar pliku to potrzeba więcej czasu na jego przesłanie Internetem. Tryb Załącznika: Zdefiniowany czas zdarzenia będzie zarejestrowany przed wysłaniem pliku do Center V2. Załącznik będzie wysłany natychmiast gdy tylko Użytkownik połączy się z Center V2. Tryb Załącznika umożliwia ustawienie kilku opcji związanych z załącznikiem. Można je zobaczyć na następującym rysunku: Strona 133

7 [Opcje Nagrywania (do kamery)] Określa kiedy zdarzenie rozpoczyna się w pliku załącznika. Liczba klatek pre-alarmu: Określa liczbę pre-recorded ramek w pliku w pliku załącznika. Limit Klatek/sek pre-alarmu: Określa współczynnik ramki w okresie pre-record. Ważne: Dzieląc Pre-Rec Total Frames przez Pre-Rec Frames/Sec Limitation otrzymać można czas trwania pliku wideo załącznika. Limit Klatek/sek ruchu: Określa współczynnik ramek pliku wideo, który będzie wysłany jako załącznik Jakość nagrywania: Użyj suwaka, aby dopasować jakość wideo [Opcje załącznika (Nagrywaj Ruchu)] Ta część pozwala określić czas trwania załącznika wyzwolonego poprzez rejestrację ruchu. Max Klip wideo: Określa czas trwania każdego pliku wideo załącznika Pos-alarm: Określa o ile więcej sekund pliku wideo ma być wysłane kiedy zaniknie ruch Częstość alarmów: Określa czasy przerwań pomiędzy każdym zdarzeniem ruchowym. [Opcje Załącznika (Nagrywanie przez przełączenie We/Wy] W tej części można określać długość pliku załącznika, którego nagranie zostało wyzwolone przez zadziałanie urządzenia We/Wy Strona 134

8 Both (Live & Attachment): Wyślij zarówno przekaz na żywo jak i załącznik. Kontrola We/Wy Okno statusu I/O wyświetla aktualny stan wszystkich wejść i pozwala jednocześnie na ręczne włączenie urządzeń zewnętrznych Systemu GV Użytkownika. Aby to zrobić, kliknij I/O Control z belki menu poleceń aby wywołać odpowiedni interfejs. [Module (Moduł)] Wybierz moduł z listy rozwijanej. [Input (Wejście)] W tej części pokazane są stany (statusy) wejść urządzeń wybranego modułu. Niebieska ikona oznacza normalny stan, czerwona - że wyjście jest aktywne. [Status (Status)] Klikniecie na Get Current I/O Status (Pobierz Aktualny Status We/Wy) odświeża stany wejść [Output (Wyjście)] Aby uruchomić urządzenie zewnętrzne, wybierz pin wyjściowy z listy rozwijanej a następnie kliknij przycisk Triger (Spust). Kontrola dwukierunkowa Audio Ta opcja pozwala na wymianę audio w obu kierunkach między Center V2 a Użytkownikiem. Kliknij na przycisk Camera/Audio Control (Kontrola Kamera/Dźwięk), aby wywołać okienko: W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 135

9 Wybierz kamerę z lewego panelu i naciśnij przycisk Play (Odtwórz). Obraz z kamery pojawi się na monitorze z prawej strony. Naciśnij przycisk Audio (Dźwięk) aby posłuchać dźwięku z tej lokalizacji. Aby rozmawiać z tą lokalizacją musisz użyć przycisku Mikrofonu. Kontrola PTZ (PTZ Control) Poniższe funkcje pozwalają Center V2 na kontrolowanie użytkownika PTZ. Wybierz kamerę z lewego panelu. Jeśli wybrana kamera ma możliwość sterowania, przycisk PTZ będzie aktywny. Naciśnij go, aby włączyć, lub zamknąć panel kontrolny PTZ. Zobacz Informacje o Użytkowniku (View Subscriber Information) Kliknij Informacje o Użytkowniku (Subscriber Information) aby przeglądać dane o Użytkowniku. Wybór użytkowników realizowany jest w lewym panelu (z listy), a następnie przez naciśnięcie klawisza Subscriber Information (Informacje o Użytkowniku). Strona 136

10 Konfiguracja programu Center V2 Kliknij przycisk Konfiguracja z okna głównego Center V2 aby wywołać okno ustawień (Rysunek 7-4). Znajduje się na nim 5 zakładek: Ogólne, Sieć, Nagrywanie, Powiadomienia, Serwer Wysyłający. Ustawienia ogólne Rysunek 7-4. Ustawienia Główne [Hasło Administratora] Kliknij Zmień hasło I ustaw identyfikator (ID) I hasło dla Administratora programu Centre V2. [Opcje monitorowania] Ręczne zamykanie kanałów: Włączony obraz kamery zostanie zamknięty tylko ręcznie Strona 137

11 Automatyczne zamykanie kanału gdy brak ruchu: Zamknięcie obrazu z kamery, przy zakończeniu ruchu. Post-nagrywanie: Określa czas w sekundach, jak długo obraz pozostaje widoczny na ekranie gdy zakończy się ruch. Sygnał wysłany przez we/wy zacznie monitorować: Określa liczbę sekund podglądu z kamery wyzwolonej przez we/wy Jakość obrazu: Dopasowuje jakość wideo. Przesunięcie suwaka w prawo podnosi jakość obrazu. [Pozycja Listy Zdarzeń] Ta funkcja pozwala na pozycjonowanie okna z Listą zdarzeń, jest wyświetlana jednocześnie z Oknem Monitoringu. Kliknięcie w Ustawienia Pozycji Okna powoduje pojawienie się okienka dialogowego jak na rysunku 7-5. Aby móc korzystać z tej funkcji, karta graficzna musi współpracować z Twin View (Opis w rozdziale 8), a w ustawieniach Windows pulpit musi być poprawnie ustawiony dla wyświetlania dwóch monitorów. Rysunek 7-5. Ustawienia podwójnego ekranu. Wybierz Powiększ Główny Panel do rozmiarów 1024x768, co spowoduje powiększenie Okna Monitoringu na pełen ekran. Okno Listy Zdarzeń dopasuje się do ustawień monitora w prawym, górnym rogu. Ustawienia Sieci W tej zakładce pokazane są bieżący adres IP dla Center V2 oraz port używany przez program. Włącz Przypisz IP i wybierz kartę sieciową, wówczas program dopasuje automatycznie dla tej karty Asygnuj IP. W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 138

12 Rysunek 7-6. Ustawienia sieci Ustawienia nagrywania Określa miejsce do przechowywania plików. Naciśnij Plik, aby wybrać lokalizację i [X], aby skasować lokalizację. Włączenie opcji Czyść pozwala systemowi na kasowanie starych plików kiedy miejsce na HDD zmniejszy się do mniej niż 800 MB. Jeśli opcja nie jest wybrana, Center V2 zatrzymuje nagrywanie kiedy zmniejszy się wolne miejsce na dysku do mniej niż 800 MB. Porada: Każdy odzysk kasuje 400MB danych jednocześnie. Strona 139

13 Ustawienia Powiadomień Funkcja pozwala określić powiadomienia wyskakujące. Subscriber logs in (Logowanie użytkownika): Informuje o logowaniu użytkownika Subscriber logs out (Wylogowywanie użytkownika): Informuje o wylogowywaniu użytkownika Camera video lost (Utrata obrazu): Komunikat o stracie obrazu. Subscriber connection is broken (Połączenie z Użytkownikiem jest uszkodzone): Ustawienia Serwera Wysyłającego Ta funkcja nie jest dostępna wraz z oprogramowaniem na płycie z Systemem. Jest dostępna jako opcja dodatkowa. Zobacz dział Dispatch Server w dalszej części tego rozdziału. Strona 140

14 Przychodzące Zdarzenia do Center V2 Lista Zdarzeń wyświetla przychodzące zdarzenia, tak jak to pokazano poniżej. Wybierz przycisk Event Log (Dziennik Zdarzeń) aby przeglądać Dziennik Zdarzeń. Nazwa Opis 1 Open file (Otwórz plik) Otwórz dziennik Zdarzeń 2 Refresh (Odśwież) Odśwież listę zdarzeń 3 Filter (Filtr) Przeszukiwanie zaawansowane 4 Backup File (Archiwizacja) Zachowanie bieżącej listy i plików wideo 5 Print File (Wydrukuj) Drukuj listę 6 Exit (Wyjście) Wyjście Otwórz plik zdarzeń Kliknij, aby otworzyć dziennik zdarzeń. Pojawi się okienko dialogowe, gdzie można określić żądany okres czasu. Zdarzenia z tego okresu zostaną wczytane. Rysunek 7-7. Okno dialogowe, pozwalające na otwarcie dziennika zdarzeń. Strona 141

15 Filtrowanie Dziennika Zdarzeń Kliknij przycisk Filter (Filtr), na ekranie pojawi się okienko jak na rysunku. Dzięki opcji Filtr masz możliwość na zaawansowane przeglądanie dziennika. [Event Log Filters (Filtry)] Read: Użyj tej funkcji do szukania zdarzeń, które zostały przeczytane w Center V2. Flag: Użyj tej funkcji do szukania zdarzeń oznaczonych jako ważne. Clip: Użyj tej funkcji do szukania zdarzeń zawierających załączniki wideo. ID: Użyj tej funkcji do szukania zdarzeń od wybranego Użytkownika. Type: Użyj tej funkcji do szukania zdarzeń o określonym typie. Message: Użyj tej funkcji do szukania zdarzeń według słów kluczowych. Message Time: Użyj tej funkcji do szukania zdarzeń według czasu nadejścia do Center V2. Start Time: Użyj tej funkcji do szukania zdarzeń według czasu rozpoczęcia zdarzenia. Zastosowanie Mnogich Filtrów Kliknij Add New Command (Dodaj Nową Komendę) i wybierz nowe kryteria wyszukiwania. Kliknij OK. a system wyświetli listę zdarzeń, które spełniają wymagania obu filtrów. Usuwanie filtrów Podświetl filtr który chcesz usunąć z listy filtrów, a następnie kliknij Remove Selected Command (Usuń Wybraną Komendę). Ustawienia Dziennika Zdarzeń Po włączeniu tej opcji pojawi się okno dialogowe jak na rysunku: Strona 142

16 [Lista Zdarzeń] Auto Import [x] Dni: Określa z ilu dni dziennik zdarzeń należy załadować. [Event Log (Dziennik Zdarzeń)] Przetrzymuj przez [x] dni): Określa przez ile dni Lista Zdarzeń pozostaje w pamięci komputera. Ścieżka LOG u: Określa miejsce zapisu Listy Zdarzeń Rejestracja do Center V2 Po utworzeniu konta Użytkownika w Center V2, Użytkownik może logować sie do Center V2 i korzystać z usług oferowanych przez program. Aby połączyć się z programem należy: Na komputerze Użytkownika, gdzie jest zainstalowany System GV: 1. Kliknij przycisk Sieć, w głównym oknie panelu 2. Wybierz Połącz z Center V2 z menu. Wpisz adres IP Centrum V2, Identyfikator Użytkownika, Hasło. Upewnij się, że Center V2 jest w trybie on-line (możliwe jest logowanie). 3. Kliknij Połącz. Po zalogowaniu, możesz korzystać z usług oferowanych przez Center V2. Ustawienia trybu normalnego Wybierz Tryb Normalny a następnie kliknij Zaawansowane. W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 143

17 Ustawienia Ogólne Określają ogólne ustawienia połączenia pomiędzy Użytkownikiem a programem Center V2. [Połączenie zerwane] Max. liczba prób: Ustaw liczbę prób nawiązania połączenia. Przerwa między próbami: Ustaw czas pomiędzy próbami połączenia. Próbuj aż do uzyskania polączenia: Włącz tę opcję, jeśli chcesz żeby system GV próbował połączyć się aż do momentu nawiązania połączenia z programem Center V2. [Port połaczenia] Wyświetla porty używane do komunikacji. Zaleca się nie zmienianie ustawień domyślnych. Numer Numer Portu Centrum V2 musi zgadzać się z numerem z Rysunku 7-6. [Sygnał we/wy] Użytkownik może logować się do programu Center V2 podczas aktywacji urządzeń We/Wy (I/O). Logowanie na sygnał z we/wy): Loguje się automatycznie do Center V2 kiedy wybrane wyjście jest przełączane. Wyloguj na sygnał z we/wy: Wylogowywuje się z programu Center V2 kiedy wybrane wyjście jest przełączane. [Katalog Tymczasowy)] Załączniki są tymczasowo przechowywane w tym folderze w oczekiwaniu na wysłanie ich do Center V2. W przypadku, gdy połączenie jest zerwane, załączniki, które oczekiwały na wysłanie nadal się znajdują w folderze tymczasowym i z chwilą odzyskania połączenia są przesyłane do programu. Strona 144

18 Ustawienia monitorowania Określa warunki wysłania obrazu na żywo i sygnałów alarmowych do Center V2. [Kamera] Wyślij do Centem V2 po wykryjesz ruchu Wysyła obraz wideo do Center V2 gdy nastąpi wykrycie ruchu. Zezwalaj Centem V2 na podgląd na żywo Gdy ta opcja jest włączona, Center V2 ma przywilej podglądu obrazu z kamer w dowolnym momencie. Ustal które kamery mają zostać udostępnione do przekazywania obrazu. Zezwalaj Centem V2 na sterowanie PTZ: Opcja ta pozwala na kontrolę nad urządzeniami PTZ z programu Center V2. [Urządzenia We/Wy] Użyj tej funkcji do ustawienia urządzenia alarmowego, które wyśle przekaz wideo do Center V2, gdy nastąpi jego uaktywnienie. Użyj Modułu z listy rozwijanej i wybierz urządzenie. Wyślij do Center V2 sygnał we/wy: Poinformuj program o aktywacji urządzenia. Z kamery: Prześlij wideo do Center V2 kiedy wybrane urządzenie I/O jest włączone. Kliknij i określ, z której kamery obraz ma być przesłany, podczas aktywacji urządzenia I/O. [Audio] Wybranie tej opcji zależy od użytkownika. Należy zachować ostrożność. Zezwalaj wyjście audio do Centem V2: Zezwól Center V2 na odtwarzanie dźwięku z miejsca objętego ochroną. Zezwalaj wejście audio z CenterV2: Kiedy ta funkcja jest włączona, dopuszcza się użycie funkcji rozmowy w razie zakłócenia. Dozwól Center V2 na pobranie informacji o systemie: Pozwól Center V2 na odczytanie Strona 145

19 informacji o Twoim Systemie GV. Ustawienia przycisku Napadu Możesz ustawić usługę przycisku Napadu w swoim Systemie GV. W razie konieczności, naciśnij natychmiast przycisk, co spowoduje przesłanie obrazu do Center V2. [Panic Button (Przycisk Napadu)] Określa wybrane urządzenie We/Wy jako przycisk Napadu. Trigger by I/O (Włączanie przez We/Wy): Użyj menu rozwijanego do wybrania modułu, oraz z drugiej listy wybierz to urządzenie. [Send which Camera(s) to Center V2 (Określ kamerę/kamery)] Wybierz kamerę (kamery) z których obraz ma być przesłany do Center V2 w momencie użycia przycisku Napad. [Connective Port (Porty Połączeń)] Porty Połączeń używane przez Center V2. Zaleca się pozostawienie ustawień domyślnych dla tych portów. Serwer Wysyłający Nadmierne korzystanie z bogatych możliwości oferowanych przez Center V2 może powodować przeciążenie sieci. Głównym zadaniem Serwera Dispatch jest dystrybucja żądań Użytkowników wysyłanych do Center V2 aby zapewnić jak najszybsze działanie programu. Z serwerem Dispatch możliwe jest zbudowanie rozległego systemu dla wielu użytkowników, bez obawy o problemy programowe. Serwer Dispatch pozwala na przekierowywanie rozkazów do mniej obciążonych węzłów (Center-ów V2). Instalacja serwera wysyłającego Uruchom setup.exe z dysku. Wykonaj pojawiające się na ekranie polecenia. Gdy program poprosi o podanie Center Version (jak na rysunku): Strona 146

20 kliknij Next (Dalej) i wybierz Dispatch Server. Wykonaj pojawiające się na ekranie polecenia, aż do zakończenia instalacji. Uruchamianie Serwera Wysyłającego Po zainstalowaniu, wybierz aplikację z Menu Start > Programy >. Uruchom program, pojawi się wówczas okno jak na rysunku: Rysunek 7-8. Okno dialogowe Serwera Dispatch. Przycisk Nazwa Opis 1 Connect (Połącz) Połącz z Internetem. 2 Port Configuration Konfiguracja portu dla Serwera Dispatch. (Konfiguracja portu) 3 Client (Klient) Tworzenie, edycja, kasowanie kont użytkowników 4 Exit (Wyjście) Wyjście z Serwera Dispatch 5 Client List (Lista Wyświetl użytkowników. Użytkowników) Po kliknięciu na Port Configuration (Konfiguracja Portu) ustaw port komunikacyjny - możesz Strona 147

21 pozostawić ustawienie domyślne port Rysunek 7-9. Port domyślny dla Serwera Dispatch Konfiguracja Kont Użytkowników Zanim zaczniesz używać Serwer Dispatch, musisz dodać przynajmniej jednego użytkownika do serwera. Aby stworzyć nowe konto, kliknij Account (Konto). Pojawi się poniższe okno: Setup jest podobny jak dla głównego okna Center V2, opisanego wcześniej. Uwaga: Kiedy używasz Serwra Dispatch, nie będą dostępne: kontrola PTZ, kontrola We/Wy oraz funkcja dźwięku dwukierunkowego. Opcje monitoringu Gdy konto użytkownika jest stworzone, zostaniesz poproszony o konfigurację Ustawień Klienta (Client Settings). W oknie tym określa się format wideo i sygnały alertów od użytkownika. Można wybrać OK. na tym etapie konfiguracji i wrócić później do edycji tych ustawień przez naciśnięcie klawisza Client Setup (Setup Klienta) z menu. Ten setup jest taki sam jak na rysunku 7-3 (również zgodne są opisy). W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel lub odwiedzić strony internetowe Strona 148

22 Połączenie Serwera Po stworzeniu i oprogramowaniu kont użytkowników, możesz kliknąć Connect (Połącz), aby połączyć się z serwerem (Rysunek 7-8). Łączenie Center V2 z Serwerem Wysyłającym Wykonaj następujące czynności aby wykonać połączenie: 1. Upewnij się, że Serwer jest on-line. 2. W programie Center V2, kliknij przycisk Konfiguracja. Wybierz zakładkę Dispatch Server. [Nazwa lokalizacji Center V2] Podaj nazwę identyfikującą Center V2. [Dispatch Server] Włączenie Użyj Serwer Dispatch serwera Dispatch spowoduje, że stanie się on aktywny. Podaj adres serwera i port (nazwa portu musi być taka sama jak poprzednio wpisana w oknie z Rysunku 7-9). Zrestartuj Serwer, aby ustawienia zostały uaktywnione. Strona 149

23 Połączenie Systemu GV do Serwera Wysyłającego Wykonaj następujące czynności aby zestawić połączenie: 1. W systemie GV, w głównym oknie kliknij przycisk Sieć. 2. Wybierz Połącz z Center V2 z menu, co wywoła poniższe okna: 3. Jako domyślnie, System GV jest podłączony do Center V2. Należy zmienić te ustawienia i połączyć System GV z Serwerem Dispatch. 4. Wpisz adres IP Serwera w polu adresowym. 5. Wprowadź ID użytkownika serwera Dispatch i hasło. 6. Wybierz Tryb Normalny i naciśnij klawisz Zaawansowane. 7. Wpisz numer portu Serwera Dispatch (domyślnie: 21112) w polu Port Center V2 i naciśnij OK. 8. Kliknij Połącz. Otwórz Dziennik Zadarzeń Serwera Dispatch Aby otworzyć Dziennik Zdarzeń w Serwerze Dispatch, wykonaj: 1. W oknie dialogowym Serwera kliknij View (Podgląd) i wybierz Dziennik Zdarzeń (Event Log). Pojawi się okno jak na rysunku Wybierz przedział czasu i kliknij OK. Wszystkie zdarzenia z zaznaczonego okresu zostaną załadowane do okna Dziennika. Strona 150

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Główny Ekran 1-1. Opis ekranu głównego A ~ L Funkcje klawiszy 1-2. Sterowanie Pan/Tilt M Pan/Tilt (1) Presety (2) Grupy (3) Menu Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.2 PILOT ZDALNGO STEROWANIA 5 1.3 GUI- GRAFICZNY SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Version 2.0.0. Language : Polski

Version 2.0.0. Language : Polski Version 2.0.0 Language : Polski 1 jest marką integracyjną produktów sieciowych firmy Samsung Techwin, oznaczającą bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu.

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. 4 CH MPEG- 4 DVR Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561 Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. Ważne dla bezpieczeństwa! UWAGA! Ryzyko porażenia prądem UWAGA:

Bardziej szczegółowo

GV-ASServer. Podręcznik użytkownika

GV-ASServer. Podręcznik użytkownika GV-ASServer Podręcznik użytkownika 2007 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik jest chroniony prawami autorskimi i nie może być kopiowany, również częściowo, bez pisemnej zgody firmy GeoVision.

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo