Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Tadych, Marek Gosławski"

Transkrypt

1 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, elektryczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia wnętrz i wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Załącznik nr 9.13 System monitoringu wizyjnego nazwa i adres obiektu budowlanego HALA SPORTOWA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HS PP W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Kampus Warta, działka nr 18/3, 18/6, 18/10, 18/11, 19/1, 12/2 obręb Śródka, Poznań oznaczenie opracowania HS PP PFU System monitoringu wizyjnego opracował Andrzej Tadych, Marek Gosławski Poznań, czerwiec 2013 r.

2 Spis treści Kody CPV: Przedmiot zamówienia Podstawa opracowania Część opisowa Przedmiot opracowania Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Zadania systemu Funkcje systemu Wymagania dotyczące pól obserwacji Wymagania dotyczące kamer Wymagania dotyczące urządzeń rejestrujących Wymagania dotyczące stanowiska nadzoru Topologia systemu Wymagania dotyczące rozbudowy lub integracji z istniejącym systemem Obszary objęte monitoringiem Wymagania dotyczące zasilania Wymagania dotyczące połączenia urządzeń Wymagania dotyczące współpracy z innymi systemami Pozostałe wymagania Projekty Instrukcje, licencje Szkolenia Część informacyjna System monitoringu wizyjnego strona 2/17

3 Kody CPV: Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa Urządzenia kontroli czasu pracy Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach Standardowe wyposażenie sali gimnastycznej do siatkówki Urządzenia pomiarowe i sterujące System kontroli dostępu Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa Materiały konstrukcyjne i elementy podobne Materiały konstrukcyjne Materiały budowlane Cegły Cement Ceramika Zaprawa (murarska) Różne konstrukcje budowlane Dach Konstrukcje dachowe Beton Gotowa mieszanka betonu Produkty betonowe Wyroby konstrukcyjne Przygotowanie terenu pod budowę System monitoringu wizyjnego strona 3/17

4 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Roboty w zakresie odwadniania gruntu Badanie gruntu Roboty w zakresie kształtowania terenu Roboty na placu budowy Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Roboty budowlane związane z halami sportowymi Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty budowlane w zakresie politechnik Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Montaż konstrukcji metalowych Instalowanie konstrukcji metalowych Roboty konstrukcyjne Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali Roboty budowlane w zakresie parkingów Konstrukcje z betonu zbrojonego Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie dróg Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne System monitoringu wizyjnego strona 4/17

5 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe Roboty przy wznoszeniu rusztowań Fundamentowanie Wbijanie pali Betonowanie Zbrojenie Betonowanie konstrukcji Wznoszenie konstrukcji budynków Roboty przy wbijaniu pali Roboty murarskie i murowe Roboty kamieniarskie Cięcie kamienia Ściany nośne Kamieniarskie roboty wykończeniowe Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Ochrona odgromowa Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Inne instalacje elektryczne Roboty izolacyjne Roboty w zakresie okładziny tynkowej System monitoringu wizyjnego strona 5/17

6 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Instalowanie sprzętu gaśniczego Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi i okien Instalowanie drzwi Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty ciesielskie Instalowanie stolarki niemetalowej Instalowanie zabudowanych mebli Instalowanie kuchni na wymiar Instalowanie wyrobów metalowych Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Kładzenie terakoty Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie wind Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Kładzenie i wykładanie podłóg Kładzenie podłóg Kładzenie nawierzchni Kładzenie parkietu Roboty w zakresie podłóg drewnianych Wykładanie i tapetowanie ścian Wykładanie ścian Roboty malarskie i szklarskie System monitoringu wizyjnego strona 6/17

7 Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty malarskie Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych Malowanie budowli Roboty elewacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Zakładanie paneli Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii Usługi projektowe Usługi projektowania architektonicznego Nadzór nad robotami budowlanymi Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania fundamentów Usługi projektowania konstrukcji nośnych Geotechniczne usługi inżynieryjne Usługi projektowania wnętrz Usługi projektowania mebli Roboty budowlane w zakresie kantyn System monitoringu wizyjnego strona 7/17

8 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Niniejsze PFU opisuje część ogólnego zadania składającego się z: a) wykonania Projektu Wykonawczego z zakresu systemu monitoringu wizyjnego: 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej b) wykonania wszystkich prac (dostawa i montaż urządzeń, wykonanie połączeń, konfiguracja urządzeń, uruchomienie systemu, itp.) zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym, c) opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, d) wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla systemu monitoringu wizyjnego z naniesionymi zmianami do Projektu Wykonawczego: 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej. Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z opisem w SIWZ. Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować jako całość opisującą szczegółowo całe zadanie. 1.1 Podstawa opracowania Podstawą opracowania niniejszego PFU było wykorzystanie następujących dokumentacji oraz opracowań: koncepcji architektonicznej obiektu, ustalenia z Zamawiającym, ustalenia międzybranżowe oraz z docelowym użytkownikiem obiektu, programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) pozostałych branż, wytyczne ochrony przeciwpożarowej, obowiązujące normy i przepisy. System monitoringu wizyjnego strona 8/17

9 2 Część opisowa 2.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest szczegółowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej. Niniejsze opracowanie uwzględnia ogólne wymagania eksploatacyjno ruchowe oraz funkcjonalne stawiane przed systemem monitoringu wizyjnego w Hali Sportowej oraz z powiązaniami z instalacjami w innych budynkach w obrębie kampusu Warta Politechniki Poznańskiej. 2.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego Patrz opracowanie: SIWZ pkt 3 oraz branżowe PFU Architektura i zagospodarowanie terenu. 2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe W budynku Hali Sportowej przewidziany jest system monitoringu wizyjnego. System należy zaprojektować jako rozbudowa systemu eksploatowanego przez Politechnikę Poznańską w innych obiektach lub uwzględnić integrację z systemem eksploatowanym przez Politechnikę Poznańską. System monitoringu wizyjnego należy zaprojektować jako dualny (kolorowy / monochromatyczny - obraz kolorowy tj. praca przy dobrym oświetleniu, pozwala na odczytanie większej ilości informacji). Przy słabym oświetleniu automatycznie następuje przełączenie kamer do trybu czarno białego i opcjonalnie podświetlania w paśmie podczerwieni (w miejscach, gdzie występują słabe warunki oświetlenia). W instalacji monitoringu wizyjnego należy zastosować kamery wewnętrzne obserwujące ciągi komunikacyjne, a także kamery zewnętrzne realizujące ochronę obwodową, obserwujące teren bezpośrednio przyległy oraz wejścia obiektu oraz teren zamknięty barierami (szlabanami). System monitoringu wizyjnego strona 9/17

10 2.3.1 Zadania systemu Projektowany system telewizji dozorowej ma podnosić poziom bezpieczeństwa użytkowników korzystających z obiektu oraz ułatwiać pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pełnienie dozoru poprzez: umożliwienie obserwacji wybranych obszarów wewnątrz oraz w otoczeniu budynku, rejestrację obrazu, obserwację alarmową wybranych obszarów w oparciu o definiowane przez użytkownika zdarzenia, rejestrację obrazu dla tych zdarzeń oraz ich znakowanie Funkcje systemu System monitoringu wizyjnego: posiada modułową architekturę oraz elastyczność pod względem rozbudowy, dotyczącą zarówno modułów oprogramowania jak i urządzeń oraz użytkowników, obsługuje wszystkie powszechnie stosowane typy kamer: wewnętrznych, zewnętrznych, kolorowych, monochromatycznych, analogowych, cyfrowych itp., posiada architekturą oprogramowania typu klient-serwer umożliwiającą jednoczesną pracę wielu użytkowników wykonujących równolegle różne zadania, działa w trybie on-line oraz zapewnienia co najmniej rejestrację obrazu w przypadku awarii komunikacji, pozwala na uruchamianie i konfigurowanie komponentów systemu z poziomu serwera lub stacji roboczej, posiada graficzny interfejs użytkownika umożliwiający pełną obsługę kamer w czasie rzeczywistym, zarządza stanami alarmowymi umożliwiając reagowanie na zdarzenia z jednoczesnym pełnym zapisem przebiegu działań, powiadamia o zdarzeniu określonego operatora na wiele sposobów ( , sygnalizator akustyczny lub wizualny, sygnalizacja na ekranie stacji klienckiej itp.), pozwala na konfigurowanie uprawnień operatorów w oparciu o możliwe do zdefiniowania zbiory/grupy uprawnień, posiada możliwość wyszukania zdarzenia w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia, System monitoringu wizyjnego strona 10/17

11 posiada możliwość zapisu (zarchiwizowania) obrazu ciągłego oraz pojedynczych klatek, eksport obrazów do popularnych formatów, System monitoringu wizyjnego umożliwia integrację z systemem kontroli dostępu, systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem polegającą na możliwości: przekazania obrazu z kamery CCTV, sterowania kamerą CCTV z systemu kontroli dostępu i z systemu zarządzania bezpieczeństwem Wymagania dotyczące pól obserwacji Ogólne lokalizacje i parametry pól obserwacji zamieszczono w tabeli nr 1. Lokalizacja Typ Odległość [m] Kąt [ ] Cel Hole HOL 20 ~60 ruch osób Sala SALA 30 ~60 ruch osób Obwód budynku ZEW 35 ~25 ruch osób Tabela 1 Ogólne lokalizacje i parametry pól obserwacji Wymagania dotyczące kamer W systemie należy zastosować kamery cyfrowe o opisanych niżej minimalnych parametrach: minimalna rozdzielczość matrycy 1920x1080 (tryb video 1080p), wyposażonych w interfejs sieci lokalnej o przepustowości minimum 100Mb/s i umożliwiających realizację łączności przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego IP, strumieniowa transmisja danych wizyjnych wg standardów MPEG4 i H.264 opisanych w standardach ISO/IEC lub równoważnych oraz sekwencji obrazów JPEG opisanych w standardach ISO/IEC IS lub ISO/IEC lub równoważnych, możliwe uzyskanie dwóch niezależnych strumieni danych, minimalna prędkość transmisji 30 klatek/s dla H.264, 20 klatek/s dla MPEG4 oraz 15 klatek/s dla JPEG przy zachowaniu rozdzielczości 1920x1080, obiektywy dobrane indywidualnie do własności pól obserwacji, automatyczna przysłona, System monitoringu wizyjnego strona 11/17

12 inteligentna analiza obrazu polegająca na: zaawansowanej detekcji ruchu (określenie obszarów, kierunku), zaawansowanym wykrywaniu obrazów (określenie obszarów, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, zliczaniu obiektów o zadanych parametrach), możliwość zmiany trybu pracy z dziennej (minimalna czułość 0.4Lx) na nocną (minimalna czułości 0.25Lx), zasilanie z połączeń lokalnej sieci komputerowej, możliwość zasilania prądem stały i/lub zmiennym przy napięciu nie wyższym niż 24V, w miejscach, w których przewiduje się niedostateczne oświetlenie sceny należy zastosować kamery z wbudowanymi diodami podświetlającymi w paśmie podczerwieni wspomagającymi pracę kamery podczas rejestrowania obrazu w ciemności, w miejscach, w których możliwy jest bezpośredni dostęp należy przewidzieć obudowy wandaloodporne, Dla kamer zewnętrznych należy dodatkowo zapewnić: zapewnienie obudowy odpornej na warunki atmosferyczne, zabezpieczenie ciągłości pracy kamer w niskich temperaturach przez zastosowanie podgrzewanych obudów, przy jednoczesnym stosowaniu napięcie zasilania nie wyższego niż 24V Wymagania dotyczące urządzeń rejestrujących Urządzenia rejestrujące: umożliwiają zapis obrazu wizyjnego z podłączonych kamer, równoczesny podgląd do 120 klatek/s, przechowują obrazu przez okres minimum 14 dni, umożliwiają szybki dostęp do zapisu w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia obejmowane inteligentną analizą obrazu kamer, gwarantują niezawodność i niezaprzeczalność zapisu, wydajność umożliwiającą niezakłócone działanie w różnych warunkach, np. zapis obrazu z wszystkich kamer o wymaganych parametrach z jednoczesnym odczytem jednego archiwalnego strumienia wideo o wymaganych parametrach Wymagania dotyczące stanowiska nadzoru System monitoringu wizyjnego strona 12/17

13 Stanowisko nadzoru zapewnia: monitorowanie obiektu w czasie rzeczywistym, możliwość reagowania na zdarzenia, umożliwienie szybkiego dostęp do zapisu w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia obejmowane inteligentną analizą obrazu kamer Główne stanowisko nadzoru Główne stanowisko nadzoru stanowi 8 ekranów LCD/LED 42 wyposażonych w matrycę przemysłową oraz funkcje Videowall (ściany wizyjnej) o minimalnej rozdzielczości 1920x1080 każdy, obsługiwane przez 2 stacje robocze z możliwością rozszerzenia zarówno o kolejne stacje robocze, jak i kolejne monitory. Główne stanowisko nadzoru zlokalizowane jest poza budynkiem Hali Sportowej Dodatkowe stanowiska nadzoru Dodatkowe stanowisko nadzoru stanowi stacja robocza z podłączonymi 2 monitorami o przekątnej ekranu min. 26 oraz pozostałych parametrach jak dla głównego stanowiska nadzoru. Stacja robocza dodatkowego stanowiska nadzoru zapewnia wydajność umożliwiającą nieprzerwane, niezakłócone działanie w różnych warunkach, np. podgląd strumienia wideo z 16 kamer. System monitoringu wizyjnego strona 13/17

14 2.3.7 Topologia systemu Rysunek 1. Topologia systemu 2.4 Wymagania dotyczące rozbudowy lub integracji z istniejącym systemem Dla instalacji hali sportowej należy zapewnić 1 dodatkowe stanowisko nadzoru. Lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym. Rozbudowę lub integrację systemu należy wykonać w sposób nie powodujący utraty gwarancji na posiadane systemy. W przypadku rozbudowy posiadaną przez Politechnikę Poznańska licencję należy rozszerzyć o wymagane elementy. System należy zaktualizować do najnowszej dostępnej wersji. Dla systemu należy zapewnić serwer centralny umożliwiający jednoczesną obsługę wszystkich kamer. Za systemy zintegrowane uważa się takie, w których można wykonywać wszystkie oferowane funkcje obu systemów z pojedynczej aplikacji, przy niepogorszonej wydajności Obszary objęte monitoringiem System monitoringu wizyjnego strona 14/17

15 Monitorowaniu podlegają wejścia do budynku oraz bramy wjazdowe (WEJ), ciągi komunikacyjne (HOL), klatki schodowe (KLATKA), oraz obszar przyległy do budynku i szlabany/bariery (ZEW). symbol nazwa pomieszczenia powierzchnia ilość osób Liczba kamer Typ kamer POZIOM - 3, SALA SPORTOWA SALA 0.2 HOL WEJŚCIOWY HOL POZIOM ±0, ATRUIM (HOL WEJŚCIOWY) 300, HOL 1.28 KOMUNIKACJA 89,8 1 HOL OBWÓD BUDYNKU 12 ZEW Tabela 2 Pomieszczenia i obszary objęte monitoringiem Typ Liczba kamer SALA 2 HOL 5 ZEW 12 Razem 19 Tabela 3 Pomieszczenia i obszary objęte monitoringiem podsumowanie Wymagania dotyczące zasilania System umożliwia pracę w przypadku braku zasilania podstawowego budynku w czasie 8 godzin. Wszystkie elementy systemu powinny posiadać autonomiczne źródła podtrzymania zasilania (elementy wykonawcze, serwery systemowe) lub być podłączone do źródła zasilania gwarantującego zasilanie przez określony czas (stacje robocze, monitory, aktywne urządzenia sieciowe zapewniające transmisję danych). Dla urządzeń systemu należy uwzględnić odpowiednie zabezpieczenie w tablicy z której zasilane są rejestratory i inne urządzenia. Wykonawca jest obowiązany do wykonania systemu zasilania na potrzeby systemu monitoringu Wymagania dotyczące połączenia urządzeń System monitoringu wizyjnego strona 15/17

16 Transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem wydzielonej lokalnej sieci komputerowej. Okablowanie sieci wrażliwych (kontroli dostępu, monitoringu przemysłowego, sygnalizacji włamani i napadu, systemu zarządzania bezpieczeństwem) prowadzone jest w oddzieleniu od okablowania ogólnego stosowania wg zasad określonych w opracowaniu szczegółowym Sieci teleinformatyczne. Okablowanie strukturalne. Urządzenia sieciowe przeznaczone są wyłącznie do obsługi podsieci monitoringu wizyjnego. Urządzenia sieciowe gwarantują jednoczesną transmisję sygnału wizyjnego o maksymalnych przyjętych parametrach dla wszystkich podłączonych do nich urządzeń. Transmisja danych wychodząca na zewnątrz budynku odbywa się przez sieć szkieletową Politechniki Poznańskiej. Urządzenia sieciowe umożliwiają podłączenie infrastruktury transmisji danych systemu monitoringu przemysłowego do sieci szkieletowej Politechniki Poznańskiej oraz integrację w systemie zarządzania uczelnianą infrastrukturą sieciową Wymagania dotyczące współpracy z innymi systemami Po uruchomieniu systemu należy zaktualizować elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem (uzupełnić punkty rozmieszczenia kamer, umieścić je na schematach i grafikach, dodać obsługę zgodnie z uzgodnionym z zamawiającym scenariuszem). 2.5 Pozostałe wymagania Projekty Projekty wykonawcze zawierają co najmniej: część opisową zawierającą opis systemu i instalacji, ogólny opis wykonania prac, zalecenia dla wykonawców innych branż, część rysunkową w tym m.in.: niezbędne rzuty, schematy, aksonometrie, profile, rozwinięcia, opracowania warsztatowe, zestawienie materiałów System monitoringu wizyjnego strona 16/17

17 2.5.2 Instrukcje, licencje Do wszystkich urządzeń występujących w systemie zostanie dostarczona instrukcja w języku polskim. Dla specjalistycznych instrukcji technicznych dopuszczalne jest dostarczenie instrukcji w języku angielskim. Dla oprogramowania zainstalowanego w ramach systemu zostanie dostarczona treść licencji, niezbędne klucze oraz instrukcje w języku polskim. Dla specjalistycznych instrukcji technicznych dopuszczalne jest dostarczenie instrukcji w języku angielskim. Instrukcje, klucze, licencje itp. zostaną dostarczone w wersji drukowanej i elektronicznej Szkolenia Wykonawca dokona szkolenia z zakresu BHP, p.poż. i technologii dla wszystkich użytkowników obiektu za pisemnym potwierdzeniem odbycia szkolenia. 3 Część informacyjna Obowiązujące przepisy i normy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 89 poz. 414), PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzająca europejską normę EN lub równoważną, PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzająca europejska normę EN lub równoważną, PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania, wprowadzająca europejską normę EN lub równoważną, PN-EN 50132, Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, wprowadzająca europejska normę EN lub równoważną. System monitoringu wizyjnego strona 17/17

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo