Wstęp do Informatyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do Informatyki"

Transkrypt

1 Wstęp do Informatyki Bożena Woźna-Szcześniak Jan Długosz University, Poland Wykład 11 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 1 / 52

2 Pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { i n t i ; / / i n i c j a l i z a c j a ; t e s t ; a k t u a l i z a c j a f o r ( i = 0; i < 5; i ++) cout << i << " : C++ zna p e t l e f o r. \ n " ; cout << i << " : C++ wie, kiedy przestac. \ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 2 / 52

3 for1.cc - przykładowe wykonanie 0:C++ zna petle for. 1:C++ zna petle for. 2:C++ zna petle for. 3:C++ zna petle for. 4:C++ zna petle for. 5: C++ wie, kiedy przestac. Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 3 / 52

4 Pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { / / i n i c j a l i z a c j a ; t e s t ; a k t u a l i z a c j a f o r ( i n t i = 0; i < 5; i ++) cout << i << " : C++ zna p e t l e f o r. \ n " ; cout << " : C++ wie, kiedy przestac. \ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 4 / 52

5 for2.cc - przykładowe wykonanie 0:C++ zna petle for. 1:C++ zna petle for. 2:C++ zna petle for. 3:C++ zna petle for. 4:C++ zna petle for. : C++ wie, kiedy przestac. Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 5 / 52

6 Pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { / / i n i c j a l i z a c j a ; t e s t ; a k t u a l i z a c j a f o r ( i n t i = 0; i < 5; ) { cout << i << " : C++ zna p e t l e f o r. \ n " ; i ++; cout << " : C++ wie, kiedy przestac. \ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 6 / 52

7 for3.cc - przykładowe wykonanie 0:C++ zna petle for. 1:C++ zna petle for. 2:C++ zna petle for. 3:C++ zna petle for. 4:C++ zna petle for. : C++ wie, kiedy przestac. Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 7 / 52

8 Pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { / / i n i c j a l i z a c j a ; t e s t ; a k t u a l i z a c j a i n t i = 0; f o r ( ; i < 5; ) { cout << i << " : C++ zna p e t l e f o r. \ n " ; i ++; cout << i << " : C++ wie, kiedy przestac. \ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 8 / 52

9 for4.cc - przykładowe wykonanie 0:C++ zna petle for. 1:C++ zna petle for. 2:C++ zna petle for. 3:C++ zna petle for. 4:C++ zna petle for. 5: C++ wie, kiedy przestac. Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 9 / 52

10 Pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " Podaj wartosc poczatkowa o d l i c z a n i a : " ; i n t l i m i t ; c i n >> l i m i t ; i n t i ; f o r ( i = l i m i t ; i!= 0; i ) cout << " i = " << i << " \ n " ; cout << " Gotowe, bo j u z i = " << i << " \ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

11 for5.cc - przykładowe wykonanie Podaj wartosc poczatkowa odliczania: 4 i = 4 i = 3 i = 2 i = 1 Gotowe, bo juz i = 0 Podaj wartosc poczatkowa odliczania: 5 i = 5 i = 4 i = 3 i = 2 i = 1 Gotowe, bo juz i = 0 Podaj wartosc poczatkowa odliczania: 3 i = 3 i = 2 i = 1 Gotowe, bo juz i = 0 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

12 Pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " Podaj wartosc poczatkowa o d l i c z a n i a : " ; i n t l i m i t ; c i n >> l i m i t ; i n t i ; f o r ( i = l i m i t ; i ; i ) cout << " i = " << i << " \ n " ; cout << " Gotowe, bo j u z i = " << i << " \ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

13 for6.cc - przykładowe wykonanie Podaj wartosc poczatkowa odliczania: 4 i = 4 i = 3 i = 2 i = 1 Gotowe, bo juz i = 0 Podaj wartosc poczatkowa odliczania: 5 i = 5 i = 4 i = 3 i = 2 i = 1 Gotowe, bo juz i = 0 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

14 Suma liczb parzystych z danego przedziału # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " Podaj konce p r z e d z i a l u [ a, b ] : " ; i n t a, b ; c i n >> a >>b ; long long suma = 0; f o r ( i n t i = a ; i <=b ; i ++) { i f ( i % 2 == 0) suma += i ; cout << "Suma l i c z b parzystych z p r z e d z i a l u [ " << a << ", " << b << " ] j e s t rowna " << suma << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

15 for7.cc - przykładowe wykonanie Podaj konce przedzialu [a, b]: 2 10 Suma liczb parzystych z przedzialu [2,10] jest rowna 30 Podaj konce przedzialu [a, b]: 3 10 Suma liczb parzystych z przedzialu [3,10] jest rowna 28 Podaj konce przedzialu [a, b]: Suma liczb parzystych z przedzialu [10,20] jest rowna 90 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

16 Wyliczanka # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " Podaj krok ( l i c z b e c a l k o w i t a ) : " ; i n t by ; c i n >> by ; cout << " Podaj zakres [ 0, n ] : " ; i n t n ; c i n >> n ; cout << " Wylicznka co " << by << " : \ n " ; f o r ( i n t i = 0; i < n ; i = i + by ) cout << i << " \ t " ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

17 for8.cc - przykładowe wykonanie Podaj krok (liczbe calkowita): 100 Podaj zakres [0,n]: 1000 Wylicznka co 100: Podaj krok (liczbe calkowita): 3 Podaj zakres [0,n]: 100 Wylicznka co 3: Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

18 Mały kalkulator # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " K a l k u l a t o r bedzie sumowal i l i c z y l srednia " ; cout << " p i e c i u l i c z b. \ n " ; cout << " Prosze podac piec w a r t o s c i : \ n " ; double number ; double sum = 0. 0 ; f o r ( i n t i = 1; i <= 5; i ++) { cout << " Wartosc " << i << " : " ; c i n >> number ; sum += number ; cout << "Suma to " << sum << ", " << endl ; cout << " a srednia " << sum / 5 << ". \ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

19 for9.cc - przykładowe wykonanie Prosze podac piec wartosci: Wartosc 1: 1 Wartosc 2: 2 Wartosc 3: 4 Wartosc 4: 5 Wartosc 5: 6 Suma to 18, a srednia 3.6. Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

20 Mały kalkulator 2 # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " K a l k u l a t o r bedzie sumowal i l i c z y l srednia " ; cout << " n l i c z b. \ n " ; cout << " Prosze podac n, a nastepnie n w a r t o s c i : " ; double number ; i n t n ; c i n >> n ; double sum = 0. 0 ; f o r ( i n t i = 1; i <= n ; i ++) { cout << " Wartosc " << i << " : " ; c i n >> number ; sum += number ; cout << "Suma to " << sum << ", " << endl ; cout << " a srednia " << sum / n << ". \ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

21 for10.cc - przykładowe wykonanie Prosze podac n, a nastepnie n wartosci: 7 Wartosc 1: 1 Wartosc 2: 2 Wartosc 3: 3 Wartosc 4: 4 Wartosc 5: 5 Wartosc 6: 6 Wartosc 7: 7 Suma to 28, a srednia 4. Kalkulator bedzie sumowal i liczyl srednia n liczb. Prosze podac n, a nastepnie n wartosci: 5 Wartosc 1: 1.2 Wartosc 2: 3.5 Wartosc 3: 45 Wartosc 4: 6 Wartosc 5: 7 Suma to 62.7, a srednia Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

22 Alfabet # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " A l f a b e t od a do z : \ n " ; f o r ( char znak = a ; znak <= z ; ++znak ) cout << znak ; cout << endl ; cout << " A l f a b e t od z do a : \ n " ; f o r ( char znak = z ; znak >= a ; znak ) cout << znak ; cout << endl ; cout << " A l f a b e t od A do Z : \ n " ; f o r ( char znak = A ; znak <= Z ; ++znak ) cout << znak ; cout << endl ; cout << " A l f a b e t od Z do A : \ n " ; f o r ( char znak = Z ; znak >= A ; znak ) cout << znak ; cout << endl ; cout << " Cyfry d z i e s i e t n e : \ n " ; f o r ( char znak = 0 ; znak <= 9 ; ++znak ) cout << znak << " " ; cout << endl ; cout << " Cyfry d z i e s i e t n e : \ n " ; f o r ( char znak = 9 ; znak >= 0 ; znak ) cout << znak << " " ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

23 for12.cc - przykładowe wykonanie Alfabet od a do z: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Alfabet od z do a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Alfabet od A do Z: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Alfabet od Z do A: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cyfry dziesietne: Cyfry dziesietne: Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

24 Alfabet # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " A l f a b e t od a do z : \ n " ; f o r ( char z = 97; z <= 122; ++z ) cout << z ; cout << endl ; cout << " A l f a b e t od z do a : \ n " ; f o r ( char z = 122; z >= 97; z ) cout << z ; cout << endl ; cout << " Cyfry d z i e s i e t n e : \ n " ; f o r ( char znak = 48; znak <= 57; ++znak ) cout << znak << " " ; cout << endl ; cout << " Cyfry d z i e s i e t n e : \ n " ; f o r ( char znak = 57; znak >= 48; znak ) cout << znak << " " ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

25 for13.cc - przykładowe wykonanie Alfabet od a do z: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Alfabet od z do a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Alfabet od A do Z: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Alfabet od Z do A: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cyfry dziesietne: Cyfry dziesietne: Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

26 Alfabet # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " A l f a b e t w i e l k i e i male l i t e r y : \ n " ; f o r ( char znak = A ; znak <= Z ; ++znak ) cout << znak << char ( znak ) ; cout << endl ; cout << " " << endl ; cout << " A l f a b e t w i e l k i e l i t e r y i kody malych : \ n " ; f o r ( char znak = A ; znak <= Z ; ++znak ) cout << znak <<znak + 32<<" " ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

27 for14.cc - przykładowe wykonanie Alfabet - wielkie i male litery: AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz *** Alfabet - wielkie litery i kody malych: A97 B98 C99 D100 E101 F102 G103 H104 I105 J106 K107 L108 M109 N110 O111 P112 Q113 R114 S115 T116 U117 V118 W119 X120 Y121 Z122 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

28 Alfabet # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { char znak ; cout << " Program wyswietla duze l i t e r y a l f a b e t u od A do Z i od Z do A. " ; cout << endl ; f o r ( znak = A ; znak <= Z ; znak ++) { i f ( znak < Z ) cout << znak << ", " ; else cout << znak << ". " ; cout << endl ; f o r ( znak = Z ; znak >= A ; znak ) { i f ( znak > A ) cout << znak << ", " ; else cout << znak << ". " ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

29 for11.cc - przykładowe wykonanie A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

30 Losowanie #include <iostream> #include <cstdlib> #include <ctime> using namespace std; int main() { const int n = 5; int i; float liczba, suma = 0, min, max; cout << "Program losuje " << n << " liczb z przedzialu od 0 do 99,\n"; cout << "a nastepnie znajduje najmniejsza i najwieksza oraz" << endl; cout << "oblicza srednia ze wszystkich wylosowanych liczb." << endl; srand ( time(null) ); min = rand() % 100; cout << "Wylosowano liczby: " << min << ", "; max = min; suma += max;... Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

31 Losowanie cd. for (i = 1; i <= n-1; i++) { liczba = rand() % 100; if (i <= n-2) cout << liczba << ", "; else cout << liczba << "."; if (max < liczba) max = liczba; if (liczba < min) min = liczba; suma += liczba; cout << endl; cout << "Najwieksza liczba to " << max << "." << endl; cout << "Najmniejsza liczba to " << min << "." << endl; cout << "Srednia wynosi " << suma/n << "." << endl; return 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

32 losowanie.cc - przykładowe wykonanie Program losuje 5 liczb z przedzialu od 0 do 99, a nastepnie znajduje najmniejsza i najwieksza oraz oblicza srednia ze wszystkich wylosowanych liczb. Wylosowano liczby: 44, 77, 67, 44, 46. Najwieksza liczba to 77. Najmniejsza liczba to 44. Srednia wynosi Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

33 Kwadraty i szesciany liczb od 1 do 15 # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " Kwadraty i szesciany l i c z b od 1 do 15" << endl << endl ; f o r ( i n t i = 1; i <= 15; ++ i ) { i n t kw = i i ; i n t sz = kw i ; cout. width ( 3 ) ; cout << i ; cout. width ( 5 ) ; cout << kw ; cout. width ( 7 ) ; cout << sz << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

34 kwa-sze.cc - przykładowe wykonanie Kwadraty i szesciany liczb od 1 do Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

35 Kwadraty i szesciany liczb od 1 do 15 # i n c l u d e <iostream > # i n c l u d e <iomanip > using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " Kwadraty i szesciany l i c z b od 1 do 15" << endl << endl ; f o r ( i n t i = 1; i <= 15; ++ i ) { i n t kw = i i ; i n t sz = kw i ; cout << setw ( 3 ) << i << setw ( 5 ) << kw << setw ( 7 ) << sz << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

36 kwa-sze.cc - przykładowe wykonanie Kwadraty i szesciany liczb od 1 do Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

37 Pierwiastki kwadratowe z liczb od 0 do 2 z krokiem 0.2 # i n c l u d e <iostream > # i n c l u d e <iomanip > # i n c l u d e <cmath> using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " P i e r w i a s t k i kwadratowe z l i c z b od 0 do 2 z krokiem 0. 2 " << endl << endl << f i x e d << s e t p r e c i s i o n ( 4 ) ; cout << s e t i o s f l a g s ( i o s : : f i x e d ) ; f o r ( i n t i = 0; i <= 10; ++ i ) { cout << setw ( 5 ) << s e t p r e c i s i o n ( 1 ) << ( i / ) 2 ; cout << setw (12) << s e t p r e c i s i o n ( 7 ) << s q r t ( ( i / ) 2 ) << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

38 pierwiastkikwadratowe.cc - przykładowe wykonanie Pierwiastki kwadratowe z liczb od 0 do 2 z krokiem Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

39 Tabliczka mnożenia # i n c l u d e <iostream > # i n c l u d e <iomanip > using namespace std ; i n t main ( ) { const i n t n = 10; i n t wiersze, kolumny ; cout << " Program wyswietla t a b l i c z k e mnozenia dla l i c z b od 1 do 100." ; cout << endl << endl ; f o r ( wiersze = 1; wiersze <= n ; wiersze ++) { f o r ( kolumny = 1; kolumny <= n ; kolumny ++) { cout << wiersze kolumny << \ t ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

40 tabliczka.cc - przykładowe wykonanie Program wyswietla tabliczke mnozenia dla liczb od 1 do Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

41 Tablica pierwistkow kwadratowych liczb od 0 do 99 # i n c l u d e <iostream > # i n c l u d e <iomanip > # i n c l u d e <cmath> using namespace std ; i n t main ( ) { cout << " Tablica pierwistkow kwadratowych l i c z b od 0 do 99\ n \ n " ; cout << " s q r t " ; f o r ( i n t i = 0; i <= 9; ++ i ) cout << setw ( 7 ) << i ; cout << s e t i o s f l a g s ( i o s : : f i x e d ) << endl ; / wiersze t a b e l i / f o r ( i n t j = 0; j <= 9; ++ j ) { cout << setw ( 5 ) << 10 j ; f o r ( i n t i = 0; i <= 9; ++ i ) cout << setw ( 7 ) << s e t p r e c i s i o n ( 4 ) << s q r t (10 j + i ) ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

42 tabliczka2.cc - przykładowe wykonanie Tablica pierwistkow kwadratowych liczb od 0 do 99 sqrt Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

43 Ascii art: kwadrat # i n c l u d e <iostream > # i n c l u d e <iomanip > using namespace std ; i n t main ( ) { i n t bok ; cout << " Program wyswietla kwadrat o podanym boku z. \ n " ; cout << " Podaj bok : " ; c i n >> bok ; cout << endl << endl ; f o r ( i n t wiersze = 0; wiersze < bok ; wiersze ++) { f o r ( i n t kolumny = 0; kolumny < bok ; kolumny ++) { cout << " " ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

44 kwadrat.cc - przykładowe wykonanie Program wyswietla kwadrat o podanym boku z *. Podaj bok: 5 ***** ***** ***** ***** ***** Program wyswietla kwadrat o podanym boku z *. Podaj bok: 7 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

45 # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { i n t bok ; cout << " Program wyswietla kwadrat o podanym boku z. \ n " ; cout << " Podaj bok : " ; c i n >> bok ; cout << endl << endl ; f o r ( i n t wiersze = 0; wiersze < bok ; wiersze ++) { cout << " " ; f o r ( i n t kolumny = 1; kolumny < bok 1; kolumny ++) { i f ( wiersze == 0 wiersze == bok 1) cout << " " ; else cout << " " ; cout << " " << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

46 kwadrat2.cc - przykładowe wykonanie Program wyswietla kwadrat o podanym boku z *. Podaj bok: 4 **** * * * * **** Program wyswietla kwadrat o podanym boku z *. Podaj bok: 5 ***** * * * * * * ***** Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

47 Instrukcja break i pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( ) { f o r ( i n t n = 1; n <= 10; ++n ) { cout << " n = " ; i f ( n == 7) break ; cout << n << endl ; cout << " Petla z o s t a l a przerwana dla n = 7\ n " ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

48 break.cc - przykładowe wykonanie n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 n = Petla zostala przerwana dla n = 7 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

49 Instrukcja break i pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t loop ( ) ; i n t main ( ) { i n t n = loop ( ) ; cout << " Petla z o s t a l a przerwana dla n = " << n < <"\n " ; r e t u r n 0; i n t loop ( ) { i n t n ; f o r ( n = 1; n <= 10; ++n ) { cout << " n = " ; i f ( n == 7) break ; cout << n << endl ; r e t u r n 7; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

50 break2.cc - przykładowe wykonanie n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 n = Petla zostala przerwana dla n = 7 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

51 Instrukcja break i pętla for # i n c l u d e <iostream > using namespace std ; i n t main ( void ) { f o r ( i n t i =1; i < 10 ; i ++) { i f ( i%5 == 0) { cout <<"Uciekam z p e t l i : )! \ n " ; break ; i f ( i%2 == 0) { cout <<"Jestem parzysta wiec s i e nie wydrukuje! \ n " ; continue ; cout << i << " " ; cout << endl ; r e t u r n 0; Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

52 break3.cc - przykładowe wykonanie 1 Jestem parzysta wiec sie nie wydrukuje! 3 Jestem parzysta wiec sie nie wydrukuje! Uciekam z petli :)! Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład / 52

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 6 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2017/2018 Losowanie liczb całkowitych Dostępne biblioteki Najprostsze losowanie liczb całkowitych można wykonać za pomocą funkcji

Bardziej szczegółowo

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Historia C++ został zaprojektowany w 1979 przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 7 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2016/2017 Losowanie liczb całkowitych Dostępne biblioteki Najprostsze losowanie liczb całkowitych można wykonać za pomocą funkcji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 3 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2017/2018 Instrukcja wielokrotnego wyboru Instrukcja wielokrotnego wyboru switch umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie wartości

Bardziej szczegółowo

Programowanie Procedurale

Programowanie Procedurale Programowanie Procedurale Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 6 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Programowanie Procedurale Wykład 6 1 / 27 Zbiór ctime zawiera deklarcję

Bardziej szczegółowo

wykład V uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C++ klasy i obiekty wykład V dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - klasy

wykład V uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C++ klasy i obiekty wykład V dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - klasy i obiekty Programowanie i obiekty uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski i obiekty 1 2 3 4 i obiekty Obiektowość języka C++ Na tym wykładzie poznamy: ˆ Klasa (w języku C++ rozszerzenie struktury, typ

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C++ Wykład 2. Katarzyna Grzelak. 5 marca K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 41

Programowanie w C++ Wykład 2. Katarzyna Grzelak. 5 marca K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 41 Programowanie w C++ Wykład 2 Katarzyna Grzelak 5 marca 2018 K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 41 Reprezentacje liczb w komputerze K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 2 / 41 Reprezentacje

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie. Wykład 2 inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Algorytmika i programowanie. Wykład 2 inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Algorytmika i programowanie Wykład 2 inż. Barbara Fryc Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tablice Tablica jest zbiorem elementów tego samego typu. Każdy element jest identyfikowany (numer

Bardziej szczegółowo

Programowanie Proceduralne

Programowanie Proceduralne Programowanie Proceduralne Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 1 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Programowanie Proceduralne Wykład 1 1 / 59 Cel wykładów z programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 4 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2017/2018 Pętle wykonujące się podaną liczbę razy Jeśli chcemy wykonać pewien fragment programu określoną liczbę razy, możemy użyć

Bardziej szczegółowo

tablica: dane_liczbowe

tablica: dane_liczbowe TABLICE W JĘZYKU C/C++ tablica: dane_liczbowe float dane_liczbowe[5]; dane_liczbowe[0]=12.5; dane_liczbowe[1]=-0.2; dane_liczbowe[2]= 8.0;... 12.5-0.2 8.0...... 0 1 2 3 4 indeksy/numery elementów Tablica

Bardziej szczegółowo

Liczby całkowite i rzeczywiste

Liczby całkowite i rzeczywiste Wykład 4(20 marzec 2014r.) Liczby całkowite i rzeczywiste Paulina Rogowiecka Klaudia Kamińska Adrianna Znyk 1 Spis treści: Czynniki pierwsze metoda próbnych dzieleń Pierwszość liczby naturalnej algorytmy

Bardziej szczegółowo

Część 4 pętla FOR. Instrukcja pętli iteracyjnej FOR. Postać pętli for jest następująca: a)dla jednej instrukcji wykonywanej przez pętlę.

Część 4 pętla FOR. Instrukcja pętli iteracyjnej FOR. Postać pętli for jest następująca: a)dla jednej instrukcji wykonywanej przez pętlę. 1 Część 4 pętla FOR. Ćwiczenia wykonane pisemnie (notatki w zeszycie) Zapisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania. Przepisz najpierw pytanie podkreśl na zielono następnie udziel odpowiedzi. 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW ZAP zima 2015

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW ZAP zima 2015 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW ZAP zima 2015 Język programowania: Środowisko programistyczne: C/C++ Qt Wykład 4 : Napisy. Tablice dwuwymiarowe. Formaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyboru, pętle. 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal

Instrukcja wyboru, pętle. 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal Instrukcja wyboru, pętle 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal Tematy Instrukcja wyboru jeden z wielu wariantów: case Pętle while repeat for Instrukcje sterowania pętli break continue goto Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA

PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA Włodzimierz Gajda Rozdział 7 PĘTLE 7.1 PĘTLA FOR: rysowanie wzorków. ZADANIE 7.1.1 Napisz program drukujący na ekranie 19 gwiazdek: ******************* ZADANIE 7.1.2 Napisz

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Kompilacja. Historia. Metalurgia, I rok. Kompilatory C++ Pierwszy program. Dyrektywy preprocesora. Darmowe:

Podstawy Informatyki. Kompilacja. Historia. Metalurgia, I rok. Kompilatory C++ Pierwszy program. Dyrektywy preprocesora. Darmowe: Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Historia Lata 0-te XX w język C (do pisania systemów operacyjnych) "The C programming language" B. Kernighan, D. Ritchie pierwszy standard Koniec lat 80 standard

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++ Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 6 Krótki kurs C++ Historia Lata 70-te XX w język C (do pisania systemów operacyjnych) "The C programming language" B. Kernighan, D. Ritchie pierwszy standard

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 8 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ semestr zimowy 2018/2019 Podprogramy Czasami wygodnie jest wyodrębnić jakiś fragment programu jako pewną odrębną całość umożliwiają to podprogramy.

Bardziej szczegółowo

Tablice są typem pochodnym. Poniżej mamy przykłady deklaracji różnych tablic:

Tablice są typem pochodnym. Poniżej mamy przykłady deklaracji różnych tablic: Tablice TEORIA Tablica to ciąg obiektów tego samego typu, które zajmują ciągły obszar w pamięci. Dzięki stosowaniu tablic, zamiast nazywania każdej z np. stu zmiennych osobno możemy zabudować tablicę 100-elementową,

Bardziej szczegółowo

Wymiar musi być wyrażeniem stałym typu całkowitego, tzn. takim, które może obliczyć kompilator. Przykłady:

Wymiar musi być wyrażeniem stałym typu całkowitego, tzn. takim, które może obliczyć kompilator. Przykłady: 5 Tablice Tablica jest zestawem obiektów (zmiennych) tego samego typu, do których można się odwołać za pomocą wspólnej nazwy. Obiekty składowe tablicy noszą nazwę elementów tablicy. Dostęp do nich jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r.

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. M. Trzebiński C++ 1/14 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. IFJ PAN Przygotowanie środowiska pracy Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 5 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2016/2017 Zadanie o kotach z poprzedniego wykładu # include < iostream > using namespace std ; int main (){ int rozmiar_ rodzinki,

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne #include <nazwa> - derektywa procesora umożliwiająca włączenie do programu pliku o podanej nazwie. Typy danych: char, signed char

Informacje wstępne #include <nazwa> - derektywa procesora umożliwiająca włączenie do programu pliku o podanej nazwie. Typy danych: char, signed char Programowanie C++ Informacje wstępne #include - derektywa procesora umożliwiająca włączenie do programu pliku o podanej nazwie. Typy danych: char, signed char = -128 do 127, unsigned char = od

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 7

Wstęp do informatyki- wykład 7 1 Wstęp do informatyki- wykład 7 Operatory operator przecinkowy, operator zasięgu Pętla for Instrukcja break i continue Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 12 Funkcje (przekazywanie parametrów przez wartość i zmienną)

Wstęp do informatyki- wykład 12 Funkcje (przekazywanie parametrów przez wartość i zmienną) 1 Wstęp do informatyki- wykład 12 Funkcje (przekazywanie parametrów przez wartość i zmienną) Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion,

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

12. Rekurencja. UWAGA Trzeba bardzo dokładnie ustalić <warunek>, żeby mieć pewność, że ciąg wywołań się zakończy.

12. Rekurencja. UWAGA Trzeba bardzo dokładnie ustalić <warunek>, żeby mieć pewność, że ciąg wywołań się zakończy. 12. Rekurencja. Funkcja rekurencyjna funkcja, która wywołuje samą siebie. Naturalne postępowanie: np. zbierając rozsypane pionki do gry podnosi się zwykle pierwszy, a potem zbiera się resztę w ten sam

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 8 Pętla while, do while,for -pętla w pętli- przykłady Operator rzutowania Manipulatory

Wstęp do informatyki- wykład 8 Pętla while, do while,for -pętla w pętli- przykłady Operator rzutowania Manipulatory 1 Wstęp do informatyki- wykład 8 Pętla while, do while,for -pętla w pętli- przykłady Operator rzutowania Manipulatory Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 2 Stałe całkowite inne niż dziesiętne Stałe ósemkowe Stałe szesnastkowe Aby wskazać czy dane maj a

Bardziej szczegółowo

Podstawy algorytmiki i programowania - wykład 2 Tablice dwuwymiarowe cd Funkcje rekurencyjne

Podstawy algorytmiki i programowania - wykład 2 Tablice dwuwymiarowe cd Funkcje rekurencyjne 1 Podstawy algorytmiki i programowania - wykład 2 Tablice dwuwymiarowe cd Funkcje rekurencyjne Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion,

Bardziej szczegółowo

typ y y p y z łoż o on o e n - tab a lice c e w iel e owym m ar a o r we, e stru r kt k ury

typ y y p y z łoż o on o e n - tab a lice c e w iel e owym m ar a o r we, e stru r kt k ury typy złożone- tablice wielowymiarowe, struktury Wykład 6 Deklarowanie wskaźników nazwa_typu * nazwa_wskaznika; WSKAŹNIKI: PRZYPOMNIENIE Przypisywanie wskaźnikom wartości double * pn = &zmienna_typu_double;

Bardziej szczegółowo

Kontrola przebiegu programu

Kontrola przebiegu programu Kontrola przebiegu programu Wykład 9 Instrukcje sterujące: pętle rozgałęzienia skoki PRZYPOMINAJKA Zadanie : Zaprojektuj rekurencyjny przepis na wyznaczenie największej takiej liczby m, że 2 m jest podzielnikiem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 1 Literatura Literatura podstawowa: Prata Stephen. Szkoła programowania. Język C++. Wydanie V. Helion,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji?

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji? Zadanie 01 W przedstawionym ponizej programie w jezyku ANSI C w miejscu wykropkowanym brakuje jednej linii: #include... int main() { printf("tralalalala"); return 0; } A. B. "iostream" C.

Bardziej szczegółowo

C++ wprowadzanie zmiennych

C++ wprowadzanie zmiennych C++ wprowadzanie zmiennych Każda zmienna musi być zadeklarowana, należy określić jej nazwę (identyfikator) oraz typ. Opis_typu lista zmiennych Dla każdej zmiennej rezerwowany jest fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki. 1.1 Główne zastosowania wskaźników

1 Wskaźniki. 1.1 Główne zastosowania wskaźników 1 Wskaźniki Wskaźnik (ang. pointer) jest obiektem (zmienną) przechowującym adres pamięci. Definiowanie wskaźników: typ *nazwa wskaznika; np.: int *wsk na x;, double *xxx;, char *znak;. Aby można było pracować

Bardziej szczegółowo

Programowanie C++ Wykład 2 - podstawy języka C++ dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Programowanie C++ Wykład 2 - podstawy języka C++ dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 2 - podstawy języka C++ Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu. Zmienne i ich nazwy, podstawowe typy: całkowite, rzeczywiste, znakowe i napisowe. Instrukcje:

Bardziej szczegółowo

Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++

Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++ Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++ Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Instrukcje sterujące wykonaniem programu, przykłady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Pętle i tablice. Spotkanie 3. Pętle: for, while, do while. Tablice. Przykłady

Pętle i tablice. Spotkanie 3. Pętle: for, while, do while. Tablice. Przykłady Pętle i tablice. Spotkanie 3 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Pętle: for, while, do while Tablice Przykłady 11/26/2016 AGH, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania 2 Pętla w największym uproszczeniu służy

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 if (warunek) instrukcja1; if (warunek) instrukcja1; else instrukcja2; if (warunek) instrukcja1; else if (warunek2)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 9 Funkcje

Wstęp do informatyki- wykład 9 Funkcje 1 Wstęp do informatyki- wykład 9 Funkcje Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion, 2012 www.cplusplus.com Jerzy Grębosz, Opus magnum

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 9 Pętla while, do while,for -pętla w pętli- przykłady Funkcje

Wstęp do informatyki- wykład 9 Pętla while, do while,for -pętla w pętli- przykłady Funkcje 1 Wstęp do informatyki- wykład 9 Pętla while, do while,for -pętla w pętli- przykłady Funkcje Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 11 Funkcje

Wstęp do informatyki- wykład 11 Funkcje 1 Wstęp do informatyki- wykład 11 Funkcje Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion, 2012 www.cplusplus.com Jerzy Grębosz, Opus magnum

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. #include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std;

Rozwiązanie. #include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; Programowanie C++ Zadanie 1 Napisz program do obliczenia sumy i iloczynu ciągu liczb zakooczonego liczbą zero. Zakładamy, że ciąg zawiera co najmniej jedną liczbę (założenie to jest konieczne przy obliczeniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE REPETYCYJNE PĘTLE

INSTRUKCJE REPETYCYJNE PĘTLE INSTRUKCJE REPETYCYJNE PĘTLE Pętla while( ): while ( wyrażenie ) instrukcja; while ( wyrażenie ) instrukcja_1; instrukcja_2;... instrukcja_n; Pętla wykonywana jest tak długo jak wartość wyrażenie jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 7

Wstęp do informatyki- wykład 7 1 Wstęp do informatyki- wykład 7 Operatory przypisania, złożone operatory przypisania, Pętla while i do..while Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania.

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Laboratorium 3. Instrukcje wyboru

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Laboratorium 3. Instrukcje wyboru JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM Laboratorium 3 Instrukcje wyboru 1 INSTRUKCJE WYBORU Instrukcje sterujące to takie instrukcje, które sterują przebiegiem programu w zależności od spełnienia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C++ Wykład 3. Katarzyna Grzelak. 12 marca K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 35

Programowanie w C++ Wykład 3. Katarzyna Grzelak. 12 marca K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 35 Programowanie w C++ Wykład 3 Katarzyna Grzelak 12 marca 2018 K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 35 Zakres ważności obiektów K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 2 / 35 Zakres ważności obiektów

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład II - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Operacje dyskowe - zapis do pliku #include #include

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE 1. Proste typy danych- ciąg dalszy 2. Typy złożone danych : TABLICE Wykład 3 ZMIENNE PROSTE: TYPY WBUDOWANE Typy zmiennoprzecinkowe: float double long double Różne rozmiary bajtowe. W konsekwencji różne

Bardziej szczegółowo

MACIERZE. Sobiesiak Łukasz Wilczyńska Małgorzata

MACIERZE. Sobiesiak Łukasz Wilczyńska Małgorzata MACIERZE Sobiesiak Łukasz Wilczyńska Małgorzata Podstawowe pojęcia dotyczące macierzy Nie bez przyczyny zaczynamy od pojęcia macierzy, które jest niezwykle przydatne we wszystkich zastosowaniach, obliczeniach

Bardziej szczegółowo

Program 14. #include <iostream> #include <ctime> using namespace std;

Program 14. #include <iostream> #include <ctime> using namespace std; Program 14 Napisać: * funkcję słuŝącą do losowego wypełniania tablicy liczbami całkowitymi z podanego zakresu (*). Parametrami funkcji mają być tablica, jej długość oraz dwie liczby stanowiące krańce przedziału

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Pętla while #include using namespace std; int main ()

Bardziej szczegółowo

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1/8 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Instrukcje warunkowe, pętle. 3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe pozwalają zdefiniować warianty

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki int getmax (int a, int b) { return (a > b? a : b); float getmax (float a, float b) { return (a > b? a : b); long getmax (long a, long b)

Bardziej szczegółowo

5. Rekurencja. Przykłady

5. Rekurencja. Przykłady 5. Rekurencja Uwaga! W tym rozdziale nie są omówione żadne nowe konstrukcje języka C++. Omówiona jest za to technika wykorzystująca funkcje, która pozwala na rozwiązanie pewnych nowych rodzajów zadań.

Bardziej szczegółowo

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Programowanie proceduralne w języku C++ Pętle, tablice

Programowanie proceduralne w języku C++ Pętle, tablice Programowanie proceduralne w języku C++ Pętle, tablice Mirosław Głowacki 1 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Ktrakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Opis zagadnieo 1-3. Iteracja, rekurencja i ich realizacja

Opis zagadnieo 1-3. Iteracja, rekurencja i ich realizacja Opis zagadnieo 1-3 Iteracja, rekurencja i ich realizacja Iteracja Iteracja to czynnośd powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli. Mianem iteracji określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE REPETYCYJNE PĘTLE

INSTRUKCJE REPETYCYJNE PĘTLE INSTRUKCJE REPETYCYJNE PĘTLE Pętla while( ) while ( wyrażenie ) instrukcja; while ( wyrażenie ) instrukcja_1; instrukcja_2;... instrukcja_n; Pętla wykonywana jest tak długo jak wartość wyrażenie jest różna

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe W3

Programowanie obiektowe W3 Programowanie obiektowe W3 Przegląd typów strukturalnych w C++ : tablice statyczne i dynamiczne Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki Typy złożone: tablice

Bardziej szczegółowo

Zmienne i struktury dynamiczne

Zmienne i struktury dynamiczne Zmienne i struktury dynamiczne Zmienne dynamiczne są to zmienne, które tworzymy w trakcie działania programu za pomocą operatora new. Usuwa się je operatorem delete. Czas ich występowania w programie jest

Bardziej szczegółowo

4. Funkcje. Przykłady

4. Funkcje. Przykłady 4. Funkcje Przykłady 4.1. Napisz funkcję kwadrat, która przyjmuje jeden argument: długość boku kwadratu i zwraca pole jego powierzchni. Używając tej funkcji napisz program, który obliczy pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C i C++

Podstawy programowania w języku C i C++ Podstawy programowania w języku C i C++ Część szósta Tablice koncepcja, reprezentacja, przetwarzanie Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki

Wstęp do Informatyki Wstęp do Informatyki dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJD bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 8 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 8 1 / 32 Instrukcje iteracyjne

Bardziej szczegółowo

WHILE (wyrażenie) instrukcja;

WHILE (wyrażenie) instrukcja; INSTRUKCJE ITERACYJNE WHILE, DO WHILE, FOR Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać daną instrukcję programu określoną liczbę razy lub do momentu osiągnięcia określonego skutku. Pętla iteracyjna while

Bardziej szczegółowo

Czym jest całka? Całkowanie numeryczne

Czym jest całka? Całkowanie numeryczne Całkowanie numeryczne jest to zagadnienie z metod elementów skończonych (MES). Korzystając z całkowania numerycznego możemy obliczyć wartość dowolnej całki jednowymiarowej oznaczonej. Wynik jest zawsze

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład: 5. Instrukcje sterujące c.d. Stałe, Typy zmiennych c.d. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD

Podstawy programowania. Wykład: 5. Instrukcje sterujące c.d. Stałe, Typy zmiennych c.d. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD programowania Wykład: 5 Instrukcje sterujące c.d. Stałe, Typy zmiennych c.d. 1 dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD programowania w C++ Instrukcje sterujące 2 dr Artur Bartoszewski

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 4

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 4 JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM Wykład 4 1 NAPISY W C++ Tablice znakowe (typu char) kłopotliwe w użyciu Biblioteka standardowa C++ ma zaimplementowaną uogólnioną klasę napisów zwaną string

Bardziej szczegółowo

utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy,

utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy, Lista 3 Zestaw I Zadanie 1. Zaprojektować i zaimplementować funkcje: utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy, zapisz

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 5

Język C zajęcia nr 5 Język C zajęcia nr 5 Instrukcja wyboru switch switch ( wyr ) inst Głównym przeznaczeniem instrukcji switch jest rozgałęzianie wykonania programu na wiele różnych ścieżek w zależności od wartości pewnego

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

8. Wektory. Przykłady Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana.

8. Wektory. Przykłady Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana. 8. Wektory Przykłady 8.1. Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana. Uwaga! Kod poniżej. To zadanie można rozwiązać przy użyciu wiedzy

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM TEMAT : KLASY POLIMORFIZM 1. Wprowadzenie do polimorfizmu i funkcji wirtualnych w języku C++ Język C++ zakłada, że w pewnych przypadkach uzasadnione jest tworzenie klas, których reprezentanci w programie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 10 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ semestr zimowy 2018/2019 Przesyłanie argumentów - cd Przesyłanie argumentów do funkcji - tablice wielowymiarowe Przekazywanie tablic wielowymiarowych

Bardziej szczegółowo

4. Napisz program wyznaczający wartość funkcji. f (x) = x cos x + e 4x 7. w zadanym punkcie.

4. Napisz program wyznaczający wartość funkcji. f (x) = x cos x + e 4x 7. w zadanym punkcie. Zadania 1. Napisz program, który wyświetla na ekranie komunikat Witaj. 2. Napisz program przeliczający wielkość kąta wyrażoną w stopniach na radiany według wzoru π Rad = St 180. Liczba π ma w języku C++

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część trzecia Instrukcje sterujące wykonaniem programu Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego wykład 2 // na poprzednim wykładzie: using System; namespace ConsoleApplication1 class Program Console.Write("Podaj liczbę > "); // wczytywanie int x = int.parse(console.readline());

Bardziej szczegółowo

2.4 Dziedziczenie. 2.4 Dziedziczenie Przykłady programowania w C - kurs podstawowy

2.4 Dziedziczenie. 2.4 Dziedziczenie Przykłady programowania w C - kurs podstawowy 2.4 Dziedziczenie Poprzednie dwa rozdziały które dotyczyły zagadnienia automatów komórkowych na przykładach programów w C++. Mogłyby one sugerować że niekoniecznie trzeba programować obiektowo aby napisać

Bardziej szczegółowo

while (test) instrukcja; int i=0; while (i<10) i++; dopóki test prawdziwy wykonuj instrukcję Wykonano: 35% / \ fałsz test prawda instrukcja

while (test) instrukcja; int i=0; while (i<10) i++; dopóki test prawdziwy wykonuj instrukcję Wykonano: 35% / \ fałsz test prawda instrukcja Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 9 2/24 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr

Bardziej szczegółowo

Tablice są typem pochodnym. Poniżej mamy przykłady deklaracji różnych tablic:

Tablice są typem pochodnym. Poniżej mamy przykłady deklaracji różnych tablic: Tablice TEORIA Tablica to ciąg obiektów tego samego typu, które zajmują ciągły obszar w pamięci. Dzięki stosowaniu tablic, zamiast nazywania każdej z np. stu zmiennych osobno możemy zabudować tablicę 100-elementową,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 10 Funkcje (przekazywanie parametrów przez wartość i zmienną)

Wstęp do informatyki- wykład 10 Funkcje (przekazywanie parametrów przez wartość i zmienną) 1 Wstęp do informatyki- wykład 10 Funkcje (przekazywanie parametrów przez wartość i zmienną) Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion,

Bardziej szczegółowo

// Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy "dwuwymiarowej" // Elementy tablicy są generowane losowo #include <stdio.h> #include <stdlib.

// Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy dwuwymiarowej // Elementy tablicy są generowane losowo #include <stdio.h> #include <stdlib. Wykład 10 Przykłady różnych funkcji (cd) - przetwarzanie tablicy tablic (tablicy "dwuwymiarowej") - sortowanie przez "selekcję" Dynamiczna alokacja pamięci 1 // Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy

Bardziej szczegółowo

Wykład 1_2 Algorytmy sortowania tablic Sortowanie bąbelkowe

Wykład 1_2 Algorytmy sortowania tablic Sortowanie bąbelkowe I. Struktury sterujące.bezpośrednie następstwo (A,B-czynności) Wykład _2 Algorytmy sortowania tablic Sortowanie bąbelkowe Elementy języka stosowanego do opisu algorytmu Elementy Poziom koncepcji Poziom

Bardziej szczegółowo

Języki C i C++ Wykład: 2. Wstęp Instrukcje sterujące. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD

Języki C i C++ Wykład: 2. Wstęp Instrukcje sterujące. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD Języki C i C++ Wykład: 2 Wstęp Instrukcje sterujące 1 dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD programowania w C++ Instrukcje sterujące 2 Pętla for for ( instrukcja_ini ; wyrazenie_warunkowe

Bardziej szczegółowo