Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Tadych, Marek Gosławski"

Transkrypt

1 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, elektryczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia wnętrz i wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Załącznik nr 9.13 System monitoringu wizyjnego nazwa i adres obiektu budowlanego HALA SPORTOWA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HS PP W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Kampus Warta, działka nr 18/3, 18/6, 18/10, 18/11, 19/1, 12/2 obręb Śródka, Poznań oznaczenie opracowania HS PP PFU System monitoringu wizyjnego opracował Andrzej Tadych, Marek Gosławski Poznań, czerwiec 2013 r.

2 Spis treści Kody CPV: Przedmiot zamówienia Podstawa opracowania Część opisowa Przedmiot opracowania Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Zadania systemu Funkcje systemu Wymagania dotyczące pól obserwacji Wymagania dotyczące kamer Wymagania dotyczące urządzeń rejestrujących Wymagania dotyczące stanowiska nadzoru Topologia systemu Wymagania dotyczące rozbudowy lub integracji z istniejącym systemem Obszary objęte monitoringiem Wymagania dotyczące zasilania Wymagania dotyczące połączenia urządzeń Wymagania dotyczące współpracy z innymi systemami Pozostałe wymagania Projekty Instrukcje, licencje Szkolenia Część informacyjna System monitoringu wizyjnego strona 2/17

3 Kody CPV: Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa Urządzenia kontroli czasu pracy Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach Standardowe wyposażenie sali gimnastycznej do siatkówki Urządzenia pomiarowe i sterujące System kontroli dostępu Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa Materiały konstrukcyjne i elementy podobne Materiały konstrukcyjne Materiały budowlane Cegły Cement Ceramika Zaprawa (murarska) Różne konstrukcje budowlane Dach Konstrukcje dachowe Beton Gotowa mieszanka betonu Produkty betonowe Wyroby konstrukcyjne Przygotowanie terenu pod budowę System monitoringu wizyjnego strona 3/17

4 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Roboty w zakresie odwadniania gruntu Badanie gruntu Roboty w zakresie kształtowania terenu Roboty na placu budowy Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Roboty budowlane związane z halami sportowymi Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty budowlane w zakresie politechnik Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Montaż konstrukcji metalowych Instalowanie konstrukcji metalowych Roboty konstrukcyjne Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali Roboty budowlane w zakresie parkingów Konstrukcje z betonu zbrojonego Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie dróg Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne System monitoringu wizyjnego strona 4/17

5 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe Roboty przy wznoszeniu rusztowań Fundamentowanie Wbijanie pali Betonowanie Zbrojenie Betonowanie konstrukcji Wznoszenie konstrukcji budynków Roboty przy wbijaniu pali Roboty murarskie i murowe Roboty kamieniarskie Cięcie kamienia Ściany nośne Kamieniarskie roboty wykończeniowe Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Ochrona odgromowa Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Inne instalacje elektryczne Roboty izolacyjne Roboty w zakresie okładziny tynkowej System monitoringu wizyjnego strona 5/17

6 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Instalowanie sprzętu gaśniczego Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi i okien Instalowanie drzwi Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty ciesielskie Instalowanie stolarki niemetalowej Instalowanie zabudowanych mebli Instalowanie kuchni na wymiar Instalowanie wyrobów metalowych Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Kładzenie terakoty Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie wind Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Kładzenie i wykładanie podłóg Kładzenie podłóg Kładzenie nawierzchni Kładzenie parkietu Roboty w zakresie podłóg drewnianych Wykładanie i tapetowanie ścian Wykładanie ścian Roboty malarskie i szklarskie System monitoringu wizyjnego strona 6/17

7 Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty malarskie Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych Malowanie budowli Roboty elewacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Zakładanie paneli Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii Usługi projektowe Usługi projektowania architektonicznego Nadzór nad robotami budowlanymi Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania fundamentów Usługi projektowania konstrukcji nośnych Geotechniczne usługi inżynieryjne Usługi projektowania wnętrz Usługi projektowania mebli Roboty budowlane w zakresie kantyn System monitoringu wizyjnego strona 7/17

8 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Niniejsze PFU opisuje część ogólnego zadania składającego się z: a) wykonania Projektu Wykonawczego z zakresu systemu monitoringu wizyjnego: 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej b) wykonania wszystkich prac (dostawa i montaż urządzeń, wykonanie połączeń, konfiguracja urządzeń, uruchomienie systemu, itp.) zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym, c) opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, d) wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla systemu monitoringu wizyjnego z naniesionymi zmianami do Projektu Wykonawczego: 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej. Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z opisem w SIWZ. Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować jako całość opisującą szczegółowo całe zadanie. 1.1 Podstawa opracowania Podstawą opracowania niniejszego PFU było wykorzystanie następujących dokumentacji oraz opracowań: koncepcji architektonicznej obiektu, ustalenia z Zamawiającym, ustalenia międzybranżowe oraz z docelowym użytkownikiem obiektu, programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) pozostałych branż, wytyczne ochrony przeciwpożarowej, obowiązujące normy i przepisy. System monitoringu wizyjnego strona 8/17

9 2 Część opisowa 2.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest szczegółowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej. Niniejsze opracowanie uwzględnia ogólne wymagania eksploatacyjno ruchowe oraz funkcjonalne stawiane przed systemem monitoringu wizyjnego w Hali Sportowej oraz z powiązaniami z instalacjami w innych budynkach w obrębie kampusu Warta Politechniki Poznańskiej. 2.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego Patrz opracowanie: SIWZ pkt 3 oraz branżowe PFU Architektura i zagospodarowanie terenu. 2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe W budynku Hali Sportowej przewidziany jest system monitoringu wizyjnego. System należy zaprojektować jako rozbudowa systemu eksploatowanego przez Politechnikę Poznańską w innych obiektach lub uwzględnić integrację z systemem eksploatowanym przez Politechnikę Poznańską. System monitoringu wizyjnego należy zaprojektować jako dualny (kolorowy / monochromatyczny - obraz kolorowy tj. praca przy dobrym oświetleniu, pozwala na odczytanie większej ilości informacji). Przy słabym oświetleniu automatycznie następuje przełączenie kamer do trybu czarno białego i opcjonalnie podświetlania w paśmie podczerwieni (w miejscach, gdzie występują słabe warunki oświetlenia). W instalacji monitoringu wizyjnego należy zastosować kamery wewnętrzne obserwujące ciągi komunikacyjne, a także kamery zewnętrzne realizujące ochronę obwodową, obserwujące teren bezpośrednio przyległy oraz wejścia obiektu oraz teren zamknięty barierami (szlabanami). System monitoringu wizyjnego strona 9/17

10 2.3.1 Zadania systemu Projektowany system telewizji dozorowej ma podnosić poziom bezpieczeństwa użytkowników korzystających z obiektu oraz ułatwiać pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pełnienie dozoru poprzez: umożliwienie obserwacji wybranych obszarów wewnątrz oraz w otoczeniu budynku, rejestrację obrazu, obserwację alarmową wybranych obszarów w oparciu o definiowane przez użytkownika zdarzenia, rejestrację obrazu dla tych zdarzeń oraz ich znakowanie Funkcje systemu System monitoringu wizyjnego: posiada modułową architekturę oraz elastyczność pod względem rozbudowy, dotyczącą zarówno modułów oprogramowania jak i urządzeń oraz użytkowników, obsługuje wszystkie powszechnie stosowane typy kamer: wewnętrznych, zewnętrznych, kolorowych, monochromatycznych, analogowych, cyfrowych itp., posiada architekturą oprogramowania typu klient-serwer umożliwiającą jednoczesną pracę wielu użytkowników wykonujących równolegle różne zadania, działa w trybie on-line oraz zapewnienia co najmniej rejestrację obrazu w przypadku awarii komunikacji, pozwala na uruchamianie i konfigurowanie komponentów systemu z poziomu serwera lub stacji roboczej, posiada graficzny interfejs użytkownika umożliwiający pełną obsługę kamer w czasie rzeczywistym, zarządza stanami alarmowymi umożliwiając reagowanie na zdarzenia z jednoczesnym pełnym zapisem przebiegu działań, powiadamia o zdarzeniu określonego operatora na wiele sposobów ( , sygnalizator akustyczny lub wizualny, sygnalizacja na ekranie stacji klienckiej itp.), pozwala na konfigurowanie uprawnień operatorów w oparciu o możliwe do zdefiniowania zbiory/grupy uprawnień, posiada możliwość wyszukania zdarzenia w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia, System monitoringu wizyjnego strona 10/17

11 posiada możliwość zapisu (zarchiwizowania) obrazu ciągłego oraz pojedynczych klatek, eksport obrazów do popularnych formatów, System monitoringu wizyjnego umożliwia integrację z systemem kontroli dostępu, systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem polegającą na możliwości: przekazania obrazu z kamery CCTV, sterowania kamerą CCTV z systemu kontroli dostępu i z systemu zarządzania bezpieczeństwem Wymagania dotyczące pól obserwacji Ogólne lokalizacje i parametry pól obserwacji zamieszczono w tabeli nr 1. Lokalizacja Typ Odległość [m] Kąt [ ] Cel Hole HOL 20 ~60 ruch osób Sala SALA 30 ~60 ruch osób Obwód budynku ZEW 35 ~25 ruch osób Tabela 1 Ogólne lokalizacje i parametry pól obserwacji Wymagania dotyczące kamer W systemie należy zastosować kamery cyfrowe o opisanych niżej minimalnych parametrach: minimalna rozdzielczość matrycy 1920x1080 (tryb video 1080p), wyposażonych w interfejs sieci lokalnej o przepustowości minimum 100Mb/s i umożliwiających realizację łączności przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego IP, strumieniowa transmisja danych wizyjnych wg standardów MPEG4 i H.264 opisanych w standardach ISO/IEC lub równoważnych oraz sekwencji obrazów JPEG opisanych w standardach ISO/IEC IS lub ISO/IEC lub równoważnych, możliwe uzyskanie dwóch niezależnych strumieni danych, minimalna prędkość transmisji 30 klatek/s dla H.264, 20 klatek/s dla MPEG4 oraz 15 klatek/s dla JPEG przy zachowaniu rozdzielczości 1920x1080, obiektywy dobrane indywidualnie do własności pól obserwacji, automatyczna przysłona, System monitoringu wizyjnego strona 11/17

12 inteligentna analiza obrazu polegająca na: zaawansowanej detekcji ruchu (określenie obszarów, kierunku), zaawansowanym wykrywaniu obrazów (określenie obszarów, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, zliczaniu obiektów o zadanych parametrach), możliwość zmiany trybu pracy z dziennej (minimalna czułość 0.4Lx) na nocną (minimalna czułości 0.25Lx), zasilanie z połączeń lokalnej sieci komputerowej, możliwość zasilania prądem stały i/lub zmiennym przy napięciu nie wyższym niż 24V, w miejscach, w których przewiduje się niedostateczne oświetlenie sceny należy zastosować kamery z wbudowanymi diodami podświetlającymi w paśmie podczerwieni wspomagającymi pracę kamery podczas rejestrowania obrazu w ciemności, w miejscach, w których możliwy jest bezpośredni dostęp należy przewidzieć obudowy wandaloodporne, Dla kamer zewnętrznych należy dodatkowo zapewnić: zapewnienie obudowy odpornej na warunki atmosferyczne, zabezpieczenie ciągłości pracy kamer w niskich temperaturach przez zastosowanie podgrzewanych obudów, przy jednoczesnym stosowaniu napięcie zasilania nie wyższego niż 24V Wymagania dotyczące urządzeń rejestrujących Urządzenia rejestrujące: umożliwiają zapis obrazu wizyjnego z podłączonych kamer, równoczesny podgląd do 120 klatek/s, przechowują obrazu przez okres minimum 14 dni, umożliwiają szybki dostęp do zapisu w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia obejmowane inteligentną analizą obrazu kamer, gwarantują niezawodność i niezaprzeczalność zapisu, wydajność umożliwiającą niezakłócone działanie w różnych warunkach, np. zapis obrazu z wszystkich kamer o wymaganych parametrach z jednoczesnym odczytem jednego archiwalnego strumienia wideo o wymaganych parametrach Wymagania dotyczące stanowiska nadzoru System monitoringu wizyjnego strona 12/17

13 Stanowisko nadzoru zapewnia: monitorowanie obiektu w czasie rzeczywistym, możliwość reagowania na zdarzenia, umożliwienie szybkiego dostęp do zapisu w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia obejmowane inteligentną analizą obrazu kamer Główne stanowisko nadzoru Główne stanowisko nadzoru stanowi 8 ekranów LCD/LED 42 wyposażonych w matrycę przemysłową oraz funkcje Videowall (ściany wizyjnej) o minimalnej rozdzielczości 1920x1080 każdy, obsługiwane przez 2 stacje robocze z możliwością rozszerzenia zarówno o kolejne stacje robocze, jak i kolejne monitory. Główne stanowisko nadzoru zlokalizowane jest poza budynkiem Hali Sportowej Dodatkowe stanowiska nadzoru Dodatkowe stanowisko nadzoru stanowi stacja robocza z podłączonymi 2 monitorami o przekątnej ekranu min. 26 oraz pozostałych parametrach jak dla głównego stanowiska nadzoru. Stacja robocza dodatkowego stanowiska nadzoru zapewnia wydajność umożliwiającą nieprzerwane, niezakłócone działanie w różnych warunkach, np. podgląd strumienia wideo z 16 kamer. System monitoringu wizyjnego strona 13/17

14 2.3.7 Topologia systemu Rysunek 1. Topologia systemu 2.4 Wymagania dotyczące rozbudowy lub integracji z istniejącym systemem Dla instalacji hali sportowej należy zapewnić 1 dodatkowe stanowisko nadzoru. Lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym. Rozbudowę lub integrację systemu należy wykonać w sposób nie powodujący utraty gwarancji na posiadane systemy. W przypadku rozbudowy posiadaną przez Politechnikę Poznańska licencję należy rozszerzyć o wymagane elementy. System należy zaktualizować do najnowszej dostępnej wersji. Dla systemu należy zapewnić serwer centralny umożliwiający jednoczesną obsługę wszystkich kamer. Za systemy zintegrowane uważa się takie, w których można wykonywać wszystkie oferowane funkcje obu systemów z pojedynczej aplikacji, przy niepogorszonej wydajności Obszary objęte monitoringiem System monitoringu wizyjnego strona 14/17

15 Monitorowaniu podlegają wejścia do budynku oraz bramy wjazdowe (WEJ), ciągi komunikacyjne (HOL), klatki schodowe (KLATKA), oraz obszar przyległy do budynku i szlabany/bariery (ZEW). symbol nazwa pomieszczenia powierzchnia ilość osób Liczba kamer Typ kamer POZIOM - 3, SALA SPORTOWA SALA 0.2 HOL WEJŚCIOWY HOL POZIOM ±0, ATRUIM (HOL WEJŚCIOWY) 300, HOL 1.28 KOMUNIKACJA 89,8 1 HOL OBWÓD BUDYNKU 12 ZEW Tabela 2 Pomieszczenia i obszary objęte monitoringiem Typ Liczba kamer SALA 2 HOL 5 ZEW 12 Razem 19 Tabela 3 Pomieszczenia i obszary objęte monitoringiem podsumowanie Wymagania dotyczące zasilania System umożliwia pracę w przypadku braku zasilania podstawowego budynku w czasie 8 godzin. Wszystkie elementy systemu powinny posiadać autonomiczne źródła podtrzymania zasilania (elementy wykonawcze, serwery systemowe) lub być podłączone do źródła zasilania gwarantującego zasilanie przez określony czas (stacje robocze, monitory, aktywne urządzenia sieciowe zapewniające transmisję danych). Dla urządzeń systemu należy uwzględnić odpowiednie zabezpieczenie w tablicy z której zasilane są rejestratory i inne urządzenia. Wykonawca jest obowiązany do wykonania systemu zasilania na potrzeby systemu monitoringu Wymagania dotyczące połączenia urządzeń System monitoringu wizyjnego strona 15/17

16 Transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem wydzielonej lokalnej sieci komputerowej. Okablowanie sieci wrażliwych (kontroli dostępu, monitoringu przemysłowego, sygnalizacji włamani i napadu, systemu zarządzania bezpieczeństwem) prowadzone jest w oddzieleniu od okablowania ogólnego stosowania wg zasad określonych w opracowaniu szczegółowym Sieci teleinformatyczne. Okablowanie strukturalne. Urządzenia sieciowe przeznaczone są wyłącznie do obsługi podsieci monitoringu wizyjnego. Urządzenia sieciowe gwarantują jednoczesną transmisję sygnału wizyjnego o maksymalnych przyjętych parametrach dla wszystkich podłączonych do nich urządzeń. Transmisja danych wychodząca na zewnątrz budynku odbywa się przez sieć szkieletową Politechniki Poznańskiej. Urządzenia sieciowe umożliwiają podłączenie infrastruktury transmisji danych systemu monitoringu przemysłowego do sieci szkieletowej Politechniki Poznańskiej oraz integrację w systemie zarządzania uczelnianą infrastrukturą sieciową Wymagania dotyczące współpracy z innymi systemami Po uruchomieniu systemu należy zaktualizować elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem (uzupełnić punkty rozmieszczenia kamer, umieścić je na schematach i grafikach, dodać obsługę zgodnie z uzgodnionym z zamawiającym scenariuszem). 2.5 Pozostałe wymagania Projekty Projekty wykonawcze zawierają co najmniej: część opisową zawierającą opis systemu i instalacji, ogólny opis wykonania prac, zalecenia dla wykonawców innych branż, część rysunkową w tym m.in.: niezbędne rzuty, schematy, aksonometrie, profile, rozwinięcia, opracowania warsztatowe, zestawienie materiałów System monitoringu wizyjnego strona 16/17

17 2.5.2 Instrukcje, licencje Do wszystkich urządzeń występujących w systemie zostanie dostarczona instrukcja w języku polskim. Dla specjalistycznych instrukcji technicznych dopuszczalne jest dostarczenie instrukcji w języku angielskim. Dla oprogramowania zainstalowanego w ramach systemu zostanie dostarczona treść licencji, niezbędne klucze oraz instrukcje w języku polskim. Dla specjalistycznych instrukcji technicznych dopuszczalne jest dostarczenie instrukcji w języku angielskim. Instrukcje, klucze, licencje itp. zostaną dostarczone w wersji drukowanej i elektronicznej Szkolenia Wykonawca dokona szkolenia z zakresu BHP, p.poż. i technologii dla wszystkich użytkowników obiektu za pisemnym potwierdzeniem odbycia szkolenia. 3 Część informacyjna Obowiązujące przepisy i normy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 89 poz. 414), PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzająca europejską normę EN lub równoważną, PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzająca europejska normę EN lub równoważną, PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania, wprowadzająca europejską normę EN lub równoważną, PN-EN 50132, Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, wprowadzająca europejska normę EN lub równoważną. System monitoringu wizyjnego strona 17/17

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa Politechnika Poznańska PFU w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Hala sportowa Politechnika Poznańska PFU w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO Częśd opisowa... 3 Przedmiot zamówienia... 3 Przedmiot opracowania... 3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) nazwa zamówienia INSTALACJE WEWNĄTRZBUDYNKOWE NISKOPRĄDOWE OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe, instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Spis treści Częśd opisowa... 2 Przedmiot zamówienia... 2 Przedmiot opracowania... 2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 2 Ogólne właściwości

Bardziej szczegółowo

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY Częśd opisowa... 2 Przedmiot zamówienia... 2 Przedmiot opracowania... 2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe...

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S 086-144749. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.2.2013, 2013/S 29-045029)

PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S 086-144749. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.2.2013, 2013/S 29-045029) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144749-2013:text:pl:html PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S 086-144749 Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1372 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1)

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1372 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1372 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 Budzyń, dnia 07.10.2016 r. PPHU ''LAMPEX'' IMPORT EKSPORT Andrzej Zawisła ul. Wągrowiecka 18 64-840 Budzyń NIP: 7661301989 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 W związku z planowaną realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie w budowie al. Ks. J Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa Kody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 2)

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 2) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 1125 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 2) Na podstawie art. 2c

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213275-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 120-213275 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Platforma CCTV IP

Inteligentna Platforma CCTV IP Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Zamawiający. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) nazwa zamówienia INSTALACJE POZOSTAŁE 2 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y

F O R M U L A R Z C E N O W Y Znak sprawy IM.271.4.2011 DRUK WZP-13 (pieczęć Wykonawcy) F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik nr... do oferty NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY :... PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:... w tym: Lp.... W Y S Z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Klasyfikacja Według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 45000000-7 Roboty budowlane 45000000-8

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9.9 Instalacja napięcia wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego

Załącznik nr 9.9 Instalacja napięcia wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA. Adres: UL. LEŚNA 4A ; 58-530 KOWARY WOJ.DOLNOŚLĄSKIE

STRONA TYTUŁOWA. Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA. Adres: UL. LEŚNA 4A ; 58-530 KOWARY WOJ.DOLNOŚLĄSKIE PROGRAM FUNKCJONLNO- UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra,

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 68 456 52 00, 320 20 37 fax +48 68 456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.7.2015 Zielona Góra, 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni klubowo - restauracyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni klubowo - restauracyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni klubowo - restauracyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie w budowie al. Ks. J Poniatowskiego 1, 03-901

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja boiska przy ul. Parkowej 1 w Gliwicach - w systemie zaprojektuj i wybuduj Kod CPV: 45.34.00.00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne 45.21.22.22-8. roboty budowlane związane z salami gimastycznymi 45.43.20.00-4, kładzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Cementowa 8 31-983 Kraków Pismo: SS/10/2015/3 Kraków dnia: 2015-07-29 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Telefony specjalne GAI-Tronics Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Przykłady zastosowań HELP POINT Przykłady zastosowań punktów wzywania, informacyjnych tzw. HELP POINT Przykłady zastosowań HELP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 ADAPTACJA AKUSTYCZNA DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO PRZEDMIAR ROBÓT JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P 91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu Podano oznaczenia graficzne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. UMOWA zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo