Inteligentna Platforma CCTV IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentna Platforma CCTV IP"

Transkrypt

1 Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną inteligencję ( VCA ) włączając w to rozpoznawanie twarzy oraz tablic rejestracyjnych. W połączeniu z kamerami i koderami, DIVA oferuje idealne rozwiązanie zarówno w zakresie dużych instalacji w sektorach transportu publicznego, przemysłu czy obiektów sportowych jak również mniejszych systemów składających się z kilkunastu kamer. Graficzny interfejs operatora pozwala na dostosowanie widoków do indywidualnych preferencji użytkownika oraz rodzaju aplikacji. DIVA pozwala na integrację z innymi rozwiązaniami branżowymi takimi jak system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz komunikacji interkomowej. Ponadto, DIVA wspiera rozwiązania hybrydowe, ułatwiające migrację z infrastruktury analogowej do instalacji IP.

2 Główne cechy : Architektura typu klient - serwer ( rejestracja i zarządzanie na dedykowanych urządzeniach ) Współpraca z wieloma kamerami sieciowymi różnych producentów ( np. SIQURA, GRUNDIG ) Wsparcie dla technologii dualstream oraz multicast Wsparcie dla kodeków MJPEG, MPEG-4, H.264, MPEG-2 Inteligentna analiza obrazu ( rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych oraz reguł ruchu ) Baza danych zdarzeń Definiowalne profile pracy ( parametry zapisu, widok ekranowy ) W pełni definiowalny wygląd i zawartość interfejsu użytkownika ( podgląd, mapy, lista zdarzeń ) Tworzenie instrukcji warunkowych w obrębie wszystkich zasobów systemu Obsługa nielimitowanej ilości strumieni wideo oraz audio ( kamery, kodery ) Wsparcie dla 26 dekoderów obrazu ( alternatywna stacja operatorska ) Obsługa sprzętowych kontrolerów PTZ w wersji USB Współpraca z cyfrowymi modułami I/O Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej oraz urządzeń mobilnych Intuicyjny moduł do przeszukiwania zawartości archiwum Potencjalnie nieograniczony czas zapisu Inteligentna Platforma CCTV IP Inteligentna analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych Algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost z bieżącego strumienia wideo i klasyfikuje znalezioną tablicę przypisując ją do kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Znalezione tablice mogą być porównywane z tzw. czarną i białą listą dostępową w wyniku czego generowane są zdarzenia z automatycznym przypisaniem reguły odpowiednich makr np. moduł I/O aktywuje otwarcie szlabanu po wykryciu przez system obecności pojazdu uprawnionego do wjazdu na teren chronionego obiektu. Aktywacja profilu wykrywającego pojazdy opuszczające parking w zdefiniowanym okresie czasu pozwala na wspomaganie procesu zarządzania wolnymi miejscami. Rozpoznawanie twarzy Algorytm wyodrębnia z bieżącego obrazu wideo twarze obserwowanych osób przekształcając je do postaci tzw. meta danych. Analizie podlegają punkty nanoszone na brwi, oczy, nos oraz usta. Każda rozpoznana twarz jest porównywana ze wzorcem przechowywanym w bazie danych i na tej podstawie automatycznie klasyfikowana do tzw. czarnej lub białej listy ściśle powiązanej z uprawnieniami dostępu do zasobów obiektu osób, których twarz podlega analizie. Na podstawie wyników tejże analizy, system aktywuje odpowiednią regułę makr. Aktywacja dedykowanego profilu pozwala na weryfikowanie obecności osób we wskazanym miejscu obiektu z podaniem okresu czasu. Tworzenie bazy danych twarzy odbywa się również z wykorzystaniem importu zdjęć.

3 Inteligentna Platforma CCTV IP Rozpoznawanie reguł ruchu Predefiniowane reguły ruchu izolują i klasyfikują obiekty wprost z bieżącego strumienia wideo. Aktywacja zdarzenia następuje automatycznie w przypadku naruszenia zdefiniowanej reguły. Funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji pozostawionego lub zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z określeniem dozwolonego okresu czasu. Zdarzenie jest korelowane z aktywacją odpowiedniego makra systemowego wyzwalając lawinowo dalsze, powiązane scenariusze systemowe. Dostępne reguły mogą również służyć do budowania systemu zliczania osób oraz innych statystyk ruchu. Sabotaż punktu kamerowego Funkcje analizy obrazu są wspomagane ciągłym monitorowaniem zakresu obserwowanej przez kamerę sceny. W przypadku zmiany kąta obserwacji, zakrycia obiektywu lub rozmycia obrazu system automatycznie informuje o tym fakcie operatora co jest gwarantem poprawnego działania poszczególnych algorytmów wideo identyfikacji oraz wideo detekcji. Funkcjonalność zawarta w każdej licencji DIVA-x-VCH. Topologia systemu : Urządzenia mobilne Dekoder obrazu Strumień do zapisu Stanowisko operatorskie Strumień do podglądu Kamera PTZ Ściana wizyjna Serwer DIVA Wersje oprogramowania : DIVA Start Wersja oprogramowania DIVA Start jest dostępna nieodpłatnie i służy tylko do testów. DIVA Start umożliwia obsługiwanie do 4 kanałów wideo, w audio. Lista urządzeń kompatybilnych dostępna pod adresem : https://vdgsecurity.com/support/compatibility/devices/. Graficzny interfejs użytkownika dostępny jest na tym samym komputerze, na którym działa oprogramowanie DIVA Start. Obsługiwane są również połączenia z poziomu urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym ios. W tej wersji, przechowywanie plików video jestograniczone do maksymalnie 2 dni. Oprogramowanie DIVA Start można pobrać bezpłatnie. W celu uzyskania licencji DIVA Start, należy zarejestrować konto na https://divasecurity.com/en/account/.

4 ma CC DIVA Basic Wersja oprogramowania DIVA Basic obsługuje do 32 kanałów wideo i audio. Lista urządzeń kompatybilnych dostępna pod adresem: https://vdgsecurity.com/support/compatibility/devices/. Ponadto są również obsługiwane cyfrowe moduły I/O. DIVA Basic zawiera tylko licencję bazową, każdy kanał wideo wymaga dodatkowej licencji DIVA-B-VCH. Graficzny interfejs DIVA użytkownika jest dostępny na tej samej maszynie, na której działa oprogramowanie DIVA Basic. Dostępne są również jednoczesne połączenia z poziomu dwóch klientów zdalnych, dwóch przeglądarki internetowej, dwóch klientów mobilnych. Możliwe jest podłączenie dwóch modułów IP wejść / wyjść np. ADAM 6060 Wersja oprogramowania DIVA Basic nie obsługuje, funkcji VCA oraz wymiany informacji z innymi systemami. DIVA Basic To Pro Wersja oprogramowania DIVA Basic To Pro obsługuje do 160kanałów wideo i audio w konfiguracji do 5 serwerów. Lista urządzeń kompatybilnych dostępna pod adresem: https://vdgsecurity.com/support/compatibility/devices/. Ponadto są również obsługiwane cyfrowe moduły I/O. Należy pamiętać, że każde urządzenie wymaga osobnej licencji. DIVA Basic To Pro Base zawiera tylko licencję bazową, każdy kanał wideo wymaga dodatkowej licencji DIVA-B2P-VCH Graficzny interfejs DIVA użytkownika jest dostępny na tej samej maszynie, na której działa oprogramowanie DIVA Basic To Pro lub na maksymalnie dwóch klientach zdalnych jednocześnie. Dostępne są również dwa jednoczesne połączenia z poziomu przeglądarki internetowej, dodatkowo oraz dwa jednoczesne połączenie z urządzeń mobilnych Możliwe jest podłączenie dwóch modułów IP wejść / wyjść np. ADAM 6060 Wersja oprogramowania DIVA Basic To Pro nie obsługuje funkcji VCA oraz wymiany informacji z innymi systemami. DIVA Pro DIVA Pro to wersja oprogramowania pracująca w architekturze klient-serwer z pełną gamą funkcji. Graficzny interfejs użytkownika DIVA jest dostępny z dowolnego komputera i nie wymaga instalowania licencji na jednostce operatora, ponieważ wszystkie uprawnienia / sesje dystrybuowane są z poziomu serwera ( każda sesja wymaga odrębnej licencji DIVA-P-CLC). Możliwe jest pięć jednoczesnych połączeń klientów z poziomu przeglądarki internetowej oraz pięć jednoczesnych połączeń z poziomu urządzeń mobilnych, DIVA Pro zawiera tylko licencję bazową, każdy kanał wideo wymaga dodatkowej licencji DIVA-P- VCH. Możliwe jest podłączenie nieograniczonej ilości modułów IP wejść / wyjść np. ADAM 6060 do ich obsługi wymagana jest licencja DIVA-P-IO Ściana wideo (videowall) nie wymaga dodatkowej licencji. Serwer redundantny wymaga stosowania jednej licencji podstawowej DIVA Pro oraz jednej licencji DIVA-P-FAILO aktywowanych na jednostce serwera zapasowego. W przypadku systemów składających się z więcej niż 10 serwerów zaleca się stosowanie tzw. serwera zarządzającego, który wymaga zastosowania licencji podstawowej DIVA Pr. Jeśli podstawowa wersja licencji oprogramowania DIVA Pro jest aktywowana tylko z jedną sesją kliencką, DIVA Pro działa w trybie autonomicznym (graficzny interfejs użytkownika dostępny jest na tej samej maszynie). Podczas pracy w trybie autonomicznym nie należy przekraczać 16 obsługiwanych kanałów wideo z powodu ograniczeń sprzętowych. DIVA Pro obsługuje maksymalnie do 26 zdalnych dekoderów obrazu i nieograniczoną ilość kontrolerów PTZ. DIVA umożliwia transmisję technologii,multicast oraz dual stream. Aktualna lista kompatybilnych w tym zakresie kamer dostępna pod adresem: https://divasecurity.com/en/support/compatibility/devices/.

5 Opis Start Basic Basic-2-Pro Pro Architektura Architektura all in one tak tak tak tak Architektura klient / serwer - tak tak Tak Urządzenia Obsługiwane kanały video Zewnętrzne urządzenia wejścia / wyjścia Maksymalna ilość kanałów dla serwer Ilość wspieranych serwerów Klient Lokalne wyświetlanie klienta tak tak tak tak Zdalne wyświetlanie klienta nie tak tak tak Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń klientów z serwerem Zdalne wyświetlanie monitorów ( dekodery ) Jednoczesne połączenie klientów internetowych Zarejestrowanie urządzenia mobilne Jednoczesne połączenie z urządzeń mobilnych Serwer Jednoczesne połączenie klientów przez serwer - tak tak tak Zapis (ilość dni) b) 2 Serwer redundantny tak Inteligentne funkcje VCA tak Integracja podsystemu tak Licencja wirtualizacyjna tak Modele licencji :

6 DIVA Basic DIVA-B-BASE DIVA-B-VCH Licencja podstawowa Licencja dla jednego kanału wideo DIVA Basic To Pro DIVA-B2P-BASE DIVA-B2P-VCH DIVA Pro DIVA-P-BASE DIVA-P-VCH DIVA-P-IO DIVA-P-CLC DIVA-P-FAILO DIVA-P-CARR1 DIVA-P-CARR2 DIVA-P-CARR3 DIVA-P-CARR4 DIVA-P-CARR5 DIVA-P-CARR6 DIVA-P-FACER DIVA-P-ORB DIVA-P-VM Licencja podstawowa Licencja dla jednego kanału wideo Licencja podstawowa Licencja dla jednego kanału wideo Licencja dla jednego modułu I/O Licencja dla jednej sesji klienta Licencja serwera redundantnego Licencja rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla jednej kamery Licencja rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla dwóch kamer Licencja rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla trzech kamer Licencja rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla czterech kamer Licencja rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla pięciu kamer Licencja rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla sześciu kamer Licencja rozpoznawania twarzy dla jednej kamery Licencja rozpoznawania reguł ruchu dla jednej kamery Licencja aktywująca wykorzystanie w środowisku wirtualnym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v. 5.0

Bosch Video Management System v. 5.0 Wideo Bosch Video Management System v. 5.0 Bosch Video Management System v. 5.0 www.boschsecurity.pl u u u u u Najlepsza w klasie integracja urządzeń CCTV firmy Bosch Ciągłość pracy dzięki najwyższej odporności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 14 1.1 Wyszukiwanie informacji 14 1.2 Drukowanie Pomocy 15 2

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 14 1.1 Wyszukiwanie informacji 14 1.2 Drukowanie Pomocy 15 2

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System 5.5

Bosch Video Management System 5.5 Wideo Bosch Video Management System 5.5 Bosch Video Management System 5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u Najlepsza w klasie integracja urządzeń CCTV firmy Bosch Ciągłość pracy dzięki najwyższej odporności

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. b) Pakiet B dostawa stacji roboczych i komputerów przenośnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. b) Pakiet B dostawa stacji roboczych i komputerów przenośnych. Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Video Management Software. Broszura produktu

Video Management Software. Broszura produktu Video Management Software Broszura produktu Elastyczny, inteligentny i skalowalny system Oprogramowanie do zarządzania materiałem wideo to oferujące użytkownikowi bogate, zaawansowane możliwości i łatwe

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v.4.5.5

Bosch Video Management System v.4.5.5 Wideo Bosch Video Management System v.4.5.5 Bosch Video Management System v.4.5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u System zarządzania obrazem przeznaczony dla firm, oparty o architekturę klient-serwer Ulepszona

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po sieciowych systemach telewizji dozorowej IP

Przewodnik po sieciowych systemach telewizji dozorowej IP Przewodnik po sieciowych systemach telewizji dozorowej IP Tłumaczenie Technical guide to network video AXIS COMMUNICATIONS 1. Wprowadzenie Branża telewizji dozorowej dysponuje obecnie szeroką gamą systemów

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PUNKTU 3.3 OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

ANEKS DO PUNKTU 3.3 OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis treści: ANEKS DO PUNKTU 3.3 OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANO- 1. Podstawy opracowania... 3 2. Wstęp... 3 2.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 3. Opis ogólny systemu... 5 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja dostaw. Zadanie nr 1 i 2:

Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja dostaw. Zadanie nr 1 i 2: Zadanie nr i 2: Specyfikacja dostaw Załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia Nr minimalne wymogi Kamera PTZ z głowicą szybkoobrotową o minimalnych parametrach: -przetwornik: CCD /4 HAD, system PAL,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wideo i rozwiązania dla Centrum Monitoringu. Skalowalne. Łatwe w integracji. Gwarantujące bezpieczeństwo inwestycji.

Zarządzanie wideo i rozwiązania dla Centrum Monitoringu. Skalowalne. Łatwe w integracji. Gwarantujące bezpieczeństwo inwestycji. O brazy na ż y wo Nasz dokładnie określony cel Już od 1990 roku podstawowym obszarem działania HeiTel jest stworzenie globalnej koncepcji, łączącej: cyfrową transmisję obrazów z cyfrową rejestracją i inteligentnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo