Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej"

Transkrypt

1 Wykład II - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik

2 Operacje dyskowe - zapis do pliku #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() ofstream plik( "test.txt" ); if( plik.is_open() ) plik << "Napis\n" << "inny" << endl; plik << 12; plik.close(); else cout << "Nieudane otwarcie pliku." << endl; return 0;

3 Opcje zapisu ofstream plik( "test.txt" ); //tryb tekstowy z nadpisywaniem istniejącego pliku ofstream plik( "test.txt", ios::app ); //dopisywanie na końcu ofstream plik( "test.bin", ios::binary ); //tryb binarny ofstream plik( "test.bin", ios::app ios::binary ); //dopisywanie w trybie binarnym

4 Odczyt z pliku ofstream plik( "test.txt" ); plik << "Taki napis\n inny" ; plik.close(); string s; ifstream plik( "test.txt" ); while( true ) plik >> s; if( plik.eof() ) break; cout << s << endl; plik.close(); Zwróci: Taki napis inny

5 Odczyt z pliku po linii ofstream plik( "test.txt" ); plik << "Taki napis\n inny" ; plik.close(); string linia; ifstream plik( "test.txt "); if( plik.is_open() ) while( true ) getline( plik, linia ); if( plik.eof() ) break; cout << linia << endl; plik.close();

6 Odczyt z pliku Tryb binarny: ifstream plik( "test.bin", ios::binary ); Ustawienie odczytu na końcu pliku: ifstream plik( "test.bin", ios::binary ios::ate ); Odczyt i zapis po bajcie: char bajt; plik.get( bajt ); // lub bajt = plik.get(); plik.put( bajt );

7 Przykład ifstream plik( "test.bin", ios::binary ); char bajt; while( true ) plik.get( bajt ); if( plik.eof() ) break; cout << bajt << endl; // wypisze znaki //cout << (int) (unsigned char) bajt << endl; //wypisałoby kody 0-255

8 Pozycja w pliku Ustawianie odpowiedniej pozycji w pliku dla odczytu: plik.seekg( 3, ios::beg ); //3 znak od początku plik.seekg( 2, ios::cur ); //2 znaki dalej od bieżącej plik.seekg( 0, ios::end ); //ostatni znak Zwrócenie aktualnej pozycji w pliku dla odczytu: plik.tellg(); Analogicznie dla zapisu mamy: seekp(... ), tellp()

9 Przykład Ustalenie rozmiaru pliku wejściowego. ifstream plik("test.txt", ios::binary ); plik.seekg( 0, ios::end ); cout << plik.tellg() << endl; albo ifstream plik("test.txt", ios::binary ios::ate ); cout << plik.tellg() << endl;

10 Metody read i write plik.read( wskaźnik, rozmiar ); plik.write( wskaźnik, rozmiar ); char z; plik1.read( &z, sizeof(z) ); //odczyt bajta plik2.write( "Tekst", sizeof( "Tekst" ) ); int t[] = 1, 2, 3, 4; plik3.write( (char *) t, sizeof( t ) );

11 Operatory new i delete Operator new przyporządkowuje dynamicznie pamięć, a operator delete ją zwalnia. Operator te wymagają stosowania wskaźników. typ danych *p = new typ danych; Powstaje obiekt typu typ danych wskazywany przez p. delete p; Zwolnienie pamięci wskazywanej przez p. Pamięć ta musi być zarządzana jawnie przez programistę. Jeżeli p jest pusty, to oznacza, że przydzielenie pamięci się nie powiodło. Operator delete może być stosowany jedynie do wskaźnika przekazanego przez new lub zerowego.

12 Przykład int *p; p = new int;... delete p; int *t; t = new int[20];... delete [] t; Nie musimy sprawdzać, czy p jest różne od zera: if( p!= 0 ) //niepotrzebne - sprawdzane automatycznie delete p;

13 Zapis tablicy do pliku int rozmiar; cin >> rozmiar; int *t = new int[ rozmiar ]; for( int i=0; i<rozmiar; i++ ) cin >> t[i]; ofstream plik( "tab.bin", ios::binary ); plik.write( (char *) t, rozmiar*sizeof( int ) ); plik.close(); delete [] t;

14 Odczyt tablicy z pliku ifstream plik( "tab.bin", ios::binary ios::ate ); int n = plik.tellg(); plik.seekg( 0, ios::beg ); char *tmp = new char[ n ]; plik.read( tmp, n ); plik.close(); int *u = ( int* ) tmp; for( int i = 0; i < n/sizeof(int); i++ ) cout << u[i] << endl; delete [] tmp;

15 XML - reprezentacja danych Zapis danych do pliku w formie tekstowej wymaga ustalenia sposobu rozmieszczenia tych danych. Możemy skorzystać z istniejących rozwiązań: XML - uniwersalny i niezależny od platformy sposób organizowania danych w plikach. Wiele programów potrafi eksportować i importować dane z formatu XML.

16 XML - reprezentacja danych Dane w pliku XML są reprezentowane w strukturalizowany sposób. Język ten jest językiem znaczników. Każdy otwarty znacznik musi zostać zamknięty. <znacznik> dane </znacznik> W przypadku pustej zawartości pomiędzy otwarciem znacznika i jego zamknięciem dopuszcza się skrót: <znacznik /> Dokument rozpoczyna się instrukcją sterującą, która zawiera informacje o wersji standardu XML, z jakim jest zgodny, oraz o sposobie kodowania znaków. Można stosować komentarze w formie: <!-- komentarz -->

17 XML - przykład <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <spis-osob> <!-- komentarz --> <osoba typ="pracownik"> <imie>adam</imie> <nazwisko>nowak</nazwisko> <telefon> </telefon> </osoba> <osoba typ="klient"> <imie>alina</imie> <nazwisko>kowalska</nazwisko> <telefon/> </osoba> </spis-osob>

18 XML - przykład Plik otwarty w przeglądarce Firefox:

19 Strumienie łańcuchowe Strumieniami danych są obiekty cin i cout, oraz obiekty klas ifstream i ofstream. #include <sstream> string s = "12.3"; double x; //uzyskanie wartości w x na podstawie s istringstream o1( s ); o1 >> x; string t = "Dzisiejsza temperatura to "; double y = 23.4; //wstawienie wartości y do tekstu w t ostringstream o2; o2 << y << " stopni."; t += o2.str();

20 Synchronizacja strumienia wejściowego sync - usuwa zbuforowane znaki ze strumienia wejściowego char first, second; cout << "Podaj imie: "; first = cin.get(); cin.sync(); cout << "Podaj nazwisko: "; second = cin.get(); cout << "Pierwsza litera imienia " << first << endl; cout << "Pierwsza litera nazwiska " << second << endl;

21 Wzorzec funkcji Zapotrzebowanie: void dzialaj( int *t, int n ); void dzialaj( int *t, int n ) int m = 5; for( int i=0; i<n; i++ ) // przetwarzamy t[i], np.: t[i] += m;

22 Wzorzec funkcji Zapotrzebowanie: void dzialaj( int *t, int n ); void dzialaj( int *t, int n ) int m = 5; for( int i=0; i<n; i++ ) // przetwarzamy t[i], np.: t[i] += m; void dzialaj( int *t, int n ); void dzialaj( float *t, int n ); void dzialaj( double *t, int n ); void dzialaj( char *t, int n );

23 Wzorzec funkcji Wzorzec funkcji (function template) - posiada informacje o typach określonych w liście argumentów. template <typename nasztyp> void dzialaj( nasztyp *t, int n ) nasztyp m = 5; for( int i=0; i<n; i++ ) // przetwarzamy t[i], np.: t[i] += m;

24 Kilka typów template <typename jedentyp, typename drugityp> void dodaj( jedentyp a, drugityp b ) jedentyp a; drugityp b; //...

25 Koniec

fstream C/C++ #include Stream strumień plików std::ifstream C/C++ uchwytem do pliku uchwyt do pliku plik std::ifstream

fstream C/C++ #include <fstream> Stream strumień plików std::ifstream C/C++ uchwytem do pliku uchwyt do pliku plik std::ifstream Podstawy obsługi plików Wykład ze strony: http://cpp0x.pl/kursy/kurs-c++/ [lekcja] Rozdział 32. W rozdziale opisano podstawową obsługę plików, tj. w jaki sposób otwiera się pliki, jak sprawdzić czy otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VI. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VI Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Operacje na plikach Operacje na plikach Aby móc korzystać z pliku należy go otworzyć w odpowiednim

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Skrypt do nauki języka c++

Skrypt do nauki języka c++ Skrypt do nauki języka c++ Na podstawie i z wykorzystaniem przykładów z książek: 1. Symfonia c++ Standard Jerzy Grębosz 2. Od podstaw Visual C++ 2005 Ivor Horton Z własnymi ćwiczeniami T. Roszczyk Spis

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Łagodny start

Podstawy programowania. Łagodny start Podstawy programowania Łagodny start mgr Tomasz Jach WWW: E-mail: Adres: Instytut Informatyki ul. Będzińska 39 41-200 Sosnowiec Pokój 214 Telefon: 32 3689765 Warunki zaliczenia Krótki test na ostatnim

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki Wskaźniki KURS C/C++ WYKŁAD 6 Każda zmienna ma unikalny adres wskazujący początkowy obszar pamięci zajmowany przez tą zmienną. Ilość pamięci zajmowanej przez zmienną zależy od typu zmiennej. Adres można

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wskaźników i dynamicznej alokacji pamięci w językach ANSI C i C++

Wstęp do wskaźników i dynamicznej alokacji pamięci w językach ANSI C i C++ Wstęp do wskaźników i dynamicznej alokacji pamięci w językach ANSI C i C++ / Materiał dydaktyczny pomocniczy do przedmiotu Informatyka sem. III kier. Elektrotechnika/ 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include //Dołączenie do programu biblioteki 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Techniki Programowania

Techniki Programowania Techniki Programowania Łukasz Madej Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Wykłady opracowane we współpracy z Danutą Szeligą, Łukaszem Sztangretem Dr hab. inż. Łukasz Madej, prof. AGH Budynek B5,

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład VI. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład VI - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2013 c Copyright 2013 Janusz Słupik Podstawowe zasady bezpieczeństwa danych Bezpieczeństwo Obszary:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo